Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009

2 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere med økologi 5 4. Anvendelse af et økologisk spisemærke De økologiske spisemærker Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker Krav til politik ved anvendelse af guld-mærket Registrering Registrering af storkøkkener, der kun foretager portionering og/eller opvarmning Ændring og bortfald af registrering De periodevise opgørelser udregning af økologiprocent Storkøkkener med guldmærket Storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter Leverancer fra storkøkkener, der bruger et økologisk spisemærke Leverandørdokumentation Gebyrer for brug af et økologisk spisemærke Trykning m.v. af de økologiske spisemærker Anprisning af, at visse råvarer er økologiske Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske Betingelser for at kalde et storkøkken økologisk Betingelser for at anvende Ø-mærket Ikrafttræden 18 Bilag 1. Skema til opgørelse af økologiprocenten i kroner 19 Bilag 2. Skema til opgørelse af økologiprocenten i kilo 20 2 af 20 Fødevarestyrelsen

3 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 1. Indledning Denne vejledning gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om økologisk storkøkkendrift, jf. bekendtgørelsesændring nr. 672 af 30. juni Vejledningen er rettet mod virksomheder med storkøkkendrift, der ønsker at mærke eller reklamere med, at de anvender økologiske råvarer eller serverer økologisk mad. Den grundlæggende lovgivning om økologiske fødevarer findes i Rådets forordning (EØF) nr. 834/2006 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (herefter EU's økologiforordning eller blot økologiforordningen). Forordningen trådte i kraft 1. januar Økologiforordningen regulerer ikke storkøkkener. Baggrunden for dette er, at de varierende forhold hos mange storkøkkener (f.eks. varierende menuer, recepter, lokalt tilgængelige vareudbud, sæsonvariationer, serveringsformer og særlige kundeønsker), ofte gør det vanskeligt at leve op til økologiforordningens krav, herunder særligt regnskabskravene. Det vil ofte falde mere naturligt for storkøkkener at dokumentere anvendelsen af økologiske råvarer. Der er derfor udarbejdet danske regler for økologisk storkøkkendrift, som er tilpasset de særlige forhold hos storkøkkenerne, og som samtidigt sikrer, at forbrugerne får pålidelige og relevante oplysninger. Reglerne er fastlagt i bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift. Fødevareregionerne står for kontrollen med, at reglerne om økologisk storkøkkendrift overholdes. Kontrollen udføres normalt i forbindelse med den almindelige fødevarekontrol. Denne vejledning vil løbende blive opdateret, og ændringerne vil kunne ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Fødevarestyrelsen 3 af 20

4 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Anvendelsesområde Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 1 og 2 Bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift vedrører storkøkkener, der tilbereder fødevarer på det sted, hvor de sælges, herunder serveres eller leveres, til den endelige forbruger, og som ønsker at reklamere med, at de anvender økologiske råvarer, eller at de serverer økologiske retter (økologisk storkøkkendrift). Ved storkøkkener forstås f.eks. restauranter, cafeterier, caféer, institutionskøkkener, kantiner, dinértransportable, takeaways og andre cateringvirksomheder. Virksomheder, der driver økologisk storkøkkendrift som en biaktivitet, er ligeledes omfattet af bekendtgørelsen. Dette gælder f.eks. detailbagere med tilknyttet café eller detailslagtere, der også leverer mad ud af huset. 4 af 20 Fødevarestyrelsen

5 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 3. Mulighederne for at reklamere med økologi Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 8-14 Storkøkkener kan reklamere med økologi på følgende måder: Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, der er økologiske. Storkøkkenerne skal inden de registreres som brugere af et af mærkerne indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologi-andelen ligger inden for det pågældende procentinterval. Se afsnit 4. Anprisning af, at visse økologiske råvarer er økologiske - f.eks. I køkkenet anvendes kun kartofler og gulerødder på økologisk form. Anprisningen forudsætter, at storkøkkenet udelukkende anvender de pågældende anpriste råvarer på økologisk form, og at storkøkkenerne gennem indkøbsfakturaer e.l. kan dokumentere, at råvarerne er økologiske. Se afsnit 5. Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske f.eks. Økologiske råvarer, der anvendes i køkkenet, udgør minimum 10% af råvarebudgettet. Anprisningen forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningen er rigtig. Se afsnit 6. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske f.eks. økologisk spinatlasagne. Anprisningen forudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form, eller at køkkenet omfattes af en kontrolordning, der svarer til den, der foreskrives i EU s økologiforordning. Se afsnit 7. Angivelse af, at storkøkkenet er økologisk f.eks. det økologiske madsted. Dette kræver, at storkøkkenet er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet % eller at køkkenet har erstattet alle råvarer med den økologiske variant, eller at alle serverede retter er økologiske. Se afsnit 8. Et storkøkken kan godt vælge at anprise på flere måder på én gang. Det kræver blot, at betingelserne for hver valgt anprisningsmåde er overholdt. Ved anprisning forstås i denne vejledning målrettet information til kunder/brugere i forbindelse med markedsføring, dvs. salg, udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed og anden overdragelse. Storkøkkener, der eksempelvis i en årsrapport eller virksomhedsplan omtaler, at køkkenet anvender visse økologiske råvarer, er således ikke omfattet. Fødevarestyrelsen 5 af 20

6 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Anvendelse af et økologisk spisemærke Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 4-6, samt bilag 1 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v De økologiske spisemærker De økologiske spisemærker har følgende udformning: Spisemærkerne skal være i farverne: Bronze (i nuancer svarende til Pantone: 876, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Sølv (i nuancer svarende til Pantone: 877, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Guld (i nuancer svarende til Pantone: 872, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Alternativt kan mærkerne gengives i sort. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer der er økologiske, når man opgør dette for en given periode. Beregningen af denne andel er beskrevet i afsnit 4.5. Storkøkkenerne skal, inden de registreres som brugere af et af de økologiske spisemærker, indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologi-andelen ligger inden for det pågældende procentinterval. Se afsnit 4.4. og Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Spisemærket kan eksempelvis gengives ved indgangsdøren til en restaurant, på menukortet eller i en avisreklame eller web-reklame for restauranten. De økologiske spisemærker signalerer ikke, at den pågældende økologiandel opnås på en given dag eller i en given ret. Storkøkkenerne kan dog selv vælge at sikre forbrugerne yderligere oplysninger om 6 af 20 Fødevarestyrelsen

7 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift f.eks. hvilke af de anvendte råvarer, der er økologiske. Sådanne oplysninger/anprisninger skal gives under overholdelse af de respektive retningslinjer herfor, f.eks. afsnit 5 ved anprisning af anvendte økologiske råvarer. Ved anvendelsen af de økologiske spisemærker gælder det generelt, at forbrugerne ikke må vildledes, jf. Fødevareforordningens 1 artikel 16. For fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, f.eks. en bager med en café-afdeling, skal spisemærket eksempelvis tydeligt referere til storkøkkenaktiviteten/caféafdelingen. Se også afsnit Ved lejlighedsvis servering af mad, f.eks. servering fra boder på markeder eller festivaler, vil der ikke kunne gøres brug af de økologiske spisemærker, idet kravet om indsendelse af en opgørelse over økologiprocenten i de seneste 3 måneder ikke vil kunne opfyldes. For denne type storkøkken vil der i stedet kunne anprises med anvendelse af økologiske råvarer eller retter, jf. afsnit Krav til politik ved anvendelse af guld-mærket Et storkøkken, der registreres som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocentintervallet %, skal udarbejde en politik for råvareindkøb, herunder en beskrivelse af den anvendte politik, når råvarer ikke kan anskaffes på økologisk form. Herudover skal der udarbejdes en politik for indkøb af fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, herunder fisk. Med hensyn til politikken vedr. råvarekøb kan storkøkkenet eksempelvis redegøre for i hvilket omfang menukortet tilpasses udbuddet af økologiske råvarer, hvorledes tilgængeligheden af økologiske råvarer undersøges, hvilken kvalitet man forventer af de økologiske råvarer eller hvor stor vægt, der lægges på, at råvarerne er lokalt produceret. I politikken for indkøb af fødevarer, der stammer fra fiskeri og jagt af vildtlevende dyr bør storkøkkenet redegøre for i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder, der indkøbes sådanne fødevarer. Herunder f.eks. hvilken prioritering, der foretages ved valget mellem vilde fisk og fisk fra økologiske dambrug eller hvilken vægt der lægges på, om de vildtlevende fisk stammer fra lokale fangstområder. Det bør fremgå, at fødevarer stammende fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr holdes helt uden for regnskabet, når økologiprocenten beregnes. Anvendes egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager, bør der også oplyses om, under hvilke omstændigheder dette sker herunder, at disse råvarer sammen med øvrige indkøbte ikkeøkologiske råvarer ikke overstiger 10%. Se afsnit 4.5 om udregningen af økologiprocenten. Forbrugerne skal informeres om storkøkkenets politik for råvareindkøb. Dette kan f.eks. ske ved, at storkøkkenet ved siden af gengivelsen af spisemærket, f.eks. på indgangsdøren, også gengiver politikken. Alternativt kan der henvises til, hvor politikken kan læses. Baggrunden for, at forbrugerne skal oplyses om politikken for råvareindkøb, er bl.a., at fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, ikke regnes med i økologiprocenten, samt at der undtagelsesvis kan anvendes op til 10% landbrugs- og akvakulturprodukter på ikke-økologisk form. Disse forhold bør forbrugerne derfor oplyses om, for at få fuldt indblik i baggrunden for anvendelsen af guld-mærket. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen 7 af 20

8 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Registrering Et storkøkkens brug af et spisemærke er betinget af, at storkøkkenet har foretaget anmeldelse til den lokale fødevareregion, og er blevet registreret som bruger af det pågældende spisemærke. Registreringen meddeles skriftligt af den lokale fødevareregion. Ved anmeldelsen skal storkøkkenet beskrive hvorledes, herunder om opgørelsen sker i kroner og ører eller i kilo, og med hvilken frekvens, økologiprocenten opgøres. Opgørelsesfrekvensen skal mindst være kvartalsvis, og opgørelsestidspunkterne skal fremgå. Endvidere skal der vedlægges en opgørelse for de foregående 3 måneder (alternativt for den foregående afsluttede opgørelsesperiode på minimum 3 måneder), der viser, at køkkenet ligger inden for det pågældende økologiprocent-interval (se afsnit 4.5 om udregningen af økologiprocenten). Opgørelsen, der indsendes til fødevareregionen, skal ikke bilægges fakturaer eller dokumentation for enkeltposteringerne. Disse vil derimod blive kontrolleret i forbindelse med fødevareregionens efterfølgende tilsyn, hvor det kontrolleres, at betingelserne for anvendelsen af spisemærket overholdes. Storkøkkenerne skal opbevare opgørelserne og dokumentationen for den opgjorte økologiprocent i minimum 2 år og skal sørge for, at materialet til enhver tid er tilgængeligt for Fødevarestyrelsen og fødevareregionen. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol. Dette kan f.eks. være relevant, når det skal sikres, at fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, f.eks. en bager med en café-afdeling, kan kontrolleres på effektiv vis, og at de anvender spisemærket uden vildledning af forbrugerne. Se også afsnit 4.2 og Registrering af storkøkkener, der kun foretager portionering og/eller opvarmning Et storkøkken, der ikke foretager anden tilberedning af fødevarer end portionering og opvarmning, og som udelukkende modtager fødevarer fra ét andet storkøkken, kan registreres som bruger af det samme økologiske spisemærke, som anvendes af det leverende storkøkken. Det er i dette tilfælde ikke et krav, at det storkøkken, som modtager fødevarerne, ved anmeldelsen til fødevareregionen beskriver, hvorledes økologiprocenten udregnes, eller vedlægger en opgørelse for de foregående 3 måneder, der viser, at økologiprocenten er overholdt. Det modtagende storkøkken skal heller ikke opbevare periodevise dokumenterede opgørelser. Storkøkkenet skal derimod mindst kvartalsvist sikre sig, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke, og at der foreligger en skriftlig aftale med det leverende storkøkken om straks at blive orienteret ved ophør af registreringen som bruger af det økologiske spisemærke. Den kvartalsvise sikring af, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke, skal kunne dokumenteres. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i, at køkkenet opbevarer enten en kvartalsvis indhentet bekræftelse fra det leverende storkøkken eller en kvartalsvis udskrift af den relevante side fra listen over registrerede brugere af de økologiske spisemærker, som kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Ved anmeldelsen til fødevareregionen skal storkøkkenet oplyse, fra hvilket storkøkken det får leveret maden samt medsende kopi af aftalen med det leverende storkøkken. 8 af 20 Fødevarestyrelsen

9 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Det vil være en naturlig forudsætning, at der er tale om en varieret leverance, således at det kan forventes, at det modtagende storkøkken sikres en økologiandel, svarende til det pågældende spisemærke. Storkøkkener, der modtager fødevarer fra flere andre storkøkkener, eller som foretager mere end blot en portionering eller opvarmning, skal opfylde de almindelige betingelser i forbindelse med registreringen hos fødevaregionen. Når der modtages fødevarer fra andre storkøkkener, skal beregningen af økologiprocenten ske efter principperne nævnt i afsnit 4.5, se særligt afsnit Ændring og bortfald af registrering Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke. Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning, jf. ovenfor, fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, skal storkøkkenet straks meddele det til den fødevareregion, hvor anmeldelse er sket. Herefter er registreringen bortfaldet, og det pågældende spisemærke kan ikke længere anvendes. Det er således ikke alene et krav, at fødevareregionen får besked, når andelen af økologiske råvarer i den forudgående periode afviger i negativ retning fra spisemærkets økologiprocent-interval. Kravet gælder også, når storkøkkenet kan forvente en afvigelse i negativ retning i den indeværende periode. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man kan regne ud, at selv om der udelukkende bliver købt økologiske fødevarer resten af den pågældende periode, vil storkøkkenet ikke kunne komme op på spisemærkets økologiprocent-interval. Det kan også være tilfældet ved pludselige større leverandørsvigt. Storkøkkenet har mulighed for at ændre registreringen af, hvilket mærke storkøkkenet anvender. Det vil sige, at et storkøkken, der for en periode på mindst 3 måneder, kan dokumentere en økologiandel, der svarer til et spisemærke med en højere økologiprocent, kan anmelde, at det ønsker at registreres som bruger af sidstnævnte mærke. Herudover kan et storkøkken, der forventer en afvigelse i negativ retning fra økologiprocenten af det spisemærke, som køkkenet allerede er registreret som bruger af, anmelde brug af et mærke med en lavere økologiprocent, svarende til den forventede økologiandel. Såfremt et storkøkken vil anvende et andet spisemærke, gælder de samme krav, som da storkøkkenet første gang foretog anmeldelse til fødevareregionen. Det vil sige, at der skal ske anmeldelse til fødevareregionen, samt indsendes materiale som beskrevet ovenfor. Dog kan storkøkkenet vælge at henvise til det indsendte materiale fra den forrige anmeldelse, for så vidt angår beskrivelsen af hvorledes og med hvilke intervaller økologiprocenten opgøres. Dette forudsætter naturligvis, at storkøkkenet ikke ønsker at ændre på opgørelsesmåden. For et storkøkken, der ønsker at ændre på opgørelsesmåden, f.eks. ønsker at skifte fra en opgørelse i kroner til en opgørelse i kilo, gælder ligeledes samme krav, som da storkøkkenet første gang foretog anmeldelse til fødevareregionen. Dog kan der i stedet for en opgørelse for de foregående 3 måneder vedlægges et eksempel på en opgørelse, som illustrerer den nye opgørelsesmåde. Den nye opgørelsesmåde kan anvendes, når køkkenet har modtaget en fornyet registrering fra fødevareregionen De periodevise opgørelser udregning af økologiprocent Økologiprocenten er en angivelse af, hvor stor en del af et storkøkkens råvareindkøb målt i kroner eller kilo, der udgøres af økologiske råvarer. Økologiprocenten skal opgøres for en given periode, og frekvensen skal mindst være kvartalsvis. Fødevarestyrelsen 9 af 20

10 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Der skal således ske en udregning af, hvor stor en del af de faktiske udgifter til indkøb af råvarer, der hidrører fra indkøb af økologiske råvarer, eller hvor stor en del af nettovægten af de indkøbte råvarer, der udgøres af økologiske råvarer. Storkøkkenet skal samle fakturaer og andre relevante følgedokumenter for både indkøb af konventionelle råvarer og økologiske råvarer, sådan at der er dokumentation for alle posteringer i udregningen. Det er nemmere at registrere og udregne indkøbene af økologiske råvarer, hvis disse fremgår af særskilte fakturaer eller månedlige opgørelser fra leverandørerne. Det kan derfor anbefales, at køkkenet hører sine leverandører, om de kan udarbejde sådanne særskilte fakturaer eller opgørelser. Køkkener, der vælger at opgøre økologiprocenten i kilo, skal være særligt opmærksomme på at sikre sig, at der angives nettovægt på fakturaer eller andre relevante dokumenter fra leverandøren. Det skyldes, at råvarer, som f.eks. brød, porrer og blomkål, ofte angives i stk., hvilket ikke udgør en tilstrækkelig dokumentation for en postering i kilo. Af hensyn til kontrollen må køkkenet ikke basere udregningen af økologiprocenten på mængder fremkommet ved egne afvejninger af råvarerne. Egne afvejninger kan dog undtagelsesvist accepteres, hvis dokumenter grundet enkeltstående forglemmelser eller fejl ikke indeholder de nødvendige vægtangivelser. Køkkener, der har mange eller hyppigt skiftende leverandører, og som ikke har mulighed for at indgå særlige leverandøraftaler om vægtangivelser på fakturaer m.v., vil derfor ofte med fordel kunne vælge at opgøre økologiprocenten i kroner. Det er kun råvarer af landbrugs- og akvakulturoprindelse, der skal medregnes. Det betyder, at produkter som vand og salt samt fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri, skal holdes ude af regnskabet. Hvis et storkøkken anvender egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager, skal disse medtages i opgørelsen som ikke-økologiske råvarer. De skal medtages med enten nettovægten eller et beløb, der fastsættes til prisen på den samme type råvare på det frie marked, alt efter om køkkenet opgør økologiprocenten i kilo eller i kroner. Ved råvarer forstås fødevarer i den stand, som de modtages i storkøkkenet, herunder uforarbejdede og forarbejdede fødevarer, der leveres fra en anden virksomhed eller fra egen primærproduktion. Som råvarer forstås således uforarbejdede fødevarer som f.eks. gulerødder og kartofler, men også forarbejdede fødevarer som f.eks. smør, brød og porretærte. En råvare af landbrugsoprindelse regnes for at være økologisk, når den markedsføres som økologisk i henhold til EU s økologiforordning eller som økologisk i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer m.v. 2 En undtagelse er dog vin, som kan regnes for at være økologisk, hvis den kan markedsføres som vin fremstillet af økologiske dyrkede druer i henhold til EU s økologiforordning. 3 2 Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om økologiske fødevarer mv. 3 Se afsnittet Særligt vedr. vin i Vejledning om økologiske fødevarer m.v. 10 af 20 Fødevarestyrelsen

11 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift En råvare, der stammer fra akvakulturbrug, regnes for at være økologisk, når den markedsføres som økologisk i henhold til bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug 4. Råvarer fra akvakulturbrug, der lovligt markedsføres som økologiske i et af de øvrige EU-lande, kan også betragtes som økologiske, jf. bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug, 3. I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et storkøkken, der måler i kroner, kan registrere de indkøbte råvarer samt beregne økologiprocenten. For køkkener, der måler i kilo, vises et tilsvarende eksempel i bilag Storkøkkener med guldmærket Storkøkkener, der anvender det økologiske spisemærke med procentintervallet %, guldmærket, skal som udgangspunkt have en økologiprocent på 100%. Dog kan de, såfremt økologiske råvarer ikke kan skaffes, anvende op til 10% konventionelle råvarer. Herudover kan de anvende egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager. Tilsammen må de indkøbte konventionelle råvarer og egne producerede vegetabilier kun udgøre op til 10 % af den samlede værdi/nettovægt af de indkøbte og anvendte råvarer Storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter For fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, vil et økologisk spisemærke som udgangspunkt kun kunne anvendes, hvis den pågældende økologi-procent er overholdt, når man ser på den samlede fødevarevirksomhed. Hvis der imidlertid er tale om, at storkøkkendriften er tydeligt adskilt fra de øvrige aktiviteter, herunder også regnskabsmæssigt, (f.eks. fremstår som en særskilt café med egen indgang, og hvor enhver leverance dokumenteres), kan registreringen som bruger af det økologiske spisemærke foretages ud fra opgørelser gældende for storkøkken-delen alene. I sidstnævnte tilfælde skal man være særligt opmærksom på, at spisemærket ikke må kunne vildlede forbrugerne til at tro, at det refererer til både storkøkkendriften og øvrige aktiviteter. Ved anmeldelsen skal storkøkkenet begrunde den valgte opgørelsesmåde Leverancer fra storkøkkener, der bruger et økologisk spisemærke Hvis et storkøkken modtager fødevarer fra et andet storkøkken, der er registreret som bruger af et økologisk spisemærke, kan storkøkkenet aftale med det leverende storkøkken, at økologiandelen af de leverede varer skal udgøre en fast minimumsprocent i en fastlagt periode. Storkøkkenet kan herefter anvende den aftalte procentsats i opgørelsen af økologiprocenten. Det er en betingelse for ovenstående, at storkøkkenet efterfølgende for hver periode indhenter en bekræftelse på, at den aftalte procentsats er overholdt. Den indhentede bekræftelse skal kunne dokumenteres. Det er en endvidere en forudsætning, at køkkenet og det leverende køkken anvender samme opgørelsesprincip dvs. baseret på enten kroner eller kilo Leverandørdokumentation Storkøkkener skal, inden de får leveret økologiske fødevarer første gang, samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, sikre sig dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol i henhold 4 Bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug Fødevarestyrelsen 11 af 20

12 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 til EU s økologiforordning, bekendtgørelsen om økologiske fødevarer eller bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug. Dokumentationen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt eller udpeget i henhold til økologiforordningen og kan være en kopi eller være på elektronisk form. Hvilke instanser, der er tale om, kan ses af listen over EU-godkendte kontrolinstanser. Listen offentliggøres med mellemrum af EUkommissionen i EU-tidende. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes et link til seneste offentliggjorte liste (under En anden måde at sikre sig leverandørdokumentation på, når det gælder danske primærbedrifter og virksomheder, er at anvende de lister over autoriserede bedrifter og økologikontrollerede virksomheder, som findes på Plantedirektoratets hjemmeside (www.pdir.dk) og Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Det skal kunne dokumenteres, at køkkenet har kontrolleret, at leverandørerne findes på listen. Dette kan f.eks. gøres ved at markere aktuelle leverandører på mindst årlige udskrifter af ovennævnte lister. Dokumentationskravet gælder ikke, hvis leverandøren er en virksomhed, der ikke er omfattet af kravet om anmeldelse og økologikontrol i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer typisk vil der være tale om storkøkkener eller detailbutikker Gebyrer for brug af et økologisk spisemærke Gebyrerne for registrering, ændring heraf og kontrol i forbindelse med anvendelsen af ét af de økologiske spisemærker fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. På tidspunktet for denne vejlednings udarbejdelse er der tale om følgende gebyrer: Registrering som bruger: 1000 kr. Ændring af registrering, herunder registrering som bruger af et andet spisemærke eller ændring af opgørelsesmetode ved udregning af økologiprocent: 600 kr. Løbende kontrol: årlig afgift på 720 kr. som opkræves i 2. kvartal i kalenderåret Trykning m.v. af de økologiske spisemærker Når et storkøkken er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan et kvalitetstryk af mærket købes hos: Økologisk Landsforening Silkeborgvej Åbyhøj Tlf: Herudover kan de økologiske spisemærker downloades i forskellige formater fra 12 af 20 Fødevarestyrelsen

13 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 5. Anprisning af, at visse råvarer er økologiske Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 1, 10 og 15 Storkøkkener kan anprise, at visse råvarer udelukkende anvendes på økologisk form. F.eks. kan et køkken, der udelukkende anvender økologisk mælk, mel og æg anprise, at i køkkenet anvendes økologisk mælk, mel og æg. Anprisningerne kan ske ved opslag på tavler eller væg eller ved oplysninger på menukortet. Herudover kan der i forbindelse med enkeltretter oplyses om hvilke af de anvendte råvarer, der er økologiske. Ovennævnte anprisninger forudsætter, at alle de anpriste råvarer på ikke-økologisk form og alle varer, der indeholder de anpriste råvarer på ikke-økologisk form, er opbrugt fra såvel råvarelager som færdigvarelager (inkl. fryser). Ved råvarer skal forstås fødevarer i den tilstand, de modtages i køkkenet, dvs. også halv- og helfabrikata. Dette muliggør også anprisninger, som I køkkenet anvendes følgende økologiske råvarer: mælk, syltetøj og brød. Det forudsætter dog, at køkkenet ikke samtidig selv fremstiller de anpriste halv- og helfabrikata som ikke-økologiske. Anprisningen af anvendelse af økologiske råvarer i køkkenet skal altid være præcis. Der må eksempelvis ikke anprises på formen: Vi anvender fortrinsvis økologiske råvarer. Dette skyldes både, at anprisningen ikke må være vildledende, og at anprisningen skal være kontrollerbar for myndighederne. For at undgå vildledning kan der endvidere gøres brug af negativ-anprisninger, som for eksempel: Køkkenet anvender økologiske kartofler, dog ikke-økologisk kartoffelmospulver. Anprisningerne kan ændres løbende, hvis anprisningsmåden ikke giver anledning til tvivl om anprisningens gyldighed. Det vil sige, at der skal oplyses tydeligt om, på hvilket tidspunkt eller i hvilken periode anprisningen er gældende. F.eks. I dag er følgende råvarer økologiske:... eller I denne måned er følgende råvarer økologiske:.... Af kontrolmæssige hensyn må anprisningerne ikke ændres i løbet af en dag. Anprisninger uden tidsmæssige angivelser - f.eks. Køkkenet anvender økologiske grøntsager - vil være bindende, således at alle grøntsager til enhver tid skal være økologiske, indtil det tydeliggøres, at forholdet er ændret. I perioder med knaphed på visse grøntsager må der således, på tilsvarende tydelig vis som den oprindelige anprisning, oplyses om, at grøntsagerne ikke er økologiske. Køkkenet skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anpriste økologiske råvarer rent faktisk er økologiske ifølge fakturaer o.l., og skal også sikre sig dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol, jf. afsnit 4.6. Dokumenterne skal opbevares systematisk, således at kontrolmyndigheden til enhver tid på anmodning kan få udleveret dokumentation for de økologiske råvarer indkøbt på en given dag eller i en given periode. Dokumenter og registreringer skal opbevares, så de er tilgængelige for myndighederne i minimum 2 år. Fødevarestyrelsen 13 af 20

14 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 3, 10 og 15 Storkøkkener kan anprise, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske f.eks. Økologiske råvarer udgør minimum 10 % af det månedlige råvarebudget eller Over halvdelen af de råvarer, vi anvender, er økologiske (opgjort i kg pr. måned). Anprisningerne forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningerne er rigtige. Herudover bør opgørelsesprincippet fremgå i forbindelse med anprisningen (f.eks. opgjort i kg pr. måned ), således at der ikke sker vildledning af forbrugerne. Der kan i øvrigt tages udgangspunkt i samme opgørelsesprincipper som nævnt under afsnit 4.5. Køkkenet skal til enhver tid kunne dokumentere den økologiske status for de råvarer, der i opgørelsen er medregnet som økologiske, og skal også sikre sig dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol, jf. afsnit 4.6. Ved anprisning af en andel opgjort i kg skal køkkenet være opmærksom på, at leverandøren oplyser om mængden i kg på de følgesedler eller fakturaer, som køkkenet efterfølgende opbevarer som dokumentation for varernes økologiske status. Hvis der er tale om et køkken, der kun foretager portionering og/eller opvarmning af mad leveret fra et produktionskøkken, kan førstnævnte køkken anvende produktionskøkkenets anprisning, hvis det kan dokumenteres, at der er truffet aftaler med produktionskøkkenet, som sikrer, at denne anprisning kan ske uden vildledning. Opgørelser og tilhørende dokumenter skal opbevares systematisk i 2 år, således at disse er umiddelbart tilgængelige for kontrolmyndigheden ved tilsyn. 14 af 20 Fødevarestyrelsen

15 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 7. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 2 og 4, 10 og 15 Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer mv.: 3, stk. 5 og 6 Storkøkkener kan under visse betingelser anprise, at serverede retter er økologiske f.eks. økologisk spinat-lasagne. En serveret ret må således betegnes som økologisk, hvis køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form. Er der eksempelvis tale om økologisk jordbærgrød med fløde, så skal køkkenet overholde betingelserne for at kunne anprise generelt med, at køkkenet anvender følgende økologiske råvarer: jordbær, sukker, kartoffelmel og fløde. Dvs. anvendelsen skal dokumenteres, og de nævnte råvarer må ikke forefindes i køkkenet på konventionel form, jf. afsnit 5. Dermed kan køkkenet naturligvis vælge både at anprise anvendelsen af de økologiske råvarer samt den økologiske ret. En anden mulighed er, at køkkenet omfattes af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, jf. 3, stk. 5. Ifølge nævnte bekendtgørelse, skal køkkeners markedsføring af økologiske retter, herunder også de tilhørende kontrolforanstaltninger, ske i overensstemmelse med bestemmelserne i EU s økologiforordning. Kontrolordningen er omtalt i Vejledning om økologiske fødevarer mv. Da storkøkkener reelt ikke er omfattet af EU s økologiregler, kan de økologiske retter dog ikke markedsføres med EU s økologilogo. Fødevarestyrelsen 15 af 20

16 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Betingelser for at kalde et storkøkken økologisk Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 9 og 14, stk. 3 Et storkøkken kan kalde sig økologisk, f.eks. dit økologiske madsted, hvis det er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet %. Alternativt kan køkkenet kalde sig økologisk, hvis det udelukkende anvender økologiske råvarer. Dvs. at alle anvendte råvarer af landbrugs- og akvakulturoprindelse er økologiske (se afsnit 4.6). Som råvarer skal også medregnes drikkevarer, bortset fra vand. Også storkøkkener, der udelukkende serverer økologiske retter, i overensstemmelse med betingelserne nævnt i afsnit 7, kan kalde sig økologiske. 16 af 20 Fødevarestyrelsen

17 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 9. Betingelser for at anvende Ø-mærket Lovgivning Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv.: 10 og bilag 4 Fødevareforordningen: artikel 16. Økologikontrolmærket, dvs. Ø-mærket med teksten statskontrolleret økologisk, må kun anvendes i mærkningen på færdigpakkede økologiske fødevarer. Derfor vil økologikontrolmærket kun kunne forekomme ved salg af fødevarer i deres oprindelige, evt. åbnede, Ø-mærkede emballage (f.eks. servering af mælk i Ø-mærkede mælkekartoner) eller ved salg af tilberedte fødevarer, som efter tilberedning fortsat er Ø-mærket (f.eks. ost med Ø-mærket ostevoks, der udskæres i skiver). Ø-mærket uden teksten statskontrolleret økologisk, herefter blot Ø et, kan som udgangspunkt ikke anvendes af storkøkkener, idet dette af forbrugeren vil kunne forveksles med det økologiske spisemærke. Der vil dermed være tale om en overtrædelse af fødevarelovgivningens generelle bestemmelser om, at markedsføringen ikke må være vildledende. Der kan dog forekomme situationer, hvor Ø et vil kunne anvendes uden vildledning. Der kan f.eks. være tale om gengivelse af Ø et, når dette alene kan opfattes som en direkte reference til specifikke økologiske retter, råvarer eller ingredienser. En bredere anvendelse af Ø et kan eksempelvis være acceptabel, hvis alle storkøkkenets retter er økologiske og omfattet af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer (jf. afsnit 7). Fødevarestyrelsen 17 af 20

18 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Ikrafttræden Denne vejledning er gældende fra 3. juli Samtidig bortfalder Vejledning nr af 30/01/2009 om økologisk storkøkkendrift. 18 af 20 Fødevarestyrelsen

19 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Bilag 1. Opgørelse af økologiprocenten i kroner Skemaet er et forenklet eksempel på, hvordan man kan registrere og beregne økologiprocenten, når der måles i kroner. Opgørelsesperioden i eksemplet er på 3 måneder og går fra 15. januar til 14. april. Beløb kan angives enten ex. eller inkl. moms, men det er vigtigt, at det trufne valg fastholdes for alle registreringer i opgørelsesperioden. Eksemplet baseres på fiktive fakturaer indeholdende økologiske råvarer, konventionelle råvarer, råvarer fra egen køkkenhave, råvarer fra jagt og fiskeri af vilde dyr og vilde fisk, samt non-food (f.eks. glas, lys, servietter etc.). Eksemplet viser, hvordan én faktura med flere råvaretyper kan registreres og fordeles. Vejledningens afsnit 4.5 beskriver, hvilke fødevarer der indgår og udelades i opgørelsen. A B C Dato Dokumentation (ved angivelse af faktura nr. eller bilag nr.) Det samlede fakturabeløb (eller beløb angivet på bilag). Dvs. det samlede beløb inklusiv: - indkøbte konventionelle og økologiske råvarer - værdi af eventuelle økologiske /konventionelle råvarer fra egen høst - råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikke-landbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food ( f.eks. glas, lys etc. ), hvis de er anført på fakturaen. Den del af fakturabeløbet, der ikke skal indgå i beregningen af økologiprocenten. Dvs. beløbet vedrørende råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikkelandbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food (f.eks. glas, lys etc.), hvis de er anført på fakturaen. Beløb af de indkøbte økologiske råvarer og værdi af eventuelle økologiske råvarer fra egen høst. 15. jan feb marts april 2009 Faktura nr % Økologinemt A/S Egen køkkenhave. Bilag 1. Ikkeøkologisk Faktura nr Både mad og nonfood Faktura nr Helt vildt kød 8000 kr kr. 100 kr kr. 500 kr kr. 900 kr. 900 kr. Total kr kr kr. Økologiprocenten beregnes som: 100 % x C / (A-B) = (100 x 9000 kr. : (12000 kr kr. )) % = 84,9 % Fødevarestyrelsen 19 af 20

20 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Bilag 2. Opgørelse af økologiprocenten i kilo Skemaet er et forenklet eksempel på, hvordan man kan registrere og beregne økologiprocenten, når der måles i kilo. Opgørelsesperioden i eksemplet er på 3 måneder og går fra 15. januar til 14. april. Eksemplet baseres på fiktive fakturaer indeholdende økologiske råvarer, konventionelle råvarer, råvarer fra egen køkkenhave, råvarer fra jagt og fiskeri af vilde dyr og vilde fisk, samt non-food (f.eks. glas, lys, servietter etc.). Vejledningens afsnit 4.5 beskriver, hvilke fødevarer der indgår og udelades i opgørelsen. A B Dato Dokumentation (ved angivelse af faktura nr. eller bilag nr.) Den samlede nettovægt af de indkøbte/anvendte råvarer. Dvs. inklusiv: indkøbte konventionelle og økologiske råvarer eventuelle økologiske /konventionelle råvarer fra egen høst, Nettovægt af indkøbte økologiske råvarer og eventuelle økologiske råvarer fra egen høst. men eksklusiv: råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikkelandbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food ( f.eks. glas, lys etc. ). 15. jan feb marts april 2009 Faktura nr % Økologinemt A/S Egen køkkenhave. Bilag 1. Ikkeøkologisk Faktura nr Både mad og nonfood Faktura nr Helt vildt kød 800 kilo 800 kilo. 20 kilo 100 kilo 10 kilo. 0 kilo 0 kilo Total Økologiprocenten beregnes som: 100 % x B / A = (100 x 810 kilo : 920 kilo) % = 88 % 20 af 20 Fødevarestyrelsen

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 420 af 24/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01254 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden

Koncept for restauranten på Fælleden. Generelt: Notat; koncept for restauranten på Fælleden Notat; koncept for restauranten på Fælleden Direktionen forelægges i maj 2016 en indstilling vedrørende økonomi for driftsenheden på Fælleden. Herunder hører de kommunale tilskud til / indtægter fra drift

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. September 2013 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. September 2013 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne...

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Oktober 2017 1 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande April 2009 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk svin KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion i forhold til økologiske svin.

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Februar 2017 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Februar 2017 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere