Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску"

Transkript

1 Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

2 Hurtig start guide Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet. Denne korte guide giver derfor kun de vigtigste anvisninger om, hvordan enheden bruges på en nem måde. Du kan finde yderligere oplysninger under rubrikken Support og downloading på vores hjemmeside komplet vejledning, FAQ, undervisningsprogrammer DA Ekstra batterier og reservedele Du kan købe ekstra batterier på vores hjemmeside for at forlænge den tid, du leger med AR.Drone. Du kan også bestille reservedele, hvis noget er gået i stykker på helikopteren. Du kan se videoer med vejledning om udskiftning af reservedele på vores hjemmeside. Men hvis du ikke ønsker at udskifte disse dele selv, kan du også returnere din AR.Drone til os efter den forudsete fremgangsmåde. Se yderligere oplysninger på vores hjemmeside. FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE SUNDHED OG SIKKERHED... p.90 FØR DU STARTER... p.96 FRI FLYVNING... p.99 Tekniske specifikationer... p.104 Allmän infor... p.105 Dansk 89

3 FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE SUNDHED OG SIKKERHED Vigtig sikkerhedsoplysning læs følgende advarsel, før du eller dit barn leger med AR.Dronen. I modsat fald kan du blive udsat for skade. AR.Dronen er en modelflyenhed, som alene er designet til rekreative formål. Det er ikke tilladt at bruge enheden til andre formål. AR.Dronens pilot skal hele tiden have direkte, visuel kontakt med AR.Dronen og er ansvarlig for at styre dens bane, således at flyet ikke forårsager skade på mennesker eller ejendom. AR.Dronen må kun flyves i overensstemmelse med bestemmelserne om flyvning (*) i det pågældende land og må kun anvendes i områder, der er egnede til flyvning med en sådan enhed. I særdeleshed skal AR.Dronens pilot være opmærksom på sikkerheden i forhold til mennesker, dyr og ejendom. (*) Enhver brug af AR.Dronen i strid med lovgivningen og, i særdeleshed, brug af AR.Dronen til ikkerekreative formål, sker for brugerens egen risiko og ansvar. Advarsel om slagtilfælde Nogle personer (ca. 1 ud af 4.000) vil kunne opleve slagtilfælde eller blackout, der udløses af lysglimt eller mønstre, f.eks. når de ser tv eller spiller videospil, selv hvis de aldrig før har haft et slagtilfælde. Enhver person, der har oplevet et slagtilfælde, mistet bevidstheden eller som har oplevet et andet symptom, der relaterer sig til en epileptisk tilstand, bør rådføre sig med en læge, før man spiller et videospil. Forældre bør holde øje med deres børn, når de spiller videospil. Du bør stoppe med at spille og søge læge, hvis du eller dit barn oplever nogle af følgende symptomer: Krampe, trækninger omkring øjet eller muskeltrækninger, mistet bevidsthed, ændret syn, ufrivillige bevægelser, desorientering. For at mindske sandsynligheden for et slagtilfælde, når man spiller videospil, bør du: - Sidde eller stå så langt fra skærmen som muligt. 90 Dansk

4 - Spille videospil på den mindst mulige tv-skærm. - Ikke spille hvis du er træt eller har brug for at sove. - Spille i et veloplyst rum (indenfor) eller område (udenfor). - Tage en pause på minutter hver time. Hyppige bevægelsesskader og overanstrengelse af øjet Muskler, led, hud eller øjne kan blive ømme efter få timers videospil. Følg disse retningslinjer for at undgå problemer såsom senebetændelse, karpaltunnelsyndrom, hudirritation eller overanstrengelse af øjet. -- Undgå umådeholdent spilleri. Det anbefales, at forældre holder øje med deres børn for at sikre, at der ikke sker umådeholdent spilleri. -- Tag en pause på minutter hver time, selv hvis du ikke synes, du har behov for det. -- Hvis dine hænder, håndled, arme eller øjne bliver trætte eller ømme når du spiller, så hold en pause og hvil dem i nogle timer, før du spiller igen. -- Hvis du fortsat har ømme hænder, håndled, arme eller øjne mens du spiller, eller når du har spillet, så stop med at spille og søg læge. DA ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 14 år. Dette produkt indeholder små magneter. I tilfælde af, at de sluges, kan magneterne hænge sammen i tarmene og forårsage alvorlig skade. Søg omgående læge, hvis magneterne sluges. Dansk 91

5 Brug og vedligeholdelse -- AR.Dronen er ikke egnet til brug for børn under 14 år. -- For at flyve med AR.Dronen indenfor bør skroget monteres for at beskytte AR.Dronen i tilfælde af kollision med et andet objekt. -- Du bør hele tiden holde øje med AR.Dronen når du bruger den, bl.a. for at undgå at forårsage skade på mennesker, dyr eller ejendom. -- Det kan være forbudt at anvende AR.Dronen på visse offentlige områder (f.eks. på togstationer, i toge, i lufthavne, ombord på fly etc.). Du bør tjekke, hvorvidt det er tilladt at anvende AR.Dronen, førend du bruger den på offentlige områder eller i offentlige transportmidler. -- Du bør altid tænke på andre menneskers privatsfære, når du bruger din AR.Drone. -- Undgå at flyve højt med AR.Dronen: Den kan blive fanget af en luftstrøm. Husk på, at den vindstyrke, som du oplever, når du styrer AR.Dronen, meget vel kan være forskellig fra vindstyrken der, hvor AR.Dronen rent faktisk flyver. Vi anbefaler, at du ikke flyver med AR.Dronen i mere end 10 meters højde. Når AR.Dronens propeller roterer, kan de forårsage skade på mennesker, dyr og ejendom. Du bør ikke røre ved AR.Dronen, når propellerne roterer, og du bør vente, indtil propellerne er stoppet helt, førend du rører ved AR.Dronen. Du bør sikre dig, at der ikke står personer nærmere end 1 meter fra AR.Dronen, når den er i brug, og at du hele tiden holder tilstrækkelig afstand mellem propellerne og eventuelle mennesker, dyr eller ejendom. Du skal holde AR.Dronen væk fra højspændingsledninger, træer, bygninger og andre potentielt farlige eller usikre områder. AR.Dronens ydelse kan blive påvirket eller betydeligt mindsket, og din Parrot AR.Drone kan blive uopretteligt beskadiget, hvis: -- Du bruger AR.Dronen under ugunstige vejrforhold (herunder, men ikke begrænset til, regn, vind, sne, tåge etc.), eller hvis synsforholdene ikke er tilstrækkelige (f.eks. ved brug af AR.Dronen om aftenen) -- du bruger AR.Dronen i våde omgivelser (f.eks. bør du ikke lande AR.Dronen på vand eller på en våd overflade) -- du udsætter AR.Dronen for sand og støv 92 Dansk

6 -- du blokerer motorens luftventiler -- du bruger andre reservedele og andet tilbehør, end det der er angivet af Parrot, eller -- du bruger AR.Dronen i nærheden af kraftige magnetfelter, radiobølger eller i områder med stærk stråling (hvilket kan forhindre AR.Dronens kamera i at fungere korrekt). Du bør ligeledes undgå at flyve med din AR.Drone i områder, hvor der findes Wi-Fi -netværk (som f.eks. internet Wi-Fi-routere eller bokse) etc.). Dette kan medføre forstyrrelser, der kan mindske AR.Dronens ydelse. Advarsler vedrørende brug af batteriet Litium-polymer-batterier er ekstremt farlige og kan forårsage alvorlig skade på mennesker eller ejendom. Brugeren accepterer ansvaret for brugen af et litium-polymer-batteri. Idet producenten og distributøren ikke har mulighed for at sikre, at batteriet anvendes korrekt (opladning, afladning, opbevaring etc.), kan de ikke holdes ansvarlige for skade forårsaget på mennesker eller ejendom. I tilfælde af batterilækage bør du undgå, at det flydende stof kommer i berøring med huden og øjnene. Hvis stoffet kommer i kontakt med huden, skal du vaske den grundigt med sæbe og vand. Hvis stoffet kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle dem grundigt med koldt vand og søg læge. Hvis du opdager en mistænkelig lugt eller lyd eller opdager røg omkring en oplader, så bør du omgående afbryde den. Manglende overholdelse af de nedenfor anførte retningslinjer kan medføre, at der afgives gas, opstår ild, afgives elektrisk stød eller at der opstår en eksplosion. DA Opladning Parrot-batteriet må kun anvendes sammen med Parrot-opladeren. Tjek opladeren regelmæssigt for eventuel beskadigelse af ledning, stik, indkapsling eller andre dele. Brug aldrig en beskadiget oplader. Oplad aldrig et bulet batteri, et batteri der lækker eller et der er beskadiget. Brug ikke AR.Dronens oplader til at oplade andre batterier end det medfølgende genopladelige batteri. Du bør ikke overoplade batteriet. Når batteriet er fuldt opladet, skal det fjernes fra opladeren. Put ikke enheden tilbage i opladeren, når opladningen er gennemført. Du risikerer at forårsage overophedning. Oplad ikke batteriet nær brandbare materialer eller på en brandbar overflade (tæppe, trægulv, træmøbler etc.) eller på en ledende overflade. Lad ikke batteriet ligge uden opsyn, når det oplades. Dansk 93

7 Oplad aldrig enheden lige efter brug, mens den stadig er varm. Lad den køle af til stuetemperatur. Oplad ikke batteriet samtidig med, at det er tilsluttet AR.Dronen. Batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Dæk ikke produktet eller opladeren til, mens batteriet oplades. Opbrugte batterier skal fjernes fra enheden. Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden førend de oplades. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genoplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 0 C og 40 C. Brug og opbevaring Brug ikke batteriet, hvis plastikemballagen på nogen måde er ødelagt eller beskadiget. Du bør ikke isætte eller fjerne batteriet, når enheden er tændt. Du bør ikke udsætte batteriet for omfattende fysiske stød. Brug aldrig et bulet batteri, et batteri der lækker eller et der er beskadiget, eller som lugter mærkeligt.ne laissez pas la batterie à la portée d un enfant. Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Udsæt ikke batteriet for varme og bortskaf det ikke ved afbrænding. Lad ikke batteriet komme i kontakt med nogen former for flydende stoffer. Efterlad ikke din enhed ude i regnen eller nær en kilde, der afgiver fugt. Put ikke batteriet i mikroovnen eller i en beholder under tryk. Forsøg ikke at adskille, lave hul i, skævvride eller skære i batteriet og forsøg ikke at reparere batteriet. Læg ikke tunge enheder oven på batteriet eller opladeren. Undgå at tabe batteriet. Rengør ikke opladeren med opløsningsmidler eller andre brændbare væsker. Det er essentielt at undgå kortslutninger. Undgå direkte kontakt med den batterisyre, der er i batteriet. Batterisyrer og elektrolysedampe er sundhedsfarlige. Opbevar din enhed i omgivelsestemperaturen. Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer. Udsæt ikke din enhed for store temperatursvingninger. Placer ikke dit produkt nær en varmekilde. Fjern batteriet, når du ikke bruger enheden. Afbryd opladeren, når du ikke oplader batteriet. Bortskaffelse af batteriet Det kan være skadeligt for miljøet at bortskaffe batteriet med dit almindelige husholdningsaffald. 94 Dansk

8 Beskadigede eller ikke-brugbare batterier skal bortskaffes i en beholder, der er særligt beregnet til formålet. Når du bortskaffer et batteri, bør du følge de gældende lokale retningslinjer og bestemmelser. For yderligere oplysninger: Kontakt din lokale renovationsmyndighed. Ekstra batterier beskyttelse mod forfalskning Brug af et forfalsket litium-polymer-batteri, der ikke lever op til Parrots kvalitetskrav, kan medføre uoprettelig skade på AR.Dronen samt alvorlig skade på mennesker eller ejendom. Hvis du har købt et reservebatteri, eller hvis du er usikker på batteriets ægthed, så tjek, at dit batteri er påført denne label med 2 koder (forskellig for hvert enkelt batteri): En 6-cifret kode og en 10-cifret kode. DA Dansk 95

9 3 2 1 Status Made in china 1000mAh 11.1V 10C CONTINUOUS DISCHARGE CHARGE AT 1A MAX Made in china FØR DU STARTER Opladning af batteri 1. Vælg den adapter, der svarer til dit land, og sæt den ind i transformeren. 2. Tilslut strømkablet ved transformeren og herefter ved el-nettet. 3. Tilslut batteriet ved opladeren. Clac Bemærk: Det tager halvanden time at lade batteriet op. LED ens «Status» bliver grøn, når opladningen er slut. DC13-18Vdv LiPo BALANCE CHARGER 1A CHARGE CURRENT BUILT-IN CELL BALANCE 3S LiPo BATTERY PACK LITHIUM POLYMER BATTERY ONLY USE WITH PARROT BATTERIES Download applikationen Gå ind i App Store og download den gratis Free Flight applikation. Free Flight 96 Dansk

10 Forbind din iphone med AR.Drone Bemærk: Vi anbefaler at aktivere flyfunktionen på din iphone, før du bruger AR.Drone. 1. Tag skroget af og sæt batteriet ind i AR.Drone. Kontrollér at batteriet sidder godt fast og forbind det dernæst med AR.Drone. 2. Vent indtil LED en placeret under AR.Drone bliver grøn. 3. Vælg Indstillinger > Wi-Fi på din iphone, > Listen over disponible eksterne Wi-Fi enheder vises. 4. Vælg ardrone_parrot. 5. Vent indtil Wi-Fi logoet vises på din iphones skærm og tryk dernæst på tasten Home. 6. Start AR.Free Flight applikationen. > Videobilledet fra frontkameraet på AR.Drone vises på din iphones skærm. Nu er du koblet til. DA IP-adresse Kontrollér, at IP-adressen vises på AR.Drones netværk. Det gør du ved at vælge Indstillinger > Wi-Fi og dernæst trykke på pilen til højre på netværkslinjen ardrone_parrot. En IP-adresse, der begynder med X, skal vises i IP-feltet. Dansk 97

11 Problemer med tilkobling Hvis du har problemer med at oprette forbindelsen mellem iphone og AR.Drone: -- Kontrollér farven på LED en placeret under AR.Drone. Hvis LED en er rød / orange, start AR.Drone op igen. Det gør du ved at trykke på Reset knappen (eller afbryde batteriet og tilslutte det igen), vent dernæst indtil LED en bliver grøn. -- Slå Wi-Fi fra og til igen på din iphone. -- Se rubrikken Support på vores hjemmeside for yderligere oplysninger. Brug af AR.Drone sammen med en anden iphone Hvis du ønsker at bruge AR.Drone sammen med en anden iphone, skal du slette AR.Drones hukommelse. Der findes 2 metoder til at slette AR.Drones hukommelse: Med Unpair knappen 1. Tryk på Unpair knappen med en spids genstand. > De 4 LED, der sidder på motorerne, blinker skiftevis rødt og grønt. 2. Slå Wi-Fi fra og til igen på din iphone. Med valgmuligheden Tilkobling 1. Start applikation AR.FreeFlight og berør dernæst ikonet. 2. Deaktiver valgmuligheden Tilkobling. 98 Dansk

12 FRI FLYVNING Du kan hente videoer med undervisning på vi anbefaler kraftigt at se dem, før du foretager din første flyvning. Indendørs brug Sådan bruges AR.Drone indendørs: -- Placér AR Drone midt i et lokale (mindst 4m x 4m) uden forhindringer; -- Undgå at få AR.Drone til at flyve i nærheden af små børn, husdyr eller skrøbelige genstande; -- Sæt skroget med ringene på for at beskytte AR.Drone i tilfælde af kollision med en anden genstand. DA Udendørs brug Sådan bruges AR.Drone udendørs: -- Installér skroget uden ringe; -- Selv om automatpiloten kompenserer for eventuelle turbulenser i forbindelse med vind, skal man undgå at lade AR.Drone flyve under forhold, hvor vindhastigheden overskrider 15Km/t. Dansk 99

13 1000mAh 11.1V 10C CONTINUOUS DISCHARGE CHARGE AT 1A MAX Made in china Letning 1. Sæt batteriet i og forbind det med AR.Drone. 2. Anbring AR.Drone på en plan og tør flade i et område uden forhindringer og hold dig 1meter bag ved apparatet. Bemærk: Det er let at skelne mellem foran og bag på AR.Drone i kraft af kameraet, der sidder på apparatets næse. LITHIUM POLYMER BATTERY 3. Tryk på tasten ( ) og herefter: a. Kontrollér, at AR.Drone står på en plan flade og tryk dernæst på Flat trim. b. Vælg det skrog, der er sat på AR.Drone og derefter den type flyvning, du vil foretage. c. Tryk på OK. 4. Tryk på tasten ( ). 2 > Motorerne starter og AR.Drone placerer sig automatisk i en højde på 1 meter. 100 Dansk 1

14 Pilotering Skemaer s.08 / 09. Glid joystikket til højre / venstre for at få AR.Drone til at dreje til højre / venstre. Glid joystikket opad / nedad for at få AR.Drone til at stige / synke i trin på 10cm. Hold joystikket opad / nedad for at den til at stige / synke kontinuerligt. Hvis iphonens accelerometer er aktiveret (i indstillinger af AR.Drone): -- Hold tasten trykket ind og hold din iphone skråt til højre / venstre for at bevæge AR.Drone til højre / venstre. -- Hold tasten trykket ind og hold din iphone skråt fremad / bagud for at bevæge AR.Drone frem / tilbage. Hvis iphonens accelerometer er deaktiveret (i indstillinger af AR.Drone): -- Glid joystikket til højre / venstre for at bevæge AR.Drone til højre / venstre. -- Glid joystikket opad / nedad for at bevæge AR.Drone til frem / tilbage. Du kan foretage flere typer bevægelser samtidigt. DA Skift mellem kameraer Tryk på tasten ( ) for at skifte mellem de to kameraer på AR.Drone (kameraet i næsen / kameraet under bugen). Batteri Indikatoren for batteriopladning på iphonens skærm angiver niveauet for batteriet i AR.Drone. Indikatoren bliver rød, når batteriet er svagt. Når batteriets niveau er for svagt, skal du få AR.Drone til at lande. Ellers vil AR.Drone selv lande automatisk. Vi anbefaler at få AR.Drone til at lande manuelt, når indikatoren for svagt batteri vises, for at undgå enhver risiko for kontakt mellem AR.Drone og en person eller et husdyr. Dansk 101

15 Landing Sørg for at AR.Drone befinder sig ovenover en plan og tør flade uden forhindringer og tryk dernæst på tasten ( ). Afbrydelse af forbindelse under brug Hvis afstanden mellem AR.Drone og iphone bliver for stor (over ca. 50 meter afhængig af Wi-Fi miljøet), kan forbindelsen blive afbrudt mellem de to enheder. Hvis det sker, skal du ikke lukke applikationen på iphone, men nærme dig til AR.Drone. Bemærk: Hvis AR.Drone befinder sig i en højde på over 6 meter, når forbindelsen bliver afbrudt, fører automatpiloten AR.Drone ned i en højde på under 6 meter. Hvis du modtager et opkald, mens du flyver med AR.Drone, vil den stabilisere sig. Hvis du har valgt indendørs flyvning, lander AR.Drone automatisk efter et øjeblik. Nødtast Tryk udelukkede på Emergency tasten i nødstilfælde. Motorerne standser og AR.Drone falder ned fra en hvilken som helst højde. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at få AR.Drone til at lande. Indstillinger Tryk på tasten ( ) for at ændre indstillingerne af AR.Drone. Se den komplette vejledning til AR.Drone på vores hjemmeside for yderligere oplysninger. 102 Dansk

16 Tips om pilotering For en optimal brug: Se videoerne med undervisning i pilotering på Tag alle beskyttende plastfilm af. Hvis du mister kontrollen over AR.Drone, fjern din finger fra iphonen. AR.Drone stabiliserer sig selv automatisk. Overhold de forskellige trin i niveauerne og giv dig tid til at beherske apparatet, før du kaster dig ud i mere vanskelige forehavender. Overhold forsigtighedsreglerne anført i afsnittet Sikkerhedsanvisninger. Sørg for at AR.Drones bagende er vendt mod brugeren under de første flyvninger. På denne måde er kommandoerne meget intuitive. Når AR.Drone piloteres med næsen vendt mod brugeren, er kommandoerne vendt om, hvilket kræver en bedre beherskelse af piloteringen. Undgå at bruge AR.Drone i et miljø, der er overbelastet med Wi-Fi netværk. Vælg et sted uden forhindringer til dine første indendørs flyvninger. Vær opmærksom på vindretningen under udendørs flyvning og placer AR.Drone foran dig med vinden i ryggen. Besøg for at se de seneste oplysninger om AR.Drone og være med i pilot blog en. DA Dansk 103

17 Tekniske specifikationer Bevægelseshastighed : 18km/t Vægt -- Uden skrog : 360g -- Med skrog : 380g / 420g Mål -- Uden skrog : 45 x 29 cm -- Med skrog : 52,5 x 51,5 cm Batteri -- Lithium polymer batteri (3 celler, 11,1V, 1000 mah) Frontkamera -- Kamera med bred vinkel, diagonal på 93, CMOS sensor -- Videoflowets frekvens: 15fps -- Opløsning: 640x480 pixel (VGA) Lodret kamera -- Diagonal på 64, CMOS sensor -- Videoflowets frekvens: 60fps -- Opløsning: 176x144 pixel (QCIF) -- Tid for opladning: 1 ½ time -- Autonomi: 12 min. Kalkulator om bord -- Processeur ARM9 RISC 32 BITS - 468MHz -- DDR RAM 128 Mo MHz -- Wi-Fi b/g -- Linux OS Ultralyds-højdemåler -- Sendefrekvens : 40kHz -- Rækkevidde : 6 meter 104 Dansk

18 Allmän infor Advarsel Du bør til enhver tid anvende AR.Dronen på en sikker og forsvarlig måde med henblik på at undgå at forvolde skade på mennesker, dyr eller ejendom, der befinder sig i nærheden, når du flyver med AR.Dronen. I den forbindelse bør du sikre dig, at du altid bruger AR.Dronen i overensstemmelse med denne Quick Start Guide og vores retningslinjer vedrørende sikker brug af AR.Dronen. Parrot erindrer også om, at du ikke må anvende AR.Dronen til uberettigede eller ulovlige formål, idet du i modsat fald vil være fuldt ud ansvarlig for tab eller beskadigelse som følge af en sådan uberettiget brug. I særdeleshed skal du overholde gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse og afstå fra at bruge AR.Dronen på en måde, der kan påvirke andre personers privatsfære. PARROT kan ikke holdes ansvarlig for følger af brug af produktet eller brug af denne vejledning, ligesom Parrot ikke kan holdes ansvarlig for skade eller hændelig undergang af data, som direkte eller indirekte følger af brug af produktet eller de oplysninger, der er indeholdt i nærværende vejledning. Garanti Uden præjudice for eventuelle gældende, lovbestemte garantier, garanterer Parrot, at AR.Dronen holdes fri for mangler, hvad angår materiale og udførelse i en periode på 12 måneder fra købsdatoen (undtagen forbrugsgoder, der ydes garanti for i 6 måneder fra købsdatoen) mod fremvisning af dokumentation for købet til forhandleren eller til Parrot (herunder dato og sted for købet og produktets serienummer). I USA kan produktet ikke returneres til forhandleren - det skal returneres til Parrot. I løbet af den aftalte garantiperiode skal et defekt produkt returneres i den originale emballage til forhandlerens eller Parrots reparationsafdeling. Efter gennemgang af produktet vil Parrot efter eget valg enten reparere eller erstatte de mangelfulde dele eller produktet, hvormed undtages alle andre former for skadesløsholdelse, uanset art. Parrots garanti omfatter ikke: -- Fejl, der skyldes skade forårsaget ved en hændelig kollision eller et hændeligt fald. -- Fejl, der skyldes unormal brug af produktet eller såfremt reservedele er blevet installeret uden brug af de anbefalinger eller retningslinjer, som Parrot har anført i denne vejledning eller på eller hvis AR.Dronen er blevet kundetilpasset af slutbrugeren. -- Fejl forårsaget af reparationer udført af slutbrugeren eller en ubemyndiget tredjemand, undtagen reservedele, der er leveret af PARROT. -- Fejl, der skyldes brug af reservedele, der ikke DA Dansk 105

19 er leveret af PARROT i den originale emballage. -- Brug af reservedele, der ikke er godkendt af Parrot, særligt brug af batterier, der ikke er godkendt af Parrot (ægte Parrot-batterier kan genkendes på deres hologram). -- Fejl, der uanset årsag og bortset fra fejl i materialet eller udførelsen, er forårsaget af det gradvise effekttab hos Parrots genopladelige batteri (086x) over tid, hvilket ikke udgør en fejl i materiale eller udførelsen Hvis et produkt efter tekniske undersøgelser viser sig ikke at være fejlbehæftet (særligt en analyse af flydata fra de seneste 30 sekunders flyvning resultaterne kan fås ved henvendelse), forbeholder vi os ret til at returnere sådanne produkter til afsenderen for afsenderens regning og opkræve et gebyr til dækning af Parrots tekniske undersøgelser. Efter udløb af den 12-måneders garantiperiode, eller hvis fejlen ikke er omfattet af garantien, kan et fejlbehæftet produkt returneres til Parrots reparationsafdeling (se for vejledning) med henblik på reparation eller udskiftning af en fejlbehæftet del for afsenderens regning. Reparationer vil alene blive udført på baggrund af et accepteret tilbud. Undtagen hvad angår forbrugsgoder, er reservedele underlagt en 12-måneders garantiperiode og er underlagt de samme vilkår og betingelser som anført ovenfor. Garantien dækker ikke: Beskadigelse af produkter, der ikke er fra Parrot, herunder enheder, der er brugt i forbindelse med AR.Dronen. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Et udråbstegn med en ligesidet trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det informationsmateriale, der følger med produktet. En ligesidet trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelsen af uisoleret «farlig spænding» inden for produktets indkapsling, der kan have et omfang, der er tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød hos mennesker. 1. Læs disse retningslinjer. 2. Gem disse retningslinjer. 3. Læg mærke til alle advarsler. 4. Følg alle retningslinjer. 5. Installer ikke enheden nær en varmekilde. Radiatorer, ovne eller andre enheder (herunder forstærkere), der afgiver varme. 6. Udskift ikke de polariserede stik. Fjern ikke det polariserede stik eller jordforbindelsesstikket, idet de har et sikkerhedsmæssigt formål. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbindelsesstik har to stikben og et tredje ben med jord. Det brede ben eller det tredje ben er påsat af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer i din stikkontakt, bør du kontakte en elektriker for at få udskiftet den utidssvarende 106 Dansk

20 stikkontakt. 7. Brug kun tilbehør/dele som er anvist af producenten. 8. Dette apparat bør ikke udsættes for dryp eller stænk, og beholdere, der indeholder væsker, f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet. 9. Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, der styrer forbindelsen til hovedforsyningen, skal hele tiden være funktionsdygtig. Afbryd strømmen, hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder. 10. Rengør kun med en tør klud. 11. Bloker ikke for ventilationsåbninger. Installer produktet i overensstemmelse med producentens anvisninger. 12. Installer ikke produktet nær varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der afgiver varme. 13. Afbryd strømmen i tilfælde af lynnedslag eller hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder. 14. ADVARSEL: For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød bør apparatet ikke udsættes for regn eller fugt, og beholdere, der indeholder væsker, såsom vaser, bør ikke placeres oven på apparatet. 15. Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke rammen for udendørstemperaturer under 5 C eller over 40 C. Systemet kan blive beskadiget eller kabinettet kan blive skævvredet. Undgå at placere systemet nær en varmekilde eller at udsætte det for sollys (selv via et vindue). Ligeledes kan ekstremt lave temperaturer og fugtighed beskadige enheden. Advarsel Læs hele den brugervejledning, der følger med dette batteri. Såfremt vejledningen ikke følges, kan det forårsage permanent beskadigelse af batteriet og omgivelserne og forårsage personskade. BRUG aldrig andet END en LiPo-godkendt oplader. Brug ALTID en LiPo-celle-udligner-oplader eller en LiPo-celle-udligner. Oplad ALDRIG batteriet via udgangsledningen. Brug ALDRIG vedligeholdelsesopladning og oplade ikke batteriet ved under 2,5 V per celle. Lad ALDRIG batteritemperaturen overstige 60 C. Du må ALDRIG adskille eller på nogen måde ændre samlede ledninger eller stikke hul i celler. Placer ALDRIG batteriet på brændbare materialer og lad det aldrig ude af syne, mens det oplades. Oplad ALTID batteriet på et brandsikkert sted. Opsæt ALTID opladerens udgangsvolt således at den passer til batteriets volt. HOLD ALTID BATTERIET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. FORKERT BRUG AF BATTERIET KAN ME- DFØRE BRAND, EKSPLOSION ELLER ANDEN FARE. DA Dansk 107

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere