Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 34 ( august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Rapport AR-13-CA udtaget , Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 160, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Rikke Hilman Treldevej 128, Ændring af ejendomsstatus - anmeldelse af fuldførelse af byggearbejde Frimurerlogen Pax Interna, c/o Østergade 5, 7000 Flemming Dalsgaard Rapport AR-13-CA udtaget Erritsø Svømmehal Svømmebassin indendørs 25m EUROFINS MILJØ A/S Krogsagervej 42, Undersøgelse af Bassinvand 2013 hos Erritsø Svømmehal Shell- Raffinaderiet,. Rapportering af ph i afgang fra CAT II uge 33. Egeskovvej, 265, 7000, Egeskovvej 265, Faktura Skade 49, Alléskolen, , Rapport AR-13-CA udtaget , Sygehus EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Terapibassin Faktura Skade 49, Alléskolen, , VS: Skrivelse vedr møde kl Sygehus, politisk styregruppe VS: Dagsorden møde i den politiske styregruppe vedr. fremtidig Sygehus, politisk styregruppe anvendelse af Sygehus Brev til kommunalbestyrelsen om offentliggørelse af enhedsomkostninger Orientering om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v Tilføjelse til afgørelse Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Afgørelse - bilag Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Afgørelse Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Endelig AFGØRELSE fra Arbejdstilsynet Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Sikker mail: Arbejdsmiljø Angående afgørelse til Distrikt 15 - Rosenlunden Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Sikker mail: Arbejdsmiljø træffe effektive foranstaltninger mod mobning - Afgørelse Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Pjejen - Arbejdstilsynets besøg den Distrikt 15 - Rosenlunden, Nørrebrogade Orientering om hvornår tilbagemelding fra Erhvervsstyrelsen forventes Claus Einer Torsting Krügersvej 9, Øsdal Bæk og Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå. Vandløbsrestaurering SV: Overkørslen på den private del af grunden Vejlevej overkørsel - 1fu Stadsjorder Folkeoplysningsrådet - budget og forbrug jan-august Mødeplan for Folkeoplysningsrådet Mellemkommunal refusion Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands kommune Mellemkommunal refusion til andre

2 kommuner i henhold til Folkeoplysningsloven, Kvittering for modtaget ansøgning om flytning af sti matr. nr. 43 b, 43 g og 43 e Skærbæk ny Taulov Stiflytning i Skærbæk - sti fra Skærbæk Havnegade til Strandparken Anmeldelse af fuldført byggearbejde Boli. nu Danmarksgade 81, Fwd: Fældning af kirsebærtræer ved offentlig sti ved Mosegårdsvej grønne områder, vedligehold, mellem Strevelinsvej og Mosegårdsvej, Erritsø, matr. 10eh, risikotræer Rapport AR-13-CA udtaget , Tørskind Vork Vandværk Ø400 EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, Rapport AR-13-CA udtaget , Tørskind Vork Vandværk Ø Erklæring om teknisk dokumentation, kloakplan som udført + færdigmelding, landinspektørattest, afsætningsplan, statiske beregninger, energiberegning, police på byggeskadeforsikring, tæthedsprøvning, energimærke og diverse tegninger EUROFINS MILJØ A/S Tørskind Vork Vandværk, Vorkvej 41, Egtved i 2013, TRE-FOR Vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 HUSCOMPAGNIET Loddet 52, 7000 SØNDERJYLLAND A/S Re: Annoncering af indsatspuljen - ingen ansøgningsfrist Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet Landinspektørattest og afsætningsplan Landinspektørfirmaet Bonefeld & H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Bystrup A/S som udført kloak VS: Vedr. restaurant Danmarksgade Danmarksgade 14, Tilbud vedr. Støjkortlægning af Havn Støjkortlægning af Havn Tilbud til FRC Kommune: Tro og love erklæringer mv. - MAIL 3 af Støjkortlægning af Havn Tilbudsindhentning Støjkortlægning Havn - MAIL 1 AF Støjkortlægning af Havn Tilbud til FRC Kommune: Slide show fra mødet den 8. april MAIL 2 af Støjkortlægning af Havn trydiff. måling 001.jpg Amerikavej 1, trydiff. måling 004.jpg Amerikavej 1, trydiff. måling 003.jpg Amerikavej 1, trydiff. måling 002.jpg Amerikavej 1, Skema til aflæsning af trykanlæg Amerikavej 1, Forespørger, hvordan sagen forløber - Nabosag - Lis og Hardy Thylgård, Sanddal Bakke 10, 7000 Sanddalparken 10, 7000 mod Carsten P. Jochumsen, Sanddalparken 9, Autosvar: Puljestyring har modtaget Deres rapport/erklæring om projektforløb Projekt unge mødre Bygherre oplyser at projektet droppes EV Consulting v/søren L. Skole Egebæksvej 36, vedlagt fil PlanOgByg Danmarksgade 61, vedlagt fil PlanOgByg Danmarksgade 61, SV: Tilladelse til opstilling af toiletvogne og containere på Nørre Voldgade Badvogne og container - Kongenstræde, Kongensgade, Bjergade og Nørre Voldgade Bemærkninger til partshøring Martin Oksbjerg Tarpgaard Oldenborggade 60, SV: tinglysning af deklaration, matr.nr. 8a, Trelde, Jorder - acadre 13/ Enggårdsparken 1Q, 7000

3 56540 Bredstrup-Pjedsted Hallen - generalforsamling, årsregskab samt oversigt over bestyrelsesmedlemmer for 2012 Helle Paulsen Specht Årsregnskaber for de selvejende haller Autorisation kloakmester - Nørrebrogade 88, Nørrebrogade 88, IMG_1059.jpg Christian Eugen B Zoffmann Mosegårdsvej 7P, IMG_1058.jpg Christian Eugen B Zoffmann Mosegårdsvej 7P, IMG_1057.jpg Christian Eugen B Zoffmann Mosegårdsvej 7P, Rapport AR-13-CA udtaget , Fredsted Beholderanlæg EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Anmodning om svar Torben Karstensen Højrupvej 34, SV: Lille oplæg om Gasværksgrunden d Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Overkørsel Martine Christoffersensvej Martine Christof.S V 12, Afbud fra Koma: Oplægsholder til temaaften Folkeoplysningsrådet - temadag Bødeforlæg for manglende periodisk syn Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. VJ89105, Brandstationen Brev vedr. supplerende materiale - 6.julivej 67, Julivej 67, Sags.nr. 13/ TCC-VEST - Statiske beregninger Chr. Winthers Vej 2, Landinspektørattest og afsætningsrids Jens Ole Hougaard Idasvej 6, Orientering om sløjfning af olietank - tankattest vedlagt Bjarne Panduro Tveskov Baunegårdsvej 62, Arbejdsmiljø RykkerBrev Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynets besøg den 06. og , Distrikt 70 - Othello Plejecenter, Herfordparken Fwd: SV: Jagtens Hus - supplerende information mv. Birgit Susanne Hansen Jagtens Hus Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Kommune Høgevej 5, 7000 Ejendomscentret VS: NMK AFGØRELSE i sag om Kommunes meddelelse af Vejlevej 34, 7000 afslag på en ansøgt dispensation fra en lokalplanbestemmelse til opsætning af et reklameskilt på ejendommen beliggende Vejlevej Samlede bilag august.pdf Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver Dagsorden 30.august 2013 kommuner.pdf Kollektiv trafik - overodnede og løbende opgaver bevaringsfonden Jørn Andersen Kongensgade 47, VS: Forespørgsel på viden om vandscooteres mulige forstyrrelser af marsvin Regler for vandscootersejlads og problematik vedr. marsvin Materiale jf byggetilladelsen Søndermarksvej 42, Vejprojekt - Værftsvej 13, Fredercia Værftsvej 13, Badevandsanalyser udtaget ,, /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) SV: Kulturnatten i Kommune den 30. august Kulturnat 30. august afspærring af Gothersgade, Prinsessegade og Vendersgade SV: Kulturnatten i Kommune den 30. august Kulturnat 30. august afspærring af Gothersgade, Prinsessegade og Vendersgade

4 57481 Mail fra politiet Jyllandsgade - afspærring den 7. juni 2013 og den 23. august 2013 pga. kran og blokvogn Høring vedr. lovliggørelse af bådlift ud for matrikel nr. 7an, Erritsø By, Erritsø i Kampmannsvej 31, 7000 Kommune - Høring vedr. lovliggørelse af bådlift ud for matrikel nr. 7an Erritsø By Erritsø i Kommune.msg Fakta Taulov Adelvej 63, Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Ejendomscentret NA Krogsagervej 30, afleveringsattest.pdf Strevelinsvej 2a, Ødelagte fliser Bjarne Frost Christensen Henvendelse vedr. huller i veje i Grønlandskvarteret VS: Ullerupdalvej Mødenotat ibrugtagningstilladelse Ullerupdalvej 90, Ullerupdalvej brandtekniske ændringer. Stueplan Ullerupdalvej 90, status på diverse punkter i byggetilladelsen inden ibrugtagningstilladelse Ullerupdalvej 90, branddokumenter inden ibrugtagningstilladelse Ullerupdalvej 90, Arbejdsmiljø Tbm. på tids- og handlingsplan om at forebygge vol [Ref.nr.=89b42a11dada4c7bad9105f2a0b6fee8] [p=255140,v=452,c=onxxvenrkmddhfyz0hyr/q9xoqo=] Arbejdstilsynet Plejen - Arbejdstilsynsbesøg d Distrikt 19 - Øster Elkjær Demens, Pleje, Erritsø Bygade høringssvar miljø Brug af værksted på Vejlevej Vejlevej 119, RE: spiserum Vejlevej 119, vedr toilet og bad Vejlevej 119, der skal ikke arbejdes i jorden Vejlevej 119, plan med mål Vejlevej 119, VS: Danmarksgade 3 Axel Høyer Danmarksgade 3, Registreringsmeddelelse U Referencenr d - Registreringsmeddelelse.pdf Geodatastyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 7ae m. fl. og 12a m. fl. Børup By, Taulov Svar vedr. brand Damvej 11, Fortsættelse af: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, Madsbyvej 4, 7000 spildevands- og udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane VS: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, spildevands- og Madsbyvej 4, 7000 udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Re: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, spildevands- og Madsbyvej 4, 7000 udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane RE: Madsbyvej 4, matr. nr. 19b, Kobbeljorder, spildevands- og Madsbyvej 4, 7000 udledningstilladelse for tilslutning af overfladevand via dræn fra kunstgræsbane Henvendelse den 21. juni Chr. Winthers Vej - handicapparkering Faktura Skade 49, Alléskolen, , Anmeldelse om påbegyndt samt fuldført byggearbejde SFO Taulov Skole Taulov Kirkevej 35A, SV: Ladestandere på Gasværksgrunden - tidsbegrænsningen Opstilling af ladestandere - Clever SV: Til teknisk forvaltning Vejbump - Fasanvej Redegørelse fra Spildevand ifm. forurening af spildevand til Erritsø Erritsø Bæk Bæk, 28. juni Faktura Skade 49, Alléskolen, ,

5 57111 Faktura Skade 49, Alléskolen, , Faktura Skade 49, Alléskolen, , J.nr Servitut om kloakledning på matr. nr. 4bk m.fl. Skærbæk By, Taulov Deklaration om kloakanlæg, matr.nr. 4b, 4s, 4ac, 6x og 8t Skærbæk by, Taulov BrugerPårørendeRådet Hybyhus, ansøgning Formand for brugerrådet Hybyhus Uddeling af 18 midler, 1. runde 2014 Ulla Buhl Ældre Sagen, ansøgning Ældre Sagen i Uddeling af 18 midler, 1. runde Indsigt i dokumentation for angivet tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer - image001.png Aktindsigt i udbetaling af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer fra og til dato Mail Lene Hostrup Ang. Egehavevej Henvendelse om beskaffenheden af Egehavevej Registreringsmeddelelse U Referencenr Registreringsmeddelelse.pdf Geodatastyrelsen Arealoveførsel mellem matr.nr. 30db og 30dd Erritsø By, Erritsø Anmeldelse om fuldført byggearbejde Ejendomscentret NA Nørre Allé 5, SV: Underskrift som ejere og myndighed - 42ptg matr.nr. 8au og 63 Børup by, Taulov RE: vedr. ansøgning om byggetilladelse Sjællandsgade Sjællandsgade 96A, Stenten 18, - Grundplan Stenten 18, Bemærkninger fra konsulent til restaureringsprojekt og dispensation NBL 3, Oprensning af Studsdal Bæk Ændret oplysning til byggeansøgning Fagerlien 8, jordvarme Eurodan Huse Fagerlien 8, Anmeldelse om fuldført byggearbejde Kommune, Indre Ringvej 175, 7000 Ejendomscentret Udkast til vores ActionCards Midlertidigt arrangement, Madsby Enge Endelige Sikkerhedsrapport Midlertidigt arrangement, Madsby Enge Endelige pladstegning Midlertidigt arrangement, Madsby Enge Endelige pladsfordelingsplan Midlertidigt arrangement, Madsby Enge VS: vedr. jnr Tvis tilslutningsledning - Jeres jnr.: 13/ Deklaration om TVIS tilslutningsledning matr. nr. 6b, 29a og 219n Kobbeljorder anmeldelse af fuldført byggearbejde VICA A/S Skolevej 39, SV: Gl. Tårupvej 51 og Gl. Tårupvej 51 og Erindring om besvarelse Sydøstjyllands Politi Plejen - Automatisk trafikkontrol den , Kolding Landevej Kopi af underskrevet leasingaftale LEASING FYN BANK A/S Leasingaftale nr , Vitra 2060 redskabsbærer årg Fwd: SCA PACKAGING Nielsen Kim Lykke C. F. Tietgens Vej 5, VS: Sløjfning af olietank Mette Schjødt C. F. Tietgens Vej 5, VS: Sløjfning af olietank Mette Schjødt C. F. Tietgens Vej 5, RE: Sender: slojfningaftank Nielsen Kim Lykke C. F. Tietgens Vej 5, EMAS Nielsen Kim Lykke C. F. Tietgens Vej 5, Revideret kort Tornsagervej 43, Svar vedr. analyser Tornsagervej 43, Oplysning om bebyggelsesprocent, facadetegning med mål Karl Møller Nielsen Holbergsvej 42, 7000

6 56757 Norgesgade 22 Ernst Hansen Norgesgade 22, Underskrevet lejekontrakt Emil Thorkild Kristiansen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Elsebeth Vestergaard Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Jesper Gregersen Thygesminde Allé , Underskevet lejekontrakt Kim Reuter Larsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Bjarne Larsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Lone Neupart Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Lone Bredvig Nielsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Steen Agger Hansen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Poul Brian Plaetner Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Bent Jørgen Larsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Konny Gram Nielsen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Thomas Verner Andersen Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Tina Juhl Thygesminde Allé , Underskrevet lejekontrakt Lisbeth From Thygesminde Allé 3 ST 0016, Underskrevet lejekontrakt Lyng Woldby Sørensen Thygesminde Allé 3 ST 0015, Underskrevet lejekontrakt Poul Erik Brostrup Andersen Thygesminde Allé 3 ST 0014, Underskrevet lejekontrakt Lone Margrethe Haarbo Thygesminde Allé 3 ST 0010, Underskrevet lejekontrakt Rete Hanne Egelund Nielsen Thygesminde Allé 3 ST 0008, Underskrevet lejekontrakt Bettina Toft Thygesminde Allé 3 ST 0007, Underskrevet lejekontrakt Karina Elkjær Brandt Thygesminde Allé 3 ST 0004, Underskrevet lejekontrakt Jens Vestergaard Thygesminde Allé 3 ST 0003, Underskrevet lejekontrakt Claus Tingskov Jensen Thygesminde Allé 3 ST 0002, 7000

7 56611 Underskrevet lejekontratk Rita Elisabeth Andersen Thygesminde Allé 3 ST 0001, Vedr ansøgning om udvidelse af oplag af ethanol på Samtanks anlæg på Vesthavnsvej 31, 7000 Vesthavnesvej 31 i SV: Udkast til svar til Samtank Vesthavnsvej 31, SV: Udkast til svar til Samtank Sydøstjyllands Politi Vesthavnsvej 31, VS: Ansøgning om udvidelse af oplag af ethanol Vesthavnsvej 31, SV: Samtank ansøger om udvidelse af oplag af ethanol på Vesthavnsvej 31 i Vesthavnsvej 31, SV: Samtank ansøger om udvidelse af oplag af ethanol på Vesthavnsvej 31 i Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Vesthavnsvej 31, SV: Samtank ansøger om udvidelse af oplag af ethanol på Vesthavnsvej 31 i Sydøstjyllands politi Vesthavnsvej 31, Fordelingsregnskab varme 2012 / 2013 TECHEM DANMARK A/S Varmeregnskab 12/13 Købmagergade Re: SV: Ang. vedtægtsændringer Taulov Rideklub - mulig opløsning af Re: Ang. vedtægtsændringer og ny kode Taulov Rideklub - mulig opløsning af Re: Betaling for Feriesjov til TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af SV: mindre ændringer til referat fra Generalforsamling i TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af Udkast til referat fra Generalforsamling i TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af Underskrevet referat Taulov Rideklub ekstraordinær generalforsamling Taulov Rideklub - mulig opløsning af Underskrevet referat Taulov Rideklub ekstraordinær generalforsamling Taulov Rideklub - mulig opløsning af Re: Ang. vedtægtsændringer fra TAU Taulov Rideklub - mulig opløsning af Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d Taulov Rideklub - mulig opløsning af Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling d Taulov Rideklub - mulig opløsning af Karina - ok modtagelse af mail Taulov Rideklub - mulig opløsning af Samtykke til afmærkningsplan fra politiet Cykelløb Ride4Rehab - Parkeringsforbud på Ansgarsvej SV: Davidsen rabataftale fremsendt med rettelser efter leverandørens ønske Davidsen samhandelsaftale gældende fra 1 august oversigt over de decentrale indkøbere der køber på kort hos Davidsen Tømmerhandel.xls Davidsen samhandelsaftale gældende fra 1 august Tegninger (situationsplan, facader) Rudolf Steiner Allé 56, 7000

8 56752 Nye tegninger til carport/skur _001.pdf Rudolf Steiner Allé 56, Samtykke fra politiet Vejfest den 31. august Carit Etlars Vej Samtykke fra polititet til afmærkningsplanen Prangervej - reperation af jernbanebro [Skilteplaner] Snoghøj Landevej + Prangervej... Godkendte skilteplaner Prangervej - reperation af jernbanebro Svar fra Miljøservice - aftale og deklaration kommer senere Levering af spildevandsslam til Odderstedvej Forkert adresse Levering af spildevandsslam til Odderstedvej Medlemskab af Kursusudvalget Korrespondance med seniornetværket Udtalelse vedr Masterplanen - Brugerrådet på IP Schmidt.pdf Høringssvar fra Seniorrådet - IP Schmidt Høringssvar til Masterplanen flertal af Seniorråd.pdf Høringssvar fra Seniorrådet - IP Schmidt Høringssvar Masterplan - mindretal af Seniorråd.pdf Høringssvar fra Seniorrådet - IP Schmidt Fuldmagt til Arkimentor ApS ARKIMENTOR ApS Fuglsangparken 35, Henvendelse Bøgeskov Strand 7, SV: Udvidelse af Erritsø Kirkegaard - 13/ Bytoften SV: Ny godkendelses og tilsyndbekendtgørelse Sandgaard, Susanne Vejlbyvej 29, Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner DAGMARGAARDEN Alarmens kontaktpersoner, Dagmargården, Dalegade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner ALLESKOLEN Alarmens kontaktpersoner, Alléskolen, Nørre Allé unødig gennem kørsel med entreprenør maskiner og lastvognskørsel ved brug af Skiltemærkning ved cykelsti på Nørre Allé skolevejen ved ældre bebyggelsen Nørre Allè Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Børnehaven Stendalen Alarmens kontaktpersoner, Alléskolen, Ullerupdalvej Orientering om boet Retten i Kolding - Skifteretten Vendersgade , VS: Ansøgning om skiltetilladelse til Fakta Adelvej 63, Taulov BN Skilte A/S Adelvej 63, Spørgsmål til Lokalplan 281 Enggårdsparken Enggårdsparken 38, Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, MILJØSERVICE A/S Kommunalt spildevandsslam til: Bovballe Møllevej 108, Smidstrup, Sjællandsgade17-ejerlejl..pdf Anmeldelse/fortegnelse over ejerlejl Sjællandsgade RE: opstilling af containter på offentlig vej Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" Vedrørende kontakt til grundejerforeningen Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" Vedrørende kontakt til grundejerforeningen Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" RE: opstilling af containter på offentlig vej Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af

9 indbo + dato" opstilling af containter på offentlig vej Union Engineering A/S Råden over vejareal - Matrosvænget opstilling af container til opbevaring af indbo + dato" Returnering af afleveringsattest, afleveret 22/ _001.pdf Skovvej 34, flytning af miljøtilsyn C. F. Tietgens Vej 21, Brev fra KL vedr. tilslutning til DDB KL KL vedr. tilslutning til DDB VS: Spørgsmål til Lokalplan Boligere og daglivarebutik ved Bredstrupvej 2-Plan-Huset A/S Lokalplan nr. 272 for Boliger og daglivarebutik ved Bredstrupvej VS: Klage omk. udsugning. - Dokument2 (Kompatibilitetstilstand).docx Danmarksgade 14, Udsugning Danmarksgade Danmarksgade 14, Opførelse og udnyttelse af teagetage på Krügersvej 7 - Thomas Christensen Krügersvej 7, C42318.pdf Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Børnehuset Ulleruphave Alarmens kontaktpersoner, Børnehuset Ulleruphave, Bredstrupvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner SKANSEVEJENS SKOLE Alarmens kontaktpersoner, Skansevejens Skole, Indre Ringvej Ansøgning om byggetilladelse / Anmeldelse om nedrivning af bygbning 9 og 10, Lars Lindholm Andersen Skovbøllingvej 11, 7000 Skovbøllingvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FRITIDSKLUB BASEN Alarmens kontaktpersoner, Basen, teknisk forvaltning vedr. Nøddeplantagen 26 Nøddeplantagen Nøddeplantagen 26, Oplysning om ny adminitrator - modtaget fra Skattecenter Haderslev SKAT Skattecenter Korsør Møllebo Allé 56, Oplysning om ny administrator MAJBRITT BIRCH Møllebo Allé 56, 7000 EJENDOMSADMINISTRATION ApS Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner BØRNEHUSET VALHALLA Alarmens kontaktpersoner, Valhalla, Bragesvej anmodning om svar vedr. tidligere henvendelse Kongensgade-Sjællandsgade anmeldelse af hul i vejen Anmeldelse af hul i krydset Kongensgade-Sjællandsgade Kongensgade-Sjællandsgade anmeldelse af hul i vejen Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner TAULOV CENTRALSKOLE Alarmens kontaktpersoner, Fjordbakkeskolen, Taulov Afdelingen, Taulov Kirkevej 35 A Opstillingsperiode Fælledvej 11 - opstilling af container på Fælledvej og Skansevej Tilladelse til opstilling af container Fælledvej 11 - opstilling af container på Fælledvej og Skansevej Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af lager til beboelse på Michael Stavensø Hansen Smedevænget 6A, 7000 Smedevænget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Boli.Nu Alarmens kontaktpersoner, Boli.nu, Elevatoralarm, Korskærparken 162, 168, 174, 180, 186, 192 og 198

10 56889 VS: Skolebus befordring østerby til indre ringvej forældrehenvendelse Undersøgelse vedr. specialtandplejen KL KL Undersøgelse vedr. specialtandplejen Samtykke fra politiet Dronningens Kvarter 12, Registreringsattest, Police, policenr.?, institutionsnavn?, AH79484, branchenr VS: Skilte ved Videnparken Vesterballevej Vesterballevej 5, Registreringsattest, Police, policenr.?, Othellos Venner, DW14189, branchenr Oversigtsforhold Treldevej Oversigt Treldevej VS: Vedr. Trellenæs Infotavle Trelde Næs Anmeldelse af redskabsrum og overdækkerdækket areal på Gl. Landevej Bettina Daugaard Mørcke Gl. Landevej 18, ggetilladelse / Anmeldelse af byggearbejde, jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) [p=255397,v=464,c=bvcvwtkwcvizjisybns3453s1r4=] Anmeldelse/forspørgsel vedr. byggeri Erritsø Bygade 41 A og B. Finn Pedersen Erritsø Bygade 41A, Spørgsmål fra TV Danmarkc.tv Spørgsmål om optagelse af byrådsmøde i perioden omkring kommunalvalget Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner AKTIVITETSHUSET DEPOTGÅRDEN Alarmens kontaktpersoner, Depotgården Aktivitet og kulturhus, Lollandsgade VS: Spørgsmål, Martine Christoffersens Vej Henvendelse vedr. Lokalplan nr. 247 for xx Martine Christoffersens Vej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Bymuseet - Magasiner, Prangervej 2A Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Krudttårnet, Falstersgade Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA MUSEUM Alarmens kontaktpersoner, Kongens Port, Øster Voldgade Undersøgelse af frit skolevalg 2013 Undervisningsministeriet Fr.Holm Undersøgelse af frit skolevalg Mail fra journalist - BT Anmodning om aktindsigt - repræsentationskonto/kreditkort Anmodning om aktindsigt fra BT Anmodning om aktindsigt - repræsentationskonto/kreditkort Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , 60, huller i vejene Henvendelse vedr huller i veje og gader Skadeanmeldelse med udb.notat samt faktura fra optiker Skade 56, Strandkrogen, Aftale til underskrift Tandtek Birgitte Lüdemann Prisaftale på tandtekniske ydelser - udvidet helbredstillæg VS: SV: lokaletilskud mm ang. medlemmer Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud VS: sejlklub - forhold omkring driftsudgifter Sejlklub - ansøgning om lokaletilskud Skadeanmeldelse med udb. notat Skade 56, Madsby Legepark,

11 57218 Skadeanmeldelse med udb. notat Skade 56, Madsby Legepark, Re: SV: Forslag til flytning af busstop Henvendelse om flytning af busstop Mail Søren Kramer: Forslag til flytning af busstop Henvendelse om flytning af busstop Bon fra optiker Skade 56, Entreprenørgården, Skadeanmeldelse Skade 56, Entreprenørgården, Version 3 J6 Miljøteknisk Redegørelse.xml Tingskovvej 3, Miljøteknisk Redegørelse J6.htm Tingskovvej 3, Miljøteknisk Redegørelse J6.htm DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Tingskovvej 3, Faktura fra optiker Skade 56, Ejendomscenter, Skadeanmeldelse Skade 56, Ejendomscenter, Nørre Alle 1-3 Per Bladtkramer Nørre Allé 1, Tilbud, tilbudnr.: 1962 Helge Krautwald Nørre Allé 1, Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Rådhus, , 34, Sikker mail: OIB Borger - BY240 - BBR-oplysninger om småbygninger - fx garager, carporte og udhuse [p=255928,v=107,c=v2xk6rbzwi+eav/vsj4r24pqmie=] Rønnebækgårdsvej Rønnebækgårdsvej 8, RE: Samlet antal medlemmer i Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Re: Tjek på samlet pris Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Re: SV: Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Ang. Underskrevet regnskab pr. 31/12-12 fra Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Re: SV: Ansøgning om tilskud til ny ridehusbund i Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til SV: ang. spørgsmål om pris Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Egum Rideklub udkast årsregnskab 2012.pdf Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til FW: Vedr. Egum Rideklub regnskab for Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Ansøgning om tilskud til ny ridehusbund i Egum Rideklub Egum Rideklub - ansøgning om tilskud til Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, institutionsnavn?, , 41, skadenr Brev til borgmester og kommunaldirektør, overførsel af kr. til kommunen Kombit A/S Kombit, forligsaftale indgået med KMD TV 2 anmodning om samtykke til brug af foto af borgmesteren TV 2 / DANMARK A/S TV 2 anmodning om samtykke til brug af foto Forslag til dagsordenspunkter til afdelingsmødet Jens Johan Nørskov Vendersgade 43 - afdelingsmøde

12 57401 Skadeanmeldelse ERRITSØ CENTRALSKOLE Skade 49, Erritsø Centralskole, , Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Ullerupbæk skolen, Nørre Alle 5, , 41, skadenr Mail Ivan Toftgaard Henvendelse om huller på sti gennem Jomfruskoven Mail Peter Knak: Til handicaprådet: Lydfyr ønskes Henvendelse om opsætning af lydfyr ved krydset Vestre Ringvej/Prangervej VS: Sløjfning af olietank C. F. Tietgens Vej 5, Status på LBR-midler Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Status på tilskud Foreløbig status over bevilgede midler til projekter for Samtykke fra politiet Knudsvej - vejfest den 7-8. september Spørger til sag Knudsvej - vejfest den 7-8. september Ansøgning om brug af vejareal Knudsvej - vejfest den 7-8. september Ansøgning om byggetilaldelse til etabl. af transformerstation på Vestre Ringvej TRE-FOR EL-NET A/S Nordre Kobbelvej 6, 7000 (Nordre Kobbelvej SV: kort over Kolding Landevej, Rugballegård Kolding Landevej 49, Mulighed for aftægtabolig, Kolding Landevej, Rugballegård Kolding Landevej 49, Ansøgning - genbrug af tilladelse BBYG, Møllebugtvej SV: flis - oplag havn BBYG, Møllebugtvej ATT: kommunaldirektøren: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionen Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse om fejludbetalinger af sociale ydelser Re: SV: Indkørselstilladelse fra Klippehagevej til Stegenavsvej 2, Skærbæk, Overkørsel flyttes fra Stegenavsvej 2 til Klippehagevej Indkørselstilladelse fra Klippehagevej til Stegenavsvej 2, Skærbæk, Overkørsel flyttes fra Stegenavsvej 2 til Klippehagevej SV: oplysning omkring mængder BBYG, Havn SV: foreslag omkring møde mellem ansøger og myndigheder BBYG, Havn Vedr. afskibning af produkt med klasse 4.2 / UN BBYG, Havn VS: Afgørelse om kortlægning på V1 jf. Jordforureningsloven - Gl. Ribevej 66, Region Syddanmark Gl. Ribevej 66, 7000 Højrup Mark, 7000, matr.nr. 14a Højrup By, Herslev Ansøgning / Anmeldelse af cykelskur på banunegårdsvej 54 Morten Thy Asmussen Baunegårdsvej 54, VS: Invasive arter Invasive arter Japansk Pileurt, Hækkelunden 40, jordstykke nr. 74n, Erritsø By, Erritsø Forespørgsel vedr. opførelse af skur Smedegårdsvej 26 Keld Due Hansen Smedegårdsvej 26, Brev til teknisk direktør - samarbejdsaftale til underskrift Vejdirektoratet Det Strategiske Vejnet - samarbejdsaftale med Vejdirektoratet - Grundaftalen om Overblikskortet for vejarbejder

13 57585 LBF orienterer nr. 608 og 609 LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger pr Lovliggørelse af containere ved Tegllund A/S, Korskærvej 35, 7000 Frederecia Korskærvej 35, SV: Fra Uffe - Vedr. Sjællandsgade 23 i Klage vedr. Sjællandsgade 23, elevator mm Materiale fra Kommunernes Landsforening, Kommunevalget 2013 KL Information fra KL vedr. Kommunale og regionale valg "Værktøjskasse til brug ved kommunalvalget" KL Information fra KL vedr. Kommunale og regionale valg Fejl i sagsbehandlersvar Opsætning af nabohjælp skilte på Ekkodalens Lige numre Anvendelse af kommunens arealer, nabohlælp skiltning Benny Karlskov Refsgaard Opsætning af nabohjælp skilte på Ekkodalens Lige numre Grundejerforening Opstart af ny grundejerforening Kopi af mail videresendt til Borgerservice VS: Afhentning af pakke, ikke besvaret Undersøgelse af danske myndigheders digitale kommunikation Kopi af emil af Lagt i KMD EDH SAG Sikker mail: Folkeregistrering, er besvaret Undersøgelse af danske myndigheders digitale kommunikation Jeres digitale kommunikation er blevet undersøgt, i inviteres til at kommentere resultatet Aalborg Universitet Undersøgelse af danske myndigheders digitale kommunikation Ansøgning om byggetilladelse til carport samt udvuidelse af udhus, Trelde Jens-Martin Jensen Trelde Næsvej 90, 7000 Næsvej C78453.pdf Byggetilladelse/anmeldelse vedr. overdækning af terrasse, Rønnebækgårdsvej 8 Lars Christian Jensen Rønnebækgårdsvej 8, Rammeaftale til underskrift Regionstandplejen Region Rammeaftale specialtandplejen Syddanmark Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner DAGINSTITUTIONEN VOLDLY Alarmens kontaktpersoner, Daginst. Voldly, Kaltoftevej Godkendelse af Deklaration om trykledning, spildevandspumpestation og elkabel Lifa Deklaration om trykledning, spildevandspumpestation og elkabel Taekwondoklub - årsregnskab Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Ansøgning ang. vandvarmer Taekwondoklub Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vandvarmer Høring vedr. ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B, Kommune Ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B, Kommune Kystdirektoratet Ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B Kystdirektoratet Ansøgning om lovliggørelse af etableret tømmerflåde ud for matr. nr. 28bu Erritsø By, Erritsø, beliggende Egebæksvej 42B Godkendelse af kloakanlæg Lifa Deklaration om kloakanlæg Kongensgade 113, matr. nr. 711e Bygrunde Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement MesseC Midlertidigt arrangement, Messe C, Vestre Ringvej til Underskrevet revisorerklæring om kommunens el- og Indberetning af kommunens el- og

14 varmeforsyningsvirksomheder for 2012 varmeforsyningsvirksomheder m.v (revisorerklæring) Erklæring vedr. udlodning fra TAS til kommuner Indberetning af kommunens el- og varmeforsyningsvirksomheder m.v (revisorerklæring) SV: 12/9529 Gastankstation Venusvej svar vedr. ekplosionsfare i forhold til Ellen Vibeke Olesen Vejlevej 119, 7000 nærmeste boliger Re: Vandløbsprojekt Øsdal Bæk Øsdal Bæk og Gammelby Mølleå Øsdal Bæk Samtykke fra politiet Renovering af banebro på Snoghøj Landevej Snoghøj Landevej : Revideret skilteplan Renovering af banebro på Snoghøj Landevej Rettede afmærkningsplaner Renovering af banebro på Snoghøj Landevej [Skilteplaner] Snoghøj Landevej + Prangervej... Godkendte skilteplaner Renovering af banebro på Snoghøj Landevej Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde NOVA 5 ARKITEKTER A/S Ladegårdsvej 2, VS: Fornyet Høring - Landbrug Vejle Kommune - Husdyrproduktion på Mosevråvej 115, 7000 Vejle Kommune Høring af Kommune vedr. miljøgodkendelse af Mosevråvej 115, Vejle Kommune, efter 12 i husdyrbruglovens SV: Vissenberg - afbud fra Elbohallen Digitalisering af kultur, idræt og fritid SV: Vissenberg og krav til Conventus Digitalisering af kultur, idræt og fritid Anmeldelse om fuldført byggearbejde Kommune, Randalsvej 51, 7000 Ejendomscentret Gennemgang af process for halfordeling - kort Fordeling af timer i haller og gymnastiksale Kapitaltilførsel udbetaling af kommunens låneandel Boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj - Jnr.: 260 LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj Godkendelse af udstykning Miljøministeriet Ansøgning om udstykning matr.nr. 166c, Erritsø By, Erritsø Fw: pris Dennis Egholm Gothersgade 20A, Faktura Skade 49, Treldevejens Skole, , Afleveringsattest.pdf Hannerup Engvej 60, SV: TM - Kloak DVD fra Syn og Skøn - RYKKER Thygesminde Allé 1, SV: TM - Kloak DVD fra Syn og Skøn - RYKKER Thygesminde Allé 1, SV: vedr. mangler Thygesminde Allé 1, SV: TM - Kloak DVD fra Syn og Skøn - RYKKER Thygesminde Allé 1, VS: TM - Aftalesedler for godkendelse Thygesminde Allé 1, TM - Døre der ikke kan åbne for stålrist Thygesminde Allé 1, VS: T.M. Kloak Thygesminde Allé 1, Vedr. Asser Jensens Vej 20, 7000 P. JUUL HANSEN A/S Asser Jensens Vej 20, 7000

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11,

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11, Indgående post uge 12 ( 18. 22. Marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21249 Madsbyhus_ABA-rapport.pdf 22-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 21245 ICT Logistics A/S_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 31-10-2013 Pia Stræde Palmelund Dokumenttitel SV: PR-materiale Sagsnr. 2013/40479 Dokumentnr.

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 01.05G00 Jan og Lisbeth Rodenberg;Fasterholtvej 43;7330 Brande Dokumenttitel Deklaration til underskrift Sagsnr. 2011/31869 Dokumentnr. 2011/31869 012 Journalnummer Bygningsreglement BR10

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Oprettet den 27-09-2012 16:05 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-09-2012 16:05 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Landbrug Lars Høgh Jensen;Over Isen Vej 7;7430 Ikast Dokumenttitel Anmeldelse af fuldestalde - Over Isen vej 7, 7430 Ikast Sagsnr. 2012/36557 Dokumentnr. 2012/36557 005 Journalnummer Bygningsreglement

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2, 2013 ( 7. 11. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 1623 Postdanmark_ABA-rapport 07-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 1886 Redegørelse for at der

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Post. Oprettet den 14-04-2015 09:31 af Karen Ravn Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 14-04-2015 09:31 af Karen Ravn Bach Nyt dokument Journalnummer 06.02G Dokumentdato 08-01-2015 Kærhede Dambrug Dokumenttitel Aftale om nedlæggelse af stemmeværk ved Brogaard Sagsnr. 2014/35321 Dokumentnr. 2014/35321 007 Journalnummer

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 11-06-2014 "AnalyTech Miljølaboratorium A/S" Dokumenttitel 02-06-2014 - Forenklet kontrol - Risbankevej 19 Sagsnr. 2009/58931 Dokumentnr. 2009/58931

Læs mere

Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 )

Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 ) Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 45867 Sct. Knuds Skole_ABA-rapport.RTF 11-07-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 45843 Monjasa A/S_ABA-rapport.RTF

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015-

14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 450-2014- 32008 450-2015- 59708 450-2015- 59577 450-2015- 14. april Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd.sagsbeh. 32008 Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 3/2015 59708 Seniorråd PLEJE DFLAQ - Lene 7615 12096 Påbegyndelse 59597 Re: Træfældning mm.

Læs mere

Post. Oprettet den 09-09-2013 13:32 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-09-2013 13:32 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur- og Fritidsafdeling Dokumentdato 06-09-2013 scan@ikast-brande.dk Dokumenttitel Anmodning om udbetaling Bålhytte - KFUM Spejderne Ejstrupholm

Læs mere

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Skoleafdeling Dokumentdato 16-08-2012 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Sagsnr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere