Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Idéhistorie B Anders Munk Jensen & Per Fabricius 2X Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 INTRODUKTION TIL IDÉHISTORIE ANTIKKEN MIDDELALDER OG RENÆSSANCE DEN NATURVIDENSKABELIGE REVOLUTION TVÆRFAGLIG OPGAVE (SO) RATIONALISME OG EMPIRISME KUNST OG ÆSTETIK DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION MAGT OG RET POLITISK IDÉHISTORIE VIDEN OG TRO (SO) VIDENSKABSTEORI MENNESKESYN ETIK OG MORAL Side 1 af 17

2 Titel 1 INTRODUKTION TIL IDÉHISTORIE Faglige mål og kernestof [Anders Munk Jensen/2010(eget notat)] Oplysningstiden da det moderne tog form [Jørgen Olsen/Systime/2004] s SENAT-metoden [Ole Frehr/2004: Omskrevet fra Menneske, samfund, natur/fink, Pedersen og Thomassen/Gyldendal/2004] Faglig identitet og grundlæggende metode 2 uger (ca. 6 lektioner) Æstetik, kunst og design Etik og eksistens Kendskab til idéhistorisk metode, faglig identitet og historie Der introduceres til fagets oprindelse, historie og tradition med udgangspunkt i Schanz-teksten samt et interview med Peter C. Kjærgaard fra Århus Universitet Endvidere arbejdes med SENAT-metoden i forbindelse med læsning af svære tekster (særligt filosofiske), eksemplificeret ved læsning af Immanuel Kant Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde Side 2 af 17

3 Titel 2 ANTIKKEN Den første filosofi [Astrid Holm/Systime/1999] s , og Filosofi fra antikken til vor tid [Keld B. Jessen (red.)/systime/2007] s og Moralen og dens begrundelse [Bjarne Troelsen/Systime/1997] s Oldtiden (Antikken) The Matrix [Larry & Andy Wachowski/1999] Film Return to Source: Philosophy & The Matrix [Josh Oreck/2004] Film 7 uger (ca. 21 lektioner) 1. udvise kendskab til en af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår 3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes Eleverne introduceres til den tidlige græske filosofiske tradition (oplæg om det græske mirakel) gennem udvalgte tekstuddrag Fokus på læsning af Platons Hulelignelse samt en diskussion af modsætningerne mellem Platon og Aristoteles Som supplerende materiale anvendes filmen The Matrix, hvis filosofiske indhold diskuteres på klassen I forlængelse af forløbet udleveres en skriftlig opgave med udgangspunkt i Forandringens problem hos Parmenides og Heraklit. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, CL-øvelser og individuelt arbejde Side 3 af 17

4 Titel 3 MIDDELALDER OG RENÆSSANCE Belejringsmaskiner [Politikens bog om Korstogene/Kurt Villads Jensen/Politikens forlag/2005] Filosofi fra antikken til vor tid [Keld B. Jessen (red.)/systime/2007] s Middelalderens mekaniske apparater til krigsbrug [Peter Vemming Hansen/Middelaldercentret Nykøbing F./2008] s Skruen uden ende den vestlige teknologis historie [Nielsen, Nielsen og Siggaard/Nyt Teknisk Forlag/2005] s , og Renæssancen da mennesket kom i centrum [Kim Beck Danielsen og Sanne Stenmann Knudsen/Systime/2005] s Sten er magt [Søren Brunsholt/Nyt Teknisk Forlag/2008] s og 30 Oldtiden Middelalder og renæssance The Dark Ages [History Channel/2007] Film (uddrag) Earth Investigated Roman Technology [National Geographic Channel] Vandhjulet [Teknologihistorie /Meyhoff og Mouritsen / Systime / 2005] s Teknologihistoriske klip [Europa: Samfund, kultur, ideer, litteratur; bind 1-3/Steen Beck/Dansklærerforeningens forlag/2005] Følgende afsnit: o Bogtrykkerkunsten o Søtransport, navigation og kartografi 8 uger (ca. 21 lektioner) 3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs Der arbejdes med perioden fra Romerrigets sammenbrud til Renæssancen ud fra to hovedperspektiver: det filosofiske og det teknologiske Forløbet diskuterer bl.a. spørgsmålet om den mørke vs. den dymaiske middelalder, Gutenberg og bogtrykkerkunsten, den middelalderlige landbrugsrevolution, energiteknologi, Kirkens magt og den religiøse, hovedtræk ved den filosofiske, militære og politiske Side 4 af 17

5 magtforhold samt den videnskabelige I forbindelse med forløbet ses et uddrag af dramadokumentaren The Dark Ages Der afholdes elevoplæg om følgende emner: Den romerske vandforsyning, Ny energiteknik, vækst og opfindelsen af opfindelsen, Bogtrykkerkunsten, Det sejlende fort (skibsteknologi og opdagelsesrejser), Krigsteknologi (kastemaskiner og belejringskrig) I forlængelse af forløbet stilles en skriftlig opgave med udgangspunkt i et uddrag af Mirandolas Om menneskets værdighed Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser Side 5 af 17

6 Titel 4 DEN NATURVIDENSKABELIGE REVOLUTION Filosofi fra antikken til vor tid [Keld B. Jessen (red.)/systime/2007] s Videnskab og religion i historisk perspektiv Naturens fortolkere [Casper Andersen og Anders Munk Jensen/Systime/2006] s Middelalder og renæssance Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Den bevægede jord [Lars Beckler-Larsen/2009] Film 3 uger (12 lektioner) 3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs Der arbejdes med generelle træk ved den naturvidenskabelige revolution, herunder det nye verdensbillede og centrale videnskabsteoretiske markeringer Særligt fokus på debatten om forholdet mellem videnskab og religion med udgangspunkt i retssagen mod Galilei Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde Side 6 af 17

7 Titel 5 TVÆRFAGLIG OPGAVE (SO) Henrichsen og Fogh-Nielsen (2007): Søg og du skal finde om systematisk informationssøgning. Danmarks Biblioteksskole ( Lund og Møller (2011): SOhtx Studieområdet. Systime, s. 18; Blooms taksonomi. Beck og Beck (2008): Gyldendals studiebog. Gyldendal, s Middelalder og renæssance Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Gast, John (1872): American Progress. (billede) Graversen, Søren og Steen Hvorslev Mogensen (2010): At analysere billeder. I: Saxo & Co. Systime; s og Jensen, Johannes V. (1901/2001): Maskinerne. I: Den gotiske renæssance. Gyldendal; s og Kirkegaard, Karl Aage (2005): Holdninger til teknologien. I: Teknologifilosofi. Erhvervs-skolernes Forlag; s Marinetti, Filippo Tommaso (1909): Futurismens Manifest; s Pontoppidan, Henrik ( ): Lykke-Per. I: Lars Jensen (1998). Fremskridtet en antologi. Dansklærerforeningen; s Rivera, Diego (1934): Man Controller of the Universe. (billede) 1 uge (ca. 37 lektioner) 3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs I forløbet Tværfalig opgave udarbejder eleverne en individuel skriftlig opgave indenfor fagene Dansk og Teknologihistorie/Idéhistorie. I forbindelse med opgaven gennemgås principper for og formalia omkring kildehenvisninger, opbygning af litteraturliste samt litteratursøgning. Der arbejdes med en analysematrix og der afholdes en øvelse i struktureret skrivning for at styrke. Forløbet sigter på at kvalificere og dygtiggøre eleverne i forhold til deres Studieretningsprojekt i 3G. Side 7 af 17

8 Forløbet er fordelt på to dage med undervisning, skriveøvelse og vejledning, tre skemafrie skrivedage og et opfølgningsmodul, hvor de rettede og kommenterede opgaver leveres tilbage. Opgaverne vurderes og bedømmes med særligt fokus på overholdelse af formalia omkring kildehenvisninger og dokumentation af anvendte kilder. Der stilles følgende opgaveformuleringer: Maskinerne og Futurismens manifest Lykke-Per og Futurismens manifest Billedanalyse holdninger til teknologi og fremskridt Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg, individuelt skriftligt arbejde Side 8 af 17

9 Titel 6 RATIONALISME OG EMPIRISME De store tænkere Spinoza [Justus Hartnack og Johannes Sløk (red.)/rosinante/1991] s Eksistens og ansvar Praktisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Systime/1999] s Erkendelse og sandhed [Jimmy Zander Hagen/Nordisk forlag/2000] s Erkendelse og virkelighed filosofiske tekster [Keld B. Jessen og Peter Laurs Sørensen/Systime/1996] s og Filosofiens historie 1 fra Antikken til Oplysningstiden [Gunnar Skirbekk og Nies Gilje/Nordisk Forlag A-S/1995] s Menneske, Samfund, Natur indføring i filosofi [Hans Fink m.fl./gyldendal/1994] s , og Sjæl og legeme [Niels Arne Nielsen/Systime/1998] s og Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Oplysningstiden Return to Source: Philosophy & The Matrix [Josh Oreck/2004] Film Filosofihistorie for begyndere [Richard Osborne/DET lille FORLAG/1996] s uger (ca. 15 lektioner) Etik og eksistens 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål Der arbejdes med klassisk erkendelsesteori i form af empirisme og rationalisme. Som en del af forløbet afholdes elevoplæg om følgende tænkere: René Descartes Baruch Spinoza John Locke David Hume Udover ovenstående tænkere præsenteres eleverne også for Kants erkendelsesteoretiske position. Side 9 af 17

10 I forbindelse med forløbet stilles en skriftlig opgave inden for emnet Rationalisme eller empirisme. I denne opgave arbejdes med en af de fire tænkere fra oplægsopgaven. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser, klassediskussion, CL-øvelser og individuelt arbejde Side 10 af 17

11 Titel 7 Væsentligste arbejdsformer KUNST OG ÆSTETIK Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Eksistens og ansvar Praktisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Gyldendal/1999] s (Om Kunst og fantasi ) Det moderne samfund Besøg på Statens Museum for Kunst Hesteofringen [Bjørn Nørgaard/1970] Internetkilde: Diverse kunstværker (Christian Lemmerz, Michael Kvium, Pablo Picasso, The Matrix, Vulture stalking a child) 5 uger (ca. 15 lektioner) Æstetik, kunst og design Der arbejdes med grundlæggende træk ved kunstbegrebet og nedslag i den æstetiske tænkning. Særligt i forhold til følgende tænkere: o Benedetto Croce o K.E. Løgstrup o Hans-Georg Gadamer o Herbert Marcuse I forløbet arbejdes induktivt med elevernes egen forståelse af og bud på hvad kunst er. Derudover diskuteres de kunstneriske kvaliteter ved en række forskellige værker. Som afslutning på forløbet arrangeres et besøg på Statens Museum for Kunst. Klasseundervisning, læreroplæg, korte elevpræsentationer. Side 11 af 17

12 Titel 8 Væsentligste arbejdsformer DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION - Udkast Opfindelser fra oldtid til nutid Videnskab, teknologi og samfund [Johan Andreas Bender / Industrirådet / 1990] s Skruen uden ende [Nielsen, Nielsen og Jensen / Teknisk Forlag / 1996] s (Om Biler og masseproduktion ) USA i det 20. århundrede [Michael Bach Henriksen / Gyldendal / 2000] s Oplysningstiden og den industrielle revolution Besøg på Brede Værk Moderne tider (Film) [Charlie Chaplin, 1936] Man, controller of the universe (Maleri) Diego Rivera 6 uger (ca. 18 lektioner) Æstetik, kunst og design 3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs Der arbejdes med centrale aspekter af den industrielle revolution i England, herunder diskuteres forholdet mellem empirisk og vidensbaseret teknologi, teknologisk determinisme, samspillet mellem teknologi og naturvidenskab samt de politiske strømninger i perioden (særligt Adam Smith og Karl Marx) Forløbet omfatter desuden den senere industrielle, særligt i USA, med udgangspunkt i fremkomsten af det amerikanske system, Fords masseproduktionsfilosofi og kritikken af denne. Endvidere inddrages Eisenhowers afskedstale, hvori han formulerer begrebet om det militærindustrielle kompleks Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser Side 12 af 17

13 Titel 9 MAGT OG RET POLITISK IDÉHISTORIE - Udkast Eksistens og ansvar Praktisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Gyldendal/1999] s (Om Magt og ret ) Filosofiens historie fra antikken til oplysningstiden [Niels Gilje og Gunnar Skirbekk/Gyldendal/2009] s. 299 og (Om Locke Oplysning og lighed ) Filosofihistorie for begyndere [Richard Osborne og Ralph Edney/Det lille Forlag/1997] s (Om Marx og Engels ) Middelalder og renæssance Oplysningstiden og den industrielle revolution Det 19. århundrede og industrisamfundet 6 uger (ca. 18 lektioner) Etik og eksistens 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs Der arbejdes med fremkomsten af moderne politiske tænkning og de klassiske politiske ideologier (liberalisme, konservatisme og socialisme) diskuteres. Der afholdes elevoplæg om følgende tænkere: o Machiavellis fyrste o Hobbes Leviathan o Locke og individets rettigheder o Rousseaus samfundspagt o Rawls kontraktteori o Nozicks minimalstat Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser Side 13 af 17

14 Titel 10 VIDEN OG TRO (SO) - Udkast Videnskab og religion i historisk perspektiv Naturens fortolkere [Casper Andersen og Anders Munk Jensen/Systime/2006] s Viden mod tro [Jørn Madsen/Illustreret Videnskab, nr. 18;2007] Darwin [Jørn Madsen/Illustreret Videnskab, nr. 18;2007] Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Oplysningstiden og den industrielle revolution Det 19. århundrede og industrisamfundet Det moderne samfund Charles Darwin and the Tree of Life (2009): BBC. Præsenteret af David Attenborough. (film) Dommens dag for intelligent design (2007): Instr.: Gary Johnstone og Joseph McMaster. (film) Besøg på Zoologisk Museum (udstilling om Darwin og evolutionsteorien) 1 uger (ca. 30 lektioner) Etik og eksistens 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs I forbindelse med SO-forløbet Viden og tro arbejdes med følgende emneområder, der indgår som en del af undervisningsforløbet i Idéhistorie: o Darwins evolutionsteori og samtidige reaktioner på denne (Samuel Wilberforce, William Jennings Bryan og T.T. Martin) o Kreationisme og Videnskabelig kreationisme (Scopes-sagen, 1925) o Teorien om Intelligent design (Dover-retssagen, 2005) En central del af forløbet er de videnskabsteoretiske aspekter i forbindelse med diskussion om evolutionsteorien og teorien om Intelligent Design. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde Side 14 af 17

15 Titel 7 VIDENSKABSTEORI - Udkast Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Eksistens og ansvar Teoretisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Gyldendal/2000] s Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode Oplysningstiden og den industrielle revolution Det moderne samfund 4 uger (ca. 12 lektioner) 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål Der arbejdes med udvalgte videnskabsteoretiske positioner og markeringer i det 20. århundrede med fokus på følgende: o Logisk positivisme o Kritisk rationalisme (Popper) o Videnskabelige revolutioner og paradigmer (Kuhn) Desuden diskuteres natuvidenskabens historiske, begreberne induktion og deduktion samt forholdet mellem det natur-, human- og samfundsvidenskabelige område Der stilles efterfølgende en skriftlig opgave indenfor emnet Videnskabsteori Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde Side 15 af 17

16 Titel 12 MENNESKESYN - Udkast Fire menneskesyn [Astrid Holm/Systime/1997] s. 8-14, 15-16, 20-24, 26-27, 29-38, 40-43, 47-55, 63-65, 68-75, og Oplysningstiden og den industrielle revolution Det 19. århundrede Det moderne samfund 6 uger (ca. 18 lektioner) Etik og eksistens 3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål 5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs Der arbejdes med tre forskellige menneskesyn: dualisme, naturalisme og eksistentialisme. Der afholdes elevoplæg med inddragelse af primærtekster af følgende tænkere: o Platon o Descartes o Darwin o Nietzche o Freud o Kierkegaard o Sartre o Camus I forlængelse af dette forløb afsættes tid til at arbejde med emnevalg og problemformulering i forbindelse med den afsluttende opgave. Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser Side 16 af 17

17 Titel 13 ETIK OG MORAL - Udkast Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale: Eksistens og ansvar Praktisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Gyldendal/1999] s og (Om Etiske begreber og teorier ) Antikken Det moderne samfund 5 uger (ca. 15 lektioner) Etik og eksistens 1. udvise kendskab til en af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår 4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål Der introduceres til centrale etiske og moralfilosofiske positioner: o Dydsetik (Aristoteles) o Pligt- eller sindelagsetik (Kant) o Nytteetik eller utilitarisme (Bentham) o Den etiske fordring (Løgstrup) o Teknologietik (Kemp) Ovenstående positioner gennemgås og diskuteres i fællesskab på klassen. Efter dette forløb arbejdes med repetition og introduktion til eksamensform. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2011 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Filosofi C-niveau Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - maj 2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Htx Fag og niveau Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011 - maj 2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Htx Fag og niveau Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Filosofi c René Staustrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Foråret 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni, 2013-14. Uddannelse. Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni, 2013-14. Uddannelse. Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni, 2013-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Skive Htx Teknologihistorie c Susanne Rosendal Lauersen(SRL)+ Bo (BBB) Hold 2.a Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Fag: Filosofi C, VAF Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Filosofi C Termin: Juni 2014 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 Juli 2014 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX Valgfag09 Idehistorie B Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Idehistorie B Niels-Arne Hansen HTXValgfag09

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14-Juni 16 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010/2011 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Filosofi c Margaret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Htx Idéhistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsgymnasiet ved Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2015 Juli 2016 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Vinter 2014 (eksamen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Teknisk Gymnasium Christiansbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin April 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2014 Juli 2015 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2012 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Margaret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Filosofi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2017 VUC Vestegnen Hfe

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hf enkeltfag Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX 210 Teknologihistorie C Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Teknologihistorie C Niels-Arne Hansen HTX210

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Foråret 2013 Københavns

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016 sommer Vid Gymnasier HTX Teknologihistorie C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Jens Bernhart 16filc1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010/2011 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby 15FI0C11E15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 til juni 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Idehistorie B - Htx Vejledning / Råd og vink

Idehistorie B - Htx Vejledning / Råd og vink Idehistorie B - Htx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2011 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2017 Institution HF&VUC KBH SYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Casper Georgsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 8 Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni, 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idéhistorie B Ulrik Huusom 3.g obligatorisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Filosofi C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013/2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Thomas

Læs mere

Opdagelsesrejser - Ideen om den hvide mands (Teknologiske og kulturelle)

Opdagelsesrejser - Ideen om den hvide mands (Teknologiske og kulturelle) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Gymnasium HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg afdl. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014-2015. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg-afd. Hfe Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Teknisk Gymnasium Sønderjylland EUC SYD, Haderslev

Læs mere