Professionel Hjernetræning i praksis Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 18.05.2015"

Transkript

1 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Dagens program 09:00-12:00 (med pauser eaer behov): Velkomst, præsenta)on og gennemgang af programmet Introduk)on: Hvad er Professionel Hjernetræning? Øvelser: Overvågning (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Om effekt af kogni)v træning og hjernens plas)citet Øvelse Våbenskjold Opsamling på Våbenskjold (Hvad er opgaven?, Hvad træner man?, Relevans? etc.) Hvordan implementerer man et kogni)vt trænings)lbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel 12:00-12:45: Frokost 12:45-16:00 (med pauser eaer behov): Hvordan implementerer man et kogni)vt trænings)lbud med øvelserne fra Professionel Hjernetræning? - Et eksempel (fortsat) Øvelse: Basketball Bes)lling af et abonnement og pris Administra)onssystemet: OpreTelse og redigering af brugere og grupper Tænd og sluk for øvelser Træningsprogram Resultater Øvelse: Administra)onssystemet Evt. afprøvning af et par øvelser (f.eks. Hukommelse som elefant og De hemmelige arkiver ) Afrunding og opsamling Hvad er Professionel hjernetræning? 1

2 Professionel Hjernetræning En samling internetbaserede øvelser, der hver især træner specifikke kogni)ve funk)oner Et administrajonssystem, som gør det muligt for den træningsansvarlige at )ldele klienterne opgaver med passende sværhedsgrad og at overvåge klientens indsats og udbyte. Historie: Fra Happy Neuron til Scientific Brain Training Pro Historie: Fra Scientific Brain Training Pro til Professionel Hjernetræning 2

3 Historie: Fra Scientific Brain Training Pro/Professionel Hjernetræning til Professionel Hjernetræning/Happy Neuron Pro Psykiatri- eller hjerneskadeprogrammet Psykiatri- og Seniorprogram Samme inds)llinger for alle Ti faste sværhedsgrader Let at administrere Kan anvendes med lavere grad af træner- klient interak)on Mulighed for træningsprogram 18/21 øvelser Hjerneskadeprogram Mulighed for individuel regulering af øvelsernes sværhedsgrad Mulighed for anvendelse af ni faste sværhedsgrader Individuel regulering af sværhedsgrad kræver mere træner- klient interak)on Mulighed for træningsprogram 28 øvelser Tre programmer 28 øvelser Øvelser Hjerneskade Psykiatri Senior Stjernetydning X X X Basketball X X X Knæk koden X X X Forandring fryder X X Hukommelse som en elefant X X X Ordet på bordet X X X Former og farver X X Rig)gt sted, rig)gt )dspunkt X X X Våbenskjold X X X Jorden rundt X X Turen går )l... X X X Restaurant X X X Organisering X X Hvor er )ngene? X X X Indviklede figurer X X X Udsigtspunkt X X Rota)on X X X Gamle skridtegn X X Overvågning X X X To )ng på samme )d X X X De hemmelige arkiver X X X To )ng på samme )d X X Fuglesang X X Lydprøve X X Ordkløveri X Tårnene i Hanoi X Behændighed X Find vej X 3

4 VIGTIGT! Professionel Hjernetræning er IKKE behandling, remediering eller genoptræning. Professionel Hjernetræning er et redskab, som kan anvendes i behandlings-, remedierings- og genoptræningsforløb. Professionel Hjernetræning muliggør mange gentagelser af handlinger, hvilket er en be)ngelse for automa)sering. Hvad er kogni)v træning?/hvordan kan man i praksis bruge øvelserne i Professionel Hjernetræning? KogniJve funkjoner er en forudsætning for at lære om, forstå og kende den verden, man lever i Opmærksomhed Koncentra)on Indlæring Hukommelse Ini)a)v Overblik Planlægning Formålet med kognijv træning er at fastholde, udvikle eller genetablere forudsætninger for at lære om, forstå og kende den verden, man lever i 4

5 Elementerne i kognitiv træning Individ med kognitive vanskeligheder Elektronisk redskab Kognitiv træner Kognitive øvelser Karakteristika ved den gode kognitive øvelse Trænings egenskaber KOGNITIV ØVELSE En praktisk udfordring Element i domæne Hverdags relevans Graduerings egenskaber Feedback egenskaber Øvelser: Overvågning og Find vej 5

6 Overvågning den praktiske udfordring På de lene niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal iden)ficere blandt andre symboler i feltmønsteret. På de højere niveauer får man præsenteret et symbol, som man skal iden)ficere i feltmønsteret, men her er der et forstyrrende (næsten iden)sk) symbol. Det gælder således om ikke at lade sig distrahere af det forstyrrende element, men at huske og iden)ficere det symbol man får præsenteret )l start. Ydermere skal man på tre niveauer finde det umage symbol, dvs. et symbol som afviger fra de andre i feltmønsteret. Overvågning funktioner som trænes - visuelt overblik - vedvarende opmærksomhed - selek)v opmærksomhed - rumlig analyse - formgenkendelse Overvågning relation til hverdagen Disse funk)oner er vig)ge, når man handler ind og skal finde en bestemt vare på hylden i supermarkedet. For eksempel skal man kunne holde fokus på den bestemte vare på hylden og ikke lade sig distrahere af de andre varer. Det samme gør sig gældende, når man skal finde sin pung på sofabordet blandt aviser og ugeblade, sin ven i en menneskemængde eller sin kuffert på bagagebåndet i ludhavnen. 6

7 Overvågning Feedback: To visuelle skalaer samt tekst som informerer om nøjag)ghed (%) og )d pr. korrekt svar (sekunder). Overvågning Graduering af sværhedsgraden*: Der er 9/10 niveauer, som er blevet forprogrammeret i øvelsen for at sikre en let start og en jævnt s)gende sværhedsgrad. Inds)llingsmulighederne og sværhedsgraden alænger af størrelsen af feltmønsteret (4x4 )l 8x16) og hjælpetypen: Mul)symboler, Med hjælp, Med forstyrrende element og Et umage tegn eller ej. * I psykiatriprogrammer Overvågning Der er således: 4 x 10 x 4 x 2 x 6 = 1920 mulige varianter af denne øvelse 7

8 Evidensen for kognitiv træning Evidens Udvalgte nyere artikler om psykose og affektive lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser, anorexi og kognitiv træning/remediation Anaya C, Martinez Aran A, Ayuso-Mateos JL, Wykes T, Vieta E, Scott J. A systematic review of cognitive remediation for schizo- affective and affective disorders. J Affect Disord Dec 15;142(1-3): Bowie CR, Gupta M, Holshausen K, Jokic R, Best M, Milev R. Cognitive remediation for treatment-resistant depression: effects on cognition and functioning and the role of online homework. J Nerv Ment Dis Cordier R, et al. Cognitive remediation has global cognitive and functional benefits for people with schizophrenia when combined with psychiatric rehabilitation. Aust Occup Ther J Aug;59(4): Gharaeipour M, Scott B. Effects of cognitive remediation on neurocognitive functions and psychiatric symptoms in schizophrenia inpatients. Schizophr Res Dec;142(1-3): Kluwe-Schiavon B, et al. Executive functions rehabilitation for schizophrenia: A critical systematic review. J Psychiatr Res Jan; 47(1): Koenig AM et al. Cognition in Late Life Depression: Treatment Considerations. Curr Treat Options Psychiatry Mar 1;1(1):1-14. Lindvall Dahlgren C., Rø O.A systematic review of cognitive remediation therapy for anorexia nervosa - development, current state and implications for future research and clinical practice. J Eat Disord Sep 10;2(1):26 Porter RJ, et al. Remediation as a treatment for major depression: A rationale, review of evidence and recommendations for future research. Aust N Z J Psychiatry Dec;47(12): Stern A et al. The Efficacy of Computerized Cognitive Training in Adults With ADHD: A Randomized Controlled Trial. J Atten Disord Apr 22. Tajik-Parvinchi D. Cognitive Rehabilitation for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD:Promises and Problems. Can Acad Child Adolesc Psychiatry Sep;23(3): Wykes T, et al. A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: methodology and effect sizes. Am J Psychiatry May; 168(5): Evidens Kognitiv træning har effekt ved flere forskellige lidelser (forskellige faktorer modificerer udbyttet) Isoleret kognitiv træning har let-moderat effekt Kombineret kognitiv og rehabilitering har moderatstor effekt Kognitiv træning forstærker effekt af andre psykosociale behandlingstilbud Kognitiv træning kan påvirke selvværd Der er fortsat behov for forskning i feltet 8

9 Fordi.hjernen er plastisk - hjernen forandrer sig gennem hele livet - hjernens funktioner formes af, hvordan de anvendes i praksis - opretholdelse af hjernens funktionsniveau (særligt oppe i alderen) afhænger af hvordan den bruges - kompensation eller recovery? Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Kan kombineret kognitiv træning og arbejdstræning implementeres i en rehabiliterings kontekst? 2. Kan det udvikle deltagernes kognition og arbejdsparathed? N Alder gnst: Kvinder: Affek)v lidelse Forudgående stabil )lknytning )l arbejdsmarkedet 96 36,8 år 69 (72%) 73 (79 %) 42 (44%) Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Samlet range: 0-36 Delskala range: 0-12 Kognition Tilstand Personlighed Kontekst 9

10 Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Kognition MIC-SR Baseline Afslutning Signifikans Cohen s d Total 26,19 21,77 0,000 0,55 Opmærksomhed (n=96) Eksekutive funktioner (n=96) Hukommelse (n=96) 9,46 7,63 0,000 0,62 8,29 6,83 0,000 0,46 8,44 7,31 0,000 0,37 Cohen s d Effektstørrelse: 0.20=lille; 0.50=medium; 0.80=stor Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Motivation 7,00 6,00 5,00 5,82 5,83 5,82 5,31 5,18 5,28 5,30 5,17 5,12 5,21 5,62 5,67 4,00 3,00 2,00 1,00 Første måling (n=79) Anden måling (n=63) Tredje måling (n=46) Fjerde måling (n=27) Interesse Værdi Valg! Dansk pilotundersøgelse med Professionel Hjernetræning, Arbejdsparathed Start Slut Antal Procent Antal Procent % % Ja Nej % % Ved ikke 5 5 % 4 4 % Missing 4 4 % 6 6 % I alt % % 10

11 Øvelse: Våbenskjold Øvelse: Våbenskjold Den prakjske opgave: Man skal huske et våbenskjold og de dele, det består af, dvs. form, farve, mønstre og forskellige typer af hjelmtegn og våbenmærker. Inden våbenskjoldet skal genkaldes og - skabes, får man en distrak)onsopgave, som man skal udføre. Hereder genskaber man våbentegnet med alle dets komponenter. Man får forskellige svarmuligheder id. form, farve, mønster og våbenskjold. Øvelse: Våbenskjold KogniJve funkjoner der trænes: - Visuel opmærksomhed - Rumlig opmærksomhed - Visuel hukommelse - Rumlig hukommelse 11

12 Øvelse: Våbenskjold Relevans for hverdagssituajoner: I hverdagen benyter vi ode vores visuelle og rumlige opmærksomhed og hukommelse, bl.a., når vi skal finde vej et bestemt sted hen. Når vi skal huske, hvordan et bestemt tøjmærkes logo ser ud, hvor forskellige )ng i boligen er, eller hvordan forskellige forretninger er placeret i et indkøbscenter, spiller vores visuelle og rumlige opmærksomhed og hukommelse en central rolle. Implementering af kogni)v træning Kognitiv træning i klinisk praksis ü Det basale: Hardware og lokale ü Visitation ü Forundersøgelse ü ABC-programmet ü Trænerrollen den formelle, den relationelle og den motivationelle del ü Evaluering af forløb og udbytte 12

13 Kognitiv træning i klinisk praksis I klinisk sammenhæng er et kognitivt træningstilbud IKKE et forskningsprojekt, men et behandlingstilbud på linje med andre tilbud, som psykoedukation, samtaleterapi etc. I klinikken er man ikke forpligtet af den stringens og objektive effektmåling, som knytter sig til forskning. Tværtimod skal man som ved enhver anden klinisk behandling være fleksibel og tilpasse sig patientens vekslende tilstande og behov samt løbende justere målsætningerne. Som i alt andet klinisk behandlingsarbejde er der tale om en fortløbende samstemning mellem behandlingens mål og patientens ønsker og behov. Det basale: Lokale og hardware Kognitiv træning i klinisk praksis Man bør i første omgang prioritere deltagere som - samtidigt med den kognitive træning har andre daglige aktiviteter med kognitive udfordringer, f.eks. arbejde og uddannelse ( Brain Cross Training ) til forstærkning og generalisering i hverdagen. - har en livsstil* der kan understøtte kognitiv træning - er motiverede for tilbuddet - har tid og overskud/ plads i behandlingsplanen Jo færre af disse karakteristika, desto større trænerudfordringer! 13

14 *Livsstil 1. Motion Det er lige meget hvordan Bare gør det! Optimalt: 150 minutters moderat til hård fysisk aktivitet om ugen fordelt på en halv times aktivitet fem gange om ugen gerne afbrudt af intervaller med 10 minutters intensivt tempo. Fysisk aktive personer, der er mere end 65 år gamle, har 38 pct. nedsat risiko for at udvikle Alzheimers sygdom end mennesker, der er fysisk inaktive. Når musklerne arbejder udvikles BDNF (brain derived neutropic factor) - et molekyle der har vist sig vigtigt for vækst og dannelse af hjerneceller i hippocampus. 2. Søvn Altings løsning: Sov på det! I perioder med dårlig søvn er koncentration, indlæring, hukommelse og problemløsning reduceret. Hjernens volumen reduceres hurtigere hos de som har ringe og kort søvn. Reduktionen er mest udtalt hos personer over 60 år: De har stigende svind i relativt bredspektrede områder af hjernen, inklusiv områder i frontallappen, tindingelappen og isselappen. *Livsstil 3. Ernæring - Tomater indeholder lycopen, som modvirker cellereduktionen ved Alzheimers sygdom. - Fisk indeholder Omega 3, som vedligeholder nervesystemet og Jod som forbedre mental klarhed. - Fuldkornsprodukter indeholder folinsyre, B12- og B6-vitamin som alle forbedrer i hukommelsen. - Blåbær har vist sig at forbedre korttidshukommelsen. - Solbær indeholder C-vitamin der giver øget mental adræthed. - Græskarkerner indeholder zink, som forbedrer hukommelse og tænkning. - Broccoli indeholder vitamin K, som forbedrer den kognitive funktion. - Salvie kan forbedre hukommelsen. - Nødder indeholder E-vitamin, der forbedrer hukommelsen. 4. Rygning Rygere har mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle Alzheimers Sygdom senere i livet end ikke rygere. Risikoen øges jo mere man ryger. Forsamtale Vurder om deltageren skal tilbydes et gruppeforløb med et tilrettelagt program, eller (indledningsvist) skal have et individuelt tilpasset program. Individuelt Gruppe Tilpasset 1 2 Tilrettelagt 3 4 Vurder hvorvidt deltageren vil have brug for kompensationsmidler, f.eks. høretelefoner. OBS! det skal tydeliggøres, at målet gennem forløbet er at blive så uafhængig af kompensationsmidler som muligt. Spørg til synsproblemer, dyskalkuli og dysleksi Lav introduktion til programmet og øvelserne. Systematiske redskaber kan være en fordel: 14

15 Forsamtale redskaber: MIC-SR Til vurdering af de kognitive problemer, som deltageren oplever i sin hverdag/motivation for kognitiv træning. OBS! Resultatet i MIC-SR-skemaet kan med fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/ neuropsykologisk undersøgelse. Skemaer: 15

16 Forsamtale redskaber: Samtidige aktiviteter Til eksplicitering af understøttende og synergetiske aktiviteter, som kan optimere udbyttet af den kognitive træning. Hvor meget Brain cross training kan du lave i løbet af ugen? Forsamtale redskaber: Mine mål for kognitiv træning Til fastsættelse af individuelle og eksterne mål for træningen. AFGØRENDE for den indre motivation! 16

17 ABC programmet for kognitiv træning Blok A: Opmærksomhed og Forarbejdningshastighed Træning af evnerne til at fastholde fokus på en opgave, fastholde årvågenhed og præstationsniveau gennem længere tid hurtig og korrekt reaktion. Blok B: Indlæring og hukommelse Træning af evnerne til sproglig, auditiv og visuel hukommelse, forskellige indlæringsstrategier, f. eks. at danne overkategorier, visuelle og rumlige kapaciteter, f.eks. forestillingsevne. Blok C: Arbejdshukommelse og problemløsning Træning af evnerne til på samme tid at fastholde og bearbejde indtryk og information, logisk tænkning og problemløsning, f.eks. strategisk tænkning sproglig og visuel problemløsning. 17

18 En session Varighed: 1½ time. Det er hensigten, at deltageren hver gang træner med tre øvelser. Deltageren vælger selv, hvornår der skal holdes pause. Undlader en deltager at holde pause(r) er det en træneropgave at gøre opmærksom på og tilskynde til dette. Trænerrollen, den formelle del Træneren skal observere deltagerens kognitive arbejds-stil med henblik på at give underbygget feed-back og regulere øvelsernes sværhedsgrad. Gennem løbende dialog fokuserer træner og klient på, hvorledes deltagerens kognition fungerer, hvilke ressourcer og udfordringer han har og hvilke strategier som er hensigtsmæssige i f t. øvelserne Overses detaljer? Hvordan anvendes kompensation? Hvordan er tempoet? Arbejdes der organiseret? Overskrides tidsgrænser? Er der kort- og langtidshukommelsesvanskeligheder? Etc. I løbet af træningsforløbet skal strategierne og deres effekt sammenholdes med deltagerens funktion i hverdagen. Trænerrollen, den relationelle del De relationelle opgaver: - evaluere klientens metakognition og frustrationsgrad - på indfølende vis påpege problemer - være realistisk opmuntrende - lave aktiv rollemodellering Fordi: Personer med kognitive vanskeligheder har en hverdag/ historie karakteriseret ved kognitive dysfunktioner = nederlag i forbindelse med uddannelse, arbejde og social kontakt. 18

19 Trænerrollen, den motivationelle del Dialog vedrørende hvordan træningen styrker klientens oplevelse af kompetence- og autonomifølelser, fordi det udvikler selvværd og indre motivation. Jeg bliver bedre og bedre i den kognitive træning Det lykkes for mig at lave øvelsen på et højere niveau Jeg får bedre overblik, kan lettere vælge mellem ting Evaluering af forløbet og udbyttet 1. Er deltageren kommet tættere på sine eksterne træningsmål? 2. Oplever deltageren færre kognitive problemer i sin hverdag? - Kan med fordel sammenholdes med resultatet fra en kognitiv/neuropsykologisk undersøgelse. 3. Føler deltageren sig mere kompetent til at passe på sig selv og håndtere udfordringer i hverdagen? 4. Er deltageren blevet mere bevidst om sammenhængen mellem hans/hendes kognition, hverdag og selvværd? 5. Skal forløbet forlænges i en tilpasset form? Andre dimensioner ved kognitiv træning 19

20 Rehabiliterings-kvaliteter Kognitiv træning kan medvirke til at udvikle arbejdspladskompetencer: Almene kompetencer: Mødestabilitet Regler og aftaler Initiativ Sociale kompetencer: Samarbejde Motivation i arbejdet Håndtering af kritiske situationer Mestrings-kvaliteter Kognitiv træning kan in vivo medvirke til at udvikle psykologiskeog livskvalitetsstrategier: Håndtering af: Angst Frustration Stress Udvikling af: Indsigt i egne ressourcer og udfordringer Selvtillid Selvværd Øvelse: Basketball 20

21 Øvelse: Basketball KogniJve funkjoner der trænes Grundlæggende problemløsning: Overblik Planlægge Afprøve en strategistrategi Evaluere udbyte af strategien Koncentra)on Den visuelle fores)llingsevne Øvelse: Basketball Relevans for hverdagen Det er ikke alle hverdagens opgaver, som kan løses med ru)ne. Nogen gange står man i situa)oner, hvor man skal afgøre: Hvad er målet? Hvilke regler og begrænsninger er der? Er der en bestemt måde, som det er hensigtsmæssig at starte på? Etc. Impulsive handlinger kan sjældent anvendes )l den slags opgaver. Situa)onerne kan opstå, når man skal løse opgaver sammen med andre mennesker, f.eks. indrete et kontor, eller når man er alene, f.eks. første gang man skal på posthuset i et nyt kvarter. Bestilling af et abonnement 21

22 Gode råd Tænk over hvilke navne og hvilken kode, du vælger ved opretelsen: Hvis I er flere trænere på samme arbejdsplads, så vælg et fælles brugernavn og en fælles adgangskode (undlad at bruge din egen foretrukne). Vælg et korrekt organisa)onsnavn og gør det så enkelt som muligt, da det i visse )lfælde vil være nødvendigt, at bruge det ved login. 22

23 Hvad koster det? Et grundabonnement koster: Hjerneskadeprogram: 420 Kr. pr måned (525 kr inkl. moms). Psykiatriprogram: 320 kr. pr måned (400 kr inkl. moms). Seniorprogram: 320 kr. pr måned (400 kr. inkl. moms). I grundabonnementet er inkluderet 10 ak)ve brugerkon). Et Jllægsabonnement med adgang )l at åbne yderligere 10 ak)ve brugerkon) koster 275 Kr. pr måned (343,75 Kr inkl. moms). Der kan tegnes abonnement for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen. Ved tegning af abonnement på 12 måneder opnås 20 % rabat. Det er muligt at købe Jllægsabonnement sammen med grundabonnement, eller på et senere )dspunkt. Betaling foregår via fakturering (evt. elektronisk faktura, hvis det ønskes) og bankoverførsel. Administration Opret en ny bruger Tildel øvelser Inds)l sværhedsgrad 23

24 Etablering af en klient Administration af brugerkonti Gode råd Vælg et simpelt brugernavn og en kode, der er let at huske, men undlad at gøre det FOR simpelt (f.eks.: Ole og 1234 ). Start med at gøre enkelte, simple øvelser )lgængelige for brugeren og udvid ederhånden. Sid sammen med brugeren og gennemgå øvelsen hver gang, der åbnes for en ny, så det sikres, at han/hun ved, hvad den går ud på. Send link i mail )l forenklet login- side 24

25 Den daglige træning Følg med i dine brugeres arbejdsindsats Evaluer resultater Sæt øvelser på opgaveliste 25

26 Lav et træningsprogram Der er flere veje )l at opbygge et træningsprogram )l brugeren: 1. Tænd for de øvelser, som brugeren skal træne med, brug de automa)ske niveauer og lad antallet af repe))oner være frit. 2. Opret et træningsprogram med de opgaver, som du ønsker, at brugeren skal gennemføre, med den ønskede inds)lling og med det ønskede antal repe))oner. 3. Lav et program med øvelser og inds)llinger og hvor lang )d brugeren skal træne. Systemet udfylder selv evt. overskydende )d. 4. Definer dage, hvor lang )d brugeren skal træne samt antal repe))oner af hver øvelse og lad systemet udvælge øvelserne. I gang med træningen Der er tre måder at starte øvelser: 1. Træner)lstand. Når du er logget på som træner, har du adgang )l at prøve alle øvelser og skal inds)lle sværhedsgraden hver gang. Bruges når du som træner skal lære øvelserne at kende. Resultat gemmes ikke. 2. Superviseret )lstand. Når du er logget på som træner og vælger en brugerprofil at logge på, skal du ligeledes inds)lle sværhedsgraden. Bruges når brugeren træner sammen med dig. I kan så sammen finde den rete sværhedsgrad. Resultat gemmes. 3. Bruger)lstand. Når brugeren logger på med brugernavn og adgangskode, er sværhedsgraden inds)llet på forhånd. Bruges )l den daglige træning. Resultat gemmes Automatiske niveauer Hjerneskadeprogram Oprykning når øvelsen er gennemført to gange med en præcision over 80 % Man rykker et niveau ned, hvis præcisionen er under 60 % Psykiatriprogram Oprykning, når øvelsen er gennemført to gange med en præcision på 100% Man kan ikke rykke ned 26

27 Administrer øvelser Sæt øvelse på opgavelisten 27

28 28

29 FØLG MED I BRUGERENS RESULTATER 29

30 Opgave: Administration Log på som træner Deak)ver den eksisterende brugerkonto Opret en ny brugerkonto Opret en gruppe Flyt brugerkontoen over i den nye gruppe Omdøb gruppen Deak)ver den nye brugerkonto 30

31 Øvelser: hukommelse som en elefant og De hemmelige arkiver De hemmelige arkiver Trænings- egenskaber Fokuseret opmærksomhed/koncentra)on Omtanke Begrebsanalyse Kategorisering/organisering Foregribelse af begivenheder Drage erfaringer af sine fejl Håndtering af frustra)on De hemmelige arkiver RelaJon Jl hverdagen Hverdagen indeholder mange ru)nesitua)oner, men det sker, at man løber ind i opgaver, hvor man ikke kender den rig)ge fremgangsmåde. Det kan være, når man starter på et nyt arbejde eller går i gang med et nyt computerprogram. Kategorisering er også en del af hverdagen: Når vasketøj sorteres i forhold )l vaskeprogrammer og farve, når man skal )lberede mad og vurdere, hvornår i forløbet man f.eks. skal koge kartoflerne og stege kødet, når man skal lave jævnbyrdige fodboldhold med lige fordeling af gode og mindre gode spillere. 31

32 Hukommelse som en elefant Trænings- egenskaber Verbal episodisk hukommelse Indlærings- strategier f.eks. ved at lave kategorier eller historier med ordene Hukommelse som en elefant RelaJon Jl hverdagen I hverdagen har man ode brug for at indlære og huske verbale beskeder og oplysninger, som man senere skal bruge i en anden situa)on: Det kan f.eks. være en adale med en ven eller oplysninger om )ng man skal bruge i sin husholdning. Indlærings- strategier kan være en fordel i mange arbejdssitua)oner, hvor man skal organisere opgaver og )ng, man får at vide f.eks. id. hvilken ugedag, man skal lave særlige opgaver. Tak for i dag God fornøjelse med den kogni)ve træning 32

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding 12.03.2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 12.03.2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding

Professionel Hjernetræning i praksis. Kolding Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 16.01.2015 Dagens program: 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015

Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Professionel Hjernetræning i praksis Kolding Fredag d. 13. november 2015 Dagens program 09:00-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst, præsentation og gennemgang af programmet Introduktion: Hvad er Professionel

Læs mere

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder.

Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder. Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Min vurdering af mine kognitive vanskeligheder Forskellige personer, der starter kognitiv træning, oplever ikke de samme kognitive vanskeligheder. Giv dig venligst god tid til at læse de følgende udsagn.

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013

Professionel Hjernetræning i praksis. København d. 3. oktober 2013 Professionel Hjernetræning i praksis København d. 3. oktober 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduktion: Hvad er Professionel Hjernetræning?

Læs mere

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012

Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis. Kolding 30/11 2012 Lær at anvende Professionel Hjernetræning i din praksis Kolding 30/11 2012 Dagens program: 09:00-09:30 Kursus-check-in og Morgenbuffet 09:30-12:00 (med pauser efter behov): Velkomst og gennemgang af programmet

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 17/5 2013 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser e@er behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introdukhon: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0

Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Analyser af øvelserne i psykiatri-programmet (Professionel Hjernetræning/Scientific Brain Training) Version 1.0 Psykolog Torben Ø. Christensen Ergoterapeut Kristina Christensen Under pres : 2 Blok A: Opmærksomhed

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012)

Manual. (Version 1.1, 01.02.2012) Manual (Version., 0.02.202) Hvad er Professionel Hjernetræning? Indhold Hvad er Professionel Hjernetræning?... 3 Sådan fungerer et abonnement på Professionel Hjernetrænings træningsprogrammer... 3 Træningssidens

Læs mere

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu

Manual. Version dk.scientificbraintrainingpro.eu Manual Version 2.0 www.professionelhjernetraening.dk dk.scientificbraintrainingpro.eu 1 Indhold 1. Professionel Hjernetræning og denne manual... 4 1.1 Om Professionel Hjernetræning... 4 1.2 Denne manual...

Læs mere

Professionel Hjernetræning i praksis

Professionel Hjernetræning i praksis Professionel Hjernetræning i praksis Kolding 21/3 2014 Dagens program: 09:30-12:00 (med pauser eber behov): Velkomst og gennemgang af programmet Kort introduk>on: Hvad er Professionel Hjernetræning? Computerøvelse:

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser?

Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Introduk)onskursus: Hvordan anvender man Professionel Hjernetræning 4l kogni4v remedia4on/ genoptræning ved hjerneskade og psykiatriske lidelser? Formål: At deltagerne opnår: - overblik over SBT/Professionel

Læs mere

ViSS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Side 1 Dyrehaven 10 C, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

ViSS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Side 1 Dyrehaven 10 C, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Velfærdsteknologi målrettet mennesker med demens Demens udvikles i mange tilfælde langsomt og snigende. Symptomerne er i begyndelsen ofte uspecifikke, lette at overse og kan forveksles med fx milde symptomer

Læs mere

Velfærdsteknologi målrettet mennesker med demens

Velfærdsteknologi målrettet mennesker med demens 2015 - Viden i fællesskab Velfærdsteknologi målrettet mennesker med demens Demens udvikles i mange tilfælde langsomt og snigende. Symptomerne er i begyndelsen ofte uspecifikke, lette at overse og kan forveksles

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex Trænerguide del 1 Matematikleg Flex www.mv-nordic.com 1 TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal,

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst

Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst Kogni&ve forstyrrelser ved stress, depression og angst Louise Meldgaard Bruun, 2013 Kogni&on? Kogni&on = den menneskelige erkendelse, tænkning og anvendelse af viden Obs Skelnen mellem tænkningens form

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende Pårørende aften Sophia Andersson, Ergoterapeut, Katrine Fossum, Fysioterapeut og Julie Engell Paulsen, Neuropsykolog. Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Program (2 timer) 17.00-17.45:

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

APPENDIKS. Kognitiv remediation ved psykiske lidelser en klinisk guide 2012 forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag

APPENDIKS. Kognitiv remediation ved psykiske lidelser en klinisk guide 2012 forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag APPENDIKS Software, jeg har lært at bruge i Læringscentret Software,jegharlærtatbruge Aktivitet/cd-navn Hvilkefærdighederharjegtrænet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. For eksempel: *problemløsning *koncentration

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut.

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. PSYKIATRI MENNESKE RELATION Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. jn@psykiatrifonden.dk AFTENENS PROGRAM Hvad er psykisk sårbarhed? Hvad er mental sundhed? Hvordan er det at arbejde med psykisk

Læs mere

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens. Fag og læringskonsulent Maria Pedersen SOPU København & Nordsjælland

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens. Fag og læringskonsulent Maria Pedersen SOPU København & Nordsjælland farvedesign opmenuen edesign fra PU-designs højreklik på farvenet og vælg algte slides Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Fag og læringskonsulent Maria Pedersen SOPU København & Nordsjælland

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

for mennesker med Resultater efterår 2014 Vejen ind i Slagelse Kommune Vibeke Møller Lund vicecenterleder

for mennesker med Resultater efterår 2014 Vejen ind i Slagelse Kommune Vibeke Møller Lund vicecenterleder Erfaringer fra Indsats for mennesker med Medicinsk Uforklarede Symptomer Resultater efterår 2014 Vibeke Møller Lund vicecenterleder Helle Hardis mindfulness-instruktør kognitiv terapeut Rune S. Rasmussen

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet

ADHD hos voksne. Den 5. oktober V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet ADHD hos voksne Den 5. oktober 2013 V. Agnethe Elkjær, Regionspsykiatrien Vest, Herning ADHD teamet Hvorfor interessere sig for lidelsen ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og over 50% har alvorlige

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

Implementeringsguide

Implementeringsguide Implementeringsguide Erfaringer fra implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering Efter en måneds tid kunne jeg simpelthen begynde at mærke, at min hjerne blev skarpere. ( )

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser

(kun) 2 ting, så er der pause) Hyppige pauser Opsamling fra sidst Torsdag den 8. november v. Britt Riber Kommunikation med særlige s patienter Interaktion med ængstelige patienter Anerkendende kommunikation Positivt menneskesyn Autentisk Autentisk

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 8.3.2012 Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb Symptomer og funktionsniveau

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale Eksempel på implementeringsproces med fokus på medarbejder, leder og organisationsniveau Medarbejder ½ dags kick off 2 dage undervisning ½ dags undervisning ½ dags undervisning Individuel feedback Individuel

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Baggrund De fleste med psykiske lidelser er i stand til at komme

Læs mere

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker.

ADD. Viden - Forståelse - Håndtering. Supervision der virker. ADD Viden - Forståelse - Håndtering 1/6 Fra fordomme til viden En person med ADD kan ofte have en opfattelse af sig selv som doven, dum, ligeglad, ugidelig, og mange andre negative opfattelser. Dette er

Læs mere

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Nedenfor vises en oversigt over de forandringer, der er blevet gennemført i forbindelse med revideringen af WISC-IV til WISC-V. Først beskrives ændringer,

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15

Baggrund. Mental træthed. Forskellige former for træthed 30-04-15 Baggrund Psykolog fra Århus Universitet Specialist i neuropsykologi Sundhedschef Vejlefjord Ledende neuropsykolog, Hammel Neurocenter Psykologisk Institut, Århus Universitet Århus Amt Neuroteamet Aalborg

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi Kognitiv miljøterapi Bente Borg, sygeplejerske, MCN, Klinisk kvalitetskoordinator bente.borg@regionh.dk Marina Nielsen, sygeplejerske, MCN, klinisk oversygeplejerske marina.nielsen@regionh.dk Psykiatrisk

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen

HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010. Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Erhvervscenter Espelunden 31. maj 2010 Lene Buchvardt ADHD-foreningen HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = mangel eller underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD

Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD Idræt flytter grænser - for børn fra 6-12 år med autisme og ADHD Børkop, d.6. november 2013 NUBU konference v/idrætslærer og fysioterapeut Anette Bentholm Oplægsholder Bogen bygger på Erfaringer: forælder

Læs mere

Behandling af arbejdsbetinget stress

Behandling af arbejdsbetinget stress Behandling af arbejdsbetinget stress Erfaringer fra en stressklinik Ved Cand. Psych. Eva Borgen Paulsen & Cand. Psych. Sara Lundhus Løkken Stress Center a/s www.lokkenstresscenter.dk Indhold Om Løkken

Læs mere

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE VANSKELIGHEDER PSYKOLOG LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITION - TÆNKNING RESTITUTION EFTER DEPRESSION Funktionsniveau Stemningsleje Kognition Normalt niveau Tid Stress, angst, depression Kognitive

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Smerter, etnicitet og PTSD Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Fredericia den 6. April 2016 Etnicitet og smerte Hvad forstår vi/man ved etnicitet? Etnisk smerte?

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere