2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014"

Transkript

1 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Læring og erfaringer Aktiviteter Første seminar for Møder i branchegrupper Første seminar for VEU-konsulenter Output Forlænget periode til afprøvning af IKV ift. uddannelsespakker Netværk over IKV-ressourcepersoner Resultater/effekter Ledelsesmæssig opbakning og overblik Ledernes vurdering IKV-praktikernes og VEU-konsulenternes vurdering IKV-praktikernes praksis og samarbejde med VEU-konsulenter Ensartede metoder og højere fagligt niveau Fælles indsats mellem VEU-konsulenter og Mere effektive afdækninger af kompetencebehov VEU-konsulenternes praksis Udbyttet for virksomheder/beskæftigede og ledige Refleksioner om forankring og spredning af viden Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området Det videre forløb

3 1. Indledning Rapporten gør status på projektet Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært efter gennemførelsen af de første tre faser af projektet. Formålet med projektet er at skabe én indgang til IKV og derved opnå en højere og mere ensartet kvalitet i IKV i AMU, en større efterspørgsel efter IKV i AMU og en øget aktivitet på IKV i AMU i Region Midtjylland. Statusrapporten dækker følgende elementer: Problembeskrivelse Målgruppe Aktiviteter Output Resultater/effekter Refleksioner om forankring og spredning af viden Læring og erfaringer I projektets tredje fase blev det første seminar for IKV-praktikerne og det første seminar for VEU-konsulenterne afholdt. Mellem seminarerne har deltagerne arbejdet på videreudvikling af uddannelsespakkerne, fælles procedurer for gennemførelse af IKV ift. uddannelsespakkerne og salgsmateriale til det opsøgende arbejde hos virksomhederne. Rapporten fokuserer på seminarerne for IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne samt det fortløbende arbejde i efteråret 2013, mens uddannelsespakkerne ikke behandles særskilt i denne rapport. Derudover præsenteres projektets foreløbige output og resultater samt erfaringer ift. forankring og spredning af viden. Projektet kan bl.a. præsentere følgende foreløbige resultater: Ledelsesmæssig opbakning til projektet: På 40 pct. af skolerne er organisering af IKV blevet struktureret efter kvalitetsflowet. Højt kendskab til kvalitetsflowet og netværket: En stor del af både ledere, og VEU-konsulenter angiver at have et højt kendskab. Nye metoder og højere faglighed blandt : Fra 1. til 2. IKVpraktikerseminar angiver knap 30 pct. flere praktikere, at de anvender nye metoder i IKV-afklaringen. Mere effektive afdækninger af kompetencebehov: Fra 1. til 2. IKVpraktikerseminar angiver knap 40 pct. flere praktikere, at IKV er blevet mere praktisk anvendeligt. VEU-konsulenter bringer IKV i spil: 25 pct. af VEU-konsulenterne har i meget høj grad eller i høj grad vejledt om IKV i forbindelse med uddannelsespakker, da de var på virksomhedsbesøg. 3

4 Projektets aktive periode er blevet forlænget til 1. december 2014 for at kunne opsamle så meget erfaring som muligt med IKV-afklaringsprocessen. Erfaringsopsamlingen og tallene for antal gennemførte IKV er vil fremgå af slutrapporten. Der er ingen ændringer i projektets problembeskrivelse 1 eller målgruppe Læring og erfaringer En væsentlig læring fra første afrapportering, nemlig vigtigheden af en synlig ledelse og forankring af projektet på skolerne, træder endnu tydeligere frem i tredje fase af projektet. Tredje fase har budt på en del aktiviteter for bl.a. IKVpraktikerne ved siden af deres daglige opgaver. Der er ingen tvivl om, at deltagerne i projektet er dedikerede til opgaven, men det kræver fokus og tilstedeværelse af projektets ledelse for at nå i mål. Det skyldes primært, at både ledelsespersonerne og IKV-praktikerne har travlt med de daglige opgaver og den almindelige drift. Et andet element er, at grupperne samarbejder på kryds og tværs i regionen, hvilket er meget positivt, men det giver også nogle udfordringer. For at imødekomme disse udfordringer vil fx VEU-center MidtØst i den sidste periode sætte ekstra fokus på ledelsen, således at der bliver skabt det fornødne arbejdsrum. Ligeledes ønsker VEU-center MidtØst at synliggøre forretnings- og kvalitetsmodellen på deres hjemmeside og partnerskolernes hjemmesider på en bedre måde. 1 Beskrivelse af projektets problembeskrivelse og formål (side 1-2 i Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2012 ) 2 Beskrivelse af projektets målgruppe (side 5 i Ansøgning om tilskud fra den tværgående udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2012 ) 4

5 2. Aktiviteter I projektets tredje fase blev det første seminar for hhv. og VEUkonsulenter afholdt, jf. projektets tidsplan. Efterfølgende har arbejdsgrupper arbejdet videre med at udarbejde procedurer for og materiale til IKV i AMU i forhold til uddannelsespakkerne. 2.1 Første seminar for Den 23. august 2013 blev det første af tre seminarer for IKV-praktikerne afholdt med deltagelse af 33 faglærere og ledere. I tabellen fremgår de deltagende uddannelsesinstitutioner. Tabel 2.1: Institutioner som deltog på IKV-praktikerseminaret Deltagende institutioner Aarhus Købmandsskole AARHUS TECH CV2 Viden Djurs Den jydske Haandværkerskole Handelsfagskolen Herningsholm Erhvervsskole LEARNMARK Horsens Lemvig Handelsskole Medieskolerne Mercantec Teknisk Skole Silkeborg Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Formålet med seminaret var at igangsætte arbejdet med udvikling af fælles principper og kvalitetsstandarder for IKV i forhold til uddannelsespakkerne. Samlet bidrager de tre seminarer til at udvikle IKV-praktikernes kompetencer ved at identificere god praksis og til at skabe én indgang til IKV ved fælles procedurer og retningslinjer for IKV i AMU. Seminaret var struktureret omkring to oplæg af Ulla Nistrup, der også faciliterede det efterfølgende gruppearbejde. Til gruppearbejdet var deltagerne inddelt i tre grupper, som hver arbejdede med et af brancheområderne og de tilhørende uddannelsespakker. I grupperne diskuterede deltagerne: En fælles tilgang til hvilken dokumentation IKV-ansøgere medbringer eller sender forud for IKV en Fælles principper for et dokument, der kan samle op på hele IKV ens dokumentations- og vurderingsproces og uddannelsesplanen (fx logbog, IKV-bog) Fælles principper for kortlægningen af IKV-ansøgerens realkompetencer 5

6 Udviklingen af en fælles opgavebank' En plan for den videre udviklingsopgave I diskussionen tog deltagerne udgangspunkt i materialer, som de havde erfaring med at bruge i forbindelse med IKV, fx informationsbreve, logbøger, IKVuddannelsesbøger, opgaver og prøver. Italesættelsen og synliggørelsen af de forskellige fremgangsmåder for bl.a. kortlægningen af IKV-ansøgerens realkompetencer dannede grundlag for at diskutere kvalitet i IKV, hvorved seminaret direkte bidrog til projektets overordnede formål om at opnå en højere og mere ensartet kvalitet i IKV i AMU. Kvalitet blev italesat som bl.a. fælles forståelse af målene, bevidsthed om det subjektive skøn i vurderingen og ensartede velbegrundede dokumentations- og vurderingsmetoder. Tilbagemeldingen fra deltagerne var overordnet meget positiv. Praktikerne fandt projektet og arbejdet med IKV relevant. IKV opfattes som besværligt at anvende, men som et potentielt nyttigt redskab. Derfor var der en levende erfaringsudveksling og debat om god praksis. Seminaret var det første af tre, og opgaven med at udvikle fælles procedurer og principper for IKV op imod uddannelsespakkerne fortsætter frem mod det næste seminar. Konkret står hver gruppeleder for at udnævne en eller to tovholdere i hver gruppe, der skal sørge for, at kommunikationen mellem gruppedeltagerne om de enkelte uddannelsespakker fortsætter indtil næste seminar i januar Ligeledes skal tovholderen sørge for, at der bliver ført referat af mødeaktiviteterne og kommunikationen i gruppen. Resultatet af dagen var således en plan for, hvem der har ansvaret for fortsættelsen af arbejdet, og hvordan det skal foregå i grupperne Møder i branchegrupper I perioden mellem første og andet seminar for IKV-praktikerne, fra august 2013 til januar 2014, fortsatte IKV-praktikerne arbejdet med udviklingen af fælles retningslinjer og procedurer for IKV i de tre branchegrupper. I industrigruppen blev der i efteråret afholdt fem møder, hvor fælles procedurer for IKV ift. uddannelsespakkerne klejnsmed, automontør og industritekniker blev diskuteret og videreudviklet. Til møderne blev der udnævnt ansvarspersoner, så arbejdet med at samle ideerne og inputtene fra deltagerne blev udmøntet i et konkret materiale om IKV, som præsenteres til det andet seminar for. Industrigruppen har undervejs haft en dialog med Industriens Uddannelser, bl.a. i forhold til uddannelsespakken til klejnsmed. Handel- og kontorgruppen har ligeledes mødtes i efteråret, hvor det udarbejdede IKV-materiale og præmissen for gruppens fortsatte samarbejde blev diskuteret. Forud for det andet seminar er der blevet udarbejdet udkast til bl.a. et fællesbrev til kommende IKV-deltagere, et fælles skema til brug ved IKV i forhold til uddannelsespakken turisme og en IKV-bog. 6

7 IKV-praktikerne i arbejdsgrupperne for hver uddannelsespakke inden for bygge og anlæg har mødtes for både at diskutere og udvikle IKV-materiale til uddannelsespakkerne murer, tømrer, struktør og tagdækker og for at arbejde med nye uddannelsespakker, jf. anbefalingerne fra den regionale Leo Larsen-arbejdsgruppe (se afsnit 3.1). Der vil ikke være nogen yderligere koordination for uddannelsespakken tagdækker, da det kun er Learnmark Horsens, der udbyder uddannelsen. Derudover er der blevet afholdt et udviklingsmøde af en halv dags varighed for uddannelseslederne på struktørområdet. 2.2 Første seminar for VEU-konsulenter Det første seminar for VEU-konsulenter blev afholdt den 20. september 2013 med fokus på at udvikle fælles salgsargumenter i forhold til brug af meritgivende uddannelsespakker og IKV i AMU. Til seminaret deltog 29 VEU-konsulenter fra erhvervsskoler i Region Midtjylland i de tre VEU-centre, foruden styregruppen: Tabel 2.2: Institutioner som deltog på VEU-konsulentseminaret Deltagende institutioner Aarhus Købmandsskole Aarhus Social- og Sundhedsskole AARHUS TECH Herningsholm Erhvervsskole Jordbrugets Uddannelsescenter LEARNMARK Mercantec Skive Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg TH Langs HF og VUC Tradium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VUC Aarhus VUC Holstebro-Lemvig-Struer Formålet med seminaret var at introducere VEU-konsulenterne til uddannelsespakkerne samt indgå i en drøftelse med VEU-konsulenterne om, hvorledes uddannelsespakkerne kan indgå i dialogen med virksomhederne. Seminaret blev indledt med en præsentation af de otte uddannelsespakker ved tovholderen for hver branchegruppe. Derefter introducerede Ulla Nistrup fra Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering dagens workshop med et oplæg om IKV og udgangspunktet for uddannelsespakkerne. IKV blev beskrevet i et arbejdsmarkedsperspektiv og et ledighedsperspektiv. Ligeledes blev aktørinteresser i forhold til IKV præsenteret som inspiration for deltagernes arbejde med salgsargumenter. Den efterfølgende workshop centrede sig om to opgaver: Først skulle hver af de tre grupper (organiseret efter de tre VEU-centre) beskrive jobområdet med dets 7

8 potentialer og udfordringer samt uddannelses- og kompetencebehov. Derefter skulle grupperne finde argumenter for brug af uddannelsespakkerne for såvel beskæftigede som for ledige. Det kunne være økonomiske, erhvervsmæssige, jobog beskæftigelsesmæssige eller uddannelsesmæssige argumenter. Produktet af workshoppen var to salgsargumentationsskemaer for hver uddannelsespakke et for ledige og et for ansatte. Grupperne skulle forholde sig til hver enkelt pakke, men i praksis kan flere af argumenterne bruges på tværs. Det fælles grundlæggende argument er, at pakkerne repræsenterer en fleksibel indgang til opkvalificering. I opsamlingen blev det italesat, at det havde været en udfordring at diskutere argumenter på fagområder, som konsulenterne ikke kendte. Omvendt skal konsulenterne kunne udbyde og fortælle virksomhederne om alle uddannelsespakkerne, hvorfor det er nødvendigt at tage en diskussion som denne, så konsulenterne kan lære af hinanden eller af faglærerne på det specifikke område. Næste skridt for VEU-konsulenterne er den praktiske afprøvning af uddannelsespakkerne og IKV-materialet i deres opsøgende arbejde. 8

9 3. Output I projektplanen er der opstillet outputmål (benævnt milepæle), som projektet skal måles på. For tredje fase er der opstillet følgende mål: Ca. 37 har deltaget i 1. seminar Ca. 37 VEU-konsulenter har deltaget i 1. seminar Metoder til IKV i AMU i forbindelse med uddannelsespakker afprøvet, og 100 IKV i AMU gennemført Flere VEU-konsulenter vejleder virksomheder om IKV i AMU sammen med uddannelsespakker (måltallet for andet målepunkt M2 er 25 virksomheder) I ovenstående kapitel om aktiviteter er de to seminarer blevet præsenteret. Til seminaret for IKV-praktikerne deltog 33 faglærere, og til seminaret for VEUkonsulenter deltog 29 konsulenter. Målene for antal deltagere er derfor stort set nået, og det vægtes højt, at der til begge møder var en god spredning, idet deltagerne kom fra mange forskellige skoler og dækkede alle tre VEU-centre. 3.1 Forlænget periode til afprøvning af IKV ift. uddannelsespakker I forhold til det tredje og fjerde outputmål om gennemførelse af 100 IKV er i AMU og vejledning af 25 virksomheder ud fra uddannelsespakkerne er projektets aktive periode blevet forlænget til 1. december Årsagen til anmodningen om forlængelse skal ses i forhold til, at de respektive, der har udviklet uddannelsespakkerne, samtidig har en del undervisning. Det har derfor ikke været muligt at fremskynde processen med udvikling og dermed også afprøvning af pakkerne. Ved at forlænge projektperioden kan der opsamles så meget erfaring som muligt med IKV-afklaringsprocessen, og derudover udvikles yderligere et antal uddannelsespakker, som også afprøves. Udgangspunktet for arbejdet med de ekstra pakker har været et ønske fra Beskæftigelsesregionen i Region Midtjylland. En af anbefalingerne fra den regionale Leo Larsen -arbejdsgruppe har været at udvikle yderligere uddannelsespakker inden for især bygge- og anlægsområdet efter samme koncept, som de pakker, der er blevet udviklet i dette projekt. Derudover er der en udvikling i gang på åbent værkstedsområdet, for at skolerne kan optage kursister løbende, efterhånden som behovet opstår. 9

10 3.2 Netværk over IKV-ressourcepersoner Ved sidste afrapportering blev netværket af præsenteret. På daværende tidspunkt forelå netværket som en excelfil på projektets hjemmeside ( I tredje fase er der blevet arbejdet med en ny digital version af netværket, som gør oplysningerne lettere tilgængelige. På nuværende tidspunkt er projektet ved at indhente tilbud på et digitalt landkort. Den digitale version af netværket kommer til at virke som et klikbart landkort, hvor IKV-praktikernes kontaktoplysninger vil være at finde under de enkelte prikker. Der vil være mulighed for at indsnævre kortsøgningen i en boks på højre side af skærmen, så man kan søge enten på skoler eller uddannelser. Kortet vil blive at finde på de tre VEU-centres hjemmesider. For at sikre forankring og jævnlig opdatering (også når projektet er slut), udnævnes der en ansvarlig på hvert VEU-center i Region Midtjylland, som skal stå for at opdatere netværket en gang hvert halve år. 10

11 4. Resultater/effekter Kapitlet præsenterer de opnåede resultater på kort sigt ved udgangen af projektets tredje fase (målepunkt M2). I forandringsteorien er der for andet målepunkt (M2) opstillet resultatmål i forhold til ledelser, 3 og VEU-konsulenter. Resultatmålene er blevet afdækket gennem spørgeskemaundersøgelser. Ledelserne fik tilsendt spørgeskemaet via , mens IKV-praktikerne og VEUkonsulenterne udfyldte spørgeskemaerne ved seminarerne i august og september 2013 (og IKV-praktikerne igen i januar 2014) for at sikre en høj svarprocent. Der er således foregået en oversættelse af resultatmålene til konkrete spørgsmål. 4.1 Ledelsesmæssig opbakning og overblik I forandringsteorien er der tre resultatmål, der skal afdække den ledelsesmæssige opbakning til projektet og ledelsernes overblik over skolens IKV-praksis: Ledelsesmæssig opbakning til forretningsmodel og kvalitetsstandard. Ledelserne sikrer organisatoriske rammer for IKV i AMU i overensstemmelse med kvalitetsstandarder for organisering, gennemførelse og vejledning. VEU-centre og institutionerne har fælles overblik over ressourcepersoner og forretningsmodel for IKV i AMU. Både lederne, IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne er blevet bedt om at vurdere ledernes opbakning Ledernes vurdering Undersøgelsen blandt lederne afdækker, at lederne har et indblik i IKVpraktikernes arbejde og processen omkring gennemførelsen af IKV i AMU, som den foregår på den enkelte skole. For det første angav 60 pct. af de adspurgte ledere, at de kendte netværket af på egen skole Meget godt eller Godt. For det andet kender 70 pct. af lederne processen for IKV i AMU, som praktikerne gennemfører. Til gengæld er kendskabet til netværket på regionalt niveau væsentligt lavere. Kun 16 pct. af lederne angiver, at de kender netværket for i regionen. Endelig giver spørgeskemaundersøgelsen et praj om, at ledelserne har været med til at forankre projektet på skolerne. Lederne blev spurgt, hvorvidt IKV bliver organiseret på baggrund af det i projektet udviklede kvalitetsflow. Til dette svarede knap 40 pct., at organiseringen I meget høj grad eller I høj grad er struktu- 3 For IKV-praktikerne er der gennemført to undersøgelser efter hhv. 1. (målepunkt M1) og 2. seminar (målepunkt M2). Det 2. seminar afrapporteres i slutrapporten, da det blev afholdt i projektets fjerde fase. 11

12 reret på baggrund af kvalitetsflowet. Det er en høj andel i betragtning af, at undersøgelsen blev gennemført et halvt år efter, at lederne blev involveret IKV-praktikernes og VEU-konsulenternes vurdering IKV-praktikerne bekræfter ledernes vurdering af den ledelsesmæssige opbakning. Til det andet seminar svarede 65 pct. af IKV-praktikerne, at de I meget høj grad eller I høj grad oplever, at der er ledelsesmæssig opbakning til gennemførelse af IKV i AMU i overensstemmelse med kvalitetsstandarden. Måltallet (40 pct.) for M2 er således nået. VEU-konsulenterne bliver ligeledes stillet spørgsmålet næste gang de mødes. I forhold til resultatmålet VEU-centre og institutionerne har fælles overblik over ressourcepersoner og forretningsmodel for IKV i AMU er både og VEU-konsulenter blevet spurgt til deres kendskab til forretningsmodellen (kvalitetsflowet) og netværket for ressourcepersoner i IKV. Deres kendskab giver en indikation af ledernes udbredelse og implementering af forretningsmodellen og netværket på skolerne og dermed ledelsernes forankring af projektet. IKV-praktikernes kendskab til netværket og kvalitetsflowet fremgår af de to nedenstående tabeller, som viser udviklingen fra M1 til M2. Både kendskabet til kvalitetsflowet og netværket for ressourcepersoner er steget markant. Måltallet (M2 = 40 pct.) for kendskabet til kvalitetsflowet er opfyldt, idet 43 pct. har svaret Meget godt eller Godt. Kendskabet til netværket for ressourcepersoner ligger på 35 pct., som er relativt højt, men ikke nok til at nå måltallet (M2 = 60 pct.). Konklusionen nuanceres af, at det ikke var præcist de samme deltagere, der deltog på første og andet IKV-praktikerseminar og dermed svarede på spørgsmålene, hvorfor kendskabet kan være endnu højere, end tallene angiver. Tabel 4.1: Kendskab til kvalitetsflow 6 / Meget godt / Slet ikke M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og 14 (M2) Tabel 4.2: Kendskab til netværk for ressourcepersoner 6 / Meget godt / Slet ikke M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og 14 (M2) 12

13 VEU-konsulenterne blev ligeledes spurgt til deres kendskab til kvalitetsflowet og netværket ved konsulentseminaret i september pct. svarede, at de kendte kvalitetsflowet Meget godt eller Godt og ligeledes 8 pct., at de kendte netværket for ressourcepersoner. Set i relation til IKV-praktikernes kendskab ved samme måling, er det et udmærket resultat. Ligesom IKV-praktikernes viden er steget fra 1. til 2. seminar, må VEU-konsulenternes kendskab forventes at være højere ved næste undersøgelse. Den overordnede konklusion er, at lederne og IKV-praktikerne har et godt overblik over ressourcepersoner og forretningsmodellen (kvalitetsflowet) for IKV i AMU især på egen skole og i mindre udstrækning i hele regionen. VEUkonsulenternes kendskab til netværket og kvalitetsflowet er lavere, hvilket dog primært afspejler, at de blev spurgt tidligt i forløbet. Endvidere oplever både lederne, IKV-praktikerne og VEU-konsulenterne, at lederne sikrer de organisatoriske rammer for IKV i AMU i overensstemmelse med kvalitetsstandarden, og at der er ledelsesmæssig opbakning. 4.2 IKV-praktikernes praksis og samarbejde med VEUkonsulenter Følgende resultatmål vedrører IKV-praktikernes praksis og samarbejde med VEU-konsulenterne: IKV-praktikerne anvender mere ensartede metoder og på et højere fagligt niveau. Bedre fælles indsats mellem uddannelseskonsulenterne og IKV-praktikerne om at udbyde, udvikle og gennemføre IKV. Der gennemføres mere effektive afdækninger af kompetencebehov Ensartede metoder og højere fagligt niveau IKV-praktikerne er blevet spurgt, om de anvender nye metoder for at afdække opnåelsen af det første resultatmål. Kombineret med deres viden om kvalitetsflowet for IKV i AMU giver det et billede af, om deres faglighed er styrket. Efter det andet seminar angav knap 30 pct., at de I meget høj grad eller I høj grad anvender nye metoder. Forhåbningen var at nå 40 pct., men sammenlignet med svarfordelingen efter første seminar, er der sket en positiv udvikling. Tabel 4.3: Anvender nye metoder i IKV-afklaringen 6 / I meget M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og 14 (M2) 13

14 4.2.2 Fælles indsats mellem VEU-konsulenter og IKV-praktikerne blev spurgt ved det andet IKV-praktikerseminar, og resultatet er positivt. 43 pct. angav, at de I meget høj grad eller I høj grad oplevede en bedre fælles indsats. Det er langt over de 20 pct., der er måltallet for M2. VEU-konsulenterne blev ikke spurgt til den fælles indsats ved det første VEUkonsulentseminar, idet afprøvningen af uddannelsespakkerne og IKV-materialet først for alvor begynder i Derfor afventer VEU-konsulenternes vurdering af samarbejdet spørgeskemaundersøgelse ved det andet seminar Mere effektive afdækninger af kompetencebehov Endelig blev IKV-praktikerne bedt om at forholde sig til, om der gennemføres mere effektive afdækninger af kompetencebehov, dvs. om IKV er blevet mere praktisk anvendelig, og om de bruger mindre tid på IKV. 43 pct. svaret, at de I meget høj grad eller I høj grad oplever IKV som mere praktisk anvendelig, hvorved måltallet (M2 = 20 pct.) er nået. Tabel 4.4: IKV er mere praktisk anvendelig 6 / I meget M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og 14 (M2) Overordnet er konklusionen ift. resultatmålene for IKV-praktikerne, at der både er sket en udvikling i kvaliteten af IKV-afklaringen, og at afdækningen af kompetencebehovene foregår mere effektivt. Hvorvidt projektet også har affødt en bedre fælles indsats mellem VEU-konsulenter og, må afvente næste spørgeskemaundersøgelse til VEU-konsulenterne. På nuværende tidspunkt er det dog muligt at sige, at IKV-praktikerne oplever en bedre fælles indsats. 4.3 VEU-konsulenternes praksis Udover målet om en bedre fælles indsats med IKV-praktikerne er der tre resultatmål, der vedrører VEU-konsulenternes praksis: Uddannelseskonsulenter anvender mere ensartede metoder og på et højere fagligt niveau. Uddannelseskonsulenter ved, hvordan de får bragt IKV i spil forbindelse med uddannelsesforløb. Uddannelseskonsulenter formidler IKV, så det giver mening for virksomhedernes udvikling og bundlinje. 14

15 Ved anden afrapportering er det ikke muligt at vurdere alle resultatmålene, idet en del spørgsmål blev udeladt i spørgeskemaundersøgelsen ved det første VEUkonsulentseminar, da de ikke gav mening på daværende tidspunkt. Ved det andet seminar bliver VEU-konsulenterne spurgt til alle resultatmålene, når de i fjerde fase har afprøvet IKV-materialet i det opsøgende arbejde hos virksomheder. På nuværende tidspunkt er det blevet afdækket, om konsulenterne ved, hvordan de får bragt IKV i spil. Ved det første seminar svarede 25 pct., at de I meget høj grad eller I høj grad har vejledt om IKV i forbindelse med uddannelsespakker, når de har været på virksomhedsbesøg. Hermed er målet om 20 pct. nået. Svarene viser, at konsulenterne allerede i september havde en viden om, hvordan IKV kan bringes i spil. 4.4 Udbyttet for virksomheder/beskæftigede og ledige Endelig er der fire resultatmål, der vedrører projektets betydning for virksomheder/medarbejdere, jobcenter/a-kasser og ledige. Det er VEU-konsulenterne, der har vurderet målene. Ved det første konsulentseminar blev deltagerne spurgt til to af de fire resultatmål: Beskæftigede/virksomheder får hurtigere adgang til kvalitativt løft via IKVtilbud og én indgang. Større fleksibilitet og målrettethed i tilbuddet om IKV overfor virksomheder og ledige. Til spørgsmålet om, hvorvidt IKV i AMU generelt bidrager til én indgang for beskæftigede/virksomheder, svarede 25 pct. I meget høj grad eller I høj grad. Yderligere 38 pct. svarer I nogen grad. Målet var 20 pct., som således til fulde er opfyldt. Det er positivt, at en stor andel allerede i starten af projektet havde en forståelse af værdien af at etablere én indgang for virksomheder og beskæftigede. I forhold til det andet resultatmål svarede 38 pct., at de I meget høj grad eller I høj grad vurderede, at IKV bedre og mere fleksibelt kan målrettes forskellige brancher på baggrund af uddannelsespakkerne. Målet var 20 pct. En stor andel vurderer altså, at IKV i AMU er blevet mere anvendeligt over for virksomhederne. De to øvrige resultatmål blev udeladt, idet afprøvningen af IKV i AMU i forhold til uddannelsespakkerne ikke var igangsat. 15

16 5. Refleksioner om forankring og spredning af viden I den tredje fase er projektets erfaringer blevet spredt til eksterne interessenter og internt forankret yderligere blandt projektdeltagerne. Internt i projektet har de tre VEU-centre på forskellig vis arbejdet med at fastholde projektet på dagsordnen. I VEU-center Midtvest er arbejdet med en fælles VEU-center-kvalitetsmodel fortsat i efteråret Medio februar 2014 afholdes et fælles VEU-centerseminar med henblik på at etablere lokale procedurer i forhold til kvalitetsmodellen og for at sikre implementeringen. I VEU-center MidtØst er projektet på dagsordnen i VEU-centrets koordineringsgruppe, som består af uddannelseschefer fra partnerskolerne. Formålet er at sikre fokus og kontinuitet i projektet. VEU-center Østjylland orienterer på direktør-, kursuschef- og konsulentmøder om projektets fremdrift og resultater, herunder projektets hjemmeside. I februar 2014 bliver den udviklede skabelon for en kvalitetsmodel for IKV i AMU præsenteret for kursuscheferne med henblik på en senere drøftelse af, hvorledes modellen kan implementeres i eller være inspiration til de enkelte skolers kvalitetsmodel for IKV i AMU. 5.1 Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området I slutningen af 2013 deltog Dorthe Jensen og Aage Krogsdal fra projektets styregruppe i den årlige Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området, som havde titlen Mere og bedre voksen- og efteruddannelse hvordan?. Konferencen satte fokus på, hvordan man fortsat kan sikre og udvikle en høj kvalitet inden for VEU. Dorthe Jensen og Aage Krogsdal bidrog med et oplæg om projektets foreløbige erfaringer og resultater på en af konferencens workshops. Workshoppen tematiserede og diskuterede styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med individuel kompetencevurdering i forhold til tilrettelæggelse, kvalitetssikring, kompetenceudvikling og koordinering af IKV-indsatsen. Baggrunden for workshoppen var bl.a. RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer fra 2011, der fremhævede, at det er et problem, at praksis for IKV fungerer så forskelligt fra institution til institution. Projektet er meget relevant i denne diskussion, da et af projektets fokusområder er at skabe én indgang til IKV. Til workshoppen deltog repræsentanter fra bl.a. en lang række uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, efteruddannelsesudvalg, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesregion Midtjylland m.fl., hvorved projektets erfaringer og viden blev spredt til en bred skare af interessenter. 16

17 6. Det videre forløb I 2014 løber projektet ind i sin fjerde og afsluttende fase, der som sagt er blevet forlænget til 1. december I fjerde fase afholdes både det andet og tredje seminar for og det andet seminar for VEU-konsulenter: Afholdelse af 2. IKV-praktikerseminar den 9. januar 2014 Afholdelse af 3. IKV-praktikerseminar den 4. juni 2014 Afholdelse af 2. VEU-konsulentseminar den 11. juni 2014 Fokus i fjerde fase bliver den praktiske afprøvning af IKV i AMU i forhold til uddannelsespakker og afprøvningen af metoder til markedsføring af IKV for VEU-konsulenter hos virksomhederne. Målet er at gennemføre 300 IKV er i AMU, og at 100 virksomheder er blevet vejledt om IKV i AMU. Seminarerne skal støtte op om den praktiske afprøvning af det i projektet udviklede materiale. Efter afprøvningen af materialet til markedsføring og IKV i AMU i forhold til uddannelsespakkerne skal både kvalitets- og forretningsmodellen og uddannelsespakkerne tilpasses og have deres endelige form. Ligeledes skal der udarbejdes gode eksempler (virksomhedscases), der viser, hvordan IKV i AMU kan bruges. Ledelserne bliver involveret igen sidst i projektet med det andet referencegruppemøde den 8. oktober Som afslutning på projektet planlægges en formidlingskonference, hvor projektets produkter og erfaringer præsenteres. 17

18 1. Tabelrapport 1.1 Spørgsmål til ledere Tabel 1.1: Kendskab til processen omkring IKV i AMU Ledelser på uddannelsesinstitutioner 6 / I neget (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til ledelser Note: N =13 Tabel 1.2: Kendskab til netværket for på egen skole Ledelser på uddannelsesinstitutioner 6 / Meget godt /Slet ikke (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til ledelser Note: N =13 Tabel 1.3: Kendskab til netværket for i regionen Ledelser på uddannelsesinstitutioner 6 / Meget godt / Slet ikke (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til ledelser Note: N =13 Tabel 1.4: IKV som en værdiskabende indsats Ledelser på uddannelsesinstitutioner 6 / I meget (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til ledelser Note: N =13 Tabel 1.5: Organisering af IKV på baggrund af kvalitetsflow Ledelser på uddannelsesinstitutioner 6 / I meget (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til ledelser Note: N =13

19 1.2 Spørgsmål til Tabel 1.6: Kendskab til netværk for ressourcepersoner 6 / Meget godt / Slet ikke M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og N=14 (M2) Tabel 1.7: Anvender nye metoder i IKV-afklaringen 6 / I meget M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og N=14 (M2) Tabel 1.8: Kendskab til kvalitetsflow for IKV 6 / Meget godt / Slet ikke M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) og N=14 (M2) Tabel 1.9: IKV er mere praktisk anvendelig 6 / I meget M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) N=14 (M2) 2

20 Tabel 1.10: Bedre mulighed for at målrette IKV til virksomheder og ledige 6 / I meget M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) N=14 (M2) Tabel 1.11: IKV-praksis udviklet på baggrund af drøftelser om "god praksis" 6 / I meget M1 (pct.) M2 (pct.) Note: N =19 (M1) N=14 (M2) Tabel 1.12: Bedre fælles IKV-indsats mellem praktikere og VEU-konsulenter 6 / I meget M2 (pct.) Note: N=14 (M2) Tabel 1.13: Oplevelse af ledelsesmæssig opbakning (pct.) 6 / I meget IKVpraktikere Note: N = 14 (M2) 1.3 Spørgsmål til VEU-konsulenter Tabel 1.14: Kendskab til kvalitetsflow VEU-konsulenter 6 / Meget godt / Slet ikke M2 (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til VEU-konsulenter Note: N =24 3

21 Tabel 1.15: Kendskab til netværk for ressourcepersoner VEU-konsulenter 6 / Meget godt / Slet ikke M2 (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til VEU-konsulenter Note: N =24 Tabel 1.16: Omfang af vejledning om IKV på virksomhedsbesøg VEU-konsulenter 6 / Meget stort omfang / Slet ikke M2 (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til VEU-konsulenter Note: N =24 Tabel 1.17: Bedre mulighed for at målrette IKV til virksomheder og ledige VEU-konsulenter 6 / I meget M2 (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til VEU-konsulenter Note: N =24 Tabel 1.18: Nemmere adgang for virksomheder til IKV-tilbud via en indgang VEU-konsulenter 6 / I meget M2 (pct.) Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til VEU-konsulenter Note: N =24 4

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Slutrapport Januar 2015

Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Slutrapport Januar 2015 Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Slutrapport Januar 2015 Projekttitel Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Tema Tema 2 Styrkelse af AMU-udbydernes

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer

RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesstyrelsen RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) Rådet for de grundlæggende

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland 1 Om konceptet Dette koncept er udarbejdet i relation til VEU-centrenes udviklingskontrakt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.08.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.08.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.08.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid CPH WEST 24.03.15 Oversigt 1 Formål 2 Metode 3 Målopfyldelsesgrad 4 Det opsøgende arbejde 5 Opsummering 6 Perspektiver og anvendelighed 2 Slutevalueringens

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi REWARA Et projekt om cirkulær økonomi I Aarhus Kommune arbejder man med et projekt, som bygger på tankesættet bag cirkulær økonomi og som skal være med til at begrænse affald i kommunen og fokusere på

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

TUP Delafrapporteringsskema 1.Del rapport for TUP projekt 125167: Easy AMU

TUP Delafrapporteringsskema 1.Del rapport for TUP projekt 125167: Easy AMU TUP Delafrapporteringsskema 1.Del rapport for TUP projekt 125167: Easy AMU Nedenstående delrapport er fælles for alle 6 deltagende uddannelsesinstitutioner. Delrapporten følger således aktivitetsplanen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Handelsskolen Viborg. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 3 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere