UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016

2 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen i den danske filmbranche.... Kønsfordelingen BAG KAMERAET Kønsfordelingen blandt ansatte i filmbranchen Ansøgere og modtagere af støtte fra DFIs støtteordninger Niveauer for tildelt støtte fra DFI Kønsfordelingen blandt beslutningstagere Kønsfordelingen blandt studerende ved danske filmuddannelser Den danske Filmskoles studerende Kønsfordelingen I FILMEN Kønsfordelingen BLANDT PUBLIKUM Bilag... Udarbejdet af Det Danske Filminstitut, 016 Arbejdsgruppe: Søren Friis Møller, Henrik Bo Nielsen, Ulla Kathrine Hæstrup, Dorthy Rasmussen. Redaktion: Kirsten Barslund og Maria Overgaard, DFI

3 1. Indledning Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur i Danmark. Vi er drevet af ambitionen om, at vi gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film. DFIs bestyrelse og direktion tog i 015 initiativ til en styrkelse af denne indsats, der udover køn også fokuserer på etnisk og social baggrund. Mangfoldighedsindsatsen er et led i forberedelsen af den kommende filmaftale og drives af en arbejdsgruppe forankret i DFIs bestyrelse. Arbejdet omfatter udarbejdelse af datagrundlag, handlingsplaner og konkrete indsatser med forankring blandt filmbranchens mange interessenter. Som et led i arbejdet har DFI gennemført en undersøgelse, der belyser kønsfordelingen i den danske filmbranche og blandt aktører bag kameraet, i filmen og blandt publikum. Undersøgelsen kobler DFIs traditionelle data om ansøgere og modtagere af støttemidler med andre kilder, og belyser kønsfordelingen i dansk film blandt centrale led i fødekæden: studerende, branchens faggrupper og bestyrelser, filmstøttesystemer - nationalt og internationalt - samt filmkritikere. Det er arbejdsgruppens ønske, at denne undersøgelse kan tilvejebringe et fælles og alment accepteret data-grundlag. Det er ikke hensigten med undersøgelsen, at opstille hypoteser eller komme med løsninger, men at skabe en platform for dialog med branchen på et oplyst grundlag. En dialog, der er selve fundamentet for det fortsatte arbejde med at løfte kvaliteten i dansk film. Vi ønsker at takke Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Danske Biografer, Danske Dramatikere, Filmarbejderforbundet, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filmkritikere samt Den Danske Filmskole og de øvrige filmuddannelser for gode bidrag til og sparring undervejs i dataindsamlingen. Arbejdsgruppen: Søren Friis Møller, Henrik Bo Nielsen, Ulla Kathrine Hæstrup, Dorthy Rasmussen.

4 . Kønsfordelingen i det danske samfund. For at kunne vurdere kønsfordelingen i den danske filmbranche, sammenlignes med kønsfordelingen i Danmark. Tabel 1. Kønsfordeling i befolkningen, Befolkningen 0-15 år Andel kvinder 50% 50% 50% 50% 50% Andel mænd 50% 50% 50% 50% 50% Befolkningen: år Andel kvinder 51% 51% 51% 51% 51% Andel mænd 9% 9% 9% 9% 9% Kilde: Danmarks Statistik 015, tabel FOLK I tabel 1 ses kønsfordelingen i Danmark som helhed (0-15 år) og kønsfordelingen blandt de årige, mens tabel viser fordelingen pr. aldersgruppe. Tabel. Kønsfordeling pr. aldersgruppe, Aldersgruppe Total Andel mænd Andel kvinder år % 9% 0- år % 9% 5-9 år % 9% 0- år % 50% 5-9 år % 50% 0- år % 50% 5-9 år % 9% 50-5 år % 50% år % 50% 60-6 år % 51% år % 51% år % 5% Kilde: Danmarks Statistik 015 I det følgende sammenlignes kønsfordelingen i den danske filmbranche med kønsfordelingen blandt de årige, med 51 % kvinder og 9 % mænd. Kønsfordelingen på det danske arbejdsmarked har ligget stabilt de seneste år. Tabel. Kønsfordeling på det danske arbejdsmarked, Andel Andel kvinder 8% 8% 8% 8% 8% Andel mænd 5% 5% 5% 5% 5% Kilde: Danmarks Statistik, tabel RAS00

5 . Kønsfordelingen i den danske filmbranche Ses på kønsfordelingen i den danske filmbranche generelt, er der en overvægt af mænd beskæftiget indenfor dansk film, både set ift. befolkningen og kulturbranchen som helhed. Figur 1. Kønsfordeling i den danske filmbranche, (gns., %) 80% 56% 57% Kulturbranchen 0% % % 0% Hovedjob Bijob Kilde: Danmarks Statistik 015. Note: Den danske filmbranche er her afgrænset jf. Danmarks Statistiks branchekoder : Produktion af film og video, : Aktiviteter der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, : Distribution af film, video og tv-programmer og Biografer. Ser vi til sammenligning på kønsfordelingen blandt beskæftigede i filmbranchen, indenfor fremvisning og udlejning, er der i højere grad en tilnærmelsesvis ligevægt blandt beskæftigede mænd og kvinder. Figur. Kønsfordeling blandt beskæftigede indenfor biograf og distribution, (gns., %) Total 5% 8% Biografer 5% 8% Distribution af film, video- og tv-programmer 51% 9% 0% 10% 0% 0% 50% 70% 80% 90% Kilde: Danmarks Statistik 015. Note: Til yderligere belysning af kønsfordelingen i branchen til og med 01 er indhentet supplerende data hos Danmarks Statistik.

6 . Kønsfordelingen BAG KAMERAET I dette afsnit sættes fokus på Kønsfordelingen blandt filmbranchens ansatte indenfor produktion og efterarbejde Kønsfordelingen blandt ansøgere og modtagere af filmstøtte fra DFI Niveauer for tildelt støtte fra DFI fordelt på køn.1. Kønsfordelingen blandt ansatte i filmbranchen Ser vi på kønsfordelingen blandt beskæftigede i filmbranchen, der beskæftiger sig med produktion og efterarbejde, er langt hovedparten, ca. 85 %, af de ansatte indenfor disse områder beskæftiget med produktion af film. Blandt den andel der beskæftiger sig med produktion, er mænd samlet set overrepræsenteret med 70 %. Blandt den andel der beskæftiger sig med efterarbejde er kønsfordelingen en smule mere skæv, her udgør mænd 7 %. Figur. Kønsfordeling blandt beskæftigede indenfor produktion og efterarbejde, (gns., %) Total 0% 70% Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 6% 7% Produktion af film og videofilm 1% 69% 0% 10% 0% 0% 50% 70% 80% 90% Kilde: Danmarks Statistik 015. Note: Til yderligere belysning af kønsfordelingen i branchen til og med 01 er indhentet supplerende data hos Danmarks Statistik. Kønsfordelingen blandt udvalgte faggrupper i filmbranchen Ser vi på kønsfordelingen blandt forskellige faggrupper i filmbranchen følger fordelingen i dette øjebliksbillede den overordnede tendens. 5

7 Dog er der er der større kønsforskelle når det kommer til faggrupperne fotograf, lys og tonemester hvor der er en overvægt af mænd, mens der blandt faggrupperne caster, kostume og sminke samt continuity er en overvægt af kvinder beskæftiget. Figur. Kønsfordeling blandt faggrupper i filmbranchen i 016 (%) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 6% 6% 57% % 66% 66% % % 90% 10% 6% 6% 9% 9% 7% 6% 7% 5% 61% 9% 15% 85% Kilde: Filmarbejderforbundet(FAF), Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører og DFI februar 016. Note: Producent er baseret på medlemsdata fra Producentforeningen. Kategorien rummer direktører og/eller ejere af danske produktionsselskaber, beskæftiget med produktion af spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm. Note: Producer : Da Producentforeningens medlemmer er opgjort på virksomhedsplan, kan data ikke anvendes i denne forbindelse. Data om kønsfordelingen blandt producere er derfor baseret på faggruppens egen registrering i DFI-Bogen 016, hvorfor der skal tages forbehold for disse datas validitet... Ansøgere og modtagere af støtte fra DFIs støtteordninger Udviklingsstøtte Figurerne nedenfor viser kønsfordelingen blandt instruktører, der ansøger og modtager udviklingsstøtte fra DFI på støtteordninger for hhv. spillefilm og dokumentarfilm. Figur 5. Spillefilm, kønsfordeling blandt ansøgere og modtagere af udviklingsstøtte fra DFI, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 75% 71% 5% 9% Instruktør_Ansøgere Instruktør_Modtagere Kilde: DFI 016. Note: Danske udviklingsstøttede film i perioden Note: se figur 6. 6

8 Figur 6. Dokumentarfilm, kønsfordeling blandt ansøgere og modtagere af udviklingsstøtte fra DFI, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 56% 56% % % Instruktør_Ansøgere Instruktør_Modtagere Kilde: DFI 016. Note: Danske udviklingsstøttede film i perioden Note: Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i samtlige indkomne ansøgninger om udviklingsstøtte, der hver tæller som én, uanset projekttilknytning. Metoden adskiller sig derved fra de øvrige opgørelser af ansøgere og støttemodtagere fra DFI. Produktionsstøtte Nedenstående figurer illustrerer kønsfordelingen blandt de der ansøger om produktionsstøtte via DFI og de der får bevilget støtte. For spillefilms vedkommende er opgjort for de faggrupper producer, instruktør og manuskriptforfatter, og for dokumentarfilms vedkommende for faggrupperne producer og instruktør. Figurerne illustrerer fordelingen som total for perioden. Figur 7. Spillefilm, kønsfordeling blandt ansøgere og modtagere af produktionsstøtte fra DFI, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 81% 8% 19% 18% 5% 5% 7% 7% 8% 79% 16% 1% Kilde: DFI 016. Note: Danske produktionsstøttede spillefilm i perioden halvår

9 Figur 8. Dokumentarfilm, kønsfordeling blandt ansøgere og modtagere af produktionsstøtte fra DFI, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 57% 56% % % Instruktør_Ansøgere Instruktør_Modtagere Producer_Ansøgere Producer_Modtagere 5% 65% % 77% Kilde: DFI 016. Note: Danske produktionsstøttede dokumentarfilm i perioden halvår 015. For supplerende viden om kønsfordelingen blandt ansøgere og støttemodtagere pr. år henvises til bilag bagest i notatet... Niveauer for tildelt støtte fra DFI I det følgende ser vi på støttetildelinger fra DFI fordelt på køn Figur 9 illustrerer støttetildelinger til spillefilm fordelt på køn. Figur 10 illustrerer støttetildelinger til dokumentarfilm fordelt på køn. Spillefilm. Med udgangspunkt i ansøgninger, der er bevilget henholdsvis manuskript-, udviklings- eller produktionsstøtte i perioden , anskues bevillingerne ud fra den gennemsnitlige tildelte støtte fordelt på køn blandt projekters instruktør, producer eller manuskriptforfatter. Nedenstående figurer illustrerer den gennemsnitlige tildelte støtte for henholdsvis a) kvindelige og mandlige instruktører, b) kvindelige og mandlige manuskriptforfattere og c) kvindelige og mandlige producere. 8

10 Figur 9. Spillefilm - Støtteniveau fordelt på instruktørs, manuskriptforfatters og producers køn, på hhv. manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og produktionsstøtte (gns., kr.) Manuskriptstøtte, spillefilm: 9a. Gennemsnitlig tildelt manuskriptstøtte, instruktør Kvinde Gennemsnit Mand Trimmet gennemsnit, 0% 9b. Gennemsnitlig tildelt manuskriptstøtte, manuskriptforfatter Kvinde Gennemsnit Mand Trimmet gennemsnit, 0% 9c. Gennemsnitlig tildelt manuskriptstøtte, producer Kvinde Gennemsnit Mand Trimmet gennemsnit, 0% Kilde: DFI 016, Støttede spillefilm i perioden Note Figur 9 a-i: Støttetildelinger til projekter med flere instruktører/ manuskriptforfattere/producere af forskelligt køn tilknyttet, er ikke medtaget i data. Note Figur 9 a-i: Trimmet gennemsnit fremkommer ved, at fjerne de 0 % mest ekstreme støtter: de 10 % laveste støtter og de 10 % højeste støtter. Hermed sikres at enkelte film, med meget store eller små støttetildelinger ikke forvrænger det generelle billede. Udviklingsstøtte, spillefilm: 9d. Gennemsnitlig tildelt udviklingsstøtte, instruktør Kvinde Gennemsnit Mand Trimmet gennemsnit, 0% 9e. Gennemsnitlig tildelt udviklingsstøtte, manuskriptforfatter Kvinde Gennemsnit Mand Trimmet gennemsnit, 0% 9f. Gennemsnitlig tildelt udviklingsstøtte, producer Kvinde Gennemsnit Mand Trimmet gennemsnit, 0% Kilde: DFI 016. Det fremgår af figurerne, at der gennemsnitligt er en lidt større tildeling af manuskriptstøtte til ansøgninger, hvor der er en mandlig manuskriptforfatter tilknyttet. Det samme gør sig gældende for ansøgninger, hvor der er en mandlig instruktør tilknyttet. Det fremgår ligeledes, at der gennemsnitligt er tildelt større udviklingsstøtte til ansøgninger, hvor der er mandlige instruktører tilknyttet. Det samme gør sig gældende for ansøgninger, hvor der er mandlige manuskriptforfattere tilknyttet. 9

11 Produktionsstøtte, spillefilm: 9g. Gennemsnitlig tildelt produktionsstøtte, instruktør h. Gennemsnitlig tildelt produktionsstøtte, manuskriptforfatter i. Gennemsnitlig tildelt produktionsstøtte, producer Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Kilde: DFI 016. Den største forskel i støttetildelinger fordelt på ansøgers køn finder vi blandt modtagere af produktionsstøtte. Ansøgninger med mandlige instruktører og manuskriptforfattere tilknyttet har i gennemsnit modtaget ca. 0 % mere i støtte end ansøgninger med kvindelige instruktører og manuskriptforfattere tilknyttet. Ser vi på fordelingen ud fra ansøgningens producer er billedet et andet. For manuskriptstøtte er støttetildelingerne nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af kønnene. Mens ansøgninger om udviklingsstøtte med kvindelige producere tilknyttet opnår noget mere i gennemsnitligt tildelt støtte, end det er tilfældet hvor der er mandlige producere tilknyttet. Også på produktionsstøtte er en tendens til at de kvindelige producere modtager højere støttebeløb end de mandlige. Dokumentarfilm Med udgangspunkt i projekter der er bevilget henholdsvis udviklings- og produktionsstøtte i perioden , anskues bevillingerne ud fra den gennemsnitlige tildelte støtte fordelt på køn blandt projekters instruktør og producer. 10

12 Figur 10. Dokumentarfilm - Støtteniveau, fordelt på instruktør og producers køn, (gns., kr.) Udviklingsstøtte, dokumentarfilm: 10a. Gennemsnitlig tildelt udviklingsstøtte, instruktør 10b. Gennemsnitlig tildelt udviklingsstøtte, producer Kvinde Mand Kvinde Mand Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Kilde: DFI 016, støttede dokumentarfilm i perioden Note: Da dokumentarfilm stort set ikke modtager manuskriptstøtte indgår det ikke i opgørelsen. Produktionsstøtte, dokumentarfilm: 10c. Gennemsnitlig tildelt produktionssstøtte, instruktør d. Gennemsnitlig tildelt produktionssstøtte, producer Kvinde Mand Kvinde Mand Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Gennemsnit Trimmet gennemsnit, 0% Kilde: DFI 016, støttede dokumentarfilm i perioden For dokumentarfilm er der tildelt gennemsnitligt mere udviklingsstøtte til ansøgninger, hvor der er mandlige instruktører tilknyttet. Mens der i gennemsnit er tildelt mere i produktionsstøtte til dokumentarprojekter, hvor der er kvindelige instruktører tilknyttet. Figurerne viser tillige at støttetildelinger til både udvikling og produktion er højere på dokumentarprojekter med kvindelige producere tilknyttet. 11

13 5. Kønsfordelingen blandt beslutningstagere. Vi har set på kønsfordelingen blandt beslutningstagere med indflydelse på dansk film, indenfor støtteinstanser, filmkritikere, filmskolens uddannelser og udvalgte bestyrelser. Figur 11. Kønsfordeling blandt beslutningstagere (antal) Støtteinstanser Internationale støtteinstanser Filmkritikere Filmskolen Bestyrelser Kilde: Oplysninger er baseret på institutionernes egne offentliggjorte data, februar 016. Note Figur 11 og 1: Følgende bestyrelser er medtaget i opgørelsen: Det Danske Filminstitut, De regionale filmfonde, DR, TV, Nordisk Film og TV Fond. Den danske Filmskoles ledelse dækker rektorat samt ledende faglærere. Følgende nationale støtteinstanser er medtaget i opgørelsen: DFI, Filmklubben DR, Filmklubben TV og de regionale filmfonde. Følgende internationale støtteinstanser er medtaget: Nordisk film og TV Fond og Eurimage. Desuden er opgjort medlemmer af Danske Filmkritikere. Figur 1. Kønsfordeling blandt beslutningstagere (%) Alle beslutningstagere % 58% Bestyrelser 6% 6% Filmskolen 5% 75% Filmkritikere 0% 70% Internationale støtteinstanser Støtteinstanser 5% 7% 0% 10% 0% 0% 50% 70% 80% 90% Kilde: Oplysninger er baseret på institutionernes egne offentliggjorte data, februar 016. Som det fremgår af figurerne varierer kønsfordelingen en del blandt de forskellige grupper af beslutningstagere. 1

14 Samlet set er der en overvægt af mænd blandt beslutningstagere med betydning for dansk film, svarende til fordelingen i filmbranchen generelt. Der ses dog en overvægt af kvinder med indflydelse på støtteinstanser, specielt de internationale. Til gengæld er mænd overrepræsenterede blandt filmkritikere, i bestyrelser og i Filmskolens ledelse. Ser vi nærmere på kønsfordelingen blandt beslutningstagere på DFI er der samlet set en overvægt af kvinder. I direktion og bestyrelse er der dog en overvægt af mænd. Figur 1. Kønsfordeling blandt beslutningstagere på Det Danske Filminstitut (%) Alle beslutningstagere 71% 9% Bestyrelse % 57% Direktion Mellemledere 7% 7% Støtteindstillere, film 69% 1% 0% 10% 0% 0% 50% 70% 80% 90% Kilde: DFI februar

15 6. Kønsfordelingen blandt studerende ved danske filmuddannelser I det følgende undersøges kønsfordelingen blandt studerende ved danske filmuddannelser og filmrelaterede uddannelser. Følgende skoler og uddannelser er medtaget i opgørelsen Den Danske Filmskoles uddannelser samt skuespilleruddannelserne i hhv. København, Odense og Aarhus, der alle er uddannelser under Kulturministeriet. Super 16, Super 8 og 18Frames, der tilhører gruppen af selvorganiserede såkaldte foreningsuddannelser Multiplatform Storytelling and Production, TV- og Medietilrettelæggelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og The Animation Workshop, der samles i gruppen Filmrelaterede uddannelser. Den Europæiske Filmhøjskole er desuden medtaget i denne gruppe, da den udgør en væsentlig del af filmuddannelsessystemet. Samlet set for alle skolerne er andelen af kvindelige og mandlige studerende meget lige med 9 % kvindelige studerende. Som det vil fremgå af de følgende figurer varierer kønsfordelingen dog en del mellem de enkelte skoler og uddannelser. Figur 1. Kønsfordeling blandt studerende fordelt på typer filmuddannelse, (%) Kulturministeriets uddannelser 8% 5% Foreningsuddannelser 6% 5% Filmrelaterede uddannelser 9% 51% Filmuddannelser total 9% 51% 0% 10% 0% 0% 50% 70% 80% 90% Kilde: Data indhentet fra uddannelsesinstitutioner med filmuddannelser og filmrelaterede uddannelser, januar 016. For at sammenligne kønsfordelingen blandt studerende fordelt på studielinjer, er uddannelser ved de nævnte skoler kategoriseret i følgende fem uddannelseslinjer: Filmproducer, manuskriptforfatter, filminstruktør, animationsinstruktør og skuespiller. 1

16 Nedenstående figur angiver antal studiepladser i gennemsnit pr. år i perioden. Figur 15. Kønsfordeling blandt studerende, fordelt på studielinier på tværs af skoler, (gns./år) Kilde: Data indhentet fra uddannelsesinstitutioner med filmuddannelser og filmrelaterede uddannelser 016. Note: Data fra Den Europæiske Filmhøjskole indgår ikke i figuren, da filmuddannelsen er tværdisciplinær. Nedenfor ses den procentuelle kønsfordeling blandt studerende på studielinjerne. Figur 16. Kønsfordeling blandt studerende, fordelt på studielinier på tværs af skoler, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 8% 8% 50% 5% 6% 5% 5% 50% 55% 5% Kilde: Data indhentet fra uddannelsesinstitutioner med filmuddannelser og filmrelaterede uddannelser 016. Note: Data fra Den Europæiske Filmhøjskole indgår ikke i figuren, da filmuddannelsen er tværdisciplinær. Som det fremgår af figur 16 er der generelt set en ligevægt i kønsfordelingen på uddannelserne, når vi opgør studielinjer på tværs af skoler. 15

17 Anskuer vi det imidlertid på anden vis og skelner mellem hhv. optag på instruktøruddannelserne på Den Danske Filmskole, Super 16 og Super 8 og 18Frames og uddannelsen til TV- og medietilrettelægger, er billedet et andet. Figur 16a. Sammenligning af kønsfordeling på instruktøruddannelser, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 5% 55% Filminstruktøruddannelser total 70% 0% Filmskolen og foreningsuddannelser 9% 61% TV- og Medietilrettelæggelse Kilde: Data indhentet fra uddannelsesinstitutioner med filmuddannelser og filmrelaterede uddannelser, januar 016. Der er en klar overvægt af mænd blandt instruktørstuderende på Filmskolen og foreningsuddannelserne, fordelt med 0 % kvindelige instruktørstuderende og 70 % mandlige, mens der er en overvægt af kvindelige studerende på TV- og medietilrettelæggeruddannelsen Den danske Filmskoles studerende I det følgende ser vi nærmere på kønsfordelingen blandt studerende ved Filmskolens uddannelser. Nedenstående figur viser kønsfordelingen blandt studerende optaget på producer-, manuskript-, instruktør- og animationsuddannelserne på Den Danske Filmskole i perioden Figur 17. Kønsfordeling blandt optagne på Filmskolens uddannelser, (antal) Filmproducer Manuskript Instruktør Animation Kilde: Den Danske Filmskole, februar 016. Note: Årgangene er små og der optages kun studerende hvert andet år. Datagrundlaget er således lille i forhold til at drage egentlige konklusioner. 16

18 Som det kan observeres af figur 18, er andelen af mænd i perioden højere på såvel manuskript-, filminstruktør- og animationsuddannelsen ved Filmskolen, end på gennemsnittet blandt disse danske filmuddannelser generelt. Til gengæld gør det modsatte sig gældende på Filmskolens filmproduceruddannelse, hvor andelen af kvindelige studerende er højere end gennemsnittet på de danske produceruddannelser generelt. 90% 80% % 70% 58% 56% 56% Figur 18. Kønsfordeling blandt optagne på Filmskolen, % (%) 50% 0% 58% 0% % % % % 10% 0% Filmproducer Manuskript Instruktør Animation I alt Kilde: Den Danske Filmskole 016. Ser vi på dimittender fra Filmskolen i perioden tegner der sig et mere ligeligt billede af kønsfordelingen blandt instruktør-dimittender, dog stadig med en overrepræsentation af mænd. Figur 19. Kønsfordeling blandt alle instruktør-dimittender, (gns., %) 6% 5% Kilde Figur 19-: Den Danske Filmskole 016. Note: Studerende på Filmskolen dimitterer hvert andet år. Instruktør-, producer- og manuskriptstuderende i ulige år, animations-studerende i lige år. Bemærk at datagrundlaget er lille i forhold til at drage egentlige konklusioner. 17

19 I det følgende ser vi på kønsfordelingen blandt instruktørdimittender fordelt på hhv. fiktion og dokumentar. Figur 0. Kønsfordeling blandt fiktionsinstruktør-dimittender, Fiktionsinstruktør-dimittender (Antal) Fiktionsinstruktør-dimittender (gns., %) 71% 9% Figur 1. Kønsfordeling blandt dokumentarinstruktør-dimittender, Dokumentarinstruktør-dimitender (Antal) Dokumentarinstruktør-dimitender (gns., %) % 6% Det kan observeres at der for hele perioden er et overtal af mandlige fiktionsinstruktør-dimittender, og et overtal af kvindelige dokumentarinstruktør-dimittender. Figur - viser kønsfordelingen blandt dimittender fra henholdsvis Filmskolens producer-, manuskript- og animationsuddannelser i perioden Figur. Kønsfordeling blandt producer-dimittender, Producer-dimittender (Antal) Producer-dimittender (gns., %)

20 Som det fremgår af figuren ovenfor er der en stabil kønsfordeling blandt producer-dimittender over årene, med en overvægt af kvinder. Figur. Kønsfordeling blandt manuskript-dimittender, Manuskript-dimittender (Antal) Manuskript-dimittender (gns., %) 5% 7% Blandt manuskript-dimittender i perioden er der større udsving over årene, mens der for perioden samlet set er en nogenlunde ligelig kønsfordeling blandt manuskript-dimittender. Figur. Kønsfordeling blandt animations-dimittender, Animations-dimittender (Antal) Animations-dimittender (gns., %) ,5%,5% For dimittender fra animationsuddannelsen er fordelingen pr år nogenlunde stabil, med en klar overrepræsentation af mænd blandt animations-dimittender for perioden som helhed. 19

21 7. Kønsfordelingen I FILMEN I det følgende afsnit ser vi på kønsfordelingen blandt skuespillere og medvirkende i danske film. Nedenstående opgørelse indeholder kønsfordelingen blandt medvirkende i hhv. danske spillefilm og dokumentarfilm med premiere i 01-01, der har modtaget produktionsstøtte fra DFI. Figur 5. Kønsfordelingen i danske film med premiere i DK 80% 61% 67% 0% 9% % 0% Spillefilm Dokumentarfilm Kilde: DFI 016. Note: Opgørelsen er baseret på en opgørelse af over 110 danske DFI-støttede spille- og dokumentarfilm med premiere i 01-1, udarbejdet af DFI ifm. udgivelsen Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film, DFI 015. Spillefilm medtaget i opgørelsen har en varighed på min. 80 min. Minor-produktioner er ikke medtaget. Dokumentarfilm har en varighed på min. 0 min. Dokumentarserier tæller som én film. Film støttet under New Danish Screen indgår i opgørelsen. Kort- og novellefilm er ikke medtaget i opgørelsen. Figur 6a illustrerer kønsfordelingen blandt skuespillere i danske spillefilm, opgjort efter medvirken i hhv. hoved- og biroller i filmene Figur 6a. Kønsfordelingen i danske spillefilm med premiere i DK 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% Spillefilm, birolle 67% % Spillefilm, hovedrolle Kilde: DFI 015. Note: På tidspunktet for opgørelsen havde DFI ikke adgang til 1 spillefilm med premiere i slutningen af 01. Denne titel indgår derfor ikke i opgørelsen. 0

22 Figur 6b illustrerer kønsfordelingen blandt medvirkende i danske dokumentarfilm, fordelt på primære og øvrige medvirkende i filmene. Figur 6b. Kønsfordelingen i danske dokumentarfilm med premiere i DK 80% 67% 67% 0% 0% % % Dokumentar, primær Dokumentar, øvrige Kilde: DFI 015. Note: På tidspunktet for opgørelsen havde DFI ikke adgang til 11 dokumentarfilm med premiere i slutningen af 01. Disse titler indgår derfor ikke i opgørelsen. 1

23 8. Kønsfordelingen BLANDT PUBLIKUM Ser vi på kønsfordelingen blandt publikum i danske biografer, kan der observeres en generel overvægt af kvinder blandt publikum. Figur 7. Kønsfordeling blandt publikum til alle film, (gns., %) 90% 80% 70% 50% 0% 0% 10% 0% 51% 5% 58% 5% 51% 57% 9% 6% % 7% 9% % Befolkningen Alle film Danske film Udenlandske film Amerikansk Øvrige lande Kilde: DFI Profilbasen 016, data fra fim med premiere i perioden Ser vi nærmere på fordelingen af hhv. mandlige og kvindelige publikummer til danske film i perioden , er kvinderne dominerende i alle aldersintervaller op til 60 år. Fra aldersgruppen 60+ er det mandlige publikum i overtal, til trods for at kvinder i denne aldersgruppe udgør en større andel af befolkningen. Figur 8. Publikum til danske film fordelt på køn og alder, (gns., %) Andel kvinder i befolkningen 90% % 80% 70% 7% 7% 6% 7% 6% 6% 8% 5% 59% 59% 50% 78% 0% 0% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 1% 1% 10% 0% år 0- år 5-9 år 0- år 5-9 år 0- år 5-9 år 50-5 år år 60-6 år år år Kilde: DFI Profilbasen 016.

24 Nedenfor illustreres kønsfordelingen blandt publikum til alle danske såvel som udenlandske film fordelt på genrer. Figur 9. Kønsfordeling blandt publikum fordelt på filmgenrer (gns., %) Alle film 6% 5% Action 59% 1% Adventure 5% 8% Art film Drama Komedie % 1% 5% 58% 59% 55% Kærlighed % 77% Thriller Børnefilm % 5% 56% 55% Kilde: DFI Profilbasen 016.

25 9. Bilag Bilag 1: Kønsfordelingen blandt ansøgere og modtagere af produktionsstøtte pr. år i perioden SPILLEFILM - Kvindelige ansøgere Kilde: DFI 015 INSTRUKTØR: kvinder Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal kvindelige instruktører,5,5 5 Bevilget: andel kvinder 17,9% 17,% 1,% 7,8% 18,% 1,% 17,% Antal ansøgninger i alt Antal kvindelige instruktører i alt,5 5 5,5 7 7 Ansøgere: andel kvinder 19,% 16,1% 19,0% 6,9% 16,7% 15,% 1,% PRODUCER: kvinder Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal kvindelige producere 56,5 11 7, ,5 10,5 7 Bevilget: andel kvinder,5% 7,8% 9,5% 55,6% 7,7% 50,0% 9,% Antal ansøgninger i alt Antal kvindelige producere i alt 7, ,5 1,5 11,5 Ansøgere: andel kvinder,1% 1,9% 1,% 5,8% 7,9% 8,1%,8% MANUSKRIPTFORFATTER: kvinder Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal kvindelige manus ,5,5,5 5,5 Bevilget: andel kvinder,0% 1,7% 8,9% 5,0% 1,6% 1,%,9% Antal ansøgninger i alt Antal kvindelige manus. i alt 8 5 5,5,5,5 5,5 Ansøgere: andel kvinder 16,8% 16,1% 19,6% 17,% 1,5% 18,0% 16,7%

26 SPILLEFILM - Mandlige ansøgere Kilde: DFI 015 INSTRUKTØR: mænd Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal mandlige instruktører 10, , Bevilget: andel mænd 8,1% 8,6% 86,8% 7,% 81,8% 85,7% 8,6% Antal ansøgninger i alt Antal mandlige instruktører i alt 16,5 6, Ansøgere: andel mænd 80,8% 8,9% 81,0% 7,1% 8,% 8,6% 78,8% PRODUCER: mænd Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal mandlige producere 70,5 1 11,5 8 11,5 10,5 17 Bevilget: andel mænd 55,5% 5,% 60,5%,% 5,% 50,0% 70,8% Antal ansøgninger i alt Antal mandlige producere i alt 9, ,5 1,5 1,5 Ansøgere: andel mænd 55,9% 58,1% 58,6% 6,% 5,1% 51,9% 65,% MANUSKRIPTFORFATTER: mænd Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal mandlige manus ,5 1, ,5 18,5 Bevilget: andel mænd 78,0% 78,% 71,1% 75,0% 86,% 78,6% 77,1% Antal ansøgninger i alt Antal mandlige manus. i alt 17,5 6,5 1,5 1 0,5 7,5 Ansøgere: andel mænd 8,9% 8,9% 80,% 8,7% 87,5% 8,0% 8,% 5

27 DOKUMENTARFILM Kilde: DFI 015 INSTRUKTØR: kvinder Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal kvindelige instruktører 6 1,5 1 7,5 10,5 9,5 9 Bevilget: andel kvinder,6% 59,5% 1,9%,6% 5,7% 5,% 5,0% Antal ansøgninger i alt Antal kvindelige instruktører i alt 10,5 0, ,5 1,5 1 Ansøgere: andel kvinder,8% 57,5% 0,%,% 0,8% 8,% 1,% PRODUCER: kvinder Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal kvindelige producere 106 1,5 0, Bevilget: andel kvinder 76,% 69,0% 66,1% 78,% 87,0% 71,% 90,0% Antal ansøgninger i alt Antal kvindelige producere i alt 159,5 1 8,5 18,5 7,5 Ansøgere: andel kvinder 65,1% 56,% 58,% 60,8% 7,1% 66,1% 8,% INSTRUKTØR: mænd Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal mandlige instruktører 77 8, ,5 1,5 11,5 11 Bevilget: andel mænd 55,% 0,5% 58,1% 67,% 5,% 5,8% 55,0% Antal ansøgninger i alt Antal mandlige instruktører i alt 18,5 17 0,5,5 1,5 0 Ansøgere: andel mænd 57,%,5% 59,8% 66,7% 59,% 51,8% 58,8% PRODUCER: mænd Perioden total Bevilget - antal ansøgninger Bevilget - antal mandlige producere 6,5 10,5 5 6 Bevilget: andel mænd,7% 1,0%,9% 1,7% 1,0% 8,6% 10,0% Antal ansøgninger i alt Antal mandlige producere i alt 85, ,5 9,5 5,5 Ansøgere: andel mænd,9%,6% 1,8% 9,% 6,9%,9% 16,7% 6

28 BILAG : Kønsfordelingen blandt modtagere af hhv. manuskript-, udviklings- og produktionsstøtte fra DFI i perioden Spillefilm Population Gennemsnit Trimmet gns., 0% 10%-fraktil 5%-fraktil Median 75%-fraktil 90%-fraktil Standardafvigelse Manuskriptstøtte Instruktør Kvinde Mand Manuskriptforfatter Kvinde Mand Producer Kvinde Mand Udviklingsstøtte Instruktør Kvinde Mand Manuskriptforfatter Kvinde Mand Producer Kvinde Mand Produktionsstøtte Instruktør Kvinde Mand Manuskriptforfatter Kvinde Mand Producer Kvinde Mand Dokumentarfilm Population Gennemsnit Trimmet gns., 0% 10%-fraktil 5%-fraktil Median 75%-fraktil 90%-fraktil Standardafvigelse Udviklingsstøtte Instruktør Kvinde Mand Producer Kvinde Mand Produktionsstøtte Instruktør Kvinde Mand Producer Kvinde Mand Kilde: DFI 016. Note: Støttetildelinger til projekter med flere instruktører/manuskriptforfattere/producere af forskelligt køn tilknyttet, er ikke medtaget i data. 7

29 DET DANSKE FILMINSTITUT GOTHERSGADE KØBENHAVN K T DFI.DK

UNDERSØGELSE AF ETNISK MANGFOLDIGHED I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JANUAR 2015

UNDERSØGELSE AF ETNISK MANGFOLDIGHED I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JANUAR 2015 UNDERSØGELSE AF ETNISK MANGFOLDIGHED I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JANUAR 2015 RESUMÉ Filminstituttets bestyrelse vedtog i 2013 at iværksætte en mangfoldighedsindsats med fokus på etnicitet. I denne

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Bilag 1: Markedsanalyse af spillefilm for børn og unge Oktober 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210

Læs mere

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem.

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem. REFERAT Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 67 tirsdag den 1. september 2015, kl. 10.00 Tilstede: Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Jesper Boas Smith,

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015 Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 DFI.DK PUBLIKUM & FORMIDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

November 2013 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion

November 2013 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion November 2013 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning 3 1.1. Den danske model for filmproduktion 3 1.2. Opsamling og konklusion

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER

AKTUELLE MARKEDSTENDENSER AKTUELLE MARKEDSTENDENSER EN GENNEMGANG AF TRENDS OG TENDENSER SET I LYSET AF DIGITALISERINGEN AF DE DANSKE BIOGRAFER OG STREAMING-TJENESTERNES INDTOG PÅ MARKEDET DET DANSKE FILMINSTITUT / SEPTEMBER 2013

Læs mere

(i det følgende benævnt "Kontrahent 2")

(i det følgende benævnt Kontrahent 2) Side 1 af 5 Mellem og Viborg Kommune (i det følgende benævnt "Kontrahent 1") DELUCA FILM A/S Bjørnholms Allé 4-6 8260 Viby J (i det følgende benævnt "Kontrahent 2") er der d.d. indgået følgende S A M A

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 1. indledning Vores kultur er under forandring fra en tekstkultur til en billedkultur. Den brede befolkning bruger i højere og højere grad de billedbårne medier

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 Pe ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 DET DANSKE FILMINSTITUT/ 2006 Økonomien i dansk film 1999-2005 / Det Danske Filminstitut 2006 / SIDE 2 INDHOLD 3 10 SAMMENFATNING SPILLEFILM MED DANSK

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Filmværkstedets vilkår 2016

Filmværkstedets vilkår 2016 Filmværkstedets vilkår 2016 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder støtte til driften af Filmværkstedet / København (Filmværkstedet), som er en fond

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse bygget op i forhold til ovenstående disposition.

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse bygget op i forhold til ovenstående disposition. Den Danske Filmskole Omverdensanalyse Formålet med denne omverdensanalyse er at skabe fælles viden og forståelse for skolens vilkår, situation og aktuelle udfordringer. Omverdensanalysen skal derfor klarlægge

Læs mere

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4!

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! retningslinjer [dk] 2015 indhold GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5! 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Undervisning Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der undervises kontinuerligt og repetitivt fra semester til semester i: Scenens struktur

Læs mere

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013 DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013 INDHOLD Baggrund Publikum Geografi Køn Alder Vurdering Vurdering af filmene Anbefaling af filmene Kendskabsopbygning i medier Biografklub Danmark

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Filmværkstedets støttevilkår 2017

Filmværkstedets støttevilkår 2017 Filmværkstedets støttevilkår 2017 6 måneders støtte 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder via Filmtalent støtte til driften af Filmværkstedet / København

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 Super16 optager en ny årgang #10 med semesterstart primo august 2017. Årgang #10 kommer til at bestå af 6 instruktører, 6 producere og 4 manuskriptforfattere. Super16 favner

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU- UDDANNNELSER BESKÆFTIGELSESSTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 153_Hovedrapport_Besk_statistik_2006.doc

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN

VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN ut VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 MED ÆNDRING AF 1. JULI 2014 DET DANSKE FILMINSTITUT GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 VILKÅR

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE PÅ DEN DANSKE SCENE Centrale citater fra en undersøgelse af mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. VOL. 1: KUNSTSKOLERNE Dansk Skuespillerforbunds Ligebehandlingsudvalg har haft samtaler

Læs mere

Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013

Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013 10 Fordeling af sendetiden på programkategorier i % på DR1, DR og TV 2 i 2013 9 8 7 6 5 4 Oplysning og kultur 1 DR1 DR TV 2 10 DR1: Fordeling af sendetiden (%) på programkategorier 1993-2013 Ikke-kategoriseret

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

DIALOG OG FLEKSIBILITET

DIALOG OG FLEKSIBILITET DIALOG OG FLEKSIBILITET BILAG KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE / SEPTEMBER 2010 P DET DANSKE FILMINSTITUT BILAGSOVERSIGT ANALYSE BILAG 1 AF FINANSIERINGS- OG INDTÆGTS- FORHOLDENE ANALYSE

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

KON & ARBEJDE IFILM&TV 1992-2002

KON & ARBEJDE IFILM&TV 1992-2002 / KON & ARBEJDE IFILM&TV 1992-2002 WIFT /DK C/O NORDISK FILM MOSEDALVEJ 14 DK-2500 VALBY TEL. 3618 8562 WIFT@WIFT.DK WWW.WIFT.DK KØN & ARBEJDE I FILM & TV 1992-2002 KØN & ARBEJDE I FILM & TV 1992-2002

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere