Årstemamøde 2012 LønService

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årstemamøde 2012 LønService"

Transkript

1 Årstemamøde 2012 LønService

2 Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2

3 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest SH, feriepengene og feriefridagsopsparingen Vi danner feriepengelisten og feriefridagslisten Den 8. januar 2013 Vi danner dec. faktura, saldoopgørelsen årsultimo og afstemningslisten for 2012 Vi sender feriekortdata fra 2012 i løbet af januar til eferiekort.dk Fra og med 28. december til-og-med 8. januar er der lukket for korrektioner, beskatning af feriepenge og tilbageførsel af lønsedler 3

4 Årsskiftet 2012 / 2013 HUSK - afstemningslisten 2012 skal bestilles senest den 4. januar HUSK - tjek de nye skattekort for 2013 inden første lønkørsel i det nye år OBS - Det er først natten mellem den 7. og 8. januar at saldi dette år (DÅ) rulles til tælleværket sidste år (SÅ) TIP til dem med forskudt regnskabsår. Bestil saldolisten 4

5 Frister og begrænsninger Dag-til-dag-løn: Betyder at du kan lave løn senest torsdag den 27. december til disposition fredag den 28. december MEN HUSK: Udskrivningsdato = dispositionsdato = OG godkendelse inden kl den 27. december LønService følger Skat s regler for opdeling af indkomståret, dvs. lønnens dispositionsdato bestemmer i hvilket år lønnen indkomstføres Der kan ikke laves 2012 løn, hvis dispositionsdatoen ligger i

6 Forudlønnede - Sidste frist for løn til disposition i 2012 Blanketkunder Internetkunder Afleveringsfrist: 27. november inden kl Dispositionsdato: 30. november Afleveringsfrist: 28. november - inden kl *) Dispositionsdato: 30. november *) Husk at ændre dispositionsdatoen 6

7 Blanketkunder - Sidste frist for løn til disposition i dags løn Månedsløn Feriepengebeskatning Uge 50/51 Afleveringsfrist: 20. december inden kl Afleveringsfrist: 20. december inden kl Fratrådte funktionærer Afleveringsfrist: 20. december inden kl Dispositionsdato: 28. december Dispositionsdato: 28. december Udskrivningsdato: 27. december Løn for ugerne 51/52 vil være med i udbetaling i uge 1 i 2013 Lønlisterne må GERNE indsendes tidligere 7

8 Internetkunder - sidste frist for løn til disposition i dags løn Månedsløn Feriepengebeskatning Uge 50/51 Afleveringsfrist: 20. december inden kl Dispositionsdato: 28. december *) Alternativ dag-til-dag: Afleveres inden kl med udskrivnings- og dispositionsdato = Afleveringsfrist: 21. december inden kl Dispositionsdato: 28. december *) Alternativ dag-til-dag: Afleveres inden kl med udskrivnings- og dispositionsdato = Fratrådte funktionærer Afleveringsfrist: 21. december inden kl Udskrivningsdato: 27. december *) Alternativ dag-til-dag: Afleveres inden kl med udskrivnings- og dispositionsdato = *) Husk at ændre dispositionsdatoen Bemærk: Er lønnen optjent i 2012, men først til disposition i 2013, så skal lønnen indkomstføres i 2013, jf. SKAT 8

9 Stor løn eller bonusudbetaling Bonus over 1 million kroner Tast 2 separate lønsedler med samme lønperiode én med TK 37, den anden med TK 39. Husk at regulere dagkode / dage tilsvarende. Løn over 1 million kroner: Som ved bonus, dog uden dagkode 1 og dage 0 på første lønseddel. 9

10 Personalegoder Skal du indberette værdien af personalegoder til felt 55 så skal du Opretter én tillægs-lønart efter skat med felt 55 Opretter én fradrags-lønart efter skat uden felt 55 Køre en lønbehandling med værdien af personalegodet på begge lønarter så bliver den indberettet korrekt til eindkomst, medarbejderen kan se det på lønsedlen og en evt. beskatning sker så automatisk på medarbejderens årsopgørelse OBS der er forskel mellem bruttotræksordninger og personalegoder. Er du i tvivl, så rådfør dig med din revisor eller SKAT 10

11 Funktionær skal have udbetalt feriepenge ifb. med fratrædelse Beskatningen skal ske i forbindelse med den sidste lønkørsel. Indberetningen af feriepenge til FerieKonto skal ske senest den 10. i måneden efter fratrædelsen (for 12 / 2012 senest ) Husk manuelt at tilskrive den aktuelle måneds feriedage. Har din medarbejder planlagt ferie til afholdelse inden den 7. februar, hvor feriepengene bliver overført til FerieKonto, skal du udbetale de nettoferiepenge, som medarbejderen har krav på i forbindelse hermed Du opretter en lønart før skat, som kun skal være a-skat og am-bidragspligtig. Lønarten skal have IL type 0024 og Med denne lønart udbetaler du sammen med den sidste løn de bruttoferiepenge, som svarer til den ferie medarbejderen vil afholde. Husk, at nedskrive feriepengeopsparingen tilsvarende med lønart 947. De resterende feriepenge beskattes som sædvanlig 11

12 Fratrædelse og feriepengebeskatning feriekode 5 Har du en medarbejder med feriekode 5, der fratræder i december 2012, skal du beskatte feriepengene senest Blanketkunde: Vi skal have lønlisten senest Internetkunde: Godkendes senest Udskrivningsdato Forudlønnede 27. november - inden kl november inden kl *) 30. november Bagudlønnede 20. december inden kl december inden kl *) 27. december Feriedagene for december 2012 skal manuelt tilskrives ved beskatning, hvis den sker inden den 28. dec., da feriedagene først tilskrives den sidste hverdag i måneden 28. december Afregning til FerieKonto sker den 7. januar forudløn Afregning til FerieKonto sker den 7. februar bagudløn *) Husk at ændre dispositionsdatoen 12

13 Fratrædelse / sletning af medarbejdere Medarbejder stamoplysninger Indberetter du til ACF, er denne dato automatisk registreret til 3 år frem i tiden Der skal registreres en fratrædelsesdato senest den 20. april 2013 Slettedato i 2012 eller tidligere slettes i 2013 Slettedato i 2013 slettes først i 2014 OBS: Er der restsaldi f.eks. fra fritvalg, bliver medarbejderen IKKE slettet Der køres slettekørsel ultimo april

14 Årsskifte 2012 / 2013 Feriefridage / omsorgsdage Udbetaling af ikke-afholdte feriefridage skal ske via egen lønart, når der ikke løbende spares op til ordningen Lønarten ved løbende opsparing er 723 OBS ved lønart 004 Værdien af ikke-afholdte feriefridage er normalt lønnen på udbetalingstidspunktet Lønarten skal oprettes som et tillæg før skat Husk at forhøje antallet af løntimer tilsvarende 14

15 Årsskifte 2012 / 2013 Fritvalgslønkonto Skal fritvalgslønkontoen tømmes, kan du benytte lønart 721 på lønlisten uden beløb eller flueben på den forenklede lønliste ved Sidst lønkørsel i år udbetal rest SH Medarbejdere, som ikke skal have løn udbetalt i denne periode, skal slettes fra listen Skal saldoen overføres til pension, skal du benytte lønart 735 og du skal selv afregne bidraget til pensionsselskabet. 15

16 Årsskifte 2012 / 2013 Ekstra indbetaling til pension Du kan maksimalt indbetale et beløb svarende til lønnen minus ATP, bruttolønstræk, fri telefon, m.m. Lav altid en lønsimulering for at sikre dig at lønnen ikke bliver negativ Indbetaling til kapitalpension Privat ordning til kapitalpension maks. kr årligt (sidste mulighed i 2012) Kapitalpension på baggrund af overenskomst maks. kr årligt *) Ratepension maks. kr årligt *) = den sidste mulighed overhovedet med mindre kapitalpensionen er del af en overenskomst. 16

17 Automatiske SH-beskatning SH kode 2 Fjern eventuel sats/beløb på lønart 004 gælder generelt! Du gør ikke noget og overlader beskatningen til LønService som sker den 28. december 2012 I første lønudbetaling med dispositionsdato efter den 9. januar udbetaler du nettobeløbet med lønart 935 Netto-sh-så Nettobeløb SH fra sidste år Du skal selv angive beløbets størrelse som du finder enten på SH beskatningen eller på listen Udskrifter / Faste lister / SH-regnskab Finder du et ikke-udbetalt SH nettobeløb fra 2011, kan du samtidigt udbetale det med løndel 936 Netto-sh-få Nettobeløb SH fra forrige år 17

18 Manuel SH-udbetaling med sidste løn SH kode 2 og 6 Er feltet Antal / beløb tomt beskattes og udbetales SH-saldoen, men skriver du et beløb i feltet, bliver beløbet beskattet og udbetalt Skal fritvalgslønkontoen tømmes, skal du benytte lønart 721. Feltet Antal / beløb skal du bare lade være tomt, så tømmes saldoen inkl. opsparingen af den løn du kører samtidig. Der dannes en separat lønseddel når TK 39 anvendes 18

19 Automatiske SH-udbetaling SH kode 6 En negativ SH-saldo bliver automatisk modregnet, hvis der køres løn samtidig. Køres der ikke løn samtidig, nulstilles den negative SH-saldo ved årsskiftet (8. januar) Der skal være min. én medarbejder på den forenklede lønliste resten kan være på den avancerende lønliste med samme datoer. OBS ved ATP Sættes fluebenet, tømmes fritvalgslønkontoen også samtidig Medarbejdere, som ikke skal have løn udbetalt i denne periode, skal slettes fra listen 19

20 Søgnehelligdagsopsparing SH kode 2 og Feriekode 2 For medarbejdere med feriekort fra enten DS Håndværk og Industri Kristelig Arbejdsgiverforening RSBA Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening Gartneribrugets Arbejdsgiverforening eller beskattes SH saldoen automatisk ved årsskiftet og LønService overfører netto SH-beløbet til disse kort som du kan udskrive den 9. januar 2013 (udskrivningsdato 8. jan.) En evt. negativ SH-saldo slettes ved årsskiftet 8. januar

21 ACF Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister Medlemmer af en af disse organisationer, der indberette feriepenge, SH-, fritvalgs- og feriefridagssaldi hver måned til ACF det klarer vi for dig.. 21

22 Indberetning ACF - medarbejdere Er du medlem, men vælger at afregne feriepengene til FerieKonto skal du i feltet Indberetning ACF vælge SH1, hvis der spares op til SH-, feriefridags- og fritvalgssaldi. Disse saldi skal indberettes. 22

23 Indberetning ACF - medarbejder Korrekt løbende op- og nedskrivning af saldi i LønService Afholdelse af ferie/udbetaling af feriepenge Lønart 947 Afv. feriedg/tim SÅ (i perioden 1. maj 28. december) Lønart 948 Afv. feriedg/tim FÅ (i perioden 2. januar 30. april) Lønart 980 Feriedg. (nedskrivning af feriepengegrundlag funktionær) Udbetaling af Netto SH Lønart 935 Netto sh så Lønart 936 Netto sh få Har du saldi som er udbetalt, men ikke er nedskrevet i LønService, skal de korrigeres. Spørg dit kundecenter eller læs vejledningen på mitbluegarden.dk På kurset LS Udvidet kan du lære, hvordan du gør. Se mitbluegarden.dk. 23

24 LønService og DA feriekort DA feriekort findes på og skal udskrives fra eferiekort.dk SH kort fra Danske Malermestre og Dansk Byggeri udskrives og sendes fra LønService til Arbejdsgiverne Du har også mulighed for at sende feriekortene til medarbejderens e-boks LønService nedskriver feriekort ved registrering og udbetaling af feriedage både for funktionærer og timelønnede dog undtaget den sidste udbetaling som får saldoen til at gå i 0 den skal nedskrives manuelt af arbejdsgiveren på eferiekort.dk 24

25 Efter årsskiftet 2012 / 2013 Alle rettelser af lønnen vedr skal ske via SKATs eindkomstregister, de kan IKKE fortages i LønService Rettelser vedr kan foretages af customer care / kundecentret Før den første lønbehandling i 2013 bør du huske at tjekke de nye skattekort på dine medarbejdere. I begyndelsen af januar kan du hurtigt se det ved at udskrive den oversigt der ligger under Udskrifter Fastelister Skatteoplysninger Hvis skattekorteene ikke er på plads i starten af 2013, bør du genrekvirere dem på medarbejderens stamkort. 25

26 Afstemning af eindkomst Afstemningsliste for 2012 skal bestilles på billedet Arbejdsgiver Bilag senest den 4. januar Hvordan afstemmer jeg? 26

27 Indberetning til LønStatistik for 2012 Liste over data som indberettes Statistikindberetning sidste år Listen kan udskrives i perioden fra 8. januar 18. januar 2013, herefter slettes data Via NetStat kan medlemmer af DA få adgang til egen statistikbearbejdede løntal Mine løntal Via NetStat kan medlemmer af DA få vist deres statistikbearbejdede fraværstal Mine fraværstal. 27

28 Indberetning af statistik for 2013 Har du modtaget brev fra Danmarks Statistik eller Dansk Arbejdsgiverforening, skal du tilmeldes til statistik INDEN 1. lønkørsel i 2013 Tilmeldingen sker på Arbejdsgiver Statistik og på den enkelte medarbejder Medarbejder Statistik Lønarterne skal tilrettes (IL-typer) læs mere på mitbluegarden.dk 28

29 Ændring af skatteafregningsfristen Hvis du har modtaget et brev fra SKAT om ændring af skatteafregning kan du faxe den til eller sende den med posten til Bluegarden A/S Dalgas Allé Herning 29

30 Første lønkørsel i dages løn Blanketkunder Internetkunder Uge 51/52 Uge 52/01 Uge 51/52 Uge 52/01 Afleveringsfrist: Afleveringsfrist: Afleveringsfrist: Afleveringsfrist: 27. december inden kl januar inden kl december inden kl januar inden kl Dispositionsdato: Dispositionsdato: Dispositionsdato: Dispositionsdato: 3. januar januar januar januar 2013 Bemærk, er lønnen optjent i 2012, men først til disposition i 2013, så skal lønnen indkomstføres i 2013 jf. SKAT På mitbluegarden.dk kan du finde en oversigt over afleveringsfristerne for

31 Nyheder 2012 fra LønService Løbende indberetninger til ACF og automatisk restferiekort til ACF Optimering af diverse skærmbilleder Dag-til-dag løn Hop fra medarbejder til medarbejder Fritvalgsopsparing er flyttet og kopieres nu automatisk med Luk for manuelle ændringer i skattekortet OBS ind ved ændringer af feriekoder Lønart 146 visning af arbejdsmarkedspensions-beregningsgrundlaget Felt til automatisk indberetning barsel.dk Visning af ferieregnskabet på lønsedlen for fp-kode 3 og 6 Regnskab på afdelingsniveau Åbning for at kunne have ubegrænset antal lønmodtagere Personalegoder PersonaleGuide (m. gratis personalejuridisk rådgivning) KreditTjek 31

32 32