GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København"

Transkript

1 GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

2 Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej København Ø Tlf.: Fotos: Se krediteringer på billeder. Fotos forside: Ursula Bach. Kataloget er støttet af Østerbro Lokaludvalg. Kataloget kan afhentes gratis hos Miljøpunkt Østerbro. 2

3 Miljøpunkt Østerbro håber, at dette katalog kan inspirere flere til at lægge grønne tage i byen. I fremtiden vil klimaforandringer medføre, at det vil regne oftere og kraftigere. Kloakkerne i København kan allerede i dag have svært ved at rumme vandet, når det regner meget, som København har oplevet ved flere skybrud, hvor vandet løb i gaderne, og der stod vand i flere kældre. Vi skal gøre byen robust mod fremtidens vejr for at undgå ødelæggende oversvømmelser. En af de måder vi kan forberede byen mod de stigende regnmængder er ved at etablere grønne tage. Grønne tage kan optage % af den regn, der falder på dem. Derved belastes kloakkerne mindre. Grønne tage findes i mange former og afskygninger. De kan lægges på alt fra beboelsesejendomme til taget på legehuset og skralde- og cykelskure i gården. Udover at opsamle regnvand er et grønt tag levested for planter og dyr og er derfor med til at skabe større biodiversitet i byen. Samtidig er tagene smukke at se på og behøver slet ikke være svære selv at lægge. Miljøpunkt Østerbro ønsker med dette inspirationskatalog at vise, hvorfor vi skal have flere grønne tage i bydelen og give svar på de mange spørgsmål, der kan være, før man tager beslutningen om at lægge et grønt tag. Du kan også læse om flere smukke, nyttige og meget forskellige slags grønne tage, som allerede er lagt på Østerbro og i København. 3

4 PRaktisk om grønne tage gode råd fra Københavns kommune gode råd fra Agrotech Sådan lægger du et grønt tag typer af grønne tage Inspirerende projekter et grønt badehus grønt tag på cykelskur meterhøjt græs på taget en grøn have på Rigsarkivet Taghave i Birkegade et alternativt grønt tag

5 5 Foto: Miljøpunkt Østerbro

6 Gode råd fra Københavns Kommune København står overfor udfordringer med at tilpasse byen til fremtidens klimaforandringer. Miljøpunkt Østerbro har spurgt Københavns Kommune, hvorfor byen skal have flere grønne tage, og hvordan vi får det. Se kommunens svar her. Hvorfor skal vi have grønne tage i København? Grønne tage er en moderne og klimavenlig løsning på de klimaforandringer, byen vil opleve. Det vil i fremtiden regne oftere og kraftigere, hvilket vil belaste kloaksystemet. Grønne tage fungerer ligesom en eng, der kan optage omkring % af den regn, der falder på taget, og dermed mindske belastningen på kloaksystemet. Desuden har København en ambition om i 2025 at være Europas første CO2-neutrale hovedstad. Grønne tage isolerer bygningen bedre mod både kulde og varme. Det resulterer i et lavere energiforbrug til opvarmning og afkøling - og dermed et mindre CO2-udslip. Og så er København en by, hvor vi bor mange, og hvor flere og flere gerne vil bo. Grønne tage er smukke at kigge på, og kan fungere som grønne, rekreative områder tæt på boligen i den tætbebyggede by. Hvordan kan københavnerne selv bidrage til udbredelsen af grønne tage? De mange cykel- og skraldeskure i Københavns baggårde kan være oplagte steder at lægge grønne tage, da et grønt tag ligger bedst på tage med en hældning under 30 grader. Grønne tage koster ikke nødvendigvis mere at få lagt end almindelige tage, men de forlænger et tags levetid, fordi det beskyttes mod UV-strålernes nedbrydende virkning. Det kan være en god forretning for dem, og vi opfordrer borgerne til at lægge grønne tage. 6

7 Korsgadehallen på Nørrebro. Foto: Ursula Bach Hvad gør Københavns Kommune for at udbrede grønne tage? Nyt kommunalt byggeri eller renovering af eksisterende, med en taghældning på under 30 grader skal, i det omfang det er muligt, have grønt tag. Når der laves nye lokalplaner indarbejdes kravet om grønne tage, så også privat byggeri skal have grønne tage, hvis det er muligt. Hvad skal man som borger være opmærksom på, hvis man vil have et grønt tag? Det er en god ide at henvende sig til Københavns Kommune for at få råd og vejledning omkring grønne tage og for at sikre sig, at man ikke skal have en byggetilladelse til projektet. Læs mere på eller kontakt Københavns Kommune på

8 Gode råd fra AgroTech AgroTech tilbyder forskningsbaseret rådgivning om grønne livsmiljøer som grønne tage. Miljøpunkt Østerbro har spurgt deres eksperter, hvordan grønne tage fungerer, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil lægge et grønt tag. Se deres svar her. Hvorfor skal vi have grønne tage i byen? Grønne tage absorberer og tilbageholder en stor del af den regn, der falder på det. Vandet vil så fordampe fra taget, og på den måde belaster det ikke kloaksystemet. Desuden mindsker et grønt tag den temperaturpåvirkning bygningen udsættes for når vandet fordamper køles taget. Det gavner tagets levetid og kan mindske behovet for aircondition i byerne. Ud over de klimamæssige fordele, tilbageholdelse af regnvand og mindre temperatur påvirkning, så skaber grønne tage mere biodiversitet i byerne. Og endelig er det veldokumenteret, at grønne områder påvirker menneskers livskvalitet positivt og det gælder også for grønne tage. Hvordan fungerer et almindeligt grønt tag? Hele kernen i det grønne tag er planterne, da de kan optage og fordampe rigtigt meget vand. Under planterne ligger et drænlag og jord, som planterne vokser i og nederst er en helt vandtæt membran, der beskytter tagkonstruktionen nedenunder. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil lægge et grønt tag? Grønne tage vejer fra ca. 50 kilo per kvadratmeter og opefter alt efter type, så man skal have undersøgt, om den bærende konstruktion kan klare vægten eller om man skal have forstærket den, inden taget lægges. Der kan også være regler i lokalplaner, så som krav til tagets udseende, materialer og hældning. Hvad kræver et grønt tag af vedligehold? Det kommer an på, hvilken type tag man vælger. De helt lette kaldes ekstensive og kræver ingen eller meget lidt vedligeholdelse. De tungere og tykkere typer suger mere 8

9 Sedummåtte. Foto: AgroTech vand, men kræver noget mere vedligeholdelse, typisk som en normal have, og kaldes derfor også intensive betegnelsen er altså et udtryk for hvor meget arbejde, der er med dem. Hvor længe holder et grønt tag? Man har brugt grønne tage i mange år i udlandet, og erfaringer fra eksempelvis Tyskland viser, at moderne grønne tage kan holde i 40 år eller mere. Har du et godt råd til dem, der gerne vil i gang med at lægge et grønt tag? Kodeordet er planlægning. Man skal tænke sig om og være klar over, hvad man ønsker af det grønne tag, og hvorfor man vil have det. Er det kun for at tilbageholde regnvand, eller skal man kunne bruge det til mere? Kan det ses, og hvordan skal det så se ud? Hvis man gør forarbejdet grundigt, bliver det nemmere at vælge den rigtige tagløsning. 9

10 Drænlag Filtdug Vækstlag Plantelag Vandtæt membran Rodspærrende filtdug Tag Principskitse af opbygning af et grønt tag. Skitse: Miljøpunkt Østerbro. 10

11 Grønt tag - så let kan det gøres Tag først stilling til om taget kan bære den ekstra vægt fra et grønt tag kig på bjælker, tagpap o.l. Hvis du vil have sikkerhed for hvor meget taget kan bære, så kontakt en tømrer eller en byggesagkyndig, der kan vurdere det for dig. Først lægges en rodspærrende filtdug, der sikrer, at rødderne ikke vokser ned i tagunderlaget. Hvis ikke den rodspærrende filtdug er vandtæt, skal der også lægges en vandtæt membran, der sikrer mod vandskader. Læg derefter et drænlag, hvori regnvandet opmagasineres, så det grønne tag langsomt kan optage vandet. Ovenpå drænlaget lægges endnu en filtdug. Denne form for dug sikrer mod råd og mod, at drænlagets magasiner fyldes op med jord og sand fra det grønne tag. 6. Til sidst lægges det egentlige grønne tag, som typisk består af måtter med jord, småsten og forskellige planter. Dette er ét eksempel på opbygningen af et grønt tag på eksempelvis et cykel- eller skraldeskur. Jo større bæreevne dit tag har, jo flere forskellige valgmuligheder har du i forhold til selve det grønne tag. Opbygningen købes typisk samlet til en fast kvadratmeterpris, som varierer alt efter, hvilken type tag der skal lægges. Et tyndt grønt tag med sedumplanter koster omkring 500 kroner per kvadratmeter at lægge. Grønne tage kan bedst etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning på omkring grader. I nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre at etablere et grønt tag, selvom taget er stejlere end grader. Men det kræver ekstra befæstning af vegetationen, så den ikke kan glide ned ad taget. Desuden kan det kræve vanding, da regnvandet hurtigere løber af et stejlt tag. 11

12 Typer af grønne tage Der findes forskellige typer grønne tage, der varierer i tykkelse, vægt og sugeevne. Det er først og fremmest tagets form, hældning og konstruktion, som afgør, om du kan etablere et grønt tag. Jo mere vægt taget kan bære, jo tykkere kan det grønne tag være. Jo tykkere det grønne tag er, jo flere forskellige planter kan der vokse på taget, og jo mere vand kan det optage. Man skelner typisk mellem tre typer af grønne tage: Det ekstensive grønne tag Dette tag er typisk tilplantet med sedumplanter og sukkulenter, der er hårdføre og tørketolerante. Denne type tag er let at lægge, vejer ikke så meget per kvadratmeter, og vedligeholdelsen af det ekstensive tag er minimal gennem hele året. Et ekstensivt grønt tag optager omkring halvdelen af det vand, der falder på det og egner sig ikke typisk til ophold. Det semi-intensive grønne tag Et semi-intensivt grønt tag er velegnet til planter, som kræver mere jord. Taget er derfor tykkere, vejer mere end det ekstensive per kvadratmeter, kræver lidt mere vedligehold og optager også mere vand. Et semi-intensivt tag kan klare ophold på taget. Det intensive grønne tag Et intensivt grønt tag har et tykt og tungt vækstlag, hvor der kan vokse buske og mindre træer. På et sådan tag, kan der skabes en have med samme muligheder som i en have i terrænniveau. Det gør det intensive grønne tag oplagt til ophold. Det intensive grønne tag kan optage omkring 80 % af den årlige regn, og kræver mest vedligehold af de tre typer tage. Hvis det er muligt, er det en god ide at veksle mellem tykkelsen af vækstlaget, når man lægger et grønt tag, da der derved vil opstå mulighed for, at flere forskellige plantearter kan gro på taget. Jo flere forskellige plantearter, der gror på taget, jo flere forskellige insekter vil det tiltrække. Dette bidrager til en øget biodiversitet. På de kommende sider, kan du se eksempler på forskellige typer grønne tage fra København. 12

13 Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Kristian Skaarup Foto: Miljøpunkt Østerbro 13 Foto: Miljøpunkt Østerbro

14 Et vinterbadelaug gik sammen og fik grønt badehus Medlemmerne i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug har lånt penge til foreningen og derved sikret, at et nyt lavenergi badehus med 210 m 2 grønt tag kunne indvies i efteråret Det nye hus giver medlemmerne stor livskvalitet, og pengene får de retur i Vinterbadelauget, der holder til på Svaneknoppen, Svanemøllehavnens nordmole på Østerbro, nyder ikke bare den smukke udsigt over havet fra saunaen i deres nye badehus. Mens de sidder og sveder efter en kold dukkert, kan de også få glæde af at kigge ud på et stort grønt tag, de selv har muliggjort at få lagt på badehuset og tilhørende naboskure. Drømmen om et nyt lækkert lavenergi badehus blev i 2013 til virkelighed for det unge vinterbadelaug, der ellers blot havde haft et skur med sauna til rådighed. De enkelte medlemmer lånte foreningen penge af egen lomme til at kunne bygge huset. Foreningen har fået økonomisk støtte fra en række puljer og fonde til omkring en fjerdedel af det samlede budget på 4 millioner, men denne støtte havde slet ikke været mulig at opnå, hvis ikke badelaugets medlemmer selv havde bidraget med ca. 1,5 millioner kroner. Pengene er blevet rejst dels gennem lånebeviser på eller kr. fra medlemmerne, og et øget medlemskontigent i to år. På få måneder tegnede de, dengang, 700 medlemmer lånebeviser på næsten kr, fortæller den stolte formand for vinterbadelauget og en af arkitekterne bag det nye badehus Klaus Lange. Vi gjorde det på denne måde for både at se, om folk bakkede op om projektet, og for at få økonomisk opbakning udefra, fortæller Klaus Lange. Da omverdenen kunne se, at der var stor opbakning til projektet blandt medlemmerne, var det let at få økonomisk støtte til byggeriet. Det nye badehus har ud over et stort grønt tag også solceller på den sydvendte del af taget, LED-lys og lavenergivinduer. Huset cirkulerer den varme overskudsluft fra saunaen til resten af huset. Formand Klaus Lange brugte sammen med den øvrige bestyrelse for vinderbadelauget meget frivillig tid på at få gennemført det nye hus. Han fortæller, at hovedforudsætningen for at han ville bruge så meget tid var, at huset skulle bygges så bæredygtigt som muligt. Og det indebar også grønt tag på badehuset 14

15 Foto: Miljøpunkt Østerbro og dertilhørende skure. Tagarealet, der i alt er ca. 210 m 2 har kostet kroner at etablere, som er en lille del af det samlede budget for huset på 4 millioner. Det har ikke været særlig dyrt, så der er ikke noget argument for ikke at lægge det, fortælle Klaus Lange og understreger, at det grønne tag ikke har betydet nogen ekstra arbejdsopgave for foreningen: Det var meningen, man skulle vande det lidt i starten, men så blev det regnvejr, så det har været ret let at håndtere. Ca. 210 m 2 grønt tag på badehuset har kostet omkring kr. Det nye badehus har kostet omkring 4 mio. kr. Medlemmerne har bidraget til finansieringen gennem lån til foreningen og et øget medlemskontigent. Dette fik flere fonde til også at støtte projektet. Læs mere på 15

16 16

17 I dag har Svanemøllebugtens vinterbadelaug over 1700 medlemmer og en voksende venteliste af folk, der gerne vil vinterbade i klubben. Som et medlem siger efter at have taget det kolde gys og er på vej ind i saunaen med den smukke udsigt over vandet og et stort grønt tag: Det her er ægte livskvalitet. 17 Foto: Miljøpunkt Østerbro

18 Foto: Miljøpunkt Østerbro Et sedumtag, som det ejerforeningen har valgt koster ca. 500 kroner per kvadratmeter at lægge. Hvis dit cykelskur er 15 m 2 koster et sådan tag ca kroner. Et sedumtag kan kun etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning på maksimum grader. Og derfor er cykel- og skraldeskure oplagte til sådan et tag. 18 Foto: Miljøpunkt Østerbro

19 Grønt tag på cykelskur På hjørnet af Nordre Frihavnsgade og Petersborgvej på Indre Østerbro har en mindre ejerboligforening fået nyt cykelskur. Det er ikke et helt almindeligt cykelskur taget er nemlig dækket af grønt. Christina Præstkær, beboer i Petersborgvej, har udsigt til et grønt tag fra sin altan og sætter stor pris på det: Det er så dejligt at have noget grønt at kigge på. Og så kan man også følge med i årstidernes skiften. Det grønne tag i gården består af sedumplanter, som skifter udseende alt efter årstiden, og hvor meget sol og regn det får. Det er som at få lidt af naturen ind i gården, fortæller Christina Præstkær. Da ejerboligforeningens gård skulle igennem en gennemgribende renovering for omkring fire år siden, skulle der også bygges et cykelskur til beboernes mange cykler. En anlægsgartner i gårdudvalget fortalte om fordelene ved det grønne tag, så beboerne blev enige om, at det ville de have. Derfor blev cykelskuret bygget til at kunne bære et grønt tag, der vejer lidt mere end et almindeligt tag. Udgifterne til det grønne tag blev en del af de samlede udgifter til gårdrenoveringen, som foreningens beboere havde sparet op til. Christina Præstkær opfordrer andre til at tænke grønne tage ind, hvis de er i gang med projekter, hvor det er muligt: Selve det grønne tag var en meget lille del af udgiften, så jeg vil bare opfordre folk til at gøre det, hvis de alligevel er i gang. Det grønne tag var samtidig en let måde at skabe en grønnere gård for boligforeningen uden, at det har krævet det store arbejde. Dog har de været nødt til at tæmme planterne på taget et par gange. Det har nemlig vist sig, at udover sedumplanter, er andre mere vildtvoksende planter også begyndt at gro i taget. Christina Præstkær synes selv, det var rigtig fint, at taget fik et vildere udseende, men desværre har beboeren med soveværelsesvindue lige ud til taget kraftig pollenallergi, så den går ikke. I dag kan beboerne slet ikke forestille sig en gård uden det grønne indslag cykelskurets tag giver. Planerne er da også, at gården i fremtiden skal gøres endnu grønnere. Næste gang bliver det dog i jordhøjde, der skal plantes. 19

20 Meterhøjt græs på taget I Nordhavn på Østerbro ligger et miljøcenter, et bæredygtigt nul-energi hus, der ud over solfangere, solceller og jordvarme har et markant grønt tag. Det grønne tag går i et med terrænet og strækker sig fra jorden i den ene side og hen over bygningen. En af visionerne for Nordhavnen er, at bydelen skal sætte nye standarder for miljømæssig bæredygtig byudvikling. For at opnå et byggeri, der kan bruges som et demonstrationsprojekt, har Københavns Kommune valgt at etablere et bæredygtigt og grønt miljøcenter i den nye bydel. Miljøcentret har en grøn tagkonstruktion, der vejer ca. 400 kilo per kvadratmeter med bevoksning på, der kan blive omkring 1 meter højt. Det grønne tag vokser ligesom op fra jorden, og på den måde formår miljøcentret at føre områdets græsarter op på taget. Desuden forsinkes regnvandet, og en overbelastning af kloaksystemet undgås. Miljøcentret skal drive depotet for forurenet jord i Nordhavnen. Planterne i det grønne tag er også med til at regulere luftfugtigheden og rense luften for støv og andre skadelige partikler i et støvbelastet jorddepots område. Læs mere ved at søge på KMC Nordhavn på 20 Foto: Ursula Bach

21 En grøn have på Rigsarkivet Trænger du til en hvilepause i grønne omgivelser midt i København, så er den store have på taget af Rigsarkivet bag ved Hovedbanegården det rette sted. Her er et stort grønt tag blevet til et offentligt udeareal til gavn for byens beboere og besøgende. Foto: Schønherr A/S Foto: Kontraframe På hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge i København ligger en offentligt tilgængelig taghave med græs, bunddækkende planter og plantekasser. Taghaven, der ligger på taget af Rigsarkivet, kaldes "Det grønne strøg", og er et stille byrum tæt på havnen, tilbagetrukket fra byens larm. Taget er m 2 og ud over den rekreative værdi, som området giver byen, bidrager det grønne tagareal til at tilbageholde regnvand og til at øge byens biodiversitet. Taget fungerer som en offentlig taghave, og giver bydelens borgere et tiltrængt grønt område at opholde sig på, hvor man kan gå en tur, sidde og nyde sin madpakke eller bare fortrænge byens støj et øjeblik. Der er også en cykelsti gennem haven, så stedet fungerer, som en grøn forbindelse mellem Bernstorffsvej og broen ved Dybbølsbro station. Haven har mere end 40 forskellige planter, som man kan nyde duften af, når man passerer igennem eller opholder sig i taghaven. Læs mere på 21

22 Grønt tag som et ekstra uderum Et grønt tag kan fungere som en have og et uderum. Det har forening AB Birkegade 4-6 på Nørrebro gode erfaringer med. Da andelsforeningen AB Birkegade 4-6 blev nødt til at udskifte deres utætte tag, besluttede foreningen ikke blot at omdanne tagetagen til lejligheder, men også at skabe et stort ekstra uderum på taget af bygningen. Foreningen, som ligger på Nørrebro, manglede gode uderum, da deres gård var lille og mørk. Efter omdannelsen fik de på taget en 410 m 2 stor terrasse, hvoraf en tredjedel består af en græsbeklædt bakke, der bugter sig over taget. Tagterrassen er med sin græsdækkede bakke, grillpladser, udekøkken og aktivitetsområde med blødt underlag blevet et samlingspunkt for hele foreningen. Samtidig kan taget i dag optage en del af det regnvand, der falder på det, i stedet for blot at lede det i kloakken. Derudover bevirker konstruktionen af taget, at de øverste lejligheder i betydelig grad kan spare på opvarmningen af lejlighederne. Læs mere om Birkegade-projektet på 22 Foto: JDS Architects

23 En have på taget Flere steder laves der alternative grønne tage med plantekasser, hvori der for eksempel dyrkes jordbær, tomater, krydderurter og rodfrugter. Du kan også gøre taget grønnere på en alternativ måde, som samtidig kan styrke fællesskabet i en boligforening og ligefrem give udbytte i form af grøntsager og krydderurter. I en gård på Nørrebro dyrkes der tomater, og salat i kasser på taget af gårdens skralde- og cykelskure. En beboer tog initiativ til projektet, men alle gårdens beboere kan deltage, og i dag holdes der ofte fællesspisninger og arbejdsdage i gården, hvor plantekasserne passes og plejes. skyline. Brooklyn Grange sælger både deres grøntsager til nabolagets beboere og til en række lokale restauranter. Se mere om Brooklyn Grange på og projektet på Nørrebro på I meget større målestok dyrker verdens største urbane tag-farm, Brooklyn Grange i New York et hav af grøntsager, på et 6000 m 2 stort tag, med udsigt til Manhattans Foto: Miljøpunkt Østerbro 23 Foto: Miljøpunkt Østerbro

24 I dette inspirationskatalog sætter Miljøpunkt Østerbro fokus på grønne tage som én måde at håndtere fremtidens øgede regnmængder på. Grønne tage kan lægges på alt fra beboelsesejendomme, til taget på legehuset, og skralde- og cykelskure i byernes gårde. Et grønt tag optager % af den årlige regn. Regn som derved ikke belaster kloakken. I kataloget kan du få svar på spørgsmål om grønne tage, læse Københavns Kommunes gode råd til dig og se inspirerende eksempler på grønne tage.

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012 Idékatalog Levende tagflader Frederiksberg Kommune - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 1 1 2. MAJ 2012 Idékataloget er udarbejdet af Frederiksberg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard,

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Velkommen. Sit, fru Kristof!

Velkommen. Sit, fru Kristof! * Velkommen Sit, fru Kristof! Velkomst David og Katrine Dagens Program Tid 13.30-14.30 Tema 14.30-15.00 Affald Præsentationsrunde Regnvand 15.00-15.30 Pause 15.30-16.00 Byhaver 16.00-16.30 Energiopgaver

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage

Roofing. Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage Roofing Sarnafil T-tagsystem et trygt, økonomisk og miljøvenligt valg til flade tage unik viden uovertruffen kvalitet Sarnafil er verdens førende leverandør af miljøvenlige membraner og tagløsninger baseret

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi

Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme. Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Nye regnvandsanlæg i gamle etageejendomme Charlotte Storm, Vandsparerådgiver 1 Københavns Energi Baggrund et ønske om vandbesparelser 100% af Københavns vand hentes udefra Trækket på vandressourcen omkring

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

FORSLAG OM ALTANER MOD GÅRDEN

FORSLAG OM ALTANER MOD GÅRDEN FORSLAG OM ALTANER MOD GÅRDEN Vi har siden sidste generalforsamling arbejdet på projekt altan og har indhentet godkendelse fra kommunen samt tilbud fra 3 altanfirmaer. Vi har valgt altanfirmaet HSK, der

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere