Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer"

Transkript

1 Professionalisering af evaluering Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, hvor evaluering har institutionaliseret sig som et styringsredskab. Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis i staten, der har givet anledning til en manual for evaluering i staten, udarbejdet i Finansministeriets regi samt det Kommunale Regionale Evaluerings Institut (KREVI), en specialiseret evalueringsenhed, affødt af strukturreformen. Evalueringsbølgen vil næppe heller blive mindre i de kommende år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan lære meget endnu. Det gælder både for bestillere af evalueringer, for evaluatorer for brugere af evalueringsviden. Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på Professionalisering af evaluering. Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan professionalisere evaluering hos bestilleren, evaluatoren evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Etablering af standarder for evalueringsforløb Akkreditering certificering af evaluatorer Etiske retningslinjer for bestillere evaluatorer Kvalitetsstandarder for evalueringer Dansk EvalueringsSelskabs konference 2008 Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer alene eller i samarbejde med nationale evalueringsselskaber har været centrale drivkræfter bag professionalisering. Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling faglig udvikling, mens man har fravalgt at beskæftige sig med etablering af funktioner for akkreditering, certificering eller formaliserede uddannelsesforløb. Ej heller har man etableret bindende faglige standarder eller etiske retningslinjer for evaluatorer eller brug af evaluering. Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder sektorer Dansk EvalueringsSelskab vil d gerne bidrage til, at evalueringspraksis i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis her i landet. Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder 3 DES.indd 1 09/05/08 14:07:15

2 Evalueringskonference Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference Dansk EvalueringsSelskab d inviterer september hermed til 2007 foreningens på Koldingfjord, årlige Hotel evalueringskonference Konferencecenter, d Fjordvej september 154, på Kolding. Koldingfjord, Hotel Konferencecenter, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Konferencens tema er»evaluering som beslutningsgrundlag teorier, metoder sektorer«. Prisen for konferencen er 4.150,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab Prisen for konferencen er 4.695, ,00 kr. for ikke-medlemmer. af Dansk Prisen for EvalueringsSelskab studentermedlemmer (DES) er 2.500, ,00 kr. for Prisen ikke-medlemmer. inkluderer konferencemateriale, Prisen for studentermedlemmer overnatning fredag er 2.500,00 til lørdag, kr. Prisen morgenmad, inkluderer frokost forplejning begge dage inden for konferencens tidsrum, konferen- kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. cemiddag fredag aften, overnatning mellem fredag lørdag samt konferencemateriale. Torsdag den 13. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed Torsdag for at den deltage 11. september i en række vil der, professionelle ligesom tidligere udviklingsseminarer. år, være mu- Indholdet lighed for at af deltage disse fremgår i en række af prrammet. professionelle Der udviklingsseminarer. er to omgange af seminarer Indholdet af i løbet disse fremgår af dagen af prrammet. prisen for Der hele er dagen to omgange for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være af seminarer i løbet af dagen prisen for hele dagen for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være 2.395, ,00 kr. Det maksimale kr. Det maksimale antal deltagere antal i de deltagere enkelte udviklingsseminarer i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset er tilmeldinger 40. Registrering registreres af tilmeldinger efter»først-til-mølle-prin- til seminarerne foregår cippet«. efter Det er»først-til-mølle-princippet«. desuden muligt at bestille middag Det er torsdag desuden aften muligt samt overnatning bestille middag mellem torsdag aften fredag. samt Den overnatning samlede pris mellem for middag torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er 1.375,00 overnatning er 1.475,00 kr. Tilmelding kr. til konferencen de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende den vedlagte tilmeldingsblanket til forenin- Tilmelding gens sekretariat til hurtigst konferencen muligt de senest professionelle d. 1. juni udviklingsseminarer vil en faktura sker blive ved at eftersendt. indsende Da den der vedlagte er begrænset tilmeldingsblanket antal pladser på til foreningens Herefter konferencen, sekretariat anbefaler vi hurtigst tilmelding, muligt da senest vi nødig d. 29. vil juni afvise deltagere, som melder for sent tilbage. Herefter vil en faktura blive eftersendt. Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Koldingfjord. Igen i år ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for Har at du komme spørgsmål med til til konferencen, er du d. velkommen september til at kontakte til en vores reduceret sekretariat pris på -adressen 500,00 kr. For at komme i På betragtning hjemmesiden ved tildelingen af tilskud skal du lave kan en du kort holde beskrivelse dig opdateret af, på hvordan du sidste nyt gennem om konferencen. dit studium Her eller kan du på så anden læse vis mere beskæftiger om selskabet dig dets aktiviteter. med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i Sidste evalueringskonferencen. frist for tilmelding er Ansøgningen 1. juni 2008! skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde senest d. 29. juni Konferencen er tilrettelagt af: Bianca Som net Albers, nyt Servicestyrelsen ydes tilskud til 5 frivillige sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen Dorte Kabell, Kabell Konsulting Elisabeth Friis Fredskilde, Frederiksberg Kommune Solgerd d Just september Mikkelsen, til Økonomicenter, en reduceret pris DTU på 500,00 kr. Ansøgningsproceduren Jeppesen, Kommunernes endnu ikke Regionernes fastsat, men Evalueringsinstitut vil blive meldt ud Tim (KREVI) via DES hjemmeside snarest muligt. Marie Louise Møller, sekretariatet for DES Prrammet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Nykøbing Strand Hotel. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 29. juni Konferencen er tilrettelagt af: Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service Poul Skov Dahl, Muusmann Research and Consulting Dorte Kabell, Kabell Konsulting Solgerd Just Mikkelsen Marie Louise Møller, sekretariatet for DES 2 DES.indd 2 09/05/08 14:07:16

3 Professionalisering Evaluering som beslutningsgrundlag af evaluering teorier, metoder sektorer Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige Evalueringer sektor er i dag i Danmark. et naturligt Det værktøj gælder for for borgere, stat, regioner professionelle, kommuner, hvor evaluering politikere. har institutionaliseret sig som et styrings- embedsmænd Og redskab. hvad enten de bruges prospektivt, sideløbende eller retrospektivt, skal anvendelsen bruges til at skabe at rationelt grundlag for afgørelser på agendaen dermed bidrage til styring af menneskers Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis op, når der spørges: i staten, der har givet anledning til en manual for liv, organisation, samfund. Det er derfor naturligt, at evaluering dukker evaluering i staten, udarbejdet i Finansministeriets regi samt det Skal Kommunale vi vælge den Regionale lokale folkeskole Evaluerings til vores Institut barn? (KREVI), Hvordan vil en motorvejecialiseret påvirke evalueringsenhed, vores lokalsamfund? affødt af Skal strukturreformen. vi udvikle et nyt service- spetilbud til den nye målgruppe? Skal projektet overgå til drift? Hvilke forandringer har den seneste lov på området ført med sig? Hvordan kan Evalueringsbølgen vi overbevise vores vil næppe kunde om, heller at vi blive har mindre de rette erfaringer? i de kommende år. Tværtimod kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, I når kølvandet gælder på denne kvantitet. ændring Men har hvad evaluering med kvaliteten? som disciplin oplevet stor opmærksomhed en udvikling på mange felter. En strøm af evalueringsmodeller Her viser selv en overfladisk blevet født, sammenligning evalueringsenheder med er lande blevet som opbygget, evalueringsuddannelser skabt, evalueringsstandarder USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale -kulturer diskuteret evalueringsforskning etableret. organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan Evalueringsområdet lære meget endnu. Det er derfor gælder et aldeles både for differentieret bestillere af evalueringer, mangeartet felt, for evaluatorer som det kan være for svært brugere at holde af evalueringsviden. orden på, når man selv arbejder med evaluering i sin egen organisation. Hvilke nye teoristrømninger er dukket op siden sidst? Hvilke modeller holder vand? Hvordan Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus evaluerer de egentlig på andre fagområder? Hvad gør vi i forhold til de nye på brugergrupper? Professionalisering På hvilke af evaluering. felter kræver vi systematisk evaluering? Og kan vi egentlig måle det, vi gerne vil måle? Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan professionalisere evaluering hos bestilleren, evaluatoren evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Opbygning af evalueringskapacitet i myndigheder Etablering af standarder for evalueringsforløb Med Akkreditering Årskonferencen 2008 certificering har Dansk af EvalueringsSelskab evaluatorer (DES) sat sig som Etiske mål retningslinjer at tegne billede for bestillere af de teorier, evaluatorer metoder erfaringer, der Kvalitetsstandarder præger evalueringsfeltet for lige evalueringer nu. Vi sætter fokus på Performance Management Contribution Theory, når det gælder de store linjer, vil samtidig afspejle net af den mangfoldighed, der præger Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer ikke tidligere alene eller har været i samarbejde repræsenteret med nationale ved vore konferencer, evalueringsselskaber selvom dansk evalueringspraksis til hverdag. Vi har inviteret sektorer, der har områderne været centrale har stor betydning drivkræfter ved bag tilrettelæggelsen professionalisering. af løsninger for samfundet, herunder områderne miljø, sundhed, trafik integration. Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et Samtidig er det vores ønske, at konferencen åbner muligheder for at dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling lære af hinandens erfaringer med evalueringsarbejdet. Parallelsessionerne er ét faglig element udvikling, i denne strategi, mens man idet har vi håber, fravalgt at at de beskæftige erfaringer, sig der præsenteres med etablering her, kan af funktioner komme deltagerne for akkreditering, til gavn i deres certificering daglige eller arbejde formaliserede med evaluering. uddannelsesforløb. Udviklingsseminarerne Ej heller er har et andet man element, etableret bindende idet i større faglige omfang standarder end tidligere eller etiske er tænkt retningslinjer som læringsfora, evaluatorer der vil inddrage eller brug deltagernes af evaluering. erfaringer udfordringer præsentere konkrete instrumenter løsningsmodeller for evalueringsopgaver. Dansk Endelig EvalueringsSelskab skal Årskonferencen vil så d i 2008 gerne samle bidrage de mange, til, at der evalueringspraksis arbejder med i evaluering Danmark debatteres hvad enten kritisk det er med i en privat jævne eller mellemrum. en of- i dag Vi fentlig forventer, kontekst at internationale være et levende erfaringer forum for kan videns- bidrage erfaringsudveksling Bestyrelsen netværksdannelse håber, at årets på konferencetema evalueringsområdet. vil forny Derfor: sti- Vi til denne debat. glæder os til at se dig på Koldingfjord. mulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis Med venlig her hilsen i landet. DES Konferencekomité 3 DES.indd 3 09/05/08 14:07:17

4 Evalueringskonference Prram 2007 Torsdag 11. september Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel Morgenmadsbuffet Konferencecenter, registrering Fjordvej 154, 6000 Kolding. Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. Professionelle udviklingsseminarer Prisen for konferencen er 4.150,00 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab Seminar 1: John Mayne, 4.695,00 independent kr. for consultant ikke-medlemmer. Addressing Prisen At- for studentermedlemmer tribution using er Contribution 2.500,00 kr. Prisen Analysis inkluderer the Theory konferencemateriale, and overnatning the Practice fredag (gentages til lørdag, om eftermiddagen) morgenmad, frokost Seminar 2: Ian C. Davies, Nordic Consulting Group Perfor- kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. mance Management Managing for results: Concepts and practises (heldagsseminar fortsættes om Torsdag den eftermiddagen) 13. september vil der, ligesom sidste år, være mulighed Seminar for at 3: deltage Dorte Gyrd-Hansen, i række professionelle SDU Økonomisk udviklingsseminarer. evaluering Indholdet Seminar 4: af Bjørn disse Nygaard, fremgår af idethandling prrammet. Liske Der er to modeller omgange som af seminarer i løbet evalueringsredskab af dagen prisen for hele dagen for medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være ,00 Frokost kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er 40. Registrering af tilmeldinger til seminarerne foregår efter»først-til-mølle-princippet«. Det er desuden muligt at Seminar bestille 1: middag John Mayne, torsdag independent aften samt consultant overnatning Addressing mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er Attribution using Contribution Analysis the Theory and the Practice (gentagelse fra om formiddagen) 1.375,00 Seminar 2: kr. Ian C. Davies, Nordic Consulting Group Performance Management Managing for results: Concepts and Tilmelding practises til konferencen (heldagsseminar de professionelle fortsat fra formiddagen) udviklingsseminarer Seminar 5: sker Mette ved at Kjølby, indsende Region den Midtjylland vedlagte tilmeldingsblanket Evaluering i til foreningens sundhedssektoren sekretariat hurtigst muligt senest d. 29. juni Seminar 6: Morten Greve, Simon Østergaard Møller Rene Buch Herefter vil en faktura blive eftersendt. Nielsen, Region Midtjylland Måling af det bløde på det sociale område: Erfaringer, udfordringer, muligheder Seminar 7: Christian Moldt, EVA Fra meningsløs til meningsfuld anvendelse af tilfredshedsmålinger Pause Igen i år ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en ? reduceret pris på 500,00 kr. For at komme i betragtning ved Middag tildelingen med netværksdannende af tilskud skal du aktiviteter lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig Fredag 12. September med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i evalueringskonferencen. Ansøgningen skal være Dansk EvalueringsSelskab i hænde registrering senest d. 29. juni Morgenmadsbuffet Som net nyt ydes tilskud til 5 frivillige sociale organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen Velkomst ved formanden for Dansk EvalueringsSelskab, Peter Rhode d september til en reduceret pris på 500,00 kr. Ansøgningsproceduren John Mayne, er endnu independent ikke fastsat, consultant men vil Addressing blive meldt at- ud via DES hjemmeside tribution the snarest potential muligt. of contribution analysis Prrammet Plenum: har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Nykøbing Strand Hotel. Pause Plenum: Lisbeth Binderup, Lundgaard konsulenterne Har du spørgsmål Og til hvad konferencen, med ledelse? er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på adressen På hjemmesiden kan du læse mere om selskabet Frokost check in på hotellet dets aktiviteter. Sidste frist for tilmelding er 29. juni Plenum: Ian C. Davies, Nordic Consulting Group Konferencen er Performance tilrettelagt af: Management What gets mea- Steffen Bohni sured, Nielsen, gets Rambøll done! Well, Management not necessarily Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service Poul Pause Skov Dahl, Muusmann Research and Consulting Dorte Kabell, Kabell Konsulting Solgerd Just Mikkelsen Marie Louise Møller, sekretariatet for DES 2 DES.indd 4 09/05/08 14:07:17

5 Professionalisering af evaluering Igennem Parallelsessioner de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige Session 1: sektor Dea i Seidenfaden, Danmark. Det Dansk gælder Røde for Kors stat, regioner Dilemmaer kommuner, hvor evaluering overvejelser har institutionaliseret i den kliniske praksis sig som møde et styringsredskab. projektarbejdets evalueringspraksisser med Session 2: Niels Buus Kristensen, DTU Evaluering i transportsektoren samfundsøkonomiske vurderinger Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksiinvesteringer i staten, der har givet anledning til en manual for som del af beslutningsgrundlaget for infrastruktur- Session evaluering 3: i Svend staten, Erik udarbejdet Nordenbo, i Finansministeriets Dansk Clearinghouse regi for samt Ud-dedannelsesforskning, Regionale Evaluerings DPU Forskning Institut (KREVI), fra Dansk en spe- Kommunale cialiseret evalueringsenhed, Clearinghouse for affødt Uddannelsesforskning af strukturreformen. Session 4: Helle Ørsted Nielsen, Danmarks Miljøundersøgelser Ex ante evalueringer af virkemidler i Evalueringsbølgen miljøpolitikken vil næppe heller hvad nu blive hvis mindre antagelserne i de kommende ikke år. Tværtimod holder? kan vi forvente en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Pause Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale Plenum: organisationer Leon som Lerborg, Verdensbanken, Capacent FN, Henrik EU Hjortdal, OECD, CBS at vi kan lære meget endnu. Nye veje Det gælder i styringen både af for den bestillere offentlige af sektor evalueringer, for evaluatorer for brugere af evalueringsviden Pause Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på Professionalisering af evaluering Velkomstdrink Konferencen vil kaste lys på professionaliseringsbegrebet ud fra ? en bred optik præsentere instrumenter kapaciteter, der kan Konferencemiddag professionalisere evaluering med underholdning, hos bestilleren, musik evaluatoren dans. evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer er derfor: Lørdag 13. september Parallelsessioner Etablering af nationale evalueringspolitikker retningslinjer Session Opbygning 5: Bjørn af evalueringskapacitet Nygaard, idethandling i myndigheder Liske modeller til evaluering strukturering af aftaler kontrakter Session 6: Runa Bjørn Birthe Kabel, Socialforvaltningen, Århus Kommune Evalueringer som beslutningsgrundlag Session Etablering 7: Hanne af standarder Dorthe Sørensen, for evalueringsforløb SCKK Helhedsorienteret Akkreditering selvevaluering certificering - fra dokumentation af evaluatorer til organisationsudvikling for bestillere evaluatorer Etiske retningslinjer Session Kvalitetsstandarder 8: Bente Bjørnholt, for evalueringer Aalborg Universitet Brugertilfredshedsundersøgelser som kvalitetsmål: Hvordan kan brugerundersøgelser bruges til kvalitetsudvikling? Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer alene eller i samarbejde med nationale evalueringsselskaber har været centrale drivkræfter bag professionalisering. Pause Hidtil har Dansk EvalueringsSelskabs tilgang til at fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling faglig Plenum: Carsten Engel, Institut for kvalitet akkreditering i sundhedsvæsenet, udvikling, mens Peter man Rhode, har fravalgt Danske Regioners at beskæftige sig med etablering sekretariat af for funktioner den sociale for kvalitetsmodel akkreditering, certificering Jan Mainz, eller formaliserede Psykiatrien uddannelsesforløb. i Region Nordjylland Ej heller Akkreditering har man etableret på bindende faglige social- standarder sundhedsområdet eller etiske retningslinjer for evaluatorer eller brug af evaluering Dansk Pause EvalueringsSelskab vil d gerne bidrage til, at evalueringspraksis i Danmark debatteres kritisk med jævne mellemrum. Vi forventer, at internationale erfaringer kan bidrage til denne debat. Afslutning Bestyrelsen af konferencen håber, ved at årets Dansk konferencetema EvalueringsSelskabs vil forny konferencekomité repræsenteret ved Tim Jeppesen Bianca Albers stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evalueringspraksis her i landet. Afsluttende frokost Generalforsamling i Dansk EvalueringsSelskab 3 DES.indd 5 09/05/08 14:07:18

6 Evalueringskonference Oplæg i plenum 2007 Dansk Plenum EvalueringsSelskab 1 inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d september 2007 på Koldingfjord, Hotel John Mayne, Konferencecenter, independent consultant: Fjordvej 154, Addressing 6000 Kolding. attribution the potential of contribution analysis Konferencens tema er»professionalisering af evaluering«. A key question in the assessment of prrammes and projects is that of attribution: to what extent are observed results due to prramme Prisen activities for rather konferencen than other er factors? 4.150,00 We kr. want for to medlemmer know whether af or Dansk EvalueringsSelskab not the prramme has made 4.695,00 a difference kr. for ikke-medlemmer. whether or not it has Prisen for added studentermedlemmer value? Experimental er or 2.500,00 quasi-experimental kr. Prisen designs inkluderer that konferencemateriale, answer these questions overnatning are often fredag not feasible til lørdag, or morgenmad, not practical. As frokost a might result, too often evaluations avoid the attribution issue or say very kaffe/te begge dage samt konferencemiddag fredag aften. little about it that is useful. But if evaluation is to offer more than what organizations can get from results measurement, addressing Torsdag attribution den should 13. september strength vil of der, evaluation ligesom practice. sidste år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet There are alternative af disse fremgår ways of af assessing prrammet. cause and Der effect er to and, omgange in af seminarer particular, contribution i løbet af dagen analysis. prisen Contribution for hele analysis dagen sets for out medlemmer vil være 1.695,00 kr. For ikke-medlemmer vil prisen være to verify with argument and evidence the theory of change behind a prramme, taking into consideration other influencing factors that 2.395,00 might also kr. be Det making maksimale a contribution. antal deltagere It can help i evaluators de enkelte and udviklingsseminarer organizations come er 40. to reasonably Registrering robust af tilmeldinger conclusions til about seminarerne the con- foregår tribution efter being»først-til-mølle-princippet«. made by prrammes to observed Det er results. desuden muligt at bestille middag torsdag aften samt overnatning mellem torsdag fredag. Den samlede pris for middag overnatning er Dr. Mayne is an independent advisor on public sector performance. He has been working with a number of government and interna ,00 tional organizations kr. and jurisdictions, on results management, evaluation and accountability issues. He has authored numerous Tilmelding articles and reports, til konferencen and edited five de books professionelle in the areas udviklingsseminarer evaluation, sker public ved administration at indsende den and vedlagte performance tilmeldingsblanket monitoring. In til foreningens of prram 1989 and 1995, sekretariat he was hurtigst awarded muligt the Canadian senest Evaluation d. 29. juni Society Award for Contribution to Evaluation in Canada. In 2006, he was Herefter vil en faktura blive eftersendt. made a Canadian Evaluation Society Fellow. 2 Plenum Igen i år 2 ydes tilskud til 10 studerende, som får mulighed for at komme med til konferencen d september til en Lisbeth reduceret Binderup, pris på Lundgaard 500,00 kr. For Konsulenterne: at komme i Og betragtning hvad med ved ledelse? tildelingen af tilskud skal du lave en kort beskrivelse af, hvordan du gennem dit studium eller på anden vis beskæftiger dig Når evaluering indgår i beslutningsgrundlag i den offentlige sektor med evaluering begrunde, hvorfor du gerne vil deltage i er det naturligt at overveje hvordan evaluering ledelse hænger sammen. evalueringskonferencen. Men i Forum for Offentlig Ansøgningen Topledelses skal være b Kodeks Dansk EvalueringsSelskab Offentlig Topledelse i hænde i Danmark senest d. er 29. det juni stort set kun ledernes for God selvevaluering der er nævnt. I sit oplæg vil Lisbeth Binderup komme ind Som på hvordan net nyt hun ydes vurderer, tilskud at til evaluering 5 frivillige som sociale beslutningsredskab organisationer, som får mulighed for at sende en deltager til konferencen er integreret med ledelse i den offentlige sektor. Måske har offentlige ledere været for dårlige til at tage evaluering til sig, men måske har d. evaluatorerne september forsømt til at en tænke reduceret ledelsesaspekterne pris på 500,00 med kr. Ansøgningsproceduren af evalueringsfeltet? er endnu ikke fastsat, men vil blive meldt ud via DES hjemmeside snarest muligt. ind i udviklingen Lisbeth Binderup er cand.scient.pol., bestyrelsesformand i KREVI Prrammet partner i Lundgaard har søgt at Konsulenterne tage højde for A/S. de kommentarer, Hun har været der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på fuldmægtig i Indenrigsministeriet, chefkonsulent i KL s konsulent virksomhed samt økonomidirektør kommunaldirektør i Nordborg Nykøbing Kommune. Strand Lisbeth Hotel. Binderup var medlem af Regeringens rådgivende gruppe omkring kvalitetsreformen har så været inddraget i Har tilblivelsen du spørgsmål af Kodeks til konferencen, for God Offentlig er du Topledelse velkommen - dels til at som kontakte kom- vores munaldirektør sekretariat på dels som proceskonsulent adressen for Forum På hjemmesiden For Offentlig Topledelses bestyrelse. kan du læse mere om selskabet Plenum dets aktiviteter. 3 Sidste frist for tilmelding er 29. juni Ian C. Davies, Nordic Consulting Group: Performance Manage- Konferencen ment - What er gets tilrettelagt measured af: gets done! Well, not necessarily Steffen Bohni Nielsen, Rambøll Management The oft-heard mantra of what gets measured gets done reflects well Bianca Albers, Styrelsen for Specialrådgivning Social Service a fundamental characteristic of the predominant yet simplistic ap- Poul proach Skov to many Dahl, so-called Muusmann performance Research based and initiatives Consulting and reforms Dorte in the public Kabell, sector: Kabell the Konsulting belief that an emphasis on measurement will Solgerd necessarily Just affect Mikkelsen positively the quality of management. This is akin Marie to believing Louise that Møller, weighing sekretariatet yourself more for DES will affect your weight. Drawing on his international experience with public management DES.indd 6 09/05/08 14:07:18

7 Professionalisering af evaluering Igennem reforms, Ian de Davies seneste will tre highlight årtier er and evaluering discuss the blevet perverse udbredt effects i den offentlige approaches sektor measurement i Danmark. Det and gælder evaluation for stat, that do regioner not take into kommuner, hvor the realities evaluering of management har institutionaliseret and politics. sig som et styrings- account redskab. Ian Davies is a practitioner and advocate of evaluation and performance based management. He has led performance-based initiatives Seneste skud på stammen er Rigsrevisionens undersøgelse af evalueringspraksis to the President of i staten, the Treasury der har Board givet of anledning Canada on til Managing en manual for and reforms in governments in Canada and was external advisor evaluering for Results and i staten, Performance udarbejdet Reporting i Finansministeriets to Parliament from regi 1996 samt det Kommunale to He has advised Regionale numerous Evaluerings governments Institut internationally (KREVI), en on specialiseret performance-based evalueringsenhed, reforms. He affødt is Vice-President af strukturreformen. and President Elect of the European Evaluation Society and Conference Chair of the forthcoming EES Biennial Conference in Lisbon. Mr. Davies Evalueringsbølgen is Associate Consultant vil næppe with the heller Nordic blive Consulting mindre Group i de kommende (NCG år. Denmark); Tværtimod he is kan based vi forvente in Paris. en mangfoldig evalueringspraksis, når det gælder kvantitet. Men hvad med kvaliteten? Plenum 4 Her viser selv en overfladisk sammenligning med lande som Leon Lerborg, Capacent & Henrik Hjortdal, Copenhagen Business School: Nye veje i styringen af den offentlige sektor USA, Canada, Australien Storbritannien med internationale organisationer som Verdensbanken, FN, EU OECD, at vi kan I lære oplægget meget tager endnu. Henrik Det Hjortdal gælder både Leon for Lerborg bestillere afsæt evalueringer, i deres kronik for evaluatorer i Politiken fra for marts brugere 2007 af Tilgiv evalueringsviden. os vi vidste ikke, hvad vi gjorde. Der vil blive lagt op til en kritisk drøftelse af eksisterende styringsopfattelser -teknolier, herunder af resultatstyring, kvantificeringer, akkreditering, dokumentationskrav m.v. I forlængelse Dansk EvalueringsSelskabs Årskonference 2007 sætter derfor fokus på heraf vil Professionalisering oplægget drøfte en række af evaluering. emner principper, der peger i retning af en alternativ måde at styre den offentlige sektor på: Fokus på Konferencen den enkelte vil arbejdsplads kaste lys på konkrete professionaliseringsbegrebet problemer, øget institutionel ud fra frihed, en bred forenklet optik resultatstyring, præsentere instrumenter reflekteret empirisme, kapaciteter, multiperspektivisme, der kan professionalisere helhedssyn, evaluering bedre balance hos mellem bestilleren, styrende evaluatoren styrede m.v. evaluanden selv. Undertemaer for oplæg, sessioner udviklingsseminarer Styring, er derfor: Center for Virksomheds- Ledelsesudvikling på Henrik Hjortdal, cand.scient.pol., projektleder på Fremtidens Offentlige CBS. Har tidligere bl.a. arbejdet som direktør i Statens Center for Kompetence- Etablering af Kvalitetsudvikling nationale evalueringspolitikker (SCKK) som kontorchef retningslinjer i Finansministeriet. Opbygning Herudover af evalueringskapacitet bl.a. ekstern lektor i myndigheder på Københavns Universitet medlem af DJØF Efteruddannelses bestyrelse Fra 2007 censor på MPA på CBS medlem af aftager- panelet Etablering på Institut af standarder for Statskundskab, for evalueringsforløb Københavns Universitet. Er medforfatter Akkreditering til artiklen certificering På vej mod af en evaluatorer Kvalitetsreform - men hvad med Etiske ledelses- retningslinjer styringstænkningen, for bestillere Informatik evaluatorer Økonomistyring Kvalitetsstandarder nr. 4, 23. årgang 2007/8 for samt evalueringer DJØF-folderen 7 dmer for offentlig ledelse styring, København Internationale erfaringer viser, at enten stærke offentlige organisationer i Finansministeriet alene eller i samarbejde , senior med nationale manager evalueringsselskaber i KPMG Consult- Leon Lerborg er magister i filosofi statskundskab. Fuldmægtig har ing været centrale direktør drivkræfter for Momentum bag professionalisering. - Nordsjællands Idéhus Har gennem tiden undervist forskellige steder, Københavns Hidtil Universitet har , Dansk EvalueringsSelskabs ekstern lektor ved CBS tilgang , til at Forsvarsakademiet , Forvaltningshøjskolen m.v. I dag er fremme et dansk evalueringsmiljø været at skabe et forum for erfaringsudveksling Leon både senior manager i eksperthuset Capacent adjunkt ved Syddansk Universitet, faglig udvikling, Institut for mens Ledelse man har Virksomhedsstrategi. fravalgt at beskæftige sig Desuden med censor etablering ved Københavns af funktioner Universitet for akkreditering, diplomlederuddannelser. formaliserede uddannelsesforløb. Ej heller har man etableret certificering eller bindende faglige standarder eller etiske retningslinjer for evaluatorer Plenum eller 5brug af evaluering. Carsten Engel, Institut for kvalitet akkreditering i sundhedsvæsenet, EvalueringsSelskab Peter Rhode, Danske vil d Regioners gerne bidrage sekretariat til, at for evalue- Dansk ringspraksis den sociale kvalitetsmodel i Danmark debatteres Jan Mainz, kritisk med Psykiatrien jævne mellemrum. i Region Vi Nordjylland: forventer, Akkreditering at internationale på social- erfaringer sundhedsområdet kan bidrage til denne debat. Bestyrelsen håber, at årets konferencetema vil forny stimulere debatten om professionalisme kvalitet af evaluerings- Danske Regioner har taget initiativ til at gennemføre akkreditering på hospitalerne i Danmark. Ligeledes har Danske Regioner taget praksis initiativ her til en i landet. dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Vi sætter nle af nøglepersonerne på området stævne, hører om akkrediterings muligheder faldgruber lægger op til en faglig debat. Kvalitetschef Carsten Engel, Institut for kvalitet akkreditering i sundhedsvæsenet. Centerchef Peter Rhode, Danske Regioners sekretariat for den sociale kvalitetsmodel. Ledende afdelingslæge, professor Jan Mainz, Psykiatrien i Region Nordjylland/Syddansk Universitet. 3 DES.indd 7 09/05/08 14:07:19