Historisk Dyrskue og Veteranstævne 14. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Dyrskue og Veteranstævne 14. september 2014"

Transkript

1 Historisk Dyrskue og Veteranstævne 14. september 2014 Museumsgården Karensminde En afdeling af Billund Museum 1

2 Historisk Dyrskue og Veteranstævne 2014 Arrangører: KARENSMINDES VENNER Formand: Elna Sørensen, Morsbøl Skolevej 19, 7200 Grindsted Telefon Billund Museum Sekretariat: Borgergade 25, 7200 Grindsted Telefon i samarbejde med: Broholmerselskabet Dansk Veteran Traktor Klub Jens Arne Donslund, Søllingdalvej 58, 7250 Hejnsvig Telefon Danske Husdyr, Avlsforening for gamle husdyrracer v/sonja Andersen, Overlundvej 8, 8830 Tjele. Telefon

3 Program : Alle udstillere ankommer. 9.30: Åbning af stævne v/ Kristen Touborg 9.40: Bedømmelse af heste, får, geder og kaniner : Pløjning med veterantraktorer : Hunde præsenteres i ringen : Får og geder præsenteres i ringen : Grindsted Brassband : Mere af Grindsted Brassband : Alt kvæg præsenteres i ringen : Pløjningen fortsætter : Heste præsenteres i ringen : Veterankøretøjer præsenteres i ringen : Traktorer præsenteres i ringen : Broholmere og Dansk Spids fra miniskuet, præsenteres i ringen : Udstillere kan begynde at rømme pladsen. 3

4 Historiske dyreracer Museumsgården Karensminde i Morsbøl lige vest for Grindsted er et levende museum, der drives som et traditionelt landbrug i perioden ca Karensminde blev købt af Grindsted Kommune med henblik på museumsdrift i I 1988 åbnede Karensminde som museumsgård, der drives af Billund Museum i samarbejde med Karensmindes Venner. Siden 1990 har vi afholdt historisk dyrskue den anden søndag i september måned. Landbruget var i mellemkrigstiden kendetegnet ved, at her blandt andet var mange forskellige dyr af gamle racer. Landbruget moderniserer husdyrene til at yde stadigt mere og derfor bliver de mindre ydedygtige racer overflødige. De glider ud af vor tids moderne erhvervslandbrug. Med henblik på at vise de historiske dyreracer har vi heste, køer, grise, får, geder, gæs, ænder, høns, duer og kaniner på Museumsgården Karensminde. De historiske dyreracer findes i dag på bevaringscentre, museumsgårde og hos fx fritidslandmænd, hvor økonomi ikke er det vigtigste. Det er derimod dyrene og deres rolle i kulturhistorien. Igen i år kommer Broholmerselskabet og bliver en del af dyrskuet med deres eget miniskue, med kåringer af Broholmere, samt deltagelse af Dansk Spids. Hunde Broholmer Kammerherre Sehested på Broholm påbegyndte i 1850 et avlsarbejde med det formål at genskabe og udbrede, hvad han betegnede som den danske hund. Hermed mente han den store vagthund, som kendes så langt tilbage som i tidlig middelalder. I 1886 samlede og offentliggjorde Sehested standarden for Broholmeren. Hunden blev 4

5 opkaldt efter navnet på Sehesteds gods, og den blev hurtigt meget populær, ikke mindst fordi Frederik den 7. holdt den og gerne lod sig afbilde sammen med den. For en snes år siden var Broholmeren så godt som forsvundet, men endnu en gang blev der gjort en aktiv indsats. Derfor kan vi i dag fortsat se Broholmeren. Af andre danske hunderacer vises også: Dansk Spids Den danske Spids er kendt fra malerier og fotografier fra de seneste to hundrede år. Den er oprindeligt i familie med den tyske bondespidshund og den hollandske keeshond. Dens udseende er derfor også markant forskelligt fra den arktiske type. Spidshundene har været almindelig anvendt som selskabshund på landet - især i Jylland. Desværre har den aldrig været stambogsført. Alligevel har tilhængerne været trofaste overfor racen og holdt den ren i mindst 200 år. Dansk-svensk gårdhund Den dansk-svenske gårdhund er en lille rottehund. Den menes at have været tilknyttet dansk landbrug i umindelige tider. Der er blandt andet gjort knoglefund fra vikingetiden fra en dansk-svensk gårdhund. Gammel Dansk hønsehund Den gamle danske hønsehund kan føres tilbage til begyndelsen, af 1700-tallet, og den er en af Europas ældste hunderacer. Under besættelsen, hvor det danske fik en opblomstring, igangsattes et omfattende opsporingsarbejde, som endte med at det lykkedes at finde et par ægte danske hønsehunde på Ærø. Nu påbegyndtes et storstilet ophjælpningsprojekt. Det er imidlertid først indenfor de senere år, at den danske hønsehund atter har fundet sin store udbredelse. 5

6 Heste Hesten er gennem tiden blevet opfattet som symbol på kraft og hurtighed. Den har frihedens, instinkternes og drifternes udtryk. Det er derfor intet under, at den af de fleste regnes som husdyret over alle andre husdyr. Der har været heste i Danmark siden yngre stenalder eller ca år før vor tidsregning, hvor den kom ind fra sydøst og sydvest. Den har været almindelig her siden bronzealderen. To racer opfattes i dag som danske, nemlig Frederiksborghesten og Den Jyske hest. Knabstrupperhesten er imidlertid også dansk, da den er baseret på Frederiksborgeren. Den Jyske hest Den Jyske hest er en svær arbejdshest, der har sin oprindelse i de gamle danske strids- og bondeheste, der begge nedstammer fra bronzealderens hesterace. I 1700-tallet blev der gjort forsøg på at forbedre den Jyske hest ved at indkrydse heste fra det kongelige stutteri på Frederiksborg Slot, men resultatet var for lette heste. Oprindeligt fandtes den Jyske hest i flere varianter så som skimler, brune, sorte og fukse, røde med hvid man og hovskæg. Sidstnævnte er nu dominerende. I dag er føl af jyske heste ingen selvfølge, da der er problemer med indavl. I 1950'erne var der flere hundredtusinde jyske heste, men de fleste blev fortrængt af traktorerne. Der blev ikke lagt en bevaringsplan, og effekten heraf er, at det nu er vanskeligt at få levedygtige føl. Der er bevaret ca jyske heste. 6

7 Frederiksborg-hesten Frederiksborgeren er Danmarks ældste nationale hesterace. I tallet blev den skabt i de kongelige stutterier på Hillerødsholm, der siden kom til at hedde Frederiksborg Slot. Forbilledet var de ædle og elegante spanske heste, men siden blev Frederiksborgeren udviklet til at være en køre- og træk-hest i landbruget. Knabstrupper-hesten Knabstrupperen blev i begyndelsen af 1800-tallet fremavlet af major L. Lunn på den sjællandske herregård Knabstrup. Major Lunn hentede materialer til avlsarbejdet i de kongelige stalde, og derfor er knabstrupperen i høj grad baseret på Frederiksborgeren. I avlen indgik tillige Flæbehoppen, som var kommet til Danmark fra Spanien med de spanske tropper under Napoleonskrigene. Knabstrupperen er en kombineret køre- og ridehest, der er dels skimlet, dels spættet. Den har arvet Flæbehoppens hurtighed og udholdenhed. Dertil har den både et roligt temperament og en særdeles veludviklet stedsans. Oldenborger-hesten Oldenborgeren kommer fra marskegnene i Østfriesland, det vil sige nord for Bremen i Tyskland. I 1887 kom den til Danmark, da en avlshingst blev importeret til Fyn. Indtil ca var den en kraftig kørehest. Efter ca blev den gennem avlsarbejde ændret til at være en dybere, bredere og dermed tungere men alsidig arbejdshest indenfor landbruget. Farven er mest sort eller brun. Danmark er et af de få lande, hvor der findes avl med rene Oldenborgere. I dag findes Oldenborgeren også som ridehest med indkrydset engelsk fuldblod. Den er udbredt i hele landet, men findes især i Jylland. 7

8 Kvæg Under landbrugsrevolutionen i 1700-tallet fokuserede fremskridtets fortalere især på agerdyrkningen, men med tiden steg interessen for kvæget, der har været holdt som tamdyr igennem år. Der var især opmærksomhed på kvæget som leverandør af gødning, men med tiden blev det også set som leverandør af kød og mælk til den hastigt voksende befolkning. Tidligere var racedannelsen egnsbestemt og det lokale kvæg blev gennem avlsarbejdet tilpasset de lokale betingelser for produktion og afsætning. I vor tid er de lokale racer stort set forsvundet og erstattet af store internationale racer. Det jyske kvæg I årene var omkring en fjerdedel af kvæget i Jylland gråbroget jysk kvæg og det var ligeledes meget udbredt længere tilbage i tiden. Endnu i 1800-tallet var det mere lavbenet og havde en høj halerod. Op igennem 1800-årene blev der gjort forsøg på at dele det jyske kvæg i to racer, en kødrace og en malkerace. Ved dyrskuerne viste det sig imidlertid, at det mere var dyrets øjeblikkelige foderstand, der var afgørende for betegnelsen kødrace eller malkerace. Nutidens jyske kvæg kendes i forhold til andre racer bedst på, at det altid er grå- eller sortbroget. Sortbrogt dansk malkerace (SDM65) SDM65 er baseret på det jyske kvæg. Avlsarbejdet begyndte i Efter den 1. verdenskrig importeredes sortbrogede tyre fra Holland. Hollænderkvæget var tungere end det jyske, og havde tillige en højere mælkeydelse end det jyske kvæg. I 1949 tog man konsekvensen af den hollandske indkrydsning i det jyske kvæg. Fra dette år blev stambøgerne for det rene jyske kvæg og det med hollænderkvæg opblandede jyske kvæg slået sammen til én stambog, der herefter kaldtes Sortbroget Dansk Malkerace (SDM I) 1965 hentedes Holstein-Frisian-materiale fra USA, hvorefter racen tog en ny 8

9 retning. I dag kaldes de dyr, der ikke indeholder amerikansk materiale, SDM65. Rød dansk malkerace (RDM) RDM er ligesom de fleste andre husdyr udviklet gennem krydsning mellem hjemlige og udenlandske dyr. Den bevidste avl med de røde køer startede, da en slesvigsk kvægdrift omkring 1840 passerede Ryslinge på Fyn. En rød ko kælvede foran den lokale smedje, og smeden fik kalven. Denne røde tyrekalv blev stamfader til en berømmet slægt af røde køer. I løbet af forrige århundrede opstod der andre steder i landet tilsvarende stammer af RDM, der blev så populær, at den fra 1878 blev etableret som en selvstændig race. Straks herefter blev racen for alvor populær og vandt stor udbredelse. Det er kommet som et chok for mange mennesker, at indbegrebet af en dansk ko - den røde ko - i dag er en truet race. Gennem fortrængningskrydsninger med amerikansk og canadisk brunkvæg er bestanden af RDM gået stærkt tilbage. Grunden til fortrængningen er en fejlslagen forædling, idet RDM tenderer mod at udvikle store yvere og patter, der indebærer tidkrævende malkning. Dertil kommer ringe kødsætning og ikke mindst problemer ved kælvning. RDM har altid rød pels og sort mule. Korthornskvæg Korthornskvæget stammer fra British Dairy Shorthorns i England og fandtes oprindelig i to typer: malke- og kødtypen. I dag har vi kun malketypen, som i mellemkrigsårene var vidt udbredt i Jylland og den dominerende race i Ribe Amt. Der er kun ganske få eksemplarer af korthornsracen tilbage i Danmark, og som dansk variant er korthornskvæget stærkt truet af udslettelse. Korthornskvæg kan forveksles med både jysk kvæg og RDM, da pelsen på korthornskvæg kan være både rød og broget, men det kendes på, at mulen altid er ensartet lys. 9

10 Får Mennesket har holdt får i mindst år, måske år. Fåret er bemærkelsesværdigt, fordi det følger mennesket overalt på jorden, næsten uanset klimaet. Oprindelig var ulden vigtigst, men ulden er i de seneste årtier alvorligt trængt af kunstfibre. Nu er kødet blevet vigtigere. Det danske landfår Det danske landfårs oprindelse er det jyske hede- og klitfår fra begyndelsen af 1900-tallet, og det har mange lighedstræk med uforædlede landracer. Det danske landfår er optaget på Genressourceudvalgets liste over prioriterede gamle danske husdyrracer. Landfåret er kraftigt bygget, krumnæset og hornløst. Det er langbenet med tynde lår og gode klove. Ryggen er lang og smal, og ulden er grov. Frugtbarhed og livskraft er god, ligesom læmningsbesvær sjældent forekommer. Landfåret er hårdført og kunne i sin oprindelige form endog om vinteren selv finde føden. Det hvidhovede marskfår Tidligere var marskfåret almindeligt i alle lavtliggende egne omkring Nordsøen, marsken i Slesvig-Holstein, Friesland, Holland og til dels i England. Det er frugtbart og hårdført, og kunne i al fald i den oprindelige form selv finde sin føde, også om vinteren. Det er blevet krydset stærkt med engelsk kødfår. Nu drives der renavl med racen. 10

11 Geder Mennesket har holdt geder i cirka år. Geder er fortræffelige til at holde krat nede, og de kan ofte leve i områder, hvor stort set ingen andre husdyr kan klare sig. Af samme grund kan de overgræsse og derved forvolde ødelæggelser på bevoksning. Såvel Christian den 1. som Christian den 2. tog initiativ til bekæmpelsen af datidens landeplage: Geder. I 1584 fik bønderne i Koldinghus len forbud imod at holde geder, blandt andet fordi de parrede sig med fårene og derved ødelagde uldproduktionen. Gederne var imidlertid hårdføre og holdt stand. Landraceged Efter en nedgangsperiode i 1700-tallet blev geder atter populære. De fungerede som "malkekøer" for degne, husmænd og folk med ringe jordareal, da de kan ernæres billigt i en grøftekant. 11

12 Svin Indtil 1800-tallet krydsede danske bønder alle tænkelige svineracer ind i de daværende danske svin. Det sortbrogede landsvin I 1880 indsamlede man imidlertid de sidste rene danske svin og opbyggede det forædlede, danske, sortbrogede landsvin. Det sortbrogede svin blev imidlertid gradvist fortrængt, ikke mindst fordi markedsforholdene krævede en svinerace uden det tykke spæklag, som kendetegnede det sortbrogede svin. Dansk landracesvin Efter det sortbrogede svin blev det mere magre, hvide danske landracesvin dominerende. Det er det svin, der blev kendt som det danske baconsvin. I dag er så godt som alle landracesvin i Danmark krydset med udenlandske racer som Duroc, Yorkshire og Hampshire. Nu er baconsvinet en truet race. Kaniner Den danske landkanin er albino med røde øjne. Den stammer fra , hvor direktøren for Københavns Zoologiske Have fremavlede racen ved krydsning med den oprindeligt vilde kanin og den hvide belgiske kanin. Oprindeligt levede kaninen vildt i Danmark. Det var indfangede og domesticerede dyr, der udgjorde den gamle danske bestand af kaniner som husdyr. 12

13 Hunde: Hunde med rødt, er placeret i haven foran Karensminde. Race Køn Alder/født Navn Udstiller By Broholmer Han Hermod Kim Winter 8260 Viby J Broholmer Han Tjalfe Gert Brun Jensen 7200 Grindsted Broholmer Han Charming Ludwig Anja Mikkelsen 8752 Østbirk Broholmer Han Baldasarre Martin og Helle 7000 Fredericia Dorte Schou Broholmer Han Jansen`s Walther d. II. Gry Rasmussen og 9240 Nibe Søren Nielsen Broholmer Han Jansen`s Fenris Lars Jans 2630 Tåstrup Broholmer Han Humle Wspomnienie Charlotte Havgaard 4320 Lejre Darmy Broholmer Han Ellebækgaardens Anton Leif Clausen 4800 Nykøbing Broholmer Han Gamle Danere s Ludwig Henrik Østergård 8930 Randers NØ Broholmer Han Gamle Danere s Gorm Jørgen Ørnskov og 9640 Farsø Mette S Fogde Broholmer Han Balthazar Ester Faaborg 7173 Vonge Liboriussen Broholmer Han Balder Kate Frimand Dahl 7600 Struer Broholmer Han Thor Michael Herss 7000 Fredericia Broholmer Han Balder Bjarne Johansen 3100 Hornbæk Broholmer Han Mjølner Michael Herss 7000 Fredericia Broholmer Tæve My Camilla Jakobsen 7300 Jelling Broholmer Tæve Dina Anita Burchardt 6880 Tarm Nielsen Broholmer Tæve Sejlsigas Bella Michael Larsen 7200 Grindsted Broholmer Tæve Mabeliz Gaia Susan Larsen Ravn 9681 Ranum Broholmer Tæve Jansen`s Menja Susan Larsen Ravn 9681 Ranum Broholmer Tæve Jansen`s Kraka Helle Faber 9382 Tylstrup Broholmer Tæve Fricka Carsten Gaarde 8600 Silkeborg Broholmer Tæve Schrøders Zita Anita Burchardt 6880 Tarm Nielsen Broholmer Tæve Brosiris Gamma Siri Dybsand Stürup 8600 Silkeborg Broholmer Tæve Ada Morten Dam 5591 Gelsted Lukoschewitz Broholmer Tæve Bodholdt s Bedste Ebba Conni Strunge 8740 Brædstrup Bodholdt Broholmer Tæve Magda Christian Brath 9310 Vodskov Broholmer Tæve Idun Helle Faber 9382 Tylstrup Broholmer Tæve Gamle Danere s Elle Kate Frimand Dahl 7600 Struer Broholmer Tæve Gamle Danere s Ljuva Ina Caben Iversen Esbjerg V Broholmer Tæve Ida Loddenhøj Klaus Lund 8382 Hinnerup Broholmer Tæve Jansen's Emilie Lars Jans 2630 Tåstrup Broholmer Tæve Gamle Danere's Gimle Christian Ravn 9681 Ranum Dansk Spids Han Gamle Danere s Bingo Birgit Jensen 7870 Roslev Dansk Spids Han Armadeus Susan Larsen Ravn 9681 Ranum Dansk Spids Han Buller Tina Clausen 9560 Hadsund Dansk Spids Tæve Akacie Susan Larsen Ravn 9681 Ranum 13

14 Race Køn Alder/født Navn Udstiller By Dansk Spids Tæve Spitha Soffi Tina Clausen 9560 Hadsund Dansk spids Han 8 mdr. Bingo Birgit Jensen 7870 Roslev Dansk spids Han 1 år Spitha Stevie Ray Susanne Kringelum 8721 Daugård Dansk spids Tæve 5 år Gusta Birgit Jensen 7870 Roslev Dansk Spids Tæve 11 år Amanda Allan Jensen 7755 Bedsted Thy Dansk Svensk Tæve 4½ år Vibse Frede Pedersen 7330 Brande Gårdhund Dansk/Svensk Gårdhund Tæve 5 år Kians Trunte Ditte Kirsten & Anders Knutsson 6640 Lunderskov Dansk Svensk Tæve 5 år Mille Lilly Pedersen 7300 Brande Gårdhund Dansk svensk Tæve 7 år Zkrubbe' Ingrid Thuesen 7400 Herning gårdhund Dansk Svensk Gårdhund Kaniner: Tæve 10 1/2 år Ilsø Akita Smilla fra Sundet Iris Jepsen og Henrik Rohde 6710 Esbjerg V Køn Alder Navn på dyr Antal Udstiller By Hun 5 mdr. Rabbit 1 Ida Festersen 7200 Grindsted Hun 6 mdr. Ninus 1 Joan Mols 6823 Ansager Hun 6 mdr. Snehvide 1 Joan Mols 6823 Ansager Hun 6 mdr. Åse 1 Nanna Dahlsgård 9632 Bjerregrav Hun 6 mdr. Rose 1 Amalie Dahlsgård 9632 Bjerregrav Han 3/4 år Ole 1 Kyed 6880 Tarm Hun 3/4 år Rose og Åse 2 Familien Kyed 6880 Tarm Museumsgården Han 2 år -/- 1 Karensminde 7200 Grindsted Hun 3 år Snehvide 1 Stephanie Mols 9632 Bjerregrav Hest: Race Køn Alder Navn på dyr Udstiller By Frederiksborg Hingst 3 mdr. Noesmindes Milano Emil Mols 6623 Vorbasse Frederiksborg Hoppe 3 mdr. Østervig Isabella Sebastian Mols 9632 Bjerregrav Frederiksborg Hoppe 5 år Østervig Annabell Maiken og Niels Mols 6623 Vorbasse Frederiksborg Hingst 15 år Elstedgaards Bolero Maiken og Niels Mols 6623 Vorbasse Frederiksborg Hoppe 14 år Elaisa Rose Mols 6623 Vorbasse Jysk Hingst 1 år Sejr Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted Pedersen Jysk Hingst 1 år Storm Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted Pedersen Jysk Hoppe 3 år Laura af Veerst Beinta Dam 6600 Vejen Jysk Hoppe 3 år Ditte af Veerst Beinta Dam 6600 Vejen Jysk Hoppe 4år Isabella af Lavrens Vita Lavrens Lauritsen 6753 Agerbæk Jysk Hoppe 5 år Camille af Aggersgård Beinta Dam 6600 Vejen 14

15 Jysk Hoppe 5 år Iben af Lavrens Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted Pedersen Jysk Hingst 7,5 Bjørn af Lavrens Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted føl mdr. Pedersen Jysk Hoppe 6 år / 4 Bolette Gunnar Jensen 6870 Ølgod mdr. Jysk Hoppe 9 år Emma Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Jysk Vallak 10 år Prins Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Knabstrupper Vallak 19 år Casper Robert Ørsted og Helle 6600 Vejen Vistisen Oldenborg Hoppe 1 år Mille af Moselund Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Oldenborg Vallak 4 år Ronaldo Af Thrine Thomasen 6623 Vorbasse Moselund Oldenborg Vallak 5 år Fernando Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Oldenborg Hoppe 9 år Moonlight Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Oldenborg 87,5% Hoppe 11 år April's Nar Vita Lavrens Lauritsen 6753 Agerbæk Kvæg(dyrskue nr ): Race Køn Alder Navn Antal Udstiller By Jysk Tyr 10 mdr. Hero 1 Allan Mols 6823 Vorbasse Museumsgården Jysk Kvie 1 år Tidløs 1 Karensminde 7200 Grindsted Jysk Kvie 2 år Solsikke 1 Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted Jysk Ko 9 år Abeline 1 Ole Mols 6623 Vorbasse Museumsgården Korthorn Kvie 1,5 år Primula 1 Karensminde 7200 Grindsted Korthorn Kvie 2 år Gertrud 1 Allan Mols 6823 Vorbasse Korthorn Kvie 2 år Gaby 1 Merete Mols 6823 Ansager Museumsgården Korthorn Kvie 2,5 år Maj 1 Karensminde 7200 Grindsted Korthorn Ko 10 år Olivia + kalv 2 Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted R.D.M Kvie kalv 6 mdr. Anja 1 Sofie Mols 6823 Ansager Museumsgården R.D.M Kvie 2,5 år Påskeklokke 1 Karensminde 7200 Grindsted R.D.M Ko 5 år Maj 1 Sofie Mols 6823 Ansager Svin: Race Køn Alder Navn på dyr Udstiller By Landrace So 2 år Soline Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted Landrace Orne 2 år Bent Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted Landrace Smågrise -/- Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted 15

16 Får(dyrskue nr. 7370): Race Køn Alder Navn på dyr Antal Udstiller By Hvidhovedet Marsk Vædder 6 mdr. Mikki 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Hvidhovedet Marsk Vædder 1 år Cæsar 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Hvidhovedet Marsk Får 6 år Ida 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Hvidhovedet Marsk Vædder 7 år Buller 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Ertebølle Får 2 år Sofie 2 Kyed 6880 Tarm Ertebølle Får 3 år Martha 1 Åse Mols 9632 Bjerregrav Museumsgården Landrace Får 1 år Lavendel 1 Karensminde 7200 Grindsted Museumsgården Landrace Vædder 2,5 år Jay 1 Karensminde 7200 Grindsted Landrace Får 3 år Mille 1 Ida Festersen 7200 Grindsted Landrace Får 4 år Astrid 1 Bjarne Mols 6823 Ansager Landrace Får 4 år Kristiane 1 Familien Kyed 6880 Tarm Landrace Får 6 år Johanne 1 Familien Kyed 6880 Tarm Landrace Vædder 7 år Knuth 1 Familien Kyed 6880 Tarm Landrace Får 8 år Ina 1 Stephanie Mols 9632 Bjerregrav Geder(dyrskue nr. 7083): Race Køn Alder Navn på dyr Antal Udstiller By Dansk Landrace Kid 4 mdr. Bette Fis 1 Mathias Mols 6823 Ansager Dansk Landrace Gimmer 1 år Sif 1 Kyed 6880 Tarm Museumsgården Dansk Landrace Gimmer 1 år Anna 1 Karensminde 7200 Grindsted Museumsgården Dansk Landrace Gimmer 1 år Lotte 1 Karensminde 7200 Grindsted Birkevangs Dansk Landrace Ged 1,5 år Frida gimk Familien Idsinga 6800 Varde Dansk Landrace Ged 2 år Lisbet 1 Sarah- Marie Mols 7190 Billund Birkevangs 1+ 2 Dansk Landrace Ged 2 år Hilde gimk Lasse Bo Idsinga 6800 Varde Birkevangs Balder 1 Familien Idsinga 6800 Varde Dansk Landrace Buk 2 år Dansk Landrace Buk 2 år Oswald 1 Familien Kyed 6880 Tarm Dansk Landrace Buk 2 år Odin 1 Familien Kyed 6880 Tarm Dansk Landrace Ged 4 år Karen 1 Anja Mols 6823 Ansager Dansk Landrace Buk 4 år Sebastian 1 Denis Mols 7190 Billund Dansk Landrace Ged 4 år Fie 1 Ole Mols 6823 Vorbasse Dansk Landrace Buk 5 år Tjaldur 1 Ole Mols 6823 Vorbasse Dansk Landrace Ged 6 år Sara 1 Karsten Larsen 7190 Billund Dansk Landrace Ged 8 år Olivia 1 Louise Mols 7190 Billund 16

17 Veteranstævne 2014 Volkswagen Hvis jeg havde penge, så sku I bare se så gik der ikke længe før jeg fik mig en VW nu vil jeg leve af torskerogn til jeg får råd til en folkevogn for jeg vil ha' mig en folkevogn og fise op og ned ad vejen - sådan synger Shubidua. 17

18 Og det er typisk for vores forhold til den tyske VolksWagen. Det er folkets vogn. Selv husker jeg tydeligt min fars boble. Jeg sad altid bagi den gamle bil, der bare kørte og kørte, den blev snart kaldt Folkepeter og til sidst bare Peter. Gennem 15 år høvlede den ud af elendige landeveje, tilsyneladende utrættelig. Netop dette image, med den lille seje bil der aldrig gik i stykker blev med stort held solgt til den amerikanske befolkning i 1960-erne og 1970-erne gennem nedtonede reklamer i fjernsynet, hvor den lille boble for den var det klarede sne, stormflod, bjerge og dale, stille og roligt. Den blev indbegrebet af den utrættelige slider, der aldrig giver op. For midaldrende amerikanere er disse gamle TV-reklamer en del af barndomserindringen som Ingrid og Lillebror er det for os danskere. Og det var et salgshit mod alle odds. For det første kørte amerikanerne dengang i biler der var på størrelse med en lystyacht i Europa, for det andet var bilens oprindelse mere end tvivlsom. Det var et bestillingsprodukt fra Adolf Hitler i 1930-ernes Tyskland. Men som Shubidua så rigtigt også synger, så var der ikke en folkevogn til folket. Produktionen kom ikke rigtig i gang. Men efter krigen blev der sat gang i de gamle førkrigsprototyper. Og det var boblen, som blev et verdenshit. Den blev verdens mest solgte bil gennem årtier. Den klassiske folkevognsboble virker meget gammel på os europæere, men var i produktion helt til 2003 i Mexico. Volkswagen satsede måske for ensidigt på det enlige mærke. Selv husker jeg med forbløffelse at se de nye modeller som Passat komme frem, i min barndom. Forstod ikke helt den var i familie med boblen. Men det var nødvendigt for den store virksomhed at sadle om. Og det lykkedes med lige så stort held som man lancerede boblen i USA. Volkswagen opbyggede fra 1970-erne og frem en bred vifte af tilbud. Golf og Polo er nu gamle velafprøvede modeller, som er solgt verden over. Passat er stadig dominerende i den flotte mellemklasse, mens den fornemste er Phaeton, der også har kørt som ministerbil i Danmark for Bendt Bendtsen. Den gamle boble er kommet til live i en mere smart udgave med Beetle-modellen. Volkswagen fabrikkerne er Europas største bilproducent og nummer tre i hele verden. John Rendboe Museumschef Billund Museum 18

19 Biler: Mærke Model Cyl. HK /ccm. Årgang Fabrikations Udstiller -land Austin A40 Somerset 4 -/ England Flemming Kristensen Austin A35 Pickup 4 30 / England Peder Fjordgård Austin Healey 100/ / England Leif Nielsen Austin Partner / England Håkon Espensen Austin Healey MKIII / 1967 England Finn Christiansen BJ8 Austin Mini MK / England Kurt Hansen Saloon Austin Countryman 4 57/ England Bøje Hansen Austin Mini 4 -/ England Stina M. Jakobsen BMW / Tyskland Hans Ejgil Holst BMW Isetta 1 15 / England Bent Henriksen Borgward Coupe 4 75 / Tyskland Johannes Damgaard Buick Skylark / USA Carsten Sørensen Buick Riviera / USA Jan Theilgaard Cadillac A 1 8/ USA Tove og Martin Andersen Cadillac Serie 62 Sedan / USA Jimmy Gadgaard Chevrolet Camaro 8 435/ USA Tove og Villy Bernberg Citroen Trac. Avant 4 57/ Frankrig Ove H. Iversen B11 Sport Citroen HY 4 54/ Frankrig Ove H. Iversen Citroen 2 CV 2 29 / Frankrig Karsten Refsgaard Andersen Citroen GTI CX / Frankrig Ove H. Iversen Citroen D Special 4 91 / Frankrig Peter Thomsen DKW 1000 S 3 50 / Tyskland Lis Boel Hansen DKW F / Tyskland Ludvig Cravach Autounion Fiat 600 D 4 -/ Italien Ketty og Hans Kurt Johansen Fiat / Italien Karna Kloster Fiat 124 Sport / Italien Steen Elgaard Spider Ford T Tudor 4 20/ USA Jørgen Boel Hansen Ford A 4 -/ USA Ove Roskvist Ford A Coupe 4 40 / USA Hans Kristian Lassen Ford A 4 40 / USA Meinert Mikkelsen Ford A Coupe 4 40 / USA Kaj Nielsen Ford A 2 dørs 4 40 / USA Robert Kloster Ford A 2 dørs Coupe 4 30/ USA Svend Erik Kristensen Ford A Tudor 4 40 / USA Hans Kristian Lassen 19

20 Mærke Model Cyl. HK /ccm. Årgang Fabrikations Udstiller -land Ford A Tudor 4 40 / USA Peter Lund Sørensen Ford Popular 4 32/ England Birger Schou Ford MK2 Zodiac 6 86 / England Kurt Nymark Maarup Ford Anglia 106 E, De Luxe 4 45/ England Anette og Peter Zoega Olesen Ford Taunus 12M V4 50 / Tyskland Poul J. Buhl Super Ford Mustang 8 200/ USA Kurt Kristensen Ford Mustang / USA Ole Engholm Cabriolet Ford Mustang / USA Leo Theilgaard Hansen Ford Taunus P5 TS 6 96 / Tyskland Brian Lorentsen Goggomobil T400 Limousine 2 / 18,5 / Tyskland Anton Sørensen Totakt Goggomobil TS 250 Coupe 2 / 13,6 / Tyskland Ketty Sørensen Totakt Hillman Minx Super De 4 -/ England Finn Hansen Luxe Hotchkiss Jeep Frankrig Niels Jespersen Willys Jaguar XK 140 DHC / England Clifford Storkholm Jaguar M2 3,4 6 -/ England Svend Åge Rohde Nielsen Jaguar E Coupe / England Mogens Sørensen Jaguar 3.4 S / England Bernt Jepsen Jaguar / England Leonhard L. Schmidt Jaguar E 6 -/ England Henning Tækker Jensen Healey / England Henning Kristensen Land-Rover SERIE I 80" 4 52 / England Per Greisen Mercedes 180 Pick Up 4 -/ Tyskland Hans Sørensen Mercedes- 450 SL / Tyskland Rita & Arne Vejrup Benz Mercedes / Tyskland Jan Lauridsen Benz Mercedes- 200 D 4 60 / Tyskland Marinus Larsen Benz MG A MK II 4 -/ England Hans Daniel Hvid MG A MK II 4 91 / England Johannes Johansen MG B 4 96 / England Vagn Hansen MG B Roadster 4 98 / England Tom Michelsen MG B 4 96 / England Svend Aage Madsen MG B GT 4 95 / England Kristian F. Hansen MG B Roadster 4 95/ England Per Andersen MG / England Egon Bjørnholt MG B. 6 -/ England Åge Sørensen MG B 4 92 / England Billy Nielsen MG B 4 95 / England Peer og Dorte Skøtt 20

21 Mærke Model Cyl. HK /ccm. Årgang Fabrikations Udstiller -land MG B 4 98 / England Jørn Sønderskov Christensen MG B Cabriolet 4 1,8 L 1972 England Anders Ahle MG Midget 4 -/ England Kaj Christiansen MG B 4 95/ England Flemming Duerlund Morgan Plus / England Tage S. Kristensen Competition Morgan Plus / 4, England Carsten Skjødt liter Morris Eight Pre-Series Roadster 4 24 / England Birgit Byskov Jensen Morris 8 4 -/ England Lis Madsen Morris 1000 Super 4 -/ England Frandsen N. Frøsig Morris Mascot Cooper 4 90 / England Mogens Friis S Morris 1000 Super 4 -/ England Aase Westfall Andersen Morris 1000 Super 4 48/ England Peder H. Lauridsen Trucker Morris Cooper S / England Anni M. Pedersen Morris 1000 Super 4 -/ England Allan Laursen Morris Marina / England Bøje Hansen NSU 1200 TT 4 75 / Tyskland Jørgen Pedersen NSU Prinz 4 L 2 36/ Tyskland Erik Nørup NSU RO 80 Vankel 2 Rotor 115 / Tyskland Villy Veng Opel Doctorwagen 4 16 / Tyskland Bent Fasterholdt Opel Olympia 4 54 / Tyskland Jørgen Bojsen Rekord Opel Olympia 4 /- 1.5 L 1954 Tyskland Jens Hansen Rekord Opel Olympia Rekord 4 51 / 1,5 L 1955 Tyskland Per & Susanne Andersen Opel Kaptain 6 -/2,5 L 1956 Tyskland Trine Og Thomas Kjær Opel Rekord P 2 4 -/ Tyskland Søren Sørensen Opel Kadett 1,1 S 4 -/ Tyskland Ellen Madsen Coupe, LS Opel Kadet B 4 -/1,1 L 1969 Tyskland Jørgen Bonde Opel Kadett B Coupe LS 4 55/ Tyskland Poul og Annette Sandberg Opel Kadett Ls 4 65/ Tyskland Tim Nielsen Coupe 1.2 Opel 1900 GT De / Tyskland Tage Kikkenborg Luxe Opel GT Coupe 4 107/ Tyskland Benni Falk Opel Kadett C 4 50 /1.2N 1976 Tyskland Hanne Kruse og Johnny Kruse Opel Kadett C 4 -/1,2N 1978 Tyskland Kirsten Dam Peugeot / Frankrig Henry Svenson Peugeot / Frankrig Kaj Andersen 21

Historisk Dyrskue og Veteranstævne 13. september 2015

Historisk Dyrskue og Veteranstævne 13. september 2015 Historisk Dyrskue og Veteranstævne 13. september 2015 Museumsgården Karensminde En afdeling af Billund Museum 1 Historisk Dyrskue og Veteranstævne 2015 Arrangører: KARENSMINDES VENNER Formand: Elna Sørensen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Ærespræmieliste 2014.

Ærespræmieliste 2014. Ærespræmieliste 2014. Heste og ponyer. Kat.nr. Udstiller Frieserheste Pernille Vibe Sørensen 6 Kirkegade 29 6800 Varde Knabstruppere Per Godsk Stelmach 14 Vestermarksvej 11 7130 Juelsminde Arabisk Fuldblod

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET

BØGER OM NIMBUS VOLVO MOTORPLOVEN DKW FERGUSON. FORDSON Folkevogn VETERANER BILER BUKH MOTORCYKLER HISTORIE FORLAGET BØGER OM FERGUSON BUKH FORDSON Folkevogn FORLAGET MOTORPLOVEN MOTORCYKLER BILER DKW HISTORIE NIMBUS VETERANER VOLVO Pris kr. 298,00 Pris kr. 348,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Pris kr. 298,00 Knud

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

2. kører. Navn. klub: Frikøbte Reklamer Øske om yderligere frikøb Startnr./Reklamer godkendt Reklamer. Godkendt

2. kører. Navn. klub: Frikøbte Reklamer Øske om yderligere frikøb Startnr./Reklamer godkendt Reklamer. Godkendt 1 Underskrift Brian Ottosen Mikkel Ottosen Underskrift 41044 50527 Bil: peugoet Model: 106 Årgang: 1995 AG 39 076 Homologering: Klasse: KL 1 skontrol Teknisk kontrol Dokumentkontrol 2 Casper Olsen Underskrift

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID:

Bestillingsoversigt. HCS Ungdom. Per Andersen. Ole Søstrup Andersen. Medlem ID: Bestillingsoversigt HCS Ungdom 202 Tricot kort 3 3 360 1080 Tricot kort 3 2 360 1080 Tricot kort 3 1 360 1080 Shorts 3 3 430 1290 Shorts 3 2 430 1290 Shorts 3 1 430 1290 Per Andersen Sum 18 7110 5 3/4

Læs mere

CENTRUMPOSTEN. Nr. 4. December 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra. Stjerneløbet & Rally sprint finalen 2012.

CENTRUMPOSTEN. Nr. 4. December 2012. Læs bla. i dette nummer. Resultater fra. Stjerneløbet & Rally sprint finalen 2012. CENTRUMPOSTEN Nr. 4. December 2012 Jørgen Hansen Foto: Allan Post Læs bla. i dette nummer Resultater fra Stjerneløbet & Rally sprint finalen 2012 Årets Julegave Generalforsamling Støt vores annoncører

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere