DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ Brugere: Registranter og registratorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer"

Transkript

1 DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING BRUGERNES UDVIKLING I TILFREDSHED RESULTATER PÅ DE FORSKELLIGE OMRÅDER 27 HJEMMESIDE 31 SELVBETJENING 37 TELEFONISK SUPPORT 42 SUPPORT 47 FAKTURERING/BETALING 52 SIKKERHED 57 VURDERING AF REGISTRATOR 60 AKTIVITETER FOR REGISTRATORER 62 GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER APPENDIX A-H 2

3 BRUGERUNDERSØGELSE I Hvad Hvordan Fælles masterskema for både registranter og registratorer. Redigeret 2014 skema 1552 registrantbesvarelser, heraf 195 nye registranter siden 1. marts registratorbesvarelser Elektronisk skema distribueret via til udvalgt registrant stikprøve med invitationsbrev Elektronisk skema til alle registratorer Rapporteringen kan efterleveres for udvalgte segmenter Hvorfor Fokus på forbedringer og konkrete indsatser Sammenligning med resultater fra brugerundersøgelser i 2014, hvor muligt 3

4 BRUGERUNDERSØGELSE II 2015 brugerundersøgelsen er næsten en kopi af 2014 undersøgelsen, idet der er gennemført nogle få ændringer i spørgsmålsformuleringer og medtagne spørgsmål. Udgangspunktet for spørgeskemaindholdet er derfor fortsat kundernes fokusområder og behov, som er undersøgt kvalitativt forud for 2014 undersøgelsen. I 2015 har DK Hostmaster eksplicit ønsket at inkludere nye registranter, så der kan analyseres på denne delgruppe efter behov. Registranter med domæne registrering siden 1. marts udgør ca. 12%. Der er to overordnede KPI er i de seneste to undersøgelser: Et tilfredshedsspørgsmål og et loyalitetsmål. Førstnævnte kan sammenlignes længere bagud end 2014, mens loyalitetsmålet blev introduceret i Loyalitetsmålet (Loyalitetsindeks) er anerkendt som et stærkere mål for kundernes tilknytning til DK Hostmaster end det traditionelle tilfredshedsspørgsmål. Loyalitetsmålet giver dertil mulighed for at analysere data bedre, og finde indsatsområder, der kan hjælpe DK Hostmaster til mere fokus på værdiskabende tiltag: At skabe mere loyale brugere og derved øge sandsynligheden for at fastholde sin andel af domæner blandt eksisterende kunder og potentielt tiltrække flere. 4

5 PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE Registranter Der er en næsten identisk fordeling på størrelsen af deltagende registranter (målt på antal domæner) mellem undersøgelserne 2014 og Registranter med 6-20 domæner er den største gruppe, og udgør igen 42%. Godt hver anden repræsenterer sig selv som privatperson. En halvdel repræsenterer deres virksomhed og 3% en offentlig kunde. Registratorer 4 ud af 10 registratorer har over 100 domæner, hvilket er lidt flere end i 2014 men noget mindre end i Hver 6. registrator repræsenterer virksomheder, hvor registrering af domænenavne kun er for interne brugere i deres virksomhed. 3 ud af 4 registratorer betragter sig selv som ekspertbrugere, det er lidt flere end i

6 PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE: KONTAKT TIL DK HOSTMASTER - REGISTRANTER Der er flere brugere som har været i kontakt DK Hostmaster inden for det seneste år via hjemmesiden, via selvbetjening, telefonsupport og support. Selvbetjeningen skiller sig mest ud, fordi andelen af brugere her også er en signifikant fremgang i forhold til Måder hvorpå brugerne har været i kontakt med DK Hostmaster inden for det seneste år % 7 68% 61% 69% 66% 2014 (n=1022) 2015 (n=1552) Hjemmesiden Selvbetjening Support via telefon 14% 14% 11% 11% Support via e- mail modtaget faktura på dk. Domæne 1% Events, workshops eller møder afholdt af DK Hostmaster 6% 5% Ingen af ovenstående 6

7 PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE: KONTAKT TIL DK HOSTMASTER - REGISTRATORER Blandt registratorerne er de fleste forskydninger ikke signifikante bortset fra support via , der er steget: 7 ud af 10 har benyttet det (69%). Årets nye målepunkt events, er benyttet af 1 ud af 4 (24%). Måder hvorpå brugerne har været i kontakt med DK Hostmaster % 8 96% 91% 57% 49% 54% 69% 96% (n=46) 2015 (n=45) % 2 Hjemmesiden Selvbetjening Support via telefon Support via Modtaget faktura på dk. domæne Events, workshops eller møder afholdt af DK Hostmaster Ingen af ovenstående 7

8 HOVEDRESULTATER

9 DE VIGTIGSTE RESULTATER Registranter Den samlede tilfredshed matcher det pæne 2014-niveau, men falder 1 %- point. Der er blevet nogle få mere, der svarer hverken/eller fremfor tilfreds/meget tilfreds i Tilfredsheden er i år ret ens uanset antal domæner man har. Loyalitetsindex er på 65, hvilket er 1 point dårligere end i Stadig relevant med tiltag, der kan forbedre indeks 3-4 point. Der er forsat en stor gruppe indifferente (gule), som næppe er ambassadører for DKH og måske er åbne for alternativer. Registratorer Den samlede tilfredshed går tilbage efter 2014 gav et plus. Færre meget tilfredse koster point. Tilfredsheden er forsat omvendt proportional med antal domæner man har. De store er mest utilfredse. Loyalitetsindex er på 53, og kun 39 blandt de 4 ud af 10 i stikprøven, der har 100+ domæner. Loyalitetsmatrix er polariseret uden særlig mange gule kunder: Men andelen af grønne nærmer sig andelen af røde. Den røde gruppe er særligt kritisk, fordi de er store kunder. 9

10 DE VIGTIGSTE RESULTATER Detaljeret analyse af hovedområder for DK Hostmasters service: De specifikke målinger af tilfredshed, der fokuserer på de enkelte hovedområder, viser at mange områder taber lidt terræn i forhold til 2014 blandt registranter. Men niveauet for hovedområdernes s er dog stadig OK. Det samme gælder ikke hos registratorerne, hvor faldet er større og nogle s er kritisk lave. Registratorerne har også nogle kritisk lave vurderinger i deres generelle vurdering af DK Hostmaster. Registranter Fakturering og betalingsvilkår er eneste område med fremgang til et rigtig pænt niveau. kundeservice er det område, der taber mest (4 point). Endvidere er der negative tendenser for: Hjemmesiden, Selvbetjening og Telefonservice. Sidstnævnte holder dog stadig et pænt niveau. Registratorer kundeservice er eneste område med fremgang. Selvbetjeningen er omvendt den med størst tilbagegang, og når en meget lav. Den følges af negativ udvikling på Kommunikationsmuligheder med DK Hostmaster og indsatsen for at forenkle regler. 10

11 TILFREDSHED OG LOYALITET

12 SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Den samlede tilfredshed holder næsten det pæne 2014-niveau, idet n nu er 1 point mindre med de 80 for året Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt % 81 12% 48% 39% 38% 80 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2014 (n=1022) 2015 (n=1552)

13 TILFREDSHED MED DK HOSTMASTERS SERVICE ALT I ALT (FORDELT PÅ REGISTRANTSTØRRELSE) Der er stort set ikke forskel på, hvordan store og mindre registranter er tilfredse med DK Hostmasters service alt i alt. Det er nyt i forhold til de foregående år, hvor de store registranter de DK hostmaster højest. De største registranter med 20+ domæner gør sig dog lidt negativt bemærket med en vurdering, der falder 5 point. Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt % 9% 8% 6% 9% 48% 52% 48% 37% 37% 41% 44% 39% 36% 37% 41% 37% 38% 1 (n=227) 2-5 (n=425) 6-20 (n=213) Mere end 20 (n=157) I alt (n=1022) 16% 45% 1 (n=344) 2-5 (n=655) 12% 9% 9% 12% 46% 6-20 (n=344) ) 48% 48% Mere end 20 (n=209) I alt (n=1552) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Tilfredsheds index 13

14 SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Den samlede tilfredshed med DK Hostmasters service er tilsyneladende faldet tilbage på 2013 niveau. Der er nu marginalt flere af de utilfredse og andelen af meget tilfredse er også faldet. Bevægelserne er ikke signifikante på grund af de få deltagende registratorer, men resultaterne bør evalueres nærmere. Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt % 4% 9% 11% 11% 7% 35% 43% 77 44% 33% 73 Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2014 (n=46) 2015 (n=45)

15 TILFREDSHED MED DK HOSTMASTERS SERVICE ALT I ALT (FORDELT PÅ REGISTRATORSTØRRELSE) Selv om det er meget små baser, så er det ret klart, at den samlede tilfredshed med DK Hostmasters services er størst hos de mindre registratorer, med index fra Dermed er det dem, der sørger for det samlede index når 77. I 2013 var det også de store registratorer, der var mindst tilfredse. Men i 2014 udgør de store faktisk en meget mindre andel af målingen, så man kunne faktisk have forventet en mere reel fremgang. Beskeden tilfredshed hos de store registratorer bør blive et fokuspunkt fremadrettet. Tilfredshed med DK Hostmasters services alt i alt 10 4% 7% 8% 9 14% 7% 25% 11% 8 14% 7% 7 29% 17% 6 58% 44% 4 33% 71% 3 57% 2 33% 25% 33% Under 20 (n=14) (n=12) (n=12) Mere end 1000 (n=7) I alt (n=45) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Tilfredsheds index 15

16 OPSUMMERING AF UDVIKLING FOR HOVEDSPØRGSMÅL Det er bemærkelsesværdigt, at det samlede billede for begge kundesegmenter er, at tilfredsheden med flere områder er faldet. Således er begge segmenter enige om, at hjemmesiden og selvbetjeningen lader noget tilbage at ønske. Hovedspørgsmål/-temaer Registrant Udvikling SELVBETJENING Registrator Udvikling DK Hostmaster alt i alt Kommunikationsmuligheder med DKH DKH indsats for at forenkle regler mm Hjemmesiden Selvbetjening Fakturering Sikkerhed Telefonisk kundeservice - Generelt Tilfredshed med registratorsupport kundeservice Tifredshed med min registrator * * * Meget få interview. Telefonisk kundeservice er ikke via KAM

17 Attraktivitet INTRODUKTION TIL LOYALITETSMATRIX OVERORDNET TILGANG - LOYALITETSMÅL Loyalitetsmatrix en inkluderes i undersøgelsen, fordi den er en anerkendt måde at måle loyalitet på, og fordi den er enkel at forstå. I Loyalitetsmatrixen inddeles kunderne i de ni celler i matrixen baseret på deres svar på to spørgsmål 1 Mere attraktiv Risiko Relationsstyrke Loyal Ambassadør 1 2 Hvor attraktiv mener du alt i alt DK Hostmaster er sammenlignet med andre administratorer af domænenavne? Hvor tilfreds er du alt i alt med DK Hostmaster? Grønne kunder: - Er loyale overfor DK Hostmaster - Er mere tilbøjelige til at anbefale andre og forblive kunde - Har ofte en stærk relation - Er sjældent prisfølsomme - Er et aktiv for DK Hostmaster Lige så attraktiv Shopper rundt Risiko Loyal Gule kunder: - Kan ofte ikke se en egentlig forskel mellem anvendelsen af DK Hostmaster og en anden udbyder - Er åbne overfor andre alternativer Mindre attraktiv Tabt Shopper rundt Risiko XX Røde kunder: - Har mentalt fravalgt DK Hostmaster - Er sandsynligvis krævende og klagende - Taler negativt om DK Hostmaster - Er sandsynligvis på udkig efter alternativer 2 Utilfreds/ meget utilfreds Tilfreds eller inddifferent Meget tilfreds Der beregnes et loyalitetsindex (XX) som et vægtet gennemsnit af værdierne i loyalitetsmatrixen (se evt. beregninger i bilag I).

18 Attraktivitet LOYALITETSMATRIX - REGISTRANTER Relationsstyrke 11% 19% DK Hostmaster har et Loyalitets Index på 65 hos registranterne. Det er et mellemgodt resultatet, der absolut er relevant at få forbedret (66 i 2014). 1% 47% 19% Totalt set mener 3, at DK Hostmaster er mere attraktive end konkurrenterne (33% i 2014), og 38% er meget tilfredse (39% i 2014). 1% 2% Næsten halvdelen af registranterne er gule, og det er en stor gruppe, der bør reduceres til fordel for flere til grønne. Nogle af redskaberne til denne øvelse ses af de efterfølgende prioritetskort. 18

19 Attraktivitet LOYALITETSMATRIX - REGISTRATORER Relationsstyrke 9% 16% 27% 18% 16% 16% Blandt registratorerne opnår DK Hostmaster et Kunde Loyalitets Index på 53. Det er meget lavt, og en reel tilbagegang i forhold til 2014 (LI 63). Loyaliteten er omvendt proportional med antal domæner (størrelse): LI 39 blandt Det er en uheldig sammenhæng. Totalt set mener 25%, at DK Hostmaster er mere attraktive end konkurrenterne (43% i 2014), og 34% er meget tilfredse (43% i 2014). Det er ikke så tilfredsstillende, og hænger sammen med, at hver 3. er en rød kunde. Hvis de har mulighed for at skifte til konkurrent, så er de røde de første til at forsvinde eller reducere deres forretningsomfang. 19

20 Loyalitets effekt INDSATSPRIORITERING - REGISTRANTER Hvordan bidrager hvert spørgsmål til forbedret loyalitet/differentiering? 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Specifik attention , Fokus - Lavt hængende frugter Fasthold 0, Performance per spørgsmål Prioritetskortet vises alene, hvor man kan opnå effekt i forhold til øget loyalitet overfor DK Hostmaster Forudsat at tiltag iværksættes og øger performance med et niveau Fokus - Vurdér omkostninger Aktivering/bekræft. og sikkerhed Jeg oplever, at det er let at 12 aktivere/bekræfte et domænenavn 1,8 Jeg har det fint med, at nye domænenavne kræver 14 0,4 aktivering/bekræftelse via DK Hostmasters online selvbetjening Log-in proceduren til min konto er 17 0,2 tilstrækkelig sikker Fakturering og betaling Betalingsprocedurer hos DK Hostmaster passer fint med mit/vores system Fakturaerne indeholder de informationer, der dækker mine behov Hjemmesiden - Den hjælp, jeg kan finde på hjemmesiden, hjælper mig med at løse mine udfordringer - Hjemmesiden har et indbydende design - Det er let at finde den information, som jeg leder efter - Hjemmesiden har en brugervenlig navigation Selvbetjeningen Selvbetjeningsmulighederne passer til mine behov - fx til overdragelse og genopretning af domænenavn (DK Hostmasters hjemmeside) Jeg føler mig tryg ved at benytte selvbetjeningen (DK Hostmasters hjemmeside) Selvbetjeningen er brugervenlig (DK Hostmasters hjemmeside) 2,1 0,5 1,9 1,6 1,3 0,2 1,5 1,1 0, Generel vurdering af DKH DK Hostmaster er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til DK Hostmaster har brugervenlige services DK Hostmaster fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator DK Hostmaster er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration DK Hostmaster leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne DK Hostmaster gør en stor indsats for at forenkle regler og betingelser mest muligt DK Hostmaster behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde Jeg er aldrig i tvivl om, hvilke forhold jeg skal kontakte henholdsvis DK Hostmaster og min registrator om Min registrators produkter og løsninger er en god hjælp for mig til håndtering af mit.dkdomænenavn Min registrator informerer mig tilstrækkeligt om DK Hostmasters rolle Spørgsmål med positiv effekt på loyalitet 8,8 3,6 3,0 2,3 2,0 1,4 1,4 1,0 0,5 0,2

21 INDSATSPRIORITERING - REGISTRANTER Neden stående spørgsmål er isoleret set de mest attraktive at forbedre, hvis DKH vil øge loyaliteten. De er udvalgt direkte fra prioritetskortet. Forudsætningen for effekten er, at der gennemføres indsatser, som resulterer i, at brugerne efterfølgende svarer et trin bedre end spørgsmålets svarfordeling i dag viser. Hvor er der størst loyalitetseffekt Hovedområde Estimeret effekt på LI 33. DK Hostmaster er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til Generel vurdering af DKH DK Hostmaster har brugervenlige services Generel vurdering af DKH DK Hostmaster fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator 32. DK Hostmaster er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration 11. Betalingsprocedurer hos DK Hostmaster passer fint med mit/vores system 29. DK Hostmaster leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne Den hjælp, jeg kan finde på hjemmesiden, hjælper mig med at løse mine udfordringer Generel vurdering af DKH 3 Generel vurdering af DKH 2 Fakturering og betaling 2 Generel vurdering af DKH 2 Hjemmesiden Jeg oplever, at det er let at aktivere/bekræfte et domænenavn Aktivering/bekræft. og sikkerhed 2 21

22 INDSATSPRIORITERING - REGISTRANTER Som følge af et begrænset antal svar på nedenstående to andre områder, så er der gennemført en isoleret loyalitetssimulering på hver af disse, med det ene formål, at finde indikationer på deres potentiale for effekt på LI. Telefonisk kundeservice - Generelt Jeg er generelt tilfreds med den tid det tager at få kontakt til en medarbejder, der kan hjælpe mig (telefonisk kundesupport) Jeg er tilfreds med åbningstiderne i Kundeservice (alm. kontortid) (telefonisk kundesupport) Hvis Kundeservice ikke lige kan løse mit problem ved første opkald, kan jeg regne med, at de arbejder på sagen og vender tilbage (telefonisk kundesupport) Kundeservicemedarbejderen er god til at svare i et sprog, jeg forstår (telefonisk kundesupport) Kundeservice er generelt hurtig til at løse mit problem (telefonisk kundesupport) support Jeg får løst mit problem rigtigt første gang, jeg kontakter kundeservice via ( support) Hvis kundeservice ikke kan løse mit problem ud fra mine oplysninger, kan jeg regne med, at de reagerer ( support) Svar via er skrevet i et let og forståeligt sprog ( support) STOR EFFEKT STOR EFFEKT STOR EFFEKT LILLE EFFEKT LILLE EFFEKT STOR EFFEKT STOR EFFEKT STOR EFFEKT Stor effekt anslås til: over 3 Nogen effekt til: 1-3 point Lille effekt: 0-1 point Effekterne vises ikke med deres eksakte værdier pga. basestørrelser, men flere er ret høje. Derfor er det vores forsigtige anbefaling, at overveje tiltag. Samtidig er disse to områder også vurderet i tilbagegang. 22

23 DETAILRESULTATER BRUGERNES UDVIKLING I TILFREDSHED

24 RESULTATER PÅ DE FORSKELLIGE OMRÅDER HJEMMESIDE SELVBETJENING TELEFONISK KUNDESERVICE TELEFONISK SUPPORT VIA ACC. MANAGER KUNDESERVICE FAKTURERING SIKKERHED TILFREDSHED MED REGISTRATOR GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER NOTE: DER VISES HVOR MANGE, DER SIGER IKKE RELEVANT, MEN DEN ANDEL BEREGNES IKKE MED, NÅR SCOREN UDREGNES.

25 HJEMMESIDE SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Det signifikante fald i tilfredshed med hjemmesiden fra 2013 til 2014 er bremset, men der tenderer til at være et lille fald også fra 2014 til Tilfredshed med DK Hostmasters hjemmeside % 4% 3% 5% 19% 21% 72 55% 56% 70 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig 15% 13% 2014 (n=961) 2015 (n=1473) Meget enig 25

26 HJEMMESIDE SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Tilfredsheden med hjemmesiden blandt registratorer er næsten på niveau med Men det sættes i perspektiv af, at niveauet var faldet 10 point fra 2013 til Niveauet holdes på trods af, at der er et par stykker mere, der er meget uenige i, at de er meget tilfredse med hjemmesiden. Det hænger sammen med, at der også er lidt flere som har den omvendte holdning : Nu svarer 6, at de er meget enige eller enige. Men alt i alt, så bør DK Hostmaster kigge på, om der er områder, som med fordel kan forbedres. Tilfredshed med DK Hostmasters hjemmeside og information % 13% 35% 61 9% 9% 22% 60 Ikke relevant Meget Uenig Uenig % 53% Hverken eller Enig 11% 7% 2014 (n=46) 2015 (n=45) Meget enig 26

27 SELVBETJENING SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER 2015 resultatet viser som året før igen et mindre fald i indeks, og det skyldes færre enige/meget enige til fordel for flere indifferente (hverken/eller). Det positive er, at der ikke er blevet flere uenige/meget uenige, og niveauet på 70 er alt andet lige på den acceptable side. Tilfredshed med selvbetjeningen % 5% 15% 21% % 56% % 15% 2014 (n=622) 2015 (n=1060) 70 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

28 SELVBETJENING SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Registratorerne vurderer på samme måde som registranterne, selvbetjeningen til en noget lavere i Men niveauet er dog her ca. 10 point dårligere, så DK Hostmaster r nu til 58. Det er et kritisk niveau, som også præges af negativ udvikling i andelen af både positive og negative registratorer. Tilfredshed med selvbetjeningen % 5% 12% 27% 24% % 3 44% 2 16% 2014 (n=44) 2015 (n=41) 58 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

29 TELEFONISK SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Tilfredshedsindexet er næsten på niveau med sidste år. På den positive side er der flere meget enige, men det er dog ikke nok til, at opveje lidt flere indifferente og negative. Derfor holder n ikke helt 2014 niveau. Tilfredshed med telefonisk support % 53% 24% 77 4% 14% 29% 2014 (n=84) 2015 (n=139) 75 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

30 TELEFONISK SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER (RINGER IKKE TYPISK TIL KAM) Igen i år er der en to-cifret nedgang i n for telefonisk support, som må kalde på en grundig evaluering af, hvad registratorerne ikke er så tilfredse med. Udover at evaluere de åbne kommentarer, så bør DK Hostmaster let kunne involvere supporterne i en diagnose, der kan danne grundlag for nye tiltag. Tilfredshed med telefonisk support 10 5% % 78 7% 33% (n=20) 2015 (n=15) 67 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

31 TELEFONISK SUPPORT VIA ACCOUNT MANAGER - REGISTRATORER (HAR RINGET TIL KAM) Bemærk først og fremmest, at der kun er meget få svar: Men resultatet er der ikke noget i vejen med, registratorerne er pænt tilfredse med den telefonservice de får. Tilfredshed med TKS Account Manager % 67% 92 25% 75% 2014 (n=3) 2015 (n=4) 94 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig

32 SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER Efter at have oplevet en massiv fremgang i tilfredsheds mellem 2013 og 2014, så er andelen af registranter, der meget enige nu faldet igen, og det er en af forklaringerne på, at årets er 4 point mindre. Tilfredshed med support % 14% 76 6% 15% 72 Ikke relevant Meget Uenig 4 59% 52% Uenig Hverken eller 3 Enig 2 22% 22% Meget enig 2014 (n=83) 2015 (n=124)

33 SUPPORT SAMLET TILFREDSHED - REGISTRATORER Andelen af registratorer, der er meget enige er øget med 12 procentpoint i 2015, men på grund af en lille base, så er det knapt signifikant. Alligevel kan DK Hostmaster være tilfredse med tendensen, der også sender tilfredshedsn på 78. Tilfredshed med support % 4% 25% 12% % % (n=20) 2015 (n=25) 78 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Note: Spørgsmålsformulering er ændret fra 2013 til 2014 ved, at support er ændret til kundeservice via .

34 FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR SAMLET TILFREDSHED - REGISTRANTER En signifikant fremgang i andelen der erklærer sig meget enige i, at de er meget tilfredse med løsningerne til fakturering og betaling hos DK Hostmaster, sender tilfredshedsn nær 80. Tilfredshed med fakturering og betalingsvilkår % 2% 11% 9% 59% 76 54% 79 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller % 32% Enig Meget enig 2014 (n=710) 2015 (n=1031) 34

35 FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR - REGISTRATORER Registratorerne er ikke enige på samme niveau som registranterne om løsningerne til fakturering og betaling: Årets resultat lander på 69. Svarfordelingerne viser ikke nogen signifikante forskydninger, men der er tilsyneladende sket lidt forskydninger i andelen mørke grønne og grønne, der samlet i 2015 synes at være mindre. Tilfredshed med betalingsvilkår % 5% 7% 7% 59% 44% 18% 71 6% 8% 17% 25% 2014 (n=44) 2015 (n=36) 69 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig Note: Ændret spørgsmålsformulering fra 2013 til

36 SAMLET TILFREDSHED MED SIKKERHED REGISTRANTER Dette serviceområde er lidt mere blandet i sit indhold end de øvrige, så sikkerhed skal opfattes lidt bredt. Dertil er der et par udskiftninger i spørgsmål mellem 2014 og 2015, hvorfor værdien af direkte sammenligning af s mellem disse år er begrænset. En tilfredsheds på 74 (igen), betyder et godkendt resultat. tilfredshed med aktivering/bekræftelse og sikkerhed 10 2% 2% 9 19% 16% % 59% % 18% 2014 (n=961) 2015 (n=1473) 74 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig 36

37 SAMLET TILFREDSHED SIKKERHED REGISTRATORER Igen i år er tilfredshedsindekset blandt registratorer klart lavere end blandt registranterne (11 point). Isoleret set, så er det lidt kritisk at opnå en på 63, når det konkrete spørgsmål bag indekset lyder: set er jeg meget tilfreds med håndtering af sikkerhed omkring mine domænenavne. tilfredshed med aktivering/bekræftelse og sikkerhed 10 7% 4% 9 9% 9% % % 13% 2014 (n=46) 2015 (n=45) 24% 63 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller Enig Meget enig 37

38 VURDERING AF REGISTRATORER - REGISTRANTER Registranternes vurdering af deres registrator er ikke direkte et indsatsområde for DK Hostmaster, men det kan være en indikator for registranternes samlede oplevelse af at have et domæne resultatet er status quo i forhold til 2014, som var en signifikant tilbagegang fra Bemærk dog, at der nærmest ikke er nogen, som er decideret negative overfor deres registrator. tilfredshed med registratorer % 2% 2% % 51% 73 Ikke relevant Meget Uenig Uenig Hverken eller % 16% 2014 (n=1022) 2015 (n=1552) Enig Meget enig 38

39 GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER INDEKS FOR UNDERSPØRGSMÅL - REGISTRANTER Indeksene til underspørgsmålene for den generelle vurdering af DK Hostmaster ligger mellem 60 og 79 for registranterne. Højest opnås i 2015 som i 2014 på spørgsmålet: DK Hostmaster fremstår som en meget troværdig domænenavnsadministrator (79) og laveste (60) er, at DK Hostmaster er synlige i det internationale samarbejde om at fremme et velfungerende internet. Indeks for underspørgsmål Indeks 2014 Antal respondenter 2014 Indeks 2015 Antal respondenter 2015 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om at DK Hostmaster Gør en stor indsats for at forenkle regler og betingelser mest muligt Leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne Behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde Har brugervenlige services Er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration Er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til Er synlige i det internationale samarbejde om at fremme et velfungerende internet Fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator Hvor enig er du i følgende udsagn omkring din registrator? Min registrator informerer mig tilstrækkeligt om DK Hostmasters rolle Min registrators produkter og løsninger er en god hjælp for mig til håndtering af mit.dk-domænenavn Min registrator yder en god service set er jeg meget tilfreds med min registrator Jeg er aldrig i tvivl om, hvilke forhold jeg skal kontakte henholdsvis DK Hostmaster og min registrator om

40 GENEREL VURDERING AF DK HOSTMASTER INDEKS FOR UNDERSPØRGSMÅL - REGISTRATORER Indeksene til underspørgsmålene for den generelle vurdering af DK Hostmaster ligger mellem 44 og 77 for registratorerne, der er stort set samme interval som i set kan der konstateres lidt tilbagegang, og de brune og røde farver dominerer lidt for meget og indikerer store muligheder for forbedringer. Et spørgsmål går frem til 77, og det er: Behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde. Indeks for underspørgsmål Indeks 2014 Antal respondenter 2014 Indeks 2015 Antal respondenter 2015 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om at DK Hostmaster Gør en stor indsats for at forenkle regler og betingelser mest muligt Leverer det, jeg har brug for med hensyn til administration af mine domænenavne Behandler altid mine henvendelser på en seriøs måde Har brugervenlige services Er på forkant med den teknologiske udvikling mht. domænenavnsadministration Er blandt de bedste domænenavnsadministratorer, jeg kender til Er synlige i det internationale samarbejde om at fremme et velfungerende internet Fremstår som en troværdig domænenavnsadministrator Gør en indsats for at forstå vores forretning Gør en indsats for at involvere os i de af deres projekter, der vedrører os Har en ledelse og en bestyrelsesformand, der er meget lydhøre for vores behov og ideer Har en ledelse og en bestyrelsesformand, der sætter handling bag ord Overlader en tilstrækkelig grad af styring til sine registratorer Har et godt samarbejde med mig som registrator om at håndtere registranterne

41 KONTAKT Ole Persson, Senior Consultant, MSc Rambøll Management Consulting ; M

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE MAJ 2014. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE MAJ 2014. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE MAJ 2014 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 21 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport

dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport dk hostmaster Brugerundersøgelse 2016 Rapporttype = Segment rapport Loyalty Index Loyalty Index,8 0 100 Grøn/Gul/Rød 25 25 50 Grønne kunder Gule kunder Røde kunder Tilfredshed alt i alt Hvor tilfreds er

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2013

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2013 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 09 13 16 19 25 29 35 REGISTRATORERNES BAGGRUND HOVEDRESULTATER SAMMENLIGNING PÅ TVÆRS AF DOMÆNEOMRÅDER KONTAKTFORMER HJEMMESIDE SELVBETJENING

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER 2010 2010/02/09 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER 2010 2010/02/09 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER 2010 PROGRAM INDHOLD Resultater i forhold til målet om at forbedre brugeroplevelsen Hvilke benchmarks kan I styre efter? Resultater i forhold

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014

KØBENHAVNS EJENDOMME BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 KØBENHAVNS EJENDOMME BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 1 INDHOLD Indhold Side 2 Management Summary Side 3 17 Analyseresultat Side 18 30 Spørgsmål Side 31-32 2 MANAGEMENT SUMMARY Rambøll Management Consulting

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker

VTU. Media College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Grafisk tekniker Digital medie Mediegrafiker VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 214 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 65,8 76,8 51, Administration og information Rekruttering af elever 6,8 67,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 68,5 Elevens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Analyse af danskernes syn på offentlig service

Analyse af danskernes syn på offentlig service Analyse af danskernes syn på offentlig service Oktober 2015 2015 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2015. Formålet med undersøgelsen er at kaste

Læs mere

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2014 gennemført uge 10-12 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1 2010 2014 Side 5 Overblik Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 AALBORG BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere