Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten)"

Transkript

1 Afrapportering på udviklingskontrakt for Professionshøjskolen University College Sjælland Sammenfatning af målopfyldelsen Med 56 % helt opfyldte, 22 % der ikke er opfyldt og 22% der er delvist opfyldt, er det UC Sjællands opfattelse at indsatsen kan godkendes til et 7 tal på 12 skalaen. Et 10 tal vil være opnåelig hvis der arbejdes mere fokuseret og systematisk med karrierevejledning og dimenttendkontakt, politik for aftagerinddragelse, sammenhæng i IT og kommunikation samt kvalitetssikring. Enkelte ikke opfyldte mål skyldes kræfter uden for UCSJs rækkevidde, herunder udviklingen på arbejdsmarkedet og afslag på udviklingsansøgninger. 1 Omstændigheder for opfyldelsen af målsætningerne Omdannelsen af UCSJ fra 3 fakulteter til 4 geografisk fordelte campus har involveret mange kræfter i de forskellige ledelseslag, blandt medarbejderne og de studerende. Gennem kvalitetssikring og forskellige tilfredshedsundersøgelser kan det konstateres at den indre sammenhængskraft er afhængig af en større viden og forståelse blandt hele personalet for sammenhængen mellem akkrediteringskrav, ressourceregnskab og kvalitetsudvikling. Hertil kommer at det udvidede samarbejde med region, kommuner, virksomheder og andre interessenter gennem partnerskaber har medført øget fokus på aftagerområdets interesser og betydning for uddannelser, udvikling og sammenhængen til det regionale erhvervsliv. Der er et fortsat voksende samarbejde med især RUC, men også SDU og DPU om det pædagogiske og sundhedsfaglige område. Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle 1.Høj faglig kvalitet i uddannelserne Professionshøjskolerne skal udbyde og udvikle uddannelser, der på et internationalt højt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft. Professionsuddannelse skal føre til beskæftigelse. For at imødekomme såvel de studerendes som arbejdsmarkedets behov, herunder det regionale arbejdsmarked, skal de eksisterende uddannelser styrkes og udvikles, og der skal udvikles nye uddannelser. Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator Bemærkninger til målopfyldelsen For delvist og ikke-opfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende 1 7 tallet er efter den nye skala og dækker over 8-9 efter den gamle skala. 7 tallet er udtryk for at vi er lige over 50% med helt opfyldte, men det er med en pil nedad i forhold til sidst (Udviklingsplanen 07/08) idet antallet af ikke opfyldte er større her i 2008/09. Et 10 tal er inden for rækkevidde når vi kommer over 70% helt opfyldte.

2 Stærk overgang mellem uddannelse og beskæftigelse Andelen af dimittender, der 0-1 år efter fuldførelse er i beskæftigelse (output) 2008: Baseline Beskæftigelsesundersøgelse med data fra DKs statistik marts 08 ( ) 2009: Beskæftigelsesgraden for nyuddannede (2008) fastholdt i forhold til nyuddannede i 2007 Materiale modtaget fra UVM og UNI-C er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikke-opfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Ikke opfyldt målopfyldelse. Pædagoguddannede fastholder beskæftigelse. De øvrige uddannelsers beskæftigelse er faldende set i forhold til 07. I forhold til 06 er der dog tale om generel stigning. Udviklingen kan være bestemt af: Flere i videregående uddannelse? Flere i udlandet? Flere på graviditetsorlov? Højere gennemsnit i bacheloropgaverne De studerendes opnåede karakterer i bacheloropgaven (output) 2008: Baseline er karaktergennemsnit uddannelsesvis: pr. 1.juli 2008: Bioanalytiker: 8,6 Delvist opfyldt Anbefaling til : Øget fokus på karrierevejledning og dimittendarbejde Forøgelse på 4 uddannelser: Ergoterapeut, Ernæring og Sundhed, Socialrådgiver, Sygeplejerske

3 Ergoterapeut: 7,69 Ernæring og sundhed: 8,84 Folkeskolelærer: 6,84 Fysioterapeut: 8,79 Pædagog: 8,31 Socialrådgiver: 7,13 Sygeplejerske: 8,47 Årssnit: 8, : karaktergennemsnit uddannelsesvis forøget med 0,1 karaktergrad pr.1 juli Uændret: Folkeskolelærer 3 faldet: Bioanalytiker, Fysioterapeut, Pædagog Årssnit uændret UCSJ ligger midt i feltet sammen med UC Syd. Der er tilsyneladende en geografisk bestemt spredning i hovedtallene hvor storbyernes studerende opnår højeste gennemsnit. Det beregnede karaktergennemsnit for optagelsesgrundlaget for fra de gymnasiale uddannelser er 5,30. Disse udgør 2/3 af samtlige optagne. Øget aftagertilfredshed i professionsbacheloruddannelser Graden af tilfredshed hos regionale aftagere af dimittender fra University College Sjælland. (outcome) 2008: november, mindst 75% tilfredshed med dimittender 2009: november, mindst 85% tilfredshed med dimittender Delvist opfyldt Anbefaling til : Indfasning af udviklingsprojekt om bachelorprojekt og udviklingsarbejde i grunddannelserne. Materiale fra 2008: Data ikke indsamlet Større aftagerprojekt med kvantitative og kvalitative data offentliggjort august 09.

4 Beregnet tilfredshed: 81,5% Stigende anvendelse af E- læring i alle videnaktiviteter Styrket samspil mellem praktik og uddannelse Andel af studerende og undervisere der aktivt anvender fælles e-læringplatform (output) Graden af tilfredshed med praktiksamarbejdet blandt praktikvejledere fra aftagerfelt, opgjort uddannelsesvis (outcome) 2009: mindst 75% af studerende og undervisere anvender aktivt ny platform 2010: 95% af studerende og undervisere anvender aktivt ny platform 2008: november, mindst 80% tilfredshed med praktiksamarbejdet 2009: november, mindst 90% tilfredshed med praktiksamarbejdet. Delvist opfyldt Delvist opfyldt Anbefaling til : Politik for aftagerinddragelse Fælles platform udskudt af tekniske grunde. Aktiviteterne på de eksisterende platforme er stigende svarende til at mere end 75 % nu anvender e-læringsplatforme. Anbefaling : Udvikling og implementering af fælles e-platform Tilfredshedsmåling november 2009: 82,5% udtrykker tilfredshed Anvendt 3 trins skala. Respondenter: primært praktikvejledere. Øget internationalt samspil Andel af: a) studerende og b) undervisere der udveksles med udenlandske institutioner (output) 2007: Baseline 2008: øget med 10 % i forhold til : øget med 20% i forhold til Implementering af fælles standard for praktik og IT baseret praktikvejledning Helt opfyldt Inkomplette data 07. Studerende 2008:168 Studerende 2009: % Lærere 2008:57 Lærere 2009: 98

5 Udvikling af ECTS labels 2. Uddannelse til flere Professionshøjskolerne/ingeniørhøjskolerne skal bidrage til, at 50% af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse. Optaget skal således øges på professionshøjskolernes uddannelser, frafaldet skal bringes ned, og færdiggørelsesalderen reduceres. Professionshøjskolerne har også en pligt til at sikre uddannelsesforsyning i alle egne. +42% Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Øget fastholdelse af nyoptagne studerende Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Andel af nyoptagne studerende i studieåret 2008/09, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved udgangen af studieåret opgjort uddan- Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Baselinie: 2007: Nyoptagne 1. oktober 2007, der fortsat er indskrevet 1. juli 2008 i %. 2008: Nyoptagne 1. oktober, der fortsat indskrevne 1. juli Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikke-opfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Helt opfyldt Bemærkninger til målopfyldelsen For delvist og ikke-opfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse. Pædagoguddannelsen 2007: 82,26 % 08/09 83,355 % Sygeplejerskeuddannelsen 2007: 76,925 %

6 nelsesvis (output) 2009 i %. Mål at fastholde baseline. 2009: Nyoptagne 1. oktober, der fortsat er indskrevne 1. juli Mål Øges med 1% 08/09 77,09 % Læreruddannelsen 2007: 68,89 % 08/09: 75,933 % Ernæring og Sundhed 2007: 75,16 % 08/09: 77,1 % Fysioterapeut 2007: 75,0 % 08/09: 87,77 % Ergoterapeut 2007: 74,0 % 08/09: 77,77 % Bioanalytiker 2007: 70,58 % 08/09: 84,21 % Socialrådgiver 2007: 85,18 % 08/09 89,79 % Leisure management Baseline 2008: 92,85 % Samlet andel i fortsat uddannelse for UCSJ 2007: 75,99 % 08/09 81,54 % Fastholdelse øget. Ud af de nyoptagne 1. oktober 2007, var fortsat indskrevet 1. juli Det

7 svarer til et frafald på 16,1 pct. Ud af de nyoptagne 1. oktober 2008, var fortsat indskrevet 1. juli Det svarer til et frafald på 15,3 pct. Det bemærkes, at frafald defineres som frafald eller flyttet. Øget rekruttering fra yderkantsområder Andel af ansøgere boende i yderkanter der søger uddannelse i University College Sjælland (input) 2008: Baseline 2009: andel øget med 2 % i forhold til : andel øget med 4% i forhold til 2008 Helt opfyldt Implementering af fælles standard for mindre frafald og øget vejledning og mere IT baseret vejledning. Postnummerundersøgelse Lolland Falster, Kalundborg, odsherred. Guldborgsund + 24 % Lolland + 28 % Kalundborg + 60 % Odsherred: 14 % Øget optag af studerende med erhvervsuddannelser Antallet af optagne med gennemførte: a) erhvervsuddannelser b) erhvervsakademiuddannelser (input) 2008: baseline 2009: optag forøget med 10% Helt opfyldt - På sygeplejerskeuddannelsen er det relative optag med forudgående erhvervsuddannelse HHX og HTX steget fra 21, 6 % til 33 %. I absolutte tal er det steget fra 54 til 97.

8 På pædagoguddannelsen er det relative optag af personer med forudgående erhvervsuddannelse, HHX og HTX faldet fra 23,7 i 08 til 21,9 i 09. I absolutte tal er det steget fra 83 i 08 til 99 i 09 Forbedret studiemiljø Andelen af studerende der udtrykker tilfredshed med studiemiljøet (outcome 2008: 97% tilfredshed (begrænset population) 2009: 90% tilfredshed (udvidet population) Delvist opfyldt Styrket fokus på rekruttering fra de tekniske og merkantile fagmiljøer i gymnasiesektoren gennem bl.a. Gymnasieprojektet og samarbejdet med Studievalg Sjælland. 2008: 97 % Tilfredshed. Studentertilfredshedsundersøgelse november 2009 viser: 60 % tilfredshed med organisering af uddannelse, 73 % tilfredshed med undervisning. Studentertilfredshedsundersøgelse gentages nov Udviklingsorienterede institutioner

9 Professionshøjskolernes/ingeniørhøjskolernes uddannelser skal inddrage de nyeste erfaringer fra erhvervet og professionen samt den nyeste viden fra forskning på området. Udviklingsbasering sikres bl.a. gennem et strategisk og konkret samarbejde med relevante nationale forskningsinstitutioner foruden de erhverv og professioner, som uddannelserne retter sig imod. Professionshøjskolerne skal udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Samlet forudsætter det et samarbejde mellem professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne, universiteterne og andre relevante forskningsinstitutioner. Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Flere udviklingsaktiviteter finansieret med interne ressourcer Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) 1)Samlede forbrug af udviklingstid blandt medarbejderne (input) 2007: 15,34 årsværk 2008: øges med 20 % i forhold til : fastholdes i forhold baseline Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og ikke-opfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Helt opfyldt Bemærkninger til målopfyldelsen For delvist og ikke-opfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse. Årsværk der er frikøbt fra grund udd. i 2009 (16,56), og årsværk i FU 2009 (8,25) tillagt årsværk i EVU på 5,6 og internationalt på 5,8 er i alt steget med 24 % i for-

10 2) Ph.d. studerende finansieret i samarbejde med et universitet og evt. andre aktører (output) 2008: baseline 6 studerende 2009: fastholdelse hold til Ændret definition af udviklingsaktiviteter medfører inddragelse af medarbejdere i Centre for Undervisningsmidler på 108. Tilsammen udgør det samlede forbrug af udviklingstid blandt medarbejdere herefter 29,8% af den samlede medarbejderstab. Genoprettelse af fagnetværk fra Udviklingsprojekt om Bachelorprojekt og udviklingsarbejde. Udviklingsprojekt om uddannelsesformater. Udviklingsprojekt om ECTS labeling og lektionskatalog. Helt opfyldt 2008: I alt 6 ph.d. studerende, hvoraf 2 blev afsluttet i UCSJ havde i alt 14 ph.d.uddannede ansat. 2009: I alt 8 ph.d. studerende, hvoraf 2 blev afsluttet i UCSJ havde i alt 11 ph.d. uddannede ansat samt to på orlov.

11 Flere udviklingsaktiviteter finansieret med eksterne ressourcer Ekstern finansiering af udviklingsaktivteter (input/outcome) 2008: baseline 5,82 årsværk 2009: øges med 5% i forhold til : øges med 10 % i forhold til baseline Helt opfyldt I 2010 oprettes 1 ph.d.projekt samfinansieret med RUC. (ekskl. UVM bevillinger IV) 2008: ,-. jf. april opgørelsen 2009: ,- Stigning: 36,7 % Flere undervisere i grunduddannelser med i udviklingsaktiviteter Andel af fastansatte undervisere på grunduddannelserne, der indgår i udviklingsaktiviteter (output) 2008: opgøres oktober : øget med 10 % Helt opfyldt : 5,71% jf. april opgørelsen 2009: 6,4 % jf. nedenstående: sammensat af FU 16,56 EVU: 5,6 internationalt 5,8 i alt 27,9 i forhold til total på TAP = 436 = 6,4% = ca. 12% forøgelse Det endelige tal er 6,4 som er ca. 12% større end 5,71%. Synlig sammenhæng mellem udviklingsaktiviteter og bachelor- Antallet af studerendes bacheloropgaver, der knytter 2008: opgøres september 2008 Genoprettelse af fagnetværk fra Udviklingsprojekt om Bachelorprojekt og udviklingsarbejde. Udviklingsprojekt om uddannelsesformater. Udviklingsprojekt om ECTS labeling og lektionskatalog. Helt opfyldt 2008: Samlet set: 29, 4 % Lærer: 22,3 %

12 opgaver sig til konkrete udviklingsaktiviteter indenfor institutionen, der direkte involverer aftagere fra pågældende profession (output) 2009: opgøres september 2009 Pædagog: 35,2 % Sygeplejerske: 23,4 % Fysioterapeut: 33,4 % Ergoterapeut: 36,7 % Ernæring:32,3 % Bioanalytiker: 34,9 % Socialrådgiver: 15,6 % 2009: Samlet set 32,7 % Lærer: 71,4 % Pædagog:22,5 % Sygeplejerske : 24,9 % Fysioterapeuter 33,5 % Ergoterapeuter 36,7 % Ernæring og sundhed: 35,8 % Bio analytikere 94,8 % Socialrådgiver: 24,6 % Ændring i læreruddannelsen skyldes primært oprettelse af Faglige Netværk. Fagnetværk er medarbejdere i mindre udviklingsprojekter sammensat på tværs af steder, campus og uddannelser. Fagnetværkene har også betydning for flere andre uddannelser. Genoprettelse af fagnetværk fra Udviklingsprojekt om Bachelorprojekt og udviklingsarbejde. Udviklingsprojekt om uddannelsesformater.

13 Øget indtægter i Videncenteraktiviteter 1)indtægt fra leverede ydelser af udviklingsviden 2008: opgøres januar : opgøres januar 2010 Helt opfyldt 2008: ,- kr. (ekskl. medfinansiering af Nationale videncentre) 2009: ,- kr. Stigende aftagerrelevans i udviklingsviden Grad af tilfredshed hos deltagere fra aftagere/ professionen med leverede ydelser af udviklingsviden (outcome) 2008: Design af målemetode 2009: Første måling oktober 2009 Formel oprettelse af 3 videncentre med videncenterledelse og frikøbsressourcer. Ikke opfyldt Ej gennemført i 1. Kvartal 2010 på grund af ressourcemangel. Aftagerundersøgelse offentliggjort efterår Styrket egenfinansiering af udviklingscenter for sundhed, ernæring og læring Andel af udviklingscentrets virksomhed der finansieres af IV og eksterne projektmidler (output) 2009: finansieringsgrad 10% 2010: finansieringsgrad 15% Helt gennemført Undersøgelse af aftageres tilfredshed med udviklingsydelser gennemføres maj : Oprettelse 2009: Baseline Udgift: ,- Ekstern indtægt: ,- Finansieringsgrad: 31 % Styrket egenfinansiering af udviklingscenter for prak- Andel af udviklingscentrets virksomhed der finansieres Oprettelse 2009 Baseline 2009 Styrket samarbejde Nye ansøgninger til eksterne fonde med udgangspunkt i UCSJ s faglige forcer. Ikke Opfyldt 2009: oprettelse

14 tik og erhvervsudvikling af IDV og eksterne projektmidler (output) mellem offentlig og privat virksomhed gennem videndeling og praktiksamarbejde CUPP søger samarbejde med RUC s nye center for Velfærd, profession og hverdagsliv for derigennem at opnå større indtægter. Ansøgning om midler i størrelsesordenen mio. inden sommeren Organisatorisk sammenhæng University College Sjælland skal som organisation understøtte realiseringen af resultatkrav og strategielementer og skabe engagement og medejerskab hos studerende og medarbejdere. Kernevirksomheden uddannelse og udvikling skal understøttes af sammenhængende og effektive elektroniske og administrative processer og systemer. Der skal udvikles en fleksibel og serviceorienteret organisation, der varetager administrative, kommunikative og tekniske opgaver overfor studerende, medarbejdere og eksterne samarbejdsparter. Resultatkrav Her angives det enkelte resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Indikator Her angives den eller de tilhørende indikatorer til pågældende resultatkrav (som det fremgår af udviklingskontrakten) Milepæle Her angives den eller de tilhørende milepæle til pågældende indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Målopfyldelse Her angives hvorvidt den pågældende milepæl for pågældende indikator er helt, delvist eller ikke opfyldt. For delvist og Bemærkninger til målopfyldelsen For delvist og ikke-opfyldte milepæle angives her kort vurderende bemærkninger om årsagerne til den manglende målopfyldelse.

15 Mere uddannelse og udvikling Andelen af midler til undervisningens gennemførelse og udvikling i % af det samlede budget og regnskab. (input) 2008: 67,5 % 2009: 68 % 2010: 70% ikke-opfyldte milepæle påføres en kort angivelse af den konkret opnåede præstation for pågældende indikator Helt opfydt 2008: 67,67 % 2009: 69,84 Genoprettelse af fagnetværk fra Udviklingsprojekt om Bachelorprojekt og udviklingsarbejde. Udviklingsprojekt om uddannelsesformater. Udviklingsprojekt om ECTS labeling og lektionskatalog. Mere udviklingstid sammen med studerende afsat i grunddannelsernes aktiviteter. Etablere tværprofessionelle studiemiljøer Andelen af studerende der indgår i tværprofessionelle studiemiljøer Baseline 2008: 39 % 2010: 60 % Helt opfyldt 2008: 39 % 2009: 63 % Baseret på antal uddannelsessteder der nu er i tværfaglige campus.

16 Sammenhængende IT systemer Graden af intern brugertilfredshed med IT-systemer og systemer til e-lerning (outcome) 2009: øget tilfredshed i forhold til : fastholdelse af tilfredshed i forhold til 2009 Ikke opfyldt - Hindringer: - ikke fungerende NIA net - ny læringsplatform udarbejdet (Quickr) - manglende kapacitet i lokale Accespoints - migrering ikke afsluttet. Sammenhængende kommunikation Graden af intern brugertilfredshed med kommunikation (outcome) 2009: øget tilfredshed i forhold til : fastholdelse af tilfredshed i forhold til 2009 Ikke opfyldt Bør medtages som institutionsspecifik UCSJ indikator Undersøgelse fra 2008: 80% tilfredshed undersøgelse Der er ikke lavet en undersøgelse i Bør medtages som institutionsspecifik UCSJ indikator

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen University College Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet

Læs mere

Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009

Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 Professionshøjskolen Metropol Metropolitan University College Sammenfatning af målopfyldelsen Arbejdet med udviklingskontrakten 2008/2009 har involveret

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 25. april 2012 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Sjælland 25. april 2012 Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 University College Sjællands udviklingskontrakt-resultater for

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-okt-2013 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer Dokumentnavn 316643.Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem.docx Dokumentnummer 1. Ledelsesinformation

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus.

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus. ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD Side 3 Forord Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage Side 8-9 Campus. Strukturdebat Side 10-11 Strategiplan 2012 og Udviklingskontrakt Side

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA - Københavns erhvervsakademi Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og KEA Københavns

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark

Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Nye institutioner for erhvervsrettet videregående uddannelse Evaluering af erhvervsakademistrukturen i Danmark Jacob Holme, NOKUTs fagskolekonferanse 2015 Det danske videregående uddannelsessystem Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Syddanmark Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University College Nordjylland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og University

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2009 Forsknings- og Udviklingsafdelingen:

Nyhedsbrev Maj 2009 Forsknings- og Udviklingsafdelingen: Nyhedsbrev Maj 2009 Forsknings- og Udviklingsafdelingen: Dette nyhedsbrev har fokus afrapportering i forhold til UCSJs udviklingskontrakt og består af en række kvalitative og kvantitative data for forskellige

Læs mere

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen:

Kvalitetssikring og udvikling er en organisatorisk refleksionsproces hvor 3 centrale begreber går igen: Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2010 Kvalitetsudvikling i UCSJ En vidensinstitutioner som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem,

Læs mere

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 23. april 2013

Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt University College Sjælland 23. april 2013 Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Sjælland 23. april 2013 Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 University College Sjællands udviklingskontrakt-resultater for

Læs mere

Indikatormodel. Undersøgelse af styrket faglig kvalitet i læreruddannelsen

Indikatormodel. Undersøgelse af styrket faglig kvalitet i læreruddannelsen Indikatormodel Undersøgelse af styrket faglig kvalitet i læreruddannelsen Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at lave en indikatormodel for den faglige kvalitet i læreruddannelsen.

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 250 Offentligt Undervisningsministeriet Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2011

Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2011 Vejledning i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - marts 2011 Kvalitetsudvikling i UCSJ En videninstitution som UCSJ har til opgave at udvikle et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem, der

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Sjælland Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Workshop CVU-sektorens videncentre et mødested for produktion af udviklingsviden, kompetenceudvikling og organisatorisk læring?

Workshop CVU-sektorens videncentre et mødested for produktion af udviklingsviden, kompetenceudvikling og organisatorisk læring? Workshop CVU-sektorens videncentre et mødested for produktion af udviklingsviden, og organisatorisk læring? Torsdag den 26. oktober 2006 kl. 9-16 Symbion Jørgen Thorslund Udviklingschef CVU Storks Strategi

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen

Next-practice Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Next-practice Ergoterapeutuddannelsen Temadag klinisk undervisere og ledere 20. august 2014 UNIVERSITY COLLEGE Program for dagen Dagens program: 8.45-9.00: Kaffe og brød 9.00-11.00:

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

UCL s målkompleks 2015-17

UCL s målkompleks 2015-17 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UCL s målkompleks 2015-17 Fælles retning, styrket sammenhæng, bedre koordinering, simplere opfølgning. UNIVERSITY COLLEGE Opsummering af formålet bag målkomplekset Det er ambitionen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i København Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen i Århus Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Baggrundsnotat. Sammenfatning

Baggrundsnotat. Sammenfatning Baggrundsnotat Baggrundsnotat om det formelle styringsgrundlag for erhvervsakademier og professionshøjskolers arbejde med videngrundlag og videnomsætning Videngrundlaget for erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere