Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk"

Transkript

1 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere er en realitet Aktivitetskalender frem til juni 2011 Barsøture 2011 Frede Hansen har besøgt HP Halvårsmøde i trollingklubben Og meget mere Støtter A.N.A. Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

2 Specialforretningen på havnen i Sønderborg Sundgade 11 Sønderborg Tlf Guldsmed Skjerning A/S Perlegade Sønderborg. Telefon

3 Siden sidst. Godt Nytår! Kyndelmisse eller Kjørmes Knud står for døren. I gamle dage var denne dag officiel helligdag, men den er afskaffet for efterhånden længe side (i 1770 af Struensee). I den katolske gren af Kristendommen fejres den dog stadig med en lysmesse, hvor de lys, der skal bruges i løbet af året, bliver velsignet. Det er i øvrigt den 2. februar midtvejs i vinteren. En af de gamle sange, der nok allerbedst beskriver den nuværende situation, er St. St. Blichers fine sang Det er hvidt herude, som han skrev i 1838 og som stadig er gyldig. I hvert fald hvis man kigger ud af vinduerne lige nu eller bevæger sig udenfor. Sneen ligger stadig i mindre driver i såvel have og indkørsler som langs veje og hegn selv om solen har haft fat i den og er begyndt at tære på den. Men koldt er det stadigvæk. De fleste af vore gode fiskevande er stadig lagt til med is, og mange frygter, at vi nok kommer til at opleve endnu et forår med lukkede vande til stor frustration og skade for de foreninger og klubber, der arrangerer konkurrencer netop i den periode. Men vi bliver nødt til at se fremad og finde de positive momenter i det. Og det kan vi også sagtens gøre. Vi fik på generalforsamlingen i november iværksat en ny struktur, der sikrer os som forening langt ud i fremtiden. Syddanske Lystfiskere blev en realitet! Vi har hermed fået åbnet op for muligheden for at tilbyde en langt mere nuanceret form for medlemskab end mange andre foreninger tilbyder. Og det samtidig med, at vi bibeholder det nære og intime, som vi jo altid har haft. Det er der ikke blevet slækket på, snarere tværtimod. Samarbejdet imellem de 4 foreninger og klubber på Als har fået nye kræfter. De 4 er på et fællesmøde i november blevet enige om at nedsætte et helt officielt organ, NASS-udvalget, der skal arbejde på at finde emner, som de 4 kan gennemføre i fællesskab. Specielt projekter, der kan gavne en fremme af interessen for lystfiskeri mere generelt, vil have en høj prioritering i udvalgets arbejde. Arbejdet i A.N.A. er i den kommende tid nok mest koncentreret om at få overbevist de lokale offentlige instanser om, at det godt kan betale sig at investere i et lokalt forankret projekt med miljøog vandpleje som det helt overordnede tema, men også med stort økonomisk potentiale for især turisterhvervet i regionen. Projektets værdi er veldokumenteret. Nu venter vi blot på forårets komme, så vi kan komme ud og nyde naturen med fiskestangen i hånden igen. Jeg synes, jeg kan spore en vis tendens ved foderbrættets lokkende tilbud. Vi ses derude. Jens Nielsen Formand Sponsorater: Disse virksomheder har hjulpet os med materialer til renoveringen af de nye klublokaler: Forsiden. Af Jens Nielsen. Smukt ser det ud, når sneen ligger tykt på træernes grene og fuglene søger mod de få åbne våger i den ellers isbelagte fjord. Men det fremmer ikke fiskeriet. Forrest Freddy Haupt med flot fisk fra Sydals før istiden. Flügger Farver, Gråsten Hjortgaard A/S, Sønderborg Punkt 1, Sønderborg Skousen Hvidevarer, Sønderborg Bygma, Gråsten Søren Haupt, Blans Danfoss Universe, Nordborg Tænk på dem næste gang, du skal ud og handle til projekterne derhjemme. 3

4 Syddanske Lystfiskeres kontingenter Gruppe Hele kroner Senior Pensionist Junior Familie Familie-pens. Støttemedlem DSF * Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Vandpleje I alt * DSF = Danmarks Sportsfiskerforbund. Ad 1) Over 18 år. Ad 2) Folke- og invalidepensionister samt efterløns-modtagere. Ad 3) Under 18 år. Ad 4) Hele familien - uanset antal medlemmer, men disse skal bo sammen. Ad 5) Begge er folke-/invalide pensionist el. efterlønner og bor sammen. Ad 6) Ingen præmie- eller stemme-rettigheder / Ikke medlem af DSF. Ved indmeldelse: 1. januar 31. juli: FULDT kontingent. 1. august 31. september: HALVT kontingent. 1. oktober 31. december: FULDT kontingent incl. næste år dvs., du får 3 måneder GRATIS! DSF kontingentet inkluderer bladet Sportsfiskeren, som udkommer 10 gange årligt og kun fås ved medlemskab. Er du nyt medlem vil tilmelding til DSF ske så snart din betaling er modtaget, og hvis dette sker senest den 10. i en måned, vil du modtage Sportsfiskeren allerede fra efterfølgende måned. Indskud: 50,- (Tilbagebetales i henhold til de til enhver tid gældende regler for udmeldelse). Indmeldelse: Send en mail til kasserer Frede Hansen på med angivelse af navn, adresse, telefon nummer samt fødselsdato, idet du samtidig bedes angive dine interesseområder indenfor kystfiskeri / fluefiskeri / trolling-dørge fiskeri / fiskeri fra flydering, pontonbåd eller kajak (yderligere info på vore websider). Husk Alsiske Kystfiskeres store Forårskonkurrence, som løber af stabelen i weekenden marts Det er landsdelens største kystkonkurrence med masser af fine præmier. Program og deltagerkort fås hos din lokale grejhandler. Yderligere oplysninger på vores hjemmeside Er du interesseret i fluefiskeri, så er Alsiske Fluefiskere måske noget for dig. Kig ned til os på en af vores klubaftener. Se tidspunkterne i kalenderen længere omme i bladet. 4

5 Orientering om forbundsbladet Sportsfiskeren Af Frede Hansen, kasserer Dobbelt blad-hold af Sportsfiskeren Det har til og med 2010 været sådan, at såfremt man boede flere medlemmer på een adresse (uden at være i familie) kunne man få 179 kr. refunderet, såfremt man ville deles om eet (1) blad. Denne ordning er bortfaldet fra og med 2011, idet det på kongressen i marts 2010 blev godtgjort, at der ikke længere er god forbundsøkonomi i ordningen. Hvad koster Sportsfiskeren? Dette emne er ofte til diskussion blandt medlemmer, så lad få sagen afklaret: Sportsfiskeren koster DSF ca. 10 kr. per blad incl. alle omkostninger såsom produktion + distribution og med fradrag af annonce-indtægter. Med andre ord er det altså ca. 100 kroner af Jeres årskontingent, som bruges til bladet. At bladet så koster 49 kr. i løssalg er en anden sag, hvorom man bare kan sige, at det jo må være god politik, at man som IKKE-medlem betaler kassen. Jeg benytter lejligheden til at ønske alle medlemmer et Godt Nytår. Tidligere rødmede pigerne, når de skammede sig. I dag skammer de sig, når de rødmer! / udtalt af Maurice Chevalier. Husk! Als-cuppen er udvidet til at omfatte alle de alsiske klubber og foreninger, og løber af stabelen lørdag, den 22. januar. Indvejning i Als klubhus fra Derefter præmieoverrækkelse og varm suppe. Barsø-ture 2011 Tilmeldingerne til de meget eftertragtede ture er godt i gang på nuværende tidspunkt, så det er nu, du skal til at tænke over, om du skal med i år. Forårsturen er i weekenden maj 2011, og efterårsturen ligger i weekenden oktober Tilmeld dig til Jens Nielsen,

6 Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne????? Generalforsamling Den 7. november 2010 holdt Alsiske Kystfiskere sin årlige generalforsamling på Sønderborg Vandrerhjem. I alt 25 medlemmer ud af foreningens i alt ca. 140 medlemmer deltog i mødet, der startede kl og varede frem til kl. 12. Efter generalforsamlingen blev der afholdt fisketur for de deltagere i generalforsamlingen, der havde lyst et arrangement, der blev afsluttet med ringridere med tilbehør ude ved fiskevandet. På selve generalforsamlingen blev et meget vigtigt punkt sat til drøftelse og afstemning, nemlig spørgsmålet om at etablere en paraply over de klubber, der på tidspunktet frem til generalforsamlingen var tilknyttet foreningen Alsiske Kystfiskere. Den nye paraply skulle bære navnet Syddanske Lystfiskere. Efter en meget grundig debat med mange gode synspunkter især for, men også med en sund skepsis overfor det ukendte, blev punktet vedtaget og foreningen kunne gå en ny æra i møde. Den nye paraplyorganisation kommer herefter til at se således ud: Danmarks Sportsfiskerforbund Syddanske Lystfiskere Arbejdsopgaverne Klubberne Regnskab Kommunikation Ture / aktiviteter Miljø og vandpleje Juniorarbejde????? Det helt overordnede formål med at skabe denne paraply er at give foreningen bedre mulighed for at overleve på længere sigt, men først og fremmest at give medlemmerne mulighed for at vælge tilknytning til lige netop den form for fiskeri, som optager dem mest. Uden at de derudover skal føle sig involveret i noget, de enten ikke ønsker eller måske ikke umiddelbart har nogen interesse i. Ved at skabe paraplyen med en række af klubber, som hver især tilbyder en særegen form for fiskeri, giver det det enkelte medlem en større frihed til at vælge netop den form, der tiltaler vedkommende mest. Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden 6

7 Hans Peter Hansen - lystfiskerkulturens mønsterperson Af Frede Hansen. På seniorklubbens hyggelige formiddags-træf mindede HP mig sommeren igennem jævnligt om, at jeg kunne jo bare kigge ud til ham på Ørstedsgade. Dette lød jo meget spændende, og en efterårsdag fik jeg omsider taget mig sammen til at aftale med HP, at Hella og jeg ville komme og besøge ham og Mutti den førstkommende lørdag formiddag ved 10- tiden. ( Mutti er HP s eget kælenavn for hans hustru, som egentlig hedder Ilse). Da vi på slaget kom spadserende ad Ørstedsgade stod HP klar på trappen og ytrede lidt om, at han var bange for, at vi havde glemt aftalen. Næh, hvordan skulle vi dog kunne det! Ilse kom straks til og fuldendte modtagelses-komitéen, hvorefter vi blev budt indenfor i dagligstuen, der ligesom hovedpersonerne osede af gæstfrihed. Herefter gik snakken livligt, idet Ilse og Hella jo har deres bingo-spil, ligesom HP og jeg har vores ligeså vigtige interesser, så der gik ikke mange minutter før vi måtte bytte pladser med henblik på at fremme vores dobbelte dialoger! Over en dejlig kop kaffe og megen fiske-bingo snak blev jeg præsenteret for nogle af HP s fisketrofæer, dvs. de allermest udsøgte, som var ophøjet til at have deres plads her i stuerne. En fantastisk flot Emil Ruge vase med 6-7 flotte Sønderborg motiver er det håndgribelige bevis på, at HP vandt Als Fiskeweekend april Og så er der fiskemanden, som familien har døbt en ca. 25 cm høj porcelæns figur, som forestiller en lystfisker i fuld mondering incl. fiskestang i den ene hånd og en flot havørred i den anden. Endelig brugte vi en del tid på en flot porcelæns-havørred, som jeg straks så var underligt designet, idet halen vender forkert i forhold til forkroppens bøjning (når en fisk vender i vandet). Dette faktum er blot en kuriositet, som ikke gør besiddelsen af et sådant trofæ mindre ærefuld, men måske blot siger noget om, at ikke alle designere er lystfiskere - det havde vi lidt sjov med. Jeg kan kun give HP medhold i, at det er ærgerligt, at foreningerne er gået bort fra denne form for trofæ honorering, og i stedet bruger præmiepengene på noget fint fiskegrej, som langt de fleste af os jo bare køber alligevel. De trofæer, HP omgiver sig med, er minder for livet, som man ikke kan gå hen og købe og det er jo ikke Kina-porcelæn, men den ægte vare vi taler om. Nu havde jeg nær glemt Jacob, HP s berømte papegøje, som sædvanen tro forholdt sig tavs under vores ophold, dvs. den taler kun, når der ikke lige er nogen i dens nærhed. Men Jacobs enorme taleforråd vil jeg ikke komme så meget ind på her, for de fleste tror bare det er løgn. Her er dog en lille prøve på, hvad Jacob kan og ikke kan: Den kan ikke sige Hans Peter, men den kan godt sige Jacob Hansen, Ørstedsgade 123. Nok om Jacob, for nu foreslog HP, om vi skulle gå ned og se på sagerne, og det var jeg selvfølgelig med på. Vi bevægede os gennem entre og køkken til en trappenedgang, som førte til HP s fiskehybel, og den er bare stor, kan jeg godt fortælle egentlig burde man ikke tale om hybel her! Når døren til vinkeltrappen åbnes, overvældes man øjeblikkeligt af en helt overdådig udsmykning med fiskebilleder (mange i megastørrelse) udført i alle tænkelige versioner lige fra dias over malerier og til fine træ- og linoleums-snit. Nogle har HP selv lavet, og andre er udført af diverse amatørkunstnere, som HP har truffet på sine veje, dvs. den militære 7

8 såvel som den fiskemæssige, og som har foreviget HP og hans store passion i spændende øjeblikke. I første omgang er det mest iøjefaldende et hjørneskab, hvorpå der står et kunstfærdigt udført fyrtårn med lys og det hele, hvortil HP blot henkastet bemærker at Ja, det er jo mit medicinskab. Jeg får ikke boret dybere i dette, for i mellemtiden er jeg faldet i staver over en kunstfærdigt udført stok, hvis greb er udført som et slangehoved. Da jeg spørger til, hvor han har købt den, får jeg at vide, at sådan en skærer man ud af en gammel rhododendrongren! Her kommer vi for i øvrigt ind på en anden af HP s nøgle-discipliner, som er tilvirkning af knive, hvoraf han har et væld til forskellige formål, og det ses tydeligt, at han også forstår at bruge disse i praksis til fisk eller andet godt Således går der formentlig ½ time inden vi er for enden af vinkeltrappen, og vi står nu i hybelrum nr. 1, som tydeligvis er opbevaringssted for igangværende grej og diverse beklædningsudstyr. Foran os ligger en lang gang, som synes at føre lige ind til det allerhelligste, men inden vi når hertil, må jeg atter stoppe op og betragte væggenes udsmykninger. Til venstre ses 2 kæmpemæssige diplomer, hvoraf jeg bed specielt mærke i det på ca. 2 gange ½ meter, vistnok udstedt af en Skjern Å-forening, og som beviset på HP s fangst af en Skjern Å laks på 8,6 kilo i En sådan fangst hørte absolut til sjældenheder dengang, og det er en fryd at høre HP s beretning om de nærmere omstændigheder. Kort fortalt var han faktisk på arbejde, dvs. han var på en militær-øvelse i Borris, og mente lige at kunne nå at gå ned og få et par kast på en god å-strækning i middagspausen. Den blev vist godt overtrukket, men om det også medførte nogen straf melder historien ikke noget om, men i så fald har det nok været belønningen værd. Vi betræder nu hybelrum 2, hvor der til venstre er indrettet en fuldt udstyret fluebindingsplads, og ligefrem ses en sirligt arrangeret samling af diverse flue-, fastspole- og multi-hjul, med nogle enkelte ledige pladser i galleriet..? Ja, det er ikke altid folk husker at aflevere, hvad de låner, kommenterer HP. Vi drejer til højre mod inderste halvdel af rummet, som er flot afgrænset af en træhvælving dekoreret med hundredvis af militæremblemer. Dette er så slyngelstuen siger HP, idet han behændigt fremtryller et par dåser øl. Væggene er patineret (mørk) trærustik fra gulv til loft og flot behængt med omkring 15 indrammede fiskefotos, og en lille reol er helt fyldt med albums. Vi sætter os i sofa og lænestole ved sofabordet, idet jeg dog har svært ved at holde mig i sædet, for medens mit blik vandrer fra billede til billede, må jeg gang på gang op og have et ned for at tage det i nærmere øjesyn, og have nogle uddybende forklaringer. Vi dvæler længe ved et foto fra en af HP s talrige Norgesture, hvor man ser ham sammen med Hans Hønborg og Bubbi med et udvalg af ugens fangst, som i øvrigt var 82 kilo laks fordelt på 22 fisk. Så falder mit blik på et, som jeg synes at kunne genkende som skydebane-kysten på Arnkil, hvor jeg selv kun har været en enkelt gang tilbage i 70 erne. Joh, siger HP, det er helt nyt og er fra min jubilæumstur her i 2010! Igen måtte jeg bede om en nærmere forklaring. Det var i forbindelse med en af forårets konkurrencer, hvor han egentlig slet ikke ville have været ud at fiske. Men så slog det ham, at det akkurat dette år var 50 år siden, at Sportsfiskerforeningen Als første gang afholdt deres berømte lystfisker- 8

9 kurser, og dette ville han nu alligevel ud og markere på en af sine gammelkendte lokalpladser. (En plads, som sikkert også giver HP gode minder om hans mange år på Sønderborg Kasserne). Vi var også godt omkring flere billeder af Bubbi (HP s søn, som egentlig hedder John Hansen) og hans fangster i juniorårene og senere i livet, og de bar tydeligt præg af, at sønneke har stået i lære hos farmand. Jeg kvitterede med at bede HP om at sende en hilsen til Bubbi og fortælle ham, at vi er mange i foreningen, som på det seneste har savnet ham som en humørspreder med mange fisk - forhåbentlig får han snart lyst til atter at svinge kyststangen igen i stedet for den dumme golfkølle På vej op til pigerne igen kom jeg i tanke om det med medicinskabet, og på mit spørgsmål om, hvad HP tog, åbnede han blot skabet, som indeholdt en flaske fineste Scotch Whisky (Grouse.. et el. andet) med tilhørende glas. Jeg begik den fejl ikke at se HP s fangstjournal fra vore lokale kyster, men jeg ved den findes ud fra mine samtaler med HP for 1 år siden, da jeg lavede fangststatistikken på bagsiden af jubilæumsskriftet. Denne indeholder jo kun hvad der er præmieret til årskonkurrencerne, men ud fra hvad jeg dengang erfarede er jeg sikker på, at antallet af HP havørreder i 4-kilos klassen og opefter ikke kan tælles på 2 hænder. Der kunne gives mange eksempler på, hvorledes HP gennem hele sit lange lystfiskerliv har markeret sig som storfanger og ikke mindst, hvorledes han på forbilledlig vis har demonstreret, hvordan man sætter moralen i højsædet, men dette er formentlig velkendt af de fleste læsere. Niels Hausgaard udtalte for år tilbage: Jeg er ikke stolt af at være Nordjyde, jeg er taknemmelig. Dette udsagn melder sig i min hukommelse, når jeg forsøger at sætte ord på mit forhold til HP: Jeg er ikke stolt af at kende HP, men jeg er taknemmelig for at kende denne personlighed, som i høj grad beriger og inspirerer mit lystfiskerliv, og som i det hele taget gør vores hobby stor ære. 9

10 POINT-TURE & ARRANGEMENTER 22 / Als-cuppen Fiske-konkurrence med vennerne fra Sportsfiskerforeningen Als, Nordborg Sportsfiskerforening og Skovens Fiskeklub. Start fra Als` klubhus på Verdens Ende kl Indvejning samme sted kl Fangne fisk kan tilmeldes både point- og årskonkurrencen. Efter konkurrencen serveres et let traktement. Turleder: Claus Smidemann. Telefonisk tilmelding kl på / Point-tur gebyrer: Det koster kr. 30,- per tur per deltager (uanset om man er senior, pensionist eller familiemedlem). Herudover betales et lille gebyr, såfremt man ønsker at deltage i visse tures fælles morgenmad el. pølsegrillning i forbindelse med turens afslutning. 5 6 / 2 Kysttur/point med rundstykker og kaffe. Starttidspunkt: Lørdag, den 5/2 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 5/2 kl /2 kl på Kløvermarksskolen. Telefonisk tilmelding: Fredag, den 4/2 fra kl på telefon / Turleder: Søren Haupt. Førstepræmie havørred: Gavekort 300 kr. eller frit valg / 2 Kysttur/pointtur. Starttidspunkt: Lørdag, den 26/2 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 26/2 kl /2 kl på Kløvermarksskolen. Telefonisk tilmelding: Fredag, den 25/2 fra kl på / Turleder: Ole Hansen. Første præmie havørred: Fiskehjul eller frit valg. 4 6 / 3 Alsiske Kystfiskeres Forårskonkurrence Stor åben kystkonkurrence over 3 dage med mange fine præmier. Deltagerkort kan købes i de lokale grejbutikker. Bemærk: I tilfælde af isvinter flyttes konkurrencen til senere på foråret / 3 Kysttur/point med rundstykker og kaffe. Starttidspunkt: Lørdag den 19/3 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 19/3 kl /3 kl på Kløvermarksskolen. Der serveres rundstykker og kaffe i klublokalet fra kl. 9 lørdag. Tilmelding til rundstykker er nødvendig. Pris: 2 rundstykker + kaffe 25,00 kr. Telefonisk tilmelding: Fredag, den 18/3 fra kl på / Turleder: Ole Hansen. Første præmie havørred: Kejs eller frit valg / 3 Skovens Fiskeklubs Årskonkurrence. 1 3 / 4 Sportsfiskerforeningen Als` Fiskeweekend / 4 Kysttur/Point Grønlangkål med tilbehør. Starttidspunkt: Lørdag, den 2/4 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 2/4 kl /4 kl på Kløvermarksskolen. Turlederen søger for grønlangkål søndag efter indvejning. Tilmelding til grønlangkål nødvendig. Pris 30 kr. Telefonisk tilmelding: Fredag, den 1/4 fra kl på / Turleder: Claus Smidemann. Første præmie havørred: Gavekort 300 kr. eller frit valg. 22 / 4 Aabenraa Ørreddag. 30 / 4 1 / 5 Kysttur/point med pølser. Starttidspunkt: Lørdag, den 30/4 kl fra klublokalet på Kløvermarksskolen. Indvejningstidspunkt: 30/4 kl /5 kl på Kløvermarksskolen. Der grilles pølser ved indvejningen søndag kl pølser m/brød 25,00 kr. Telefonisk tilmelding: Fredag, den 29/4 fra kl på / Turleder: Søren Haupt. Første præmie havørred: Gavekort 300 kr. eller frit valg. TURUDVALG: Claus Smidemann Telefon / Ole Hansen Telefon / Søren Haupt Telefon / Træffes turlederen ikke for den enkelte tur kontakt da en af de andre turledere. 10

11 Årsafslutning 2010 Af Frede Hansen. Fotos af Bent Sørensen. Søndag eftermiddag, den 21. november 2010 afholdt Syddanske Lystfiskere sin traditionnelle Årsafslutning på Sønderborg Vandrerhjem fra Rigtig mange medlemmer fra både troller og kystfiskerklubberne havde fulgt vores opfordring til at troppe famile og venner sammen, og det blev derfor til personer, som gæstede os på dagen. Hermed var der lagt et godt grundlag for skabelsen af festlige rammer omkring de forestående pokal- og præmie overrækkelser. Søren og Birgit havde på forhånd gjort deres, idet de havde sørget for bordopstillinger, og sædvanen tro havde de også en masse lækkerier klar i køkkenet. Arrangement udvalget havde sørget for, at der også var veldækkede borde med hensyn til pokaler, diplomer, præmier og blomster. Sædvanen tro havde man valgt, at de traditionelle vaser skulle være de samme, uanset om man var vinder af en kystfisker- eller en trollerpræmie. Dette bidrager til at markere samhørigheden under Syddanske Lystfiskere - den fælles serviceorganisation, som blev en realitet på generalforsamlingen her i november Formanden bød velkommen, hvorefter han sammen med Claus Smidemann overrakte præmier til kystfiskerne, og sammen med Nip Lund overrakte præmier til trollerne, mens Søren Matthiesen og Bent Sørensen tog fotos. På billedet ses Johannes Jensen, som i al beskedenhed vandt både point- og års- konkurrencerne hos kystfiskerne. Og så tog han endda en 5-punds præmie også! Herefter var der banko spil med 24 flotte gevinster afbrudt af en midtvejs pause, hvor alle tog godt for sig af smørrebrød, æblekage, ris á la mande og tilbehør. Formanden takkede af for året der var gået, hvorefter gæsterne kunne gå hjem til aftensmaden efter en god eftermiddag - nogle mere velsignede end andre. 11

12 Kystfiskernes konkurrencer 2010 endeligt årsresultat Pointkonkurrencen Årskonkurrencen havørred 1 Johannes Jensen 217 point 1 Johannes Jensen 3,520 kilo 70,5 cm 2 Bent Sørensen Peter Jacobsen 3,325 67,5 3 Claus Smidemann Freddy Haupt 3,242 68,0 4 John Sørensen Peter Jacobsen 3,050 61,0 5 Freddy Haupt 74 5 Lars Nissen 2,915 62,0 6 Frede Hansen 71 6 Aksel Nielsen 2,790 63,0 7 Birgit Smidemann 44 7 Børge Bach-Hansen 44 Årskonkurrencen - torsk 8 Frode Steffensen 34 9 Rudi Haupt 32 1 Lars Nissen 1,314 kilo 54,0 cm 10 Keld Hansen 28 2 Aksel Nielsen 0,970 53,0 11 Ole Hansen 1 11 Steen Jensen 1 5-punds fisk (havørred større end 5 pund fanget på pointture) 1 Johannes Jensen 3,520 kilo 70,5 cm 2 Freddy Haupt 3,242 68,0 Trollingfiskernes konkurrencer 2010 endeligt resultat Pointkonkurrencen Årskonkurrencen havørred 1 Nip Lund 36 point 1 Jens Lassen 2,970 kilo 65,5 cm 2 John Thomsen 34 2 Arne Lauritsen 1,325 50,5 3 Søren Matthiesen 31 3 John Thomsen 1,210 47,0 4 Preben Nielsen 21 5 Kim Nielsen 20 Årskonkurrencen torsk 6 Frede Hansen 71 1 Lars Nissen 5,650 kilo 83,5 cm 2 Kim Nielsen 1,510 59,0 Fiskeriet efter laks i de danske åer har efterhånden opnået internationalt ry. Lystfiskere fra Tyskland og flere andre europæiske lande har i mange år gæstet de danske vestvendte åer som f.eks. Sneum Å, Varde Å, Skjern Å og Storå. Men de seneste par år er også laksefiskere fra andre lande kommet hertil. Mest bemærkelsesværdigt er det dog nok, at køerne ved kortsalgsstederne i de vestjyske grejforretninger især har været besat af nordmænd, som har taget turen over Skagerrak for at fiske laks i eksempelvis Skjern Å. Har du også mod på at prøve et meget spændende fiskeri, der er i heftig fremgang, og hvor vi nok ikke har nået toppen med hensyn til rekordfisk endnu selv om den blev slået hele 3 gange sidste år for Varde Ås vedkommende så er det her i den kolde tid, inden fiskeriet åbner 1. april i mange af åerne, du skal forberede dig. 12

13 13

14 Jens K. Thygesen - miljøarbejdets ankermand sagde farvel... Af Frede Hansen. Torsdag, den 9. december havde formanden og jeg fornøjelsen af at deltage i en afskedsreception, som DSF afholdt for Jens K. Thygesen i Vingsted Centrets store sal. Det var dagen før Jens 65 års fødselsdag, hvor vejret i øvrigt artede sig pænt med flot solskin over snelandskabet, så dagen var yderst velvalgt, kan man sige. Vi oplevede en flot og mindeværdig markering af afslutningen på de 21 år, som Jens 100 % dedikerede til forbundets tjeneste - først som redaktør, senere som forretningsfører, og de seneste ca. 10 år som miljøkonsulent. Han bidrog i vanlig stil til at gøre dagen festlig med sit altid vindende væsen og en udpræget sans for humor. Når talen falder på miljøkonsulent, er der sikkert fortsat mange, som umiddelbart tænker på legendariske Børge Christensen (Jens forgænger), som i tresserne og halvfjerdserne var med til at afsløre store industrivirksomheders groteske svineri i den danske natur. Der var tale om store konkrete forhold, som var til at tage og føle på, og som dermed havde blikfang i medierne. Som det ses, har Jens haft ulige konkurrence med hensyn til mediebevågenhed, eftersom hans arbejde foregik i det skjulte, som f.eks. at være til stede på de bonede gulve og tale lystfiskernes sag i alle de miljømæssige sager, vi kender alt for godt - her er der bare ingen journalister til stede. Jens har givetvis trukket på smilebåndet, når Børge Christensen mente, at når først de store miljøkampagner var overstået, kunne forbundet godt neddrosle miljøarbejdet. Sandheden var en helt anden, som Jens havde blik for fra starten, og man kan måske sige, at hvor Børge Christensen var den store igangsætter ja, så har Jens Thygesen været den mindst lige så store sejtrækker. Jeg synes, at lejligheden er passende til at drage disse forhold frem i lyset med henblik på, at Jens kan få sin velfortjente plads blandt legenderne. Det glædede mig meget, at mange af talerne ved receptionen kom en del ind på disse ting, ligesom de bar præg af kollegers, og ikke mindst myndighedernes store respekt for Jens. Samtidig har jeg forhåbentlig berørt nogle væsentlige forhold, som medlemmerne ikke tænker så meget over til daglig, og som vi vel at mærke kun får på plads takket være forbundet. Her er et udpluk fra sejrsrækken Målsætningen om fri passage for fisk fra kilde til hav er tæt på opfyldelse. Kraftigt fingeraftryk på snæbel- og lakseforvaltningsplanerne, der har banet vejen for store restaureringsprojekter og en solid bestand af vilde laks. Indførelse af statsligt fisketegn - en 50 år gammel forbundsdrøm blev opfyldt. Omsætningsforbud af alle rekreative fangster. Hvad med fremtiden? - Tjah, vi har jo f.eks. fortsat et Tangeværk, og vi har et ønske om udvidelse af de garnfri zoner til 200 m, og vi er fortsat befængt med politikere, som beholder skyklapperne på og prioriterer landbruget højere end vandmiljøet. Men det er da i det mindste betryggende, at vi i DSF fortsat har en Thygesen ved miljø-roret (Jens efterfølger hedder Lars Thygesen, men så vidt vides er de dog ikke i familie). Bemærk at vægtene i tabellen på side 25 er blevet justeret, således at de passer ind i Fulton s formel. Det har betydet, at enkelte vægte er blevet justeret 1 gram op for at kompensere for de op- og nedrundinger, der normalt altid vil forekomme. Nu kan den bruges til at finde længden, hvis du kender vægten og vice versa. 14

15 P&G Fishing Alt til fritid & lystfiskeri Altid gode tilbud i butikken. P&G Fishing Rønhaveplads Sønderborg Tlf

16 S ø n d e r j y l l a n d s S m å b å d s k l u b Fællesture og arrangementer for Sønderjyllands Småbådsklub 27/01 Klubaften, der er åbent for, hvad der skal hygges/ snakkes om. Der vil være opstart for dem, der skal til Bornholm, men alle er velkommen. Se mere på vores hjemmeside. 05/02 Starttidspunkt lørdag kl der er fri starthavn. Indvejning kl ved Hardeshøj Færgehavn. Den første tur er en ren torske-tur, men fanges der havørred gives der point til årsmesterskabet. Men kun torsk præmieres /03 Starttidspunkt lørdag kl der er fri starthavn for hele weekenden. Indvejning lørdag kl ved Hardeshøj Færgehavn. Indvejning søndag kl ved Hardeshøj Færgehavn. 09/04 Starttidspunkt lørdag kl der er fri starthavn. Indvejning kl ved Hardeshøj Færgehavn. 30/4-1/5 Starttidspunkt Lørdag kl der er fri starthavn. Indvejning lørdag kl ved Hardeshøj Færgehavn. Indvejning søndag kl ved Hardeshøj Færgehavn /05 Sønderjyllands Småbådsklub arrangerer en stor Åben konkurrence Nærmere oplysninger på vores hjemmeside /06 Starttidspunkt lørdag kl der er fri starthavn. Indvejning lørdag kl ved Hardeshøj Færgehavn. Indvejning søndag kl ved Hardeshøj Færgehavn. Efter indvejning er klubben er vært v. et lille traktement som afslutning på foråret. Tilmelding til fællesture skal ske via hjemmesiden eller til Nip på tlf senest kl aftenen før. Indvejere er: Preben Nielsen tlf Kim Nielsen tlf Nip og Karis tlf Point-ture: Det koster kr. 100,- per tur per båd der er tilmeldt turen, uanset om denne strækker sig over 1 eller 2 dage. Læs hele referatet fra generalforsamlingen 2010 på vores hjemmeside hvor du også kan finde de nye Love og Vedtægter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af paraplyorganisationen Syddanske Lystfiskere. 16

17 A.N.A. har ordet I forbindelse med Vandplejen A.N.A.s årlige el-fiskeri har vi modtaget følgende fra Rudi Haupt. Bemærk at dette er skrevet lige efter el-fisketurene, hvorfor resultatet af den omtalte strygning af fiskene ikke er omtalt her. Men det kan du læse mere om på A.N.A.s hjemmeside. Da det havde regnet en del i ugen op til den planlagte dato for el-fiskeriet, som var den 20. november, og vandføringen og farven på vandet umuliggjorde fiskeriet, blev vi nødsaget til at skubbe tidspunktet, det i stedet blev onsdag, den 24. november. Vi havde noget af et puslespil som skulle gå op i en større enhed. Lodsejere, Fiskerikontrollen, m.fl. skulle alle orienteres. Det lykkedes, og vi fik samlet de nødvendige ildsjæle sammen til dagen, hvor vi samtidig fik en stor hjælp fra Tore Christian Svendsen. Tore er forsker fra Ålborg Universitet, han var kommet den lange tur ned til os for at hjemtage nogle havørreder (i alt 16 stk.) til et forsknings projekt. Mere om dette spændende projekt senere. Da vi over en lang tid har haft megen nedbør, var der mange udlegede fisk, hvilket indikerer, at der har været en tidlig opgang. Vi hjemtog dog 76 havørreder på dagen. 16 stk. til Ålborg Universitet, 24 stk. hanner (lige i underkanten af, hvad vi skulle bruge, så vi skulle af sted igen) samt 36 hunner. Du kan se en video fra dagen på følgende link: Som tidligere nævnt manglede vi nogle flere hanfisk. Så vi måtte på den igen. Vi havde minus- grader på termometeret, så vi skulle være påpasselige med, at de indfangede fisk ikke blev påvirket af den lave luft temperatur. Frost kan nemlig skade bl.a. fiskens øjne. Vi startede el-fiskeriet nedstrøms "Forsamlingshuset" i Adsbøl og fortsatte opstrøms til jernbanen ved "Snapsetinget". Strækningen gav i alt 30 stk. hanfisk og 4 stk. hunfisk, som alle blev hjemtaget. Vi kunne nu køre dagens fangst til klækkeriets moderfiskekar, hvor vi så om en uges tid skal foretage strygningen af fiskene. Fakta: Totalt hjemtagne fisk den 24. og 27. november 2010: 110 stk. moderfisk. Se mere på 17

18 rohleder SØNDERBORG sport GRÅSTEN Nygade Gråsten Telefon Telefax Kystsæt (stang og hjul) før op til kr nu kr Neoprene waders kr Pirkesæt (havhjul og -stang) fra. kr Termo-undertøj svedtransporterende sæt fra.. kr Skjorter fra. kr Membran-jakker fra. kr Membran-bukser fra. kr Intersport Nygade 14 Gråsten Tlf

19 Sønderjysk Ørredfond Ørreddage Af Jens Nielsen Fotos af Jan Klinksgaard I weekenden oktober afholdtes den sidste store ørredkonkurrence her i det sønderjyske i år. Det var Sønderjysk Ørredfonds Ørreddage, der strakte sig over 2 dage, og hvor der blev fisket i både saltvand og ferskvand. Deltagerne kunne konkurrere i klasserne havørred/laks, bækørred, regnbueørred, gedde og torsk. Vejret var for så vidt med de 149 deltagere, idet det om lørdagen var lettere overskyet ind imellem kom der et enkelt solstrejf og vinden var let til frisk fra en sydlig retning. I de fleste tilfælde ikke kraftigere end at man godt kunne fiske i direkte modvind. De fleste har dog nok foretrukket pladser, hvor vinden måske ikke ligefrem kom direkte imod dem. De lovede regnbyger udeblev heldigvis. Ikke fordi fiskeriet bliver dårligere af en enkelt regnbyge eller to, men det er pokkers ugemytligt at stå derude og blive våd og klam. Om søndagen skulle det igen blive pænt vejr og med knap så kraftig vind kun op til omkring 4 m/sek. Men det blev totalt vindstille i hvert fald i starten. Det var først på et tidspunkt efter frokost, at der begyndte at vise sig lidt vind. Samtidig trak skyerne sig sammen, og lidt hen på eftermiddagen begyndte det også så småt at drysse lidt. Men da var det også ved at være tid at pakke sammen og komme ind til indvejningen, der fandt sted på Sønderborg Vandrerhjem fra kl til og med efterfølgende præmieoverrækkelse til de mange dygtige eller heldige fiskere. Jeg selv var om lørdagen sammen med en fiskeven ved Gåsevig mellem Aabenraa og Haderslev. Vi startede omkring kl mens det endnu var lidt halvmørkt i vejret. Jeg var først i vandet og efter kast observerede jeg en mægtig bølge 4 5 stanglængder ude et stykke til højre for min kasteretning. Jeg fik hurtigt lagt nogle kast i den retning, men der skete ikke noget ved det. De efterfølgende timers fiskeri i området gav ikke yderligere resultat. Min fiskeven var gået længere til højre ud mod Sønderballe Hoved, og her havde han kontakt med en fisk, han bedømte til omkring et par kilo. Han havde desuden en undermåler, som blev genudsat. Efter frokost besluttede vi os for at gå mod nord op forbi Gåsevig Camping og forsøge os på de sidste meter op mod hjørnet ind til Diernæs Bugt. Her mødte vi en anden fisker, som inden for den sidste times tid havde haft kontakt til omkring 10 havørreder de fleste af dem undermålere, som enten selv hoppede af krogen eller blev genudsat. En enkelt større fisk på omkring 50 cm havde han også haft kontakt til, men tabt i kampens hede. Så vi var da fulde af optimisme mens vi langsomt fiskede os opefter. Og strækket gav da også kontakt til et par enkelte mindre fisk. På et tidspunkt fulgte en enkelt større havørred på omkring cm dog efter min wobler sammen med en væsentlig mindre fisk. Da jeg løftede wobleren ud af vandet vendte de stille rundt og forsvandt stille ud mod dybere vand igen. De næste 10 kast i en vifte omkring den retning gav dog ikke noget resultat. Billeder fra indvejningen på Sønderborg Vandrerhjem. I midten Chresten Henriksen med vinderfisken i havørredgruppen og til højre Erik Birk med Vinderfisken i torskegruppen. 19

20 Ørreddagene 2010 konkurrencens resultater Havørred Bækørred 1 Chresten Henriksen 3,650 kilo 69,5 cm 1 Per Lorenzen 0,635 kilo 38,0 cm 2 Søren Johansen 2,110 58,0 2 Gert Uwe Linnet 0,500 36,0 3 Poul Schramm 2,075 58,0 4 Per Lorenzen 1,510 53,0 Torsk 5 Michael Larsen 1,500 45,0 6 Hugo Jensen 1,405 50,0 1 Erik Birk 1,770 kilo 62,0 cm 7 Tom Christiansen 1,300 49,0 2 Hugo Jensen 1,065 51,0 8 Kaj Uwe Prich 1,285 45,0 3 John Mogensen 0,895 47,0 9 Søren E. Nielsen 1,005 44,5 4 Erik Birk 0,840 49,0 10 Laila Bach-Hansen 0,915 44,5 11 Nandi Sørensen 0,830 42,0 S ø n d e r j y l l a n d s S m å b å d s k l u b Turen: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Arrangerer bustur til Boatshow i Fredericia lørdag, den 26. februar med følgende opsamlingssteder Afgang fra Kvickly Nordborg. Opsamling ved Brandsbøl. Opsamling ved Egen Kirke. Opsamling ved OK tanken i Bro. Opsamling ved Als Motor i Sønderborg. Opsamling i Ragebøl. Ankomst til messecenter Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. Afgang retur fra messecenter Fredericia. Aflæsning af omvendt rute. Forventet retur i Nordborg. Tilbud Der kan tilbydes rundstykker i bussen på vej til Fredericia skal bestilles ved tilmelding: 1 rundstykke m. ost/pålæg 20,00 kr. 2 rundstykker m. ost/pålæg 40,00 kr. Klubben yder et tilskud på kr. 15,- til rundstykker, dog kun til klubmedlemmer. Kaffe eller the skal i selv medbringe. Sodavand og øl kan købes i bussen. Prisen er kr. 200,- pr. person inkl. VIP-billet Klubben yder dog et tilskud på kr. 50,- til medlemmer. Tilmelding sker efter først til mølle princippet, så skynd jer! Vi kun har 50 pladser! Seneste tilmelding er lørdag d. 12/ på eller til Nip på Tilmelding er bindende. 20

21 21

22 Halvårsmøde i SJSK den Ordstyrer: Kim Andersen / Referent: Søren Matthiesen. Velkomst ved Formanden, Nip. Traditionel biksemad til alle. Regnskab ved Nip. Vi har omkring ,-kr. i kassen. Hele regnskabet kan ses hos kassereren. Nip fortalte om de afholdte ture og arrangementer fra sidste halvår Skovens fiskeklub har kontaktet klubben omkring deres overskydende præmier. De ønsker at afholde en slags konkurrence sammen med os for at få brugt præmierne til noget fornuftigt. Det bliver drøftet i klubbens bestyrelse og der meldes tilbage på hjemmesiden. Der bliver købt en ekstra vægt hjem, som placeres hos John Stawski. Der vil så kunne vejes fisk ind hos ham efter telefonisk aftale. Mere kommer på hjemmesiden, når det er så vidt. Ny rampe ved Havnbjerg. John fortalte, at det kun er Ribe Miljø Center, der ikke har svaret tilbage, men der er grønt lys fra alle de andre. Prisen bliver ca ,-kr. Den kommer til at gå fra vejen og ned, ca. 30 meter i alt. LAG har bevilliget ,-kr. Og der søges nu andre fonde om tilskud. Danfoss-fonden har givet afslag. Vi regner med, at det kan påbegyndes i år. Boatshow i Fredericia. Har fået tilbud hjem på bustransport og VIP-biletterne skulle også være på plads. Prisen bliver den samme som sidst, ca. 150,- kr. for medlemmer og 200,- kr. for alle andre, inklusiv billetten. Det er meget billigt, og der håbes da også på stor tilslutning. Mere info kommer på websiden snart. Ny struktur i vores forening. Vi kommer til at høre under en paraply organisation Syd Danske Lystfiskere, som huser både kystfiskerne, trollingfiskerne, fluefiskerne og måske senere åfiskere, belly boats mm. Der er store muligheder i det, da vi bliver en stor organisation med indflydelse. Hver afdeling har sin egen bestyrelse, kasserer og regnskab. Der kommer så en overordnet bestyrelse med hovedkasse. Mere kommer i løbet af året. Klubture: torsketur / & / / & / & / Årstræf 14. og 15. maj. Kaffe pause Valg: Der blev afholdt valg og alle de opstillede blev med stemmeflertal valgt ind for en periode på 2 år. Der blev overrakt de graverede platter for flest point og største fanget ørred i Jens Lassen modtog platten for største ørred og Nip Lund modtog for årsmester i point. Præmie til det team, der har deltaget på flest fællesture i 2010, skulle uddeles. 3 teams havde deltaget lige mange gange og lodtrækning blev derfor gennemført. Team Bella blev vinderen af gavekortet, de 2 andre teams var Team Ørnen og Team Æ hund. Afstemning om datoerne for vores klubture. Alle datoer blev vedtaget. Afstemning om der skal gives point for fisk fanget til vores åbne konkurrence. Blev vedtaget. Eventuelt: Bornholmertur, møde den (klubaften). Husk at alle er velkommen til at kigge forbi. Kim oplyste, at der er flere billige nat-billetter tilbage til færgen (ca. 200,- kr), men hotel Verona har kun 3-4 værelser tilbage i den uge. Kontakt Kim Kiwi Hansen, for mere info. Forslag om at åbne helt eller delvist for fiskeriet i Nybøl Nor blev modtaget og skal med til næste halvårsmøde. Kim Andersen fortalte kort om, at der kommer en ny bedre dobbelt bro ved rampen i Fynshav i løbet af året. Den laves som en tragt, så det bliver nemmere at håndtere båden. Rampegebyret er 22

23 stadig meget højt (60,- kr.), og der er ikke muligt at få rabat på nogen måde. Man kan dog melde sig i bådlauget for ca ,- kr. årligt. Kan dog kun betale sig hvis man benytter rampen mere end 21 gange i løbet af året. Afslutning ved formanden Nip. Tag med til Alaskas vildmarker og oplev et fantastisk laksefiskeri. Jørn From kommer og fortæller om en fantastisk natur med både barske og fascinerende oplevelser blandt flagermus, egern, store bjørne og majestætiske ørne. Reserver allerede nu tirsdag, den 8. februar 2011 kl i klublokalet på Kløvermarksskolen. 60+er Hyggemøder! I vores forening er vi startet op med hyggemøder, som vi kalder 60+er. Men alle er velkommen - også de, der endnu ikke kan komme i betragtning som 60+ere. Hyggemøderne bliver afholdt i vores dejlige lokaler i kælderen på Kløvermarksskolen. Her er varmt og rart at være, og ikke mindst, så har vi altid kaffe på kanden. Her kan vi så hygge os i hinandens selskab hver anden torsdag et par timer om formiddagen. Vi er så småt startet op og har kørt hyggemøderne i hele efteråret. Vi har været 4-5 mand ad gangen, men der er plads til mange flere. Og vi vil gerne se flere af vore medlemmer møde op. Vi bestemmer selv, hvad vi vil foretage os til vores Hyggemøder. Vi kan f.eks. se medbragte film eller billeder fra både egen og andres mere eller mindre vellykkede fisketure. Vi fortsætter i det nye år med første Hyggemøde den 6. januar 2011, og ellers hver 14. dag. Og altid fra kl til Se aktivitetskalenderen på side 21 her i bladet. Vi håber og tror på, at vi i det nye år vil se flere af Jer. Og husk nu, der er ikke noget der er forudbestemt. Lad os snakke om, hvad vi kunne tænke os. Alle kan komme med input, og alt bliver seriøst modtaget. Godt Nytår til alle - Vi ses i det nye år. Helge Pedersen PS: Hvis nogen har spørgsmål ang. vores nye klub, er I meget velkommen til at kontakte mig. Min mail-adresse og telefonnummer står bag i bladet. Og husk, ingen binder sig til noget man kan komme og gå som man vil. Vi forventer at holde de tre sommermåneder juni, juli og august fri (der skal også være plads til lidt ferie). 23

24 Mindstemål Laks cm Havørred cm Regnbueørred cm Torsk cm Hornfisk cm Målene gælder kun for indbyrdes konkurrencer i foreningen. Mindstemål = totalængden målt fra fiskens snudespids til halefinnens bagkant (de yderste spidser). FULTON S FORMEL Konditionen (ernæringstilstanden) og dermed samtidig til en vis grad den kulinariske kvalitet kan sådan nogenlunde bestemmes ved hjælp af den såkaldte FULTON S FORMEL. Fredningstider og -bælter. Laks og havørred er fredet fra og med 16. nov. til og med 15. jan. For saltvandsfisk gælder ovenstående forbud kun fisk i yngledragt også kaldet farvede fisk. Opdrættede laks og ørred fisket i opdrætnings- og Put and Take samt regnbueørred er ikke fredede. Fiskeri må ikke finde sted ved åers, bækkes og indvandes udløb i havet eller fjordene nærmere end 500 meter til begge sider. Er udløbet over 2 meter bredt, er der fiskeriforbud 500 meter til begge sider hele året. Ved udløb under 2 meters bredde er der fiskeriforbud fra og med den 16. september til og med den 15. januar 500 meter til begge sider. Derudover er der adskillige lokale bestemmelser om fredningsbælter. F.eks. ved kraftværkers kølevandsudløb, i visse fjorde og ved sluseområder. På hjemmesiden kan du se mere omkring fredningsbælter i vores fiskeområde samt det øvrige Danmark. Fiskeriinspektoratet i Fredericia har telefon Formlen kan skrives således: K = V 100 L L L hvor K er konditionen (konditions-faktoren), V er vægten i gram og L er længden i cm. Giver udregningen en konditions-faktor på 1 (en) eller derover, må fisken anses for at være i god ernæringstilstand. Se mere på 24

25 Vigtige noter omkring Års- og Point-mesterkonkurrencerne Reglerne for Års- såvel som Pointkonkurrencerne står beskrevet i lovhæftet, som kan ses på vores hjemmeside, idet der specielt gøres opmærksom på flg. forhold: Foreningen opererer med højere mindstemål end loven foreskriver (se andetsteds i bladet), ligesom Fultons formel skal være overholdt for laksefisk, dvs. havørred, regnbueørred og laks. Indvejning til Årskonkurrencen skal registreres af en af foreningens vejere eller andet bestyrelsesmedlem (se listen bagerst i bladet) eller ved fremsendelse af underskrevet vejeseddel. I sidstnævnte tilfælde skal der anvendes en autoriseret vægt hos købmand, fiskehandler eller MacNab, og registreringen skal være foreningen i hænde senest 8 dage efter fangstdagen - dog senest 18. november for fisk fanget i perioden november af hensyn til årsafslutningen. Pointturene koster pt. 30,- kroner per tur, som anvendes til præmiering af turens 3 største laksefisk (havørred, regnbueørred og laks set under ét) og 2 torsk. Alle laksefisk over 2,5 kilo fanget på pointture tildeles en ekstra såkaldt 5 punds præmie, som overrækkes i forbindelse med årsafslutningen i november. Alle laksefisk skal overholde den af Fultons formel afledte konditionstabel, som bringes her: Fultons formel: K = 1 = V 100 L L L Hvor V = fiskens vægt i gram Hvor L = fiskens længde i cm Cm Gram Cm Gram Cm Gram Cm Gram , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 Bestyrelse, udvalg og andet godt. Formand Jens Nielsen Bredsdorffvej 3, Kollund 6340 Kruså / Næstformand Claus Smidemann Bakken 16, Fynshav 6440 Augustenborg Kasserer og databaseadministrator Frede Hansen Bønnekilde 20, Dybbøl 6400 Sønderborg / Best.medlem Kim W. Hansen Ryttervænget 3, 1. th Sønderborg Best.medlem Frank Hansen Tunneldal Padborg Best.medlem Bjarne Kroul Bønnekilde 27, Dybbøl 6400 Sønderborg Best.medlem Ole Hansen Dyssevænget 25, Guderup 6430 Nordborg Best.medlem Søren Haupt Blans Østermark 4, Blans 6400 Sønderborg Suppleant Suppleant Helge Pedersen Sarupvej 32, Sarup 6470 Sydals Steen Wetter Skovvej Sønderborg Revisor Revisor Johannes Jensen Lavbrinkevej Sønderborg Helge Pedersen Sarupvej 32, Sarup 6470 Sydals Udvalg og kontaktpersoner Alsiske Kystfiskere Claus Smidemann Sønderjyllands Småbådsklub Kim W. Hansen Alsiske Fluefiskere Jens Nielsen Als-Flyderne Jens Nielsen Klublokaler Bjarne Kroul Pointture (AK) Claus Smidemann, Ole Hansen og Søren Haupt Klubbladet Jens Nielsen (redaktør) og Frede Hansen 60+ seniorklubben Helge Pedersen Web-master Kim Hansen, Søren Matthiesen (sjsk) og Jens Nielsen Ørredfonden Frede Hansen og Jens Nielsen Arrangementer (AK) Claus Smidemann, Ole Hansen, Bjarne Kroul og Søren Haupt Arrangementer (Trolling) Jan Pedersen, John Stavski, Leif Maletzki, Nip Lund og Søren Matthiesen A.N.A. vandplejen Rudi Haupt, Hærvejen 34, Bov, 6330 Padborg Bjarne Kroul, Bønnekilde 27, Dybbøl, 6400 Sønderborg Steen Wetter, Skovvej 38, 6400 Sønderborg Freddy Haupt, Hasseltoften 8, 6400 Sønderborg Tommy Spile, Skovparken 34, 6400 Sønderborg Frank Hansen, Tunneldal 21, 6330 Padborg Indvejning til Årskonkurrencen Bent Sørensen, Drosselvej 4, 6400 Sønderborg / Søren Matthiesen, Rugløkke 24, 6430 Nordborg /

27 27

28 Returadresse: Frede Hansen, Bønnekilde 20, Dybbøl, 6400 Sønderborg. 28

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Inde i bladet finder du bl.a.

Inde i bladet finder du bl.a. 25. årgang nr. 4 oktober 2009 Alsiske Kystfiskere Alsiske Kystfiskere Als Trolling- og Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Inde i bladet finder du bl.a. Efterårets aktivitetsprogram fra fluefiskerne Seneste

Læs mere

Husk indvejning på Sønderborg Vandrerhjem

Husk indvejning på Sønderborg Vandrerhjem Stort amerikansk lotteri! Forårskonkurrencen 2011 4. 6. marts Alsiske Kystfiskere En klub under Syddanske Lystfiskere Samlet præmiesum over kr. 30.000,- 1. præmie ca. 5.000,- Husk indvejning på Sønderborg

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere