Årsberetning 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009/2010"

Transkript

1 Årsberetning 2009/2010

2 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere effektivt med høj kundetilfredshed. Målet er nået, og SSG er i dag den absolutte markedsleder inden for skadeservice og relaterede ydelser. Vi tror, at det er sket fordi vores motivation for vækst er kundeorienteret. Udover at styrke organisationen med endnu flere dygtige medarbejdere, arbejder vi konstant på at forbedre vores processer og kommunikation, såvel internt som eksternt, og har derved opnået store tids- og ressourcebesparelser til gavn for kunder, skadelidte og os selv. Efter en periode med ekspansion og strategiske investeringer står SSG i dag som en endnu stærkere virksomhed. Landets førende inden for skadeservice og med stigende aktiviteter i udlandet. Derudover har vi fået et solidt fodfæste på de nye forretningsområder, ejendomsservice og industriservice, hvor vi ser store vækstpotentialer. Med andre ord, en fantastisk platform til fortsat kundeorienteret udvikling. Det fortæller vi mere om i denne publikation, der giver et indblik i SSG som samarbejdspartner, de milepæle vi har nået i regnskabsåret og de fokusområder, vi fremadrettet arbejder videre med. Michael Nielsen Adm. direktør

3 SSG, også internationalt Vores komplette storskadekoncept fungerer nu i praksis med gennemprøvede metoder, effektive processer og ikke mindst kvalificerede medarbejdere til håndtering af dette særlige område. Konceptet, der også opererer internationalt under navnet SSG Damage Recovery, har givet os flere spændende opgaver udenfor landets grænser. Nordiske SSG centre Vi forventer øgede internationale aktiviteter, især på nærmarkederne, og har planer om at etablere SSG centre i Sverige og Norge inden udgangen af Vi har bl.a. ydet skadeservice på Færøerne, hvor en af verdens største trawlere fik sodskade på over 80% af skibet efter en omfattende brand. Et længere driftsstop ville være forretningskritisk. Hurtig og effektiv skadeservice var påkrævet, og derfor blev SSG valgt. En anden bemærkelsesværdig opgave var i Kuwait, hvor et stort mejeri blev omfattende skadet efter brand. Inden for kort tid lykkedes det SSG at etablere ledelse og styring af skadesudbedringen, der i perioder involverede mere end 100 lokale medarbejdere. En indsats vi fik stor ros for og som gjorde, at der blev reddet mange værdier og mejeriet hurtigt kunne genoptage drift og produktion. Efter en omfattende brand i et af Mellemøstens største mejerier, KDD, fik COWI til opgave at genetablere produktionsfaciliteterne. SSG blev tilkaldt, og blot 2 dage senere var minimering af følgeskader på det næsten kvm store anlæg i fuld gang. Uffe Jensen, Head of Department Industry i COWI: Jeg kendte SSG fra tidligere opgaver ved større brandskader i Danmark, hvilket gjorde igangsætningen let. De gik straks i gang, først med supervision via telefon, og et par dage efter med folk på stedet. Den fleksibilitet og manøvredygtighed var KDD ret imponerede over. SSG s styrke ligger i deres unikke knowhow og evne til at samarbejde. Herunder at organisere den lokale arbejdskraft, så tingene bliver løst korrekt og i den rigtige rækkefølge. KDD er lykkelige for, at de på grund af en hurtig og effektiv indsats fik reddet 80% af deres udstyr. Allerede efter 7 uger kunne de genstarte dele af produktionen, og undgik dermed tab af markedsandele.

4 Hoved- og nøgletal I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2009/2010, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling d. 25. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Aktivitet I 2009/2010 er SSG s markedspostition som markedsleder inden for skadeservice cementeret, og de nye forretningsområder, ejendomsservice og industriservice, er styrket yderligere. Væksten i omsætningen er et resultat af den ekspansive strategi som SSG indledte i Mio. kr Varesalg (xx) Vækst (%) 258 (44) 315 (22) (63) (44) 109 (58) /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår Indtjening Regnskabsår: 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Varesalg (mio. kr.) EBIT (mio. kr.) EBITDA (%) Michael Blønd Økonomidirektør Året som helhed var omskifteligt med et lavt aktivitetsniveau i vinteren 2009 og foråret I løbet af sommeren 2010 steg aktivitetsniveauet betydeligt, især inden for brand- og vandskader, hvor SSG i forbindelse med det store skybrud d. 14. august modtog og håndterede ca skader inden for en kort periode. SSG har haft en omsætningsvækst fra 257,7 mio. kr. i 08/09 til 315,1 mio. kr. i 09/10, svarende til en fremgang på 22%. Resultatet af den primære drift (EBIT) er realiseret med 12,2 mio. kr.,

5 hvilket svarer til en stigning på 151% i forhold til sidste års resultat af den primære drift, der endte på 4,8 mio. kr. Årets resultat før skat blev markant forbedret, da et underskud på -0,9 mio. kr. sidste år blev vendt til et overskud på 7,5 mio. kr. i 09/10. I for længelse af en lang periode med tilførsel af mange nye ansatte, arbejder SSG nu på at videreudvikle en strategisk stærk organisationsstruktur, herunder at øge den interne kompetenceog videndeling. Årets resultat som helhed er tilfredsstillende og påviser, at en stram økonomisk styring og gennemførelsen af en række omkostningstilpasninger, kombineret med en fastholdelse af den ekspansive strategi, der blev indledt i 2007, har haft en lønsom effekt. Antal Gns. antal ansatte Investering og kapacitet I regnskabsåret har SSG påbegyndt implementeringen af et nyt ressource-, planlægnings- og datafangst-system, der går under navnet Mobility (se omtale side 6). Fordelene ved Mobility er, at SSG fremover kan foretage datafangst af forbrug på de enkelte sager direkte på skadesstedet. Dette sikrer en endnu større nøjagtighed i registreringer og giver mulighed for en mere præcis rapportering til selskabets kunder. SSG har løbende foretaget investeringer i maskiner og udstyr, således at materiellet til stadighed lever op til virksomhedens position som markedsleder. I 09/10 har SSG bl.a. investeret et betydeligt beløb i nye affugtere. Denne investering viste sig at være yderst relevant i forbindelse med sensommerens store skybrud. I lighed med tidligere år blev der, som følge af den ekspansive vækst, også i år 09/10 bundet betydelige kapital i debitorer og igangværende arbejder. Ultimo året er pengebindingen ekstraordinært påvirket af det høje aktivitetsniveau, influeret af de mange skybrudssager fra august Mio. kr. 210 Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver /06 06/07 07/08 08/09 Regnskabsår 09/10 Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen af den nettorentebærende gæld steg fra 25,5% i 08/09 til 28,7% i 09/10. I årets løb har der været fokus på de processer, som kan bidrage til reduktion af pengebindingen i både debitorer og igangværende arbejder. Særligt det strategiske tiltag, Mobility, forventes at forbedre selskabets evne til hurtigere fakturering af sager. Der vil i de kommende år fortsat blive dedikeret betydeligt ledelsesmæssigt fokus på optimering af virksomhedens processer, med henblik på lønsomhed og nedbringelse af virksomhedens pengebinding i omsætningsaktiver Mio. kr Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 10 (57) 15 (44) 18 (22) 17 (26) 22 (29) /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår Antallet af medarbejdere har udviklet sig beskedent i regnskabsåret og slutter med et gennemsnitligt antal ansatte på /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår

6 Innovation og procesoptimering Det forpligter at være markedsleder. Det er et ansvar vi tager meget seriøst, og arbejder hele tiden på at sætte nye stan darder for branchen. Derfor er nogle af de vigtigste hjørnesten i vores forretningsudvikling innovation og procesoptimering. Mobility, unik metode til datafangst SSG udnytter de nyeste trådløse teknologier og har udviklet Mobility. Løsningen, der består af en lille pc med touch screen, er implementeret i vores vognpark og medfører en tidlig datafangst, der bl.a. omfatter beskrivelse af skaden, dens omfang samt hvilke aktiviteter som er gennemført med tilhørende forbrug og omkostninger. At registreringen kan udføres direkte på skadestedet betyder, at datafangsten bliver mere præcis og valid, at der spares ressourcer og oplysningerne hurtigere kan tilgå kunderne. Mobility giver en enestående mulighed for at udvikle et endnu tættere og bedre samarbejde med vores kunder, hvor der skabes øget overblik, hurtigere processer og billigere løsninger. Udviklingen af Mobility fortsætter og baseres på kunders behov. Fx kunne vi ved skybruddet i sensommeren 2010 konstatere, at en mere præcis screening af den samlede opgave med tilhørende prisoverslag, allerede ved første besøg på skadestedet, kunne forbedre planlægningen mellem kunderne og SSG. Det ville også give en bedre kommunikation til skadelidte, og gøre forsikringsselskabet i stand til at foretage en tidligere og mere præcis skadehensættelse. SIGMA, hurtige og præcise tilbud Som led i vores konstante optimering af processer, der kan spare tid og ressourcer for os og vores kunder, indføres kalkulationssystemet SIGMA. Et system der, ud fra aftalte delenhedspriser og databaser, gør os i stand til at afgive tilbud hurtigere og mere præcis. Udover at reducere de mange interne administrative omkostninger, der typisk er forbundet med tilbud, registrering samt kontrol af fakturagrundlag, vil systemet give vores kunder den fordel, at tilbud modtages i en tidlig fase og er baseret på allerede aftalte forudsætninger og prisrammer. Basware, effektiv fakturahåndtering Procesoptimering og ressourcebesparelse indebærer også forenkling. Hos SSG arbejder vi intensivt på at gøre de tunge processer, der følger med en skade, så simple og smidige som muligt. Vi har derfor i år indført Basware, et system til elektronisk fakturahåndtering, som sætter os i stand til en langt hurtigere behandling af indkomne fakturaer. I første halvår af 2011 forventer vi at lancere en opgraderet version af Mobility, hvor netop disse funktioner er inkluderet. Herunder operationelle moduler for taksatorer og håndværkere med særlige oversigter, rapporter og statistikker mv. Hos SSG har jeg én fast kontaktperson, der står for mine sager og kender mig og mine ønsker. Det sparer tid, gør processen hurtig og gør samarbejdet personligt og nært, selv om SSG er en større virksomhed. Netop SSG s processer og størrelse er klare fordele. De kan håndtere alle skadetyper, også ved spidsbelastning. Når der fx er tøbrud med mange skader på én gang, står de fleste mindre skadeservice-firmaer af. SSG derimod når hele vejen rundt på kort tid og løser opgaverne med stor grundighed. Alka Forsikring, Bygningstaksator Henrik Wennberg

7

8 Skadeservice SSG er i dag markedsleder inden for skadeservice. Det er en position vi har opnået ved at kombinere mennesker, der har stor faglig viden og erfaring, med rationelle processer og innovative systemer. Når skaden er sket, gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Det har været, og vil altid være, et af vores vigtigste mål at være markedets bedste til at opfylde disse krav. En af forudsætningerne er den geografiske nærhed. Vores organisatoriske set-up, med strategisk placerede centre i hele landet, giver den nødvendige handlekraft og fleksibilitet, uagtet skadetype, -sted og -omfang. Derudover har vi i år haft fokus på at udvikle og implementere nye løsninger, der understøtter hurtigere processer og sparer ressourcer. Med disse tiltag håber vi, at det bliver endnu lettere og endnu mere attraktivt at samarbejde med SSG. Med øget effektivitet kan vi redde flere værdier, minimere følgeskader, nedbringe totalomkostningerne for vores kunder, bidrage til at skadelidte får færre gener og deraf medvirke til en højere kundetilfredshed. Vi vil fortsat arbejde på at styrke vores førerposition inden for skadeservice. Det gælder alle skadetyper. Brand- og sodskader, vandskader, fugt og skimmel, stormskader, hærværks- og indbrudsskader samt forureningsskader. Udviklingen skal ske gennem flere kundeorienterede koncepter, og ved at udvide og forfine vores kompetencer og ydelser til at omfatte flere relaterede services, der ligger udover traditionel skadeservice. Mangeskader og storskader Skadeservice i forbindelse med mangeskader og storskader kræver helt særlige forudsætninger. Et stort beredskab af mennesker der hurtigt kan rykke ud. Dedikerede medarbejdere med særlige kompetencer og indstilling, da håndtering af større skader kræver vedvarende fokus og effektivitet. Et omfattende arsenal af materiel og udstyr, og sidst men ikke mindst, gennemprøvede og effektive processer. SSG har i år investeret betydelige ressourcer i at geare virksomheden til at kunne håndtere dette område, såvel lokalt som internationalt. Det viste allerede sin store værdi ved nogle af årets internationale opgaver og ved skybruddet, der ramte Danmark i august. Her lykkedes det SSG at besigtige og fiksere skader inden for 6 dage. Selv om det nok føltes som en evighed for de skadelidte, der var sidst i rækken, var det, så vidt vi ved, intet mindre end en Danmarksrekord i håndtering af mangeskader. I de efterfølgende faser stillede SSG op med de nødvendige ressourcer og ydede effektiv skadeservice uden unødige forsinkelser. Som afslutning på skybruddet, og efter nedtagning af affugtere, gennemførte SSG en kvalitetskontrol af alle sager. Her kunne vi med tilfredshed konstatere, at der på trods af det store pres generelt var leveret i høj standard. Vi har, sammen med vores kunder, identificeret en række forbedringsmuligheder. Det arbejdes der nu videre med, så vi sammen står endnu bedre rustet næste gang en mangeskade situation indtræder. SSG har, gennem et årelangt samarbejde med Tryg, et godt kendskab til vores værdier. Det sætter dem i stand til at repræsentere os på bedste vis ude hos kunderne. Hvis SSG fx er fremme på skadestedet før os, kan de tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd. Det giver fordele for både os og skadelidte. De er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os og kender vores forretningsgange. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Kort sagt leverer SSG et godt slutprodukt, hvilket betyder, at vi altid kan stå inde for arbejdet. Tryg Forsikring, Taksator Ian Price Som kunde hos SSG oplever jeg rigtig god service og høj kvalitet. Det gælder ikke kun i relation til mig, men også i forhold til de skadelidte. SSG s ansatte kan begå sig hos alle vores kunder. De er klædt ordentlig på, opfører sig professionelt, udviser empati og er gode til at fortælle hvad der skal ske, så kunderne er trygge. De overholder aftaler og priser, rykker hurtigt ud og leverer varen. Jeg kan altid stole på deres rapporteringer og det gør, at jeg kan sende SSG ud alene. Alka Forsikring, Bygningstaksator René Andersen

9

10 Ejendomsservice Ejendomsservice blev etableret i foråret 2010 og er SSG s nyeste forretningsområde. Det er en naturlig udvikling for os, da vi med baggrund i skadeservice allerede har stor ekspertise i vedligeholdelse af bygningsaktiver samt hvordan omkostningstunge skader forebygges og minimeres. Derudover kan mange af vores eksisterende processer og systemer anvendes direkte. Det gælder fx SSG Online, en webportal, der giver vores kunder et godt overblik over aftaler, opgavestatus, ressourceforbrug og billeddokumentation. Den ideelle servicepartner SSG ønsker at være den ideelle servicepartner til bolig- og ejendomsselskaber, erhvervslivet og kommuner. At være en one point of contact, hvor der kan trækkes på mange forskellige specialister og ydelser inden for ejendomsservice. Eksempelvis: Snerydning og glatførebekæmpelse Gartnerservice Facade- og graffitirens Ventilations- og skaktrens Varmemester- og viceværtservice Et spirende forretningsområde Vi har på relativ kort tid opbygget en særdeles kompetent organisation, der allerede betjener en række gode mindre og større kunder, hovedsagelig på Sjælland. I andre dele af landet har vi bl.a. assisteret ved snerydning af bygningstage. Vi anvender primært SSG til døgnvagt og skadeservice. For os er konstruktiv dialog, valid rapportering og nem adminstration vigtige dele af et samarbejde. Disse kriterier lever SSG generelt op til, og de gange vi har ønsket forbedringer, har de været meget lydhøre og villige til at implementere nødvendige ændringer. Samarbejdet er godt og jeg vil især fremhæve vores faste kontaktperson på vagtdelen, der giver os hurtige tilbagemeldinger og får tingene til at ske. Jeudan Servicepartner, Afdelingschef Ole W. Hansen De næste år sættes der fokus på fortsat udvikling af forretningsområdet. Herunder en løbende vurdering af om en egentlig landsdækkende organisation for ejendomsservice skal etableres. Tidligere brugte vi mindre firmaer til graffitirens. Men efter at SSG løste et par opgaver for os til UG, blev de valgt som hovedleverandør. SSG s størrelse gør, at reaktionstiden er meget hurtig. Det er vigtigt, da det mindsker følgeskaderne og gør vores ejendomme præsentable. Det er også et plus, at vi kan følge sagsforløb på SSG Online, og får nødvendig billeddokumentation til anmeldelser. Jeg opfatter SSG som en professionel virksomhed, der har setup et og processerne på plads. DONG Energy, Teknisk kundesupport, Arne Otte

11

12 Industriservice Ligesom ejendomsservice er en naturlig udvidelse af SSG s ydelser, er industriservice en selvskreven del af vores nye forretningsgrundlag. Også her kan vi udnytte vores baggrund og allerede eksisterende processer og systemer. Aktiviteterne under industriservice blev søsat i 2008 og er i år intensiveret betydeligt. Forretningsområdet er i dag landsdækkende, og vi er glade for den stærke markedsposition vi har opnået og den solide kundeplatform, der allerede er skabt. Den rette samarbejdspartner De driftsansvarlige hos vores kunder har mange slags udfordringer i hverdagen. SSG ønsker at være den samarbejdspartner, der dels kan sikre en systematisk vedligeholdelse af faciliteter og produktionsmiljøer, og dels kan hjælpe med uforudsete små og store hændelser, der kræver akut handling og udbedring. Med andre ord handler et samarbejde med SSG om at spare tid og ressourcer samt at opnå en lettere hverdag med større tryghed. Vores ydelser, der løbende udvides, omfatter bl.a.: Rengøring af produktionsfaciliteter og -udstyr Tøris- og lavablæsning Tank- og silorens Facade- og graffitirens Højderengøring Ventilations- og skaktrens Markedsleder inden for få år Industriservice bliver et af de områder, vi prioriterer højst i den kommende tid, da det i særlig grad understøtter vores strategi om øget kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Kompetencerne under skadeservice og industriservice er nært beslægtede samt gør ressourcedeling og -udjævning muligt. Når der fx opstår mangeskader kan vi, i stedet for at hyre uerfarne vikarer, trække på kvalificeret mandskab fra industriservice. Ligesom vi ved spidsbelastninger i industriservice kan trække på værdifulde kapaciteter fra skadeservice. Vi tror på, at SSG har et stort vækstpotentiale i denne niche og vil arbejde målrettet på også at blive markedsleder på dette segment inden for få år.

13

14 Dygtige medarbejdere, en stor del af successen Effektive processer og innovative værktøjer gør det ikke alene. Derfor er vi glade for at have så mange medarbejdere, der er blandt de dygtigste inden for deres fagområde. 300 medarbejdere, der formår at bruge deres viden og erfaring til gavn for kunder og kolleger, og samtidig har den rette indstilling til hvordan høj kundetilfredshed opnås. Skadelidte kan være i en meget svær situation. Vi er stolte af, at vores medarbejdere både kan udvise empati og er indstillet på ekstraordinære indsatser for at redde flest mulige værdier og for at skadelidte familier hurtigst muligt kan få en normal hverdag. En dedikation der altid fastholdes, også i pressede perioder med skybrud og anden spidsbelastning. Derfor er SSG s medarbejdere en meget stor del af successen. Bestyrelse og direktion* i SSG Fra venstre Sonny H. Nielsen (fmd., Adm. dir. Eltel Networks), John R. Frederiksen (Direktør Fortunen A/S), Arne Pedersen (Adm. dir. Biblioteksmedier as), Michael Nielsen* (Adm. dir. SSG A/S), Peter Lindegaard (næstfmd., Adm. dir. Lokal Forsikring GS), Anders Kristensen* (Direktør SSG A/S), Michael Blønd* (Økonomi direktør SSG A/S).

15 Organisation og forretningsområder Adm. direktør Michael Nielsen Salg/forretningsudvikling Michael Nielsen/Kurt Hove Back office Michael Blønd Region øst Anders Kristensen Region vest Torben Madsen Beredskab Herlev Bjørn Hansen Næstved Lars Nielsen Odense Per Henriksen Åbenrå Per Henriksen Fugt/Skimmel Herlev Henning Pihl Mortensen Holbæk Lars Nielsen Aulum John Kristensen Esbjerg John Kristensen Ejendomsdrift Herlev Flemming W. Madsen Århus Michael Østergaard Vejle Torben Madsen Ålborg Axel Rasmussen

16 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Amagerbanken Grundlagt år 1993 SSG, Herlev Knapholm Herlev SSG, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG, Næstved Smedevænget Næstved SSG, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG, Vejle Englandsvej Vejle SSG, Århus Bjarkevej Galten SSG, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG, Aulum Industrivej Nord Aulum SSG, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG, Rønne Østergade Rønne Døgnvagt

Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008.

Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Årsberetning 2007/2008 Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Den omhandler tillige de milepæle der blev nået, og de kundeorienterede

Læs mere

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden!

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden! Facade- og graffitirens - så er alt i orden! Effektiv sanering der tager hensyn til bygning og miljø Snavs og graffiti på facaden er ikke blot et kosmetisk problem. Hvis det ikke fjernes i tide, og på

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse giver merværdi Erfaringer viser, at manglende vedligeholdelse ofte koster

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 [ SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse ] og udbedring af skader på bygninger og løsøre. 2 3 SSG fortsætter udviklingen 2011 blev et spændende, udfordrende og lærerigt

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag Effektiv ejendomsservice - samlet ét sted - så er alt i orden! Den ideelle servicepartner Det kritiske valg Som ejendomsansvarlig har du nok at se til. Opgaver

Læs mere

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og

Læs mere

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte Når skaden er sket - vigtige informationer til skadelidte Kære skadelidte, SSG er tilkaldt af dit forsikringsselskab eller brandvæsenet for at hjælpe dig gennem skaden. Vi håber, at vores ekspertise og

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 84 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 05.08.2015 esoft systems TRADING UPDATE for perioden 01.01.2015-30.06.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 - Stigende omsætning på 17% YOY - Egenkapital tæt på 20 MDKK - Nyt IT system implementeret - M&A aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden!

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden! Rengøring af hjælpemidler - så er alt i orden! Spar tid, plads og penge på rengøring af hjælpemidler Lad SSG klare rengøringen af hjælpemidler. Så slipper du for besværet, sparer tid, plads og penge. Vores

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Rengøringsservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Rengøringsservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Rengøringsservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til rengøring Rengøringsservice Danmark er en dedikeret rengøringsvirksomhed

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse af akut skade giver merværdi Erfaringer viser, at manglende forberedelse og planlægning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Virksomheds- og kandidatprofil Bestyrelsesformand til Micmatic Aps

Virksomheds- og kandidatprofil Bestyrelsesformand til Micmatic Aps Overskrift Via ASNET Board s samarbejde med Spar Nord er der indgået aftale med Micmatic Aps om søgning af en bestyrelsesformand til virksomheden. er specialister i automation og el styringssystemer. Gennem

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Specialist i services til erhverv, industri og bolig

Specialist i services til erhverv, industri og bolig Specialist i services til erhverv, industri og bolig Renex Gruppen A/S er grundlagt i 1981, og udfører både specialiseret rengøring, kontraktrengøring og arbejdsmandsopgaver for bl.a.: Industri- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere