Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer"

Transkript

1 Professionalisering af evaluering Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, hvor evaluering har institutionaliseret sig som et styringsredskab. Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis i staten, der har givet anledning til en manual for evaluering i staten, udarbejdet i Finansministeriets regi samt det Kommunale Regionale Evaluerings Institut (KREVI), en specialiseret evalueringsenhed, affødt af strukturreformen. Evalueringsbølgen vil næppe heller blive mindre i de kommende år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan lære meget endnu. Det gælder både for bestillere af evalueringer, for evaluatorer for brugere af evalueringsviden. Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på Professionalisering af evaluering. Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan professionalisere evaluering hos bestilleren, evaluatoren evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Etablering af standarder for evalueringsforløb Akkreditering certificering af evaluatorer Etiske retningslinjer for bestillere evaluatorer Kvalitetsstandarder for evalueringer Dansk EvalueringsSelskabs konference 2008 Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer alene eller i samarbejde med nationale evalueringsselskaber har været centrale drivkræfter bag professionalisering. Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling faglig udvikling, mens man har fravalgt at beskæftige sig med etablering af funktioner for akkreditering, certificering eller formaliserede uddannelsesforløb. Ej heller har man etableret bindende faglige standarder eller etiske retningslinjer for evaluatorer eller brug af evaluering. Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder sektorer Dansk EvalueringsSelskab vil d gerne bidrage til, at evalueringspraksis i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis her i landet. Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3 DES.indd 1 09/05/08 14:07:15

2 Evalueringskonference Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference Dansk EvalueringsSelskab d inviterer september hermed til 2007 foreningens på Koldingfjord, årlige Hotel evalueringskonference Konferencecenter, d Fjordvej september 154, på Kolding. Koldingfjord, Hotel Konferencecenter, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Konferencens tema er»evaluering som beslutningsgrundlag teorier, metoder sektorer«. Prisen for konferencen er 4.150,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab Prisen for konferencen er 4.695, ,00 kr. for ikke-medlemmer. af Dansk Prisen for EvalueringsSelskab studentermedlemmer (DES) er 2.500, ,00 kr. for Prisen ikke-medlemmer. inkluderer konferencemateriale, Prisen for studentermedlemmer overnatning fredag er 2.500,00 til lørdag, kr. Prisen morgenmad, inkluderer frokost forplejning begge dage inden for konferencens tidsrum, konferen- kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. cemiddag fredag aften, overnatning mellem fredag lørdag samt konferencemateriale. Torsdag den 13. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed Torsdag for at den deltage 11. september i en række vil der, professionelle ligesom tidligere udviklingsseminarer. år, være mu- Indholdet lighed for at af deltage disse fremgår i en række af prrammet. professionelle Der udviklingsseminarer. er to omgange af seminarer Indholdet af i løbet disse fremgår af dagen af prrammet. prisen for Der hele er dagen to omgange for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være af seminarer i løbet af dagen prisen for hele dagen for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være 2.395, ,00 kr. Det maksimale kr. Det maksimale antal deltagere antal i de deltagere enkelte udviklingsseminarer i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset er tilmeldinger 40. Registrering registreres af tilmeldinger efter»først-til-mølle-prin- til seminarerne foregår cippet«. efter Det er»først-til-mølle-princippet«. desuden muligt at bestille middag Det er torsdag desuden aften muligt samt overnatning bestille middag mellem torsdag aften fredag. samt Den overnatning samlede pris mellem for middag torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er 1.375,00 overnatning er 1.475,00 kr. Tilmelding kr. til konferencen de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til forenin- Tilmelding gens sekretariat til hurtigst konferencen muligt de senest professionelle d. 1. juni udviklingsseminarer vil en faktura sker blive ved at eftersendt. indsende Da den der vedlagte er begrænset tilmeldingsblanket antal pladser på til foreningens Herefter konferencen, sekretariat anbefaler vi hurtigst tilmelding, muligt da senest vi nødig d. 29. vil juni afvise deltagere, som melder for sent tilbage. Herefter vil en faktura blive eftersendt. Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Koldingfjord. Igen i år ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for Har at du komme spørgsmål med til til konferencen, er du d. velkommen september til at kontakte til en vores reduceret sekretariat pris på -adressen 500,00 kr. For at komme i På betragtning hjemmesiden ved tildelingen af tilskud skal du lave kan en du kort holde beskrivelse dig opdateret af, på hvordan du sidste nyt gennem om konferencen. dit studium Her eller kan du på så anden læse vis mere beskæftiger om selskabet dig dets aktiviteter. med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i Sidste evalueringskonferencen. frist for tilmelding er Ansøgningen 1. juni 2008! skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde senest d. 29. juni Konferencen er tilrettelagt af: Bianca Som net Albers, nyt Servicestyrelsen ydes tilskud til 5 frivillige sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen Dorte Kabell, Kabell Konsulting Elisabeth Friis Fredskilde, Frederiksberg Kommune Solgerd d Just september Mikkelsen, til Økonomicenter, en reduceret pris DTU på 500,00 kr. Ansøgningsproceduren Jeppesen, Kommunernes endnu ikke Regionernes fastsat, men Evalueringsinstitut vil blive meldt ud Tim (KREVI) via DES hjemmeside snarest muligt. Marie Louise Møller, sekretariatet for DES Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Nykøbing Strand Hotel. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 29. juni Konferencen er tilrettelagt af: Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service Poul Skov Dahl, Muusmann Research and Consulting Dorte Kabell, Kabell Konsulting Solgerd Just Mikkelsen Marie Louise Møller, sekretariatet for DES 2 DES.indd 2 09/05/08 14:07:16

3 Professionalisering Evaluering som beslutningsgrundlag af evaluering teorier, metoder sektorer Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige Evalueringer sektor er i dag i Danmark. et naturligt Det værktøj gælder for for borgere, stat, regioner professionelle, kommuner, hvor evaluering politikere. har institutionaliseret sig som et styrings- embedsmænd Og redskab. hvad enten de bruges prospektivt, sideløbende eller retrospektivt, skal anvendelsen bruges til at skabe at rationelt grundlag for afgørelser på agendaen dermed bidrage til styring af menneskers Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis op, når der spørges: i staten, der har givet anledning til en manual for liv, organisation, samfund. Det er derfor naturligt, at evaluering dukker evaluering i staten, udarbejdet i Finansministeriets regi samt det Skal Kommunale vi vælge den Regionale lokale folkeskole Evaluerings til vores Institut barn? (KREVI), Hvordan vil en motorvejecialiseret påvirke evalueringsenhed, vores lokalsamfund? affødt af Skal strukturreformen. vi udvikle et nyt service- spetilbud til den nye målgruppe? Skal projektet overgå til drift? Hvilke forandringer har den seneste lov på området ført med sig? Hvordan kan Evalueringsbølgen vi overbevise vores vil næppe kunde om, heller at vi blive har mindre de rette erfaringer? i de kommende år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, I når kølvandet gælder på denne kvantitet. ændring Men har hvad evaluering med kvaliteten? som disciplin oplevet stor opmærksomhed en udvikling på mange felter. En strøm af evalueringsmodeller Her viser selv en overfladisk blevet født, sammenligning evalueringsenheder med er lande blevet som opbygget, evalueringsuddannelser skabt, evalueringsstandarder USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale -kulturer diskuteret evalueringsforskning etableret. organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan Evalueringsområdet lære meget endnu. Det er derfor gælder et aldeles både for differentieret bestillere af evalueringer, mangeartet felt, for evaluatorer som det kan være for svært brugere at holde af evalueringsviden. orden på, når man selv arbejder med evaluering i sin egen organisation. Hvilke nye teoristrømninger er dukket op siden sidst? Hvilke modeller holder vand? Hvordan Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus evaluerer de egentlig på andre fagområder? Hvad gør vi i forhold til de nye på brugergrupper? Professionalisering På hvilke af evaluering. felter kræver vi systematisk evaluering? Og kan vi egentlig måle det, vi gerne vil måle? Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan professionalisere evaluering hos bestilleren, evaluatoren evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder Etablering af standarder for evalueringsforløb Med Akkreditering Årskonferencen 2008 certificering har Dansk af EvalueringsSelskab evaluatorer (DES) sat sig som Etiske mål retningslinjer at tegne billede for bestillere af de teorier, evaluatorer metoder erfaringer, der Kvalitetsstandarder præger evalueringsfeltet for lige evalueringer nu. Vi sætter fokus på Performance Management Contribution Theory, når det gælder de store linjer, vil samtidig afspejle net af den mangfoldighed, der præger Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer ikke tidligere alene eller har været i samarbejde repræsenteret med nationale ved vore konferencer, evalueringsselskaber selvom dansk evalueringspraksis til hverdag. Vi har inviteret sektorer, der har områderne været centrale har stor betydning drivkræfter ved bag tilrettelæggelsen professionalisering. af løsninger for samfundet, herunder områderne miljø, sundhed, trafik integration. Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et Samtidig er det vores ønske, at konferencen åbner muligheder for at dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling lære af hinandens erfaringer med evalueringsarbejdet. Parallelsessionerne er ét faglig element udvikling, i denne strategi, mens man idet har vi håber, fravalgt at at de beskæftige erfaringer, sig der præsenteres med etablering her, kan af funktioner komme deltagerne for akkreditering, til gavn i deres certificering daglige eller arbejde formaliserede med evaluering. uddannelsesforløb. Udviklingsseminarerne Ej heller er har et andet man element, etableret bindende idet i større faglige omfang standarder end tidligere eller etiske er tænkt retningslinjer som læringsfora, evaluatorer der vil inddrage eller brug deltagernes af evaluering. erfaringer udfordringer præsentere konkrete instrumenter løsningsmodeller for evalueringsopgaver. Dansk Endelig EvalueringsSelskab skal Årskonferencen vil så d i 2008 gerne samle bidrage de mange, til, at der evalueringspraksis arbejder med i evaluering Danmark debatteres hvad enten kritisk det er med i en privat jævne eller mellemrum. en of- i dag Vi fentlig forventer, kontekst at internationale være et levende erfaringer forum for kan videns- bidrage erfaringsudveksling Bestyrelsen netværksdannelse håber, at årets på konferencetema evalueringsområdet. vil forny Derfor: sti- Vi til denne debat. glæder os til at se dig på Koldingfjord. mulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis Med venlig her hilsen i landet. DES Konferencekomité 3 DES.indd 3 09/05/08 14:07:17

4 Evalueringskonference Prram 2007 Torsdag 11. september Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel Morgenmadsbuffet Konferencecenter, registrering Fjordvej 154, 6000 Kolding. Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Professionelle udviklingsseminarer Prisen for konferencen er 4.150,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab Seminar 1: John Mayne, 4.695,00 independent kr. for consultant ikke-medlemmer. Addressing Prisen At- for studentermedlemmer tribution using er Contribution 2.500,00 kr. Prisen Analysis inkluderer the Theory konferencemateriale, and overnatning the Practice fredag (gentages til lørdag, om eftermiddagen) morgenmad, frokost Seminar 2: Ian C. Davies, Nordic Consulting Group Perfor- kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. mance Management Managing for results: Concepts and practises (heldagsseminar fortsættes om Torsdag den eftermiddagen) 13. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed Seminar for at 3: deltage Dorte Gyrd-Hansen, i række professionelle SDU Økonomisk udviklingsseminarer. evaluering Indholdet Seminar 4: af Bjørn disse Nygaard, fremgår af idethandling prrammet. Liske Der er to modeller omgange som af seminarer i løbet evalueringsredskab af dagen prisen for hele dagen for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være ,00 Frokost kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger til seminarerne foregår efter»først-til-mølle-princippet«. Det er desuden muligt at Seminar bestille 1: middag John Mayne, torsdag independent aften samt consultant overnatning Addressing mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er Attribution using Contribution Analysis the Theory and the Practice (gentagelse fra om formiddagen) 1.375,00 Seminar 2: kr. Ian C. Davies, Nordic Consulting Group Performance Management Managing for results: Concepts and Tilmelding practises til konferencen (heldagsseminar de professionelle fortsat fra formiddagen) udviklingsseminarer Seminar 5: sker Mette ved at Kjølby, indsende Region den Midtjylland vedlagte tilmeldingsblanket Evaluering i til foreningens sundhedssektoren sekretariat hurtigst muligt senest d. 29. juni Seminar 6: Morten Greve, Simon Østergaard Møller Rene Buch Herefter vil en faktura blive eftersendt. Nielsen, Region Midtjylland Måling af det bløde på det sociale område: Erfaringer, udfordringer, muligheder Seminar 7: Christian Moldt, EVA Fra meningsløs til meningsfuld anvendelse af tilfredshedsmålinger Pause Igen i år ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en ? reduceret pris på 500,00 kr. For at komme i betragtning ved Middag tildelingen med netværksdannende af tilskud skal du aktiviteter lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig Fredag 12. September med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde registrering senest d. 29. juni Morgenmadsbuffet Som net nyt ydes tilskud til 5 frivillige sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen Velkomst ved formanden for Dansk EvalueringsSelskab, Peter Rhode d september til en reduceret pris på 500,00 kr. Ansøgningsproceduren John Mayne, er endnu independent ikke fastsat, consultant men vil Addressing blive meldt at- ud via DES hjemmeside tribution the snarest potential muligt. of contribution analysis Prrammet Plenum: har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Nykøbing Strand Hotel. Pause Plenum: Lisbeth Binderup, Lundgaard konsulenterne Har du spørgsmål Og til hvad konferencen, med ledelse? er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet Frokost check in på hotellet dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 29. juni Plenum: Ian C. Davies, Nordic Consulting Group Konferencen er Performance tilrettelagt af: Management What gets mea- Steffen Bohni sured, Nielsen, gets Rambøll done! Well, Management not necessarily Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service Poul Pause Skov Dahl, Muusmann Research and Consulting Dorte Kabell, Kabell Konsulting Solgerd Just Mikkelsen Marie Louise Møller, sekretariatet for DES 2 DES.indd 4 09/05/08 14:07:17

5 Professionalisering af evaluering Igennem Parallelsessioner de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige Session 1: sektor Dea i Seidenfaden, Danmark. Det Dansk gælder Røde for Kors stat, regioner Dilemmaer kommuner, hvor evaluering overvejelser har institutionaliseret i den kliniske praksis sig som møde et styringsredskab. projektarbejdets evalueringspraksisser med Session 2: Niels Buus Kristensen, DTU Evaluering i transportsektoren samfundsøkonomiske vurderinger Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksiinvesteringer i staten, der har givet anledning til en manual for som del af beslutningsgrundlaget for infrastruktur- Session evaluering 3: i Svend staten, Erik udarbejdet Nordenbo, i Finansministeriets Dansk Clearinghouse regi for samt Ud-dedannelsesforskning, Regionale Evaluerings DPU Forskning Institut (KREVI), fra Dansk en spe- Kommunale cialiseret evalueringsenhed, Clearinghouse for affødt Uddannelsesforskning af strukturreformen. Session 4: Helle Ørsted Nielsen, Danmarks Miljøundersøgelser Ex ante evalueringer af virkemidler i Evalueringsbølgen miljøpolitikken vil næppe heller hvad nu blive hvis mindre antagelserne i de kommende ikke år. Tværtimod holder? kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Pause Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale Plenum: organisationer Leon som Lerborg, Verdensbanken, Capacent FN, Henrik EU Hjortdal, OECD, CBS at vi kan lære meget endnu. Nye veje Det gælder i styringen både af for den bestillere offentlige af sektor evalueringer, for evaluatorer for brugere af evalueringsviden Pause Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på Professionalisering af evaluering Velkomstdrink Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra ? en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan Konferencemiddag professionalisere evaluering med underholdning, hos bestilleren, musik evaluatoren dans. evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Lørdag 13. september Parallelsessioner Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Session Opbygning 5: Bjørn af evalueringskapacitet Nygaard, idethandling i myndigheder Liske modeller til evaluering strukturering af aftaler kontrakter Session 6: Runa Bjørn Birthe Kabel, Socialforvaltningen, Århus Kommune Evalueringer som beslutningsgrundlag Session Etablering 7: Hanne af standarder Dorthe Sørensen, for evalueringsforløb SCKK Helhedsorienteret Akkreditering selvevaluering certificering - fra dokumentation af evaluatorer til organisationsudvikling for bestillere evaluatorer Etiske retningslinjer Session Kvalitetsstandarder 8: Bente Bjørnholt, for evalueringer Aalborg Universitet Brugertilfredshedsundersøgelser som kvalitetsmål: Hvordan kan brugerundersøgelser bruges til kvalitetsudvikling? Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer alene eller i samarbejde med nationale evalueringsselskaber har været centrale drivkræfter bag professionalisering. Pause Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling faglig Plenum: Carsten Engel, Institut for kvalitet akkreditering i sundhedsvæsenet, udvikling, mens Peter man Rhode, har fravalgt Danske Regioners at beskæftige sig med etablering sekretariat af for funktioner den sociale for kvalitetsmodel akkreditering, certificering Jan Mainz, eller formaliserede Psykiatrien uddannelsesforløb. i Region Nordjylland Ej heller Akkreditering har man etableret på bindende faglige social- standarder sundhedsområdet eller etiske retningslinjer for evaluatorer eller brug af evaluering Dansk Pause EvalueringsSelskab vil d gerne bidrage til, at evalueringspraksis i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Afslutning Bestyrelsen af konferencen håber, ved at årets Dansk konferencetema EvalueringsSelskabs vil forny konferencekomité repræsenteret ved Tim Jeppesen Bianca Albers stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis her i landet. Afsluttende frokost Generalforsamling i Dansk EvalueringsSelskab 3 DES.indd 5 09/05/08 14:07:18

6 Evalueringskonference Oplæg i plenum 2007 Dansk Plenum EvalueringsSelskab 1 inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel John Mayne, Konferencecenter, independent consultant: Fjordvej 154, Addressing 6000 Kolding. attribution the potential of contribution analysis Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. A key question in the assessment of prrammes and projects is that of attribution: to what extent are observed results due to prramme Prisen activities for rather konferencen than other er factors? 4.150,00 We kr. want for to medlemmer know whether af or Dansk EvalueringsSelskab not the prramme has made 4.695,00 a difference kr. for ikke-medlemmer. whether or not it has Prisen for added studentermedlemmer value? Experimental er or 2.500,00 quasi-experimental kr. Prisen designs inkluderer that konferencemateriale, answer these questions overnatning are often fredag not feasible til lørdag, or morgenmad, not practical. As frokost a might result, too often evaluations avoid the attribution issue or say very kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. little about it that is useful. But if evaluation is to offer more than what organizations can get from results measurement, addressing Torsdag attribution den should 13. september strength vil of der, evaluation ligesom practice. sidste år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet There are alternative af disse fremgår ways of af assessing prrammet. cause and Der effect er to and, omgange in af seminarer particular, contribution i løbet af dagen analysis. prisen Contribution for hele analysis dagen sets for out medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være to verify with argument and evidence the theory of change behind a prramme, taking into consideration other influencing factors that 2.395,00 might also kr. be Det making maksimale a contribution. antal deltagere It can help i evaluators de enkelte and udviklingsseminarer organizations come er 40. to reasonably Registrering robust af tilmeldinger conclusions til about seminarerne the con- foregår tribution efter being»først-til-mølle-princippet«. made by prrammes to observed Det er results. desuden muligt at bestille middag torsdag aften samt overnatning mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er Dr. Mayne is an independent advisor on public sector performance. He has been working with a number of government and interna ,00 tional organizations kr. and jurisdictions, on results management, evaluation and accountability issues. He has authored numerous Tilmelding articles and reports, til konferencen and edited five de books professionelle in the areas udviklingsseminarer evaluation, sker public ved administration at indsende den and vedlagte performance tilmeldingsblanket monitoring. In til foreningens of prram 1989 and 1995, sekretariat he was hurtigst awarded muligt the Canadian senest Evaluation d. 29. juni Society Award for Contribution to Evaluation in Canada. In 2006, he was Herefter vil en faktura blive eftersendt. made a Canadian Evaluation Society Fellow. 2 Plenum Igen i år 2 ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en Lisbeth reduceret Binderup, pris på Lundgaard 500,00 kr. For Konsulenterne: at komme i Og betragtning hvad med ved ledelse? tildelingen af tilskud skal du lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig Når evaluering indgår i beslutningsgrundlag i den offentlige sektor med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i er det naturligt at overveje hvordan evaluering ledelse hænger sammen. evalueringskonferencen. Men i Forum for Offentlig Ansøgningen Topledelses skal være b Kodeks Dansk EvalueringsSelskab Offentlig Topledelse i hænde i Danmark senest d. er 29. det juni stort set kun ledernes for God selvevaluering der er nævnt. I sit oplæg vil Lisbeth Binderup komme ind Som på hvordan net nyt hun ydes vurderer, tilskud at til evaluering 5 frivillige som sociale beslutningsredskab organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen er integreret med ledelse i den offentlige sektor. Måske har offentlige ledere været for dårlige til at tage evaluering til sig, men måske har d. evaluatorerne september forsømt til at en tænke reduceret ledelsesaspekterne pris på 500,00 med kr. Ansøgningsproceduren af evalueringsfeltet? er endnu ikke fastsat, men vil blive meldt ud via DES hjemmeside snarest muligt. ind i udviklingen Lisbeth Binderup er cand.scient.pol., bestyrelsesformand i KREVI Prrammet partner i Lundgaard har søgt at Konsulenterne tage højde for A/S. de kommentarer, Hun har været der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på fuldmægtig i Indenrigsministeriet, chefkonsulent i KL s konsulent virksomhed samt økonomidirektør kommunaldirektør i Nordborg Nykøbing Kommune. Strand Lisbeth Hotel. Binderup var medlem af Regeringens rådgivende gruppe omkring kvalitetsreformen har så været inddraget i Har tilblivelsen du spørgsmål af Kodeks til konferencen, for God Offentlig er du Topledelse velkommen - dels til at som kontakte kom- vores munaldirektør sekretariat på dels som proceskonsulent adressen for Forum På hjemmesiden For Offentlig Topledelses bestyrelse. kan du læse mere om selskabet Plenum dets aktiviteter. 3 Sidste frist for tilmelding er 29. juni Ian C. Davies, Nordic Consulting Group: Performance Manage- Konferencen ment - What er gets tilrettelagt measured af: gets done! Well, not necessarily Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management The oft-heard mantra of what gets measured gets done reflects well Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service a fundamental characteristic of the predominant yet simplistic ap- Poul proach Skov to many Dahl, so-called Muusmann performance Research based and initiatives Consulting and reforms Dorte in the public Kabell, sector: Kabell the Konsulting belief that an emphasis on measurement will Solgerd necessarily Just affect Mikkelsen positively the quality of management. This is akin Marie to believing Louise that Møller, weighing sekretariatet yourself more for DES will affect your weight. Drawing on his international experience with public management DES.indd 6 09/05/08 14:07:18

7 Professionalisering af evaluering Igennem reforms, Ian de Davies seneste will tre highlight årtier er and evaluering discuss the blevet perverse udbredt effects i den offentlige approaches sektor measurement i Danmark. Det and gælder evaluation for stat, that do regioner not take into kommuner, hvor the realities evaluering of management har institutionaliseret and politics. sig som et styrings- account redskab. Ian Davies is a practitioner and advocate of evaluation and performance based management. He has led performance-based initiatives Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis to the President of i staten, the Treasury der har Board givet of anledning Canada on til Managing en manual for and reforms in governments in Canada and was external advisor evaluering for Results and i staten, Performance udarbejdet Reporting i Finansministeriets to Parliament from regi 1996 samt det Kommunale to He has advised Regionale numerous Evaluerings governments Institut internationally (KREVI), en on specialiseret performance-based evalueringsenhed, reforms. He affødt is Vice-President af strukturreformen. and President Elect of the European Evaluation Society and Conference Chair of the forthcoming EES Biennial Conference in Lisbon. Mr. Davies Evalueringsbølgen is Associate Consultant vil næppe with the heller Nordic blive Consulting mindre Group i de kommende (NCG år. Denmark); Tværtimod he is kan based vi forvente in Paris. en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Plenum 4 Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som Leon Lerborg, Capacent & Henrik Hjortdal, Copenhagen Business School: Nye veje i styringen af den offentlige sektor USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan I lære oplægget meget tager endnu. Henrik Det Hjortdal gælder både Leon for Lerborg bestillere afsæt evalueringer, i deres kronik for evaluatorer i Politiken fra for marts brugere 2007 af Tilgiv evalueringsviden. os vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Der vil blive lagt op til en kritisk drøftelse af eksisterende styringsopfattelser -teknolier, herunder af resultatstyring, kvantificeringer, akkreditering, dokumentationskrav m.v. I forlængelse Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på heraf vil Professionalisering oplægget drøfte en række af evaluering. emner principper, der peger i retning af en alternativ måde at styre den offentlige sektor på: Fokus på Konferencen den enkelte vil arbejdsplads kaste lys på konkrete professionaliseringsbegrebet problemer, øget institutionel ud fra frihed, en bred forenklet optik resultatstyring, præsentere instrumenter reflekteret empirisme, kapaciteter, multiperspektivisme, der kan professionalisere helhedssyn, evaluering bedre balance hos mellem bestilleren, styrende evaluatoren styrede m.v. evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer Styring, er derfor: Center for Virksomheds- Ledelsesudvikling på Henrik Hjortdal, cand.scient.pol., projektleder på Fremtidens Offentlige CBS. Har tidligere bl.a. arbejdet som direktør i Statens Center for Kompetence- Etablering af Kvalitetsudvikling nationale evalueringspolitikker (SCKK) som kontorchef retningslinjer i Finansministeriet. Opbygning Herudover af evalueringskapacitet bl.a. ekstern lektor i myndigheder på Københavns Universitet medlem af DJØF Efteruddannelses bestyrelse Fra 2007 censor på MPA på CBS medlem af aftager- panelet Etablering på Institut af standarder for Statskundskab, for evalueringsforløb Københavns Universitet. Er medforfatter Akkreditering til artiklen certificering På vej mod af en evaluatorer Kvalitetsreform - men hvad med Etiske ledelses- retningslinjer styringstænkningen, for bestillere Informatik evaluatorer Økonomistyring Kvalitetsstandarder nr. 4, 23. årgang 2007/8 for samt evalueringer DJØF-folderen 7 dmer for offentlig ledelse styring, København Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer i Finansministeriet alene eller i samarbejde , senior med nationale manager evalueringsselskaber i KPMG Consult- Leon Lerborg er magister i filosofi statskundskab. Fuldmægtig har ing været centrale direktør drivkræfter for Momentum bag professionalisering. - Nordsjællands Idéhus Har gennem tiden undervist forskellige steder, Københavns Hidtil Universitet har , Dansk EvalueringsSelskabs ekstern lektor ved CBS tilgang , til at Forsvarsakademiet , Forvaltningshøjskolen m.v. I dag er fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling Leon både senior manager i eksperthuset Capacent adjunkt ved Syddansk Universitet, faglig udvikling, Institut for mens Ledelse man har Virksomhedsstrategi. fravalgt at beskæftige sig Desuden med censor etablering ved Københavns af funktioner Universitet for akkreditering, diplomlederuddannelser. formaliserede uddannelsesforløb. Ej heller har man etableret certificering eller bindende faglige standarder eller etiske retningslinjer for evaluatorer Plenum eller 5brug af evaluering. Carsten Engel, Institut for kvalitet akkreditering i sundhedsvæsenet, EvalueringsSelskab Peter Rhode, Danske vil d Regioners gerne bidrage sekretariat til, at for evalue- Dansk ringspraksis den sociale kvalitetsmodel i Danmark debatteres Jan Mainz, kritisk med Psykiatrien jævne mellemrum. i Region Vi Nordjylland: forventer, Akkreditering at internationale på social- erfaringer sundhedsområdet kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evaluerings- Danske Regioner har taget initiativ til at gennemføre akkreditering på hospitalerne i Danmark. Ligeledes har Danske Regioner taget praksis initiativ her til en i landet. dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Vi sætter nle af nøglepersonerne på området stævne, hører om akkrediterings muligheder faldgruber lægger op til en faglig debat. Kvalitetschef Carsten Engel, Institut for kvalitet akkreditering i sundhedsvæsenet. Centerchef Peter Rhode, Danske Regioners sekretariat for den sociale kvalitetsmodel. Ledende afdelingslæge, professor Jan Mainz, Psykiatrien i Region Nordjylland/Syddansk Universitet. 3 DES.indd 7 09/05/08 14:07:19

8 Evalueringskonference Parallelsessioner 2007 Dansk Session EvalueringsSelskab 1 inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel Dea Seidenfaden, Konferencecenter, Dansk Røde Fjordvej Kors: Dilemmaer 154, 6000 Kolding. overvejelser i den kliniske praksis møde med projektarbejdets evalueringsprak- Konferencens sisser tema er»professionalisering af evaluering«. Når den klinisk psykoliske praksis møder projektarbejdets Prisen evalueringspraksisser for konferencen ændrer 4.150,00 klienten kr. status for fra medlemmer at være subjekt af Dansk EvalueringsSelskab for forandring til at blive 4.695,00 objekt for kr. evaluatorernes for ikke-medlemmer. blik. Hvordan Prisen for påvirker studentermedlemmer dette møde mennesker, er 2.500,00 som kr. i forvejen Prisen inkluderer befinder sig konferencemateriale, ekstremt belastende overnatning livssituationer? fredag Og til lørdag, kan de oplysninger morgenmad, eller frokost den i forskning der bliver skabt overhovedet benyttes i videreudviklingen kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. af metoderne? Hvordan kan forandring identificeres forstærkes i evalueringsarbejdet med mennesker som er traumatiserede? Torsdag den 13. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed I denne for workshop at deltage vil i en vi række på baggrund professionelle af erfaringer udviklingsseminarer. fra bl.a. arbejdet Indholdet med traumatiserede af disse fremgår asylansøgere af prrammet. diskutere, hvilke Der er krav to sårbare omgange bru- af seminarer gergrupper i stiller løbet til af evaluatorerne dagen prisen deres for hele instrumenter. dagen for Endvidere medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være vil vi undersøge forskellige metateoretiske etiske problemstillinger der opstår i mødet mellem den klinisk psykoliske praksis 2.395,00 projektarbejdets kr. Det evalueringspraksisser. maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger til seminarerne foregår Dea Seidenfaden efter»først-til-mølle-princippet«. er cand.psyk. fra Københavns Det Universitet, desuden 2007, muligt at bestille arbejder middag som psykol torsdag i Psyketraumecentret, aften samt overnatning Asylafdelingen, mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er 1.375,00 kr. Tilmelding til konferencen de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt senest d. 29. juni Herefter vil en faktura blive Dansk Røde Kors. eftersendt. Session Igen i år 2 ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en Niels reduceret Buus Kristensen, pris på 500,00 Institut kr. For for Transport, at komme i Danmarks betragtning ved Tekniske tildelingen Universitet: af tilskud Evaluering skal du lave i transportsektoren en kort beskrivelse samfund- af, hvordan du gennem søkonomiske vurderinger dit studium som eller del af på beslutningsgrundlaget anden vis beskæftiger for dig infrastrukturinvesteringer med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i Infrastrukturinvesteringer evalueringskonferencen. i transportsektoren Ansøgningen skal udgør være den Dansk største EvalueringsSelskab statens anlægsbudget i hænde mange senest enkeltstående d. 29. juni projekter, som post på for eksempel de store broer den københavnske metro, løber op i tocifrede Som net milliardbeløb. nyt ydes tilskud De politiske til 5 frivillige prioriteringer sociale af hvor organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen mange hvilke projekter, der gennemføres, har således stor samfundsmæssig betydning. Brug af gode analytiske værktøjer, der kan understøtte beslutningsprocessen, d september kan til derfor en reduceret bidrage pris til at på skabe 500,00 stor kr. værdi Ansøgningsproceduren Samfundsøkonomiske er endnu ikke analyser fastsat, men af transportinfrastruk- vil blive meldt ud for samfundet. tur via kræver DES værdisætning hjemmeside af snarest en række muligt. faktorer, først fremmest værdien af sparet rejsetid, som ikke har en umiddelbart konstaterbar Prrammet pris. Værdisætningsmetoderne har søgt at tage højde er løbende for de blevet kommentarer, videreudviklet der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på omfatter i dag så inddragelse af nle af trafikkens miljøgener som for eksempel luftforurening støj. Gennem de seneste ti år er Nykøbing samfundsøkonomiske Strand Hotel. analyser i stigende grad kommet i fokus som en vigtig del af det transportpolitiske beslutningsgrundlag. Indlæg- Har get vil du komme spørgsmål ind på til konferencen, de styrker svagheder er du velkommen ved de samfund- til at kontakte vores søkonomiske sekretariat vurderingsmetoder, på adressen der benyttes som del På hjemmesiden af beslutningsgrundlaget i dagens transportpolitiske beslutninger. kan du læse mere om selskabet Niels dets Buus aktiviteter. Kristensen er siden 1. januar 2008 institutdirektør på Sidste Institut frist for Transport, for tilmelding DTU. er Inden 29. juni da var han fra 2004 direktør for sektorforskningsinstituttet Danmarks TransportForskning, der i Konferencen 2007 blev fusioneret tilrettelagt med DTU, af: efterfølgende lagt sammen med Steffen DTU transportforskningsinstitut, Bohni Nielsen, Rambøll Center Management for Trafik Transport. Niels Buus Kristensen er cand. polit. ph.d., har tidligere Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service været konsulent udviklingschef i COWI, hvor han siden starten Poul af 1990 erne Skov Dahl, har arbejdet Muusmann med Research samfundsøkonomiske and Consulting vurderinger Dorte udvikling Kabell, heraf Kabell med særligt Konsulting fokus på transport miljø. Solgerd Just Mikkelsen Marie Louise Møller, sekretariatet for DES 2 DES.indd 8 09/05/08 14:07:20

9 Professionalisering af evaluering Igennem Session de 3 seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, Erik hvor Nordenbo, evaluering Dansk har institutionaliseret Clearinghouse for sig Uddannelses som et styrings- - Sven forskning, redskab. DPU, Aarhus Universitet: Forskning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis DCU i staten, har arbejdet der har med givet dels anledning at konsolidere til en sig manual fagligt for Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har eksisteret siden august evaluering dels at gennemføre i staten, udarbejdet sine første i tre Finansministeriets undersøgelser, der regi er publiceret samt det i Kommunale løbet af foråret Regionale Der er Evaluerings udført en forskningskortlægning Institut (KREVI), en specialiseret evalueringsenhed, af institutionsforskning affødt af strukturreformen. om 0-6 årige i Skan- forskningsvurdering dinavien i 2006 for Danmarks Evalueringsinstitut, samt to systematiske reviews, den ene om lærerkompetence elevlæring for Det norske Evalueringsbølgen Kunnskapsdepartementet, vil næppe heller den anden blive mindre om den i pædagiske de kommende anvendelse år. Tværtimod af testresultater kan vi forvente DPU. en mangfoldig Clearinghouse evalueringspraksis, forventer at afslutte når det yderligere gælder kvantitet. en undersøgelse Men hvad for med Danmarks kvaliteten? Evalueringsinstitut i Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som I oplægget vil der blive redegjort for arbejdsmetoderne i et Clearinghouse, de tre afsluttede undersøgelser vil blive omtalt sat til USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale diskussion. organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan lære meget endnu. Det gælder både for bestillere af evalueringer, Sven for evaluatorer Erik Nordenbo for er brugere professor af ved evalueringsviden. DPU, Aarhus Universitet, daglig leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Han har i mange år i sin ansættelse ved Københavns Universitet Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus arbejdet med almen pædagik, almen didaktik, pædagisk teori evaluering, på Professionalisering herunder bl.a. af gennem evaluering. seks år med HF-evaluering for gymnasiedirektoratet. Han er forfatter til seks bøger om pædagik Konferencen filosofi vil kaste national lys på redaktør professionaliseringsbegrebet for Scandinavian Journal ud of fra Educational en bred optik Research. præsentere Han er instrumenter pt. formand for prramkomiteen kapaciteter, der kan for professionalisere Uddannelsesforskning evaluering Professionsudvikling, hos bestilleren, evaluatoren Det strategiske evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklings- Forskning, VTU. seminarer er derfor: Session Etablering 4 af standarder for evalueringsforløb Akkreditering certificering af evaluatorer Helle Etiske Ørsted retningslinjer Nielsen, Danmarks for bestillere Miljøundersøgelser: evaluatorer Ex ante evalueringer Kvalitetsstandarder af virkemidler for evalueringer i miljøpolitikken hvad nu hvis antagelserne ikke holder? Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer evalueringer alene eller af potentielle i samarbejde virkemidler. med nationale Ofte viser evalueringsselskaber disse evalueringer, Mange større miljøpolitiske tiltag bliver til på baggrund af ex ante har at økonomiske været centrale virkemidler drivkræfter effektive bag professionalisering. især omkostningseffektive veje til at nå de fastsatte mål. Ex ante evalueringerne bygger Hidtil typisk på har økonomiske Dansk EvalueringsSelskabs modeller, der antager, tilgang at alle til aktører at fremme handler et fuldt rationelt. Megen forskning viser imidlertid, at virkelighedens dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling aktører handler knapt så forudsigeligt som antaget i de fuldt rationelle modeller. faglig Både udvikling, husholdninger mens man virksomheder har fravalgt at forfølger beskæftige sig flere med samtidige etablering mål, de af forenkler funktioner deres for beslutninger akkreditering, stiller certificering sig eller tilfredse formaliserede med mindre-end-optimale uddannelsesforløb. valg. Ej Hvilke heller konsekvenser har man etableret bindende får det for faglige miljøpolitikkernes standarder succes, eller etiske hvis ex retningslinjer ante evalueringerne for evaluatorer bygger eller på urealistiske brug af evaluering. antagelser om de, der skal reguleres? Og kan fx kommuner andre implementerende forvaltningsled bruge viden om adfærdsmodellerne til at følge miljøpolitikken til dørs, Dansk så aktørerne EvalueringsSelskab reagerer på virkemidlerne vil d gerne som forudsagt? bidrage til, Oplægget at evalueringspraksis diskuterer disse i Danmark spørgsmål debatteres med udgangspunkt kritisk med i virkemiddelanalyser jævne mellemrum. Vi på miljøområdet. forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evaluerings- Helle Ørsted er forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser underviser som ekstern lektor i offentlig forvaltning ved Institut praksis for Statskundskab, her i landet. AU. Hun forsker i miljøregulering i policy analyser med udgangspunkt i rationelle adfærdsmodeller teori om beslutningsprocesser. Fra konsulentbranchen har hun endvidere omfattende erfaring med evaluering af virkemidler. Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3 DES.indd 9 09/05/08 14:07:20

10 Evalueringskonference 2007 Dansk Session EvalueringsSelskab 5 inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel Bjørn Nygaard, Konferencecenter, idethandling: Fjordvej Liske 154, modeller 6000 Kolding. til evaluering strukturering af aftaler kontrakter Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Bruges liske modeller på den rigtige måde, kan de være gode redskaber til at skabe sammenhæng mellem planlægning, ledelse Prisen evaluering. for konferencen Oplægget er vil 4.150,00 omhandle kr. én for type medlemmer lisk model af Dansk EvalueringsSelskab nemlig Lical Framework 4.695,00 Approach kr. (LFA). for ikke-medlemmer. Det vil således blive Prisen for demonstreret, studentermedlemmer hvordan LFA er kan 2.500,00 bruges kr. i forbindelse Prisen inkluderer med opbyg- konferencematerialening evaluering overnatning af offentlige fredag aftaler til lørdag, kontrakter morgenmad, (aftalestyring). frokost Ambitionen er at gøre denne type evaluering til andet mere end kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. et redskab til kontrol dokumentation så til et læringsredskab beslutningsgrundlag fx i forbindelse med metodeudvikling. Torsdag Undervejs den vil 13. vi drøfte september LFAs vil styrker, der, ligesom begrænsninger sidste år, muligheder være mulig-hed forhold til at evaluering deltage i en af række aftaler professionelle kontrakter. udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af prrammet. Der er to omgange af seminarer Bjørn Nygaard i løbet er seniorkonsulent af dagen prisen leder for hele af firmaet dagen idethandling, for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være der arbejder med evaluering, strategi innovation. Han har gennemført evalueringer på en række sektorområder i Danmark i 2.395,00 udlandet, kr. er Det hovedforfatter maksimale til antal ben deltagere Evaluering i de som enkelte ledels- udviklingsseminareesredskab i det offentlige er 40. Registrering (Børsens Forlag). af tilmeldinger Derudover til seminarerne arbejder foregår han med efter at etablere»først-til-mølle-princippet«. selvevalueringssystemer Det management er desuden muligt information bestille middag systems. torsdag aften samt overnatning mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er 1.375,00 kr. Tilmelding til konferencen de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt senest d. 29. juni Herefter vil en faktura blive eftersendt. 2 Session Igen i år 6 ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en Runa reduceret Bjørn pris Birthe på 500,00 Kabel, kr. Socialforvaltningen, For at komme i betragtning Århus Kom- ved mune: tildelingen Evalueringer af tilskud som skal beslutningsgrundlag du lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig Evalueringer har ofte indbygget i egen selvforståelse, at de skal med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i anvendes som Evert Vedung skriver komme til at spille en rolle i praktiske evalueringskonferencen. beslutningssituationer Ansøgningen (1998) skal men hvordan være Dansk udspiller EvalueringsSelskab relation mellem i hænde evaluator senest d. beslutningstager 29. juni sig i virke- denne ligheden? Er der forskel på hvilke beslutninger, der kan træffes på baggrund Som net af forskellige nyt ydes tilskud typer af til evalueringer 5 frivillige alt sociale efter beslutningspro- organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen cessen, der ledte op til evalueringen den valgte evalueringsmodel? Socialforvaltningen d september i Århus til en Kommune reduceret arbejder pris på 500,00 systematisk kr. Ansøgningsproceduren management er endnu som ikke en løbende fastsat, evalueringsform. men vil blive meldt Her- ud med performance udover via DES gennemfører hjemmeside vi årligt snarest en række muligt. evalueringer som enkeltstudier. Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Efter en introduktion til, hvordan evalueringsarbejdet er organiseret i Socialforvaltningen i Århus Kommune, vil vi med udgangspunkt i Nykøbing praktiske eksempler Strand Hotel. udforske ovenstående temaer. Har Runa du Bjørn spørgsmål er uddannet til konferencen, cand. scient. er pol. du velkommen pt. studerende til at kontakte på vores Master sekretariat i Evaluering på på Syddansk adressen Universitet. Hun har På hjemmesiden gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med evalueringer i den offentlige sek- kan du læse mere om selskabet tor, senest som ledende konsulent i Center for Socialfaglig Udvikling (CSU) dets i Socialforvaltningen aktiviteter. i Århus Kommune. Sidste frist for tilmelding er 29. juni Birthe Kabel er uddannet cand. scient. pol. har i en årrække Konferencen beskæftiget sig er med tilrettelagt dokumentation af: af faglige strategier, mål Steffen resultater Bohni som baggrund Nielsen, Rambøll for ledelsesbeslutninger Management i den offentlige sektor - senest som koordinator for effektstyringen i Socialforvalt- Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service ningen i Århus Kommune. Effektstyringsarbejdet er organisatorisk Poul forankret Skov i CSU. Dahl, Muusmann Research and Consulting Dorte Kabell, Kabell Konsulting Solgerd CSU en Just stabsenhed, Mikkelsen der bl.a. har til opgave at udføre effekt- Marie målinger, Louise dokumentation Møller, sekretariatet evalueringer for DES i Socialforvaltningen samt opbygge evalueringskompetence decentralt i forvaltningen. Læs mere på DES.indd 10 09/05/08 14:07:21

11 Professionalisering af evaluering Igennem Session de 7 seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, Dorthe hvor evaluering Sørensen, har Statens institutionaliseret Center for Kompetence- sig som styrings- Hanne Kvalitetsudvikling: redskab. Helhedsorienteret selvevaluering - fra dokumentation til organisationsudvikling Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksiarbejdet i den offentlige i staten, sektor. der har Erfaringerne givet anledning med selvevaluering til en manual for Med regeringens kvalitetsreform er der sat fornyet fokus på kvalitets- evaluering med afsæt i i helhedsorienterede staten, udarbejdet kvalitetsmodeller i Finansministeriets som Excellence regi samt det Kommunale KVIK er meget Regionale positive, Evaluerings der særligt Institut fra kommunalt (KREVI), hold en specialiseret stigende interesse evalueringsenhed, for anvendelsen affødt af disse strukturreformen. modeller. Kendetegnet for en den gode selvevalueringsproces er, at der skabes grobund for organisationsudviklingsprocesser, der er forankret i egen praksis. Evalueringsbølgen vil næppe heller blive mindre i de kommende år. Oplægget Tværtimod vil fokusere kan vi på, forvente hvordan en offentlige mangfoldig organisationer evalueringspraksis, kan anvende det Excellence gælder kvantitet. KVIK, Men de hvad konkrete med kvaliteten? erfaringer med udbyttet når af selvevalueringsarbejdet. Samtidig vil der blive argumenteret for, at Her selvevaluering viser selv på en baggrund overfladisk af en helhedsorienteret sammenligning model med lande igangsætter en positiv udviklingsspiral organisationsudviklingsproces som USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale med en anden dynamik end den, der kendes fra akkrediterings- organisationer certificeringstiltag. som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan lære meget endnu. Det gælder både for bestillere af evalueringer, for Hanne evaluatorer Dorthe Sørensen for brugere fungerende af evalueringsviden. direktør i Statens Center for Kompetence- Kvalitetsudvikling har siden 1996 arbejdet med at understøtte brugen af Excellence andre helhedsorienterede Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus modeller i den offentlige sektor. Hun er den danske repræsentant i den EU-arbejdsgruppe, på Professionalisering der er af ansvarlig evaluering. for udviklingen udbredelsen af kvalitetsmodellen Common Assessment Framework (CAF), Konferencen i Danmark bedre vil kendt kaste som lys KVIK-modellen. på professionaliseringsbegrebet ud fra en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan professionalisere evaluering hos bestilleren, evaluatoren evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Session Etablering 8 af standarder for evalueringsforløb Akkreditering certificering af evaluatorer Bente Etiske Bjørnholt, retningslinjer Aalborg for Universitet: bestillere Brugertilfredshedsundersøgelser Kvalitetsstandarder som kvalitetsmål: for evalueringer Hvordan kan brugerundersøgelser evaluatorer bruges til kvalitetsudvikling? Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer udbredelse alene inden eller for i samarbejde den offentlige med servicesektor. nationale evalueringsselskaber Ikke mindst er de Tilfredshedsmåling gennem brugerundersøgelser vinder stadig større har tiltænkt været en centrale vigtig rolle drivkræfter i forbindelse bag med professionalisering. regeringens kvalitetsreform. Men hvor velegnede er brugerundersøgelser som beslutningsgrundlag, har Dansk hvordan EvalueringsSelskabs kan vi i praksis tilrettelægge tilgang arbejdet til at fremme med et Hidtil brugerundersøgelser, så de understøtter arbejdet med at forbedre dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling faglig udvikling, mens man har fravalgt at beskæftige sikre kvaliteten i offentlig service? sig Oplægget med etablering vil skitsere af nle funktioner af de udfordringer, akkreditering, vi står overfor certificering i for eller hold til formaliserede at sikre tilstrækkeligt uddannelsesforløb. gode metoder Ej til heller måling har af man tilfredshed: etableret bindende Hvordan kan faglige brugertilfredshed standarder eller måles etiske for forskellige retningslinjer brugergrupper for evaluatorer på eller forskellige brug af områder, evaluering. hvordan kan man udvikle spørgsmål, så de indfanger kerneområder kan bruges som udgangspunkt for kvalitetsudvikling? Derudover diskuteres den store udfordring, Dansk der ligger EvalueringsSelskab i, at måling af brugertilfredshed vil d gerne bliver bidrage mere til, end at blot evalueringspraksis symbolsk. i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Bente Bjørnholt Bestyrelsen er adjunkt håber, at ved årets Institut konferencetema for Økonomi, vil Politik forny Forvaltning, Aalborg Universitet. Hun har forsket i gennemførelsen stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis brugen af kvalitetsundersøgelser er forfatter til en række bøger artikler her om i landet. emnet, ligesom hun selv har gennemført evalueringer. Senest har Bente Bjørnholt skrevet om blandt andet brugen af tilfredshedsundersøgelser eksterne konsulenters rolle i kommunernes valg af organisering efter kommunalreformen. Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3 DES.indd 11 09/05/08 14:07:22

12 Evalueringskonference Professionelle udviklingsseminarer 2007 Dansk Bemærk EvalueringsSelskab venligst at seminar 1 inviterer kører både hermed om formiddagen til foreningens om årlige ef- evalueringskonference termiddagen, det gentages d altså i samme september form Omvendt på Koldingfjord, er seminar Hotel 2 et heldagsseminar, Konferencecenter, som starter Fjordvej om formiddagen 154, 6000 Kolding. fortsætter om eftermiddagen. Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Seminar 1 (formiddagens seminar gentages om eftermiddagen) Prisen John Mayne, for konferencen independent er 4.150,00 consultant: kr. Addressing for medlemmer Attribution af Dansk us- EvalueringsSelskab Contribution Analysis the 4.695,00 Theory kr. for and ikke-medlemmer. the Practice Prisen for studentermedlemmer er 2.500,00 kr. Prisen inkluderer konferencemateriale, A key question in overnatning the assessment fredag of prrammes til lørdag, morgenmad, and projects frokost remains that of attribution: to what extent are observed results due kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. to prramme activities rather than other factors? In many evaluation settings, experimental or quasi-experimental designs that might Torsdag answer these den questions 13. september are often vil der, not feasible ligesom or sidste not practical. år, være What mulighed to do? for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af prrammet. Der er to omgange af seminarer In such cases, i løbet alternative af dagen ways of prisen assessing for hele cause dagen and effect for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være will be discussed, in particular, contribution analysis. Contribution analysis sets out to verify with argument and evidence the theory of change 2.395,00 behind a prramme, kr. Det maksimale taking into antal consideration deltagere other i de influencing enkelte udviklingsseminarer factors that might er be 40. also Registrering making a contribution. af tilmeldinger This til workshop seminarerne foregår will discuss efter the»først-til-mølle-princippet«. ideas behind contribution analysis, Det er when desuden it could muligt be at useful bestille and will middag lay out torsdag practical aften steps samt that overnatning can be undertaken mellem to help torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er evaluators come to reasonably robust conclusions about the contribution being made by prrammes to observed results ,00 kr. See above for CV (page 6). Tilmelding til konferencen de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens sekretariat hurtigst muligt senest d. 29. juni Seminar 2 (heldagsseminar) Herefter vil en faktura blive eftersendt. Ian C. Davies, Nordic Consulting Group: Performance management Managing for results: Concepts and practises Performance management is a broad and ill-defined term and its development and practise in government span a wide range of initiatives and reforms that often fail to deliver what they promise. 2 Ian Igen Davies i år will ydes discuss tilskud the til major 10 studerende, impediments som to får performance mulighed based for change at komme in public med organisations, til konferencen present d. a conceptual september framework til for en understanding reduceret pris and på using 500,00 performance kr. For at management komme i betragtning effectively and ved develop tildelingen with af participants tilskud skal a practical du lave approach en kort beskrivelse to developing af, sound hvordan du gennem performance based dit management studium eller practises på anden in organisations. vis beskæftiger dig med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i The seminar will draw a distinction between types of performance, levels evalueringskonferencen. of analysis and management Ansøgningen processes, skal to være focus Dansk on the man- EvalueringsSelskab of prramme i hænde and senest organisational d. 29. juni performance (as distinct agement from individual, project and policy performance) and the conditions for Som its success. net nyt ydes tilskud til 5 frivillige sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen The relationship between performance measurement (or monitoring) and d. reporting, september and performance til en reduceret management pris på will 500,00 also be kr. developed Ansøgningsproceduren a practical perspective. endnu ikke fastsat, men vil blive meldt ud via DES hjemmeside snarest muligt. from The seminar will be interactive and include a case study exercise. Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Nykøbing Seminar Strand 3 Hotel. Har Dorte du Gyrd-Hansen, spørgsmål til konferencen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, er du velkommen til at kontakte vores Syddansk sekretariat Universitet: på Økonomisk adressen evaluering På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet See above for CV (page 7). Økonomisk evaluering præsenteres som et redskab, der kan bruges som dets støtte aktiviteter. for en prioriteringsdiskussion. I den politiske beslutnings- Sidste proces indgår frist for en tilmelding række hensyn, er 29. hvoraf juni én er (bør være) behovet for at maksimere den samlede effekt af de udbudte sundhedsydelser Konferencen givet de budgetmæssige er tilrettelagt restriktioner, af: som sundhedsvæsenet står Steffen overfor. Bohni Dagens Nielsen, prram Rambøll vil omhandle Management principper metoder til gennemførelse af økonomiske evalueringer af sundhedsprrammer. Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service Følgende emner vil blive berørt: typer af økonomisk evaluering, om- Poul kostninger Skov (herunder Dahl, Muusmann begrebet alternativomkostninger), Research and Consulting vigtigheden Dorte af analysens Kabell, perspektiv, Kabell Konsulting måling af effekter (herunder operationali- Solgerd sering af Just nyttebegrebet). MikkelsenEndelig vil der blive vist eksempler på en Marie sammenstilling Louise Møller, af analysen sekretariatet med nle for problemstillinger DES omkring fortolkningen. Indholdet i gennemgangen vil være lettilgængeligt. DES.indd 12 09/05/08 14:07:23

13 Professionalisering af evaluering Igennem Dorte Gyrd-Hansen de seneste er tre professor årtier er ved evaluering Institut for blevet Sundhedstjenesteforskning, offentlige sektor Syddansk i Danmark. Universitet Det gælder forskningsleder, stat, regioner ved Dansk kom- udbredt i den Sundhedsinstitut. muner, hvor evaluering Dorte har publiceret institutionaliseret ca. 90 arbejder. sig som Hendes et styringsredskab. fokuserer hovedsagligt på metodeudvikling inden for økono- forskninmisk evaluering. Dorte er vejleder for en række ph.d.-studerende, der arbejder med evaluering af konkrete sundhedsinterventioner. Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis på økonomiuddannelsen i staten, der har ved givet Syddansk anledning Universitet, til en manual så for i Dorte har undervist i fagene sundhedsøkonomi økonomisk evalu- stor evaluering udstrækning i staten, på Masteruddannelser udarbejdet i Finansministeriets ved Syddansk Universitet, regi samt det Århus Kommunale Universitet Regionale Copenhagen Evaluerings Business Institut School. (KREVI), en specialiseret evalueringsenhed, affødt af strukturreformen. Seminar 4 Bjørn Evalueringsbølgen Nygaard, idethandling: vil næppe heller Liske blive modeller mindre som i de evalueringsredskab år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, kommende når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Bruges liske modeller på den rigtige måde, kan de være gode redskaber Her viser til selv at skabe en overfladisk sammenhæng sammenligning mellem planlægning, med ledelse lande som evaluering. Samtidig kan de bruges som rene evalueringsredskaber. USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale På seminaret vil én type lisk model blive præsenteret diskuteret organisationer nemlig Lical som Framework Verdensbanken, Approach FN, (LFA). EU Det OECD, vil således at vi blive kan demonstreret, lære meget endnu. hvordan Det LFA gælder kan bruges både for til at bestillere forberede af virkningsevalueringer, for evaluatorer strukturere for brugere et projekt af evalueringsviden. eller en organisations selvevalu- evalueringer, eringssystem, hvordan de kan bruges i forbindelse med opbygning evaluering af offentlige aftaler kontrakter (aftalestyring). Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på Deltagerne på seminaret opfordres til at tage egne cases med for at gøre seminaret Professionalisering så interaktivt som af evaluering. muligt. Casene vil danne grundlag for afprøvning af værktøjet i grupper /eller i plenum. Undervejs vil vi Konferencen drøfte LFAs vil styrker, kaste begrænsninger lys på professionaliseringsbegrebet muligheder. ud fra en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan Se professionalisere CV ovenfor (side evaluering 10). hos bestilleren, evaluatoren evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Seminar Etablering 5 af standarder for evalueringsforløb Akkreditering certificering af evaluatorer Mette Etiske Kjølby, retningslinjer Center for for Folkesundhed, bestillere evaluatorer Region Midtjylland: Evaluering Kvalitetsstandarder i sundhedssektoren: for evalueringer Hvordan fungerer medicinsk teknolivurdering som input til prioritering beslutningstagning? Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer Styringen alene af eller det danske i samarbejde sundhedsvæsen med nationale er i dag evalueringsselskaber i høj grad rettet mod har at skabe været høj centrale kvalitet drivkræfter sammenhæng bag professionalisering. i sundhedsydelserne opnå effektiv udnyttelse af de anvendte ressourcer. Desuden er der i stigende grad har fokus Dansk på EvalueringsSelskabs at sikre, at beslutninger tilgang vedrørende til at sundheds- fremme et Hidtil væsenets indsatser hviler på evidensbaseret grundlag. Medicinsk dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling teknolivurdering (MTV) bidrager til at give svar på udfordringer som fx: Hvad faglig siger udvikling, national mens international man har forskning fravalgt at om beskæftige effekten sig usikkerheden med etablering ved af en funktioner ny behandling for eller akkreditering, rehabiliteringsindsats? certificering eller Hvad formaliserede omkostningseffektiviteten uddannelsesforløb. af en ny Ej behandling? heller har man Er etableret vores bindende nuværende faglige sundhedstilbud standarder optimalt eller etiske organiseret? retningslinjer Hvordan for kan evaluatorer kommunerne eller bruge brug MTV af evaluering. til beslutningsstøtte prioritering? Mette Kjølby er lektor i medicinsk teknolivurdering (MTV) ved Dansk Den Sundhedsfaglige EvalueringsSelskab Kandidatuddannelse vil d gerne bidrage MPH-uddannelsen til, at evalueringspraksis ved Århus Universitet. i Danmark Mette debatteres Kjølby kritisk har været med ansat jævne som mellemrum. leder Vi igangsætter forventer, af at Den internationale Medicinske Teknolivurderingsenhed erfaringer kan bidrage (MTVenheden) Bestyrelsen ved Århus håber, Universitetshospital. at årets konferencetema Fra 2006 kontorchef vil forny for sti- til denne debat. MTV Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed fra mulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis 2007 souschef i Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Mette Kjølby har her siden i landet været næstformand i bestyrelsen for Dansk Selskab for Folkesundhed siden 2006 medlem af Forskningsudvalget, Dansk Selskab for Folkesundhed. Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3 DES.indd 13 09/05/08 14:07:23

14 Evalueringskonference 2007 Dansk Seminar EvalueringsSelskab 6 inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel Morten Greve, Konferencecenter, Simon Østergaard Fjordvej Møller 154, 6000 René Kolding. Buch Nielsen, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland: Måling Konferencens af det bløde på tema det er sociale»professionalisering område: Erfaringer, af evaluering«. udfordringer, muligheder Prisen Der er ræson for konferencen i, at der i stigende er 4.150,00 grad efterspørges kr. for medlemmer kontant viden af Dansk EvalueringsSelskab om resultaterne af sociale 4.695,00 indsatser. kr. Man for skal ikke-medlemmer. blot gøre sig klart, Prisen at for socialfaglig studentermedlemmer vidensskabelse er forudsætter, 2.500,00 kr. at måleinstrumenterne Prisen inkluderer konferencemateriale, retfærdighed til genstandens overnatning (inter)subjektive fredag til lørdag, karakter. morgenmad, Mens frokost det yder gerne er hårde data, der indsamles i forbindelse med medicinske kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. forsøg, befinder vi os her i vidt omfang i den modsatte, bløde ende af kontinuet. Denne erkendelse kalder på kritisk refleksion: Er Torsdag datagyldigheden den 13. i september orden? Åbner vil der, data ligesom for reel læring? sidste år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet Seminaret tager af disse udgangspunkt fremgår af i prrammet. tre cases hentet Der fra er Center to omgange for af seminarer Kvalitetsudviklings i løbet af aktiviteter: dagen En prisen landsdækkende for hele dagen resultatevalu- for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være ering af det familieterapeutiske tilbud Multisystemisk Terapi; regionernes Sociale Indikatorprram for de sikrede institutioner; 2.395,00 gennembrudsprojektet kr. Det maksimale Indflydelse antal på deltagere eget liv på i de handicapområdet. enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger til seminarerne foregår De tre cases efter danner»først-til-mølle-princippet«. empirisk grundlag for et Det oplæg er til desuden fælles reflek- muligt at sion bestille diskussion middag med torsdag afsæt aften i seminardeltagernes samt overnatning erfarings- mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er 1.375,00 arbejdsmæssige horisonter. Morten Greve kr. er faglig koordinator for Center for Kvalitetsudviklings sociale evalueringsopgaver. Simon Østergaard Møller er Tilmelding faglig koordinator til konferencen for De Sociale Indikatorprrammer. de professionelle udviklingsseminarer Nielsen er sker proceskonsulent ved at indsende på gennembrudsprojekter den vedlagte tilmeldingsblanket videns- til foreningens Rene Buch skabende netværk sekretariat på social- hurtigst sundhedsområdet. muligt senest d. 29. juni Herefter vil en faktura blive eftersendt. Seminar 7 Christian Moldt, Danmarks Evalueringsinstitut: Fra meningsløs til meningsfuld anvendelse af tilfredshedsmålinger Christian Moldt vil i dette udviklingsseminar tage udgangspunkt 2 i de Igen oplevelser i år ydes tilskud erfaringer til 10 han studerende, i en række forskellige som får mulighed roller har for haft at med komme anvendelsen med til af konferencen tilfredshedsmålinger. d Seminaret september er særligt til en henvendt reduceret til pris evalueringspraktikere, på 500,00 kr. For som at komme har behov i betragtning for øget viden ved om, tildelingen hvordan man af tilskud kan opnå skal en du bedre lave anvendelse kort beskrivelse af de tilfreds- af, hvordan du gennem hedsmålinger, som dit de studium planlægger eller eller på udfører. anden vis I denne beskæftiger sammen- dig hæng sættes bl.a. fokus på evalueringsmodstand frustration med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i hvordan denne kan håndteres. evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab beskæftiger i hænde sig med senest den d. organisatoriske 29. juni kontekst dens Seminaret betydning for at kunne anvende reagere på tilfredshedsmålinger. Seminaret Som net tager nyt udgangspunkt ydes tilskud i til Christian 5 frivillige Moldts sociale ph.d.-afhandling, organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen der blev baseret på en række undersøgelser dialer med undervisere ledere, som gav udtryk for deres oplevelser erfaringer om d. brugen af september tilfredshedsmålinger til en reduceret i egen pris institution. på 500,00 Disse kr. erfar- Ansøgningsproceduren viser dels en række er endnu praktiske ikke fastsat, faldgruber men ved vil anvendelse blive meldt af ud inger evalueringer. via DES hjemmeside Bl.a. vises det, snarest hvordan muligt. brug af tilfredshedsmålinger kan have en række negative effekter, hvis organisationen ikke er for- Prrammet beredt hertil. Derudover har søgt at vises tage det, højde hvordan for de tilfredshedsmålinger kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på på den anden side kan have en lang række positive effekter, det vises via erfaringer interviews hvori disse består. Endelig fremlægges Nykøbing der en række Strand gode Hotel. råd, som praktikere kan anvende til at sikre sig et godt udbytte af brugen af tilfredshedsmålinger. Seminaret baseres Har på viden du spørgsmål praktiske til konferencen, eksempler men er inddrager du velkommen deltagernes til at kontakte egne vores erfaringer sekretariat dels via på diskussioner adressen evt. gruppeøvelser. På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet Selv om seminaret fokuserer på anvendelse af tilfredshedsmålinger i undervisningssektoren, dets aktiviteter. er det erfaringen at en lang række af de Sidste problemstillinger, frist for tilmelding der rejses, er så 29. har juni betydning for brug af evalueringer i andre sektorer. Deltagere uden for undervisningssektoren kan Konferencen derfor så få er glæde tilrettelagt af at deltage. af: Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management Christian Moldt har en ph.d. i organisationspsykoli evaluer- Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service ing, har mange års erfaring som selvstændig konsulent, bl.a. med Poul speciale Skov i anvendelse Dahl, Muusmann af brugerundersøgelser Research and i Consulting den offentlige sektor. Dorte Han er Kabell, tilknyttet Kabell Danmarks Konsulting Evalueringsinstitut som specialkonsulent Solgerd inden for Just det videregående Mikkelsen uddannelsesområde. Han har som led Marie i sin ph.d. Louise udarbejdet Møller, en sekretariatet artikel, som indeholder for DES en række råd for praktikere, som med fordel kan læses inden seminaret. Den kan rekvireres ved henvendelse til Dansk EvalueringsSelskabs sekretariat. DES.indd 14 09/05/08 14:07:24

15 Professionalisering af evaluering Lidt om Dansk EvalueringsSelskab Igennem Dansk EvalueringsSelskab de seneste tre årtier (DES) er er evaluering en forening blevet for personer udbredt i den offentlige institutioner, sektor der arbejder i Danmark. med Det evaluering. gælder for Selskabet stat, regioner blev stiftet kommuner, september hvor 2000 evaluering har i har dag institutionaliseret mere end 90 institutionelle sig som et styrings- 70 i personlige redskab. medlemmer. Dansk EvalueringsSelskab er åbent for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer, som: Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis i staten, der har givet anledning til en manual for 1. evaluering Forsker i staten, underviser udarbejdet i evaluering i Finansministeriets regi samt det 2. Kommunale Er opdragsgiver Regionale til evalueringer Evaluerings Institut (KREVI), en specialiseret Gennemfører evalueringsenhed, interne evalueringer affødt af strukturreformen Gennemfører eksterne evalueringer 5. Andre personer med interesse for evaluering, eksempelvis Evalueringsbølgen studerende. vil næppe heller blive mindre i de kommende år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, Formålet når det gælder med Dansk kvantitet. EvalueringsSelskab Men hvad med er kvaliteten? at være en platform for erfaringsudveksling diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, Her viser herunder: selv en overfladisk sammenligning med lande som USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale 1. Udviklingen inden for evalueringsteori- metode 2. organisationer Nyttiggørelse som af evalueringsresultater Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan 3. lære Faglig meget udvikling endnu. Det gælder både for bestillere af evalueringer, 4. for Standarder evaluatorer for god for evalueringspraksis. brugere af evalueringsviden. Deltagelse i selskabet rummer følgende fordele: Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus 1. Adgang på Professionalisering til at diskutere faglige af evaluering. problemstillinger med andre personer, som arbejder med området. 2. Konferencen Mulighed for vil at kaste deltage lys i arbejdsgrupper. på professionaliseringsbegrebet ud fra 3. en Deltagelse bred optik i evalueringskonferencer præsentere instrumenter til reduceret kapaciteter, pris. der kan 4. professionalisere Gratis adgang til evaluering gå-hjem-møder. hos bestilleren, Oplæggene evaluatoren kan komme fra evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklings- såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere. seminarer er derfor: Dansk Etablering EvalueringsSelskabs af standarder bestyrelse for evalueringsforløb består af: Akkreditering certificering af evaluatorer Peter Etiske Rhode retningslinjer (formand) for bestillere evaluatorer Bianca Kvalitetsstandarder Albers (næstformand) evalueringer Solgerd Just Mikkelsen (kasserer) Tim Jeppesen Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer Dorte Kabell alene eller i samarbejde med nationale evalueringsselskaber Poul Skov Dahl har Steffen været Bohni centrale Nielsen drivkræfter bag professionalisering. Ole Gregersen Hidtil Elisabeth har Friis Dansk Fredskilde EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et Tanja Miller dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling faglig udvikling, mens man har fravalgt at beskæftige Tue Vinter-Jørgensen sig Dansk med EvalueringsSelskabs etablering af funktioner sekretariat for forvaltes akkreditering, af Marie certificering Louise eller Møller. formaliserede uddannelsesforløb. Ej heller har man etableret bindende faglige standarder eller etiske retningslinjer for evaluatorer For mere eller information brug af evaluering. om foreningen dens arrangementer, se hjemmesiden på eller send en mail til Dansk EvalueringsSelskab vil d gerne bidrage til, at evalueringspraksis i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis her i landet. Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3 DES.indd 15 09/05/08 14:07:25

16 Evalueringskonference 2007 Institutionelle medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab Dansk AKF EvalueringsSelskab Arbejdstilsynet inviterer BUPL hermed Capacent til A/S foreningens Center årlige for Evaluering Igen Medicinsk i år ydes tilskud Teknolivurdering, til 10 studerende, Sundhedsstyrelsen som får mulighed Center for Informatik d. Center for september Kvalitetsudvikling, 2007 på Koldingfjord, Region Midtjylland at COWI komme A/S med CVU til konferencen Nordjylland, d. Rektorat september ev-uddannelse til en for evalueringskonference Hotel Konferencecenter, Fjordvej 154, 6000 Kolding. reduceret pris på 500,00 kr. For at komme i betragtning ved CVU Vest University College Danidas Evalueringssekretariat, Udenrigsministeriet Danmarks Evalueringsinstitut Danmarks tildelingen af tilskud skal du lave en kort beskrivelse af, hvordan du for gennem Undervisningsmiljø dit studium eller Dansk på Sygeplejeråd anden vis beskæftiger DISCUS A/S dig Konferencens Grundforskningsfond tema er»professionalisering Danmarks Idrætsforbund af evaluering«. Danmarks Statistik Dansk Center DMA/Research Ementor Business Consulting Enheden for Brugerundersøgelser, med evaluering Region Hovedstaden begrunde, hvorfor Epinion du Capacent gerne vil deltage Esbjerg i Prisen for konferencen er 4.150,00 kr. for medlemmer af Dansk evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde senest d. 29. juni Kommune, Udvikling Evaluering Execon Informatik A/S Explora A/S FOA, Fag Arbejde Forsknings- Innovationsstyrelsen, studentermedlemmer Analyse- Evalueringsenheden 2.500,00 kr. Prisen Forsvarskommandoen, inkluderer konfe- Udviklingsstabens Optimeringssektion Faaborg-Midtfyn Kommune, EvalueringsSelskab 4.695,00 kr. for ikke-medlemmer. Prisen for rencemateriale, EPO-staben overnatning Gentofte Kommune, fredag til lørdag, Social morgenmad, Sundhed frokost Gladsaxe Kommune, Som net Udviklingssekretariatet nyt ydes tilskud til 5 Greve frivillige Kommune, sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen Social- kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. Sundhedsforvaltningen Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Hillerød Kommune HK/Stat Danmark Hørsholm Kommune, d september til en reduceret pris på 500,00 kr. Ansøgningsproceduren Filosofi, Pædagik er endnu ikke fastsat, Religionsstudier, men vil blive Syd meldt dansk ud Torsdag Udviklingssekretariatet den 13. september vil der, Implement ligesom sidste A/S år, være mulighed Universitet for at deltage i en række Institut professionelle for Konjunkturanalyse udviklingsseminarer. Institut via DES for hjemmeside Samfund snarest muligt. Globalisering, Roskilde Institut for Indholdet Universitetscenter af disse fremgår Institut af prrammet. for Serviceudvikling Der er to A/S omgange Institut af for Statskundskab, Københavns Universitet Institut for Uddannelse, seminarer i løbet af dagen prisen for hele dagen for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være kom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der frem- Læring Filosofi, Aalborg Universitet Institut for Økonomi, Politik Forvaltning, Aalborg Universitet KLEO, CVU København 2.395,00 Nordsjælland kr. Det maksimale Kolding Pædagseminarium antal deltagere i de Kommunernes enkelte udviklingsseminarer Kontor Københavns er 40. Registrering Kommune, af Koncernservice, tilmeldinger til Ledelsesinformation seminarerne Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen Københavns Revision Nykøbing Konsulenthuset Strand Cubion Hotel. A/S Københavns Kommune, FAF, 7. foregår efter»først-til-mølle-princippet«. Det er desuden muligt Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen, Organisations- Udviklingssekretariatet LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud fredag. skolebehandlingstilbud Den samlede pris for Lyngby-Taarbæk middag overnatning Kommune, er Social- Sundhedsforvaltningen Marselisborg kan du - læse Center mere for om Beskæfti- selskabet at bestille middag torsdag aften samt overnatning mellem torsdag vores sekretariat på adressen På hjemmesiden 1.375,00 gelse, Kompetence kr. Viden MarselisborgCentret MHT Consult ApS dets MUUSMANN aktiviteter. Research & Consulting New Insight A/S NIRAS Konsulenterne NovaBerg Ny Holbæk Kommune, Udviklingsafdelingen Sidste frist Odense for tilmelding Kommune, er 29. Ældre- juni Handicapforvaltningen, Tilmelding til konferencen de professionelle udviklingsseminarer Ledelsessekretariatet sker ved at indsende Orbicon den vedlagte Oxford tilmeldingsblanket Research A/S til Pluss Leadership Konferencen Professionshøjskolen er tilrettelagt af: Syd University College, CVU foreningens Sønderjylland sekretariat Psykiatrien, hurtigst Region muligt Sjælland senest d. Psykiatrisk 29. juni Uddannelsesenhed Steffen (PUE), Bohni Nielsen, Region Sjælland Rambøll Management Rambøll Management Region Syddanmark, Human Resources Rigsrevisionen Servicestyrelsen Skanderborg Kommune Skolestyrelsen SFI Det Nationale Herefter vil en faktura blive eftersendt. Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service Poul Skov Dahl, Muusmann Research and Consulting Forskningscenter for Velfærd Socialpædagernes Landsforbund Socialt Dorte Udviklingscenter Kabell, Kabell SUS Konsulting Statens Center for Kompetence- Kvalitetsudvikling, SCKK Udviklingscenter for Specialrådgivning UdviklingsForum Solgerd Just Mikkelsen I/S Undervisningsministeriet UNI-C, Statistik Marie Louise Møller, sekretariatet for DES Analyse University College Lillebælt/Jelling Udviklings- Videnscentret University College Sjælland Velfærdsministeriet VIA University College - Kvalitetsafdelingen Voksen Pædagisk Center København Økonomistyrelsen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen 2 DES.indd 16 09/05/08 14:07:26

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Tvang, snyd eller indre glød

Tvang, snyd eller indre glød Årsmøde d. 21. og 22. maj 2015 Tvang, snyd eller indre glød Vi er intet, hvis ikke andre vil med Vejle Centerhotel Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle I år har vi ledt efter det fælles som udviklingskonsulenter

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

Nr. 21 November 2008. Tema: Tilbageblik DES Konference 2008

Nr. 21 November 2008. Tema: Tilbageblik DES Konference 2008 Nr. 21 November 2008 Tema: Tilbageblik DES Konference 2008 Side 1 Leder Tilbageblik på evalueringskonferencen 2008 Af Poul Skov Dahl, Ph.d., NIRAS Konsulenterne, bestyrelsesmedlem i Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

I sundhedens tjeneste. Dilemmaer og veje i forebyggelse og sundhedsfremme. Tirsdag 17. april 2012 Best Western Torvehallerne, Vejle

I sundhedens tjeneste. Dilemmaer og veje i forebyggelse og sundhedsfremme. Tirsdag 17. april 2012 Best Western Torvehallerne, Vejle Temadag Dilemmaer og veje i forebyggelse og sundhedsfremme Tirsdag 17. april 2012 Best Western Torvehallerne, Vejle Velkommen til Temadag i Vejle. I sundhedsloven har sundhedsfremme og forebyggelse en

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om Symp 13 Gifted Childrens første symposium om Højt begavede børn 20. april 2013 Science Centret i Sorø Lørdag den 20. april Kl. 9:30 18:00 Program 09:30 Velkomst ved Grith Tschorn, formand for Gifted Children

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

MENINGSFULD DOKUMENTATION

MENINGSFULD DOKUMENTATION KonferenSEN 2016 samtalesalon interview læringsmål spørgeskema indsatsteori refleksion MENINGSFULD DOKUMENTATION At gøre det vigtige målbart, ikke det målbare vigtigt Statistik Dokumentation + Evaluering

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

-for ledere og mellemledere i ældreområdet Program og tilmelding

-for ledere og mellemledere i ældreområdet Program og tilmelding Topmøde 2015 -for ledere og mellemledere i ældreområdet Program og tilmelding 18. og 19. marts 2015 Ledelsesdilemmaer Erfaringsudveksling Projektledelse Paradigmeskift Kære leder og mellemleder Vi er glade

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

Sikkerhed og Revision 2012

Sikkerhed og Revision 2012 Torsdag og fredag den 6. & 7. september 2012 Gårsdagens mantra var sikkerhed først men det er der ikke længere ukritisk råd til. For selv om nye forretningsmuligheder muligvis er risikable, er de ikke

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

P R O G R A M 2 0 1 1

P R O G R A M 2 0 1 1 P R O G R A M 2 0 1 1 Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 Spar 200 kroner ved tilmelding inden den 1. februar! Unge Adfærd Rusmidler / Ungekonference 3.- 4. maj 2011 K u n s t e n a t l e v e l i v e t P R

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Bestyrelseskonference 2016

Bestyrelseskonference 2016 Bestyrelseskonference 2016 INDFLYDELSE. HANDLING. ANSVAR Det sociale ansvar i bestyrelseslokalet På årets konference vil vi helt overordnet sætte fokus på, hvordan man beskæftiger sig med socialt ansvar

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer 14. september 2007 Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer Introduktion Administrationspolitisk Center i Finansministeriet Ansvar for forvaltningspolitikken i Danmark Administrationspolitik,

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere 23. og 24. april 2015 i Vejle Glæd jer til endnu et forår på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens medlemmer Ledelseskommissionens medlemmer Formand og medlemmer Kommissionen består af 1 formand og 9 medlemmer. Medlemmerne er ledere med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere