Brugermanual til BedreBolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til BedreBolig"

Transkript

1 Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej Århus C - CVR-nr.: Tlf.: Mail: Web:

2 Indholdsfortegnelse 1 Sådan bliver du oprettet som BedreBolig bruger i Energy Sådan kommer du i gang med Energy Login Firmaoplysninger og brugeradministration Sagsoversigten Oprettelse og indtastning af BedreBolig planen BBR opslag Generel forståelse af programmets layout Røde, gule og grønne markeringer i menuen Indtastning under Ejendom, bygning og zone Fanen Stamdata Resume af BedreBolig-plan Ønsker til boligen Forhold omkring adfærd Kommentar til budget Samlet konklusion Fanen Oplyst forbrug Fanen Andre forbedringer Indtastning af bygningsdele og tekniske installationer Søgefelt til skabeloner tilretning af standardbygningen Husk at slette den standardoprettede bygningsdel Tom skabelon Oprettelse af forslag Varmeanlæg oprettelse og konvertering Gode ekstra programfeatures Gruppering af beregninger Sortering Tilretning af tekster Interne noter Fjernvarmepriser Uopvarmede rum Indberetning af BedreBolig-planen... 21

3 1 Sådan bliver du oprettet som BedreBolig bruger i Energy10 For at komme i gang med BedreBolig delen i programmet Energy10, skal du sende en mail til med følgende oplysninger: Virksomhedens oplysninger: Virksomhedens navn Adresse Postnr. og by Telefonnr. adresse (hvor månedlig faktura bliver tilsendt) Firmanummer til BedreBolig (Anvist fra Energistyrelsen) Konsulenternes oplysninger: BedreBolig-konsulentens navn (dette bliver dit nye brugernavn i Energy10) I de tilfælde hvor virksomheden har flere brugere, skal der udpeges en administrator. Virksomhedsadministratoren har som den eneste, mulighed for at oprette nye/flere brugere i programmet, samt indstille andre overordnede konfigurationer for de enkelte brugere, herunder give disse adgang til de mange andre ting som Energy10 også kan anvendes til. 1.1 Sådan kommer du i gang med Energy10 Når jeres virksomhed er blevet oprettet i systemet, får du automatisk tilsendt en mail på den/de adresse(r) du har informeret os om. Det gælder for hver enkelt bruger der oprettes, også hvis der oprettes nye brugere i et allerede oprettet firma. Denne mail indeholder info om brugernavn og adgangskode til brugerens login i programmet. 1.2 Login For at tilgå Energy10, skal du gå ind på hjemmesiden eller mere simpelt: e10.dk Dit login består af din som brugernavn, samt den adgangskode du er blevet tilsendt. Koden er en standardkode, som du for høj sikkerhed bør ændre til en personlig kode kun du selv kender, allerede ved første login. Når du logger ind, har du desuden mulighed for at lade systemet huske dig, så du ikke behøver at logge ind igen på den samme computer. Dette gør du ved at sætte flueben i boksen Husk login. 1

4 1.3 Firmaoplysninger og brugeradministration Inden du går videre som ny bruger, bør du tilgå punktet funktioner for at tjekke og eventuelt tilrette de grundlæggende oplysninger vi har kunnet taste for dig. Overordnet de praktiske oplysninger som dit firmanavn og adresse, og de mere detaljerede for firmaets registreringsoplysninger. Funktioner og Brugerindstillinger Under brugeradministrationen har administratoren også mulighed for at tilpasse virksomhedens brugere individuelt. Der kan vælges forskellige indstillinger, som eks. automatisk fratrækning af vinduesarealer fra bygningsdele, arealer imellem bygningsdele, samt ændre koder for adgangen til Energy10. 2

5 1.4 Sagsoversigten Det første du møder efter login, er altid din sagsoversigt. Det er her du altid vil have dit udgangspunkt for indtastning af dine sager. Her danner du dig løbende et overblik over dine oprettede kladde- og indberettede sager, eller eksporterer allerede udførte sager til andre brugere, hvis dette er ønskeligt. Opret en ny sag Søgefelter til filtrering af ejendomsoversigt Funktioner og Brugerindstillinger Log ud Valg mellem kladder, overførte (offline til tablet registrering) og indberettede sager Sagsoversigt Quicklink til åbning af rapport 3

6 2 Oprettelse og indtastning af BedreBolig planen For at påbegynde en ny sag, skal du vælge opret (se rød cirkel anvist side 3), hvilket bringer dig et popupvindue som anviser dig en række muligheder. Energy10 har flere funktioner end blot udarbejdelse af BedreBolig rapporter, som det da også kan ses ved første øjekast der trykkes opret. For at udarbejde en BedreBolig plan, med tilhørende rapport er det derfor grundlæggende vigtigt, at vælge netop den i billedet anviste knap, navngivet BedreBolig og dernæst klikke på videre. 2.1 BBR opslag Programmet har en indbygget BBR opslags-funktion, så man nemt kan finde en eksisterende bygnings BBR data og indsætte disse automatisk. Derved undgår man typiske fejlindtastninger, da alt data kan oprettes automatisk, som det findes via eks. OIS.dk. Følg herunder vores 4-trins oprettelses-wizard. 1. Indskriv enten sagens adresse (vej, husnr. postnr.) eller kommune- og ejendomsnummer og klik på videre. Det er oftest nemmest at taste bare Kommune- og ejendomsnummeret. Man kan altid vælge at springe dette trin over, blot ved at klikke på knappen spring over, hvis man hellere vil indtaste adressen manuelt senere. 4

7 Når det ønskede søgedata er udfyldt, klikkes der videre. 2. Udvælg den specifikke bygning som BedreBolig-rapporten skal omhandle, og klik igen videre. Når bygningen er fremfundet, klikkes der videre, hvor der nu skal tages stilling til om man vil oprette en ny tom sag, eller om man vil hente en af standardbygningerne fra Energistyrelsens servere. 3. I dette eksempel har vi valgt at ville importere en standardbygning, hvor man på følgende side vil kunne se de få data der skal registreres, for at denne procedure kan fuldføres. Derfor er der valgt Importer standardbygning klik derefter igen på videre 5

8 I det sidste vindue skal der nu tages stilling til den fremfundne bygnings informationer om varmeforsyning og øvrige tilhørende dele. 4. Udfyld de tomme felter, så Energy10 kan søge i Energistyrelsens server med standardbygninger og returnere data. Klik på Opret for at fuldføre denne oprettelses-wizard. 6

9 Din nyoprettede sag åbner automatisk op i punktet Ejendom, bygning og zone som indeholder alt BBR stamdata og grundlæggende beregningsdata der ligger til grund for alle resultaterne. Selve tastningen af bygningen, den egentlige registrering og eventuelle tilretninger af den indhentede standardbygning kan nu påbegyndes. Hjælpetekster og beregningsanvisning til hvert punkt man arbejder med Anviste programfejl som hjælp til udførelse af korrekt rapport. Tryk her for upload af specifikt billede, hvis dette ønskes. 7

10 3 Generel forståelse af programmets layout Projektets adresse. Rød = fejl, mangel Sagens samlede oversigt. Indtastning af stamdata og oplyst forbrug. Gul = advarsel, reminder De første 6 menupunkter hvor der kan tastes bygningsdele og tekniske installationer. Grøn = Emne er OK Tilretning og oprettelse af forslagstekster mv. Oversigt over rentabilitet, gruppering af forslag og fanen beregningsresultater. Åbn rapport, indberet din sag og se din kontroludskrift. Hurtiglink til at åbne rapporten i pdf. Bemærk, at der under hver sektion findes faneblade. Som eksempel under punktet klimaskærm findes faner for bygningsdele, vinduer og linietab som her nedenfor anvist 3.1 Røde, gule og grønne markeringer i menuen Bemærk, at alle tomme felter der er nødvendige som tekst eller beregning for sagen er angivet med en rød markering. Det betyder at bygningsdelen enten mangler en indtastning eller er ugyldig. Du kan derfor ikke forvente at programmet anviser dig en korrekt beregning, før disse felter er helt udfyldte. Desuden vil du ikke kunne indberette din sag, så længe den indeholder disse røde fejlmarkeringer udelukkende for konsulentens egen skyld, så man ikke indberetter en sag med tydelige fejl. I programmet vil du også opleve gule markeringer. Dette er blot en reminder, om man har husket at tage stilling til enkelte, men betydningsfulde ting for rapportens samlede resultat. Når sagen basalt er blevet udfyldt med de nødvendige beregningsmæssige felter, så vil man kunne se en grøn markering i venstre menu. Hvis der er gule eller røde markeringer, kan man uden videre via disse farver navigere sig frem til den bygningsdel eller tekniske installation, som indeholder en fejl eller mangle man bør tage stilling til. 8

11 4 Indtastning under Ejendom, bygning og zone 4.1 Fanen Stamdata Resume af BedreBolig-plan Indtast kort resume af rapportens omfang og indhold. Teksten vises på forsiden Ønsker til boligen Indtast kundens ønsker til de forbedringer der skal udføres Forhold omkring adfærd Her indtastes gode adfærdsråd, som kan medvirke til besparelse af energi og forbedring af indeklimaet Kommentar til budget Her indtastes rådgivers kommentarer til det samlede budget. Forslag til disposition af fritekst-felt for kommentarer til budget: - Budgettet forudsætninger: Eks. Energipriserne er oplyst for en 5 måneders periode, fra det tidspunkt boligejer overtog huset. Forbruget er fremregnet til en 12 måneders periode ved anvendelse af graddagssystemet. Der er forbedringer på både klimaskærm og installationer. Besparelserne er indbyrdes afhængige. Budgettet kan derfor ikke sammenlignes med en simpel sammentælling af de enkelte tiltag. Alle investeringer er fastsat som skøn, undtagen forslaget om køkken hvor der foreligger konkret tilbud fra XYZ A/S af dato... Tilskud er beregnet som kr. 0,25 pr kwh, som er den forventede takst ved overdragelse af den realiserede energibesparelse til et energiselskab. Der foreligger ikke konkret fra energiselskab. Der er ikke beregnet tilskud som følge af håndværkerfradrag fra SKAT. - Budget forbehold: Eks.: Der er ikke indregnet omkostninger til byggeledelse. - NB: Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om faktisk forbrug, skal der gøres rede for det faktiske grundlag. Eks: Forbruget er fastsat på basis af det beregnede forbrug for boligen som den er beskrevet her i planen. Hvis boligen ikke er 100 % kortlagt, vil de dele der ikke er kortlagt være baseret på SBi s standardbygninger fra samme opførelsesperiode. Budgetberegningen bliver derved mindre nøjagtig men er fortsat inden for de tolerancer Energistyrelsen har defineret for BedreBolig-planer. 9

12 4.1.5 Samlet konklusion Her indtastes BedreBolig planens samlede konklusion, som kunne indeholde: Resumé af planens forslag og forudsætninger (kan evt. også anvendes til resumé på side 1) Argumentation for helhedsløsningen Anbefalet timing og tilrettelæggelse ved realisering af hele planen Eventuelle forbehold: Hindringer for adgang til kortlægning af bygningen eller andet Eventuelle lade-stå-til betragtninger: Hvad koster det hvis jeg ikke gør noget? Stillingtagen om eventuelle vedlagte bilag: Videncenterets energiløsninger for de foreslåede tiltag (www.byggeriogenergi.dk/) Termografirapport BBR-ejermeddelelse Guide om ventilation og indeklima 4.2 Fanen Oplyst forbrug Har du modtaget et oplyst forbrug fra bygningsejeren, indtastes det under fanen oplyst forbrug, efter du har udfyldt alt alm. stamdata. Brændselstype vælges og forbruget indtastes, med angivelse for hvilken periode det oplyste forbrug dækker over. Har man angivet mindre end 12 måneder, korrigerer programmet selv op til et helt år ud fra periodens kendte klimadata, så der altid anvises et gennemsnitligt korrigeret forbrug for netop 12 måneder. Programmet beregner selv det klimakorrigerede forbrug ud fra DMI s månedlige klimatabeller og i øvrigt ud fra almindelige gængse beregningsbetingelser. Er der ikke modtaget nogen form for oplyst forbrug, så behøver man ikke oprette noget herunder. Man undlader helt at oprette en status, men skriver en kommentar om det manglende oplyste forbrug under sine stamdata. Det oplyste forbrug benyttes til at korrigere det beregnede forbrug, for den specifikke bygning. Det gøres iht. reglerne herom, og for at gøre resultatet mest muligt retvisende for bygningsejeren. Har man derfor ikke informationer om et oplyst forbrug, vil alle resultater kun være anvist på baggrund af det beregnede forbrug. 4.3 Fanen Andre forbedringer Ønsker kunden andre forbedringer gennemført, som ikke omhandler klimaskærm eller tekniske installationer, kan dette indskrives og medtages i den samlede rapport, under punktet Andre forbedringer. Ønsker kunden som eksempel at udføre en køkkenrenovering i samme omgang, indskrives titel og beskrivelse samt estimeret pris under punktet 10

13 5 Indtastning af bygningsdele og tekniske installationer 5.1 Søgefelt til skabeloner tilretning af standardbygningen Hvis du vil tilrette en bygningsdel eller teknisk installation, er der to måder, du kan gøre dette på. Du kan enten vælge at bruge vores skabeloner, eller du oprette en tom bygningsdel og selv indtaste alle oplysningerne. Der er mange skabeloner i Energy10 og derfor har vi lavet en søgemaskine som kan benyttes til at finde en skabelon nemt og hurtigt. I det viste eksempel er man gået ind i Klimaskærm og har valg fanebladet Bygningsdele. Så snart du begynder at skrive noget i feltet, begynder systemet automatisk at vise resultater af din søgning. Vi har i det viste eksempel indskrevet en løs tekst som hul ydervæg 35, fordi vi ved, at vi vil tilføje en 35 cm hul ydervæg. Herefter fremkommer der løbende muligheder man kan vælge som anvist og man kan blive ved med at skrive informationer i feltet, indtil man har fremfundet den mest passende skabelon til sin bygning. Det samme gør sig gældende på alle andre faner og menupunkter i programmet, at man kan indskrive sine løse søgeord, alt efter behov. Hvis ikke programmets skabeloner indeholder det ønskede, kan man altid trykke på opret, uden at have valgt noget forud for dette. Herved får man et tomt felt frem, hvori man manuelt kan indskrive de ønskede informationer om bygningsdelen Husk at slette den standardoprettede bygningsdel De steder hvor kunden ønsker forbedringer, er det vigtigt (og et krav) at de standardoprettede bygningsdele eller installationer, der vedrører forbedringen bliver fjernet/slettet, og at de erstattes med en bygningsdel eller installation indeholdende informationer om de faktuelle forhold i bygningen. Det skal sikre at der beregnes mere præcise samlede energibesparelser og anvises hertil et mere præcist økonomisk besparelsespotentiale. 11

14 På den korrekte nyoprettede bygningsdel eller tekniske installation kan der nu tilknyttes et forbedringsforslag. Se med om dette fra side Tom skabelon Hvis du ikke vil anvende programmets indbyggede skabeloner, kan du oprette en tom skabelon og selv indtaste din bygningsdel eller tekniske installation. Tyk på opret under det specifikke punkt, hvorefter du får en pop-up frem på skærmen med forespørgsel for om du vil oprette som beregnet status eller tekststatus. Det kan i visse tilfælde være rart kun at tilføje en tekstmæssigt forklaring af bygningsdelen i rapporten, hvorved man undgår at skulle tage stilling til de beregningsmæssige felter der ellers følger med. Hvis man vil foreslå et forslag, hvor der ingen status findes på ejendommen (eks. vedvarende energi), skal man også vælge tekst-status først, og herpå kan man så oprette sit ønskede. Herunder er der anvist tilføjelse af en tom skabelon med beregnet status for fanen vinduer. Alle felter er tomme, og man skal tage stilling til alle de beregningsmæssige enheder der skal benyttes for korrekt beregning af vinduet. opret for tom skabelon For at slette: Markér og slet Tilføj forslag på den oprettede status. 12

15 5.3 Oprettelse af forslag Når du har oprettet sin status og vil knytte et forbedringsforslag hertil, så skal man blot søge dette i tilføj forslag. Du kan igen vælge at søge i skrivefeltet som når man finder alm. skabeloner du kan også benytte rullegardinsfunktionen og udvælge relevante forslag. Bemærk at Energy Systems har forenklet antallet af forslag specifikt til de enkelte bygningsdele eller tekniske installationer man arbejder med, så man ikke får en liste frem for andet, end hvad der vil være relevant for emnet. Eks. hvis man arbejder med ventilation, så fremkommer der kun relevante og forbedrende forslag herfor. I dette tilfælde forsøger vi os med forslaget om udskiftning af vindue til 3 lags energirude og trykker på tilføj. Resultatet ser sådan ud: 13

16 5.4 Varmeanlæg oprettelse og konvertering Under punktet Varme tilføjes det primære varmeanlæg under fanen forsyning. Der findes mange forskellige typer, og du vil kunne udvælge en række forskellige i skabelonlisten som anvist her nedenfor. I dette tilfælde har vi valgt El panelradiatorer. Hvis der er fjernvarme i området, kan det være en god idé at konvertere til denne opvarmningsform. Dette gøres på selv samme måde som anvist på forrige side. Find den ønskede type af forslag Etablering af fjernvarmeanlæg uden veksler og klik på tilføj. Rullegardinsmenu/søgefelt for at fremfinde varmeværk En konvertering fra el til fjernvarme vil kræve at man også tilføjer et fordelingsanlæg. Idet man ikke som status har et fordelingsanlæg i forvejen skal man her nu oprette som Tekst-status, ved at klikke direkte på opret 14

17 Når du har oprettet dette, tilføjes nu forslag om oprettelse af et nyt fordelingsanlæg ganske som før anvist ved at fremfinde det ønskede forslag i skabelonlisten og klikke opret. Det vil dermed komme til at se sådan ud: Bemærk at der under fordelingsanlægget nu anvises en rød advarselstekst: Der kan ikke være fjernvarme eller kedel uden et fordelingsanlæg. Denne tekst fremkommer selvom man har oprettet både forslag om konvertering til fjernvarme og nyt fordelingsanlæg. Dette sker ud fra princippet om, at alle forslag bliver betragtet enkeltstående, indtil de kædes sammen og et enkeltstående forslag om oprettelse af et vandbåret fordelingsanlæg i en bygning der er elopvarmet, giver ikke god mening. Derfor skal disse 2 forslag grupperes. Gruppering af forslag foregår under punktet Resultater og anvises i denne manual på følgende side. 15

18 6 Gode ekstra programfeatures 6.1 Gruppering af beregninger Har man flere forskellige forslag, som samlet set omhandler det samme emne, men er opdelt pga. forskellige isoleringstykkelser eller lign. kan disse grupperes sammen til sidst, for at skabe overblik for kunden. I det viste eksempel kan man se samling at isolering af lodret skunk og isolering af et hanebåndsloft. Har du som rådgiver lavet mange deloprettelser for et emne, for at ramme de præcise resultater, kan det være en fordel at benytte denne funktion, for at kunden ikke forvirres unødigt. Under Resultater sættes der flueben ud for de enheder der skal grupperes. Klik herefter på grupper, for at få anvist dette billede: Ekskludér forbedring Gruppér Skriv titel for den samlede gruppering Skulle der være forslag som i sidste ende ikke ønskes anvist i selve rapporten af forskellige grunde, kan du vælge at sætte flueben ud for de enkelte punkter, og klikke ekskludér forbedring. Som det fremgår vises forslagene med enten grøn eller gul rentabilitet, hvilket blot indikerer om forslaget har meget god eller mindre god rentabilitet. Er rentabiliteten under værdien 1, vises enheden med gul Sortering I oversigten skal der iht. BedreBolig-reglerne tages stilling til hvilken prioriteret sortering man vil anvise forslagene i. Dette anvises i illustrationen ovenfor i den angivne røde cirkel. I felterne skal man manuelt angive den talmæssige rækkefølge, hvor 1 er det højest prioriterede forslag, 2 er næst højest osv. 16

19 6.2 Tilretning af tekster Under punktet tekster vil du kunne danne dig det samlede overblik over alle de tekster som anvendes i den endelige rapport. Her kan du tilrette, slette og ændre efter behov, så alt giver præcis den mening du havde forestillet dig. Så efter du har kædet alle de ønskede beregninger sammen, vil du kunne bestemme helt og aldeles, hvilke tekster du vil have med i BedreBolig rapporten. Her nedenfor anvises forslagseksempler for Tag og loft, Ydervægge og Varmefordeling Rullegardinsmenu for evt. ændring af placering i rapporten Gå til indtastningen Gruppens samlede besparelser Mulighed for at overskrive alle forslagstekster Vise evt. skjulte tekster Hvis man har flere forskellige statusser i sin indtastning og kun ønsker at skjule enkelte af disse i rapporten, så skal man blot sætte flueben i dem man ønsker udeladt, og herefter trykke på skjul. For at hente dem tilbage igen, skal man blot vælge vis skjulte tekster, sætte flueben i de nedtonede man ønsker retur, og øverst oppe ved siden af skjul -knappen trykke på vis. Ønsker man derimod at overskrive alle statusser og forslag, så skal man anvende skyde-knappen som skifter mellem nej-ja. Hvis man trykker på knappen, skifter den over fra nej til ja, og alle statusser fjernes ned som skjulte. Et helt tomt felt kommer frem i samme øjeblik lige neden under knappen, hvor man nu kan skrive præcis den tekst man vil have indskrevet i mærket. Det samme kan man gøre ved sine forslag. Resultatet herfor kan ses netop på illustrationen herover og det er kun det der nu kommer med i selve rapportens anviste tekster om emnet. Det kan være en god idé at præcisere sine tekster en smule bedre end anvist, så man kan se præcis hvilke vinduer man foreslår udskriftet, og hvilke der bibeholdes. Det giver ejeren et godt overblik 17

20 6.3 Interne noter I programmet er det alle steder muligt at tilføje interne noter. Noter som ikke kommer med i rapporten, men udelukkende er til hjælp for BedreBolig konsulenten, som har lavet nogle vurderinger, hvor fremgangen eller andet er vigtigt at huske på til evt. senere brug. Åbne/lukke feltet intern note Åbne/lukke feltet intern note Noterne kan indsættes ved både bygningsdele og de tekniske installationer. Alle steder man har noget vigtigt at notere for den specifikke sag kan man gøre det både ved eksisterende dele og på forslag. 18

21 6.4 Fjernvarmepriser Energy10 indeholder en stor database med stort set alle landets fjernvarmeværker, som årligt bliver manuelt opdateret, via kontakttagen direkte til det enkelte varmeværk. Herved sikrer vi os, at programmet anviser nyeste data for både enhedspris, faste afgifter og eventuelle effektbidrag. Landets fjernvarmeværker har ofte forskellige metoder til at beregne deres afgifter på. For at vi som programudbyder kan hjælpe jer konsulenter bedst muligt, har vi i notefeltet anvist forklaring for hvordan prisen er beregnet, og hvad man skal være særligt opmærksom på. Som nævnt, så er databasen stor, og vi har gjort hvad vi kunne for at dække hele landet. Enkelte meget små anlæg, som vi ikke har kunnet få kontakt til, kan dog mangle i systemet. Skulle det være tilfældet, opfordres brugeren til at fremsende prisblad med nyeste gældende tariffer, så vi kan få dem ind i systemet hurtigst muligt. Send til Som konsulent skal man dog altid huske at tjekke for eventuelle ændringer eller nytilkommet data. Ønsker man ikke at anvende allerede anviste data, kan man også her altid oprette alle indtastningerne manuelt. 19

22 6.5 Uopvarmede rum For at beregne en præcis b-faktorer for bygningsdele der vender mod uopvarmede rum og lignende, kan man til højre for et hvert indtastningsfelt for b-faktorer klikke på en knap med navnet beregn. Når man gør dette, kommer man ind i et fællesområde for beregning af alle de b-faktorer man ønsker beregnet. Det betyder, at når man eksempelvis har beregnet tre forskellige b-faktorer, så vil man få adgang til anvendelsen af alle disse, ved brug af rullegardinsknappen ved selve indtastningsfeltet for netop b-faktoren for den enkelte ønskede bygningsdel. Her nedenfor ses eksempel for beregning af væg fra opvarmet zone der vender ud mod uopvarmet værksted, hvor b-faktoren ender på 0,825 Opret flere uopvarmede rum Når du har endt din beregning, trykkes der på luk og du vil nu kunne udvælge den beregnede b-faktor via rullegardinsmenuen som her nedenfor anvist Vælg din beregnede b-faktor 20

23 7 Indberetning af BedreBolig-planen Når BedreBolig rapporten er endeligt tilrettet og tjekket grundigt igennem, kan den nu indberettes, så det får sit officielle BedreBolig-rapportnummer. Denne proces udfører man direkte i Energy10, ved at gå ind under punktet Rapport og indberetning. Her vil du både kunne åbne den midlertidige rapport samt åbne for kontroludskriften, for detaljeret at tjekke alle de for bygningen indsamlede data. Bemærk dog at du kun vil kunne bruge dette i praksis for de enheder der er stillet forslag på (resten af bygningen er oprettet på baggrund af en vilkårlig standardbygning ud fra de stamdata du tastede indledningsvist). Trykker du på indberet sag går programmet i gang med at udføre denne handling og selve indberetningen vil finde sted. Hvis alle stamdata er i orden, og at din indtastning ikke indeholder fejl, så vil din BedreBolig-plan blive indberettet uden videre. Hvis din indtastning derimod indeholder fejl eller mangler eller der er problemer med dine koder til Energistyrelsens indberetningssystem, vil programmet, så vidt muligt, anvise dig hvilken årsag der ligger til grund for at sagen ikke er blevet indberettet. Tilret det anviste og forsøg igen. Når BedreBolig rapporten har fået sit officielle BedreBolig-nummer, er den færdig til print og klar til aflevering ved kunden. Ved indberetningen bliver du samtidig automatisk faktureret for rapporten iht. prislisten på vores hjemmeside og sendes månedligt en samlet faktura. Herudover er der ingen omkostninger for brugen af programmet. 21

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Introduktion og indholdsoversigt

Introduktion og indholdsoversigt Introduktion og indholdsoversigt Denne guide omhandler kursus oprettelse i et web-modul (KOSMO). Processen gør det muligt at oprette en mindre mængde kurser af gangen, og dermed gå til og fra kursusoprettelsen.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere