Oversigt over øvelser i alfabetisk rækkefølge. Billed-impro. Billie Bille Bob. Bodystorm. Energiklap med variation. Erindringsøvelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over øvelser i alfabetisk rækkefølge. Billed-impro. Billie Bille Bob. Bodystorm. Energiklap med variation. Erindringsøvelse."

Transkript

1 Oversigt over øvelser i alfabetisk rækkefølge Billed-impro Billie Bille Bob Bodystorm Energiklap med variation Erindringsøvelse Figurkæden Genfortællingsbilleder ifth. elevernes teateroplevelse Gæt et forløb Gå på museum Her kommer vi/der er ingen så seje som os Hossa Iscenesættelse Karaktermøder Kropscanning Linjeøvelse Navneleg Pause-Play Pause-Play ift. elevernes teateroplevelse Performancelinjen Refleksionskort Replikbrusebad Sanserejse Statue med forumgreb Trekantsøvelse Tømmerflåde: Gå i tekstens landskaber Tømmerflåde: Gå som Tømmerflåde rum, relation, fokus og tempo Undertekstøvelsen Visningsopgave - Genfortællingsbilleder Side 1 af 18

2 Visningsopgave Krydsklip Visningsopgave Med replik og bevægelse Visningsopgave Nedslag i teksten Uddybende beskrivelser af øvelser i alfabetisk rækkefølge BILLED-IMPRO Del eleverne i grupper á 3-4. Første elev starter med at sige f.eks.: Jeg er en postkasse og stiller sig som en postkasse. Den næste elev vælger f.eks. Jeg er et brev, der lægges i postkassen. Den næste elev; Jeg er mormoren, der lægger brevet i postkassen. etc. Når alle er i billedet, udråber den elev, der stillede sig ind i billedet først, hvem det er, der skal blive. Den elev, der bliver i billedet, fortsætter med at gestalte sin genstand og siger f.eks.: Jeg er brevet, hvorefter legen skabes på ny med nye kropsbilleder. Husk at springe hurtigt ind, så billedet etableres, og husk at vælge det første, du kommer i tanke om. Alt er muligt. I første omgang er sætningen Jeg er... det eneste, der må siges, men øvelsen kan udbygges ved at sætte lyd og bevægelse på (eks. postkassen der åbnes, mormoren der smånynner osv). Øvelsen kan også benyttes ift. klassen tekst. Alle ting, figurer, følelser og stemninger, der improviseres frem, skal da hentes fra teksten. Formål: at fremme elevens evne til at variere sit kropssprog og samarbejde. BILLIE BILLIE BOB Eleverne står i en rundkreds. Én elev skal ind i midten. Eleven i midten skal nu pege vilkårligt på én af eleverne i rundkredsen. Eleven i midten har 3 forskellige overskrifter, som han/hun kan vælge at pege med. Eks. Enlig mor, Frihedsgudinden eller Kat i tørretumbler. Se eksempler nedenfor. Eleven, som der bliver peget på, forvandler sig til hovedpersonen i billedet. De elever, som står hhv. på højre og venstre side af den udpegede elev, udgør en ligeså stor del af billedet. Der er både lyd og bevægelse på billedet. Det gælder altså om at reagere hurtigt og samarbejde. Eleven i midten af rundkredsen skal pege, sige overskriften og tælle ned fra Forvandlingen skal altså ske på ca. 5 sek. Hvis én af de 3 elever ikke når at forvandle sig, skal den pågældende elev bytte plads med eleven inde i kredsen. Udover de 3 overskrifter har eleven i midten mulighed for at sige overskriften Billie billie Bob. Dén elev, der bliver peget på, skal nå at sige Bob inden eleven i midten af cirklen gør det. Hvis han/hun ikke når det, så skal der byttes plads. Når klassen er blevet fortrolige med de 3 forslåede overskrifter, kan I selv finde på flere. Overskrifterne kan være inspireret af forestillingen. Eksempler på overskrifter. Enlig mor: Eleven, der bliver peget på, forvandler sig til en storrygende mor, som står og rører i en gryde. De elever som står hhv. på højre og venstre side af moderen, sætter sig ned, tager fat om moderens ben og spiller grædende børn. Side 2 af 18

3 Frihedsgudinden: Eleven, der bliver peget på, forvandler sig til en statue af Frihedsgudinden. Eleverne, som står på hhv. højre og venstre side af Frihedsgudinden, forvandler sig til turister, som ivrigt tager fotos af statuen. Kat i tørretumbler: Eleven, der bliver peget på, forvandler sig til en jamrende kat, som kører rundt. De elever som står på hhv. højre og venstre side af katten udgør tørretumbleren, som kører rundt med katten. Formål: at fremme elevens parathed, kropslige samarbejde og fælles koncentration. BODYSTORM = BRAINSTORM MED KROPPEN I rundkreds: Eleverne skal enkeltvis vælge en særlig detalje fra teaterforestillingen eller klassens tekst: en replik, en situation eller en gestus, som de har bidt mærke i. Noget der har gjort indtryk. Og udtrykke dette med en bevægelse og en lyd/sætning. Derefter efterligner de øvrige elever i kor. (F.eks.: Krigsveteran: Bomberne springer om ørerne på mig, mens eleven bøjer sig og tager sig til hovedet med en bedrøvet mimik alle i rundkredsen efterligner). Det er ok, at replikken ikke er helt korrekt, det vigtigste er, hvordan eleven husker den. Hvis eleven ikke kan huske noget, er det legalt at kopiere andres. Formål: at fremme elevens evne til at give et kropsligt udtryk for sin umiddelbare oplevelse af en teaterforestilling, en tekst, et emne. ENERGIKLAP MED VARIATION Eleverne står i rundkreds. Bed eleverne stille sig godt til rette på begge ben, bøj lidt i knæene. Nu sender underviseren tydeligt og præcist et klap rundt. Husk, at man skal modtage klappet, før det må sendes videre, og at kroppen er ligeså vigtig som klappet, dvs. man vender sig mod afsenderen af klappet og modtageren. Hold rytmen, brug kroppen og hold øjenkontakt. Gentag gerne uden at stoppe op, indtil der er etableret et flow. Med variation. For at udfordre eleverne har I nu mulighed for også, at sende energien på tværs af rundkredsen. Dette gøres via et verbalt SPOING og en krop, der fra solar plexus, kaster energien til en anden elev i rundkredsen. For at forstærke, at energien kastes tages begge hænder op over hovedet. Øvelsen kræver yderligere opmærksomhed og samarbejde Formål: at fremme elevens koncentration og parathed overfor impuls og kropsligt samarbejde. Side 3 af 18

4 ERINDRINGSØVELSE Læs følgende stille og roligt op for eleverne. Husk pauser mellem afsnittene: Sid på din stol med lukkede øjne og forestil dig, at du går ind på teatret. Du Kommer ind i lokalet, finer din plads, du lægger mærke til andre publikummer og til teaterrummet. Forestillingen går i gang. Tænk så langt hen i forestillingen, som du når på de 3 minutter, øvelsen varer. Gør dig umage med at huske så mange detaljer som muligt: Hvad så du? Hvad hørte du? Hvad gjorde du og de andre i rummet? (Læs følgende op med pauser indimellem): Læg nu mærke til scenens rum hvor var vi hvilke former og farver var der brugt? Hvilken følelse gav det dig? Så du lyset? Var det skarpt eller blødt. Skiftede det farve eller tempo? Husker du musik eller lydeffekter? Hvordan påvirkede det stemningen? Hvordan så skuespillerne ud? Hvordan virkede de på dig? Hvilket kostume havde de på? Hvilke bevægelser brugte de for at vise deres karakter? Hvordan sagde de deres replikker? Tænk på en situation i forestillingen, der gjorde særligt indtryk på dig. Hvad så og hørte du? Hvad følte du? Kunne du mærke det i kroppen? Gå på opdagelse i dette øjeblik. Husk nu hen til slutningen. Hvad skete der. Hvad gjorde publikum? Hvad følte du? Formål: at fremme elevernes motivation til at udtrykke sig om deres teateroplevelse Denne øvelse er inspireret af: Ejgod Hansen, Louise: Teateroplevelser. Hvad oplever børn, når de ser teater?, Scenekunstnetværket Region Midtjylland (2011) FIGURKÆDEN Øvelsen går ud på, at hele klassen går rundt mellem hinanden som en figur. De skal nu to og to gå sammen og lave sten, saks, papir. Den, der vinder, udvikler sig videre til den næste figur, mens taberen forbliver i den samme figur. Man kan kun slå sten, saks, papir med en, som er samme figur som en selv. I denne øvelse er alle figurerne nogle, vi møder i f.eks. Pagten. I starter alle som Iselin, så Rune, herefter Malte og til sidst Lyda. Gennemgå figurerne med eleverne, inden I starter øvelsen, og bed dem om at komme med bud på, hvordan de forskellige figurer kunne se ud, hvad kendetegner dem? Hvordan kan man vise, at Malte er usikker, Lyda er nysgerrig og optimistisk, Rune er en mobber og Iselin er ond? Når man ender som Lyda, skal alle Lyda erne samle sig i et hjørne af klassen og give resten af klassen plads til at blive færdig. Hvis legen er udført korrekt, så vil der altid være én af hver figur tilbage. Dem giver man til sidst en stor hånd, fordi de var tro mod øvelsen. Formål: at bryde isen og ryste klassen sammen til det fortsatte gode arbejde. Desuden får eleverne mulighed for at snuse til de forskellige karakterer og se hinanden gestalte dem. Side 4 af 18

5 GENFORTÆLLINGSBILLEDER IFT. ELEVERNES TEATEROPLEVELSE ÆSTETISK FORDOBLING Inddel eleverne i grupper à 3-4. Grupper laver et still-billede, der viser hovedfiguren/erne fra starten af forestillingen. Hav fokus på relationerne og den enkeltes følelser og tanker gestus, mimik, blikretning, afstand, alene/sammen, spænding, glæde, vrede. Bed dem dernæst om at lave et nyt stillbillede, der viser selvsamme figurer i slutningen af forestillingen. Hvad har forandret sig? Vis det med kroppen. Lav evt. et stillbillede, der viser overgangen fra start- til slutbilledet. Formål: at fremme elevens evne til at udtrykke forestillingens forløb. GÆT ET FORLØB Klassen deles i to hold; det ene hold bliver i klassen og skal være publikum, det andet hold tager underviseren med uden for døren. Her får de at vide, at når de kommer ind igen, skal de spille en scene for de andre med en klar start, midte og slutning. Eleverne skal arbejde sammen og gøre sig umage i deres brug af kroppen. Slutteligt skal publikum gætte, hvad de har vist. Hvis publikum ikke kan gætte det, prøves der én gang til. Gentages indtil scenen står klar og tydelig. Dernæst bytter holdene roller og en ny gruppe går udenfor døren. Gruppe 1: Totempæl: Eleverne får en oplysning om, at de er indianere og at der er varmt. Der skal graves et hul og kun ét hul. Det skal gøres i fællesskab. Det er vigtigt at værne om det rum, som er skabt. Dernæst skal eleverne rejse en totempæl en meget lang og tung totempæl. Der skal skovles og klappes jord rundt om totempælen, når den står i hullet. Til slut skal der hakkes ansigter til stammen. Så snart eleverne kan høre underviseren sige Værsgo, så går scenen i gang. De må ikke tale sammen hverken inden, under eller efter scenen. De må aflæse hinandens tydelige kropssprog. Publikum kommer med feedback på, hvad de har oplevet. Gruppe 2: Klippeafsats: Det er blæsevejr. Eleverne står på en klippeafsats. Der er 5 meter til en anden klippeafsats, som de skal over på for at kunne komme videre. På den klippeafsats, de befinder sig, er der et stort tykt træ. De skal nu vælte/fælde træet og bruge det som bro mellem klippeafsatserne. De har alle et ansvar for, at alle kommer sikkert over på den anden side. De skal hjælpe hinanden og der må kun gå én elev over ad gangen. Husk det er blæsevejr! Så snart de kan høre underviseren sige Værsgo, så går scenen i gang. De må ikke tale sammen hverken inden, under eller efter scenen. De må aflæse hinandens tydelige kropssprog. Publikum kommer med feedback på, hvad de har oplevet. Mens gruppen er uden for klassen, diskuteres, hvad det gode publikum er. Formål: at fremme elevens viden om kroppens virkemidler og evne til at variere sit kropssprog. At fremme elevens evne til med kroppen at udtrykke forløb, rum og forløb. Side 5 af 18

6 GÅ PÅ MUSEUM Inddel eleverne i grupper à 4-6. Læs forestillingsteksten (beskrevet på teatrets hjemmeside) højt på klassen og diskuter forestillingens potentielle temaer, figurer og steder/rum. Tal om, hvad I forestiller jer sker i forestillingen. Bed eleverne om at lave en statue uf fra et særligt tema eller situation fra forestillingen. Lad dem skrive en statuetitel på et stykke papir, der lægges foran statuen. En elev fra hver gruppe tager rollen som kustode og byder museumspublikum velkommen, fortæller titlen og spørger ind til publikums fortolkning af statuen. Måske statuen kan blive levende i 20 sekunder efter publikumsrespons evt. med bud på replikker. Bed grupperne om at have fokus på gestik, mimik, blikretning, afstand/tæt på, stå alene/stå sammen. Byt derefter, så den anden halvdel går på museum. Formål: At fremme elevens viden om kroppens virkemidler og evne til at variere sit kropssprog HER KOMMER VI/DER ER INGEN SÅ SEJE SOM OS Eleverne deles i to hold, hvor de bliver enige om en ting eller person, som de så skal mime for hinanden. Når de er blevet enige om f.eks. kogt spaghetti, så går de som kogt spaghetti på en linje frem mod det andet hold, mens de synger "HER KOMMER VI, HER KOMMER VI". Der stoppes ca. 1 meter foran de andre. De synger så "INGEN KOMMER HER FORBI, FØR DE VISER HVEM DE ER". Det første hold viser "ting" med bevægelser - lyd kan tilføres. Det andet hold skal gætte, hvilket ting de mimer. Når det mimende hold hører, der bliver gættet rigtigt, skal de hurtigst muligt komme tilbage til deres udgangspunkt og undgå at blive fanget af det andet hold. De tilfangetagne bytter hold, og det er det andet holds tur til at mime. Man kan også bruge rappen; Der er ingen så seje som os. Lær så denne rap. Samme battle som beskrevet øverst på siden. Formål: at styrke fællesskabsfølelsen og varme kroppen op HOSSA Eleverne står i en rundkreds. Alle står i neutral kropsposition. Tag nu en dyb indånding, imens du løfter højre arm højt i vejret. Herefter sænkes højre arm, mens man ånder ud med kraftig lyd. Det samme gøres med venstre arm. Derefter er det begge arme på samme tid. Gå dernæst et skridt frem i cirklen. Forestil dig, at der er et usynligt bræt foran dig, der skal hakkes over med en kraft og saft, som var du en japansk samurai. Alle hakker på samme tid, mens de med dyb stemme råber HOSSA! Side 6 af 18

7 Formål: at samle eleverne som én fælles gruppe og fremme deres koncentration, energi samt stemthed overfor kropsligt samarbejde. IMPRO-ØVELSE Eleverne inddeles i grupper på 4-5 personer. Grupperne kommer nu med hver deres bud på, hvordan en situation eller en konflikt kan løses. Du kan med fordel give elevgrupperne forskellige overskrifter fra teksten, som de skal videredigte ud fra. Eks. I Ole Lund Kirkegaards fortælling om Gummi Tarzan, hedder hovedfiguren Ivan Olsen. Ivan har en far, der mener at hans søn er en rigtig vatnisse. De store drenge synes også, at Ivan er en slapsvans og giver ham buksevand. En dag får Ivan muligheden for, at få opfyldt alle sine ønsker en hel dag. Det bliver den mærkeligste dag i hans liv. Næste dag er alle tarzan- kræfterne forsvundet og alt er som det plejer. Eleverne skal nu forestille sig, hvordan Ivan Olsens verden ser ud om 10 år, når han er blevet voksen. Eleverne skaber et stillbillede, som udgangspunktet for videredigtningen. Nu skal eleverne tænde for billedet og improvisere med krop og replikker på (ca. 30 sek.), hvad en videredigtning kunne være. Hvad gør han? Hvordan har han det? Har han fået en ny tilværelse, eller lider han stadig under, at være en Gummi-tarzan? Når eleverne har improviseret i 30 sek. slukker de billedet ved kropsligt, at fryse et stillbillede. Et andet eksempel kunne være at Ivan står i den situation, at han er blevet voksen og møder Heksen igen. Endnu engang får han muligheden for, at få et ønske opfyldt hvad skulle det være for et ønske? Grupperne vider videredigtningsopgaverne for hinanden. Formål: at fremme elevens evne til at indleve sig og demonstrere sin tekstforståelse efter endt læsning ISCENESÆTTELSE ÆSTETISK FORDOBLING Iscenesættelsen kan bruges til at levendegøre litteratur, emner og temaer. Læringen ligger i skæringspunktet mellem fiktion og virkelighed. Her skabes der rum for tekstens univers og eleverne får mulighed for at improvisere og være kreative inden for tydelige rammer med klare mål. I en iscenesættelse gør du brug af de scenekunstneriskevirkemidler (lys, lyd, kostume, scenografi og rekvisitter) til at skabe en fiktion, der f.eks. præsenterer tekstens univers eller tema på en æstetisk vis. Her følger et eksempel på en iscenesættelse på historien om Narnia: 1) Læreren klargør klasselokalet med de scenekunstneriske virkemidler. Eleverne holder et frikvarter. 2) Udenfor klasselokalet bliver eleverne klædt på til at gå ind i iscenesættelsen. Underviseren og eleverne indgår en fiktionskontrakt. En kontrakt, der sikre at eleverne siger ja, og deltager aktivt i dét der måtte komme. Underviseren fortæller, at vi nu skal besøge et univers fx Narnia. Her er der en realverden og en fiktiv verden. Underviseren præciserer, at eleverne skal arbejde med temaet det gode og det onde, de skal indleve sig i Narnia-universet, de skal reflektere over tekstens tema og de skal besøge Narnia og nogle af figurerne herfra. 3) Eleverne lukkes ind i det stemte klasselokale, og samles i midten af lokalet. Side 7 af 18

8 4) Tekstens tema anslag: Tekstens tema anslås og eleverne inviteres til at undres over tekstens tema: Det gode og det onde 5) Sanserejse og refleksion - Kropsscanning (se øvelsesbeskrivelse) - Sanserejse og indlevelse i universet (se øvelsesbeskrivelse) - Eleverne illustrerer eller snakker sammen i makkerpar om, hvad de netop har oplevet og måske har forundret sig over - Øvelse med sten, hvor eleverne hver får en sten, som de skal ligge tæt på enten en JA -sten eller en NEJ sten, i forhold til, hvad de vil svare, på et spørgsmål, som læreren stiller. F.eks. Har du nogensinde været modig?. Når alle eleverne inkl. underviseren har lagt deres sten, tager underviseren sin sten tilbage fra JA -stenen og fortæller stille om dengang han/hun var modig. Det er en opfordring til, at eleverne gør det samme, en for en. Eleverne får her mulighed for at udtrykke egne erfaringer på en taktil og visuel måde. 6) Tekstens tema gentagelse Det gode og det onde. 7) Lærer/elev i rolle: I denne del har underviseren mulighed for at lade eleverne gå i rolle, som fx de 4 børn. Her kan eleverne tage noget vinter agtigt tøj på såsom en hue eller vanter, for at præcisere at nu er de i rolle. Underviseren kan fx forvandle sig til Hr. Tumnus, der fortæller om et problem/konflikt. Et eksempel kunne være, at han har brug for hjælp til at vinteren skal forsvinde fra Narnia. Han fortæller om Heksen og om at vi må stå sammen, for at løse opgaven. Læreren forvandler sig nu til Heksen, som eleverne kan gå i dialog med. De kan fx udspørge hende om, hvorfor der er evig vinter i Narnia? Eller hvorfor hun har lavet en special aftale med Edmund? 8) Tekstens tema gentagelse: Det gode og det onde 9) Refleksionsøvelse æstetisk fordobling (se øvelsesbeskrivelse) Formål: at fremme elevens indlevelse i og aktive meddigtning ift. udvalgt litteratur, emner eller temaer. KARAKTERMØDER Lad alle eleverne gå i tømmerflåde. Læreren vælger en karakter fra forestillingen. Spørg eleverne: Hvordan går karakteren, hvilken kropsdel styrer? Hvilken fysisk tilstand ville passe til karakteren? Hvilke følelser og med hvilken styrke? Lad karakteren sige en replik fra forestillingen eller en sætning, som de synes passer til deres figur. De kan lade sætningen med: Jeg elsker..., Jeg hader... eller Det er vigtigt for mig at... Lad dem tale ud i luften (stadig uden kontakt til de andre). Vær præcise og gør jer umage. Lad dernæst eleverne hilse kort på hinanden i karakter. Leg med at skifte mellem 2-3 karakterer og mærk efter, hvordan kroppen ændrer sig. Formål: at fremme elevens evne til at udtrykke en karakter/figur med kroppen. Side 8 af 18

9 KROPSSCANNING Find et sted i rummet, hvor du kan stå eller ligge helt for dig selv. Der er kun dig selv lige nu. Træk vejret dybt ind. Så dybt, at du mærker din mave hæve sig. Hold vejret inde lidt, og pust så ud. Tag endnu en dyb indånding. Når du puster ud, skal du prøve at lukke øjnene. Hvis det er svært, kan du kigge ned på dine sko. Læg mærke til, at når du trækker vejret, giver det en lille bevægelse i kroppen. Læg mærke til det, og lad det være, som det er. Læg mærke til, at der er lyde udefra. Måske kan du høre nogle ude på gangen, måske en klassekammerat. Bare læg mærke, og lad lydende være. Læg mærke til, at der måske er mange tanker, der kommer og går. Bare mærke til dem, og lad dem være. Lad dem komme og gå, uden at du blander dig i dem. Kig på tankerne på samme måde, som du kigger på himmelen og lader skyerne bevæge sig forbi. Prøv nu at sende fokus ned til din venstre fod. Forestil dig en lille varm kugle, der befinder sig inde i foden. Mærk, hvordan den varmer foden. Mærk, hvordan den varme kugle bevæger sig igennem anklen og op i læggen. Den varmer musklen, bevæger sig langsomt rundt. Mærk, hvordan varmen breder sig fremad til dit skinneben. Den lille kugle bevæger sig langsomt op langs skinnebenet, til den når knæet. Mærk knæet, lad kuglen blive der lidt og varme leddet igennem. Mærk nu dit venstre lår. Mærk, hvordan den store muskel liver varm og afslappet. Lad varmen trænge om på baglåret. Nu skal den lille kugle flyttes ned til din højre fod. Mærk, hvordan den varmer foden. Mærk, hvordan den varme kugle bevæger sig igennem anklen og op i læggen. Den varmer musklen, bevæger sig langsomt rundt. Mærk, hvordan varmen breder sig fremad til skinnebenet. Den lille kugle bevæger sig langsomt op langs skinnebenet, til den når knæet. Mærk, knæet lad kuglen blive der lidt og varme leddet igennem. Mærk nu venstre lår. Mærk, hvordan den store muskel bliver varm og afslappet. Lad varmen trænge om på baglåret. Mærk nu bagdelen. Mærk, hvordan den hviler mod gulvet. Mærk, hvordan den varmes af kuglen. Lad kuglen bevæge sig op til lænden, der svæver over gulvet. Mærk svajet, mærk varmen. Følg kuglen op til det øverste af ryggen og skulderbladene, der hviler mod gulvet. Lad den varme kugle massere det øverste af ryggen. Lad den nu langsomt bevæge sig ned i venstre overarm. Mærk armen, mærk, hvordan kuglen langsomt bevæger sig ned mod albuen. Lad den blive lidt i albueleddet for derefter at bevæge sig ned i det nederste af armen. Nu skal du holde kuglen i venstre hånd. Mærk, hvordan den varmer håndfladen op. Dens varme stråler ud i alle fem fingre. Vend tilbage til skuldrene, og lad kuglen bevæge sig ned i din højre overarm. Mærk armen, mærk. Hvordan kuglen langsomt bevæger sig ned mod albuen. Lad den blive lidt i albueleddet for derefter at bevæge sig ned i det nederste af armen. Nu skal du holde kuglen i din højre hånd. Mærk, hvordan den varmer håndfladen op. Dens varme stråler ud i alle fem fingre. Læg dine hænder på din mave og mærk, hvordan kuglen følger med. Den er nu i det nederste af maven og sender varme stråler ud i kroppen. Lad den bevæge sig langsomt opad, igennem brystkassen og op mod halsen. Lad til sidst kuglen nå panden. Forestil dig, at kuglen kan komme ind i hovedet. Øverst oppe på hovedet har du to skruer. Skru dem løs, og åben den lille låge op. Forestil dig, hvordan der oven på hovedet åbnes en lille låge, og dine tanker kan svæve frit ud. Prøv at se dem forsvinde. Kan du mærke, at det er blevet lettere i dit hoved. Kan du mærke den? Side 9 af 18

10 Træk nu vejret dybt ned i maven. Hold det lidt, inden du puster ud igen. Tag flere dybe indåndinger, og når du er klar, skal du prøve at åbne øjnene. Formål: at fremme elevens evne til at komme til stede i kroppen og gøre dem modtagelige overfor at skulle indleve sig i teksten univers Denne øvelse er lånt fra bogen: Oplevelse og Nærvær i litteraturundervisningen af Camilla Clausen, Janne Højrup Nielsen, Søren Fanø og Peter Høeg. Høst & Søn, 2016 LINJEØVELSE Denne øvelse kan underviseren bruge i situationer, hvor der skal evalueres, eller hvor alle elever aktivt skal tage stilling til forskellige tematikker og dilemmaer. Eleverne bliver præsenteret for en imaginær linje på gulvet. Linjen er delt op i 6 punkter: fra 1 til 6. Eleverne har nu mulighed for at placere sig på linjen, alt efter i hvilken grad, de er enige i det udsagn, som underviseren kommer med. Hvis eleven placerer sig på nr. 6, så er man i høj grad enig i udsagnet. Stiller eleven sig på nr. 1 er eleven meget lidt enig i udsagnet. F.eks."Jeg føler mig ensom" osv. Formål: at fremme elevens evne til at forholde sig aktivt og kritisk til et udsagn. NAVNELEG Elever og underviser stiller sig i en rundkreds. Underviseren går ét skridt frem, siger sit navn, laver en gestus med lyd og træder tilbage i rundkredsen hvorefter resten gentager. Turen går videre til den næste elev i rundkredsen. Forsøg at skabe et flow, hvor rytmen ikke brydes, og eleven ikke stopper op og tænker over, hvilken bevægelse han/hun vil lave. Skal eleverne udfordres kan flow og rytme skærpes. Formål: at fremme elevens lyst til at bruge krop og stemme. PAUSE-PLAY Som lærerstyret plenumøvelse: 1) Underviseren udvælger to elever, som skal op foran resten af klassen. Underviseren modellerer to skulpturer ud af eleverne ved at tage fat fysisk og placere arme, ben, hoved, afstand: tæt på/langt fra osv. Eksempel: Begge elever står med strakte arme mod hinanden. Underviser spørger publikum: Hvad ser vi? Hvordan står kroppene, hvilke følelser viser de? Hvad tror I, de ville gøre, hvis vi nu sagde, At det her var en film, som var sat på pause? Hvad ville de mon sige? Hvilken relation ser vi? Veninder? Familie? Kan vi give billedet en overskrift? Hvad tænker figuren? Lad en fra publikum stille sig bag skuespilleren for at levendegøre en tankeboble, f.eks: "Neej, hvor jeg elsker dig!". Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis nu vi trykker Play. De to elever skal nu improvisere ud fra den impuls, kropsstillingen giver dem. Play må maks. vare i 30 sekunder, så eleverne lykkes med øvelsen. Man må gerne sætte replikker på. Der afsluttes med et TAK! Gentag øvelsen med to nye elever. Side 10 af 18

11 Andre eks.: a) En elev står med fremstrakte arme, den anden står med ryggen til med korslagte arme. b) En elev er på vej væk med knyttede næver, den anden tager sig til håret. 2) Bed nu en ny elevkomme op og modellere 2 kroppe ud fra en overskrift fx: uvenner, afsked, tilgivelse. Når skulpturen er færdigmodelleret trykkes på Play og der spilles i ca. 30 sek. TAK! Som selvstændigt gruppearbejde: Inddel eleverne i gruppe á 3-4. Grupperne vælger deres første skulptør. Underviseren udsiger en overskrift, der handler om relationerne mellem de modellerede figurer. Der må ikke tales i grupperne kun skulptøren kan bruge ord til at rette skulpturen til. Når skulpturen er klar udsiges Play enten i den enkelte gruppe eller i plenum, så alle kan se det. TAK! Dernæst er det en ny overskrift og ny skulptur i grupperne. Eksempler på overskrifter: a) Bedste veninder b) En skælder den anden ud Den anden er træt af det/ligeglad/ked af det. c) En siger undskyld til den anden Den anden tager imod undskyldningen d) En siger undskyld til den anden Den anden tager IKKE imod undskyldningen. Overskriften kan også være inspireret af klassens aktuelle tekst. Formål: at fremme elevens viden om kroppens virkemidler ved at afkode og forme kroppe. Samt at fremme elevens evne til at lytte til kroppens impuls og variere eget kropssprog. PAUSE-PLAY-ØVELSEN IFT. ELEVERNES TEATEROPLEVELSE Inddel eleverne i grupper á 3-4. Giv dem 2-3 minutter til: 1) At vælge en scene fra stykket, som de husker klart. 2) At stille sig i et fælles frys, der viser scenen. Husk dem på, at de kan benytte blikretning, afstand/nærhed og stå sammen/alene, som vigtige markører på deres relationer. Alle behøver ikke spille en karakter, men kan være en ting, en tanke, en følelse. Lad dem evt. se hinandens statuer og gætte på scenen. Indrag evt. de levende "tankebobler". Du kan udvide øvelsen ved at lade karaktererne spille scenen ud fra deres frys, men kun i ca. 30 sek., så øvelsen ikke går død. Formål: at fremme elevens viden om kroppens virkemidler ved at afkode og forme kroppe. Samt at fremme elevens evne til at lytte til kroppens impuls og variere eget kropssprog. Side 11 af 18

12 PERFORMANCELINJEN Klassen deles op i et publikum og 5 performere, der står bagerst i klasselokalet. Publikum skal observere på formen samt de udsagn, der kommer - er det noget du kan spejle dig i?. Stil jer på række (Udveksle tydelige udsagn på række med tydelig krop, tale og stemme) 5 elever stille sig på række og fuldender den samme sætning - det kan f.eks. være: Som teenager er jeg udfordret af Det er en konkurrence, det gælder om at komme først frem. Taler nogen i munden på hinanden træder DE TO et skridt tilbage. HUSK: Der skal være tid til en snak herefter, hvor man samler op. Enten om gruppedynamik, hvor tydelig man er, hvad der bliver sagt osv. Formål: at undersøge og udveksle ærlige udsagn samt snak om gruppedynamik REFLEKSIONSKORT ÆSTETISK FORDOBLING Underviseren lægger nogle kort ud på gulvet. Eleverne placerer sig i midten af lokalet og forestiller sig, at de hver især er hovedpersonen. Ud fra elevernes oplevelse af at være hovedpersonen, skal de nu stille sig ved det den følelse/stemning de har som figuren. Der er intet rigtigt eller forkert valg. Modig. Bange. Nysgerrig. Vred. Ensom. Håbefuld. Lad eleverne tale sammen i gruppe om, hvorfor de står lige netop dér. Underviseren spørger ind til, om der er nogle elever, der vil knytte en kommentar til, hvorfor de har valgt lige netop denne placering. Lad eleverne svare for dernæst at spørge dem ind til, hvor i teksten de oplever hovedpersonen være i lige netop dén følelse/situation. Underviseren beder nu eleverne om at stille sig på refleksionskortene alt efter hvordan eleven synes OM figurens måde at agere på. Her spørger underviseren ind og inddrager elevernes livsverden. Eleverne taler sammen i små grupper om, hvorfor de står lige netop dér. Underviseren spørger om der er nogle, der vil dele deres kommentarer med resten af klassen. Eleverne svarer og uddyber, hvorfor de netop har placeret sig der. Formål: at fremme elevernes indlevelse i og ejerskab til forestillingen/teksten. REPLIKBRUSEBAD Klip korte og stemningsfulde replikker/sætninger ud fra klassens tekst og lad eleverne trække en hver og øve den. Lad nu eleverne gå rundt mellem hinanden i klasserummet og sige replikken med følelse/undertekst og forskellige volumen. Eleverne kan lege med: a) Afstanden til den anden elev (tæt på/langt væk) b) Forskellige følelser/undertekster/intentioner: glad, vred, sorg, overraskelse, sige replikken som en hemmelighed, som om du lige havde vundet i lotto, som om du vil overtale den anden mm. Det er vigtigt, at eleverne har øjenkontakt inden de siger deres replik. Øvelsen kan bruges til at åbne klassens tekster. Side 12 af 18

13 Formål: at fremme elevens evne til at variere sin stemmeføring og sit kropssprog. SANSEREJSE Læg dig rigtig godt til rette på tæppet. Du må gerne lukke øjnene. Du skal nu skabe dit eget rum indefra. Du skal bruge din fantasi og forestille dig det, jeg fortæller. Allerførst skal du strække armene op over hovedet. Stræk din krop lang og pust ud gennem munden, pust alt hvad du kan. Giv slip på armene og læg dem ned langs din krop. Ret nu din opmærksomhed på lydene i rummet. Bare registrer dem, og lad dem være som de er. Her følger et eksempel på en sanserejse, som tager eleverne med ind i en histories univers: Vi skal nu forestille og indleve os i eventyret om Narnia. Forestil dig, at du er én af børnene fra Narnia. Du vælger selv hvem. Du befinder dig i et stort værelse i et stort hus. Henne ved den ene væg står der et stort, tungt garderobeskab. Du bevæger dig nysgerrigt hen til det. Du åbner forsigtigt lågen til skabet. Her lugter gammelt og koldt. Inde i skabet hænger der flere tunge pelsfrakker, de er så lange at de går helt ned til gulvet. Forsigtigt sætter du den ene fod op i skabet, og resten af kroppen følger med. Du lukker lågen bag dig, så det bliver helt mørkt. Du kan fornemme et lille lys i det fjerne. Lyset gør dig nysgerrig og du bevæger dig fremad. Hen mod lyset. Pludselig står du midt i et vinterlandskab, her er koldt og stille. Lyset du fulgte viser sig, at høre hjemme i en lygtepæl. Du kigger dig omkring. Sneen daler stille ned ovenfra. Hvordan føles den, når den lander på dig? Prøv at se dig omkring hvordan ser landskabet ud? Er der træer, sten, buske og græs som alt sammen er beklædt med sne. Du bevæger dig fremad. Er det hurtigt eller langsomt? Føler du dig tilpas eller utilpas? Når du bevæger dig fremad i sneen- har sneen da en lyd? Måske knager sneen, for hvert skridt du tager. Møder du nogen på din vej? Formål: at fremme elevens forestillings- og indlevelsesevne STATUE MED FORUMGREB ÆSTETISK FORDOBLING Eleverne inddeles i grupper på ca. 4-5 stykker. Én af eleverne er skulptør, resten af gruppen er ler, der lader sig modellere. Skulptørerne laver en statue af leret, som viser tekstens hovedperson i en tydelig konflikt. Grupperne improviserer et lille spil, som optakten til statuen. Spillet fryser i statuen, når afmagten /udfordringen er størst. Der kan nu arbejdes med statuen med følgende forum-greb: Forstærk følelsen stil dig bagved figurerne og forstærk vedkommendes følelse. Tankebobler hovedet på figurerne åbnes og publikum spiller tankerne på skift. Djævel/engel skiftes til at komme med gode argumenter set fra hver sit synspunkt Undgå/opnå figuren træder frem på linje og fuldender sætningen: Jeg vil gerne opnå eller Jeg vil gerne opnå Drømmen - Eleverne laver nu en statue af den bedst tænkelige situation. Formål: At fremme elevernes viden om tekstens figurer, figurernes relationer og tekstens temaer. Side 13 af 18

14 TREKANTSØVELSE Denne øvelse kan underviseren bruge i situationer, hvor der skal efterbearbejdes og perspektiveres ift. forestillingen, eller hvor alle elever aktivt skal tage stilling til forskellige tematikker og dilemmaer. Find 3 stykker hvidt papir og skriv henholdsvis JA, NEJ, NOGET ANDET. Placer disse tre på gulvet i hvert sit hjørne af trekanten. Eleverne har nu mulighed for at placere sig på et punkt, alt efter hvad deres svar er: 1) Forestillingen sluttede godt 2) Hvis jeg var instruktør, ville jeg have lavet forestillingen på en anden måde 3) Forestillingen handler om noget, jeg kan genkende fra mit eget liv. Find selv på flere forestillingsrelaterede spørgsmål. Husk, at eleverne må skifte plads, hvis de hører et bedre argument. Formål: at fremme elevens evne til at forholde sig aktivt og kritisk til et udsagn hér - forestillingens form og indhold samt at sætte det ift. Elevernes livsverden TØMMERFLÅDE: RUM, RELATION, TEMPO OG FOKUS Etablering af tømmerflåde, neutral krop: Eleverne skal forestille sig, at de går på en tømmerflåde. En tømmerflåde skal hele tiden være i balance hvis alle står i den ene side, hvis alle står i den ene side, så tipper tømmerflåden, så derfor: Bed eleverne om at gå rundt i rummet og søge de tomme flader og fylde dem ud. De skal ikke gå ikke efter de andre, men gå deres helt egen vej, hele tiden med fokus på, at tømmerflåden ikke tipper. Det er en fælles opgave en vigtig opgave tømmerflåden skal holdes i balance. Alt imens de går rundt på tømmerflåden, skal de forsøge at gå med kroppen så neutralt som muligt. Dvs. armene hænger ned langs siden, hænderne tages op af lommerne, når de træder frem bruger de hele foden, ikke kun hælene, ikke kun tåspidserne. Bed dem forestille sig, at de har en tråd, der går hele vejen fra hovedet ned langs ryggen. Den hiver vi lige i, så I alle går med ret ryg og ansigtet kigger lige ud. Kommer der tanker i deres hoved, så lad dem registrere dem, og lad dem passere. Husk hele tiden tømmerflåden. Kunsten er, at eleverne fornemmer hinanden tilstrækkeligt til ikke at støde sammen. Tempo + En stopper alle stopper: Mens eleverne går rundt, skal de nu - uden at stoppe op - prøve at lægge mærke til, om de alle går i samme tempo? Bed dem prøve at finde ind til et tempo, hvor de går ligeså hurtigt eller langsomt som deres klassekammertater på tømmerflåden. Find ind til et fælles tempo. Fornem hinanden. Søg stadig de tomme flader, og gå stadig i neutral kropsholdning. Nu tilføjes den regel, der hedder: når én stopper, stopper alle. Når én igen går, går alle. Når én løber, løber alle. Når én igen går, går alle. Side 14 af 18

15 Variation: Fælles standsning, fælles start: Du kan udfordre eleverne ved bede den stoppe på samme tid og dernæst gå i gang på samme tid. Vær opmærksomme, fornem hinanden og tag ansvar for tømmerflåden. Temposkift 1-10: Bed eleverne om at finde ind til et fælles tempo igen, hvor ingen stopper eller løber. De skal gå rundt på tømmerflåden i et fælles tempo. Start med at sige, at de går i et fælles tempo 5, ogprøv så at skrue op og ned for det tempo. Tempo 1 er så langsomt de kan gå uden at stoppe op slowmotion. Tempo 10 er så hurtigt, de kan gå uden at løbe. Husk hele tiden at tømmerflåden ikke må tippe, og husk at de skal befnde sig på nøjagtigt samme tempoalle sammen. Bed eleverne om at lave så glidende en overgang som muligt, hop ikke fra 1-10, men gør det, som en bil der glidende stiger/falder i fart. Formål: at fremme elevens fornemmelse for rummet, de andre og fælles tempo samt at samarbejde. TØMMERFLÅDE: GÅ I TEKSTENS LANDSKABER Eleverne går i tømmerflåde og guides af underviseren igennem forestillingens steder, rum, miljøer og stemninger, som de skal mærke og bevæge sig i: Eksemplet her er på forestilling Habibi (Opgang 2): Hvordan ser der ud hjemme hos Sara? Hvordan er miljøet? Lugter her af noget særligt? Hvilken stemning er der i huset? Hvad går du på? Hvordan føles det? Er der noget andet, du lægger særligt mærke til? Hvordan har Sara det, da hun begynder kun at kunne tale arabisk? Er hun vred, trist, ulykkelig? Bed eleverne undersøge stedet. Dernæst guider du eleverne hen til en af tekstens andre rum og miljøer. Øvelsen kræver, at underviseren selv klart husker tekstens præsenterede steder og kan beskrive dem i detaljer. Formål: at fremme elevens indlevelsesevne ved at vække dennes sanser og medskabende fantasi ift. tekstens rum/miljø og stemning. TØMMERFLÅDE: GÅ SOM... Eleverne går i tømmerflåde: Bed eleverne gå som f.eks. fornem konge, dernæst f.eks. som en hip hopper, en superhelt, et lille barn, en gammel dame. Leg med at skifte mellem karaktertyperne, så eleverne mærker skiftet, impulsen og følelsen i kroppen. Hvilken kropsdel styrer nu? Lad dem først arbejde alene med fokus på kroppens impuls og udtryk. Bed dernæst typerne om at hilse på hinanden med f.eks. et håndtegn, et buk, et officielt håndtryk, en krammer og evt. sætte stemme på. De må gerne kopiere gode bevægelser fra hinanden. Bed eleverne om at skrue op for udtrykket, så det er meget overdrevet og skrue ned, så det næsten kun er en tanke/bitte små bevægelser. Du kan variere øvelsen ved at inddrage: Side 15 af 18

16 Kropsdel der styrer: Nu skal eleverne arbejde med styrende kropsdele. Hvordan vil det f.eks. se ud, hvis næsen var den styrende kropsdel? Næsen bestemmer hvilken retning eleverne går i, næsen bestemmer hvilken side de drejer til. Hvordan føles det? Hvad gør det ved resten af kroppen? Går man måske hurtigere eller langsom mere? Nu er det knæene, der er styrende kropsdel. Hvordan ser det ud? Hvad gør det ved din gang rundt på tømmerflåden? Mærk efter impulsen. Er det sjovt at gå med knæene som styrende kropsdel. Er det underligt? Nu er det maven, rumpen, brystet, ørerne etc. Husk hele tiden tømmerflåden. Fysisk tilstand: Prøv nu at gå, som om du har gele i knæene. Hvad gør det ved din gang? På også at gå: som om du har fluer i hovedet, på glasskår, i en klistret grød, med et bræt i ryggen, på isen, i blødt græs, som en gammel dame etc. Skru op og ned for udtrykket. Mærk efter hvilke impulser og bevægelser den fysiske tilstand skaber. Følelsesbarometer: Eleverne går i tømmerflåde. Når underviseren siger en grundfølelse, skal eleverne prøve at integrere denne følelse i deres krop. Hvordan går man f.eks., hvis man er bange? Hvilken kropsdel styrer nu? Hvad gør det ved deres gang? Deres blik? Mærk godt efter. Bed dem kigge rundt på deres klassekammerater og lade sig inspirere. Skru op og ned i styrke f.eks. med følelsen vred, skruet helt ned på 2 lad kun små bitte tegn vise vreden. Måske er det øjenbrynene, der rynker sig sammen? Måske stamper man lidt i gulvet? Hvad hvis vi skruer op på 8? Skift til følelsen glad. Hvordan føles det? Hvordan hilser man på hinanden i denne følelse? Du kan bruge ovenstående øvelser ift. personkarakteristik i klassens tekster. Formål: at fremme elevens evne til at udtrykke tekstens/forestillingens figurer med kroppen. UNDERTEKSTØVELSEN Eleverne og læreren står i en rundkreds. Læreren har fundet en enkelt replik fra forestillingen eller klassens tekst. Eks: Hej Sahara! Er du tørstig?. Alle i rundkredsen skal, én for én, gå ind i midten af kredsen og sige replikken med forskellige undertekster. Eleven vælger selv, hvilken undertekst han/hun vil spille på. Et par eksempler kunne være: vred, trist, sur, genert, ensom, gammel, klodset, udmattet, forelsket, venlig, glad, cool og magtfuld. Prøv at bytte undertekster, så eleverne får mulighed for at afprøve forskellige stemninger. Formål: at fremme elevens evne til at variere sin stemmeføring og sit kropssprog. VISNINGSOPGAVE GENFORTÆLLINGSBILLEDER, ÆSTETISK FORDOBLING Eleverne har gruppevist lavet 3 nedslag i teksten. En tydelig start, midte og slutning. Eleverne skal nu lave 3 kropslige stillbilleder ud fra tekstnedslagene. Vær tydelig med gestik, mimik, afstand, niveau og blikretning, så karaktererne og deres gensidige relationer tydeliggøres. Overgangen mellem stillbillederne foregår i slowmotion. Gruppevis giver eleverne hinanden faglig feedback med udgangspunkt i Feedbackplakaten. Til sidst præsenteres visningen med en lydkulisse. Side 16 af 18

17 (Du kan finde inspiration til lydkulissen i lydbiblioteket, som du finder på Aarhus Teaters hjemmeside.) Øvelsen kan bruges i forbindelse med kompositionsarbejde i tekster. Formål: At fremme elevernes evne til, i samarbejde, at udtrykke eventyrets/tekstens forløb med kroppen VISNINGSOPGAVE KRYDSKLIP, ÆSTETISK FORDOBLING Eleverne inddeles i 4 grupper: I hver gruppe er der 3 6 spillere og én fortæller. I plenum gennemgås scenernes indhold. Dernæst sættes der en fortæller på, som skaber overgang og sammenhæng. Der leges med krydsklip mellem scenerne, fortælleren og skuespillerne. Grupperne arbejder derefter selvstændigt med deres scene: et start- og slutbillede samt en spillet overgangsscene. Lav et startbillede og et slutbillede, der demonstrerer vigtige temaer og evt. konflikter i scenen. Skab en overgang, som I spiller med egne replikker, der passer til scenen. Dernæst viser gruppen sin scene til en anden gruppe, der giver faglig respons. De bytter. Fortællerne skaber overgange og kommenterer scenerne med 3. persons fortæller samt skuespillernes replikker. Til slut etableres den endelige visning med lys og lyd. Formål: at fremme elevens evne til at udtrykke tekstens figurer, rum og forløb og give feedback ift. selvsamme. VISNINGSOPGAVE MED REPLIK OG BEVÆGELSE Eleverne har gruppevis lavet 3 dramatiske nedslag i teksten og fundet 3 replikker i teksten. De skaber 3 kropslige stillbilleder ud fra tekstnedslagene og øver, hvordan billedet bliver levende, når man tænder det. Replik indgår i hvert billede. Vær tydelig med gestik, mimik, afstand, niveau, blikretning og tydelig udtale. Visning: Overgangen mellem stillbillederne foregå i slowmotion. Hvert stillbillede bliver levende, hvor replikken udfoldes og billedet loopes med bevægelser, der gentages. Tænk GIF! Det gode publikum sidder klar til visningerne og giver hinanden feedback med udgangspunkt i feedbackplakaten. Formål: at fremme elevernes evne til at udtrykke tekstens forløb med kroppen VISNINGSOPGAVE NEDSLAG I TEKSTEN, ÆSTETISK FORDOBLING Eleverne har gruppevist lavet 2 3 nedslag ift. romanen. Nedslagene skal være dramatiske. Dvs. at der skal være noget at spille på. Eleverne skal nu lave 2 3 kropslige stillbilleder ud fra tekstnedslagene. Vær tydelig med gestik, mimik, afstand, niveau og blikretning, så karaktererne og deres gensidige relationer tydeliggøres. Overgangen mellem stillbillederne foregår i slowmotion. Gruppevis giver eleverne hinanden faglig feedback med udgangspunkt i Feedbackplakaten. Til sidst præsenteres visningen med lydkulisse. Øvelsen kan bruges i forbindelse med kompositionsarbejde i tekster. Side 17 af 18

18 Formål: at fremme elevernes evne til, i samarbejde, at udtrykke tekstens forløb med kroppen. Side 18 af 18

AARHUS TEATER LÆRING REPLIKBRUSEBAD

AARHUS TEATER LÆRING REPLIKBRUSEBAD AARHUS TEATER LÆRING REPLIKBRUSEBAD Replikbrusebad - en måde at åbne tekster på Formål: at fremme elevernes evne til at variere sin stemmeføring og sit kropssprog. 1) Eleverne får udleveret en replik/sætning

Læs mere

I TEATRET INSPIRATIONSHÆFTE TIL UNDERVISEREN FØR- OG EFTER TILTAG. - øvelser og inspiration før og efter dit teaterbesøg / teaterværksted

I TEATRET INSPIRATIONSHÆFTE TIL UNDERVISEREN FØR- OG EFTER TILTAG. - øvelser og inspiration før og efter dit teaterbesøg / teaterværksted I TEATRET INSPIRATIONSHÆFTE TIL UNDERVISEREN FØR- OG EFTER TILTAG - øvelser og inspiration før og efter dit teaterbesøg / teaterværksted AARHUS TEATER Aarhus Teater Læring Sæson 2017/18 S. 2 AARHUS TEATER

Læs mere

IDÉKATALOG 4 EVER I UNDERVISNINGEN KLASSETRIN.

IDÉKATALOG 4 EVER I UNDERVISNINGEN KLASSETRIN. IDÉKATALOG 4 EVER I UNDERVISNINGEN - 7.-10. KLASSETRIN. OPGANG2 TURNETEATER vil gerne invitere dine elever med på en rejse, hvor dilemmaer fra elevernes hverdag, teaterforestilling 4 EVER og elevernes

Læs mere

IDÉKATALOG TO I UNDERVISNINGEN KLASSETRIN.

IDÉKATALOG TO I UNDERVISNINGEN KLASSETRIN. IDÉKATALOG TO I UNDERVISNINGEN - 7.-10. KLASSETRIN. OPGANG2 TURNETEATER vil gerne invitere dine elever med på en rejse, hvor dilemmaer fra elevernes hverdag, teaterforestilling TO og elevernes egne kreative

Læs mere

IDÉKATALOG HABIBI I UNDERVISNINGEN KLASSETRIN.

IDÉKATALOG HABIBI I UNDERVISNINGEN KLASSETRIN. IDÉKATALOG HABIBI I UNDERVISNINGEN - 7.-10. KLASSETRIN. OPGANG2 TURNETEATER vil gerne invitere dine elever med på en rejse, hvor dilemmaer fra elevernes hverdag, teaterforestilling HABIBI og elevernes

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Nakkestræk til siderne Sænk hovedet til venstre side og træk hovedet nedad mod venstre skulder. Sænk hovedet til højre etc Gentag nogle gange.

Nakkestræk til siderne Sænk hovedet til venstre side og træk hovedet nedad mod venstre skulder. Sænk hovedet til højre etc Gentag nogle gange. GLAD YOGA PROGRAM FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SIDDENDE HVILESTILLING: Sæt dig godt til rette på stolen, sid med benene lige ud for kroppen, løft overkroppen, ryggen bliver rank, skuldre og nakke slapper af,

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Danseworkshop med MYKA: Polar Bear Facilitatorer: Mette Overgaard & Georgia Kapodistria

Danseworkshop med MYKA: Polar Bear Facilitatorer: Mette Overgaard & Georgia Kapodistria Danseworkshop med MYKA: Polar Bear Facilitatorer: Mette Overgaard & Georgia Kapodistria KORA-FORESTILLINGEN Gennem KORA får I snart besøg af danserne fra MYKA. Danserne fører jer gennem en forestilling,

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

SANGE TIL VERDEN vejledninger til dans og bevægelse FOR ENDEN AF ET EVENTYR

SANGE TIL VERDEN vejledninger til dans og bevægelse FOR ENDEN AF ET EVENTYR Vi tager ud på en rejse. FOR ENDEN AF ET EVENTYR Tegn en rute med START - 5 STOP - og land ved START igen, så ruten kan gentages. Ved hvert stop/station viser I et billede af noget, I synes vi skal værne

Læs mere

[ E-KATALOG ] POWERPAUSER

[ E-KATALOG ] POWERPAUSER [ E-KATALOG ] POWERPAUSER Powerpauser er ideer til den gode pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen. Med disse powerpauser

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

- en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra klasse

- en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra klasse - en interaktiv danse- og musikforestilling for skoleklasser fra 1.-3. klasse I TOTAL!DANS! er børn publikum, og samtidig frie til at bevæge sig og deltage fysisk aktivt i koreografien, mens den sker.

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Christfulness: Ingen er glemt af Gud

Christfulness: Ingen er glemt af Gud Christfulness: Ingen er glemt af Gud Om et øjeblik siger jeg en sætning. Du skal bare lytte til den måske gentage den inde i dit hovedet men ellers bare lytte og lade den sætning svæve i luften bare svæve

Læs mere

Læringsmål. Materialer

Læringsmål. Materialer I introforløbet blev elevernes forståelse af og viden om sundhed sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf.

Læs mere

Skoliose-Øvelser. Sanne Kjeldsteen*

Skoliose-Øvelser. Sanne Kjeldsteen* Skoliose-Øvelser Sanne Kjeldsteen* *Jeg gør opmærksom på, at jeg hverken er fysioterapeut eller decideret fagperson. Øvelserne i denne e-bog er baseret på mine 10+ års erfaring som underviser i yoga- og

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Det magiske spejl - At elske sig selv og bygge selvværd Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Ryst med lyd Gå i vrimmel og ryst alle kropsdele hver for sig. Sæt lyde på og husk både at komme i dybden og i højden.

Ryst med lyd Gå i vrimmel og ryst alle kropsdele hver for sig. Sæt lyde på og husk både at komme i dybden og i højden. ENERGI OG FOKUS Øvelser til arbejdet med energi og fokus KROP Ryst med lyd Gå i vrimmel og ryst alle kropsdele hver for sig. Sæt lyde på og husk både at komme i dybden og i højden. Creme Smør fiktiv creme

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Kropsrejsen. Bemærkninger: Beskrivelse af øvelse:

Kropsrejsen. Bemærkninger: Beskrivelse af øvelse: Kropsrejsen Læg dig på gulvet, så fladt som muligt. Lad arme og ben hvile på gulvet. Luk øjnene, hvis det føles behageligt. Ret opmærksomheden mod kroppens kontakt til underlaget. Ved hver kropsdel kan

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

publikum. Koncentration, nærvær og rammesætning for dagen. Se hele øvelsen på

publikum. Koncentration, nærvær og rammesætning for dagen. Se hele øvelsen på Udarbejdet af Katrine Friis DAG 1 / 135 MINUTTER TID AKTIVITET INDHOLD FORMÅL EGNE NOTER 5 min. Velkommen Hvad er teater og drama, og hvad skal vi Italesættelse af at teater og i dag? Hvad tror i man skal

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Den lille sol s rejse

Den lille sol s rejse Den lille sol s rejse - Kropsskanning Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sådan laver du rygøvelser

Sådan laver du rygøvelser Lav de øvelser, som terapeuten har markeret, og lav det antal gentagelser, der står ved hver enkelt øvelse. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere 61 Slip kontrollen - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 61 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Vi lever i et samfund, hvor der er mange muligheder Mange oplever, at der er mange ting at

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Havfruernes verden - En sanserejse Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017 Dette skal være til inspiration for alle ledere i Slaraffenland, så man bl.a. kan få styrket fællesskabet i de forskellige Slaraffenlandsgrupper gennem leg og aktiviteter. Man kan tage aktiviteterne, som

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Ej blot til lyst. Lærermateriale 2. klasse til Snedronningen Efterår 2015 AARHUS TEATER

Ej blot til lyst. Lærermateriale 2. klasse til Snedronningen Efterår 2015 AARHUS TEATER Ej blot til lyst Lærermateriale 2. klasse til Snedronningen Efterår 2015 AARHUS TEATER Ej blot til lyst er støttet af A.P. Møller Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal S. 2 S. 3 Ej

Læs mere

Ej blot til lyst. Lærermateriale klasse til Opgang 2 s Sunny Side Forår 2016 AARHUS TEATER

Ej blot til lyst. Lærermateriale klasse til Opgang 2 s Sunny Side Forår 2016 AARHUS TEATER Ej blot til lyst Lærermateriale 7. -- 8. klasse til Opgang 2 s Sunny Side Forår 2016 AARHUS TEATER Ej blot til lyst er støttet af A.P. Møller Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal S.

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

Øvelser for sengeliggende gravide patienter

Øvelser for sengeliggende gravide patienter Du er gravid og skal være sengeliggende. Det er dog vigtigt for din krop, at muskulaturen bevæges dagligt. Du har derfor fået udleveret denne pjece med øvelser, som kan gøre det mere behageligt for dig

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Planken Knæbøjninger

Planken Knæbøjninger Du behøver faktisk hverken fitnesscenter eller redskaber for at træne. Ikke engang styrketræning kræver et fitnesskort. Ved kun at bruge kroppen og din egen kropsvægt kan du udføre en lang række øvelser,

Læs mere

Ankomst til Hjerternes Dal

Ankomst til Hjerternes Dal Ankomst til Hjerternes Dal 1 Ankomst til Hjerternes Dal Introduktion til kapitel 1: Ankomst til Hjerternes Dal Ankomsten til Hjerternes Dal er en af to indledende meditationer, som jeg har skrevet, for

Læs mere

Det andet hold af Line Knutzon

Det andet hold af Line Knutzon FORLAG Det andet hold af Line Knutzon Udskolingen Af Lone Nornes. Teaterlærer og instruktør for børn og unge gennem 12 år, uddannet folkeskolelærer, bachelor i dramaturgi. Introduktion "Når det handler

Læs mere

SKOLEMATERIALE ABC KNUD ROMERS - ET MUSIKALSK DANSEALFABET

SKOLEMATERIALE ABC KNUD ROMERS - ET MUSIKALSK DANSEALFABET SKOLEMATERIALE ABC KNUD ROMERS - ET MUSIKALSK DANSEALFABET KÆRE LÆRER Du sidder her med skolematerialet til Knud Romers ABC et dansealfabet. I kan se forestillingen og nyde den uden forberedelse, men vi

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

Yoga til efterårsferien

Yoga til efterårsferien ÅNDEDRÆTTET Lig på gulvet på et tæppe eller en yogamåtte: Mærk din krop, start fra fødderne og scan kroppen. Vend opmærksomheden mod vejrtrækningen, begynd langsomt at strække udåndingen lidt længere end

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Et udpluk af øvelser og meditationer fra gruppeforløbet Hjerterum

Et udpluk af øvelser og meditationer fra gruppeforløbet Hjerterum Hjerteåndedrættet 1) Ret opmærksomheden blidt mod midten af brystkassen på det fysiske hjerte. Læg gerne en hånd på hjertet. 2) Hold opmærksomheden på hjertet og træk vejret dybt og roligt samtidig med,

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Idé: Stig Reggelsen Skjold Tekst: Morten Andersen og Linda Fallentin Instruktion: Theresa D. Grønning Scenografi: Morten Andersen Konsulent: Neville Tranter (NL) Lysdesign: Jesper

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning overarm. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning overarm. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Foto: colourbox. Navn. Operation og dato. Fokusområde

Foto: colourbox. Navn. Operation og dato. Fokusområde Foto: colourbox Navn Operation og dato Fokusområde 1 Styrke 1. Grundtræning a. Lig på siden med begge ben bøjede. Sæt elastikken om det øverste lår. Løft øverste knæ op og ned, men fødderne holdes samlede.

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

NIVEAU M CRAWL LEKTION 1/12. Del Tid Beskrivelse Mål og fokuspunkter. Skift imellem de to øvelser 2-4 gange.

NIVEAU M CRAWL LEKTION 1/12. Del Tid Beskrivelse Mål og fokuspunkter. Skift imellem de to øvelser 2-4 gange. LEKTION 1/12 Dagens Tema: Balance og vejrtrækning Opvarmning 5 Svøm forskellige stilarter og varm musklerne op. Balance Skift imellem de to øvelser 2-4 gange. 1. Afsæt fra kanten. Hold armene strakt over

Læs mere

15 mm Top. Forside TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET. Bund TRO TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET PÅ DET. 15 mm 12 mm

15 mm Top. Forside TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET. Bund TRO TRO TRO TRO PÅ DET PÅ DET PÅ DET PÅ DET. 15 mm 12 mm Top TRO PÅ DET TRO PÅ DET TRO PÅ DET TRO PÅ DET Forside TRO PÅ DET TRO PÅ DET TRO PÅ DET Top Optimisme Tænk på 5 tanker, der ville gøre dig glad. Skriv dem ned og vis dem til en kammerat. Optimisme Forestil

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere