DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ Brugere: Registranter og registratorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer"

Transkript

1 DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING BRUGERNES UDVIKLING I TILFREDSHED RESULTATER PÅ DE FORSKELLIGE OMRÅDER 27 HJEMMESIDE 31 SELVBETJENING 37 TELEFONISK SUPPORT 42 SUPPORT 47 FAKTURERING/BETALING 52 SIKKERHED 57 VURDERING AF REGISTRATOR 60 AKTIVITETER FOR REGISTRATORER 62 GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER APPENDIX A-H 2

3 BRUGERUNDERSØGELSE I Hvad Hvordan Fælles masterskema for både registranter og registratorer. Redigeret 2014 skema 1552 registrantbesvarelser, heraf 195 nye registranter siden 1. marts registratorbesvarelser Elektronisk skema distribueret via til udvalgt registrant stikprøve med invitationsbrev Elektronisk skema til alle registratorer Rapporteringen kan efterleveres for udvalgte segmenter Hvorfor Fokus på forbedringer og konkrete indsatser Sammenligning med resultater fra brugerundersøgelser i 2014, hvor muligt 3

4 BRUGERUNDERSØGELSE II 2015 brugerundersøgelsen er næsten en kopi af 2014 undersøgelsen, idet der er gennemført nogle få ændringer i spørgsmålsformuleringer og medtagne spørgsmål. Udgangspunktet for spørgeskemaindholdet er derfor fortsat kundernes fokusområder og behov, som er undersøgt kvalitativt forud for 2014 undersøgelsen. I 2015 har DK Hostmaster eksplicit ønsket at inkludere nye registranter, så der kan analyseres på denne delgruppe efter behov. Registranter med domæne registrering siden 1. marts udgør ca. 12%. Der er to overordnede KPI er i de seneste to undersøgelser: Et tilfredshedsspørgsmål og et loyalitetsmål. Førstnævnte kan sammenlignes længere bagud end 2014, mens loyalitetsmålet blev introduceret i Loyalitetsmålet (Loyalitetsindeks) er anerkendt som et stærkere mål for kundernes tilknytning til DK Hostmaster end det traditionelle tilfredshedsspørgsmål. Loyalitetsmålet giver dertil mulighed for at analysere data bedre, og finde indsatsområder, der kan hjælpe DK Hostmaster til mere fokus på værdiskabende tiltag: At skabe mere loyale brugere og derved øge sandsynligheden for at fastholde sin andel af domæner blandt eksisterende kunder og potentielt tiltrække flere. 4

5 PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE Registranter Der er en næsten identisk fordeling på størrelsen af deltagende registranter (målt på antal domæner) mellem undersøgelserne 2014 og Registranter med 6-20 domæner er den største gruppe, og udgør igen 42%. Godt hver anden repræsenterer sig selv som privatperson. En halvdel repræsenterer deres virksomhed og 3% en offentlig kunde. Registratorer 4 ud af 10 registratorer har over 100 domæner, hvilket er lidt flere end i 2014 men noget mindre end i Hver 6. registrator repræsenterer virksomheder, hvor registrering af domænenavne kun er for interne brugere i deres virksomhed. 3 ud af 4 registratorer betragter sig selv som ekspertbrugere, det er lidt flere end i

6 PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE: KONTAKT TIL DK HOSTMASTER - REGISTRANTER Der er flere brugere som har været i kontakt DK Hostmaster inden for det seneste år via hjemmesiden, via selvbetjening, telefonsupport og support. Selvbetjeningen skiller sig mest ud, fordi andelen af brugere her også er en signifikant fremgang i forhold til Måder hvorpå brugerne har været i kontakt med DK Hostmaster inden for det seneste år % 7 68% 61% 69% 66% 2014 (n=1022) 2015 (n=1552) Hjemmesiden Selvbetjening Support via telefon 14% 14% 11% 11% Support via e- mail modtaget faktura på dk. Domæne 1% Events, workshops eller møder afholdt af DK Hostmaster 6% 5% Ingen af ovenstående 6

7 PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE: KONTAKT TIL DK HOSTMASTER - REGISTRATORER Blandt registratorerne er de fleste forskydninger ikke signifikante bortset fra support via , der er steget: 7 ud af 10 har benyttet det (69%). Årets nye målepunkt events, er benyttet af 1 ud af 4 (24%). Måder hvorpå brugerne har været i kontakt med DK Hostmaster % 8 96% 91% 57% 49% 54% 69% 96% (n=46) 2015 (n=45) % 2 Hjemmesiden Selvbetjening Support via telefon Support via Modtaget faktura på dk. domæne Events, workshops eller møder afholdt af DK Hostmaster Ingen af ovenstående 7

8 HOVEDRESULTATER

9 DE VIGTIGSTE RESULTATER Registranter Den samlede tilfredshed matcher det pæne 2014-niveau, men falder 1 %- point. Der er blevet nogle få mere, der svarer hverken/eller fremfor tilfreds/meget tilfreds i Tilfredsheden er i år ret ens uanset antal domæner man har. Loyalitetsindex er på 65, hvilket er 1 point dårligere end i Stadig relevant med tiltag, der kan forbedre indeks 3-4 point. Der er forsat en stor gruppe indifferente (gule), som næppe er ambassadører for DKH og måske er åbne for alternativer. Registratorer Den samlede tilfredshed går tilbage efter 2014 gav et plus. Færre meget tilfredse koster point. Tilfredsheden er forsat omvendt proportional med antal domæner man har. De store er mest utilfredse. Loyalitetsindex er på 53, og kun 39 blandt de 4 ud af 10 i stikprøven, der har 100+ domæner. Loyalitetsmatrix er polariseret uden særlig mange gule kunder: Men andelen af grønne nærmer sig andelen af røde. Den røde gruppe er særligt kritisk, fordi de er store kunder. 9

10 DE VIGTIGSTE RESULTATER Detaljeret analyse af hovedområder for DK Hostmasters service: De specifikke målinger af tilfredshed, der fokuserer på de enkelte hovedområder, viser at mange områder taber lidt terræn i forhold til 2014 blandt registranter. Men niveauet for hovedområdernes s er dog stadig OK. Det samme gælder ikke hos registratorerne, hvor faldet er større og nogle s er kritisk lave. Registratorerne har også nogle kritisk lave vurderinger i deres generelle vurdering af DK Hostmaster. Registranter Fakturering og betalingsvilkår er eneste område med fremgang til et rigtig pænt niveau. kundeservice er det område, der taber mest (4 point). Endvidere er der negative tendenser for: Hjemmesiden, Selvbetjening og Telefonservice. Sidstnævnte holder dog stadig et pænt niveau. Registratorer kundeservice er eneste område med fremgang. Selvbetjeningen er omvendt den med størst tilbagegang, og når en meget lav. Den følges af negativ udvikling på Kommunikationsmuligheder med DK Hostmaster og indsatsen for at forenkle regler. 10

11 TILFREDSHED OG LOYALITET

12 SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Den samlede tilfredshed holder næsten det pæne 2014-niveau, idet n nu er 1 point mindre med de 80 for året Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt % 81 12% 48% 39% 38% 80 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2014 (n=1022) 2015 (n=1552)

13 TILFREDSHED MED DK HOSTMASTERS SERVICE ALT I ALT (FORDELT PÅ REGISTRANTSTØRRELSE) Der er stort set ikke forskel på, hvordan store og mindre registranter er tilfredse med DK Hostmasters service alt i alt. Det er nyt i forhold til de foregående år, hvor de store registranter de DK hostmaster højest. De største registranter med 20+ domæner gør sig dog lidt negativt bemærket med en vurdering, der falder 5 point. Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt % 9% 8% 6% 9% 48% 52% 48% 37% 37% 41% 44% 39% 36% 37% 41% 37% 38% 1 (n=227) 2-5 (n=425) 6-20 (n=213) Mere end 20 (n=157) I alt (n=1022) 16% 45% 1 (n=344) 2-5 (n=655) 12% 9% 9% 12% 46% 6-20 (n=344) ) 48% 48% Mere end 20 (n=209) I alt (n=1552) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Tilfredsheds index 13

14 SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Den samlede tilfredshed med DK Hostmasters service er tilsyneladende faldet tilbage på 2013 niveau. Der er nu marginalt flere af de utilfredse og andelen af meget tilfredse er også faldet. Bevægelserne er ikke signifikante på grund af de få deltagende registratorer, men resultaterne bør evalueres nærmere. Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt % 4% 9% 11% 11% 7% 35% 43% 77 44% 33% 73 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2014 (n=46) 2015 (n=45)

15 TILFREDSHED MED DK HOSTMASTERS SERVICE ALT I ALT (FORDELT PÅ REGISTRATORSTØRRELSE) Selv om det er meget små baser, så er det ret klart, at den samlede tilfredshed med DK Hostmasters services er størst hos de mindre registratorer, med index fra Dermed er det dem, der sørger for det samlede index når 77. I 2013 var det også de store registratorer, der var mindst tilfredse. Men i 2014 udgør de store faktisk en meget mindre andel af målingen, så man kunne faktisk have forventet en mere reel fremgang. Beskeden tilfredshed hos de store registratorer bør blive et fokuspunkt fremadrettet. Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt 10 4% 7% 8% 9 14% 7% 25% 11% 8 14% 7% 7 29% 17% 6 58% 44% 4 33% 71% 3 57% 2 33% 25% 33% Under 20 (n=14) (n=12) (n=12) Mere end 1000 (n=7) I alt (n=45) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Tilfredsheds index 15

16 OPSUMMERING AF UDVIKLING FOR HOVEDSPØRGSMÅL Det er bemærkelsesværdigt, at det samlede billede for begge kundesegmenter er, at tilfredsheden med flere områder er faldet. Således er begge segmenter enige om, at hjemmesiden og selvbetjeningen lader noget tilbage at ønske. Hovedspørgsmål/-temaer Registrant Udvikling SELVBETJENING Registrator Udvikling DK Hostmaster alt i alt Kommunikationsmuligheder med DKH DKH indsats for at forenkle regler mm Hjemmesiden Selvbetjening Fakturering Sikkerhed Telefonisk kundeservice - Generelt Tilfredshed med registratorsupport kundeservice Tifredshed med min registrator * * * Meget få interview. Telefonisk kundeservice er ikke via KAM

17 Attraktivitet INTRODUKTION TIL LOYALITETSMATRIX OVERORDNET TILGANG - LOYALITETSMÅL Loyalitetsmatrix en inkluderes i undersøgelsen, fordi den er en anerkendt måde at måle loyalitet på, og fordi den er enkel at forstå. I Loyalitetsmatrixen inddeles kunderne i de ni celler i matrixen baseret på deres svar på to spørgsmål 1 Mere attraktiv Risiko Relationsstyrke Loyal Ambassadør 1 2 Hvor attraktiv mener du alt i alt DK Hostmaster er sammenlignet med andre administratorer af domænenavne? Hvor tilfreds er du alt i alt med DK Hostmaster? Grønne kunder: - Er loyale overfor DK Hostmaster - Er mere tilbøjelige til at anbefale andre og forblive kunde - Har ofte en stærk relation - Er sjældent prisfølsomme - Er et aktiv for DK Hostmaster Lige så attraktiv Shopper rundt Risiko Loyal Gule kunder: - Kan ofte ikke se en egentlig forskel mellem anvendelsen af DK Hostmaster og en anden udbyder - Er åbne overfor andre alternativer Mindre attraktiv Tabt Shopper rundt Risiko XX Røde kunder: - Har mentalt fravalgt DK Hostmaster - Er sandsynligvis krævende og klagende - Taler negativt om DK Hostmaster - Er sandsynligvis på udkig efter alternativer 2 Utilfreds/ meget utilfreds Tilfreds eller inddifferent Meget tilfreds Der beregnes et loyalitetsindex (XX) som et vægtet gennemsnit af værdierne i loyalitetsmatrixen (se evt. beregninger i bilag I).

18 Attraktivitet LOYALITETSMATRIX - REGISTRANTER Relationsstyrke 11% 19% DK Hostmaster har et Loyalitets Index på 65 hos registranterne. Det er et mellemgodt resultatet, der absolut er relevant at få forbedret (66 i 2014). 1% 47% 19% Totalt set mener 3, at DK Hostmaster er mere attraktive end konkurrenterne (33% i 2014), og 38% er meget tilfredse (39% i 2014). 1% 2% Næsten halvdelen af registranterne er gule, og det er en stor gruppe, der bør reduceres til fordel for flere til grønne. Nogle af redskaberne til denne øvelse ses af de efterfølgende prioritetskort. 18

19 Attraktivitet LOYALITETSMATRIX - REGISTRATORER Relationsstyrke 9% 16% 27% 18% 16% 16% Blandt registratorerne opnår DK Hostmaster et Kunde Loyalitets Index på 53. Det er meget lavt, og en reel tilbagegang i forhold til 2014 (LI 63). Loyaliteten er omvendt proportional med antal domæner (størrelse): LI 39 blandt Det er en uheldig sammenhæng. Totalt set mener 25%, at DK Hostmaster er mere attraktive end konkurrenterne (43% i 2014), og 34% er meget tilfredse (43% i 2014). Det er ikke så tilfredsstillende, og hænger sammen med, at hver 3. er en rød kunde. Hvis de har mulighed for at skifte til konkurrent, så er de røde de første til at forsvinde eller reducere deres forretningsomfang. 19

20 Loyalitets effekt INDSATSPRIORITERING - REGISTRANTER Hvordan bidrager hvert spørgsmål til forbedret loyalitet/differentiering? 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Specifik attention , Fokus - Lavt hængende frugter Fasthold 0, Performance per spørgsmål Prioritetskortet vises alene, hvor man kan opnå effekt i forhold til øget loyalitet overfor DK Hostmaster Forudsat at tiltag iværksættes og øger performance med et niveau Fokus - Vurdér omkostninger Aktivering/bekræft. og sikkerhed Jeg oplever, at det er let at 12 aktivere/bekræfte et domænenavn 1,8 Jeg har det fint med, at nye domænenavne kræver 14 0,4 aktivering/bekræftelse via DK Hostmasters online selvbetjening Log-in proceduren til min konto er 17 0,2 tilstrækkelig sikker Fakturering og betaling Betalingsprocedurer hos DK Hostmaster passer fint med mit/vores system Fakturaerne indeholder de informationer, der dækker mine behov Hjemmesiden - Den hjælp, jeg kan finde på hjemmesiden, hjælper mig med at løse mine udfordringer - Hjemmesiden har et indbydende design - Det er let at finde den information, som jeg leder efter - Hjemmesiden har en brugervenlig navigation Selvbetjeningen Selvbetjeningsmulighederne passer til mine behov - fx til overdragelse og genopretning af domænenavn (DK Hostmasters hjemmeside) Jeg føler mig tryg ved at benytte selvbetjeningen (DK Hostmasters hjemmeside) Selvbetjeningen er brugervenlig (DK Hostmasters hjemmeside) 2,1 0,5 1,9 1,6 1,3 0,2 1,5 1,1 0, Generel vurdering af DKH DK Hostmaster er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til DK Hostmaster har brugervenlige services DK Hostmaster fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator DK Hostmaster er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration DK Hostmaster leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne DK Hostmaster gør en stor indsats for at forenkle regler og betingelser mest muligt DK Hostmaster behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde Jeg er aldrig i tvivl om, hvilke forhold jeg skal kontakte henholdsvis DK Hostmaster og min registrator om Min registrators produkter og løsninger er en god hjælp for mig til håndtering af mit.dkdomænenavn Min registrator informerer mig tilstrækkeligt om DK Hostmasters rolle Spørgsmål med positiv effekt på loyalitet 8,8 3,6 3,0 2,3 2,0 1,4 1,4 1,0 0,5 0,2

21 INDSATSPRIORITERING - REGISTRANTER Neden stående spørgsmål er isoleret set de mest attraktive at forbedre, hvis DKH vil øge loyaliteten. De er udvalgt direkte fra prioritetskortet. Forudsætningen for effekten er, at der gennemføres indsatser, som resulterer i, at brugerne efterfølgende svarer et trin bedre end spørgsmålets svarfordeling i dag viser. Hvor er der størst loyalitetseffekt Hovedområde Estimeret effekt på LI 33. DK Hostmaster er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til Generel vurdering af DKH DK Hostmaster har brugervenlige services Generel vurdering af DKH DK Hostmaster fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator 32. DK Hostmaster er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration 11. Betalingsprocedurer hos DK Hostmaster passer fint med mit/vores system 29. DK Hostmaster leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne Den hjælp, jeg kan finde på hjemmesiden, hjælper mig med at løse mine udfordringer Generel vurdering af DKH 3 Generel vurdering af DKH 2 Fakturering og betaling 2 Generel vurdering af DKH 2 Hjemmesiden Jeg oplever, at det er let at aktivere/bekræfte et domænenavn Aktivering/bekræft. og sikkerhed 2 21

22 INDSATSPRIORITERING - REGISTRANTER Som følge af et begrænset antal svar på nedenstående to andre områder, så er der gennemført en isoleret loyalitetssimulering på hver af disse, med det ene formål, at finde indikationer på deres potentiale for effekt på LI. Telefonisk kundeservice - Generelt Jeg er generelt tilfreds med den tid det tager at få kontakt til en medarbejder, der kan hjælpe mig (telefonisk kundesupport) Jeg er tilfreds med åbningstiderne i Kundeservice (alm. kontortid) (telefonisk kundesupport) Hvis Kundeservice ikke lige kan løse mit problem ved første opkald, kan jeg regne med, at de arbejder på sagen og vender tilbage (telefonisk kundesupport) Kundeservicemedarbejderen er god til at svare i et sprog, jeg forstår (telefonisk kundesupport) Kundeservice er generelt hurtig til at løse mit problem (telefonisk kundesupport) support Jeg får løst mit problem rigtigt første gang, jeg kontakter kundeservice via ( support) Hvis kundeservice ikke kan løse mit problem ud fra mine oplysninger, kan jeg regne med, at de reagerer ( support) Svar via er skrevet i et let og forståeligt sprog ( support) STOR EFFEKT STOR EFFEKT STOR EFFEKT LILLE EFFEKT LILLE EFFEKT STOR EFFEKT STOR EFFEKT STOR EFFEKT Stor effekt anslås til: over 3 Nogen effekt til: 1-3 point Lille effekt: 0-1 point Effekterne vises ikke med deres eksakte værdier pga. basestørrelser, men flere er ret høje. Derfor er det vores forsigtige anbefaling, at overveje tiltag. Samtidig er disse to områder også vurderet i tilbagegang. 22

23 DETAILRESULTATER BRUGERNES UDVIKLING I TILFREDSHED

24 RESULTATER PÅ DE FORSKELLIGE OMRÅDER HJEMMESIDE SELVBETJENING TELEFONISK KUNDESERVICE TELEFONISK SUPPORT VIA ACC. MANAGER KUNDESERVICE FAKTURERING SIKKERHED TILFREDSHED MED REGISTRATOR GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER NOTE: DER VISES HVOR MANGE, DER SIGER IKKE RELEVANT, MEN DEN ANDEL BEREGNES IKKE MED, NÅR SCOREN UDREGNES.

25 HJEMMESIDE SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Det signifikante fald i tilfredshed med hjemmesiden fra 2013 til 2014 er bremset, men der tenderer til at være et lille fald også fra 2014 til Tilfredshed med DK Hostmasters hjemmeside % 4% 3% 5% 19% 21% 72 55% 56% 70 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig 15% 13% 2014 (n=961) 2015 (n=1473) Meget enig 25

26 HJEMMESIDE SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Tilfredsheden med hjemmesiden blandt registratorer er næsten på niveau med Men det sættes i perspektiv af, at niveauet var faldet 10 point fra 2013 til Niveauet holdes på trods af, at der er et par stykker mere, der er meget uenige i, at de er meget tilfredse med hjemmesiden. Det hænger sammen med, at der også er lidt flere som har den omvendte holdning : Nu svarer 6, at de er meget enige eller enige. Men alt i alt, så bør DK Hostmaster kigge på, om der er områder, som med fordel kan forbedres. Tilfredshed med DK Hostmasters hjemmeside og information % 13% 35% 61 9% 9% 22% 60 Ikke relevant Meget Uenig Uenig % 53% Hverken eller Enig 11% 7% 2014 (n=46) 2015 (n=45) Meget enig 26

27 SELVBETJENING SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER 2015 resultatet viser som året før igen et mindre fald i indeks, og det skyldes færre enige/meget enige til fordel for flere indifferente (hverken/eller). Det positive er, at der ikke er blevet flere uenige/meget uenige, og niveauet på 70 er alt andet lige på den acceptable side. Tilfredshed med selvbetjeningen % 5% 15% 21% % 56% % 15% 2014 (n=622) 2015 (n=1060) 70 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

28 SELVBETJENING SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Registratorerne vurderer på samme måde som registranterne, selvbetjeningen til en noget lavere i Men niveauet er dog her ca. 10 point dårligere, så DK Hostmaster r nu til 58. Det er et kritisk niveau, som også præges af negativ udvikling i andelen af både positive og negative registratorer. Tilfredshed med selvbetjeningen % 5% 12% 27% 24% % 3 44% 2 16% 2014 (n=44) 2015 (n=41) 58 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

29 TELEFONISK SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Tilfredshedsindexet er næsten på niveau med sidste år. På den positive side er der flere meget enige, men det er dog ikke nok til, at opveje lidt flere indifferente og negative. Derfor holder n ikke helt 2014 niveau. Tilfredshed med telefonisk support % 53% 24% 77 4% 14% 29% 2014 (n=84) 2015 (n=139) 75 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

30 TELEFONISK SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER (RINGER IKKE TYPISK TIL KAM) Igen i år er der en to-cifret nedgang i n for telefonisk support, som må kalde på en grundig evaluering af, hvad registratorerne ikke er så tilfredse med. Udover at evaluere de åbne kommentarer, så bør DK Hostmaster let kunne involvere supporterne i en diagnose, der kan danne grundlag for nye tiltag. Tilfredshed med telefonisk support 10 5% % 78 7% 33% (n=20) 2015 (n=15) 67 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

31 TELEFONISK SUPPORT VIA ACCOUNT MANAGER - REGISTRATORER (HAR RINGET TIL KAM) Bemærk først og fremmest, at der kun er meget få svar: Men resultatet er der ikke noget i vejen med, registratorerne er pænt tilfredse med den telefonservice de får. Tilfredshed med TKS Account Manager % 67% 92 25% 75% 2014 (n=3) 2015 (n=4) 94 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

32 SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Efter at have oplevet en massiv fremgang i tilfredsheds mellem 2013 og 2014, så er andelen af registranter, der meget enige nu faldet igen, og det er en af forklaringerne på, at årets er 4 point mindre. Tilfredshed med support % 14% 76 6% 15% 72 Ikke relevant Meget Uenig 4 59% 52% Uenig Hverken eller 3 Enig 2 22% 22% Meget enig 2014 (n=83) 2015 (n=124)

33 SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Andelen af registratorer, der er meget enige er øget med 12 procentpoint i 2015, men på grund af en lille base, så er det knapt signifikant. Alligevel kan DK Hostmaster være tilfredse med tendensen, der også sender tilfredshedsn på 78. Tilfredshed med support % 4% 25% 12% % % (n=20) 2015 (n=25) 78 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Note: Spørgsmålsformulering er ændret fra 2013 til 2014 ved, at support er ændret til kundeservice via .

34 FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER En signifikant fremgang i andelen der erklærer sig meget enige i, at de er meget tilfredse med løsningerne til fakturering og betaling hos DK Hostmaster, sender tilfredshedsn nær 80. Tilfredshed med fakturering og betalingsvilkår % 2% 11% 9% 59% 76 54% 79 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller % 32% Enig Meget enig 2014 (n=710) 2015 (n=1031) 34

35 FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR - REGISTRATORER Registratorerne er ikke enige på samme niveau som registranterne om løsningerne til fakturering og betaling: Årets resultat lander på 69. Svarfordelingerne viser ikke nogen signifikante forskydninger, men der er tilsyneladende sket lidt forskydninger i andelen mørke grønne og grønne, der samlet i 2015 synes at være mindre. Tilfredshed med betalingsvilkår % 5% 7% 7% 59% 44% 18% 71 6% 8% 17% 25% 2014 (n=44) 2015 (n=36) 69 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Note: Ændret spørgsmålsformulering fra 2013 til

36 SAMLET TILFREDSHED MED SIKKERHED REGISTRANTER Dette serviceområde er lidt mere blandet i sit indhold end de øvrige, så sikkerhed skal opfattes lidt bredt. Dertil er der et par udskiftninger i spørgsmål mellem 2014 og 2015, hvorfor værdien af direkte sammenligning af s mellem disse år er begrænset. En tilfredsheds på 74 (igen), betyder et godkendt resultat. tilfredshed med aktivering/bekræftelse og sikkerhed 10 2% 2% 9 19% 16% % 59% % 18% 2014 (n=961) 2015 (n=1473) 74 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig 36

37 SAMLET TILFREDSHED SIKKERHED REGISTRATORER Igen i år er tilfredshedsindekset blandt registratorer klart lavere end blandt registranterne (11 point). Isoleret set, så er det lidt kritisk at opnå en på 63, når det konkrete spørgsmål bag indekset lyder: set er jeg meget tilfreds med håndtering af sikkerhed omkring mine domænenavne. tilfredshed med aktivering/bekræftelse og sikkerhed 10 7% 4% 9 9% 9% % % 13% 2014 (n=46) 2015 (n=45) 24% 63 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig 37

38 VURDERING AF REGISTRATORER - REGISTRANTER Registranternes vurdering af deres registrator er ikke direkte et indsatsområde for DK Hostmaster, men det kan være en indikator for registranternes samlede oplevelse af at have et domæne resultatet er status quo i forhold til 2014, som var en signifikant tilbagegang fra Bemærk dog, at der nærmest ikke er nogen, som er decideret negative overfor deres registrator. tilfredshed med registratorer % 2% 2% % 51% 73 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller % 16% 2014 (n=1022) 2015 (n=1552) Enig Meget enig 38

39 GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER INDEKS FOR UNDERSPØRGSMÅL - REGISTRANTER Indeksene til underspørgsmålene for den generelle vurdering af DK Hostmaster ligger mellem 60 og 79 for registranterne. Højest opnås i 2015 som i 2014 på spørgsmålet: DK Hostmaster fremstår som en meget troværdig domænenavnsadministrator (79) og laveste (60) er, at DK Hostmaster er synlige i det internationale samarbejde om at fremme et velfungerende internet. Indeks for underspørgsmål Indeks 2014 Antal respondenter 2014 Indeks 2015 Antal respondenter 2015 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om at DK Hostmaster Gør en stor indsats for at forenkle regler og betingelser mest muligt Leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne Behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde Har brugervenlige services Er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration Er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til Er synlige i det internationale samarbejde om at fremme et velfungerende internet Fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator Hvor enig er du i følgende udsagn omkring din registrator? Min registrator informerer mig tilstrækkeligt om DK Hostmasters rolle Min registrators produkter og løsninger er en god hjælp for mig til håndtering af mit.dk-domænenavn Min registrator yder en god service set er jeg meget tilfreds med min registrator Jeg er aldrig i tvivl om, hvilke forhold jeg skal kontakte henholdsvis DK Hostmaster og min registrator om

40 GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER INDEKS FOR UNDERSPØRGSMÅL - REGISTRATORER Indeksene til underspørgsmålene for den generelle vurdering af DK Hostmaster ligger mellem 44 og 77 for registratorerne, der er stort set samme interval som i set kan der konstateres lidt tilbagegang, og de brune og røde farver dominerer lidt for meget og indikerer store muligheder for forbedringer. Et spørgsmål går frem til 77, og det er: Behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde. Indeks for underspørgsmål Indeks 2014 Antal respondenter 2014 Indeks 2015 Antal respondenter 2015 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om at DK Hostmaster Gør en stor indsats for at forenkle regler og betingelser mest muligt Leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne Behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde Har brugervenlige services Er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration Er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til Er synlige i det internationale samarbejde om at fremme et velfungerende internet Fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator Gør en indsats for at forstå vores forretning Gør en indsats for at involvere os i de af deres projekter, der vedrører os Har en ledelse og en bestyrelsesformand, der er meget lydhøre for vores behov og ideer Har en ledelse og en bestyrelsesformand, der sætter handling bag ord Overlader en tilstrækkelig grad af styring til sine registratorer Har et godt samarbejde med mig som registrator om at håndtere registranterne

41 KONTAKT Ole Persson, Senior Consultant, MSc Rambøll Management Consulting ; M

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013

Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013 Danskerne og deres oplevelse af kundeservice - en temperaturmåling i foråret 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse 1: God kundeservice er god forretning... 1 2: Baggrunden for analysen... 2 3: Kort om analysen...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Tag Ansvar for Kunden

Tag Ansvar for Kunden Tag Ansvar for Kunden Hvordan bidrager kundeservice til toplinien i stedet for at minimere bundlinien Jens Aaløse, Koncerndirektør TDC Group 1 Tag Ansvar for Kunden 2 Kundetilfredsheden var faldet 13 kvartaler

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger

Datarapport. - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Datarapport - Undersøgelse af de decentrale lederes oplevelse af administrative arbejdsopgaver samt deres forslag til forenklinger Version 4, d. 14. maj, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere