4. Aftalens indgåelse Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via korrespondance.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Aftalens indgåelse Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via korrespondance."

Transkript

1 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem DanaWeb og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. DanaWeb leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere. 2. Information og markedsføring Kunden vil modtage nyhedsbreve via og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere. 3. Produkter Betingelserne omfatter hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende -løsning (herefter samlet betegnet som webhotel), hostede løsninger (fx Hosted Exchange -løsning), medierådgivning og andre ydelser samt produkter i forbindelse med hjemmesider, online markedsføring, -løsning med mere. 4. Aftalens indgåelse Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via korrespondance. Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af hjemmesiden senest 14 dage fra aftalens indgåelse. DanaWeb forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning. DanaWeb forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret. Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og mailadresse. DanaWeb forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. DanaWeb forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. DanaWeb er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster. Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 5. Opsigelse Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 24 måneders forlængelse, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som forlænges med 12 måneder. Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder. Forlængelsen sker, hvis DanaWeb ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail til eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger opdateringsmodul (CMS) ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel, da dette er beskyttet af ophavsrettigheder. Hjemmesidens grafiske layout, tekster og billeder er kundens ejendom og kan overflyttes til anden udbyder. Dette skal kunden dog selv sørge for. DanaWeb kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmesiden. Ønsker DanaWeb at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan DanaWeb opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra DanaWebs side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til DanaWeb senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services. Egentligt redesign af hjemmesiden sker kun mod særskilt betaling eller efter aftale. Dog tilbydes redesign af hjemmesiden altid uden beregning efter hver 24 måneders periode. Der henvises i øvrigt til punkt 10. Side 1 af 6

2 6. Databehandleraftaler Forretningsbetingelserne indeholder også databehandleraftalerne som kan findes på 7. Domænenavn Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan DanaWeb efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). DanaWeb medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet. Det tilstræbes, at DanaWeb søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest otte dage herefter. Kunden skal straks underrette DanaWeb, hvis registrering ikke er sket. Domæner registreres efter først til mølle-princippet. DanaWeb kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand. Domænenavnet registreres til DanaWebs navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler DanaWeb ikke registreringsgebyret. DanaWeb garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn. 8. Aktivering af webhotel Den af DanaWeb udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside. 9. Materialer til brug i forbindelse med design og lignende Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra DanaWeb, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. DanaWeb kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DanaWebs varetægt. DanaWeb anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til DanaWeb. Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en backup af materialet udarbejde, inden det overgives til DanaWeb, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst. 10. Særligt store datamængder mv. Et webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på DanaWebs server. Webhotel og andre produkter hos DanaWeb har den fordel, at der ikke betales for trafik til kundens hjemmeside(r). Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3). DanaWeb kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel hostet på DanaWebs servere. Yderligere plads på DanaWebs servere kan erhverves til dagspris ved henvendelse til DanaWeb. Kun ved en meget stor ekstra trafik vil DanaWeb kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik, men DanaWeb forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor trafikmængde. 11. Aftalens omfang DanaWeb forestår hostingen af kundens hjemmeside. I aftaleperioden foretager DanaWeb vederlagsfrit grafiske rettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Materiale til indsættelse på diverse menuer og undermenuer skal leveres digitalt. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. DanaWeb yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet. DanaWeb henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services på danaweb.dk. DanaWeb tilbyder ikke FTP-adgang. Side 2 af 6

3 Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på eller pr Særligt vedrørende mail og lignende hostede services Til kunder, der benytter sig af Hosted Exchange og lignende hostede services fra DanaWeb, ydes der udelukkende support på nyeste version af Outlook fra Microsoft. Før al opsætning og lignende anbefaler DanaWeb, at kunden altid foretager behørig backup af alle relevante data, herunder men ikke udelukkende mails, kalender, kontaktpersoner, opgaver med mere. DanaWeb yder support i tilfælde af forbindelsesproblemer i Outlook (generel opsætning); fejlfinding af indgående og udgående mails via IMAP og POP. Til kunder der tilkøber produkter til at forbinde via MAPI/Activesync endvidere; problemer med kalenderdeling (Outlook(OWA), kontaktpersoner (Global/Privat), opsætning af signatur (Outlook(OWA), opsætning af autosvar (Outlook/OWA). I forbindelse med opsætning af nye konti, yder DanaWeb ikke support på installation af Outlook på kundens computer. Såfremt kunden har installeret Outlook på sin computer (enten Dansk eller Engelsk), yder DanaWeb support i forbindelse med opsætning. DanaWeb yder i den forbindelse dog ikke support på import af kundens tidligere sendte, modtagende og gemte mails, kontakter, kalender, opgaver med mere. I tilfælde af en ændret prisstruktur på Office 365 eller andre licensprodukter fra tredjepart erhvervet gennem DanaWeb, vil reguleringen blive foretaget over for kunden i henhold til den varslede frist fra Microsoft. DanaWeb yder support/konfiguration i forhold til licensering af programmer i Office 365. Der ydes ligeledes support i opsætning af mailsystem i Outlook der er erhvervet igennem DanaWeb. Det er kundens ansvar altid at holde installerede programmer opdaterede. Der ydes ikke slutbruger-support i brugen af programmer, som f.eks. Office-pakken eller OneDrive. DanaWeb installerer ikke programmer, eller hjælper med konfiguration/fejlfinding af computere/enheder, der er nødvendig for at få programmer/ydelser til at fungere korrekt. Her henvises til kundens egen IT-mand Særligt vedrørende DanaWebmail Der stilles megabyte til rådighed til hver mailkonto. Maksimal størrelse på mail, som kan sendes eller modtages, er 30 megabyte. Maksimalt antal mails, som kan sendes fra en konto, er 500 stk. om dagen Særligt vedrørende DanaShop DanaWeb opretter de 10 første produkter (inklusiv URL). DanaWeb overfører op til 30 indekserede URL er fra Google i forbindelse med skifte fra anden udbyder til DanaWeb. DanaWeb henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services fra DanaWeb, samt DanaWebs kundeservice. DanaWeb tilretter ikke grafiske elementer på DanaShop som en del af tilhørende support. Kan rettelser ikke udføres ved at benytte DanaShop CMS og dennes teksteditor, anses rettelsen for at være af en grafisk karakter, hvilket ikke er omfattet af aftalen. DanaWeb supporterer telefonisk på DanaShop CMS og hvordan kunden kan indsætte sine tekster og billeder i denne, men udfører ikke opgaven. Der kan undtagelsesvis forekomme driftsforstyrrelser, fx i forbindelse med nødvendigt vedligehold, hvilket kunden må acceptere. Forudsigelige driftsstop varsles så vidt forud enten på eller pr Misligholdelse Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når DanaWeb har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder DanaWeb for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af DanaWebs servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. DanaWeb forbeholder sig ret til uden varsel at slette Side 3 af 6

4 materiale af nævnte karakter. DanaWeb er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med DanaWeb, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem DanaWeb og den involverede modpart. DanaWeb forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af DanaWebs hotel og serverløsninger. DanaWeb vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Det skal bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art. Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret ). DanaWeb forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af services pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnement. Aktivering af hjemmesiden igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for DanaWeb efter dansk rets almindelige regler. 13. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller adresse, af anden grund ændres, skal kunden straks give DanaWeb skriftlig besked herom. Kunden forpligter sig til at informere DanaWeb skriftligt pr. mail eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger DanaWeb sig alt ansvar i denne forbindelse. 14. Ansvarsfraskrivelse DanaWeb tilstræber, at der hele tiden er adgang til DanaWebs systemer og servere. DanaWeb fraskriver sig ansvar for tab eller skade i DanaWebs elektroniske udstyr. DanaWeb fraskriver sig på samme måde, ansvaret tab eller skade, der kan tilskrives DanaWebs leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. DanaWeb forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber DanaWeb at varsle forud for driftstop via eller pr. mail. DanaWeb kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver DanaWeb sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. DanaWeb yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn Forsinkelse DanaWeb fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser Produktansvar DanaWeb fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor DanaWeb. DanaWeb er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup Fejl ved indtastning DanaWeb fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af DanaWeb på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner Materialer DanaWeb kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DanaWebs varetægt. Side 4 af 6

5 14.5. Force Majeure DanaWeb fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for DanaWebs kontrol, og som DanaWeb ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen Webshop DanaWeb er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, koster det kr. at få genskabt data Virus eller hackerangreb DanaWeb fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens mail eller hjemmeside. 15. Til rettelser/ændringer og varsling heraf DanaWeb kan varsle ændringer af aftalen via til den adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet/oprettelse af aftalen. DanaWeb kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. DanaWeb kan løbende foretage til rettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester. DanaWeb kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden. Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden. 16. Ophavsret DanaWeb har ophavsret til webhotellet og alle de moduler, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden DanaWebs samtykke er forbudt DanaWeb har videre ophavsret til disse standardvilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist uden samtykke fra DanaWeb. 17. Særlig programmering DanaWeb kan efter særskilt aftale udføre særlige programmeringsopgaver for kunden. I forbindelse med særlig programmering for kunden, fremgår muligheder og betingelser for brug af kravspecifikation, som altid udarbejdes forud for særlig programmering. DanaWeb stiller alene ydelserne til rådighed for kunden på dennes webhotel eller lignende service, som udbydes af DanaWeb. 18. Medierådgivning For medierådgivning gælder følgende særlige betingelser Omfang af rådgivning Serviceringen af produktet påbegyndes ved indbetaling af faktura, der fremsendes senest otte dage fra indgåelse af aftale. Alle aftaler omfatter udelukkende medierådgivning vedrørende markedsføringsbudgetter op til kr., medmindre andet er skriftligt aftalt Ansvar DanaWeb er ikke ansvarlig for tredjepartsleverandørers ydelser til kunden, herunder fra annonceleverandører, og yder udelukkende rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepartsleverandører, uanset om kunden selv indgår aftalerne eller om DanaWeb indgår dem på kundens vegne. 19. Fakturering DanaWeb forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når levering er sket. Medierådgivning og andre produkter/services kan faktureres særskilt og for perioder, der afviger fra eventuelt webhotel. En hjemmeside præsenteres som test side, og der ydes herefter 20 arbejdsdage til eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning. Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout, samt indsættelse af fremsendt materiale eller kundens anmodning om redelegering, dog senest ved udløbet af de førnævnte 20 arbejdsdage. DanaWeb forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter underskrivelse af aftalen. DanaWeb forbeholder sig ret til at fakturere op til 50 procent af den samlede ordre, med henblik på at modtage betaling før produktion igangsættes, såfremt kunden har anmærkninger hos kreditvurderingsbureauer såsom RKI-registret. 20. Priser & Betalingsbetingelser Side 5 af 6

6 Alle priser, herunder på kontrakter, på hjemmeside med mere er ekskl. moms. Webhotel betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen. DanaWeb forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb af webhotel, da serverplads skal reserveres. Perioden fremgår af fremsendte faktura. For at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer, reguleres prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på kr. 240 årligt uden varsel, svarende til kr. 20 månedligt. DanaWeb forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos DanaWeb. Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af DanaWeb efter ti dage fra påkravsdato, vil DanaWeb forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder DanaWeb sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul, indtil DanaWebs tilgodehavende er betalt fuldt og helt. I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor DanaWeb ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til DanaWeb, af hensyn til lovgivning som kræver listeangivelse til danske myndigheder, vedrørende salg uden dansk moms. Såfremt DanaWeb pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder DanaWeb sig retten til at viderefakturere denne udgift. 21. Værneting Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Glostrup eller Lyngbys Byret. Side 6 af 6

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk.

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk. Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr 6. februar 2016 for VisDinVirk.dk, herefter benævnt VisDinVirk. 1.Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem VisDinVirk og kunden, med

Læs mere

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside).

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside). Forretningsbetingelser BeArt designs Nylandsvej 1 4622 Havdrup Telefon 425 88 333 info@beartdesigns.dk www.beartdesigns.dk Bank: Danske Bank Konto: 1551 3349443317 CVR-nr.: 32204392 Forretningsbetingelser/standardvilkår

Læs mere

4. Aftalens indgåelse Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via korrespondance.

4. Aftalens indgåelse Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via  korrespondance. 1. Anvendelse Betingelserne anvendes i samtlige forhold mellem Lindebjerg Medier og kunden undtaget af andet er skriftligt aftalt. Lindebjerg Medier leverer hovedsageligt online løsninger til erhvervsdrivende,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1. Betingelsernes anvendelsesområde De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om hjemmesider og diverse tillægsydelser mellem Apollo Media og kunden i alle forhold. Fravigelse

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. Betingelsernes anvendelsesområde: Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem CBIT og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 7. januar 2015 for DanaWeb A/S, herefter benævnt DanaWeb.

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 7. januar 2015 for DanaWeb A/S, herefter benævnt DanaWeb. Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 7. januar 2015 for DanaWeb A/S, herefter benævnt DanaWeb. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem DanaWeb og kunden, med mindre

Læs mere

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Abonnementsaftale... 4 2. Abonnementsperiode... 4 3. Trafik... 4 4. Drifts- og sikkerhedsmæssige forhold... 4 Typer af personoplysninger:... 5 5. Ansvar og erstatning...

Læs mere

BRUGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

BRUGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR BRUGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR WIEGARDENS GO2NET HJEMMESIDELØSNING 1. Generelt Enhver aftale, som ikke fremgår af disse betingelser, er ugyldig. Løsningen laves til og faktureres til den virksomhed, forening

Læs mere

HANDELSBETINGELSER Royal Resolution Group Danmark 2018

HANDELSBETINGELSER Royal Resolution Group Danmark 2018 HANDELSBETINGELSER Royal Resolution Group Danmark 2018 Grundlæggende betingelser 1. Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem RR Group Danmark og kunden (kunden er den virksomhed, der

Læs mere

Forretningsbetingelser for erhvervsdrivendes brug af Specialistuddannelse.dk

Forretningsbetingelser for erhvervsdrivendes brug af Specialistuddannelse.dk Forretningsbetingelser for erhvervsdrivendes brug af Specialistuddannelse.dk Om Specialistuddannelse.dk Specialistuddannelse.dk stiler efter at hjælpe danske psykologer med at holde styr på deres efteruddannelse

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser SpeedDigiTalent Ved at benytte dig af Speedrecruiters ApS services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt. Speedrecruiters

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 4 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser... 5 6. Leveringsbetingelser... 5 7. Force majeure...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Udarbejdet af DOP - 1. Anvendelse af betingelser 1.1 Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem DOP - (fremadrettet omtalt DOP) og Kunden med mindre andet er skriftligt aftalt.

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG 1. Anvendelse... 2 2. Indgåelse... 2 3. Fuldmagt... 2 4. Forpligtelser... 2 5. Priser... 3 6. Leveringsbetingelser... 3 7. Betalingsbetingelser... 3

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Corpitals Forretningsbetingelser # ( )

Corpitals Forretningsbetingelser # ( ) Corpitals Forretningsbetingelser #00014207 (2019-01-15) 1. Generelt 1.1. Corpitals Forretningsbetingelser udgør en integreret del af det samlede aftalegrundlag mellem Corpital og Kunden, og er således

Læs mere

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark Handelsbetingelser Virksomhedsoplysninger Grumsen Development ApS CVR: 37051373 Willemoesgade 50 2. Tv 6700 Esbjerg Danmark 1. Generelle betingelser 1.1. Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer

Læs mere

HOSTING VILKÅR 10. REVISION JANUAR CompuSoft A/S. Sunekær 9. DK-5471 Søndersø. CVR-nr.: (i det følgende kaldet leverandøren)

HOSTING VILKÅR 10. REVISION JANUAR CompuSoft A/S. Sunekær 9. DK-5471 Søndersø. CVR-nr.: (i det følgende kaldet leverandøren) HOSTING VILKÅR 10. REVISION JANUAR 2019 CompuSoft A/S Sunekær 9 DK-5471 Søndersø CVR-nr.: 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) COMPUSOFT A/S INFO@COMPUSOFT.DK WWW.COMPUSOFT.DK HOSTING VILKÅR -

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE Mellem Prikmig.nu ApS Havepladsvej 174, st.th 7000 Fredericia CVR-nr. 35 20 95 65 (herefter Leverandør ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR-nr. xxx (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Shoporama ApS Gældende fra 21. maj 2018 Nedenstående forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med Shoporama ApS (herefter blot Shoporama)

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende pr. 8. august 2018 Version 1.0 I Digitally gør vi vores bedste for, at der er styr på sagerne, når du handler og eller indgår i samarbejde med os. Dette gælder ikke blot

Læs mere

1.1. Tilbud er bindende for Leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.1. Tilbud er bindende for Leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. 1 SALGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. Tilbud og aftale 1.1. Tilbud er bindende for Leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne. 1.2. Aftale er indgået, når Kundens accept er modtaget af Leverandøren.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

MEDLEMSBETINGELSER FOR HELLERUP ROKLUBS VINTERBAD

MEDLEMSBETINGELSER FOR HELLERUP ROKLUBS VINTERBAD Senest opdateret den 20190103. Betingelserne kan løbende ændres. MEDLEMSBETINGELSER FOR HELLERUP ROKLUBS VINTERBAD I tilfælde af ændringer vil de ændrede betingelser blive sendt ud til samtlige medlemmer

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost

Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost Salgs- og leveringsbetingelser Mediastyle hosting også kaldet MShost 1. Generelle betingelser. 1.1 MShost leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har MShost såvel juridiske som

Læs mere

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TREDJEPARTSPRODUKTER Aftalegrundlag Enhver levering af tredjepartsprodukter fra DFF-EDB, vil ske i henhold til nærværende betingelse, der sammen med det underskrevne

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Indgåelse 3 3. Opsigelse 4 4. Priser 4 5. Betalingsbetingelser 5 6. Leveringsbetingelser 5 7. Force majeure 6 8. Reklamations-

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser

Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå IPNord ApS (CVR: 37323276) generelle forretningsbetingelser og er gældende for alle IPNord ApS opgaver,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med. CVR.nr.9838186, 3100 Hornbæk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forhandlerkontrakt. DK Hostmasters vilkår for Registrator i henhold til domænelovens 13, stk. 3

Forhandlerkontrakt. DK Hostmasters vilkår for Registrator i henhold til domænelovens 13, stk. 3 Forhandlerkontrakt DK Hostmasters vilkår for Registrator i henhold til domænelovens 13, stk. 3 Version 4.0, august 2018 Denne kontrakt (herefter "Kontrakten") er indgået mellem parterne: DK Hostmaster

Læs mere

Standardvilkår for ydelser fra Forskerservice

Standardvilkår for ydelser fra Forskerservice 7. december 2017 DAFO - Forskerservice Standardvilkår for ydelser fra Forskerservice 1. Indledende bestemmelser Disse Standardvilkår gælder for alle ydelser leveret af Forskerservice i og uden for kontrakt.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

HOSTING VILKÅR 11. REVISION FEBRUAR CompuSoft A/S. Sunekær 9. DK-5471 Søndersø. CVR-nr.: (i det følgende kaldet leverandøren)

HOSTING VILKÅR 11. REVISION FEBRUAR CompuSoft A/S. Sunekær 9. DK-5471 Søndersø. CVR-nr.: (i det følgende kaldet leverandøren) HOSTING VILKÅR 11. REVISION FEBRUAR 2019 CompuSoft A/S Sunekær 9 DK-5471 Søndersø CVR-nr.: 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) COMPUSOFT A/S INFO@COMPUSOFT.DK WWW.COMPUSOFT.DK HOSTING VILKÅR

Læs mere

Generelle betingelser for vurderingsydelser

Generelle betingelser for vurderingsydelser Generelle betingelser for vurderingsydelser 1. Gyldighed og aftalegrundlag Dansk Ejendomsforvaltnings vurderingydelser leveres i henhold til en særskilt aftale ( Aftalen ) og på følgende betingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner.

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner. 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Mobilize Me s, CVR-nummer 34208077, ( Virksomheden ) salg og levering af serviceydelser

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale

Udkast KONTRAKT. vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder med tilhørende serviceaftale DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK ADMINISTRATIONS- AFDELINGEN J.nr. Udkast KONTRAKT vedr. indkøb af RFID gates Københavns Universitetsbiblioteks betjeningssteder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR. 32 44 93 44 Maj 2019 1. Generelt 1.1 Danske Solceller ApS, CVR-nr. 32 44 93 44 (herefter Danske Solceller) sælger og leverer komplette solcelleanlæg

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

1. Kunden skaffer selv et antal naboer til gruppen, og belønnes med én måneds gratis abonnement for hver kunde der skaffes.

1. Kunden skaffer selv et antal naboer til gruppen, og belønnes med én måneds gratis abonnement for hver kunde der skaffes. CVR nr. 35404155 Herunder finder du NaboLink s til enhver tid gældende købs- og abonnements betingelser. Det er vigtigt, at du som potentiel ny kunde nøje gennemlæser disse før dit køb hos NaboLink ApS

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Vilkår - for bredbånds-abonnement

Vilkår - for bredbånds-abonnement MORUD ANTENNEFORENING TV, Radio, Bredbånd og IP telefoni Vilkår - for bredbånds-abonnement Kundevilkår for bredbånds-abonnement til private brugere Følgende vilkår er pr. 1. november 2013 gældende for

Læs mere

Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS

Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS Side: 1 DATABEHANDLERAFTALE Bilag til kunder (herefter Dataansvarlige), som har indgået aftale med Dansk Løn Service ApS 1. Baggrund 1.1 Den Dataansvarlige er den juridiske enhed/kunde som har indgået

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1. Aftalens omfang. 2. Parterne. Parterne i denne aftale er kunden og W20 ApS. Privat person

1. Aftalens omfang. 2. Parterne. Parterne i denne aftale er kunden og W20 ApS. Privat person 1. Aftalens omfang Følgende salgsbetingelser er gældende for alle ydelser i forbindelse med webhosting. Salgsbetingelser skal være accepteret af kunden og kunden har ansvaret for at salgsbetingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 2019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse salgs og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med Varme & Energi ApS, CVR.nr.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R 24-01-2018 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Generelle vilkår og databehandleraftale

Generelle vilkår og databehandleraftale Generelle vilkår og databehandleraftale Følgende aftale (herefter Aftalen ) gælder for leverance af ydelser og tjenester (herefter InboundCPH s ydelser ) fra InboundCPH til kunden (herefter Kunden ) som

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem: Kunden (herefter Den Dataansvarlige ) atriumweb A/S (herefter Databehandleren ) CVR-nr Dalsagervej Egå

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem: Kunden (herefter Den Dataansvarlige ) atriumweb A/S (herefter Databehandleren ) CVR-nr Dalsagervej Egå DATABEHANDLERAFTALE - pr. den 23/05/2018 Mellem: Kunden (herefter Den Dataansvarlige ) og atriumweb A/S (herefter Databehandleren ) CVR-nr. 33957300 Dalsagervej 25 8250 Egå 1. Baggrund og formål 1.1. Parterne

Læs mere