Danmarks første Energi Neutrale klubhus. til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks første Energi Neutrale klubhus. til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer"

Transkript

1 Danmarks første Energi Neutrale klubhus til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer

2 Hvorfor et nyt energi neutralt klubhus til Fremad Amager? Baggrund Fremad Amager har sit udspring som en arbejderklub helt tilbage fra 1910, og om det er det der er grunden til, at klubben altid har været sit sociale ansvar bevidst, er svært at spå om her i 2009, snart 100 år efter Men sikkert er det, at Fremad Amager i de sidste år har været sit sociale ansvar bevist i lokaleområdet, specielt i Urbanplanen/Remisevænget hvor der blandt de beboere er rigtig mange socialt belastede familier, både danskere og tilflyttere fra andre lande. Vi har altid været både en bredde og en elite klub, hvor alle er velkomne, store som små, gode som dårlige, tynde som tykke, drenge som piger, danskere som tilflyttere. Vi har gennem årene deltaget i en mængde aktiviteter i forbindelse med Urbanplanen, eks. gadefodbold, basketball, lektiecafe og integrationsprojekter Men..vi har 3 store problemer i dag Vi har 3 store problemer i Fremad Amager, og det er banerne, manglende omklædning til vores medlemmer og fastholdelse af trænere og ledere. Det første kan vi umiddelbart ikke gøre meget ved, da vi ligger i Københavns Kommune, men de 2 sidste ting kan der gøres noget ved, nemlig ved at få nogle bedre faciliteter i form af et velegnet klubhus. Det nuværende klubhus er bygget som en almindelig villa, og er dybest set ikke egnet til en klub med så mange børnemedlemmer som Fremad Amager har. I dag skal vore børn (fra 4-5 år og opefter) gå 2 x 400 meter hvis de skal gå fra vores klubhus og over til de omklædningsrum i Sundby idrætspark, hvor de kan klæde om. Og da de fleste børn så vælger at komme omklædt eller klæde om på banen eller på toiletterne, giver det vores trænere urimelige forhold, når de vil skabe sammenhold og team ånd på de enkelte hold. Vi har i de sidste år ønsket os et bedre klubhus, hvor børnene kan klæde om og have mulighed for at komme før og efter træning, og på den måde få et fast tilholdssted (et fristed) i deres hverdag. Ved at tilbyde børnene dette frirum mellem skole og hjemmet, giver det Fremad Amager en unik mulighed for at påvirke medlemmerne i den rigtige retning, både som idrætsudøver, som ven og i socialt samvær med andre. For at kunne gøre dette arbejde på den rigtige måde, kræver det som nævnt bedre faciliteter på samme location, hvilket vil sige omklædningsrum til alle medlemmer, lektiecafe, hyggerum og en velfungerende restaurant, hvor børnene og deres forældre, vil kunne opholde sig og købe sund mad til fornuftige penge. Alle erfaringer viser, at idrætsklubber kan gøre rigtigt meget med hensyn til en vellykket integration mellem etniske danskere og dem af anden etnisk herkomst end dansk. Og da Urbanplanen/Remisevænget, hvor der bor mere end børn, er vores nærmeste nabo, har vi også vores del af problemerne/udfordringerne, som vi på banerne løser på bedste vis, men da vi ikke har faciliteter til at de unge kan være i klubhuset, henviser vi dem indirekte til at færdes på gader og stræder, med de problemer det nu engang giver.

3 Andre grunde til at vi meget gerne vil have et rigtigt klubhus Talenter Da vi gerne vil beholde alle vore unge talenter på Amager, startede vi tilbage i 2002, et samarbejde med flere af de andre Amager klubber, et elite overbygningshold (dengang FS Amager, nu FC Amager), der gør at vore unge spillere ikke skal forlade deres kammerater og trykke rammer, for at tage over broerne til de andre klubber på Sjælland, men kan fortsætte deres fodboldkarriere på Amager på vores fælles U15, U17 eller U19 hold. 100 års jubilæum Den 10. juni næste år fylder Fremad Amager 100 år, så det vil være perfekt at fejre 100 års jubilæum med et nyt klubhus, hvor der er plads til alle medlemmerne. Lektiecafe Den 8. januar fik jeg overrakt fra den Danske Bank til indkøb af computere og inventar til en lektiecafe i det nuværende klubhus, hvilket giver os mulighed for at hjælpe vores medlemmer med lektier efter skoletid og inden træning. Lektiecafens lærerkræfter kommer enten via lærere der frivilligt stiller sine evner til rådighed eller fra Røde Kors. Demo projekt Det er vores håb at det nye Energi Neutrale klubhus kan stå færdigt i december 2008, da vi gerne vil lade staten og andre, bruge vores nye klubhus som et demonstrationsprojekt i forbindelse med Energi topmøde i København. Hovedparten af møderne i forbindelse med topmødet afholdes i Bella Centret, som ligger kun 3 minutters kørsel fra vores klubhus Det er vores plan/hensigt at bruge danske leverandører til alt i klubhuset, i det omfang det kan lade sig gøre, hvilket selvfølgelig også gør at vi vil stille huset til rådighed for danske firmaer, Grundfos, Danfoss, Velfac osv. Baner Nu skrev jeg tidligere at vi umiddelbart ikke kan gøre noget ved banerne, da det er KI s ansvar, men hvis vi får finansieringen på plads til det energi neutrale klubhus, vil vi kunne genbruge badevandet fra alle medlemmernes brusebad, til at rodvande banerne. Det er faktisk sådan, at i de perioder hvor der er mest behov for vandet, også er den periode, hvor vi producerer mest vand, da alle medlemmerne spiller/træner på græs. Om vinteren, når der ikke er behov for vanding, bruger vi også mindre vand, da træningen foregår på diverse skoler på Amager, da vi ikke selv har en hal som medlemmerne kan spille i. Hal/Sal Hvis man skulle toppe projektet, skulle det være med en sal til at spille indendørs fodbold, udføre andre sportslige aktiviteter, dyrke styrketræning/fitness samt bruge salen til andre sociale aktiviteter såsom møder, bingo, udlån til eks. plejehjem osv. I forbindelse med det nuværende klubhus, har vi tidligere fået tilladelse fra KI, til at bygge salen på en lille tange der støder ud mod Englandsvej/Sundbyvestervej.

4 Energi/CO2 neutralt Vi har to gange tidligere forsøgt at rejse penge til et nyt klubhus, og trods både gode intentioner og gode projekter, er de faldet på jorden, da det ikke er lykkedes at få finansieringen 100 % på plads. Heldigvis er jeg via en af klubbens sponsorer, kommet i kontakt med arkitekt Klaus Lange, som i de sidste mange år har helliget sig energi neutralt byggeri, og er dermed blevet en af Danmarks førende arkitekter indenfor energi neutralt byggeri. Klaus s ideer om energi neutralt byggeri passer perfekt til en fodboldklubs klubhus, fordi der er så stort et behov/forbrug af varmt vand, opvarmning og behov for udluftning i forbindelse med træning og kamp Når der er størst behov for varmt vand (når spillerne er på græs), er der mest sol til at varme vandet op, og når der bruges mest vand, er der størst behov for at banerne vandes. Det kan ikke være mere perfekt. Et kort resume over hvorfor man bør støtte Fremad Amager Huset Det vil være godt for alle vores børn og unge Det vil være godt for miljøet Det vil være godt for CO2 udledningen Det vil være godt for banerne Det vil være godt for børnenes sundhed Det vil være godt for integrationen Der vil være godt for Danmark energi renomme Det vil være godt for det sociale netværk i området Det vil vise hvor langt Danmark er på energiområdet, i sær op til COP15 topmødet På de næste sider følger arkitekt Klaus Lange s gennemgang af teknikken i og bag huset, samt hans umiddelbare kommentarer om Fremad Amager og det nuværende klubhus:

5 Konstruktionen bag Fremad Amager Huset Vi skal handle nu (Af Connie Hedegaard - Mandag den 5. maj 2008 kl. 15:48 ) Verden har brug for en global klimaaftale med bindende mål for, hvor meget det enkelte land må udlede af CO2. For den globale opvarmning er i gang, og ifølge FN s klimapanel haster det med at få ændret kursen. For allerede ved en temperaturstigning på to grader celsius vil de vidtrækkende konsekvenser for alvor tage fart. Og FN s klimapanel er ikke noget tilfældigt sammenrend. Det er af verdens mest fremmeste forskere. De er uenige om alt mellem himmel og jord og har tusindvis af teorier, men de siger nu med større styrke end nogensinde før, at klimaforandringerne er menneskeskabte, at det sker hurtigere end tidligere antaget, at vi har mellem 15 og 20 år til at få stabiliseret CO2-udledningen på kloden, og gør vi ikke det, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Det tør jeg som politiker ikke ignorere. Fremad Amager boldklub ønsker med nærværende projekt at vise vejen til hvordan fremtidens klubhus kan udføres. Fremtidssikret og total energineutralt og miljøoptimeret ved at indtænke de processer og muligheder som rent faktisk er mulige at udføre med kendt teknologi. Ved kommunernes forvaltning af offentlige bygninger anlæg fokuseres mest på anlægsbudgetter og i langt mindre grad på driftsbudgetterne. Resultatet er en lang række nedslidte bygninger med ekstremt høje driftsudgifter grundet dårlige isoleringsforhold og nedslidte og utidssvarende installationer. Projektet tager udgangspunkt i dette skisma og indeholder løsninger der sikrer et energineutralt og fremtidssikret byggeri. Det nuværende klubhus er total nedslidt og utidssvarende uden kapacitet til medlemsbelastningen. For at kunne anvende bygningen under byggeriet, er der valgt et konstruktionssystem i stål der kan udføres udspændt henover den eksisterende bygning. Samtidig sikres fornøden fundamentstyrke til at bære den nye etage. Facader kan herefter udføres som præfabrikerede højisolerede elementer. Den nye konstruktion opbygges og isoleres således, at det fremtidige klubhus opfylder de tyske normer for passivhuse, dvs. at der til huset anvendes ca. 15 kw/m2/år. Energibehovet til såvel opvarmning som varmtvandsforbrug vil kunne dækkes af de i projektet angivne energikilder således at byggeriet vil være totalt energineutralt. Herudover vil der kun blive anvendt miljøgodkendte materialer således at huset overholder de krav der er gældende for Svanemærket byggeri. Herudover ønskes der indarbejdet et genbrug af såvel regnvand som gråt spildevand (fra de mange brusebade) til drypvanding af fodboldbaner. Projektet kunne således være et af Conny Hedegaards ønskede eksempler på fremtidens klubhus.

6 PROJEKTBESKRIVELSE Energiprincip Luftskifte er dimensioneret til kbm/h (op til 5 gange i timen under spidsbelastning) Varmt brugsvands behov udgør ca. 42 liter pr. bad svarende til et årligt energibehov på næsten kwh med den personbelastning der er gældende pt. Varmepumpe. Vi foreslår anlægget opbygget omkring en varmepumpeinstallation som servicerer det løbende energibehov i installationen. Varmepumpe installationen udføres som luft til vand varmeanlæg. Varmepumpe installationen servicerer både energibehovet i varmefordelingsanlægget (gulvvarme + konvektor system) og varmtvandsforsyningen, og ventilationsanlæggets varmeflade. Varmepumpeanlægget udmærker sig ved at arbejde med en COP faktor på 1:3,5 hvilket vil sige at der for hver tilført 1 kwh til anlægget ydes 3,5 kwh til installationen. Solvarme Ved samdrift med solvarmeanlæg kan COP faktoren øges betydeligt op til 1: 5,5 eller bedre i perioder med solindfald. Anvendelsen af solenergi i projektet styrkes yderligere ved at det største energibehov (til opvarmning af brugsvand) er placeret i den del af året, hvor der også er den største andel af solskinstimer til rådighed. Energilagring Udover de energiproducerende komponenter i anlægsopbygningen vil det desuden være fordelagtigt at indarbejde den størst mulige anvendelse af varmelagring i både bygningsmassen og varmtvandsanlægget. På denne måde sikres, at energiproduktionen kan tilrettelægges under hensyn til de perioder hvor de mest fordelagtige produktionsbetingelser er til stede det være sig solskinstimer og/eller fordelagtige elafregningspriser. Lagerfaciliteter er planlagt ved anvendelsen af faseskiftende materialer i konstruktioner, gulvvarme konstruktion og en ekstra stor buffer kapacitet i hhv. varmeanlæg og varmtvandsbeholdere. Faseskiftende materiale består af mikrokugler af paraffin indstøbt i gips, som forbedrer egenskaberne til at optage og afgive energi. Faseskift-materialet absorberer varmen, når rumtemperaturen er høj og frigør den igen, når temperaturen falder. Dermed kan man formindske energiforbruget for opvarmning og køling. I forhold til økonomien i nævnte tiltag sammenlignet med en konventionel løsning baseret på evt. fjernvarme/olie eller gas er anlægsomkostninger noget større. Til gengæld bliver driftsudgifter og miljøbelastningen mindre, målt i forhold til det samme forbrug. Anvendelse af alternative energiformer Huset vil blive opvarmet ved en kombination af eksisterende fjernvarme, solvarme som vandbåren, som luft (Canadisk Solvæg) og med solceller. Under normale omstændigheder i sommerperioden, kan den af solen genererede energi kun udnyttes i langt mindre omfang end det faktiske behov. I tilfældet med en fodboldklub, derimod ligger den største energianvendelse om sommeren hvor de mange aktive fodboldspillere skal bade jo mere sol jo flere bade. Samtidig med dette, skal der flyttes en stor mængde fugtig luft fra baderummene som indeholder en stor genbrugelig energi hvis luftskiftet dimensioneres med fornuftig varmeveksling. De angivne anlæg vil kunne klare hele opvarmningsbehovet til det store varmtvandsbehov.

7 Canadisk solvæg Denne producerer en meget stor luftmængde som via en effektiv varmeveksler udskifter luften i baderummene men samtidig producerer en meget stor ekstra energi som omformes i en varmepumpe der kan forvarme badevandet med overskudsenergien. Vandbåren solvarme Der er i projektet indarbejdet et solvarmesystem (Helipower) der er udført indbygget (usynligt) bag bygningens planlagte naturskiferfacade. Solceller På bygningens sydvendte kvisttage etableres solceller i kapacitet til det indarbejdede LED belysningssystem. Anvendelse af LED til belysning Belysning med LED giver i forhold til glødepærer og halogenspots en meget stor besparelse på elregningen, samtidig med at LED også giver mulighed for at skabe en god lyskvalitet. I dag går 16 pct. af elforbruget i Danmark til belysning, og et skift fra glødepærer til LED vil derfor give et mærkbart bidrag til at sænke energiforbruget. Samtidig hermed har LED'er en markant længere levetid, op til til timer mod en glødepæres timer. LED lys afgiver i modsætning til traditionelle spots stort set ingen varme, og vil derfor f.eks. kunne forbedre indeklimaet. Spildevandsbehandling Der vil blive indarbejdet regnvandsopsamling fra taget som vil blive genanvendt sammen med brusevandet (det grå) til vanding af fodboldbaner, hvorved hele spildevandsafledningen for dette vil kunne undgås. Mængden af spildevand fra de mange badende er meget stor og det vil derfor være meget miljørigtigt at arbejde med en sådan model, samtidig med at boldbanerne bevares grønne hele sommeren. Vi har i forbindelse med projektet haft kontakt med seniorforsker Mariana Bergen Jesen, afdeling for Parker og Urbane Landskaber der blandt andet beskæftiger sig med vand i byen og som i øjeblikket har ansvaret for tre større forsknings- og innovationsprojekter i København omkring håndtering af byens vandkredsløb. Projekterne indgår som strategier for brug af overfladevand til rekreative formål i konkrete byudviklingsprojekter Miljøstyrelsen om international formidler af danske kompetencer omkring vand i byen.

8

9 Fakta: Projektets titel: Danmarks første Energi Neutrale klubhus Navn: Boldklubben Fremad Amager Adresse: Sundbyvestervej 60 Post, By 2300 København S Telefon: Internet: Mail: CVR: Bank: Forstædernes Bank Kontaktperson: Leon Bløndal Mobil: Mail: Antal medlemmer ca. 800 deraf 500 børn og unge Ejer af nuværende klubhus Fremad Amager Grund Bor til leje på langtidskontrakt via Københavns Idrætsparker Byggetilladelse Har tidligere fået byggetilladelse til lignende projekt i 2004 Strøm/Fjernvarme Da vi oprettede Amagers første Idrætsfritidsklub sammen med Københavns kommune, er der indlagt både strøm og fjernvarme ledninger til at forsyne et nyt byggeri Spillested/Hjemmebane Sundby Idrætspark Adresse: Englandsvej 60 Post, By 2300 København S Fremad Amagers nuværende klubhus Arkitekt Klaus Lange har udarbejdet nedenstående grafer, baseret ud fra de faktiske driftsudgifter i det nuværende klubhus, sammenholdt med den reduktion den energi neutrale løsning vil give i alle årene der kommer fremover, til gavn for miljøet, brugerne, klubben og kommunen.

10 Første graf viser energiforbruget Den venstre søjle viser energiforbruget fordelt på vand, opvarmning og ventilationstab. I modellen er regnet med normalforbrug efter gældende energikrav. I søjlen th. er vist forbruget hvis fratrukket egenproduktionen af solenergi samt den resulterende effekt af projektets vandsparemodel for brugsvand. Anden graf viser den til huset tilførte energi Den venstre søjle angiver tilført energi via fjernvarme til normalbyggeri efter gældende energikrav. Den højre søjle angiver mængden af tilført energi til huset (dækkende energiforbrug jfr. graf 1) Kun elforsyning til varmepumpe er købt energi. Resten udgøres af Canadisk solvæg, vandbåren solvarme, varmepumpe samt højtydende varmeveksler.

11 Tredje graf viser Vandforbrug. Den venstre søjle angiver det beregnede vandforbrug uden vandspare og delvis anvendelse af regnvand. Den Højre søjle angiver vandforbruget med den besparelsesmodel der ligger i projektet. Fjerde graf viser bortledning af spildevand Den venstre søjle angiver normalvandforbruget bortledt traditionelt til spildevandssystemet. Den højre søjle viser de sparede vandforbrugs bortledning som er halveret ved delvis nedsivning i omkringliggende fodboldbaner.

12 PROJEKTØKONOMI 1 Arealer Stueetage 812 m sal 758 m Etageareal i alt m2 2 Byggeomkostninger for hus inkl. nedrivning/ombygning eksisterende Nedrivningsarbejder eksisterende bygning 382 kr/m Kr Råhusarbejder 478 kr/m Kr Klimaskærm kr/m Kr Aptering kr/m Kr Installationer kr/m Kr Uforudsete omkostninger kr/m Kr Byggepladsomkostninger 510 kr/m Kr Teknikeromkostninger inkl. myndigheder kr/m Kr. Total eks. moms kr/m Kr. 3 Omkostninger for anlægsarbejder til opnåelse af CO2- og energineutralt byggeri Varmepumpeløsning 255 kr/m Kr Solvarmeløsning solvæg (luft) 223 kr/m Kr Solvarmeløsning Helipower (vand) 191 kr/m Kr Solcelleløsning (el) 127 kr/m Kr Energilagring (sand) 255 kr/m Kr Meromkostning ved anvendelse af LED-belysning 127 kr/m Kr Omkostninger til styring og dokumentation 64 kr/m Kr Teknikeromkostninger 300 kr/m Total eks. moms kr/m Kr. 4 Omkostninger for regnvandsopsamling, vandrensning til vandingsbrug boldbaner Etablering af opsamlingskapacitet 127 kr/m Kr Anlæg for filtrering og vandbehandling 64 kr/m Kr Anlægsarbejde toiletskyl etc 19 kr/m Kr Etablering af overløb til offentlig kloak 16 kr/m Kr Vandingssystem til baner er ikke medregnet Total eks. moms 226 kr/m Kr. 5 Omkostninger for rensning af gråt spildevand og udledning i græsplæner Ikke beregnet 6 Omkostninger for informationssystem med trykfølsomme skærme i klublokaler Kabling til alle rum inkl. rack 32 kr/m Kr Opsætning af trykfølsomme skærme i alle fælles rum 51 kr/m Kr Opsætning af windows-server 6 kr/m Kr Etablering af intranet 13 kr/m Kr. Total eks. moms 102 kr/m Kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 3 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-015746 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Teknologioversigt over de eksisterende og fremtidige muligheder for energiforsyning af huse med naturgas som energikilde. v/ianina Mofid, DGC a/s Husets energibehov

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk CO 2 -neutral ferie i klima balance Sol Ild Sand Vand www.skallerup.dk Vi tager ansvaret for klima og miljø seriøst 2 Brochuren er tilrettelagt af Asbjørn Kommunikation og trykt af Prinfo Aalborg på miljø-

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere