Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen"

Transkript

1 August 2012 Nord Art 2012, Skulpturparken i Rendsburg Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen

2 Kalender 2012 September 8. september Efterårstur til Rendsborg Side 16 Oktober 12. oktober DANE-udstilling Side 19 - på Museet Ribes Vikinger, Odins Plads, Ribe Fernisering klokken 14. Udstillingen varer indtil 15. december Onsdag d. 31. oktober 2012 kl : Dansk kunst på verdenskortet. Fra Eckersberg til Hammershøi Side 14 Foredrag v. overinspektør Kasper Monrad, Statens Museum for Kunst November 11. november Tur til Axel Hou-udstilling - på Vejen Kunstmuseum Nærmere omtale kommer i november-bladet Onsdag d. 28. november 2012 kl : Folk og fjelde - rejser på Færøerne med maleren Sven Havsteen-Mikkelsen Side 15 Foredrag v. Agner Frandsen, Ribe 2

3 December er der udstilling på Ribe Jernindustri i deres smukke forhal. Vi viser Carlo Haahr Berntsens smukke tekstiler i form af vægtæpper og duge. Fernisering - lørdag den 1. december 2012 klokken 14. Nærmere omtale kommer i november-bladet Nord Art 2012, Billedgalleriet i Rendsburg 3

4 Kære medlemmer Efter generalforsamlingen (se bestyrelsens beretning her i bladet) og sommerferien er vi friske til en ny sæson med mange tilbud om oplevelser med kunst. Som sædvanlig deltog ca. 40 medlemmer i generalforsamlingen, der som sædvanlig godkendte bestyrelsens beretning og regnskab, der som sædvanlig viste en god økonomi. Derfor vedtog generalforsamlingen også uændret kontingent. Som sædvanlig blev de genopstillede kandidater til bestyrelsen valgt: Lene Beck, Tove Børsting, Tove Kjellerup og Bent Mortensen, og de nyopstillede suppleantkandidater Lene Abildgaard og Ragna Weidinger blev valgt, ligesom revisorerne Jonna Skov og Svend Aage Jensen blev genvalgt. Det eneste usædvanlige på generalforsamlingen var kunstforeningens pengegave på kr. til museet til styrkelse af dets formidlingsarbejde vha. I-pads. Efter generalforsamlingen fortalte Ole Videbæk muntert om kunstlivet i Ribe set i bakspejlet. Et mere detaljeret referat fra generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside Bestyrelsen har konstitueret sig med Bent Mortensen som formand, Lene Beck som kasserer og Tove Kjellerup som sekretær. De øvrige faste opgaver er fordelt således: medlemsblad og hjemmeside: Tove Kjellerup; medlemskartotek: Vinnie Steinicke; repræsentant i museets bestyrelse: Tove Børsting. Dette betyder ikke, at Lone Vind og Kent Ibsen Andersen kører frihjul der er masser af ad hoc-opgaver, også til suppleanterne. Efteråret byder på 2 ture, 2 foredrag (i samarbejde med museet) og 2 udstillinger (den ene i samarbejde med Museet Ribes Vikinger). Det er alsidige tilbud, som vi håber på interesse for. Velkommen! Bestyrelsen 4

5 Beretning 2012 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning til generalforsamlingen 2012 om foreningens virksomhed fra maj 2011 til maj 2012 kommer til at dreje sig om organisatoriske forhold, foreningens aktiviteter og fremtidsperspektiver. Organisatoriske forhold Ribe Kunstforening har pr. 1. maj betalende medlemmer. Det er en stigning i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor vi havde ca. 530 betalende medlemmer, altså en stigning på ca. 10 %. Hertil kommer museets personale, som ifølge samarbejdsaftalen mellem Ribe Kunstmuseum og Ribe Kunstforening er gratis medlemmer. Det drejer sig om ca. 15 personer. Det, jeg sagde sidste år om sammenhængen mellem museets fremtræden og foreningens medlemstal, gælder stadig. Til medlemmer og samarbejdspartnere trykker vi 450 eksemplarer af bladet (en del af foreningens er jo par, der til gengæld for parrabatten deler et blad). De blade, som ikke bringes eller sendes ud, sættes i brochureholderen i garderoben på museet til fri afbenyttelse for museets gæster. Vi tror, at det er den mest målrettede reklame til potentielle nye medlemmer. Man kunne godt forestille sig et større oplag af medlemsbladet, så der kunne placeres blade andre steder i byen, men indtil videre gør vi det på den nævnte måde. Bestyrelsen er modtagelig for anbefaling af andre metoder. Hvad bladets indhold angår, gentager vi opfordringen til medlemmerne om at bidrage med stof, f.eks. gode kunstoplevelser eller forslag til foreningsaktiviteter. I efteråret fik vi trykt en opdatering af hvervefolderen i exx., som vi håber medlemmerne har brugt i deres private hvervekampagner. 5

6 Det har været en stor opgave for vores kasserer Lene Beck og kartoteksbestyrer Vinnie Steinicke at opdatere og vedligeholde medlemskartoteket til NETS og at administrere de løse indbetalinger, som er kommet drypvist. Derfor vil vi opfordre til at tilmelde kontingentbetalingen til NETS, bankernes automatiske betalingsservice; det kan man få hjælp til i banken. Der er allerede 150 automatiske indbetalinger, og dem er vi glade for, men vi vil gerne have flere. Der er nogle få medlemmer, som har betalt 2 gange det ville aldrig være sket, hvis de straks havde tilmeldt sig NETS. De får selvfølgelig den overflødige indbetaling tilbage. For at kassererarbejdet kan forløbe lettest muligt, har bestyrelsen bevilget kassereren et tilskud på kr. til indkøb af tidssvarende edb-udstyr. Nu skulle der helst ikke være ret mange hængepartier tilbage ang. kontingentindbetaling, og alle medlemmer skulle helst have fået det ny medlemskort. Jeg benytter lejligheden til at minde om, at medlemskortet skal forevise på museet, hvis man vil gratis ind, og at medlemskortet er personligt. Ribe Kunstforenings status som støtteforening for museet er uændret. Foreningens bestyrelse lader udpegningen af Tove Børsting, Ingrid Ilsøe og Joan Kjær til museets bestyrelse fortsætte indtil videre. Vi er forberedt på, at der kan komme ændringer i museets vedtægter, som påvirker denne formelle forbindelse mellem de 2 bestyrelser. Vores samarbejdsaftale, som jeg kort gjorde rede for på generalforsamlingen sidste år, fortsætter også. Vi har stadig et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, som begge parter har gavn af. Vi fungerer som kontaktorgan mellem FU som kursus-, foredragsog rejseudbyder og det kunstinteresserede publikum i Ribe. FU annoncerer i vores blad med tilbud, som vi ikke selv magter at give. FU vil gerne placere arrangementer i Ribe og tager med kyshånd imod opfordringer og ideer (deadline for forslag til FU s efterårsprogram 2012 er d. 15. maj). 6

7 På det organisatoriske plan består samarbejdet i, at Ribe Kunstforenings formand indtil videre er medlem af Sydvestjysk Folkeuniversitets bestyrelse. Vores gode kontakter til kunstforeningerne i Tønder, Vejen, Esbjerg og Varde praktiseres fortsat i form af udveksling af medlemsblade og ideer. I vidt omfang kan vi konstatere: der er tale om business as usual! Foreningens aktiviteter Der har siden sidste generalforsamling været afholdt flg. arrangementer: Sammen med FU har vi været på 2 (lange) heldagsture: d. 10/9 11 til Fyn: Johannes Larsen Museet, Kerteminde: Et stykke forelsket, Fyns Kunstmuseum, Odense : Aftenlandet, Danmarks Keramikmuseum, Middelfart: Gaven fra Royal Scandinavia d. 11/2 12 til Kbh.: Ordrupgård: Helene Schjerfbeck, Den Hirschsprungske Samling: Krøyer i internationalt lys, Statens Museum for Kunst: Toulouse-Lautrec; Hammershøi og Europa I eget regi har vi afholdt 2 udflugter: d. 25/9 11 til Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum, Lene Vilslev og Johny Wilslew d. 21/4 til Sønderjylland: Bente Sonne, Bovlund Augustiana, Augustenborg Brundlund Slot, Aabenraa: Franciska Clausen BANEGÅRDEN, Aabenraa: censureret udstilling. Vi har haft 3 foredrag sammen med museet: d. 25/11 11: museumsinspektør Ingeborg Bugge: Forårsbilleder d. 29/2 12 : museumsinspektør Jan Gorm Madsen: Den Hirschsprungske Samling d. 25/4 12 : museumsinspektør Ingeborg Bugge: Thorald Brendstrup 7

8 Desuden 3 andre typer aktiviteter: d. 25/10 11: Thorkild Demuth: Mit liv bagfra (fortælling og optræden) d. 19/11 11: Kom og klip med Sonja Brandes (sammen med museet) d jan. 12: Udstilling med Jonas Fromm på Ribe Jernindustri. Fremtidsperspektiver I forlængelse af oversigten over allerede afholdte arrangementer vil jeg erindre om turen til København d. 23/5 med fokus på Dronning Margrethe (se marts-bladet) og turen til Föhr d. 16/6 (se januar-bladet). Nok så væsentligt er det at nævne en uafsluttet, principiel diskussion i bestyrelsen: hvor står foreningen i forhold til det kunstliv, der findes i byen uden for museet? Siden august 2010 har der stået bag på medlemsbladet: Ribe Kunstforening er en selvstændig forening i tæt samarbejde med Ribe Kunstmuseum. Denne formulering skulle gerne afspejle foreningens vedtægters ord om dens formål og virke. I vores vedtægter står der i 2, stk. 1 bl.a.: Foreningen bidrager til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturelle værdier i Ribe ; og i 2, stk. 2 står der bl.a.: Foreningen er støtteforening for Ribe Kunstmuseum. Rækkefølgen må være udtryk for en prioritering, hvilket kan være et argument for, at Ribe Kunstforening bør være mere engageret og aktiv i byens almindelige kunstliv og de initiativer, der tages der. Helt konkret har vi i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi bør forholde os til f.eks. Ribe Kunst Rute. Vi er selvfølgelig stadig støtteforening for museet i vedtægternes ånd, men vi har behov for en diskussion af vores berøringsflader med det omgivende kunstneriske miljø. Tak Til slut vil bestyrelsen sige tak for hjælp og godt samarbejde til ledelsen og personalet på Ribe Kunstmuseum, til Sydvestjysk Folkeuniversitet, til foredragsholdere og værter ved vores atelierbesøg, til udstilleren Jonas Fromm og Ribe Jernindustri, til vores revisorer Jonna Skov og Svend Aage Jensen, til de frivillige bladuddelere Åse Lindstrøm, Ingeborg Wonsbek, Lise og Arne Johannessen og Kurt Madsen. 8

9 Til allersidst vil jeg som formand sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres engagement og arbejdsomhed. Det gælder også Brian Vangsgård og Hans Christian Vester, som begge har trukket sig ud af bestyrelsen af personlige grunde. De er, som I ved fra medlemsbladet, blevet erstattet af suppleanterne Kent Ibsen Andersen og Lone Vind. Bent Mortensen formand DANE v/trine Theut: Byger der kommer og går,

10 Nyt fra Kunstmuseet Museet har fra Ribe Kunstforening modtaget en donation på kr. og takker varmt for dette gode bidrag, som er blevet anvendt til udvikling af museets digitale formidling. Sommerens mange gæster har ud over at opleve Ribe Samlingen i museets lyse sale gjort brug af museets ipads og ikke mindst haven, som både gæster og mange andre har nydt på de gode dage. I kraft af den åbne pavillon med servering af kaffe samt sommerens børneaktiviteter har gæster oplevet, at de har opholdt sig overraskende længe på museet. Der tegner sig nu en ny sæson med udstillinger, aktiviteter og projekter. Bl.a. arbejder Ribe Kunstmuseum og Ribe Domkirke sammen med kunstneren Alexander Tovborg i et landsdækkende projekt mellem kunstmuseer og kirker. Projektet med titlen Giv os i dag... Når kunsten går i kirke skal engagere publikum til eftertanke og debat gennem direkte kunstoplevelser i kirker. Sidst i september viser museet hovedværker fra Skagens Museum, og her er tale om en udstilling, der udvikler sig under vejs med ændringer i værkudvalg og ophængning. Udstillingen Dronning Dagmar i kunsten slutter den 7. oktober og afløses af en udstilling med Sven Havsteen-Mikkelsens nordiske motiver i anledning af 100året for malerens fødsel. I forbindelse med ophængning af særudstillinger vil museets øverste etage i perioden sep. og underetagens udstillingslokaler i perioden okt. være lukket for publikum. Der vil i den førstnævnte periode være en reduceret entrépris. 10

11 Kunstner Alexander Tovborg gør Ribe Domkirke til kommunikationsplatform Kunstprojektet Giv os i dag... Når kunsten går i kirke, som Ribe Kunstmuseum er en del af, har til formål at skabe et møde mellem troens og samtidskunstens mentale og fysiske rum, idet kunsten og kirken også historisk har en lang tradition for at samarbejde og inspirere hinanden. Den unge, anerkendte kunstner Alexander Tovborg har fremfor selv at skabe et værk til Ribe Domkirke ønsket at redigere domsognets kirkeblad frem til august 2013 med det formål at bruge kunsten til at åbne for nye måder at se og tale om kirken på. Til det formål anvender Tovborg den norske billedkunstner Torbjørn Rødlands fotografier, der er utraditionelle i deres tilgang til emnet Torbjørn Rødland: Crucifixion (med tak til Niels Stærk), 2010 Det er Alexanders Tovborgs ønske, at så mange meninger omkring religionsspørgsmål som muligt kommer til udtryk, da selve dialogen er en del af værket. Derfor oprettes adresse til en brevkasse, hvor læserne kan skrive ind med ris og ros. Bidragene udvælges og bringes i kirkebladet.. Kirkebladet retter sig ikke blot til domsognet men til Ribes borgere i det hele taget, samt besøgende, hvorfor bladet vil ligge fremme i kirken og andre relevante steder. Kirkebladet sendes endvidere ud til skoler, herunder handelsskole og katedralskole med henblik på at gøre debatten så bred som mulig. 11

12 (Kunstprojektet er opstået på initiativ af KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Køge og har Nordea-fonden som tilskudsgiver. I tilknytning til værkerne i de enkelte kirker laves en samlende udstilling, der sætter fokus på forholdet mellem kunst og kirke ved at vise de største, mest vellykkede og nytænkende kirkeudsmykninger i nyere tid af både danske og udenlandske hovednavne. Udstillingen åbner i Køge på KØS museet for kunst i det offentlige rum og tager derefter videre til Kunsthallen Brandts i Odense og ender i Lemvig på Museet for Religiøs Kunst) : Til låns. Mesterværker fra Skagens Museum M. Ancher: En strandpromenade, Skagens Museum Udstillingen TIL LÅNS Mesterværker fra Skagens Museum består af 42 værker, og alle de kendte Skagensmalere er repræsenterede. Indtil 6. januar ligger hovedvægten i udstillingen på værker af Anna Ancher og motiver med hende. Disse skal efter nytår til Washington og vises på udstillingen A World Apart. Anna Ancher and the Skagen Art Colony. Michael Ancher: Anna Ancher vender hjem fra marken, Skagens Museum. 12

13 I Ribe supplerer vi til gengæld med andre værker fra Skagens Museum. Udstillingen skifter således karakter efter nytår og hovedvægten vil i udstillingens sidste måneder ligge på Skagenmotiverne : Nordiske stemninger. Maleren Havsteen-Mikkelsen 100 år Sven Havsteen-Mikkelsen: Sommernat, 1950 erne. Privateje Sven Havsteen-Mikkelsen ( ) efterlod en stor kunstnerisk arv, som 9 museer og udstillingssteder belyser i en række forskellige udstillinger i løbet af i anledning af 100 året for kunstnerens fødsel. Museerne har samarbejdet om en bogudgivelse med bidrag fra forskere og kendere af Havsteen-Mikkelsen. Der er desuden lavet en film om kunstneren, og foredrag følger i kølvandet på udstillingerne rundt om i landet. 13

14 Under titlen "Nordiske stemninger" præsenteres en række landskabsmalerier fra Danmark og fra kunstnerens rejser til Færøerne, Island, Norge og Skotland på Johannes Larsen Museet, Sophienholm, Færøernes Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum. Se desuden havsteen100aar.dk Kalender: Kunstner Alexander Tovborg gør Ribe Domkirke til kommunikationsplatform Onsdag 5. september: Museet åbent indtil kl Fredag den 28. september 2012 kl : Åbning af særudstillingen Til låns. Mesterværker fra Skagens Museum Onsdag 3. oktober: Museet åbent indtil kl Søndag 14. oktober: Kulturnat Fredag den 12. oktober 2012 kl : Åbning af særudstillingen Nordiske stemninger. Maleren Havsteen-Mikkelsen 100 år Åbningstale v. Agner Frandsen. Onsdag 7. november: Museet åbent indtil kl Onsdag 5. december: Museet åbent indtil kl Foredrag på kunstmuseet i samarbejde med kunstforeningen: Onsdag d. 31. oktober 2012 kl : Dansk kunst på verdenskortet. Fra Eckersberg til Hammershøi Foredrag v. overinspektør Kasper Monrad, Statens Museum for Kunst Pris: medlemmer 50 kr. ikke medlemmer 75 kr. Kaffe/te m. småkage eller chokolade, særpris: 15 kr. 14

15 Dansk kunst var længe kun et anliggende for danskerne. Men i løbet af de seneste år er der opstået en meget stor international interesse for den danske kunst fra 1800-tallet, og værker af de mest betydelige kunstnere er blevet vist på flere vigtige udstillinger i udlandet, ligesom en række af deres malerier har fundet vej til mange af verdens mest betydelige kunstmuseer. De bedste af de danske kunstnere - såsom Eckersberg, Købke, Lundbye og Hammershøi - anerkendes nu som kunstnerne i første række på lige fod med deres internationale samtidige. Foredraget vil sætte den danske kunst ind i en international sammenhæng og vil belyse, på hvilke punkter de danske kunstnere har bidraget helt originalt til periodens kunsthistorie. Onsdag d. 28. november 2012 kl : Folk og fjelde - rejser på Færøerne med maleren Sven Havsteen- Mikkelsen Foredrag v. Agner Frandsen, Ribe Pris: medlemmer 50 kr. ikke medlemmer 75 kr. Kaffe/te m. småkage eller chokolade, særpris: 15 kr. Som søn af polarforskeren Ejnar Mikkelsen var Havsteen siden drengetiden dybt fortrolig med de nordiske egne, deres folk og historie. Venskabet med Martin A. Hansen forstærkede denne fortrolighed. Sammen skabte de Orm og Tyr, det store værk om religionsskiftet i Norden - med Martin A. Hansens tekst og Havsteens træsnit.i oliebilleder og litografier, raderinger og træsnit har Havsteen skildret de nordiske landskaber - ikke som idyl, men som den baggrund for livet og historien, sagnet og sagaen, der ikke er menneskeskabt. Sidst i 50 erne begyndte Kristus at optræde i landskabet. Det blev Havsteens lidenskab med enkle og kraftfulde strøg at male Kristus ind i Norden i det 20. århundrede. Herom vidner de mange kirkeudsmykninger, han ved sin død på Ærø i februar 1999 efterlod sig i kirker i Danmark og Norge og på Færøerne. Ikke mindst Færøerne vendte han tilbage til år efter år for at hente inspiration. 15 Bente Bramming Museumsinspektør

16 Efterårstur til Rendsburg Lørdag den 8. september Kl. 8.45: Afgang fra Odins Plads, Ribe HUSK PAS kl. 9.45: Formiddagskaffe (på rasteplads v. grænsen) Kl. 11: Ankomst NORD ART - KUNSTWERK CARLSHÛTTE se kl.?: Frokost (for egen regning) i stedets café kl.14: Afgang til Jødisk Museum, Rendsborg se kl : Afgang fra Jødisk Museum kl.16.15: Stop v. grænsebutik - eftermiddagskaffe kl. 17: Afgang fra grænsebutik kl. ca. 18: Hjemkomst Pris: medlemmer 300 kr. ikke medlemmer 350 kr. Tilmelding til Tove Børsting - tlf senest 1. sept. Tove Børsting og Lene Beck (Mobil ) Yder Yderligere information om Nord Artudstillingen og den jødiske kirke kan læses på de følgende sider Fra NORD ART, Foto: Lene Beck 16

17 NORD ART KUNSTWERK CARLSHÜTTE Fra Nord Art, Fotos: Lene Beck Sidste år besøgte jeg udstillingen Nord Art på vej hjem fra Normandiet. Jeg var blevet den anbefalet af stenkunstneren Bodil Lundby, Højer, og jeg må sige, den var virkeligt et besøg værd. Jeg havde al for lidt tid, før jeg skulle videre. Nord Art er en international udstilling af nutids kunst der deltager også danske kunstnere. Alle har været gennem en censurering, som indikerer, at det er kvalitets kunst, der udstilles. Udstillingsområdet er en m 2 stor park, hvor der har ligget en stor virksomhed med fabriksbygninger ( m 2 ), direktørbolig, gartneri og remise. Alt er i dag i brug til at udstille kunst med hvad dertil hører af skulpturpark, billedgalleri (i de gamle fabrikshaller), kunstbutik og café. Lene Beck 17

18 Jüdisches Museum, Rendsburg Museet og kulturcentret har siden været drevet af den selvejende institution Stiftelsen De Slesvig-Holstenske Landsmuseer Gottorp slot. Det har siden 1985/88 haft til huse i de fuldstændigt bevarede bygninger, hvor Rendsburgs jødiske menighed tidligere holdt til, desuden i synagogen med ritualbadet fra 1845 (Dr. Bambergerhus) og Talmud-tora-skolen (jødisk museum i Rendsburg). Hele komplekset er udvidet mod gården i 1991 (Julius-Magnushus). Der var en del jødiske borgere fra Rendsburg, der blev forfulgt og drevet til selvmord. Deres navne samt lægen Dr. Ernst Bambergers og menighedsforstanderen Julius Magnus navnetræk står skrevet på bygningerne. Samlinger: værker af jødiske kunstnere, der blev forfulgt (permanent udstilling drevet af den selvejende institution Stiftelsen De Slesvig-Holstenske Landsmuseer Gottorp slot); dokumentation om slesvig-holstenske jøder; religiøst liv. Med jævne mellemrum er der særudstillinger om jødisk historie/kulturhistorie og af jødiske kunstnere. Det jødiske Museum, Rendsburg 18

19 Mandø Motiver DANE-gruppen.Privat foto. Udstillingen åbnes fredag den 12. okt kl. 14 på Museet Ribes Vikinger Ribe Kunstforening og Museet Ribes Vikinger afholder en udstilling af billeder med motiver fra Mandø, skabt af medlemmer af gruppen DANE (Danish Artists for Nature and Environment). Disse kunstnere fra hele Danmark har en fælles interesse for beskyttelse og formidling af naturområder og deres dyre- og planteliv, og i deres billeder spiller en faglig naturhistorisk viden ofte sammen med det kunstneriske udtryk. I har gruppen været på Mandø flere gange. Resultaterne af disse ture udstilles på Museet Ribes Vikinger fra 12. okt. til 15. dec i museets åbningstid. Alle er velkomne Bent Mortensen 19

20 KUNSTHISTORIENS STORE MESTRE Foredragsrække ved kunsthistoriker, mag.art. Signe Jacobsen. I forløbet gennemgås tre store mestre, der hver især tegner en tid og er kendetegnede af stor personlighed. Alle har de udfoldet sig med meget karakteristiske portrætter, ikke mindst selvportrætter Frida Kalho: "Autorretrato", Onsdag den 12. september: Rembrandt ( ) Den inderlige menneskelighed, den dybe kærlighed, den menneskelige skrøbelighed og det åndelige liv bag det fysiske ydre har ingen skildret så betagende og psykologisk gribende som Rembrandt hans kunst kunne aldrig have været udtrykt sådan andre steder end i det borgerskabsdominerede Holland. Onsdag den 19. september: Van Gogh ( ) Alle kender historien om det afskårne øre. Men Van Gogh var et intelligent menneske med en sårbar sjæl og et hæmningsløst ønske om at gøre en forskel i verden. Og det gjorde han! Også selvom det først blev klart efter hans død. Hans tid og hans individ er uløseligt forbundet med impressionismen, farvedyrkelsen og fascinationen af japanske træsnit. 20

21 Onsdag den 26. september: Frida Kahlo ( ) Den mexicanske kunstner har især udødeliggjort sig med sin stærke, farvekraftige, symbolladede malerier, der indeholder en lang række markante selvportrætter. Hendes skæbne som invalideret og hendes stormfulde ægteskab med en anden af Mexicos store kunstnere, Diego Rivera ( ) udgør en gribende, fascinerende og uforglemmelig fortælling i billeder. Tid: 3 onsdage kl , den 12/9, 19/9 og 26/9 Sted: Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10 Pris: 350 kr., folkepensionister 300 kr., studerende 175 kr. Tilmelding til Sydvestjysk Folkeuniversitet senest 3/9 på tlf eller DANE v/trine Theut: Strandhjejler,

22 Efterår 2012 KUNST I FOLKEUNIVERSITET KUNSTEN I DET 20. ÅRHUNDREDE Modernismens gennembrud i arkitektur, maleri og skulptur Kursus over 7 mandage med start 3/9 kl på Esbjerg Hovedbibliotek - v/mag.art. Mette Smed KUNSTHISTORIENS STORE MESTRE Rembrandt Van Gogh Frida Kahlo Kursus over 3 onsdage med start 12/9 kl på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Signe Jacobsen FRA FIRENZE TIL FÆRØERNE Tirsdag den 2. oktober kl på Syddansk Universitet i Esbjerg v/mag.art. Nils Ohrt, direktør på Færøernes Kunstmuseum HAVER OG HUSE UNDER FORANDRING Foredragsrække over 3 tirsdage med start 9/10 kl på Syddansk Universitet i Esbjerg UDSTILLINGSINTRODUKTION: Vilhelm Lundstrøm Fredag den 26. oktober kl på Esbjerg Kunstmuseum v/tidligere leder af Esbjerg Kunstmuseum, Jørgen Broch KVINDERNES KUNSTHISTORIE Kursus over 6 mandage med start 29/10 kl på Esbjerg Hovedbibliotek - v/mag.art. Anne Sofie Ejersbo 22

23 Picasso: Udsnit af "Nude, green leaves and bust", 1932 Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet på tlf eller - læs mere på FOLKEUNIVERSITET SYDVESTJYSK - Esbjerg, Ribe og Bramming Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg tlf fax:

24 Til: NÆSTE NUMMER Udkommer i november Deadline for indlæg er 19. oktober Redaktion: Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt redaktionen på mail: Du kan også ringe til redaktøren: Tove Kjellerup: Tlf Ribe Kunstforening er en selvstændig forening i tæt samarbejde med Ribe Kunstmuseum Afsender: RIBE KUNSTFORENING c/o Sct. Laurentiigade Ribe Tlf w w w. r i b e k u n s t f o r e n i n g. d k

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

August 2011. David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra

August 2011. David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra August 2011 David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra Kalender September 2011: 10. september: Kunsttur til Fyn side 10 25. september kl. 12:30: Kunstudflugt til Esbjerg

Læs mere

November 2012. Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum.

November 2012. Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum. November 2012 Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum. I november går turen til Axel Hou-udstillingen i Vejen Carlo H. Berntsen udstiller på Ribe Jernindustri i december,

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 10. maj 2015 kl. 14:00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg

Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg Januar 2012 Helene Scherfbeck: Selvportræt. 1912 Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg Kalender 2012 Februar 11.

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni

Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni August 2010 Lauritz Tuxen: Trankogersker ved Nymindegab. 1879 Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl. 15 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Marts 2013. Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje. Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen

Marts 2013. Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje. Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen Marts 2013 Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen Kalender 2013 April Torsdag d. 4. april kl. 19 i Processionsgangen

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum. Lundbye Föhr Tyrrestrup

August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum. Lundbye Föhr Tyrrestrup August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum Lundbye Föhr Tyrrestrup Kalender 2013 September Fredag d. 13. sept. kl. 17 på kunstmuseet Åbning af Længsel. Lundbye og Kierkegaard

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

April 2011. Peter Brandes: Pietas. 2010. Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s.

April 2011. Peter Brandes: Pietas. 2010. Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s. April 2011 Peter Brandes: Pietas. 2010 Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s. 4-5 og 10-11 Kalender April 2011: 10. april kl. 14:00: Ribes historie

Læs mere

Marts 2012. Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup

Marts 2012. Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup Marts 2012 Franciska Clausen: Udsnit af Stigen (fra Moholy-Nagy's atelier), 1922 Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup Kalender

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

Januar J. A. Jerichau: Panterjægeren, Gips. H. 230 cm. RKM

Januar J. A. Jerichau: Panterjægeren, Gips. H. 230 cm. RKM Januar 2016 J. A. Jerichau: Panterjægeren, 1845-46. Gips. H. 230 cm. RKM Kalender 2016 Februar Onsdag d.10. februar kl.19 i Processionsgangen Ragna Weidinger: Klostre og ikoner i Rumænien Side 7 Marts

Læs mere

Beretning Ribe Kunstforening Ribe

Beretning Ribe Kunstforening Ribe Ribe Kunstforening 6760 Ribe www.ribekunstforening.dk kontakt@ribekunstforening.dk Beretning 2008 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning for perioden fra sidste generalforsamling i maj 2007 og til maj

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Indhold: 2014: - Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni - Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august - Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Læs mere

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Februar 2015 Vores næste arrangement er et møde med forfatteren Susanne Clod Petersen Mandag den 22. februar kl. 19.00-21 på Humlebæk Bibliotek Susanne Clod Petersen

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Batterierne modtager du direkte til din bopæl inden for få dage. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer. Venlig hilsen Karl Erik Jensen formand

Batterierne modtager du direkte til din bopæl inden for få dage. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer. Venlig hilsen Karl Erik Jensen formand Kære medlem Billedet på forsiden viser Vesterhavet på en lun og dejlig dag i pinsen. Vi regner også med godt vejr, når vi inviterer på sensommerudflugt lørdag den 31. august. Turen går op langs vestkysten.

Læs mere

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 Torsdag d. 1. januar Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 kl. 13.00-16.30: Velkommen 2015 stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding på tlf. 98 44 16 90. kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Nyt logo, ny hjemmeside og nyt layout af medlemsbladet Gå ikke glip af Ribe Kunstforenings forårstur Husk generalforsamlingen i maj din stemme tæller!

Nyt logo, ny hjemmeside og nyt layout af medlemsbladet Gå ikke glip af Ribe Kunstforenings forårstur Husk generalforsamlingen i maj din stemme tæller! April 2007 Maleri af Kjell Nupen Nyt logo, ny hjemmeside og nyt layout af medlemsbladet Gå ikke glip af Ribe Kunstforenings forårstur Husk generalforsamlingen i maj din stemme tæller! Kalender April 2007

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Referat af generalforsamling Voldhøj Kirke torsdag d. 27-02-14 kl. 19.00

Referat af generalforsamling Voldhøj Kirke torsdag d. 27-02-14 kl. 19.00 Referat af generalforsamling Voldhøj Kirke torsdag d. 27-02-14 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Ebbe Fibiger og Arne Svendsen valgtes. 2. Beretning fra præsten Der har foregået mange

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet september 2015 Læs inde i bladet: Opstillingsmøde til brugerrådsvalget og foredrag om

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 24 Nr.9/2015. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Næste møde Torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00 Månedens emne: Julefesten NB. Hvis du kommer efter

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

April 2009. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig kunstturen til Nordjylland

April 2009. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig kunstturen til Nordjylland April 2009 Monica Ritterband, mosaik: Hånden "De sprøde årer holder på fortidens aristokrati" 100 x 80 mm Gå ikke glip af generalforsamlingen, Poul La Cour Museet samt foredragene L. A. Schou og mysteriet

Læs mere

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus præsenterer her vores hidtil største program. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på hjemmesiden

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009 Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2009 NYHEDSBREV 1/2009 Årsmødet: 35 medlemmer

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/201 2 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 201 2 1 5/09-1 4/1 0 201 2 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling

Læs mere

HUSFLIDSFORENING. Kursusprogram 2011. - positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn

HUSFLIDSFORENING. Kursusprogram 2011. - positiv og kreativ fritid - for alle aldre og køn Foreningens bestyrelse Allesø Næsbyhovedbroby HF Skoleleder Jytte Lindhardtsen 2824 1484 Formand Verner Jensen 6618 8261-2128 1815 Næstfmd. Erwin Svendsen 6595 8827-2843 7688 Kasserer Johannes Hansen 6618

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

Pernille Struer 26/05-24/06 201 2

Pernille Struer 26/05-24/06 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 4/201 2 Pernille Struer 26/05-24/06 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Pernille Struer Lørdag den 26. maj fra kl. 1 3.00

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 2. Nyt fra Hanne Skaarup a. Inklusionstema: Har været på som rød tråd i forgangne år der har været samarbejdet

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs Svejbæk, Vestjyske,

Læs mere

Vi åbner udstillingen med fernisering lørdag den 26. marts kl. 11, hvor vi byder på et glas og en lille mundsmag.

Vi åbner udstillingen med fernisering lørdag den 26. marts kl. 11, hvor vi byder på et glas og en lille mundsmag. INFO 2/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Forårsstillingen 2016 Referat fra Generalforsamlingen 2016 m. bilag: Formandens beretning, Regnskab 2015, Budget 2015. Workshop for Børn i vinterferien

Læs mere

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk.

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Eftermiddagstur Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Den første have er japansk inspireret med mange store sten. Her må vi også se det åbne

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2015 Tirsdag den 13. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 27. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Underholdning: V/ Kjeltringe Truppen. Kaffe

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Så er det om at komme op af starthullerne!

Så er det om at komme op af starthullerne! Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2010 Tegning: Flemming Aabech Så er det om at komme op af starthullerne! Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.30 afholdes foreningens ordinære Generalforsamling et andet tidspunkt

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen INFO 1/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen Børneworkshop på biblioteket

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt FEBRUAR 2009

ErhvervsKvindeNyt FEBRUAR 2009 ErhvervsKvindeNyt FEBRUAR 2009 Sælg produkter, dig selv, din virksomhed eller hvad du gerne vil vise resten af ErhvervsKvinder Esbjerg. Målet med netværksmessen er: At lære hinanden samt vore virksomheder/produkter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner

Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle. Foreningen Stenager Mølles Venner Referat af generalforsamling mandag den 15. marts 2010 i Skibet Kirkehus, Vardevej 529, 7100 Vejle I Foreningen Stenager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 34 medlemmer. Formanden bød velkommen

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

August 2014. Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming

August 2014. Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming August 2014 Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming Kalender 2014 September Lørdag d.6. sept. kl. 16 i Ribe Kunstmuseums have Åbning af Lars Waldemars udstilling Side

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense april 2009. Virksomhedsbesøg hos Montana Møbler onsdag den 15. april kl. 18.30

ErhvervsKvindeNyt Odense april 2009. Virksomhedsbesøg hos Montana Møbler onsdag den 15. april kl. 18.30 ErhvervsKvindeNyt Odense april 2009 Virksomhedsbesøg hos Montana Møbler onsdag den 15. april kl. 18.30 Vi er meget glade for, at vi har fået mulighed for at gennemføre et virksomhedsbesøg hos Montana Møbler,

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere