ASUS informationsformular vedrørende garanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASUS informationsformular vedrørende garanti"

Transkript

1 ASUS informationsformular vedrørende garanti DA8549 v3 Hr./Fru./Frk.: Telefonnummer: Adresse: -adresse: Købsdato: / / (DD/MM/ÅÅ) Forhandlerens navn: Forhandlers telefonnummer: Forhandlerens adresse: Serienummer: Vigtigt: Opbevar venligst dette bevis på et sikkert sted til senere brug. ASUS forbeholder sig retten til at anmode om dette dokument, før nogen anmodninger om reparation accepteres.

2 Denne ASUS producentgaranti (som herefter refereres til som "Garanti") udstedes af ASUSTeK Computer Inc. (som herefter refereres til som "ASUS") til køberen (som herefter refereres til som "Dig") af ASUS computersystemet (som herefter refereres til som "Produktet"). Dette garantibevis følger med produktet, og er underlagt følgende vilkår og betingelser. Tjenesterne, som er dækket af denne garanti, vil blive udført af ASUS' godkendte serviceagenter og reparationscentre. Produktets garantiperiode: Denne garanti gælder i perioden, som står på mærkatet bagpå selve produktet ("Garantiperiode"), f.eks.: 24M betyder 24 måneder og 36M betyder 36 måneder fra købsdatoen. Hvis købsbeviset ikke kan fremvises, anses fremstillingsdatoen på produktet som værende købsdatoen. Batteriets garantiperiode: 12 måneders garanti fra købsdatoen. Lovbestemte garantier Denne garanti gives uafhængig af alle lovmæssige garantier, som er gældende i det land, hvor produktet er købt, og påvirker eller begrænser ikke sådanne lovmæssige rettigheder på nogen som helst måde. 1. Generelt ASUS garanterer at produktet er fri for defekter både i håndværk og materialer indenfor garantiperioden. Garantien dækker ikke over medfølgende tilbehør, som eventuelt fulgte med produktet, såsom: Kabler, tasker, mus osv. Hvis produktet går i stykker under normal og korrekt brug indenfor garantiperioden, vil ASUS reparere eller udskifte de defekte dele i produktet, eller udskifte selve produktet, med nye eller istandsatte dele eller produkter, som enten fungere på samme måde eller bedre end de originale dele.

3 Denne garanti gælder kun hvis produktet var nyfremstillet, da det blev købt og ikke når den er solgt som brugt. Behold venligst den originale købsfaktura og garantibevis til senere brug. Denne garanti omfatter ikke fejl, der er forårsaget af forkert installation, drift, rengøring eller vedligeholdelse, uheld, skader, misbrug, ændringer på produktet, der er udført at andre end ASUS, alle softwareprogrammer, normal slidtage eller enhver anden begivenhed, handling, fejl eller undladelse der er sket udenom ASUS' kontrol. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 6 i denne garantibevis. Alle komponenter, som et ASUS servicecenter har repareret eller udskiftet er under garanti i tre måneder, eller i resten af garantiperioden, hvad enten er gældende. Reparationscenteret vil muligvis gendanne operativsystemet, som fulgte med produktet, til originalindstillingerne. ASUS vil ikke gendanne eller overføre nogen data eller software fra produktets originale lagringsmedie. Hvis produktet er blevet repareret, vil alle brugeroprettede data muligvis blive slettet permanent. Hvis produktet er under garanti, accepterer du hermed at overdrage ejerskabet af udskiftede defekte dele, og sådanne dele skal automatisk blive ejendom tilhørende ASUS. 2. Softwareunderstøttelse Denne garanti dækker over produktets hardware. ASUS giver kun teknisk support til produktets forudindstillede software, når det gælder ordentligt funktion af hardwaret. For andre problemer med softwaret, anbefaler vi at du se i brugervejledningen, ASUS' supportside på nettet og/eller andre online hjælpesider. Tredjeparts software kan kræve hjælp fra hver sin leverandører.

4 3. Politik vedrørende defekt TFT LCD På trods af de højeste mulige standarder, kan den indviklede fremstilling af TFT (thin-film transistor) og LCD (liquid crystal display) skærme stadig producere små visuelle mangler. Disse visuelle mangler forringer ikke effektiviteten af dit produkt. ASUS vil dog kun yde garantiservice på dit ASUS produkts TFT LCD skærm, under følgende betingelser: 3 lyse pixels, 5 mørke pixels eller 8 lyse og/eller mørke pixels i alt. 2 tilstødende lyse pixels eller 2 tilstødende mørke pixels. 3 lyse og/eller mørke pixels indenfor et område på 15mm i diameter. (Bemærk: En lys pixel er en hvid pixel eller sub-pixel på en sort baggrund. En mørk pixel er en sort pixel eller sub-pixel på en farvet baggrund, undtagen sort). Inspektionsbetingelserne er som følgende: Ikke mindre end 30cm afstand i en lige linje mellem TFT skærmen og inspektøren Rumtemperaturen skal være mellem Lyset skal være mellem 300 og 500 lux 4. Kundens undens ansvar Under brug af produktet Læs først brugervejledningen, og brug kun produktet i henhold til brugervejledningen. Oplad kun produktet, mens du bruger det eller holder øje med det. Nogle elektriske enheder er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i længere tid. Sikkerhedskopier regelmæssigt dine data på produktet. Behold den originale emballage. Hvis produktet skal sendes til reparation, vil den originale emballage beskytte bedre under transporten. Læs venligst afsnittene vedrørende fejlfinding i brugervejledningen og på ASUS' hjemmeside, før du kontakter vores kundeservice.

5 Hvis produktet er designet med TPM (Trusted Platform Module), bedes du beholde adgangskoden til sikkerhedschippen på et sikkert sted (Bemærk: På grund af designet på TPM funktionen, er det ikke muligt for ASUS at nulstille adgangskoden til sikkerhedschippen. Hvis du mister adgangskoden, er det kun muligt at reparere produktet ved at udskifte hele motherboardet, og dette dækkes ikke af garantien.) Når du kontakter ASUS kundeservice Før du tager kontakt til ASUS tekniske support, bedes du sørge for at have produktet foran dig, og tænd for det, hvis muligt. Vær venligst også forberedt på at oplyse produktets serienummer, modelnavn og købsbevis. Du kan finde telefonnummeret til vores tekniske support på asus.com/support. ASUS vil muligvis bede dig om at udføre nogle af produktets fejlfindingsopgaver eller handlinger, som kan omfatte følgende: Gendannelse af produktets operativsystem, fabriksinstallerede drivere eller programmer til fabriksindstillingerne. Installering af opdateringer, stier eller servicepakker. Kørsel af diagnoseværktøjer og programmer på selve produktet. Tillade ASUS tekniske medarbejdere adgang til produktet via fjerndiagnoseværktøjer (når muligt). Udførelse af andre rimelige aktiviteter på anmodning af ASUS, som kan hjælpe med at finde eller løse problemet. Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, skal du sende produktet til et ASUS reparationscenter (denne proces kaldes for "RMA"). ASUS vil give dig et RMA nummer til dit produkt. Du bedes venligst skrive din RMA nummer ned, så du kan holde øje med processen. Beskriv problemet klart og tydeligt på RMA anmodningsskemaet. Vedlæg en kopi af dette garantibevis og en kopi af din kvittering fra da du købte produktet. (Bemærk venligst: ASUS forbeholder retten til at anmode om de originale dokumenter). Hvis du ikke kan fremvise de nødvendige garantidokumenter, vil produktionsdatoen på produktet i henhold til ASUS, blive anset for købsdatoen.

6 Sørg for at du har sikkerhedskopieret alle dine data, som er gemt på dit produkt og fjern alle personlige, hemmelige eller ejendommelige oplysninger, før du sender produktet til reparation. Du accepterer at ASUS kan slette al data, software og programmer som er installeret på produktet og ikke gendanne disse. ASUS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle permanente tab, skader eller misbrug af dine data. Pak Produktet med i en sikker og stabil emballage. Den oprindelige emballage vil give en bedre beskyttelse og kan være nyttigt til dette formål. I alle tilfælde. Produktet under leveringen Hvis emballagen skal opfylde Produktet er ikke pakket ordentligt i de oprindelige følgende krav: Brug en stiv kasse med flaps intakt Fjern eventuelle etiketter, farlige materialer indikatorer og andre tidligere forsendelse aftegninger på feltet, der ikke længere er relevante Pak alle enkeltposterne Brug passende polstringsmateriale Brug stærk tape beregnet til transport Brug ikke snor eller papir over-wrap Brug en enkelt adresse etiket, som er klar, komplet levering og retur oplysninger Placer en dublet adresselabel i pakken Undgå venligst at indsende andet end selve produktet, medmindre dette er specielt anmodet af ASUS. Fjern venligst al tilbehør samt alle fjernbare lagringsenheder, såsom hukommelseskort, diske og flashdrive fra produktet. ASUS kan ikke holdes ansvarlig for nogen tab, beskadigelse eller ødelæggelse af tilbehør eller fjernbare lagringsenheder, medmindre disse er forårsaget af forsætlig eller grov forsømmende handlinger af ASUS. Fjern eller oplys alle adgangskoder, som du bruger til produktet. Hvis adgangen til produktet er spærret af en adgangskode, kan ASUS muligvis ikke finde eller reparere alle fejlene på produktet. Hvis produktet er designet med TPM (Trusted Platform Module), bedes du oplyse adgangskoden til sikkerhedschippen.

7 5. RMA MA metoder Hvis RMA er nødvendigt, bliver du nød til at leverer dit produkt til dit nærmeste ASUS reparationscenter. ASUS kan, efter eget skøn, forenkle reparationsproceduren ved at tilbyde dig at leverer produktet til forhandleren, hvor du købte det, eller via gratis afhentning og levering. 6. Ikke omfattet af den begrænsede garantiservice ASUS garanterer ikke uafbrudt og fejlfri drift af dette produkt. Garantien dækker kun tekniske hardwareproblemer i garantiperioden og under normale brugsforhold. Den dækker ikke ved noget som helst software-problem, kundepåførte skader og i nedennævnte situationer, men ikke begrænset til disse: (a) Produktet er blevet manipuleret, repareret og/eller modificeret af uautoriserede personer. (b) Produktets serienummer, komponenter eller tilbehør er ændret, annulleret eller fjernet. (c) Garanti forseglinger er blevet brudt eller ændret. (d) Forældelse. (e) Skade (ved uheld eller andet) på produktet, som ikke påvirker produktets funktionalitet og funktioner, såsom med ikke begrænset til rust, ændring af farver, tekstur eller overfladebelægninger, slidtage og gradvis forældelse. (f) Skade på produktet, som er forårsaget ved ulykke, naturkatastrofe, bevidst eller tilfældigt misbrug, mishandling, forsømmelse, forkert vedligeholdelse eller brug under unormale forhold. (g) beskadigelse af produktet give af forkert installation, tilslutning eller fejlfunktion af en ekstern enhed såsom printer, optisk drev, netkort eller USB-enhed, osv.; (h) beskadigelse af produktet forårsaget af en ekstern elektrisk fejl eller en ulykke; (i) beskadigelse af produktet som følge af brug uden for drift eller opbevaring parametre eller miljøet er beskrevet i brugervejledningen; (j) skade på produktet forårsaget af tredjeparts software eller virus (r), eller der er software eller tab af data, der kan opstå under reparation eller udskiftning; (k) uanvendelig på grund af glemt eller mistet passwords.

8 (l) uanvendelig af eller skade på produktet forårsaget af forurening med farlige stoffer, sygdomme, skadedyr eller stråling. (m) bedrageri, tyveri, uforklarlig forsvinde eller forsætlig handling (n) ustabilitet eller skade på produktet forårsaget ved at installere og bruge Unlock Device App, som er et hjælpeprogram, der vil låse dit produkt opstartsindlæser, men vil gøre produktet garanti ugyldig. Bortset fra hvad der står i denne garanti, og til det omfang som loven tillader, kan ASUS ikke holdes ansvarlig for hverken direkte, bestemte, tilfældige eller deraf følgende skader, som følge af brud på garantien eller forholdet, eller under nogen anden lov teori, herunder men ikke begrænset til tab af brug, tab af omsætning, tab af faktiske eller forventet overskud (herunder tab af overskud fra kontakter), tab af brug af penge, tab af forventet besparelse, tab af forretning, tab af muligheder, tab af goodwill, tab af omdømme, tab, beskadigelse eller ødelæggelse af data, eller nogen anden indirekte eller deraf følgende tab eller ødelæggelse, som på nogen måde er forårsaget, herunder udskiftning af udstyr og ejendom, enhver omkostning vedrørende gendannelse eller genproduktion af nogen data, som er gemt på eller brugt sammen med dette produkt. Føromtalte begrænsning gælder ikke for krav for dødsfald eller personskader, eller nogen anden lovbestemt erstatningsansvar for forsætlig og grov forsømmende handlinger og/eller undladelser af ASUS. Nogle retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller deraf følgende skader. I det omfang en sådan retskreds styrer denne garanti, vil ovenstående begrænsninger ikke gælde for dig. 7. Databeskyttelse Du accepterer og forstår at det er nødvendigt for ASUS at indsamle, overfører og behandle personlige data, for at kunne imødekomme den anmodet tjeneste. At af denne grund, vil dine data muligvis blive overført til og behandlet i et hvilket som helst land, hvor ASUS eller deres tilknyttede virksomheder har kontorer. Som omfatter lande uden for Den Europæiske Union, de obligatoriske love, der ikke sikrer en beskyttelse svarende til lovgivningen i EU-landene. Dog vil ASUS bruger og beskytter dine personlige data til enhver tid og i ethvert land er omfattet af ASUS Privacy Policy. Venligst få adgang til og læse ASUS Privacy Policy under (http://www.asus.com/terms_ of_use_notice_privacy_policy/privacy_policy/).

9 8. Ude-af-garanti tilfælde Returnering af produktet til ASUS servicecentret i garantiperioden betyder ikke automatisk, at den vil blive repareret gratis. Ved modtagelsen af produktet forbeholder ASUS servicecentret sig retten til at tjekke gyldigheden af din garanti og din anmodning om garantiservice. Hvis garantiperioden er udløbet eller hvis nogle af undtagelserne i paragraf 6 gælder, vil din anmodning blive anset for ude af garanti ("OOW"). Hvis din serviceanmodning er OOW, vil du få en liste med reparationspriser, som du enten kan accepterer eller afvise. Hvis du accepterer reparationsprisen, vil du modtage en faktura for arbejdskraften, reservedele samt andre omkostninger, som står beskrevet i oversigten med reparationspriserne. Du skal betale denne faktura indenfor 4 uger fra fakturaens udstedelsesdato. Reparationen udføres først når fakturaen er blevet betalt. I det omfang tilladt af lovgivningen, vil ASUS muligvis opkræve et gebyr for diagnosen (inklusiv transportomkostningerne) på op til US$ 100 (eller tilsvarende i den lokale valuta), hvis din serviceanmodning er OOW og du vælger ikke at tage imod vores reparationstilbud, eller hvis dit produkt ikke kræver reparation. 9. Forladt ejendom Når dit produkt er blevet repareret, eller hvis du ikke accepterer vores reparationstilbud, vil ASUS sende produktet tilbage til dig ved brug af den aftalte RMA metode. Hvis du ikke henter dit produkt, eller hvis det ikke er muligt at leverer produktet på den oplyste adresse, vil ASUS sende dig en meddelelse til adressen, som du oplyste da du anmodede om reparation. Hvis du stadig ikke at afhente produkt inden for en periode på 90 dage fra afsendelse af meddelelsen forebeholder ASUS sig retten til at kræve erstatning fra dig, inklusiv opbevaringsomkostninger, bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt krav på tilbagebetaling for ubetalte afgifter. 10. International garanti og support Denne garanti gælder i landet, hvor produktet blev købt. Endvidere giver denne garanti dig ret til international ASUS garantiservice i Europa, Nordamerika (USA, Canada og Mexico), Asien, Sydafrikanske Republik og Australien/Oceanien indenfor garantiperioden, og er underlagt følgende begrænsninger:

10 Serviceprocedurerne kan varierer fra land til land. Nogle servicer og/eller reservedele vil muligvis ikke være tilgængelige i nogle af landene. Lokaliseret reservedele (såsom tastatur/tastmåtter) erstattes muligvis med udgaven, som er til rådighed i landet, hvor reparationen finder sted. Visse lande vil muligvis opkræve et gebyr, og der kan være begrænsninger som er gældende under serviceringsperioden. Nogle lande vil muligvis kræve yderligere dokumentation, såsom købsbevis eller importbevis, før den internationale garanti og support ydes. For at drage nytte af den omfattende globale garantiservice, kan du besøge ASUS Global Service Center' hjemmeside på contact-asus for yderligere oplysninger. ASUS forbeholder sig ret til at fortolke bestemmelserne i denne garantibevis. Oplysningerne i dette garanti kort kan ændres uden forudgående information. Besøg ASUS support siden på for den seneste version af garantihensættelser. ASUS kontaktoplysninger Denne garanti er givet af: ASUSTeK Computer Inc. No. 15, Li-Te Road, Peitou Taipei 112, Taiwan Phone:

ASUS informationsformular vedrørende garanti

ASUS informationsformular vedrørende garanti ASUS informationsformular vedrørende garanti DA11794 v6 Hr./Fru./Frk.: Telefonnummer: Adresse: E-mail-adresse: Købsdato: / / (DD/MM/ÅÅ) Forhandlerens navn: Forhandlers telefonnummer: Forhandlerens adresse:

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser A. HP SPROUT BUY & TRY - Pengene retur-garanti - Programstruktur Indenfor rammerne af HP Buy&Try - Pengene retur-garantikvalificeres man som Deltager ved købet et berettiget HP Sprout by HP (som kan findes

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser A. HP PageWide - Pengene retur-garanti - Programstruktur Indenfor rammerne af HP PageWide - Pengene retur-garantikvalificeres man som Deltager ved købet et berettiget HP produkt (som kan findes på hjemmesiden

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for 29_010 HOVÅS Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for leje af Smartloggere mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og

Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Generelle oplysninger: Alle handler foretaget via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde, og Planeten A/S Arresøvej 18 port 3 8240 Risskov Tlf 42 62 91 19 (10-18.00) CVR-nr 35656588 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

3-i-1 FONTÆNE. Brugsanvisning

3-i-1 FONTÆNE. Brugsanvisning 3-i-1 FONTÆNE Brugsanvisning Brugsanvisning PRODUKTBESKRIVELSE Kommentar [D1]: Please add a Danish flag here Kommentar [D2]: Foderskål Vandpåfyldning Vand ud MAX angivelse for vandmængde Bommuldsfilte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Basishardwareservices til forbrugere

Basishardwareservices til forbrugere Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter

Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter (Gyldighedsområde Europa) Version: Juni 2013 Gyldig for : SOLIVIA EU G4 TR 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.3 / 3.6 / 5.0 / 10 / 11 SOLIVIA

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder KARLSTAD 01_012 Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

LG Electronics Servicevilkår

LG Electronics Servicevilkår LG Electronics Servicevilkår Billedskærme, LCD TV, plasmaskærme og projektorer på virksomhedsmarke- For billedskærme og LCD-TV skal serviceanmeldelse ske af kunden selv til vores partner Infocare Danmark

Læs mere

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed

Brugervejledning. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stack/Rack-monteret 6U Ekstern batterienhed 990-2485 03/2007 Introduktion Om denne enhed The American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Vilkår og betingelser ved køb af Smartloger telefoner

Vilkår og betingelser ved køb af Smartloger telefoner Vilkår og betingelser ved køb af Smartloger telefoner Dette dokument beskriver de generelle betingelser, der gælder i forholdet mellem: Dato: xx-xx-xx Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere