Register over artikler i ROMU årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register over artikler i ROMU årgang"

Transkript

1 Register over artikler i ROMU årgang Artiklernes overskrifter fortæller ikke altid om artiklernes indhold. Af hensyn til muligheden for at søge i registeret, er der tilføjet en meget kort beskrivelse af artiklernes indhold hvor det er skønnet relevant, evt. suppleret med relevante søgeord. Udarbejdet af Kurt Buchtrup maj 2020

2 2001 forfatter evt. uddybende beskrivelse af indhold Ragnarok på Roskilde Museum Frank Birkebæk Om Elsebeth Stryhns gave til Roskilde Museum: en keramisk skulptur udført af Bjørn Nørgaard Søndergårde spor af stenalderbondens ritualer En spændende helleristningssten fra Langtved ved Ryegaard Blomsterhilsen fra lille Ida Bagerier og konditorier i Roskilde Lisbeth Gernager Flemming Kaul Anette Tonn- Petersen Lene Hadsbjerg Søndergårde er beliggende i Allerslev på et plateau syd og øst for Tokkerup å. Om fundet af den såkaldte Langtvedsten Om godsejer Nicolai Abraham Holten og hans familie. Referencer til Bramsnæs Museum og arkiv Krabbesholm Johanne Mangor Just Mathias Thiele - Christian, Ida og Sophie Holten H.C. Andersen Omtaler bl.a. Cafe Wolffhechel Schmidts Conditori Ewertts Conditori bagermestrene Lawerentz, Herbst, Ranfeldt, Richter, Frederik Andersen, Georg Jørgensen - Fællesbageriet et respektabelt Mindesmærke i Bronze af Roskilde Bys Grundlæggere, Hroar og Helge Register til ROMU Mette Høj Om Johan Galsters kunstværk Roar og Helge på Stændertorvet en gave fra manufakturhandler Carl Andersen ( O.H. Schmeltz Eftf.) til byen. Karen Kjølhede 2002 Gammelt værktøj Børge Dahl Om Børge Dahls samling af gammelt værktøj, som nu befinder sig på Håndværksmuseet i Lützhøfts Købmandsgaard i Ringstedgade Visby en bebyggelse fra sen vikingetid og middelalder i Vindinge Lillevang Svenske indvandrere i Roskildeområdet omkring 1808 Roskildebørns hverdag for 100 år siden Jens Ulriksen Mogens Sander Hansen Per Karlsson Bl.a. om Roskilde Børneasyl, Sct. Jørgensbjerg Asyl, Roskilde Børnehjem, børnebespisning og børnearbejde.

3 Mos-Jensen i Hvalsø Maler og billedhugger Axel Wilhelm Larsen 1883 til /2004 Roskilde mindernes og fremtidens by Museumstanken slår omsider rod i domkirkebyen Hvor der er Vilje, er der også en Vej om oprettelsen af Roskilde Museumsforening El, plastic og atomkraft tre avishistorier fra det 20. århundredes Roskilde Signalement af en by i provinsen 1979 mangfoldighed og subkulturer Roskilde Museum Væsentlige undersøgelser Bestyrelsesmedlemmer gennem årene Bogudgivelser Personale Roskilde Museums afdelinger Forfatterliste 2004 En lille blypind med runer fra Hedegade i Roskilde Hedeboegnen Roskildes opland Gert Steen Mogensen og Gunnar Rylander Hansen Henrik Jørgensen Eva Tønnesen Mette Høj Lars Due Arnov Eva Tønnesen Frank A. Birkebæk Mogens Hansen Marie Stoklund Peder Dam Om Christian E. O. Jensen. Boede i Hvalsø i perioden Uddannet farmaceut, men kendt som specialist i diverse mosarter. Han udgav en række bøger om emnet. Roskilde Museums 75-års jubilæumsbog udgivet i 2004 erstattede den ordinære årgang Om omstillingen fra gas til el i Roskilde - om forsøget med at producere en plasticbil med tilknytning til Roskilde, og om modstanden mod Risø og atomkraft En gennemgang af tidligere publicerede artikler - de fleste kan findes i registeret fra perioden En naturgeografisk beskrivelse

4 Roskilde Lervarefabrik Mette Høj Om pottemager Frederik Brack, som grundlagde Brack & Sønner i Bredgade 5 i 1847, som bestod indtil 1979, hvor bygningerne blev revet ned. Maglekilde-Petersen den lune fortæller Pigtråds- og poporkestre i Roskilde Bygherrerapporter fra 2004: Vindinge. Gravplads fra 300- tallet Foldager 1. Boplads fra Yngre germansk jernalder og vikingetid Foldager II. Bebyggelsesspor fra sen vikingetid Nordens Parkvej. Bopladser i bronze- og jernalder 2005 En jættestue ved Vestvejen En folkekonges død et forslag til tolkningen af jernalderens våbenofferfund Grethe Rung Mogens Hansen Katrine Kølle Hansen Tom Kristensen Historien om familien Petersen, som grundlagde og videreførte Maglekilde Maskinfabrik. Maglekilde-Petersen hed Carl Maglekilde-Petersen, der sammen med sin bror Sophus overtog efter faderen Ole Petersen. Han blev siden kendt som en eminent historiefortæller. I området mellem Hyrdehøj og Svogerslev nord for den gamle Holbækvej Dåbstøj - Kristentøj Anni Bloch En beskrivelse af Roskilde Museums samling af dåbstøj Poul Hansen folketingsmanden og socialdemokraten, der ikke var cand.polit. Bente Trane Unicon Valley Henriette Bülow En beskrivelse af betonvarefabrikken Sjælland senere kendt som Uniconarealet, som i dag lægger areal til Rockmuseet Ragnarock og en række bolig-bebygelser og kreative værksteder i nogle af de gamle fabriksbygninger.

5 Trekroner en ny bydel i Roskilde Kommune Etableringen af Lejre Museum Lene Hadsbjerg Peter Thor Andersen Bygherrerapporter fra 2005: Bispegårdsvej i Allerslev Grønnegade, Roskilde Provstevænget 2005 Bopladsspor ved Strandengen 2006 Roskilde Museum i forandring Middelalderbebyggelse i Gl. Viby Offerfund langs Roskilde Fjord Isaac Melan Borgerskab som Tobaks-Planteur udi Roskilde 1725 Frank Birkebæk Jens Ulriksen Vagn O. Jensen Halvor Petersen Marstrand & Christian 4. Mette Høj Om Marstrands udsmykning af Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke og om andre kunstneres forslag til udsmykning af kapellet. Våbennedkastninger i Region V Roskilde Amt under anden verdenskrig Roskilde og kommunalreformen i 1970 Henning Bjørn Larsen Hans Christian Eisen Kommunalreformen i få ord Bygherrerapporter fra 2006: Ledreborg golfbane Margrethesminde, Osted Ramsømaglevej, Gadstrup

6 Trekroner Øst etape III Trekroner Øst etape IV år i Risø forskningsmiljø Vagn O. Jensen Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend De spanske soldaters oprør i Roskilde den 31. juli 1808 Bygherrerapporter fra 2007: Sct. Mikkels kirketomt og kirkegård Hustomter fra 3/500-tallet, Højby Huse Svogerslev Kirkegård Algade 36, Roskilde Kulturlag og brønde fra 12/1300-tallet, Blågårdsstræde Børnehøj Neolitisk bopladsområde, Langebjergvænget Bebyggelse fra bronzealer og yngre før-romersk jernalder, Gadstrup sogn Vissegård, Gershøj Sogn 2008 Jørgen Ulriksen Mette Høj Om murersvend J.L.T. Jansen udlært hos murermester Broch som boede på hjørnet af Sankt Ols Gade og Domkirkestræde som i 1842 drog på valsen i tiden frem til Rejsen til bl.a. Sydtyskland og Østrig-Ungarn er dokumenteret i såkaldte vandrebøger, hvor de lokale myndigheder giver påtegninger.

7 Fund fra yngre stenalder og jernalder fra Tofteengen ved Ågerup Gårde fra yngre germansk jernalder og vikingetid ved Vestervang En røreskål og en plastvirksomhed om Margretheskålen og Rosti 350-året for Roskildefreden 1658 Danmarks Rockmuseum er godt på vej Bygherrerapporter fra 2008: Vindinge Østergaard Ramsømaglevej III Dr. Margrethesvej Trekroner Øst etape V Smedegade Himmelev Boldbaner etape I-II 2009 Lisbeth Gernager Langkjær Grethe Rung Per Karlsson Lise Hammershøj Gården Vestervang ved Kirke Hyllinge Om plastvarefabrikken Rosti ikke mindst om produktionen af emner støbt i melamin ofte designet af kendte danske designere. Rosti var i Roskilde i perioden på adresserne Københavnsvej 133, Industrivej 19 og Sdr. Mellemvej 4. Odin fra Lejre Tom Christensen Om fundet af Odin fra Lejre en meget lille sølvfigur, som sandsynligvis viser Odin, der med Hugin og Mugin på sine skuldre sidder på en stol Arkæologien under motorvejen Der refereres til arkæologien under Holbækmotorvejen, hvor der i 2009/10 blev gravet i forbindelse med udvidelsen af motorvejen tæt omkring Roskilde Torvet og dets mennesker Lars Kjær Om Torvet i Roskilde og dets mennesker i årene omkring Haraldsborg Mølle Mette Høj En beskrivelse af møllen med udgangspunkt i et maleri fra 1823, som Roskilde Museum erhvervede i 2009

8 Travlhed på Rockmuseet Lise Hammershøj Talerstolen Hakon Lund En beskrivelse af en talerstol for enden af Herthadalen i Lejre. Den er kaldt Hertas Alter og Grundtvigs talerstol Naturvejledning på Roskilde Museum Tim Holmegaard Krat 2010 Bager bliv ved din ovn! Søren Moses Om Tadre Mølle og nogle af de mennesker der var på stedet. Tadre Mølle er en del af ROMU-koncernen og beliggende Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø Skibsbillederne i Himmelev Kirke og langskibene fra Roskilde Fjord Et nyt aandehul om Folkeparken i Roskilde Kommune Borrevejle en festplads i Lejre Vig Detektorfundne amuletter fra Fredshøj i Gl. Lejre Bygherrerapporter 2010: Trekroner Øst Frederiksborgvej 10 Mette Høj Louise Dahl Christensen Julie Nielsen og Maria Panum Baastrup Jens Ulriksen Jens Ulriksen Om Folkeparken, Klostermarken, Berthe Margrethe Anlægget og Hestedammen Rappendam en offermose og dens funktion kult og mentalhygiejne Indhegnede romertidsgårde ved Jyllinge Klavs Becker- Larsen Om Rappendam en offermose ved Jørlunde i Nordsjælland

9 Fixeringsbilder från Vestervang. Försök till en metodisk motividentificering för vikingatida djurornamentik Grundlæggelsen af Skt. Clara kloster i Roskilde Mod et moderne politi ordensmagten i Roskilde frem til ca Da det psykedeliske lys kom til Danmark Rishøj en overpløjet gravhøj fra bronzealderen Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder Gadeudgravning i Allehelgensgade, Bredgade og Grønnegade Domkirkestrædes middelalderlige forgænger Middelalderlige begravelser ved Kirke Hyllinge Kirke 2012 Rappendam II en rundtur i offermosens bagland En hemmelighedfuld stenskive ved Himmelev Bæk Detektorarkæologi en succeshistorie med begyndende brudflader Da adelen fik enden på komedie Michael Neiss Emil Lauge Christensen Vibeke Kaiser- Hansen Morten Lander Andersen Cille Krause David Brink Anna Severine Beck Jens Molter Ulriksen Jens Molter Ulriksen Klavs Becker- Larsen Jens Ulriksen Jens Lei Wendel- Hansen I forbindelse med udgravninger ved Vestervang en gård ved Kirke Hyllinge i 2007, blev der bl.a. fundet et såkaldt rundspænde Artiklen viser hvordan man med moderne teknik har genskabt ornamentikken bl.a. i farvelagte 3D billeder Om det psykedeliske lys i forbindelse med rockkoncerter og lignende eksempler fra rockmuseet Ragnarock omtales og vises En undersøgelse ved Rishøj Grusgrav beliggende ved Jyllinge 2010 Om Rappendam en offermose ved Jørlunde i Nordsjælland Om følgerne af den nye rangfølge, som kong Christian V. indførte i 1671

10 Dønnergaard kom ud af hullet Hans J. Dønnergaard historien om en mands opstigen og fald Han skal ikke blive glemt men det blev han.. Jens Andersen-Gadstrup Da socialismen kom til Roskilde Ayasofya Moskéen i Roskilde en moské med rødder i Tyrkiet Tre ældre faser af Græse Præstegård Kirkegård og hustomter ved Konventhuset i Roskilde 2013 Fem små skattefund. Møntprægning og møntbrug i Roskilde og på Sjælland under Valdemar den Store Den flygtige købstad Skibby i middelalderen Bundetings Brynd et brøndområde i Latinerhaven Sct. Hans Hospital En introduktion til hospitalets historie med fokus på bygningsmassen Roskilde Gasværk gennem 150 år Museoase redskaber til kvalificeret museumsformidling Kogestensgruber og jernalderbebyggelse i Vindinge Hans Jørgen Lych Larsen Poul Lindor Nielsen Keld Holm Vibeke Kaiser- Hansen Jens Ulriksen Jens Christian Moesgaard Jens Ulriksen Thomas Roslyng Olesen og Per lund Thomas Roslyng Olesen og Eva Tønnesen Anette Schmidt Anne Kirstine Vestergaard Om Hans J. Dønnergaard fra Osager ved Osted en samfundskritiker som kæmpede for en forbedring af bøndernes vilkår ikke mindst med hensyn til uddannelse. Han var aktiv i andelsbevægelsen og havde generelt set stor politisk indflydelse, men bl.a. et forfalsket regnskab blev hans skæbne. Om Jens Andersen-Gadstrup ( ) og hans virke i DSU og Socialdemokratiet

11 Beboelse ved Lejre Ådal i bronzealder og jernalder Sofie Laurine Albris 2014 Peter Brandes portræt af en by Rockens Danmarkskort brugernes historier om rockens mødesteder Danmarks Rockmuseum vokser frem ( fotoserie) Muserum en brugervejledning for voksne! Boede der vikinger i Frederikssund En hårriver fra Vikingetiden nyt fra udgravningerne i Vindinge Stormflodsfortællinger De første Roskildensere en demografisk analyse over Roskilde-egnens befolkning omkring år 1000 Brødrene Lützhøft købmænd og iværksættere Stålmosegård afsluttende udgravning af en gravplads fra yngre romersk jernalder Bebyggelse fra førromersk og romersk jernalder ved Bauhaus, Roskilde Frank Birkebæk Line Vestergaard Knudsen & Jacob Westergaard Madsen Morten Lomholdt Marie Abel Hesse & Anna Zieler Katrine Ipsen Kjær Naomi Hainau Pinholt Julie Nielsen Poul Low Møller Ditte Kroner Gaarde Om stormfloden 6. december 2013 og dens betydning for Roskilde Fjord og de berørte borgere

12 2015 Bomærkerne i Roskilde Domkirke I skyggen af Sankt Laurentii Kirke Et mellemneolitisk flintøksedepot fra Fredtoft ved Vinge Spydkvinden og den myrdede. Gerdrupgraven 35 år efter Amanda Stevne Jørgensen Claus Rohden Olesen Jens Winther Johannsen Om de 15 gravstene i Roskilde Domkirkes indre, som bærer bomærker en slags monogrammer med udgangspunkt i både runer og latinske bogstaver eller anden form for symboler. Bl.a. om kirkernes placering i Roskilde i middelalderen, og om udgravningerne i forbindelse med etableringen af det nye torv i 2015 En opfølgning på udgravningerne i Gerdrup i 1981 og 1983 Tre milesten og deres historie Mette Høj Om tre af de lokale milesten, som indgik i de vejprojekter der blev iværksat i 1700 tallet af kong Frederik den 5. og senere under kong Christian den 7. De tre lokale milestene blev restaureret og nyopsat i 2015 Mannerupskatten en præsentation Ord holder længere end gerninger Bebyggelsesspor fra førromersk og romersk jernalder ved Spraglehøj idrætsanlæg 2016 Et skib på en bronzekniv Roskildefonden, som den var engang Ragnarock : popkultur på museum Lejre Museums nye udstilling Sagnkongernes Lejre Arkæologisk undersøgelse af Ringstedgade 17 Julie Nielsen & Tom Christensen Hans Michelsen Anne Sofie Jørgensen H.L. Algreen- Petersen Rasmus Rosenørn Annemette Birk Lund Julie Nielsen Om resultaterne af udgravningerne ved Mannerup - mellem Kirkebjerg ved Osted og Manderup Om de tre lidt upåagtede biblioteker: Sjællands Stiftsbibliotek, Karen Brahes Bibliotek og Roskilde Katedralskoles Bogsamling

13 Arkæologisk undersøgelse af Vinge Station, etape II Arkæologisk undersøgelse af Kærvej Højby, etape III Jens Winther Johannsen Katrine Ipsen Kjær 2017 Den svævende Kjole Unn Gelting Nogle konservatorbetragtninger omring restaurering og ophængning af en kjole fra omkr Til Jesus ved Maria Lad billedet tale Dukke Else. En lille piges bedste ven Gådefulde sten Laura Marie Schütze Louise Dahl Christensen Mia Ramsing Jensen Palle Østergaard Sørensen Om en lille porcelænsfigur (Jomfru Maria med Jesusbarnet), som i 1991 blev overdraget til Roskilde Museum Om brugen af billedmateriale i skoleværelser til undervisningsbrug i ældre dage Om en dukke fra omkr i museets samling Om 4 helleristningssten såkaldte håndtegnssten som findes i samlingerne på Frederikssund Museum Et krumsværd Cille Krause Om et sjældent krumsværd fra bronzealderen Hertug Christoffers seglstampe Jesper Langkilde Om et seglstampe fundet i Provstevænget 1992 Troldkvindens stav Om et fund af en såkaldt troldstav i forb. med udgravningerne ved Trekroner i 2007 Blyamuletter med runer Jesper Langkilde Om to lokale fund af blyamuletter i hhv. Hedegade i 2000 og ved Sortebrødre Plads i 2017 En skildring af Roskilde Domkirke Mette Høj Om Jørgen Roeds maleri af Roskilde Domkirke set fra Bondetinget o Små skår fortæller Jesper Langkilde Om bl.a. en teori om at der har været engelske pottemagere i Danmark omkring år 1000 Da Jernbanen kom til Roskilde Mette Høj Da jernbanen kom til Roskilde i 1847 og om en fugleskydningsskive med et motiv med emnet kunstneren var Jacob Gottschalck, og fuglekongen var Israel Jensen, kirurg og barber med forretning i Skomagergade 20 Menneskeoffer Kastrup Om bl.a. offermosen ved Jørlunde og udgravningerne her i 1941

14 Prozil-hat Tusindårigt hønsefoder Aluminias internationale gennembrud Et Ulfberthsværd Godt klædt på En klassiker Vikingetidsskatten fra Lille Karleby Roskildefonden II ( ) Nationalpark Skjoldungernes Land ( ) Laura Marie Schütze Naomi Hainau Pinholt Mette Høj Palle Østergaard Sørensen Naomi Hainau Pinholdt Laura Marie Schütze, Julie Nielsen & Bo Jensen H.L. Algreen- Petersen Poul Bjergager En solhat, som beskyttede patienter på Sct. Hans Hospital mod solen, hvilket var meget nødvendigt hvis man blev behandlet med stoffet Prozil. Dette stof var meget anvendt fra 1950 erne til psykiatrisk behandling. Om skallegravningen i Roskilde Fjord fra 1920 erne et lille stykke industrihistorie, som forsvandt i 1998, da skallegravningen blev forbudt. Om fajancefabrikken fra 1863, som bl.a. udviklede den flerfarvede kunstfajance til en international succes Om et af fundene fra Jørlunde et helt bevaret jernsværd fra Vikingetiden Om stangvanter bl.a. benyttet af fiskere i Roskilde Fjord i forb. med isfiskeri af ål Om C.C. Hansens klemmer og klemmefarikken Byens centrum i 1000 år Jesper Langkilde Om udgravningerne 2014/15 i forb. med at belægning m.v. på Fondens Bro og på torvet blev fornyet Fra begravelse til bebyggelse i Højby, Lejre Et middelalderhus ved Læderstræde i Roskilde En velbevaret jernalderboplads i Vindinge Katrine Ipsen Kjær Jesper Langkilde Om udgravningen ved VUC Læderstræde 4 i 2015 Anne Kirstine Vestergaard og 2018

15 Russiske flygtninge i Jægerspris Naomi Pinholt Om ca flygtninge af russisk herkomst, der efter afslutningen af 2. verdenskrig blev interneret i Jægersprislejren Himlen over Roskilde Vandhjulet ved Tadre Mølle Gennemgang af Frederikssund Museums samling Dansk Punk på Ragnarock Laura Maria Schütze og Katrine Boserup Jensen Isabella Fuglø og Bent Gottfredsen Naomi Hainau Pinholt og Mette Høj Victor Korning Zethsen Om Ayasofya-moskeen i Allehelgensgade 100 svin med sløjfer på Laura Marie Schütze og Niels Villadsen Om Roskilde Andels-svineslagteri på Køgevej i Roskilde. Han havde sådan en hel stue deroppe Kulturel integration gennem museet Tollerup Hovedgård ved Frederikssund Døden fra Vindinge Laura Maria Schütze og Niels Villadsen Ditte Nedergaard Mikkelsen Gunvor Christiansen, Nadja Malika Kring Mortensen, Katrine Ipsen Kjær og Palle Østergaard Sørensen Om den nedlagte biograf Kino på Algade 41 Om bl.a. udgravningerne ved Lundbjerggård ved Vindinge Arkæologisk oversigt Jesper Langkilde En oversigt over museets seneste forundersøgelser og udgravninger med henvisning til rapporter, som er tilgængelige på ROMU s hjemmeside.

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 874 291,3 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 865 288,3 3 14780 Holger W.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Hansen Niels Kristian B1 (Bh) Lind-Holm Stefan B1 (Bh) Henriksen Lise B1 (Bh) Nielsen Jesper Riis B1 (Bh)

Hansen Niels Kristian B1 (Bh) Lind-Holm Stefan B1 (Bh) Henriksen Lise B1 (Bh) Nielsen Jesper Riis B1 (Bh) Træningsstald med højest indtjening (ej B-løb) - ***** Kørselsdato Amatörtränare Navn St > D Præmiesum Lund Betina B (Bh). Hansen Niels Kristian B (Bh). Lind-Holm Stefan B (Bh). Henriksen Lise B (Bh).

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen

Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Efternavn Fornavn Nummer Abildgaard Evald 240 Abildgaard Ulla 245 Andersen Bent 7 Andersen Chr. 325 Andersen Joh. 346 Andersen Jørgen 336 Andersen Rasmine 356 Andersen Svend 86 Bann E. 392 Bluhm Svend

Læs mere

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Lørdag den 24. august 2019 DAME SKYTTER Kl. 11.00 Hold 29, med start på bane 4 Marianne Rasmussen 392 1 Kl. 11.00 Hold 27, med start på bane 3 Ann-Katrine Krogsgaard

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

3 km damer. Vallø Lystrup Magleby skov 3 km. piger. Bøge skov

3 km damer. Vallø Lystrup Magleby skov 3 km. piger. Bøge skov 3 km damer 3 km. piger Ganne Louise Tingvold 99 1 94 1 1 97 1 499 1 Fie Bressen 99 1 94 97 99 97 492 2 Lærke M. Hansen 95 98 96 87 92 468 3 Kisten Jensen 9 93 1 84 89 87 459 4 Linda Jodehl 95 86 69 52

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning

DGI Nordsjælland Skydning DGI Nordsjælland Skydning Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød skydning@dgi-nordsjaelland.dk http://www.dginsjskydning.minisite.dk 15 Meter Luftholdskydning 2018-2019 Resultatliste 19. december 2018 Gruppe

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 293 1167 291,8 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 285 1150 287,5 3 14780

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017

RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017 21-01-2017 14:55:23 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 107588 Natalie Larsen 18-003 Frederikssund IF 1864 200/11 200/12 400/23 2 118540 Mia Toxværd

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

SMS 1024A. Bygherrerapport. Viumvej III SMS 1024A. Udgravning af bopladsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder/yngre jernalder.

SMS 1024A. Bygherrerapport. Viumvej III SMS 1024A. Udgravning af bopladsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder/yngre jernalder. Bygherrerapport Viumvej III Udgravning af bopladsspor fra yngre bronzealder og ældre jernalder/yngre jernalder. Sagsinfo Viumvej III Stednr. 13.02.05-67 Hjerk sogn Harre herred Viborg amt Udgravningsleder

Læs mere

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018 Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 123230 Keven Axel Sørensen Viborg Skytteforening 199/11 200/14 399/25 2 113665 Chris Nielsen Viborg Skytteforening 200/14 199/10 399/24 3 107475 Rikke Norup Bertelsen Viborg

Læs mere

NJ Stafet. 10/05/2018 Offisiell Resultatliste

NJ Stafet. 10/05/2018 Offisiell Resultatliste /5/28 D7-49 Rold Skov OK hold :32:9 247 Ida Riis Madsen 28:2 28:2 2 Laura Bobach 3:56 ::6 3 Gertrud Riis Madsen 3:53 :32:9 2 Aalborg Orienteringsklub hold :52:2 2:3 245 Anna Vang Bobach 35:2 3 7: 35:2

Læs mere

RESULTATLISTE Svinninge 15 meter jubilæums stævne

RESULTATLISTE Svinninge 15 meter jubilæums stævne RESULTATLISTE Svinninge 15 meter jubilæums stævne Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98646 Tine Sørensen 10-033 Svinninge Skytteforening 200/14 200/09 400/23 G 2 92369 Sebastian Pedersen 10-003 Korsør Skytteforening

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex Kristiansen DK 021 17 2602M 2 Alex Kristiansen DK 021 17 2604M 3 Alex Kristiansen DK 021 17 2611M 4 Alex Kristiansen DK 021 17 2615M 5 Alex Kristiansen DK 021 17 2618M 6 Allan

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Sydfyns 5 Dags Samlet stilling.

Sydfyns 5 Dags Samlet stilling. Sydfyns 5 Dags 2017. stilling. Bane 1 mænd Navn Tid d Placering Points Tid Placering Points Tid Placering Points Sum Placering Henrik Steen Andersen 00:44:39 2 99 00:48:01 3 98 00:45:58 2 99 296 1 Per

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

LØBET 24. marts 2018

LØBET 24. marts 2018 M-klassen RESULTATLISTE LØBET 24. marts 2018 PL Licens Mandskab MK FN FS FT Rabat I alt DM JFM 1 081-05497 Børge Holm 0 0 21 0 0 21 50 50 311-07201 Jørn Mørup Etape 1 4 4 Etape 3.1 0 Etape 3.2 0 Etape

Læs mere

RESULTATLISTE Frederikssund Skytteforening, IF Åbent Stævne 50m

RESULTATLISTE Frederikssund Skytteforening, IF Åbent Stævne 50m RESULTATLISTE Frederikssund Skytteforening, IF1864 - Åbent Stævne 50m Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 106884 Sebastian Nielsen 18-011 Ølstykke Skytteforening 199/10 199/13 398/23 2 123891 Mia Skov Nedergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

44 Kim & Jens Sørensen DK M :16:18:25 45 Team Kathøj DK M :16:18:61 46 Team

44 Kim & Jens Sørensen DK M :16:18:25 45 Team Kathøj DK M :16:18:61 46 Team Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Team Odder DK 097 17 1328M 17.07.17 10:13:31:57 2 Michael Kjærgaard DK 156 17 1151M 17.07.17 10:13:34:50 3 Ove Bæk DK 084 17 900M 17.07.17 10:13:37:34 4 Vily Lindkvist

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste 15m stævne Brande

Resultatliste 15m stævne Brande Individuelle resultater: Riffel, 15m - Mesterskab BK1 1 124235 Patrick Lauritsen Brande Skytteforening 199/11 200/11 399/22 2 135849 Søren Jensen Sdr. Omme Skytteforening 200/07 199/09 399/16 3 130869

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Ejer: Ring nr: 1 Søren Andersen DK 151 17 187M 2 Olsen & Boisen DK 70 17 829M 3 Tommy Nielsen DK 216 17 168M 4 Peter Mikkelsen DK 075 17 746M 5 Team Dannerhøj DK 129 17 22M 6 Thorkil Thomsen DK 70 17 607M

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: Stemplingstidspunkt: 1 Alex Kristiansen DK 021 17 2605M 06.08.17 11:38:00:19 2 Rasserne DK 93 17 608M 06.08.17 11:38:01:71 3 Jesper Pedersen DK 250 17 3286M 06.08.17 11:41:44:53 4 Kjær

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Søndag den 25. august 2019 DAME SKYTTER VETERAN SKYTTER

Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Søndag den 25. august 2019 DAME SKYTTER VETERAN SKYTTER Resultater for Feltskydningen på Fyns Hoved Søndag den 25. august 2019 DAME SKYTTER Kl. 09.00 Hold 08, med start på bane 3 Ann-Katrine Krogsgaard 374 1 Kl. 11.00 Hold 30, med start på bane 4 Marianne Rasmussen

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Resultatliste Vodskov Skytteforening 15m riffel/luftriffel stævne 2018

Resultatliste Vodskov Skytteforening 15m riffel/luftriffel stævne 2018 Riffel, 15m - Mesterskab BK1 1 126885 Niels Juulsgaard Vester Hassing Skytteforening 200/08 200/17 400/25 2 115937 Anna Nørregaard Ulsted Skytteforening 200/09 199/11 399/20 3 123882 Isabella Bonde Vodskov

Læs mere

Startliste NJ Stafet D17-49

Startliste NJ Stafet D17-49 D17-49 03/05/2018 10:00:00 245Aalborg Orienteringsklub 1 hold 1 1 Anna Vang Bobach 200775 2 Marie-Louise Møller 501932 3 Helle Bobach 200699 246 Aalborg Orienteringsklub 2 hold 2 1 Maja Mærkedahl Lilleør

Læs mere

Resultatliste Sankt Hans stævne 2018

Resultatliste Sankt Hans stævne 2018 Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 130503 Pauline Andreassen Dauglykke Skytteforening 196/11 198/08 394/19 2 126856 Andreas Zeeberg Melby Skytteforening 195/08 197/09 392/17 3 127008 Annika Toft Frederikssund

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Helmuth Lorentzen DK 140 18 0027M 2 Brian Nielsen DK 023 18 227M 3 Team Nielsen DK 216 18 242M 4 Olsen/Boisen DK 070 18 1136M 5 Gert Middelbo DK 237 18 2451M 6 Team Pepsi DK 075 18

Læs mere

Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 1 Klasse (nummer): 2 Løber Navn Køn Firma/Klub 1 Jan Tagesen M KUUL.dk 2 Flemming Hjortkær M 3 Line Tagesen K 4 Gert

Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 1 Klasse (nummer): 2 Løber Navn Køn Firma/Klub 1 Jan Tagesen M KUUL.dk 2 Flemming Hjortkær M 3 Line Tagesen K 4 Gert Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 1 1 Jan Tagesen M KUUL.dk 2 Flemming Hjortkær M 3 Line Tagesen K 4 Gert Ejlersen M 5 Brian Pedersen M Holdnavn: DURACELL_KUUL.dk 2 1 Gert Hougaard M KUUL.dk 2 Keld Sørensen M

Læs mere

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold Holdkonkurrence: Storebæltsmester 1 Storebælts Mester 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04 Holdkonkurrence: Gevær hold 1 Nyborg Skytteforening 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

ResultaterTilPressen resultat startnummer Fornavn Efternavn totaltid ialt

ResultaterTilPressen resultat startnummer Fornavn Efternavn totaltid ialt Resultatliste : ResultaterTilPressen 0 96 Thomas-UDGÅET- Fjeldving 0 80 Claus Blåbjerg -. Udgået - Larsen 0 34 Jimmy - UDGÅET - Mikkelsen 0 52 Jacob - UDGÅET - Lillelund 1 97 Ralph Bøge Jensen 00:50:17

Læs mere

Morsø-Cup Deltagerliste 2017

Morsø-Cup Deltagerliste 2017 Deltagerliste 2017 Nr: Ejer Ring nr: 1 Alex Kristiansen DK 021 17 2601M 2 Alex Kristiansen DK 021 17 2602M 3 Alex Kristiansen DK 021 17 2604M 4 Alex Kristiansen DK 021 17 2605M 5 Alex Kristiansen DK 021

Læs mere

okt sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn Km Navn 2171 Jette Vestergaard 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen

okt sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn Km Navn 2171 Jette Vestergaard 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen okt-14 2014 sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn Km Navn 2171 Jette Vestergaard 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1913 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre Heden familietræ 1) Heden familien Denne beskrivelse af Heden-slægten tager udgangspunkt i karetmager Lars Jensen, der i 1905 fik tilladelse til at anvende navnet Heden. Beskrivelsen omtaler Lars Jensens

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Points Løbstid Første løb efter (varighed)

Points Løbstid Første løb efter (varighed) Afdeling 1 Strandhuse/Drejens Afdeling 2 Engelsholm Afdeling 3 Staurby Samlet score Klasse Løber Klub Løbstid Første løb efter (varighed) Points Løbstid Første løb efter (varighed) Points Løbstid Første

Læs mere

Placering. Mesterskabsklasse Dame Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster. Placering. Klasse A Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster.

Placering. Mesterskabsklasse Dame Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster. Placering. Klasse A Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster. Danske Politi Mesterskaber i Orienteringsløb 2010. Mesterskabsklasse Herre. Orienteringsbane på 8,0 km med 23 poster Per Jessen Roskilde 0:57:35 Dansk Politi Mester Erik Olsen Helsingør 1:05:41 2 Jesper

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM UNGDOMSKLUBREKORDER AAM Opdateret 31.12.15 Nye rekorder og rettelser kan mailes til mette-jan@stofanet.dk Klubrekorder drenge 9 år ude Klubrekorder drenge 9 år inde 40 m Magnus Lynge 7,08 31.08.10 50 m

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere