VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub"

Transkript

1 VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar

2 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel 3 Sportyper, sporenes opbygning, herunder rapportering i...4 mesterskabsklassen. Kapitel 4 Sportyper, sporernes opbygning, herunder rapportering i...7 championatklassen. Kapitel 5 Adgangskrav....9 Kapitel 6 Bedømmelse herunder præmiering Kapitel 7 Tildeling af titler Kapitel 8 Regler for vinderplaceringer i mesterskabsklassen Kapitel 9 Regler for vinderplaceringer i championatsklassen. Kapitel 10 Regler for opnåelse af championater Kapitel 11 Adgangsbetingelser Kapitel 12 Prøveafviklingen...13 Kapitel 13 Tilmeldinger og gebyr Kapitel 14 Administrative bestemmelser...14 Kapitel 15 Klager og protester Kapitel 16 Skema over DRKs vildtspor prøveprogram Reglementet er godkendt af DKK og er gyldigt fra d Udgivet af Dansk Retriever Klub December

3 Kapitel 1 Sporprøvernes formål. 1. Sporprøvernes formål. Stk. 1 At fremme interessen for retrievernes sporarbejde. Stk. 2 At medvirke til en højnelse af standarden indenfor retrievernes sporarbejde. Stk. 3 At sikre den fortsatte udvikling af retrievernes sporarbejde. Stk. 4 At tjene avlsarbejdet ved at fi nde frem til retrievere, der besidder de nødvendige mentale og spormæssige egenskaber Stk. 5 Sporprøverne er kvalitets- og konkurrenceprøver. Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling. 2. Prøveform. Stk. 1. Dansk Retriever Klubs vildtsporprøver gennemføres som koldsporsprøver, det vil sige på kunstigt udlagt fært. 3. Klasseinddeling Denne klasse består af to mesterskaber. Danmarksmesterskabet for vildtsporhunde DM - for hunde over 24 måneder. og Vildtspor Unghundemesterskabet UHM - for unghunde i alderen 12 og 24 måneder. Stk. 1 Mesterskabsklassen DM for vildtsporhunde. Dette mesterskab er for retrievere, som har opnået en 1. pr. i championat klassen eller en 1. pr. på DKKs 1000m/20timer schweissprøve eller er registeret schweisshund. Hunden skal være fyldt 24 mdr. på prøvedagen. Der afholdes ét mesterskab om året, i marts/april måned. På dette Danmarksmesterskabet lægges kun variable spor. DM er en m/20timer vildtsporprøve. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra mesterskab til mesterskab. Ved DM planlægges og udlægges sporene på en måde, så prøven bliver af høj sværhedsgrad. Der lægges på DM et betydelig pres på ekvipagen, der hverken er bekendt med sporets længde eller hvilke opgaver og problemstillinger altså hvilke sporelementer - der aktuelt venter dem på sporet. 1. præmier erhvervet på DM sidestilles med 1. præmier opnået i championatsklassen og indgår dermed i erhvervelse af vildtspor championatet. UHM Dette mesterskab er for unghunde, som har opnået minimum en 1. præmie på 400m/3timer DKK schweissprøve eller er registeret schweisshund. Hunden skal på dagen være mellem 12 og 24 måneder. Der afholdes ét UHM om året, i august måned. På vildtspor unghundemesterskabet lægges kun faste spor, med kendt sporopbygning. Se spor skitsen side 6. UHM er en 600m/20timer vildtsporprøve. Ved dette mesterskab tilrettelægges og gennemføres afprøvningen således, at føreren får mulighed for at vise sine evner til at samarbejde med den selvstændigt sporende unghund. På UHM lægges der vægt på at ekvipagen får mulighed for at vise sine evner til, under vanskelige sporopgaver, at fastholde koncentrationen og vedholdenheden gennem længere tid. Stk. 2. Championatsklassen. Denne klasse er for hunde, som har opnået minimum en 1. pr. på en DKK 400m/20 timers schweissprøve eller en 1. pr. på UHM. I denne klasse lægges kun faste spor, med kendt sporopbygning. Se spor skitsen side 8. Championatklassen er en 1.000m/20timer vildtsporprøve. I championatsklassen tilrettelægges og gennemføres afprøvningen således, at føreren 3

4 får mulighed for at vise sine evner til at samarbejde med den selvstændigt sporende hund. Der lægges i denne klasse vægt på at ekvipagen får mulighed for at vise evnen til, gennem længere tid, at fastholde koncentrationen og vedholdenheden om vanskelige sporopgaver. Kapitel 3. Mesterskabsklassen. Sportyper, sporenes opbygning og rapportering på DM. 4. Sportyper ved DM. Stk. 1. Der kan på DM vælges mellem to sportyper, dråbeudlagt spor og færtsko spor. Stk. 2. Dråbeudlagt spor (almindeligt schweiss spor) Til dråbeudlagte spor anvendes der ¼ liter schweiss fra klovbærende vildt pr. spor Stk. 3. Færtsko spor (Klov spor) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. Stk. 4. Det er den enkelte hundefører - der på sin tilmeldingsblanket - tilkendegiver om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtsko spor. 5. Sporenes opbygning på DM Stk. 1 Et spor kan bestå af to dele. Hver del defi neres ud fra hundens arbejdsmåde eller arbejdsopgave: 1. Remdelen hvor hunden arbejder i rem. Her samarbejder hunden og føreren. 2. Rapporteringsdelen hvor hunden arbejder alene uden rem. Her arbejder hunden selvstændigt, ude af førerens kontrol. Stk. 2. Det er den enkelte hundefører - der på sin tilmeldingsblanket - tilkendegiver om ekvipagen skal afprøves i rapportering på DM. 6. DM sporene Stk. 1. På DM anvendes kun variable spor. På DM er sporene 1.000m 2.000m/20timer Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra mesterskab til mesterskab. Stk. 2. På samme mesterskab skal sporenes opbygning dog være ens. Det betyder, at sporene på samme mesterskab skal være lige lange og lige gamle. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme sporelementer, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på alle sporene. Stk. 3. På DM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde. Stk. 4. Hundeførerne er bekendt med hvilke sporelementer der reglementsmæssigt er godkendt (se under variable sporelementer 6 stk. 6) og som derfor vil kunne komme i anvendelse. På det enkelte mesterskab vil de anvendte sporelementer først blive offentliggjort under den afsluttende parole, ved præmieoverrækkelsen. Sporelementerne er altså ikke kendt af hundeførerne, når ekvipagen afprøves på sporet. Stk. 5. For at sikre en relevant sværhedsgrad på DM skal følgende punkter forsøges overholdt: DM forsøges afholdt i skove, der er kendt for at huse mindst to af vores klovbærende vildt arter. Knækkene. Der indlægges 3 5 knæk på sporet. Stk. 6. Variable sporelementer: Der vil på hvert af DM sporene være indlagt 3 6 af nedenstående variable sporelementer. Sporlængde: ligger mellem 1.000m og 2.000m, alle længder mellem disse to angivelser er tilladt. Sporstart. Startområdet kan være op til 40m x 40m. Det tilstræbes at knækkenes orientering (højre -/venstre knæk) har forskellig rækkefølge fra spor til spor indenfor samme mesterskab. Rundgang. Stjerne. Sløjfer. Spidse vinkler. Tilbagegang. Forskelligt antal tilbagegange, men altid tilbagegange med udlæggerfod. Tilbagegangen er på ca. 20 meter. I forbindelse med tilbagegangen fortsætter stifi nderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S - formet tur på mindst m. Blodudlæggeren går 4

5 tilbage og lægger sporet i den planlagte retning og mødes med stifi nderen ude ad sporet. Se skitse side 8. Passage af vildtlommer tykninger hvor vildtet gerne opholder sig - hvor dommeren over en længere strækning, dog maximalt 100 m - ikke har det fulde overblik over hundens arbejde. Her må dommere og stifi ndere nøjes med en fornemmelse af, at der spores i den rigtige retning. Når ekvipagen har sporet igennem tykningen, og igen er nået ud i mere åben skov, skal dommeren og stifi nderen være ekstra opmærksomme på og bevidst sikre sig, at ekvipagen er på sporet. Start uden for skov. Start fra åben mark med sporforløb gennem skovbryn videre ind i skoven. Markering af sårleje. Til lægning af sårleje skal bruges et optøet ubehandlet skind, som masseres ned i sårlejet med hårsiden nedad. Der skal efterlades hår og schweiss i sårlejet. Skal markeres af hunden, så førerens opmærksomhed henledes på dette. Markering af pürschtegn: Ben splinter, hår, skindstumper o.lign. Skal markeres af hunden, så førerens opmærksomhed henledes på disse. Afl edningsspor (på max. 50 m) krydser eller lægges parallelt med prøvesporet med klove fra anden vildtart, dog uden blod. Stk. 7. Hver dommer dømmer max. 3 hunde pr. dag. Stk. 8. Der beregnes max. 2 timer pr. ekvipage. Stk. 9. Ved sporets start placeres en seddel ved startområdet med sporets nummer, udlægningstidspunkt og dommerens navn. Stk. 10. Ved sporets afslutning placeres en seddel med sporets nummer for at vildtudlæggeren hurtigt og præcist kan placere dyret, hvor sporet ender. Vildtudlæggeren fjerner sedlen, når dyret er placeret. Stk. 11. Prøvelederen planlægger i samarbejde med sporudvalget hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på mesterskabet. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af sporelementerne sikres at prøvesporene over en 5-årig periode er forskellige. Sportyper, sporenes opbygning og rapportering på UHM. 7. Sportyper på UHM: Stk. 1. Der kan på UHM vælges mellem to sportyper, dråbeudlagt spor og færtsko spor. Stk. 2. Dråbeudlagt spor (almindeligt schweiss spor) Til dråbeudlagte spor anvendes der ¼ liter schweiss fra klovbærende vildt pr. spor Stk. 3. Færtsko spor (Klov spor) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. Stk. 4 Det er den enkelte hundefører - der på sin tilmeldingsblanket - tilkendegiver om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtsko spor. 8. Sporenes opbygning på UHM Stk. 1 Et spor kan bestå af to dele. Hver del defi neres ud fra hundens arbejdsmåde eller arbejdsopgave: 1. Remdelen hvor hunden arbejder i rem. Her samarbejder hunden og føreren. 2. Rapporteringsdelen hvor hunden arbejder alene uden rem. Her arbejder hunden selvstændigt, ude af førerens kontrol. Stk. 2. Det er den enkelte hundefører - der på sin tilmeldingsblanket - tilkendegiver om ekvipagen skal afprøves i rapportering på UHM. UHM sporene Stk. 3. På UHM anvendes kun faste spor. stk. 4 På UHM er sporene 600m/20 timer. Ved faste spor menes spor der i de overordnede hovedtræk er kendte af prøvedeltagerne. Se spor skitsen side 6. Det er kendt hvor lange og hvor gamle sporene er, ligesom de anvendte sporelementer og deres cirka placeringer i sporforløbet er kendte. Stk. 5. Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således, at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves. Stk. 6. På UHM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde på ca. 20 m x 20 m. Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk omkring 100m, 300m og 500m. To steder og ved sporets 5

6 afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 meter. I forbindelse med tilbagegangen fortsætter stifi nderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S - formet tur på mindst m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte retning og mødes med stifi nderen ude ad sporet. Se skitse side 6. Stk. 7. Ved sporets start placeres en seddel ved startområde med sporets nummer, udlægningstidspunkt og dommerens navn. Stk. 8. Ved sporets afslutning placeres en seddel med sporets nummer for at vildtudlæggeren hurtigt og præcist kan placere dyret, hvor sporet ender. Vildtudlæggeren fjerner sedlen, når dyret placeres. ca.100 m Spor slut Sårleje 20 x 20 m Startområde ca.200 m ca. 100 m Sårleje ca.200 m Tilbagegang 9 Rapportering: Stk. 1 Der kan tilmeldes i rapportering til både DM og UHM i mesterskabsklassen. Stk. 2. Er hunden tilmeldt, som rapportør, på dråbeudlagt spor, forlænges sporet lige ud fra sidste sårleje med 200 m, med et vinkelret knæk omkring midten. Til rapporteringssporet bruges 1/8 liter schweiss. Stk. 3. Er hunden tilmeldt, som rapportør, på færtsko spor, forlænges sporet lige ud fra sidste sårleje med 200 m, med et vinkelret knæk omkring midten. På rapporteringsdelen af et færtsko spor skal der altid bruges klove, fra det samme dyr, som sporet på remdelen blev udlagt med og der anvendes 1/20 liter schweiss Stk. 4. Udlægningen af rapporteringssporet skal ske umiddelbart inden hunden afprøves dvs. når hunden starter på remarbejdet. Stk. 5. Der skal ved rapporteringssporets start markeres, så vildtudlæggeren hurtigt og sikkert kan fi nde frem til stedet. Stk. 6. Procedurer for udlægning af rapporteringssporet. Hvor sporlægningen af remdelen slutter, skal følgende procedurer overholdes: 1. Afslutningen på remdelen markeres med et sårleje (det 3. sårleje) 2. Stedet markeres med en seddel, der ikke må være synlig for hundeføreren. 3. Dommerholdet forlader stedet i gåsegang og vinkelret væk fra sporretningen, ud til nærmeste skovvej eller sti. Undervejs ud til nærmeste skovvej eller sti markeres ruten tydeligt, så sporudlæggeren af rapporteringsdelen hurtigt, præcist og sikkert bliver ledt frem til 3. sårleje. Alle markeringer fjernes af sporudlæggeren på vejen derind, når rapporteringsdelen skal lægges. 4. Rapporteringsdelen starter præcist oven i tredje sårleje. 5. Rapporteringsdelen lægges herefter som beskrevet i 9 stk. 2 og Stk. 3 Stk. 7. Når rapporteringssporet er lagt fjerner sporlæggeren sig fra dyret ca m med vinden. Han skal kunne se dyret, og han skal kunne se hunden følge sporet det sidste stykke frem til dyret. Det er vigtigt, at han kan se hundens opførsel fremme ved dyret. Stifi nderen skal efterfølgende kunne 6

7 rapportere sine observationer til dommeren. Disse observationer danner grundlag for dommerens vurdering af hundens præstation og dens præmiering på rapporteringsdelen. Stk. 8. En rapportør slippes fra sidste sårleje, idet en mindre pause dog efter remarbejdets afslutning er tilladt. Stk. 9. På rapporteringssporene skal anvendes et dyr, dette må gerne være delvis frosset, er det brækket op, skal det være syet sammen undtagen i evt. skudhul. Stk. 10. En rapportør må ikke sættes på sporets rapporteringsdel mere end i alt 3 gange. Hunden trækkes en præmiegrad for hver ny påsætning, og afprøvningen standses efter 3 forgæves forsøg. Kapitel 4 Championatsklassen Sportyper, sporenes opbygning og rapportering i Championatklassen. 10. Sportyper i championatsklassen: Stk. 1. Der kan i denne klasse vælges mellem to sportyper, dråbeudlagt spor og færtsko spor. Stk. 2. Dråbeudlagt spor (almindeligt schweiss spor) Til dråbeudlagte spor anvendes der ¼ liter schweiss fra klovbærende vildt pr. spor Stk. 3. Færtsko spor (Klov spor) Til færtsko spor anvendes klove fra hjortevildt samt schweiss fra samme vildtart, der anvendes 1/10 liter schweiss pr. spor. Stk. 4. Det er den enkelte hundefører - der på sin tilmeldingsblanket - tilkendegiver om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtsko spor. 11. Sporenes opbygning i championatklassen: Stk. 1 Et spor kan bestå af to dele. Hver del defi neres ud fra hundens arbejdsmåde eller arbejdsopgave: 1. Remdelen hvor hunden arbejder i rem. Her samarbejder hunden og føreren. 2. Rapporteringsdelen hvor hunden arbejder alene uden rem. Her arbejder hunden selvstændigt, ude af førerens kontrol. Stk. 2. Det er den enkelte hundefører - der på sin tilmeldingsblanket - tilkendegiver om ekvipagen skal afprøves i rapportering på championat sporet. Championatsporene Stk.3. I championatsklasse anvendes kun faste spor. Stk.4. I denne klasse er sporene 1.000m/20 timer. Ved faste spor menes spor der i de overordnede hovedtræk er kendte af prøvedeltagerne. Se spor skitsen side 19. Det er kendt, hvor lange og hvor gamle sporene er, ligesom de anvendte sporelementer og deres cirka placeringer i sporforløbet er kendte. Stk.5. Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog således, at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves. Stk.6. I championatsklassen markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde på ca. 20 m x 20 m. Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk omkring 200m, 400m og 800m. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 meter. I forbindelse med tilbagegangen fortsætter stifi nderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S - formet tur på mindst m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte retning og mødes med stifi nderen ude ad sporet. Se skitse side 8. Stk. 7. Ved sporets start placeres en seddel ved startområde med sporets nummer, udlægningstidspunkt og dommerens navn. Stk. 8. Ved sporets afslutning placeres en seddel med sporets nummer for at vildtudlæggeren hurtigt og præcist kan placere dyret, hvor sporet ender. Vildtudlæggeren fjerner sedlen, når dyret placeres. 7

8 ca.200 m Spor slut Sårleje 20 x 20 m Startområde ca.400 m ca.200 m Sårleje ca.200 m Tilbagegang 12 Rapportering: Stk. 1 Der kan tilmeldes i rapportering i championatsklassen. Stk. 2. Er hunden tilmeldt, som rapportør, på dråbeudlagt spor, forlænges sporet lige ud fra sidste sårleje med 200 m, med et vinkelret knæk omkring midten. Til rapporteringssporet bruges 1/8 liter schweiss. Stk. 3. Er hunden tilmeldt, som rapportør, på færtsko spor, forlænges sporet lige ud fra sidste sårleje med 200 m, med et vinkelret knæk omkring midten. På rapporteringsdelen af et færtsko spor skal der altid bruges klove, fra det samme dyr, som sporet på remdelen blev udlagt med og der anvendes 1/20 liter schweiss Stk. 4. Udlægningen af rapporteringssporet skal ske umiddelbart inden hunden afprøves dvs. når hunden starter på remarbejdet. Stk. 5 Der skal ved rapporteringssporets start markeres, så vildtudlæggeren hurtigt og sikkert kan fi nde frem til stedet. Stk. 6 Procedurer for udlægning af rapporteringssporet. Hvor sporlægningen af remdelen slutter, skal følgende procedurer overholdes: 1 Afslutningen på remdelen markeres med et sårleje (det 3. sårleje) 2 Stedet markeres med en seddel, der ikke må være synlig for hundeføreren. 3 Dommerholdet forlader stedet i gåsegang og vinkelret væk fra sporretningen, ud til nærmeste skovvej eller sti. Undervejs ud til nærmeste skovvej eller sti markeres ruten tydeligt, så sporudlæggeren af rapporteringsdelen hurtigt, præcist og sikkert bliver ledt frem til 3. sårleje. Alle markeringer fjernes af sporudlæggeren på vejen derind, når rapporteringsdelen skal lægges. 4 Rapporteringsdelen starter præcist oven i tredje sårleje. 5 Rapporteringsdelen lægges herefter som beskrevet i 12 stk. 2 og Stk. 3 Stk. 7 Når rapporteringssporet er lagt fjerner sporlæggeren sig fra dyret ca m med vinden. Han skal kunne se dyret, og han skal kunne se hunden sporer det sidste stykke frem til dyret. Det er vigtigt at han kan se hundens opførsel fremme ved dyret. Stifi nderen skal efterfølgende kunne rapportere sine observationer til dommeren. Disse observationer danner grundlag for dommerens vurdering af hundens præstation og dens præmiering på rapporteringsdelen. Stk. 8 En rapportør slippes fra sidste sårleje, idet en mindre pause dog efter remarbejdets afslutning er tilladt. Stk. 9 På rapporteringssporene skal anvendes et dyr, dette må gerne være delvis frosset, er det brækket op, skal det være syet sammen undtagen i evt. skudhul. Stk. 10 En rapportør må ikke sættes på sporets rapporteringsdel mere end i alt 3 gange. Hunden trækkes en præmiegrad for hver ny påsætning, og afprøvningen standses efter 3 forgæves forsøg. 8

9 13 Rapporteringstyper: Stk. 1 Rapporteringsformerne kan ikke blandes. Bringselrapportering Ved bringselrapportering, skal hunden selvstændigt nå helt frem til dyret, her tage bringslet i munden, returnere til føreren med dette i munden. Stadigt med bringslet i munden skal hunden selvstændigt, målbevidst og motiveret vise vej tilbage til dyret, uden nødvendigvis direkte at følge den udlagte schweiss. Svinkeærinder, usikkerhed o.l. kan medføre, at hunden trækkes en eller fl ere præmiegrader. Såfremt hunden inden den har vist dommeren og føreren frem til dyret taber eller slipper bringslet, og tager det op igen påvirkes præmieringen ikke heraf. Opfordret til at tage bringslet op igen skal hunden gøre dette straks, og den trækkes herefter en præmiegrad, ellers afbrydes afprøvningen, og hunden kan ikke præmieres i rapportering. Frirapportering (Verweisen) Inden hunden slippes for frirapportering, skal føreren detaljeret redegøre for, hvorledes hunden vil vise, om den har fundet dyret. Når hunden ved frirapportering returnerer til føreren, skal denne straks overfor dommeren med udgangspunkt i hundens opførsel, jfr. ovenfor kunne meddele om hunden har været ved dyret eller ej. I øvrigt sker bedømmelsen i princippet som ved bringselsrapportering - beskrevet ovenfor. Totverbellen Hunden skal halse nogenlunde vedvarende over dyret i ca. 10 minutter, herunder anmoder dommeren hundeføreren, om at vise frem til dyret. GPS/PEJL Alle former for elektronisk - eller radiolokalisering af hunden, i form af GPS, radio pejl eller lign., er tilladt, når det sker med materiel, der er godkendt til formålet af de relevante danske myndigheder. Føreren skal ved hjælp af det valgte elektroniske hjælpemiddel viser dommeren frem til hunden og dyret. Kapitel 5 Adgangskrav. 14. Adgangskrav. Mesterskabsklassen. Stk. 1 Til DM er adgangskravet, at hunden har en DKK stambog og at den har opnået en 1. pr. i championat klasse eller en 1. pr. på en 1000m/20timer DKK schweissprøve eller er registeret schweisshund. Hunden skal være fyldt 24 mdr. på prøvedagen. Stk. 2 Til UHM er adgangskravet, at hunden har en DKK stambog og at den har opnået minimum en 1. pr. på 400m/3timer DKK schweissprøve eller at den er registeret schweisshund. Hunden skal være fyldt 12 mdr. og må ikke være fyldt 24 mdr. på prøvedagen. Stk. 3 Dokumentation for at adgangskravet, i stk.1 og stk. 2, er opfyldt vedlægges tilmeldingen i kopi. Stk. 4 Da klassen kun består af nationale mesterskaber skal hunden være registreret i DKK og ejeren være dansk statsborger. Championatsklassen. Stk. 5 Adgangskravet til championatsklassen er, at hunden har en DKK stambog og en 1. præmie på en DKK 400m/20 timers schweissprøve eller en 1. præmie på UHM. Stk. 6 For udenlandsk registrerede retrievere er adgangskravet til denne klasse, at hunden har en stambog fra en FCI anerkendt organisation, er vildtsporchampion i mindst et af de nordiske lande eller at hunden har opnået en 1. præmie på en 400m/20 timers DKK schweissprøve. Stk. 7 Dokumentation for at adgangskravet, i stk.5 og for udenlandske hunde i stk. 6, er opfyldt vedlægges tilmeldingen i kopi. 9

10 Kapitel 6 Bedømmelse, præmiering. 15. Bedømmelse Stk. 1 Vildtsporprøverne dømmes af DKK autoriserede schweissprøve dommere. Stk. 2 I begge klasser giver dommeren i overværelse af hundeføreren en detaljeret mundtlig kritik af hunden og førerens hele præstation straks efter, at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet præmieringsgraden dog først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse. Stk. 3 Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Stk. 4 Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt, standses af dommeren. Stk. 5 I begge klasser skal ekvipagen selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv fi nde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er meter fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afl edningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Stk. 6 Dommer indgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Stk. 7 Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog regnes overdreven fører indgriben som tegn på usikkerhed hos hunden, hvilket kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Stk. 8 Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker fl ere gange, trækkes en præmiegrad. Stk. 9 Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Stk. 10 Såfremt hunden udreder tilbagegangen regnes det for en fordel, men der trækkes ikke en præmieringsgrad, hvis tilbagegangen springes over. Stk. 11 Tilskuere kan med dommerens anvisninger, følge prøven, dog således, at bedømmelsen på intet tidspunkt påvirkes. Stk. 12 På UHM og i championatsklassen kan de første 5 tilskuer følge afprøvningen, uden hundeførerens tilladelse. Ønsker et større antal tilskuer at følge afprøvningen kræver dette hundeførerens accept. Stk. 13 På DM er det den enkelte dommer der afgør hvor mange tilskuere der kan følge afprøvningen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan bærer, der skal ligge til grund for denne afgørelse, sammenholdt med 15 Stk Præmiering. Stk. 1 I mesterskabsklassen kvalitets bedømmes hundene med præmiering. Der gradueres i 1.-, 2.-, 3.- præmie og 0. præmie. Der gives diplom ved 1., 2. og 3. præmie. Stk. 2 I championatsklassen kvalitetsbedømmes hundene med præmiering. Der gradueres i 1.-, 2.-, 3.- og 0. præmie. Der gives diplom ved 1.., 2. og 3. præmie. Kapitel 7 Tildeling af titler. 17. Tildeling af titler ved mesterskaberne. Stk. 1 Ved DM kan der tildeles fi re titler. Dommeren udtager de fi re vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i

11 Ekvipagen med dagens bedste præstation tildeles titlen: Danmarksmester i vildtspor 20åå. Herefter tildeles titlerne: 2. vinder ved DM i vildtspor 20åå 3. vinder ved DM i vildtspor 20åå 4. vinder ved DM i vildtspor 20åå Stk. 2 Ved UHM, kan der tildeles fi re titler. Dommeren udtager de fi re vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i 19. Ekvipagen med dagens bedste præstation tildeles titlen: Vildtspor Unghunde Mester 20åå. 1VSUåå Herefter tildeles titlerne: 2. vildtspor unghundemester..2vsuåå 3. vildtspor unghundemester..3vsuåå 4. vildtspor unghundemester..4vsuåå 18. Prøvens bedste hund. Stk. 1 I championatsklassen kan prøvens bedste hund udvælges. Dommeren skal udvælge prøvens bedste hund efter reglerne i 20 Kapitel 8 Regler for vinderplaceringer på mesterskaberne UHM og DM. 19. Stk. 1 Vinderplaceringerne udvælges efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Kandidaterne til disse titler kan kun fi ndes blandt de hunde, der på dagen har opnået 1. præmie i remarbejdet. 2. Titlen tildeles den retriever, der har vist det sikreste sporarbejde på dagen. 3. Titlen tildeles den ekvipage, der har udvist det bedste samarbejde i remarbejdet. 4. Titlen tildeles den ekvipage, der tydeligt har anvist sårleje. Det vil sige føreren henleder dommerens opmærksomhed, på et eller fl ere sårlejer. 5. Står to ekvipagers præstationer lige, efter ovenstående tre kriterier, gives titlen til den ekvipage, der har gennemført sporarbejdet på kortest tid, dog kun hvor arbejdstempo er bedømt passende i kritik beskrivelsen. Jvf. 15 stk Står to ekvipager stadig lige, gives titlen til ekvipagen med præmiering på rapporteringen. Kapitel 9 Regler for vinderplaceringer i championatsklassen. 20. Stk. 1 Prøvens bedste hund udvælges efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Kandidaten til denne titel kan kun fi ndes blandt de hunde, der på dagen har opnået 1. præmie i remarbejdet. 2. Titlen tildeles den retriever, der har vist det sikreste sporarbejde på dagen. 3. Titlen tildeles den ekvipage, der har udvist det bedste samarbejde i remarbejdet. 4. Titlen tildeles den ekvipage, der tydeligt har anvist sårleje. Det vil sige føren henleder dommers opmærksomhed, på et eller fl ere sårlejer 5. Står to ekvipagers præstationer lige, efter ovenstående fi re kriterier, gives titlen til den ekvipage, der har gennemført sporarbejdet på kortest tid, dog kun hvor arbejdstempo er bedømt passende i kritik beskrivelsen. Jvf. 15 stk Står to ekvipager stadig lige, gives titlen til ekvipagen med præmiering på rapporteringen. 11

12 Kapitel 10 Regler for opnåelse af championater. 21. Stk. 1 Der kan opnås et nationalt sporchampionat for retrievere, nemlig: Dansk Vildtspor Championat - DKVSCH Stk. 2 Dansk Vildtspor championatet - tildeles retrievere, der har opnået tre 1. præmier erhvervet i enten championatsklassen eller på DM for sporhunde. - Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere. - De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår - De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder. - Desuden skal hunden have opnået mindst bedømmelsen good, på en FCI godkendt udstilling, efter den er fyldt 24 måneder. - Kravene til Dansk Vildtspor Champion er fælles for alle retrieverracerne. Stk. 3 Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk Vildtspor Champion ved at opnået 1 x 1. præmie på championats spor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i ét af de nævnte lande. Stk. 4 Der kan opnås et nordisk sporchampionat, nemlig: Nordisk Vildtspor Championat NORDVSCH Stk. 5 Nordisk vildtsporchampionat tildeles retrievere, der har - opnået nationalt Championat i tre af de nordiske lande. Kapitel 11 Adgangsbetingelser. 22. Stk. 1 Hundens ejer og fører skal være medlem af DRK, DKK eller en udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK, og må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Stk. 2 Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK dersom deres udenlandske stambog er godkendt af DKK få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hvalpen/hunden er under registrering. Stk. 3 Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogsførte i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI (Federation Cynologique Internationale). Stk. 4 For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK. Stk. 5 Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøvedagen. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede, og der gælder særlige regler herfor. Stk. 6 Det er forbudt at behandle hunden med stoffer, der neddæmper eller opildner temperamentet eller ydeevnen. DKKs regler herfor er gældende. Stk. 7 Løbske tæver kan deltage efter prøvelederens og dommerens anvisning, men skal under ventetid og afprøvning være isoleret fra de øvrige deltagende hunde og førere. Dette gælder også den løbske tæves fører. Stk. 8 Hunde, der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt, skal afvises. Stk. 9 Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage. Stk. 10 Regler for prøvedeltagelse på samme prøve, som man er hjælper på. Hvis en offi ciels skal afprøves på samme prøve, som han/hun er hjælper på skal følgende procedurer iagttages og følges. Prøvelederen orienterer dommeren inden sporlægningen om, at en offi cials skal afprøves på hans dommerhold og om de særlige regler. Dommeren udtager inden sporlægningen et tilfældigt spor, efter eget ønske, hvor han vurderer, at terrænet muliggør de foreskrevne ændringer. Pågældende offi cials er altså ikke med i lodtrækningen om sporene på prøvedagen. Dommeren ændrer herefter sporforløbet tre steder i forhold til det af stifi nderen planlagte. Det kan ske ved at sporet på strækningerne mellem knækkene trækkes ud til den ene eller den anden side, 12

13 og derved får et parallelt forløb i forhold til det oprindeligt planlagte. Det vil også kunne gøres ved at strækkene mellem knækkene lægges mere buet. Dommeren skal sikre sig, at hans ændringer fra det oprindeligt planlagte spor har en længde (min. 60 m),der giver mulighed for at den berørte ekvipage får tab, hvis de følger det planlagte spor og ikke det udlagte spor. Kapitel 12 Prøveafvikling. 23. Stk. 1 Prøvelederen er sporudvalgets repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling, samt for at der på terrænet er mulighed for, i overensstemmelse med sporprøvereglementet og den supplerende vejledning, at lægge et antal spor svarende til det antal tilmeldte ekvipager, samt det nødvendige antal reservespor. Stk. 2 Bedømmelse og præmiering på det enkelte dommerhold sker på dommerens ansvar overfor DKK. Stk. 3 Dommeren er øverste myndighed på det enkelte dommerhold. En dommers afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. Stk. 4 Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetenceområde. Stk. 5 Hvis en eller fl ere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. I så fald skal dommeren henholdsvis prøvelederen altid indsende beretning til DRKs bestyrelse, som afgør sagens videre forløb. Stk. 6 Ved DRKs behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal den indberettede have lejlighed til skriftligt at udtale sig inden endelig afgørelse træffes i sagen. Stk. 7 En hund der på prøver af mindst 2 autoriserede dommere, ved 2 indberetninger, er anmeldt for bidskhed enten i bedømmelse eller udenfor bedømmelse kan ikke længere deltage i DRKs prøver. Dommeren skal meddele indberetningen til deltageren hurtigst muligt efter episoden. Dommeren skal indberette til klubbens sporudvalg på klubbens adresse. Kopi af indberetningen sendes til deltageren af klubbens administration. 24. Stk. 1 Lodtrækning om spornummer foregår på de enkelte dommerhold. Stk. 2 Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds spornummer bliver kaldt op, kan ikke forvente at komme til bedømmelse og kan heller ikke forvente at få indbetalt gebyr godtgjort. Stk. 3 Under afprøvningen skal hunden bære et bredt typisk schweisshalsbånd eller sporsele. Stk. 4 Afstraffelse af hunden må ikke fi nde sted på prøveområdet, ligesom føreren ikke må være i besiddelse af disciplineringsmidler. Stk. 5 Hunde, som ikke er til bedømmelse, skal være koblet. 25. Stk. 1 For skader forvoldt af hunden har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Stk. 2 For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren har skadevolderen ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Kapitel 13 Tilmelding og gebyr. 26. Tilmelding Stk. 1 Tilmeldingsfristen for sporprøver fastsættes af bestyrelsen i samråd med sporudvalget. Dispensation herfra kan gives af sporudvalget. Stk. 2 Anmeldelse til sporprøver foretages på DRKs anmeldelsesblanket, der indsendes sammen med anmeldelsesgebyret og dokumentation for opfyldelse af adgangskravene i form af fotokopi. Stk. 3 Anmeldelse, gebyr og nødvendig dokumentation for at adgangskrav er opfyldt, skal være 13

14 klubbens kontor i hænde rettidigt. Klubbens bestyrelse administrerer klubbens gebyrpolitik. Stk. 4 Hvis en hund er tilmeldt en klasse, den ikke er kvalifi ceret til på anmeldelsesdagen, skal det fremgå af anmeldelsen og dokumentation for opfyldelse af adgangskravene i form af fotokopi skal indsendes til klubbens sekretariat så hurtigt som muligt efter at hunden har kvalifi ceret sig. Såfremt den ikke kvalifi cerer sig inden prøvedagen, kan den ikke overføres til anden klasse. Indbetalingsgebyret tilbagebetales ikke. Stk. 5 Hvis antallet af tilmeldte hunde er for stort til en prøve, foregår den endelige udvælgelse ved lodtrækning blandt de rettidigt anmeldte hunde. Stk. 6 Sporudvalget kan annullere en prøve hvis der til en prøve kun er tilmeldt et halvt dommerhold. Stk. 7 Antallet af hunde på dommerholdene. På DM kan der dømmes 3 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. På UHM kan der dømmes 4-5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag. I championatsklassen bør der ikke være mere end 4-5 hunde til bedømmelse pr. dommerhold på en prøvedag. 27. Gebyr Stk. 1 Anmeldelsesgebyret tilbagebetales, dersom prøven/klassen afl yses. Stk. 2 Ved bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelsesgebyret tilbagebetales efter anmodning. Dokumentation i form af dyrlæge- eller lægeattest skal fremsendes til klubbens kontor før tilbagebetaling kan fi nde sted. De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelige for medlemmerne enten i klubbens blad eller på sporprøvekataloget. Kapitel 14 Administrative bestemmelser. 28. Stk. 1 Antallet af vildtsporprøver fastsættes og administreres hvert år af sporudvalget efter aftale med DRKs bestyrelse. 29. Stk. 1 DRK administrerer og fortolker det af DKK godkendte sporprøvereglement for retrievere. Stk. 2 DRK udarbejder, og varetager de i tilslutning til sporprøvereglementet nødvendige, tilhørende vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte klasser samt vejledning i disses bedømmelser. Stk. 3 Prøvernes administration og økonomi varetages af sporudvalget efter fælles procedurer og regler fastsat af DRKs bestyrelse. Kapitel 15 Klager og protester. 30. Stk. 1 Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser bør rettes til prøveledere subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen. Stk. 2 Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, kan klageren inden for den følgende uge indsende en skriftlig protest til DRKs bestyrelse på klubbens adresse. Stk. 3 Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. 14

15 DRK mesterskabsklassen DM for vildtsporhunde 3 x 1. pr. på DM for vildtsporhunde UHM 600m/20t mdr. Dansk Vildtsporchampion Udstilling e. 24. mdr. min. bedømmelse: God 1000m/20t 1000m/20t 1000m/20t DRK championatsklassen atsklassen DJ Kalø 1000m/40t 1000m/20t DKK schweissprøver Registrerede schweisshunde 400m/20t 400m/3t 15

16 Dansk Retriever Klub 16

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve).

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Information om DM i pløjning 2015 Pløjevært: Kragerup Gods Kragerupgårdsvej 33 4291 Ruds-Vedby Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen Ruhåret Hønsehund Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-755-9 Bogen er forfattet og fotograferet af Jens O. Pedersen 2004 Tekst og billeder

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 29. oktober og lørdag den 30. oktober 2010 Information om DM i pløjning 2010 Pløjevært: Klitgaard Agro A/S v. Anders & Michael Bundgaard Rørholtvej 76 9370 Hals

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Gældende fra: 01.01.2018 Vinderne udråbes og tildeles racens ærespræmie, for hhv. Årets Curly, Årets Brugs-Curly og

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 3 Hvad kan du søge til? 3 Hvem kan søge? 4 Praktisk vejledning - hvordan søger

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013 Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Rødovre Taekwondo Klub Dato: 21. september 2013 Sted: RødovreHallen Rødovre Parkvej 425 2610 Rødovre Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber, Deltager krav:

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere