Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen"

Transkript

1 Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret registrering (præ-lei-ansøgning på vegne af andre) samt masseregistrering (præ-lei-registreringer til flere juridiske enheder vha. Excelskabeloner). Både assisterede registreringer og masseregistreringer beskrives yderligere i bilaget sidst i dette dokument. For at udfylde en præ-lei-standardansøgning til din egen juridiske enhed, skal du blot indtaste i din internetbrowser og derefter følge nedenstående trin: 1. Registrering af en konto: Når du klikker på menuen "REGISTER ACCOUNT" på hovedsiden i NordLEI-webportalen (nordlei.org), bliver du sendt videre til en kontoregistreringsformular, hvor du bliver bedt om at: a. Indtaste navnet på den juridiske enhed (f.eks. virksomhedsnavn, fondsvirksomhedsnavn osv.), du repræsenter b. Indtaste en gyldig -adresse, som skal bruges ved fremtidigt logon på NordLEI-portalen c. En adgangskode, som opfylder følgende krav: 8-20 bogstaver, som skal bestå af en blanding af små bogstaver, store bogstaver og tal d. Klikke i afkrydsningsfeltet "terms and conditions"

2 Klik på knappen "Register", når ovennævnte er udfyldt. Inden for et minut vil du modtage en bekræftelses- med et vedhæftet link. Indholdet i en ser ud som følgende: Fra: Dato: Torsdag den 26. december 2013 Emne: NordLEI-bekræftelses- Til: Dette er en automatisk fra NordLEI. Klik på linket nedenfor for at aktivere din konto hos nordlei.org. Når du klikker på det vedhæftede link, bliver du sendt videre til NordLEI præ-leiregistreringsformularen. Bemærk! Hvis du ikke modtager bekræftelses- en inden for minut, efter du har registreret dine kontooplysninger, bedes du kontrollere dit spamfilter for (NORDLEI.NO- eller kontakte for at få hjælp. Når du er sendt videre til NordLEI præ-lei-registreringsformularen, vises registreringsformularen (se næste side), og trin 2 i registreringsprocessen kan fortsætte. 2. Indtast oplysninger om den juridiske enhed: Når du er sendt videre til registreringsformularen, der vises i menuen "ACCOUNT MANAGEMENT"/"NEW LEI APPLICATION", kan du starte at søge om en eller flere præ-lei'er. I registreringsformularen skal der indtastes en række oplysninger om den juridiske enhed. Alle felter, der er markeret med en stjerne (*), er obligatoriske og er således påkrævet som et minimum af indsendte oplysninger. De grønne spørgsmålstegn i højre side af hvert felt giver vejledning om de oplysninger, der skal angives for hvert specifikke felt. Bemærk! Du må kun angive feltet "Registration Status" til THIRD_PARTY, hvis du registrerer en præ-lei-ansøgning på vegne af andre, som er forklaret yderligere i bilagsafsnittet af dette dokument. Hvis registreringerne vedrører din egen juridiske enhed, skal du vælge PRIMARY_PARTY. Tryk på knappen "Register", når alle påkrævede virksomheds-/juridiske enhedsoplysninger er indtastet. Bemærk, at du ikke behøver at registrere nye konti for eventuelle fremtidige registreringer af yderligere præ-lei-ansøgninger. Du skal blot logge på webportalen (nordlei.org) ved

3 hjælp af de brugeroplysninger, når du har registreret dig til din konto (den blå Log in-knap øverst til højre på NordLEI-webportalen).

4 3. Vent på validering og generering af præ-lei: For alle præ-lei-ansøgninger, der er under behandling, vises status for hver af dine registrerede ansøgninger under menuen "REGISTERED LEIS" i afsnittet "ACCOUNT MANAGEMENT" på portalen (bemærk, at disse menupunkter kun er tilgængelige, når du er logget på NordLEI-webportalen). Den mest normale ekspeditionstid for udstedelse af præ-lei'er er 5-7 bankdage. Når din præ-lei er genereret og udgivet, modtager du en meddelelse via . Husk! Send en til for at få svar på spørgsmål om registrering eller NordLEI-tjenester generelt.

5 Bilag: Assisterede registreringer og masseregistreringer hos NordLEI 1. Assisteret registrering For alle kunder, som søger metoder til at forenkle LEI-registreringen for andre, støtter NordLEI det, der almindeligvis kaldes en assisteret registreringsproces. Denne tjeneste giver mulighed for LEI-registrering på vegne af tredjeparter. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til: Et moderselskab, som søger om LEI'er på vegne af sine datterselskaber En fondsvirksomhed, som søger om LEI'er på vegne af sine fonde En finansiel institution, som søger at gøre LEI-registreringen lettere for sine kunder og derfor foretager registreringen på vegne af sin kunde med fuldmagt. Proceduren for assisterede registreringer følger standardproceduren som beskrevet i foregående afsnit. For at NordLEI imidlertid kan acceptere assisterede registreringer skal kunder indsamle og gemme eventuel relevant dokumentation (f.eks. underskrevet fuldmagt osv.) og eventuelt levere denne til NordLEI på opfordring. Som en del af registreringsformularen (samt Excel-skabelonerne til masseregistreringer, som er nævnt i afsnittet nedenfor) på NordLEI-webportalen skal de registrerende angive, om LEI-registreringen foregår på vegne af andre (med "Application status" angivet til "THIRD_PARTY" og dermed er forpligtet til nævnte tilvejebringelse af dokumentation). NordLEI accepterer en sådan godkendende dokumentation, som er udstedt af tredjepart, som LEI-registreringen er tiltænkt, på et vilkårligt at de sprog, der tales på NordLEI-hjemmemarkederne, ud over engelsk. Et vigtigt aspekt af den assisterede NordLEI-registreringstjeneste er, at den skelner mellem den registrerende person og den endelige modtager af registreringen, hvilket sikrer, at eventuel senere fakturering rettes til den juridiske enhed, som præ-lei-udstedelsen er tiltænkt, og ikke dig som registrerende person (hvor dette foretrækkes). I tilfælde af, at ovennævnte situationer vedrører flere juridiske enheder, kan proceduren forenkles ydeligere fra et driftsmæssigt synspunkt ved at benytte NordLEI-tjenesten til masseregistrering, som er forklaret nedenfor. 2. Masseregistrering For kunder, som har et større antal LEI'er, der skal indsendes præ-lei-ansøgninger for, kan registrering af én ad gangen på NordLEI-portalen hurtigt blive tidskrævende. Kunder har derfor også mulighed for at benytte NordLEI's masseregistreringstjeneste, hvor de oplysninger, der er krævet for gyldige præ-lei-ansøgninger i stedet kan udfyldes i en Excel-skabelon. Udfyldte skabeloner (tilgængelige for brugere, der er logget på NordLEI-webportalen) sendes derefter til

6 NordLEI via -adressen Alle brugere af NordLEI's masseregistreringstjeneste skal angive den -adresse, der blev indtastet ved registrering af NordLEI-kontoen, som en del af den indsendte Excel-fil. Desuden er alle felter i Excel-filen, der er markeret med lysegrønt, obligatoriske og skal udfyldes med data (alle obligatoriske felter indeholder kommentarer, som forklarer detaljeret, hvilke oplysninger der kræves).

7 NordLEI's Excel-skabelon til masseregistrering