Noterne starter med skitser og billeder. Tekst starter ca. side 50.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noterne starter med skitser og billeder. Tekst starter ca. side 50."

Transkript

1 1 Noterne starter med skitser og billeder. Tekst starter ca. side 50. Citater er i gåseøjne. Tell me some lies so we can argue

2 2 WFU-citater: He who desires, but acts not, breeds pestilence. She had lost the art of conversation, but not, unfortunately, the power of speech. I'm not afraid to die. I just don't want to be there when it happens. The crash of the whole solar system could only kill you once.

3 3 London

4 4 Kurt Gödel

5 5 Fårehyrder i karnappen

6 6 Anima, Superego, Persona

7 7 Charlotte, Trine, Rumse, Sofie, Caroline

8 8 Mechanical mode, Intelligent and Unmode

9 9 Melting Mask of Passion

10 10 A very bad time

11 11 Four Dimensions

12 12 Neural unit model

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Mercante

18 18

19 19

20 20 Ukoncentreret Planlægning

21 21 Efter Mercante

22 22 Subject

23 23

24 24 Detaljeret subjekt

25 25 Selvportræt

26 Selvanskuelse

27 27 Set indad

28 28 Gravid Fugl

29 29 Infolog unoder 1

30 30 Infolog unoder 2

31 31 The Frogs

32 32 Udvidet subjekt

33 33 Fed frø og idiot

34 34 Selvportræt fra nakken med en underlig fornemmelse i August 1987

35 35 Frø Perpleks

36 36 Livets næppe erkendte intensiteter

37 37 Struktur i væren

38 38 Magtens pris

39 39

40 40 Strange loop

41 41 Meditation

42 42 Nietzsches afgrund

43 43

44 44 Duckpole and worm

45 45 Ormen der ser det hele

46 46 Systemer

47 47 Brain in a tub. En slags hjerne i et badekar. Vor opfattelse af den materielle og den sociale verden samt psyken hviler i eller er indeni psyken, som er indeni den fysiske verden...eller omvendt Solipsisme.

48 48 Fasan skudt i flugten ved Jyderup

49 49 Sur huskeseddel

50 Risk with passion Fail with grace Win with modesty (Hjemmelavet) Livet leves mellem friheden og nødvendigheden Eller det leves mellem den absolutte frihed og den absolutte nødvendighed, og så kan frihed og nødvendighed gradbøjes mellem de to. Nogle mennesker har svært ved at acceptere det absolutte. Livet leves også mellem logos og eros, begge modsat thanatos. Det kan også leves med både logos og eros. Til forskellige tider i forskellige mængder. Og måske kan det leves med hverken eller. Men lever man så? Egentlig er logos og eros ikke modsætninger. Men man kan vel sige, at vi på den ene side har måderne: Objektiv, diskursiv, logik, logos, reduktionisme Og på den anden side måderne: Subjektiv, intuitiv, eros, følelser, fornemmelser, holisme 50

51 51 Bingo. Efter de to værste år i mit arbejdsliv.

52 52 Den Indoeuropæiske kulturs mytologi kan i sin germanske form opfattes som en forklaring af menneskets eksistens mellem det opbyggende, Aserne i Midgård - menneskets venner, det indre univers, og det nedbrydende, Jætterne i Udgård - alt det, der gør det svært at leve i det ydre univers, det krævende, naturlovene, nødvendigheden. Systemet kan også opfattes som en projektion af psykens elementer, som vi har en tilbøjelighed til at opfatte dem, samt de fantasier vi knytter til dem, over i den ydre verdens former. Aserne er de lyse, ophøjede og idealiserede dele af jeg komplekset og overjeget. Jætterne er det der huserer dybere nede, som vi ikke kan magte, de tidlige adfærdspåvirkninger, instinkterne - en slags tyngdekraft mod dybden. Man kan også tænke på jætterne som nødvendigheden og aserne som friheden, som vi tror på, at vi har. Ragnarok beskriver verdens undergang, men er måske i ovenstående perspektiver også individets ultimative undergang, døden. The sleep of reason brings nightmares This is experienced, but why is it? Some times we experience to be caught in a no-mans-land between dream and reason. When we try to let reason take over and understand and make sense of the dream, we become frustrated. It is like the dream is resisting the ratio, but why is it resulting in fear? Could that be the way the unconscious fights back at reason to defend it self from being figured out? Stay out of here. Dreamland and cognition are clearly two separate domains and attempts to keep them both going together are not successful. Values are not up for discussion. If somebody wants to discuss values it is because they want to change yours. They have a mission, which is rooted in their own values. Your values might be right, wrong, good, evil as judged by others, but they are yours and if you try to live by the values of others, prostitution is somehow involved and depression and unhappiness can result. By consequence, from an ethical viewpoint, the values of others must be unconditionally respected. Penge er ikke et mål I sig selv, men et middel. At have penge giver velstand, tryghed og magt (også tryghed). Penge er derfor et subjektivt object. Hvis nogen ønsker at finde ud af hvor mange penge du har, er

53 53 det fordi de skal bruge denne viden til at erhverve sig det ene eller begge af de to ovenstående aspekter. Greed and fear are two sides of the same coin. Protection from the cause, be that real or imaginary Power to control and protect Bigger and more is power More is more and wants for ever more What kind of loyalty do you want: Blind obedience or truth or honesty? Truth and honesty also represents loyalty, since it involves courage, risk and trust. The political mind could want both without seeing anything controversial in that. Memory underlies who we are. Store memories abnormally, for example by a split personality, and you may never be able to find them again. Land on a different island in memory land and you are a different person. All the memories must be mutually reachable in a system of formal structures. Without leadership, power dissipates. If power is dissipated, then a holistic concept, for example a culture, will fail to root. The challenge in the western culture is to produce a subculture of mutual respect and a high degree of consensus and coexisting with leadership and power. Responsibility on all levels has a lot to do with it. Holisme kan opfattes som værende over os eller en helhed som vi er i. Noget subjektivt. Reduktionisme kan opfattes som værende mindre, noget vi kan manipulere og forholde os objektivt til. A cynical definition of marketing: Everything you do to legally and profitably discriminate people of different preferences.

54 54 Marketing is what you do in order to profit from the discriminating of (separating? segmenting?) people with different preferences. Marketing is the exploitation of people of different preferences. The ultimate goal of business is to obtain a profitable, sustainable and unfair advantage. If there are at least two sides of the mind, the rational and the emotional, then, could another one not be the institutional or could it be called the subordinal side? Success and failure are two sides of the same coin. Risk is a concept that contains both. It is on the edge. Reality appears when the coin lands on one side. Reality has both upsides and downsides. Probability or odds expresses the balance between them. Existentialism and balance Power and responsibility are two sides of the same coin. If they are not in balance, tension will appear in the system surrounding. The system in relation to which is expressed on one side the effects of use of power and on the other side the responsibility (necessity) in the form of natural laws, society laws, rules, moral and ethics. Imagine power without responsibility. Think of anonymity in action and of a monkey with a six-shooter. Imagine responsibility without power. For example if a person is responsible for the weather. Absurd, but sometimes such situations do exist for real. Change Force and counterforce constitute a system of resistance to change. The result is tension. Release of their equilibrium will produce change until a new equilibrium is reached.

55 55 But forces are different from statistics. Mechanics is different from thermodynamics. Evolution is a thermodynamic process. We revert to statistics when we do not have enough detailed information. It could be because the numbers to deal with are overwhelming as for example in thermodynamics. Or it could be because of lack of knowledge about what we are dealing with as for example in medicine. Der er mindst to måder man kan komme til Roskilde på: Nøje planlægning fulgt af nøje implementering eller styring efter gennemsnitsparametre i en gennemsnitstidsramme. Borderlines Between places with too much rain and the desert and between too cold and too hot, are places like Cape Town, Casablanca, and San Diego. Between Real numbers and imaginary are fractals. Between opposites connected by continuous space and time or connected by anything are interesting things and interesting events. Management Policy Goals Strategy Plan Milestones Action Tactics Results System, elements and rules (ex. laws of nature) The others What do we want (vision, mission, dreams, fantasies and reflections) Our limits (morals, principles) Policy to define a common direction Det som på engelsk kaldes Persona kunne på dansk kaldes det yderste eller ydersiden i betydningen: Det som kommunikeres ud i den bredeste forstand det

56 56 vil sige i det hele taget, eller alt det man kan opfatte udefra vedrørende en person. Det, og kun det, som kommunikeres ud. På samme måde kunne det inderste kaldes Intima, eller alt det som bliver inde og som ikke kommunikeres ud. Admit your mistakes and you are human. Deny them and you are in danger of becoming an advocate of a process of degeneration controlled from within by neurotic inheritance. Believe those who are seeking truth. Doubt those who find it. At times of euphoria, the hopes are far too high. Money is a wedge of moral. Does money always imply double morals? Corruption, diminishing values and ultimately value loss?

57 57 Glad tante Amalie

58 Væsen, slags, synes og ligesom. Udtrykkene repræsenterer klassificeringer eller processer i en mental gråzone. Man skal høre efter, når folk anvender disse begreber, fordi det nok ikke er logos der taler, men indre ting, som kan have svært ved at omsætte fornemmelser eller forestillinger til klar tale. Det kan jo så være, at de siger noget, som de normalt ikke kunne eller ville sige. The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it. The unintended strategy behind the above statement could be called Boomerang Missile. Cynics will use any argument to conceal cynicism and strike back at a person who is sensitive to it, might reveal it or try to counter with idealism. It could be that the accurate observation could be filed in a reductionistic zone and the idealistic view could be positioned in a holistic zone. How to combine the two observations is a different matter. Greed, fear and ego are the three main drivers for business Den korteste vej mellem to mennesker er et smil Denne sætning, som tilskrives Victor Borge, er interessant på et mere generelt plan, fordi den underliggende har den matematiske sætning: Den korteste vej mellem to punkter er en ret linie, som næsten alle kender fra skolen. Sætningen er desuden et typisk eksempel på Borges og mere generelt en bestemt slags humor, som skaber en forventning baseret på noget man ved, men som overrasker ved at parallelforskyde konklusionen i en uventet helt anden retning, men som alligevel giver mening. Two things that make me suspicious in business are bureaucracy and centralization. The suspicion turns to dislike, when they begin to spin together and reach independency and finally a priority higher than the business itself. 58

59 59 Fiskeyngel i æg

60 60 Tidens Subjektive Hastighed Den indre tidsfornemmelse og dermed dens hastighed, om tiden går hurtigt eller langsomt, dannes af strømmen af sansebilleder der leveres til bevidstheden. Denne strøm af billeder fra ubevistheden til det vi fatter som bevidstheden har en hastighed relativt til andre psykiske processer. I det omfang der sker en ændring i denne strøm, opfattes det som om tiden er gået langsommere eller hurtigere. Man har ingen bevidst tidsfornemmelse mens man sover. Man kan alligevel vågne til en bestemt tid fordi der alligevel er noget udenfor bevidstheden der holder øje med tiden udenfor psyken. Men man ved ikke hvorfor eller hvordan man vågner til det mere eller mindre ønskede tidspunkt. Tiden går hurtigt når man bliver absorberet af noget. Samtidig er man i mindre grad opmærksom på impulser fra den ydre verden. Man koncentrerer sig om noget indre, er mindre bevidst. Tiden går hurtigt når man modtager mange nye impulser. På den sidste feriedag føler man, at det er uendeligt længe siden man startede ferien, men også at ferien er gået ofte alt for hurtigt. Thomas Winding sagde engang i et radiointerview, at man har masser af tid, når man fordyber sig i noget, men man kommer i tidnød, når man spreder sin opmærksomhed. Eller hvad han nu sagde helt nøjagtigt. Tidens Retning Tidens væsen er forandring. Kan man sige at tidens årsag er forandring? Tid findes ikke hvis der ingen forandring er. En ændring i rum medfører eller tager tid. Kan man tale om kvalitativ og kvantitativ topologi? Det vil sige, kan den forandring, som rummet udviser, være på samme topologiske plan eller skal der ske et topologisk klasse-skift (hvis der er noget der hedder det) Forandring sker kun hvis der flyttes energi. Energi er nok snarere en konsekvens af den forandring i rum, der tager tid, således, at en ændring i rum, som følges med en ændring i tid, kan måles eller konstateres som en ændring i energi. Alt hvad vi kender til er Energi. Energi medfører forandring. Forandring indebærer tid. Energi, tid og forandring er uadskillelige og nødvendige sider af samme fænomen i rumtid. Energi, tid og delta rum er rumtid. Men hvem siger at rumtid er det eneste fænomen der eksisterer. Spørgsmålet er, om vi kan finde noget der kan eksistere parallelt med rumtid eller noget som er større end og som kan indeholde rumtid fænomenet som en delmængde. Eller omvendt.

61 61 Xenopus Laevus I biologiske laboratorier anvender man, når man studerer processer i æg, en frø ved navn xenopus laevis. Frøerne opbevares ofte i et akvarium i selve laboratoriet. Når man har brug for modne æg, finder man en passende hun og åbner ind til dens æggestokke med et snit, som man så syer sammen igen, når man har taget de æg man har brug for. Herefter plumpes frøen ned i akvariet igen. Frøerne behandles ikke med antiseptiske midler eller antibiotika, og vandet de lever i kan ind imellem være ret snavset, og sikkert også inficerende. Alligevel får frøerne ikke infektioner i de opererede steder eller andre sår. Dette fik en forsker til at undersøge om frøerne beskyttede sig mod infektioner, og det viste sig, at frøerne producerer et eller flere stoffer med antibiotiske egenskaber, som de i særlig grad udsondrer gennem huden og specielt hvis de bliver provokeret. Xenopus Laevis kommer fra Afrika. Ved et tilfælde fandt man også ud af, at de indfødte i den egn, hvor frøen kommer fra, hvis de har fået et sår eller en infektion i huden, følger et husråd som går ud på, at sætte en frø på såret, binde den fast og derefter slå på den med et ris. Dette for at holde såret fri for infektioner.

62 62

63 63 "Jeg har været kriminel siden jeg var år" sagde den nu 29-årige mand, der natten til lørdag skød vildt ind i en restaurant i Kalundborg. Han har 18 domme bag sig, hvoraf en stor del er voldsdomme. "Vi har tit talt om, at han er en af dem, der ender som drabsmand", sagde en politimand. Den 29-åriges udtalelser faldt få dage efter, at hans veninde var blevet myrdet af den 27-årige René Trollesø i et sandt blodbad. René Trollesø gik fuldstændigt amok i en blodrus. Først havde Trollesø forsøgt at myrde en tilfældig mand på motorvejen ved Tåstrup. Manden blev ramt af tre skud. Kort før midnat stak René Trollesø den 27-årige Jannie Juncker ihjel i hendes lejlighed i Hillerødgade. Næsten samtidig tilkaldtes drabsafdelingen til en lejlighed på Ringduestien. Her fandt politiet en 26-årig kvinde myrdet. Hun var veninde med den nu fængslede 29-årige, der gik amok i Kalundborg. Rotter De hadede rotter for hvad de stod for og de hadede dem for meget af det de selv var og for det tilværelsen var mod dem. De hadede rotterne for deres liv i mørke og urenhed, for deres angst og aggression. Rotterne symboliserede disse sider af livet og minderne var aldrig velkomne, men optrådte som snavs i de lyse illusioner om livet i nødvendigheden. De hadede rotterne fordi der var så mange af dem. Der var så mange at det ville være totalt håbløst at reducere deres antal i bare et rimeligt omfang. Det var svært overhovedet at få ram på dem. De havde levet med hadet fra mennesker i nogle millioner år. De havde udviklet instinkter for menneskers adfærd. De blev født med et vist kendskab til menneskets psyke, ikke som viden, men efterhånden havde kun de rotter overlevet, som havde en sjette sans for hvad mennesker kunne finde på. Måske deres psyke er blevet lidt som vores. Ligesom en frø der er født med, at ikke smække tungen ud efter en hveps. Ufarlige insekter har ikke gule og sorte striber. Man kunne ind imellem næsten tro på at nogle rotter kunne forudse menneskers adfærd og derfor regne ud eller måske bare ane hvad formålet kunne være, specielt hvis det kunne være farligt for rotter. Der var så mange af dem at selvom det skulle lykkes mennesket at slå mange ihjel så var der nye der rykkede ind for at kæmpe om deres pladser. Langsomt skete en sortering i de der var døde og de der var i live. De der fortsatte havde i stigende grad den engenskab fremfor de der var forsvundet: De var i live og tegnede derfor de kommende generationer.

64 NOTES, PICTURES AND THOUGHTS 64 En lille bøddel ude på noget

65 65 Has-Been golf pro Not so well played No, but he is just smiling and shrugging his shoulders. Look how nicely he is taking it. It is not easy to be a has-been, but he does not get into a bad mood. He is just walking around, having a good time, and waiting for the next event. Faser Alder Uteral 1-15/20 Barndom 15/20-40 Formering Meningen Balancen Begyndende og accelererende forfald og mulighed for at erkende det sidste nederlags nødvendighed Død. Nødvendigheden fylder mere og mere og friheden forsvinder.

66 66 Glad med en open mind

67 67

68 NOTES, PICTURES AND THOUGHTS 68 I hear - I forget I see - I remember I do - I learn Kisesisk tror jeg nok Adolf Hitler Father, Alois Hitler, the illegitimate son of Maria Anna Schicklgruber. A rather domineering local customs officer, he had married three times (Adolf's mother was his third wife) and was the father of seven or possibly eight children. Lyric quoted by Leonard Cohen said to be borrowed from Lorca: Everybody want happiness Nobody want to cry Everybody want to go to heaven Nobody want to die Flyve over Afrika Der er en skærm i flyet som viser flyet vi sidder i, hvor det er på landkortet og hvor det er på vej hen. Dorthe bemærker, at til sidst kan man nok se sig selv på en skærm. Så vil man måske ikke vide om man lever eller kun ser sig selv gøre det. Vi sidder og spiser Kaviar på første klasse i en Jumbo på vej ned over Afrika. Vi er på vej ned over Sahara, og man kommer til at tænke på Somalia eller et andet tørke- og hungerramt område vi flyver over lige nu. TV'et i flyet kører løs med Daffy og Bugs-Bunny. Jeg sidder og læser om Henning Christoffersen's

69 69 meninger om Danmarks muligheder i EC. Det er en mærkelig verden vi er på vej ind i.

70 70

71 71 Woody Allen s "September" The scene in question is with the researcher at about the middle of the movie. A quotation only of the content in principle: What could possibly be worse than that? Did you participate in the development of the nuclear bomb? No. I was into something worse than a device to blow up the world. I was researching the possibility that the universe is meaningless and insignificant. That it could be only a mere convulsion in time and space. Freedom Paranoia is the price we pay for freedom. Sleepless nights are not enough. Did you know that the universe is Chaotic, morally neutral and hazardous? Frihed er dejligt, men ensomhed er... Demagog En der vildleder folk politisk, for at opnå position og magt. Demagogi indeholder kimen til despoti. Despoti Svaghed må være en komponent af eller årsag til despoti. Dernæst må magt, som kan afledes af svaghed eller et behov for det modsatte til at dække over den. Specielt magt over andre, må være en nødvendig ingrediens. Svage mennesker søger magt for at kompensere og beskytte sig mod deres egen svaghed. Andres magt kan være lige så god som egen. Et svagt menneske, der får magt vil før eller siden bruge den til at beskytte sig med. Når det er magt over andre mennesker der anvendes i dette øjemed vil der være tale om magtmisbrug. Forsvar, maskepi eller forstillelse vil også være komponenter i despotens neurotiske konstruktion omkring sin svaghed. Muligvis indeholder enhver brug af magt misbruget i sig latent. Har man noget imod at blive magtet, hvis magthaveren er kompetent, og man er 100% sikker på at magten ikke bliver misbrugt. Jævnfør kristendommens centrale gudsopfattelse. Hvis man bruger magt ukompetent er der tale om magtmisbrug.

72 En mulig slutposition for despoten: En svaghed som skjules mest muligt ved maskering og andre tricks. beskyttet af forsvarsværker af forskellig art. Magt anvendes både til konstruktion af maskepi og forsvar samt manipulation og aggression rettet mod omgivelserne. Alt med det direkte eller indirekte formål at undgå konfrontationer mellem svagheden i det indre og den ydre verden. Despoti vedrører den del af adfærden som går ud over mennesker i den ydre verden. Mandela har vist visse svaghedstegn, som kan være farlige for en statsmand. Han er ubegrænset loyal og vender det blinde øje til gamle kammeraters synder. Solidaritet er en revolutionær dyd. Men i en regering kan den også være opskriften på korruption og inkompetence. Politiken om Ulla Dahlerup: "Hun kan være fantastisk ondskabsfuld og nedladende overfor sine modstandere. Men hun er hudløst følsom når hun selv smager mosten.". Despotens nødvendige og symptomatiske dobbeltrolle? 72

73 73 Det bundne løg og den frigjorte

74 74

75 Kedeligt er det modsatte af passion. Erotik er en slags besættelse eller passion. Det kvinder ønsker mest er vist i virkeligheden opmærksomhed...og tryghed...og solidaritet. Tal ikke for meget. Tal ikke for meget om dig selv. Tal kun om nærværende. Lyt og stil spørgsmål. Lad være med at afbryde. Vær i nu et. Charme er at få andre mennesker til at føle sig godt til pas. Hvis du giver andre ordet ved at spørge dem om noget, eller, hvis du lader andre få ordet hvis de vil og lader dem have det en væsentlig del af samtalen, vil de føle sig godt til pas og finde situationen behagelig og måske charmerende. En lektie 75

76 76

77 77 Epistemologi Viden og Uviden vide og uvide. viden overfor uviden uvidenhed...videnhed. Mellem videnheden og uvidenheden er et grænseområde hvori befinder sig objekter som i forskellige grader og på forskellige måder ikke klart tilhører videnheden eller uvidenheden. Man kan vide noget som ikke er beskrevet ved hjælp af sanserne. Af uvidenhed kan man konkludere viden og det at være, føle viden og væren eller tro. Jeg ved ikke om du holder af mig, men jeg kan antage det for at kunne tænke over mine observationer ud fra denne forudsætning. Jeg kan føle at du gør det og være tilfreds eller jeg kan tro det - uden at tvivle det overhovedet og gå videre derfra med sikkerhed. Logos er associeret med animus, Eros er associeret med anima, Tro er dogmatisk, Matematik er aksiomatisk, Men er alt i grunden ikke det? Har tvungne tanker følelseskarakter? Er de influeret af tro-kompleksiteter eller neuroser fra det personlige ubevidste som drejer sandheden for at beskytte mod konfrontation med sin egen årsag eller kerne? Er tro en arketype fra det kollektive ubevidste? Følelser og tro kan bemægtige sig tanker, og tanker kan bemægtige sig følelser eller tro. Handler Gödels theorem om sandt og falsk - sandhed og usandhed - om de samme ting, og er det forbundet til kaos (Kurt og Kaos). Sand og usand. Elementer kan flyttes fra uvidenheden til videnheden. Så ved man noget man ikke vidste før. Man kan beskæftige sig med sandhedsværdien af det man ved - er det sandt eller usandt. Det man ved kan være mere eller mindre bevidst eller ubevidst. Bevidsthed er et spørgsmål om hvor meget man fokuserer på viden om sig selv.

78 78 Kurt én gang til

79 79 Logeros...Jungiansk Hvis et genom får lov til at udvikle sig i fysikken, danner det en mekanisme der kan danne nye genomer. Genomet består af information udtrykt i energi. Dette selvreproducerende princip - mekanismen - kender vi kun i form af en organisme. Kan man lave algoritmer? I menneskets fysik hviler psyken, som ved hjælp af hjernens struktur håndterer information. Psyken er - ligesom fysikken - et resultat af en udvikling som resultat af genomets forskrifter og interaktion med vilkårene i det ydre univers...som fysikken hviler i. Resultatet er en struktur af psyken som afspejler det som alle beslægtede genommanifestationer har - som står i opskriften - og de påvirkninger eller tilpasninger som de fysiske virkelighed medfører. Eros er en funktion eller et program, der beskæftiger sig med den sanselige opfattelse af omverden og sig selv. Den huserer derfor på grænsen mellem det ydre og det indre univers. Eros arbejder holistisk med basis i de seks sanser og de sammensatte billeder eller symboler de repræsenterer, men imaginære sanser kan også dannes og indgå. Det kan muligvis være mere eller mindre svært at skelne mellem det reelle og det imaginære, og det er måske en god ting for kreativitet og suvival. Eros har ingen eller kun dårlig kontakt med talen og den anvender derfor i det indre billeder og scenarier. Eros har en høj affinitet til det imaginære. Programmet udviser en vis attraktion til det imaginære...det fantasifulde. Psyken kan deles i det der er givet af genomet, strukturer og instinktive elementer, og det der er dannet som resultat af interaktioner med den fysiske verden. Det kollektive og det personlige... Logos er en reduktionistisk funktion som kan bruges til at analysere information med. Logos foretrækker klare definitioner og streng logik. Logos har affinitet for ord og klar tale. Den har en god og måske intim forbindelse til tanken og dermed til talen. Bevidsthed opstår som resultat af interaktion mellem det sanselig væren, det subjektive, det stumme og holistiske og det analyserende, det reduktionistiske det objektive, det tænkende, det talende. Bevidstheden kan være en slags resonnans mellem de to måder... som en reduktionistisk betragtning af det holistiske..., eller som det holistiske forholdende sig til det reduktionistiske, men alt i psyken er ikke tilgængeligt for bevidsthed. Det meste langt, langt det meste - forbliver ubevidst. Sjælen er en af selvets manifestationer. Den kan befinde sig forskellige steder i psyken og behøver ikke at være identisk med jeg'et, overjeget, selvopfattelsen etc... Anima/Animus er det kønnede aspekt. Begge findes, mere eller mindre ydre eller indre, mere eller mindre bevidst eller ubevidst. Anima har affinitet for Eros. Animus har affinitet for Logos.

80 80 Ego er en jeg-opfattelse der ligger længere ude end selvet og sjælen. Associeret med Ego er et ideal, Superego som træder styrende ind - det gode, samt et antiideal, Skyggen, som opfanger og i nogen grad gemmer overjegets kasserede materiale samt mere eller mindre pinlige fortrængninger. Den frister med forsumpende trange. Også associeret med Ego er de roller man optræder i, Persona, som virker meget yderligt, på grænsen mellem det ydre og det indre. Kurt og Kaos Er erkendelsen af kaos enden på det mekanistiske univers som i det uendelig store og små samt i alle retninger, selv den abstrakte, kan underkastes reduktionisme? Er irreversibilitet en nok så lille, men måske altid til stede i en aller anden grad, og muligvis en stor komponent af alle processer? Er det område mellem sande og falske (usande) teoremer som Kurt Gödel's teorem beskæftiger sig med identisk med en kaotisk funktion? Professor at examination: Now let me hear what separates you from a fool. Student: A table. There are very few originators. The rest of us are imitators. Deres forelæsning indeholder meget nyt og meget godt. Desværre er det, der er nyt ikke godt, og det der er godt, er ikke nyt. Andersen kan digte om lykkens galocher, men jeg kan fortælle folk hvor skoen trykker. Mennesket og magterne Ydre magter og indre magter Frihed

81 81 Muligheder Frivillighed Nødvendighed Tvang Af sted, af sted

82 82 Forstå og Forklare At forstå noget er subjektivt, at forklare noget er objektivt. Det forstår jeg godt, men det kan jeg ikke forklare. Det kan jeg godt forklare, men jeg forstår det ikke. [Som Augustin sagde om tid: Så længe ingen spurgte ham hvad det var, så vidste han det, men hvis nogen bad ham om at forklare, så vidste han det ikke.] At sætte sig ind i og at derfor at kunne relatere sig til noget. At vide, dele, finde komponenter og få dem til at hænge sammen. At regne det ud som mangler. Derved at forstå helheden og reducere den det vil sige, at omsætte helheden til tanker og en forklaring, og så er vi ved logos. Den subjektive intuition vil være langt mere detaljeret end forklaringen. Intuition...Forståelse...Forklaring Komponenter Relationer I livets etableringsfase, 20 til 40 årsalderen er der brug for nogle egenskaber medens andre fortrænges. Når etableringsfasen er ved at være forbi, trænger de fortrængte egenskaber eller karaktersider sig på og kan eller vil foranledige en krise. Det kan være nødvendigt at ændre sit liv drastisk for at tillade de fortrængte sider at folde sig ud. Once she (a Cheetah) has decided on a target nothing can change her mind...any tactics cannot make her deviate. Interesting and provoking statement relating to targets and goals, strategies and tactics in sport, business and elsewhere. Danskere er verdens mest beskedne folk. Selv på dette område hører vi til blandt de bedste. Danmark er det eneste land i verden hvor alle analfabeter kan både læse og skrive.

83 83 Møde

84 84

85 85 Det er en meget meget lille del af universet jeg har set. Noget af det er overraskende og fantastisk. Det ikke sete kan være endnu mere overraskende og fantastisk. Der er sikkert også meget mere af det. Evolution Darwinistiske ræsonnementer reducerer levende væseners fysiske fremtoning til et instrument der tjener genernes eksistens i tid (Richard Dawkins) Psychological Atoms Fear generates defense and rationalization. Intellectualization is a flight mechanism. From the movie Fearless : It is amazing how high people get once they overcome their fear. I stay focused under pressure and avoid becoming cynical when times become rough.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvem er vi - hvad er sjælen Hvad er Egoet Hvorfor danser de ikke tæt Dynamikken inden i Hvad skal der til

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere