Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 11"

Transkript

1 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011

2 2 Årsrapport PFA Holding 2011

3 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S PFA Soraarneq, forsikringsaktie selskab (76 %) Holdingselskabet Funktionær Pension (52 %) PFA Portefølje Administration A/S PFA Professionel Forening Funktionær Pension, pensionsforsikringsaktieselskab PFA s historie går tilbage til Selskabet holder fortsat den oprindelige begrænsning om udbytte i hævd, således at maksimalt 5 pct. af aktiekapitalen på 1 mio. kroner, svarende til kroner, kan udbetales som udbytte til aktionærerne. Denne begrænsning i udbytte kombineret med PFA s unikke forretningsmodel er grundlaget for PFA s status som kundeejet virksomhed med formål om at skabe størst mulig værdi til kunderne. Aktionærer er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra PFA-Fonden uddeler penge til aktiviteter til gavn for nuværende og pensionerede medarbejdere i PFA. Bestyrelsen i PFA Holding er identisk med bestyrelsen i PFA Pension. Årsrapporten omhandler PFA-koncernen. Koncernregnskabet omfatter: PFA Holding A/S (moderselskab) PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab PFA Ejendomme A/S PFA Invest International A/S med datterselskaber PFA Senior A/S PFA Sundhed A/S PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S PFA Portefølje Administration A/S Funktionær Pension, pensionsforsikringsaktieselskab Hertil kommer to associerede selskaber: ATPFA K/S Irish Foresty Investments Holding A/S Årsrapport PFA Holding

4 En kvalificeret anbefaling Pensionsopsparing er et komplekst og vigtigt område. Derfor er PFA s position som den førende aktør på markedet med en omfattende viden om pension et stærkt kort. Den viden vil vi omsætte til reel værdi for kunderne og skabe økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi. PFA lancerede i 2011 en ny markedsposition med vision, mission og værdier samt tilhørende designprogram. At være velforberedte, veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA s markedsposition, som vi kalder en kvalificeret anbefaling. Den tilhørende mediekampagne blev vel modtaget og vandt blandt andet Auroras publikumspris i maj. Billederne i årsrapporten 2011 stammer fra vores markedsføring.

5 Indholdsfortegnelse Forord stærkt 2011 i korte træk 6 Året i højdepunkter 8 Koncernberetning Salg og rådgivning 14 Sundhed, forebyggelse og kundeservice 20 Ledelse og organisation 23 Investering positive investeringsafkast 10 år i træk 27 Risikoeksponering og -styring 34 Udviklingen i reserver 38 Værdiskabelse 41 Årets resultat 43 Datterselskaber 46 Forventninger til Regnskab Femårsoversigt 56 Påtegninger 57 Resultatopgørelse 60 Balance 62 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold 64 Noter til resultatopgørelse og balance 65 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 85

6 Forord stærkt 2011 i korte træk 2011 blev et vanskeligt år for den globale økonomi. En række begivenheder skabte frygt for en ny global recession, hvilket har ramt aktiemarkederne. Disse makroøkonomiske forhold havde stor betydning for den finansielle sektor, der også omfatter pensionssektoren. Det er derfor særdeles tilfredsstillende, at PFA-koncernen samlet set opnåede et investeringsafkast på 27,2 mia. kroner mod 20,2 mia. kroner året før. påvirket af en række engangsposter, der medførte et ekstraordinært lavt omkostningsniveau. Koncernens samlede resultat før skat var et overskud på 617 mio. kroner mod 580 mio. kroner i Årets nettoresultat blev på 460 mio. kroner, hvilket anses for tilfredsstillende. Målt på balancen voksede koncernen fra 299 mia. kroner ultimo 2010 til 325 mia. kroner ultimo Hermed har PFA hvert eneste år siden 2001 leveret positive investeringsafkast. Det viser, at selskabet er i stand til at operere under forskellige konjunkturforløb. Koncernens egenkapital udgjorde 5,7 mia. kroner, mens KundeKapital blev øget til 15,5 mia. kroner, begge tal ultimo Solvensdækningen var ved årets slutning 190 pct. Forretningsomfanget med kunderne i 2011 udgjorde 17,7 mia. kroner i form af indbetalinger. Og hensættelser til forsikringskontrakter mv. udgjorde 282,4 mia. kroner ultimo I 2010 var tallet for indbetalinger 16,3 mia. kroner, når der ses bort fra 2,2 mia. kroner i ekstraordinære indskud fra to pensionskasser, der flyttede deres pensionsordninger til PFA. Ultimo 2010 udgjorde hensættelser til forsikringskontrakter mv. 258,2 mia. kroner. Forretningsomfanget er hermed steget med 9,4 pct blev præget af en række nyudviklinger, tilgang af en række nye større pensionsordninger, implementering af nye lovgivningsinitiativer samt fortsat opdatering af PFA s langsigtede strategi som ledende pensionsleverandør på det danske marked. Forretningssansvar PFA har i 2011 formuleret en politik for virksomhedens forretningsansvar og etik. Politikken er både en ramme for virksomhedens forretningsudøvelse samt en rettesnor for adfærd i PFA. PFA udbetalte et markant øget beløb til kunderne på i alt 15,4 mia. kroner mod 12,9 mia. kroner året før. Det dækker udbetalinger til pension og forskellige forsikringsudbetalinger. Det samlede beløb i pensionsafkastskat blev på 3,9 mia. kroner, der indbetales til Skat i Som landets største kommercielle pensionsselskab varetager vi en betroet opgave med at forvalte danskernes pensionsmidler. PFA s kundeejerskab er et fundament, som giver en særlig mulighed og forpligtelse til at skabe størst mulig langsigtet værdi for kunderne ud fra et ansvarligt grundlag. De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 0,8 mia. kroner en stigning på 0,2 mia. kroner i forhold til året før var imidlertid PFA s forretningsansvar er udviklet over de seneste 100 år og står sin prøve i et dagligt samarbejde med hovedparten af de største virksomheder og organisationer herhjemme. 6 Årsrapport PFA Holding 2011

7 PFA udviser forretningsansvar ved at indgå i et egentligt partnerskab om at skabe økonomisk værdi, serviceværdi og rådgivningsværdi til kunden. Partnerskabet hviler på pensionsaftalen mellem PFA og kunden. Hertil kommer det ekstra, som parterne bibringer samarbejdet ved at vise en særlig vilje til at indgå i et forpligtende partnerskab. For PFA er det følgende: Tillid Pensionspartnerskabet er først og fremmest baseret på tillid og dernæst på en konkret aftale. Tillid til at parterne kan løse enhver udfordring på tilfredsstillende vis for begge. Vi er overbeviste om, at den værdi, vi løbende tilfører hinanden, vil udgøre den reelle sammenhængskraft for et langvarigt samarbejde mellem kunden og PFA. Ansvarlighed For PFA er et partnerskab udtryk for mere end de ord, der står i aftalen. Det er også den ånd, der ligger bag, og som udgør limen i en dagligdag, der fungerer. Tilgangen til samarbejdet er base ret på afstemning af forventninger, opstilling af målepunkter for succes og en fastlagt opfølgning. Resultatorienteret PFA s forretningsmodel med kundeejerskab, lave omkostninger og højt afkast som centrale elementer, gør os i stand til at skabe løsninger, der først og fremmest sikrer værdiskabelsen til kunderne. Dette konstante fokus på værdiskabelse sikrer, at vi skaber bedre resultater på kort og lang sigt. Integritet Som specialist har vi rendyrket kompetencerne inden for liv og pension, og vi lægger hele virksomhedens energi alene i pensionspartnerskabet. PFA repræsenterer ingen andre forretningsområder og interesser. Det giver integritet og fokus. Tankerne bag PFA s forretningsansvar, og hvordan vi udlever det i hverdagen, bliver uddybet i selskabets CSR-rapport med rapportering, der følger guidelines fra Global Reporting Initiative under FN. Rapporten offentliggøres på pfa.dk efter PFA s generalforsamling den 25. april Med venlig hilsen Ordentlighed En effektiv hverdag er en søjle i det daglige samarbejde. Vi forpligter os til at løse pensionsopgaverne effektivt, herunder prissætte vilkår og forsikringer og afgøre udbetalinger ud fra fair og ordentlige principper. Vi ønsker højst mulig åbenhed mellem parterne om vilkår. Svend Askær Bestyrelsesformand Henrik Heideby Koncernchef og CEO Årsrapport PFA Holding

8 Året i højdepunkter JANUAR 2011 Analyse: PFA leverede branchens bedste afkast i markedsrente Analysebureauet Morningstar vurderede de pensionsselskaber, der var bedst til unit link i 2010 og på tre års sigt. Analysen dækkede puljerne, hvor pensionsselskaberne har sammensat investeringerne efter pensionskundernes ønske om risiko. Det er disse puljer, som langt de fleste har placeret deres pensionspenge i, når de sparer op til markedsrente. Analysen viste, at PFA Pension kom ud med bedste afkast efter omkostninger i 2010 uanset risikoniveau. Også på tre års sigt lå PFA helt i toppen. Ifølge analysen havde PFA opnået de høje afkast samtidig med, at pensionskunderne havde lav risiko. Dansk Supermarkeds ledere skiftet til PFA Første januar fik alle ledere i Dansk Supermarked en ny pensionsordning i PFA. Som en del af rådgivningen tog PFA en ny vend skærmen funktionalitet i brug, så kunderne via deres egen pc kunne følge med på de skærmbilleder, PFA rådgiver ud fra. Samtidig fik mange ledere aftenrådgivning over telefonen, da det passede bedst til deres arbejdssituation. Dansk Supermarkeds øvrige medarbejdere var i forvejen pensionskunder i PFA. Prisfald på forsikringer på op til 30 pct. PFA satte priserne på en række forsikringsdækninger ned fra begyndelsen af Kunderne oplevede således prisfald på op til 25 pct. på forsikring mod tab af erhvervsevne og op til 30 pct. på livsforsikring. Kunder i gennemsnitsrente opdelt efter garantier Efter nye brancheregler fra Finanstilsynet opdelte PFA pr. 1. januar kunderne med gennemsnitsrente i fire rentegrupper fordelt efter grundlagsrenter samt i risiko- og omkostningsgrupper. Investeringsaktiverne blev fordelt på de enkelte rentegrupper, som fik hver deres investeringsstrategi med henblik på at optimere afkastet for den enkelte pensionsopsparer. MARTS 2011 PFA - bedste omdømme hos forbrugerne PFA s omdømme var i særklasse blandt pensionsselskaberne. Analysebureauet Infomedia fulgte udviklingen i forbrugernes vurdering af 500 brands i Norden. Udviklingen i PFA s omdømme blev opgjort hvert kvartal og blev målt i Q1 til 9,0 op fra 8,2 i Q Der indgår seks parametre i Infomedias/You Gov brand-score: Generelt indtryk af brandet Forbindes brandet med god kvalitet Stolthed over at arbejde for virksomheden Giver brandet værdi for pengene Kundetilfredshed Villighed til at anbefale brandet til andre. APRIL 2011 Udvidet rapportering om forretningsansvar I første halvår videreudviklede PFA sine indsatser for ansvarlige investeringer og styrkede indsatsen for aktivt ejerskab. Kernen i et aktivt ejerskab er dialog med de virksomheder, PFA har investeret i, og vi indførte blandt andet en ny proces for stemmeafgivelse på udenlandske selskabers generalforsamlinger. Det betyder, at PFA i stigende grad stemmer sammen med andre investorer. Den 29. april udkom PFA s anden CSR-rapport i forbindelse med selskabets generalforsamling. Rapporten var en udvidet rapportering i forhold til året før og beskrev PFA s indsatser. Som noget nyt udkom rapporten udelukkende digitalt, og den kan hentes på PFA s hjemmeside pfa.dk/csr. 8 Årsrapport PFA Holding 2011

9 MAJ 2011 PFA i ny ejendomsinvesteringsfond PFA stiftede sammen med ATP, Industriens Pension og Ejendomsselskabet Norden A/S udviklingsselskabet Norden IV K/S, der skal investere i erhvervsejendomme for 1,8 mia. kroner. PFA ejer 32 pct. af fonden, som administreres af Ejendomsselskabet Norden A/S. Fonden investerer i ejendomme i København og omegn, hvor aktiv management kan skabe særlig værditilvækst. Det er ofte ejendomme, der står helt eller delvist tomme, eller hvor lejeforholdene ikke afspejler de aktuelle markedsforhold. Fondens første ejendomskøb var SCALA-bygningen på Axeltorv i København. Imagefremgang til PFA blandt beslutningstagere PFA gik syv pladser frem til en placering som nummer 45 på den årlige imagemåling blandt danske beslutningstagere foretaget af Berlingske Nyhedsmagasin. Dermed fortsatte den markante fremgang fra 2009, hvor PFA gik 30 pladser frem. Bag fremgangen lå især en mere positiv vurdering af kompetencerne hos PFA s medarbejdere samt af kvaliteten i PFA s produkter og services. Fremgangen var særlig positiv, da vurderingen af pensionsselskaberne generelt gik tilbage. PFA styrkede således sin position i markedet. I undersøgelsen indgik 140 virksomheder, som erhvervsledere vurderede på ni imageparametre. PFA lancerede ny markedsposition PFA lancerede en ny markedsposition med et corporate concept med formulering af en vision, mission og værdier samt tilhørende corporate identity program. At være velforberedte, veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA s markedsposition, som vi kalder en kvalificeret anbefaling. Den tilhørende mediekampagne blev vel modtaget og vandt blandt andet Auroras publikumspris i maj. JUNI 2011 PFA investerer i Carlsberg Byen PFA gav tilsagn om at erhverve 19,99 pct. af udviklingsprojektet Carlsberg Byen. Sælger er Carlsberg der, ligesom Realdania, fortsat vil eje 25 pct. i Carlsberg Byen. Deltagelse er betinget af, at det lykkes at finde investorer til de resterende 30 pct. Carlsberg Byen er den tidligere bryggeribydel i Valby, hvor Carlsberg har haft hovedsæde siden Carlsberg Byen dækker mere end m 2 byggeret, og udviklingen forventes at strække sig over 20 år med udviklingsaktiviteter fordelt over hele perioden. Reserver med ved skifte til PFA Plus Når pensionskunderne vælger PFA Plus og flytter deres opsparede depot fra gennemsnitsrente, kan de få en ideel andel af de fælles reserver med. PFA åbnede i første omgang for et overførselstillæg i en periode i juni og for anden gang i september, hvor relevante kunder modtog et brev med tilbud om overførsel. Størrelsen på tillægget afhang af rentegruppens reserver og vil som hovedregel være større for ældre pensionsopsparinger end for yngre. Fra 1. november tilbød PFA løbende mulighed for at flytte depoter med reserver, og tillægget blev herefter beregnet for en måned ad gangen. PFA parat med ½ milliard til vækstvirksomheder PFA Pension stod klar med 520 mio. kroner til investering i vækstvirksomheder gennem Dansk Vækstkapital. PFA var første kommercielle aktør, der gav et konkret tilsagn. Pensionsbranchen og regeringen aftalte tidligere på året, at pensionsselskaberne samt ATP og LD skal indskyde 5 mia. kroner i Dansk Vækstkapital, der skal stille kapital til rådighed for iværksættere og mindre vækstvirksomheder. PFA bidrog således til dansk innovation og vækst hos små og mellemstore virksomheder. Årsrapport PFA Holding

10 PFA vandt ejendomspris For andet år i træk modtog PFA Ejendomme international anerkendelse, da årets europæiske priser blev uddelt ved IPE Real Estate Award i Amsterdam. PFA Ejendomme fik i 2010 prisen for Bedste institutionelle investor i de nordiske lande og vandt i 2011 i kategorien Best Core Investment. Juryen tildelte PFA prisen med begrundelserne: PFA s gode afkast i 2010 til trods for vanskelige markedsforhold PFA s fokus på lejere og på kontrakter leverede en god indtægt og en høj udlejningsprocent PFA s løbende markedsundersøgelser, som sikrede investeringer i vækstområder nationalt og internationalt. JULI 2011 Omkostningsmåler viste lave omkostninger hos PFA Kunderne i PFA Plus sparede op med lave omkostninger i forhold til tilsvarende produkter i markedet. Det fremgik tydeligt af de nye web-baserede omkostningsmålere, som pensionsselskaberne offentliggjorde 1. juli. Målerne viste både direkte og indirekte omkostninger som årlig omkostning i procent eller i kroner og øre. I en sammenligning af pensionsselskaberne omtalt i Berlingske Tidende 2. juli 2011 lå ÅOP i livscyklus-produkter fra 0,70 til 1,11 pct. med PFA Plus som det billigste. AUGUST mio. kroner tilbage til kunderne PFA sendte ca. 220 mio. kroner tilbage til pensionskunder med færre forsikringsudbetalinger end forventet. Det drejer sig om ordninger med en særlig aftale om udbetaling af overskud. Det var glædeligt, at den øgede fokus på sundhed og forebyggelse så ud til at virke. Jo bedre kunderne er til at passe på dem selv og deres helbred, jo flere penge er der at fordele. SEPTEMBER 2011 PFA Plus - det foretrukne produkt blandt C20-selskaber PFA Plus er det foretrukne pensionsprodukt hos de største danske virksomheder alene i C20-indekset havde ni virksomheder valgt PFA Plus til deres medarbejdere. Ved årets udgang var dette tal steget til 10. OKTOBER 2011 Første AMP-kunde på PFA Plus var Dansk Erhverv PFA indgik en aftale med den første overenskomstmæssige kunde om at komme over på PFA Plus. Det var rammeaftalen med Dansk Erhverv, der blev fornyet, hvorefter knap 1 mia. kroner i årlig præmie kan konverteres over i markedsrente. Alle nye medlemmer af Dansk Erhverv vil automatisk blive tilbudt PFA Plus. Dansk Erhverv repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse, velfærd og transport. De Samvirkende Købmænd ny kunde 1. oktober trådte en ny pensionsaftale i kraft mellem De Samvirkende Købmænd og PFA Pension. Aftalen blev indgået på baggrund af DSK s medlemskab af Dansk Erhverv, som samarbejder med PFA gennem Dansk Erhverv Pension. Aftalen gav købmændene og deres medarbejdere lave omkostninger og lave forsikringspriser i PFA s markedsrenteprodukt PFA Plus. DSK s medlemmer står for næsten 1/3 af dagligvaresalget i Danmark købmænd er med i DSK, og de beskæftiger mere end butiksansatte. Facebook-succes skabte støtte til Hospitalsklovne PFA Brug Livet Fonden støtter ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Årets hjertesag blev Danske Hospitalsklovne, der modtager kroner samt hjælp fra PFA for at skabe opmærksomhed om hjertesagen. Prisen skal gå til at uddanne nye hospitalsklovne. Fonden donerede også kroner til TUBA rådgivning til unge i alkoholramte familier. PFA etablerede fonden for at lade ildsjælene selv komme til orde og skabe opmærksomhed og opbakning til deres egen hjertesag. Derfor valgte PFA i 2011 facebook som platform for fonden og som rammen om den årlige afstemning. Næsten personer stemte på en af de godt 200 indstillede hjertesager. Siden har under kampagnen været blandt de 10 Årsrapport PFA Holding 2011

11 absolut hurtigst voksende facebook-sider i Danmark. Styrket international rådgivning PFA lancerede et nyt koncept PFA International Rådgivning for at styrke PFA s rådgivning på engelsk til internationale medarbejdere, der har en PFA Plusordning. Som et led i lanceringen af det nye koncept åbnede PFA op for en fyldestgørende udgave af pfa.dk på engelsk. NOVEMBER 2011 Dansk Landbrugsrådgivning valgte PFA PFA og Dansk Landbrugsrådgivning indgik med virkning fra 1. januar 2012 en rammeaftale for 32 rådgivningscentre. Dansk Landbrugsrådgivning ejes af danske landmænd gennem lokalforeningerne og organisationen Landbrug & Fødevarer. Hele 90 procent af alle danske landmænd er organiseret herigennem, og de får nu det førende pensionsprodukt PFA Plus. Den nye rammeaftale markerede et gennembrud for PFA for denne type kunder. Danfoss valgte PFA som pensionspartner Industrikoncernen Danfoss valgte at skifte pensionspartner til PFA pr. 1. januar Senere i 2012 skifter Sauer Danfoss også pensionsleverandør til PFA. Koncernen får PFA Plus. Kontrakten med PFA gælder ca ansatte i Danmark. Alle disse omfattes også af PFA Helbredssikring. Ud over Danfoss har Sauer Danfoss (ca. 600 ansatte) også valgt PFA som fremtidig samarbejdspartner. Ny forsknings- og erhvervspark i PFA-ejendom Nokia Danmark A/S, Aalborg Universitet og PFA Ejendomme indgik en aftale om, at det nuværende Nokia udviklingscenter i København vil blive overført til Aalborg Universitet med start fra januar Hermed planlægger universitetet et af Danmarks mest nyskabende privat-offentlige samarbejder om anvendt forskning i danske virksomheder. Nokia donerede samtidig forskningsudstyr fra de eksisterende faciliteter til det kommende Copenhagen Innovation Center, hvor opstartsvirksomheder, vækstvirksomheder, forskere og studerende skal arbejde tæt sammen. PFA morgen brief til topledere PFA søsatte en ny executive seminarrække PFA morgen brief for ledende medarbejdere i dansk erhvervsliv. PFA ønskede at skabe en platform for topledere, hvor de kan dele viden og erfaringer. Det kan fx være om temaer som vækst og innovation. Derudover ønskede vi at styrke relationerne til eksisterende kunder og skabe nye relationer. Mellem ledere deltog på hver af de to første arrangementer, hvor hhv. Carlsbergs bestyrelsesformand Povl Krogsgaard-Larsen og CEO for Metro International, Per Mikael Jensen, var gæstetalere. DECEMBER 2011 Mediernes Pension valgte PFA Mediernes Pension valgte PFA som leverandør af den obligatoriske gruppeforsikring til journalister og mediechefer, som også kan vælge PFA Plus til deres opsparing. Dermed blev PFA igen hovedleverandør til de ansatte i medieverdenen. Med den nye aftale styrkedes samarbejdet mellem PFA og en lang række mediehuse, der allerede i dag har pensionsaftaler med PFA for øvrige faggrupper. Samtidig cementerede PFA sin position som den foretrukne pensionspartner for de store funktionærorganisationer i Danmark. Siemens Wind Power ny kunde hos PFA Siemens Wind Power med cirka omfattede medarbejdere valgte PFA som fremtidig pensionsleverandør. Siemens Danmark har været kunde i PFA i 25 år, og Siemens-koncernen ønskede én pensionspartner til alle selskaber i Danmark. Koncernens medarbejdere får nu tilbudt PFA Plus. Med den nye ordning fulgte også en PFA Helbredssikring til godt medarbejdere. Årsrapport PFA Holding

12 12 Årsrapport PFA Holding 2011

13 Kliché #6: Brug en rockstjerne til at gøre produktet mere sexet I massemedierne karikerer PFA åbenlyst de klassiske klichéer fra traditionel finansiel markedsføring. Det kalder vi for nonsense kommunikation. Vi bruger kendte mennesker, der i anti-reklamer spiller sig selv og fortæller, at ordentlig rådgivning ikke handler om blikfang og overfladiske udsagn. Ordentlig rådgivning kræver, at man møder PFA. Kun på den måde kan vi uddybe og forklare alle aspekterne ved en pensionsordning. Og ikke mindst give en kvalificeret anbefaling. Årsrapport PFA Holding

14 Salg og rådgivning I PFA veksler vi viden til værdi for kunderne. Og skaber værdi på flere niveauer både økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi var et særdeles positivt år for PFA i arbejdet med kunderne. Der var en underliggende solid og kontrolleret vækst i indbetalingerne i et marked, der ellers var præget af økonomiske opbremsning og politiske indgreb. PFA mistede ikke en eneste direkte betjent storkunde i Hertil kom, at PFA s pensionsrådgivere havde et travlt år med et historisk højt salg til pensionskunderne. Igennem hele året var salg af pensionsordninger til mindre og mellemstore virksomheder stabilt, og sidst på året valgte ydermere en række meget store virksomheder og organisationskunder PFA som ny leverandør. Samlede indbetalinger De samlede indbetalinger til PFA-koncernen udgjorde 17,7 mia. kroner i 2011 mod 16,3 mia. kroner året før, når der ses bort fra et ekstraordinært indskud fra to pensionskasser i Det svarede til en samlet robust vækst på 9 pct. Væksten skyldtes tilgang af nye kunder fra andre pensionsselskaber og mersalg til eksisterende kunder. Salgsorganisationen havde hele året fokus på at fastholde eksisterende større virksomheds- og organisationskunder gennem tætte relationer og tilbud om en overgang til PFA Plus. Denne konvertering forløb hurtigere end forventet, og blandt de store kunder lå en tredjedel af præmieomsætningen i PFA Plus ultimo året. Alt i alt udgjorde indbetalingerne til markedsrente 47 pct. af de samlede indbetalinger mod 24 pct. i I 2009 var markedsrenteandelen af indbetalingerne 12 pct. Indbetalinger, PFA-koncernen Mio. kr Løbende indbetalinger Indbetalinger, gruppeliv Indskud og overførsler * Indbetalinger i alt * Indbetalinger for 2010 eksklusive ekstraordinære indskud på 2,2 mia. kroner i forbindelse med, at to pensionskasser flyttede deres pensionsordninger til PFA. Også små og mellemstore kunder fik tilbudt overgang til PFA Plus. Effekten af nysalg og konvertering til PFA Plus betød, at der ultimo året var pensionskunder i PFA Plus. Indbetalinger til markedsrente i pct. af samlede indbetalinger 50 Kundetilfredsheden hos beslutningstagere i store og små virksomheder og organisationer og hos pensionskunderne var stigende. Den høje tilfredshed var både i selve salgs- og rådgivningssituationen, men også i kundebetjeningen ved eksempelvis udbetalingen af en pension eller forsikring. PFA s omdømme blev også vurderet mere positivt igennem 2011 af såvel beslutningstagerne som forbrugerne generelt Årsrapport PFA Holding 2011

15 Markedsposition og omdømme PFA lancerede sin nye markedsposition i maj, hvilket har gennemsyret aktiviteter i hele virksomheden i resten af At være velforberedte, veksle viden til anbefalinger, udvise ordentlighed og levere en højere grad af enkelhed udgør PFA s markedsposition. Kernen er at bringe den samlede viden i PFA i spil på den bedst mulige måde eksternt og internt. Det kalder vi en kvalificeret anbefaling. For kunderne betyder det en klarere opfattelse af PFA. De foretrækker PFA, fordi de får en kvalificeret anbefaling baseret på objektiv faglig viden og subjektiv indsigt i kundens behov. Opgaven er at veksle den samlede viden i PFA til værdi for den enkelte kunde via de anbefalinger, vi giver. I 2011 blev PFA omtalt gange i landsdækkende medier, hvilket var mere end omtalen af PFA s tre største konkurrenter tilsammen. Omtalen af PFA var også den mest positive i sektoren. PFA har det bedste omdømme i pensionsbranchen. PFA s omdømme blev blandt andet målt af analyseinstituttet Infomedia. Målinger blandt den brede befolkning placerede PFA som nr. 6 på top ti-listen over de finansielle virksomheder med bedste omdømme ultimo PFA har bedste omdømme blandt pensionsselskaberne Konkurrent 1 Konkurrent 2 Konkurrent Kilde: Infomedia/You Gov. Årsrapport PFA Holding

16 Rådgivning Rådgivning om pensionsopsparing er vigtigere end nogensinde. Nye muligheder og nye produkter i kombination med mange nye regler samt relativ lav opmærksomhed hos forbrugerne giver pensionsselskaberne en meget vigtig rolle i at sikre opsparerne bedst mulige vilkår og en pensionsordning, der passer til deres behov. Den personlige rådgivning er helt essentiel i den sammenhæng. PFA Optimator et rådgivningsværktøj, der proaktivt udvikler pensionsordningen, PFA International Rådgivning en opsamling på rådgivning om pensions- og skatteforhold for ind- og udstationerede medarbejdere, C20-pakken et mødekoncept der sikrer høj kvalitet og en ensartet præsentation af PFA og PFA morgen brief en foredragsrække med omkring 10 årlige oplæg fra topledere i dansk erhvervsliv. PFA gennemførte over rådgivningssamtaler ca flere samtaler end i 2010 og flere end i Samlet leverede pensionsrågivning et mersalg for 3,3 mia. kroner. Det er 800 mio. kroner bedre end rådgivernes mersalg i 2010 og højere end nogensinde før i PFA s historie. Niveauet for kundetilfredsheden med selve rådgivningssamtalen blev fastholdt på et meget højt niveau. Rådgivningssamtalen er uhyre vigtig for, at pensionskunderne får foretaget de mest gunstige valg i forhold til deres behov for forsikring og opsparing. Som led i den nye markedsposition var en kvalificeret rådgivning og en god kundeoplevelse helt essentielt, og PFA tog en række initiativer for at øge kundernes samlede oplevelse. Videreuddannelse af PFA s pensionsrådgivere fokuserede på behovsafdækning, ligesom anvendelsen af ny teknologi gjorde formidlingen af produktet lettere. Således blev en ipad en del af rådgivernes hverdag med de muligheder for god formidling, den rummer. De nye ipads bruges af rådgiverne til at fastlægge kundens behov og til at sikre information om kunden, før det enkelte møde finder sted. Rådgivningscentret havde igennem hele 2011 en meget høj tilgængelighed med korte svartider på telefoner og mails. Kunderne kvitterede for det høje serviceniveau med en tilsvarende høj kundetilfredshed. Den nye finanslov fra december indeholdte en række skatteændringer, der vil svække incitamentet til at spare op til pension. Det var særligt nedsættelsen af fradrag for opsparing i ratepension til kroner årligt samt den øgede PAL-beskatning. Ændringerne i finansloven samt planerne i partiernes politiske grundlag fra folketingsvalget betød en øget informationsindsats fra PFA sidst på året. Og det vil også medføre et øget behov for rådgivning i Ny Letpension I løbet af 2011 blev alle PFA s eksisterende aftaler med pengeinstitutterne samlet i en ny fælles aftale og bestand under Letpension. Ligesom produkterne blev inkorporeret i en ny fælles produktlinje. Det vil tilsammen medføre en bedre kundeoplevelse, øget konkurrencedygtighed og større gennemsigtighed. For at synliggøre og samle PFA s services og tilbud over for beslutningstagerne definerede vi 14 rådgivningskoncepter. Dermed sikrede vi en ensartet præsentation af PFA s produkter og services, og at de imødekom kundens behov og blev vist på en forenklet og overskuelig måde. Koncepterne styrkede de eksisterende tilbud og services og rummede også nye tiltag. I 2011 introducerede vi Dermed er PFA klar til de nye muligheder i markedet sammen med Letpension og pengeinstitutterne, som de ændrede skatteregler i finansloven for 2012 åbner op for. Salget via Letpension rundede risikoforsikringer i 2011, og sammen med livrenteindbetalingerne oversteg den samlede omsætning fra området 1 mia. kroner. 16 Årsrapport PFA Holding 2011

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2013 PFA Pension

Halvårsrapport 2013 PFA Pension Halvårsrapport 2013 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 13 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2013 PFA styrker positionen som markedsleder PFA fortsætter den stærke udvikling fra de seneste

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere