SL370 SL This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Kort oversigt over håndsættet Ð ½òV INT :45? SMS Kort oversigt over basestationen Kort oversigt over håndsættet 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tomt til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster ( s. 10) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), Skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (langt tryk) 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Tilslutningsstik til headsæt og pc-interface 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk), åbn tabellen med specialtegn 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kor tryk), start opkald (langt tryk) Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Styretast ( s. 9) 16 Bluetooth aktiveret ( s. 46) 17 Eco-tilstand aktiveret ( s. 12) 18 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse Tilmeldings-/paging-tast (s. 34) 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over basestationen Sikkerhedsanvisninger Gigaset SL370 mere end blot telefoni Kom godt i gang Pakkens indhold Opstilling af basestation og lader Ibrugtagning af håndsættet Brug af håndsættet Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Menustyring Ret forkerte indtastninger ECO DECT Menuoversigt Brug af telefonen Eksterne opkald Afslut samtalen Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Nem telefonering via nettjenester Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Funktioner under et opkald Funktioner efter et opkald Anvendelse af telefonbogen og lister 18 Telefonbog/Call-by-Call-liste Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Prisbevidst brug af telefonen Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer med et telefonnummer Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen 31 Afhjælpning af SMS-fejl Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Anvendelse af flere håndsæt Tilmeld håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ( Paging ) Skift basestation Interne opkald Bryde ind i en ekstern samtale Rediger navnet på et håndsæt Ændring af et håndsæts interne nummer.. 37 Brug af håndsættet som babyalarm Walky-talky-funktion Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner og numre.. 39 Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstil screensaver Indstilling af displaybelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Media-Pool

4 Indholdsfortegnelse Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeur Indstilling af en aftale (kalender) Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang Aktivering/deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Producentens Garanti Tekniske data Bemærkninger til betjeningsvejledningen Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer. 55 Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interfacet Tilbehør Vægmontering af basestationen Indeks

5 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Indsæt kun det tilladte, genopladelige batteri ( s. 54)! Dvs. aldrig normale (ikke genopladelige) batterier, da dette kan medføre alvorlige helbreds- og personskader. Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, varige høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 51). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, da den eventuelt kan forstyrre andre radiotjenester. 4

6 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 5

7 Gigaset SL370 mere end blot telefoni Gigaset SL370 mere end blot telefoni Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet og for at gemme op til 250 telefonnumre og -adresser ( s. 18) din telefon kan mere: u Reducer sendeeffekten ved at aktivere Eco-tilstanden (s. 12). u Du kan tildele vigtige telefonnumre eller funktioner, du ofte anvender, til telefonens taster. Med et tryk på en tast ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen ( s. 39). u Telefoner nemt via nettjenester ( s. 17). u Kendetegn vigtige samtalepartnere som VIP på den måde kan du høre, hvem der ringer op ( s. 19). u Knyt et billede til dine samtalepartnere. Du kan se, hvem der ringer til dig, på billedet på håndsættets display. Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 16). u Gem aftaler ( s. 45) og mærkedage ( s. 20) i din telefon din telefon vil minde dig om dem i tide. u Kommuniker trådløst via Bluetooth med andre enheder (f.eks. headsæt), der også anvender denne teknik ( s. 46). God fornøjelse med din nye telefon! Kom godt i gang Pakkens indhold u en basestation Gigaset SL370 med strømforsyning u et Gigaset SL37H-håndsæt u en lader med strømforsyning u et telefonkabel u et batteri u et batteridæksel u en bælteclips u en betjeningsvejledning Opstilling af basestation og lader Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: op til 300 m u Indendørs: op til 50 m Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret ( s. 12). 6

8 Kom godt i gang Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u ingen modtagelse: blinker Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen, og tilslut derefter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne. Rigtig telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Indsæt batteripakken Forsigtig: Anvend kun det genopladelige batteri, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 54)! Dvs. under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskader. F.eks. kan batterikappen eller batteriet blive ødelagt eller eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. 1 Undersiden af basestationen (udsnit) 2 Strømforsyning 230 V 3 Telefonstik med telefonkabel Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Læg batteriet skråt ind i fordybningen fra venstre og med fremspringene forrest. Tryk det derefter ovenfra ind i kabinettet, til holdeklemmerne på siden af batteriet klikker solidt på plads i kabinettet. Du skal være opmærksom på følgende: Hvis du vil fjerne batteriet, skal du først trykke på holdeklemmerne på siden. 7

9 Kom godt i gang Luk batteridækslet Placer batteridækslet parallelt med kabinettet og tryk det ind, til det klikker på plads. Fastgør bælteclipsen På håndsættet er der omtrent på højde med displayet nogle hak, som er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Sæt håndsættet i laderen Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten. Sæt håndsættet i laderen med displayet fremad. Håndsættet er ved leveringen på forhånd tilmeldt basestationen. Displayet viser INT 1. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du alligevel skal tilmelde håndsættet til basestationen, s. 34. Bemærk! Du kan ændre håndsættets navn ( s. 36). Lad håndsættet stå i laderen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Hvis håndsættet er blevet slukket, fordi batteriet er helt afladet, og håndsættet derefter sættes i laderen, tændes det automatisk. Håndsættet må kun sættes i den tilhørende lader. Ved spørgsmål og problemer, s. 51. Åbn batteridækslet Hvis bælteclipsen er monteret, skal du tage den af. Hold apparatet i hånden med tastaturet mod håndfladen. Støt den anden hånds tommelfinger på højttaleren (a), og tag med samme hånds pegefinger fat i hulrummet øverst på håndsættet (b). a b Første opladning og afladning af batteriet Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batteriet på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriets opladningstilstand ( s. 1). Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batteriet først lades helt op og af. Derfor skal håndsættet stå i laderen uden afbrydelser i ti timer. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Løft dækslet op. 8

10 Brug af håndsættet Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret og kalenderen. Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: w Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato/måned/år (8-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 5 for kl. Gem Tryk på displaytasten. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel): Ð INT 1 V :15 Din telefon er nu klar til brug! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 51), eller du kan kontakte vores kundeservice (Customer Care, s. 52). Brug af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises i displayet symbolet Ø. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Styretast I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) på styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for "tryk på højre side af styretasten" eller w for tryk midt på styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. w / v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. 9

11 Brug af håndsættet t Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke ( s. 41), ringetoner ( s. 42), servicetoner ( s. 44) og vibratoralarm ( s. 43) på håndsættet. I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s Bladr linje for linje op/ned. w Åbn menuen hhv. bekræft valget. u Gå et menuniveau tilbage, eller afbryd et menuniveau. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Under en ekstern samtale s Åbn telefonbogen. u Start intern forespørgsel, og slå lyden fra. t Indstil lydstyrken i håndsættet eller lydstyrken for håndfri funktion. W Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Î Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Œ Henter -adressen fra telefonbogen. Ó Kopierer nummeret til telefonbogen. Åbner genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1. Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel:? SMS Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: } Venstre displaytast, hvis den ikke er tildelt en funktion ( s. 39). Åbner hovedmenuen. Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. 10

12 Brug af håndsættet Menustyring Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk på w, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet som en liste med farvede symboler og navne. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Med styretasten q bladrer du til den ønskede funktion og trykker på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination ( s. 13). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. Visning i betjeningsvejledningen De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel Visningen: w Ð Dato/tid betyder: w Ð Dato/tid Tryk på tasten for at få vist hovedmenuen. Brug styretasten q til at bladre til undermenuen Indstillinger, og tryk på OK. Brug styretasten q til at bladre til funktionen, og tryk på OK. Flere visningstyper: c / Q / * osv. Tryk på den viste tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Udførlige eksempler på menuindtastninger og indtastninger på flere linjer finder du i denne betjeningsvejlednings appendiks, s. 55. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. 11

13 ECO DECT ECO DECT ECO DECT medfører en reduktion af strømforbruget i kraft af anvendelsen af en strømbesparende strømforsyning samt en reduktion af basestationens sendeeffekt. Du kan indstille den manuelt fra håndsættet. Der kan anvendes flere håndsæt samtidig. Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Aktivering/deaktivering af Ecotilstand v Ð Base Spec.-funk. Eco-tilstand OK Tryk på displaytasten ( = til). Når Eco-tilstand er aktiveret, vises symbolet ½ på displayets øverste linje. Bemærk: Når Eco-tilstand er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde. Eco-tilstand og understøttelse af repeater ( s. 49) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidig. Ved anvendelse af fremmede håndsæt (GAP) og håndsæt fra tidligere Gigaset-varianter reducerer håndsættet ikke automatisk basestationens radioeffekt. 12

14 Menuoversigt Menuoversigt I stedet for at bladre sig frem er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derefter indtaste en talkombination (en såkaldt genvej ). Eksempel: wn22 for Indstilling af ringetone for eksterne opkald. Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på w (åbn hovedmenuen): 1 Tekstmeddel. î Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode 1-1 Opr.tekst ( s. 25) 1-2 Indg. 0 ( s. 28) 1-3 Udg. 0 ( s. 26) Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. postkasse Opr.tekst ( s. 25) Indg. 0 ( s. 28) Udg. 0 ( s. 26) 1-2 Postkasse A Opr.tekst ( s. 25) til Postkasse B til 1-4 Postkasse C Indg. 0 ( s. 28) til Udg. 0 ( s. 26) til Info-tjenester ( s. 31) 1-6 Indstillinger Servicecentre ( s. 30) Postbokse ( s. 29) Meddelelses-nr. ( s. 29) Meddel.-type ( s. 29) Status Rapport ( s. 26) 2 Nettjenester ê 2-6 Alle opkald Viderestil opk. ( s. 17) Banke på ( s. 17) 2-7 Notering fra ( s. 17) 3 Opkald Ì ( s. 22) 13

15 Menuoversigt 4 Tilføj funktion í 4-3 Babyalarm ( s. 37) 4-4 Walky-talky ( s. 38) 4-5 Data overførelse Bluetooth ( s. 46) 4-7 Hændelser ( s. 46) 5 Alarm ì ( s. 44) 6 Kalender ç ( s. 45) 7 Stifinder Ï 7-1 Screensaver ( s. 43) 7-2 Billede-CLIP ( s. 43) 7-3 Lyd ( s. 43) 7-4 Kapacitet ( s. 44) 8 Indstillinger Ð 8-1 Dato/tid ( s. 9) Telefonbog ( s. 20) 8-2 Lydindstilling Håndsætlydstyrke ( s. 41) Til ekst. opk. ( s. 42) Servicetoner ( s. 44) Vibrator ( s. 43) 8-3 Skærm Screensaver ( s. 41) Farveskemaer ( s. 40) Kontrast ( s. 40) Belysning ( s. 41) 8-4 Håndsæt Sprog ( s. 40) Autosvar ( s. 41) Tilslut apparat ( s. 34) Vælg base ( s. 35) Område kode ( s. 48) Nulstil håndsæt ( s. 48) 8-5 Base Musik på hold ( s. 49) System-PIN ( s. 49) Nulstil base ( s. 49) Spec.-funk. (s. 12, s. 36, s. 50) Prefix ( s. 24) Opkaldsliste ( s. 22) 8-6 Telefonsvarer Indstil tast 1 ( s. 33) 14

16 Brug af telefonen Brug af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 18) eller opkalds- og genopkaldslisten (s. 22/s. 21) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ( Call-by-Call-numre ). Fortsættelse af samtalen på Bluetooth-headsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet ( s. 46). Tryk i stedet headsættets opkaldstast det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelse til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktion-tasten d. Ved at trykke på displaytasten Løft af. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret ( s. 41), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Besvar opkald på Bluetoothheadsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet ( s. 46). Tryk først på opkaldstasten, når selve håndsættet ringer. Det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelsen til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Afslut samtalen a Tryk på afbryd-tasten. 15

17 Brug af telefonen Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. Displayvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Hvis du har tildelt vedkommende et CLIP-billede, vises billedet også. Å Løft af Ring fra 1 Klokkesymbol 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres noget nummer. u Opk. fra ukendt, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. 1 2 Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~c Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion d Tryk på håndfri funktion-tasten. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktiontasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken for håndfri funktion, s. 41. Slå lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Ventemelodien kan aktiveres og deaktiveres ( s. 49). 16

18 Nem telefonering via nettjenester Nem telefonering via nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Hvis du har gennemført en af de følgende procedurer, sendes der en kode. Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbrydtasten a. Du kan indstille følgende nettjenester: Generel viderestilling af opkald w ê Alle opkald Viderestil opk. Ændring af indtastninger på flere linjer: H.når: Straks / IntetSvar / Vælg Hvis Opt. Tlf.nr: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast det telefonnummer som der skal viderestilles til. eller: Tryk på s. Vælg et nummer fra telefonbogen, og tryk på OK. Gem ved at trykke på Gem. Status: Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald. Tryk på displaytasten Send. a Tryk på afbrydtasten efter meddelelsen. Aktiver/deaktiver banke på w ê Alle opkald Banke på Status: Send Aktiver/deaktiver. Tryk på displaytasten. Funktioner under et opkald Start notering Du hører optagettonen. Mulighed Notering a Tryk på afbryd-tasten. Forespørgsel Under en samtale: Foresp. Tryk på displaytasten. ~ Indtast nummer. Du har følgende muligheder: u Skift mellem opkald: Skift mellem to abonnenter med q. Afslut samtalen med en abonnent: Skift til abonnenten med q. Derefter: Mulighed Afslut samtale. u Konference: Tryk på displaytasten Konfer.. Afslut konferencen (skift mellem opkald): Tryk på Enkelt. u Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på afbrydtasten a. Besvar en banke på-samtale Løft af Tryk på displaytasten. Du har mulighed for at skifte mellem opkald eller holde en konference. Bemærk: Uden CLIP signaleres et banke på-opkald kun med en signaltone. Besvar en banke på-samtale Mulighed Besvar banke på Afvis en banke på-samtale Mulighed Afvis banke på Funktioner efter et opkald Deaktiver notering før tiden w ê Notering fra 17

19 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Call-by-Call-listen u Genopkaldslisten u SMS-listen, u Opkaldslisten I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 250 opslag. Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt ( s. 20). Telefonbog/Call-by-Call-liste Bemærk: For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast. Telefonbog I telefonbogen kan du gemme u Op til tre numre og tilhørende for- og efternavne, u VIP-notat og VIP-ringetone (valgfrit), u -adresse (valgfrit), u CLIP-billeder (valgfrit) u Mærkedage med signalering. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. Opslagenes længde (telefonbog) 3 numre: maks. 32 cifre hver For- og efternavn:maks. 16 tegn -adresse: maks. 60 tegn. Call-by-Call-listen I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by-Call-numre ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten C. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Lagring af et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Første navn / Efternavn: Indtast et navn i mindst ét af felterne. Telefon / Telefon (kontor) / Telefon (Mobil) Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Indtast en -adresse. Fødselsd.: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Bryllupsdag (Dato) og bryllupsdag (Tid) ( s. 20), og vælg signaleringstype: bryllupsdag (Alarm). Billede-CLIP Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op ( s. 43). Forudsætning: Telefonnummeroverførsel (CLIP). Gem ændringerne: ( s. 55). Lagring af nummer i Call-by-Calllisten C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Navn: Indtast navn. Nummer: Indtast nummer. 18

20 Anvendelse af telefonbogen og lister Rækkefølge for opslagene i telefonbogen/call-by-call-lister Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et tal foran det første bogstav i efternavnet. Dette opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Det første tegn i navnet (i telefonbogen: indtast det første tegn i efternavnet hhv. fornavnet, når kun fornavnet er indtastet), hhv. bladre til opslaget med s. Ring op med telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/call-by-call-listen s / C s (vælg opslag) Visning af opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge de følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Aktivering af Vis nummer ( s. 16). Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 20). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Callby-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt ( s. 20). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen ( s. 18). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast ( s. 39). 19

21 Anvendelse af telefonbogen og lister Overførsel af telefonbogen/callby-call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Kopiér opslag / Kopiér liste Til interne s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere opslag efter hinanden ved at besvare spørgsmålet Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Bemærk: Du kan også sende hele telefonbogen via dataoverførslen uden at åbne telefonbogen: w í Data overførelse Telefonbog Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Overfør telefonbogen som vcard med Bluetooth I Bluetooth-tilstand ( s. 46) kan du overføre telefonbogsopslag i vcard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon. s s (vælg opslag) Mulighed (Åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste vcard via Bluetooth Listen med Godkendt enhed ( s. 47) vises. s Vælg enhed, og tryk på OK. Modtag vcard med Bluetooth Hvis en enhed sender et vcard fra listen Godkendt enhed ( s. 47) til dit håndsæt, sker dette automatisk, og du informeres herom på displayet. Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet: ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der sender, og tryk på OK. Det overførte vcard står til rådighed som telefonbogsopslag. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS eller under en samtale. Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Supplering af opslaget s. 18. Overfør nummeret eller adressen fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Afhængigt af betjeningssituationen åbnes telefonbogen med s eller Ò eller Telefonbog. q Vælg opslag ( s. 19). Sådan gemmes en mærkedag i telefonbogen Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsd.: Fra). Mærkedage medtages automatisk i kalenderen ( s. 45). 20

22 Anvendelse af telefonbogen og lister s s (Valg af opslag; s. 19) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.: v Til vælges. Ændring af indtastninger på flere linjer: Bryllupsdag (Dato) Indtast dag/måned/år (8-cifret). bryllupsdag (Tid) Indtast timer/minutter (4-cifret) for påmindelsessignalet. bryllupsdag (Alarm) Vælg signaleringstype. Gem ændringerne: ( s. 55). Deaktiver mærkedag s s (Valg af opslag; s. 19) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.: v Fra vælges. Gem Tryk på displaytasten. Påmindelsessignal på en mærkedag Et påmindelsessignal høres med den valgte ringetonemelodi på håndsættet. Du har følgende muligheder: SMS Skriv en SMS-besked. Fra Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Vis en mistet mærkedag Du bliver mindet om en slettet mærkedag, som du ikke har kvitteret for, med visning af Aftale én gang. Visning af en aftale: Aftale Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: SMS Skriv en SMS-besked. Slet Slet påmindelse. Tryk på displaytasten eller Tilbage efter sletningen: Tilbage til standbytilstand, Aftale vises ikke længere. Mistede mærkedage kan du også få vist efterfølgende ( s. 46). Genopkaldslisten Genopkaldslisten indeholder de 20 telefonnumre, der senest er ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Call-listen, vises det tilknyttede navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c Tryk kort på tasten. s Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge de følgende funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Kopier opslaget til telefonbogen (s. 18). Auto. genopkald Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst for hver 20 sek.). Håndfri funktion-tasten blinker, og Medhør er aktiveret. Abonnenten svarer: Tryk på opkaldstasten c. Funktionen er afsluttet. Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Ved tryk på en vilkårlig tast eller efter ti mislykkede forsøg afsluttes funktionen. 21

23 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 19) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 19) Slet liste (som i telefonbogen, s. 19) Åbn lister med beskedtasten Med besked-tasten f kan du åbne følgende lister: u SMS-listen Hvis der er oprettet flere postkasser ( s. 29), vises der flere lister. u Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonsvareren på nettet er indstillet for hurtigopkald ( s. 33). u Opkaldsliste Så snart der ankommer et nyt opslag på en liste, høres der en sevicetone. Beskedtasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked... Ã... på telefonsvareren på nettet Á... på opkaldslisten À... på SMS-listen Antallet af nye opslag vises neden for symbolerne. Vælg på listen Når du har trykket på beskedtasten f, vises kun de lister, der indeholder beskeder (undtagelse: telefonsvarer på nettet). Lister med nye beskeder vises med fed skrift: Beskeder Mailbox: (2) SMS Gen.: (1) Opkald: (4) Ý OK Vælg en liste med q. Tryk på w eller OK for at åbne. Hvis der kun findes opslag på én liste, bortfalder listevalget, og den pågældende liste vises med det samme. SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 27. Opkaldsliste Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 16) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten u besvarede opkald ( ) u ubesvarede opkald Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 30 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Du kan også åbne opkaldslisten via menuen: w Opkald Indstilling af listetype for opkaldslisten w Ð Base Opkaldsliste Mistede opkald / Alle opkald Vælg og tryk på OK ( =til). a Tryk længe (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på et listeopslag: Alle opkald Susi Sorgløs :20 Louise Møller :15 Slet Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget 22

24 Prisbevidst brug af telefonen Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen ( s. 20). u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 9) u Opslagstype: besvarede opkald ( ) mistede opkald Hvis du trykker på displaytasten Slet, sletter du det markerede opslag. Når du har trykket på displaytasten Mulighed, kan du vælge andre funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet liste Hele listen slettes. Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som gammelt, dvs. de vises ikke med fed skrift, næste gang du åbner listen. Prisbevidst brug af telefonen Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call). Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen. Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer med et telefonnummer Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ( sammenkædning ). C Åbn Call-by-Call-listen. s Vælg opslag (Call-by-Callnummer). Mulighed Tryk på displaytasten. Anvend nummer Vælg, og tryk på OK. ~ Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen ( s. 20). c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op. 23

25 Prisbevidst brug af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. u Listen med Preselection indeholder reglen : Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. u Listen uden Preselection indeholder undtagelsen fra reglen : Eksempel: Du har indtastet 08 for med Preselection. Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for uden Preselection. Ved opkaldet sammenlignes de første cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/håndfri funktiontasten: u Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer ikke svarer til et opslag på nogen af listerne svarer til et opslag i listen uden Preselection u Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer kun svarer til et opslag i listen med Preselection. Lagring af et Preselection-nummer w Ð Base Prefix Prefix nr. ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-Nummer). Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Gem/rediger opslag i Preselectionlister Hver af listerne kan indeholde 20 opslag med hver 6 cifre. I listen med Preselection er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. w Ð Base Prefix Med prefix / Uden prefix s Vælg opslag. Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Midlertidig deaktivering af Preselection c (tryk længe) Mulighed Prefix fra Deaktiver Preselection permanent Slet Preselection-nummeret ( s. 24). 24

26 SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS i det faste net (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMS-beskeder. SMS-beskeder bliver udvekslet af tjenesteudbydere via SMS-centre. Du skal i dit apparat angive det SMS-center, som du vil sende og modtage gennem. Du kan modtage SMS-beskeder fra ethvert af de angivne SMS-centre, når du er blevet registreret hos din netudbyder. Dine SMS'er bliver sendt via det SMS-center, der er specificeret som sendecentrum. ( s. 30). Kun ét SMS-center kan være sendecenter på et givet tidspunkt. Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMS-center( s. 30). Vejledning til, hvordan du skriver en SMS, finder du i appendikset: u Indtast tekst, s. 56. u Skriv med tekstindtastningshjælpen EATONI, s. 56. Regler u En SMS-besked kan være op til 612 tegn lang. u Ved mere end 160 tegn bliver SMSbeskeden sendt som sammenkædede SMS-beskeder (op til fire SMS-beskeder på hver 153 tegn). Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du læse s. 31. u Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage. Registrering med registreringsassistent Når du trykker på displaytasten SMS første gang, bliver du spurgt, om du vil registreres automatisk hos alle angivne SMS-centre ( s. 30). Bekræft med Ja, eller afvis med Nej, hvis den automatiske tilmelding skal afbrydes. Du kan nu modtage SMS-beskeder fra alle de angivne SMS-centre. Du kan åbne den automatiske registrering via menuen på et senere tidspunkt: w î Indstillinger Abonnere på SMS Registreringsassistenten understøtter ikke oprettelse af personlige postkasser ( s. 29). Skriv/send SMS-beskeder Skriv SMS-beskeder w î Postkasse BVælg eventuelt postkasse, og tryk på OK. ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. Opr.tekst Vælg, og tryk på OK. ~ Skriv en SMS-besked. Bemærkninger: Du finder en vejledning til indtastning af tekst på s. 56 og til at skrive med tekstindtastningshjælpen EATONI på s. 56. Tekstindtastningshjælpen EATONI er aktiveret ved levering. Aktivering/deaktivering af EATONI s

27 SMS (tekstbeskeder) Send en SMS-besked c Tryk på opkaldstasten. eller: Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælges, og der trykkes på OK. SMS Vælges, og der trykkes på OK. ~ / s / C Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen eller Call-by-Calllisten, eller indtast nummeret direkte. Ved SMS til en SMS-postkasse: Sæt postkasse-id et efter nummeret. Send Tryk på displaytasten. SMSbeskeden sendes. Bemærkninger: Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, eller hvis SMSfunktionen på basestationen anvendes af et andet håndsæt, afbrydes processen. På displayet vises en meddelelse om dette. Slet SMS-beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send SMS-beskeden senere. Indstil indtastningssprog Du skriver en SMS-besked ( s. 25). Mulighed Tryk på displaytasten. Indtastn.-sprog Vælg, og tryk på OK. s Vælg indtastningssprog, og tryk på OK. a Tryk to gange kort på afbrydtasten for at vende tilbage til indtastningsfeltet. Indstillingen af indtastningssproget gælder kun for den aktuelle SMS-besked. SMS-statusrapport Forudsætning: Din netudbyder understøtter denne tjeneste. Hvis du har aktiveret statusrapporten, får du efter afsendelse af en SMS en SMS tilbage med en bekræftende tekst. Aktivering/deaktivering af statusrapport w î Indstillinger Status Rapport Vælg, og tryk på OK ( =til). Læsning/sletning af statusrapport/ nummer i telefonbogen Åbn indbakken ( s. 28), og vælg derefter: q en SMS med statussen Status OK eller Status NOK. Læs Tryk på displaytasten. u Sletning: Mulighed Slet opslag OK. u Nummeret i telefonbogen. Mulighed Kopi t. tlf.bog OK. u Sletning af hele listen: Mulighed Slet liste OK. Kladdelisten Du kan gemme en SMS i kladdelisten for at ændre og sende den senere. Gem en SMS-besked i kladdelisten Du skriver en SMS-besked ( s. 25). Mulighed Gem Åbn kladdelisten Tryk på displaytasten. Vælges, og der trykkes på OK. w î (postkasse, postkasse-pin) Udg. (3) Det første opslag i listen vises, f.eks :45 26

28 SMS (tekstbeskeder) Sådan læser eller sletter du enkelte SMS'er Åbn kladdelisten, og derefter: q Vælg SMS. Læs Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med q. Eller slet SMS-beskeden med Mulighedv Slet opslag OK. Skriv/rediger en SMS-besked Du læser en SMS-besked fra kladdelisten. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende: Opr.tekst Skriv en ny SMS, og send ( s. 26) eller gem den derefter. Brug tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter ( s. 26). Tegnsæt Teksten bliver vist i det valgte tegnsæt. Slet kladdelisten Åbn kladdelisten, og derefter: Mulighed Åbn menuen. Slet liste Vælg, tryk på OK, og bekræft med Ja. Listen bliver slettet. a Tryk længe (standbytilstand). Sådan sender du en SMS til en -adresse Hvis din serviceudbyder understøtter funktionen SMS som , kan du også sende SMS-beskeder til -adresser. -adressen skal stå i starten af teksten. Du skal sende SMS-beskeden til -tjenesten i dit SMS-sendecenter. w î (postkasse, postkasse-pin) Opr.tekst Œ / ~ Overfør en -adresse fra telefonbogen, eller indtast den direkte. Afslut med mellemrum eller kolon (alt afhængigt af netudbyderen). ~ Indtast SMS-teksten. Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælges, og der trykkes på OK. Vælges, og der trykkes på OK. Hvis nummeret til tjenesten ikke er indtastet ( s. 30), skal du indtaste nummeret til -tjenesten. Send Tryk på displaytasten. Modtagelse af SMS-beskeder Alle indkomne SMS'er gemmes i indbakken. Sammenkædede SMS-beskeder vises som én SMS. Hvis den er for lang, eller hvis den ikke overføres helt, bliver den delt op i flere individuelle SMS-beskeder. En SMS bliver stående i listen efter læsning, og derfor skal du regelmæssigt slette SMS-beskeder fra listen. Hvis SMS-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det. Slet SMS-beskeder, som du ikke mere har brug for ( s. 28). Indbakke Indbakken indeholder: u alle modtagne SMS-beskeder, startende med den nyeste. u SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl. Nye SMS-beskeder signaleres på alle Gigaset SL37H-håndsæt med symbolet À på displayet, blinkende beskedtast f og en servicetone. 27

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DX800A all in one: Efter

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C590

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C590 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET C590 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere