Endnu bedre orienteret...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endnu bedre orienteret..."

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. Marts 2010 Endnu bedre orienteret... Deutsch...nu udkommer nyhedsbrevet Members Update hver måned! Links Hjemmeside Kontaktpersoner Tyske erhvervsnyheder 2010: Vækst på 2,3 pct. i Tyskland Arbejdsmarkedet forbliver stabilt og positiv udvikling i ordrerne Tyske virksomheder ser mere optimistiske på fremtiden. Handelsagenter i Tyskland [mere] Medlemmer og partnere Nye medlemmer 2010 Premium-Partnere 2010 Det første skridt ind på det tyske marked Her finder du nogle grundlæggende overvejelser, som du bør overveje inden du indgår en agentaftale. [mere] Billigere hotelovernatninger i Tyskland? Lavere momssats for hotelovernatninger siden 1. januar 2010 Dens vindere og tabere. Miljømærket i Tyskland Nyt miljømærkat til biler, der vil køre ind i byerne De tyske kommuner har fundet en ny indtægtskilde. Lær tysk og profitér [mere] [mere] Hvorfor er det tyske sprog vigtigt for dig og din virksomhed? Det er muligt at profitere endnu mere af samhandlen med Tyskland, hvis du behersker det tyske sprog og kender kulturen. [mere] Arrangementer 25. marts 2010 Members-for-members: Boost Your Business - Expand Your Network med Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og Visit Denmark 21. april 2010 Electric Vehicles Event: Combining Green Know-How from Germany and Danmark med ChoosEV, Germany Trade and Invest, Invest in Denmark og Mercedes-Benz Danmark Regelmæssigt fra april 2010 Kulturelt kørekort til succes Deltag i en kulturworkshop og bliv klædt godt på til det tyske forhandlingsbord 23. september 2010 Oktoberfest: Det Tysk-Danske Handelskammer afholder Oktoberfest i København Yderligere informationer og tilmeldingsskemaer findes inden længe på vores hjemmeside.

2 Yderligere arrangementer Abonnement Omadressering eller afbestilling af vores nyhedsbrev

3 2010: Vækst på 2,3 pct. i Tyskland Kontakt Arbejdsmarkedet forbliver stabilt og positiv udvikling i ordrerne. Tyske virksomheder ser mere optimistiske på fremtiden. Det er resultatet af en rundspørge om konjunkturerne foretaget af de tyske industri- og handelskamre. På baggrund af rundspørgen opjusterer handelskamrene deres vækstprognose for 2010 til 2,3 pct.. Krisens indvirkning på arbejdsmarkedet forbliver stadig moderat. Arbejdsløshedskvoten steg i februar med 0,1 pct. til 8,7 pct. En rundspørge foretaget af Handelsblatt (tysk erhvervsavis) viste, at 28 pct. af de adspurgte større virksomheder, igen påtænker at ansætte medarbejdere. Industrien kunne i januar fremvise den største ordrefremgang i mere end 2½ år. Adskillige store ordrer sørgede for en god start på 2010, hvilket især skyldtes de indenlandske ordrer. Den udenlandske efterspørgsel steg med 1,9 pct.. Reiner Perau Tlf.: Eksporten til Danmark steg i januar med 2,6 pct. og lå dermed 5 pct. under niveauet fra januar 2009.

4 Handelsagenter i Tyskland Kontakt Det første skridt ind på det tyske marked er ofte samarbejdet med en tysk handelsagent (Handelsvertreter). Her finder du nogle grundlæggende overvejelser, som du bør overveje inden du indgår en agentaftale. En handelsagent er en selvstændig erhvervsdrivende, som på en anden virksomheds vegne forestår salg af dennes produkter. Det vil sige, agenten sælger på denne virksomheds regning og i dennes navn. Det er virksomheden, der bærer risikoen for, at der sælges til kunder, som ikke betaler, og virksomheden hæfter direkte over for kunden ved eventuelle reklamationer. Advokat & Rechtsanwältin Jana Behlendorf Tlf.: I forbindelse med indgåelse af aftalen skal den danske virksomhed være opmærksom på, at handelsagenten bliver så integreret i virksomhedens organisation, at han i virkeligheden kan betragtes som værende ansat i virksomheden. I dette tilfælde finder de tyske ansættelsesretlige bestemmelser anvendelse, der ofte vil være mere byrdefulde for virksomheden end handelsagentreglerne. Den danske producents økonomiske forpligtelser i forbindelse med ansættelse af en handelsagent i Tyskland er som regel til at overskue, da den eneste faste omkostning er provisionen til handelsagenten og denne forfalder jo kun, hvis der bliver solgt noget. Ved agentforholdets ophør skal der derudover betales kompensation for den oparbejdede kundekreds, den såkaldte goodwill-erstatning (Handelsvertreterausgleichsanspruch). Når man som virksomhed indgår en agentaftale bør man overveje, om det er hensigtsmæssigt at nøjes med en handelsagent for hele Tyskland, da landet i de fleste tilfælde formentligt ikke varetages af en enkelt agent. Det vil derfor typisk være bedre at begrænse agentens område til en eller flere delstater. Eneagent for området En handelsagent vil typisk forlange, at han har retten til eneforhandling (Alleinvertretung) af produkterne i sit salgsområde. I dette tilfælde har handelsagenten ret til provision af salget af alle produkter i sit område, uanset om han har været med til at formidle salget af disse eller ej. Handelsagentens og virksomhedens generelle pligter Det er ikke overraskende, at handelsagenten automatisk har visse pligter, uden at dette skal aftales særskilt. Hertil hører naturligvis pligten til at sørge for at fremme salget af produkterne. (Vermittlungs-/Abschlusspflicht), pligten til at overvåge markedet og pligten til at underrette om aktuelle tendenser (Marktbeobachtungspflicht, Informationspflicht). Herudover har handelsagenten tavshedspligt om forretningshemmeligheder. Denne tavshedspligt rækker også ud over kontraktforholdets varigheden (Verschwiegenheitspflicht). Mens handelsagenten uden videre er afskåret fra at måtte sælge konkurrerende produkter under kontraktens varighed, gælder dette ikke efter kontraktens ophør. Et forbud mod salg af konkurrerende produkter efter kontraktens ophør kræver i givet fald en udtrykkelig aftale (Wettbewerbsverbot). Virksomheden er forpligtet til at forsyne handelsagenten med det nødvendige salgsmateriale, såsom kataloger, vareprøver etc., og er ligeledes forpligtet til at informere handelsagenten om aktuelle udviklinger, samt at bevare tavshed om handelsagentens forretningshemmeligheder.

5 Provision Provision for handelsagenten i Tyskland bliver typisk beregnet af omsætningen, men kan også beregnes efter antallet eller mængden af solgte produkter. Provisionen afregnes hver måned, dog kan der aftales en afregningsperiode på op til 3 måneder. Handelsagenten har ikke krav på godtgørelse af øvrige udgifter, medmindre dette er aftalt særskilt. Det Tysk-Danske Handelskammer bistår danske virksomheder med medarbejderrekruttering i Tyskland. Når den rigtige samarbejdspartner er fundet, hjælper Bang & Regnarsen gerne med udarbejdelse af en passende handelsagentaftale, både med korte standardaftaler og skræddersyede til virksomheden.

6 Billigere hotelovernatninger i Tyskland? Kontakt Lavere momssats for hotelovernatninger siden 1. januar Dens vindere og tabere. Siden den 1. januar 2010 er momsen på hotelovernatninger i Tyskland ikke længere 19 pct., men 7 pct. Ideen bag denne lovændring var at støtte erhvervslivet som følge af finanskrisen. Men efter den nye lov er trådt i kraft, kan man endnu ikke på alle hoteller mærke, at overnatningspriserne er faldet. Dem, der profiterer af den nye lovgivning er ikke kunderne eller virksomhederne, men hotelejerne. De udgifter, der opstår i forbindelse med forretningsrejse kan ikke fratrækkes af virksomheden som værende 100 pct. omkostninger. I Tyskland må udgifter til morgenmad ikke fratrækkes som omkostninger. Indtil nu kunne en faktura på hotelovernatning inkl. morgenmad sammenfattes i et beløb, hvorpå der blev pålagt 19 pct. moms. Hvis man på en faktura ikke kunne skelne imellem overnatningsomkostninger og morgenmad, skulle morgenmadens andel beregnes med 20 pct. ifølge de gældende diætsatser (Verpflegungspauschale) dvs. 4,80. Dette beløb måtte ikke fratrækkes som udgift. For det meste har dette beløb været mindre end de faktiske priser på morgenmad. Med de nye satser skal der på fakturaen nu skelnes imellem overnatning og morgenmad, fordi overnatningen skal beskattes med 7 pct. moms og morgenmad med 19 pct. For erhvervsdrivende betyder det, at de reelle priser på morgenmad fremover skal fratrækkes udgifterne og ikke den mindre andel af diætsatsen. I tal betyder det: I 2009 får virksomheden eksempelvis en faktura på overnatning inkl. morgenmad på 80 plus 19 pct. moms. Da man ikke kan skelne imellem morgenmad og overnatningsomkostninger skal den erhvervsdrivende fratrække 4,80 for morgenmadsandel og dermed anses de resterende 75,20 som omkostning. Momsen på overnatning,15,20, kan dermed blive gjort gældende som købsmoms. Katrin Wickel Tlf.: Fra 2010 skal fakturaen splittes op i overnatning 68 plus 7 pct. moms og morgenmad 12 plus 19 pct. moms. Fordi morgenmaden er afregnet separat kan hele beløbet på 12 ikke fratrækkes som udgift. Det betyder, at virksomheden i 2010 kun har en erhvervsmæssig udgift på 68 og ikke 75,20 som i Købsmomsen beregnes som 7,04 (7 pct. på 68 og 19 pct. på 12 ). Sammenfattende kan siges, at erhvervsdrivende kommer til at betale for sænkningen af momssatsen på overnatninger. Der er mange store tyske organisationer (blandt andet Deutscher Industrie- u. Handelskammertag), der allerede har indsendt et ændringsforslag med henblik på at simplificere fakturaerne igen. Og dermed genindføre diætsatsen på morgenmad.

7 Miljømærket i Tyskland Kontakt DanRevision Gruppe Dr. Lars Eriksen Nyt miljømærkat til biler, der vil køre ind i byerne De tyske kommuner har fundet en ny indtægtskilde. Siden 2008 har ca. 40 tyske byer indført Um-weltzone i centrum. Det betyder, at bilister, der overtræder bygrænsen, skal have en Umweltplakette også kaldet Feinstaubplakette placeret i forruden. Disse mærkater har farverne rød (for ikke miljøvenligt), gul og grøn (for meget miljøvenlig). Store skilte ved indfaldsvejene til byerne markerer, hvor disse miljøzoner begynder. I løbet af de kommende år strammer de tyske byer reglerne, så kun bilister med de reneste miljømærkater må køre ind i byen. Alle biler i en af zonerne skal - ligegyldigt om tysk eller udenlandsk - være i besiddelse af et sådant mærke. Et kort over Tyskland viser, at der pr er etableret over 40 miljøzoner navnlig i byerne i Nordrhein- Westfalen, Baden-Württemberg,Bremen, Hannover, Frankfurt og Berlin. Tysklands mindste miljøzone er den 200 meter lange Brakeler Strasse midt i Dortmunds trafikknudepunkt. Den blev indført den 12. januar 2008 og her må kun køre biler med grøn eller gul mærkater. I Ruhrdistriktets mest forurenede gade, var der i de første 9 måneder af 2007 hele 57 dage med rød alarm pga. finstøv. Stadigvæk gratis: Fahren - fahren - fahren auf der Autobahn Danske bilister på autobanen, der kører forbi eller igennem byer med miljøzoner f.eks. Køln, Berlin, Hannover eller Frankfurt skal ikke nødvendigvis have en miljøplakette. Men bilister, der kører forbi skiltene ved bygrænsen og ind i byen skal være i besiddelse af en sådan. Alt efter miljøvenligheden inddeler loven alle biler og lastbiler i fire kategorier med diverse undtagelser. Alt afhængigt af, hvordan motorens CO2-udslip er blevet noteret på en officiel liste over alle fartøjer og deres miljøvenlighed, må bilen køre under forskellige smog-trin. Smogmålere bestemmer den aktuelle luftforurening i byen og pga. af det aktuelle smogtrin oplyses det, hvilke mærkater, der er tilladte i miljøzonen. Udenlandske biler i Tyskland For udenlandske biler i Tyskland gælder der en forenklet procedure, lavet på baggrund af bilens alder. Miljømærkaterne kan i Danmark bl.a. købes hos FDM og De er gyldige overalt i Tyskland og i hele bilens levetid. Hvis bilen omregistreres skal man have en ny. Ved køb i Danmark koster mærkaterne mellem 140 og 170 kr. Bøde 40 EURO (ca. 300 dkr) Miljøplaketten koster i Tyskland 6 EURO (ca. 42 kr) og gælder ligeledes hele bilens levetid. Den kan købes hos de tyske bilsyn, dvs. ved TÜV, GTÜ, KÜS, Dekra og mange af de autoværksteder, der må foretage miljøundersøgelse af biler. TÜV findes i alle større tyske byer. I reglen er det nok at forelægge bilens papirer, for at modtage det ønskede mærkat.

8 Mål er teknisk modernisering Kritikerne af miljømærkningen, argumenterer, at formålet med miljømærkaterne er at støtte auto-værkstederne og skabe en ny indtægtskilde for kommunerne. Men kommunalbestyrelserne kan på denne måde skabe et renere miljø og fremme modernisering af bilerne i Tyskland. Det menes, at ca. 10 % af alle tyske biler ikke kan leve op til de nye miljøkrav i byerne. Det gælder navnlig for gamle dieselbiler og biler med ældre katalysatorer. Især håndværkere i byerne klager over, at nyanskaffelsen af biler til værkstedet er en dyr affære. Derfor er man i mange byer åbne overfor muligheden for fritagelse af de små håndværkers rullende værksteder. Det var i 2009 ikke muligt at udskifte varebiler med skrotpræmien på EURO (ca kr). Skrotpræmien var kun beregnet til ejere af private personbiler. Speditionserhvervet har indstillet sig på den nye afgift, der jo gælder for alle og i sidste ende rammer alle slutkunder.

9 Lær tysk og profitér Kontakt Hvorfor er det tyske sprog vigtigt for dig og din virksomhed? Det er muligt at profitere endnu mere af samhandlen med Tyskland, hvis du behersker det tyske sprog og kender kulturen. Det er vigtigt, at danske virksomheder sætter mere fokus på det tyske sprog for dermed at kunne udnytte et stort eksportpotentiale til nabolandet. Det Tysk-Danske Handelskammer ser det som vigtigt, at danskerne ikke glemmer det tyske sprog. Når man behersker det tyske sprog er det nemmere at komme i kontakt med tyske forretningspartnere og få et udbytterigt samarbejde, også selvom en del tyskere taler engelsk. Det er vores erfaring, at danske virksomheder opnår større succes på det tyske marked, hvis de behersker tysk på min. forhandlingsniveau. En undersøgelse foretaget af Det Tysk-Hollandske Handelskammer viste, at på grund af hollændernes manglende tyskkundskaber mister hollandske virksomheder et eksportpotentiale i størrelsen EUR 3-4 mia. Det Tysk- Danske Handelskammer vurderer, at det danske uudnyttede potentiale ligger i samme størrelsesorden. Det vil være relativt nemt for danske virksomheder at få et stykke af eksportkagen, hvis man blot lærer tysk. Gunnar Tessin Tlf.: Ved at lære det tyske sprog opnår man også en større kulturel forståelse. Selvom der ikke er store forskelle, er det stadig vigtigt at man forstår at gebærde sig rigtigt, ellers kan et forretningsmøde i Tyskland let ende i fiasko. Måske glemte man blot at titulere den potentielle partner med Sie (De) eller havde taget for afslappet tøj på. Danskernes manglende tyskkundskaber har i de sidste par uger været til en del debat i de danske medier. Tyskland er Danmarks største eksportmarked og danskerne har de senere år fået øjnene op for kulturbyen Berlin. Alligevel er det småt med danskernes interesse for det tyske sprog, imens interessen for engelsk og fransk og spansk er stigende. Dansk Industri foreslog i Berlingske Tidende den 3. marts 2010, at tysk igen skulle være et obligatorisk fag på skoleskemaerne. Det Tysk-Danske Handelskammer kan tilslutte sig dette forslag.

10 Nye medlemmer 2010 Vi byder følgende nye medlemmer velkommen i Det Tysk-Danske Handelskammers netværk: ADTECH AG D-Dreieich Airberlin PLC & Co. D-Berlin Bau-Ver D-Karlshagen Boman Kommunikation PR Network Danmark DK-Ballerup Catenon ApS DK-København V Dansk Erhverv DK-København K Dansk-Tysk Industri- & Handelsklub DK- Middelfart FarmSaat GmbH D-Everswinkel Günther Löffler Holzfußböden D-Wiefelstede Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH D-Halle Herbert Lange Vertriebs GmbH D- Wittenborn HOCHTIEF Construction AG D-Essen HØXBROE CONSULTING DK-Hillerød IHK Lippe zu Detmold D-Detmold Induperm A/S DK-Nykøbing F KMG - Kliplev Motorway Group A/S DK-Aabenraa Kraneis Tief- und Landschaftsbau D-Langendorf Kühne GmbH D-Lohmen Lechner Svenska AB S-Strömsnäsbruk MIC GmbH Tiefbau & Controlling D-Halle Michael Richers Schweißtechnik und Industriemontagen D-Gross Niendorf NextMedia AG CH-Zug Pöppelmann GmbH & Co. KG D-Lohne R. Boss Bauunternehmen GmbH D-Lübz RATIONAL International AG CH-Heerbrugg SEMIKRON A/S DK-Ringsted Skanska Øresund A/S DK-København V STRABAG AG Betriebsstätte Dänemark DK-Aabenraa Treppenstudio Hagen Ströhl D-Triglitz WR Consulting DK-Nivå

11 Premium Partnere 2010 Vi byder følgende Premium Partnere velkommen i Det Tysk-Danske Handelskammers netværk: