Historisk Dyrskue og Veteranstævne 14. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Dyrskue og Veteranstævne 14. september 2014"

Transkript

1 Historisk Dyrskue og Veteranstævne 14. september 2014 Museumsgården Karensminde En afdeling af Billund Museum 1

2 Historisk Dyrskue og Veteranstævne 2014 Arrangører: KARENSMINDES VENNER Formand: Elna Sørensen, Morsbøl Skolevej 19, 7200 Grindsted Telefon Billund Museum Sekretariat: Borgergade 25, 7200 Grindsted Telefon i samarbejde med: Broholmerselskabet Dansk Veteran Traktor Klub Jens Arne Donslund, Søllingdalvej 58, 7250 Hejnsvig Telefon Danske Husdyr, Avlsforening for gamle husdyrracer v/sonja Andersen, Overlundvej 8, 8830 Tjele. Telefon

3 Program : Alle udstillere ankommer. 9.30: Åbning af stævne v/ Kristen Touborg 9.40: Bedømmelse af heste, får, geder og kaniner : Pløjning med veterantraktorer : Hunde præsenteres i ringen : Får og geder præsenteres i ringen : Grindsted Brassband : Mere af Grindsted Brassband : Alt kvæg præsenteres i ringen : Pløjningen fortsætter : Heste præsenteres i ringen : Veterankøretøjer præsenteres i ringen : Traktorer præsenteres i ringen : Broholmere og Dansk Spids fra miniskuet, præsenteres i ringen : Udstillere kan begynde at rømme pladsen. 3

4 Historiske dyreracer Museumsgården Karensminde i Morsbøl lige vest for Grindsted er et levende museum, der drives som et traditionelt landbrug i perioden ca Karensminde blev købt af Grindsted Kommune med henblik på museumsdrift i I 1988 åbnede Karensminde som museumsgård, der drives af Billund Museum i samarbejde med Karensmindes Venner. Siden 1990 har vi afholdt historisk dyrskue den anden søndag i september måned. Landbruget var i mellemkrigstiden kendetegnet ved, at her blandt andet var mange forskellige dyr af gamle racer. Landbruget moderniserer husdyrene til at yde stadigt mere og derfor bliver de mindre ydedygtige racer overflødige. De glider ud af vor tids moderne erhvervslandbrug. Med henblik på at vise de historiske dyreracer har vi heste, køer, grise, får, geder, gæs, ænder, høns, duer og kaniner på Museumsgården Karensminde. De historiske dyreracer findes i dag på bevaringscentre, museumsgårde og hos fx fritidslandmænd, hvor økonomi ikke er det vigtigste. Det er derimod dyrene og deres rolle i kulturhistorien. Igen i år kommer Broholmerselskabet og bliver en del af dyrskuet med deres eget miniskue, med kåringer af Broholmere, samt deltagelse af Dansk Spids. Hunde Broholmer Kammerherre Sehested på Broholm påbegyndte i 1850 et avlsarbejde med det formål at genskabe og udbrede, hvad han betegnede som den danske hund. Hermed mente han den store vagthund, som kendes så langt tilbage som i tidlig middelalder. I 1886 samlede og offentliggjorde Sehested standarden for Broholmeren. Hunden blev 4

5 opkaldt efter navnet på Sehesteds gods, og den blev hurtigt meget populær, ikke mindst fordi Frederik den 7. holdt den og gerne lod sig afbilde sammen med den. For en snes år siden var Broholmeren så godt som forsvundet, men endnu en gang blev der gjort en aktiv indsats. Derfor kan vi i dag fortsat se Broholmeren. Af andre danske hunderacer vises også: Dansk Spids Den danske Spids er kendt fra malerier og fotografier fra de seneste to hundrede år. Den er oprindeligt i familie med den tyske bondespidshund og den hollandske keeshond. Dens udseende er derfor også markant forskelligt fra den arktiske type. Spidshundene har været almindelig anvendt som selskabshund på landet - især i Jylland. Desværre har den aldrig været stambogsført. Alligevel har tilhængerne været trofaste overfor racen og holdt den ren i mindst 200 år. Dansk-svensk gårdhund Den dansk-svenske gårdhund er en lille rottehund. Den menes at have været tilknyttet dansk landbrug i umindelige tider. Der er blandt andet gjort knoglefund fra vikingetiden fra en dansk-svensk gårdhund. Gammel Dansk hønsehund Den gamle danske hønsehund kan føres tilbage til begyndelsen, af 1700-tallet, og den er en af Europas ældste hunderacer. Under besættelsen, hvor det danske fik en opblomstring, igangsattes et omfattende opsporingsarbejde, som endte med at det lykkedes at finde et par ægte danske hønsehunde på Ærø. Nu påbegyndtes et storstilet ophjælpningsprojekt. Det er imidlertid først indenfor de senere år, at den danske hønsehund atter har fundet sin store udbredelse. 5

6 Heste Hesten er gennem tiden blevet opfattet som symbol på kraft og hurtighed. Den har frihedens, instinkternes og drifternes udtryk. Det er derfor intet under, at den af de fleste regnes som husdyret over alle andre husdyr. Der har været heste i Danmark siden yngre stenalder eller ca år før vor tidsregning, hvor den kom ind fra sydøst og sydvest. Den har været almindelig her siden bronzealderen. To racer opfattes i dag som danske, nemlig Frederiksborghesten og Den Jyske hest. Knabstrupperhesten er imidlertid også dansk, da den er baseret på Frederiksborgeren. Den Jyske hest Den Jyske hest er en svær arbejdshest, der har sin oprindelse i de gamle danske strids- og bondeheste, der begge nedstammer fra bronzealderens hesterace. I 1700-tallet blev der gjort forsøg på at forbedre den Jyske hest ved at indkrydse heste fra det kongelige stutteri på Frederiksborg Slot, men resultatet var for lette heste. Oprindeligt fandtes den Jyske hest i flere varianter så som skimler, brune, sorte og fukse, røde med hvid man og hovskæg. Sidstnævnte er nu dominerende. I dag er føl af jyske heste ingen selvfølge, da der er problemer med indavl. I 1950'erne var der flere hundredtusinde jyske heste, men de fleste blev fortrængt af traktorerne. Der blev ikke lagt en bevaringsplan, og effekten heraf er, at det nu er vanskeligt at få levedygtige føl. Der er bevaret ca jyske heste. 6

7 Frederiksborg-hesten Frederiksborgeren er Danmarks ældste nationale hesterace. I tallet blev den skabt i de kongelige stutterier på Hillerødsholm, der siden kom til at hedde Frederiksborg Slot. Forbilledet var de ædle og elegante spanske heste, men siden blev Frederiksborgeren udviklet til at være en køre- og træk-hest i landbruget. Knabstrupper-hesten Knabstrupperen blev i begyndelsen af 1800-tallet fremavlet af major L. Lunn på den sjællandske herregård Knabstrup. Major Lunn hentede materialer til avlsarbejdet i de kongelige stalde, og derfor er knabstrupperen i høj grad baseret på Frederiksborgeren. I avlen indgik tillige Flæbehoppen, som var kommet til Danmark fra Spanien med de spanske tropper under Napoleonskrigene. Knabstrupperen er en kombineret køre- og ridehest, der er dels skimlet, dels spættet. Den har arvet Flæbehoppens hurtighed og udholdenhed. Dertil har den både et roligt temperament og en særdeles veludviklet stedsans. Oldenborger-hesten Oldenborgeren kommer fra marskegnene i Østfriesland, det vil sige nord for Bremen i Tyskland. I 1887 kom den til Danmark, da en avlshingst blev importeret til Fyn. Indtil ca var den en kraftig kørehest. Efter ca blev den gennem avlsarbejde ændret til at være en dybere, bredere og dermed tungere men alsidig arbejdshest indenfor landbruget. Farven er mest sort eller brun. Danmark er et af de få lande, hvor der findes avl med rene Oldenborgere. I dag findes Oldenborgeren også som ridehest med indkrydset engelsk fuldblod. Den er udbredt i hele landet, men findes især i Jylland. 7

8 Kvæg Under landbrugsrevolutionen i 1700-tallet fokuserede fremskridtets fortalere især på agerdyrkningen, men med tiden steg interessen for kvæget, der har været holdt som tamdyr igennem år. Der var især opmærksomhed på kvæget som leverandør af gødning, men med tiden blev det også set som leverandør af kød og mælk til den hastigt voksende befolkning. Tidligere var racedannelsen egnsbestemt og det lokale kvæg blev gennem avlsarbejdet tilpasset de lokale betingelser for produktion og afsætning. I vor tid er de lokale racer stort set forsvundet og erstattet af store internationale racer. Det jyske kvæg I årene var omkring en fjerdedel af kvæget i Jylland gråbroget jysk kvæg og det var ligeledes meget udbredt længere tilbage i tiden. Endnu i 1800-tallet var det mere lavbenet og havde en høj halerod. Op igennem 1800-årene blev der gjort forsøg på at dele det jyske kvæg i to racer, en kødrace og en malkerace. Ved dyrskuerne viste det sig imidlertid, at det mere var dyrets øjeblikkelige foderstand, der var afgørende for betegnelsen kødrace eller malkerace. Nutidens jyske kvæg kendes i forhold til andre racer bedst på, at det altid er grå- eller sortbroget. Sortbrogt dansk malkerace (SDM65) SDM65 er baseret på det jyske kvæg. Avlsarbejdet begyndte i Efter den 1. verdenskrig importeredes sortbrogede tyre fra Holland. Hollænderkvæget var tungere end det jyske, og havde tillige en højere mælkeydelse end det jyske kvæg. I 1949 tog man konsekvensen af den hollandske indkrydsning i det jyske kvæg. Fra dette år blev stambøgerne for det rene jyske kvæg og det med hollænderkvæg opblandede jyske kvæg slået sammen til én stambog, der herefter kaldtes Sortbroget Dansk Malkerace (SDM I) 1965 hentedes Holstein-Frisian-materiale fra USA, hvorefter racen tog en ny 8

9 retning. I dag kaldes de dyr, der ikke indeholder amerikansk materiale, SDM65. Rød dansk malkerace (RDM) RDM er ligesom de fleste andre husdyr udviklet gennem krydsning mellem hjemlige og udenlandske dyr. Den bevidste avl med de røde køer startede, da en slesvigsk kvægdrift omkring 1840 passerede Ryslinge på Fyn. En rød ko kælvede foran den lokale smedje, og smeden fik kalven. Denne røde tyrekalv blev stamfader til en berømmet slægt af røde køer. I løbet af forrige århundrede opstod der andre steder i landet tilsvarende stammer af RDM, der blev så populær, at den fra 1878 blev etableret som en selvstændig race. Straks herefter blev racen for alvor populær og vandt stor udbredelse. Det er kommet som et chok for mange mennesker, at indbegrebet af en dansk ko - den røde ko - i dag er en truet race. Gennem fortrængningskrydsninger med amerikansk og canadisk brunkvæg er bestanden af RDM gået stærkt tilbage. Grunden til fortrængningen er en fejlslagen forædling, idet RDM tenderer mod at udvikle store yvere og patter, der indebærer tidkrævende malkning. Dertil kommer ringe kødsætning og ikke mindst problemer ved kælvning. RDM har altid rød pels og sort mule. Korthornskvæg Korthornskvæget stammer fra British Dairy Shorthorns i England og fandtes oprindelig i to typer: malke- og kødtypen. I dag har vi kun malketypen, som i mellemkrigsårene var vidt udbredt i Jylland og den dominerende race i Ribe Amt. Der er kun ganske få eksemplarer af korthornsracen tilbage i Danmark, og som dansk variant er korthornskvæget stærkt truet af udslettelse. Korthornskvæg kan forveksles med både jysk kvæg og RDM, da pelsen på korthornskvæg kan være både rød og broget, men det kendes på, at mulen altid er ensartet lys. 9

10 Får Mennesket har holdt får i mindst år, måske år. Fåret er bemærkelsesværdigt, fordi det følger mennesket overalt på jorden, næsten uanset klimaet. Oprindelig var ulden vigtigst, men ulden er i de seneste årtier alvorligt trængt af kunstfibre. Nu er kødet blevet vigtigere. Det danske landfår Det danske landfårs oprindelse er det jyske hede- og klitfår fra begyndelsen af 1900-tallet, og det har mange lighedstræk med uforædlede landracer. Det danske landfår er optaget på Genressourceudvalgets liste over prioriterede gamle danske husdyrracer. Landfåret er kraftigt bygget, krumnæset og hornløst. Det er langbenet med tynde lår og gode klove. Ryggen er lang og smal, og ulden er grov. Frugtbarhed og livskraft er god, ligesom læmningsbesvær sjældent forekommer. Landfåret er hårdført og kunne i sin oprindelige form endog om vinteren selv finde føden. Det hvidhovede marskfår Tidligere var marskfåret almindeligt i alle lavtliggende egne omkring Nordsøen, marsken i Slesvig-Holstein, Friesland, Holland og til dels i England. Det er frugtbart og hårdført, og kunne i al fald i den oprindelige form selv finde sin føde, også om vinteren. Det er blevet krydset stærkt med engelsk kødfår. Nu drives der renavl med racen. 10

11 Geder Mennesket har holdt geder i cirka år. Geder er fortræffelige til at holde krat nede, og de kan ofte leve i områder, hvor stort set ingen andre husdyr kan klare sig. Af samme grund kan de overgræsse og derved forvolde ødelæggelser på bevoksning. Såvel Christian den 1. som Christian den 2. tog initiativ til bekæmpelsen af datidens landeplage: Geder. I 1584 fik bønderne i Koldinghus len forbud imod at holde geder, blandt andet fordi de parrede sig med fårene og derved ødelagde uldproduktionen. Gederne var imidlertid hårdføre og holdt stand. Landraceged Efter en nedgangsperiode i 1700-tallet blev geder atter populære. De fungerede som "malkekøer" for degne, husmænd og folk med ringe jordareal, da de kan ernæres billigt i en grøftekant. 11

12 Svin Indtil 1800-tallet krydsede danske bønder alle tænkelige svineracer ind i de daværende danske svin. Det sortbrogede landsvin I 1880 indsamlede man imidlertid de sidste rene danske svin og opbyggede det forædlede, danske, sortbrogede landsvin. Det sortbrogede svin blev imidlertid gradvist fortrængt, ikke mindst fordi markedsforholdene krævede en svinerace uden det tykke spæklag, som kendetegnede det sortbrogede svin. Dansk landracesvin Efter det sortbrogede svin blev det mere magre, hvide danske landracesvin dominerende. Det er det svin, der blev kendt som det danske baconsvin. I dag er så godt som alle landracesvin i Danmark krydset med udenlandske racer som Duroc, Yorkshire og Hampshire. Nu er baconsvinet en truet race. Kaniner Den danske landkanin er albino med røde øjne. Den stammer fra , hvor direktøren for Københavns Zoologiske Have fremavlede racen ved krydsning med den oprindeligt vilde kanin og den hvide belgiske kanin. Oprindeligt levede kaninen vildt i Danmark. Det var indfangede og domesticerede dyr, der udgjorde den gamle danske bestand af kaniner som husdyr. 12

13 Hunde: Hunde med rødt, er placeret i haven foran Karensminde. Race Køn Alder/født Navn Udstiller By Broholmer Han Hermod Kim Winter 8260 Viby J Broholmer Han Tjalfe Gert Brun Jensen 7200 Grindsted Broholmer Han Charming Ludwig Anja Mikkelsen 8752 Østbirk Broholmer Han Baldasarre Martin og Helle 7000 Fredericia Dorte Schou Broholmer Han Jansen`s Walther d. II. Gry Rasmussen og 9240 Nibe Søren Nielsen Broholmer Han Jansen`s Fenris Lars Jans 2630 Tåstrup Broholmer Han Humle Wspomnienie Charlotte Havgaard 4320 Lejre Darmy Broholmer Han Ellebækgaardens Anton Leif Clausen 4800 Nykøbing Broholmer Han Gamle Danere s Ludwig Henrik Østergård 8930 Randers NØ Broholmer Han Gamle Danere s Gorm Jørgen Ørnskov og 9640 Farsø Mette S Fogde Broholmer Han Balthazar Ester Faaborg 7173 Vonge Liboriussen Broholmer Han Balder Kate Frimand Dahl 7600 Struer Broholmer Han Thor Michael Herss 7000 Fredericia Broholmer Han Balder Bjarne Johansen 3100 Hornbæk Broholmer Han Mjølner Michael Herss 7000 Fredericia Broholmer Tæve My Camilla Jakobsen 7300 Jelling Broholmer Tæve Dina Anita Burchardt 6880 Tarm Nielsen Broholmer Tæve Sejlsigas Bella Michael Larsen 7200 Grindsted Broholmer Tæve Mabeliz Gaia Susan Larsen Ravn 9681 Ranum Broholmer Tæve Jansen`s Menja Susan Larsen Ravn 9681 Ranum Broholmer Tæve Jansen`s Kraka Helle Faber 9382 Tylstrup Broholmer Tæve Fricka Carsten Gaarde 8600 Silkeborg Broholmer Tæve Schrøders Zita Anita Burchardt 6880 Tarm Nielsen Broholmer Tæve Brosiris Gamma Siri Dybsand Stürup 8600 Silkeborg Broholmer Tæve Ada Morten Dam 5591 Gelsted Lukoschewitz Broholmer Tæve Bodholdt s Bedste Ebba Conni Strunge 8740 Brædstrup Bodholdt Broholmer Tæve Magda Christian Brath 9310 Vodskov Broholmer Tæve Idun Helle Faber 9382 Tylstrup Broholmer Tæve Gamle Danere s Elle Kate Frimand Dahl 7600 Struer Broholmer Tæve Gamle Danere s Ljuva Ina Caben Iversen Esbjerg V Broholmer Tæve Ida Loddenhøj Klaus Lund 8382 Hinnerup Broholmer Tæve Jansen's Emilie Lars Jans 2630 Tåstrup Broholmer Tæve Gamle Danere's Gimle Christian Ravn 9681 Ranum Dansk Spids Han Gamle Danere s Bingo Birgit Jensen 7870 Roslev Dansk Spids Han Armadeus Susan Larsen Ravn 9681 Ranum Dansk Spids Han Buller Tina Clausen 9560 Hadsund Dansk Spids Tæve Akacie Susan Larsen Ravn 9681 Ranum 13

14 Race Køn Alder/født Navn Udstiller By Dansk Spids Tæve Spitha Soffi Tina Clausen 9560 Hadsund Dansk spids Han 8 mdr. Bingo Birgit Jensen 7870 Roslev Dansk spids Han 1 år Spitha Stevie Ray Susanne Kringelum 8721 Daugård Dansk spids Tæve 5 år Gusta Birgit Jensen 7870 Roslev Dansk Spids Tæve 11 år Amanda Allan Jensen 7755 Bedsted Thy Dansk Svensk Tæve 4½ år Vibse Frede Pedersen 7330 Brande Gårdhund Dansk/Svensk Gårdhund Tæve 5 år Kians Trunte Ditte Kirsten & Anders Knutsson 6640 Lunderskov Dansk Svensk Tæve 5 år Mille Lilly Pedersen 7300 Brande Gårdhund Dansk svensk Tæve 7 år Zkrubbe' Ingrid Thuesen 7400 Herning gårdhund Dansk Svensk Gårdhund Kaniner: Tæve 10 1/2 år Ilsø Akita Smilla fra Sundet Iris Jepsen og Henrik Rohde 6710 Esbjerg V Køn Alder Navn på dyr Antal Udstiller By Hun 5 mdr. Rabbit 1 Ida Festersen 7200 Grindsted Hun 6 mdr. Ninus 1 Joan Mols 6823 Ansager Hun 6 mdr. Snehvide 1 Joan Mols 6823 Ansager Hun 6 mdr. Åse 1 Nanna Dahlsgård 9632 Bjerregrav Hun 6 mdr. Rose 1 Amalie Dahlsgård 9632 Bjerregrav Han 3/4 år Ole 1 Kyed 6880 Tarm Hun 3/4 år Rose og Åse 2 Familien Kyed 6880 Tarm Museumsgården Han 2 år -/- 1 Karensminde 7200 Grindsted Hun 3 år Snehvide 1 Stephanie Mols 9632 Bjerregrav Hest: Race Køn Alder Navn på dyr Udstiller By Frederiksborg Hingst 3 mdr. Noesmindes Milano Emil Mols 6623 Vorbasse Frederiksborg Hoppe 3 mdr. Østervig Isabella Sebastian Mols 9632 Bjerregrav Frederiksborg Hoppe 5 år Østervig Annabell Maiken og Niels Mols 6623 Vorbasse Frederiksborg Hingst 15 år Elstedgaards Bolero Maiken og Niels Mols 6623 Vorbasse Frederiksborg Hoppe 14 år Elaisa Rose Mols 6623 Vorbasse Jysk Hingst 1 år Sejr Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted Pedersen Jysk Hingst 1 år Storm Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted Pedersen Jysk Hoppe 3 år Laura af Veerst Beinta Dam 6600 Vejen Jysk Hoppe 3 år Ditte af Veerst Beinta Dam 6600 Vejen Jysk Hoppe 4år Isabella af Lavrens Vita Lavrens Lauritsen 6753 Agerbæk Jysk Hoppe 5 år Camille af Aggersgård Beinta Dam 6600 Vejen 14

15 Jysk Hoppe 5 år Iben af Lavrens Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted Pedersen Jysk Hingst 7,5 Bjørn af Lavrens Stald Lavrens v/ivar 7200 Grindsted føl mdr. Pedersen Jysk Hoppe 6 år / 4 Bolette Gunnar Jensen 6870 Ølgod mdr. Jysk Hoppe 9 år Emma Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Jysk Vallak 10 år Prins Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Knabstrupper Vallak 19 år Casper Robert Ørsted og Helle 6600 Vejen Vistisen Oldenborg Hoppe 1 år Mille af Moselund Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Oldenborg Vallak 4 år Ronaldo Af Thrine Thomasen 6623 Vorbasse Moselund Oldenborg Vallak 5 år Fernando Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Oldenborg Hoppe 9 år Moonlight Jørgen Pedersen 6623 Vorbasse Oldenborg 87,5% Hoppe 11 år April's Nar Vita Lavrens Lauritsen 6753 Agerbæk Kvæg(dyrskue nr ): Race Køn Alder Navn Antal Udstiller By Jysk Tyr 10 mdr. Hero 1 Allan Mols 6823 Vorbasse Museumsgården Jysk Kvie 1 år Tidløs 1 Karensminde 7200 Grindsted Jysk Kvie 2 år Solsikke 1 Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted Jysk Ko 9 år Abeline 1 Ole Mols 6623 Vorbasse Museumsgården Korthorn Kvie 1,5 år Primula 1 Karensminde 7200 Grindsted Korthorn Kvie 2 år Gertrud 1 Allan Mols 6823 Vorbasse Korthorn Kvie 2 år Gaby 1 Merete Mols 6823 Ansager Museumsgården Korthorn Kvie 2,5 år Maj 1 Karensminde 7200 Grindsted Korthorn Ko 10 år Olivia + kalv 2 Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted R.D.M Kvie kalv 6 mdr. Anja 1 Sofie Mols 6823 Ansager Museumsgården R.D.M Kvie 2,5 år Påskeklokke 1 Karensminde 7200 Grindsted R.D.M Ko 5 år Maj 1 Sofie Mols 6823 Ansager Svin: Race Køn Alder Navn på dyr Udstiller By Landrace So 2 år Soline Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted Landrace Orne 2 år Bent Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted Landrace Smågrise -/- Museumsgården Karensminde 7200 Grindsted 15

16 Får(dyrskue nr. 7370): Race Køn Alder Navn på dyr Antal Udstiller By Hvidhovedet Marsk Vædder 6 mdr. Mikki 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Hvidhovedet Marsk Vædder 1 år Cæsar 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Hvidhovedet Marsk Får 6 år Ida 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Hvidhovedet Marsk Vædder 7 år Buller 1 Jens Ole Mols 6823 Ansager Ertebølle Får 2 år Sofie 2 Kyed 6880 Tarm Ertebølle Får 3 år Martha 1 Åse Mols 9632 Bjerregrav Museumsgården Landrace Får 1 år Lavendel 1 Karensminde 7200 Grindsted Museumsgården Landrace Vædder 2,5 år Jay 1 Karensminde 7200 Grindsted Landrace Får 3 år Mille 1 Ida Festersen 7200 Grindsted Landrace Får 4 år Astrid 1 Bjarne Mols 6823 Ansager Landrace Får 4 år Kristiane 1 Familien Kyed 6880 Tarm Landrace Får 6 år Johanne 1 Familien Kyed 6880 Tarm Landrace Vædder 7 år Knuth 1 Familien Kyed 6880 Tarm Landrace Får 8 år Ina 1 Stephanie Mols 9632 Bjerregrav Geder(dyrskue nr. 7083): Race Køn Alder Navn på dyr Antal Udstiller By Dansk Landrace Kid 4 mdr. Bette Fis 1 Mathias Mols 6823 Ansager Dansk Landrace Gimmer 1 år Sif 1 Kyed 6880 Tarm Museumsgården Dansk Landrace Gimmer 1 år Anna 1 Karensminde 7200 Grindsted Museumsgården Dansk Landrace Gimmer 1 år Lotte 1 Karensminde 7200 Grindsted Birkevangs Dansk Landrace Ged 1,5 år Frida gimk Familien Idsinga 6800 Varde Dansk Landrace Ged 2 år Lisbet 1 Sarah- Marie Mols 7190 Billund Birkevangs 1+ 2 Dansk Landrace Ged 2 år Hilde gimk Lasse Bo Idsinga 6800 Varde Birkevangs Balder 1 Familien Idsinga 6800 Varde Dansk Landrace Buk 2 år Dansk Landrace Buk 2 år Oswald 1 Familien Kyed 6880 Tarm Dansk Landrace Buk 2 år Odin 1 Familien Kyed 6880 Tarm Dansk Landrace Ged 4 år Karen 1 Anja Mols 6823 Ansager Dansk Landrace Buk 4 år Sebastian 1 Denis Mols 7190 Billund Dansk Landrace Ged 4 år Fie 1 Ole Mols 6823 Vorbasse Dansk Landrace Buk 5 år Tjaldur 1 Ole Mols 6823 Vorbasse Dansk Landrace Ged 6 år Sara 1 Karsten Larsen 7190 Billund Dansk Landrace Ged 8 år Olivia 1 Louise Mols 7190 Billund 16

17 Veteranstævne 2014 Volkswagen Hvis jeg havde penge, så sku I bare se så gik der ikke længe før jeg fik mig en VW nu vil jeg leve af torskerogn til jeg får råd til en folkevogn for jeg vil ha' mig en folkevogn og fise op og ned ad vejen - sådan synger Shubidua. 17

18 Og det er typisk for vores forhold til den tyske VolksWagen. Det er folkets vogn. Selv husker jeg tydeligt min fars boble. Jeg sad altid bagi den gamle bil, der bare kørte og kørte, den blev snart kaldt Folkepeter og til sidst bare Peter. Gennem 15 år høvlede den ud af elendige landeveje, tilsyneladende utrættelig. Netop dette image, med den lille seje bil der aldrig gik i stykker blev med stort held solgt til den amerikanske befolkning i 1960-erne og 1970-erne gennem nedtonede reklamer i fjernsynet, hvor den lille boble for den var det klarede sne, stormflod, bjerge og dale, stille og roligt. Den blev indbegrebet af den utrættelige slider, der aldrig giver op. For midaldrende amerikanere er disse gamle TV-reklamer en del af barndomserindringen som Ingrid og Lillebror er det for os danskere. Og det var et salgshit mod alle odds. For det første kørte amerikanerne dengang i biler der var på størrelse med en lystyacht i Europa, for det andet var bilens oprindelse mere end tvivlsom. Det var et bestillingsprodukt fra Adolf Hitler i 1930-ernes Tyskland. Men som Shubidua så rigtigt også synger, så var der ikke en folkevogn til folket. Produktionen kom ikke rigtig i gang. Men efter krigen blev der sat gang i de gamle førkrigsprototyper. Og det var boblen, som blev et verdenshit. Den blev verdens mest solgte bil gennem årtier. Den klassiske folkevognsboble virker meget gammel på os europæere, men var i produktion helt til 2003 i Mexico. Volkswagen satsede måske for ensidigt på det enlige mærke. Selv husker jeg med forbløffelse at se de nye modeller som Passat komme frem, i min barndom. Forstod ikke helt den var i familie med boblen. Men det var nødvendigt for den store virksomhed at sadle om. Og det lykkedes med lige så stort held som man lancerede boblen i USA. Volkswagen opbyggede fra 1970-erne og frem en bred vifte af tilbud. Golf og Polo er nu gamle velafprøvede modeller, som er solgt verden over. Passat er stadig dominerende i den flotte mellemklasse, mens den fornemste er Phaeton, der også har kørt som ministerbil i Danmark for Bendt Bendtsen. Den gamle boble er kommet til live i en mere smart udgave med Beetle-modellen. Volkswagen fabrikkerne er Europas største bilproducent og nummer tre i hele verden. John Rendboe Museumschef Billund Museum 18

19 Biler: Mærke Model Cyl. HK /ccm. Årgang Fabrikations Udstiller -land Austin A40 Somerset 4 -/ England Flemming Kristensen Austin A35 Pickup 4 30 / England Peder Fjordgård Austin Healey 100/ / England Leif Nielsen Austin Partner / England Håkon Espensen Austin Healey MKIII / 1967 England Finn Christiansen BJ8 Austin Mini MK / England Kurt Hansen Saloon Austin Countryman 4 57/ England Bøje Hansen Austin Mini 4 -/ England Stina M. Jakobsen BMW / Tyskland Hans Ejgil Holst BMW Isetta 1 15 / England Bent Henriksen Borgward Coupe 4 75 / Tyskland Johannes Damgaard Buick Skylark / USA Carsten Sørensen Buick Riviera / USA Jan Theilgaard Cadillac A 1 8/ USA Tove og Martin Andersen Cadillac Serie 62 Sedan / USA Jimmy Gadgaard Chevrolet Camaro 8 435/ USA Tove og Villy Bernberg Citroen Trac. Avant 4 57/ Frankrig Ove H. Iversen B11 Sport Citroen HY 4 54/ Frankrig Ove H. Iversen Citroen 2 CV 2 29 / Frankrig Karsten Refsgaard Andersen Citroen GTI CX / Frankrig Ove H. Iversen Citroen D Special 4 91 / Frankrig Peter Thomsen DKW 1000 S 3 50 / Tyskland Lis Boel Hansen DKW F / Tyskland Ludvig Cravach Autounion Fiat 600 D 4 -/ Italien Ketty og Hans Kurt Johansen Fiat / Italien Karna Kloster Fiat 124 Sport / Italien Steen Elgaard Spider Ford T Tudor 4 20/ USA Jørgen Boel Hansen Ford A 4 -/ USA Ove Roskvist Ford A Coupe 4 40 / USA Hans Kristian Lassen Ford A 4 40 / USA Meinert Mikkelsen Ford A Coupe 4 40 / USA Kaj Nielsen Ford A 2 dørs 4 40 / USA Robert Kloster Ford A 2 dørs Coupe 4 30/ USA Svend Erik Kristensen Ford A Tudor 4 40 / USA Hans Kristian Lassen 19

20 Mærke Model Cyl. HK /ccm. Årgang Fabrikations Udstiller -land Ford A Tudor 4 40 / USA Peter Lund Sørensen Ford Popular 4 32/ England Birger Schou Ford MK2 Zodiac 6 86 / England Kurt Nymark Maarup Ford Anglia 106 E, De Luxe 4 45/ England Anette og Peter Zoega Olesen Ford Taunus 12M V4 50 / Tyskland Poul J. Buhl Super Ford Mustang 8 200/ USA Kurt Kristensen Ford Mustang / USA Ole Engholm Cabriolet Ford Mustang / USA Leo Theilgaard Hansen Ford Taunus P5 TS 6 96 / Tyskland Brian Lorentsen Goggomobil T400 Limousine 2 / 18,5 / Tyskland Anton Sørensen Totakt Goggomobil TS 250 Coupe 2 / 13,6 / Tyskland Ketty Sørensen Totakt Hillman Minx Super De 4 -/ England Finn Hansen Luxe Hotchkiss Jeep Frankrig Niels Jespersen Willys Jaguar XK 140 DHC / England Clifford Storkholm Jaguar M2 3,4 6 -/ England Svend Åge Rohde Nielsen Jaguar E Coupe / England Mogens Sørensen Jaguar 3.4 S / England Bernt Jepsen Jaguar / England Leonhard L. Schmidt Jaguar E 6 -/ England Henning Tækker Jensen Healey / England Henning Kristensen Land-Rover SERIE I 80" 4 52 / England Per Greisen Mercedes 180 Pick Up 4 -/ Tyskland Hans Sørensen Mercedes- 450 SL / Tyskland Rita & Arne Vejrup Benz Mercedes / Tyskland Jan Lauridsen Benz Mercedes- 200 D 4 60 / Tyskland Marinus Larsen Benz MG A MK II 4 -/ England Hans Daniel Hvid MG A MK II 4 91 / England Johannes Johansen MG B 4 96 / England Vagn Hansen MG B Roadster 4 98 / England Tom Michelsen MG B 4 96 / England Svend Aage Madsen MG B GT 4 95 / England Kristian F. Hansen MG B Roadster 4 95/ England Per Andersen MG / England Egon Bjørnholt MG B. 6 -/ England Åge Sørensen MG B 4 92 / England Billy Nielsen MG B 4 95 / England Peer og Dorte Skøtt 20

21 Mærke Model Cyl. HK /ccm. Årgang Fabrikations Udstiller -land MG B 4 98 / England Jørn Sønderskov Christensen MG B Cabriolet 4 1,8 L 1972 England Anders Ahle MG Midget 4 -/ England Kaj Christiansen MG B 4 95/ England Flemming Duerlund Morgan Plus / England Tage S. Kristensen Competition Morgan Plus / 4, England Carsten Skjødt liter Morris Eight Pre-Series Roadster 4 24 / England Birgit Byskov Jensen Morris 8 4 -/ England Lis Madsen Morris 1000 Super 4 -/ England Frandsen N. Frøsig Morris Mascot Cooper 4 90 / England Mogens Friis S Morris 1000 Super 4 -/ England Aase Westfall Andersen Morris 1000 Super 4 48/ England Peder H. Lauridsen Trucker Morris Cooper S / England Anni M. Pedersen Morris 1000 Super 4 -/ England Allan Laursen Morris Marina / England Bøje Hansen NSU 1200 TT 4 75 / Tyskland Jørgen Pedersen NSU Prinz 4 L 2 36/ Tyskland Erik Nørup NSU RO 80 Vankel 2 Rotor 115 / Tyskland Villy Veng Opel Doctorwagen 4 16 / Tyskland Bent Fasterholdt Opel Olympia 4 54 / Tyskland Jørgen Bojsen Rekord Opel Olympia 4 /- 1.5 L 1954 Tyskland Jens Hansen Rekord Opel Olympia Rekord 4 51 / 1,5 L 1955 Tyskland Per & Susanne Andersen Opel Kaptain 6 -/2,5 L 1956 Tyskland Trine Og Thomas Kjær Opel Rekord P 2 4 -/ Tyskland Søren Sørensen Opel Kadett 1,1 S 4 -/ Tyskland Ellen Madsen Coupe, LS Opel Kadet B 4 -/1,1 L 1969 Tyskland Jørgen Bonde Opel Kadett B Coupe LS 4 55/ Tyskland Poul og Annette Sandberg Opel Kadett Ls 4 65/ Tyskland Tim Nielsen Coupe 1.2 Opel 1900 GT De / Tyskland Tage Kikkenborg Luxe Opel GT Coupe 4 107/ Tyskland Benni Falk Opel Kadett C 4 50 /1.2N 1976 Tyskland Hanne Kruse og Johnny Kruse Opel Kadett C 4 -/1,2N 1978 Tyskland Kirsten Dam Peugeot / Frankrig Henry Svenson Peugeot / Frankrig Kaj Andersen 21

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 270, 35. årg. juni 2012 Ford A Coupé INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbs- og turudvalg Bladudvalg Ansvarshavende redaktør Kasserer: Regnskab Medlems-

Læs mere

VETERAN TIDENDE 51. - 2007 - VT

VETERAN TIDENDE 51. - 2007 - VT VETERAN TIDENDE Medlemsblad for Dansk Veteranbil Klub 51. årgang - Januar 2007 - VT nummer 367 Dansk Veteranbil Klub Nærum Hovedgade 3 2850 Nærum Klubsekretær: Kai Madsen Telefon: 4556 5610 (man-fre 10-13)

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Stor opbakning til dyrskue

Stor opbakning til dyrskue Dyrskueavis Det Østjyske Dyrskue 13. - 14. juni 2014 Nr. 144 15-årige Mathilde Jepsen fra Bjerre trækker kalve og køer på dyrskuet, og hun ser frem til to hyggelige og sjove dage. Stor opbakning til dyrskue

Læs mere

Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009!

Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009! Nr. 251, 32. årg. april 2009 Så ruller vi igen - velkommen til sæson 2009! INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Bestyrelsesmedlem: Klubmester: Klublokale Løbsudvalg

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 259 / AUGUST 2008

MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 259 / AUGUST 2008 MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 259 / AUGUST 2008 Jaguar XF 2,7 Diesel Sparedays eventyr Spot på bestyrelsen XJ12 del 4 Flot lyd i XK140 Drivers Diary Ventede i 39 år Gisselfeld Klassiske

Læs mere

Dansk Rally Forening. Nr. 8 December 2010. Information & resultater fra ind- og udland

Dansk Rally Forening. Nr. 8 December 2010. Information & resultater fra ind- og udland Dansk Rally Forening Nr. 8 December 2010 Information & resultater fra ind- og udland RallyNyt Nr. 8 December 2010 Rally Nyt udgives af Dansk Rally Forening (DRF), der har indsamlet oplysningerne blandt

Læs mere

Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S

Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S Austin Swallow Jaguar XF 4.2 V8 Region København XJ6 Cabriolet Techno Classica Essen XK150 S MAGASIN FOR MEDLEMMER AF JAGUAR CLUB OF DENMARK # 258 / JUNI 2008 INDHOLD 2006 Jaguar XK Cabriolet 4,2 ltr.

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

Esbjerg Veteranløb 2009 - løbsnummer 46

Esbjerg Veteranløb 2009 - løbsnummer 46 Nr. 252, 32. årg. juni 2009 Esbjerg Veteranløb 2009 - løbsnummer 46 INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbsleder Turudvalg Registrering Bestyrelsesmedlem: Løbsudvalg Klubmester: Klublokale

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 3 2003 Juni

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 3 2003 Juni KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 3 2003 Juni Køresporten 3 2003 Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 4 August 2008 Så lykkedes det! Judy Højbo besad den rette kombination af evne og timing, da hun lavede hole in one på 6. hul den første af slagsen i en klubarrangeret

Læs mere

MotorBladet. Han kan score boxen. Japansk specialist til dansk roadracing Stor optakt til speedwaysæsonen. Officielt organ for dmu

MotorBladet. Han kan score boxen. Japansk specialist til dansk roadracing Stor optakt til speedwaysæsonen. Officielt organ for dmu Officielt organ for dmu MotorBladet Nr. 2-95. årgang - april 2013 Han kan score boxen -fra speedway til freestylestjerne på et år Japansk specialist til dansk roadracing Stor optakt til speedwaysæsonen

Læs mere

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg.

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg. Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobilklubs bestyrelse: Formand: Morten Henningsen (420) morten@dtak.dk Frederikssund 47383806 Næstformand: Børge Ensted Jensen (653) Vejle 5865884 Kasserer:

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere