Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску"

Transkript

1 Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

2 Hurtig start guide Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet. Denne korte guide giver derfor kun de vigtigste anvisninger om, hvordan enheden bruges på en nem måde. Du kan finde yderligere oplysninger under rubrikken Support og downloading på vores hjemmeside komplet vejledning, FAQ, undervisningsprogrammer DA Ekstra batterier og reservedele Du kan købe ekstra batterier på vores hjemmeside for at forlænge den tid, du leger med AR.Drone. Du kan også bestille reservedele, hvis noget er gået i stykker på helikopteren. Du kan se videoer med vejledning om udskiftning af reservedele på vores hjemmeside. Men hvis du ikke ønsker at udskifte disse dele selv, kan du også returnere din AR.Drone til os efter den forudsete fremgangsmåde. Se yderligere oplysninger på vores hjemmeside. FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE SUNDHED OG SIKKERHED... p.90 FØR DU STARTER... p.96 FRI FLYVNING... p.99 Tekniske specifikationer... p.104 Allmän infor... p.105 Dansk 89

3 FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE SUNDHED OG SIKKERHED Vigtig sikkerhedsoplysning læs følgende advarsel, før du eller dit barn leger med AR.Dronen. I modsat fald kan du blive udsat for skade. AR.Dronen er en modelflyenhed, som alene er designet til rekreative formål. Det er ikke tilladt at bruge enheden til andre formål. AR.Dronens pilot skal hele tiden have direkte, visuel kontakt med AR.Dronen og er ansvarlig for at styre dens bane, således at flyet ikke forårsager skade på mennesker eller ejendom. AR.Dronen må kun flyves i overensstemmelse med bestemmelserne om flyvning (*) i det pågældende land og må kun anvendes i områder, der er egnede til flyvning med en sådan enhed. I særdeleshed skal AR.Dronens pilot være opmærksom på sikkerheden i forhold til mennesker, dyr og ejendom. (*) Enhver brug af AR.Dronen i strid med lovgivningen og, i særdeleshed, brug af AR.Dronen til ikkerekreative formål, sker for brugerens egen risiko og ansvar. Advarsel om slagtilfælde Nogle personer (ca. 1 ud af 4.000) vil kunne opleve slagtilfælde eller blackout, der udløses af lysglimt eller mønstre, f.eks. når de ser tv eller spiller videospil, selv hvis de aldrig før har haft et slagtilfælde. Enhver person, der har oplevet et slagtilfælde, mistet bevidstheden eller som har oplevet et andet symptom, der relaterer sig til en epileptisk tilstand, bør rådføre sig med en læge, før man spiller et videospil. Forældre bør holde øje med deres børn, når de spiller videospil. Du bør stoppe med at spille og søge læge, hvis du eller dit barn oplever nogle af følgende symptomer: Krampe, trækninger omkring øjet eller muskeltrækninger, mistet bevidsthed, ændret syn, ufrivillige bevægelser, desorientering. For at mindske sandsynligheden for et slagtilfælde, når man spiller videospil, bør du: - Sidde eller stå så langt fra skærmen som muligt. 90 Dansk

4 - Spille videospil på den mindst mulige tv-skærm. - Ikke spille hvis du er træt eller har brug for at sove. - Spille i et veloplyst rum (indenfor) eller område (udenfor). - Tage en pause på minutter hver time. Hyppige bevægelsesskader og overanstrengelse af øjet Muskler, led, hud eller øjne kan blive ømme efter få timers videospil. Følg disse retningslinjer for at undgå problemer såsom senebetændelse, karpaltunnelsyndrom, hudirritation eller overanstrengelse af øjet. -- Undgå umådeholdent spilleri. Det anbefales, at forældre holder øje med deres børn for at sikre, at der ikke sker umådeholdent spilleri. -- Tag en pause på minutter hver time, selv hvis du ikke synes, du har behov for det. -- Hvis dine hænder, håndled, arme eller øjne bliver trætte eller ømme når du spiller, så hold en pause og hvil dem i nogle timer, før du spiller igen. -- Hvis du fortsat har ømme hænder, håndled, arme eller øjne mens du spiller, eller når du har spillet, så stop med at spille og søg læge. DA ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 14 år. Dette produkt indeholder små magneter. I tilfælde af, at de sluges, kan magneterne hænge sammen i tarmene og forårsage alvorlig skade. Søg omgående læge, hvis magneterne sluges. Dansk 91

5 Brug og vedligeholdelse -- AR.Dronen er ikke egnet til brug for børn under 14 år. -- For at flyve med AR.Dronen indenfor bør skroget monteres for at beskytte AR.Dronen i tilfælde af kollision med et andet objekt. -- Du bør hele tiden holde øje med AR.Dronen når du bruger den, bl.a. for at undgå at forårsage skade på mennesker, dyr eller ejendom. -- Det kan være forbudt at anvende AR.Dronen på visse offentlige områder (f.eks. på togstationer, i toge, i lufthavne, ombord på fly etc.). Du bør tjekke, hvorvidt det er tilladt at anvende AR.Dronen, førend du bruger den på offentlige områder eller i offentlige transportmidler. -- Du bør altid tænke på andre menneskers privatsfære, når du bruger din AR.Drone. -- Undgå at flyve højt med AR.Dronen: Den kan blive fanget af en luftstrøm. Husk på, at den vindstyrke, som du oplever, når du styrer AR.Dronen, meget vel kan være forskellig fra vindstyrken der, hvor AR.Dronen rent faktisk flyver. Vi anbefaler, at du ikke flyver med AR.Dronen i mere end 10 meters højde. Når AR.Dronens propeller roterer, kan de forårsage skade på mennesker, dyr og ejendom. Du bør ikke røre ved AR.Dronen, når propellerne roterer, og du bør vente, indtil propellerne er stoppet helt, førend du rører ved AR.Dronen. Du bør sikre dig, at der ikke står personer nærmere end 1 meter fra AR.Dronen, når den er i brug, og at du hele tiden holder tilstrækkelig afstand mellem propellerne og eventuelle mennesker, dyr eller ejendom. Du skal holde AR.Dronen væk fra højspændingsledninger, træer, bygninger og andre potentielt farlige eller usikre områder. AR.Dronens ydelse kan blive påvirket eller betydeligt mindsket, og din Parrot AR.Drone kan blive uopretteligt beskadiget, hvis: -- Du bruger AR.Dronen under ugunstige vejrforhold (herunder, men ikke begrænset til, regn, vind, sne, tåge etc.), eller hvis synsforholdene ikke er tilstrækkelige (f.eks. ved brug af AR.Dronen om aftenen) -- du bruger AR.Dronen i våde omgivelser (f.eks. bør du ikke lande AR.Dronen på vand eller på en våd overflade) -- du udsætter AR.Dronen for sand og støv 92 Dansk

6 -- du blokerer motorens luftventiler -- du bruger andre reservedele og andet tilbehør, end det der er angivet af Parrot, eller -- du bruger AR.Dronen i nærheden af kraftige magnetfelter, radiobølger eller i områder med stærk stråling (hvilket kan forhindre AR.Dronens kamera i at fungere korrekt). Du bør ligeledes undgå at flyve med din AR.Drone i områder, hvor der findes Wi-Fi -netværk (som f.eks. internet Wi-Fi-routere eller bokse) etc.). Dette kan medføre forstyrrelser, der kan mindske AR.Dronens ydelse. Advarsler vedrørende brug af batteriet Litium-polymer-batterier er ekstremt farlige og kan forårsage alvorlig skade på mennesker eller ejendom. Brugeren accepterer ansvaret for brugen af et litium-polymer-batteri. Idet producenten og distributøren ikke har mulighed for at sikre, at batteriet anvendes korrekt (opladning, afladning, opbevaring etc.), kan de ikke holdes ansvarlige for skade forårsaget på mennesker eller ejendom. I tilfælde af batterilækage bør du undgå, at det flydende stof kommer i berøring med huden og øjnene. Hvis stoffet kommer i kontakt med huden, skal du vaske den grundigt med sæbe og vand. Hvis stoffet kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle dem grundigt med koldt vand og søg læge. Hvis du opdager en mistænkelig lugt eller lyd eller opdager røg omkring en oplader, så bør du omgående afbryde den. Manglende overholdelse af de nedenfor anførte retningslinjer kan medføre, at der afgives gas, opstår ild, afgives elektrisk stød eller at der opstår en eksplosion. DA Opladning Parrot-batteriet må kun anvendes sammen med Parrot-opladeren. Tjek opladeren regelmæssigt for eventuel beskadigelse af ledning, stik, indkapsling eller andre dele. Brug aldrig en beskadiget oplader. Oplad aldrig et bulet batteri, et batteri der lækker eller et der er beskadiget. Brug ikke AR.Dronens oplader til at oplade andre batterier end det medfølgende genopladelige batteri. Du bør ikke overoplade batteriet. Når batteriet er fuldt opladet, skal det fjernes fra opladeren. Put ikke enheden tilbage i opladeren, når opladningen er gennemført. Du risikerer at forårsage overophedning. Oplad ikke batteriet nær brandbare materialer eller på en brandbar overflade (tæppe, trægulv, træmøbler etc.) eller på en ledende overflade. Lad ikke batteriet ligge uden opsyn, når det oplades. Dansk 93

7 Oplad aldrig enheden lige efter brug, mens den stadig er varm. Lad den køle af til stuetemperatur. Oplad ikke batteriet samtidig med, at det er tilsluttet AR.Dronen. Batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Dæk ikke produktet eller opladeren til, mens batteriet oplades. Opbrugte batterier skal fjernes fra enheden. Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden førend de oplades. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genoplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 0 C og 40 C. Brug og opbevaring Brug ikke batteriet, hvis plastikemballagen på nogen måde er ødelagt eller beskadiget. Du bør ikke isætte eller fjerne batteriet, når enheden er tændt. Du bør ikke udsætte batteriet for omfattende fysiske stød. Brug aldrig et bulet batteri, et batteri der lækker eller et der er beskadiget, eller som lugter mærkeligt.ne laissez pas la batterie à la portée d un enfant. Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Udsæt ikke batteriet for varme og bortskaf det ikke ved afbrænding. Lad ikke batteriet komme i kontakt med nogen former for flydende stoffer. Efterlad ikke din enhed ude i regnen eller nær en kilde, der afgiver fugt. Put ikke batteriet i mikroovnen eller i en beholder under tryk. Forsøg ikke at adskille, lave hul i, skævvride eller skære i batteriet og forsøg ikke at reparere batteriet. Læg ikke tunge enheder oven på batteriet eller opladeren. Undgå at tabe batteriet. Rengør ikke opladeren med opløsningsmidler eller andre brændbare væsker. Det er essentielt at undgå kortslutninger. Undgå direkte kontakt med den batterisyre, der er i batteriet. Batterisyrer og elektrolysedampe er sundhedsfarlige. Opbevar din enhed i omgivelsestemperaturen. Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer. Udsæt ikke din enhed for store temperatursvingninger. Placer ikke dit produkt nær en varmekilde. Fjern batteriet, når du ikke bruger enheden. Afbryd opladeren, når du ikke oplader batteriet. Bortskaffelse af batteriet Det kan være skadeligt for miljøet at bortskaffe batteriet med dit almindelige husholdningsaffald. 94 Dansk

8 Beskadigede eller ikke-brugbare batterier skal bortskaffes i en beholder, der er særligt beregnet til formålet. Når du bortskaffer et batteri, bør du følge de gældende lokale retningslinjer og bestemmelser. For yderligere oplysninger: Kontakt din lokale renovationsmyndighed. Ekstra batterier beskyttelse mod forfalskning Brug af et forfalsket litium-polymer-batteri, der ikke lever op til Parrots kvalitetskrav, kan medføre uoprettelig skade på AR.Dronen samt alvorlig skade på mennesker eller ejendom. Hvis du har købt et reservebatteri, eller hvis du er usikker på batteriets ægthed, så tjek, at dit batteri er påført denne label med 2 koder (forskellig for hvert enkelt batteri): En 6-cifret kode og en 10-cifret kode. DA Dansk 95

9 3 2 1 Status Made in china 1000mAh 11.1V 10C CONTINUOUS DISCHARGE CHARGE AT 1A MAX Made in china FØR DU STARTER Opladning af batteri 1. Vælg den adapter, der svarer til dit land, og sæt den ind i transformeren. 2. Tilslut strømkablet ved transformeren og herefter ved el-nettet. 3. Tilslut batteriet ved opladeren. Clac Bemærk: Det tager halvanden time at lade batteriet op. LED ens «Status» bliver grøn, når opladningen er slut. DC13-18Vdv LiPo BALANCE CHARGER 1A CHARGE CURRENT BUILT-IN CELL BALANCE 3S LiPo BATTERY PACK LITHIUM POLYMER BATTERY ONLY USE WITH PARROT BATTERIES Download applikationen Gå ind i App Store og download den gratis Free Flight applikation. Free Flight 96 Dansk

10 Forbind din iphone med AR.Drone Bemærk: Vi anbefaler at aktivere flyfunktionen på din iphone, før du bruger AR.Drone. 1. Tag skroget af og sæt batteriet ind i AR.Drone. Kontrollér at batteriet sidder godt fast og forbind det dernæst med AR.Drone. 2. Vent indtil LED en placeret under AR.Drone bliver grøn. 3. Vælg Indstillinger > Wi-Fi på din iphone, > Listen over disponible eksterne Wi-Fi enheder vises. 4. Vælg ardrone_parrot. 5. Vent indtil Wi-Fi logoet vises på din iphones skærm og tryk dernæst på tasten Home. 6. Start AR.Free Flight applikationen. > Videobilledet fra frontkameraet på AR.Drone vises på din iphones skærm. Nu er du koblet til. DA IP-adresse Kontrollér, at IP-adressen vises på AR.Drones netværk. Det gør du ved at vælge Indstillinger > Wi-Fi og dernæst trykke på pilen til højre på netværkslinjen ardrone_parrot. En IP-adresse, der begynder med X, skal vises i IP-feltet. Dansk 97

11 Problemer med tilkobling Hvis du har problemer med at oprette forbindelsen mellem iphone og AR.Drone: -- Kontrollér farven på LED en placeret under AR.Drone. Hvis LED en er rød / orange, start AR.Drone op igen. Det gør du ved at trykke på Reset knappen (eller afbryde batteriet og tilslutte det igen), vent dernæst indtil LED en bliver grøn. -- Slå Wi-Fi fra og til igen på din iphone. -- Se rubrikken Support på vores hjemmeside for yderligere oplysninger. Brug af AR.Drone sammen med en anden iphone Hvis du ønsker at bruge AR.Drone sammen med en anden iphone, skal du slette AR.Drones hukommelse. Der findes 2 metoder til at slette AR.Drones hukommelse: Med Unpair knappen 1. Tryk på Unpair knappen med en spids genstand. > De 4 LED, der sidder på motorerne, blinker skiftevis rødt og grønt. 2. Slå Wi-Fi fra og til igen på din iphone. Med valgmuligheden Tilkobling 1. Start applikation AR.FreeFlight og berør dernæst ikonet. 2. Deaktiver valgmuligheden Tilkobling. 98 Dansk

12 FRI FLYVNING Du kan hente videoer med undervisning på vi anbefaler kraftigt at se dem, før du foretager din første flyvning. Indendørs brug Sådan bruges AR.Drone indendørs: -- Placér AR Drone midt i et lokale (mindst 4m x 4m) uden forhindringer; -- Undgå at få AR.Drone til at flyve i nærheden af små børn, husdyr eller skrøbelige genstande; -- Sæt skroget med ringene på for at beskytte AR.Drone i tilfælde af kollision med en anden genstand. DA Udendørs brug Sådan bruges AR.Drone udendørs: -- Installér skroget uden ringe; -- Selv om automatpiloten kompenserer for eventuelle turbulenser i forbindelse med vind, skal man undgå at lade AR.Drone flyve under forhold, hvor vindhastigheden overskrider 15Km/t. Dansk 99

13 1000mAh 11.1V 10C CONTINUOUS DISCHARGE CHARGE AT 1A MAX Made in china Letning 1. Sæt batteriet i og forbind det med AR.Drone. 2. Anbring AR.Drone på en plan og tør flade i et område uden forhindringer og hold dig 1meter bag ved apparatet. Bemærk: Det er let at skelne mellem foran og bag på AR.Drone i kraft af kameraet, der sidder på apparatets næse. LITHIUM POLYMER BATTERY 3. Tryk på tasten ( ) og herefter: a. Kontrollér, at AR.Drone står på en plan flade og tryk dernæst på Flat trim. b. Vælg det skrog, der er sat på AR.Drone og derefter den type flyvning, du vil foretage. c. Tryk på OK. 4. Tryk på tasten ( ). 2 > Motorerne starter og AR.Drone placerer sig automatisk i en højde på 1 meter. 100 Dansk 1

14 Pilotering Skemaer s.08 / 09. Glid joystikket til højre / venstre for at få AR.Drone til at dreje til højre / venstre. Glid joystikket opad / nedad for at få AR.Drone til at stige / synke i trin på 10cm. Hold joystikket opad / nedad for at den til at stige / synke kontinuerligt. Hvis iphonens accelerometer er aktiveret (i indstillinger af AR.Drone): -- Hold tasten trykket ind og hold din iphone skråt til højre / venstre for at bevæge AR.Drone til højre / venstre. -- Hold tasten trykket ind og hold din iphone skråt fremad / bagud for at bevæge AR.Drone frem / tilbage. Hvis iphonens accelerometer er deaktiveret (i indstillinger af AR.Drone): -- Glid joystikket til højre / venstre for at bevæge AR.Drone til højre / venstre. -- Glid joystikket opad / nedad for at bevæge AR.Drone til frem / tilbage. Du kan foretage flere typer bevægelser samtidigt. DA Skift mellem kameraer Tryk på tasten ( ) for at skifte mellem de to kameraer på AR.Drone (kameraet i næsen / kameraet under bugen). Batteri Indikatoren for batteriopladning på iphonens skærm angiver niveauet for batteriet i AR.Drone. Indikatoren bliver rød, når batteriet er svagt. Når batteriets niveau er for svagt, skal du få AR.Drone til at lande. Ellers vil AR.Drone selv lande automatisk. Vi anbefaler at få AR.Drone til at lande manuelt, når indikatoren for svagt batteri vises, for at undgå enhver risiko for kontakt mellem AR.Drone og en person eller et husdyr. Dansk 101

15 Landing Sørg for at AR.Drone befinder sig ovenover en plan og tør flade uden forhindringer og tryk dernæst på tasten ( ). Afbrydelse af forbindelse under brug Hvis afstanden mellem AR.Drone og iphone bliver for stor (over ca. 50 meter afhængig af Wi-Fi miljøet), kan forbindelsen blive afbrudt mellem de to enheder. Hvis det sker, skal du ikke lukke applikationen på iphone, men nærme dig til AR.Drone. Bemærk: Hvis AR.Drone befinder sig i en højde på over 6 meter, når forbindelsen bliver afbrudt, fører automatpiloten AR.Drone ned i en højde på under 6 meter. Hvis du modtager et opkald, mens du flyver med AR.Drone, vil den stabilisere sig. Hvis du har valgt indendørs flyvning, lander AR.Drone automatisk efter et øjeblik. Nødtast Tryk udelukkede på Emergency tasten i nødstilfælde. Motorerne standser og AR.Drone falder ned fra en hvilken som helst højde. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at få AR.Drone til at lande. Indstillinger Tryk på tasten ( ) for at ændre indstillingerne af AR.Drone. Se den komplette vejledning til AR.Drone på vores hjemmeside for yderligere oplysninger. 102 Dansk

16 Tips om pilotering For en optimal brug: Se videoerne med undervisning i pilotering på Tag alle beskyttende plastfilm af. Hvis du mister kontrollen over AR.Drone, fjern din finger fra iphonen. AR.Drone stabiliserer sig selv automatisk. Overhold de forskellige trin i niveauerne og giv dig tid til at beherske apparatet, før du kaster dig ud i mere vanskelige forehavender. Overhold forsigtighedsreglerne anført i afsnittet Sikkerhedsanvisninger. Sørg for at AR.Drones bagende er vendt mod brugeren under de første flyvninger. På denne måde er kommandoerne meget intuitive. Når AR.Drone piloteres med næsen vendt mod brugeren, er kommandoerne vendt om, hvilket kræver en bedre beherskelse af piloteringen. Undgå at bruge AR.Drone i et miljø, der er overbelastet med Wi-Fi netværk. Vælg et sted uden forhindringer til dine første indendørs flyvninger. Vær opmærksom på vindretningen under udendørs flyvning og placer AR.Drone foran dig med vinden i ryggen. Besøg for at se de seneste oplysninger om AR.Drone og være med i pilot blog en. DA Dansk 103

17 Tekniske specifikationer Bevægelseshastighed : 18km/t Vægt -- Uden skrog : 360g -- Med skrog : 380g / 420g Mål -- Uden skrog : 45 x 29 cm -- Med skrog : 52,5 x 51,5 cm Batteri -- Lithium polymer batteri (3 celler, 11,1V, 1000 mah) Frontkamera -- Kamera med bred vinkel, diagonal på 93, CMOS sensor -- Videoflowets frekvens: 15fps -- Opløsning: 640x480 pixel (VGA) Lodret kamera -- Diagonal på 64, CMOS sensor -- Videoflowets frekvens: 60fps -- Opløsning: 176x144 pixel (QCIF) -- Tid for opladning: 1 ½ time -- Autonomi: 12 min. Kalkulator om bord -- Processeur ARM9 RISC 32 BITS - 468MHz -- DDR RAM 128 Mo MHz -- Wi-Fi b/g -- Linux OS Ultralyds-højdemåler -- Sendefrekvens : 40kHz -- Rækkevidde : 6 meter 104 Dansk

18 Allmän infor Advarsel Du bør til enhver tid anvende AR.Dronen på en sikker og forsvarlig måde med henblik på at undgå at forvolde skade på mennesker, dyr eller ejendom, der befinder sig i nærheden, når du flyver med AR.Dronen. I den forbindelse bør du sikre dig, at du altid bruger AR.Dronen i overensstemmelse med denne Quick Start Guide og vores retningslinjer vedrørende sikker brug af AR.Dronen. Parrot erindrer også om, at du ikke må anvende AR.Dronen til uberettigede eller ulovlige formål, idet du i modsat fald vil være fuldt ud ansvarlig for tab eller beskadigelse som følge af en sådan uberettiget brug. I særdeleshed skal du overholde gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse og afstå fra at bruge AR.Dronen på en måde, der kan påvirke andre personers privatsfære. PARROT kan ikke holdes ansvarlig for følger af brug af produktet eller brug af denne vejledning, ligesom Parrot ikke kan holdes ansvarlig for skade eller hændelig undergang af data, som direkte eller indirekte følger af brug af produktet eller de oplysninger, der er indeholdt i nærværende vejledning. Garanti Uden præjudice for eventuelle gældende, lovbestemte garantier, garanterer Parrot, at AR.Dronen holdes fri for mangler, hvad angår materiale og udførelse i en periode på 12 måneder fra købsdatoen (undtagen forbrugsgoder, der ydes garanti for i 6 måneder fra købsdatoen) mod fremvisning af dokumentation for købet til forhandleren eller til Parrot (herunder dato og sted for købet og produktets serienummer). I USA kan produktet ikke returneres til forhandleren - det skal returneres til Parrot. I løbet af den aftalte garantiperiode skal et defekt produkt returneres i den originale emballage til forhandlerens eller Parrots reparationsafdeling. Efter gennemgang af produktet vil Parrot efter eget valg enten reparere eller erstatte de mangelfulde dele eller produktet, hvormed undtages alle andre former for skadesløsholdelse, uanset art. Parrots garanti omfatter ikke: -- Fejl, der skyldes skade forårsaget ved en hændelig kollision eller et hændeligt fald. -- Fejl, der skyldes unormal brug af produktet eller såfremt reservedele er blevet installeret uden brug af de anbefalinger eller retningslinjer, som Parrot har anført i denne vejledning eller på eller hvis AR.Dronen er blevet kundetilpasset af slutbrugeren. -- Fejl forårsaget af reparationer udført af slutbrugeren eller en ubemyndiget tredjemand, undtagen reservedele, der er leveret af PARROT. -- Fejl, der skyldes brug af reservedele, der ikke DA Dansk 105

19 er leveret af PARROT i den originale emballage. -- Brug af reservedele, der ikke er godkendt af Parrot, særligt brug af batterier, der ikke er godkendt af Parrot (ægte Parrot-batterier kan genkendes på deres hologram). -- Fejl, der uanset årsag og bortset fra fejl i materialet eller udførelsen, er forårsaget af det gradvise effekttab hos Parrots genopladelige batteri (086x) over tid, hvilket ikke udgør en fejl i materiale eller udførelsen Hvis et produkt efter tekniske undersøgelser viser sig ikke at være fejlbehæftet (særligt en analyse af flydata fra de seneste 30 sekunders flyvning resultaterne kan fås ved henvendelse), forbeholder vi os ret til at returnere sådanne produkter til afsenderen for afsenderens regning og opkræve et gebyr til dækning af Parrots tekniske undersøgelser. Efter udløb af den 12-måneders garantiperiode, eller hvis fejlen ikke er omfattet af garantien, kan et fejlbehæftet produkt returneres til Parrots reparationsafdeling (se for vejledning) med henblik på reparation eller udskiftning af en fejlbehæftet del for afsenderens regning. Reparationer vil alene blive udført på baggrund af et accepteret tilbud. Undtagen hvad angår forbrugsgoder, er reservedele underlagt en 12-måneders garantiperiode og er underlagt de samme vilkår og betingelser som anført ovenfor. Garantien dækker ikke: Beskadigelse af produkter, der ikke er fra Parrot, herunder enheder, der er brugt i forbindelse med AR.Dronen. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Et udråbstegn med en ligesidet trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det informationsmateriale, der følger med produktet. En ligesidet trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelsen af uisoleret «farlig spænding» inden for produktets indkapsling, der kan have et omfang, der er tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød hos mennesker. 1. Læs disse retningslinjer. 2. Gem disse retningslinjer. 3. Læg mærke til alle advarsler. 4. Følg alle retningslinjer. 5. Installer ikke enheden nær en varmekilde. Radiatorer, ovne eller andre enheder (herunder forstærkere), der afgiver varme. 6. Udskift ikke de polariserede stik. Fjern ikke det polariserede stik eller jordforbindelsesstikket, idet de har et sikkerhedsmæssigt formål. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbindelsesstik har to stikben og et tredje ben med jord. Det brede ben eller det tredje ben er påsat af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer i din stikkontakt, bør du kontakte en elektriker for at få udskiftet den utidssvarende 106 Dansk

20 stikkontakt. 7. Brug kun tilbehør/dele som er anvist af producenten. 8. Dette apparat bør ikke udsættes for dryp eller stænk, og beholdere, der indeholder væsker, f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet. 9. Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, der styrer forbindelsen til hovedforsyningen, skal hele tiden være funktionsdygtig. Afbryd strømmen, hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder. 10. Rengør kun med en tør klud. 11. Bloker ikke for ventilationsåbninger. Installer produktet i overensstemmelse med producentens anvisninger. 12. Installer ikke produktet nær varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der afgiver varme. 13. Afbryd strømmen i tilfælde af lynnedslag eller hvis apparatet ikke anvendes i længere perioder. 14. ADVARSEL: For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød bør apparatet ikke udsættes for regn eller fugt, og beholdere, der indeholder væsker, såsom vaser, bør ikke placeres oven på apparatet. 15. Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke rammen for udendørstemperaturer under 5 C eller over 40 C. Systemet kan blive beskadiget eller kabinettet kan blive skævvredet. Undgå at placere systemet nær en varmekilde eller at udsætte det for sollys (selv via et vindue). Ligeledes kan ekstremt lave temperaturer og fugtighed beskadige enheden. Advarsel Læs hele den brugervejledning, der følger med dette batteri. Såfremt vejledningen ikke følges, kan det forårsage permanent beskadigelse af batteriet og omgivelserne og forårsage personskade. BRUG aldrig andet END en LiPo-godkendt oplader. Brug ALTID en LiPo-celle-udligner-oplader eller en LiPo-celle-udligner. Oplad ALDRIG batteriet via udgangsledningen. Brug ALDRIG vedligeholdelsesopladning og oplade ikke batteriet ved under 2,5 V per celle. Lad ALDRIG batteritemperaturen overstige 60 C. Du må ALDRIG adskille eller på nogen måde ændre samlede ledninger eller stikke hul i celler. Placer ALDRIG batteriet på brændbare materialer og lad det aldrig ude af syne, mens det oplades. Oplad ALTID batteriet på et brandsikkert sted. Opsæt ALTID opladerens udgangsvolt således at den passer til batteriets volt. HOLD ALTID BATTERIET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. FORKERT BRUG AF BATTERIET KAN ME- DFØRE BRAND, EKSPLOSION ELLER ANDEN FARE. DA Dansk 107

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere