Producentforeningens årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producentforeningens årsberetning 2004-05"

Transkript

1 Producentforeningens årsberetning

2 Indhold Indledning... 5 Dokumentarfilm... 5 Brancheseminar for dokumentarfilm... 5 GuldDok... 6 Branchetræf Ebeltoft... 6 TV... 6 Medieforlig... 6 Klage over TV 2 Regionerne... 7 CEPI... 8 Spillefilm og fiktion... 8 Talentudviklingspuljen... 8 Filmfyn... 9 Filmtræf Svendborg Filmarkiv Biografklub Danmark Hold back perioder video/dvd Regional filmfond København Reklamefilm FRF Foreningen til Reklamefilmens Fremme Oresund Film Commission Commercial Film Producers of Europe Young Director Award (YDA) Computerspil (Interaktive medier) Det Danske Akademi for Interaktiv Underholdning Udenlandsk arbejdskraft The European Game Federation Antipirat Gruppen Eksportinitiativer På tværs af produktionskategorierne Mediestatistik Optagelser på gader og stræder Politiassistance Vej og park; betaling for optagelser på gader og stræder i København Tværgående producentfaglige aktiviteter TV-Festival TV-tilrettelæggeruddannelse Denmark on Screen Producers Terrace Cannes Lions Cartoon Forum Rettighedsforvaltning Overenskomstområdet Overenskomst-området, spillefilm FAF Dansk Skuespillerforbund Danske Filminstruktører Danske Dramatikeres Forbund

3 Overenskomstområdet reklamefilm Dansk Skuespillerforbund FAF KODA Medlemsfordele Produktionsforsikringsaftale Pensionsaftale Producentexpressen Sas Radisson Storskærmsprojektorer Udstillingssystem Telte Månedens nye reklamer Pressekort Producentforeningens repræsentanter i organisationer, udvalg, råd, bestyrelser mv Bestyrelse Medlemmer Sekretariat Bilag 1: Fordelingsregnskab Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Oversigt over foreningens medlemsaktiviteter: Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Oversigt over foreningens brancheaktiviteter:. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Projektafdeling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Spillefilm... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Computerspil... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Reklamefilm... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. TV... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dokumentarfilm... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Juridisk rådgivning, ikkemedlemmer. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Brancheinformation (nyhedsmail og hjemmeside)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Rettigheder... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag 2: Oversigt over anvendelse af ufordelbare midler Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Administration Filmret... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Filmret, principsager... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dokumentarfilmseminar... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Producers Terrace, MIP... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Producers Terrace, Cannes Lions... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Film- og medieforlig Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Filmarkiv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tvtilrettelægger-efteruddannelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Copenhagen International Filmfestival. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3

4 Visions of Europe... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. GuldDok... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Filmarbejderassistentuddannelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Cartoon Forum... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Frikøb rettigheder TV-overenskomst... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. European Filmcollege.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4

5 Indledning De danske selskaber, der producerer levende billeder og lyd har en samlet omsætning på mellem 1,5 og 2 mia kr. Med en andel på en halv procent af bruttonationalproduktet alene i produktionsleddet er branchen en ikke uvæsentlig bidragsyder til nationaløkonomien i form af beskæftigelse, skatter og afgifter, eksport mm. Det er Producentforeningens opgave at arbejde for at produktionsselskaberne har det størst mulige marked, de bedst mulige rammebetingelser for produktion det være sig i forhold til kunder, finansieringskilder og andre der påvirker produktionsbetingelserne, og i forhold til de medvirkende kreative og tekniske kræfter. Producentforeningens opgaver spreder sig fra det helt overordnede, for eksempel film- og medieforlig, til detaljen, for eksempel optagelser på gader og stræder i København. En stor del af foreningens arbejde sker til gavn for hele producentbranchen medlemmer som ikke medlemmer og en del af foreningens arbejde er råd og vejledning til det enkelte medlem. Producentforeningen har altid haft store ambitioner med sit arbejde, og ofte er medlemmernes ambitioner og forventninger endnu større sådan skal det være i en forening, der er toneangivende og har indflydelse. Med henblik på en vurdering af om Producentforeningen kan løse opgaverne endnu bedre og få endnu større indflydelse til gavn for medlemmerne, er foreningens bestyrelse gået i gang med at se på fordele og ulemper ved et samarbejde med eller optagelse i en hovedorganisation. Dette undersøgelsesarbejde vil blive afsluttet i løbet af Producentforeningens omfattende årsberetning er en beskrivelse af de fleste af de aktiviteter, som bestyrelsen, medlemsmøderne, udvalg og sekretariat har igangsat i Årsberetningen kan med fordel læses sammen med foreningens årsregnskab. For at give et så komplet billede som muligt af foreningens aktiviteter og økonomi er disse to dokumenter fra og med 2004 tænkt som værende supplerende til hinanden. Dokumentarfilm Brancheseminar for dokumentarfilm Producentforeningen tog i begyndelsen af 2004 initiativ til at samle dokumentarfilmbranchen til et to-dages seminar på Sauntehus i Nordsjælland. Formålet med seminaret var at starte processen med at formulere en samlet vision for dokumentarfilmen i Danmark. Resultatet af seminaret var i første omgang Producentforeningens tre-benede vision: synlighed tilgængelighed bedre økonomi i dokumentarfilmproduktionen Det er forventningen at seminaret i 2005 vil lede frem til en række initiativer for hele dokumentarfilmbranchen, f.eks. etableringen af fælles salgsaktiviteter på privatsalgsområdet. 5

6 På brancheseminaret deltog en række producenter såvel som DFI s direktion og konsulenter samt andre centrale dokumentarfilm-personer. GuldDok Dansk dokumentarfilm har ikke haft samme synlighed som for eksempel spillefilmen på trods af at dokumentarfilmen i de seneste par år oplever en renæssance, der betyder større synlighed i medierne. Da danske dokumentarfilm ikke har haft sin egen prisuddeling, men har været henvist til at være et indslag på spillefilmens prisuddelinger (i al respekt for Odense og Århus der uddeler internationale dokumentarfilmpriser), blev det besluttet, at Producentforeningen skulle introducere en ny dokumentarfilmpris - Gulddokken. Producentforeningen indledte et samarbejde med CPH:DOX, der tilbød at stille deres åbningsarrangement til rådighed for prisuddelingen. Gulddok 2004 blev meget positivt modtaget, og det er blevet besluttet at fortsætte prisuddelingen i de kommende år. Det er således også besluttet at producere en DVD med klip fra de dokumentarfilm, der deltager i konkurrencen, således at der årligt bliver lavet en samling af det bedste af dansk dokumentarfilm. Branchetræf Ebeltoft Producentforeningen var også i 2004 medarrangør af det årlige branchetræf i Ebeltoft, hvor 120 fra dokumentarfilmbranchen samles over en weekend for at se dokumentarfilm og diskutere filmfaglige emner. TV Medieforlig Producentforeningen er i fuld gang med at forberede forhandlingerne om et nyt medieforlig, der forventes påbegyndt i efteråret 2005/foråret Det er Producentforeningens grundholdning, at produktion af tv-programmer i kreativ og økonomisk konkurrence i branchen medfører bedre TV-programmer. Og det er foreningens holdning, at der bør være konkurrence inden for samtlige genrer, dvs. inden for f.eks. dokumentar, fakta, underholdning, drama, børn/unge og sport. Forudsætningen for en bæredygtig programindustri er dels at markedet er stort nok, dels at aftalerne med kunderne tv-stationerne - bliver indgået på ligeværdige vilkår. Producenterne har det allerstørste incentive til at udnytte og kapitalisere de færdige programmer, og for at sikre en optimal økonomi i programproduktionen er derfor nødvendigt at producenterne bliver stillet således, at de får rettigheder over de færdige programmer. Producentforeningens forberedelser til medieforliget koncentrerer sig derfor om to hovedmål: En udvidelse af kravet til DR om udlicitering. Indførelse af terms of trade efter engelsk forbillede, men i en dansk udgave. Forberedelserne tager naturligt udgangspunkt i de engelske erfaringer. Fra politisk hold har man i England indset, at seerne får de bedste tvprogrammer hvis der er en stor programindustri. Man har derfor vedtaget 6

7 yderligere krav til hvor meget tv-stationerne i al almindelighed, og BBC i særdeleshed, skal købe hos de private produktionsselskaber. Definitionerne på hvilke typer programmer, og omfanget er skarpe og præcise. Samtidig har man skærpet kravene til terms of trade, der ikke er en standardkontrakt, men en beskrivelse af processen i forbindelse med programindkøb, og ikke mindst en beskrivelse af hvilke rettigheder tv-stationen kan erhverve. Producentforeningen er i tæt dialog med den engelske producentforening om deres strategi og erfaringer, ligesom netværket i den europæiske organisation CEPI bliver anvendt for at indhente erfaringer fra andre europæiske lande. Klage over TV 2 Regionerne Gennem mere end 10 år har selskaber, der arbejder på rene markedsvilkår, klaget over TV 2 Regionernes aktiviteter. Udover at sende regionale nyheds- og aktualitetsudsendelser har en lang række af TV 2 Regionerne opbygget omfattende kommercielle aktiviteter, der ikke blot berører Producentforeningens kerneområde (hvilket i dette tilfælde er produktionsgrupperne TV, Information og Corporate samt Reklamefilm), men som også truer virksomheder i regionerne med andre forretningsområder. Producentforeningen besluttede i 2004 at afsætte væsentlige ressourcer til at foretage en gennemgribende research af regionernes aktiviteter og pengestrømmene mellem TV 2 Regionerne og deres enkelte selskaber. Researchen dokumenterede at TV 2 Regionerne og de selskaber som kontrolleres af regionerne har følgende aktiviteter: Produktion af TV-programmer der ikke er nyheder og aktualitet. Produktion af TVprogrammer til TV2 Danmarks landsdækkende flade. Leverance af faciliteter og udstyr til bl.a.. TV 2 Danmark Sporten, Nyheder, events mm. Produktion af reklamefilm. Produktion af web-site-løsninger. Undervisning- og konsulentvirksomhed. Researchen afdækkede endvidere, at der ikke er en klar adskillelse mellem TV 2 Regionernes licensfinansierede virksomhed og deres andre aktiviteter, hvilket betyder, at det ikke kan afvises, at der i strid med reglerne anvendes licensmidler til aktiviteter, der ikke må anvendes licensmidler til. Mens Producentforeningen gennemførte sin research, igangsatte bestyrelsen for TV 2 Nord en undersøgelse af TV 2 Nords aktiviteter. Undersøgelsen blev iværksat på et tidspunkt hvor et af TV 2 Nords selskaber blev begæret konkurs på grund af meget store underskud, og der i pressen blev fremlagt eksempler på dispositioner mellem TV 2 Nord og datterselskabet der umiddelbart fremstod som værende mærkværdige. Undersøgelsen der efter Producentforeningens oplysninger også omfatter andre dispositioner har ført til at TV 2 Nords direktør er blevet bortvist fra sin stilling. Producentforeningen og andre interessenter har gennem de sidste ti år gjort opmærksom på, at TV 2 regionerne sammenblander deres public service aktiviteter med andre kommercielle aktiviteter. Producentforeningen har gennem årene haft kontakt til ministre og andre politikere, hvor vi har gjort opmærksom på problemerne, ligesom der jævnligt har været omtale i pressen. Men alt sammen uden at der er blevet taget hånd om problemet. Og TV2 7

8 Regionerne har gennem årene blot kommenteret Producentforeningens synspunkter med, at der ikke er noget at komme efter. Efter en grundig juridisk vurdering af den gennemførte research besluttede Producentforeningens bestyrelse derfor at klage til EU-kommissionen for at få stoppet regionernes aktiviteter. Klagens formelt juridiske grundlag er en klage over at TV 2 Regionerne gennem 10 år er blevet overkompenseret for deres public service-aktiviteter, og i princippet ligger der et tilbagebetalingskrav. Men Producentforeningens primære interesse er at få stoppet aktiviteterne ikke at der ryger penge tilbage til statskassen. Da det blev klart for omverdenen, at Producentforeningen var klar med en klage, medførte det en vis turbulens. Producentforeningen har således tilkendegivet, at foreningen er parat til en politisk løsning men ingen har grebet denne bold. Klagen er nu under behandling i EU-kommisionen, og der forventes en afgørelse inden for 2-3 år. CEPI Producentforeningen er medlem af CEPI, Coordination Europeenne Producteurs Independant, der er den europæiske fællesorganisation for europæiske tvproducentforeninger. CEPI har sæde i Bruxelles. Producentforeningen har de sidste 4 år haft formandskabet for CEPI og har pr. årsskiftet 2004/05 overladt formandskabet til PACT, den engelske producentforening. CEPI har i 2004 haft sin væsentligste aktivitet i forbindelse med den forventede revision af TV-direktivet, der bl.a. indeholder en minimumsbestemmelse om at europæiske tv-stationer skal udlicitere min. 10% af deres programmer til private produktionsselskaber. Det er i den forbindelse ganske interessant at opleve en generel politisk anerkendelse i EUkommissionen såvel som blandt parlamentsmedlemmer, om at det vil være en fordel for de europæiske tv-seere, hvis man i større udstrækning end i dag ville benytte sig af private produktionsselskaber i programproduktionen. Herudover arbejder CEPI med MEDIA-programmet samt med EU-kommissionens aktiviteter på det ophavsretslige område, herunder særligt kommissionens forslag til et direktiv om ophavsretslige forvaltningsselskaber. Tvfestival, tv-tilrettelæggeruddannelse og Denmark on Screen Inden for tv-området har foreningen i 2004 desuden afholdt den årlige Tvfestival. En ny tv-tilrettelæggeruddannelse har set dagens lys, og under MipTV i foråret 2004 arrangerede foreningen et storstilet eksportprojekt, Denmark on Screen. Læs mere om disse aktiviteter under Tværgående producentfaglige aktiviteter på side Spillefilm og fiktion Talentudviklingspuljen Talentudviklingspuljen har fyldt meget i debatten og Producentforeningens arbejde det sidste års tid. Puljen er som bekendt en erstatning for den tidligere Dansk Novellefilm og blev indført den i forbindelse med det aktuelle filmforlig. 8

9 Producentforeningen har været af den opfattelse, at det ikke er muligt at producere under professionelle betingelser ud fra de støttevilkår puljen har fremlagt. Dialogen med puljens ledelse var stort set ikke eksisterende, eller rettere Producentforeningens og andre organisationers kritik blev affærdiget. For at få bekræftet eller afkræftet foreningens holdning til støttevilkårene besluttede foreningen at bede to producere om at udarbejde modelbudgetter for de filmlængder, der er lagt op til puljen skal støtte. Modelbudgetterne bekræftede foreningens holdning om, at det ikke kan lade sig gøre at producere under de givne vilkår og budgetrammer - med mindre at talentudviklingspuljen blot skal være for værkstedsproduktioner med penge. På den baggrund blev det besluttet at fremsende modelbudgetterne til Talentudviklingspuljen, med en række spørgsmål til hvorledes man fra puljens side har forestillet sig produktionerne kan hænge sammen. Resultatet blev en justering af budgetrammerne, der særligt kom den lange fiktion/spillefilmproduktionerne til gode. Det er selvfølgelig positivt, men det er fortsat foreningens holdning, at især de korte produktioner der ikke kan tiltrække privatkapital ikke kan produceres under de givne rammer og vilkår. Producentforeningen er derfor fortsat bekymrede særligt for den korte fiktionsfilm. Filmfyn Producentforeningen er medinitiativtager og (B-)aktionær i Filmfyn A/S. Producentforeningen har endvidere formandsposten i Filmfyns bestyrelse var året hvor Filmfyn kom rigtig i gang. 5 spillefilm, (Adams Æbler; Martin Luther King og Jeg; Fakiren fra Bilbao; Solkongen; Springet) blev helt eller delvis optaget i det Sydfynske område. Filmfyn er et forsøgsprojekt tænkt til foreløbigt at løbe til primo 2006, men selvfølgelig med henblik på at kunne fortsætte herefter. De midler, Filmfyn har til rådighed, er tilrettelagt til et mindre antal film, end der rent faktisk er givet støtte til, men bestyrelsen for Filmfyn samt amter og kommuner har sagt ok til, at man anlægger en agressiv investeringspolitik fra Filmfyns side, da projektet viser sig at være en succes. Det betyder dog, at Filmfyn allerede fra 2005 er påbegyndt arbejdet med at finde supplerende finansiering, dels for at kunne opretholde at investere i 4-5 film om året, dels for at kunne forlænge forsøgsperioden til og med 2006, hvorefter der både er nyt filmforlig og en ny kommunal struktur, som begge har betydning for hvorledes et fremtidigt Filmfyn skal skrues sammen. I skrivende stund er Filmfyns bestyrelse optimistisk fsva. rekapitaliseringen og mulighederne for at opretholde et Filmfyn med et højt aktivitetsniveau i 2005 og I forbindelse med rekapitaliseringen vil Producentforeningen afhænde sine aktier i Filmfyn A/S på en sådan måde, at aktieinvesteringen konverteres til en støtte til Filmfyn. Det forventes, at Producentforeningen kan bibeholde en bestyrelsespost i selskabet. I forbindelse med rekapitaliseringsarbejdet igangsatte Filmfyn en evaluering af projektet. Evalueringsrapporten var meget positiv, idet den bekræfter de direkte og indirekte effekter, som filmproduktion har for lokalområdet. 9

10 Evalueringsrapporten anfører også den kritik af Filmfyn, der er kommet fra de producenter, som har optaget film i området med investeringer fra Filmfyn. Producenterne er generelt meget positivt indstillede overfor Filmfyn, men kombinationen af, at det er dyrt at flytte produktionerne til sydfyn, at der på dette tidlige tidspunkt i Filmfyns liv fortsat mangler lokale filmkompetencer og ikke mindst, at tilbagebetalingsbetingelserne fra Filmfyn, betyder, at producenterne samlet set opfatter Filmfyn-investering som værende hårde penge. Filmfyns bestyrelse er bekendt med synspunkterne og når rekapitaliseringen er gennemført, vil Producentforeningen tage dette op over for Filmfyn. Evalueringsrapporten kan rekvireres i Producentforeningen. Filmtræf Svendborg En række aktiviteter er igangsat rundt om Filmfyn, heriblandt Filmtræf Svendborg. Initiativet udspringer af en aftale mellem FAFID og Producentforeningens medlemmer om at etablere en større kontaktflade hvor 3. parten biograferne også inddrages. Baseret på FAFID s traditionelle sommer-filmtræf, er der i 2004 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for FAFID, Producentforeningen og Danske Biografer der skal udvikle Filmtræf Svendborg 2005 til afholdelse til Det praktiske arbejde i forbindelse med filmtræffet varetages af FAFIDs sekretariat. Udover det traditionelle indhold fra FAFID-filmtræffet hvor det kommende års filmpremierer præsenteres, vil Svendborg-træffet indeholde en række yderligere aktiviteter for hele branchen: Producentforeningen flytter sit årlige Hvedholmseminar til afholdelse under Filmtræf Svendborg. Der vil blive tilrettelagt et eller to fællesseminarer for medlemmerne af FAFID, DB og Producentforeningen. DFI er blevet forespurgt om DFI vil afholde et branchemøde i ugens løb. Profilen på dette møde skal svare til de tidligere spillefilmsbranchetræf afholdt af DFI i Ebeltoft og Nyborg. Det planlægges at afholde 1-2 masterclasses hvor internationale branche-top-navne inviteres. Der vil endvidere være en række aktiviteter rettet mod offentligheden: Open air forestilling. Sneak previews. Afsluttende gallafest med prisuddeling. Det er planen at Svendborg-Filmtræffet skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Filmarkiv Efter at Nordisk Filmlab har måtte flytte filmdåser fra opbevaring på Enigheden, har der været arbejdet på at etablere et brancheejet Filmarkiv for de filmnegativer og andet materiale, som fortsat har et kommercielt liv (dvs. det er ikke en konkurrent til DFI s filmarkiv, der opbevarer materiale af museal, kulturarvsmæssig værdi). 10

11 Efter at have fået opbakning fra en række af de firmaer, der ejer rettighederne til de gamle film (Scanbox, Palladium, Sandrew Metronome, Nordisk) såvel som fra de aktive producenter, har Producentforeningen foretaget et større researcharbejde og udarbejdet en forretningsplan for etableringen af et filmarkiv. Der vil således snarest (dvs. marts/april 2005) blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i Filmarkivet, og det tyder i skrivende stund på, at det Sydfynske område kan tilbyde en støtte til projektet, der gør det økonomisk meget attraktivt at placere filmarkivet i det sydfynske område. Udover korrekt opbevaring af filmmaterialet er det visionen, at der ud af filmarkivet kan udvikles en række andre aktiviteter: restaureringsarbejder. materialehandling for producenterne ( access to the lab ). etablering af et klip-arkiv med henblik på at bryde DR s monopol på området. forskning i f.eks. fordele og udfordringer i hhv. analog og digital opbevaring. Filmarkivet vil være et tilbud om opbevaring af materiale mm. til alle producenter, inden for alle produktionsområder. Biografklub Danmark Biografklub Danmark har fra producentside jævnligt været udsat for kritik. Kritikken går bl.a. på at biografklubben nu er blevet en så stor succes, at klubben ikke virker efter sit oprindelige formål nemlig at støtte de lidt svagere film. Konsekvensen er markedsforvridning i forhold til danske film, ligesom man risikerer, at prisstrukturerne på biografbilletter bliver ødelagt. Biografklub Danmark har i 2004 haft et konsulentfirma til at foretage en undersøgelse af effekten af Biografklubben. Konklusionerne blev fremlagt på et møde som Biografklubben arrangerede, men først efterfølgende blev kritikken formuleret af foreningens medlemmer. Producentforeningen har taget kontakt til Biografklubbens bestyrelse med invitation til et møde for at drøfte kritikken. Mødedatoen er endnu ikke fastsat. Hold back perioder video/dvd Producentforeningen har afholdt et møde med Danske Biografers bestyrelse på baggrund af, at to titler er blevet udgivet på video/dvd, inden filmene har haft 6 måneder i biograferne. Video/dvd-hold-back er et aftaleforhold mellem FAFID og Danske Biografer, og er således IKKE et formelt krav fra Det Danske Filminstitut, hvis støttevilkår udelukkende indeholder et hold-back i forhold til tv. Producentforeningen er naturligt tilhænger af, at filmene udnyttes optimalt for at få det størst mulige økonomiske udbytte. Producentforeningen og Danske Biografer har derfor aftalt nye møder med henblik på at finde en løsning. Regional filmfond København Producentforeningen har i 2004 med succes arbejdet på at få etableret en politisk opbakning til at der etableres en regional filmfond i københavnsområdet. 11

12 Det er tanken, at en regional filmfond i Københavnsområdet med et årligt budget på mellem 20 og 30 millioner kroner dels skal kunne tiltrække udenlandske produktioner, der i samarbejde med danske selskaber skal optages i området, dels skal kunne fastholde en række af de danske (herunder internationale) produktioner, der i dag flytter ud af Danmark til regioner, hvor der er regionale midler. I samarbejde med Copenhagen Capacity, der allerede i 1997 udarbejdede en rapport om en regional filmfond i hovedstadsområdet, har Producentforeningen bedt et internationalt konsulentfirma om at udarbejde et feasibility study på etableringen af en regional filmfond i københavnsområdet. Undersøgelsen skal danne beslutningsgrundlag for de involverede parter. Udover at en række facilitetsejere støtter finansieringen af undersøgelsen, er Kulturudvalget i Københavns Kommune gået ind med et pænt beløb, og har samtidig tilkendegivet stor interesse for projektet. Herudover er HUR og Frederiksberg Kommune ansøgt om at støtte undersøgelsen. Begge har udtrykt stor interesse. Reklamefilm FRF Foreningen til Reklamefilmens Fremme Siden 2001 har Producentforeningen, DRRB og Dansk Annoncørforening brugt Foreningen til Reklamefilmens Fremme FRF som ramme for fælles aktiviteter. FRF har blandt andet stået bag et årligt seminar for alle tre parter, og der er blevet udviklet et flowchart over produktion af reklamefilm, hvor de tre organisationer samlet står som afsendere. I 2003 overlod Producentforeningen administrationen af FRF til Dansk Annoncørforening for at sikre en fortsat fremdrift i projekterne inden for FRF, og en fast projektleder blev tilknyttet. De aktuelle projekter i FRF var i 2004 fokuseret på udviklingen af CF B Certified Film Buyer. CFB er et uddannelsesprojekt, primært rettet mod annoncører, men også med forløb rettet specifikt mod bureaufolk og producenter. Det har vist sig at være vanskeligere end forventet at få CFB op at stå og først her i begyndelsen af 2005 skulle første hold annoncører på skolebænken, men interessen har desværre vist sig at være begrænset. Der er blandt Producentforeningens reklamemedlemmer en klar opfattelse af, at FRF fortsat er et meget nyttigt og vigtigt samarbejdsorgan, og opgaven hen over de næste par måneder bliver nu at få trekantssamarbejdet på rette kurs igen. Oresund Film Commission Producentforeningen var initiativtager til at etablere OFC, der nu går ind i sit sidste år som EU-støttet projekt. OFC er kommet godt fra start, og styregruppen bag OFC er enige om at forsøge at fortsætte projektet, også når EU-finansieringen falder bort. Som nævnt ovenfor arbejder foreningen sammen med blandt andre OFC hen imod at der kan etableres en københavnsk regional filmfond, og hvis det lykkes vil det gøre arbejdet med at tiltrække internationale spillefilmproduktioner til området betydeligt lettere. Men allerede nu uden mulighed for at kunne tilbyde fondsmidler har OFC er højt aktivitetsniveau, og det er primært reklamefilmproduktioner, der kommer til området som følge af kommissionens arbejde. Commercial Film Producers of Europe På europæisk niveau blev der i 2004 endelig opnået enighed om en Procedures Book, der beskriver hvordan internationale reklamefilmproduktioner bør foregå. Procedures book er godkendt af både EACA den europæiske bureauorganisation og af CFP-E. En anden mærkesag i CFP-E har gennem årene været at opnå en plads i Cannes Lions jury for reklamefilm eller dog i det mindste, at der i juryen er producere 12

13 og/eller instruktører repræsenteret. Foreningens gentagne henvendelser ser nu endelig ud til at bære frugt, idet der i 2005 er udpeget en producer-instruktør fra Brasilien til juryen. CFP-E organiserer i øjeblikket 16 producentforeninger fra hele Europa, og den faste market report giver derfor et godt billede af, hvordan markedet for reklamefilmproduktion i Europa ser ud på et givet tidspunkt. Gennem det seneste par år har CFP-E dog desuden ønsket at skaffe mere håndfaste og objektive oplysninger om branchen. Foreningen har således arbejdet hen imod at få udarbejdet en decideret analyse af branchen på europæisk niveau, en white book over europæisk reklamefilmproduktion. Young Director Award (YDA) Siden 1999 har Commercial Filmproducers of Europe, som Producentforeningen er sekretariat for, arrangeret en årlig prisuddeling under Cannes Lions Young Director Award. Prisuddelingens formål er at understrege reklamefilmproducentens vigtige rolle i forbindelse med at finde og udvikle nyt instruktør-talent inden for reklamefilm, og priserne går således til unge instruktører, der har lavet deres første reklamefilm. Mellem 3 og 400 reklamefilm fra hele verden deltager i YDA, og priserne overrækkes ved en stor ceremoni på Hotel Carlton under Cannes Lions. Det er gratis at deltage i konkurrencen, der er den største event uden for det officielle Cannes Lions. De direkte omkostninger til YDA finansieres ved hjælp af sponsormidler, og indirekte omkostninger Producentforeningens overheadomkostninger finansieres delvis ved det administrationsbidrag som foreningen får for at være sekretariat for CFP-E. Computerspil (Interaktive medier) Computerspil er stadigvæk en forholdsvis ny branche på trods af at computerspil er ved at overhale både film og TV i omsætning og markedsandel. Men det er en ny og kompleks branche, som skal finde sin plads i medielandskabet. Branchens pt. største udfordringer er at skaffe kapital og kvalificeret arbejdskraft. Der arbejdes desuden løbende på at bedre rammebetingelserne for branchen bl.a. ved at udbrede kendskabet til branchen, og meget tyder på, at branchen er på den politiske dagsorden i nær fremtid. Spilbranchen er på mange områder et ubeskrevet kapitel, hvilket har foranlediget mange rapporter i det forgangne år. Kulturministeriet er på vej med en rapport, som har til formål at beskrive hele den danske branche. Desuden har både Videnskabsministeriet og Nordisk Minister Råd udgivet rapporter om branchen. Spilmedlemsskaren i foreningen er i dag 6 medlemmer koncentreret om udviklere, der producerer spil til pc og konsoller. Det Danske Akademi for Interaktiv Underholdning En af de mest interessante nyskabelser i året, der er gået, er etableringen af Det Danske Akademi for Interaktiv Underholdning. Akademiet er et samarbejde mellem otte danske uddannelsesinstitutioner og spilbranchen, og det første hold er allerede i gang. På sigt kan uddannelsesinitiativet afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft. 13

14 Akademiet er et unikt samarbejde mellem kandidatuddannelser på IT- Universitetet, DTU, Århus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet samt Danmarks Designskole, Den Danske Filmskole og Animationsværkstedet CVU Midt Vest i Viborg. Spilbranchen er repræsenteret ved Producentforeningen. De studerende forbliver på deres egne institutioner, hvor de som en del af deres uddannelse følger et fællespensum. Det sikrer dem indsigt i de aspekter, der knytter sig til bl.a. computerspilsproduktionen - en viden, der er helt nødvendig, når de studerende mødes en gang om året for at producere i fællesskab. Selve produktionerne strækker sig over henholdsvis 4 og 8 uger, hvor de studerende ud fra deres faglige baggrund tildeles de roller, de ville have på en rigtig spilproduktion. Derfor er der også helt afgørende, at der er folk med fra så mange forskellige uddannelser. Udenlandsk arbejdskraft Producentforeningen har fortsat en god og konstruktiv dialog med Udlændingestyrelsen. De har efterhånden fået god indsigt i branchen og foreningen har omvendt leveret informationer for at gøre arbejdsgangene lettere. Det er stadig ikke nemt at få kvalificeret arbejdskraft til landet, men inden for de eksisterende rammer har foreningen gjort en indsats. The European Game Federation Producentforeningen var i 2003/2004 med til at etablere The European Game Federation (EGF). Sammenslutningen har 5 medlemmer: TIGA England, TIGA Holland, Apom Frankrig, Tyskland/Schweiz og Danmark. Flere lande er ved at blive organiserede og EGF forventer en fordobling af medlemstallet i år. Arbejdet har været koncentreret om at påvirke og forbedre EU s 7. rammeprogram og MEDIA+ programmet til også at være gearet til spilbranchen. Producentforeningen er associeret medlem af engelske TIGA. Spilmedlemmer i Producentforeningen har mulighed for at benytte alle TIGA s medlemstilbud. Antipirat Gruppen Antipirat Gruppen har gennem det seneste år henvendt sig løbende for at få spilproducenterne til at bakke op om og være en del af Antipiratgruppens arbejde. Foreningens indstilling er, at arbejdet og den økonomiske forpligtigelse, der følger med, bør løftes af henholdsvis publisherne og distributørerne. Problemet herved er, at publisherne ofte er udenlandske, hvilket gør det svært at committe dem til anitpiratbekæmpelse i et (lille) land. Distributørerne MUF, som er publishernes forlængede arm, ønsker af politiske årsager ikke at samarbejde med Antipiratgruppen. Omvendt ser det ud til at udbyderne af konsoller ønsker at bekæmpe piratkopiering, så presset kommer fra alle sider. Der er ikke truffet endelig beslutning om hvorvidt Producentforeningen skal involvere sig i Antipirat Gruppens arbejde, idet et engagement skal bakkes op af alle medlemsgrupper. Eksportinitiativer Eksport Rådet har i februar i år lanceret en ny eksport støtte ordning Born Creative, som er et støtteprogram til den kreative industri. Computerspilproducenterne er nu i dialog med Eksport Rådet om tiltag for spilbranchen. Specielt for spilbranchen ifm. eksport er, at det oftest er de internationale Publishere, der står for al markedsføring og distribution 14

15 På tværs af produktionskategorierne Mediestatistik Oplysninger om basale fakta vedrørende de elektroniske medier i Danmark er ikke tilstrækkeligt tilgængelige for hverken branchen, forskningen eller de offentlige myndigheder. Producentforeningen har i den forbindelse deltaget i udbygningen af en dansk mediestatistik, også med henblik på deltagelse i internationalt statistisk samarbejde. Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen og Mediesekretariatet har igangsat et projekt til etablering af en officiel dansk mediestatistik. Mediesekretariatet har fået til opgave at etablere statistikken i samarbejde med branchen. Opgaven indgår i en resultatkontrakt, der i foråret 2004 blev indgået med Kulturministeriet. For at sikre en tæt kontakt til branchen er der etableret en række emnegrupper: * Distribution * Apparater * Virksomheder * Købsadfærd * Brugsadfærd Optagelser på gader og stræder Politiassistance Siden rigspolitichefen udstedte et forbud mod at politifolk i deres fritid mod betaling kan medvirke til at foretage afspærringer mm. i forbindelse med filmoptagelser (spillefilm, reklame, tv-fiktion o.a.), har den samlede branche haft meget store problemer med at kunne tilrettelægge filmoptagelser på gader og stræder. Problemet har været størst i Københavnsområdet (hvor de fleste optagelser foregår), men der er eksempler fra hele landet om at rigspolitichefens dekret har medført problemer både af produktionsmæssig karakter, og af sikkerhedsmæssig karakter. Både Producentforeningen og en række enkeltpersoner fra branchen har udført et stort research-arbejde for at finde alternativer til politi-assistancen, men indtil videre uden at have fundet den optimale løsning. Det er f.eks. kun politiet, der må stoppe færdslen. Sagen har endvidere på Producentforeningens foranledning flere gange været i pressen, uden at der hermed er sket nogen positive ændringer i rigspolitichefens holdning. Producentforeningen har herudover gennemført en række møder med Københavns Politi, for inden for de nu givne rammer at finde procedurer, som er bedst mulige for politiet og branchen, men det er fortsat ikke optimalt, og Producentforeningen vil også i fremtiden arbejde med denne sag. Vej og park; betaling for optagelser på gader og stræder i København Ved siden af de bureaukratiske og problematiske procedurer, der er forbundet med at få politiassistance, har branchen generelt klaget over de meget besværlige procedurer for at få tilladelse fra Vej og Park i Københavns kommune til at optage på gader og stræder. 15

16 Samtidig har der været voldsom irritation over, at der er store udgifter til gadeafgift og parkeringsafgift, når man optager i Københavns Kommune. Producentforeningen tog derfor i efteråret kontakt til Kulturborgmester Martin Geertsen og Bygge- og teknikborgmester Søren Pind, hvor vi redegjorde for problemerne. Henvendelsen førte til at Borgerrepræsentationen i december besluttede at fjerne gadeafgiften for ikke kommercielle film, dvs. spillefilm, drama-serier mm. Producentforeningen har takket for beslutningen, men har kritiseret, at man laver en skelnen således at reklamefilm fortsat skal betale. Endvidere har foreningen kritiseret, at man fortsat skal betale parkeringsafgift, hvilket kan blive en ganske anseelig post på mellem 50 og på en filmproduktion. Københavns Kommune tog også kritikken af Vej og Park alvorligt, og der har omkring årsskiftet kørt en proces varetaget af Øresunds Filmkommission sammen med en location manager for at få indført procedurer i forbindelse med at søge tilladelse til gadeoptagelser, der modsvarer branchens behov. Det skal hermed afslutningsvis bemærkes, at Frederiksberg Kommune på det sidste har slået sig op som en filmproduktionsvenlig kommune uden afgifter. Producentforeningen har kvitteret overfor Frederiksberg kommune og det er jo interessant, at det nu er blevet et konkurrenceparameter mellem kommunerne hvem der kan give de bedste betingelser for filmproduktion. Tværgående producentfaglige aktiviteter Producentforeningen har gennem en årrække haft en række producentfaglige aktiviteter, som ikke tager udgangspunkt i snæver varetagelse af producenternes interesser, men i at dygtiggøre branchen eller at fremme branchens afsætningsmuligheder. Aktiviteterne er karakteriseret ved at være et tilbud til hele branchen hvad enten det er medlemmer eller ikke medlemmer og flere af aktiviteterne er åbne for andre grupper end producenter, f.eks. Tvfestivalen, der er en faglig festival åben for alle, der beskæftiger sig med tv-produktion, uanset funktion eller om man kommer fra et produktionsselskab, en tv-station eller undervisnings-institution. TV-Festival I 1999 tog Producentforeningen initiativ til Tvfestival.dk som siden hen har været et årligt tilbagevendende 3-dags seminar, hvor tv-branchen samles for at lade sig inspirere. Tvfestival.dk byder på workshops og en lang række session, hvor der fokuseres på de nyeste tiltag inden for dansk og internationalt tv. En stor del af festivalens sessions består af paneldebatter, hvor deltagerne kommer i dybden med et emne. Stort set alle genrer diskuteres - drama, dokumentar, nyheder og diverse underholdningsformater. Derudover er der foredrag om produktionelle forhold samt brancherelaterede emner som formatsalg, efteruddannelse mm. Hvert år afsluttes Tvfestival.dk med uddelingen af Årets tv-pris. Det er en prisuddeling, der hylder de bedste programmer og personligheder indenfor tvbranchen. Tvfestival.dk er en non-profit event, der arrangeres af Producentforeningen og støttes af de fire landsdækkende tv-stationer samt en række øvrige sponsorer. 16

17 I 2004 deltog godt 300 i Tvfestival.dk. Deltagerne kom fra produktionsselskaberne, de 4 landsdækkende tv-stationer, de regionale tvstationer samt fra de forskellige medieuddannelser. TV-tilrettelæggeruddannelse DR, TV 2 og Producentforeningen er gået sammen om at etablere en videreuddannelse for tv-tilrettelæggere. Uddannelsen skal dække et udtalt behov for bedre kvalificerede tilrettelæggere af tv-programmer. Uddannelsen har titlen 'Videreuddannelse for tv-tilrettelæggere', og er et resultat af flere års overvejelser om uddannelse af tv-tilrettelæggere. Videreuddannelsen er rettet mod historiefortælling i tv, fx i underholdning, dokumentarserier og faktaformater, som er et område, der kun i begrænset omfang indgår i journalistuddannelserne, på Filmskolen eller i universiteternes kommunikationsuddannelser. Udviklingen af uddannelsesforløbet er blevet finansieret af UBOD, Union of Broadcasting Organisations in Denmark, og selve driften bliver finansieret ved deltagerbetaling. Det første forløb vil starte i marts 2005 og kursister vil gennemgå fem intensive forløb over en periode på et halvt år. Uddannelsesforløbet er udviklet, så det modsvarer de ønsker, som branchen har formuleret; men der er naturligvis tale om en prototype - et forsøg - som skal evalueres og justeres, når det første forløb er gennemført. 'Videreuddannelse for tv-tilrettelæggere' bliver ledet og tilrettelagt af medarbejdere fra hhv. DR-Udvikling og Producentforeningen. Lærerkræfterne er først og fremmest personer, der arbejder i tv-branchen, og som har daglig berøring med tv-mediet. Uddannelsen bliver administreret af Producentforeningen og der ydes et arbejdsgivertilskud til de produktionsselskaber (medlemmer som ikke medlemmer), der sender medlemmer på videreuddannelsen. Tilskuddet ydes fra FILMKOPI s uddannelsesfond. Denmark on Screen I december 2003 blev Producentforeningen kontaktet af Udenrigsministeriets eksportråd med en forespørgsel om foreningen ville udvikle et eksportprojekt for spillefilmområdet støttet af udenrigsministeriet. Producentforeningen sagde ja tak, under den forudsætning at initiativet kunne udvides til efter behov og ønske at omfatte alle foreningens produktionsområder, og foreningen fik en godkendelse fra Eksportrådet til en 3-årig aktivitetsplan. Foreningen gik således i gang med at tilrettelægge Denmark on Screen med et startprojekt, der løb af stablen under MIP TV Med deltagelse af en række salgsselskaber (både tv-stationernes og de uafhængige distributionsselskaber) samt en række produktionsselskaber blev der etableret et stort eksportfremstød, der fik sat danske tv-programmer på dagsordenen under MIP TV Et storstilet og ambitiøst arrangement i de nordiske filminstitutters store lejlighed på Croisetten i Cannes tiltrak programindkøbere fra hele verdenen. På trods af arrangementets store succes har det desværre ikke været muligt at videreføre Denmark on Screen. 17

18 Der var både blandt film- og tv-salgsselskaberne og blandt producenterne stor glæde over initiativet, men alligevel var der ikke den fornødne vilje til at indskyde de økonomiske bidrag, der skulle til for at videreføre Denmark on Screen på andre markeder. Arrangementet på MIP-TV var tænkt som et kick-off for videre Denmark on Screen arrangementer, og der var derfor fra Producentforeningens side investeret betydelige økonomiske og personalemæssige ressourcer i arrangementet. Det har derfor medført et relativt stort underskud på Producentforeningens regnskab 2004, at Denmark on Screen er blevet stoppet, og dette er direkte anledning til at projektafdelingen i Producentforeningen er blevet nedlagt som selvstændig afdeling. Producers Terrace Cannes Lions I forlængelse af Denmark on Screen, etablerede Producentforeningen en fælles platform for de danske reklamefilm-producenter under Cannes Lions Platformen var endnu engang de nordiske filminstitutters lejlighed på Croisetten, som Producentforeningen tilbød som fast samlingspunkt for de danske reklamefilmproducenter (medlemmer som ikke-medlemmer) og deres forretningsforbindelser. Producers Terrace blev endvidere anvendt til at etablere et samarbejde mellem Dansk Reklamefilm, Børsen og Producentforeningen om en videreførelse af Dansk Reklamefilms traditionsrige fest under Cannes Lions for den danske reklamefilmbranche. Endvidere købte CFP-E sig ind på at anvende lejligheden til en række arrangement for den europæiske reklamefilmbranche. Producentforeningen gav et økonomisk tilskud til leje af lejligheden og selv om tilskuddet falder væk i 2005, vurderes det at der er grundlag for også i fremtiden at anvende lejligheden som en platform for at promovere de danske reklamefilmproducenter. Producers Terrace er ikke et decideret eksportprojekt, men et promoveringsprojekt, og der er derfor ikke søgt tilskud til arrangementet fra Eksportrådet. Cartoon Forum 2005 Cartoon Forum er et årligt tilbagevendende arrangement, der afholdes i skiftende byer rundt omkring i Europa. Cartoon Forum tiltrækker producenter, indkøbere, tv-stationer mfl. inden for animationsindustrien. I slutningen af 2003 henvendte en række af foreningens animationsproducenter sig til foreningen for at få assistance til at få Cartoon Forum til Danmark i I samarbejde med Marie Bro er det lykkedes at få skaffet finansiering, således at Cartoon Forum i 2005 kan afholdes i Kolding. Ved siden af Cartoon Forum-aktiviteterne vil der blive tilrettelagt en lang række animations-aktiviteter (open-air, undervisning af byens elever, filmforevisninger mmm) i Kolding for byens og amtets borgere, således at der bliver en egentlig animationsfestival i byen. Producentforeningen er ansvarlig for disse aktiviteter. Rettighedsforvaltning 18

19 Producentforeningen varetager alle producenters interesser i Copy Dans forskellige foreninger. Foreningen er således repræsenteret i COPY DAN AVU Kopier, Kabel TV, Båndkopi såvel som COPY DAN s fællesforening. Producentforeningen er som producenternes organisation tillige hovedaktionær i branchens forvaltningsorganisationer Filmret, CAB og Filmkopi. En stor del af arbejdet er beskrevet i de enkelte forvaltningsorganisationers årsrapporter, så her skal der blot nævnes et par highlights set fra Producentforeningens synspunkt. Ophavsretten er generelt under pres fra kræfter, der ønsker betalingsordningerne til rettighedshavere og producenter afskaffet. Her tænkes på Foreningen af Danske Antenneforeningers (FDA) stædige agiteren for at der ikke skal betales kabelvederlag til DR og TV2 (som must carry kanaler), og på det konstante pres på at få reduceret eller afskaffet afgifterne på de blanke medier. En stor del af arbejdet går ud på at understøtte COPY DANs aktiviteter for at fastholde de ophavsretslige ordninger. Producentforeningens interesser både internt i forhold til de andre rettighedshaverorganisationer i COPY DAN og i forhold til de ydre trusler bliver primært varetaget af FILMRET v. Johan Schlüter, og foreningen bakker dette arbejde op enten konkret i COPY DAN, eller som en del af vores almindelige politiske lobbyarbejde. Indtægterne fra COPY DAN systemet er for mange film- og tv-producenter lig med forskellen på at have røde eller sorte tal på bundlinjen. Indtægterne fra COPY DAN bliver fordelt til producenterne af de 3 forvaltningsorganisationer FILMRET; CAB og FILMKOPI. I det sidste halvandet år har der i et samarbejde mellem FILMRETS bestyrelse og FILMRETS sekretariat været en løbende proces for at gøre systemet mere transparent for dem, der modtager midler. Hvad er beslutnings- og forretningsgangene, hvad er pengestrømmene. En proces der skal sikre større indsigt for producenterne om systemet, og som skal sikre, at forvaltningen af producenternes rettighedsmidler ikke med rette kan udsættes for kritik. Denne proces er kørt sideløbende i COPY DAN, der gældende for alle COPY DANs medlemsorganisationer nu har udarbejdet en manual for forvaltningen af rettighedsmidler. Manualen kan betragtes som et nedskrevet snap-shot af de regler og den praksis, der gælder for hvorledes rettighedsmidler skal administreres, hvad enten det gælder de cirka 85% af midlerne i COPY DAN systemet, der fordeles individuelt eller de cirka 15%, der anvendes til kollektive formål. Manualen vil således blive et godt værktøj for alle COPY DANs medlemsorganisationer. Udover at arbejdet i FILMRET og COPY DAN skal skabe større indsigt i den individuelle fordeling af producenternes rettighedsmidler, følges arbejdet op af en videreudvikling af Producentforeningens regnskabsrapportering. Målet for Producentforeningen er, at man ved at læse foreningens årsberetning sammenholdt med regnskabet skal få et klart overblik over hvilke aktiviteter, der er projektaktiviteter til gavn for hele producentbranchen, medlemmer som ikke medlemmer, danske som udenlandske, og hvilke aktiviteter der er kerneaktiviteter for en medlemsorganisation som Producentforeningen er. 19

20 I eftersommeren 2004 klagede to personer til Kulturministeren over Copy Dan s, Filmrets, CAB s, Filmkopi s og Producentforeningens administration af rettighedsvederlag. Kulturministeren har afvist at gå ind i sagen, da de klagepunkter, der fremføres, er overladt til foreningernes kompetence at afgøre herunder kollektiv anvendelse af midlerne. Klagen viser, at det har været en rigtig beslutning, når Producentforeningen for 3 år siden besluttede at etablere en større gennemsigtighed og åbenhed i forvaltningen og anvendelsen af rettighedsmidler og at der fortsat skal arbejdes på dette mål. Overenskomstområdet Overenskomster er norm-dannende for markedet, hvad enten man er medlem af Producentforeningen eller ej. I henhold til COPY DAN s regler behandler Producentforeningen dog overenskomstområdet som en medlemsaktivitet. Dette gælder både forhandlingen af nye overenskomster og den løbende administration af overenskomsterne (rådgivning, drøftelser med modpart om fortolkningsspørgsmål mm.). Overenskomst-området, spillefilm Medlemmerne har i forbindelse med de konkrete overenskomstforhandlinger givet udtryk for et ønske om at overenskomsterne i større udstrækning modsvarer de produktionsmæssige og økonomiske forhold, der pt. er gældende i filmbranchen. Selv om overenskomsterne opfattes som et godt arbejdsredskab i dagligdagen, er der en række centrale områder, hvor overenskomsterne ikke svarer til dansk films aktuelle situation. Efter et års forhandlinger kan man konstatere, at det er meget svært at få ændret hvad der sandsynligvis fra lønmodtagerorganisationernes side opfattes som velerhvervede rettigheder uagtet at Producentforeningen i forhandlingerne erkender, at hvis man fjerner noget, så skal det erstattes med noget andet. Forhandlingerne er ikke slut endnu og man har lov til at være optimistisk men det er op ad bakke, hvis der skal ændres noget. FAF I foråret 2004 fortsatte de tunge forhandlinger med FAF om fornyelse af spillefilmoverenskomsten. Forhandlingsudvalgets mandat var og er - klart: bemandingsreglen har overlevet sig selv, og er medvirkende til at gøre produktionerne ufleksible. Forhandlingsudvalget gik til forhandlingerne med et klart ønske om at få afdækket FAF s legitime begrundelser for at bevare bemandingsreglen. Vi fik afdækket, at bemandingsreglen i FAF s perspektiv tjener til at sikre arbejdsmiljøet, både at sikre mod uheld og ulykker, men også mere langsigtet, nemlig at sikre filmarbejderne mod stress og nedslidning. 20

21 På den baggrund tilbød FAF en lang række løsningsforslag til hvordan arbejdsmiljøet kan sikres på produktionerne: uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter mmm. Efter mange møder, og mange forsøg på at finde modeller, der sikrede begge parter, måtte vi dog konstatere, at det ikke var muligt at nå til enighed om en overenskomst uden bemandingsreglen, og forhandlingerne har siden foråret 2004 været på stand by. Producentforeningens spillefilmgruppe har i januar 2005 besluttet ensidigt at regulere tarifferne i spillefilmoverenskomsten for at vise filmarbejderne en imødekommenhed. Det forventes at der i løbet af foråret 2005 vil blive taget initiativ til at genoptage forhandlingerne. Dansk Skuespillerforbund Der har nu været forhandlet i mere end et år om en fornyelse af spillefilmoverenskomsten med Dansk Skuespillerforbund. Forhandlingsudvalgets oprindelige mandat indeholdt som hovedpunkt et krav om muligheden for at erstatte royalty-betaling med en fast fri-købssum, på samme måde som man i dag kan frikøbe de nordiske tv-rettigheder for 11% af lønsummen. Omvendt havde DSF øjensynligt et mandat med til forhandlingerne, der gik ud på at royaltyordningen skulle fastholdes og forbedres set fra skuespillernes synspunkt. På det meget modsatrettede grundlag er der blevet gennemført en række forhandlingsmøder, også om andre temaer, der ret beset ikke førte til noget. I efteråret besluttede begge parter at reducere forhandlingsudvalgene, således at vi kom til at sidde væsentlig færre personer rundt omkring bordet. På et af de første møder fremlagde DSF et forslag, der skulle sikre skuespillerne en større andel af filmenes indtægter fra video/dvd-markedet dog mod en reduktion af øvrige royalties. Efter en nøje behandling besluttede spillefilmgruppen i januar 2005 at afvise forslaget: Spillefilmgruppen besluttede samtidig for at imødekomme DSF s behov for større regnskabsmæssig indsigt at genoplive arbejdet med at udarbejde et fælles afregningsskema til DFI og rettighedshaverorganisationerne. DSF overvejer i skrivende stund hvorledes de skal forholde sig til foreningens afslag på at gå ind i en video/dvd-royalty. Danske Filminstruktører Der har i generalforsamlingsperioden ikke været kontakt mellem Danske Filminstruktører og Producentforeningen om en spillefilmoverenskomst. Der har været enkelte sager om uenighed om udformningen af konkrete instruktørkontrakter, ligesom der har været enkelte sager om fortolkning af gamle kontrakter. Danske Dramatikeres Forbund Der har i generalforsamlingsperioden ikke været kontakt mellem Danske Dramatikeres Forbund og Producentforeningen om en spillefilmoverenskomst. 21

Producentforeningen Årsberetning 2002-2003

Producentforeningen Årsberetning 2002-2003 Producentforeningen Årsberetning 2002-2003 Organisationens tilstand... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 3 CEPI... 4 Spillefilm... 4 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm...

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

En regional filmfond i Hovedstadsområdet

En regional filmfond i Hovedstadsområdet En regional filmfond i Hovedstadsområdet Ansøgning til Vækstforum Hovedstaden d. 31. oktober 2011 Copenhagen Entertainments Filmfondsgruppe: Lars Hermann, dir. i Copenhagen Film Festivals (formand) Klaus

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K

FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT: ADVOKAT JOHAN SCHLÜTER HØJBRO PLADS 10 DK - 1200 KØBENHAVN K TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 E-MAIL: KIB@JSLAW.DK VEDTÆGTER af 20.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

BRANCHEN... 2 SPILLEFILM...

BRANCHEN... 2 SPILLEFILM... BRANCHEN... 2 SPILLEFILM... 3 ELEMENTER I FORENINGENS FILMPOLITIK - SPILLEFILM... 3 TALENTUDVIKLINGSPULJEN... 4 BIOGRAFKLUB DANMARK... 4 HOLD BACK... 4 FILMTRÆF SVENDBORG... 5 CARTOON FORUM & CARTOON FESTIVAL...

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold FØR DU GÅR I GANG Hvad skal arven efter eventen være? Hvorfor vil I afholde en sportevent? Hvordan bringer I eventen sikkert i hus? Hvor skal eventen afholdes? Lever venue op til de internationale krav?

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt

GADEIDRÆT. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 255 Offentligt GADEIDRÆT Et stigende antal børn og unge efterspørger i dag en løsere organisering og et mindre elitært fællesskab at dyrke idræt i. De unge ønsker

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark VEDTÆGTER for Foreningen network danmark Indholdsfortegnelse: 1. Navn, stiftelse og hjemsted... 2. Formål og virksomhed 3. Medlemskab... 4. Bestyrelse 5. Direktionen 6. Økonomi og regnskab 7. Generalforsamling

Læs mere

Bilag 1. Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet. - Analyse og baggrundsbeskrivelse. København d. 28. juni 2011

Bilag 1. Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet. - Analyse og baggrundsbeskrivelse. København d. 28. juni 2011 Bilag 1 Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Analyse og baggrundsbeskrivelse København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består af Jørgen Ramskov, Søren

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Til Journalistgruppen i DR

Til Journalistgruppen i DR Til Journalistgruppen i DR Jeg svarer gerne på de spørgsmål, I har stillet mig i et brev fra 28. juni 2007. Men det er vigtigt for mig at understrege, at selvom åbenhed og medinddragelse er kerneværdier

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Årsberetning 2003-2004

Årsberetning 2003-2004 Årsberetning 2003-2004 Indledning... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 4 CEPI... 4 Spillefilm... 5 Talentudvikling... 5 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm... 6 Reklamefilm...

Læs mere

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER Vi varetager dine kooperative interesser lokalt NÅR VI ARBEJDER FOR MERE END BARE OVERSKUD Ideen om kooperativer en virksomhedsform hvor

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 28. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 10 Mødedatoer: 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Kære medlem. Hermed bestyrelsens foreløbige bud på en aktivitetskalender for efteråret 2007. Som det fremgår, vil vi som udgangspunkt videreføre det velkendte

Læs mere

INTERNATIONALT FORBUND

INTERNATIONALT FORBUND INTERNATIONALT FORBUND Hvordan indgår vi kontrakt om eventen med det internationale forbund? Hvordan håndterer vi det løbende samarbejde med det internationale forbund? Det internationale forbund er som

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

FILMRET. Tillægsaftale om streaming m.v. til Rammeaftale om spillefilm i undervisningen

FILMRET. Tillægsaftale om streaming m.v. til Rammeaftale om spillefilm i undervisningen FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT ADVOKAT JOHAN SCHLUJER HØJBRO PLADS 10 DK-1200KØBENHAVNK TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 F,MNL: KIB$ll5LAW.DI< KL Weidekampsgade

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Producentforeningens Årsberetning 2007 2008

Producentforeningens Årsberetning 2007 2008 Producentforeningens Årsberetning 2007 2008 1 FORENINGEN... 4 SPILLEFILM... 5 ØKONOMIEN I DANSK FILMPRODUKTION SKAL ADRESSERES.... 5 FILMFORLIG 2007-10: STANDARDKONTRAKTERNE ENDNU IKKE PÅ PLADS... 6 FILMFORLIGET

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

økonomisk og økologisk

økonomisk og økologisk af Henrik S. BacH og Martin SejerSgaard-jacoBSen, dsls ForMandSkaB økonomisk og økologisk Beskæftigelsen På trods af en igangværende recession er der fortsat høj beskæftigelse for de uddannede skov- og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Video Action Learning levende billeder og lyd

Video Action Learning levende billeder og lyd www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Video Action Learning levende billeder og lyd Projektrapport

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 Politisk behandling Udvalg Mødedato Punkt Lukket Økonomiudvalget 15-05-2006 8 Beslutning om indgåelse af kontrakt med Europa-Kommissionen vedr. projektet

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere