Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011"

Transkript

1 Delårsrapport for kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode sidste år. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. mod DKK 163 mio. samme periode sidste år. Positive urealiserede værdireguleringer af ejendomme på DKK 122 mio. Urealiserede kurstab på finansielle forpligtelser på DKK 219 mio. som følge af det lave renteniveau. Periodens resultat før skat på DKK 86 mio. mod DKK 278 mio. samme periode sidste år, hvor 2012 er påvirket af de urealiserede kurstab på finansielle forpligtelser. Nyinvesteringer i København på ca. DKK 800 mio. Likviditetsberedskab på ca. DKK 800 mio. Jeudan har i første halvår 2012 indgået lejekontrakter med en årlig leje på ca. DKK 84 mio. mod DKK 44 mio. i samme periode sidste år. Jeudan fastholder sine tidligere offentliggjorte forventninger om et driftsresultat (EBVAT) for 2012 på niveauet DKK mio. svarende til en stigning på 15-20% i forhold til 2011 (2011: DKK 308 mio.) på baggrund af en omsætning på ca. DKK 1,2 mia. Yderligere oplysninger: Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 1 af 19 sider CVR-nr

2 DKK mio. 2. kvt. 2. kvt kvt kvt Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Resultat før skat Resultat Balance (ultimo) Investeringsejendomme m.m Samlede aktiver Egenkapital Forpligtelser Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Pengestrømme i alt Regnskabsrelaterede nøgletal EBVAT/gns. egenkapital* % 2,5 2,1 4,6 3,7 7,4 Forrentning af egenkapital (ROE)* % -3,0-0,1 1,6 4,7-6,1 Egenkapitalandel, ultimo % 23,6 29,7 23,6 29,7 25,8 Rentedækning x 2,44 2,30 2,42 2,18 2,07 Aktierelaterede nøgletal Aktiepris, ultimo (P) DKK Indre værdi, ultimo (BV) DKK Pris/indre værdi (P/BV) x 1,18 1,00 1,18 1,00 1,00 EBIT pr. aktie (EBITPS)* DKK 15,6 15,2 29,0 28,4 55,3 EBVAT pr. aktie (EBVATPS)* DKK 9,4 8,5 17,3 15,4 29,2 Resultat pr. aktie (EPS)* DKK -11,2-0,3 6,1 19,6-23,7 Pengestrømme pr. aktie (CFPS)* DKK 9,1 7,0 19,6 14,0 22,9 Antal aktier, ultimo Markedsværdi DKK mio * Ikke omregnet til årsbasis Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 2 af 19 sider

3 Jeudan-Koncernens omsætning i andet kvartal 2012 udgjorde DKK 292 mio. mod DKK 310 mio. i samme periode sidste år. År til dato udgjorde omsætningen DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. for samme periode sidste år. Udviklingen dækker over en stigning i ejendomssegmentet og et fald i Jeudan Servicepartner. Faldet i Jeudan Servicepartner, der var forventet, kan henføres til, at der i første halvår 2011 var flere større igangværende byggesager, herunder opførelse af Torvehallerne. DKK mio Omsætning (kvartaler) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde i andet kvartal 2012 DKK 99 mio. mod DKK 90 mio. samme periode sidste år. År til dato udgjorde resultatet før kurs- og værdireguleringer DKK 183 mio. mod DKK 163 mio. for samme periode sidste år, svarende til en stigning på 12%. Resultatet for første halvår 2012 følger forventningerne. Udlejning og investeringer Efterspørgslen på velfungerende kontor- og butikslejemål i Københavns Centrum er stabil på et lavt niveau, hvor den samfundsøkonomiske usikkerhed fortsat synes at reducere efterspørgslen efter erhvervslejemål. Der har dog været en positiv tendens at spore i de seneste måneder. Jeudan har i første halvår 2012 haft en tilfredsstillende aktivitet i genforhandlinger og genudlejninger af erhvervslejemål. Jeudan har indgået kontrakter med en årlig leje på ca. 84 mio. mod DKK 44 mio. i første halvår 2011 en stigning på 91%. Alene i andet kvartal 2012 har Jeudan indgået kontrakter med en årlig leje på ca. DKK 57 mio. Fraflytninger i første halvår 2012 svarer til en årsleje på DKK 22 mio., hvilket er identisk med samme periode sidste år. Udlejningsprocenten i Jeudans ejendomsportefølje pr. 30. juni 2012 udgjorde 94,4 (opgjort efter lejeværdi) mod 93,5 ved årsskiftet 2011/2012, svarende til en stigning i udlejningsprocenten på 0,9 procentpoint. Den samlede kontorudlejningsprocent for ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn havde ved udgangen af juni 2012 en udlejningsprocent på 89,5 mod 89,6 ved årsskiftet 2011/2012, svarende til et fald i udlejningsprocenten på 0,1 procentpoint. 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Jeudan Udlejningsprocent Kontormarkedet Storkøbenhavn (Oline) Jeudan har i andet kvartal 2012 med virkning pr. 1. juli 2012 erhvervet ejendommene Dampfærgevej 3, Gothersgade 3-5, Kongens Nytorv 26, Niels Hemmingsens Gade 20, Overgaden oven Vandet 8-10, Valkendorfsgade 13 og Valkendorfsgade 19 for samlet DKK 349 mio., svarende til ca. Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 3 af 19 sider

4 DKK pr. m² og med et gennemsnitligt afkast på godt 5% p.a. Det er Jeudans vurdering, at udbuddet af investeringsejendomme i fri handel er stigende, ligesom det er Jeudans opfattelse, at forskellen mellem købers og sælgers prisforventninger er indsnævret. Flertallet af udbudte ejendomme er dog af en generel ringe kvalitet og udbuddet af velbeliggende og attraktive ejendomme er forholdsvist lavt. For så vidt angår nyopførte boligejendomme samt detailejendomme på Strøget er der pæn interesse fra udenlandske investorer, og der er de seneste måneder gennemført en del transaktioner med denne type ejendomme til stigende priser. Investeringsejendomme Det samlede areal af Jeudans ejendomsportefølje udgør ultimo juni 2012 ca m². Lejeindtægter m.v. udgjorde i andet kvartal 2012 DKK 215 mio. mod DKK 203 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 6%. År til dato udgjorde lejeindtægter m.v. DKK 411 mio. mod DKK 389 mio. i samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til nyinvesteringer samt pristalsregulering af lejen. Driftsomkostningerne i segmentet udgjorde i andet kvartal 2012 DKK 37 mio. mod DKK 41 mio. i samme periode sidste år. År til dato udgjorde driftsomkostningerne DKK 77 mio. mod DKK 79 mio. for samme periode sidste år trods større investeringsvolumen. Herefter udgjorde segmentets bruttoresultat i andet kvartal 2012 DKK 178 mio. mod DKK 162 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 10%. År til dato udgjorde bruttoresultatet DKK 334 mio. mod DKK 310 mio. samme periode sidste år. Stigningen kan som ved lejeindtægterne henføres til nyinvesteringer samt pristalsregulering af lejen samt et mindre fald i omkostningerne. Service Jeudan Servicepartner udbyder ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Aktivitetsniveauet har i andet kvartal 2012 som forventet været dalende sammenholdt med samme periode sidste år. Omsætningen i andet kvartal 2012 blev DKK 92 mio. mod DKK 119 mio. samme periode sidste år. År til dato udgjorde omsætningen DKK 198 mio. mod DKK 228 mio. samme periode sidste år. Faldet kan blandt andet henføres til, at der i første halvår 2011 var flere større igangværende byggesager, herunder opførelse af Torvehallerne. Drifts- og produktionsomkostningerne er tillige, som følge af det lavere aktivitetsniveau, faldet og udgjorde DKK 84 mio. i andet kvartal 2012 mod DKK 103 mio. i andet kvartal År til dato er omkostningerne faldet fra DKK 202 mio. til DKK 183 mio. Herefter udgjorde bruttoresultatet DKK 8 mio. for andet kvartal 2012 mod DKK 16 mio. for samme periode sidste år. År til dato udgjorde bruttoresultatet DKK 15 mio. mod DKK 26 mio. samme periode sidste år. Koncern Koncernens administrationsomkostninger udgjorde i andet kvartal 2012 DKK 21 mio. mod DKK 17 mio. samme periode sidste år. År til dato udgjorde administrationsomkostningerne DKK 41 mio. mod DKK 33 mio. samme periode sidste år. Stigningen, som var forventet, kan primært henføres til ud- Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 4 af 19 sider

5 videlse af organisationen samt salgs- og markedsføringsomkostninger. Med henblik på at imødegå den stigende konkurrence på udlejningsmarkedet er der foretaget en udvidelse af de dele af organisationen, der varetager kommercielle aktiviteter samt salgs- og udlejningsaktiviteter. Yderligere er markedsføringsaktiviteterne forøget. Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde i andet kvartal 2012 DKK 164 mio. mod DKK 160 mio. samme periode sidste år. År til dato udgjorde EBIT DKK 306 mio. mod DKK 300 mio. samme periode sidste år. mio. for samme periode sidste år en stigning på 12%. EBVAT pr. aktie blev i andet kvartal 2012 DKK 9,4 mod DKK 8,5 for samme periode sidste år. DKK mio Resultat før kurs- og værdiregulering (EBVAT, kvartaler) DKK mio. EBIT (kvartaler) De finansielle poster (netto) udgjorde i andet kvartal 2012 DKK -65 mio. mod DKK -70 mio. samme periode sidste år. År til dato udgjorde de finansielle poster DKK -124 mio. mod DKK -137 mio. samme periode sidste år. Trods en stigning i den nettorentebærende gæld i forhold til udgangen af andet kvartal 2011 er nettorenteomkostningerne faldet med 9%. Faldet kan henføres til omlægning af renteaftaler såvel i 2011 som primo 2012 til lavere rente. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde herefter i andet kvartal 2012 DKK 99 mio. mod DKK 90 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 10%. År til dato udgjorde resultatet (EBVAT) DKK 183 mio. mod DKK 163 Kurs- og værdireguleringer Ved udgangen af hvert kvartal vurderes de enkelte ejendommes dagsværdi. Værdireguleringer kan fremkomme som følge af ændrede markedsforhold eller konkrete forhold vedrørende de enkelte ejendomme, herunder ændringer af lejen i overensstemmelse med de indgåede lejekontrakter, lejeforhøjelser som følge af forbedringer af de enkelte lejemål eller indgåelse af kontrakter med nye kunder. I første halvår 2012 har der ligesom i 2011 været en god efterspørgsel efter primære ejendomme det vil sige velbeliggende og velordnede ejendomme men udbuddet er fortsat begrænset. Priserne for primære ejendomme synes p.t. stabile til svagt stigende, hvorimod priserne for sekundære ejendomme er stabile til vigende, og priserne på projektejendomme er vigende. Værdireguleringen ultimo juni 2012 er opgjort ved en fremskrivning af ejendommenes nettoresultat, mens ændringer i markedsforholdene, herunder afkastprocenter, ikke har givet anledning til reguleringer. Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 5 af 19 sider

6 Der er ikke på nuværende tidspunkt anledning til at øge reservationerne til igangværende og planlagte ombygninger. På denne baggrund har Jeudan ved udgangen af juni 2012 opgjort en urealiseret positiv værdiregulering af koncernens ejendomme på DKK 122 mio. i forhold til ultimo 2011, svarende til 0,8% af ejendommenes værdi. De finansielle gældsforpligtelser værdireguleres til dagsværdi og påvirkes således af renteudviklingen. Jeudans finansieringsstrategi er som strategien for ejendomsinvesteringer langsigtet, hvorfor Jeudans finansieringsrenter er låst med lang løbetid. Jeudans fastrenteaftaler har en gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år, og kursfølsomheden udgør ca. DKK 80 mio. ved en ændring i renten på 0,1 procentpoint. I andet kvartal 2012 er de mellemlange og lange renter generelt faldet, hvilket har medført en urealiseret negativ regulering af Koncernens finansielle gældsforpligtelser på DKK 290 mio. I første kvartal 2012 steg renten, hvilket medførte en urealiseret positiv regulering på DKK 71 mio. År til dato medfører dette en urealiseret negativ regulering på DKK 219 mio. For samme periode i 2011 gav de finansielle gældsforpligtelser et urealiseret kurstab på DKK 4 mio. De urealiserede gevinster og tab (netto) udgjorde herefter en negativ regulering på samlet DKK 97 mio. mod en urealiseret gevinst i første halvår 2011 på DKK 130 mio. Realiserede gevinster og tab (netto) gav i første halvår 2012 et resultat på DKK 0 mio. mod et tab for samme periode sidste år på DKK 15 mio. Resultatet før skat udgjorde herefter DKK 86 mio. i første halvår 2012 mod DKK 278 mio. for samme periode sidste år. Første halvår 2011 blev i modsætning til første halvår 2012 ikke påvirket af nævneværdige urealiserede kurstab på de finansielle gældsforpligtelser som følge af udviklingen i renteniveauet. Efter skat udgjorde periodens resultat for første halvår 2012 DKK 64 mio. mod DKK 207 mio. samme periode sidste år. Balancen Den bogførte værdi af investeringsejendommene inkl. igangværende projekter udgjorde ultimo juni 2012 DKK 16,1 mia. mod DKK 14,9 mia. på samme tidspunkt sidste år og DKK 15,3 mia. ved årsskiftet. Stigningen relaterer sig til nyinvesteringer i første halvår 2012, opskrivning af ejendommenes værdi ultimo 2011 samt udvikling af den eksisterende portefølje. De materielle anlægsaktiver blev netto forøget med DKK mio. i første halvår Forøgelsen kan i al væsentlighed henføres til køb af ejendomme med DKK 452 mio., deponering af købesummen vedrørende ejendomsporteføljen erhvervet pr. 1. juli 2012 med DKK 337 mio., forbedringer af investeringsejendomme og udgifter ved igangværende byggeprojekter med DKK 174 mio. samt periodens værdireguleringer med DKK 122 mio. Likvide beholdninger udgjorde ultimo juni 2012 DKK 288 mio. mod DKK 8 mio. ultimo juni 2011 og DKK 119 mio. ultimo Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2012 DKK 4,0 mia. mod DKK 4,5 mia. pr. 30. juni 2011 og DKK 4,0 mia. ved årsskiftet. Ændringer i egenkapitalen i 2012 kan henføres til periodens resultat fratrukket udbetalt udbytte i april Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 6 af 19 sider

7 Egenkapitalandelen udgjorde 23,6% ultimo juni 2012 mod 25,8% ved årsskiftet. Egenkapitalandelen er påvirket af de urealiserede negative kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser. Den 10 årige rente er siden 30. juni 2011 faldet med ca. 1,75 procentpoint, og som følge heraf har Jeudan siden rentefaldet begyndte primo juli 2011 udgiftsført negative kursreguleringer på i alt ca. DKK 1,1 mia., der i al væsentlighed vil blive udlignet af en kursgevinst ved en tilsvarende rentestigning. De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 11,6 mia. pr. 30. juni 2012 mod DKK 10,0 mia. pr. 30. juni 2011 og DKK 10,8 mia. ved årsskiftet. Stigningen siden årsskiftet kan primært henføres til finansiering af ejendomsinvesteringer. De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1,2 mia. pr. 30. juni 2012 mod DKK 0,6 mia. pr. 30. juni 2011 og DKK 0,8 mia. ved årsskiftet. Stigningen kan henføres til midlertidig bridgefinansiering ved købet af ejendomsporteføljen pr. 1. juli Finansieringen vil i andet halvår 2012 blive afløst ved optagelse af langfristet finansiering. Pantsætninger og eventualforpligtelser Siden 31. december 2011 har Jeudan optaget realkreditfinansiering, hvor der til sikkerhed for finansieringen er tinglyst sædvanlige realkreditpantebreve for DKK 135 mio. Jeudan har i løbet af første halvår 2012 tegnet betalings- og entreprenørgarantier for DKK 12 mio. Der er i alt tegnet betalings- og entreprenørgarantier for DKK 13 mio. Herudover er der indgået operationelle leasingaftaler med en samlet forpligtelse på DKK 0,8 mio. Der er i alt indgået operationelle leasingaftaler med en samlet forpligtelse på DKK 0,9 mio. Pengestrømme og likviditet Likviditetspåvirkningen fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde i første halvår 2012 DKK 183 mio. (DKK 163 mio. for samme periode sidste år). Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 207 mio. (DKK 148 mio. for samme periode sidste år), svarende til DKK 19,6 pr. aktie mod DKK 14,0 pr. aktie for samme periode sidste år og DKK 22,9 for hele Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteter, der primært kan henføres til nyinvesteringer og igangværende projekter, var i første halvår 2012 DKK mio. (DKK -354 mio. for samme periode sidste år). Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde i første halvår 2012 DKK 411 mio. (DKK mio. for samme periode sidste år). Finansieringsaktiviteterne kan primært henføres til optagelse af realkredit- og banklån ved nyerhvervelser. Modsat rettet virker udbetaling af udbytte. Herefter udgjorde nettoændringen i de samlede pengestrømme i første halvår 2012 DKK -507 mio. (DKK 909 mio. for samme periode sidste år). Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 771 mio. pr. 30. juni 2012 mod DKK mio. ultimo juni Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 7 af 19 sider

8 Begivenheder efter 30. juni 2012 Der er ikke efter 30. juni 2012 sket væsentlige begivenheder, som ikke er beskrevet i nærværende delårsrapport. Forventninger 2012 Jeudans fokusering på rentable investeringer og løbende driftsforbedringer i den eksisterende ejendomsportefølje vil fortsætte i 2012, og den løbende tætte opfølgning på eksisterende kundeforhold vil blive fastholdt. På baggrund af Jeudans ejendomsportefølje samt aktiviteterne i Jeudan Servicepartner fastholdes forventningen om en nettoomsætning på nogenlunde samme niveau som 2011 (2011: DKK 1,2 mia.). Jeudans finansiering er langsigtet og har i væsentlig grad faste rentesatser. Derfor er den samlede finansieringsudgift forholdsvis forudsigelig. Ledelsen forventer fortsat et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio. i 2012, svarende til en stigning på 15-20% i forhold til 2011 (2011: DKK 308 mio.). Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive som negative som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. Med ovenstående resultatforventninger samt et uændret renteniveau, vil Jeudans soliditet stige fra nuværende 23,6% til ca. 25% ultimo De her beskrevne forventninger til omsætning og driftsresultat (EBVAT) er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, som kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i mindre grad rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i årsrapporten for Jeudan-aktien Jeudan-aktien har i løbet af første halvår 2012 haft en positiv kursudvikling på 16%. Udbytte på DKK 11 pr. aktie udbetalt i april 2012 er ikke indregnet i denne kursudvikling. I samme periode er indekset for ejendomsselskaber steget med 12%, mens totalindekset på NASDAQ OMX Copenhagen tillige er steget med 12%. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Bilag Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis og segmentoplysninger. Finanskalender 21. nov Rapport for kvartal 31. dec Regnskabsåret slutter Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 8 af 19 sider

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2012 for Jeudan A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og pengestrømme og af Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. København, Direktionen Per W. Hallgren Adm. direktør Peter Spøer Direktør Bestyrelsen Niels Heering (formand) Tommy Pedersen (næstformand) Jens Erik Udsen Hans Munk Nielsen Stefan Ingildsen Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 9 af 19 sider

10 Resultatopgørelse DKK kvt. 2. kvt kvt kvt Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT) Urealiseret gevinst og tab Realiseret gevinst og tab Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat pr. aktie (DKK) -11,23-0,26 6,07 19,58-23,72 Periodens resultat pr. aktie, udvandet (DKK) -11,23-0,26 6,07 19,58-23,72 Totalindkomstopgørelse (DKK 1.000) 2. kvt. 2. kvt kvt kvt Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 10 af 19 sider

11 Balance DKK jun. 30. jun. 31. dec Aktiver Materielle aktiver: Investeringsejendomme Igangværende projekter, investeringsejendomme Deponering vedr. ejendomskøb Driftsmateriel og inventar Materialle aktiver i alt Finansielle aktiver: Udlån Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender: Indestående Grundejernes Investeringsfond Igangværende arbejder Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 11 af 19 sider

12 DKK jun. 30. jun. 31. dec Passiver Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser: Realkreditlån Finansieringsinstitutter Deposita Udskudt skat Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser: Realkreditlån Finansieringsinstitutter Deposita Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 12 af 19 sider

13 Egenkapitalopgørelse DKK Aktie- Overført Egenkapital kapital resultat* i alt Egenkapital 1. januar Betalt udbytte Udbytte af egne aktier Periodens resultat og totalindkomst Egenkapital 30. juni Periodens resultat og totalindkomst Egenkapital 31. december Betalt udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Periodens resultat og totalindkomst Egenkapital 30. juni * I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr. 30. juni 2012 med t.dkk (1. januar 2012: t.dkk ; 1. januar 2011: t.dkk ). Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 13 af 19 sider

14 Pengestrømsopgørelse DKK kvt. 2. kvt kvt kvt Resultat før finansielle poster (EBIT) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Resultatført aktibaseret vederlæggelse Regnskabsmæssige afskr./nedskr Modtaget/betalt selskabsskat Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital: Tilgodehavender Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser Leverandørgæld Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt Igangværende projekter investeringsejendomme Forbedringer investeringsejendomme Køb af investeringsejd. med fradrag af dep Udlån Deponering vedr. ejendomskøb Likvide beholdninger som er deponeret/frigivet Køb af andre værdipapirer og kapitalandele Driftsmateriel og inventar, netto Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt Optagelse af realkreditlån Optagelse af lån hos finansieringsinstitutter Indfrielse af realkreditlån Indfrielse af lån hos finansieringsinstitutter Afdrag på realkreditlån Afdrag på lån hos finansieringsinstitutter Modtagne deposita, netto Betalt udbytte Køb af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt Pengestrømme i alt Likviditet 1. januar Likviditet 30. juni Specifikation: Likvide beholdninger ifølge regnskab Likvide beholdninger som er deponeret Træk på driftskreditter inkl. bridgefinansiering Likviditet 30. juni Kreditfaciliteter inkl. bridgefinansiering Finansielle reserver 30. juni Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 14 af 19 sider

15 Hovedtal på kvartalsbasis DKK mio. 2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat før kurs- og værdireg Resultat før skat Resultat Balance (ultimo) Investeringsejendomme m.m Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 15 af 19 sider

16 Segmentoplysninger 2. kvartal Investerings- Investeringsejendomme ejendomme Service Service Segmenter Segmenter 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt Nettoomsætning til eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Finansielle poster, netto Urealiseret gevinst og tab Realiseret gevinst og tab Segmentresultat før skat Skat af periodens resultat Periodens segmentresultat Segment aktiver i alt Segment forpligtelser i alt Tilgang af langfristede materielle aktiver Afskrivninger Periodens regulering af nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender, udgift Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 16 af 19 sider

17 Segmentoplysninger 2. kvartal, fortsat Intern Intern Koncern Koncern Segmenter Segmenter eliminering eliminering i alt i alt 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt Nettoomsætning til eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Finansielle poster, netto Urealiseret gevinst og tab Realiseret gevinst og tab Segmentresultat før skat Skat af periodens resultat Periodens segmentresultat Segment aktiver i alt Segment forpligtelser i alt Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 17 af 19 sider

18 Segmentoplysninger kvartal Investerings- Investeringsejendomme ejendomme Service Service Segmenter Segmenter 1-2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Nettoomsætning til eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Finansielle poster, netto Urealiseret gevinst og tab Realiseret gevinst og tab Segmentresultat før skat Skat af periodens resultat Periodens segmentresultat Segment aktiver i alt Segment forpligtelser i alt Tilgang af langfristede materielle aktiver Afskrivninger Periodens regulering af nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender, udgift Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 18 af 19 sider

19 Segmentoplysninger kvartal, fortsat Intern Intern Koncern Koncern Segmenter Segmenter eliminering eliminering i alt i alt 1-2. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Nettoomsætning til eksterne kunder Nettoomsætning mellem segmenter Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Finansielle poster, netto Urealiseret gevinst og tab Realiseret gevinst og tab Segmentresultat før skat Skat af periodens resultat Periodens segmentresultat Segment aktiver i alt Segment forpligtelser i alt Jeudan A/S Delårsrapport for kvartal 2012 Side 19 af 19 sider

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Kursreguleringer som følge af

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Resultat før skat på DKK 244 mio. Omsætning på DKK 285 mio. mod DKK 272 mio. samme

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 232 mio. Omsætning på DKK 284 mio., svarende til niveauet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste år Omsætning på DKK 281 mio. mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år. Resultat før renter (EBIT)

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Resultat før skat på DKK 566 mio. Omsætning på DKK 587 mio. mod DKK 577 mio.

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) som forventet

Driftsresultat (EBVAT) som forventet Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 Driftsresultat (EBVAT) som forventet Omsætning på DKK 366 mio. mod DKK 371 mio. samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 200 mio. mod DKK

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Resultat før skat på DKK 605 mio. For 2014 forventes et driftsresultat (EBIT) på DKK 635-675 mio. Omsætning

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til 1.- 3. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 755 mio. Omsætning på DKK 855 mio. mod DKK 862

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Forventninger om fremgang i resultat for 2008 fastholdes Omsætning år

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014. Årsregnskabsmeddelelse 2015 Omsætning på DKK 1.208 mio. mod DKK 1.153 mio. i 2014. Driftsresultat (EBIT) på DKK 710 mio. mod DKK 640 mio. i 2014. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Meddelelse nr. 289 24. maj 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Omsætning på DKK 312 mio. i første kvartal 2017 (Q1 2016: DKK 298 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 181 mio. (Q1 2016: DKK 182 mio.) Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2017

Delårsrapport for kvartal 2017 Meddelelse nr. 290 24. august 2017 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017 Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio.

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio. Årsregnskabsmeddelelse 2009 Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK 240-265 mio. Vækst i EBIT på 12% til DKK 414 mio., svarende til DKK 57,8 pr.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 282 24. august 2016 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2016 Omsætning på DKK 631 mio. i første halvår 2016 svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 382

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 284 16. november 2016 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016 Omsætning på DKK 936 mio. i første til tredje kvartal 2016 mod DKK 921 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. Indhold Ledelses- og regnskabsberetning 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer Virksomhedsbeskrivelse m.m. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2015 Omslaget til denne årsrapport fristede os over evne. Det har opnået sin særegne struktur ved at indeholde elementer af pulveriseret cement. Vi så symbolikken.

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere