Årsberetning 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009/2010"

Transkript

1 Årsberetning 2009/2010

2 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere effektivt med høj kundetilfredshed. Målet er nået, og SSG er i dag den absolutte markedsleder inden for skadeservice og relaterede ydelser. Vi tror, at det er sket fordi vores motivation for vækst er kundeorienteret. Udover at styrke organisationen med endnu flere dygtige medarbejdere, arbejder vi konstant på at forbedre vores processer og kommunikation, såvel internt som eksternt, og har derved opnået store tids- og ressourcebesparelser til gavn for kunder, skadelidte og os selv. Efter en periode med ekspansion og strategiske investeringer står SSG i dag som en endnu stærkere virksomhed. Landets førende inden for skadeservice og med stigende aktiviteter i udlandet. Derudover har vi fået et solidt fodfæste på de nye forretningsområder, ejendomsservice og industriservice, hvor vi ser store vækstpotentialer. Med andre ord, en fantastisk platform til fortsat kundeorienteret udvikling. Det fortæller vi mere om i denne publikation, der giver et indblik i SSG som samarbejdspartner, de milepæle vi har nået i regnskabsåret og de fokusområder, vi fremadrettet arbejder videre med. Michael Nielsen Adm. direktør

3 SSG, også internationalt Vores komplette storskadekoncept fungerer nu i praksis med gennemprøvede metoder, effektive processer og ikke mindst kvalificerede medarbejdere til håndtering af dette særlige område. Konceptet, der også opererer internationalt under navnet SSG Damage Recovery, har givet os flere spændende opgaver udenfor landets grænser. Nordiske SSG centre Vi forventer øgede internationale aktiviteter, især på nærmarkederne, og har planer om at etablere SSG centre i Sverige og Norge inden udgangen af Vi har bl.a. ydet skadeservice på Færøerne, hvor en af verdens største trawlere fik sodskade på over 80% af skibet efter en omfattende brand. Et længere driftsstop ville være forretningskritisk. Hurtig og effektiv skadeservice var påkrævet, og derfor blev SSG valgt. En anden bemærkelsesværdig opgave var i Kuwait, hvor et stort mejeri blev omfattende skadet efter brand. Inden for kort tid lykkedes det SSG at etablere ledelse og styring af skadesudbedringen, der i perioder involverede mere end 100 lokale medarbejdere. En indsats vi fik stor ros for og som gjorde, at der blev reddet mange værdier og mejeriet hurtigt kunne genoptage drift og produktion. Efter en omfattende brand i et af Mellemøstens største mejerier, KDD, fik COWI til opgave at genetablere produktionsfaciliteterne. SSG blev tilkaldt, og blot 2 dage senere var minimering af følgeskader på det næsten kvm store anlæg i fuld gang. Uffe Jensen, Head of Department Industry i COWI: Jeg kendte SSG fra tidligere opgaver ved større brandskader i Danmark, hvilket gjorde igangsætningen let. De gik straks i gang, først med supervision via telefon, og et par dage efter med folk på stedet. Den fleksibilitet og manøvredygtighed var KDD ret imponerede over. SSG s styrke ligger i deres unikke knowhow og evne til at samarbejde. Herunder at organisere den lokale arbejdskraft, så tingene bliver løst korrekt og i den rigtige rækkefølge. KDD er lykkelige for, at de på grund af en hurtig og effektiv indsats fik reddet 80% af deres udstyr. Allerede efter 7 uger kunne de genstarte dele af produktionen, og undgik dermed tab af markedsandele.

4 Hoved- og nøgletal I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2009/2010, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling d. 25. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Aktivitet I 2009/2010 er SSG s markedspostition som markedsleder inden for skadeservice cementeret, og de nye forretningsområder, ejendomsservice og industriservice, er styrket yderligere. Væksten i omsætningen er et resultat af den ekspansive strategi som SSG indledte i Mio. kr Varesalg (xx) Vækst (%) 258 (44) 315 (22) (63) (44) 109 (58) /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår Indtjening Regnskabsår: 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Varesalg (mio. kr.) EBIT (mio. kr.) EBITDA (%) Michael Blønd Økonomidirektør Året som helhed var omskifteligt med et lavt aktivitetsniveau i vinteren 2009 og foråret I løbet af sommeren 2010 steg aktivitetsniveauet betydeligt, især inden for brand- og vandskader, hvor SSG i forbindelse med det store skybrud d. 14. august modtog og håndterede ca skader inden for en kort periode. SSG har haft en omsætningsvækst fra 257,7 mio. kr. i 08/09 til 315,1 mio. kr. i 09/10, svarende til en fremgang på 22%. Resultatet af den primære drift (EBIT) er realiseret med 12,2 mio. kr.,

5 hvilket svarer til en stigning på 151% i forhold til sidste års resultat af den primære drift, der endte på 4,8 mio. kr. Årets resultat før skat blev markant forbedret, da et underskud på -0,9 mio. kr. sidste år blev vendt til et overskud på 7,5 mio. kr. i 09/10. I for længelse af en lang periode med tilførsel af mange nye ansatte, arbejder SSG nu på at videreudvikle en strategisk stærk organisationsstruktur, herunder at øge den interne kompetenceog videndeling. Årets resultat som helhed er tilfredsstillende og påviser, at en stram økonomisk styring og gennemførelsen af en række omkostningstilpasninger, kombineret med en fastholdelse af den ekspansive strategi, der blev indledt i 2007, har haft en lønsom effekt. Antal Gns. antal ansatte Investering og kapacitet I regnskabsåret har SSG påbegyndt implementeringen af et nyt ressource-, planlægnings- og datafangst-system, der går under navnet Mobility (se omtale side 6). Fordelene ved Mobility er, at SSG fremover kan foretage datafangst af forbrug på de enkelte sager direkte på skadesstedet. Dette sikrer en endnu større nøjagtighed i registreringer og giver mulighed for en mere præcis rapportering til selskabets kunder. SSG har løbende foretaget investeringer i maskiner og udstyr, således at materiellet til stadighed lever op til virksomhedens position som markedsleder. I 09/10 har SSG bl.a. investeret et betydeligt beløb i nye affugtere. Denne investering viste sig at være yderst relevant i forbindelse med sensommerens store skybrud. I lighed med tidligere år blev der, som følge af den ekspansive vækst, også i år 09/10 bundet betydelige kapital i debitorer og igangværende arbejder. Ultimo året er pengebindingen ekstraordinært påvirket af det høje aktivitetsniveau, influeret af de mange skybrudssager fra august Mio. kr. 210 Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver /06 06/07 07/08 08/09 Regnskabsår 09/10 Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen af den nettorentebærende gæld steg fra 25,5% i 08/09 til 28,7% i 09/10. I årets løb har der været fokus på de processer, som kan bidrage til reduktion af pengebindingen i både debitorer og igangværende arbejder. Særligt det strategiske tiltag, Mobility, forventes at forbedre selskabets evne til hurtigere fakturering af sager. Der vil i de kommende år fortsat blive dedikeret betydeligt ledelsesmæssigt fokus på optimering af virksomhedens processer, med henblik på lønsomhed og nedbringelse af virksomhedens pengebinding i omsætningsaktiver Mio. kr Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 10 (57) 15 (44) 18 (22) 17 (26) 22 (29) /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår Antallet af medarbejdere har udviklet sig beskedent i regnskabsåret og slutter med et gennemsnitligt antal ansatte på /06 06/07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår

6 Innovation og procesoptimering Det forpligter at være markedsleder. Det er et ansvar vi tager meget seriøst, og arbejder hele tiden på at sætte nye stan darder for branchen. Derfor er nogle af de vigtigste hjørnesten i vores forretningsudvikling innovation og procesoptimering. Mobility, unik metode til datafangst SSG udnytter de nyeste trådløse teknologier og har udviklet Mobility. Løsningen, der består af en lille pc med touch screen, er implementeret i vores vognpark og medfører en tidlig datafangst, der bl.a. omfatter beskrivelse af skaden, dens omfang samt hvilke aktiviteter som er gennemført med tilhørende forbrug og omkostninger. At registreringen kan udføres direkte på skadestedet betyder, at datafangsten bliver mere præcis og valid, at der spares ressourcer og oplysningerne hurtigere kan tilgå kunderne. Mobility giver en enestående mulighed for at udvikle et endnu tættere og bedre samarbejde med vores kunder, hvor der skabes øget overblik, hurtigere processer og billigere løsninger. Udviklingen af Mobility fortsætter og baseres på kunders behov. Fx kunne vi ved skybruddet i sensommeren 2010 konstatere, at en mere præcis screening af den samlede opgave med tilhørende prisoverslag, allerede ved første besøg på skadestedet, kunne forbedre planlægningen mellem kunderne og SSG. Det ville også give en bedre kommunikation til skadelidte, og gøre forsikringsselskabet i stand til at foretage en tidligere og mere præcis skadehensættelse. SIGMA, hurtige og præcise tilbud Som led i vores konstante optimering af processer, der kan spare tid og ressourcer for os og vores kunder, indføres kalkulationssystemet SIGMA. Et system der, ud fra aftalte delenhedspriser og databaser, gør os i stand til at afgive tilbud hurtigere og mere præcis. Udover at reducere de mange interne administrative omkostninger, der typisk er forbundet med tilbud, registrering samt kontrol af fakturagrundlag, vil systemet give vores kunder den fordel, at tilbud modtages i en tidlig fase og er baseret på allerede aftalte forudsætninger og prisrammer. Basware, effektiv fakturahåndtering Procesoptimering og ressourcebesparelse indebærer også forenkling. Hos SSG arbejder vi intensivt på at gøre de tunge processer, der følger med en skade, så simple og smidige som muligt. Vi har derfor i år indført Basware, et system til elektronisk fakturahåndtering, som sætter os i stand til en langt hurtigere behandling af indkomne fakturaer. I første halvår af 2011 forventer vi at lancere en opgraderet version af Mobility, hvor netop disse funktioner er inkluderet. Herunder operationelle moduler for taksatorer og håndværkere med særlige oversigter, rapporter og statistikker mv. Hos SSG har jeg én fast kontaktperson, der står for mine sager og kender mig og mine ønsker. Det sparer tid, gør processen hurtig og gør samarbejdet personligt og nært, selv om SSG er en større virksomhed. Netop SSG s processer og størrelse er klare fordele. De kan håndtere alle skadetyper, også ved spidsbelastning. Når der fx er tøbrud med mange skader på én gang, står de fleste mindre skadeservice-firmaer af. SSG derimod når hele vejen rundt på kort tid og løser opgaverne med stor grundighed. Alka Forsikring, Bygningstaksator Henrik Wennberg

7

8 Skadeservice SSG er i dag markedsleder inden for skadeservice. Det er en position vi har opnået ved at kombinere mennesker, der har stor faglig viden og erfaring, med rationelle processer og innovative systemer. Når skaden er sket, gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Det har været, og vil altid være, et af vores vigtigste mål at være markedets bedste til at opfylde disse krav. En af forudsætningerne er den geografiske nærhed. Vores organisatoriske set-up, med strategisk placerede centre i hele landet, giver den nødvendige handlekraft og fleksibilitet, uagtet skadetype, -sted og -omfang. Derudover har vi i år haft fokus på at udvikle og implementere nye løsninger, der understøtter hurtigere processer og sparer ressourcer. Med disse tiltag håber vi, at det bliver endnu lettere og endnu mere attraktivt at samarbejde med SSG. Med øget effektivitet kan vi redde flere værdier, minimere følgeskader, nedbringe totalomkostningerne for vores kunder, bidrage til at skadelidte får færre gener og deraf medvirke til en højere kundetilfredshed. Vi vil fortsat arbejde på at styrke vores førerposition inden for skadeservice. Det gælder alle skadetyper. Brand- og sodskader, vandskader, fugt og skimmel, stormskader, hærværks- og indbrudsskader samt forureningsskader. Udviklingen skal ske gennem flere kundeorienterede koncepter, og ved at udvide og forfine vores kompetencer og ydelser til at omfatte flere relaterede services, der ligger udover traditionel skadeservice. Mangeskader og storskader Skadeservice i forbindelse med mangeskader og storskader kræver helt særlige forudsætninger. Et stort beredskab af mennesker der hurtigt kan rykke ud. Dedikerede medarbejdere med særlige kompetencer og indstilling, da håndtering af større skader kræver vedvarende fokus og effektivitet. Et omfattende arsenal af materiel og udstyr, og sidst men ikke mindst, gennemprøvede og effektive processer. SSG har i år investeret betydelige ressourcer i at geare virksomheden til at kunne håndtere dette område, såvel lokalt som internationalt. Det viste allerede sin store værdi ved nogle af årets internationale opgaver og ved skybruddet, der ramte Danmark i august. Her lykkedes det SSG at besigtige og fiksere skader inden for 6 dage. Selv om det nok føltes som en evighed for de skadelidte, der var sidst i rækken, var det, så vidt vi ved, intet mindre end en Danmarksrekord i håndtering af mangeskader. I de efterfølgende faser stillede SSG op med de nødvendige ressourcer og ydede effektiv skadeservice uden unødige forsinkelser. Som afslutning på skybruddet, og efter nedtagning af affugtere, gennemførte SSG en kvalitetskontrol af alle sager. Her kunne vi med tilfredshed konstatere, at der på trods af det store pres generelt var leveret i høj standard. Vi har, sammen med vores kunder, identificeret en række forbedringsmuligheder. Det arbejdes der nu videre med, så vi sammen står endnu bedre rustet næste gang en mangeskade situation indtræder. SSG har, gennem et årelangt samarbejde med Tryg, et godt kendskab til vores værdier. Det sætter dem i stand til at repræsentere os på bedste vis ude hos kunderne. Hvis SSG fx er fremme på skadestedet før os, kan de tage initiativer på egen hånd, da vi ved, det gøres i vores ånd. Det giver fordele for både os og skadelidte. De er også gode til at give os følelsen af særbehandling. Vi har faste kontaktpersoner, som er dedikeret til os og kender vores forretningsgange. Det gør, at vi ikke skal forklare os fra gang til gang. Kort sagt leverer SSG et godt slutprodukt, hvilket betyder, at vi altid kan stå inde for arbejdet. Tryg Forsikring, Taksator Ian Price Som kunde hos SSG oplever jeg rigtig god service og høj kvalitet. Det gælder ikke kun i relation til mig, men også i forhold til de skadelidte. SSG s ansatte kan begå sig hos alle vores kunder. De er klædt ordentlig på, opfører sig professionelt, udviser empati og er gode til at fortælle hvad der skal ske, så kunderne er trygge. De overholder aftaler og priser, rykker hurtigt ud og leverer varen. Jeg kan altid stole på deres rapporteringer og det gør, at jeg kan sende SSG ud alene. Alka Forsikring, Bygningstaksator René Andersen

9

10 Ejendomsservice Ejendomsservice blev etableret i foråret 2010 og er SSG s nyeste forretningsområde. Det er en naturlig udvikling for os, da vi med baggrund i skadeservice allerede har stor ekspertise i vedligeholdelse af bygningsaktiver samt hvordan omkostningstunge skader forebygges og minimeres. Derudover kan mange af vores eksisterende processer og systemer anvendes direkte. Det gælder fx SSG Online, en webportal, der giver vores kunder et godt overblik over aftaler, opgavestatus, ressourceforbrug og billeddokumentation. Den ideelle servicepartner SSG ønsker at være den ideelle servicepartner til bolig- og ejendomsselskaber, erhvervslivet og kommuner. At være en one point of contact, hvor der kan trækkes på mange forskellige specialister og ydelser inden for ejendomsservice. Eksempelvis: Snerydning og glatførebekæmpelse Gartnerservice Facade- og graffitirens Ventilations- og skaktrens Varmemester- og viceværtservice Et spirende forretningsområde Vi har på relativ kort tid opbygget en særdeles kompetent organisation, der allerede betjener en række gode mindre og større kunder, hovedsagelig på Sjælland. I andre dele af landet har vi bl.a. assisteret ved snerydning af bygningstage. Vi anvender primært SSG til døgnvagt og skadeservice. For os er konstruktiv dialog, valid rapportering og nem adminstration vigtige dele af et samarbejde. Disse kriterier lever SSG generelt op til, og de gange vi har ønsket forbedringer, har de været meget lydhøre og villige til at implementere nødvendige ændringer. Samarbejdet er godt og jeg vil især fremhæve vores faste kontaktperson på vagtdelen, der giver os hurtige tilbagemeldinger og får tingene til at ske. Jeudan Servicepartner, Afdelingschef Ole W. Hansen De næste år sættes der fokus på fortsat udvikling af forretningsområdet. Herunder en løbende vurdering af om en egentlig landsdækkende organisation for ejendomsservice skal etableres. Tidligere brugte vi mindre firmaer til graffitirens. Men efter at SSG løste et par opgaver for os til UG, blev de valgt som hovedleverandør. SSG s størrelse gør, at reaktionstiden er meget hurtig. Det er vigtigt, da det mindsker følgeskaderne og gør vores ejendomme præsentable. Det er også et plus, at vi kan følge sagsforløb på SSG Online, og får nødvendig billeddokumentation til anmeldelser. Jeg opfatter SSG som en professionel virksomhed, der har setup et og processerne på plads. DONG Energy, Teknisk kundesupport, Arne Otte

11

12 Industriservice Ligesom ejendomsservice er en naturlig udvidelse af SSG s ydelser, er industriservice en selvskreven del af vores nye forretningsgrundlag. Også her kan vi udnytte vores baggrund og allerede eksisterende processer og systemer. Aktiviteterne under industriservice blev søsat i 2008 og er i år intensiveret betydeligt. Forretningsområdet er i dag landsdækkende, og vi er glade for den stærke markedsposition vi har opnået og den solide kundeplatform, der allerede er skabt. Den rette samarbejdspartner De driftsansvarlige hos vores kunder har mange slags udfordringer i hverdagen. SSG ønsker at være den samarbejdspartner, der dels kan sikre en systematisk vedligeholdelse af faciliteter og produktionsmiljøer, og dels kan hjælpe med uforudsete små og store hændelser, der kræver akut handling og udbedring. Med andre ord handler et samarbejde med SSG om at spare tid og ressourcer samt at opnå en lettere hverdag med større tryghed. Vores ydelser, der løbende udvides, omfatter bl.a.: Rengøring af produktionsfaciliteter og -udstyr Tøris- og lavablæsning Tank- og silorens Facade- og graffitirens Højderengøring Ventilations- og skaktrens Markedsleder inden for få år Industriservice bliver et af de områder, vi prioriterer højst i den kommende tid, da det i særlig grad understøtter vores strategi om øget kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Kompetencerne under skadeservice og industriservice er nært beslægtede samt gør ressourcedeling og -udjævning muligt. Når der fx opstår mangeskader kan vi, i stedet for at hyre uerfarne vikarer, trække på kvalificeret mandskab fra industriservice. Ligesom vi ved spidsbelastninger i industriservice kan trække på værdifulde kapaciteter fra skadeservice. Vi tror på, at SSG har et stort vækstpotentiale i denne niche og vil arbejde målrettet på også at blive markedsleder på dette segment inden for få år.

13

14 Dygtige medarbejdere, en stor del af successen Effektive processer og innovative værktøjer gør det ikke alene. Derfor er vi glade for at have så mange medarbejdere, der er blandt de dygtigste inden for deres fagområde. 300 medarbejdere, der formår at bruge deres viden og erfaring til gavn for kunder og kolleger, og samtidig har den rette indstilling til hvordan høj kundetilfredshed opnås. Skadelidte kan være i en meget svær situation. Vi er stolte af, at vores medarbejdere både kan udvise empati og er indstillet på ekstraordinære indsatser for at redde flest mulige værdier og for at skadelidte familier hurtigst muligt kan få en normal hverdag. En dedikation der altid fastholdes, også i pressede perioder med skybrud og anden spidsbelastning. Derfor er SSG s medarbejdere en meget stor del af successen. Bestyrelse og direktion* i SSG Fra venstre Sonny H. Nielsen (fmd., Adm. dir. Eltel Networks), John R. Frederiksen (Direktør Fortunen A/S), Arne Pedersen (Adm. dir. Biblioteksmedier as), Michael Nielsen* (Adm. dir. SSG A/S), Peter Lindegaard (næstfmd., Adm. dir. Lokal Forsikring GS), Anders Kristensen* (Direktør SSG A/S), Michael Blønd* (Økonomi direktør SSG A/S).

15 Organisation og forretningsområder Adm. direktør Michael Nielsen Salg/forretningsudvikling Michael Nielsen/Kurt Hove Back office Michael Blønd Region øst Anders Kristensen Region vest Torben Madsen Beredskab Herlev Bjørn Hansen Næstved Lars Nielsen Odense Per Henriksen Åbenrå Per Henriksen Fugt/Skimmel Herlev Henning Pihl Mortensen Holbæk Lars Nielsen Aulum John Kristensen Esbjerg John Kristensen Ejendomsdrift Herlev Flemming W. Madsen Århus Michael Østergaard Vejle Torben Madsen Ålborg Axel Rasmussen

16 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Amagerbanken Grundlagt år 1993 SSG, Herlev Knapholm Herlev SSG, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG, Næstved Smedevænget Næstved SSG, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG, Vejle Englandsvej Vejle SSG, Århus Bjarkevej Galten SSG, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG, Aulum Industrivej Nord Aulum SSG, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG, Rønne Østergade Rønne Døgnvagt

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 [ SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse ] og udbedring af skader på bygninger og løsøre. 2 3 SSG fortsætter udviklingen 2011 blev et spændende, udfordrende og lærerigt

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer er Enemærke & Petersen s univers specielt tilpasset boligforeninger. Boligforeninger, som har brug for en solid håndværksvirksomhed,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Den eksterne marketingafdeling

Den eksterne marketingafdeling Om os Den eksterne marketingafdeling External Marketing er en ny måde at tænke marketing. En effektiv genvej til at etablere eller fuldende sin marketingfunktion for opnåelse af absolut fleksibilitet,

Læs mere