Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009

2 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere med økologi 5 4. Anvendelse af et økologisk spisemærke De økologiske spisemærker Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker Krav til politik ved anvendelse af guld-mærket Registrering Registrering af storkøkkener, der kun foretager portionering og/eller opvarmning Ændring og bortfald af registrering De periodevise opgørelser udregning af økologiprocent Storkøkkener med guldmærket Storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter Leverancer fra storkøkkener, der bruger et økologisk spisemærke Leverandørdokumentation Gebyrer for brug af et økologisk spisemærke Trykning m.v. af de økologiske spisemærker Anprisning af, at visse råvarer er økologiske Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske Betingelser for at kalde et storkøkken økologisk Betingelser for at anvende Ø-mærket Ikrafttræden 18 Bilag 1. Skema til opgørelse af økologiprocenten i kroner 19 Bilag 2. Skema til opgørelse af økologiprocenten i kilo 20 2 af 20 Fødevarestyrelsen

3 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 1. Indledning Denne vejledning gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om økologisk storkøkkendrift, jf. bekendtgørelsesændring nr. 672 af 30. juni Vejledningen er rettet mod virksomheder med storkøkkendrift, der ønsker at mærke eller reklamere med, at de anvender økologiske råvarer eller serverer økologisk mad. Den grundlæggende lovgivning om økologiske fødevarer findes i Rådets forordning (EØF) nr. 834/2006 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (herefter EU's økologiforordning eller blot økologiforordningen). Forordningen trådte i kraft 1. januar Økologiforordningen regulerer ikke storkøkkener. Baggrunden for dette er, at de varierende forhold hos mange storkøkkener (f.eks. varierende menuer, recepter, lokalt tilgængelige vareudbud, sæsonvariationer, serveringsformer og særlige kundeønsker), ofte gør det vanskeligt at leve op til økologiforordningens krav, herunder særligt regnskabskravene. Det vil ofte falde mere naturligt for storkøkkener at dokumentere anvendelsen af økologiske råvarer. Der er derfor udarbejdet danske regler for økologisk storkøkkendrift, som er tilpasset de særlige forhold hos storkøkkenerne, og som samtidigt sikrer, at forbrugerne får pålidelige og relevante oplysninger. Reglerne er fastlagt i bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift. Fødevareregionerne står for kontrollen med, at reglerne om økologisk storkøkkendrift overholdes. Kontrollen udføres normalt i forbindelse med den almindelige fødevarekontrol. Denne vejledning vil løbende blive opdateret, og ændringerne vil kunne ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Fødevarestyrelsen 3 af 20

4 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Anvendelsesområde Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 1 og 2 Bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift vedrører storkøkkener, der tilbereder fødevarer på det sted, hvor de sælges, herunder serveres eller leveres, til den endelige forbruger, og som ønsker at reklamere med, at de anvender økologiske råvarer, eller at de serverer økologiske retter (økologisk storkøkkendrift). Ved storkøkkener forstås f.eks. restauranter, cafeterier, caféer, institutionskøkkener, kantiner, dinértransportable, takeaways og andre cateringvirksomheder. Virksomheder, der driver økologisk storkøkkendrift som en biaktivitet, er ligeledes omfattet af bekendtgørelsen. Dette gælder f.eks. detailbagere med tilknyttet café eller detailslagtere, der også leverer mad ud af huset. 4 af 20 Fødevarestyrelsen

5 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 3. Mulighederne for at reklamere med økologi Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 8-14 Storkøkkener kan reklamere med økologi på følgende måder: Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, der er økologiske. Storkøkkenerne skal inden de registreres som brugere af et af mærkerne indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologi-andelen ligger inden for det pågældende procentinterval. Se afsnit 4. Anprisning af, at visse økologiske råvarer er økologiske - f.eks. I køkkenet anvendes kun kartofler og gulerødder på økologisk form. Anprisningen forudsætter, at storkøkkenet udelukkende anvender de pågældende anpriste råvarer på økologisk form, og at storkøkkenerne gennem indkøbsfakturaer e.l. kan dokumentere, at råvarerne er økologiske. Se afsnit 5. Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske f.eks. Økologiske råvarer, der anvendes i køkkenet, udgør minimum 10% af råvarebudgettet. Anprisningen forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningen er rigtig. Se afsnit 6. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske f.eks. økologisk spinatlasagne. Anprisningen forudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form, eller at køkkenet omfattes af en kontrolordning, der svarer til den, der foreskrives i EU s økologiforordning. Se afsnit 7. Angivelse af, at storkøkkenet er økologisk f.eks. det økologiske madsted. Dette kræver, at storkøkkenet er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet % eller at køkkenet har erstattet alle råvarer med den økologiske variant, eller at alle serverede retter er økologiske. Se afsnit 8. Et storkøkken kan godt vælge at anprise på flere måder på én gang. Det kræver blot, at betingelserne for hver valgt anprisningsmåde er overholdt. Ved anprisning forstås i denne vejledning målrettet information til kunder/brugere i forbindelse med markedsføring, dvs. salg, udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed og anden overdragelse. Storkøkkener, der eksempelvis i en årsrapport eller virksomhedsplan omtaler, at køkkenet anvender visse økologiske råvarer, er således ikke omfattet. Fødevarestyrelsen 5 af 20

6 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Anvendelse af et økologisk spisemærke Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 4-6, samt bilag 1 Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v De økologiske spisemærker De økologiske spisemærker har følgende udformning: Spisemærkerne skal være i farverne: Bronze (i nuancer svarende til Pantone: 876, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Sølv (i nuancer svarende til Pantone: 877, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Guld (i nuancer svarende til Pantone: 872, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Alternativt kan mærkerne gengives i sort. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer der er økologiske, når man opgør dette for en given periode. Beregningen af denne andel er beskrevet i afsnit 4.5. Storkøkkenerne skal, inden de registreres som brugere af et af de økologiske spisemærker, indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologi-andelen ligger inden for det pågældende procentinterval. Se afsnit 4.4. og Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Spisemærket kan eksempelvis gengives ved indgangsdøren til en restaurant, på menukortet eller i en avisreklame eller web-reklame for restauranten. De økologiske spisemærker signalerer ikke, at den pågældende økologiandel opnås på en given dag eller i en given ret. Storkøkkenerne kan dog selv vælge at sikre forbrugerne yderligere oplysninger om 6 af 20 Fødevarestyrelsen

7 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift f.eks. hvilke af de anvendte råvarer, der er økologiske. Sådanne oplysninger/anprisninger skal gives under overholdelse af de respektive retningslinjer herfor, f.eks. afsnit 5 ved anprisning af anvendte økologiske råvarer. Ved anvendelsen af de økologiske spisemærker gælder det generelt, at forbrugerne ikke må vildledes, jf. Fødevareforordningens 1 artikel 16. For fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, f.eks. en bager med en café-afdeling, skal spisemærket eksempelvis tydeligt referere til storkøkkenaktiviteten/caféafdelingen. Se også afsnit Ved lejlighedsvis servering af mad, f.eks. servering fra boder på markeder eller festivaler, vil der ikke kunne gøres brug af de økologiske spisemærker, idet kravet om indsendelse af en opgørelse over økologiprocenten i de seneste 3 måneder ikke vil kunne opfyldes. For denne type storkøkken vil der i stedet kunne anprises med anvendelse af økologiske råvarer eller retter, jf. afsnit Krav til politik ved anvendelse af guld-mærket Et storkøkken, der registreres som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocentintervallet %, skal udarbejde en politik for råvareindkøb, herunder en beskrivelse af den anvendte politik, når råvarer ikke kan anskaffes på økologisk form. Herudover skal der udarbejdes en politik for indkøb af fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, herunder fisk. Med hensyn til politikken vedr. råvarekøb kan storkøkkenet eksempelvis redegøre for i hvilket omfang menukortet tilpasses udbuddet af økologiske råvarer, hvorledes tilgængeligheden af økologiske råvarer undersøges, hvilken kvalitet man forventer af de økologiske råvarer eller hvor stor vægt, der lægges på, at råvarerne er lokalt produceret. I politikken for indkøb af fødevarer, der stammer fra fiskeri og jagt af vildtlevende dyr bør storkøkkenet redegøre for i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder, der indkøbes sådanne fødevarer. Herunder f.eks. hvilken prioritering, der foretages ved valget mellem vilde fisk og fisk fra økologiske dambrug eller hvilken vægt der lægges på, om de vildtlevende fisk stammer fra lokale fangstområder. Det bør fremgå, at fødevarer stammende fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr holdes helt uden for regnskabet, når økologiprocenten beregnes. Anvendes egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager, bør der også oplyses om, under hvilke omstændigheder dette sker herunder, at disse råvarer sammen med øvrige indkøbte ikkeøkologiske råvarer ikke overstiger 10%. Se afsnit 4.5 om udregningen af økologiprocenten. Forbrugerne skal informeres om storkøkkenets politik for råvareindkøb. Dette kan f.eks. ske ved, at storkøkkenet ved siden af gengivelsen af spisemærket, f.eks. på indgangsdøren, også gengiver politikken. Alternativt kan der henvises til, hvor politikken kan læses. Baggrunden for, at forbrugerne skal oplyses om politikken for råvareindkøb, er bl.a., at fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, ikke regnes med i økologiprocenten, samt at der undtagelsesvis kan anvendes op til 10% landbrugs- og akvakulturprodukter på ikke-økologisk form. Disse forhold bør forbrugerne derfor oplyses om, for at få fuldt indblik i baggrunden for anvendelsen af guld-mærket. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen 7 af 20

8 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Registrering Et storkøkkens brug af et spisemærke er betinget af, at storkøkkenet har foretaget anmeldelse til den lokale fødevareregion, og er blevet registreret som bruger af det pågældende spisemærke. Registreringen meddeles skriftligt af den lokale fødevareregion. Ved anmeldelsen skal storkøkkenet beskrive hvorledes, herunder om opgørelsen sker i kroner og ører eller i kilo, og med hvilken frekvens, økologiprocenten opgøres. Opgørelsesfrekvensen skal mindst være kvartalsvis, og opgørelsestidspunkterne skal fremgå. Endvidere skal der vedlægges en opgørelse for de foregående 3 måneder (alternativt for den foregående afsluttede opgørelsesperiode på minimum 3 måneder), der viser, at køkkenet ligger inden for det pågældende økologiprocent-interval (se afsnit 4.5 om udregningen af økologiprocenten). Opgørelsen, der indsendes til fødevareregionen, skal ikke bilægges fakturaer eller dokumentation for enkeltposteringerne. Disse vil derimod blive kontrolleret i forbindelse med fødevareregionens efterfølgende tilsyn, hvor det kontrolleres, at betingelserne for anvendelsen af spisemærket overholdes. Storkøkkenerne skal opbevare opgørelserne og dokumentationen for den opgjorte økologiprocent i minimum 2 år og skal sørge for, at materialet til enhver tid er tilgængeligt for Fødevarestyrelsen og fødevareregionen. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol. Dette kan f.eks. være relevant, når det skal sikres, at fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, f.eks. en bager med en café-afdeling, kan kontrolleres på effektiv vis, og at de anvender spisemærket uden vildledning af forbrugerne. Se også afsnit 4.2 og Registrering af storkøkkener, der kun foretager portionering og/eller opvarmning Et storkøkken, der ikke foretager anden tilberedning af fødevarer end portionering og opvarmning, og som udelukkende modtager fødevarer fra ét andet storkøkken, kan registreres som bruger af det samme økologiske spisemærke, som anvendes af det leverende storkøkken. Det er i dette tilfælde ikke et krav, at det storkøkken, som modtager fødevarerne, ved anmeldelsen til fødevareregionen beskriver, hvorledes økologiprocenten udregnes, eller vedlægger en opgørelse for de foregående 3 måneder, der viser, at økologiprocenten er overholdt. Det modtagende storkøkken skal heller ikke opbevare periodevise dokumenterede opgørelser. Storkøkkenet skal derimod mindst kvartalsvist sikre sig, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke, og at der foreligger en skriftlig aftale med det leverende storkøkken om straks at blive orienteret ved ophør af registreringen som bruger af det økologiske spisemærke. Den kvartalsvise sikring af, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke, skal kunne dokumenteres. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i, at køkkenet opbevarer enten en kvartalsvis indhentet bekræftelse fra det leverende storkøkken eller en kvartalsvis udskrift af den relevante side fra listen over registrerede brugere af de økologiske spisemærker, som kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Ved anmeldelsen til fødevareregionen skal storkøkkenet oplyse, fra hvilket storkøkken det får leveret maden samt medsende kopi af aftalen med det leverende storkøkken. 8 af 20 Fødevarestyrelsen

9 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Det vil være en naturlig forudsætning, at der er tale om en varieret leverance, således at det kan forventes, at det modtagende storkøkken sikres en økologiandel, svarende til det pågældende spisemærke. Storkøkkener, der modtager fødevarer fra flere andre storkøkkener, eller som foretager mere end blot en portionering eller opvarmning, skal opfylde de almindelige betingelser i forbindelse med registreringen hos fødevaregionen. Når der modtages fødevarer fra andre storkøkkener, skal beregningen af økologiprocenten ske efter principperne nævnt i afsnit 4.5, se særligt afsnit Ændring og bortfald af registrering Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke. Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning, jf. ovenfor, fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, skal storkøkkenet straks meddele det til den fødevareregion, hvor anmeldelse er sket. Herefter er registreringen bortfaldet, og det pågældende spisemærke kan ikke længere anvendes. Det er således ikke alene et krav, at fødevareregionen får besked, når andelen af økologiske råvarer i den forudgående periode afviger i negativ retning fra spisemærkets økologiprocent-interval. Kravet gælder også, når storkøkkenet kan forvente en afvigelse i negativ retning i den indeværende periode. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man kan regne ud, at selv om der udelukkende bliver købt økologiske fødevarer resten af den pågældende periode, vil storkøkkenet ikke kunne komme op på spisemærkets økologiprocent-interval. Det kan også være tilfældet ved pludselige større leverandørsvigt. Storkøkkenet har mulighed for at ændre registreringen af, hvilket mærke storkøkkenet anvender. Det vil sige, at et storkøkken, der for en periode på mindst 3 måneder, kan dokumentere en økologiandel, der svarer til et spisemærke med en højere økologiprocent, kan anmelde, at det ønsker at registreres som bruger af sidstnævnte mærke. Herudover kan et storkøkken, der forventer en afvigelse i negativ retning fra økologiprocenten af det spisemærke, som køkkenet allerede er registreret som bruger af, anmelde brug af et mærke med en lavere økologiprocent, svarende til den forventede økologiandel. Såfremt et storkøkken vil anvende et andet spisemærke, gælder de samme krav, som da storkøkkenet første gang foretog anmeldelse til fødevareregionen. Det vil sige, at der skal ske anmeldelse til fødevareregionen, samt indsendes materiale som beskrevet ovenfor. Dog kan storkøkkenet vælge at henvise til det indsendte materiale fra den forrige anmeldelse, for så vidt angår beskrivelsen af hvorledes og med hvilke intervaller økologiprocenten opgøres. Dette forudsætter naturligvis, at storkøkkenet ikke ønsker at ændre på opgørelsesmåden. For et storkøkken, der ønsker at ændre på opgørelsesmåden, f.eks. ønsker at skifte fra en opgørelse i kroner til en opgørelse i kilo, gælder ligeledes samme krav, som da storkøkkenet første gang foretog anmeldelse til fødevareregionen. Dog kan der i stedet for en opgørelse for de foregående 3 måneder vedlægges et eksempel på en opgørelse, som illustrerer den nye opgørelsesmåde. Den nye opgørelsesmåde kan anvendes, når køkkenet har modtaget en fornyet registrering fra fødevareregionen De periodevise opgørelser udregning af økologiprocent Økologiprocenten er en angivelse af, hvor stor en del af et storkøkkens råvareindkøb målt i kroner eller kilo, der udgøres af økologiske råvarer. Økologiprocenten skal opgøres for en given periode, og frekvensen skal mindst være kvartalsvis. Fødevarestyrelsen 9 af 20

10 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Der skal således ske en udregning af, hvor stor en del af de faktiske udgifter til indkøb af råvarer, der hidrører fra indkøb af økologiske råvarer, eller hvor stor en del af nettovægten af de indkøbte råvarer, der udgøres af økologiske råvarer. Storkøkkenet skal samle fakturaer og andre relevante følgedokumenter for både indkøb af konventionelle råvarer og økologiske råvarer, sådan at der er dokumentation for alle posteringer i udregningen. Det er nemmere at registrere og udregne indkøbene af økologiske råvarer, hvis disse fremgår af særskilte fakturaer eller månedlige opgørelser fra leverandørerne. Det kan derfor anbefales, at køkkenet hører sine leverandører, om de kan udarbejde sådanne særskilte fakturaer eller opgørelser. Køkkener, der vælger at opgøre økologiprocenten i kilo, skal være særligt opmærksomme på at sikre sig, at der angives nettovægt på fakturaer eller andre relevante dokumenter fra leverandøren. Det skyldes, at råvarer, som f.eks. brød, porrer og blomkål, ofte angives i stk., hvilket ikke udgør en tilstrækkelig dokumentation for en postering i kilo. Af hensyn til kontrollen må køkkenet ikke basere udregningen af økologiprocenten på mængder fremkommet ved egne afvejninger af råvarerne. Egne afvejninger kan dog undtagelsesvist accepteres, hvis dokumenter grundet enkeltstående forglemmelser eller fejl ikke indeholder de nødvendige vægtangivelser. Køkkener, der har mange eller hyppigt skiftende leverandører, og som ikke har mulighed for at indgå særlige leverandøraftaler om vægtangivelser på fakturaer m.v., vil derfor ofte med fordel kunne vælge at opgøre økologiprocenten i kroner. Det er kun råvarer af landbrugs- og akvakulturoprindelse, der skal medregnes. Det betyder, at produkter som vand og salt samt fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri, skal holdes ude af regnskabet. Hvis et storkøkken anvender egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager, skal disse medtages i opgørelsen som ikke-økologiske råvarer. De skal medtages med enten nettovægten eller et beløb, der fastsættes til prisen på den samme type råvare på det frie marked, alt efter om køkkenet opgør økologiprocenten i kilo eller i kroner. Ved råvarer forstås fødevarer i den stand, som de modtages i storkøkkenet, herunder uforarbejdede og forarbejdede fødevarer, der leveres fra en anden virksomhed eller fra egen primærproduktion. Som råvarer forstås således uforarbejdede fødevarer som f.eks. gulerødder og kartofler, men også forarbejdede fødevarer som f.eks. smør, brød og porretærte. En råvare af landbrugsoprindelse regnes for at være økologisk, når den markedsføres som økologisk i henhold til EU s økologiforordning eller som økologisk i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer m.v. 2 En undtagelse er dog vin, som kan regnes for at være økologisk, hvis den kan markedsføres som vin fremstillet af økologiske dyrkede druer i henhold til EU s økologiforordning. 3 2 Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om økologiske fødevarer mv. 3 Se afsnittet Særligt vedr. vin i Vejledning om økologiske fødevarer m.v. 10 af 20 Fødevarestyrelsen

11 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift En råvare, der stammer fra akvakulturbrug, regnes for at være økologisk, når den markedsføres som økologisk i henhold til bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug 4. Råvarer fra akvakulturbrug, der lovligt markedsføres som økologiske i et af de øvrige EU-lande, kan også betragtes som økologiske, jf. bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug, 3. I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et storkøkken, der måler i kroner, kan registrere de indkøbte råvarer samt beregne økologiprocenten. For køkkener, der måler i kilo, vises et tilsvarende eksempel i bilag Storkøkkener med guldmærket Storkøkkener, der anvender det økologiske spisemærke med procentintervallet %, guldmærket, skal som udgangspunkt have en økologiprocent på 100%. Dog kan de, såfremt økologiske råvarer ikke kan skaffes, anvende op til 10% konventionelle råvarer. Herudover kan de anvende egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager. Tilsammen må de indkøbte konventionelle råvarer og egne producerede vegetabilier kun udgøre op til 10 % af den samlede værdi/nettovægt af de indkøbte og anvendte råvarer Storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter For fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, vil et økologisk spisemærke som udgangspunkt kun kunne anvendes, hvis den pågældende økologi-procent er overholdt, når man ser på den samlede fødevarevirksomhed. Hvis der imidlertid er tale om, at storkøkkendriften er tydeligt adskilt fra de øvrige aktiviteter, herunder også regnskabsmæssigt, (f.eks. fremstår som en særskilt café med egen indgang, og hvor enhver leverance dokumenteres), kan registreringen som bruger af det økologiske spisemærke foretages ud fra opgørelser gældende for storkøkken-delen alene. I sidstnævnte tilfælde skal man være særligt opmærksom på, at spisemærket ikke må kunne vildlede forbrugerne til at tro, at det refererer til både storkøkkendriften og øvrige aktiviteter. Ved anmeldelsen skal storkøkkenet begrunde den valgte opgørelsesmåde Leverancer fra storkøkkener, der bruger et økologisk spisemærke Hvis et storkøkken modtager fødevarer fra et andet storkøkken, der er registreret som bruger af et økologisk spisemærke, kan storkøkkenet aftale med det leverende storkøkken, at økologiandelen af de leverede varer skal udgøre en fast minimumsprocent i en fastlagt periode. Storkøkkenet kan herefter anvende den aftalte procentsats i opgørelsen af økologiprocenten. Det er en betingelse for ovenstående, at storkøkkenet efterfølgende for hver periode indhenter en bekræftelse på, at den aftalte procentsats er overholdt. Den indhentede bekræftelse skal kunne dokumenteres. Det er en endvidere en forudsætning, at køkkenet og det leverende køkken anvender samme opgørelsesprincip dvs. baseret på enten kroner eller kilo Leverandørdokumentation Storkøkkener skal, inden de får leveret økologiske fødevarer første gang, samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, sikre sig dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol i henhold 4 Bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug Fødevarestyrelsen 11 af 20

12 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 til EU s økologiforordning, bekendtgørelsen om økologiske fødevarer eller bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug. Dokumentationen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt eller udpeget i henhold til økologiforordningen og kan være en kopi eller være på elektronisk form. Hvilke instanser, der er tale om, kan ses af listen over EU-godkendte kontrolinstanser. Listen offentliggøres med mellemrum af EUkommissionen i EU-tidende. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes et link til seneste offentliggjorte liste (under En anden måde at sikre sig leverandørdokumentation på, når det gælder danske primærbedrifter og virksomheder, er at anvende de lister over autoriserede bedrifter og økologikontrollerede virksomheder, som findes på Plantedirektoratets hjemmeside (www.pdir.dk) og Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk). Det skal kunne dokumenteres, at køkkenet har kontrolleret, at leverandørerne findes på listen. Dette kan f.eks. gøres ved at markere aktuelle leverandører på mindst årlige udskrifter af ovennævnte lister. Dokumentationskravet gælder ikke, hvis leverandøren er en virksomhed, der ikke er omfattet af kravet om anmeldelse og økologikontrol i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer typisk vil der være tale om storkøkkener eller detailbutikker Gebyrer for brug af et økologisk spisemærke Gebyrerne for registrering, ændring heraf og kontrol i forbindelse med anvendelsen af ét af de økologiske spisemærker fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. På tidspunktet for denne vejlednings udarbejdelse er der tale om følgende gebyrer: Registrering som bruger: 1000 kr. Ændring af registrering, herunder registrering som bruger af et andet spisemærke eller ændring af opgørelsesmetode ved udregning af økologiprocent: 600 kr. Løbende kontrol: årlig afgift på 720 kr. som opkræves i 2. kvartal i kalenderåret Trykning m.v. af de økologiske spisemærker Når et storkøkken er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan et kvalitetstryk af mærket købes hos: Økologisk Landsforening Silkeborgvej Åbyhøj Tlf: Herudover kan de økologiske spisemærker downloades i forskellige formater fra 12 af 20 Fødevarestyrelsen

13 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 5. Anprisning af, at visse råvarer er økologiske Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 1, 10 og 15 Storkøkkener kan anprise, at visse råvarer udelukkende anvendes på økologisk form. F.eks. kan et køkken, der udelukkende anvender økologisk mælk, mel og æg anprise, at i køkkenet anvendes økologisk mælk, mel og æg. Anprisningerne kan ske ved opslag på tavler eller væg eller ved oplysninger på menukortet. Herudover kan der i forbindelse med enkeltretter oplyses om hvilke af de anvendte råvarer, der er økologiske. Ovennævnte anprisninger forudsætter, at alle de anpriste råvarer på ikke-økologisk form og alle varer, der indeholder de anpriste råvarer på ikke-økologisk form, er opbrugt fra såvel råvarelager som færdigvarelager (inkl. fryser). Ved råvarer skal forstås fødevarer i den tilstand, de modtages i køkkenet, dvs. også halv- og helfabrikata. Dette muliggør også anprisninger, som I køkkenet anvendes følgende økologiske råvarer: mælk, syltetøj og brød. Det forudsætter dog, at køkkenet ikke samtidig selv fremstiller de anpriste halv- og helfabrikata som ikke-økologiske. Anprisningen af anvendelse af økologiske råvarer i køkkenet skal altid være præcis. Der må eksempelvis ikke anprises på formen: Vi anvender fortrinsvis økologiske råvarer. Dette skyldes både, at anprisningen ikke må være vildledende, og at anprisningen skal være kontrollerbar for myndighederne. For at undgå vildledning kan der endvidere gøres brug af negativ-anprisninger, som for eksempel: Køkkenet anvender økologiske kartofler, dog ikke-økologisk kartoffelmospulver. Anprisningerne kan ændres løbende, hvis anprisningsmåden ikke giver anledning til tvivl om anprisningens gyldighed. Det vil sige, at der skal oplyses tydeligt om, på hvilket tidspunkt eller i hvilken periode anprisningen er gældende. F.eks. I dag er følgende råvarer økologiske:... eller I denne måned er følgende råvarer økologiske:.... Af kontrolmæssige hensyn må anprisningerne ikke ændres i løbet af en dag. Anprisninger uden tidsmæssige angivelser - f.eks. Køkkenet anvender økologiske grøntsager - vil være bindende, således at alle grøntsager til enhver tid skal være økologiske, indtil det tydeliggøres, at forholdet er ændret. I perioder med knaphed på visse grøntsager må der således, på tilsvarende tydelig vis som den oprindelige anprisning, oplyses om, at grøntsagerne ikke er økologiske. Køkkenet skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anpriste økologiske råvarer rent faktisk er økologiske ifølge fakturaer o.l., og skal også sikre sig dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol, jf. afsnit 4.6. Dokumenterne skal opbevares systematisk, således at kontrolmyndigheden til enhver tid på anmodning kan få udleveret dokumentation for de økologiske råvarer indkøbt på en given dag eller i en given periode. Dokumenter og registreringer skal opbevares, så de er tilgængelige for myndighederne i minimum 2 år. Fødevarestyrelsen 13 af 20

14 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 3, 10 og 15 Storkøkkener kan anprise, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske f.eks. Økologiske råvarer udgør minimum 10 % af det månedlige råvarebudget eller Over halvdelen af de råvarer, vi anvender, er økologiske (opgjort i kg pr. måned). Anprisningerne forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningerne er rigtige. Herudover bør opgørelsesprincippet fremgå i forbindelse med anprisningen (f.eks. opgjort i kg pr. måned ), således at der ikke sker vildledning af forbrugerne. Der kan i øvrigt tages udgangspunkt i samme opgørelsesprincipper som nævnt under afsnit 4.5. Køkkenet skal til enhver tid kunne dokumentere den økologiske status for de råvarer, der i opgørelsen er medregnet som økologiske, og skal også sikre sig dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol, jf. afsnit 4.6. Ved anprisning af en andel opgjort i kg skal køkkenet være opmærksom på, at leverandøren oplyser om mængden i kg på de følgesedler eller fakturaer, som køkkenet efterfølgende opbevarer som dokumentation for varernes økologiske status. Hvis der er tale om et køkken, der kun foretager portionering og/eller opvarmning af mad leveret fra et produktionskøkken, kan førstnævnte køkken anvende produktionskøkkenets anprisning, hvis det kan dokumenteres, at der er truffet aftaler med produktionskøkkenet, som sikrer, at denne anprisning kan ske uden vildledning. Opgørelser og tilhørende dokumenter skal opbevares systematisk i 2 år, således at disse er umiddelbart tilgængelige for kontrolmyndigheden ved tilsyn. 14 af 20 Fødevarestyrelsen

15 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 7. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 2 og 4, 10 og 15 Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer mv.: 3, stk. 5 og 6 Storkøkkener kan under visse betingelser anprise, at serverede retter er økologiske f.eks. økologisk spinat-lasagne. En serveret ret må således betegnes som økologisk, hvis køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form. Er der eksempelvis tale om økologisk jordbærgrød med fløde, så skal køkkenet overholde betingelserne for at kunne anprise generelt med, at køkkenet anvender følgende økologiske råvarer: jordbær, sukker, kartoffelmel og fløde. Dvs. anvendelsen skal dokumenteres, og de nævnte råvarer må ikke forefindes i køkkenet på konventionel form, jf. afsnit 5. Dermed kan køkkenet naturligvis vælge både at anprise anvendelsen af de økologiske råvarer samt den økologiske ret. En anden mulighed er, at køkkenet omfattes af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, jf. 3, stk. 5. Ifølge nævnte bekendtgørelse, skal køkkeners markedsføring af økologiske retter, herunder også de tilhørende kontrolforanstaltninger, ske i overensstemmelse med bestemmelserne i EU s økologiforordning. Kontrolordningen er omtalt i Vejledning om økologiske fødevarer mv. Da storkøkkener reelt ikke er omfattet af EU s økologiregler, kan de økologiske retter dog ikke markedsføres med EU s økologilogo. Fødevarestyrelsen 15 af 20

16 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Betingelser for at kalde et storkøkken økologisk Lovgivning Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 9 og 14, stk. 3 Et storkøkken kan kalde sig økologisk, f.eks. dit økologiske madsted, hvis det er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet %. Alternativt kan køkkenet kalde sig økologisk, hvis det udelukkende anvender økologiske råvarer. Dvs. at alle anvendte råvarer af landbrugs- og akvakulturoprindelse er økologiske (se afsnit 4.6). Som råvarer skal også medregnes drikkevarer, bortset fra vand. Også storkøkkener, der udelukkende serverer økologiske retter, i overensstemmelse med betingelserne nævnt i afsnit 7, kan kalde sig økologiske. 16 af 20 Fødevarestyrelsen

17 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 9. Betingelser for at anvende Ø-mærket Lovgivning Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv.: 10 og bilag 4 Fødevareforordningen: artikel 16. Økologikontrolmærket, dvs. Ø-mærket med teksten statskontrolleret økologisk, må kun anvendes i mærkningen på færdigpakkede økologiske fødevarer. Derfor vil økologikontrolmærket kun kunne forekomme ved salg af fødevarer i deres oprindelige, evt. åbnede, Ø-mærkede emballage (f.eks. servering af mælk i Ø-mærkede mælkekartoner) eller ved salg af tilberedte fødevarer, som efter tilberedning fortsat er Ø-mærket (f.eks. ost med Ø-mærket ostevoks, der udskæres i skiver). Ø-mærket uden teksten statskontrolleret økologisk, herefter blot Ø et, kan som udgangspunkt ikke anvendes af storkøkkener, idet dette af forbrugeren vil kunne forveksles med det økologiske spisemærke. Der vil dermed være tale om en overtrædelse af fødevarelovgivningens generelle bestemmelser om, at markedsføringen ikke må være vildledende. Der kan dog forekomme situationer, hvor Ø et vil kunne anvendes uden vildledning. Der kan f.eks. være tale om gengivelse af Ø et, når dette alene kan opfattes som en direkte reference til specifikke økologiske retter, råvarer eller ingredienser. En bredere anvendelse af Ø et kan eksempelvis være acceptabel, hvis alle storkøkkenets retter er økologiske og omfattet af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer (jf. afsnit 7). Fødevarestyrelsen 17 af 20

18 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli Ikrafttræden Denne vejledning er gældende fra 3. juli Samtidig bortfalder Vejledning nr af 30/01/2009 om økologisk storkøkkendrift. 18 af 20 Fødevarestyrelsen

19 Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Bilag 1. Opgørelse af økologiprocenten i kroner Skemaet er et forenklet eksempel på, hvordan man kan registrere og beregne økologiprocenten, når der måles i kroner. Opgørelsesperioden i eksemplet er på 3 måneder og går fra 15. januar til 14. april. Beløb kan angives enten ex. eller inkl. moms, men det er vigtigt, at det trufne valg fastholdes for alle registreringer i opgørelsesperioden. Eksemplet baseres på fiktive fakturaer indeholdende økologiske råvarer, konventionelle råvarer, råvarer fra egen køkkenhave, råvarer fra jagt og fiskeri af vilde dyr og vilde fisk, samt non-food (f.eks. glas, lys, servietter etc.). Eksemplet viser, hvordan én faktura med flere råvaretyper kan registreres og fordeles. Vejledningens afsnit 4.5 beskriver, hvilke fødevarer der indgår og udelades i opgørelsen. A B C Dato Dokumentation (ved angivelse af faktura nr. eller bilag nr.) Det samlede fakturabeløb (eller beløb angivet på bilag). Dvs. det samlede beløb inklusiv: - indkøbte konventionelle og økologiske råvarer - værdi af eventuelle økologiske /konventionelle råvarer fra egen høst - råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikke-landbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food ( f.eks. glas, lys etc. ), hvis de er anført på fakturaen. Den del af fakturabeløbet, der ikke skal indgå i beregningen af økologiprocenten. Dvs. beløbet vedrørende råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikkelandbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food (f.eks. glas, lys etc.), hvis de er anført på fakturaen. Beløb af de indkøbte økologiske råvarer og værdi af eventuelle økologiske råvarer fra egen høst. 15. jan feb marts april 2009 Faktura nr % Økologinemt A/S Egen køkkenhave. Bilag 1. Ikkeøkologisk Faktura nr Både mad og nonfood Faktura nr Helt vildt kød 8000 kr kr. 100 kr kr. 500 kr kr. 900 kr. 900 kr. Total kr kr kr. Økologiprocenten beregnes som: 100 % x C / (A-B) = (100 x 9000 kr. : (12000 kr kr. )) % = 84,9 % Fødevarestyrelsen 19 af 20

20 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Bilag 2. Opgørelse af økologiprocenten i kilo Skemaet er et forenklet eksempel på, hvordan man kan registrere og beregne økologiprocenten, når der måles i kilo. Opgørelsesperioden i eksemplet er på 3 måneder og går fra 15. januar til 14. april. Eksemplet baseres på fiktive fakturaer indeholdende økologiske råvarer, konventionelle råvarer, råvarer fra egen køkkenhave, råvarer fra jagt og fiskeri af vilde dyr og vilde fisk, samt non-food (f.eks. glas, lys, servietter etc.). Vejledningens afsnit 4.5 beskriver, hvilke fødevarer der indgår og udelades i opgørelsen. A B Dato Dokumentation (ved angivelse af faktura nr. eller bilag nr.) Den samlede nettovægt af de indkøbte/anvendte råvarer. Dvs. inklusiv: indkøbte konventionelle og økologiske råvarer eventuelle økologiske /konventionelle råvarer fra egen høst, Nettovægt af indkøbte økologiske råvarer og eventuelle økologiske råvarer fra egen høst. men eksklusiv: råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikkelandbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food ( f.eks. glas, lys etc. ). 15. jan feb marts april 2009 Faktura nr % Økologinemt A/S Egen køkkenhave. Bilag 1. Ikkeøkologisk Faktura nr Både mad og nonfood Faktura nr Helt vildt kød 800 kilo 800 kilo. 20 kilo 100 kilo 10 kilo. 0 kilo 0 kilo Total Økologiprocenten beregnes som: 100 % x B / A = (100 x 810 kilo : 920 kilo) % = 88 % 20 af 20 Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Sæson Til læreren Didaktisk model Temaet sæson berører områderne fødevarer og miljø. Sæson er grundlag for store dele af arbejdet i køkkenet: Tilgangen til råvarer og efterspørgslen efter måltider

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 11 Indledning I nærværende bilag er oplistet Ordregivers mindstekrav til opfyldelse af udbuddets rammeaftaler. Disse mindstekrav er benævnt MK i kolonnen

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere