Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER"

Transkript

1 Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO , All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP Hotfix 006: Hotfix 007: Hotfix 008: Ny momskode Momskoder på fragt, gebyr og porto Momsnummer ved handel med momsregistrerede kunder i EU Momsfritaget Omvendt betalingspligt Fakturaopdatering Ændringer i applikationen...8 Salgsfaktura Arkivering af fakturaer Indtastning af tekster i notatfeltet, til senere anvendelse Løn PBS-overførsel Sortering på fødselsdagslisten Kernen Installationsvejledning Side 2 af 12

3 1. Generelt Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 indeholder rettelser til 78 fejlrapporter. Flere fejlrapporter er brugt som udgangspunkt for rettelser i flere moduler, når der var tale om samme fejltype. En oversigt over rettelserne findes i dokumentet Fixliste C5 3.0 SP2.doc Side 3 af 12

4 2. Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Der er i SP2 indeholdt en rettelse til de eksterne rapporter, idet der er foretaget en ændring i macroen OrdreIndkøb.mac, der gør det muligt at sætte en sammentælling af momsgrundlag på de eksterne rapporter, ligesom det er muligt at anvende Fast rabat. Denne sammentælling er sat på rapporterne. SP2 indeholder ligeledes en rettelse til postnummer.csv, idet der blev konstateret fejl i postnumre 8xx-9xx, disse er rettet til xx. Der er ikke foretaget DBD-rettelser i forhold til C5 SP1. Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 de tidligere frigivne SP1 og Hotfix 6,7 og 8 samt kerner, der blev frigivet i forbindelse med SP1 2.1 Hotfix 006: Rettelse til sag: DK BPV. Beskrivelse af fejl: 1: Manglende nulstilling &FoundUserElements, som resulterede i at den kunne overskrive DBD en for ikke-arkiv kartoteker. Dvs. hvis der var oprettet felter i ikke-arkiv kartoteker, som ikke var oprettet i arkiv-kartotekerne blev disse slettet/overskrevet ved afvikling af DBDAutomerge!! Det gælder også ved opdatering til 3.0 SP1. Nu er det lavet sådan at bare der er oprettet ét ekstra felt i nogen af ikke-arkiv kartotekerne foretages synkroniseringen ikke. 2. Listbilleder blev ikke flyttet med. 3. Kørslen kiggede ikke efter brugeroprettede indekser, kun brugeroprettede felter Hotfixet indeholder rettelse af CheckFields.XAL 2.2 Hotfix 007: Rettelse til sag: DK CUK Debitorjournal til det valgte kontonummer findes i forvejen samt til DK FLH Beskrivelse af fejl: Side 4 af 12

5 1. Ved oprettelse af nye ordrer fra debitorkartoteket udleveres næste ordrenummer, men bilagsserien tælles ikke op. 2. Ved indtastning af et debitornummer i debitoroversigten fås fejlmeddelelsen Debitorjournal til det valgte kontonummer findes i forvejen Hotfixet indeholder rettelse af Debkart.frm og Ordkart.frm 2.3 Hotfix 008: RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EF af 20. december 2001 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på forenkling, modernisering og harmonisering af kravene til fakturering med hensyn til merværdiafgift. Direktivet er indarbejdet i dansk lovgivning som: Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse nr. 898 af 06/11/2003 kan findes på webadressen: Ny momskode Såfremt der er behov for en blanding af momspligtige og momsfrie linjer på samme faktura, skal det kontrolleres at der findes en momskode til momsfri poster, eksempelvis MOMSFRI. Såfremt denne ikke eksisterer skal den oprettes. Denne momskode skal så tilknyttes de momsfrie varer/ydelser. Momskoden kræver tilknytning til en finanskonto, men da der ikke dannes momsposteringer, kan denne vælges frit. Side 5 af 12

6 Det tilrådes at der ikke sker blanding af varelinier m/liniemoms og varelinier u/liniemoms. Hvis man sætter liniemoms på én linie, skal liniemoms være tilstede på alle linier, for at der sker korrekt specifikation i bunden af fakturaen Momskoder på fragt, gebyr og porto For at kunne opnå den i direktivet krævede synlighed af momskoder for disse begreber, er der i fakturaens bundlinjer introduceret en specifikation af disse med tilhørende momskoder og momsgrundlag. Der gøres opmærksom på at gebyr excl./incl. moms ikke kan anvendes til eksportfakturaer, da momskode ikke kan angives på statistik-fanebladet. Det anbefales derfor at der oprettes et varenummer til fragt og gebyrer. Dette betyder at ved eksportfakturaer skal man bruge liniemomskoderne Momsnummer ved handel med momsregistrerede kunder i EU På alle fakturaer til kunder i EU skal der angives momsnummer. For det første skal det sikres at landekode er angivet på debitorkartoteket: Dernæst skal momsnummer være angivet på debitorkartotekets faneblad Opsætning Side 6 af 12

7 2.3.4 Momsfritaget I de tilfælde, hvor teksten MOMSFRITAGET ønskes angivet på faktura, anbefales det at benytte Notatlinjer til dette. Her kunne sidste varelinje f.eks. benyttes til at bære denne information. Se sidst i denne installationsvejledning om indtastning i notatfeltet og senere benyttelse af gemte tekster Omvendt betalingspligt I de tilfælde, hvor teksten OMVENDT BETALINGSPLIGT eller REVERSE CHARGE ønskes angivet på faktura, anbefales det at benytte Notatlinjer til dette. Her kunne sidste varelinie f.eks. benyttes til at bære denne information. Se sidst i denne installationsvejledning om indtastning i notatfeltet og senere benyttelse af gemte tekster Fakturaopdatering Side 7 af 12

8 Hvor der er forskel på indholdet af felterne Land i leveringsadresse eller Listekode, må der IKKE laves en fælles faktura. Dette betyder, at i tilfælde, hvor der anvendes samlefakturering, skal der laves en faktura til hvert land. Dette er udtryk for en stramning af regler for samling af fakturaer. Hvis der er tale om dellevering af én ordrelinie, skal man være opmærksom på at fakturaen udskrives med én linie. Notatfeltet kan med fordel anvendes til angivelse af leveringsdatoer og mængder for delleveringer. Alternativt anvendes én ordrelinie til hver dellevering Ændringer i applikationen Salgsfaktura I forhold til eksisterende standardudskrift er følgende ændringer foretaget: Visning af Momskode pr. varelinie Visning af Salgspris pr. varelinie Visning af Rabatbeløb pr. varelinie Specifikation af evt. Gebyr, Fragt og Porto med tilhørende Momskode og Momsgrundlag, sker ved angivelse af varenummer for Gebyr, Fragt eller Porto. Specifikation af det totale Momsgrundlag og Momsbeløb pr. Momskode med tilhørende Momsprocent. Der gøres opmærksom på at der ikke må anvendes lagerpriser incl. Moms. Man skal dermed ikke anvende parameteren indeholdt moms under Lager/Tilpasning/prisgrupper Arkivering af fakturaer For at kunne imødekomme ToldSkats ufravigelige krav om, at en faktura skal kunne reproduceres i en form, der bevarer, citat: ægtheden af fakturaernes oprindelse, deres læsbarhed og integriteten af deres indhold, skal fakturakopier opbevares som papirkopi eller alternativt som et billede af formularen Indtastning af tekster i notatfeltet, til senere anvendelse Tekster som Momsfritagelse, Reverse Charge og momsrepræsentant kan med fordel indtastes i notatfeltet og gemmes til senere anvendelse: Indtast teksten i notatfeltet Side 8 af 12

9 Marker teksten med musen Tast ALT+S, herefter kan teksten gemmes som en standardtekst xxxxxx.xal. Tryk Gem for at gemme teksten Herefter kan teksten senere hentes ind i kommende notatfelter ved anvendelse af ALT+H. Side 9 af 12

10 3. Løn I forbindelse med SP2 er der introduceret et par nødvendige nyheder i lønmodulet: 3.1 PBS-overførsel Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer kan nu overføres til FerieKonto via PBS. Derudover er der foretaget en tilpasning, så der i filen bliver udlæst en korrekt oplysning om indberetnings kvartal. 3.2 Sortering på fødselsdagslisten Fødselsdagslisten er nu udvidet med en ekstra sortering så der nu frit kan vælges, om listen skal udskrives med udgangspunkt i fødselsdatoen (dvs. de første 6 cifre i cpr-nummeret) eller om den skal udskrives i fødselsdags orden. Side 10 af 12

11 4. Kernen Et overblik over rettelser i kernen findes i dokumentet Nyheder C5 3.0 build 43 Kerne.doc Side 11 af 12

12 5. Installationsvejledning Installations vejledning til SP2 findes i dokumentet Installations Vejledning C5 3.0 SP2.doc Side 12 af 12