Årsberetning 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009/2010"

Transkript

1 Årsberetning 2009/2010

2 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere effektivt med høj kundetilfredshed. Målet er nået, og SSG er i dag den absolutte markedsleder inden for skadeservice og relaterede ydelser. Vi tror, at det er sket fordi vores motivation for vækst er kundeorienteret. Udover at styrke organisationen med endnu flere dygtige medarbejdere, arbejder vi konstant på at forbedre vores processer og kommunikation, såvel internt som eksternt, og har derved opnået store tids- og ressourcebesparelser til gavn for kunder, skadelidte og os selv. Efter en periode med ekspansion og strategiske investeringer står SSG i dag som en endnu stærkere virksomhed. Landets førende inden for skadeservice og med stigende aktiviteter i udlandet. Derudover har vi fået et solidt fodfæste på de nye forretningsområder, ejendomsservice og industriservice, hvor vi ser store vækstpotentialer. Med andre ord, en fantastisk platform til fortsat kundeorienteret udvikling. Det fortæller vi mere om i denne publikation, der giver et indblik i SSG som samarbejdspartner, de milepæle vi har nået i regnskabsåret og de fokusområder, vi fremadrettet arbejder videre med. Michael Nielsen Adm. direktør

3 SSG, også internationalt Vores komplette storskadekoncept fungerer nu i praksis med gennemprøvede metoder, effektive processer og ikke mindst kvalificerede medarbejdere til håndtering af dette særlige område. Konceptet, der også opererer internationalt under navnet SSG Damage Recovery, har givet os flere spændende opgaver udenfor landets grænser. Nordiske SSG centre Vi forventer øgede internationale aktiviteter, især på nærmarkederne, og har planer om at etablere SSG centre i Sverige og Norge inden udgangen af Vi har bl.a. ydet skadeservice på Færøerne, hvor en af verdens største trawlere fik sodskade på over 80% af skibet efter en omfattende brand. Et længere driftsstop ville være forretningskritisk. Hurtig og effektiv skadeservice var påkrævet, og derfor blev SSG valgt. En anden bemærkelsesværdig opgave var i Kuwait, hvor et stort mejeri blev omfattende skadet efter brand. Inden for kort tid lykkedes det SSG at etablere ledelse og styring af skadesudbedringen, der i perioder involverede mere end 100 lokale medarbejdere. En indsats vi fik stor ros for og som gjorde, at der blev reddet mange værdier og mejeriet hurtigt kunne genoptage drift og produktion. Efter en omfattende brand i et af Mellemøstens største mejerier, KDD, fik COWI til opgave at genetablere produktionsfaciliteterne. SSG blev tilkaldt, og blot 2 dage senere var minimering af følgeskader på det næsten kvm store anlæg i fuld gang. Uffe Jensen, Head of Department Industry i COWI: Jeg kendte SSG fra tidligere opgaver ved større brandskader i Danmark, hvilket gjorde igangsætningen let. De gik straks i gang, først med supervision via telefon, og et par dage efter med folk på stedet. Den fleksibilitet og manøvredygtighed var KDD ret imponerede over. SSG s styrke ligger i deres unikke knowhow og evne til at samarbejde. Herunder at organisere den lokale arbejdskraft, så tingene bliver løst korrekt og i den rigtige rækkefølge. KDD er lykkelige for, at de på grund af en hurtig og effektiv indsats fik reddet 80% af deres udstyr. Allerede efter 7 uger kunne de genstarte dele af produktionen, og undgik dermed tab af markedsandele.

4 Hoved- og nøgletal I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2009/2010, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling d. 25. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Aktivitet I 2009/2010 er SSG s markedspostition som markedsleder inden for skadeservice cementeret, og de nye forretningsområder, ejendomsservice og industriservice, er styrket yderligere. Væksten i omsætningen er et resultat af den ekspansive strategi som SSG indledte i Mio. kr Varesalg (xx) Vækst (%) 258 (44) 315 (22) (63) (44) 109 (58) /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår Indtjening Regnskabsår: 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Varesalg (mio. kr.) EBIT (mio. kr.) EBITDA (%) Michael Blønd Økonomidirektør Året som helhed var omskifteligt med et lavt aktivitetsniveau i vinteren 2009 og foråret I løbet af sommeren 2010 steg aktivitetsniveauet betydeligt, især inden for brand- og vandskader, hvor SSG i forbindelse med det store skybrud d. 14. august modtog og håndterede ca skader inden for en kort periode. SSG har haft en omsætningsvækst fra 257,7 mio. kr. i 08/09 til 315,1 mio. kr. i 09/10, svarende til en fremgang på 22%. Resultatet af den primære drift (EBIT) er realiseret med 12,2 mio. kr.,

5 hvilket svarer til en stigning på 151% i forhold til sidste års resultat af den primære drift, der endte på 4,8 mio. kr. Årets resultat før skat blev markant forbedret, da et underskud på -0,9 mio. kr. sidste år blev vendt til et overskud på 7,5 mio. kr. i 09/10. I for længelse af en lang periode med tilførsel af mange nye ansatte, arbejder SSG nu på at videreudvikle en strategisk stærk organisationsstruktur, herunder at øge den interne kompetenceog videndeling. Årets resultat som helhed er tilfredsstillende og påviser, at en stram økonomisk styring og gennemførelsen af en række omkostningstilpasninger, kombineret med en fastholdelse af den ekspansive strategi, der blev indledt i 2007, har haft en lønsom effekt. Antal Gns. antal ansatte Investering og kapacitet I regnskabsåret har SSG påbegyndt implementeringen af et nyt ressource-, planlægnings- og datafangst-system, der går under navnet Mobility (se omtale side 6). Fordelene ved Mobility er, at SSG fremover kan foretage datafangst af forbrug på de enkelte sager direkte på skadesstedet. Dette sikrer en endnu større nøjagtighed i registreringer og giver mulighed for en mere præcis rapportering til selskabets kunder. SSG har løbende foretaget investeringer i maskiner og udstyr, således at materiellet til stadighed lever op til virksomhedens position som markedsleder. I 09/10 har SSG bl.a. investeret et betydeligt beløb i nye affugtere. Denne investering viste sig at være yderst relevant i forbindelse med sensommerens store skybrud. I lighed med tidligere år blev der, som følge af den ekspansive vækst, også i år 09/10 bundet betydelige kapital i debitorer og igangværende arbejder. Ultimo året er pengebindingen ekstraordinært påvirket af det høje aktivitetsniveau, influeret af de mange skybrudssager fra august Mio. kr. 210 Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver /06 06/07 07/08 08/09 Regnskabsår 09/10 Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen af den nettorentebærende gæld steg fra 25,5% i 08/09 til 28,7% i 09/10. I årets løb har der været fokus på de processer, som kan bidrage til reduktion af pengebindingen i både debitorer og igangværende arbejder. Særligt det strategiske tiltag, Mobility, forventes at forbedre selskabets evne til hurtigere fakturering af sager. Der vil i de kommende år fortsat blive dedikeret betydeligt ledelsesmæssigt fokus på optimering af virksomhedens processer, med henblik på lønsomhed og nedbringelse af virksomhedens pengebinding i omsætningsaktiver Mio. kr Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 10 (57) 15 (44) 18 (22) 17 (26) 22 (29) /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår Antallet af medarbejdere har udviklet sig beskedent i regnskabsåret og slutter med et gennemsnitligt antal ansatte på /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår

6 Innovation og procesoptimering Det forpligter at være markedsleder. Det er et ansvar vi tager meget seriøst, og arbejder hele tiden på at sætte nye stan darder for branchen. Derfor er nogle af de vigtigste hjørnesten i vores forretningsudvikling innovation og procesoptimering. Mobility, unik metode til datafangst SSG udnytter de nyeste trådløse teknologier og har udviklet Mobility. Løsningen, der består af en lille pc med touch screen, er implementeret i vores vognpark og medfører en tidlig datafangst, der bl.a. omfatter beskrivelse af skaden, dens omfang samt hvilke aktiviteter som er gennemført med tilhørende forbrug og omkostninger. At registreringen kan udføres direkte på skadestedet betyder, at datafangsten bliver mere præcis og valid, at der spares ressourcer og oplysningerne hurtigere kan tilgå kunderne. Mobility giver en enestående mulighed for at udvikle et endnu tættere og bedre samarbejde med vores kunder, hvor der skabes øget overblik, hurtigere processer og billigere løsninger. Udviklingen af Mobility fortsætter og baseres på kunders behov. Fx kunne vi ved skybruddet i sensommeren 2010 konstatere, at en mere præcis screening af den samlede opgave med tilhørende prisoverslag, allerede ved første besøg på skadestedet, kunne forbedre planlægningen mellem kunderne og SSG. Det ville også give en bedre kommunikation til skadelidte, og gøre forsikringsselskabet i stand til at foretage en tidligere og mere præcis skadehensættelse. SIGMA, hurtige og præcise tilbud Som led i vores konstante optimering af processer, der kan spare tid og ressourcer for os og vores kunder, indføres kalkulationssystemet SIGMA. Et system der, ud fra aftalte delenhedspriser og databaser, gør os i stand til at afgive tilbud hurtigere og mere præcis. Udover at reducere de mange interne administrative omkostninger, der typisk er forbundet med tilbud, registrering samt kontrol af fakturagrundlag, vil systemet give vores kunder den fordel, at tilbud modtages i en tidlig fase og er baseret på allerede aftalte forudsætninger og prisrammer. Basware, effektiv fakturahåndtering Procesoptimering og ressourcebesparelse indebærer også forenkling. Hos SSG arbejder vi intensivt på at gøre de tunge processer, der følger med en skade, så simple og smidige som muligt. Vi har derfor i år indført Basware, et system til elektronisk fakturahåndtering, som sætter os i stand til en langt hurtigere behandling af indkomne fakturaer. I første halvår af 2011 forventer vi at lancere en opgraderet version af Mobility, hvor netop disse funktioner er inkluderet. Herunder operationelle moduler for taksatorer og håndværkere med særlige oversigter, rapporter og statistikker mv. Hos SSG har jeg én fast kontaktperson, der står for mine sager og kender mig og mine ønsker. Det sparer tid, gør processen hurtig og gør samarbejdet personligt og nært, selv om SSG er en større virksomhed. Netop SSG s processer og størrelse er klare fordele. De kan håndtere alle skadetyper, også ved spidsbelastning. Når der fx er tøbrud med mange skader på én gang, står de fleste mindre skadeservice-firmaer af. SSG derimod når hele vejen rundt på kort tid og løser opgaverne med stor grundighed. Alka Forsikring, Bygningstaksator Henrik Wennberg

7

8 Skadeservice SSG er i dag markedsleder inden for skadeservice. Det er en position vi har opnået ved at kombinere mennesker, der har stor faglig viden og erfaring, med rationelle processer og innovative systemer. Når skaden er sket, gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Det har været, og vil altid være, et af vores vigtigste mål at være markedets bedste til at opfylde disse krav. En af forudsætningerne er den geografiske nærhed. Vores organisatoriske set-up, med strategisk placerede centre i hele landet, giver den nødvendige handlekraft og fleksibilitet, uagtet skadetype, -sted og -omfang. Derudover har vi i år haft fokus på at udvikle og implementere nye løsninger, der understøtter hurtigere processer og sparer ressourcer. Med disse tiltag håber vi, at det bliver endnu lettere og endnu mere attraktivt at samarbejde med SSG. Med øget effektivitet kan vi redde flere værdier, minimere følgeskader, nedbringe totalomkostningerne for vores kunder, bidrage til at skadelidte får færre gener og deraf medvirke til en højere kundetilfredshed. Vi vil fortsat arbejde på at styrke vores førerposition inden for skadeservice. Det gælder alle skadetyper. Brand- og sodskader, vandskader, fugt og skimmel, stormskader, hærværks- og indbrudsskader samt forureningsskader. Udviklingen skal ske gennem flere kundeorienterede koncepter, og ved at udvide og forfine vores kompetencer og ydelser til at omfatte flere relaterede services, der ligger udover traditionel skadeservice. Mangeskader og storskader Skadeservice i forbindelse med mangeskader og storskader kræver helt særlige forudsætninger. Et stort beredskab af mennesker der hurtigt kan rykke ud. Dedikerede medarbejdere med særlige kompetencer og indstilling, da håndtering af større skader kræver vedvarende fokus og effektivitet. Et omfattende arsenal af materiel og udstyr, og sidst men ikke mindst, gennemprøvede og effektive processer. SSG har i år investeret betydelige ressourcer i at geare virksomheden til at kunne håndtere dette område, såvel lokalt som internationalt. Det viste allerede sin store værdi ved nogle af årets internationale opgaver og ved skybruddet, der ramte Danmark i august. Her lykkedes det SSG at besigtige og fiksere skader inden for 6 dage. Selv om det nok føltes som en evighed for de skadelidte, der var sidst i rækken, var det, så vidt vi ved, intet mindre end en Danmarksrekord i håndtering af mangeskader. I de efterfølgende faser stillede SSG op med de nødvendige ressourcer og ydede effektiv skadeservice uden unødige forsinkelser. Som afslutning på skybruddet, og efter nedtagning af affugtere, gennemførte SSG en kvalitetskontrol af alle sager. Her kunne vi med tilfredshed konstatere, at der på trods af det store pres generelt var leveret i høj standard. Vi har, sammen med vores kunder, identificeret en række forbedringsmuligheder. Det arbejdes der nu videre med, så vi sammen står endnu bedre rustet næste gang en mangeskade situation indtræder. SSG har, gennem et årelangt samarbejde med Tryg, et godt kendskab til vores værdier. Det sætter dem i stand til at repræsentere os på bedste vis ude hos kunderne. Hvis SSG fx er fremme på skadestedet før os, kan de tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd. Det giver fordele for både os og skadelidte. De er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os og kender vores forretningsgange. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Kort sagt leverer SSG et godt slutprodukt, hvilket betyder, at vi altid kan stå inde for arbejdet. Tryg Forsikring, Taksator Ian Price Som kunde hos SSG oplever jeg rigtig god service og høj kvalitet. Det gælder ikke kun i relation til mig, men også i forhold til de skadelidte. SSG s ansatte kan begå sig hos alle vores kunder. De er klædt ordentlig på, opfører sig professionelt, udviser empati og er gode til at fortælle hvad der skal ske, så kunderne er trygge. De overholder aftaler og priser, rykker hurtigt ud og leverer varen. Jeg kan altid stole på deres rapporteringer og det gør, at jeg kan sende SSG ud alene. Alka Forsikring, Bygningstaksator René Andersen

9

10 Ejendomsservice Ejendomsservice blev etableret i foråret 2010 og er SSG s nyeste forretningsområde. Det er en naturlig udvikling for os, da vi med baggrund i skadeservice allerede har stor ekspertise i vedligeholdelse af bygningsaktiver samt hvordan omkostningstunge skader forebygges og minimeres. Derudover kan mange af vores eksisterende processer og systemer anvendes direkte. Det gælder fx SSG Online, en webportal, der giver vores kunder et godt overblik over aftaler, opgavestatus, ressourceforbrug og billeddokumentation. Den ideelle servicepartner SSG ønsker at være den ideelle servicepartner til bolig- og ejendomsselskaber, erhvervslivet og kommuner. At være en one point of contact, hvor der kan trækkes på mange forskellige specialister og ydelser inden for ejendomsservice. Eksempelvis: Snerydning og glatførebekæmpelse Gartnerservice Facade- og graffitirens Ventilations- og skaktrens Varmemester- og viceværtservice Et spirende forretningsområde Vi har på relativ kort tid opbygget en særdeles kompetent organisation, der allerede betjener en række gode mindre og større kunder, hovedsagelig på Sjælland. I andre dele af landet har vi bl.a. assisteret ved snerydning af bygningstage. Vi anvender primært SSG til døgnvagt og skadeservice. For os er konstruktiv dialog, valid rapportering og nem adminstration vigtige dele af et samarbejde. Disse kriterier lever SSG generelt op til, og de gange vi har ønsket forbedringer, har de været meget lydhøre og villige til at implementere nødvendige ændringer. Samarbejdet er godt og jeg vil især fremhæve vores faste kontaktperson på vagtdelen, der giver os hurtige tilbagemeldinger og får tingene til at ske. Jeudan Servicepartner, Afdelingschef Ole W. Hansen De næste år sættes der fokus på fortsat udvikling af forretningsområdet. Herunder en løbende vurdering af om en egentlig landsdækkende organisation for ejendomsservice skal etableres. Tidligere brugte vi mindre firmaer til graffitirens. Men efter at SSG løste et par opgaver for os til UG, blev de valgt som hovedleverandør. SSG s størrelse gør, at reaktionstiden er meget hurtig. Det er vigtigt, da det mindsker følgeskaderne og gør vores ejendomme præsentable. Det er også et plus, at vi kan følge sagsforløb på SSG Online, og får nødvendig billeddokumentation til anmeldelser. Jeg opfatter SSG som en professionel virksomhed, der har setup et og processerne på plads. DONG Energy, Teknisk kundesupport, Arne Otte

11

12 Industriservice Ligesom ejendomsservice er en naturlig udvidelse af SSG s ydelser, er industriservice en selvskreven del af vores nye forretningsgrundlag. Også her kan vi udnytte vores baggrund og allerede eksisterende processer og systemer. Aktiviteterne under industriservice blev søsat i 2008 og er i år intensiveret betydeligt. Forretningsområdet er i dag landsdækkende, og vi er glade for den stærke markedsposition vi har opnået og den solide kundeplatform, der allerede er skabt. Den rette samarbejdspartner De driftsansvarlige hos vores kunder har mange slags udfordringer i hverdagen. SSG ønsker at være den samarbejdspartner, der dels kan sikre en systematisk vedligeholdelse af faciliteter og produktionsmiljøer, og dels kan hjælpe med uforudsete små og store hændelser, der kræver akut handling og udbedring. Med andre ord handler et samarbejde med SSG om at spare tid og ressourcer samt at opnå en lettere hverdag med større tryghed. Vores ydelser, der løbende udvides, omfatter bl.a.: Rengøring af produktionsfaciliteter og -udstyr Tøris- og lavablæsning Tank- og silorens Facade- og graffitirens Højderengøring Ventilations- og skaktrens Markedsleder inden for få år Industriservice bliver et af de områder, vi prioriterer højst i den kommende tid, da det i særlig grad understøtter vores strategi om øget kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Kompetencerne under skadeservice og industriservice er nært beslægtede samt gør ressourcedeling og -udjævning muligt. Når der fx opstår mangeskader kan vi, i stedet for at hyre uerfarne vikarer, trække på kvalificeret mandskab fra industriservice. Ligesom vi ved spidsbelastninger i industriservice kan trække på værdifulde kapaciteter fra skadeservice. Vi tror på, at SSG har et stort vækstpotentiale i denne niche og vil arbejde målrettet på også at blive markedsleder på dette segment inden for få år.

13

14 Dygtige medarbejdere, en stor del af successen Effektive processer og innovative værktøjer gør det ikke alene. Derfor er vi glade for at have så mange medarbejdere, der er blandt de dygtigste inden for deres fagområde. 300 medarbejdere, der formår at bruge deres viden og erfaring til gavn for kunder og kolleger, og samtidig har den rette indstilling til hvordan høj kundetilfredshed opnås. Skadelidte kan være i en meget svær situation. Vi er stolte af, at vores medarbejdere både kan udvise empati og er indstillet på ekstraordinære indsatser for at redde flest mulige værdier og for at skadelidte familier hurtigst muligt kan få en normal hverdag. En dedikation der altid fastholdes, også i pressede perioder med skybrud og anden spidsbelastning. Derfor er SSG s medarbejdere en meget stor del af successen. Bestyrelse og direktion* i SSG Fra venstre Sonny H. Nielsen (fmd., Adm. dir. Eltel Networks), John R. Frederiksen (Direktør Fortunen A/S), Arne Pedersen (Adm. dir. Biblioteksmedier as), Michael Nielsen* (Adm. dir. SSG A/S), Peter Lindegaard (næstfmd., Adm. dir. Lokal Forsikring GS), Anders Kristensen* (Direktør SSG A/S), Michael Blønd* (Økonomi direktør SSG A/S).

15 Organisation og forretningsområder Adm. direktør Michael Nielsen Salg/forretningsudvikling Michael Nielsen/Kurt Hove Back office Michael Blønd Region øst Anders Kristensen Region vest Torben Madsen Beredskab Herlev Bjørn Hansen Næstved Lars Nielsen Odense Per Henriksen Åbenrå Per Henriksen Fugt/Skimmel Herlev Henning Pihl Mortensen Holbæk Lars Nielsen Aulum John Kristensen Esbjerg John Kristensen Ejendomsdrift Herlev Flemming W. Madsen Århus Michael Østergaard Vejle Torben Madsen Ålborg Axel Rasmussen

16 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Amagerbanken Grundlagt år 1993 SSG, Herlev Knapholm Herlev SSG, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG, Næstved Smedevænget Næstved SSG, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG, Vejle Englandsvej Vejle SSG, Århus Bjarkevej Galten SSG, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG, Aulum Industrivej Nord Aulum SSG, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG, Rønne Østergade Rønne Døgnvagt