Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 11"

Transkript

1 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011

2 2 Årsrapport PFA Holding 2011

3 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S PFA Soraarneq, forsikringsaktie selskab (76 %) Holdingselskabet Funktionær Pension (52 %) PFA Portefølje Administration A/S PFA Professionel Forening Funktionær Pension, pensionsforsikringsaktieselskab PFA s historie går tilbage til Selskabet holder fortsat den oprindelige begrænsning om udbytte i hævd, således at maksimalt 5 pct. af aktiekapitalen på 1 mio. kroner, svarende til kroner, kan udbetales som udbytte til aktionærerne. Denne begrænsning i udbytte kombineret med PFA s unikke forretningsmodel er grundlaget for PFA s status som kundeejet virksomhed med formål om at skabe størst mulig værdi til kunderne. Aktionærer er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra PFA-Fonden uddeler penge til aktiviteter til gavn for nuværende og pensionerede medarbejdere i PFA. Bestyrelsen i PFA Holding er identisk med bestyrelsen i PFA Pension. Årsrapporten omhandler PFA-koncernen. Koncernregnskabet omfatter: PFA Holding A/S (moderselskab) PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab PFA Ejendomme A/S PFA Invest International A/S med datterselskaber PFA Senior A/S PFA Sundhed A/S PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S PFA Portefølje Administration A/S Funktionær Pension, pensionsforsikringsaktieselskab Hertil kommer to associerede selskaber: ATPFA K/S Irish Foresty Investments Holding A/S Årsrapport PFA Holding

4 En kvalificeret anbefaling Pensionsopsparing er et komplekst og vigtigt område. Derfor er PFA s position som den førende aktør på markedet med en omfattende viden om pension et stærkt kort. Den viden vil vi omsætte til reel værdi for kunderne og skabe økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi. PFA lancerede i 2011 en ny markedsposition med vision, mission og værdier samt tilhørende designprogram. At være velforberedte, veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA s markedsposition, som vi kalder en kvalificeret anbefaling. Den tilhørende mediekampagne blev vel modtaget og vandt blandt andet Auroras publikumspris i maj. Billederne i årsrapporten 2011 stammer fra vores markedsføring.

5 Indholdsfortegnelse Forord stærkt 2011 i korte træk 6 Året i højdepunkter 8 Koncernberetning Salg og rådgivning 14 Sundhed, forebyggelse og kundeservice 20 Ledelse og organisation 23 Investering positive investeringsafkast 10 år i træk 27 Risikoeksponering og -styring 34 Udviklingen i reserver 38 Værdiskabelse 41 Årets resultat 43 Datterselskaber 46 Forventninger til Regnskab Femårsoversigt 56 Påtegninger 57 Resultatopgørelse 60 Balance 62 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold 64 Noter til resultatopgørelse og balance 65 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 85

6 Forord stærkt 2011 i korte træk 2011 blev et vanskeligt år for den globale økonomi. En række begivenheder skabte frygt for en ny global recession, hvilket har ramt aktiemarkederne. Disse makroøkonomiske forhold havde stor betydning for den finansielle sektor, der også omfatter pensionssektoren. Det er derfor særdeles tilfredsstillende, at PFA-koncernen samlet set opnåede et investeringsafkast på 27,2 mia. kroner mod 20,2 mia. kroner året før. påvirket af en række engangsposter, der medførte et ekstraordinært lavt omkostningsniveau. Koncernens samlede resultat før skat var et overskud på 617 mio. kroner mod 580 mio. kroner i Årets nettoresultat blev på 460 mio. kroner, hvilket anses for tilfredsstillende. Målt på balancen voksede koncernen fra 299 mia. kroner ultimo 2010 til 325 mia. kroner ultimo Hermed har PFA hvert eneste år siden 2001 leveret positive investeringsafkast. Det viser, at selskabet er i stand til at operere under forskellige konjunkturforløb. Koncernens egenkapital udgjorde 5,7 mia. kroner, mens KundeKapital blev øget til 15,5 mia. kroner, begge tal ultimo Solvensdækningen var ved årets slutning 190 pct. Forretningsomfanget med kunderne i 2011 udgjorde 17,7 mia. kroner i form af indbetalinger. Og hensættelser til forsikringskontrakter mv. udgjorde 282,4 mia. kroner ultimo I 2010 var tallet for indbetalinger 16,3 mia. kroner, når der ses bort fra 2,2 mia. kroner i ekstraordinære indskud fra to pensionskasser, der flyttede deres pensionsordninger til PFA. Ultimo 2010 udgjorde hensættelser til forsikringskontrakter mv. 258,2 mia. kroner. Forretningsomfanget er hermed steget med 9,4 pct blev præget af en række nyudviklinger, tilgang af en række nye større pensionsordninger, implementering af nye lovgivningsinitiativer samt fortsat opdatering af PFA s langsigtede strategi som ledende pensionsleverandør på det danske marked. Forretningssansvar PFA har i 2011 formuleret en politik for virksomhedens forretningsansvar og etik. Politikken er både en ramme for virksomhedens forretningsudøvelse samt en rettesnor for adfærd i PFA. PFA udbetalte et markant øget beløb til kunderne på i alt 15,4 mia. kroner mod 12,9 mia. kroner året før. Det dækker udbetalinger til pension og forskellige forsikringsudbetalinger. Det samlede beløb i pensionsafkastskat blev på 3,9 mia. kroner, der indbetales til Skat i Som landets største kommercielle pensionsselskab varetager vi en betroet opgave med at forvalte danskernes pensionsmidler. PFA s kundeejerskab er et fundament, som giver en særlig mulighed og forpligtelse til at skabe størst mulig langsigtet værdi for kunderne ud fra et ansvarligt grundlag. De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 0,8 mia. kroner en stigning på 0,2 mia. kroner i forhold til året før var imidlertid PFA s forretningsansvar er udviklet over de seneste 100 år og står sin prøve i et dagligt samarbejde med hovedparten af de største virksomheder og organisationer herhjemme. 6 Årsrapport PFA Holding 2011

7 PFA udviser forretningsansvar ved at indgå i et egentligt partnerskab om at skabe økonomisk værdi, serviceværdi og rådgivningsværdi til kunden. Partnerskabet hviler på pensionsaftalen mellem PFA og kunden. Hertil kommer det ekstra, som parterne bibringer samarbejdet ved at vise en særlig vilje til at indgå i et forpligtende partnerskab. For PFA er det følgende: Tillid Pensionspartnerskabet er først og fremmest baseret på tillid og dernæst på en konkret aftale. Tillid til at parterne kan løse enhver udfordring på tilfredsstillende vis for begge. Vi er overbeviste om, at den værdi, vi løbende tilfører hinanden, vil udgøre den reelle sammenhængskraft for et langvarigt samarbejde mellem kunden og PFA. Ansvarlighed For PFA er et partnerskab udtryk for mere end de ord, der står i aftalen. Det er også den ånd, der ligger bag, og som udgør limen i en dagligdag, der fungerer. Tilgangen til samarbejdet er base ret på afstemning af forventninger, opstilling af målepunkter for succes og en fastlagt opfølgning. Resultatorienteret PFA s forretningsmodel med kundeejerskab, lave omkostninger og højt afkast som centrale elementer, gør os i stand til at skabe løsninger, der først og fremmest sikrer værdiskabelsen til kunderne. Dette konstante fokus på værdiskabelse sikrer, at vi skaber bedre resultater på kort og lang sigt. Integritet Som specialist har vi rendyrket kompetencerne inden for liv og pension, og vi lægger hele virksomhedens energi alene i pensionspartnerskabet. PFA repræsenterer ingen andre forretningsområder og interesser. Det giver integritet og fokus. Tankerne bag PFA s forretningsansvar, og hvordan vi udlever det i hverdagen, bliver uddybet i selskabets CSR-rapport med rapportering, der følger guidelines fra Global Reporting Initiative under FN. Rapporten offentliggøres på pfa.dk efter PFA s generalforsamling den 25. april Med venlig hilsen Ordentlighed En effektiv hverdag er en søjle i det daglige samarbejde. Vi forpligter os til at løse pensionsopgaverne effektivt, herunder prissætte vilkår og forsikringer og afgøre udbetalinger ud fra fair og ordentlige principper. Vi ønsker højst mulig åbenhed mellem parterne om vilkår. Svend Askær Bestyrelsesformand Henrik Heideby Koncernchef og CEO Årsrapport PFA Holding

8 Året i højdepunkter JANUAR 2011 Analyse: PFA leverede branchens bedste afkast i markedsrente Analysebureauet Morningstar vurderede de pensionsselskaber, der var bedst til unit link i 2010 og på tre års sigt. Analysen dækkede puljerne, hvor pensionsselskaberne har sammensat investeringerne efter pensionskundernes ønske om risiko. Det er disse puljer, som langt de fleste har placeret deres pensionspenge i, når de sparer op til markedsrente. Analysen viste, at PFA Pension kom ud med bedste afkast efter omkostninger i 2010 uanset risikoniveau. Også på tre års sigt lå PFA helt i toppen. Ifølge analysen havde PFA opnået de høje afkast samtidig med, at pensionskunderne havde lav risiko. Dansk Supermarkeds ledere skiftet til PFA Første januar fik alle ledere i Dansk Supermarked en ny pensionsordning i PFA. Som en del af rådgivningen tog PFA en ny vend skærmen funktionalitet i brug, så kunderne via deres egen pc kunne følge med på de skærmbilleder, PFA rådgiver ud fra. Samtidig fik mange ledere aftenrådgivning over telefonen, da det passede bedst til deres arbejdssituation. Dansk Supermarkeds øvrige medarbejdere var i forvejen pensionskunder i PFA. Prisfald på forsikringer på op til 30 pct. PFA satte priserne på en række forsikringsdækninger ned fra begyndelsen af Kunderne oplevede således prisfald på op til 25 pct. på forsikring mod tab af erhvervsevne og op til 30 pct. på livsforsikring. Kunder i gennemsnitsrente opdelt efter garantier Efter nye brancheregler fra Finanstilsynet opdelte PFA pr. 1. januar kunderne med gennemsnitsrente i fire rentegrupper fordelt efter grundlagsrenter samt i risiko- og omkostningsgrupper. Investeringsaktiverne blev fordelt på de enkelte rentegrupper, som fik hver deres investeringsstrategi med henblik på at optimere afkastet for den enkelte pensionsopsparer. MARTS 2011 PFA - bedste omdømme hos forbrugerne PFA s omdømme var i særklasse blandt pensionsselskaberne. Analysebureauet Infomedia fulgte udviklingen i forbrugernes vurdering af 500 brands i Norden. Udviklingen i PFA s omdømme blev opgjort hvert kvartal og blev målt i Q1 til 9,0 op fra 8,2 i Q Der indgår seks parametre i Infomedias/You Gov brand-score: Generelt indtryk af brandet Forbindes brandet med god kvalitet Stolthed over at arbejde for virksomheden Giver brandet værdi for pengene Kundetilfredshed Villighed til at anbefale brandet til andre. APRIL 2011 Udvidet rapportering om forretningsansvar I første halvår videreudviklede PFA sine indsatser for ansvarlige investeringer og styrkede indsatsen for aktivt ejerskab. Kernen i et aktivt ejerskab er dialog med de virksomheder, PFA har investeret i, og vi indførte blandt andet en ny proces for stemmeafgivelse på udenlandske selskabers generalforsamlinger. Det betyder, at PFA i stigende grad stemmer sammen med andre investorer. Den 29. april udkom PFA s anden CSR-rapport i forbindelse med selskabets generalforsamling. Rapporten var en udvidet rapportering i forhold til året før og beskrev PFA s indsatser. Som noget nyt udkom rapporten udelukkende digitalt, og den kan hentes på PFA s hjemmeside pfa.dk/csr. 8 Årsrapport PFA Holding 2011

9 MAJ 2011 PFA i ny ejendomsinvesteringsfond PFA stiftede sammen med ATP, Industriens Pension og Ejendomsselskabet Norden A/S udviklingsselskabet Norden IV K/S, der skal investere i erhvervsejendomme for 1,8 mia. kroner. PFA ejer 32 pct. af fonden, som administreres af Ejendomsselskabet Norden A/S. Fonden investerer i ejendomme i København og omegn, hvor aktiv management kan skabe særlig værditilvækst. Det er ofte ejendomme, der står helt eller delvist tomme, eller hvor lejeforholdene ikke afspejler de aktuelle markedsforhold. Fondens første ejendomskøb var SCALA-bygningen på Axeltorv i København. Imagefremgang til PFA blandt beslutningstagere PFA gik syv pladser frem til en placering som nummer 45 på den årlige imagemåling blandt danske beslutningstagere foretaget af Berlingske Nyhedsmagasin. Dermed fortsatte den markante fremgang fra 2009, hvor PFA gik 30 pladser frem. Bag fremgangen lå især en mere positiv vurdering af kompetencerne hos PFA s medarbejdere samt af kvaliteten i PFA s produkter og services. Fremgangen var særlig positiv, da vurderingen af pensionsselskaberne generelt gik tilbage. PFA styrkede således sin position i markedet. I undersøgelsen indgik 140 virksomheder, som erhvervsledere vurderede på ni imageparametre. PFA lancerede ny markedsposition PFA lancerede en ny markedsposition med et corporate concept med formulering af en vision, mission og værdier samt tilhørende corporate identity program. At være velforberedte, veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA s markedsposition, som vi kalder en kvalificeret anbefaling. Den tilhørende mediekampagne blev vel modtaget og vandt blandt andet Auroras publikumspris i maj. JUNI 2011 PFA investerer i Carlsberg Byen PFA gav tilsagn om at erhverve 19,99 pct. af udviklingsprojektet Carlsberg Byen. Sælger er Carlsberg der, ligesom Realdania, fortsat vil eje 25 pct. i Carlsberg Byen. Deltagelse er betinget af, at det lykkes at finde investorer til de resterende 30 pct. Carlsberg Byen er den tidligere bryggeribydel i Valby, hvor Carlsberg har haft hovedsæde siden Carlsberg Byen dækker mere end m 2 byggeret, og udviklingen forventes at strække sig over 20 år med udviklingsaktiviteter fordelt over hele perioden. Reserver med ved skifte til PFA Plus Når pensionskunderne vælger PFA Plus og flytter deres opsparede depot fra gennemsnitsrente, kan de få en ideel andel af de fælles reserver med. PFA åbnede i første omgang for et overførselstillæg i en periode i juni og for anden gang i september, hvor relevante kunder modtog et brev med tilbud om overførsel. Størrelsen på tillægget afhang af rentegruppens reserver og vil som hovedregel være større for ældre pensionsopsparinger end for yngre. Fra 1. november tilbød PFA løbende mulighed for at flytte depoter med reserver, og tillægget blev herefter beregnet for en måned ad gangen. PFA parat med ½ milliard til vækstvirksomheder PFA Pension stod klar med 520 mio. kroner til investering i vækstvirksomheder gennem Dansk Vækstkapital. PFA var første kommercielle aktør, der gav et konkret tilsagn. Pensionsbranchen og regeringen aftalte tidligere på året, at pensionsselskaberne samt ATP og LD skal indskyde 5 mia. kroner i Dansk Vækstkapital, der skal stille kapital til rådighed for iværksættere og mindre vækstvirksomheder. PFA bidrog således til dansk innovation og vækst hos små og mellemstore virksomheder. Årsrapport PFA Holding

10 PFA vandt ejendomspris For andet år i træk modtog PFA Ejendomme international anerkendelse, da årets europæiske priser blev uddelt ved IPE Real Estate Award i Amsterdam. PFA Ejendomme fik i 2010 prisen for Bedste institutionelle investor i de nordiske lande og vandt i 2011 i kategorien Best Core Investment. Juryen tildelte PFA prisen med begrundelserne: PFA s gode afkast i 2010 til trods for vanskelige markedsforhold PFA s fokus på lejere og på kontrakter leverede en god indtægt og en høj udlejningsprocent PFA s løbende markedsundersøgelser, som sikrede investeringer i vækstområder nationalt og internationalt. JULI 2011 Omkostningsmåler viste lave omkostninger hos PFA Kunderne i PFA Plus sparede op med lave omkostninger i forhold til tilsvarende produkter i markedet. Det fremgik tydeligt af de nye web-baserede omkostningsmålere, som pensionsselskaberne offentliggjorde 1. juli. Målerne viste både direkte og indirekte omkostninger som årlig omkostning i procent eller i kroner og øre. I en sammenligning af pensionsselskaberne omtalt i Berlingske Tidende 2. juli 2011 lå ÅOP i livscyklus-produkter fra 0,70 til 1,11 pct. med PFA Plus som det billigste. AUGUST mio. kroner tilbage til kunderne PFA sendte ca. 220 mio. kroner tilbage til pensionskunder med færre forsikringsudbetalinger end forventet. Det drejer sig om ordninger med en særlig aftale om udbetaling af overskud. Det var glædeligt, at den øgede fokus på sundhed og forebyggelse så ud til at virke. Jo bedre kunderne er til at passe på dem selv og deres helbred, jo flere penge er der at fordele. SEPTEMBER 2011 PFA Plus - det foretrukne produkt blandt C20-selskaber PFA Plus er det foretrukne pensionsprodukt hos de største danske virksomheder alene i C20-indekset havde ni virksomheder valgt PFA Plus til deres medarbejdere. Ved årets udgang var dette tal steget til 10. OKTOBER 2011 Første AMP-kunde på PFA Plus var Dansk Erhverv PFA indgik en aftale med den første overenskomstmæssige kunde om at komme over på PFA Plus. Det var rammeaftalen med Dansk Erhverv, der blev fornyet, hvorefter knap 1 mia. kroner i årlig præmie kan konverteres over i markedsrente. Alle nye medlemmer af Dansk Erhverv vil automatisk blive tilbudt PFA Plus. Dansk Erhverv repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse, velfærd og transport. De Samvirkende Købmænd ny kunde 1. oktober trådte en ny pensionsaftale i kraft mellem De Samvirkende Købmænd og PFA Pension. Aftalen blev indgået på baggrund af DSK s medlemskab af Dansk Erhverv, som samarbejder med PFA gennem Dansk Erhverv Pension. Aftalen gav købmændene og deres medarbejdere lave omkostninger og lave forsikringspriser i PFA s markedsrenteprodukt PFA Plus. DSK s medlemmer står for næsten 1/3 af dagligvaresalget i Danmark købmænd er med i DSK, og de beskæftiger mere end butiksansatte. Facebook-succes skabte støtte til Hospitalsklovne PFA Brug Livet Fonden støtter ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Årets hjertesag blev Danske Hospitalsklovne, der modtager kroner samt hjælp fra PFA for at skabe opmærksomhed om hjertesagen. Prisen skal gå til at uddanne nye hospitalsklovne. Fonden donerede også kroner til TUBA rådgivning til unge i alkoholramte familier. PFA etablerede fonden for at lade ildsjælene selv komme til orde og skabe opmærksomhed og opbakning til deres egen hjertesag. Derfor valgte PFA i 2011 facebook som platform for fonden og som rammen om den årlige afstemning. Næsten personer stemte på en af de godt 200 indstillede hjertesager. Siden har under kampagnen været blandt de 10 Årsrapport PFA Holding 2011

11 absolut hurtigst voksende facebook-sider i Danmark. Styrket international rådgivning PFA lancerede et nyt koncept PFA International Rådgivning for at styrke PFA s rådgivning på engelsk til internationale medarbejdere, der har en PFA Plusordning. Som et led i lanceringen af det nye koncept åbnede PFA op for en fyldestgørende udgave af pfa.dk på engelsk. NOVEMBER 2011 Dansk Landbrugsrådgivning valgte PFA PFA og Dansk Landbrugsrådgivning indgik med virkning fra 1. januar 2012 en rammeaftale for 32 rådgivningscentre. Dansk Landbrugsrådgivning ejes af danske landmænd gennem lokalforeningerne og organisationen Landbrug & Fødevarer. Hele 90 procent af alle danske landmænd er organiseret herigennem, og de får nu det førende pensionsprodukt PFA Plus. Den nye rammeaftale markerede et gennembrud for PFA for denne type kunder. Danfoss valgte PFA som pensionspartner Industrikoncernen Danfoss valgte at skifte pensionspartner til PFA pr. 1. januar Senere i 2012 skifter Sauer Danfoss også pensionsleverandør til PFA. Koncernen får PFA Plus. Kontrakten med PFA gælder ca ansatte i Danmark. Alle disse omfattes også af PFA Helbredssikring. Ud over Danfoss har Sauer Danfoss (ca. 600 ansatte) også valgt PFA som fremtidig samarbejdspartner. Ny forsknings- og erhvervspark i PFA-ejendom Nokia Danmark A/S, Aalborg Universitet og PFA Ejendomme indgik en aftale om, at det nuværende Nokia udviklingscenter i København vil blive overført til Aalborg Universitet med start fra januar Hermed planlægger universitetet et af Danmarks mest nyskabende privat-offentlige samarbejder om anvendt forskning i danske virksomheder. Nokia donerede samtidig forskningsudstyr fra de eksisterende faciliteter til det kommende Copenhagen Innovation Center, hvor opstartsvirksomheder, vækstvirksomheder, forskere og studerende skal arbejde tæt sammen. PFA morgen brief til topledere PFA søsatte en ny executive seminarrække PFA morgen brief for ledende medarbejdere i dansk erhvervsliv. PFA ønskede at skabe en platform for topledere, hvor de kan dele viden og erfaringer. Det kan fx være om temaer som vækst og innovation. Derudover ønskede vi at styrke relationerne til eksisterende kunder og skabe nye relationer. Mellem ledere deltog på hver af de to første arrangementer, hvor hhv. Carlsbergs bestyrelsesformand Povl Krogsgaard-Larsen og CEO for Metro International, Per Mikael Jensen, var gæstetalere. DECEMBER 2011 Mediernes Pension valgte PFA Mediernes Pension valgte PFA som leverandør af den obligatoriske gruppeforsikring til journalister og mediechefer, som også kan vælge PFA Plus til deres opsparing. Dermed blev PFA igen hovedleverandør til de ansatte i medieverdenen. Med den nye aftale styrkedes samarbejdet mellem PFA og en lang række mediehuse, der allerede i dag har pensionsaftaler med PFA for øvrige faggrupper. Samtidig cementerede PFA sin position som den foretrukne pensionspartner for de store funktionærorganisationer i Danmark. Siemens Wind Power ny kunde hos PFA Siemens Wind Power med cirka omfattede medarbejdere valgte PFA som fremtidig pensionsleverandør. Siemens Danmark har været kunde i PFA i 25 år, og Siemens-koncernen ønskede én pensionspartner til alle selskaber i Danmark. Koncernens medarbejdere får nu tilbudt PFA Plus. Med den nye ordning fulgte også en PFA Helbredssikring til godt medarbejdere. Årsrapport PFA Holding

12 12 Årsrapport PFA Holding 2011

13 Kliché #6: Brug en rockstjerne til at gøre produktet mere sexet I massemedierne karikerer PFA åbenlyst de klassiske klichéer fra traditionel finansiel markedsføring. Det kalder vi for nonsense kommunikation. Vi bruger kendte mennesker, der i anti-reklamer spiller sig selv og fortæller, at ordentlig rådgivning ikke handler om blikfang og overfladiske udsagn. Ordentlig rådgivning kræver, at man møder PFA. Kun på den måde kan vi uddybe og forklare alle aspekterne ved en pensionsordning. Og ikke mindst give en kvalificeret anbefaling. Årsrapport PFA Holding

14 Salg og rådgivning I PFA veksler vi viden til værdi for kunderne. Og skaber værdi på flere niveauer både økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi var et særdeles positivt år for PFA i arbejdet med kunderne. Der var en underliggende solid og kontrolleret vækst i indbetalingerne i et marked, der ellers var præget af økonomiske opbremsning og politiske indgreb. PFA mistede ikke en eneste direkte betjent storkunde i Hertil kom, at PFA s pensionsrådgivere havde et travlt år med et historisk højt salg til pensionskunderne. Igennem hele året var salg af pensionsordninger til mindre og mellemstore virksomheder stabilt, og sidst på året valgte ydermere en række meget store virksomheder og organisationskunder PFA som ny leverandør. Samlede indbetalinger De samlede indbetalinger til PFA-koncernen udgjorde 17,7 mia. kroner i 2011 mod 16,3 mia. kroner året før, når der ses bort fra et ekstraordinært indskud fra to pensionskasser i Det svarede til en samlet robust vækst på 9 pct. Væksten skyldtes tilgang af nye kunder fra andre pensionsselskaber og mersalg til eksisterende kunder. Salgsorganisationen havde hele året fokus på at fastholde eksisterende større virksomheds- og organisationskunder gennem tætte relationer og tilbud om en overgang til PFA Plus. Denne konvertering forløb hurtigere end forventet, og blandt de store kunder lå en tredjedel af præmieomsætningen i PFA Plus ultimo året. Alt i alt udgjorde indbetalingerne til markedsrente 47 pct. af de samlede indbetalinger mod 24 pct. i I 2009 var markedsrenteandelen af indbetalingerne 12 pct. Indbetalinger, PFA-koncernen Mio. kr Løbende indbetalinger Indbetalinger, gruppeliv Indskud og overførsler * Indbetalinger i alt * Indbetalinger for 2010 eksklusive ekstraordinære indskud på 2,2 mia. kroner i forbindelse med, at to pensionskasser flyttede deres pensionsordninger til PFA. Også små og mellemstore kunder fik tilbudt overgang til PFA Plus. Effekten af nysalg og konvertering til PFA Plus betød, at der ultimo året var pensionskunder i PFA Plus. Indbetalinger til markedsrente i pct. af samlede indbetalinger 50 Kundetilfredsheden hos beslutningstagere i store og små virksomheder og organisationer og hos pensionskunderne var stigende. Den høje tilfredshed var både i selve salgs- og rådgivningssituationen, men også i kundebetjeningen ved eksempelvis udbetalingen af en pension eller forsikring. PFA s omdømme blev også vurderet mere positivt igennem 2011 af såvel beslutningstagerne som forbrugerne generelt Årsrapport PFA Holding 2011

15 Markedsposition og omdømme PFA lancerede sin nye markedsposition i maj, hvilket har gennemsyret aktiviteter i hele virksomheden i resten af At være velforberedte, veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA s markedsposition. Kernen er at bringe den samlede viden i PFA i spil på den bedst mulige måde eksternt og internt. Det kalder vi en kvalificeret anbefaling. For kunderne betyder det en klarere opfattelse af PFA. De foretrækker PFA, fordi de får en kvalificeret anbefaling baseret på objektiv faglig viden og subjektiv indsigt i kundens behov. Opgaven er at veksle den samlede viden i PFA til værdi for den enkelte kunde via de anbefalinger, vi giver. I 2011 blev PFA omtalt gange i landsdækkende medier, hvilket var mere end omtalen af PFA s tre største konkurrenter tilsammen. Omtalen af PFA var også den mest positive i sektoren. PFA har det bedste omdømme i pensionsbranchen. PFA s omdømme blev blandt andet målt af analyseinstituttet Infomedia. Målinger blandt den brede befolkning placerede PFA som nr. 6 på top ti-listen over de finansielle virksomheder med bedste omdømme ultimo PFA har bedste omdømme blandt pensionsselskaberne Konkurrent 1 Konkurrent 2 Konkurrent Kilde: Infomedia/You Gov. Årsrapport PFA Holding

16 Rådgivning Rådgivning om pensionsopsparing er vigtigere end nogensinde. Nye muligheder og nye produkter i kombination med mange nye regler samt relativ lav opmærksomhed hos forbrugerne giver pensionsselskaberne en meget vigtig rolle i at sikre opsparerne bedst mulige vilkår og en pensionsordning, der passer til deres behov. Den personlige rådgivning er helt essentiel i den sammenhæng. PFA Optimator et rådgivningsværktøj, der proaktivt udvikler pensionsordningen, PFA International Rådgivning en opsamling på rådgivning om pensions- og skatteforhold for ind- og udstationerede medarbejdere, C20-pakken et mødekoncept der sikrer høj kvalitet og en ensartet præsentation af PFA og PFA morgen brief en foredragsrække med omkring 10 årlige oplæg fra topledere i dansk erhvervsliv. PFA gennemførte over rådgivningssamtaler ca flere samtaler end i 2010 og flere end i Samlet leverede pensionsrågivning et mersalg for 3,3 mia. kroner. Det er 800 mio. kroner bedre end rådgivernes mersalg i 2010 og højere end nogensinde før i PFA s historie. Niveauet for kundetilfredsheden med selve rådgivningssamtalen blev fastholdt på et meget højt niveau. Rådgivningssamtalen er uhyre vigtig for, at pensionskunderne får foretaget de mest gunstige valg i forhold til deres behov for forsikring og opsparing. Som led i den nye markedsposition var en kvalificeret rådgivning og en god kundeoplevelse helt essentielt, og PFA tog en række initiativer for at øge kundernes samlede oplevelse. Videreuddannelse af PFA s pensionsrådgivere fokuserede på behovsafdækning, ligesom anvendelsen af ny teknologi gjorde formidlingen af produktet lettere. Således blev en ipad en del af rådgivernes hverdag med de muligheder for god formidling, den rummer. De nye ipads bruges af rådgiverne til at fastlægge kundens behov og til at sikre information om kunden, før det enkelte møde finder sted. Rådgivningscentret havde igennem hele 2011 en meget høj tilgængelighed med korte svartider på telefoner og mails. Kunderne kvitterede for det høje serviceniveau med en tilsvarende høj kundetilfredshed. Den nye finanslov fra december indeholdte en række skatteændringer, der vil svække incitamentet til at spare op til pension. Det var særligt nedsættelsen af fradrag for opsparing i ratepension til kroner årligt samt den øgede PAL-beskatning. Ændringerne i finansloven samt planerne i partiernes politiske grundlag fra folketingsvalget betød en øget informationsindsats fra PFA sidst på året. Og det vil også medføre et øget behov for rådgivning i Ny Letpension I løbet af 2011 blev alle PFA s eksisterende aftaler med pengeinstitutterne samlet i en ny fælles aftale og bestand under Letpension. Ligesom produkterne blev inkorporeret i en ny fælles produktlinje. Det vil tilsammen medføre en bedre kundeoplevelse, øget konkurrencedygtighed og større gennemsigtighed. For at synliggøre og samle PFA s services og tilbud over for beslutningstagerne definerede vi 14 rådgivningskoncepter. Dermed sikrede vi en ensartet præsentation af PFA s produkter og services, og at de imødekom kundens behov og blev vist på en forenklet og overskuelig måde. Koncepterne styrkede de eksisterende tilbud og services og rummede også nye tiltag. I 2011 introducerede vi Dermed er PFA klar til de nye muligheder i markedet sammen med Letpension og pengeinstitutterne, som de ændrede skatteregler i finansloven for 2012 åbner op for. Salget via Letpension rundede risikoforsikringer i 2011, og sammen med livrenteindbetalingerne oversteg den samlede omsætning fra området 1 mia. kroner. 16 Årsrapport PFA Holding 2011

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012 1/7 Der er som formand for PFA grund til at være optimist. 2011 markerer nemlig en væsentlig milepæl for PFA.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015 Digitaliseret pensionsrådgivning Danmarks tredjestørste pensionsselskab 300.000 kunder AMP- og firmaordninger 257 mia. kr. i aktiver 7,8 mia. kr. i årlige indbetalinger 7,2

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere