Danmarks første Energi Neutrale klubhus. til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks første Energi Neutrale klubhus. til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer"

Transkript

1 Danmarks første Energi Neutrale klubhus til Boldklubben Fremad Amagers medlemmer

2 Hvorfor et nyt energi neutralt klubhus til Fremad Amager? Baggrund Fremad Amager har sit udspring som en arbejderklub helt tilbage fra 1910, og om det er det der er grunden til, at klubben altid har været sit sociale ansvar bevidst, er svært at spå om her i 2009, snart 100 år efter Men sikkert er det, at Fremad Amager i de sidste år har været sit sociale ansvar bevist i lokaleområdet, specielt i Urbanplanen/Remisevænget hvor der blandt de beboere er rigtig mange socialt belastede familier, både danskere og tilflyttere fra andre lande. Vi har altid været både en bredde og en elite klub, hvor alle er velkomne, store som små, gode som dårlige, tynde som tykke, drenge som piger, danskere som tilflyttere. Vi har gennem årene deltaget i en mængde aktiviteter i forbindelse med Urbanplanen, eks. gadefodbold, basketball, lektiecafe og integrationsprojekter Men..vi har 3 store problemer i dag Vi har 3 store problemer i Fremad Amager, og det er banerne, manglende omklædning til vores medlemmer og fastholdelse af trænere og ledere. Det første kan vi umiddelbart ikke gøre meget ved, da vi ligger i Københavns Kommune, men de 2 sidste ting kan der gøres noget ved, nemlig ved at få nogle bedre faciliteter i form af et velegnet klubhus. Det nuværende klubhus er bygget som en almindelig villa, og er dybest set ikke egnet til en klub med så mange børnemedlemmer som Fremad Amager har. I dag skal vore børn (fra 4-5 år og opefter) gå 2 x 400 meter hvis de skal gå fra vores klubhus og over til de omklædningsrum i Sundby idrætspark, hvor de kan klæde om. Og da de fleste børn så vælger at komme omklædt eller klæde om på banen eller på toiletterne, giver det vores trænere urimelige forhold, når de vil skabe sammenhold og team ånd på de enkelte hold. Vi har i de sidste år ønsket os et bedre klubhus, hvor børnene kan klæde om og have mulighed for at komme før og efter træning, og på den måde få et fast tilholdssted (et fristed) i deres hverdag. Ved at tilbyde børnene dette frirum mellem skole og hjemmet, giver det Fremad Amager en unik mulighed for at påvirke medlemmerne i den rigtige retning, både som idrætsudøver, som ven og i socialt samvær med andre. For at kunne gøre dette arbejde på den rigtige måde, kræver det som nævnt bedre faciliteter på samme location, hvilket vil sige omklædningsrum til alle medlemmer, lektiecafe, hyggerum og en velfungerende restaurant, hvor børnene og deres forældre, vil kunne opholde sig og købe sund mad til fornuftige penge. Alle erfaringer viser, at idrætsklubber kan gøre rigtigt meget med hensyn til en vellykket integration mellem etniske danskere og dem af anden etnisk herkomst end dansk. Og da Urbanplanen/Remisevænget, hvor der bor mere end børn, er vores nærmeste nabo, har vi også vores del af problemerne/udfordringerne, som vi på banerne løser på bedste vis, men da vi ikke har faciliteter til at de unge kan være i klubhuset, henviser vi dem indirekte til at færdes på gader og stræder, med de problemer det nu engang giver.

3 Andre grunde til at vi meget gerne vil have et rigtigt klubhus Talenter Da vi gerne vil beholde alle vore unge talenter på Amager, startede vi tilbage i 2002, et samarbejde med flere af de andre Amager klubber, et elite overbygningshold (dengang FS Amager, nu FC Amager), der gør at vore unge spillere ikke skal forlade deres kammerater og trykke rammer, for at tage over broerne til de andre klubber på Sjælland, men kan fortsætte deres fodboldkarriere på Amager på vores fælles U15, U17 eller U19 hold. 100 års jubilæum Den 10. juni næste år fylder Fremad Amager 100 år, så det vil være perfekt at fejre 100 års jubilæum med et nyt klubhus, hvor der er plads til alle medlemmerne. Lektiecafe Den 8. januar fik jeg overrakt fra den Danske Bank til indkøb af computere og inventar til en lektiecafe i det nuværende klubhus, hvilket giver os mulighed for at hjælpe vores medlemmer med lektier efter skoletid og inden træning. Lektiecafens lærerkræfter kommer enten via lærere der frivilligt stiller sine evner til rådighed eller fra Røde Kors. Demo projekt Det er vores håb at det nye Energi Neutrale klubhus kan stå færdigt i december 2008, da vi gerne vil lade staten og andre, bruge vores nye klubhus som et demonstrationsprojekt i forbindelse med Energi topmøde i København. Hovedparten af møderne i forbindelse med topmødet afholdes i Bella Centret, som ligger kun 3 minutters kørsel fra vores klubhus Det er vores plan/hensigt at bruge danske leverandører til alt i klubhuset, i det omfang det kan lade sig gøre, hvilket selvfølgelig også gør at vi vil stille huset til rådighed for danske firmaer, Grundfos, Danfoss, Velfac osv. Baner Nu skrev jeg tidligere at vi umiddelbart ikke kan gøre noget ved banerne, da det er KI s ansvar, men hvis vi får finansieringen på plads til det energi neutrale klubhus, vil vi kunne genbruge badevandet fra alle medlemmernes brusebad, til at rodvande banerne. Det er faktisk sådan, at i de perioder hvor der er mest behov for vandet, også er den periode, hvor vi producerer mest vand, da alle medlemmerne spiller/træner på græs. Om vinteren, når der ikke er behov for vanding, bruger vi også mindre vand, da træningen foregår på diverse skoler på Amager, da vi ikke selv har en hal som medlemmerne kan spille i. Hal/Sal Hvis man skulle toppe projektet, skulle det være med en sal til at spille indendørs fodbold, udføre andre sportslige aktiviteter, dyrke styrketræning/fitness samt bruge salen til andre sociale aktiviteter såsom møder, bingo, udlån til eks. plejehjem osv. I forbindelse med det nuværende klubhus, har vi tidligere fået tilladelse fra KI, til at bygge salen på en lille tange der støder ud mod Englandsvej/Sundbyvestervej.

4 Energi/CO2 neutralt Vi har to gange tidligere forsøgt at rejse penge til et nyt klubhus, og trods både gode intentioner og gode projekter, er de faldet på jorden, da det ikke er lykkedes at få finansieringen 100 % på plads. Heldigvis er jeg via en af klubbens sponsorer, kommet i kontakt med arkitekt Klaus Lange, som i de sidste mange år har helliget sig energi neutralt byggeri, og er dermed blevet en af Danmarks førende arkitekter indenfor energi neutralt byggeri. Klaus s ideer om energi neutralt byggeri passer perfekt til en fodboldklubs klubhus, fordi der er så stort et behov/forbrug af varmt vand, opvarmning og behov for udluftning i forbindelse med træning og kamp Når der er størst behov for varmt vand (når spillerne er på græs), er der mest sol til at varme vandet op, og når der bruges mest vand, er der størst behov for at banerne vandes. Det kan ikke være mere perfekt. Et kort resume over hvorfor man bør støtte Fremad Amager Huset Det vil være godt for alle vores børn og unge Det vil være godt for miljøet Det vil være godt for CO2 udledningen Det vil være godt for banerne Det vil være godt for børnenes sundhed Det vil være godt for integrationen Der vil være godt for Danmark energi renomme Det vil være godt for det sociale netværk i området Det vil vise hvor langt Danmark er på energiområdet, i sær op til COP15 topmødet På de næste sider følger arkitekt Klaus Lange s gennemgang af teknikken i og bag huset, samt hans umiddelbare kommentarer om Fremad Amager og det nuværende klubhus:

5 Konstruktionen bag Fremad Amager Huset Vi skal handle nu (Af Connie Hedegaard - Mandag den 5. maj 2008 kl. 15:48 ) Verden har brug for en global klimaaftale med bindende mål for, hvor meget det enkelte land må udlede af CO2. For den globale opvarmning er i gang, og ifølge FN s klimapanel haster det med at få ændret kursen. For allerede ved en temperaturstigning på to grader celsius vil de vidtrækkende konsekvenser for alvor tage fart. Og FN s klimapanel er ikke noget tilfældigt sammenrend. Det er af verdens mest fremmeste forskere. De er uenige om alt mellem himmel og jord og har tusindvis af teorier, men de siger nu med større styrke end nogensinde før, at klimaforandringerne er menneskeskabte, at det sker hurtigere end tidligere antaget, at vi har mellem 15 og 20 år til at få stabiliseret CO2-udledningen på kloden, og gør vi ikke det, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Det tør jeg som politiker ikke ignorere. Fremad Amager boldklub ønsker med nærværende projekt at vise vejen til hvordan fremtidens klubhus kan udføres. Fremtidssikret og total energineutralt og miljøoptimeret ved at indtænke de processer og muligheder som rent faktisk er mulige at udføre med kendt teknologi. Ved kommunernes forvaltning af offentlige bygninger anlæg fokuseres mest på anlægsbudgetter og i langt mindre grad på driftsbudgetterne. Resultatet er en lang række nedslidte bygninger med ekstremt høje driftsudgifter grundet dårlige isoleringsforhold og nedslidte og utidssvarende installationer. Projektet tager udgangspunkt i dette skisma og indeholder løsninger der sikrer et energineutralt og fremtidssikret byggeri. Det nuværende klubhus er total nedslidt og utidssvarende uden kapacitet til medlemsbelastningen. For at kunne anvende bygningen under byggeriet, er der valgt et konstruktionssystem i stål der kan udføres udspændt henover den eksisterende bygning. Samtidig sikres fornøden fundamentstyrke til at bære den nye etage. Facader kan herefter udføres som præfabrikerede højisolerede elementer. Den nye konstruktion opbygges og isoleres således, at det fremtidige klubhus opfylder de tyske normer for passivhuse, dvs. at der til huset anvendes ca. 15 kw/m2/år. Energibehovet til såvel opvarmning som varmtvandsforbrug vil kunne dækkes af de i projektet angivne energikilder således at byggeriet vil være totalt energineutralt. Herudover vil der kun blive anvendt miljøgodkendte materialer således at huset overholder de krav der er gældende for Svanemærket byggeri. Herudover ønskes der indarbejdet et genbrug af såvel regnvand som gråt spildevand (fra de mange brusebade) til drypvanding af fodboldbaner. Projektet kunne således være et af Conny Hedegaards ønskede eksempler på fremtidens klubhus.

6 PROJEKTBESKRIVELSE Energiprincip Luftskifte er dimensioneret til kbm/h (op til 5 gange i timen under spidsbelastning) Varmt brugsvands behov udgør ca. 42 liter pr. bad svarende til et årligt energibehov på næsten kwh med den personbelastning der er gældende pt. Varmepumpe. Vi foreslår anlægget opbygget omkring en varmepumpeinstallation som servicerer det løbende energibehov i installationen. Varmepumpe installationen udføres som luft til vand varmeanlæg. Varmepumpe installationen servicerer både energibehovet i varmefordelingsanlægget (gulvvarme + konvektor system) og varmtvandsforsyningen, og ventilationsanlæggets varmeflade. Varmepumpeanlægget udmærker sig ved at arbejde med en COP faktor på 1:3,5 hvilket vil sige at der for hver tilført 1 kwh til anlægget ydes 3,5 kwh til installationen. Solvarme Ved samdrift med solvarmeanlæg kan COP faktoren øges betydeligt op til 1: 5,5 eller bedre i perioder med solindfald. Anvendelsen af solenergi i projektet styrkes yderligere ved at det største energibehov (til opvarmning af brugsvand) er placeret i den del af året, hvor der også er den største andel af solskinstimer til rådighed. Energilagring Udover de energiproducerende komponenter i anlægsopbygningen vil det desuden være fordelagtigt at indarbejde den størst mulige anvendelse af varmelagring i både bygningsmassen og varmtvandsanlægget. På denne måde sikres, at energiproduktionen kan tilrettelægges under hensyn til de perioder hvor de mest fordelagtige produktionsbetingelser er til stede det være sig solskinstimer og/eller fordelagtige elafregningspriser. Lagerfaciliteter er planlagt ved anvendelsen af faseskiftende materialer i konstruktioner, gulvvarme konstruktion og en ekstra stor buffer kapacitet i hhv. varmeanlæg og varmtvandsbeholdere. Faseskiftende materiale består af mikrokugler af paraffin indstøbt i gips, som forbedrer egenskaberne til at optage og afgive energi. Faseskift-materialet absorberer varmen, når rumtemperaturen er høj og frigør den igen, når temperaturen falder. Dermed kan man formindske energiforbruget for opvarmning og køling. I forhold til økonomien i nævnte tiltag sammenlignet med en konventionel løsning baseret på evt. fjernvarme/olie eller gas er anlægsomkostninger noget større. Til gengæld bliver driftsudgifter og miljøbelastningen mindre, målt i forhold til det samme forbrug. Anvendelse af alternative energiformer Huset vil blive opvarmet ved en kombination af eksisterende fjernvarme, solvarme som vandbåren, som luft (Canadisk Solvæg) og med solceller. Under normale omstændigheder i sommerperioden, kan den af solen genererede energi kun udnyttes i langt mindre omfang end det faktiske behov. I tilfældet med en fodboldklub, derimod ligger den største energianvendelse om sommeren hvor de mange aktive fodboldspillere skal bade jo mere sol jo flere bade. Samtidig med dette, skal der flyttes en stor mængde fugtig luft fra baderummene som indeholder en stor genbrugelig energi hvis luftskiftet dimensioneres med fornuftig varmeveksling. De angivne anlæg vil kunne klare hele opvarmningsbehovet til det store varmtvandsbehov.

7 Canadisk solvæg Denne producerer en meget stor luftmængde som via en effektiv varmeveksler udskifter luften i baderummene men samtidig producerer en meget stor ekstra energi som omformes i en varmepumpe der kan forvarme badevandet med overskudsenergien. Vandbåren solvarme Der er i projektet indarbejdet et solvarmesystem (Helipower) der er udført indbygget (usynligt) bag bygningens planlagte naturskiferfacade. Solceller På bygningens sydvendte kvisttage etableres solceller i kapacitet til det indarbejdede LED belysningssystem. Anvendelse af LED til belysning Belysning med LED giver i forhold til glødepærer og halogenspots en meget stor besparelse på elregningen, samtidig med at LED også giver mulighed for at skabe en god lyskvalitet. I dag går 16 pct. af elforbruget i Danmark til belysning, og et skift fra glødepærer til LED vil derfor give et mærkbart bidrag til at sænke energiforbruget. Samtidig hermed har LED'er en markant længere levetid, op til til timer mod en glødepæres timer. LED lys afgiver i modsætning til traditionelle spots stort set ingen varme, og vil derfor f.eks. kunne forbedre indeklimaet. Spildevandsbehandling Der vil blive indarbejdet regnvandsopsamling fra taget som vil blive genanvendt sammen med brusevandet (det grå) til vanding af fodboldbaner, hvorved hele spildevandsafledningen for dette vil kunne undgås. Mængden af spildevand fra de mange badende er meget stor og det vil derfor være meget miljørigtigt at arbejde med en sådan model, samtidig med at boldbanerne bevares grønne hele sommeren. Vi har i forbindelse med projektet haft kontakt med seniorforsker Mariana Bergen Jesen, afdeling for Parker og Urbane Landskaber der blandt andet beskæftiger sig med vand i byen og som i øjeblikket har ansvaret for tre større forsknings- og innovationsprojekter i København omkring håndtering af byens vandkredsløb. Projekterne indgår som strategier for brug af overfladevand til rekreative formål i konkrete byudviklingsprojekter Miljøstyrelsen om international formidler af danske kompetencer omkring vand i byen.

8

9 Fakta: Projektets titel: Danmarks første Energi Neutrale klubhus Navn: Boldklubben Fremad Amager Adresse: Sundbyvestervej 60 Post, By 2300 København S Telefon: Internet: Mail: CVR: Bank: Forstædernes Bank Kontaktperson: Leon Bløndal Mobil: Mail: Antal medlemmer ca. 800 deraf 500 børn og unge Ejer af nuværende klubhus Fremad Amager Grund Bor til leje på langtidskontrakt via Københavns Idrætsparker Byggetilladelse Har tidligere fået byggetilladelse til lignende projekt i 2004 Strøm/Fjernvarme Da vi oprettede Amagers første Idrætsfritidsklub sammen med Københavns kommune, er der indlagt både strøm og fjernvarme ledninger til at forsyne et nyt byggeri Spillested/Hjemmebane Sundby Idrætspark Adresse: Englandsvej 60 Post, By 2300 København S Fremad Amagers nuværende klubhus Arkitekt Klaus Lange har udarbejdet nedenstående grafer, baseret ud fra de faktiske driftsudgifter i det nuværende klubhus, sammenholdt med den reduktion den energi neutrale løsning vil give i alle årene der kommer fremover, til gavn for miljøet, brugerne, klubben og kommunen.

10 Første graf viser energiforbruget Den venstre søjle viser energiforbruget fordelt på vand, opvarmning og ventilationstab. I modellen er regnet med normalforbrug efter gældende energikrav. I søjlen th. er vist forbruget hvis fratrukket egenproduktionen af solenergi samt den resulterende effekt af projektets vandsparemodel for brugsvand. Anden graf viser den til huset tilførte energi Den venstre søjle angiver tilført energi via fjernvarme til normalbyggeri efter gældende energikrav. Den højre søjle angiver mængden af tilført energi til huset (dækkende energiforbrug jfr. graf 1) Kun elforsyning til varmepumpe er købt energi. Resten udgøres af Canadisk solvæg, vandbåren solvarme, varmepumpe samt højtydende varmeveksler.

11 Tredje graf viser Vandforbrug. Den venstre søjle angiver det beregnede vandforbrug uden vandspare og delvis anvendelse af regnvand. Den Højre søjle angiver vandforbruget med den besparelsesmodel der ligger i projektet. Fjerde graf viser bortledning af spildevand Den venstre søjle angiver normalvandforbruget bortledt traditionelt til spildevandssystemet. Den højre søjle viser de sparede vandforbrugs bortledning som er halveret ved delvis nedsivning i omkringliggende fodboldbaner.

12 PROJEKTØKONOMI 1 Arealer Stueetage 812 m sal 758 m Etageareal i alt m2 2 Byggeomkostninger for hus inkl. nedrivning/ombygning eksisterende Nedrivningsarbejder eksisterende bygning 382 kr/m Kr Råhusarbejder 478 kr/m Kr Klimaskærm kr/m Kr Aptering kr/m Kr Installationer kr/m Kr Uforudsete omkostninger kr/m Kr Byggepladsomkostninger 510 kr/m Kr Teknikeromkostninger inkl. myndigheder kr/m Kr. Total eks. moms kr/m Kr. 3 Omkostninger for anlægsarbejder til opnåelse af CO2- og energineutralt byggeri Varmepumpeløsning 255 kr/m Kr Solvarmeløsning solvæg (luft) 223 kr/m Kr Solvarmeløsning Helipower (vand) 191 kr/m Kr Solcelleløsning (el) 127 kr/m Kr Energilagring (sand) 255 kr/m Kr Meromkostning ved anvendelse af LED-belysning 127 kr/m Kr Omkostninger til styring og dokumentation 64 kr/m Kr Teknikeromkostninger 300 kr/m Total eks. moms kr/m Kr. 4 Omkostninger for regnvandsopsamling, vandrensning til vandingsbrug boldbaner Etablering af opsamlingskapacitet 127 kr/m Kr Anlæg for filtrering og vandbehandling 64 kr/m Kr Anlægsarbejde toiletskyl etc 19 kr/m Kr Etablering af overløb til offentlig kloak 16 kr/m Kr Vandingssystem til baner er ikke medregnet Total eks. moms 226 kr/m Kr. 5 Omkostninger for rensning af gråt spildevand og udledning i græsplæner Ikke beregnet 6 Omkostninger for informationssystem med trykfølsomme skærme i klublokaler Kabling til alle rum inkl. rack 32 kr/m Kr Opsætning af trykfølsomme skærme i alle fælles rum 51 kr/m Kr Opsætning af windows-server 6 kr/m Kr Etablering af intranet 13 kr/m Kr. Total eks. moms 102 kr/m Kr.

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Teknologioversigt over de eksisterende og fremtidige muligheder for energiforsyning af huse med naturgas som energikilde. v/ianina Mofid, DGC a/s Husets energibehov

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Doravej 15-43 Doravej 15 9000 Aalborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 17. december 2014 Til den 17. december 2024.

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Fortid Eksisterende bygningsmasse Samlet

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

BBR-nr.: 479-065772 Energimærkning nr.: 100108082 Gyldigt 5 år fra: 07-01-2009 Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 479-065772 Energimærkning nr.: 100108082 Gyldigt 5 år fra: 07-01-2009 Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Juels vej 26 Postnr./by: 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-065772 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 4 Lavtemperatur solvarme og ATES Cenergia ApS Marts 2009 Lavtemperatur solfangere Akkumulering af solvarme

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere