Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:"

Transkript

1 Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, adresser og telefontavle. Kommentar. Sogneforeningen orienterer. Meddelelser fra Oksbøl Kirke. Ansøgning om hjertestarter. Brev til Sønderborg kommune. Oksbøl Friskole meddeler. Nyt fra Støtteforeningen Guidet cykeltur til Lynge. Opsætning af badebro og strandrensning. Brandværnets sommerfest. Affaldsindsamling. Forskønnelsesprisen 2014 Sankt Hans Side 4. Side 5. Side 6. Side 10. Side 16. Side 17. Side 18. Side 20. Side 21. Side 22. Side 23. Side 24. Side 25. Side 28.

2 Antik-urmager Rep. af antikke ure samt andre stor-ure Ole Bjørn Pedersen Faguddannet urmager Rypevej 62 1 Tv Langesø 6430 Nordborg / Reparationer udføres med garanti få et gratis prisoverslag inden du beslutter dig for en rep. Åbningstider: Mandag til fredag fra 15 til 17 Lørdag fra 14 til 17 2

3 3

4 4 Sogne-Nyt Redaktion Ansvarshavende redaktør: Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe, telefon: / mobil: Tryk: Grafisk Arbejde A/S, Kirkevej 16, Guderup. Sogne-Nyt kan ses på Sogneforeningens hjemmeside Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige husstande i Oksbøl Sogn. Udensognsboende kan tegne abonnement på bladet ved henvendelse til Merete Kunz på telefon Redaktionen af dette nummer af Sogne-Nyt er afsluttet d. 31. maj 2014 Hvornår udkommer de næste numre af Sogne-Nyt? Nr. 2 August 2014 i uge 35/14 med deadline Nr. 3 November 2014 i uge 44/14 med deadline Nr. 4 Februar 2015 i uge 5/15 med deadline Nr.5 April 2015 i uge 13/15 med deadline Sidste indleveringsfrist til næste nummer af Sogne-Nyt Deadline er deadline, og indlæg modtaget efter denne dato kan kun påregnes medtaget efter forudgående telefonisk aftale med redaktionen. Onsdag 13 August Broballe Idrætsforening Formand: Connie Paulsen telefon: Internet adresse: Oksbøl Friskole Skoleleder: Solveig V. Olsen telefon: Internet adresse: Oksbøl Friskoles Bestyrelse Formand: Lars Mou Jessen telefon: Oksbøl Friskoles Støtteforening Formand: Holger Ellegaard telefon: Internet adresse: Oksbøl Frivillige Brandværn Brandkaptajn: Torben Wriborg mobil nr.: Internet adresse: Oksbøl Kirke Sognepræst: Camilla S. Hansen telefon: / mobil Oksbøl Kirkegårdskontor Graver: Jytte Voss Leest telefon: Oksbøl Kirkes Menighedsråd Formand: Johann Petersen telefon: Oksbøl Sogneforening Formand: Esther Olesen telefon: / mobil: Internet adresse:

5 Kommentar Så er vi godt på vej ind i sommeren. Badebroen ved Lusig strand er igen sat på plads af en flok friske frivillige fra sognet, og den er dermed klar til at modtage sognets badende folk. Stranden er renset så den igen er indbydende, alt sammen et godt og sikkert tegn på at det er sommer. Vi er i skrivende stund ved at forlade maj måned, hvor de tidligere knaldgule rapsmarker nu stå grønne hen så frøene kan udvikle sig inden de skal høstes. Grøftekanternes hvide kørvel breder sig mens hvidtjørn og guldregnens blomster igen er forsvundet. Det lidt mere trælse ved sommeren er dræbersneglen, som igen er ret så aktiv i vore haver, så det er bare om at få dem fjernet inden de yngler og lægger æg igen. Sidste år hvor Sogneforeningen havde Tour de Mjelssø kom der næsten ingen deltagere der ville gå en tur om vores fine sø. Med et begrundet håb om flere deltagere i år arrangerer Sogneforeningen på Grundlovsdag d. 5. juni igen den årlige spadseretur, men hvis der igen i år kommer så lidt deltagelse, vil arrangementet fremover blive skrinlagt. Tiden bare går og går og om 3 uger vender der hele igen. Sankt Hans bålet brændes af og heksen sendes til Bloksbjerg, og så går det atter ind i årets sidste halvår mod andre tider. Sommeren ved redaktøren er dermed ikke forbi, og mange dejlige dage ligger fortsat foran os med sol og varme. Ferietiden nærmer sig også og mange rejser hjemmefra til andre græsgange og fjerne horisonter. Hjemmene bliver forlad og står alene tilbage, og det kan give anledning til uvedkommende besøg. Det er jo træls at komme hjem til, så forhåbentlig er der etableret nabohjælp rundt omkring. Hvis ikke så snak med din nabo eller genbo så de ved du ikke er hjemme, og at de så dermed kan holde øje med om der færdes nogen i området der sædvanligvis ikke plejer at færdes her omkring. Med dette nummer af Sogne-Nyt har jeg siddet i redaktørstolen i 18 år og dermed fremstillet i alt 90 blade siden Sogneforeningens daværende formand Erik Bladt i maj 1996 fik mig til at forsøge mig som redaktør af bladet. Om det næste blad så også kommer fra min hånd vides i skrivende stund ikke. Der er endnu ikke lavet nogen aftale med Sogneforeningen om dette fortsatte arbejde skal være her eller et andet sted. Det må fremtiden vise. Dog kan jeg sige at der skal være et møde i Sogneforeningen d. 11. juni, så lad os se hvad der kommer ud af dette. Jeg ønsker alle bladets læsere en rigtig god sommer. Bent Jessen 5

6 6 Sogneforeningen orienterer Så er foråret ved at være gledet hen til sommer. Det har i april og maj været det flotteste forår, jeg synes at jeg kan mindes, med masser af blomstrende farverige bloster/blomster og stærke gule rapsmarker, dejlig høj blå himmel og solskin, uden at det har været for varmt. Foreningernes generalforsamlinger er vel overstået, heriblandt også vores egen i Oksbøl Sogneforening, selvom det ikke var den helt store tilslutning. Vi havde forsøgt at lægge noget nyt på programmet før generalforsamlingen, som Sikring af bolig og Nabohjælp, indlæg fra Sønderborg politi v / SSP-Koordinator Palle Hvingelby. Desværre blev han syg, så vi startede simpelthen bare generalforsamlingen med det samme, og alle kunne komme hjem i ordentlig tid. Vi takkede Karen Beck for hendes arbejde i Sogneforeningen og bød Elin K. Petersen velkommen. Bestyrelsen har konstitueret sig og posterne er ikke ændret, Elin indgår som medlem af bestyrelsen. Siden sidst er 150 års dagen for slaget ved Dybbøl fejret med manér, og der er løbende aktiviteter omkring 1864 i alle afskygninger i området. Et storslået Melodi Grand Prix 2014, på Refshaleøen, er afviklet, vi vandt ikke, men det har været det største og mest imponerende show/scene nogensinde til Eurovision Song Contest, så det kan Danmark være stolt over. Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om patentdomstolen er afgjort med stemmeprocent liggende på 56,3 procent, v / formand Esther Olesen et lille fald i valgdeltagelse på 3,2 % i forhold til 2009 og et ja til patentdomstolen. Alt i mens sommeren er over os - har vi årets længste dag - lørdag den 21. juni Uge 25, Dag 172 (193 dage tilbage af året) Solen står op klokken 4.28 og går ned klokken Månen er aftagende - to dage efter halvmåne, - vi fejrer Sankt Hans og dagene bliver kortere igen - tiden går ufattelig hurtigt. Vi fortsætter samarbejdet med Oksbøl Frivillige Brandværn, B.I.F og Oksbøl Friskole. Løbende vil vi orientere om vore arrangementer, og vore planer er at forsætte med suppeaftenerne, udover de øvrige faste arrangementer. Seneste tiltag til kommunen er, at vi har henvendt os til dem omkring bus venteskurene i Broballe, eftersom de ikke er vedligeholdt og skraldespandene ikke bliver tømt. Det flyder med affald omkring dem, samt at skraldespanden ved mindestenen heller ikke bliver tømt eller rettere sagt har pose på, så det er svært at styre affaldet. Via Landsbyforum indgiver vi attraktive udsigtspunkter til kommunens journalist, som sender en fotograf ud og tager billeder. Steder og punkter rummer: Fælleskab, Indflydelse på egen livssituation, Højt til loftet, En del af den globale verden Der laves et billedkatalog med de flotte billeder fra landdistrikterne, som så bruges, når der laves tekst eller pressemeddelelser. God sommer Esther

7 Referat fra Generalforsamling i Sogneforeningen Onsdag den 23. april 2014 kl På Oksbøl Friskole i Multirummet Dagsorden iflg. Vedtægterne: Deltagere: 21 deltagere inkl. Bestyrelsen. Esther fortalte at der desværre ikke bliver noget foredrag i aften, da vores foredragsholder var blevet syg. (Foredrag om Nabohjælp) Valg af ordstyrer. Poul Erik Nørgaard blev enstemmigt valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Årsberetning. Bestyrelsens beretning fremføres af Esther. Beretningen blev godkendt. Regnskab, budget og kontingent. Regnskabet enstemmigt godkendt. Budget godkendt. Kontingent foreslås uændret og enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg er: Karen Beck og Esther Olesen. Karen ønsker ikke genvalg. Esther Olesen blev genvalgt. Elin Petersen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Valg af suppleant. (1-årig) Claus-Jørn Hjelm blev genvalgt. Valg af revisorer. Jens Lynggaard og Bent Jessen blev valgt til revisorer. Verner Madsen blev takket for alle de år han har hjulpet med dette job. Valg af Forskønnelsesudvalg (2 personer og 1 best.medlem) Mads S. Eriksen, Aksel Olesen og Bent Jørgensen blev genvalgt. Eventuelt. Man vil tage en snak med Claus (Ostemanden) om at skrive en artikel i Sogne- Nyt om hans rullende forretning. Harald efterspørger en grill (fast) ved Lusig strand? Man mener det er Skovog Naturstyrelsen der opsætter disse. Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris. Karen og Hans Henrik Hjelm blev valgt til Årets forskønnelsespris. Diverse vin blev uddelt til de forskellige hjælpere: Chresten Madsen, Poul Tonnesen, Claus Jørn Hjelm, Bent Jessen, Bent. P. Krogh, L. og AK. Jespersen, Else Kunz, Merete Kunz, Poul Erik Nørgaard fik vin, for hjælpen til fremstilling af billedmateriale til forskønnelsesprisen. Desuden fik Karen vin og blomster, som tak for hjælpen i bestyrelsesarbejdet. Verner Madsen får 2 flasker vin for 30 års arbejde som revisor i Sogneforeningen Referent: Merete Kunz Medlemsskab af Sogneforeningen kan altid betales som indbetalingskort via Netbanken på Kode 01 konto eller til et af bestyrelsens medlemmer. 7

8 8 Bestyrelsens beretning for år 2013 Velkommen til generalforsamling nr. 38 i rækken siden sidste generalforsamling er det igen sket mange aktiviteter. Vi har vores faste arrangementer: Startede det nye år med i april at holde grøfterensning/naturfrednings landsdækkende affaldsindsamling hvor ca. 13 mødte op for at deltage og efterfølgende nyde en pølse på brandstationen. Den lokale forening fra Naturfredningen har samarbejde med Sønderborg Forsyning, de gav drikkevarer til arrangementet. Tak til Oksbøl Frivillige Brandværn for husly. Maj måned sættes broen op ved Lusig og vi renser stranden et par dage efter havde vi en interessant og lærerig rundvisning hos Bente og Oskar Lunds minkfarm et flot fremmøde til dette arrangement. Vi prøvede igen at holde Tour de Mjelssø 5. juni arrangement på hyggelig og afslappet facon, men desværre var det ikke den store opbakning. Vi har dog lovet os selv, at vi vil forsøge igen i år, og se hvordan det spænder af, og hvis ikke der i år er opbakning, nedlægger vi dette arrangement. Desværre har vi så ikke fået annonceret i Sogne-Nyt rettidigt, men hjemmesiden, facebook og plakater skulle gerne hjælpe os med at råbe folk op. Vanligvis har vi samarbejdet med Oksbøl Frivillige Brandværn til Sankt Hans, hvor vi hjælper til, her dukker rigtig mange op til bålet ved Mjels sø, nok små 150 stk. Sangaften i oktober har vi også holdt fast i, et samarbejde sammen med Oksbøl Friskole. Her er fulde huse, eftersom mange børn også optræder, dog overvejer vi, om vi i år skal ændre lidt på arrangementet, og lave en evt. viseaften eller andet. Vi er lidt kede af, at arrangementet fra pausen bliver meget affolket, og publikum sidder meget spredt, derfor vore overvejelser. Som noget nyt har vi startet suppeaftener op, fællesspisning, Elses idé og endda en god af slagsen. De 3 aftener vi har haft, har været rigtig fint besøgt, gennemsnitlig 50 hver gang, så det prøver vi at gennemføre igen til efteråret. Vi har i alle 3 byer afholdt juletræstænding, som små hyggelige sammenkomster, og vil Hardeshøj også i gang, skal de bare sige til, men arbejdet skal de udføre selv. Juletræsfest sammen med B.IF. har været succes de seneste år, og arrangementet har været godt besøgt. Vi prøver at hyre lidt underholdning, eller aktivitet eller hvad vi nu kan finde på. Ud over arrangementer har vi indgivet forslag til nedrivningspulje, vi har søgt om en hjertestarter, endnu ikke fået svar, søgt om 3 redningskranse fra Trygfonden, disse har vi fået. 2 skal sættes op ved Mjels sø, én i hver ende, og så én ved Lusig Strand, der skal sættes op, når badebroen sættes op. Der arbejdes stadigvæk med vores arkiv skolen og os har holdt møde, og vi er enige om, at vi kan dele lokalet. Hvornår det så kan udføres er endnu ikke aftalt. Der skal sættes en væg op og en dør skal sættes i, gulvbelægning skulle gerne fornyes, men der er endnu ikke regnet på noget. Det lader vi lige skolen gøre. Vi deltager også i møderne i landsbyfo-

9 rum, som faktisk er rigtig givtigt. Det giver gode ideer og diskussioner. Jeg har deltaget i et udvalg, som skulle nedsætte nogle kriterier og regelsæt til kåring af årets landsby, så hvert år udnævnes årets landsby af en komité. Vi har indgivet os selv til årets landsby, eftersom vi passede til kriterierne. Der har været møde omkring turisme. Her deltog Peter Bonde Christiansen fra Mjelsvig Bådelaug. I de kommende år skal der igen arbejdes med landsbyerne udviklingsplaner. De skal ajourføres eller udvikles nyt, så de kan komme med i Kommuneplanen Til dette får vi hjælp fra/ kommunen Landsbyforum, og der vil blive afholdt nogle borgermøder ligesom sidst. Sidst men ikke mindst så har vi fået lavet en rigtig flot hjemmeside: vi er på facebook vi har et fint INFOHUS, og vi har et flot Sogne-Nyt, så vi kan næsten ikke være mere informerende. Det jeg selv godt kunne tænke mig, fremtidsønsker, er at vi havde lidt mere synlig kunst, evt. flere stier, et mødested, off. Toilet ved søerne, når der nu kommer vand i Bundsø På bestyrelsens vegne Esther Olesen Husk at der er Kreativt Marked på Røde Næbvej 3 i Mjels d. 14. og 15. juni. begge dage fra kl. 11 til kl. 17 9

10 Gudstjenester i Nordborg og Oksbøl Kirker den 15. juni til 31. august Juni Juni Gudstjeneste kl i Nordborg kirke v. CSH 15. Juni Højmesse kl i Oksbøl kirke v. CSH 22. Juni Højmesse kl i Oksbøl Kirke og indskrivning af nye konfirmander v. CSH 22. Juni Højmesse kl i Nordborg Kirke og indskrivning af nye konfirmander v. SJ 29. Juni Højmesse kl i Oksbøl kirke v. CSH Efterfølgende sogneudflugt. 29. Juni Højmesse kl i Nordborg Kirke v.sj Juli Juli Gudstjeneste kl i Nordborg Kirke v. SJ 06. Juli Højmesse kl i Oksbøl Kirke v. SJ 13. Juli Højmesse kl i Oksbøl Kirke v. CSH Kirkekaffe 13. Juli Nordborg Kirke Ferielukket 20. Juli Højmesse kl i Oksbøl Kirke v. CSH 20. Juli Nordborg Kirke Ferielukket 27. Juli Oksbøl Kirke Ferielukket 27. Juli Højmesse kl i Nordborg Kirke v. SJ August August Oksbøl Kirke ferielukket 03. August Højmesse kl i Nordborg Kirke v. SJ 10. August Gudstjeneste kl i Nordborg Kirke v. CSH 10. August Højmesse kl i Oksbøl Kirke. Efterfølgende v. CSH Sønderjysk Kirkekaffebord i præstegårdshaven. 17. August Gudstjeneste-Familiedag kl i Nordborg Kirke v. SJ 17. August Aftengudstjeneste kl i Oksbøl Kirke v. SJ 24. August Højmesse kl i Nordborg Kirke v. CSH 24. August Gudstjeneste kl i Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot v. CSH 31. August Gudstjeneste kl i Nordborg Kirke v. SJ 31. August Højmesse kl i Oksbøl Kirke v. SJ 10 SJ = Sophie Juel CSH = Camilla Synnøve Hansen

11 Aktiviteter og arrangementer: 29. juni Sogneudflugt til Brorsons Kristkirke og Noldemuseet i Seebüll Kl til ca tager sognet på udflugt. Vi skal til Tønder og Seebüll. Men inden da, spiser vi frokost på Holbøl Landbohjem (egenbetaling 160 kr. plus drikkevarer). Derefter tager vi til Brorsons kirke i Tønder Kristkirken. Her vil én fra Kristkirkens Menighedsråd fortælle om den kendte salmedigter Brorson og hans første sognekirke. Efter besigtigelsen af Kristkirken, tager vi videre til Noldemuseet(husk pas), hvor vi drikker kaffe i den tilhørende restaurant og får lejlighed til at se den nye udstilling Die absolute Urspünglichkeit med værker af den dansk- tyske og verdensberømte ekspressionist, Emil Nolde. Tilmelding til sognepræst Camilla Hansen på inden den 20. juni. Der er endnu få pladser tilbage. Bus, éntre, foredrag og kaffebord betaler kirken. Sommermusik i Oksbøl Kirke I løbet af juli måned vil der 2 gange være mulighed for at lytte til let sommermusik i Oksbøl Kirke. På programmet står der iørefaldende musik for orgel, fløjte og klaver i forskellige kombinationer, desuden bliver der læst tekster, der hører årstiden til. De to aftener vil, som det fremgår, have et kort forløb. Medvirkende begge gange vil være Birgitte Romme, Ole Andersen og sognepræst Camilla Hansen. Tidspunkter for de to koncerter: 15. juli kl juli kl august kl ca. Oksbøl præstegårds 100 års jubilæum -med Sønderjysk kirkekaffebord, Jazz og historie i præstegårdshaven. Præstegården er næsten lige blevet renoveret, så den står smuk og velholdt. I år har den 100 års jubilæum og det ønsker vi at markere på særlig vis. Derfor åbner vi op for præstegårdshaven til et Sønderjysk kirkekaffebord efter gudstjenesten. Kaffe og kage indtages under træerne (tag noget med at sidde på), og dertil dejlig musik. Derudover vil der være et kort historisk indslag om præstegården. Hvis det skal være et ordentligt kirkekaffebord, kræves der mange slags kager. Hvis man ikke har meldt sig endnu, men har lyst til at bidrage til at gøre kaffebordet og dagen festlig med lækkert bagværk, bedes man rette henvendelse til kasserer Birgitte Romme på tlf: / eller Vi glæder os til at se jer og fejre jubilæet med jer! 24. august kl. 15.oo - Gudstjeneste i Dorotheas Kapel på Sønderborg slot Denne søndag flytter vi søndagens gudstjeneste til det smukke Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Der arrangeres samkørsel fra Oksbøl til Sønderborg og hjem igen, for de, der ikke selv har kørelejlighed (Kontakt sognepræsten på tlf ) Gudstjenesten vil være ved organist Ole Andersen og sognepræst Camilla S. Hansen. Vel mødt til en anderledes gudstjenesteoplevelse. 11

12 Høstgudstjeneste i Oksbøl Kirke. Traditionen tro holdes der Høstgudstjeneste i Oksbøl Kirke d. 21. september Som noget nyt i år, vil vi gerne arrangere Høstgudstjenesten i samarbejde med alle landmænd og frugtavlere i Oksbøl Sogn. Derfor indkaldes der til planlægningsmøde torsdag d. 26. juni kl i Konfimandstuen. Af hensyn til hvor mange meter wienerbrød, der skal købes, tilmelding til Oskar Lund tlf , senest d. 24/6. Håber på god opbakning. Kirkelige handlinger 10. marts maj 2014 Mads Saxe Holst, Ingen Ingen Oksbøl Orientering vedr. navne i Sogne-Nyt og Nordborg Kirkeblad Kære alle, Jeg har i dag været til møde med provsten. Der har det endnu en gang været oppe og vende omkring at hente navne ud fra dkn/personregister til kirkeblad, Sogne-Nyt og i forbindelse med blomster til det ældre. Det er helt forbudt at hente navne ud på afdøde, døbte, viede, konfirmander, fødselsdage osv. Og det kommer derfor fra min side til at ophøre fra dags dato. Jeg kan ikke længere give nogen navnelister til blade el menighedsråd. Der vil helt sikkert blive en del utilfredshed i de to sogne over dette, det er jeg ked af, men det er simpelthen ulovligt, og dårlig omgang med folks private oplysninger. Set i lyset af den sidste tids skandaler i Nets, SAS osv. er jeg sikker på, at folk godt når de giver det en tanke, vil forstå hvorfor vi i Folkekirken som har adgang til alle følsomme oplysninger, må beskytte dem. De lister jeg har givet ud til Sogne-Nyt, Nordborg Kirkeblad og MR kan selvfølgelig bruges i denne omgang, men der kommer ikke nye lister til de næste blade. Jeg håber på jeres forståelse og opbakning i denne sag. De bedste hilsner fra, Sophie Sophie Juel Sognepræst Nordborg-Oksbøl Pastorat 12

13 Guldkonfirmander- Palmesøndag fra Årgang 1964 markerede 50 års dagen for deres konfirmation i Oksbøl kirke på dette års Palmesøndag. Det blev til en festlig dag, hvor konfirmanderne gik ind i kirken i procession ligesom dengang, hvor de hyggede og spiste sammen og mindedes ungdommens dage. Der blev også taget et foto på dagen og det har vi i kirken fået lov at offentliggøre. Gæt selv, hvem der er hvem på de to billeder: Det er fra øverst fra venstre: Hans G. Olesen, Svend Erik Feldstedt, Henry Johansen, Karsten Iwersen. Nederst fra venstre: Merete Dam (Mortensen), Bente Guldager (Lund), Lis Aas (Petersen). Konfirmanderne 1964 i Oksbøl Kirke. Præsten er daværende Provst Alshauge. 13

14 Nyt fra Oksbøl menighedsråd. Hvor tiden dog iler. Snart er det 2 år siden vi havde valg til menighedsrådet og da vi dengang fik en 2 års dispensation, skal vi have valg igen til november. Der skal afholdes et orienteringsmøde inden den 16. september men mere herom i næste nummer af Sogne-Nyt. I de sidste 2 år er der sket rigtig meget. Vi er blevet et fælles pastorat sammen med Nordborg. Først skulle der ansættes ny præst i Nordborg og derefter kom turen til Oksbøl. Hele præstegården er blevet renoveret, så forhåbentlig går der mange år inden vi skal igennem det igen! Tilbage til valget i 2012, havde vi rigtig valg, hvilket vi ikke havde haft i rigtig mange år og med en kanon deltagelse. Det bliver spændende om der skal være valg igen eller om der bliver fredsvalg. Det afhænger af Jer! For mit eget vedkommende, går jeg ud af rådet når det nye kirkeår starter første søndag i advent Så har jeg været med i 22 år og de 18 år som formand. Det har været en spændende tid med rigtig mange gode oplevelser og endnu flere ting der skulle tages stilling til. Det være ting om kirken, ansættelser af medarbejdere, præster m.m. Vil I have indflydelse på kirkelivet i sognet, skal vi fortsat have en kirke og en præst i så lille et sogn som Oksbøl, så mød op til orienteringsmødet i september. Tag en beslutning om, at gå med i arbejdet i Oksbøl menighedsråd. Vi skulle gerne bevare Oksbøl Kirke som den er nu og ikke lade den blive til en lejlighedskirke! Johann Petersen 14 I EU valgte man i 2010 at fejre Frivillighedens År - eller som det hed på officielt EU-sprog: Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab. Udtrykket aktivt medborgerskab signalerer, at den frivillige indsats gør godt på flere måder. Som regel er der mennesker, der modtager og nyder godt af de frivilliges indsats. Men typisk vil den, der yder en indsats, også selv blive beriget af det. Han eller De uundværlige frivillige! hun møder nye udfordringer, får nye bekendtskaber, lærer et nyt miljø at kende. Den frivillige indsats får engagementet og ansvarligheden til at vokse - til glæde for fællesskabet. Siden er dette blevet fulgt op i de forskellige lande med en årlig frivillighedsdag altså en dag hvor man fejre alle de det lægger så stor en indsats i alle vore organisationer, foreninger og også i vores kommunale og statslige institutioner. Den

15 frivillige arbejdsindsats er faktisk så stor i Danmark, at man i januar 2014 besluttede nu at beregne på og kortlægge hvor meget den frivillige indsats i kroner, ører og arbejdstimer betyder for vores samfund. Projektet forventes offentliggjort i Også i kirken er det frivillige engagement uundværligt. Den danske Folkekirke har ganske vist tradition for at købe arbejdskraft til mange funktioner. Selv i de mindste sogne er der som regel tre-fire lønnede medarbejdere i sving ved hver gudstjeneste. Også på kirkegårde og i kirkekontorer ud over landet er der mange ansatte. Derfor er Folkekirken også præget af stor velholdthed og professionalitet. Den kvalitet skal vi selvfølgelig være taknemmelige for! I de fleste andre kirkesamfund i verden er situation meget anderledes. Enten fordi traditionen er anderledes eller fordi økonomien ikke levner plads til de store lønudgifter. Gå en tur på en engelsk kirkegård og kvalitetsforskellen vil springe i øjnene! Ved siden af de professionelle er der god plads til de frivillige. Den, der f.eks. lader sig vælge til et menighedsråd, kommer til at bruge rigtig mange arbejdstimer i kirken de næste to eller fire år. En del af menighedsrådets opgaver er lovpligtige og trænger sig på helt af sig selv. Men ud over de obligatoriske opgaver påtager menighedsrådsmedlemmer sig uendelig mange andre opgaver - drevet af både lyst, ansvarlighed og engagement. Ved siden af de valgte menighedsrådsmedlemmer er der en stor flok mennesker, som tager ansvar for bestemte funktioner eller træder til, når en konkret opgave skal løses. Der bliver lavet mad til fællesspisning, fældet hække på kirkegården, sunget og læst ved gudstjenester, flyttet borde og stole før og efter arrangementer, besøgsvenner viser omsorg - og meget mere. Kirken lever simpelthen af frivillighed. Der er ikke noget nyt i det. Allerede apostlen Paulus beskriver menigheden som en krop. Hele organismen skal arbejde med på det fælles. Hvert lem på kroppen har sin særlige plads og funktion. Hvis et ben eller en arm ikke fungerer, så kommer kirken til at halte af sted eller virke med nedsat kraft. Kirken er altså ikke bare en serviceinstitution, hvor vi møder op og bliver betjent, men et fællesskab, hvor vi alle har en plads og et medansvar. Sognepræst Sophie Juel 15

16 Vi havde søgt om at få en hjertestarter - desværre fået afslag fra TrygFonden Esther Emne: Ansøgning om hjertestarter Kære ansøger. Tak for din ansøgning om en hjertestarter. Mange har ønsket at være med til at sætte hjertestarteren på Danmarkskortet, og vi har ikke mulighed for at tilgodese alle, der har søgt. Vi må derfor desværre meddele, at du ikke er kommet i betragtning. Vi er glade for, at så mange synes hjertestartere er vigtige, og vi håber, I alligevel får mulighed for at opsætte en. Venlig hilsen Anne Kjellstrand Sekretær TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) Lyngby Hovedgade 4, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Telefon: Direkte fax: Medlemskort til Oksbøl Sogneforening. Så er det igen tid til fornyelse af medlemskabet i Sogneforeningen. I dette nr. af Sogne-Nyt er der indlagt et girokort, som kan benyttes til fornyelse enten via postvæsnet eller ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Kontingentet er fortsat kun 50 kr. pr. person. Du kan naturligvis også betale via Netbank, hvis du har sådan én. Kode 01 konto Brug nu girokortet med det samme. Det er en stor hjælp for os. På forhånd tak. 16

17 Nedennævnte er sendt til Sønderborg Kommune - så må vi se om der sker yderligere - det er i hvert fald irriterende af skraldespande ikke bliver tømt! og skurene ikke bliver vedligeholdt. Esther Hej I.f.b. med affaldsindsamling har vi observeret at de 2 busstop/skure vi har i Broballe er meget misligholdt, og ikke vedligeholdte, mgl. maling, knuste ruder, dårligt tag. Skraldespandene aldrig bliver tømt - affald flyder simpelthen omkring bus skuret og så er der ikke skraldepose på stativet ved mindestenen i Broballe - så er det jo svært at holde styr på affald. Måske det ikke lige er jer der står for dette, men kan det så sendes videre til rette vedkommende Oksbøl sogneforening v / Esther Olesen 17

18 18

19 19

20 Sommeren er over os og sommerferien nærmer sig ganske hastig. Siden sidst har vi i Støtteforeningen virkelig haft travlt. Forårsmarked, klargøring på Fjordvang, flytning af loppemarked, stille på plads, godkende bevillinger til skolen, samtidig med at skulle passe arbejde, hus og have. Ikke et under, at maj måned hurtig blev et overstået kapitel. Siden sidst har vi bevilliget kroner til køb af nye skabe til SFO en. Derudover er der bevilliget kroner til årets lejrskole. Vi havde 350 gæster til årets forårsmarked og vejret var noget mere med os end sidste år. Nordborg Taekwondo klub sørgede i år for en fin opvisning. Igen i år forventer vi at lande et overskud på ca kroner, som kan formidles videre til et af skolens mange projekter. Knap var forårsmarked overstået, teltet pakket sammen og det sidste stillet på plads før vi igen måtte trække i arbejdstøjet. Den 17. maj blev lopperne flyttet fra Mjels til Fjordvej. Vi startede kl. 9 og de sidste møbler var læsset af på Fjordvang omkring kl. 16. Stor tak til Jacob og Kenn for at stille maskinel til rådighed og tak til alle hjælpere, som har hjulpet før under og efter. Tak til Steffen og svigerfar som lige rev en fridag ud af kalenderen så vi kunne blive klar til indflytningen. Vores trofaste hjælpere Jonna, Johann, Thyge og Harald har brugt meget tid på at sortere, pakke ned, flytte i egen bil og stille op i det nye. Og sorteret er der blevet, for ind til videre er der kørt over 3 tons affald til lossepladsen. Vi glæder os meget til lørdag d. 7. juni, hvor Støtteforeningen slår dørene op kl. 11 til loppemarked på Fjordvang. Vi håber i tager godt imod. God sommer til jer. På vegne af støtteforeningen Holger Ellegaard 20 Fremover er Støtteforeningens loppemarked den første lørdag i hver måned i Fjordvang på Fjordvej 12 Broballemark fra kl. 11 til 15.

21 Guidet cykeltur ti l Lynge Der var 24 person er fremmødt til en dejlig og spænden de guidet tur til Lynge og omegn. Vi havde forskelli ge stop undervejs hvor Claus-Jørn Hje lm fortalte om forskellige ting. Gamle stendiger, ga mmelt færgeleje i Færgedal, gammel t forsvarsværk ved Steg Gaf (under va nd) og i Mjelsvig hvor der i gammel tid blev serveret kaffepunche ude på Flæskholm. Dette var nogle af de spændende ting man kunne få at vi de ved at være med på turen. Afslutningsvis drak vi kaffe ude på Rødenæb ved Kla us. Tak for lån af borde og bænke! Stor tak til vores loka le guide, som igen gav os en fantastis k oplevelse. Claus Jørn fik vin og chok olade som tak for turen. Flere billeder på w ww.oksboel.dk P.b.v. Merete Kunz 21

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - August 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - August 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 38. Årgang - August 2014 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Svalens flyvefærdige unger bliver madet med insekter på luftledningerne. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere