Professionel Hjernetræning i praksis Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015"

Transkript

1 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Dagens program 09:00-12:00 (med pauser eaer behov): Velkomst, præsenta)on og gennemgang af programmet Introduk)on: Hvad er Professionel Hjernetræning? Øvelser: Overvågning (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Om effekt af kogni)v træning og hjernens plas)citet Øvelse Våbenskjold Opsamling på Våbenskjold (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Hvordan implementerer man et kogni)vt trænings)lbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel 12:00-12:45: Frokost 12:45-16:00 (med pauser eaer behov): Hvordan implementerer man et kogni)vt trænings)lbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel (fortsat) Øvelse: Basketball Bes)lling af et abonnement og pris Administra)onssystemet: OpreTelse og redigering af brugere og grupper Tænd og sluk for øvelser Træningsprogram Resultater Øvelse: Administra)onssystemet Evt. afprøvning af et par øvelser (f.eks. Hukommelse som elefant og De hemmelige arkiver ) Afrunding og opsamling Hvad er Professionel hjernetræning? 1

2 Professionel Hjernetræning En samling internetbaserede øvelser, der hver især træner specifikke kogni)ve funk)oner Et administrajonssystem, som gør det muligt for den træningsansvarlige at )ldele klienterne opgaver med passende sværhedsgrad og at overvåge klientens indsats og udbyte. Historie: Fra Happy Neuron til Scientific Brain Training Pro Historie: Fra Scientific Brain Training Pro til Professionel Hjernetræning 2

3 Historie: Fra Scientific Brain Training Pro/Professionel Hjernetræning til Professionel Hjernetræning/Happy Neuron Pro Psykiatri- eller hjerneskadeprogrammet Psykiatri- og Seniorprogram Samme inds)llinger for alle Ti faste sværhedsgrader Let at administrere Kan anvendes med lavere grad af træner- klient interak)on Mulighed for træningsprogram 18/21 øvelser Hjerneskadeprogram Mulighed for individuel regulering af øvelsernes sværhedsgrad Mulighed for anvendelse af ni faste sværhedsgrader Individuel regulering af sværhedsgrad kræver mere træner- klient interak)on Mulighed for træningsprogram 28 øvelser Tre programmer 28 øvelser Øvelser Hjerneskade Psykiatri Senior Stjernetydning X X X Basketball X X X Knæk koden X X X Forandring fryder X X Hukommelse som en elefant X X X Ordet på bordet X X X Former og farver X X Rig)gt sted, rig)gt )dspunkt X X X Våbenskjold X X X Jorden rundt X X Turen går )l... X X X Restaurant X X X Organisering X X Hvor er )ngene? X X X Indviklede figurer X X X Udsigtspunkt X X Rota)on X X X Gamle skridtegn X X Overvågning X X X To )ng på samme )d X X X De hemmelige arkiver X X X To )ng på samme )d X X Fuglesang X X Lydprøve X X Ordkløveri X Tårnene i Hanoi X Behændighed X Find vej X 3

4 VIGTIGT! Professionel Hjernetræning er IKKE behandling, remediering eller genoptræning. Professionel Hjernetræning er et redskab, som kan anvendes i behandlings-, remedierings- og genoptræningsforløb. Professionel Hjernetræning muliggør mange gentagelser af handlinger, hvilket er en be)ngelse for automa)sering. Hvad er kogni)v træning?/hvordan kan man i praksis bruge øvelserne i Professionel Hjernetræning? KogniJve funkjoner er en forudsætning for at lære om, forstå og kende den verden, man lever i Opmærksomhed Koncentra)on Indlæring Hukommelse Ini)a)v Overblik Planlægning Formålet med kognijv træning er at fastholde, udvikle eller genetablere forudsætninger for at lære om, forstå og kende den verden, man lever i 4

5 Elementerne i kognitiv træning Individ med kognitive vanskeligheder Elektronisk redskab Kognitiv træner Kognitive øvelser Karakteristika ved den gode kognitive øvelse Trænings egenskaber KOGNITIV ØVELSE En praktisk udfordring Element i domæne Hverdags relevans Graduerings egenskaber Feedback egenskaber Øvelser: Overvågning og Find vej 5

6 Overvågning den praktiske udfordring På de lene niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal iden)ficere blandt andre symboler i feltmønsteret. På de højere niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal iden)ficere i feltmønsteret, men her er der et forstyrrende (næsten iden)sk) symbol. Det gælder således om ikke at lade sig distrahere af det forstyrrende element, men at huske og iden)ficere det symbol man får præsenteret )l start. Ydermere skal man på tre niveauer finde det umage symbol, dvs. et symbol som afviger fra de andre i feltmønsteret. Overvågning funktioner som trænes - visuelt overblik - vedvarende opmærksomhed - selek)v opmærksomhed - rumlig analyse - formgenkendelse Overvågning relation til hverdagen Disse funk)oner er vig)ge, når man handler ind og skal finde en bestemt vare på hylden i supermarkedet. For eksempel skal man kunne holde fokus på den bestemte vare på hylden og ikke lade sig distrahere af de andre varer. Det samme gør sig gældende, når man skal finde sin pung på sofabordet blandt aviser og ugeblade, sin ven i en menneskemængde eller sin kuffert på bagagebåndet i ludhavnen. 6

7 Overvågning Feedback: To visuelle skalaer samt tekst som informerer om nøjag)ghed (%) og )d pr. korrekt svar (sekunder). Overvågning Graduering af sværhedsgraden*: Der er 9/10 niveauer, som er blevet forprogrammeret i øvelsen for at sikre en let start og en jævnt s)gende sværhedsgrad. Inds)llingsmulighederne og sværhedsgraden alænger af størrelsen af feltmønsteret (4x4 )l 8x16) og hjælpetypen: Mul)symboler, Med hjælp, Med forstyrrende element og Et umage tegn eller ej. * I psykiatriprogrammer Overvågning Der er således: 4 x 10 x 4 x 2 x 6 = 1920 mulige varianter af denne øvelse 7

8 Evidensen for kognitiv træning Evidens Udvalgte nyere artikler om psykose og affektive lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser, anorexi og kognitiv træning/remediation Anaya C, Martinez Aran A, Ayuso-Mateos JL, Wykes T, Vieta E, Scott J. A systematic review of cognitive remediation for schizo- affective and affective disorders. J Affect Disord Dec 15;142(1-3): Bowie CR, Gupta M, Holshausen K, Jokic R, Best M, Milev R. Cognitive remediation for treatment-resistant depression: effects on cognition and functioning and the role of online homework. J Nerv Ment Dis Cordier R, et al. Cognitive remediation has global cognitive and functional benefits for people with schizophrenia when combined with psychiatric rehabilitation. Aust Occup Ther J Aug;59(4): Gharaeipour M, Scott B. Effects of cognitive remediation on neurocognitive functions and psychiatric symptoms in schizophrenia inpatients. Schizophr Res Dec;142(1-3): Kluwe-Schiavon B, et al. Executive functions rehabilitation for schizophrenia: A critical systematic review. J Psychiatr Res Jan; 47(1): Koenig AM et al. Cognition in Late Life Depression: Treatment Considerations. Curr Treat Options Psychiatry Mar 1;1(1):1-14. Lindvall Dahlgren C., Rø O.A systematic review of cognitive remediation therapy for anorexia nervosa - development, current state and implications for future research and clinical practice. J Eat Disord Sep 10;2(1):26 Porter RJ, et al. Remediation as a treatment for major depression: A rationale, review of evidence and recommendations for future research. Aust N Z J Psychiatry Dec;47(12): Stern A et al. The Efficacy of Computerized Cognitive Training in Adults With ADHD: A Randomized Controlled Trial. J Atten Disord Apr 22. Tajik-Parvinchi D. Cognitive Rehabilitation for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD:Promises and Problems. Can Acad Child Adolesc Psychiatry Sep;23(3): Wykes T, et al. A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May; 168(5): Evidens Kognitiv træning har effekt ved flere forskellige lidelser (forskellige faktorer modificerer udbyttet) Isoleret kognitiv træning har let-moderat effekt Kombineret kognitiv og rehabilitering har moderatstor effekt Kognitiv træning forstærker effekt af andre psykosociale behandlingstilbud Kognitiv træning kan påvirke selvværd Der er fortsat behov for forskning i feltet 8

9 Fordi.hjernen er plastisk - hjernen forandrer sig gennem hele livet - hjernens funktioner formes af, hvordan de anvendes i praksis - opretholdelse af hjernens funktionsniveau (særligt oppe i alderen) afhænger af hvordan den bruges - kompensation eller recovery? Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Kan kombineret kognitiv træning og arbejdstræning implementeres i en rehabiliterings kontekst? 2. Kan det udvikle deltagernes kognition og arbejdsparathed? N Alder gnst: Kvinder: Affek)v lidelse Forudgående stabil )lknytning )l arbejdsmarkedet 96 36,8 år 69 (72%) 73 (79 %) 42 (44%) Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Samlet range: 0-36 Delskala range: 0-12 Kognition Tilstand Personlighed Kontekst 9

10 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Kognition MIC-SR Baseline Afslutning Signifikans Cohen s d Total 26,19 21,77 0,000 0,55 Opmærksomhed (n=96) Eksekutive funktioner (n=96) Hukommelse (n=96) 9,46 7,63 0,000 0,62 8,29 6,83 0,000 0,46 8,44 7,31 0,000 0,37 Cohen s d Effektstørrelse: 0.20=lille; 0.50=medium; 0.80=stor Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Motivation 7,00 6,00 5,00 5,82 5,83 5,82 5,31 5,18 5,28 5,30 5,17 5,12 5,21 5,62 5,67 4,00 3,00 2,00 1,00 Første måling (n=79) Anden måling (n=63) Tredje måling (n=46) Fjerde måling (n=27) Interesse Værdi Valg! Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Arbejdsparathed Start Slut Antal Procent Antal Procent % % Ja Nej % % Ved ikke 5 5 % 4 4 % Missing 4 4 % 6 6 % I alt % % 10

11 Øvelse: Våbenskjold Øvelse: Våbenskjold Den prakjske opgave: Man skal huske et våbenskjold og de dele, det består af, dvs. form, farve, mønstre og forskellige typer af hjelmtegn og våbenmærker. Inden våbenskjoldet skal genkaldes og - skabes, får man en distrak)onsopgave, som man skal udføre. Hereder genskaber man våbentegnet med alle dets komponenter. Man får forskellige svarmuligheder id. form, farve, mønster og våbenskjold. Øvelse: Våbenskjold KogniJve funkjoner der trænes: - Visuel opmærksomhed - Rumlig opmærksomhed - Visuel hukommelse - Rumlig hukommelse 11

12 Øvelse: Våbenskjold Relevans for hverdagssituajoner: I hverdagen benyter vi ode vores visuelle og rumlige opmærksomhed og hukommelse, bl.a., når vi skal finde vej et bestemt sted hen. Når vi skal huske, hvordan et bestemt tøjmærkes logo ser ud, hvor forskellige )ng i boligen er, eller hvordan forskellige forretninger er placeret i et indkøbscenter, spiller vores visuelle og rumlige opmærksomhed og hukommelse en central rolle. Implementering af kogni)v træning Kognitiv træning i klinisk praksis ü Det basale: Hardware og lokale ü Visitation ü Forundersøgelse ü ABC-programmet ü Trænerrollen den formelle, den relationelle og den motivationelle del ü Evaluering af forløb og udbytte 12

13 Kognitiv træning i klinisk praksis I klinisk sammenhæng er et kognitivt træningstilbud IKKE et forskningsprojekt, men et behandlingstilbud på linje med andre tilbud, som psykoedukation, samtaleterapi etc. I klinikken er man ikke forpligtet af den stringens og objektive effektmåling, som knytter sig til forskning. Tværtimod skal man som ved enhver anden klinisk behandling være fleksibel og tilpasse sig patientens vekslende tilstande og behov samt løbende justere målsætningerne. Som i alt andet klinisk behandlingsarbejde er der tale om en fortløbende samstemning mellem behandlingens mål og patientens ønsker og behov. Det basale: Lokale og hardware Kognitiv træning i klinisk praksis Man bør i første omgang prioritere deltagere som - samtidigt med den kognitive træning har andre daglige aktiviteter med kognitive udfordringer, f.eks. arbejde og uddannelse ( Brain Cross Training ) til forstærkning og generalisering i hverdagen. - har en livsstil* der kan understøtte kognitiv træning - er motiverede for tilbuddet - har tid og overskud/ plads i behandlingsplanen Jo færre af disse karakteristika, desto større trænerudfordringer! 13

14 *Livsstil 1. Motion Det er lige meget hvordan Bare gør det! Optimalt: 150 minutters moderat til hård fysisk aktivitet om ugen fordelt på en halv times aktivitet fem gange om ugen gerne afbrudt af intervaller med 10 minutters intensivt tempo. Fysisk aktive personer, der er mere end 65 år gamle, har 38 pct. nedsat risiko for at udvikle Alzheimers sygdom end mennesker, der er fysisk inaktive. Når musklerne arbejder udvikles BDNF (brain derived neutropic factor) - et molekyle der har vist sig vigtigt for vækst og dannelse af hjerneceller i hippocampus. 2. Søvn Altings løsning: Sov på det! I perioder med dårlig søvn er koncentration, indlæring, hukommelse og problemløsning reduceret. Hjernens volumen reduceres hurtigere hos de som har ringe og kort søvn. Reduktionen er mest udtalt hos personer over 60 år: De har stigende svind i relativt bredspektrede områder af hjernen, inklusiv områder i frontallappen, tindingelappen og isselappen. *Livsstil 3. Ernæring - Tomater indeholder lycopen, som modvirker cellereduktionen ved Alzheimers sygdom. - Fisk indeholder Omega 3, som vedligeholder nervesystemet og Jod som forbedre mental klarhed. - Fuldkornsprodukter indeholder folinsyre, B12- og B6-vitamin som alle forbedrer i hukommelsen. - Blåbær har vist sig at forbedre korttidshukommelsen. - Solbær indeholder C-vitamin der giver øget mental adræthed. - Græskarkerner indeholder zink, som forbedrer hukommelse og tænkning. - Broccoli indeholder vitamin K, som forbedrer den kognitive funktion. - Salvie kan forbedre hukommelsen. - Nødder indeholder E-vitamin, der forbedrer hukommelsen. 4. Rygning Rygere har mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle Alzheimers Sygdom senere i livet end ikke rygere. Risikoen øges jo mere man ryger. Forsamtale Vurder om deltageren skal tilbydes et gruppeforløb med et tilrettelagt program, eller (indledningsvist) skal have et individuelt tilpasset program. Individuelt Gruppe Tilpasset 1 2 Tilrettelagt 3 4 Vurder hvorvidt deltageren vil have brug for kompensationsmidler, f.eks. høretelefoner. OBS! det skal tydeliggøres, at målet gennem forløbet er at blive så uafhængig af kompensationsmidler som muligt. Spørg til synsproblemer, dyskalkuli og dysleksi Lav introduktion til programmet og øvelserne. Systematiske redskaber kan være en fordel: 14

15 Forsamtale redskaber: MIC-SR Til vurdering af de kognitive problemer, som deltageren oplever i sin hverdag/motivation for kognitiv træning. OBS! Resultatet i MIC-SR-skemaet kan med fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/ neuropsykologisk undersøgelse. Skemaer: 15

16 Forsamtale redskaber: Samtidige aktiviteter Til eksplicitering af understøttende og synergetiske aktiviteter, som kan optimere udbyttet af den kognitive træning. Hvor meget Brain cross training kan du lave i løbet af ugen? Forsamtale redskaber: Mine mål for kognitiv træning Til fastsættelse af individuelle og eksterne mål for træningen. AFGØRENDE for den indre motivation! 16

17 ABC programmet for kognitiv træning Blok A: Opmærksomhed og Forarbejdningshastighed Træning af evnerne til at fastholde fokus på en opgave, fastholde årvågenhed og præstationsniveau gennem længere tid hurtig og korrekt reaktion. Blok B: Indlæring og hukommelse Træning af evnerne til sproglig, auditiv og visuel hukommelse, forskellige indlæringsstrategier, f. eks. at danne overkategorier, visuelle og rumlige kapaciteter, f.eks. forestillingsevne. Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Træning af evnerne til på samme tid at fastholde og bearbejde indtryk og information, logisk tænkning og problemløsning, f.eks. strategisk tænkning sproglig og visuel problemløsning. 17

18 En session Varighed: 1½ time. Det er hensigten, at deltageren hver gang træner med tre øvelser. Deltageren vælger selv, hvornår der skal holdes pause. Undlader en deltager at holde pause(r) er det en træneropgave at gøre opmærksom på og tilskynde til dette. Trænerrollen, den formelle del Træneren skal observere deltagerens kognitive arbejds-stil med henblik på at give underbygget feed-back og regulere øvelsernes sværhedsgrad. Gennem løbende dialog fokuserer træner og klient på, hvorledes deltagerens kognition fungerer, hvilke ressourcer og udfordringer han har og hvilke strategier som er hensigtsmæssige i f t. øvelserne Overses detaljer? Hvordan anvendes kompensation? Hvordan er tempoet? Arbejdes der organiseret? Overskrides tidsgrænser? Er der kort- og langtidshukommelsesvanskeligheder? Etc. I løbet af træningsforløbet skal strategierne og deres effekt sammenholdes med deltagerens funktion i hverdagen. Trænerrollen, den relationelle del De relationelle opgaver: - evaluere klientens metakognition og frustrationsgrad - på indfølende vis påpege problemer - være realistisk opmuntrende - lave aktiv rollemodellering Fordi: Personer med kognitive vanskeligheder har en hverdag/ historie karakteriseret ved kognitive dysfunktioner = nederlag i forbindelse med uddannelse, arbejde og social kontakt. 18

19 Trænerrollen, den motivationelle del Dialog vedrørende hvordan træningen styrker klientens oplevelse af kompetence- og autonomifølelser, fordi det udvikler selvværd og indre motivation. Jeg bliver bedre og bedre i den kognitive træning Det lykkes for mig at lave øvelsen på et højere niveau Jeg får bedre overblik, kan lettere vælge mellem ting Evaluering af forløbet og udbyttet 1. Er deltageren kommet tættere på sine eksterne træningsmål? 2. Oplever deltageren færre kognitive problemer i sin hverdag? - Kan med fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse. 3. Føler deltageren sig mere kompetent til at passe på sig selv og håndtere udfordringer i hverdagen? 4. Er deltageren blevet mere bevidst om sammenhængen mellem hans/hendes kognition, hverdag og selvværd? 5. Skal forløbet forlænges i en tilpasset form? Andre dimensioner ved kognitiv træning 19

20 Rehabiliterings-kvaliteter Kognitiv træning kan medvirke til at udvikle arbejdspladskompetencer: Almene kompetencer: Mødestabilitet Regler og aftaler Initiativ Sociale kompetencer: Samarbejde Motivation i arbejdet Håndtering af kritiske situationer Mestrings-kvaliteter Kognitiv træning kan in vivo medvirke til at udvikle psykologiskeog livskvalitetsstrategier: Håndtering af: Angst Frustration Stress Udvikling af: Indsigt i egne ressourcer og udfordringer Selvtillid Selvværd Øvelse: Basketball 20

21 Øvelse: Basketball KogniJve funkjoner der trænes Grundlæggende problemløsning: Overblik Planlægge Afprøve en strategistrategi Evaluere udbyte af strategien Koncentra)on Den visuelle fores)llingsevne Øvelse: Basketball Relevans for hverdagen Det er ikke alle hverdagens opgaver, som kan løses med ru)ne. Nogen gange står man i situa)oner, hvor man skal afgøre: Hvad er målet? Hvilke regler og begrænsninger er der? Er der en bestemt måde, som det er hensigtsmæssig at starte på? Etc. Impulsive handlinger kan sjældent anvendes )l den slags opgaver. Situa)onerne kan opstå, når man skal løse opgaver sammen med andre mennesker, f.eks. indrete et kontor, eller når man er alene, f.eks. første gang man skal på posthuset i et nyt kvarter. Bestilling af et abonnement 21

22 Gode råd Tænk over hvilke navne og hvilken kode, du vælger ved opretelsen: Hvis I er flere trænere på samme arbejdsplads, så vælg et fælles brugernavn og en fælles adgangskode (undlad at bruge din egen foretrukne). Vælg et korrekt organisa)onsnavn og gør det så enkelt som muligt, da det i visse )lfælde vil være nødvendigt, at bruge det ved login. 22

23 Hvad koster det? Et grundabonnement koster: Hjerneskadeprogram: 420 Kr. pr måned (525 kr inkl. moms). Psykiatriprogram: 320 kr. pr måned (400 kr inkl. moms). Seniorprogram: 320 kr. pr måned (400 kr. inkl. moms). I grundabonnementet er inkluderet 10 ak)ve brugerkon). Et Jllægsabonnement med adgang )l at åbne yderligere 10 ak)ve brugerkon) koster 275 Kr. pr måned (343,75 Kr inkl. moms). Der kan tegnes abonnement for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ved tegning af abonnement på 12 måneder opnås 20 % rabat. Det er muligt at købe Jllægsabonnement sammen med grundabonnement, eller på et senere )dspunkt. Betaling foregår via fakturering (evt. elektronisk faktura, hvis det ønskes) og bankoverførsel. Administration Opret en ny bruger Tildel øvelser Inds)l sværhedsgrad 23

24 Etablering af en klient Administration af brugerkonti Gode råd Vælg et simpelt brugernavn og en kode, der er let at huske, men undlad at gøre det FOR simpelt (f.eks.: Ole og 1234 ). Start med at gøre enkelte, simple øvelser )lgængelige for brugeren og udvid ederhånden. Sid sammen med brugeren og gennemgå øvelsen hver gang, der åbnes for en ny, så det sikres, at han/hun ved, hvad den går ud på. Send link i mail )l forenklet login- side 24

25 Den daglige træning Følg med i dine brugeres arbejdsindsats Evaluer resultater Sæt øvelser på opgaveliste 25

26 Lav et træningsprogram Der er flere veje )l at opbygge et træningsprogram )l brugeren: 1. Tænd for de øvelser, som brugeren skal træne med, brug de automa)ske niveauer og lad antallet af repe))oner være frit. 2. Opret et træningsprogram med de opgaver, som du ønsker, at brugeren skal gennemføre, med den ønskede inds)lling og med det ønskede antal repe))oner. 3. Lav et program med øvelser og inds)llinger og hvor lang )d brugeren skal træne. Systemet udfylder selv evt. overskydende )d. 4. Definer dage, hvor lang )d brugeren skal træne samt antal repe))oner af hver øvelse og lad systemet udvælge øvelserne. I gang med træningen Der er tre måder at starte øvelser: 1. Træner)lstand. Når du er logget på som træner, har du adgang )l at prøve alle øvelser og skal inds)lle sværhedsgraden hver gang. Bruges når du som træner skal lære øvelserne at kende. Resultat gemmes ikke. 2. Superviseret )lstand. Når du er logget på som træner og vælger en brugerprofil at logge på, skal du ligeledes inds)lle sværhedsgraden. Bruges når brugeren træner sammen med dig. I kan så sammen finde den rete sværhedsgrad. Resultat gemmes. 3. Bruger)lstand. Når brugeren logger på med brugernavn og adgangskode, er sværhedsgraden inds)llet på forhånd. Bruges )l den daglige træning. Resultat gemmes Automatiske niveauer Hjerneskadeprogram Oprykning når øvelsen er gennemført to gange med en præcision over 80 % Man rykker et niveau ned, hvis præcisionen er under 60 % Psykiatriprogram Oprykning, når øvelsen er gennemført to gange med en præcision på 100% Man kan ikke rykke ned 26

27 Administrer øvelser Sæt øvelse på opgavelisten 27

28 28

29 FØLG MED I BRUGERENS RESULTATER 29

30 Opgave: Administration Log på som træner Deak)ver den eksisterende brugerkonto Opret en ny brugerkonto Opret en gruppe Flyt brugerkontoen over i den nye gruppe Omdøb gruppen Deak)ver den nye brugerkonto 30

31 Øvelser: hukommelse som en elefant og De hemmelige arkiver De hemmelige arkiver Trænings- egenskaber Fokuseret opmærksomhed/koncentra)on Omtanke Begrebsanalyse Kategorisering/organisering Foregribelse af begivenheder Drage erfaringer af sine fejl Håndtering af frustra)on De hemmelige arkiver RelaJon Jl hverdagen Hverdagen indeholder mange ru)nesitua)oner, men det sker, at man løber ind i opgaver, hvor man ikke kender den rig)ge fremgangsmåde. Det kan være, når man starter på et nyt arbejde eller går i gang med et nyt computerprogram. Kategorisering er også en del af hverdagen: Når vasketøj sorteres i forhold )l vaskeprogrammer og farve, når man skal )lberede mad og vurdere, hvornår i forløbet man f.eks. skal koge kartoflerne og stege kødet, når man skal lave jævnbyrdige fodboldhold med lige fordeling af gode og mindre gode spillere. 31

32 Hukommelse som en elefant Trænings- egenskaber Verbal episodisk hukommelse Indlærings- strategier f.eks. ved at lave kategorier eller historier med ordene Hukommelse som en elefant RelaJon Jl hverdagen I hverdagen har man ode brug for at indlære og huske verbale beskeder og oplysninger, som man senere skal bruge i en anden situa)on: Det kan f.eks. være en adale med en ven eller oplysninger om )ng man skal bruge i sin husholdning. Indlærings- strategier kan være en fordel i mange arbejdssitua)oner, hvor man skal organisere opgaver og )ng, man får at vide f.eks. id. hvilken ugedag, man skal lave særlige opgaver. Tak for i dag God fornøjelse med den kogni)ve træning 32

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013 Professionel Hjernetræning i praksis København d. 3. oktober 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012 Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis Kolding 30/11 2012 Dagens program: 09:00-09:30 Kursus-check-in og Morgenbuffet 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 17/5 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser e@er behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introdukhon: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Velkommen til regionalt medlemsmøde. Program 12-06-2014

Velkommen til regionalt medlemsmøde. Program 12-06-2014 Velkommen til regionalt medlemsmøde Sclerose og kognitive problemer Scleroseforeningen Forår 2014 Oplægsholder: Neuropsykolog Jannie Engelbrecht 1 Program 18.30-18.35 Velkomst - om Scleroseforeningen -

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Fra besværlig pode til KLOGE-metode. hvordan der opstår øget rummelighed i klassen og hos læreren ved kognitiv træning

Fra besværlig pode til KLOGE-metode. hvordan der opstår øget rummelighed i klassen og hos læreren ved kognitiv træning Fra besværlig pode til KLOGE-metode hvordan der opstår øget rummelighed i klassen og hos læreren ved kognitiv træning Nina Madsen Sjö.er.psykolog.og.afdelingsleder.for.afdelingen.for. børn. og. unge. med.

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde Et arbejdsliv i accelera5on Afsæt for vores forskning: Tid i samfund og arbejde Megatrends: Højhas)ghedssamfundet Livet i hamsterhjulet

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER?

POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? POWERFUL LEADERSHIP UDDANNELSEN - ELLER HVAD LEDER DU EFTER? 2013 1 Overbevisninger Fysik ADFÆRDSMODELLEN Din adfærd er det du gør i hverdagen som leder - og er betinget af 4 kerneområder. Alle 4 områder

Læs mere

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i.

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. 1. Introduktion I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. Indhold i app'en: Startup side, hvor app'en

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d.

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Velkommen )l onlineforedraget Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Cand. negot. og Coach Mor )l Sebas)an og Oliver Gi< med Morten Specialist i stresshåndtering siden

Læs mere