T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER"

Transkript

1 T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER

2 2 T-DOC OPNÅ KONTROL LØFT JERES OPERATIONS- NIVEAU TIL NYE HØJDER Mange hospitaler har ikke det fulde overblik over deres beholdning af instrumenter. Dette medfører ikke blot, at der bruges mange penge på instrumenter, men endnu værre, at der er risiko for at planlagte operationer bliver udskudt, fordi instrumenter er forsinkede eller fordi der mangler instrumenter. T-DOC giver jer mulighed for at få det fulde overblik over jeres instrumenter! T-DOC er udviklet til at tage hånd om alle aspekter af jeres instrument- og endoskop håndtering. T-DOC giver jer et overblik i real tid over instrumenter, endoskoper og tilhørende materialer, så I kan optimere jeres investeringer og sikre et højt kvalitetsniveau. T-DOC er verdens førende løsning inden for styring og sporbarhed af sterilvarer fra Getinge. Med mere end 900 T-DOC installationer i mere end 40 lande verden over, har vi erfaringen til at hjælpe jer med at overvinde jeres udfordringer. Lad T-DOC være det bærende element for styringen af jeres sterilvarer, så I kan fokusere på det, der er allervigtigst patienten

3 T-DOC 3 HVAD VI TILBYDER JER: SPAR PENGE, OPTIMER JERES PROCEDURER OG SÆT PATIENTEN I CENTRUM Opnå fuld sporbarhed af jeres sterile varer Fuld sporbarhed er sikret med T-DOC, da instrumenterne registreres gennem hele deres levetid og linkes til alle processer, handlinger og aktører, som de kommer i berøring med. Som følge af total sporbarhed er der altid et dokumenteret register over, om de korrekte procedurer er fulgt. Derudover ved I altid, hvor instrumenterne er, når I skal bruge dem. Kvalitetssikring af jeres produktion T-DOC har en lang række funktioner, som understøtter kvalitetssikring. Den elektroniske logning af maskinprocesser dokumenterer, at instrumenterne behandles korrekt. Advarselsmeddelelser samt en dynamisk pakkeliste sikrer, at arbejdsprocedurerne følges nøjagtigt. Eftersom brugeren skal registrere sig ved arbejde i T-DOC, registreres alle handlinger og den ansvarlige bruger kan identificeres. Opnå fuldstændig informationsdeling T-DOC tilbyder en indbygget beskedtjeneste såvel som audiokommunikation som en hjælp til at sikre et strømlinet informationsflow. Automatisk genererede meddelelser og øjeblikkelig kommunikation med et enkelt klik i T-DOC gør brugerne i stand til at reagere næsten omgående, hvis der sker uventede ændringer. Når relevant information leveres på det rigtige tidspunkt, kan personalet øjeblikkeligt udføre de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at optimere produktion og gennemløbstider for instrumenter. Forøg effektiviteten af jeres produktion og planlæg i forhold til efterspørgsel T-DOC automatiserer processerne i sterilcentralen, så produktionen kan øges. Baseret på produktionsstatistikker og planlagte operationer kan sterilcentralens ledelse planlægge produktionen efter efterspørgslen og det faktiske forbrug og dermed mindske unødvendige genbehandlinger. Dertil kan operationsstuerne bestille ordrer på instrumenter efter tilgængelighed, og således eliminere usikkerheder for manglende instrumenter, før en operation påbegyndes. De faktiske omkostninger pr. enhed kan således beregnes, og det bliver derved muligt at fastsætte de nøjagtige omkostninger pr. patient. Implementer best practice og strømlin processer Ved hjælp af de mange muligheder for rapporter og statistikker i T-DOC, kan ledelsen implementere procedurer i overensstemmelse med best practices ikke udelukkende baseret på formodninger, men på faktiske data. Bedre overblik og optimering af lagre T-DOC giver både sterilcentralen og operationsafdelinger en nøjagtig oversigt over instrumentlagre samt mulighed for at udarbejde statistik over brugen af instrumenter. Dette vil gøre det muligt at optimere instrumentlagre med betydelige omkostningsbesparelser til følge. Med T-DOC opnår I øget produktivitet, samtidig med at I sparer penge. Lad os beregne, hvad I vil tjene på at investere i et T-DOC-system

4 4 T-DOC T-DOC muliggør genbehandling af store mængder medicinsk udstyr og giver samtidig sikkerhed for komplet sporbarhed. På grund af konstant skiftende servicekrav er vi ofte nødt til at foretage øjeblikkelige ændringer i konfigurationen af vores T-DOC system. Når det er nødvendigt, reagerer T-DOC supportteamet hurtigt for at sikre minimal forstyrrelse. Denne fleksibilitet er uvurderlig for os. Stewart McAllister, I.T. Support / Administrator Central Decontamination Unit Glasgow, Storbritannien T-DOC er en integreret del af arbejdsflowet på vores sterilcentral. Vores personale er trygge ved at bruge systemet og synes, at det er meget brugervenligt. T-DOC giver os fuld sporbarhed af vores instrumenter og gør os i stand til at servicere operationsstuerne med procedurevogne, der er færdigpakket specifikt til den enkelte operation. Vi bruger også T-DOC på operationsstuen til at koble LOT-numre fra implantater direkte til vores patientjournaler. Derudover giver T-DOC os fuld sporbarhed af endoskoper fra endoskopiafdelingen. Vi arbejder i øjeblikket på at implementere nye procedurer til registrering af rengøringen af vores operationsstuer, herunder det medicinske udstyr, ved brug af vores T-DOC system. Det er en spændende proces og en stor forbedring af kvalitetssikringen på hospitalet. Sandra Rasborg Wied, Leder af Sterilcentralen, Gentofte Hospital, Danmark Vores T-DOC løsning er styresystemet for kvalitetssikringen på vores sterilcentral. Ved at udnytte mulighederne i T-DOC fuldt ud er det lykkedes os at få kontrol over flowet og omsætningen af hele sterilproduktionen for de fem operationsafdelinger (og deres 32 operationsstuer), vi har på vores hospital. Ikke alene forbedrede vi os på forskellige parametre og blev dermed en endnu mere pålidelig partner for vores kunder, det lykkedes os også at afskaffe natholdene på sterilcentralen, hvilket gav større arbejdsglæde for vores teknikere samt økonomiske besparelser. Vi bruger informationsoversigterne i T-DOC til at hjælpe os med at forstå og lokalisere flaskehalsene i vores processer. Og med procesinformationer i realtid har vi kunnet afskaffe tidsskemaerne og gøre alle de logistiske arbejdsrutiner dynamiske. Bart van Oost, Enhedsleder for Forsyningskæden/Sterilcentralen Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holland

5 T-DOC 5 UDNYT DE UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER T-DOC MEGET MERE END SPORBARHED Fuld sporbarhed I T-DOC registreres alle processer, maskiner, patienter, operationer, læger etc., som et instrument kommer i kontakt med fra det købes til det kasseres og således kan historikken for hvert instrument dokumenteres. Det er eksempelvis muligt hurtigt og nøjagtigt at tilbagekalde udstyr fra alle relevante afdelinger, hvis dette er påkrævet. Sporbarhed opnås ved hjælp af stregkoder og/eller andre mærkningsteknologier. Dokumentation af maskinprocesser i real tid T-DOC kan tilsluttes de fleste typer autoklaver og vaskedekontaminatorer og således give datalogning i real tid. Alle data lagres elektronisk og kan vises grafisk eller i et simpelt listeformat. Data for maskinernes ydeevne er altid tilgængelig til brug ved service og vedligeholdelse. Let, hurtig og øjeblikkelig kommunikation T-DOC giver mulighed for at oprette og levere beskeder til ledere og personale uanset lokation og afdelingstilhørsforhold. Audiokommunikation (VoIP) er også tilgængelig, så der med et enkelt klik kan kommunikeres mellem T-DOC lokationer, for eksempel mellem retur- og pakkeområdet eller mellem sterilcentralen og operationsstuerne. Dette optimerer informationsudveksling i sterilcentralen og på tværs til andre afdelinger. Sporbarhed af enkeltinstrumenter Uanset om I vil spore instrumenter individuelt eller kun de kritiske instrumenter, har T-DOC værktøjerne til at spore enkeltinstrumenter. T-DOC er kompatibelt med en lang række mærkningsteknologier, som kan tilpasses jeres krav. Denne funktionalitet giver fuld kontrol over og sporbarhed af den faktiske brug og vedligeholdelse af individuelle instrumenter. Avanceret lagerkontrol T-DOC tilbyder avancerede lagerstyringsværktøjer, som kan strømline bestilling og lageropgørelsesprocesser. I kan blandt andet opnå fuldt overblik over jeres nuværende lagre, leverede enheder og indkøbsbehov samt anvende automatiske bestillingsprocedurer. Dette omfatter endvidere registrering og styring af LOT-numre og sikrer dermed fuld sporbarhed mellem implantater og patient. Komplet overblik over jeres instrumentreparationer Med T-DOC s reparationsfunktionalitet får I fuld kontrol over alle jeres instrumentreparationer. I kan derved spore; hvilket instrument blev repareret, af hvilken reparatør, hvor og hvornår reparationen fandt sted samt holde styr på de anvendte procedurer og omkostninger. Relevante informationer kan udveksles mellem reparatøren og sterilcentralen eller andre afdelinger. Dermed strømlines jeres reparationsprocedurer. Produktion af prioriterede instrumenter T-DOC fast track funktionaliten giver jer mulighed for prioriteret behandling af instrumenter gennem hele produktionscyklussen. Dette betyder, at et instrument, som er markeret til fast tracking bliver behandlet før andre instrumenter. Under produktionen bliver personalet meddelt om afvigelser, hvilket sikrer en rettidig levering. Derudover giver T-DOC værktøjerne til at kvantificere og kontrollere alle omkostninger for fast track produktion, hvilket kan anvendes i faktureringsøjemed.

6 6 T-DOC Fleksibel web-adgang til T-DOC Alle hospitalsafdelinger samt eksterne arbejdssteder kan søge, få adgang til og dele information i T-DOC fra et hvilket som helst sted via en internetbrowser. Med en indkøbskurv kan der let afgives ordrer, og information som for eksempel instrumentplacering og produktionshistorik kan findes uden at være begrænset af et fast administrator-login. Operationsstuefunktionalitet T-DOC s lager- og operationsstuefunktioner supplerer hinanden og er fuldt integrerede. Dermed er det muligt at strømline styringen af operationer, i og med at T-DOC giver jer værktøjerne til at organisere og sammenkæde læger, procedurer, patienter og instrumenter. Dette inkluderer funktionaliteter, der sikrer konsistente instrumenttællinger både mellem de forskellige produktionsområder og på operationsstuerne før, under og efter et kirurgisk indgreb. Derudover kan I forenkle bestillingsprocedurer for instrumenter, idet T-DOC automatisk kontrollerer om anmodede instrumenter er tilgængelige på et anmodet leveringstidspunkt, når I placerer en ordre. Dette giver mulighed for at implementere just-intime principper og specificere ordrer baseret på lægers præferencer. Detaljerede rapporter kan også udarbejdes, da historik for operationsdata er tilgængelig via T-DOC. Kontrol over den komplekse endoskopihåndtering T-DOC giver fuld kontrol over den komplekse håndtering og rengøring af endoskoper, eftersom I kan registere og overvåge alle kristiske tidsintervaller mellem desinficering, tørringsprocessen og den faktiske anvendelse på en patient. For eksempel alamerer T-DOC automatisk personalet, hvis et tidsinterval er udløbet. T-DOC s endoskopifunktionalitet kan skræddersyes, så den fuldt ud understøtter jeres hospital s specifikke anvisninger for dermed at sikre en høj patientsikkerhed. Ledelsesrapportering Administrationen forenkles, da T-DOC samler alle data i én central papirløs database. Rapporter kan nemt genereres ud fra disse data og eksporteres til de almindelige anvendte administrative programmer og/eller tilpasses netop jeres behov. I kan eksempelvis udtrække rapporter om følgende emner: Gennemløbstid Brugereffektivitet Instrumenthistorik Lagerstyring Grundlag for fakturering (inkl. rapporter) I kan få hurtig og nem adgang til eksterne dokumenter gennem T-DOC og bevar en centraliseret styring over jeres informationsdeling. T-DOC kan tilsluttes Getinges svejsesortiment og dermed sikre fuld sporbarhed og dokumentation af kritiske procesparametre samt udskrive data på autoklaveposer. I T-DOCs produktionsoverblik kan du se specifikke oplysninger fra en eller alle fabrikker i dit T-DOC system. Dette omfatter bl.a. maskinstatus og en oversigt over brugere, der arbejder i hvert produktionsområde.

7 T-DOC 7 Integrer jeres informationssystemer T-DOC er designet til nemt at kunne integreres med andre informationssystemer som operationsplanlægnings-, lagerog logistiksystemer og økonomistyringssystemer, så det bliver muligt at dele informationer på tværs af afdelinger og funktionsenheder. Dermed kan hospitalet skabe ét ensartet hospitalsinformationssystem, som omfatter alle driftsområder. Styring af flere hospitaler Ledelsen har mulighed for centralt at overvåge og styre den sterile produktion på flere uafhængige hospitaler. Specialudstyr og andet bekosteligt udstyr kan deles mellem flere hospitaler og, med T-DOC, kan I altid finde frem til, hvor det specifikke instrument befinder sig. På baggrund af best practices, som erhverves gennem T-DOC, optimeres produktionen på tværs af hospitaler. Vores mål er at forvandle arbejdsrutiner fra at være en begrænsende faktor til at blive et middel til at opnå kvalitet, effektivitet og, ikke mindst, sikkerhed

8 8 T-DOC OPLEV DYNAMIKKEN I T-DOC INTRODUKTION TIL PRINCIPPERNE BAG ET EFFEKTIVT FLOW Batchregistrering og logning af autoklaveproces Lagers Efter batchen er godkendt, varer på det sterile lager. Kontrol, pak og kvalitetssikring Enheder registreres og linkes til den relevante steriliseringsproces. Alle afvigelser mellem det scannede program og det påkrævede program adviseres for brugeren. Alle processparametre dokumenteres og lagres. T-DOC meddeler personalet, hvis instrumenter og/eller maskinprocesser kræver tilknytning til en indikator. Instrumenter tælles, kontrolleres og pakkes. Hver enhed eller sæt tildeles et unikt nummer, som automatisk udskrives på bakkelister og etiketter. Bakkens indhold, billeder og videosekvenser kan vises på PC en, hvilket gør det nemmere at samle komplicerede instrumenter. Desuden kan systemmeddelelser vises automatisk for at meddele brugerne om forebyggende vedligeholdelse, nye instrumenter og udløbsfrister. Pakkeområde Administration og styring Informationer om instrumenter, brugere, processer og meget mere er tilgængelige og kan styres via T-DOC s administator PC. Alle udførte handlinger i produktionscyklussen dokumenteres og relevant data kan udtrækkes som rapporter eller som simple online søgninger. Derudover kan højt prioriterede instrumenter fast trackes for, at sikre en korrekt prioritering og arbejdsflow af instrumenter gennem produktionscyklussen. Returområde Batchregistrering og logning af vaskeproces Return instrum Enheder registreres og linkes til den relevante vaskeproces. Alle afvigelser mellem det scannede program og det påkrævede program adviseres for brugeren. Alle procesparametre dokumenteres og lagres. Desuden kan vasketests registeres for at øge kvalitetssikringen. Brugte instrumenter return og scannes. T-DOC kan ho ningsintervallet og påmind strumenter skal udskiftes, for demontering, reparation

9 T-DOC 9 tyring Bestilling via T-DOC placeres de sterile Forud for operationen bestilles instrumenter, implantater og engangsvarer via T-DOC. Tilgængelighed og lokalisering af de bestilte varer kan bekræftes, hvorefter bakker og operationsvogne klargøres til operation og leveres rettidigt. Udlevering til en afdeling Sterilt område Når en ordre modtages, udleveres enheder til en afdeling. Ved at scanne en stregkode for afdelingen registreres det, hvem bakkerne og instrumenterne sendes til. T-DOC meddeler personalet, hvis de sterile varer ikke er i korrekt tilstand. Sporing på operationsstuen ering af brugte enter Operationsstue Procedurer efter operationen Instrumentoptælling kan foretages før, under og efter en operation. De brugte instrumenter, implantater og engangsvarer kan tilknyttes en patient eller et journalnummer. De faktiske omkostninger for behandlingen af en patient kan dokumenteres og gemmes. T-DOC meddeler personalet, hvis de sterile varer ikke er i korrekt tilstand. eres til sterilcentralen lde styr på udskifte personalet, hvis inog vise billeder til hjælp og rengøring. Efter operationen optælles alle instrumenter og klargøres til brug med det samme eller returneres til sterilcentralen.

10 10 T-DOC VORES LØFTE TIL JER FULD SERVICE OG SUPPORT Førsteklasses service Getinge tilbyder jer en højtudviklet service og support, som gør det muligt for jer at optimere og implementere brugen af jeres T-DOC system. I sidste ende giver dette en øget oppetid og en problemfri produktion til faste vedligeholdelsesudgifter. Vores mål er at give jer de bedste forudsætninger for at opnå et fuldt udbytte af T-DOC. Under alle implementerings- og produktionsfaser tilbyder vi jer en lang række førsteklasses serviceydelser. De professionelle T-DOC serviceydelser sikrer en vellykket implementering, mens en T-DOC serviceaftale giver jer omfattende fordele fra produktionsstart. I kan vælge mellem fire niveauer af T-DOC service support: Fleksible træningsmuligheder Gennem undervisning sikres det, at du kan udnytte de mange funktionaliteter i T-DOC fuldt ud. Vi tilbyder træning af medarbejdere på alle erfaringsniveauer og i flere udformninger: Fra klasseundervisning i en af Getinge s faciliteter til supervision af brugere og ITafdelinger på hospitalerne. Vil tilbyder grundlæggende og avanceret standardiseret produkttræning og kurser, som er tilpasset til netop jeres behov. Erfaringsudveksling i T-DOC brugergrupper Getinge anbefaler og støtter oprettelsen af lokale T-DOC brugergrupper, som er at finde i flere lande. I dette forum kan I få glæde af andre T-DOC brugeres erfaringer og give forslag til udviklingen af T-DOC. T-DOC Platin serviceaftale Vores førsteklasses serviceløsning, som giver jer 24/7 T-DOC service support herunder den korteste responstid, et årligt to-dages onsite besøg og T-DOC hardwareservice. T-DOC Guld serviceaftale Vores topklasse serviceløsning, som giver jer omfattende T-DOC service support herunder kortere responstid, årligt onsite besøg og T-DOC hardwareservice. En integreret del af T-DOC s service koncept er nem adgang til vores erfarne og dedikerede support team på T-DOC supporthovedkvarter. T-DOC Sølv serviceaftale Vores avancerede serviceløsning, som giver jer et højt niveau af T-DOC service support herunder opdateringer og opgraderinger samt et årligt systemtjek. T-DOC Bronze serviceaftale Vores basale serviceløsning, som giver jer et prisbevidst niveau af T-DOC service support.

11 T-DOC 11 TÆNK GLOBALT, HANDL LOKALT IKKE TO HOSPITALER ER ENS T-DOC tilbyder jer ubegrænsede muligheder Getinge IT Solutions, en del af Getinge Group, er en førende, global leverandør af løsninger til styring og sporbarhed af sterilvarer. Vi er specialiseret i udvikling og support af IT løsninger til sundhedssektoren. Vi har opnået en betydelig vækst med over 900 T-DOC installationer i mere end 40 lande verden over. Vi har gennem årene opbygget en stor viden inden for vores felt. Dette afspejles i en produktportefølje, som er udviklet til at opfylde vores kunders krav. Det modulære design for T-DOC s produktportefølje, giver yderst skalerbare løsninger, som passer til sundhedsfaciliteter i alle størrelser. Vi kan derfor sikre jer den samme konsistente og ensartede infrastruktur, såfremt I ønsker at opgradere jeres T-DOC system med yderligere funktionalitet for at imødekomme jeres fremtidige behov. T-DOC er repræsenteret af et engageret og globalt netværk af Getinge salgsselskaber og certificerede partnere. Lad os præsentere jer for jeres lokale T-DOC repræsentant. I kan kontakte os på Vi tilbyder jer en T-DOC løsning, der et tilpasset jeres specifikke behov, og som er baseret på verdensklasseerfaringer. Er I klar til at udnytte mulighederne?

12 Getinge Infection Control er verdens førende udbyder af løsninger til steril behandling i sundhedssektoren. Vi stræber efter at sikre den bedste kvalitet og sikkerhed til den lavest mulige pris. Vi tilbyder komplette løsninger til et problemfrit workflow, der minimerer risikoen for kontaminering, og øger effektiviteten inden for sundhedssektoren ENG Göteborgstryckeriet We reserve the right to make technical and construction changes. Getinge IT Solutions ApS Amaliegade 4 DK-1256 Copenhagen K DENMARK Phone: Getinge Danmark A/S Industriparken 44 B, Ballerup DANMARK Telefon: getinge.com/t-doc GETINGE GROUP er en ledende global leverandør af produkter og systemer, der bidrager til kvalitetsforbedring og effektivisering af omkostninger inden for sundhedssektoren og biovidenskaben. Vi driver forretning under mærkerne ArjoHuntleigh, GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på patientmobilitet og sårpleje. GETINGE er leverandør af udstyr til behandling af infektioner inden for sundhedssektoren og forebyggelse af kontaminering inden for biovidenskaben. MAQUET specialiserer sig i løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske indgreb, interventionel kardiologi og intensivafdelinger.