KUREREN Nr. 2 Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUREREN Nr. 2 Februar 2014"

Transkript

1 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer side 6 Møde om vejbump side 7 Midlife Adventures side 8 Operation Nabohjælp side 11 Onsdagscaféen fylder 10 år side 12 Kalenderen side 16 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister! Professionel behandling og træningsplanlægning Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

2 KURÉREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. REDAKTØR Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: KIRKESTOF Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 Tlf: ANNONCER Henrik Gram, Åløkkevænget 16 Tlf: KASSERER Frank Lindegaard Nielsen SKRIV TIL BLADET Tjek deadline for næste nummer. Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto på cd eller papir. Eller maile til: OPLAG: Omdeles gratis 10 gange om året i Åløkkekvarteret og Hans Tausens Sogn. HANS TAUSENS KIRKE Brug dit blad Kære læser. Som beboer i Hans Tausens Sogn og Åløkkekvarteret er du så heldig at have adgang til et af Danmarks mest læste beboer- og kirkeblade. Vores konstruktion med at dele udgiften mellem den lokale kirke og en lokal grundejerforening (samt annoncørerne, og tak for det!) er ret enestående, men har nu overlevet de første to årtier. Det kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi bladet nyder stor opbakning i kvarteret. Og fordi så mange hele tiden bidrager med tekster og billeder. Det vil redaktionen gerne sige tak for samtidig med, at vi opfordrer til at fortsætte det gode samarbejde. Tag billeder, når der sker noget i kvarteret. I kirken, på skolen, i skoven, på boldbanen eller hjemme på gaden. Mail til: Læg især mærke til muligheden for at fremhæve egne eller andres idrætspræstationer på Pokalhylden, der altid hænger på næstsidste side. Hans Faarup redaktør Næste nummer udkommer 1. marts Deadline: 16. februar Deadline for Kuréren er altid næstsidste søndag før det udkommer. Bladet udkommer første lørdag i måneden. Omdeles i løbet af weekenden FORSIDE: Foto: Folkekirkens Nødhjælp TRYK: Deslers Bogtryk, Assens Nr. 3 udkommer 1. marts Deadline: 16. februar Nr. 4 udkommer 5. april Deadline: 23. marts Nr. 5 udkommer 3. maj Deadline: 20. april Nr. 6 udkommer 7. juni Deadline: 25. maj Sommerferie. Kuréren udkommer ikke i juni og juli Nr. 7 udkommer 6. september Deadline: 24. august Nr. 8 udkommer 4. oktober Deadline: 21. september Nr. 9 udkommer 1. november Deadline: 19. oktober Nr. 10 udkommer 6. december Deadline: 23. november VVS & BLIK Blikkenslager aut. VVS - installatør Rugårdsvej Odense C Tlf. Tlf Biltlf. Biltlf KASPERSEN MALERFIRMA A-S KILDEMOSEVEJ 21 TLF: ODENSE C FAX:

3 Generalforsamling Tal med om træer, trafik og grønne pile Åløkkekvarterets Grundejerforening inviterer til generalforsamling 11. marts kl. 19 i Åasen. Hør hvad vi laver og få indflydelse på, hvad vi skal lave. Som altid er alle bebere i Åløkkekvarteret velkomne til at møde op til generalforsamlingen i grundejerforeningen. Stemmeret har dog kun medlemmer. Og der er kun én stemme pr. husstand. Temaet i år er - som de foregående år - trafik. Både den helt lokale trafik med på vores veje og den gennemkørende trafik. Mød op hør, hvor langt vi er med trafiksaneringer, Mellemgaden og alt det andet. Man fristes næsten til at sige: Og nu med træer. For genopretningsplanen for Ny Kongevejs kirsebærtræer kommer vi helt sikkert også ind på. Valg til bestyrelsen Og så er der valg til bestyrelsen. I år er i alt seks personer på valg. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, og i år er følgende på valg: Stephan Brandt (Dronning Olgas Vej), Peer Jochumsen (Ambrosius Stubs Vej), Carsten Myhr (Johannevej) og Hans Faarup (Dronning Olgas Vej). De modtager alle genvalg. De to suppleanter vælges for et år ad gangen og derfor er nuværende suppleanter også på valg. Det er: Sebastian Riber (Dronning Olgas Vej), og Stefan Søberg (Åløkkehaven). Er du ikke medlem endnu, kan du blive det ved at rette henvendelse til foreningens kasserer, Alexander Danker. Både ejere og lejere kan blive medlemmer. Du skal have betalt kontingent inden generalforsamlingen for at have stemmeret. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan blive medlem af Åløkkekvarterets Grundejerforening? Det kan du, hvis du bor på en adresse, der modtager Kuréren. Generalforsamlingen begynder kl. 19 og forventes afsluttet kl. 21. Der serveres øl, vand, kaffe og kage. Dagsorden ifølge lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være indleveret til formanden senest 14 dage før. Se kontaktadresse på side 12. Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Grundejerforening Har du bemærket, at der for få dage siden kom en tredje grøn højresvingspil op op ovre ved ejendomsmægleren, når man kommer i bil ad Åløkke Allé og skal svinge ned ad Toldbodgade? Hør historien om den grønne pil og bliv klogere på, hvorfor det nogen gange bare tager meget tid og mange møder at få myndighederne til at ændre noget, der er forkert. I stedet for bare at gøre det rigtige fra starten. Foto: Kuréren 3

4 4

5 Den etiopiske bjergbonde Derebew Mekonen har pløjet sin stenede mark og gjort klar til at så. Hvis regnen altså kommer. Den korte forårs-regn udeblev, så såsæden ikke spirede men blev svedet af solen. Foto: Peter Høvring. Gå med i kampen mod sult Søndag 9. marts er Hans Tausens Sogn igen med til at samle penge ind til kampen mod sult. Det sker ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling. Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden Alligevel er der stadig 870 millioner mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Meld dig som indsamler! Vi håber, du vil være med til at gøre Sogneindsamling 2014 til en af vores bedste indsamlinger nogensinde. 5 Ved sogneindsamlingen sidste år deltog mange konfirmander. Det håber vi gentager sig i år. Her ser vi tre friske drenge fra indsamlingen Foto: Frank Lindegaard Nielsen. Meld dig derfor allerede nu som indsamler hos undertegnede. Telefon: / Mail: Indsamlingen foregår i tidsrummet kl med start fra Hans Tausens Kirke. På menighedsrådets vegne Frank Lindegaard Nielsen

6 Gudstjenester i Hans Tausens Kirke Søndag 2. februar kl Festgudstjeneste Fjerde søndag efter helligtrekonger Mattæus 14,22-33; Jesus går på vandet. Sognepræst Laila Groes 25-års præstejubilæum. Efter gudstjenesten reception. Alle er meget velkommen. Søndag 9. februar kl Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes ; Den, der tjener mig, skal følge mig Ved Laila Groes Søndag 16. februar kl Septuagesima søndag Mattæus ; De betroede talenter. Ved Aage Møller Søndag 23. februar kl Seksagesima søndag Markus 4,26-32; en sædemand går ud og sår. Efter gudstjenesten bydes der på hjemmelavet suppe med kødboller og urter, oksebryst med kartofler og peberrodssovs. Pris for mad: 30 kr. Søndag 2. marts kl. 14 Fastelavn. Børne/familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden, og så er der kakao og fastelavnsboller. Se omtale i bladet. Ved Laila Groes Søndag 9. marts kl Første søndag i fasten. Lukas 22,24-32; Hvem er størst? Den, der sidder til bords eller den, der tjener? Ved Laila Groes Trælauget på Ny Kongevej arbejder på at få renoveret byens flotteste - og længste - allé af kirsebærtræer. Foto: Anne-Mette Homburg Vejtræer på Ny Kongevej fortsat Gudstjeneste Lokalcenter Lille Glasvej Torsdag 6. februar kl Torsdag den 6. marts kl /nadver KIRKEBIL Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil til gudstjenester. Ring til kirkekontoret onsdag eller fredag mellem klokken 15 og 17. I tilfælde af sygdom afbestiller man selv taxa på telefon Menighedsrådet Så er kontoen oprettet til indbetaling for nye kirsebærtræer på Ny Kongevej. 6 Som vi skrev i sidste nummer af Kureren vil Grundejerforeningen oprette en særlig konto, som beboerne på Ny Kongevej kan benytte, når de vil betale for et vejtræ. Vi kan afsløre, at der allerede her i skrivende stund i midten af januar er betalt for tre træer. Tak for det. Alle vi beboere på Ny Kongevej kan indbetale 2500 kr. for hver vores vejtræ på kontonr i Sydbank. Kontoen bestyres af grundejerforeningens kasserer Alexander Danker. Husk at angive navn og adresse! Og husk, at I ikke behøver at betale 2500 kr. på én gang. Men kan betale over noget tid. Imidlertid vil kommunen gerne til foråret i gang med at udskifte 20 træer. Så hold jer endelig ikke tilbage. Betal for dit vejtræ, så vi kan få en flot Ny Kongevej igen! Anne-Mette og Tomas Homburg, Trælauget på Ny Kongevej

7 I september 2010 blev der holdt vejmøde under det store træ på Dronning Olgas Vej. Bumpmødet 16. februar er en udløber af dette vejmøde. Arkivfoto: Kuréren Skal Johanne og Olga have bump? Grundejerforeningen holder 16. februar møde om eventuelle bump på Dronning Olgas Vej, Dronning Louises Vej, Johannevej, Steenbachsvej og Åløkkevænget. Mødet holdes i Åasen på Åløkkeskolen kl , 16. februar. Alle I, der bor på de fem gader er hermed inviteret til at deltage i mødet og give jeress mening til kende. På mødet vil vi først vende følgende emner: - Poblemerne ved høj fart på gaderne. - Børns leg og færdsel - Fordele for beboerne ved en rolig trafikafvikling. Herefter stiller grundejerforeningen med nogle løsningsforslag, der blandt andet omfatter to meget forskellige slags bump og hvor mange, der er behov for. Herunder skal vi også snakke økonomi, for det er ikke billigt at etablere bump, og der er kun én til at betale: De, der bor på vejene. Vi forventer at slutte møde med at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdet organiseres under grundejerforeningen, som derfor stiller med to fødte medlemmer. 7 Udløber af vejmøder Mødet om bump er en udløber af de vejmøder, grundejerforeningen har holdt på kvarterets gader, hvor alle kunne stille op og komme med ideer til trafikafvikling. Kvarteret blev delt i fem områder, og mødet 16. februar handler udelukkende om området med disse fem gader: Dronning Olgas Vej, Dronning Louises Vej, Johannevej, Steenbachsvej og Åløkkevænget. Vi snakker ikke nødvendigvis om bump på alle fem gader. Måske kun to eller tre af dem. Carsten Myhr/Hans Faarup Medlemmer søges Grundejerforeningen har omkring 430 medlemmer, men vi vil gerne komme op på 500. Derfor stemmer vi dørklokker i disse måneder. Tag godt imod vores bestyrelsesmedlem, der kigger forbi dit hjem. Grundejerforeningen

8 Program for Midlife Her er programmet for Der kan dog senere komme ændringer og tilføjelser. Midlife Adventures er en forening for folk, der står midt i livet og har lyst til oplevelser af kulturel eller naturmæssig art sammen med andre mennesker i Åløkkekvarteret. For at blive medlem skal du lægge 100 kroner pr. person i en kuvert sammen med navne, adresser, telefonnummer og adresse og lægge kuverten i postkassen hos Ingelise Bagge, Prins Valdemars Vej 8, så vil du i god tid før hvert arrangement få en . Er du allerede medlem, og du ikke har ændret adresse osv, kan du overføre pengene til vores konto: Marts: Glud og Marstrand Vi bliver vist rundt i fabrikken, hvor vi hører om produktionen og fabrikkens historie. Rundvisningen er klokken 18 og der kan max. være 25 deltagere. Desværre har vi ikke en endelig dato, men I vil få den hurtigst muligt. 29. april: Rudolf Steiner Skolen Besøg på Rudolf Steiner Skolen i Lindved 29. april. Poul Erik Black, der er lærer på skolen, har lovet at vise os rundt på skolen og svare på spørgsmål. Vi møder på skolen klokken 17, og besøget er af cirka en times varighed. 8. maj: Thorø Huse Besøg på Thorø Huse ved Assens torsdag den 8. maj. Vi mødes klokken 17 ved Thorø Huse, hvor Suzanne Hestbæk vil vise os Thorø. Hun vil fortælle om øens historie, hun vil fortælle om Thors figur, der nu står ved fabrikken Glud og Marstrand, og hun vil fortælle om Harald Plum, som har boet på øen og sat sit særpræg. Hele turen varer mellem 2,5 og 3 timer. Der er kuperet terræn, og det er ikke handicapvenligt. Det anbefales at have gode travesko eller støvler med. 19. juni: Den selvforsynende landsby Igen i år besøger vi en alternativ boligform. Det er efterhånden blevet en hel tradition. Denne gang har vi valgt den selvforsynende landsby, der ligger i Hundstrup ved Vester Skerninge. Landsbyen har etableret sig som en social og økologisk bosætning. De har sat fokus på Fra en tidligere tur til Drejø. Vi blev budt indenfor på Margrethegården. Foto: Ingelise Nielsen samvær på tværs af aldre og den bæredygtige livsstil september: Tur til Ærø Årets weekendtur går denne gang til Ærø. Vi skal bo på Marstal Vandrerhjem, som ligger i gåafstand fra by, skov og badestrand. Midlife har foreløbig reserveret 10 værelser, og af hensyn til planlægningen skal der gives bindende tilmelding 8 Fra en tidligere tur til Fur. Vores naturvejleder har samlet os på toppen af en bakke. Foto: Christian Kjøller. inden 1. juni til Inge-lise. Det foreløbige program byder på vandretur i Marstal, besøg og frokost på Rise Bryggeri, og et besøg på Søfartsmuseet. Det endelige program udsendes til alle medlemmer i april. 2. oktober: Intarsia i Ringe Besøg på intarsiafabrikken i Ringe 2. oktober klokken 17.

9 Fra en tidligere tur til Fur. Vi ser på de flotte molersformationer. Foto: Christian Kjøller. Ursula vil vise os rundt og fortælle om fabrikkens historie og vise os det smukke træarbejde, som de laver. Intarsia er forskellige træsorter, som f.eks. bliver lagt ned i et bord som et mosaik. Det bruges ofte i skibsborde. I kan se mange smukke arbejder på deres hjemmeside: intarsiawood.dk. Da lokalerne er små, kan vi max være 20 personer. Sanne Langkjær Ingelise Bagge Gustav Johannesen Vær en god nabo... og vær god ved din hund. Lad den ikke stå og gø i timevis ude i haven. Måske kan du ikke selv høre det. Men det er der mange andre, der kan. Med venlig hilsen Åløkkekvarterets Grundejerforening 9

10 Sådan så det ud, da der blev slået katten af tønden ved kirken sidste år. Arkivfoto: Jørn Jensen Fastelavn er mit navn... og det fejrer vi med børnegudstjeneste søndag den 2. marts kl. 14. Efter gudstjenesten skal katten slås af tønden, og vi skal have kåret kattedronninger og kattekonger. Eftermiddagen slutter med kakao og fastelavnsboller og kåring af årets bedste udklædninger. Vi ses i Hans Tausens Kirke. Præsten og spejderne Foredragsrække Har du købt billet? Tro, håb og kærlighed er fællesoverskrift for tre temaforedrag og en enkelt koncert i Hans Tausens Kirke. Pris: 75 kroner pr. foredrag. Billetter kan købes i kirkekontorets åbningstid onsdag og fredag kl. 15 til 17 eller ved indgangen. Reservering kan også ske via til hanstausens. Første foredrag var 21. januar med instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis. Her er de tre næste. 23. september: Beatsalmer med Tina Kruse Andersen, Simon Mott Madsen, Bjørn Krog Thesbjerg og Tore Bjørn Larsen. Foto: Halfdan Haugbøl 20. marts: Sociolog Henrik Dahl. 30. oktober: Biskop Tine Lindhardt. Foto: Kasper Kamuk 10

11 Rådet her over og under teksten stammer fra brochuren om nabohjælp (det lille billede). Illustration: Trygfonden og Det kriminalpræventive Råd Nabohjælp mod indbrud Hermed en opfordring til at tilmelde sig Nabohjælp, så vi kan hjælpe hinanden med at holde indbrudstyve væk. Det er Det Krimi- nalpræventive Råd og Trygfonden, som har lanceret et nyt og gratis nabohjælpssystem. Det er en opdateret version af den gamle ordning fra 1980 erne. Mange af os hjælper sikkert allerede hinanden med at holde øjne og ører åbne, men tilmelder man sig ordningen, vil man blandt andet modtage to Nabohjælpsklistermærker, så tyven kan se, at her er vi aktive nabohjælpere. Det kan i sig selv have en præventiv virkning. Se mere og tilmeld på: Kari Møl Søndergaard, Dronning Olgas Vej 19 Husk at rydde fortov for sne Som grundejer har du pligt til at rydde for sne og gruse på fortov og sti ud for din ejendom, ved indgange og grapper, ved adgangen til postkasse samt adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne. I Odense Kommunes bekendtgørelse om grundejerforpligtelser kan man læse: Grundejerne har pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. I byer og bymæssig bebyggelse skal fortov og sti ryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen, og snebunker skal placeres på den resterende del af fortov eller - i det omfang, der ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen uden for eventuel cykelsti og uden at vandafledningen hindres. Grundejerforeningen Læs Kuréren på kirkens hjemmeside Kuréren er både et beboerblad og et kirkeblad. Derfor findes Kuréren på kirkens hjemmeside: Det lægges op ved midnatstid på udgivelsesdagen, som altid er den første lørdag i måneden. Så hvis man ikke har modtaget bladet, kan det læses på hjemmesiden. Bladene slettes ikke, så der er mulighed for at finde ældre blade. Hvis du ikke har modtaget et blad senest søndag efter udgivelsen, kan du skrive en mail til Lauge Vestergaard tandproteser med livskvalitet Odense C Pakhusgården Rugårdsvej 103 B Tlf Aarup Søndergade 2 Tlf års garanti på nye tandproteser og finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år. 11

12 10 år med Onsdagscaféen BESTYRELSEN Formand: Carsten Myhr Johannevej 4, mail: Næstformand: Peer Jochumsen Ambrosius Stubs Vej 2 Kasserer: Alexander Danker Johannevej 3, Sekretær: Hans Faarup Dronning Olgas Vej 16 Stephan Brandt Dronning Olgas Vej 4 Henrik Kjær Larsen Prins Valdemars Vej 14 Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39 Onsdagscaféen i Hans Tausens Kirke holder 10-års jubilæum 19. februar. Det er næsten ikke til at fatte, men kalenderen taler sit tydelige sprog, og jeg har set frem til, at vi kan give caféen en velfortjent hyldest på denne dag. Det hele startede med, at der blev indkaldt til et planlægningsmøde 20. januar 2004 i kirken med et velbesøgt fremmøde. Der kom mange gode forslag. Derefter blev der nedsat et udvalg, som besluttede allerede at mødes 22. januar, hvor man blev enig om det første cafémøde onsdag den 18. februar kl. 14,30-16,30. Vi ansøgte menighedsrådet om et startbeløb og satte entreen til 10 kroner. Vores daværende organist, Karl Bech Larsen, spillede til vores sange, der var god stemning, og der mødte 15 personer op. Efterhånden som årene er gået, er caféen jo vokset støt, og menighedsrådet har sat os på budgettet. Der bliver arrangeret cirka 28 cafeeftermiddage om året, med et fremmøde på 6o-7o personer hver gang. Desværre har vi måttet sige farvel til nogle udvalgsmedlemmer, men heldigvis er der kommet nye til. Vi er stadig to tilbage, der har været med til at starte cafeen op. Vi håber cafeen vil leve mange år endnu, og håber at menighedsrådet fortsat vil sætte penge af til os, da det er et stort aktiv for Hans Tausens Kirke. Dagen markeres onsdag den 19. februar med en musikalsk eftermiddag Mange gode ønsker for onsdagscafeen Christel Poetzsch SUPPLEANTER Stefan Søberg, Åløkkehaven 15 Sebastian Riber, Dronning Olgas Vej 2A KONTINGENT 175 kroner årligt pr. husstand, både ejere og lejere kan blive medlemmer. Meld dig ind på mail: VELKOMMEN Har du fået nye naboer? Fortæl os det, så kikker vi forbi med et velkomstbrev. Caféens forårsprogram Onsdag 5. februar km på tommelen. Foredrag om Adam Laugesens to år lange rejse, der tog ham igennem 30 forskellige lande på to kontinenter, en rejse på km. Onsdag 12. februar Feltpræst i Afghanistan. Sognepræst Regina Ljung, Bolbro Kirke vil fortælle om sin fire måneders udstationering i Afghanistan. Onsdag 19. februar Musikalsk eftermiddag. Vi markerer caféens 10-års jubilæum med underholdning af Niels Erik Clausen, Lars Oxenvad og Valter Rasmussen. Onsdag 26. februar Cambodia på godt og ondt. Lysbilledforedrag ved Annette og Jørgen Rasmussen, Faaborg. Vi sejler ad Mekongfloden fra Saigon til Phnom Penh, hvor vi blandt 12

13 15 gæster mødte op til den første onsdagscafé i Kirkens organist, Karl Bech Larsen, underholdt. Foto: Hans Tausens Kirke andet ser på rædslerne under Pol Pot-styret i 70 erne. Heldigvis byder Cambodia også på et af verdens syv vidundere, Angkor Wat og hele tempelområdet ved Siem Reap. Onsdag 5. marts Dansk udvandring til Amerika. Interessant foredrag ved Kirsten Skjold, Odense om den danske udvandring til Amerika. Ikke mindre end danskere udvandrede til Amerika under den store emigrationsbølge. Hvem var de? Hvorfor tog de beslutningen? Hvordan var rejsen? Hvilke udfordringer mødte dem i USA? Herfra tager historien en personlig drejning idet hun selv, som de fleste danskere har familie, der udvandrede. Foredraget afsluttes med deres personlige historier. Onsdag 12. marts Humor og afmagt gennem livet. Ved sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg. Slår man humor op i en fremmedordbog står der: Sans for livets komiske sider blandet med medfølelse, evne til at se de muntre sider ved modgang og til at smile gennem tårer. Man kunne godt forestille sig, at Ole Buhl Nielsen ville være i stand til at kaste lys over den side som en af livets mange sider. Onsdag 19. marts Den tyske jødeaktion i Danmark oktober Foredragsholder Gunner Steenberg, Svendborg fortæller om 70-året for redningen af de danske jøder, som er helt enestående i hele Holocausts historie i Europa. Billeder siger mere end 1000 ord hedder det. Talrige fotos og tegninger af personer og historiske miljøer er med til at levendegøre foredraget. Onsdag 26. marts Glimt fra min mors, min mormors og min oldemors liv. Fortalt af Bodil Rytter, Ørbæk. Onsdag 2. april Det passer sig for en præst. En dialog, et foredrag om forandringer, traditioner og nyere tiltag inden for den danske folkekirke ved sognepræst Rebecca Aagaard Poulsen, Magleby-Bagenkop kirker, indsat i 2012, hvor hun har vist sine sognebørn, at en præst er alt andet end en grå og kedelig helligfrøns. Den danske folkekirke er så rummelig, at der er plads til mange forskellige slags præster. Onsdag 9. april Filmforedrag om Afrika. Film og musikalsk underholdning ved Bodil og Hans Rytter, Ørbæk. Onsdag 23. april En families oplevelser fra Australien Hvad får en familie, Sara Kromann og Jens Dahl Rasmussen fra Faldsled til at 13 rykke teltpælene op og flytte knap fire måneder til Australien? Hvordan reagerer en to-årig Faldsled-bo på at dumpe ned midt i Melbournes pulserende byliv? Hvad er Melbourne overhovedet for en størrelse, og hvordan lever en typisk melbourianer? Hvad er det, der gør australierne både sammenlignelige og anderledes end danskere, og er den australske natur andet end en afbrændt og gul græsmark? Onsdag 30. april Børge Wagner fortæller om sit liv i musikken. Med Børge Wagners egne ord: Et liv, hvor en hobby og en medfødt glæde ved musik, udviklede sig til et professionelt liv, hvor glæden aldrig forsvandt, hvilket må siges at være et stort privilegium. Onsdagscaféen i Hans Tausens Kirke er normalt fra klokken til hver onsdag. Her er der foredrag, kreative aktiviteter eller lignende. Hver gang er der kaffe/te, tid til lidt snak og tid til en sang. Pris: 30 kroner pr. gang

14 Henvendelse til kirken Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for personer uden for Folkekirken. NÅR MAN FÅR ET BARN Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre normalt ikke skal foretage sig noget, før barnet skal have et navn. For ugifte forældre gælder det, at faderskabet skal registreres hurtigst muligt. som regel kan det gøres med en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Kirkekontoret sender moderen blanketten, som skal bruges. Månedens salme Du som ud af intet skabte Melodi: Peter Møller, 1974 (kan høres på Salmen er skrevet af Jens Rosendal i 1973.Jens Rosendal var i en årrække lærer ved Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole. Jens Rosendal er for længst sunget ind den danske folke- og kirkeliv. Mest kendt er han for forelskelsessangen Du kom med alt det der var dig. Laila Groes DÅB: Henvendelse til sognepræsten NAVNGIVELSE UDEN DÅB Henvendelse til kirkekontoret. NAVNEÆNDRING Henvendelse til kirkekontoret BRYLLUP Dato for vielse aftales med præsten. Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1), hvor der udstedes en prøvelsesattest. Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere. DØDSFALD: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten - som regel via en bedemand, der også ordner de praktiske ting. PRÆSTEN: Er en personlig præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at hun med sin tavshedspligt og sin neutralitet står til rådighed for alle sognets beboere. SE OGSÅ 1. Du, som ud intet skabte lys og liv og herlighed, Paradiset som vi tabte, blomstrer i din kærlighed. Livets Gud som kun er god, sol og brød og hjerteblod. 2. Du, som satte kærligheden over al vor skyld og død, åbned atter evigheden for vor slægt i hårdest nød Korsets himmel-træ nu gror i det lave, hvor vi bor. 3. Tak, at huset her blev bygget som en sang om Paradis, som et skaberglimt nedrykket i vort lavlands tågedis, kom og bo her alt du kan, livets Gud og skabermand. Paradis - motiv fra Paradisporten i Firenze udført af billedhuggeren Lorenzo Ghiberti i Foto: Wikipedia 4. Lad dit ord med glæde springe i vor høje gæstehal lad din skabermagt os tvinge, når du siger: tjener, tal! Gør os til din menighed med dit folk i tusind led. 5. Du, som ud af intet skaber Tro og håb og kærlighed, Paradiset som vi taber gror af ordets blomsterbed, byder her den gode fred, som kun kærligheden ved. Professionel lyd og billede Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark. Projektorer og lærreder Interaktive tavler Rumstyringssystemer Digital skiltning Svendborgvej Odense S Storskærme Videokonference Lydanlæg LED bander Kontakt en af vores konsulenter på telefon for uforpligtende tilbud, eller se mere på HAR DU DRØMMEN?? SÅ LAVER VI BADEVÆRELSET Vi sørger for VVS, murer, tømrer, el og maler. ENERGIVEJLEDNING UDFØRES ENERGIVEJLEDNING UDFØRES Blikkenslagerarbejde udføres EGESTUBBEN ODENSE N TELEFON FAX MOBIL

15 Opslagstavlen Pigecykel til salg Velholdt og god kvalitet. Passer til en pige på ca år. Pris: 500,- Kom forbi og se og prøv! Henvendelse: Signe på Pokalhylden OPSLAGSTAVLEN hænger altid på næstsidste side (bare ikke i dette nummer). Her bringer vi meddelelser fra beboer til beboer, hvis man for eksempel har noget til salg eller tilbyder sin arbejdskraft. Opslag er gratis. Gælder ikke boligannoncer. Mail til: Vejviser til kirken ADRESSE: Rugårdsvej 62. Linje 21 og 22 kører lige til døren. SOGNEPRÆST: Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 Tlf mail: Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag og andre dage efter aftale. KIRKEKONTOR: Præstesekretæren træffes på kirkekontoret ved kirken, , onsdag og fredag kl Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Mail: KIRKETJENER: Hanne Josefsen, Tlf Fridag mandag. BRONZEVINDERE december deltog TPI U11 piger i det store Fyens Stiftstidende indendørsstævne i Odense Idrætshal. Pigerne spillede i den store hal 1 og vandt fuldt fortjent bronzemedaljer. Det var første gang de deltog. Det var en stor oplevelse for pigerne, og med lidt mere held kunne de have vundet stævnet. På holdet var tre spillere fra Åløkkeskolen: Alberte Andersen fra 3.b (nr. 1 fra venstre), Josefine Kejlhof fra 4.a (nr. 3 fra højre) og Mille Fagerberg Poulsen fra 4. a (nr. 2 fra højre). Stort tillykke til pigerne! Tekst og foto: Claus Poulsen ORGANIST: Irina V. Natius. Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby. Tlf SOGNEMEDHJÆLPER: Kristin Lomholt Tlf Mail: Dåb 12. januar: Aksel Snoek Henriksen, Åløkkehaven 50, 1. Dødsfald Dato for begravelse/bisættelse 21. december: Gunnar Bjerregaard, 82 år 27. december: Kaj Bøg Poulsen, 82 år 14. januar: Eva Gabriele Poulsen, 62 år MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Birgit Boelskov Store Glasvej 38, st. th KIRKEVÆRGE: Poul Tornøe Knudsen, Ny Kongevej 10, tlf KIRKEBIL: Ældre, svagelige og gangebesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler. Ring til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjeneste senest fredag kl på , eller til sognepræst Laila Groes. KIRKEN PÅ NETTET: 15

16 LAILA GROES 25 ÅRS JUBILÆUM KALENDEREN FEBRUAR 4: Generalforsamling i Åløkke fåreholderlaug. Åasen kl. 20 5: Adam Laugesen i Onsdagscaféen kl : Regina Ljung i Onsdagscaféen kl : Bumpmøde i Åasen kl : Musikalsk eftermiddag i Onsdags caféen kl : Cambodja-foredrag i Onsdags caféen kl : Manderevy billetsalg kl. 17 MARTS 2.: Fastelavnsgudstjeneste i kirken kl : Sogneindsamlingen til kamp mod sult kl : Generalforsamling i grundejerforeningen kl. 19 i Åasen 20: Sociolog Henrik Dahl taler i kirken kl : Manderevy - forpremiere 28: Manderevy - premiere 29: Manderevy - sidste aften JUNI 23: Sankthansbål kl. 20 Dagen markeres med festgudstjeneste i Hans Tausens kirke kl efterfølgende reception i kirkens lokaler. Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister! SEPTEMBER 23: Koncert med beatsalmer i kirken kl OKTOBER 30: Fyns biskop, Tine Lindhardt, i kirken kl Professionel behandling og træningsplanlægning I anledningen af sognepræst Laila Groes' s 25. Skriv til Kuréren - den skriver Tlf.: til 36 dig Mail: MMS billeder til: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. Har du vand i kælderen? Mail til: Skriv navn og adresse samt dato for hvornår, du havde vand i kælderen. For at hjælpe vandselskabet med at løse problemerne, vil Åløkkekvarterets Grundejerforening gerne have et overblik over, hvor galt det står til med oversvømmelser i kvarteret. Tak for hjælpen 50/10 Mbit/s for kun 279,- kr. pr. måned!! (gratis i oprettelse) Tlf.: Din forbindelse til fremtiden Et af Danmarks hurtigste Internet til prisen. 25/5 Mbit/s kr. 229,- (pr. måned) (GRATIS oprettelse) 12,5/2,5 Mbit/s kr. 179,- (pr. måned) (GRATIS oprettelse) 2/0,5 Mbit/s kr. 129,- (pr. måned) (GRATIS oprettelse)

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 57 Maj September 2013 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 19. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 3 Marts 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Idé til ny vej i kvarteret side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg,

Læs mere

KUREREN Nr. 9 November 2014

KUREREN Nr. 9 November 2014 KUREREN Nr. 9 November 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Bølgebryder Se side 3 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 8 Oktober 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Politisk enighed i Åasen Reportage side 8 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KUREREN Nr. 6 Juni 2014

KUREREN Nr. 6 Juni 2014 KUREREN Nr. 6 Juni 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Sådan skal det gøres Rådmandsros og vandingsvejledning til Ny Kongevejs beboere

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65

Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 1 Januar - Februar - Marts 2014 årgang 65 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007 KUREREN Nr. 1 Januar 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Foto: Www.khader.dk Khader i kirken Læs side 3 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 67 Juni September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

KUREREN Nr. 10 7. Pyntet. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 10 7. Pyntet. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 10 7 December September 2014 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. 18. årgang Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KUREREN Nr. 5 Maj 2014

KUREREN Nr. 5 Maj 2014 KUREREN Nr. 5 Maj 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Ta den, piger Nye træer på vej side 5 Ny kunst i kirken side 6 Nyt om Mellemgaden

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KUREREN Nr. 27. Kvinder sparker da dæk... Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 27. Kvinder sparker da dæk... Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 27 Februar September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 21. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KUREREN. Fint besøg i Manderevyen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Fint besøg i Manderevyen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 4 April 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Fint besøg i Manderevyen Anmeldelse side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

KUREREN. Ild i skoven. bremsetester... Lyskryds ved kirken Side 5 Nyt flygel i kirken Side 6 Billeder fra Rock Café Side 12-13

KUREREN. Ild i skoven. bremsetester... Lyskryds ved kirken Side 5 Nyt flygel i kirken Side 6 Billeder fra Rock Café Side 12-13 KUREREN Nr. 9 November 2010 Udgives i Hans Tausens Sogn løkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 16. årgang Ild i skoven Billeder fra halloween Side 8-9 Så hurtigt køres der på Rugårdsvej

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA

KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA KUREREN Nr. 9 November 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 Hvad har han gang i? Se side 5 TEXA mobile tester...

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere