Danmarks første Energi Neutrale klubhus. til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks første Energi Neutrale klubhus. til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer"

Transkript

1 Danmarks første Energi Neutrale klubhus til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer

2 Hvorfor et nyt energi neutralt klubhus til Fremad Amager? Baggrund Fremad Amager har sit udspring som en arbejderklub helt tilbage fra 1910, og om det er det der er grunden til, at klubben altid har været sit sociale ansvar bevidst, er svært at spå om her i 2009, snart 100 år efter Men sikkert er det, at Fremad Amager i de sidste år har været sit sociale ansvar bevist i lokaleområdet, specielt i Urbanplanen/Remisevænget hvor der blandt de beboere er rigtig mange socialt belastede familier, både danskere og tilflyttere fra andre lande. Vi har altid været både en bredde og en elite klub, hvor alle er velkomne, store som små, gode som dårlige, tynde som tykke, drenge som piger, danskere som tilflyttere. Vi har gennem årene deltaget i en mængde aktiviteter i forbindelse med Urbanplanen, eks. gadefodbold, basketball, lektiecafe og integrationsprojekter Men..vi har 3 store problemer i dag Vi har 3 store problemer i Fremad Amager, og det er banerne, manglende omklædning til vores medlemmer og fastholdelse af trænere og ledere. Det første kan vi umiddelbart ikke gøre meget ved, da vi ligger i Københavns Kommune, men de 2 sidste ting kan der gøres noget ved, nemlig ved at få nogle bedre faciliteter i form af et velegnet klubhus. Det nuværende klubhus er bygget som en almindelig villa, og er dybest set ikke egnet til en klub med så mange børnemedlemmer som Fremad Amager har. I dag skal vore børn (fra 4-5 år og opefter) gå 2 x 400 meter hvis de skal gå fra vores klubhus og over til de omklædningsrum i Sundby idrætspark, hvor de kan klæde om. Og da de fleste børn så vælger at komme omklædt eller klæde om på banen eller på toiletterne, giver det vores trænere urimelige forhold, når de vil skabe sammenhold og team ånd på de enkelte hold. Vi har i de sidste år ønsket os et bedre klubhus, hvor børnene kan klæde om og have mulighed for at komme før og efter træning, og på den måde få et fast tilholdssted (et fristed) i deres hverdag. Ved at tilbyde børnene dette frirum mellem skole og hjemmet, giver det Fremad Amager en unik mulighed for at påvirke medlemmerne i den rigtige retning, både som idrætsudøver, som ven og i socialt samvær med andre. For at kunne gøre dette arbejde på den rigtige måde, kræver det som nævnt bedre faciliteter på samme location, hvilket vil sige omklædningsrum til alle medlemmer, lektiecafe, hyggerum og en velfungerende restaurant, hvor børnene og deres forældre, vil kunne opholde sig og købe sund mad til fornuftige penge. Alle erfaringer viser, at idrætsklubber kan gøre rigtigt meget med hensyn til en vellykket integration mellem etniske danskere og dem af anden etnisk herkomst end dansk. Og da Urbanplanen/Remisevænget, hvor der bor mere end børn, er vores nærmeste nabo, har vi også vores del af problemerne/udfordringerne, som vi på banerne løser på bedste vis, men da vi ikke har faciliteter til at de unge kan være i klubhuset, henviser vi dem indirekte til at færdes på gader og stræder, med de problemer det nu engang giver.

3 Andre grunde til at vi meget gerne vil have et rigtigt klubhus Talenter Da vi gerne vil beholde alle vore unge talenter på Amager, startede vi tilbage i 2002, et samarbejde med flere af de andre Amager klubber, et elite overbygningshold (dengang FS Amager, nu FC Amager), der gør at vore unge spillere ikke skal forlade deres kammerater og trykke rammer, for at tage over broerne til de andre klubber på Sjælland, men kan fortsætte deres fodboldkarriere på Amager på vores fælles U15, U17 eller U19 hold. 100 års jubilæum Den 10. juni næste år fylder Fremad Amager 100 år, så det vil være perfekt at fejre 100 års jubilæum med et nyt klubhus, hvor der er plads til alle medlemmerne. Lektiecafe Den 8. januar fik jeg overrakt fra den Danske Bank til indkøb af computere og inventar til en lektiecafe i det nuværende klubhus, hvilket giver os mulighed for at hjælpe vores medlemmer med lektier efter skoletid og inden træning. Lektiecafens lærerkræfter kommer enten via lærere der frivilligt stiller sine evner til rådighed eller fra Røde Kors. Demo projekt Det er vores håb at det nye Energi Neutrale klubhus kan stå færdigt i december 2008, da vi gerne vil lade staten og andre, bruge vores nye klubhus som et demonstrationsprojekt i forbindelse med Energi topmøde i København. Hovedparten af møderne i forbindelse med topmødet afholdes i Bella Centret, som ligger kun 3 minutters kørsel fra vores klubhus Det er vores plan/hensigt at bruge danske leverandører til alt i klubhuset, i det omfang det kan lade sig gøre, hvilket selvfølgelig også gør at vi vil stille huset til rådighed for danske firmaer, Grundfos, Danfoss, Velfac osv. Baner Nu skrev jeg tidligere at vi umiddelbart ikke kan gøre noget ved banerne, da det er KI s ansvar, men hvis vi får finansieringen på plads til det energi neutrale klubhus, vil vi kunne genbruge badevandet fra alle medlemmernes brusebad, til at rodvande banerne. Det er faktisk sådan, at i de perioder hvor der er mest behov for vandet, også er den periode, hvor vi producerer mest vand, da alle medlemmerne spiller/træner på græs. Om vinteren, når der ikke er behov for vanding, bruger vi også mindre vand, da træningen foregår på diverse skoler på Amager, da vi ikke selv har en hal som medlemmerne kan spille i. Hal/Sal Hvis man skulle toppe projektet, skulle det være med en sal til at spille indendørs fodbold, udføre andre sportslige aktiviteter, dyrke styrketræning/fitness samt bruge salen til andre sociale aktiviteter såsom møder, bingo, udlån til eks. plejehjem osv. I forbindelse med det nuværende klubhus, har vi tidligere fået tilladelse fra KI, til at bygge salen på en lille tange der støder ud mod Englandsvej/Sundbyvestervej.

4 Energi/CO2 neutralt Vi har to gange tidligere forsøgt at rejse penge til et nyt klubhus, og trods både gode intentioner og gode projekter, er de faldet på jorden, da det ikke er lykkedes at få finansieringen 100 % på plads. Heldigvis er jeg via en af klubbens sponsorer, kommet i kontakt med arkitekt Klaus Lange, som i de sidste mange år har helliget sig energi neutralt byggeri, og er dermed blevet en af Danmarks førende arkitekter indenfor energi neutralt byggeri. Klaus s ideer om energi neutralt byggeri passer perfekt til en fodboldklubs klubhus, fordi der er så stort et behov/forbrug af varmt vand, opvarmning og behov for udluftning i forbindelse med træning og kamp Når der er størst behov for varmt vand (når spillerne er på græs), er der mest sol til at varme vandet op, og når der bruges mest vand, er der størst behov for at banerne vandes. Det kan ikke være mere perfekt. Et kort resume over hvorfor man bør støtte Fremad Amager Huset Det vil være godt for alle vores børn og unge Det vil være godt for miljøet Det vil være godt for CO2 udledningen Det vil være godt for banerne Det vil være godt for børnenes sundhed Det vil være godt for integrationen Der vil være godt for Danmark energi renomme Det vil være godt for det sociale netværk i området Det vil vise hvor langt Danmark er på energiområdet, i sær op til COP15 topmødet På de næste sider følger arkitekt Klaus Lange s gennemgang af teknikken i og bag huset, samt hans umiddelbare kommentarer om Fremad Amager og det nuværende klubhus:

5 Konstruktionen bag Fremad Amager Huset Vi skal handle nu (Af Connie Hedegaard - Mandag den 5. maj 2008 kl. 15:48 ) Verden har brug for en global klimaaftale med bindende mål for, hvor meget det enkelte land må udlede af CO2. For den globale opvarmning er i gang, og ifølge FN s klimapanel haster det med at få ændret kursen. For allerede ved en temperaturstigning på to grader celsius vil de vidtrækkende konsekvenser for alvor tage fart. Og FN s klimapanel er ikke noget tilfældigt sammenrend. Det er af verdens mest fremmeste forskere. De er uenige om alt mellem himmel og jord og har tusindvis af teorier, men de siger nu med større styrke end nogensinde før, at klimaforandringerne er menneskeskabte, at det sker hurtigere end tidligere antaget, at vi har mellem 15 og 20 år til at få stabiliseret CO2-udledningen på kloden, og gør vi ikke det, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Det tør jeg som politiker ikke ignorere. Fremad Amager boldklub ønsker med nærværende projekt at vise vejen til hvordan fremtidens klubhus kan udføres. Fremtidssikret og total energineutralt og miljøoptimeret ved at indtænke de processer og muligheder som rent faktisk er mulige at udføre med kendt teknologi. Ved kommunernes forvaltning af offentlige bygninger anlæg fokuseres mest på anlægsbudgetter og i langt mindre grad på driftsbudgetterne. Resultatet er en lang række nedslidte bygninger med ekstremt høje driftsudgifter grundet dårlige isoleringsforhold og nedslidte og utidssvarende installationer. Projektet tager udgangspunkt i dette skisma og indeholder løsninger der sikrer et energineutralt og fremtidssikret byggeri. Det nuværende klubhus er total nedslidt og utidssvarende uden kapacitet til medlemsbelastningen. For at kunne anvende bygningen under byggeriet, er der valgt et konstruktionssystem i stål der kan udføres udspændt henover den eksisterende bygning. Samtidig sikres fornøden fundamentstyrke til at bære den nye etage. Facader kan herefter udføres som præfabrikerede højisolerede elementer. Den nye konstruktion opbygges og isoleres således, at det fremtidige klubhus opfylder de tyske normer for passivhuse, dvs. at der til huset anvendes ca. 15 kw/m2/år. Energibehovet til såvel opvarmning som varmtvandsforbrug vil kunne dækkes af de i projektet angivne energikilder således at byggeriet vil være totalt energineutralt. Herudover vil der kun blive anvendt miljøgodkendte materialer således at huset overholder de krav der er gældende for Svanemærket byggeri. Herudover ønskes der indarbejdet et genbrug af såvel regnvand som gråt spildevand (fra de mange brusebade) til drypvanding af fodboldbaner. Projektet kunne således være et af Conny Hedegaards ønskede eksempler på fremtidens klubhus.

6 PROJEKTBESKRIVELSE Energiprincip Luftskifte er dimensioneret til kbm/h (op til 5 gange i timen under spidsbelastning) Varmt brugsvands behov udgør ca. 42 liter pr. bad svarende til et årligt energibehov på næsten kwh med den personbelastning der er gældende pt. Varmepumpe. Vi foreslår anlægget opbygget omkring en varmepumpeinstallation som servicerer det løbende energibehov i installationen. Varmepumpe installationen udføres som luft til vand varmeanlæg. Varmepumpe installationen servicerer både energibehovet i varmefordelingsanlægget (gulvvarme + konvektor system) og varmtvandsforsyningen, og ventilationsanlæggets varmeflade. Varmepumpeanlægget udmærker sig ved at arbejde med en COP faktor på 1:3,5 hvilket vil sige at der for hver tilført 1 kwh til anlægget ydes 3,5 kwh til installationen. Solvarme Ved samdrift med solvarmeanlæg kan COP faktoren øges betydeligt op til 1: 5,5 eller bedre i perioder med solindfald. Anvendelsen af solenergi i projektet styrkes yderligere ved at det største energibehov (til opvarmning af brugsvand) er placeret i den del af året, hvor der også er den største andel af solskinstimer til rådighed. Energilagring Udover de energiproducerende komponenter i anlægsopbygningen vil det desuden være fordelagtigt at indarbejde den størst mulige anvendelse af varmelagring i både bygningsmassen og varmtvandsanlægget. På denne måde sikres, at energiproduktionen kan tilrettelægges under hensyn til de perioder hvor de mest fordelagtige produktionsbetingelser er til stede det være sig solskinstimer og/eller fordelagtige elafregningspriser. Lagerfaciliteter er planlagt ved anvendelsen af faseskiftende materialer i konstruktioner, gulvvarme konstruktion og en ekstra stor buffer kapacitet i hhv. varmeanlæg og varmtvandsbeholdere. Faseskiftende materiale består af mikrokugler af paraffin indstøbt i gips, som forbedrer egenskaberne til at optage og afgive energi. Faseskift-materialet absorberer varmen, når rumtemperaturen er høj og frigør den igen, når temperaturen falder. Dermed kan man formindske energiforbruget for opvarmning og køling. I forhold til økonomien i nævnte tiltag sammenlignet med en konventionel løsning baseret på evt. fjernvarme/olie eller gas er anlægsomkostninger noget større. Til gengæld bliver driftsudgifter og miljøbelastningen mindre, målt i forhold til det samme forbrug. Anvendelse af alternative energiformer Huset vil blive opvarmet ved en kombination af eksisterende fjernvarme, solvarme som vandbåren, som luft (Canadisk Solvæg) og med solceller. Under normale omstændigheder i sommerperioden, kan den af solen genererede energi kun udnyttes i langt mindre omfang end det faktiske behov. I tilfældet med en fodboldklub, derimod ligger den største energianvendelse om sommeren hvor de mange aktive fodboldspillere skal bade jo mere sol jo flere bade. Samtidig med dette, skal der flyttes en stor mængde fugtig luft fra baderummene som indeholder en stor genbrugelig energi hvis luftskiftet dimensioneres med fornuftig varmeveksling. De angivne anlæg vil kunne klare hele opvarmningsbehovet til det store varmtvandsbehov.

7 Canadisk solvæg Denne producerer en meget stor luftmængde som via en effektiv varmeveksler udskifter luften i baderummene men samtidig producerer en meget stor ekstra energi som omformes i en varmepumpe der kan forvarme badevandet med overskudsenergien. Vandbåren solvarme Der er i projektet indarbejdet et solvarmesystem (Helipower) der er udført indbygget (usynligt) bag bygningens planlagte naturskiferfacade. Solceller På bygningens sydvendte kvisttage etableres solceller i kapacitet til det indarbejdede LED belysningssystem. Anvendelse af LED til belysning Belysning med LED giver i forhold til glødepærer og halogenspots en meget stor besparelse på elregningen, samtidig med at LED også giver mulighed for at skabe en god lyskvalitet. I dag går 16 pct. af elforbruget i Danmark til belysning, og et skift fra glødepærer til LED vil derfor give et mærkbart bidrag til at sænke energiforbruget. Samtidig hermed har LED'er en markant længere levetid, op til til timer mod en glødepæres timer. LED lys afgiver i modsætning til traditionelle spots stort set ingen varme, og vil derfor f.eks. kunne forbedre indeklimaet. Spildevandsbehandling Der vil blive indarbejdet regnvandsopsamling fra taget som vil blive genanvendt sammen med brusevandet (det grå) til vanding af fodboldbaner, hvorved hele spildevandsafledningen for dette vil kunne undgås. Mængden af spildevand fra de mange badende er meget stor og det vil derfor være meget miljørigtigt at arbejde med en sådan model, samtidig med at boldbanerne bevares grønne hele sommeren. Vi har i forbindelse med projektet haft kontakt med seniorforsker Mariana Bergen Jesen, afdeling for Parker og Urbane Landskaber der blandt andet beskæftiger sig med vand i byen og som i øjeblikket har ansvaret for tre større forsknings- og innovationsprojekter i København omkring håndtering af byens vandkredsløb. Projekterne indgår som strategier for brug af overfladevand til rekreative formål i konkrete byudviklingsprojekter Miljøstyrelsen om international formidler af danske kompetencer omkring vand i byen.

8

9 Fakta: Projektets titel: Danmarks første Energi Neutrale klubhus Navn: Boldklubben Fremad Amager Adresse: Sundbyvestervej 60 Post, By 2300 København S Telefon: Internet: Mail: CVR: Bank: Forstædernes Bank Kontaktperson: Leon Bløndal Mobil: Mail: Antal medlemmer ca. 800 deraf 500 børn og unge Ejer af nuværende klubhus Fremad Amager Grund Bor til leje på langtidskontrakt via Københavns Idrætsparker Byggetilladelse Har tidligere fået byggetilladelse til lignende projekt i 2004 Strøm/Fjernvarme Da vi oprettede Amagers første Idrætsfritidsklub sammen med Københavns kommune, er der indlagt både strøm og fjernvarme ledninger til at forsyne et nyt byggeri Spillested/Hjemmebane Sundby Idrætspark Adresse: Englandsvej 60 Post, By 2300 København S Fremad Amagers nuværende klubhus Arkitekt Klaus Lange har udarbejdet nedenstående grafer, baseret ud fra de faktiske driftsudgifter i det nuværende klubhus, sammenholdt med den reduktion den energi neutrale løsning vil give i alle årene der kommer fremover, til gavn for miljøet, brugerne, klubben og kommunen.

10 Første graf viser energiforbruget Den venstre søjle viser energiforbruget fordelt på vand, opvarmning og ventilationstab. I modellen er regnet med normalforbrug efter gældende energikrav. I søjlen th. er vist forbruget hvis fratrukket egenproduktionen af solenergi samt den resulterende effekt af projektets vandsparemodel for brugsvand. Anden graf viser den til huset tilførte energi Den venstre søjle angiver tilført energi via fjernvarme til normalbyggeri efter gældende energikrav. Den højre søjle angiver mængden af tilført energi til huset (dækkende energiforbrug jfr. graf 1) Kun elforsyning til varmepumpe er købt energi. Resten udgøres af Canadisk solvæg, vandbåren solvarme, varmepumpe samt højtydende varmeveksler.

11 Tredje graf viser Vandforbrug. Den venstre søjle angiver det beregnede vandforbrug uden vandspare og delvis anvendelse af regnvand. Den Højre søjle angiver vandforbruget med den besparelsesmodel der ligger i projektet. Fjerde graf viser bortledning af spildevand Den venstre søjle angiver normalvandforbruget bortledt traditionelt til spildevandssystemet. Den højre søjle viser de sparede vandforbrugs bortledning som er halveret ved delvis nedsivning i omkringliggende fodboldbaner.

12 PROJEKTØKONOMI 1 Arealer Stueetage 812 m sal 758 m Etageareal i alt m2 2 Byggeomkostninger for hus inkl. nedrivning/ombygning eksisterende Nedrivningsarbejder eksisterende bygning 382 kr/m Kr Råhusarbejder 478 kr/m Kr Klimaskærm kr/m Kr Aptering kr/m Kr Installationer kr/m Kr Uforudsete omkostninger kr/m Kr Byggepladsomkostninger 510 kr/m Kr Teknikeromkostninger inkl. myndigheder kr/m Kr. Total eks. moms kr/m Kr. 3 Omkostninger for anlægsarbejder til opnåelse af CO2- og energineutralt byggeri Varmepumpeløsning 255 kr/m Kr Solvarmeløsning solvæg (luft) 223 kr/m Kr Solvarmeløsning Helipower (vand) 191 kr/m Kr Solcelleløsning (el) 127 kr/m Kr Energilagring (sand) 255 kr/m Kr Meromkostning ved anvendelse af LED-belysning 127 kr/m Kr Omkostninger til styring og dokumentation 64 kr/m Kr Teknikeromkostninger 300 kr/m Total eks. moms kr/m Kr. 4 Omkostninger for regnvandsopsamling, vandrensning til vandingsbrug boldbaner Etablering af opsamlingskapacitet 127 kr/m Kr Anlæg for filtrering og vandbehandling 64 kr/m Kr Anlægsarbejde toiletskyl etc 19 kr/m Kr Etablering af overløb til offentlig kloak 16 kr/m Kr Vandingssystem til baner er ikke medregnet Total eks. moms 226 kr/m Kr. 5 Omkostninger for rensning af gråt spildevand og udledning i græsplæner Ikke beregnet 6 Omkostninger for informationssystem med trykfølsomme skærme i klublokaler Kabling til alle rum inkl. rack 32 kr/m Kr Opsætning af trykfølsomme skærme i alle fælles rum 51 kr/m Kr Opsætning af windows-server 6 kr/m Kr Etablering af intranet 13 kr/m Kr. Total eks. moms 102 kr/m Kr.

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum De oversete rør Tema: Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 5 / November 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Tema: De oversete rør Foto:

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere