GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København"

Transkript

1 GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

2 Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej København Ø Tlf.: Fotos: Se krediteringer på billeder. Fotos forside: Ursula Bach. Kataloget er støttet af Østerbro Lokaludvalg. Kataloget kan afhentes gratis hos Miljøpunkt Østerbro. 2

3 Miljøpunkt Østerbro håber, at dette katalog kan inspirere flere til at lægge grønne tage i byen. I fremtiden vil klimaforandringer medføre, at det vil regne oftere og kraftigere. Kloakkerne i København kan allerede i dag have svært ved at rumme vandet, når det regner meget, som København har oplevet ved flere skybrud, hvor vandet løb i gaderne, og der stod vand i flere kældre. Vi skal gøre byen robust mod fremtidens vejr for at undgå ødelæggende oversvømmelser. En af de måder vi kan forberede byen mod de stigende regnmængder er ved at etablere grønne tage. Grønne tage kan optage % af den regn, der falder på dem. Derved belastes kloakkerne mindre. Grønne tage findes i mange former og afskygninger. De kan lægges på alt fra beboelsesejendomme til taget på legehuset og skralde- og cykelskure i gården. Udover at opsamle regnvand er et grønt tag levested for planter og dyr og er derfor med til at skabe større biodiversitet i byen. Samtidig er tagene smukke at se på og behøver slet ikke være svære selv at lægge. Miljøpunkt Østerbro ønsker med dette inspirationskatalog at vise, hvorfor vi skal have flere grønne tage i bydelen og give svar på de mange spørgsmål, der kan være, før man tager beslutningen om at lægge et grønt tag. Du kan også læse om flere smukke, nyttige og meget forskellige slags grønne tage, som allerede er lagt på Østerbro og i København. 3

4 PRaktisk om grønne tage gode råd fra Københavns kommune gode råd fra Agrotech Sådan lægger du et grønt tag typer af grønne tage Inspirerende projekter et grønt badehus grønt tag på cykelskur meterhøjt græs på taget en grøn have på Rigsarkivet Taghave i Birkegade et alternativt grønt tag

5 5 Foto: Miljøpunkt Østerbro

6 Gode råd fra Københavns Kommune København står overfor udfordringer med at tilpasse byen til fremtidens klimaforandringer. Miljøpunkt Østerbro har spurgt Københavns Kommune, hvorfor byen skal have flere grønne tage, og hvordan vi får det. Se kommunens svar her. Hvorfor skal vi have grønne tage i København? Grønne tage er en moderne og klimavenlig løsning på de klimaforandringer, byen vil opleve. Det vil i fremtiden regne oftere og kraftigere, hvilket vil belaste kloaksystemet. Grønne tage fungerer ligesom en eng, der kan optage omkring % af den regn, der falder på taget, og dermed mindske belastningen på kloaksystemet. Desuden har København en ambition om i 2025 at være Europas første CO2-neutrale hovedstad. Grønne tage isolerer bygningen bedre mod både kulde og varme. Det resulterer i et lavere energiforbrug til opvarmning og afkøling - og dermed et mindre CO2-udslip. Og så er København en by, hvor vi bor mange, og hvor flere og flere gerne vil bo. Grønne tage er smukke at kigge på, og kan fungere som grønne, rekreative områder tæt på boligen i den tætbebyggede by. Hvordan kan københavnerne selv bidrage til udbredelsen af grønne tage? De mange cykel- og skraldeskure i Københavns baggårde kan være oplagte steder at lægge grønne tage, da et grønt tag ligger bedst på tage med en hældning under 30 grader. Grønne tage koster ikke nødvendigvis mere at få lagt end almindelige tage, men de forlænger et tags levetid, fordi det beskyttes mod UV-strålernes nedbrydende virkning. Det kan være en god forretning for dem, og vi opfordrer borgerne til at lægge grønne tage. 6

7 Korsgadehallen på Nørrebro. Foto: Ursula Bach Hvad gør Københavns Kommune for at udbrede grønne tage? Nyt kommunalt byggeri eller renovering af eksisterende, med en taghældning på under 30 grader skal, i det omfang det er muligt, have grønt tag. Når der laves nye lokalplaner indarbejdes kravet om grønne tage, så også privat byggeri skal have grønne tage, hvis det er muligt. Hvad skal man som borger være opmærksom på, hvis man vil have et grønt tag? Det er en god ide at henvende sig til Københavns Kommune for at få råd og vejledning omkring grønne tage og for at sikre sig, at man ikke skal have en byggetilladelse til projektet. Læs mere på eller kontakt Københavns Kommune på

8 Gode råd fra AgroTech AgroTech tilbyder forskningsbaseret rådgivning om grønne livsmiljøer som grønne tage. Miljøpunkt Østerbro har spurgt deres eksperter, hvordan grønne tage fungerer, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil lægge et grønt tag. Se deres svar her. Hvorfor skal vi have grønne tage i byen? Grønne tage absorberer og tilbageholder en stor del af den regn, der falder på det. Vandet vil så fordampe fra taget, og på den måde belaster det ikke kloaksystemet. Desuden mindsker et grønt tag den temperaturpåvirkning bygningen udsættes for når vandet fordamper køles taget. Det gavner tagets levetid og kan mindske behovet for aircondition i byerne. Ud over de klimamæssige fordele, tilbageholdelse af regnvand og mindre temperatur påvirkning, så skaber grønne tage mere biodiversitet i byerne. Og endelig er det veldokumenteret, at grønne områder påvirker menneskers livskvalitet positivt og det gælder også for grønne tage. Hvordan fungerer et almindeligt grønt tag? Hele kernen i det grønne tag er planterne, da de kan optage og fordampe rigtigt meget vand. Under planterne ligger et drænlag og jord, som planterne vokser i og nederst er en helt vandtæt membran, der beskytter tagkonstruktionen nedenunder. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil lægge et grønt tag? Grønne tage vejer fra ca. 50 kilo per kvadratmeter og opefter alt efter type, så man skal have undersøgt, om den bærende konstruktion kan klare vægten eller om man skal have forstærket den, inden taget lægges. Der kan også være regler i lokalplaner, så som krav til tagets udseende, materialer og hældning. Hvad kræver et grønt tag af vedligehold? Det kommer an på, hvilken type tag man vælger. De helt lette kaldes ekstensive og kræver ingen eller meget lidt vedligeholdelse. De tungere og tykkere typer suger mere 8

9 Sedummåtte. Foto: AgroTech vand, men kræver noget mere vedligeholdelse, typisk som en normal have, og kaldes derfor også intensive betegnelsen er altså et udtryk for hvor meget arbejde, der er med dem. Hvor længe holder et grønt tag? Man har brugt grønne tage i mange år i udlandet, og erfaringer fra eksempelvis Tyskland viser, at moderne grønne tage kan holde i 40 år eller mere. Har du et godt råd til dem, der gerne vil i gang med at lægge et grønt tag? Kodeordet er planlægning. Man skal tænke sig om og være klar over, hvad man ønsker af det grønne tag, og hvorfor man vil have det. Er det kun for at tilbageholde regnvand, eller skal man kunne bruge det til mere? Kan det ses, og hvordan skal det så se ud? Hvis man gør forarbejdet grundigt, bliver det nemmere at vælge den rigtige tagløsning. 9

10 Drænlag Filtdug Vækstlag Plantelag Vandtæt membran Rodspærrende filtdug Tag Principskitse af opbygning af et grønt tag. Skitse: Miljøpunkt Østerbro. 10

11 Grønt tag - så let kan det gøres Tag først stilling til om taget kan bære den ekstra vægt fra et grønt tag kig på bjælker, tagpap o.l. Hvis du vil have sikkerhed for hvor meget taget kan bære, så kontakt en tømrer eller en byggesagkyndig, der kan vurdere det for dig. Først lægges en rodspærrende filtdug, der sikrer, at rødderne ikke vokser ned i tagunderlaget. Hvis ikke den rodspærrende filtdug er vandtæt, skal der også lægges en vandtæt membran, der sikrer mod vandskader. Læg derefter et drænlag, hvori regnvandet opmagasineres, så det grønne tag langsomt kan optage vandet. Ovenpå drænlaget lægges endnu en filtdug. Denne form for dug sikrer mod råd og mod, at drænlagets magasiner fyldes op med jord og sand fra det grønne tag. 6. Til sidst lægges det egentlige grønne tag, som typisk består af måtter med jord, småsten og forskellige planter. Dette er ét eksempel på opbygningen af et grønt tag på eksempelvis et cykel- eller skraldeskur. Jo større bæreevne dit tag har, jo flere forskellige valgmuligheder har du i forhold til selve det grønne tag. Opbygningen købes typisk samlet til en fast kvadratmeterpris, som varierer alt efter, hvilken type tag der skal lægges. Et tyndt grønt tag med sedumplanter koster omkring 500 kroner per kvadratmeter at lægge. Grønne tage kan bedst etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning på omkring grader. I nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre at etablere et grønt tag, selvom taget er stejlere end grader. Men det kræver ekstra befæstning af vegetationen, så den ikke kan glide ned ad taget. Desuden kan det kræve vanding, da regnvandet hurtigere løber af et stejlt tag. 11

12 Typer af grønne tage Der findes forskellige typer grønne tage, der varierer i tykkelse, vægt og sugeevne. Det er først og fremmest tagets form, hældning og konstruktion, som afgør, om du kan etablere et grønt tag. Jo mere vægt taget kan bære, jo tykkere kan det grønne tag være. Jo tykkere det grønne tag er, jo flere forskellige planter kan der vokse på taget, og jo mere vand kan det optage. Man skelner typisk mellem tre typer af grønne tage: Det ekstensive grønne tag Dette tag er typisk tilplantet med sedumplanter og sukkulenter, der er hårdføre og tørketolerante. Denne type tag er let at lægge, vejer ikke så meget per kvadratmeter, og vedligeholdelsen af det ekstensive tag er minimal gennem hele året. Et ekstensivt grønt tag optager omkring halvdelen af det vand, der falder på det og egner sig ikke typisk til ophold. Det semi-intensive grønne tag Et semi-intensivt grønt tag er velegnet til planter, som kræver mere jord. Taget er derfor tykkere, vejer mere end det ekstensive per kvadratmeter, kræver lidt mere vedligehold og optager også mere vand. Et semi-intensivt tag kan klare ophold på taget. Det intensive grønne tag Et intensivt grønt tag har et tykt og tungt vækstlag, hvor der kan vokse buske og mindre træer. På et sådan tag, kan der skabes en have med samme muligheder som i en have i terrænniveau. Det gør det intensive grønne tag oplagt til ophold. Det intensive grønne tag kan optage omkring 80 % af den årlige regn, og kræver mest vedligehold af de tre typer tage. Hvis det er muligt, er det en god ide at veksle mellem tykkelsen af vækstlaget, når man lægger et grønt tag, da der derved vil opstå mulighed for, at flere forskellige plantearter kan gro på taget. Jo flere forskellige plantearter, der gror på taget, jo flere forskellige insekter vil det tiltrække. Dette bidrager til en øget biodiversitet. På de kommende sider, kan du se eksempler på forskellige typer grønne tage fra København. 12

13 Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Miljøpunkt Østerbro Foto: Kristian Skaarup Foto: Miljøpunkt Østerbro 13 Foto: Miljøpunkt Østerbro

14 Et vinterbadelaug gik sammen og fik grønt badehus Medlemmerne i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug har lånt penge til foreningen og derved sikret, at et nyt lavenergi badehus med 210 m 2 grønt tag kunne indvies i efteråret Det nye hus giver medlemmerne stor livskvalitet, og pengene får de retur i Vinterbadelauget, der holder til på Svaneknoppen, Svanemøllehavnens nordmole på Østerbro, nyder ikke bare den smukke udsigt over havet fra saunaen i deres nye badehus. Mens de sidder og sveder efter en kold dukkert, kan de også få glæde af at kigge ud på et stort grønt tag, de selv har muliggjort at få lagt på badehuset og tilhørende naboskure. Drømmen om et nyt lækkert lavenergi badehus blev i 2013 til virkelighed for det unge vinterbadelaug, der ellers blot havde haft et skur med sauna til rådighed. De enkelte medlemmer lånte foreningen penge af egen lomme til at kunne bygge huset. Foreningen har fået økonomisk støtte fra en række puljer og fonde til omkring en fjerdedel af det samlede budget på 4 millioner, men denne støtte havde slet ikke været mulig at opnå, hvis ikke badelaugets medlemmer selv havde bidraget med ca. 1,5 millioner kroner. Pengene er blevet rejst dels gennem lånebeviser på eller kr. fra medlemmerne, og et øget medlemskontigent i to år. På få måneder tegnede de, dengang, 700 medlemmer lånebeviser på næsten kr, fortæller den stolte formand for vinterbadelauget og en af arkitekterne bag det nye badehus Klaus Lange. Vi gjorde det på denne måde for både at se, om folk bakkede op om projektet, og for at få økonomisk opbakning udefra, fortæller Klaus Lange. Da omverdenen kunne se, at der var stor opbakning til projektet blandt medlemmerne, var det let at få økonomisk støtte til byggeriet. Det nye badehus har ud over et stort grønt tag også solceller på den sydvendte del af taget, LED-lys og lavenergivinduer. Huset cirkulerer den varme overskudsluft fra saunaen til resten af huset. Formand Klaus Lange brugte sammen med den øvrige bestyrelse for vinderbadelauget meget frivillig tid på at få gennemført det nye hus. Han fortæller, at hovedforudsætningen for at han ville bruge så meget tid var, at huset skulle bygges så bæredygtigt som muligt. Og det indebar også grønt tag på badehuset 14

15 Foto: Miljøpunkt Østerbro og dertilhørende skure. Tagarealet, der i alt er ca. 210 m 2 har kostet kroner at etablere, som er en lille del af det samlede budget for huset på 4 millioner. Det har ikke været særlig dyrt, så der er ikke noget argument for ikke at lægge det, fortælle Klaus Lange og understreger, at det grønne tag ikke har betydet nogen ekstra arbejdsopgave for foreningen: Det var meningen, man skulle vande det lidt i starten, men så blev det regnvejr, så det har været ret let at håndtere. Ca. 210 m 2 grønt tag på badehuset har kostet omkring kr. Det nye badehus har kostet omkring 4 mio. kr. Medlemmerne har bidraget til finansieringen gennem lån til foreningen og et øget medlemskontigent. Dette fik flere fonde til også at støtte projektet. Læs mere på 15

16 16

17 I dag har Svanemøllebugtens vinterbadelaug over 1700 medlemmer og en voksende venteliste af folk, der gerne vil vinterbade i klubben. Som et medlem siger efter at have taget det kolde gys og er på vej ind i saunaen med den smukke udsigt over vandet og et stort grønt tag: Det her er ægte livskvalitet. 17 Foto: Miljøpunkt Østerbro

18 Foto: Miljøpunkt Østerbro Et sedumtag, som det ejerforeningen har valgt koster ca. 500 kroner per kvadratmeter at lægge. Hvis dit cykelskur er 15 m 2 koster et sådan tag ca kroner. Et sedumtag kan kun etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning på maksimum grader. Og derfor er cykel- og skraldeskure oplagte til sådan et tag. 18 Foto: Miljøpunkt Østerbro

19 Grønt tag på cykelskur På hjørnet af Nordre Frihavnsgade og Petersborgvej på Indre Østerbro har en mindre ejerboligforening fået nyt cykelskur. Det er ikke et helt almindeligt cykelskur taget er nemlig dækket af grønt. Christina Præstkær, beboer i Petersborgvej, har udsigt til et grønt tag fra sin altan og sætter stor pris på det: Det er så dejligt at have noget grønt at kigge på. Og så kan man også følge med i årstidernes skiften. Det grønne tag i gården består af sedumplanter, som skifter udseende alt efter årstiden, og hvor meget sol og regn det får. Det er som at få lidt af naturen ind i gården, fortæller Christina Præstkær. Da ejerboligforeningens gård skulle igennem en gennemgribende renovering for omkring fire år siden, skulle der også bygges et cykelskur til beboernes mange cykler. En anlægsgartner i gårdudvalget fortalte om fordelene ved det grønne tag, så beboerne blev enige om, at det ville de have. Derfor blev cykelskuret bygget til at kunne bære et grønt tag, der vejer lidt mere end et almindeligt tag. Udgifterne til det grønne tag blev en del af de samlede udgifter til gårdrenoveringen, som foreningens beboere havde sparet op til. Christina Præstkær opfordrer andre til at tænke grønne tage ind, hvis de er i gang med projekter, hvor det er muligt: Selve det grønne tag var en meget lille del af udgiften, så jeg vil bare opfordre folk til at gøre det, hvis de alligevel er i gang. Det grønne tag var samtidig en let måde at skabe en grønnere gård for boligforeningen uden, at det har krævet det store arbejde. Dog har de været nødt til at tæmme planterne på taget et par gange. Det har nemlig vist sig, at udover sedumplanter, er andre mere vildtvoksende planter også begyndt at gro i taget. Christina Præstkær synes selv, det var rigtig fint, at taget fik et vildere udseende, men desværre har beboeren med soveværelsesvindue lige ud til taget kraftig pollenallergi, så den går ikke. I dag kan beboerne slet ikke forestille sig en gård uden det grønne indslag cykelskurets tag giver. Planerne er da også, at gården i fremtiden skal gøres endnu grønnere. Næste gang bliver det dog i jordhøjde, der skal plantes. 19

20 Meterhøjt græs på taget I Nordhavn på Østerbro ligger et miljøcenter, et bæredygtigt nul-energi hus, der ud over solfangere, solceller og jordvarme har et markant grønt tag. Det grønne tag går i et med terrænet og strækker sig fra jorden i den ene side og hen over bygningen. En af visionerne for Nordhavnen er, at bydelen skal sætte nye standarder for miljømæssig bæredygtig byudvikling. For at opnå et byggeri, der kan bruges som et demonstrationsprojekt, har Københavns Kommune valgt at etablere et bæredygtigt og grønt miljøcenter i den nye bydel. Miljøcentret har en grøn tagkonstruktion, der vejer ca. 400 kilo per kvadratmeter med bevoksning på, der kan blive omkring 1 meter højt. Det grønne tag vokser ligesom op fra jorden, og på den måde formår miljøcentret at føre områdets græsarter op på taget. Desuden forsinkes regnvandet, og en overbelastning af kloaksystemet undgås. Miljøcentret skal drive depotet for forurenet jord i Nordhavnen. Planterne i det grønne tag er også med til at regulere luftfugtigheden og rense luften for støv og andre skadelige partikler i et støvbelastet jorddepots område. Læs mere ved at søge på KMC Nordhavn på 20 Foto: Ursula Bach

21 En grøn have på Rigsarkivet Trænger du til en hvilepause i grønne omgivelser midt i København, så er den store have på taget af Rigsarkivet bag ved Hovedbanegården det rette sted. Her er et stort grønt tag blevet til et offentligt udeareal til gavn for byens beboere og besøgende. Foto: Schønherr A/S Foto: Kontraframe På hjørnet af Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge i København ligger en offentligt tilgængelig taghave med græs, bunddækkende planter og plantekasser. Taghaven, der ligger på taget af Rigsarkivet, kaldes "Det grønne strøg", og er et stille byrum tæt på havnen, tilbagetrukket fra byens larm. Taget er m 2 og ud over den rekreative værdi, som området giver byen, bidrager det grønne tagareal til at tilbageholde regnvand og til at øge byens biodiversitet. Taget fungerer som en offentlig taghave, og giver bydelens borgere et tiltrængt grønt område at opholde sig på, hvor man kan gå en tur, sidde og nyde sin madpakke eller bare fortrænge byens støj et øjeblik. Der er også en cykelsti gennem haven, så stedet fungerer, som en grøn forbindelse mellem Bernstorffsvej og broen ved Dybbølsbro station. Haven har mere end 40 forskellige planter, som man kan nyde duften af, når man passerer igennem eller opholder sig i taghaven. Læs mere på 21

22 Grønt tag som et ekstra uderum Et grønt tag kan fungere som en have og et uderum. Det har forening AB Birkegade 4-6 på Nørrebro gode erfaringer med. Da andelsforeningen AB Birkegade 4-6 blev nødt til at udskifte deres utætte tag, besluttede foreningen ikke blot at omdanne tagetagen til lejligheder, men også at skabe et stort ekstra uderum på taget af bygningen. Foreningen, som ligger på Nørrebro, manglede gode uderum, da deres gård var lille og mørk. Efter omdannelsen fik de på taget en 410 m 2 stor terrasse, hvoraf en tredjedel består af en græsbeklædt bakke, der bugter sig over taget. Tagterrassen er med sin græsdækkede bakke, grillpladser, udekøkken og aktivitetsområde med blødt underlag blevet et samlingspunkt for hele foreningen. Samtidig kan taget i dag optage en del af det regnvand, der falder på det, i stedet for blot at lede det i kloakken. Derudover bevirker konstruktionen af taget, at de øverste lejligheder i betydelig grad kan spare på opvarmningen af lejlighederne. Læs mere om Birkegade-projektet på 22 Foto: JDS Architects

23 En have på taget Flere steder laves der alternative grønne tage med plantekasser, hvori der for eksempel dyrkes jordbær, tomater, krydderurter og rodfrugter. Du kan også gøre taget grønnere på en alternativ måde, som samtidig kan styrke fællesskabet i en boligforening og ligefrem give udbytte i form af grøntsager og krydderurter. I en gård på Nørrebro dyrkes der tomater, og salat i kasser på taget af gårdens skralde- og cykelskure. En beboer tog initiativ til projektet, men alle gårdens beboere kan deltage, og i dag holdes der ofte fællesspisninger og arbejdsdage i gården, hvor plantekasserne passes og plejes. skyline. Brooklyn Grange sælger både deres grøntsager til nabolagets beboere og til en række lokale restauranter. Se mere om Brooklyn Grange på og projektet på Nørrebro på I meget større målestok dyrker verdens største urbane tag-farm, Brooklyn Grange i New York et hav af grøntsager, på et 6000 m 2 stort tag, med udsigt til Manhattans Foto: Miljøpunkt Østerbro 23 Foto: Miljøpunkt Østerbro

24 I dette inspirationskatalog sætter Miljøpunkt Østerbro fokus på grønne tage som én måde at håndtere fremtidens øgede regnmængder på. Grønne tage kan lægges på alt fra beboelsesejendomme, til taget på legehuset, og skralde- og cykelskure i byernes gårde. Et grønt tag optager % af den årlige regn. Regn som derved ikke belaster kloakken. I kataloget kan du få svar på spørgsmål om grønne tage, læse Københavns Kommunes gode råd til dig og se inspirerende eksempler på grønne tage.

Urban Picnic på taget af Birkegade

Urban Picnic på taget af Birkegade Urban Picnic på taget af Birkegade Byens Netværk 21.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Andelsboligforeningen Birkegade 4-6 har fået bygget en ekstra etage og næsten 500 kvadratmeter park oven

Læs mere

Grønne tage. det livgivende, klima tilpassede alternativ

Grønne tage. det livgivende, klima tilpassede alternativ Grønne tage det livgivende, klima tilpassede alternativ fotokredit 8-tallet / Ty Stange / forside og side 2, 3, og 7 Toldboderne / Byggros / side 4 og 5 Peblinge Dosseringen og sedum / Gitte Lotinga /

Læs mere

Green Roofs in Copenhagen

Green Roofs in Copenhagen 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

AgroTech - Grønne livsmiljøer

AgroTech - Grønne livsmiljøer AgroTech - Grønne livsmiljøer Anne Østergaard Agronom Jane Thomsen Psykolog Lars Jørgensen Hortonom AgroTech A/S et GTS institut Etableret i 2007 Hovedsæde i Århus 90 medarbejdere GTS virksomhed for jordbrugs-

Læs mere

Grønne tage. det livgivende, klimatilpassede alternativ

Grønne tage. det livgivende, klimatilpassede alternativ Grønne tage det livgivende, klimatilpassede alternativ fotokredit 8-tallet / Ty Stange / forside og side 2, 3, og 7 Toldboderne / Byggros / side 4 og 5 Peblinge Dosseringen og sedum / Gitte Lotinga / side

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011

Til Aarhus Byråd via Magistraten. Planlægning og Byggeri. Den 11. marts 2011 Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Beslutningsforslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om etablering af demoprojekt for grønne

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen.

Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen. Byggros A/S er i dag markedsleder i Danmark og Sverige inden for flere specialprodukter og systemer til bygge- og anlægsbranchen. Byggros A/S i Danmark og svenske bg Byggros ab samt det norske Byggros

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Liv og grønt miljø på toppen af Birkegade

Liv og grønt miljø på toppen af Birkegade Liv og grønt miljø på toppen af Birkegade Byens Netværk 05.11.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen Det er blot to måneder siden, at Byens Netværk besøgte den nye grønne tagterrasse på Birkegade. Projektet

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Konklusion. Den Arktiske Ring 2012, Zoologisk Have, Frederiksberg sedumtag og solceller. Fotograf Jens Frederiksen

Konklusion. Den Arktiske Ring 2012, Zoologisk Have, Frederiksberg sedumtag og solceller. Fotograf Jens Frederiksen Konklusion Den Arktiske Ring 2012, Zoologisk Have, Frederiksberg sedumtag og solceller. Fotograf Jens Frederiksen 94 Konklusion Muligheder og udfordringer Grønne tage og taghaver rummer mange nye muligheder,

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Den vertikale have Økologi på højkant

Den vertikale have Økologi på højkant Den vertikale have Økologi på højkant Marijke Zwaan er en energisk kvinde og ildsjælen bag Den vertikale have på Otto Krabbes Plads i København. Projektet har efter lange og seje godkendelsesforløb resulteret

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Nature Impact er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere og produceret de planter, som findes på de grønne

Nature Impact er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere og produceret de planter, som findes på de grønne Nature Impact er startet af familien Larsen, som igennem mange generationer, har været gartnere og produceret de planter, som findes på de grønne tage. Vi er garanti for kvalitet, leveringssikkerhed og

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE

SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE SÅDAN LAVER DU EN BYHAVE 1 Hvad er en byhave? En byhave er kort sagt en have i byen. Den spænder fra alt mellem dyrknings bede, hvor beboere har hver sit bed, til fælleshaver i fx en park. Byhaver kan

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

THORVALDSENSVEJ 3 Fra baggård til grøn oase på Frederiksberg

THORVALDSENSVEJ 3 Fra baggård til grøn oase på Frederiksberg THORVALDSENSVEJ 3 Fra baggård til grøn oase på Frederiksberg FALK -RØNNE & KIERKEGAARD Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte. Det ønsker vi at blive ved med at være Frederiksberg kommune DEN GRØNNE

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Grønne tage i København

Grønne tage i København 1 Ideen og opstartsfasen Udfordringer Stigende miljøkrav kræver store investeringer til reduktion af overløb Klimaændringer vil give størrer regnskyl der overstiger kloaksystemets kapacitet - det kræver

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov

Forbered dig i god tid. Det er svært at brokke sig, når man har en udsigt som den hos Bente og Bent. Kort om: Hvem: Bente og Bent Ginnerskov Forbered dig i god tid I mere end 25 år har Bente og Bent Ginnerskov Jensen været skrevet op i boligselskaber, så de var forberedt på, hvor de skulle bo som ældre. Det bedste råd er at være ude i god tid,

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen VM Bjerget Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen Det kølige blæsevejr netværket mødtes i uden for en byggeplads i Ørestad City fredag den 11. april var en passende

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case Tina Saaby, stadsarkitekt, København Foreningen bæredygtige byer Bellahøj 02.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012

Frederiksberg Kommune. Idékatalog. Levende tagflader. - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 2. MAJ 2012 Idékatalog Levende tagflader Frederiksberg Kommune - grønne og rekreative tage på Frederiksberg 1 1 2. MAJ 2012 Idékataloget er udarbejdet af Frederiksberg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard,

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Danmarks mest erfarne tagdækkervirksomhed

Danmarks mest erfarne tagdækkervirksomhed Phønix Tag Fyn A/S. Langagergyden 1. Nr. Lyndelse. 5792 Årslev. Tlf.: 65 90 13 17. Fax: 65 90 17 41. fyn@phonixtag.dk. phonixtag.dk Danmarks mest erfarne tagdækkervirksomhed Phønix Tag Fyn din garanti

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling http://www.fbbb.dk/files/filer/baeredygtige_byer_- _SF_udspil_juli_2010.pdf Tina Saaby, stadsarkitekt, København

Læs mere

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer Cradle to Cradle Certified Consultant COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere