TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning"

Transkript

1 TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning

2 Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R Mineraluld 2,5-5,0 A,G 5,0-20,0 A,G 20,0-100,0 A,G,R Brædder 1) 2,5-5,0 A,G 5,0-20,0 A,G 20,0-100,0 A,G,R Beton 2,5-5,0 C,I 5,0-20,0 C,I Gammel tagdækning 1,0-2,5 D,F,U på krydsfiner 2,5-5,0 D,F,J,L,U 5,0-20,0 D,F,J,L,R,T,U,V Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Gammel tagdækning 1,0-2,5 D,F,U på mineraluld 2,5-5,0 D,F,J,L,U 5,0-20,0 D,F,J,L,R,T,U,V 20,0-100,0 D,F,J,L,R,T,U,V Gammel tagdækning 1,0-2,5 D,F,U på brædder 2,5-5,0 D,F,J,L,U 5,0-20,0 D,F,J,L,R,T,U,V 20,0-100,0 D,F,J,L,R,T,U,V Gammel tagdækning 1,0-2,5 F,U på beton 2,5-5,0 F,L,U 5,0-20,0 F,L,T,U,V 1) Af hensyn til brandsikkerhed under udførelsen skal der udlægges en GF 3000 som flammespærre. GF 3000 udlægges med 8 cm overlæg og sømmes pr. ca. 25 cm, således at den er fastholdt, indtil den egentlige tagdækning fastgøres. På nye brædder kan flammespærren undlades. *) Type overpap/-membran arbejdsmetode Underpap/-membran arbejdsmetode A PF 5000 SBS Fuldsvejst PF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS Mek. fastgjort B PF 5000 SBS Fuldsvejst PF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS Fuldsvejst C PF 5000 SBS Fuldsvejst PF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS Punktsvejst D PF 5000 SBS Fuldsvejst PF 3500 SBS Split/PF 3500 SBS Mek. fastgjort E PF 5000 SBS Fuldsvejst PF 3500 SBS Split/PF 3500 SBS Fuldsvejst F PF 5000 SBS Fuldsvejst PF 3500 SBS Split/PF 3500 SBS Punktsvejst G PF 5000 SBS Fuldsvejst PF/GF 3500 Split / PF/GF 3500 Mek. fastgjort H PF 5000 SBS Fuldsvejst PF/GF 3500 Split / PF/GF 3500 Fuldsvejst I PF 5000 SBS Fuldsvejst PF/GF 3500 Split / PF/GF 3500 Punktsvejst J PF 5000 SBS Fuldsvejst PF 3500 Split/PF 3500 Mek. fastgjort L PF 5000 SBS Fuldsvejst PF 3500 Split/PF 3500 Punktsvejst P PF/GF 5000 SBS Fuldsvejst Q PF/GF 5000 SBS Punktsvejst R PF/GF 5000 SBS M Mek. fastgjort T PF 5000 SBS Punktsvejst U PF 5000 SBS Fuldsvejst PF 3500 SBS m. Svejsestriber Stribesvejst V PF/GF 5000 SBS Svejsestriber Stribesvejst 2

3 Indholdsfortegnelse Oversigtsguide 2 Introduktion Husets frie form 4 Taghældninger 5 Opbygning 5 Tagtyper Lavhældningstage 6 Hældningstage 7 Renovering af ældre flade tage 8 Fibercementtage 9 Sekundære tage 10 Arbejdsmetode Valg af arbejdsmetode 11 Mekanisk fastgørelse 12 Sømning 13 Punktsvejsning 14 Fuldsvejsning 15 Detaljer Detaljer: tagkanter 16 Detaljer: hjørner 18 Detaljer: tagbrønd og hætter 19 Tilbehør Produkter til tagdækning 20 Udluftning 21 Afvanding 21 Kantafslutning 22 Andet tilbehør 22 Sikkerhedsregler 23 3

4 Husets frie form På side 2 vises et specifikationsskema. Her finder man, på grundlag af det givne underlag (f.eks. krydsfiner) samt hældningen, de specifikationer, som Phønix Tag Materialer anbefaler. Erhvervsbygninger med tagpap kan udformes frit efter bygningens form og funktion Tagpap er det tagmateriale, der giver bygherrer, arkitekter og håndværkere de mest frie muligheder for at udforme bygninger. Også når bygningens form skal opfylde særlige funktionelle krav, giver tagpap den største frihed. For eksempel til erhvervsbyggeri, hvor der ofte kræves store bygningsbredder eller uregelmæssige facadeforløb. Med tagpap kan du give huset karak ter med individuelle former. Tagpap kan formes frit, så du kan give taget en personlig egenart eller tilføje æstetiske værdier til traditionelle tage. Du kan give huset karakter med hældningstage. Udtrykket kan du gøre enkelt og stilrent med en glatdækning, eller du kan opnå en rustik virkning med plankedækning eller listedækning. Tagpap kan lægges med så lave hældninger, at det i praksis opfattes som flade tage. Det gør underkonstruktionen enkel og giver dig frihed med hensyn til planen for tagafvanding. Tagløsningerne Her i brochuren viser vi tagløsninger til de mest almindelige opgaver. Du finder løsninger på mere specielle opgaver som f.eks. plankedækning, græstørvstage eller tagterrasser på Specifikationerne på tagdækningerne er tilpasset de bygningskonstruktioner, som tagdækningerne er en del af. I løsningerne udnyttes tagpappets egenskaber med hensyn til bøjelighed, elasticitet og styrke. Det giver stor sikkerhed for løsningernes holdbarhed og lange levetid. Sådan bruger du tagpapguiden Tagpapguiden hjælper dig med at vælge den rigtige tagløsning til en given opgave. Guiden indledes med specifikationer til forskellige tage. Herunder er der anvisninger på, hvilke typer tagpap du skal bruge. Derefter er der en nærmere beskrivelse af de forskellige arbejdsmetoder til tagdækning, og efterfølgende vises, hvordan man udfører detaljer som f.eks. afslutninger mod tagkanter. Ligesom der gives nogle praktiske anvisninger f.eks. om, hvordan du måler taghældninger. Endelig finder du en gennemgang af produkter fra Phønix Tag Materialer. Illustrationerne viser de situationer, hvor materialerne typisk anvendes. Yderligere information Phønix Tag Materialer udgiver informationsmateriale, der giver svar på næsten alle spørgsmål om tagpap. På findes uddybende information om materialer, specifikationer og projektering. TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd) udgiver pjecer om specifikationer, udførelse og vedligeholdelse af tagpaptage. Arbejdshygiejniske brugsanvisninger og brugsanvisningerne på emballagen giver de informationer, der er nødvendige for korrekt udførelse og høj sikkerhed på arbejdspladsen. Spørg din forhandler eller ring til vores kundeservicecenter for yderligere information. De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsreglementet 2010 til en brandmæssigt egnet tagdækning, klasse B ROOF (t2) tagdækning (tagdækning klasse T under følgende forudsætninger: Ved renovering forudsættes det, at den nye tagpapspecifikation udlægges på en eksisterende tagpapdækning bestående af oxyderet eller SBS-modificeret tagpap, ligesom det eksisterende tagpap skal være udlagt på underlag af træ eller mineraluld. For nye tage med et træbaseret underlag af brædder, krydsfiner, OSB/3 eller OSB/4 skal disse have en densitet på minimum 400 kg/m 3 og opfylde kravene i TOR-anvisning 22. 4

5 Taghældninger Til forskellige tagdækninger eller tagdækningsmetoder kræves bestemte taghældninger for at sikre, at tagdækningen er tæt. Taghældningen kan angives med: Grader i forhold til vandret plan Faldets højde i forhold til den vandrette længde Fald i mm pr. meter vandret længde I denne brochure har vi angivet alle taghældninger med forholdstal. I skemaet kan du omsætte tallene til andre angivelser. Opbygning Hældningsskema 1: ,0 mm pr. m 1: ,0 mm pr. m 1: ,0 mm pr. m 1: ,0 mm pr. m 1: ,0 mm pr. m 1: ,3 mm pr. m 1: ,0 mm pr. m 1: ,0 mm pr. m Taghældninger over 45 forekommer sjældent, men kan udføres. Sådan måles taghældningen Den letteste måde at måle en taghældning på er ved hjælp af en lige lægte på 1 meter, et vaterpas og en tommestok. Læg lægten på taget med vaterpasset ovenpå. Løft den ene ende, indtil lægten er vandret. Mål afstanden ned til taget. Dette mål er taghældningen pr. meter. Hvis du f.eks. måler hældningen pr. meter til 40 mm, svarer det til en taghældning på 1:25 i forhold til den vandrette længde. Det beregner du således: (1 meter = 1000 mm) 40:1000 = 1:25. I dette eksempel skal du altså vælge en af de tagdækninger, der er anbefalet til hældningsintervallet mellem 1:40 og 1:20. Tagpap indeholder ikke pap. I dag er tagpap bygget op om en armering af polyesterfilt (forkortet som PF) evt. kombineret med glasfilt. Polyesterfilt har stor styrke og fleksibilitet og er ufølsom over for fugt. På begge sider af armeringen er der et lag bitumen, som udgør den vandtætte del. På bagsiden har tagpappet enten et tyndt lag plastfolie eller et fint lag sand, som skal forhindre, at tagpappet klæber sammen i rullen. Overpap har bestrøning af granuleret skifer på oversiden for at beskytte bitumen mod solens nedbrydende stråler. Samtidig er skiferbestrøningen det lag, der giver tagpappet sin farve sort, teglrød, lysegrå, skovgrøn m.v. I nogle typer tagpap er bitumenlaget tilsat et gummimateriale, SBS, der giver tagpappet større fleksibilitet og dermed større evne til at optage bevægelser fra underlaget. Samtidig har denne type tagpap større modstandsstyrke mod vejr og vind og forlænger derved levetiden for tagdækningen. Granuleret skifer Bitumen Imprægnering Armering Imprægnering Sand/folie 5

6 Lavhældningstage 1:40-1:5 (1-11 ) 2,5-20 cm fald pr. meter Vi definerer lavhældningstage som tage med en hældning mellem 1:40 og 1:5. Taget kan udføres som koldt tag, hvor en del af den bærende konstruktion udgør tagdækningsunderlaget, som dermed følger udetemperaturens variationer. Hulrum mellem isolering og krydsfiner skal ventileres. Eller taget kan udføres som varmt tag, hvor isoleringen er placeret mellem tagdækningen og det bærende underlag. Det bærende underlag følger dermed indetemperaturens variation. Varmt tag er fugtteknisk bedre, men giver en højere tagkonstruktion. Specifikationer Phønix Tag Materialer anbefaler generelt, at det øverste lag er SBS tagpap, idet det har specielt gode ældningsegenskaber. Ved renovering er der følgende krav til lunker på tagfladen: Maksimal vanddybde i lunker: 10 mm Maksimalt areal af lunker: 2 m 2 I skotrender: Maksimal vanddybde i lunker: 20 mm Maksimalt areal af lunker: 6 m 2 Er disse krav ikke overholdt, skal tagfladen rettes op, inden renoveringen påbegyndes. Er taghældningen <1:40 eksempelvis i skotrender henvises til specifikationerne på side 8 Ældre flade tage, og er taghældningen 1:5 henvises til specifikationerne på side 7 Hældningstage. Hældningen og isoleringens placering har indflydelse på, hvordan tagdækningen på lavhældningstage skal udføres Koldt tag Tagdækning Ventileret hulrum Isolering Dampbremse Lavhældningstage Nye tage mekanisk fastgørelse svejst Taghældning 1:40 1:20 1:40 1:20 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF Renovering mekanisk fastgørelse svejst Taghældning 1:40 1:20 1:40 1:20 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF 3500 SBS m.svejsestriber /PF 3500 SBS PF 5000 SBS PF 3500 m.svejsestriber/pf PF/GF 5000 SBS m.svejsestriber + 1) PF 5000 SBS + 1) PF/GF 5000 SBS M + 1) Specifikationer: +++ = specielt velegnet / ++ = velegnet / + = egnet 1) Ved renovering med merisolering samt nyt tagpap skal hældningen være 1:5 Varmt tag Tagdækning Isolering Dampbremse Tagkonstruktion 6

7 Hældningstage 1:5-1:1 (11-45 ) cm fald pr. meter Vi definerer hældningstage som tage med en hældning mellem 1:5 og ca. 1:1. Som regel udføres taget som koldt tag med isoleringen under det bærende underlag. Derfor er underlaget for tagdækningen ofte krydsfiner eller brædder. Specifikationer Phønix Tag Materialer anbefaler generelt, at det øverste lag er SBS tagpap, idet det har specielt gode ældningsegenskaber. Ved taghældninger <1:5 henvises til specifikationerne side 6 Lavhældningstage og side 8 Ældre flade tage. Et hældningstag kan udføres, så det giver huset karakter, f.eks. som listedækning hældningstage Nye tage mekanisk fastgørelse svejst Taghældning 1:5 1:5 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 Split / PF/GF PF 5000 SBS + PF/GF 5000 SBS M + Renovering mekanisk fastgørelse Svejst Taghældning 1:5 1:5 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF 3500 SBS Split m.svejsestriber /PF 3500 SBS PF 5000 SBS PF 3500 Split m. svejsestriber /PF PF 5000 SBS + PF/GF 5000 SBS M + Specifikationer: +++ = specielt velegnet / ++ = velegnet / + = egnet En glatdækning er enkel og funktionel 7

8 Renovering af ældre flade tage Fald mindre end 1:40 (1 ) 2,5 cm fald pr. meter Ældre tage, hældning under 1:40 (1 ). Indtil 1982 kunne tagpaptage udføres med fald ned til 1:100. I praksis blev faldet dog mindre end 1:100. Derfor blev 1:40 minimum hældningskrav til nye tage. Dette opslag handler derfor kun om renoveringsopgaver, hvor hældningen er mindre end 1:40. Specifikationer Ved renovering af eksisterende tage uden fald skal der anvendes 2 lag SBS. Derudover er der følgende krav til lunker på tagfladen: Maksimal vanddybde i lunker: 20 mm Maksimalt areal af lunker: 6 m 2 Maksimalt lunkeareal: 15% af tagfladen Er disse krav ikke overholdt, skal tagfladen rettes op, inden renoveringen påbegyndes. Er taghældningen 1:40 henvises til specifikationerne på side 6 Lavhældningstage og side 7 Hældningstage. Taget kan være udført som koldt tag, hvor en del af den bærende konstruktion udgør tagdækningsunderlaget, som dermed følger udetemperaturens variationer. Hulrum mellem isolering og krydsfiner skal ventileres. Eller taget kan være udført som varmt tag, hvor isoleringen er placeret mellem tagdækningen og det bærende underlag. Det bærende underlag følger dermed indetemperaturens variationer. Varmt tag er fugtteknisk bedre, men giver en højere tagkonstruktion. Ældre flade tage, der skal renoveres, opfylder ikke altid nutidens krav til hældning Built up tage En del ældre tage er udført som built up tage. Det vil sige, at der er lagt 3 eller flere lag tagpap med mellemstrygninger af asfalt. Øverst er der udlagt et lag sten enten løst eller i varmklæber. Disse tage kan som regel ikke renoveres på traditionel vis, da stenlaget har givet tagdækningen en ujævn overflade, der ikke kan bruges som underlag. Ved renovering foreslår vi, at stenene ryddes af, og overfladen tjekkes. Hvis overfladen er tilstrækkelig jævn, kan renoveringen foretages direkte ovenpå. Koldt tag Tagdækning Ventileret hulrum Isolering Dampbremse ældre, flade tage Ellers udlægges der en tynd ca. 25 mm trædefast mineraluld til afretning. Derpå udføres tagdækningen efter metoden mekanisk fastgørelse. Faldopbygning Skal den gamle tagdækning virke som dampbremse, skal overfladen efterses for revner og utætheder. Opbygning af fald kan ske med kileskåret isolering. Faldopbygningen anvendes kun i forbindelse med metoden mekanisk fastgørelse. Hvis der udlægges trædefast mineraluld, skal specifikationerne for lavhældningstage anvendes. Varmt tag Tagdækning Isolering Dampbremse Tagkonstruktion Renovering mekanisk fastgørelse svejst Taghældning <1:40 <1:40 Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF 3500 SBS m.svejsestriber /PF 3500 SBS Specifikationer: +++ = specielt velegnet / ++ = velegnet / + = egnet 8

9 Fibercementtage Specifikationer Phønix Tag Materialer anbefaler generelt, at det øverste lag er SBS tagpap, idet det har specielt gode ældningsegenskaber. Renovering af plane fibercementplader Ældre tage af fibercementplader, der har brug for renovering på grund af utætheder for slagregn eller på grund af udseendet, kan renoveres med tagpap. Tagpappet vil med tiden falde så godt til på taget, at skiferstrukturen kan ses igennem. Det bevarer lysets spil på tagfladen. Renovering af bølgefibercemementplader er beskrevet på Særlige forhold ved arbejde med asbest er beskrevet i Arbejdstilsynets AT-meddelelse Nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer. Produktdata finder du på Renovering af bølgefibercementplader Det er ikke nødvendigt at fjerne ældre bølgefibercementplader for at renovere med nyt tagpap. De trapezskårne lægter monteres i bølgedalene pr. ca. 900 mm. Trædefast mineraluld lægges ovenpå, hvorpå underpap monteres efter metoden mekanisk fastgørelse (se side 12). Til sidst svejses overmembranen på. Afrensning Inden tagdækningen påbegyndes, skal taget fejes rent. På fibercementtage kan alger fjernes med algefjerner. Mos fjernes med jern- eller kobbervitriol. Asbest Ældre fibercementtage kan indeholde asbest. Derfor skal der tages særlige forholdsregler i henhold til Asbestbekendtgørelsen. Flere oplysninger Detaljer til stejle tage er beskrevet i pjecen Listedækning fra Phønix Tag Materialer. Dette hus havde nedslidte eternitbølgeplader, inden det blev renoveret med tagpap. Det er ikke nødvendigt at fjerne ældre bølgefibercementplader for at renovere med nyt tagpap. fibercementtage Tagpap klæbet eller svejset direkte på mekanisk Renovering fibercementplader fastgørelse Øverste lag Underste lag PF 5000 SBS PF/GF 3500 SBS Split/PF/GF 3500 SBS PF 5000 SBS PF/GF 3500 Split/PF PF/GF 5000 SBS* + PF/GF 5000 SBS M* + Specifikationer: +++ = specielt velegnet / ++ = velegnet / + = egnet * Taghældning større end 11 9

10 Sekundære tage Hældning 1:20-1:1 (3-45 ) 5-10 cm fald pr. meter Sekundære er f.eks. tage på carporte, kolonihavehuse, udhuse eller legehuse. Det bærende underlag er som regel brædder eller krydsfiner. Det kræver en vis hældning på tagfladen, da de selvklæbende overlæg ikke er 100% tætte over for vedvarende belastning fra vandpytter. Arbejdsmetoden Selvbyggerpap er udviklet sådan, at tagpappet kan lægges på helt uden brug af åben ild. Rul ud Søm fast Træd overlægget sammen Tagdækningen udføres altid på et underlag af brædder eller krydsfiner. Flere oplysninger Udførelsen med Selvbyggerpap er beskrevet i folderen Rul ud, søm fast og klæb. Produktdata finder du på På små tage med hældning kan der laves en god tagdækning med PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap Forslag til specifikationer Nye tage Hældning 1:5 Ét lag: PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap + søm og Klæbeasfalt til detaljer Renovering Hældning 1:20 Ét lag: PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap + søm og Klæbeasfalt til detaljer Du kan hurtigt og nemt få en ny tagdækning på havehuset med Selvbyggerpap 10

11 Valg af arbejdsmetode Skal du i gang med at lægge nyt tagpap? Så er der forskellige måder at gøre det på. Mekanisk fastgørelse, hvor tagpappet fastgøres med skruer, er en metode, der bliver mere og mere udbredt pga. den enkle håndtering, idet det kun er overlægget, der svejses. Du kan også vælge at svejse tagpappet på det er stadig den mest anvendte metode. Som alternativ kan du sømme eller påklæbe første lag tagpap. Klargøring af underlag Generelt gælder det, at underlaget skal være jævnt og tørt. Der skal være fer og not i krydsfiner og brædder. Beton skal være fri for grater og ujævnheder. Skal du lægge nyt tagpap på en gammel tagdækning, skal denne klargøres: Tagfladen fejes fri for blade, mos m.v. Er der dampbuler (buler med luft i), skæres de op og trykkes ned. Snipperne klæbes, svejses eller sømmes ned. Endvidere skal du sikre dig, at den gamle tagdækning har tilstrækkelig styrke til at fastholde det nye tagpap, hvis du vælger at svejse eller klæbe det på. Hvis den gamle tagdæknings underlag er til at skrue i, anbefaler vi, at du vælger metoden mekanisk fastgørelse. Trykudligning Når der lægges ny tagdækning direkte oven på eksisterende tagpap, er det vigtigt at sikre, at fugt i den gamle konstruktion ikke bliver årsag til dampbuler. Det undgår man ved at udføre den nye tagdækning med trykudligning, så damptrykket fra lokale fugtansamlinger kan fordele sig over hele tagfladen og derefter sive ud langs sternkanten eller gennem en trykudligningshætte. Man skal sikre, at der ikke bliver indelukkede lommer i svejsningen. I praksis sker det ved at bruge metoden mekanisk fastgørelse eller punktsvejsning. Metoden mekanisk fastgørelse giver den bedste trykudligning, fordi det nye tagpap er helt fri for svejsning til det eksisterende tagpap. Metoden punktsvejsning giver en god trykudligning, men den er vanskelig at udføre for en ikke øvet. Dampbuler Dampbuler er luftfyldte lommer under tagpappet, som opstår ved, at indesluttet fugt udvider sig på grund af solopvarmningen. For at undgå dampbuler skal første lag tagpap lægges løst ud og sømmes, fastgøres mekanisk eller punktsvejses. Derved kan overtrykket fordele sig på hele tagfladen. Dette kaldes trykudligning. Ved klæbning eller svejsning fås det bedste resultat, når du laver et mønster af punkter eller striber. Mekanisk fastgørelse Stribesvejsning Sømning Fuldsvejsning 11

12 Mekanisk fastgørelse Mekanisk fastgørelse betyder, at tagpappet skrues fast. Metoden er velegnet til næsten alle typer tagdækning, hvor der kan skrues i underlaget. Metoden Første bane rulles ud og rettes til. Hvis det har været/er meget koldt, kan det være nødvendigt at tilføre banen lidt varme med håndbrænderen, for at banen skal strække sig og falde bedre til underlaget. Banen fastgøres i begge sider. Næste bane rulles ud, rettes til, fastgøres mekanisk og svejses i overlægget. Alle efterfølgende baner monteres på samme måde som sidstnævnte. Overlægget Efterhånden som overlægget svejses, trykkes det til med en trykrulle. Der skal blive en synlig kant af smeltet bitumen, som presses ud hele vejen langs overlægget. Den synlige bitumenkant er dit bevis for, at overlægget er lukket hele vejen. En anden metode kan i stedet være at svejse overlægget, mens du ruller banen frem. Rul først hele banen ud og ret den til. Rul et par meter op og svejs overlægget efterhånden, som du ruller ud. Rul derefter op fra den modsatte ende og svejs overlægget på samme måde. Hvilke skruer og skiver? Fastgørelsen sker med 4,8 x 35 mm selvskærende træskruer i korrosionsklassen KLA og metalskiver med mindst 40 mm diameter. Skal der fastgøres oven på en eksisterende tagdækning, med flere lag tagpap og måske også isolering, tilpasses skruelængden herefter. Placering af skruer Alle typer tagpap fra Phønix Tag Materialer har en markering, der viser, hvor stort overlægget skal være. På tagpap, som er beregnet til at skrue fast, er der desuden et hvidt mærke for hver 10 cm, således det er lettere for dig at placere skruerne med en afstand på f.eks. 30 cm eller 60 cm. Midt på tagfladen vil en skrue i hvert 6. mærke, altså 0,6 m, være tilstrækkeligt, mens der i et område 1,5 m ind fra tagkanten skal en skrue i for hver 0,3 m. Desuden skal der 2 ekstra skruer i hver baneende langs tagkanten, mærket med rødt på skitsen. Ovenstående afstande gælder bygninger med en højde op til 4 m. Det forudsættes, at det træbaserede underlag opfylder Tagpapbranchens Oplysningsråds generelle krav til underlag, samt at tykkelsen er minimum 17 mm for brædder og minimum 15 mm for krydsfiner. For fritliggende bygninger, som grænser op til søer, fladt og vandret område uden væsentlig vegetation og uden forhindringer samt hav- og kystomåder, kræves en beregning af skrueafstanden. Kontakt vores kundeservicecenter, hvis du er i tvivl. Endeoverlæg Ved baner i forlængelse af hinanden svejses endeoverlægget med en overlægsbredde på 15 cm. Snit et hjørne af den underliggende bane, inden overlægget svejses. Det giver en pæn og tæt samling. Tagpap fastgøres Overlægget svejses metode 2 Skruerne sidder tættere i området langs tagkanten Overlægget svejses metode 1 Markering pr. 10 cm gør det nemt at placere skruerne Hjørnet snittes, inden endeoverlægget lukkes 12

13 Sømning Sømning anvendes typisk ved renovering af gammel tagdækning på underlag af brædder og krydsfiner. Brædder skal have en minimumstykkelse på 17 mm, mens krydsfiner skal have en minimumstykkelse på 15 mm. Metoden Første bane rulles ud, rettes til og sømmes i begge sider. Hvis det har været/er meget koldt, kan det være nødvendigt at tilføre banen lidt varme med håndbrænderen, for at banen skal strække sig og falde bedre til underlaget. Næste bane rulles ud, rettes til, sømmes og svejses i overlægget. Følg stregen, som er markeret på banen. Sømafstand Til sømning anbefales det at bruge 0,6 m brede baner. Der krydssømmes med blanke/sorte tagpapsøm pr. 6 cm ca. 2 cm fra kanten. Ovenstående afstande gælder bygninger med en max. højde på 6 m. For fritliggende bygninger, som grænser op til søer, fladt og vandret område uden væsentlig vegetation og uden forhindringer samt hav- og kystområder, kræves en beregning af sømafstanden. Kontakt vores kundeservicecenter, hvis du er i tvivl. Krydssømning og overlægsmarkering Overlægget svejses 13

14 Punktsvejsning Punktsvejsning er velegnet, hvor underlaget er gammel tagdækning, og hvor det ikke er muligt at fastgøre mekanisk. Hensigten med punktsvejsning er at sørge for trykudligning under den nye tagdækning. Der svejses i punkter, ca. 20 cm i diameter, placeret lidt forskudt for hinanden. Du skal sørge for, at ca. 30% af arealet er svejset. Metoden Første tagpapbane rulles ud og rettes til, så den ligger lige. Omkring halvdelen af banen rulles sammen igen og punktsvejses, mens du ruller den ud. Derefter rulles resten af banen op og punktsvejses på samme måde. Næste bane punktsvejses efter samme fremgangsmåde. Hold brænderen, så flammen både varmer bagsiden af rullen og oversiden af underlaget. Overlægget Til sidst svejses overlægget i hele længden. Efterhånden som overlægget svejses, trykkes det til med en trykrulle. Der skal blive en synlig kant af smeltet bitumen, som presses ud hele vejen langs overlægget. Denne synlige bitumenkant er dit bevis for, at overlægget er lukket hele vejen. Grunding Når du punktsvejser på gammelt tagpap, opnår du en bedre vedhæftning, hvis du dagen før grunder tagfladen med Grundingsasfalt. Du kan nøjes med at grunde de punkter, hvor der skal svejses. Så har du også en god opmærkning at styre efter, mens du punktsvejser. Endeoverlæg Ved baner i forlængelse af hinanden svejses endeoverlægget med en overlægsbredde på 15 cm. Snit et hjørne af den underliggende bane, inden overlægget svejses. Det giver en pæn og tæt samling. Trykudligning Dampbuler er luftfyldte lommer under tagpappet, som opstår ved, at indesluttet fugt udvider sig på grund af solopvarmningen. For at undgå dampbuler skal første lag tagpap lægges løst ud og enten sømmes, fastgøres mekanisk eller punktsvejses. Derved kan overtrykket fordele sig på hele tagfladen også kaldet trykudligning. Ved klæbning eller svejsning fås det bedste resultat, når du laver et mønster af punkter eller striber. Punkterne placeres forskudt Hold brænderen rigtigt Endeoverlæg Tagpapbane rettes til Overlægget svejses til sidst 14

15 Fuldsvejsning Øverste lag i en 2-lags dækning skal altid fuldsvejses. Metoden Første tagpapbane rulles ud og rettes til, så den ligger lige. Omkring halvdelen af banen rulles sammen igen og svejses. Derefter rulles resten af banen sammen. Træk rullen godt tilbage, inden du starter svejsningen, således at du får begyndt helt inde ved den første svejsning. Næste bane svejses på samme måde. Sørg for, at der hele tiden er et bad af smeltet bitumen foran rullen, specielt ved overlægget. For at sikre, at overlægget er tæt, skal du sørge for, at der hele tiden efterlades en synlig bitumenvulst langs overlægget. Hold brænderen foran rullen, så flammen både varmer bagsiden af rullen og oversiden af underlaget. Ved endeoverlæg og inddækninger, hvor underlaget er bestrøet med skifer, er det særdeles vigtigt at få underlaget varmet, så de to lag smeltes godt sammen. Generelt skal du undgå at smelte den tilstødende banes overflade. Det gør du ved, at brænderen holdes, så flammen brænder væk fra den tilstødende bane. Hældningstage På tagflader med hældning over 10 cm pr. m skal banerne fastholdes med søm eller skruer langs overkanten for at sikre, at de ikke skrider. Ved tagkanten For at undgå, at smeltet bitumen løber ud over tagkanten, brændes det sidste stykke lidt mere forsigtigt. Brug knivens krumspids til at holde det sidste hjørne oppe, mens du varmer det, og tryk det derefter forsigtigt til. Afdæk evt. den lodrette del af tagfoden med malertape for at undgå løbere. Endeoverlæg Ved baner i forlængelse af hinanden svejses endeoverlægget med en overlægsbredde på 15 cm. Snit et hjørne af banen, inden overlægget svejses. Det giver en pæn og tæt samling. Undgå fodspor Den varme, du tilfører undersiden af tagpappet med brænderen, er længe om at trænge igennem. Lige bag rullen er oversiden derfor ikke særlig varm, mens oversiden 1-2 m bag rullen kan være helt blød. Undgå derfor at gå tilbage på det, du lige har svejset. Hvis du står stille og varmer for længe på det samme stykke af rullen, trænger varmen igennem alligevel. Derfor gælder det om at have en håndbrænder, der passer i størrelsen, så du kan bevæge dig hurtigt frem. Brændehoved Ø 63 mm er den optimale størrelse. Har du valgt tagpapbaner i 60 cm bredde, kan du gå ved siden af banen, mens du svejser. Vi anbefaler 60 cm baner, hvis du ikke er øvet. Træk rullen godt tilbage Ret brændehovedet mod kanten Et bad af smeltet bitumen foran rullen Hold hjørnet oppe med kniven Banen er varmest 1-2 meter bag rullen 15

16 Detaljer: tagkanter For alle lodrette afslutninger på tagfladen (stern, murkrone, muret skorsten, ovenlys og tilstødende bygning) gælder det, at tagpappet skal gå mindst 14 cm op ad den lodrette del. Hvis der er fald på mindst 1:40 væk fra inddækningen, kan du dog nøjes med 10 cm. Ved renovering kan inddækningshøjden reduceres til 10 cm. Den lodrette inddækning udføres med to lag inddækningspap. Trekantlisten af træ eller mineraluld bevirker, at tagpappet ikke bøjes skarpt i hjørnet. Og hjørnesamlingen bliver lettere at få tæt. Ved sternkant og lav murkrone føres inddækningen helt op på den vandrette del og dækkes af med en sternkapsel eller murkroneblik. Ved høje murkroner eller op mod en mur afsluttes med en klemskinne, og ved teglmur anvendes et løskantprofil. Over klemskinnen fuges med Tagfugemasse. Over løskantprofil fuges med plastisk fugemasse. Påsvejsning af strimmel Inddækningsstrimlen skal, uanset hvilken metode du vælger, svejses til både tagfladen og den lodrette del. Ved samlinger i inddækningsstrimler snittes et hjørne af. Det giver en pæn og tæt samling. Inddækningsstrimler fås i ruller med 12 meter. Du kan vælge at svejse hele længden på en gang. Du kan også skære strimler op i mindre længder, men i hjørnerne anbefaler vi at bruge strimler á 1-2 meters længde. Op mod mur af beton Fold strimlen med to knæk, så den passer ind over trekantlisten. Svejs strimlen på i tre omgange, først til trekantlisten i hele længden, derefter den lodrette del og til sidst tagfladen. Vendemetoden Du kan også skære strimlen i længder på ca. 1 meter, lægge dem på tagfladen med bagsiden op, smelte bagsiden og derefter vende dem på. Brug et stykke tagpap som underlag, når du smelter folien. Så undgår du at smelte skiferen på det nye tagpap. Denne sidste metode er nemmere at styre, hvis du ikke er så øvet. Samtidig har metoden den fordel, at du ikke skal have flammen i nærheden af evt. åbninger ind til hulrum. Ved sternkant Overstrimlen svejses på metode 1 Ca. 1-2 meter af strimlen varmes på bagsiden metode 2 Op mod mur af tegl Hjørner snittes af strimlen...og vendes på metode 2 16

17 Detaljer: tagkanter Tagfod Tagfodsblik krydssømmes med blanke tagpapsøm pr. 12 cm oven på første lag tagpap, gammel tagdækning eller oven på en fodbane. Skal der to lag tagpap på, skal 1. lag tagpap nå ud over kanten af træunderlaget og bukkes med ned under tagfoden i hele banens bredde. Husk at snitte hjørnet, så du får en tæt og pæn afslutning. Skal der kun ét lag overpap på, lægges der først en fodbane af underpap parallelt med tagfoden. Den skal nå ud over kanten af træunderlaget og bukkes med ned under tagfodsblikket. Overpappet svejses ud på tagfoden i hele banens bredde. Husk at snitte hjørnet, så du får en tæt og pæn afslutning. Kip I kippen (rygningen) dækkes skruer/ søm i baneenderne med en rygningsstrimmel, der svejses mindst 15 cm ned på hver side. Strimlen kan skæres i længder af 1 m og vendes på, som beskrevet på side 18. Vindskede Vindskedeblik krydssømmes ovenpå det første lag tagpap pr. 12 cm. Placer vindskedeblikket, så drypkanten er ca. 1 cm fra brættet. Skal der kun ét lag overpap på, lægges der først en strimmel af underpap parallelt med vindskedebrættet, hvorpå vindskedeblikket krydssømmes. Øverste lag tagpap svejses på, så det dækker vindskeden. Til slut fuges med Klæbeasfalt mellem kanten af tagpappet og vindskedeblikket. Ved 2-lagsdækning monteres tagfodsblikket oven på underste lag tagpap Tagpapbaner svejses på Detalje: Vindskede/tagfod Fuge Snit hjørnet for pæn afslutning Kip Snit af vindskede. Drypkanten er ca. 1 cm fra brættet 17

18 Detaljer: hjørner Uanset om du bruger vendemetoden eller svejser hele strimlen på én gang, skal hjørnerne laves af strimler på maks. 1-2 meters længde. Efterfølgende billeder viser snitteknik ved understrimlerne. Snitteknik ved overstrimlerne er den samme som ved understrimlerne. Indvendigt hjørne: Første understrimmel vist som principskitse Udvendigt hjørne: Første understrimmel vist som principskitse Indvendigt hjørne: Anden understrimmel vist som principskitse Udvendigt hjørne: Anden understrimmel vist som principskitse 18

19 Detaljer: tagbrønd og hætter Tagbrønd Der anvendes en tagbrønd med påsvejst underpap. Tagbrønden fastgøres til underlaget, løft op i den påsvejste underpap og anvend hullerne i brøndens stålflange. Underpappet på brønden svejses herefter på den allerede udlagte underpap. Overpapbanen svejses på hen over brønden. Afløbshullet stoppes med mineraluld, som efter påsvejsning af overpappet fjernes. Når den er kølet af, skæres afløbet fri, varm evt. knivbladet med brænderen, inden der skæres. Der sættes bladfang i. Bladfang er vigtigt, da afløbet ellers hurtigt kan blive tilstoppet med grene og blade eller andre større genstande. øverste lag tagpap. Flangen klæbes på med Klæbeasfalt og sømmes til underlaget med tagpapsøm (dog ikke, hvis der er isolering imellem). Derefter dækkes flangen ind med to u-formede stykker overpap, der klæbes på med Klæbeasfalt. Hvis der er folie på bagsiden af u-stykkerne, skal denne svitses væk først. Til sidst fuges med Klæbeasfalt langs kanten af hætten. Hætter o.l. Hætter o.l. placeres oven på det Klæbeasfalt påføres Når overpappet er afkølet, skæres afløbet fri U-stykket sættes på Bladfang isættes Til sidst fuges langs kanten 19

20 Produkter til tagdækning Fra Phønix Tag Materialer kan du få et bredt udvalg i materialer og værktøj til tagdækning samt renovering og vedligeholdelse. Produktoversigten er delt op efter de opgaver, materialerne skal bruges til. De materialer, der er fremhævet med brun baggrund, indgår i de specifikationer, der er anbefalet foran i Tagpapguiden. Phønix Tag Materialer leverer også tegl underlag, murpap, bygningspap og tilbehør. Med produkter fra Phønix Tag Materialer har du det bedste grundlag for at lave en god håndværksmæssig løsning. Datablade med produkternes mål og tekniske data kan du få ved henvendelse til vores kundeservicecenter eller på Til svejsning PF/GF 5000 SBS Svejseovermembran PF/GF 5000 SBS Svejseovermembran m. svejsestriber PF 5000 SBS Svejseovermembran m. svejsestriber PF 5000 SBS Svejseovermembran PF/GF 3500 SBS Split Svejseundermembran PF/GF 3500 SBS Svejseundermembran PF/GF 3500 Split Svejseundermembran PF/GF 3500 Svejseundermembran PF/GF 3500 SBS Svejseundermembran m.svejsestriber PF 3500 SBS Split Svejseundermembran PF 3500 SBS Svejseundermembran PF 3500 Split Svejseunderpap PF 3500 Svejseunderpap Håndbrænder Til mekanisk fastgørelse PF/GF 5000 SBS M* Trykudligningsmembran PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap PF 3500 SBS Split Svejseundermembran PF 3500 SBS Svejseundermembran PF 3500 Split Svejseunderpap PF 3500 Svejseunderpap Montageskruer/skiver Håndrulle * Til ét-lagsløsninger Til inddækning PF 5000 SBS Inddækningsmembran PF 3500 SBS Inddækningsmembran PF 3500 Inddækningspap Trekantliste, bitumencoated Mineraluld Til svejsning Til mekanisk fastgørelse Til inddækning 20

21 Udluftning Stålaftrækshætte Inderhætte til aftrækshætter Aftrækshætte, plast Trykudligningshætte Tagventilationshætte til hældningstage Stålfaldstammeudluftning Afvanding Flexbrønd med papflange Bladfang Bladfang 21

22 Kantafslutning Tagfod Vindskede Universalkapsel. Bukkes individuelt og anvendes, hvor der ikke findes en egnet standardkapsel Fiberklemliste Klemdybler Tagfugemasse Sternkapsel + alusøm med neoprenskive Løskant Andet tilbehør Trapezliste, bitumencoated mineraluld til listedækning Tørrerulle Tagpapsøm 22

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.

All in one concept. Grønne tage. Effektive løsninger til specialkonstruktioner. Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag. All in one concept Grønne tage Effektive løsninger til specialkonstruktioner Lundagervej 22. 8722 Hedensted - Telefon: 7675 2633 www.hetag.dk Grønne tage og taghaver Udviklingen indenfor grønne tage har

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22

TOR - NYT 01/2008. Tagpapbranchens Oplysningsråd. Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm. Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.arkigram.dk / Forside foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter TOR - NYT 01/2008 Tagpapbranchens Oplysningsråd Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Tlf +(45) 45 66 07 11 Fax +(45) 45 66 49 22 www.tor.info

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver Grønne tage og taghaver Effektive løsninger til specialkonstruktioner Indholdsfortegnelse Grønne tage og taghaver... Det ekstensive grønne tag... Systemets opbygning... afdræning... garanti... Det ekstensive

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

MONTERING Fugtspærre i murværk

MONTERING Fugtspærre i murværk monteringsvejledning MONTERING Fugtspærre i murværk Samt radonsikring af terrændæk Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fugtspærrens funktioner side 4 Murpap PF 2000 side 5 Murfolie side 6 Klæbeasfalt side

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

Produktliste 2014. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

Produktliste 2014. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 Produktliste 2014 HydroTec er en virksomhed, der gennem konstant innovation, arbejder hårdt for at tilbyde miljøvenlige og økonomiske tagpap -produkter i højeste kvalitet til den professionelle tagdækker.

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER Nyt tag vi gør det nemt for dig Det koster ikke noget at kontakte os, når du skal have nyt tag. Hver dag rykker vi ud overalt i landet med råd, vejledning

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

TAGRENOVERING OG NYE PLANKEVÆRK

TAGRENOVERING OG NYE PLANKEVÆRK Afdeling 13 Afdeling 14 1 DAGSORDEN Valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Forelæggelse af projekt, og omfang af udskiftning v/rambøll Forelæggelse af økonomi, herunder huslejestigning v/vojens

Læs mere