DataHub. Kraft i Vest. 27. September John Griem, Energinet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk"

Transkript

1 DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk

2 Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen

3 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima- Energi- og Bygningsministeriet Ejer og driver energiens motorveje Transmissionsnettet Ca. 650 medarbejdere Forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på el- og gasregningen Vores økonomi skal hvile i sig selv

4 Energinet.dk s kerneopgaver Vi sikrer: at der altid er strøm i stikkontakterne og gas i hanerne den nødvendige udbygning af el- og gasnettet forsyningen af gas, når produktionen i Nordsøen klinger af at strømmen føres i land fra nye havvindmølleparker Vi udvikler et mere fleksibelt elsystem, der kan håndtere markant mere vedvarende energi Vi sikrer velfungerende markeder for el og gas konkurrence og gennemsigtige priser Vi yder tilskud til miljøvenlig el- og kraftvarmeproduktion

5 DataHub

6 DataHub - Formål og visioner Forenkle den nuværende datatrafik på elmarkedet, hvor markedsaktørerne fremover skal kommunikere via DataHub'en frem for bilateralt. Forbedre og effektivisere konkurrencen på elmarkedet Gøre det nemmere for nye el-leverandører at komme ind på - og være aktive i - markedet Give forbrugerne lettere adgang til deres egne data Gøre det lettere for forbrugerne at skifte leverandør Give nem og effektiv adgang til forbrugsdata i et åbent digitalt format for forbrugere og aktører - uden separat betaling Fremme forbrugernes aktive medvirken til at opnå energibesparelser

7

8 Funktionalitet Kunder Netvirksomhed Balanceansvarlig Mægler På elleverandørens hjemmeside: - se egne målinger - se egne stamdata - se egne leverandørskifte Elleverandør - modtage målinger - forespørge stamdata - foretage leverandørskifte - indmelde flytninger - indsende målinger - vedligehold stamdata for målepunkter - forespørge status på målinger og stamdata - indmelde flytninger - modtage målinger - forespørge målinger - forespørge stamdata - se statistikdata (f.eks. antal lev.skift) Offentlig Myndigheder - hent foruddefinerede dataudtræk (f.eks. BBR: forbrug pr. ejendom) Webapplikation Webportal - Webservices -konfigurer system -administration -overvågning -fejlsøgning -saldoafregning DataHub Målepunkt -aftagenummer -adresse -elleverandør -balanceansvarlig -kundenavn -gyldighedsperiode Målinger -tid (periode) -værdi -status Funktioner: -Beregninger -Saldoafregning -Revisionsspor -Statistik Aktørtestsystem -måledata Panda (eksisterende IT-system) Afregning på engrosmarkedet: -balanceafregning -afgiftsafregning -udbetaling af pristillæg

9 Engrosmodel

10 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne får én samlet regning, uanset hvilken elhandelsvirksomhed de har indgået aftale med ændret ansvarsfordeling på elmarkedet Elhandelsvirksomhederne vil få den primære kontakt til forbrugerne netvirksomhederne vil koncentrere sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser Dato - Dok.nr. 10

11 Faktureringsmæssigt betyder Engrosmodellen Abonnementer, tariffer og gebyrer indgår som en engrosydelse hos elleverandøren Opkrævningen af afgifter flytter fra netvirksomhederne til elleverandørerne Elleverandørerne fakturerer kunden for den samlede ydelse Netvirksomhedens abonnementer, tariffer og gebyrer behøver ikke at fremgå af fakturaen (Gælder dog ikke forsyningspligt) Netvirksomhed : ) 1 regning Kunde Elleverandør Dato - Dok.nr. 11

12 Engrosmodellen netvirksomheden Opkræver ikke længere afgifter på vegne af Skat og ej heller tariffer på vegne af Energinet.dk Modtager månedligt et aggregeret faktureringsgrundlag per elleverandør fra DataHub og fakturerer elleverandørerne på grundlag heraf

13 Priselementer ydelser fra netvirksomheder/energinet.dk Abonnement - Priser, som er angivet som et abonnement, er en betaling pr. måned for en eller flere ydelser vedrørende tilslutningen og tilhørende services. Tarif Tariffer er priser for netvirksomhedhedens eller Energinet.dk s ydelser. Tariffer afregnes pr. kwh og kan variere fra time til time henover døgnet Gebyr - Priser, som er angivet som et gebyr, er en engangsbetaling for en enkeltstående service eller opgave pr. en given dato. Bindende midlertidige prisnedsættelser - Bindende midlertidige prisnedsættelser er fx visse netvirksomheders rabat (Andelsselskaber). Disse skal viderefaktureres direkte til kunden jf. Elforsyningsloven 72b, stk. 1. Dato - Dok.nr. 13

14 Engrosmodellen netvirksomheden Fortsat ansvarlig for målepunktsoprettelse/nedlæggelse, vedligehold af målepunktsstamdata og fremsendelse af måledata (forbrug og tællerstand) Fakturerer normalt ikke elkunderne Fremsender og vedligeholder priselementer for netydelser i DataHub (abonnementer, tariffer og gebyrer) Fremsender og vedligeholder tilknytning af priselementer per målepunkt i DataHub Nyinstallation og specielle ydelser vedrørende installationer kan faktureres direkte til kunden Varetager som i dag vedligeholdelse og udbygning af net og installationer Henvendelser fra elkunder vedrørende nedbrud kan komme fra elkunderne selv eller fra deres elleverandør. Netvirksomheden kan hente kontaktinformation på DataHub. Dato - Dok.nr. 14

15 Netvirksomhedens fakturering af elleverandøren Netvirksomheden og Energinet.dk fakturerer Elleverandøren på baggrund af oplysninger fra DataHub. Netvirksomheden modtager per netområde fra DataHub følgende data per elleverandør: Aggregerede forbrug og produktion per tarif pr. time/pr. dag Antal abonnementer per type per dag Antal gebyrer per type per dag Netvirksomheden kan herefter beregne faktura per elleverandør samt afstemme med egen information omkring tariffer, abonnementer og gebyrer Energinet fakturerer elleverandørerne på tilsvarende vis Dato - Dok.nr. 15

16 Engrosmodellen elleverandøren Elleverandøren overtager ansvaret for kundestamdata (navn, CPR og kontaktadresser) Elleverandørerne modtager faktureringsgrundlag vedrørende netydelser, Energinet.dk s tariffer samt forbrug/produktion per målepunkt fra DataHub og fakturerer elkunderne på baggrund heraf Der er ikke krav om viderefakturering per målepunkt for abonnementer, tariffer og gebyrer med undtagelse for forsyningspligtkunder. Offentlige forpligtelser (e.g. PSO) og bindende midlertidige prisnedsættelser skal dog altid fremgå af kundens faktura Elleverandørerne er ansvarlige for fakturering af afgifter til elkunderne med efterfølgende afregning til Skat. Det er elleverandørernes ansvar at opkræve korrekte afgifter per målepunkt herunder at regler og satser er korrekte. Satser m.m. kan findes på DataHub til kontrolformål. Dato - Dok.nr. 16

17 Engrosmodellen elleverandøren Elleverandøren er ansvarlig for korrekt tilknytning af PSO tariffer Elleverandørerne varetager al kundekontakt og er i den sammenhæng forpligtet til at etablere en døgnservice, hvor elkunderne kan henvende sig vedrørende nettekniske forhold.

18 Perspektiver i fremtiden Det bliver lettere at implementerer supplier centric model Mulighed for at timeafregne alle kunder Flexafregning (skabelonkunder) 3. parts adgang Energirådgivere Sælgere af elektriske apparater (Elgiganten) Elbiler Flere elleverandører på et målepunkt Rooming

19 Energy effeciency End user value New services The green transition Data provider European retail market Competition Nordic retail market Smart Supplier centric model Grids DataHub Dato - Dok.nr. 19

20 Links Gældende forskrifter Pseudo forskrifter til den kommende engrosmodel

21 Spørgsmål? John Griem