Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 34 ( august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Rapport AR-13-CA udtaget , Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 160, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Rikke Hilman Treldevej 128, Ændring af ejendomsstatus - anmeldelse af fuldførelse af byggearbejde Frimurerlogen Pax Interna, c/o Østergade 5, 7000 Flemming Dalsgaard Rapport AR-13-CA udtaget Erritsø Svømmehal Svømmebassin indendørs 25m EUROFINS MILJØ A/S Krogsagervej 42, Undersøgelse af Bassinvand 2013 hos Erritsø Svømmehal Shell- Raffinaderiet,. Rapportering af ph i afgang fra CAT II uge 33. Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Faktura Skade 49, Alléskolen, , Rapport AR-13-CA udtaget , Sygehus EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Terapibassin Faktura Skade 49, Alléskolen, , VS: Skrivelse vedr møde kl Sygehus, politisk styregruppe VS: Dagsorden møde i den politiske styregruppe vedr. fremtidig Sygehus, politisk styregruppe anvendelse af Sygehus Brev til kommunalbestyrelsen om offentliggørelse af enhedsomkostninger Orientering om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v Tilføjelse til afgørelse Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Afgørelse - bilag Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Afgørelse Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Endelig AFGØRELSE fra Arbejdstilsynet Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Sikker mail: Arbejdsmiljø Angående afgørelse til Distrikt 15 - Rosenlunden Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Sikker mail: Arbejdsmiljø træffe effektive foranstaltninger mod mobning - Afgørelse Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Orientering om hvornår tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen forventes Claus Einer Torsting Krügersvej 9, Øsdal Bæk og Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Overkørslen på den private del af grunden Vejlevej overkørsel - 1fu Stadsjorder Folkeoplysningsrådet - budget og forbrug jan-august Mødeplan for Folkeoplysningsrådet Mellemkommunal refusion Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands kommune Mellemkommunal refusion til andre

2 kommuner i henhold til Folkeoplysningsloven, Kvittering for modtaget ansøgning om flytning af sti matr. nr. 43 b, 43 g og 43 e Skærbæk ny Taulov Stiflytning i Skærbæk - sti fra Skærbæk Havnegade til Strandparken Anmeldelse af fuldført byggearbejde Boli. nu Danmarksgade 81, Fwd: Fældning af kirsebærtræer ved offentlig sti ved Mosegårdsvej grønne områder, vedligehold, mellem Strevelinsvej og Mosegårdsvej, Erritsø, matr. 10eh, risikotræer Rapport AR-13-CA udtaget , Tørskind Vork Vandværk Ø400 EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-13-CA udtaget , Tørskind Vork Vandværk Ø Erklæring om teknisk dokumentation, kloakplan som udført + færdigmelding, landinspektørattest, afsætningsplan, statiske beregninger, energiberegning, police på byggeskadeforsikring, tæthedsprøvning, energimærke og diverse tegninger EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 HUSCOMPAGNIET Loddet 52, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Re: Annoncering af indsatspuljen - ingen ansøgningsfrist Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet Landinspektørattest og afsætningsplan Landinspektørfirmaet Bonefeld & H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Bystrup A/S som udført kloak VS: Vedr. restaurant Danmarksgade Danmarksgade 14, Tilbud vedr. Støjkortlægning af Havn Støjkortlægning af Havn Tilbud til FRC Kommune: Tro og love erklæringer mv. - MAIL 3 af Støjkortlægning af Havn Tilbudsindhentning Støjkortlægning Havn - MAIL 1 AF Støjkortlægning af Havn Tilbud til FRC Kommune: Slide show fra mødet den 8. april MAIL 2 af Støjkortlægning af Havn trydiff. måling 001.jpg Amerikavej 1, trydiff. måling 004.jpg Amerikavej 1, trydiff. måling 003.jpg Amerikavej 1, trydiff. måling 002.jpg Amerikavej 1, Skema til aflæsning af trykanlæg Amerikavej 1, Forespørger, hvordan sagen forløber - Nabosag - Lis og Hardy Thylgård, Sanddal Bakke 10, 7000 Sanddalparken 10, 7000 mod Carsten P. Jochumsen, Sanddalparken 9, Autosvar: Puljestyring har modtaget Deres rapport/erklæring om projektforløb Projekt unge mødre Bygherre oplyser at projektet droppes EV Consulting v/søren L. Skole Egebæksvej 36, vedlagt fil PlanOgByg Danmarksgade 61, vedlagt fil PlanOgByg Danmarksgade 61, SV: Tilladelse til opstilling af toiletvogne og containere på Nørre Voldgade Badvogne og container - Kongenstræde, Kongensgade, Bjergade og Nørre Voldgade Bemærkninger til partshøring Martin Oksbjerg Tarpgaard Oldenborggade 60, SV: tinglysning af deklaration, matr.nr. 8a, Trelde, Jorder - acadre 13/ Enggårdsparken 1Q, 7000

3 56540 Bredstrup-Pjedsted Hallen - generalforsamling, årsregskab samt oversigt over bestyrelsesmedlemmer for 2012 Helle Paulsen Specht Årsregnskaber for de selvejende haller Autorisation kloakmester - Nørrebrogade 88, Nørrebrogade 88, IMG_1059.jpg Christian Eugen B Zoffmann Mosegårdsvej 7P, IMG_1058.jpg Christian Eugen B Zoffmann Mosegårdsvej 7P, IMG_1057.jpg Christian Eugen B Zoffmann Mosegårdsvej 7P, Rapport AR-13-CA udtaget , Fredsted Beholderanlæg EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Anmodning om svar Torben Karstensen Højrupvej 34, SV: Lille oplæg om Gasværksgrunden d Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Overkørsel Martine Christoffersensvej Martine Christof.S V 12, Afbud fra Koma: Oplægsholder til temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag Bødeforlæg for manglende periodisk syn Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VJ89105, Brandstationen Brev vedr. supplerende materiale - 6.julivej 67, Julivej 67, Sags.nr. 13/ TCC-VEST - Statiske beregninger Chr. Winthers Vej 2, Landinspektørattest og afsætningsrids Jens Ole Hougaard Idasvej 6, Orientering om sløjfning af olietank - tankattest vedlagt Bjarne Panduro Tveskov Baunegårdsvej 62, Arbejdsmiljø RykkerBrev Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynets besøg den 06. og , Distrikt 70 - Othello Plejecenter, Herfordparken Fwd: SV: Jagtens Hus - supplerende information mv. Birgit Susanne Hansen Jagtens Hus Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Kommune Høgevej 5, 7000 Ejendomscentret VS: NMK AFGØRELSE i sag om Kommunes meddelelse af Vejlevej 34, 7000 afslag på en ansøgt dispensation fra en lokalplanbestemmelse til opsætning af et reklameskilt på ejendommen beliggende Vejlevej Samlede bilag august.pdf Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver Dagsorden 30.august 2013 kommuner.pdf Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver bevaringsfonden Jørn Andersen Kongensgade 47, VS: Forespørgsel på viden om vandscooteres mulige forstyrrelser af marsvin Regler for vandscootersejlads og problematik vedr. marsvin Materiale jf byggetilladelsen Søndermarksvej 42, Vejprojekt - Værftsvej 13, Fredercia Værftsvej 13, Badevandsanalyser udtaget ,, /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) SV: Kulturnatten i Kommune den 30. august Kulturnat 30. august afspærring af Gothersgade, Prinsessegade og Vendersgade SV: Kulturnatten i Kommune den 30. august Kulturnat 30. august afspærring af Gothersgade, Prinsessegade og Vendersgade

4 57481 Mail fra politiet Jyllandsgade - afspærring den 7. juni 2013 og den 23. august 2013 pga. kran og blokvogn Høring vedr. lovliggørelse af bådlift ud for matrikel nr. 7an, Erritsø By, Erritsø i Kampmannsvej 31, 7000 Kommune - Høring vedr. lovliggørelse af bådlift ud for matrikel nr. 7an Erritsø By Erritsø i Kommune.msg Fakta Taulov Adelvej 63, Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Ejendomscentret NA Krogsagervej 30, afleveringsattest.pdf Strevelinsvej 2a, Ødelagte fliser Bjarne Frost Christensen Henvendelse vedr. huller i veje i Grønlandskvarteret VS: Ullerupdalvej Mødenotat ibrugtagningstilladelse Ullerupdalvej 90, Ullerupdalvej brandtekniske ændringer. Stueplan Ullerupdalvej 90, status på diverse punkter i byggetilladelsen inden ibrugtagningstilladelse Ullerupdalvej 90, branddokumenter inden ibrugtagningstilladelse Ullerupdalvej 90, Arbejdsmiljø Tbm. på tids- og handlingsplan om at forebygge vol [Ref.nr.=89b42a11dada4c7bad9105f2a0b6fee8] [p=255140,v=452,c=onxxvenrkmddhfyz0hyr/q9xoqo=] Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynsbesøg d Distrikt 19 - Øster Elkjær Demens, Pleje, Erritsø Bygade høringssvar miljø Brug af værksted på Vejlevej Vejlevej 119, RE: spiserum Vejlevej 119, vedr toilet og bad Vejlevej 119, der skal ikke arbejdes i jorden Vejlevej 119, plan med mål Vejlevej 119, VS: Danmarksgade 3 Axel Høyer Danmarksgade 3, Registreringsmeddelelse U Referencenr d - Registreringsmeddelelse.pdf Geodatastyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 7ae m. fl. og 12a m. fl. Børup By, Taulov Svar vedr. brand Damvej 11, Fortsættelse af: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, Madsbyvej 4, 7000 spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane VS: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, spildevands- og Madsbyvej 4, 7000 udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Re: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, spildevands- og Madsbyvej 4, 7000 udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane RE: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, spildevands- og Madsbyvej 4, 7000 udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Henvendelse den 21. juni Chr. Winthers Vej - handicapparkering Faktura Skade 49, Alléskolen, , Anmeldelse om påbegyndt samt fuldført byggearbejde SFO Taulov Skole Taulov Kirkevej 35A, SV: Ladestandere på Gasværksgrunden - tidsbegrænsningen Opstilling af ladestandere - Clever SV: Til teknisk forvaltning Vejbump - Fasanvej Redegørelse fra Spildevand ifm. forurening af spildevand til Erritsø Erritsø Bæk Bæk, 28. juni Faktura Skade 49, Alléskolen, ,

5 57111 Faktura Skade 49, Alléskolen, , Faktura Skade 49, Alléskolen, , J.nr Servitut om kloakledning på matr. nr. 4bk m.fl. Skærbæk By, Taulov Deklaration om kloakanlæg, matr.nr. 4b, 4s, 4ac, 6x og 8t Skærbæk by, Taulov BrugerPårørendeRådet Hybyhus, ansøgning Formand for brugerrådet Hybyhus Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Ulla Buhl Ældre Sagen, ansøgning Ældre Sagen i Uddeling af 18 midler, 1. runde Indsigt i dokumentation for angivet tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer - image001.png Aktindsigt i udbetaling af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer fra og til dato Mail Lene Hostrup Ang. Egehavevej Henvendelse om beskaffenheden af Egehavevej Registreringsmeddelelse U Referencenr Registreringsmeddelelse.pdf Geodatastyrelsen Arealoveførsel mellem matr.nr. 30db og 30dd Erritsø By, Erritsø Anmeldelse om fuldført byggearbejde Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, SV: Underskrift som ejere og myndighed - 42ptg matr.nr. 8au og 63 Børup by, Taulov RE: vedr. ansøgning om byggetilladelse Sjællandsgade Sjællandsgade 96A, Stenten 18, - Grundplan Stenten 18, Bemærkninger fra konsulent til restaureringsprojekt og dispensation NBL 3, Oprensning af Studsdal Bæk Ændret oplysning til byggeansøgning Fagerlien 8, jordvarme Eurodan Huse Fagerlien 8, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Kommune, Indre Ringvej 175, 7000 Ejendomscentret Udkast til vores ActionCards Midlertidigt arrangement, Madsby Enge Endelige Sikkerhedsrapport Midlertidigt arrangement, Madsby Enge Endelige pladstegning Midlertidigt arrangement, Madsby Enge Endelige pladsfordelingsplan Midlertidigt arrangement, Madsby Enge VS: vedr. jnr Tvis tilslutningsledning - Jeres jnr.: 13/ Deklaration om TVIS tilslutningsledning matr. nr. 6b, 29a og 219n Kobbeljorder anmeldelse af fuldført byggearbejde VICA A/S Skolevej 39, SV: Gl. Tårupvej 51 og Gl. Tårupvej 51 og Erindring om besvarelse Sydøstjyllands Politi Plejen - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej Kopi af underskrevet leasingaftale LEASING FYN BANK A/S Leasingaftale nr , Vitra 2060 redskabsbærer årg Fwd: SCA PACKAGING Nielsen Kim Lykke C. F. Tietgens Vej 5, VS: Sløjfning af olietank Mette Schjødt C. F. Tietgens Vej 5, VS: Sløjfning af olietank Mette Schjødt C. F. Tietgens Vej 5, RE: Sender: slojfningaftank Nielsen Kim Lykke C. F. Tietgens Vej 5, EMAS Nielsen Kim Lykke C. F. Tietgens Vej 5, Revideret kort Tornsagervej 43, Svar vedr. analyser Tornsagervej 43, Oplysning om bebyggelsesprocent, facadetegning med mål Karl Møller Nielsen Holbergsvej 42, 7000

6 56757 Norgesgade 22 Ernst Hansen Norgesgade 22, Underskrevet lejekontrakt Emil Thorkild Kristiansen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Elsebeth Vestergaard Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Jesper Gregersen Thygesminde Allé , Underskevet lejekontrakt Kim Reuter Larsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Bjarne Larsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Lone Neupart Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Lone Bredvig Nielsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Steen Agger Hansen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Poul Brian Plaetner Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Bent Jørgen Larsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Konny Gram Nielsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Thomas Verner Andersen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Tina Juhl Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Lisbeth From Thygesminde Allé 3 ST 0016, Underskrevet lejekontrakt Lyng Woldby Sørensen Thygesminde Allé 3 ST 0015, Underskrevet lejekontrakt Poul Erik Brostrup Andersen Thygesminde Allé 3 ST 0014, Underskrevet lejekontrakt Lone Margrethe Haarbo Thygesminde Allé 3 ST 0010, Underskrevet lejekontrakt Rete Hanne Egelund Nielsen Thygesminde Allé 3 ST 0008, Underskrevet lejekontrakt Bettina Toft Thygesminde Allé 3 ST 0007, Underskrevet lejekontrakt Karina Elkjær Brandt Thygesminde Allé 3 ST 0004, Underskrevet lejekontrakt Jens Vestergaard Thygesminde Allé 3 ST 0003, Underskrevet lejekontrakt Claus Tingskov Jensen Thygesminde Allé 3 ST 0002, 7000

7 56611 Underskrevet lejekontratk Rita Elisabeth Andersen Thygesminde Allé 3 ST 0001, Vedr ansøgning om udvidelse af oplag af ethanol på Samtanks anlæg på Vesthavnsvej 31, 7000 Vesthavnesvej 31 i SV: Udkast til svar til Samtank Vesthavnsvej 31, SV: Udkast til svar til Samtank Sydøstjyllands Politi Vesthavnsvej 31, VS: Ansøgning om udvidelse af oplag af ethanol Vesthavnsvej 31, SV: Samtank ansøger om udvidelse af oplag af ethanol på Vesthavnsvej 31 i Vesthavnsvej 31, SV: Samtank ansøger om udvidelse af oplag af ethanol på Vesthavnsvej 31 i Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Vesthavnsvej 31, SV: Samtank ansøger om udvidelse af oplag af ethanol på Vesthavnsvej 31 i Sydøstjyllands politi Vesthavnsvej 31, Fordelingsregnskab varme 2012 / 2013 TECHEM DANMARK A/S Varmeregnskab 12/13 Købmagergade Re: SV: Ang. vedtægtsændringer Taulov Rideklub - mulig opløsning af Re: Ang. vedtægtsændringer og ny kode Taulov Rideklub - mulig opløsning af Re: Betaling for Feriesjov til TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af SV: mindre ændringer til referat fra Generalforsamling i TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af Udkast til referat fra Generalforsamling i TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af Underskrevet referat Taulov Rideklub ekstraordinær generalforsamling Taulov Rideklub - mulig opløsning af Underskrevet referat Taulov Rideklub ekstraordinær generalforsamling Taulov Rideklub - mulig opløsning af Re: Ang. vedtægtsændringer fra TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d Taulov Rideklub - mulig opløsning af Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling d Taulov Rideklub - mulig opløsning af Karina - ok modtagelse af mail Taulov Rideklub - mulig opløsning af Samtykke til afmærkningsplan fra politiet Cykelløb Ride4Rehab - Parkeringsforbud på Ansgarsvej SV: Davidsen rabataftale fremsendt med rettelser efter leverandørens ønske Davidsen samhandelsaftale gældende fra 1 august oversigt over de decentrale indkøbere der køber på kort hos Davidsen Tømmerhandel.xls Davidsen samhandelsaftale gældende fra 1 august Tegninger (situationsplan, facader) Rudolf Steiner Allé 56, 7000

8 56752 Nye tegninger til carport/skur _001.pdf Rudolf Steiner Allé 56, Samtykke fra politiet Vejfest den 31. august Carit Etlars Vej Samtykke fra polititet til afmærkningsplanen Prangervej - reperation af jernbanebro [Skilteplaner] Snoghøj Landevej + Prangervej... Godkendte skilteplaner Prangervej - reperation af jernbanebro Svar fra Miljøservice - aftale og deklaration kommer senere Levering af spildevandsslam til Odderstedvej Forkert adresse Levering af spildevandsslam til Odderstedvej Medlemskab af Kursusudvalget Korrespondance med seniornetværket Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Høringssvar fra Seniorrådet - IP Schmidt Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Høringssvar fra Seniorrådet - IP Schmidt Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Høringssvar fra Seniorrådet - IP Schmidt Fuldmagt til Arkimentor ApS ARKIMENTOR ApS Fuglsangparken 35, Henvendelse Bøgeskov Strand 7, SV: Udvidelse af Erritsø Kirkegaard - 13/ Bytoften SV: Ny godkendelses og tilsyndbekendtgørelse Sandgaard, Susanne Vejlbyvej 29, Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner DAGMARGAARDEN Alarmens kontaktpersoner, Dagmargården, Dalegade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner ALLESKOLEN Alarmens kontaktpersoner, Alléskolen, Nørre Allé unødig gennem kørsel med entreprenør maskiner og lastvognskørsel ved brug af Skiltemærkning ved cykelsti på Nørre Allé skolevejen ved ældre bebyggelsen Nørre Allè Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Børnehaven Stendalen Alarmens kontaktpersoner, Alléskolen, Ullerupdalvej Orientering om boet Retten i Kolding - Skifteretten Vendersgade , VS: Ansøgning om skiltetilladelse til Fakta Adelvej 63, Taulov BN Skilte A/S Adelvej 63, Spørgsmål til Lokalplan 281 Enggårdsparken Enggårdsparken 38, Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, MILJØSERVICE A/S Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, Sjællandsgade17-ejerlejl..pdf Anmeldelse/fortegnelse over ejerlejl Sjællandsgade RE: opstilling af containter på offentlig vej Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" Vedrørende kontakt til grundejerforeningen Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" Vedrørende kontakt til grundejerforeningen Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" RE: opstilling af containter på offentlig vej Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af

9 indbo + dato" opstilling af containter på offentlig vej Union Engineering A/S Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" Returnering af afleveringsattest, afleveret 22/ _001.pdf Skovvej 34, flytning af miljøtilsyn C. F. Tietgens Vej 21, Brev fra KL vedr. tilslutning til DDB KL KL vedr. tilslutning til DDB VS: Spørgsmål til Lokalplan Boligere og daglivarebutik ved Bredstrupvej 2-Plan-Huset A/S Lokalplan nr. 272 for Boliger og daglivarebutik ved Bredstrupvej VS: Klage omk. udsugning. - Dokument2 (Kompatibilitetstilstand).docx Danmarksgade 14, Udsugning Danmarksgade Danmarksgade 14, Opførelse og udnyttelse af teagetage på Krügersvej 7 - Thomas Christensen Krügersvej 7, C42318.pdf Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Børnehuset Ulleruphave Alarmens kontaktpersoner, Børnehuset Ulleruphave, Bredstrupvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner SKANSEVEJENS SKOLE Alarmens kontaktpersoner, Skansevejens Skole, Indre Ringvej Ansøgning om byggetilladelse / Anmeldelse om nedrivning af bygbning 9 og 10, Lars Lindholm Andersen Skovbøllingvej 11, 7000 Skovbøllingvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FRITIDSKLUB BASEN Alarmens kontaktpersoner, Basen, teknisk forvaltning vedr. Nøddeplantagen 26 Nøddeplantagen Nøddeplantagen 26, Oplysning om ny adminitrator - modtaget fra Skattecenter Haderslev SKAT Skattecenter Korsør Møllebo Allé 56, Oplysning om ny administrator MAJBRITT BIRCH Møllebo Allé 56, 7000 EJENDOMSADMINISTRATION ApS Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner BØRNEHUSET VALHALLA Alarmens kontaktpersoner, Valhalla, Bragesvej anmodning om svar vedr. tidligere henvendelse Kongensgade-Sjællandsgade anmeldelse af hul i vejen Anmeldelse af hul i krydset Kongensgade-Sjællandsgade Kongensgade-Sjællandsgade anmeldelse af hul i vejen Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner TAULOV CENTRALSKOLE Alarmens kontaktpersoner, Fjordbakkeskolen, Taulov Afdelingen, Taulov Kirkevej 35 A Opstillingsperiode Fælledvej 11 - opstilling af container på Fælledvej og Skansevej Tilladelse til opstilling af container Fælledvej 11 - opstilling af container på Fælledvej og Skansevej Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af lager til beboelse på Michael Stavensø Hansen Smedevænget 6A, 7000 Smedevænget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Boli.Nu Alarmens kontaktpersoner, Boli.nu, Elevatoralarm, Korskærparken 162, 168, 174, 180, 186, 192 og 198

10 56889 VS: Skolebus befordring østerby til indre ringvej forældrehenvendelse Undersøgelse vedr. specialtandplejen KL KL Undersøgelse vedr. specialtandplejen Samtykke fra politiet Dronningens Kvarter 12, Registreringsattest, Police, policenr.?, institutionsnavn?, AH79484, branchenr VS: Skilte ved Videnparken Vesterballevej Vesterballevej 5, Registreringsattest, Police, policenr.?, Othellos Venner, DW14189, branchenr Oversigtsforhold Treldevej Oversigt Treldevej VS: Vedr. Trellenæs Infotavle Trelde Næs Anmeldelse af redskabsrum og overdækkerdækket areal på Gl. Landevej Bettina Daugaard Mørcke Gl. Landevej 18, ggetilladelse / Anmeldelse af byggearbejde, jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) [p=255397,v=464,c=bvcvwtkwcvizjisybns3453s1r4=] Anmeldelse/forspørgsel vedr. byggeri Erritsø Bygade 41 A og B. Finn Pedersen Erritsø Bygade 41A, Spørgsmål fra TV Danmarkc.tv Spørgsmål om optagelse af byrådsmøde i perioden omkring kommunalvalget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner AKTIVITETSHUSET DEPOTGÅRDEN Alarmens kontaktpersoner, Depotgården Aktivitet og kulturhus, Lollandsgade VS: Spørgsmål, Martine Christoffersens Vej Henvendelse vedr. Lokalplan nr. 247 for xx Martine Christoffersens Vej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Bymuseet - Magasiner, Prangervej 2A Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Krudttårnet, Falstersgade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Kongens Port, Øster Voldgade Undersøgelse af frit skolevalg 2013 Undervisningsministeriet Fr.Holm Undersøgelse af frit skolevalg Mail fra journalist - BT Anmodning om aktindsigt - repræsentationskonto/kreditkort Anmodning om aktindsigt fra BT Anmodning om aktindsigt - repræsentationskonto/kreditkort Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , 60, huller i vejene Henvendelse vedr huller i veje og gader Skadeanmeldelse med udb.notat samt faktura fra optiker Skade 56, Strandkrogen, Aftale til underskrift Tandtek Birgitte Lüdemann Prisaftale på tandtekniske ydelser - udvidet helbredstillæg VS: SV: lokaletilskud mm ang. medlemmer Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud VS: sejlklub - forhold omkring driftsudgifter Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Skadeanmeldelse med udb. notat Skade 56, Madsby Legepark,

11 57218 Skadeanmeldelse med udb. notat Skade 56, Madsby Legepark, Re: SV: Forslag til flytning af busstop Henvendelse om flytning af busstop Mail Søren Kramer: Forslag til flytning af busstop Henvendelse om flytning af busstop Bon fra optiker Skade 56, Entreprenørgården, Skadeanmeldelse Skade 56, Entreprenørgården, Version 3 J6 Miljøteknisk Redegørelse.xml Tingskovvej 3, Miljøteknisk Redegørelse J6.htm Tingskovvej 3, Miljøteknisk Redegørelse J6.htm DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Tingskovvej 3, Faktura fra optiker Skade 56, Ejendomscenter, Skadeanmeldelse Skade 56, Ejendomscenter, Nørre Alle 1-3 Per Bladtkramer Nørre Allé 1, Tilbud, tilbudnr.: 1962 Helge Krautwald Nørre Allé 1, Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Rådhus, , 34, Sikker mail: OIB Borger - BY240 - BBR-oplysninger om småbygninger - fx garager, carporte og udhuse [p=255928,v=107,c=v2xk6rbzwi+eav/vsj4r24pqmie=] Rønnebækgårdsvej Rønnebækgårdsvej 8, RE: Samlet antal medlemmer i Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Re: Tjek på samlet pris Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Re: SV: Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Ang. Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Re: SV: Ansøgning om tilskud til ny ridehusbund i Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til SV: ang. spørgsmål om pris Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Egum Rideklub udkast årsregnskab 2012.pdf Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til FW: Vedr. Egum Rideklub regnskab for Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Ansøgning om tilskud til ny ridehusbund i Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, institutionsnavn?, , 41, skadenr Brev til borgmester og kommunaldirektør, overførsel af kr. til kommunen Kombit A/S Kombit, forligsaftale indgået med KMD TV 2 anmodning om samtykke til brug af foto af borgmesteren TV 2 / DANMARK A/S TV 2 anmodning om samtykke til brug af foto Forslag til dagsordenspunkter til afdelingsmødet Jens Johan Nørskov Vendersgade 43 - afdelingsmøde

12 57401 Skadeanmeldelse ERRITSØ CENTRALSKOLE Skade 49, Erritsø Centralskole, , Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Ullerupbæk skolen, Nørre Alle 5, , 41, skadenr Mail Ivan Toftgaard Henvendelse om huller på sti gennem Jomfruskoven Mail Peter Knak: Til handicaprådet: Lydfyr ønskes Henvendelse om opsætning af lydfyr ved krydset Vestre Ringvej/Prangervej VS: Sløjfning af olietank C. F. Tietgens Vej 5, Status på LBR-midler Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Status på tilskud Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Samtykke fra politiet Knudsvej - vejfest den 7-8. september Spørger til sag Knudsvej - vejfest den 7-8. september Ansøgning om brug af vejareal Knudsvej - vejfest den 7-8. september Ansøgning om byggetilaldelse til etabl. af transformerstation på Vestre Ringvej TRE-FOR EL-NET A/S Nordre Kobbelvej 6, 7000 (Nordre Kobbelvej SV: kort over Kolding Landevej, Rugballegård Kolding Landevej 49, Mulighed for aftægtabolig, Kolding Landevej, Rugballegård Kolding Landevej 49, Ansøgning - genbrug af tilladelse BBYG, Møllebugtvej SV: flis - oplag havn BBYG, Møllebugtvej ATT: kommunaldirektøren: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionen Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse om fejludbetalinger af sociale ydelser Re: SV: Indkørselstilladelse fra Klippehagevej til Stegenavsvej 2, Skærbæk, Overkørsel flyttes fra Stegenavsvej 2 til Klippehagevej Indkørselstilladelse fra Klippehagevej til Stegenavsvej 2, Skærbæk, Overkørsel flyttes fra Stegenavsvej 2 til Klippehagevej SV: oplysning omkring mængder BBYG, Havn SV: foreslag omkring møde mellem ansøger og myndigheder BBYG, Havn Vedr. afskibning af produkt med klasse 4.2 / UN BBYG, Havn VS: Afgørelse om kortlægning på V1 jf. Jordforureningsloven - Gl. Ribevej 66, Region Syddanmark Gl. Ribevej 66, 7000 Højrup Mark, 7000, matr.nr. 14a Højrup By, Herslev Ansøgning / Anmeldelse af cykelskur på banunegårdsvej 54 Morten Thy Asmussen Baunegårdsvej 54, VS: Invasive arter Invasive arter Japansk Pileurt, Hækkelunden 40, jordstykke nr. 74n, Erritsø By, Erritsø Forespørgsel vedr. opførelse af skur Smedegårdsvej 26 Keld Due Hansen Smedegårdsvej 26, Brev til teknisk direktør - samarbejdsaftale til underskrift Vejdirektoratet Det Strategiske Vejnet - samarbejdsaftale med Vejdirektoratet - Grundaftalen om Overblikskortet for vejarbejder

13 57585 LBF orienterer nr. 608 og 609 LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger pr Lovliggørelse af containere ved Tegllund A/S, Korskærvej 35, 7000 Frederecia Korskærvej 35, SV: Fra Uffe - Vedr. Sjællandsgade 23 i Klage vedr. Sjællandsgade 23, elevator mm Materiale fra Kommunernes Landsforening, Kommunevalget 2013 KL Information fra KL vedr. Kommunale og regionale valg "Værktøjskasse til brug ved kommunalvalget" KL Information fra KL vedr. Kommunale og regionale valg Fejl i sagsbehandlersvar Opsætning af nabohjælp skilte på Ekkodalens Lige numre Anvendelse af kommunens arealer, nabohlælp skiltning Benny Karlskov Refsgaard Opsætning af nabohjælp skilte på Ekkodalens Lige numre Grundejerforening Opstart af ny grundejerforening Kopi af mail videresendt til Borgerservice VS: Afhentning af pakke, ikke besvaret Undersøgelse af danske myndigheders digitale kommunikation Kopi af emil af Lagt i KMD EDH SAG Sikker mail: Folkeregistrering, er besvaret Undersøgelse af danske myndigheders digitale kommunikation Jeres digitale kommunikation er blevet undersøgt, i inviteres til at kommentere resultatet Aalborg Universitet Undersøgelse af danske myndigheders digitale kommunikation Ansøgning om byggetilladelse til carport samt udvuidelse af udhus, Trelde Jens-Martin Jensen Trelde Næsvej 90, 7000 Næsvej C78453.pdf Byggetilladelse/anmeldelse vedr. overdækning af terrasse, Rønnebækgårdsvej 8 Lars Christian Jensen Rønnebækgårdsvej 8, Rammeaftale til underskrift Regionstandplejen Region Rammeaftale specialtandplejen Syddanmark Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner DAGINSTITUTIONEN VOLDLY Alarmens kontaktpersoner, Daginst. Voldly, Kaltoftevej Godkendelse af Deklaration om trykledning, spildevandspumpestation og elkabel Lifa Deklaration om trykledning, spildevandspumpestation og elkabel Taekwondoklub - årsregnskab Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Ansøgning ang. vandvarmer Taekwondoklub Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Høring vedr. ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B, Kommune Ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B, Kommune Kystdirektoratet Ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B Kystdirektoratet Ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B Godkendelse af kloakanlæg Lifa Deklaration om kloakanlæg Kongensgade 113, matr. nr. 711e Bygrunde Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, Vestre Ringvej til Underskrevet revisorerklæring om kommunens el- og Indberetning af kommunens el- og

14 varmeforsyningsvirksomheder for 2012 varmeforsyningsvirksomheder m.v (revisorerklæring) Erklæring vedr. udlodning fra TAS til kommuner Indberetning af kommunens el- og varmeforsyningsvirksomheder m.v (revisorerklæring) SV: 12/9529 Gastankstation Venusvej svar vedr. ekplosionsfare i forhold til Ellen Vibeke Olesen Vejlevej 119, 7000 nærmeste boliger Re: Vandløbsprojekt Øsdal Bæk Øsdal Bæk og Gammelby Mølleå Øsdal Bæk Samtykke fra politiet Renovering af banebro på Snoghøj Landevej Snoghøj Landevej : Revideret skilteplan Renovering af banebro på Snoghøj Landevej Rettede afmærkningsplaner Renovering af banebro på Snoghøj Landevej [Skilteplaner] Snoghøj Landevej + Prangervej... Godkendte skilteplaner Renovering af banebro på Snoghøj Landevej Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde NOVA 5 ARKITEKTER A/S Ladegårdsvej 2, VS: Fornyet Høring - Landbrug Vejle Kommune - Husdyrproduktion på Mosevråvej 115, 7000 Vejle Kommune Høring af Kommune vedr. miljøgodkendelse af Mosevråvej 115, Vejle Kommune, efter 12 i husdyrbruglovens SV: Vissenberg - afbud fra Elbohallen Digitalisering af kultur, idræt og fritid SV: Vissenberg og krav til Conventus Digitalisering af kultur, idræt og fritid Anmeldelse om fuldført byggearbejde Kommune, Randalsvej 51, 7000 Ejendomscentret Gennemgang af process for halfordeling - kort Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Kapitaltilførsel udbetaling af kommunens låneandel Boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj - Jnr.: 260 LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj Godkendelse af udstykning Miljøministeriet Ansøgning om udstykning matr.nr. 166c, Erritsø By, Erritsø Fw: pris Dennis Egholm Gothersgade 20A, Faktura Skade 49, Treldevejens Skole, , Afleveringsattest.pdf Hannerup Engvej 60, SV: TM - Kloak DVD fra Syn og Skøn - RYKKER Thygesminde Allé 1, SV: TM - Kloak DVD fra Syn og Skøn - RYKKER Thygesminde Allé 1, SV: vedr. mangler Thygesminde Allé 1, SV: TM - Kloak DVD fra Syn og Skøn - RYKKER Thygesminde Allé 1, VS: TM - Aftalesedler for godkendelse Thygesminde Allé 1, TM - Døre der ikke kan åbne for stålrist Thygesminde Allé 1, VS: T.M. Kloak Thygesminde Allé 1, Vedr. Asser Jensens Vej 20, 7000 P. JUUL HANSEN A/S Asser Jensens Vej 20, 7000