GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København"

Transkript

1 GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

2 Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej København Ø Tlf.: Fotos: Se krediteringer på billeder. Fotos forside: Ursula Bach. Kataloget er støttet af Østerbro Lokaludvalg. Kataloget kan afhentes gratis hos Miljøpunkt Østerbro. 2

3 Miljøpunkt Østerbro håber, at dette katalog kan inspirere flere til at lægge grønne tage i byen. I fremtiden vil klimaforandringer medføre, at det vil regne oftere og kraftigere. Kloakkerne i København kan allerede i dag have svært ved at rumme vandet, når det regner meget, som København har oplevet ved flere skybrud, hvor vandet løb i gaderne, og der stod vand i flere kældre. Vi skal gøre byen robust mod fremtidens vejr for at undgå ødelæggende oversvømmelser. En af de måder vi kan forberede byen mod de stigende regnmængder er ved at etablere grønne tage. Grønne tage kan optage % af den regn, der falder på dem. Derved belastes kloakkerne mindre. Grønne tage findes i mange former og afskygninger. De kan lægges på alt fra beboelsesejendomme til taget på legehuset og skralde- og cykelskure i gården. Udover at opsamle regnvand er et grønt tag levested for planter og dyr og er derfor med til at skabe større biodiversitet i byen. Samtidig er tagene smukke at se på og behøver slet ikke være svære selv at lægge. Miljøpunkt Østerbro ønsker med dette inspirationskatalog at vise, hvorfor vi skal have flere grønne tage i bydelen og give svar på de mange spørgsmål, der kan være, før man tager beslutningen om at lægge et grønt tag. Du kan også læse om flere smukke, nyttige og meget forskellige slags grønne tage, som allerede er lagt på Østerbro og i København. 3

4 PRaktisk om grønne tage gode råd fra Københavns kommune gode råd fra Agrotech Sådan lægger du et grønt tag typer af grønne tage Inspirerende projekter et grønt badehus grønt tag på cykelskur meterhøjt græs på taget en grøn have på Rigsarkivet Taghave i Birkegade et alternativt grønt tag

5 5 Foto: Miljøpunkt Østerbro

6 Gode råd fra Københavns Kommune København står overfor udfordringer med at tilpasse byen til fremtidens klimaforandringer. Miljøpunkt Østerbro har spurgt Københavns Kommune, hvorfor byen skal have flere grønne tage, og hvordan vi får det. Se kommunens svar her. Hvorfor skal vi have grønne tage i København? Grønne tage er en moderne og klimavenlig løsning på de klimaforandringer, byen vil opleve. Det vil i fremtiden regne oftere og kraftigere, hvilket vil belaste kloaksystemet. Grønne tage fungerer ligesom en eng, der kan optage omkring % af den regn, der falder på taget, og dermed mindske belastningen på kloaksystemet. Desuden har København en ambition om i 2025 at være Europas første CO2-neutrale hovedstad. Grønne tage isolerer bygningen bedre mod både kulde og varme. Det resulterer i et lavere energiforbrug til opvarmning og afkøling - og dermed et mindre CO2-udslip. Og så er København en by, hvor vi bor mange, og hvor flere og flere gerne vil bo. Grønne tage er smukke at kigge på, og kan fungere som grønne, rekreative områder tæt på boligen i den tætbebyggede by. Hvordan kan københavnerne selv bidrage til udbredelsen af grønne tage? De mange cykel- og skraldeskure i Københavns baggårde kan være oplagte steder at lægge grønne tage, da et grønt tag ligger bedst på tage med en hældning under 30 grader. Grønne tage koster ikke nødvendigvis mere at få lagt end almindelige tage, men de forlænger et tags levetid, fordi det beskyttes mod UV-strålernes nedbrydende virkning. Det kan være en god forretning for dem, og vi opfordrer borgerne til at lægge grønne tage. 6

7 Korsgadehallen på Nørrebro. Foto: Ursula Bach Hvad gør Københavns Kommune for at udbrede grønne tage? Nyt kommunalt byggeri eller renovering af eksisterende, med en taghældning på under 30 grader skal, i det omfang det er muligt, have grønt tag. Når der laves nye lokalplaner indarbejdes kravet om grønne tage, så også privat byggeri skal have grønne tage, hvis det er muligt. Hvad skal man som borger være opmærksom på, hvis man vil have et grønt tag? Det er en god ide at henvende sig til Københavns Kommune for at få råd og vejledning omkring grønne tage og for at sikre sig, at man ikke skal have en byggetilladelse til projektet. Læs mere på eller kontakt Københavns Kommune på

8 Gode råd fra AgroTech AgroTech tilbyder forskningsbaseret rådgivning om grønne livsmiljøer som grønne tage. Miljøpunkt Østerbro har spurgt deres eksperter, hvordan grønne tage fungerer, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil lægge et grønt tag. Se deres svar her. Hvorfor skal vi have grønne tage i byen? Grønne tage absorberer og tilbageholder en stor del af den regn, der falder på det. Vandet vil så fordampe fra taget, og på den måde belaster det ikke kloaksystemet. Desuden mindsker et grønt tag den temperaturpåvirkning bygningen udsættes for når vandet fordamper køles taget. Det gavner tagets levetid og kan mindske behovet for aircondition i byerne. Ud over de klimamæssige fordele, tilbageholdelse af regnvand og mindre temperatur påvirkning, så skaber grønne tage mere biodiversitet i byerne. Og endelig er det veldokumenteret, at grønne områder påvirker menneskers livskvalitet positivt og det gælder også for grønne tage. Hvordan fungerer et almindeligt grønt tag? Hele kernen i det grønne tag er planterne, da de kan optage og fordampe rigtigt meget vand. Under planterne ligger et drænlag og jord, som planterne vokser i og nederst er en helt vandtæt membran, der beskytter tagkonstruktionen nedenunder. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil lægge et grønt tag? Grønne tage vejer fra ca. 50 kilo per kvadratmeter og opefter alt efter type, så man skal have undersøgt, om den bærende konstruktion kan klare vægten eller om man skal have forstærket den, inden taget lægges. Der kan også være regler i lokalplaner, så som krav til tagets udseende, materialer og hældning. Hvad kræver et grønt tag af vedligehold? Det kommer an på, hvilken type tag man vælger. De helt lette kaldes ekstensive og kræver ingen eller meget lidt vedligeholdelse. De tungere og tykkere typer suger mere 8

9 Sedummåtte. Foto: AgroTech vand, men kræver noget mere vedligeholdelse, typisk som en normal have, og kaldes derfor også intensive betegnelsen er altså et udtryk for hvor meget arbejde, der er med dem. Hvor længe holder et grønt tag? Man har brugt grønne tage i mange år i udlandet, og erfaringer fra eksempelvis Tyskland viser, at moderne grønne tage kan holde i 40 år eller mere. Har du et godt råd til dem, der gerne vil i gang med at lægge et grønt tag? Kodeordet er planlægning. Man skal tænke sig om og være klar over, hvad man ønsker af det grønne tag, og hvorfor man vil have det. Er det kun for at tilbageholde regnvand, eller skal man kunne bruge det til mere? Kan det ses, og hvordan skal det så se ud? Hvis man gør forarbejdet grundigt, bliver det nemmere at vælge den rigtige tagløsning. 9

10 Drænlag Filtdug Vækstlag Plantelag Vandtæt membran Rodspærrende filtdug Tag Principskitse af opbygning af et grønt tag. Skitse: Miljøpunkt Østerbro. 10

11 Grønt tag - så let kan det gøres Tag først stilling til om taget kan bære den ekstra vægt fra et grønt tag kig på bjælker, tagpap o.l. Hvis du vil have sikkerhed for hvor meget taget kan bære, så kontakt en tømrer eller en byggesagkyndig, der kan vurdere det for dig. Først lægges en rodspærrende filtdug, der sikrer, at rødderne ikke vokser ned i tagunderlaget. Hvis ikke den rodspærrende filtdug er vandtæt, skal der også lægges en vandtæt membran, der sikrer mod vandskader. Læg derefter et drænlag, hvori regnvandet opmagasineres, så det grønne tag langsomt kan optage vandet. Ovenpå drænlaget lægges endnu en filtdug. Denne form for dug sikrer mod råd og mod, at drænlagets magasiner fyldes op med jord og sand fra det grønne tag. 6. Til sidst lægges det egentlige grønne tag, som typisk består af måtter med jord, småsten og forskellige planter. Dette er ét eksempel på opbygningen af et grønt tag på eksempelvis et cykel- eller skraldeskur. Jo større bæreevne dit tag har, jo flere forskellige valgmuligheder har du i forhold til selve det grønne tag. Opbygningen købes typisk samlet til en fast kvadratmeterpris, som varierer alt efter, hvilken type tag der skal lægges. Et tyndt grønt tag med sedumplanter koster omkring 500 kroner per kvadratmeter at lægge. Grønne tage kan bedst etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning på omkring grader. I nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre at etablere et grønt tag, selvom taget er stejlere end grader. Men det kræver ekstra befæstning af vegetationen, så den ikke kan glide ned ad taget. Desuden kan det kræve vanding, da regnvandet hurtigere løber af et stejlt tag. 11

12 Typer af grønne tage Der findes forskellige typer grønne tage, der varierer i tykkelse, vægt og sugeevne. Det er først og fremmest tagets form, hældning og konstruktion, som afgør, om du kan etablere et grønt tag. Jo mere vægt taget kan bære, jo tykkere kan det grønne tag være. Jo tykkere det grønne tag er, jo flere forskellige planter kan der vokse på taget, og jo mere vand kan det optage. Man skelner typisk mellem tre typer af grønne tage: Det ekstensive grønne tag Dette tag er typisk tilplantet med sedumplanter og sukkulenter, der er hårdføre og tørketolerante. Denne type tag er let at lægge, vejer ikke så meget per kvadratmeter, og vedligeholdelsen af det ekstensive tag er minimal gennem hele året. Et ekstensivt grønt tag optager omkring halvdelen af det vand, der falder på det og egner sig ikke typisk til ophold. Det semi-intensive grønne tag Et semi-intensivt grønt tag er velegnet til planter, som kræver mere jord. Taget er derfor tykkere, vejer mere end det ekstensive per kvadratmeter, kræver lidt mere vedligehold og optager også mere vand. Et semi-intensivt tag kan klare ophold på taget. Det intensive grønne tag Et intensivt grønt tag har et tykt og tungt vækstlag, hvor der kan vokse buske og mindre træer. På et sådan tag, kan der skabes en have med samme muligheder som i en have i terrænniveau. Det gør det intensive grønne tag oplagt til ophold. Det intensive grønne tag kan optage omkring 80 % af den årlige regn, og kræver mest vedligehold af de tre typer tage. Hvis det er muligt, er det en god ide at veksle mellem tykkelsen af vækstlaget, når man lægger et grønt tag, da der derved vil opstå mulighed for, at flere forskellige plantearter kan gro på taget. Jo flere forskellige plantearter, der gror på taget, jo flere forskellige insekter vil det tiltrække. Dette bidrager til en øget biodiversitet. På de kommende sider, kan du se eksempler på forskellige typer grønne tage fra København. 12

13 Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Kristian Skaarup Foto: Miljøpunkt Østerbro 13 Foto: Miljøpunkt Østerbro

14 Et vinterbadelaug gik sammen og fik grønt badehus Medlemmerne i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug har lånt penge til foreningen og derved sikret, at et nyt lavenergi badehus med 210 m 2 grønt tag kunne indvies i efteråret Det nye hus giver medlemmerne stor livskvalitet, og pengene får de retur i Vinterbadelauget, der holder til på Svaneknoppen, Svanemøllehavnens nordmole på Østerbro, nyder ikke bare den smukke udsigt over havet fra saunaen i deres nye badehus. Mens de sidder og sveder efter en kold dukkert, kan de også få glæde af at kigge ud på et stort grønt tag, de selv har muliggjort at få lagt på badehuset og tilhørende naboskure. Drømmen om et nyt lækkert lavenergi badehus blev i 2013 til virkelighed for det unge vinterbadelaug, der ellers blot havde haft et skur med sauna til rådighed. De enkelte medlemmer lånte foreningen penge af egen lomme til at kunne bygge huset. Foreningen har fået økonomisk støtte fra en række puljer og fonde til omkring en fjerdedel af det samlede budget på 4 millioner, men denne støtte havde slet ikke været mulig at opnå, hvis ikke badelaugets medlemmer selv havde bidraget med ca. 1,5 millioner kroner. Pengene er blevet rejst dels gennem lånebeviser på eller kr. fra medlemmerne, og et øget medlemskontigent i to år. På få måneder tegnede de, dengang, 700 medlemmer lånebeviser på næsten kr, fortæller den stolte formand for vinterbadelauget og en af arkitekterne bag det nye badehus Klaus Lange. Vi gjorde det på denne måde for både at se, om folk bakkede op om projektet, og for at få økonomisk opbakning udefra, fortæller Klaus Lange. Da omverdenen kunne se, at der var stor opbakning til projektet blandt medlemmerne, var det let at få økonomisk støtte til byggeriet. Det nye badehus har ud over et stort grønt tag også solceller på den sydvendte del af taget, LED-lys og lavenergivinduer. Huset cirkulerer den varme overskudsluft fra saunaen til resten af huset. Formand Klaus Lange brugte sammen med den øvrige bestyrelse for vinderbadelauget meget frivillig tid på at få gennemført det nye hus. Han fortæller, at hovedforudsætningen for at han ville bruge så meget tid var, at huset skulle bygges så bæredygtigt som muligt. Og det indebar også grønt tag på badehuset 14

15 Foto: Miljøpunkt Østerbro og dertilhørende skure. Tagarealet, der i alt er ca. 210 m 2 har kostet kroner at etablere, som er en lille del af det samlede budget for huset på 4 millioner. Det har ikke været særlig dyrt, så der er ikke noget argument for ikke at lægge det, fortælle Klaus Lange og understreger, at det grønne tag ikke har betydet nogen ekstra arbejdsopgave for foreningen: Det var meningen, man skulle vande det lidt i starten, men så blev det regnvejr, så det har været ret let at håndtere. Ca. 210 m 2 grønt tag på badehuset har kostet omkring kr. Det nye badehus har kostet omkring 4 mio. kr. Medlemmerne har bidraget til finansieringen gennem lån til foreningen og et øget medlemskontigent. Dette fik flere fonde til også at støtte projektet. Læs mere på 15

16 16

17 I dag har Svanemøllebugtens vinterbadelaug over 1700 medlemmer og en voksende venteliste af folk, der gerne vil vinterbade i klubben. Som et medlem siger efter at have taget det kolde gys og er på vej ind i saunaen med den smukke udsigt over vandet og et stort grønt tag: Det her er ægte livskvalitet. 17 Foto: Miljøpunkt Østerbro

18 Foto: Miljøpunkt Østerbro Et sedumtag, som det ejerforeningen har valgt koster ca. 500 kroner per kvadratmeter at lægge. Hvis dit cykelskur er 15 m 2 koster et sådan tag ca kroner. Et sedumtag kan kun etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning på maksimum grader. Og derfor er cykel- og skraldeskure oplagte til sådan et tag. 18 Foto: Miljøpunkt Østerbro

19 Grønt tag på cykelskur På hjørnet af Nordre Frihavnsgade og Petersborgvej på Indre Østerbro har en mindre ejerboligforening fået nyt cykelskur. Det er ikke et helt almindeligt cykelskur taget er nemlig dækket af grønt. Christina Præstkær, beboer i Petersborgvej, har udsigt til et grønt tag fra sin altan og sætter stor pris på det: Det er så dejligt at have noget grønt at kigge på. Og så kan man også følge med i årstidernes skiften. Det grønne tag i gården består af sedumplanter, som skifter udseende alt efter årstiden, og hvor meget sol og regn det får. Det er som at få lidt af naturen ind i gården, fortæller Christina Præstkær. Da ejerboligforeningens gård skulle igennem en gennemgribende renovering for omkring fire år siden, skulle der også bygges et cykelskur til beboernes mange cykler. En anlægsgartner i gårdudvalget fortalte om fordelene ved det grønne tag, så beboerne blev enige om, at det ville de have. Derfor blev cykelskuret bygget til at kunne bære et grønt tag, der vejer lidt mere end et almindeligt tag. Udgifterne til det grønne tag blev en del af de samlede udgifter til gårdrenoveringen, som foreningens beboere havde sparet op til. Christina Præstkær opfordrer andre til at tænke grønne tage ind, hvis de er i gang med projekter, hvor det er muligt: Selve det grønne tag var en meget lille del af udgiften, så jeg vil bare opfordre folk til at gøre det, hvis de alligevel er i gang. Det grønne tag var samtidig en let måde at skabe en grønnere gård for boligforeningen uden, at det har krævet det store arbejde. Dog har de været nødt til at tæmme planterne på taget et par gange. Det har nemlig vist sig, at udover sedumplanter, er andre mere vildtvoksende planter også begyndt at gro i taget. Christina Præstkær synes selv, det var rigtig fint, at taget fik et vildere udseende, men desværre har beboeren med soveværelsesvindue lige ud til taget kraftig pollenallergi, så den går ikke. I dag kan beboerne slet ikke forestille sig en gård uden det grønne indslag cykelskurets tag giver. Planerne er da også, at gården i fremtiden skal gøres endnu grønnere. Næste gang bliver det dog i jordhøjde, der skal plantes. 19

20 Meterhøjt græs på taget I Nordhavn på Østerbro ligger et miljøcenter, et bæredygtigt nul-energi hus, der ud over solfangere, solceller og jordvarme har et markant grønt tag. Det grønne tag går i et med terrænet og strækker sig fra jorden i den ene side og hen over bygningen. En af visionerne for Nordhavnen er, at bydelen skal sætte nye standarder for miljømæssig bæredygtig byudvikling. For at opnå et byggeri, der kan bruges som et demonstrationsprojekt, har Københavns Kommune valgt at etablere et bæredygtigt og grønt miljøcenter i den nye bydel. Miljøcentret har en grøn tagkonstruktion, der vejer ca. 400 kilo per kvadratmeter med bevoksning på, der kan blive omkring 1 meter højt. Det grønne tag vokser ligesom op fra jorden, og på den måde formår miljøcentret at føre områdets græsarter op på taget. Desuden forsinkes regnvandet, og en overbelastning af kloaksystemet undgås. Miljøcentret skal drive depotet for forurenet jord i Nordhavnen. Planterne i det grønne tag er også med til at regulere luftfugtigheden og rense luften for støv og andre skadelige partikler i et støvbelastet jorddepots område. Læs mere ved at søge på KMC Nordhavn på 20 Foto: Ursula Bach

21 En grøn have på Rigsarkivet Trænger du til en hvilepause i grønne omgivelser midt i København, så er den store have på taget af Rigsarkivet bag ved Hovedbanegården det rette sted. Her er et stort grønt tag blevet til et offentligt udeareal til gavn for byens beboere og besøgende. Foto: Schønherr A/S Foto: Kontraframe På hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge i København ligger en offentligt tilgængelig taghave med græs, bunddækkende planter og plantekasser. Taghaven, der ligger på taget af Rigsarkivet, kaldes "Det grønne strøg", og er et stille byrum tæt på havnen, tilbagetrukket fra byens larm. Taget er m 2 og ud over den rekreative værdi, som området giver byen, bidrager det grønne tagareal til at tilbageholde regnvand og til at øge byens biodiversitet. Taget fungerer som en offentlig taghave, og giver bydelens borgere et tiltrængt grønt område at opholde sig på, hvor man kan gå en tur, sidde og nyde sin madpakke eller bare fortrænge byens støj et øjeblik. Der er også en cykelsti gennem haven, så stedet fungerer, som en grøn forbindelse mellem Bernstorffsvej og broen ved Dybbølsbro station. Haven har mere end 40 forskellige planter, som man kan nyde duften af, når man passerer igennem eller opholder sig i taghaven. Læs mere på 21

22 Grønt tag som et ekstra uderum Et grønt tag kan fungere som en have og et uderum. Det har forening AB Birkegade 4-6 på Nørrebro gode erfaringer med. Da andelsforeningen AB Birkegade 4-6 blev nødt til at udskifte deres utætte tag, besluttede foreningen ikke blot at omdanne tagetagen til lejligheder, men også at skabe et stort ekstra uderum på taget af bygningen. Foreningen, som ligger på Nørrebro, manglede gode uderum, da deres gård var lille og mørk. Efter omdannelsen fik de på taget en 410 m 2 stor terrasse, hvoraf en tredjedel består af en græsbeklædt bakke, der bugter sig over taget. Tagterrassen er med sin græsdækkede bakke, grillpladser, udekøkken og aktivitetsområde med blødt underlag blevet et samlingspunkt for hele foreningen. Samtidig kan taget i dag optage en del af det regnvand, der falder på det, i stedet for blot at lede det i kloakken. Derudover bevirker konstruktionen af taget, at de øverste lejligheder i betydelig grad kan spare på opvarmningen af lejlighederne. Læs mere om Birkegade-projektet på 22 Foto: JDS Architects

23 En have på taget Flere steder laves der alternative grønne tage med plantekasser, hvori der for eksempel dyrkes jordbær, tomater, krydderurter og rodfrugter. Du kan også gøre taget grønnere på en alternativ måde, som samtidig kan styrke fællesskabet i en boligforening og ligefrem give udbytte i form af grøntsager og krydderurter. I en gård på Nørrebro dyrkes der tomater, og salat i kasser på taget af gårdens skralde- og cykelskure. En beboer tog initiativ til projektet, men alle gårdens beboere kan deltage, og i dag holdes der ofte fællesspisninger og arbejdsdage i gården, hvor plantekasserne passes og plejes. skyline. Brooklyn Grange sælger både deres grøntsager til nabolagets beboere og til en række lokale restauranter. Se mere om Brooklyn Grange på og projektet på Nørrebro på I meget større målestok dyrker verdens største urbane tag-farm, Brooklyn Grange i New York et hav af grøntsager, på et 6000 m 2 stort tag, med udsigt til Manhattans Foto: Miljøpunkt Østerbro 23 Foto: Miljøpunkt Østerbro

24 I dette inspirationskatalog sætter Miljøpunkt Østerbro fokus på grønne tage som én måde at håndtere fremtidens øgede regnmængder på. Grønne tage kan lægges på alt fra beboelsesejendomme, til taget på legehuset, og skralde- og cykelskure i byernes gårde. Et grønt tag optager % af den årlige regn. Regn som derved ikke belaster kloakken. I kataloget kan du få svar på spørgsmål om grønne tage, læse Københavns Kommunes gode råd til dig og se inspirerende eksempler på grønne tage.

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd KOLOFON Udgivet af KL og Akademikerne KL Weidekampsgade 10 2300 København S www.kl.dk Kontakt: Margrethe

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere