PsykiatriNyt. Indhold. Januar Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 Forskning i menneskets bevidsthed Dansk psykiatrisk grundforskning vækker international opmærksomhed...side 3 DSR hædrer psykiatrisk sygeplejerske Med hovedet langt over busken...side 5 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Region Hovedstadens Psykiatri, Daybuilder Redaktionen kan kontaktes på eller Ny kampagne skal forhindre overgreb på børn Psykiatere kan forebygge pædofile overgreb...side 7 PS Kort Nyt...Side 9 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Psykiatrien skal spejle samfundet Direktør Martin Lund Foto: Phillip Drago Jørgensen Alle borgere, der kommer til os for at få hjælp i en svær periode i deres liv, har ret til at blive mødt med fordomsfri professionalisme og medmenneskelighed. Årets første udgave af PsykiatriNyt giver et kig ind i et par af de mange områder, vi forsker, behandler, plejer og forebygger indenfor, i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi får et billede af et speciale, der skal rumme og hjælpe patienter med mange og meget forskellige udfordringer. Vi får også et billede af et psykiatrisk hospital, der går til opgaven med engagement, professionalisme og medmenneskelighed, som høster både national og international hæder, og som tør gå tabuerne midt imod for at hjælpe alle med behov. Sidste år tiltrådte tre forskere i Region Hovedstadens Psykiatri professorater inden for hhv. børne- og ungdomspsykiatri, biologisk psykiatri og psykiatrisk genetik. Nu er en anden af vores professorer, Josef Parnas, blevet internationalt hædret for sin grundforskning i subjektet - altså menneskets bevidsthed og dets sammenhæng med udviklingen af psykisk sygdom. En tilgang til psykisk sygdom og psykiatri, som supplerer de biologiske, genetiske og sociale perspektiver på, hvordan vi mennesker sommetider udvikler psykisk sygdom. Der er også hæder til psykiatrisk sygepleje. Projektsygeplejerske Marianne Østerskov fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri har modtaget DSRs sygeplejerskepris 2012 for sin indsats over for patienter med anden kulturel baggrund end dansk. En patientgruppe, der har brug for behandling og pleje, der tager højde for en række særlige udfordringer, uden at miste hovedfokus - nemlig den psykiske sygdom. Marianne Østerskov arbejder ihærdigt på at udbrede sin særlige viden til alle kollegaer i hele Region Hovedstadens Psykiatri, så vores tilbud til borgere med anden etnisk baggrund bliver det bedst mulige. En anden - og ganske lille - patientgruppe, oplever i endnu højere grad end andre borgere med psykisk sygdom tabu og fordømmelse i forbindelse med deres sygdom. Borgere med pædofili afstår ofte fra at søge behandling af angst for at blive (for)dømt af sundhedsvæsenet. Men at netop disse borgere søger hjælp er afgørende for at undgå pædofile overgreb. Derfor har Sexologisk Klinik i Region Hovedstadens Psykiatri indgået samarbejde med Red Barnet for at få borgere med forbudte fantasier om børn til at kontakte den anonyme telefonlinje Bryd Cirklen - og få hjælp, inden de måske begår overgreb. Region Hovedstadens Psykiatri skal afspejle det omliggende samfund. Alle borgere, der kommer til os for at få hjælp i en svær periode i deres liv, har ret til at blive mødt med fordomsfri professionalisme og medmenneskelighed. I dette nummer af PsykiatriNyt kan du læse om, hvordan dét kan foregå i praksis. Godt nytår. Martin Lund Direktør, Region Hovedstadens Psykiatri 2/13

3 Forskning i menneskets bevidsthed Dansk psykiatrisk grundforskning vækker international opmærksomhed Den psykiatriske grundforskning, hvor fokus er på bevidsthedens beskaffenhed mere end alene på biologien, har været i defensiven i årevis. Men fornem international hæder til professor Josef Parnas fra Psykiatrisk Center Hvidovre kan være med til at øge opmærksomheden igen og det er tiltrængt, lyder det fra flere sider. Af Ulf Joel Jensen, journalist Professor Josef Parnas Psykiatrisk Center Hvidovre Der er en sult efter den måde, vi interesserer os for det helt basale i psykiatrien på. Det hænger også sammen med, at man har forladt denne måde at tænke psykiatri på andre steder vores center er faktisk unikt på verdensplan. I december måned sidste år fik professor Josef Parnas overrakt den prestigefyldte Kurt Schneider Scientific Award for såkaldt outstanding scientific achievement. Prisen uddeles med års mellemrum overvejende til personer, der forsker i skizofreni. Og Parnas modtog prisen for den psykiatriske grundforskning han udfører både på PC Hvidovre og i regi af Center for Subjektivitetsforskning under Københavns Universitet. - Den form for psykiatrisk forskning, vi udøver, er en disciplin, som er blevet groft forsømt siden slutningen af 70 erne, hvor man forsøgte at gøre de psykiatriske diagnoser mere tjeklistagtige og pålidelige. Det har medført, at man over tid har komprimeret og forenklet psykiatrien til noget, der i nogle sammenhænge nærmer sig det absurde. Med amerikansk inspirerede tjeklister, der resulterer i epidemier af diagnoser som ADHD, borderline og depression, indleder Josef Parnas. Multidisciplinær tilgang I stedet koncentrerer Parnas sin forskning om selvet og de forstyrrelser i selvbevidstheden, der kan være med til at karakterisere mennesker med skizofreni. Og for at kunne gøre det, har han allieret sig med andre forskningsfelter i Center for Subjektivitetsforskning blandt andet filosofien, hermeneutikken, fænomenologien, psykologien mv. - Når vi interesserer os for patienternes bevidsthedsliv, så er det eksempelvis logisk at ty til bevidsthedsfilosofien, som har beskrevet grundtræk ved den menneskelige bevidsthed. Derfor er den multidisciplinære tilgang helt centralt i vores virke på centeret, forklarer Josef Parnas, som med et lille smil erklærer sig som en tilhænger af tanker. Forskningscenteret har eksisteret siden 2002, hvor Josef Parnas sammen med blandt andre professor Dan Zahavi var med til at stifte det. Og deres forskning, som blandt andet har kredset om, hvad der karakteriserer patienter med debuterende skizofreni, vækker international opmærksomhed. Nylige ledere i anerkendte tidsskrifter som British Journal of Psychiatry og World Psychiatry slår netop fast, at der er et akut behov for meget større fokus på den psykiatriske grundforskning for at bevare psykiatrien som et akademisk-klinisk fag. Behovet er at komplementere den biologiske tilgang, som har været fremherskende igennem årtier, men uden interesse for det abnorme bevidsthedsliv, som den forsøger at forklare. 3/13

4 Der er simpelthen ikke så mange andre, der på samme måde kombinerer de psykiske sygdomme med en udforskning af vores bevidsthedsliv hvordan vi tænker, føler og handler. Det har stor betydning for at kunne forstå patienten, og for at patienten også føler sig forstået og taget alvorligt. Og her ligger der en stor akut udfordring for vores fag En international sult Og Josef Parnas genkender interessen: Han har været med til at udvikle en avanceret guide (EASE) til undersøgelse af forstyrrelser i sindet hos patienter med skizofreni, som indtil videre er oversat til ti sprog. Og siden den første udgivelse af EASE i 2005 har han og medforfatterne rejst hele Europa og dele af resten af verden tyndt med kurser i teknikken. - Der er en sult efter den måde, vi interesserer os for det helt basale i psykiatrien på. Det hænger også sammen med, at man har forladt denne måde at tænke psykiatri på andre steder vores center er faktisk unikt på verdensplan, siger Josef Parnas. Og selvom Parnas forskning har en mere akademisk tilgang til psykiatrien, og selvom han søger at udforske de helt basale træk ved bl.a. skizofreni, så finder resultaterne anvendelse i mange helt konkrete sammenhænge. Fx er to studier fra Center for Subjektivitetsforskning og PC Hvidovre en del af det materiale, der ligger til grund for den nye revision af det amerikanske diagnosesystem noget som ellers er ekstremt sjældent for europæiske forskningsprojekter. På samme måde bruges centerets forskning af andre forskere, der arbejder med genetikken i psykiatrien, til det videre arbejde med at udvikle en metode til tidlig diagnose af skizofreni. - Vores forskning finder bred anvendelse mange steder også i resten af verden. Der er simpelthen ikke så mange andre, der på samme måde kombinerer de psykiske sygdomme med en udforskning af vores bevidsthedsliv hvordan vi tænker, føler og handler. Det har stor betydning for at kunne forstå patienten, og for at patienten også føler sig forstået og taget alvorligt. Og her ligger der en stor akut udfordring for vores fag, slutter Josef Parnas. 4/13

5 DSR hædrer psykiatrisk sygeplejerske Med hovedet langt over busken Projektsygeplejerske Marianne Østerskov fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri er modtager af DSR Kreds Hovedstadens sygeplejerskepris Det er en anerkendelse af alle, der arbejder med tværkulturel sygepleje i psykiatrien, siger hovedpersonen selv. Af Ulf Joel Jensen, journalist. Der er næsten en slags omvendt symbolik i, at det synlige bevis for æren af at være årets sygeplejerske i 2012 er et bornholmsk kunstværk forestillende en struds. For er der noget, prismodtager Marianne Østerskov ikke gør, så er det at stikke sit hoved i busken. Faktisk er netop hendes arbejde med at gøre de transkulturelle psykiatriske patienter synlige en af årsagerne til, at hun fik prisen. For Marianne Østerskov er lidt af en pioner: Hun var blandt de første i Danmark, som arbejdede struktureret med de transkulturelle patienter i psykiatrien, da hun var med til at starte et projekt op i lokalpsykiatrien i Århus i Fem år senere rykkede hun til hovedstaden, hvor hun var med til at starte Videnscenter for Transkulturel Psykiatri op og der er hun blevet siden, trods talrige flytninger af centeret. Marianne Østerskov Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Kulturen er en meget væsentlig del af alle menneskers personlighed og derfor vil deres sygdomsbillede også farves af deres kultur. Så man skal selvfølgelig tage højde for kulturen man må bare ikke lade den overskygge mennesket og sygdommen. - Jeg kan faktisk ikke forestille mig et andet job med samme variation og udfordringer. Mit job er spændende: Det er givende og alsidigt med opgaver som undervisning og supervision - og det er især berigende at kunne følge og støtte mennesker fra mange forskellige kulturer,, siger Marianne Østerskov. Mennesket før kulturen Hun er sygeplejerske for omkring 20 patienter med diagnoser som fx posttraumatisk stresssyndrom, depression og tilpasningsproblemer. Desuden er patienternes tilstand yderligere kompliceret af, at de kommer fra en anden kulturel baggrund end den danske. - Kulturen er en meget væsentlig del af alle menneskers personlighed og derfor vil deres sygdomsbillede også farves af deres kultur. Så man skal selvfølgelig tage højde for kulturen man må bare ikke lade den overskygge mennesket og sygdommen, forklarer Marianne Østerskov. Et klap på skulderen til tværkulturel sygepleje Og det har hun fortalt mange gange før og til mange forskellige. For en central del af Marianne Østerskovs virke er, at hun underviser kollegerne. I begrundelsen for prisen som årets sygeplejerske bliver blandt andet hendes insisteren på sygepleje i det transkulturelle felt fremhævet. Det har ofte været en ensom post, fordi feltet er så lille: Marianne Østerskov har således ikke haft sygeplejekolleger, siden hun startede på Videnscenteret i Nu er der netop ansat en sygeplejerske på halv tid, og det er hun glad for: - Jeg har heldigvis en stor kontaktflade til kolleger andre steder i psykiatrien men jeg har jo ikke haft mulighed for den daglige, sygeplejefaglige sparring, som jeg får nu. Marianne Østerskov har blandt andet været med til at danne Fagligt Forum for Transkulturel Psykiatri på Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København, hvor hun fungerer som supervisor og konsulent for tværfaglige kolleger, og hvor der er mulighed for at tage sager op, erfaringsudveksle og få undervisning. Hun er i gang med at starte en lignende funktion op i Psykiatrisk Center Ballerup og dernæst til regionens øvrige psykiatriske centre. 5/13

6 Derudover fungerer hun også som konsulent på enkeltstående patientforløb, der er særligt komplicerede; årets sygeplejerske er en blæksprutte og en ildsjæl, som først og fremmest brænder for sit fag og sine patienter: - Prisen er givet til mig og det er jo fantastisk at få en sådan anerkendelse. Men det er altså ikke min person, som er vigtig her: Jeg er selvfølgelig både glad og stolt, men jeg er særligt glad, fordi jeg ser prisen som en anerkendelse af min niche i psykiatrien. Det betyder meget for mig, at der i kraft af prisen netop sættes fokus på den psykiatriske sygepleje til patienter med anden etnisk baggrund end dansk, slutter Marianne Østerskov. 6/13

7 Ny kampagne skal forhindre overgreb på børn Psykiatere kan forebygge pædofile overgreb Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder med Red Barnet om en ny kampagne, der skal forhindre seksuelle overgreb på børn. Kampagnen går målrettet efter at få potentielle krænkere til at søge hjælp via den anonyme telefonrådgivning, som er en del af Sexologisk Klinik. Seksuelle overgreb på børn kan nemlig forhindres, hvis voksne med seksuelle tanker om børn får den rette hjælp i tide. Kampagnen blev skudt i gang den 14. januar 2013 og kører i tre uger. Af Hedvig Cecilie Andersen, kommunikationskonsulent. PsykiatriNyt har mødt Ellids Kristensen, overlæge på Sexologisk Klinik, til en snak om, hvordan man kan forebygge seksuelle overgreb på børn. Hvordan behandler Sexologisk Klinik mennesker med seksuelle tanker om børn? Ellids Kristensen: - Formålet med behandlingen er at hjælpe personen til ikke at udleve seksualitet med børn, ikke at søge efter børneporno på nettet og ikke at opsøge børn og unge gennem chatrooms på nettet. Man forsøger at hjælpe ham til mere hensigtsmæssige måder at håndtere psykisk ubehag og konflikter på, end ved at eventuelt at begå seksualkriminalitet. Som terapeut arbejder man med at hjælpe personen til at få et bedre selvværd og til at fungere bedre socialt. Frem for alt forsøger man at hjælpe personen til at få et normalt voksent forhold til en alderssvarende partner. De personer, der ringer til den anonyme telefonrådgivning, lever ofte med et betydeligt psykisk pres, som kan have konsekvenser for deres sociale liv. Deres adfærd og tanker kan gøre dem yderst ængstelige og forpinte, og det medfører ofte en subjektiv lettelse, når de blotlægger disse. Den anonyme rådgivningstelefon på Sexologisk Klinik ringer; En 32-årig mand fortæller, at han surfer på pornosider mange timer dagligt, og det har stået på i flere år. I starten var det voksenporno, men nu klikker han oftere og oftere ind på sider med indhold af børnepornografisk karakter. Han føler sig draget og frastødt på samme tid, og han er samtidig bange for konsekvenserne. Tvivlen om hans egen seksualitet vokser sig større, mens han føler sig alene, forkert og isoleret. Det er et tænkt eksempel, fortæller Ellids Kristensen, men det giver et godt billede af, hvem der henvender sig for at få hjælp. Manden i eksemplet modtager efterfølgende behandling i en gruppe for personer med hyperseksualitet (sexafhængighed). Han går i gruppen ugentligt i et halvt år, og får derigennem styr på sin adfærd og bliver mere social. Hvordan kan man forebygge seksuelle overgreb på børn? Ellids Kristensen: - Internationale studier viser, at man kan forhindre omkring en tredjedel af nye overgreb ved at behandle personer, der er dømt for seksualkriminalitet. Det stemmer overens med de foreløbige resultater fra Danmark. Der er endnu ikke foretaget studier over effekten af behandling af de personer, der ikke har begået overgreb, men har haft seksuelle tanker rettet mod børn. De personer, der ringer til den anonyme telefonrådgivning, lever ofte med et betydeligt psykisk pres, som kan have konsekvenser for deres sociale liv. Deres adfærd og tanker kan gøre dem yderst ængstelige og forpinte, og det medfører ofte en subjektiv lettelse, når de blotlægger disse. Vi har en klar formodning om, at vi ved at få dem i behandling kan medvirke til, at de ikke begår overgreb. 7/13

8 Hvad forventer du af kampagnen hvad er ønskescenariet? Ellids Kristensen: - Jeg håber, at kampagnen medfører, at ca. dobbelt så mange henvender sig til rådgivningen, så vi har mulighed for at hjælpe flere voksne med seksuel interesse i børn. Gennem rådgivning og behandling af potentielle krænkere, kan vi forhindre seksuelle overgreb på børn. Kampagneaktiviteter Kampagnen kører i tre uger og rummer en 40 sekunders film. Filmen vises på tv-skærme i S-tog, i bannerreklamer på bt.dk og ekstrabladet.dk samt i DR s OBS udsendelser. Der annonceres samtidig i BT og Ekstra Bladet. Ellids Kristensen har fortalt om telefonrådgivningen til flere medier. Se fx interview på TV2News fra 25. januar 2013 Bryd Cirklen - Telefonrådgivning Sexologisk klinik har en anonym telefonrådgivning til voksne med seksuelle fantasier om børn. Telefonrådgivningen har åbent tirsdage kl og torsdage kl på telefon: /13

9 PS Kort Nyt Sæt fokus på nærvær og vind kr.! Har I en genial idé til, hvordan I kan forebygge sygefravær på arbejdspladsen? Eller er I allerede i gang med initiativer, der sætter fokus på nærvær, arbejdsglæde og fremmøde? Så deltag i konkurrencen om at vinde kr. For at motivere og inspirere til at gøre en særlig indsats i forhold til at forebygge sygefravær i , udloddes præmier til den gode idé eller det bedste initiativ eller projekt. Kravet er blot, at ideen eller tiltaget skal være igangsat i 2012 eller i starten af 2013, og at medarbejderne på arbejdspladsen er involveret. Afdelingen/afsnittet/enheden udfylder en skabelon, som findes på PsykIntra>Personale>Nærvær og arbejdsglæde, med beskrivelse af ideen eller indsatsen. Skabelonen sendes til Fristen for at indsende bidrag er d. 15. februar Vinderne kåres via afstemning på Psyk-Intra. 1. præmien er kr. 2. præmien er kr., og det er op til vinderne at beslutte, hvordan pengene skal bruges. EN AF OS: Lidt kuk kuk til politikerne Den røde dagligstue, der i disse måneder turnerer rundt i regionen og inviterer borgerne ind til en snak om psykisk sygdom, dannede i januar rammen om politikernes Psykiatriudvalgsmøde på Regionsgården i Hillerød. Politikerne skulle høre om kampagnen EN AF OS og tale med ambassadørerne om, hvad det betyder at have en psykisk sygdom. Politikerne blev budt på kaffe og flødeboller i veloursofaen, og omgivet af humoristiske slogans - som lidt kuk kuk til kaffen - kunne de blandt andet høre ambassadør Tina-Maria fortælle om sine oplevelser med at tale med regionens borgere og bryde tabu, ved at tale om sin egen sygdom. Politikerne lyttede interesseret og tog budskaberne til sig. Formand for udvalget, Arly Eskildsen, takkede ambassadørerne for deres store arbejde med at oplyse om og aftabuisere psykiske lidelser. God patientkommunikation i Region H Region Hovedstaden ønsker at forbedre patientkommunikationen. Bedre kommunikation skal øge patientsikkerheden, give bedre behandling, øge patienttilfredsheden og give regionens hospitaler et styrket image. Derfor udarbejdes nu et kodeks for god patientkommunikation, der skal sikre fælles retningslinjer og et fælles sprog blandt medarbejderne på alle regionens hospitaler. I de kommende uger gennemfører regionen en analyse af patientkommunikationen herunder en afdækning af de oplevelser, behov og problemstillinger, som patienter har i typiske forløb. Analysen vil indeholde 42 kvalitative dybdeinterviews herunder interviews med 12 psykiatriske patienter. 9/13

10 Fem mio.kr. til implementering af visioner for fremtidens psykiatri Psykiatri- og socialudvalget har drøftet den rapport om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien, som lå færdig i december 2012, og talt med centercheferne for de psykiatriske centre. Formålet var at finde den bedste måde at få implementeret de politiske visioner for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden. På den baggrund har udvalget besluttet at afsætte to mio.kr. til udvikling af kulturen i RHP, og tre mio.kr. til efteruddannelse af medarbejdere og ledere i RHP. Organisationskultur: Undersøgelse af og redskaber til bedre liniekommunikation mellem ledere og medarbejdere. Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund. Visionskonference for medarbejdere, ledere, patienter og pårørende Efteruddannelse: Kompetenceudvikling inden for recovery Recovery- og patientorientedde værktøjer udvikling af bl.a. en app og en hjemmeside med undervisningsprogram til patienter Workshop for ledere og mellemledere om recovery Disse tiltag vil blive sat i værk løbende i Medarbejdere med brugerbaggrund i Region Hovedstadens Psykiatri Et af tiltagene, der nu sættes i gang, er ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund. Det er en international ankerkendt metode at ansætte såkaldte peers i psykiatrien. Peers er medarbejdere, der selv er eller har været brugere af psykiatri, og som kan styrke de sundhedsprofessionelle medarbejdere i at arbejde mere brugerinvolverende og recoveryorienteret. Samtidig kan medarbejdere med brugerbaggrund yde støtte og skabe erfaringsudveksling patient-til-patient. Til at starte med vil ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund ske som et pilotprojekt på fire afsnit. Projektet evalueres inden udgangen af året, og der vil blive taget stilling til eventuel fremtidig udbredelse. Eva Borg har holdt afskedsreception Fredag d. 25. januar holdt vicedirektør Eva Borg afskedsreception på Kristineberg. Direktør Martin Lund, centerchef Jan Toftholm og Eva Borg selv holdt taler. Eva Borg takkede alle medarbejdere i Psykiatrien for nogle spændende år og godt samarbejde, og ønskede alle god arbejdslyst og gå-på-mod de næste mange år. Eva Borg tiltræder en ny stilling i Enhed for patientsikkerhed pr. 1. februar /13

11 Daybuilder: Ny app hjælper mennesker med depression To iværksættere har i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation udviklet en app, der hjælper mennesker med depression til at strukturere hverdagen. Ved hjælp af app en registrerer brugeren løbende humør, søvn, appetit, stress, medicinering og motion alle vigtige faktorer, når man lider af depression. En graf viser så sammenhængen mellem ens adfærd og ens humør. Brugeren kan selv vælge, om han vil dele oplysningerne med andre det kunne være familie, venner eller behandler. Klaus Martiny, ph.d. og overlæge fra Intensiv affektiv klinik, Psykiatrisk Center København, har afprøvet Daybuilder-app en og ser et stort potentiale for anvendelsen af app en i behandlingen af mennesker med depression. Daybuilder kan give behandleren en bedre forståelse for patientens reelle hverdag og tilstand, og hjælpe behandlere til at yde den bedste behandling. Den nye app er udviklet via en ny samarbejdsform, Healthcare Innovation Lab, mellem offentlige og private virksomheder under Region Hovedstadens Center for Sundhedsinnovation. Mobilapplikationen testes nu af både patienter og sundhedsfagligt personale. Daybuilder kan findes på og senere på smartphone Stort fald i ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien Der er blevet arbejdet hårdt og målrettet på at nedbringe ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og det har båret frugt: Siden 2010 er antallet af patienter, der venter på behandling i to måneder eller længere, mere end halveret. Centerchef for Region Hovedstadens Børne- og Ungdomspykiatriske Center forklarer, at den kortere ventetid skyldes flere forhold. Der er dels gjort en stor indsats fra ledere og medarbejdere overalt i regionens børne- og ungdomspsykiatri, dels har særlige bevillinger gjort det muligt at udvide kapaciteten med nye medarbejdere, som efter oplæring har gjort en stor indsats sammen med det erfarne personale. Desuden er arbejdsgangene på de psykiatriske centre blevet gennemgået, udredningsforløb er skåret til og gjort kortere, personale er flyttet fra døgnafsnit til ambulatorier, og der er strammet op omkring registrering af patienterne. Den faldende ventetid er en landsdækkende tendens i børne- og ungdomspsykiatrien dog med store regionale forskelle. I Region Hovedstaden er faldet meget markant; færre venter længe på behandling og den gennemsnitlige ventetid på behandlingsstart lå de første tre kvartaler af 2012 på under to måneder. Nye henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden bliver opdelet i akutte, subakutte og elektive sager. De akutte kan fx være selvmordstruede eller voldsomme, psykotiske patienter og de bliver behandlet med det samme. Elektive sager er eksempelvis børn og unge, der skal udredes for ADHD eller autisme og i realiteten er det i dag kun disse patienter, der venter. Reflex mange oplever problemer Region Hovedstadens Psykiatri overgik 1. december sidste år til det nye indkøbsog økonomisystem Reflex. Mange brugere har nu prøvet kræfter med systemet, som desværre er meget fejlbehæftet. Det betyder blandt andet, at mange brugere fortsat ikke har de rigtige roller/ret tigheder i systemet, at fakturabilledet ikke åbner helt før efter flere klik med musen, og at mange varer endnu ikke findes i kataloget, hvilket medfører, at der skal lave fri-tekst-ordre, som er tidskrævende for rekvirenten. Både Psykiatriens regnskabsfunktion og regionens Reflex-ledelse arbejder ihærdigt på at løse problemerne, og det er håbet, at der i uge otte og ti kan afholdes opfølgende kurser for brugerne af Reflex. Her vil der blandt andet blive undervist i nye tiltag som varemodtagelse i team, favoritlister, globale skabeloner 11/13

12 Fra marts måned vil SAP Kompetencecenter åbne deres kursuskatalog, som alle medarbejdere kan benytte sig af. Mere information følger, når det går i luften. Mængden af uafsluttede fakturaer er fortsat høj. Fra regnskabsteamets side bruges der ekstra ressourcer på at få fakturaer videresendt til centrene, så de kan indgå i regnskab Det er vigtigt, at man på de enkelte afsnit husker at attestere, godkende og ikke mindst varemodtage på det, der skal varemodtages. Det er især vigtigt, jo tættere vi kommer på den 31. januar 2013, som er sidste dag i forhold til regnskab Der er alle steder i Psykiatrien stort ledelsesmæssigt fokus på de mange problemer, man oplever i forbindelse med bestilling og betaling i Reflex. Nogle problemer er løst og i samarbejde med Reflex-ledelsen arbejdes der på at løse de resterende problemer, at få stabiliseret implementeringen af Reflex, samt få yderligere viden om brugen af systemet udbredt via yderligere kursustilbud. Hjalte Aaberg er ny regionsdirektør i Region Hovedstaden Hjalte Aaberg, 46 år og cand.polit., er ny øverste direktør i Region Hovedstaden. Han har overtaget posten som regionsdirektør fra Helle Ulrichsen. Hjalte Aaberg kommer fra en stilling som administrerende direktør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, hvor han har været siden en fusion i En af de ting, som Hjalte Aaberg vil prioritere, er at få sat ord på den retning, Region Hovedstaden som samlet organisation skal gå ad. Mål og strategier skal kondenseres, så det bliver tydeligt for ansatte og borgere i hele regionen, hvad regionen laver og hvad målet er. PLIS 2.0 ny og bedre version For at lette arbejdet med at skaffe data til brug for aktivitets- og målstyring udvikles en ny version af Psykiatriens LedelsesInformationsSystem (forkortet PLIS) nemlig PLIS 2.0. Formålet med den nye version af PLIS er bl.a. at forbedre den grænseflade, rapportbrugerne møder, og at give centrene bedre mulighed for at påvirke udviklingen af rapporterne. Endvidere skal der med PLIS 2.0 rettes op på kendte fejl og mangler, og dokumentationen skal forbedres, så det umiddelbart bliver klart hvilke definitioner, afgrænsninger og valg, der ligger bag de enkelte rapporter. Alle, der i dag bruger PLIS, vil kunne mærke forbedringer, især dem, der arbejder meget med aktivitetsdata. Brugergrænsefladen bliver den nye SAS Visual Analytics 6.1, der giver særdeles gode muligheder for at trække faste rapporter, undersøge data og udvikle sine egne rapporter. Via en indbygget dialogfunktion vil der desuden være mulighed for at kommentere på rapporterne og udveksle synspunkter mellem brugere og PLIS-team. Med den nye brugergrænseflade vil PLIS desuden kunne tilgås fra Windows PC, IPad, Android tablet PC er, og fra mobiltelefoner med Apple IOS eller Android styresystem. PLIS 2.0 forventes klar 1. november På vej mod fremtidens retspsykiatri Tre totalrådgiverteams ud af seks er i dag udpeget som vindere af fase 1 i projektkonkurrencen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans: C.F. Møller Arkitema Architects KHR Arkitekter A/S I juni vil en af disse tre teams stå som endelig vinder af projektkonkurrencen om projekteringen af et unikt byggeri på m² på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Region Hovedstaden. Et historisk projekt til 550 mio. kr., der fra 2018 vil danne rammen om Danmarks største retspsykiatriske afdeling. Du kan se billeder af og læse mere om vinderprojekterne på 12/13

13 KISO: Elektronisk Sygeplejedokumentation KISO (Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter) er et modul i OPUSarbejdsplads. Størstedelen af den papirbaserede sygeplejedokumentation erstattes i løbet af 2013 med KISO. Formålet med KISO er at kvalificere og ensarte dokumentationen, give bedre systematik, give øget overblik og øge personalets it-kompetencer hen imod indførslen af sundhedsplatformen i Alle hospitaler i Region Hovedstaden vil i løbet af året implementere KISO. I Region Hovedstadens Psykiatri bliver KISO netop nu testet på Psykiatrisk Center Nordsjælland og Psykiatrisk Center Hvidovre, så systemet kan tilrettes psykiatriens behov. KISO vil i løbet af 2013 blive implementeret på alle sengeafsnit med undtagelse af PC Sct. Hans og PC Stolpegaard. KISO består af diverse inddaterins- og screeningsskemaer, deriblandt Indledende sygeplejevurdering og screening for Selvmordsrisiko, BVC, Ernæring, Funktion/ fald, og registrering af Vitale værdier. Samling af behandlingstilbud til voksne med spiseforstyrrelser Sundhedsstyrelsen har nu godkendt regionens plan om at samle behandlingstilbuddene til voksne patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Samlingen af de eksisterende behandlingstilbud bliver imidlertid først realiseret, når nybyggeriet på Psykiatrisk Center Ballerup er udført, hvilket forventes at ske Som en del af byggeprojektet er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med input til, hvordan de fysiske rammer om den fremtidige spiseforstyrrelsesbehandling skal se ud. Nyt behandlingstilbud til voksne med spiseforstyrrelser Med Sundhedsstyrelsens godkendelse er der også givet grønt lys for at åbne et nyt afsnit med 13 sengepladser til voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Beslutningen om oprettelsen af sengeafsnittet går tilbage til budget 2012, hvor der blev afsat ressourcer til 5 senge. Senere er der givet satspuljemidler til at udvide sengeantallet til 13. Sengeafsnittet åbner for de første patienter den 4. februar. 13/13

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Afholdte kurser og foredrag

Afholdte kurser og foredrag Psykolog Eva Handest Cand. Psych og sexolog Afholdte kurser og foredrag 2010 Kvinders seksualliv og seksuel dysfunktion Foredragsaften i regi af GlaxoSmithKline 2009 Seksuel lyst og ulyst i vår tid Foredrag

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 Brugerinddragelse i psykiatriens byggeprojekter Til dialogmøde om det retspsykiatriske nybyggeri...side 3 KRAM Støt patienterne til en sundere

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form Nr. 38 3. november 2014 INDHOLD: Strategien Fokus og Forenkling tager form Fokus og Forenkling på programmet hos VMU Lederkonference og lederpris Plan for området ved Nyt Hospital Nordsjælland Lisbeth

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere