Landbrugets økonomi. 1. marts Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013"

Transkript

1 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater Økonomisk spredning i landbruget Kortlægning af dansk landbrug Forslag til ny EU-reform 1

2 Prognose for landbrugets driftsresultat december 212 Klar fremgang siden krisen i : Stabilisering af driftsresultat på 6-7. kr. 1. Alle bedrifter Heltidsbedrifter 1. Kr Gns * 212* 213* 214* Generelle tendenser i indkomstprognosen 211 var tæt på et gennemsnitsår for sektoren (godt 4. kr.) ligger niveauet for driftsresultatet kr. højere Årsagerne til højere indtjening er: Forbedret bytteforhold Fortsat lave renter (trods øgede bidragssatser og rentemarginaler) Produktivitetsfremgang Mindre tab på finansielle kontrakter Driftsresultatet på ca kr. for den gennemsnitlige landmand nærmer sig et tilfredsstillende niveau Før aflønning af ejerens arbejdskraftindsats og forrentning af egenkapitalen 2

3 Prognose for landbrugets driftsresultat december 212 Heltidsbrug Slagtesvin Søer Integreret Kvæg Planter Mink kr * 213* 214* Landmandsbarometeret Landmændene selv forventer stor fremgang i resultatet 6 Landmandsbarometer Forventet driftsresultat næste år i forhold til indeværende år 53, , ,2 8,8 1,6 Driftsresultat efter finansiering Meget negativ Negativ Omtrent uændret Positiv Meget positiv 3

4 Udvalgte forudsætninger for prognosen * 213* 214* Mælkepris (kr./kg EKM) 2,37 2,64 2,51 2,65 2,55 Svinekød (kr./kg) 9,83 1,69 11,84 13,5 13,4 Foderhvede (kr./hkg) Raps (kg./hkg.) Soyaskrå (kr./hkg.) Gødning (kr./hkg) Brændstoffer (indeks) Lang rente, inkl. bidrag 5,31 5,16 4,8 4,9 5,5 Kort rente, inkl. bidrag 2,59 2,41 2,8 1,86 2,5 Store omkostninger til brændstof og energi Fremgang trods uændret høje kapacitetsomkostninger Op 11 pct. i 211 (brændstof og energi (19%), maskinstation, løn og vedligeholdelse)* 1.8 Heltidsbedrifters udgifter til brændstof i alt Mio kr

5 Stærkt bytteforhold for svin og planter svagt for kvæg Indeks 26 = Bytteforhold for landbruget i alt Bytteforhold for svin 214 Indeks 26 = Bytteforhold for kvæg Bytteforhold for planter Indeks 26 = Indeks 26 = Hvad påvirker økonomien i landbruget? Finansielt Kreditklemme Højere bidrag og rentemarginal Højere markedsrenter Omlægning til fast rente (+2 pct.) Udløb af afdragsfrihed Nye finansieringskilder? Energipriser Geopolitisk uro Politik Natur- og landbrugskommission EU-reform Minus 2 pct. direkte støtte Evt. minus 15 pct. flyttet til LD Evt. national udligning Europæisk gældskrise Negativt for efterspørgsel Positivt for renter Stigende global efterspørgsel Demografi, indkomst og bioenergi Begrænset globalt udbud Kampen om jord Byudvikling, ekstremt vejr, ørkenen breder sig, saltophobning etc. 5

6 Konjunktur Gns. Landbrugets konjunkturer Overophedning Mink Svin Højkonjunktur Planter Opsving Kvæg Hele landbruget: 28-29: Depression 21: Lavkonjunktur 211: Opsving 212: Højkonjunktur 213/14: Overophedning? Vækstafmatning Lavkonjunktur Recession Depression Tid Høje priser på landbrugsprodukter Tilnærmelsesvis højkonjunktur i landbruget Indeks, januar 21 = 1 6

7 Prisudsigterne de næste 1 år er positive Forsyningsbalancen bliver skarpere Det hæver prisniveauet og giver større volatilitet Reale råvarepriser ( = gns ) Prisudsigterne de næste 4 år Efterspørgsel: Fordobling af efterspørgslen frem til 25: Befolkningstilvækst fra 7 mia. (211) til 9,1 mia. i mio. flere mennesker om året Øget velstand fører til stigende fødevareforbrug pr. indbygger Øget anvendelse af bioenergi Kilde: FAO/OECD 7

8 Kraftig stigning i produktion af bioethanol og biodiesel Prisudsigterne de næste 4 år Konkurrence om planteprodukterne til energi og ernæring Hård kamp om arealerne Prisudsigterne de næste 4 år Udbud: Fødevareproduktionen skal fordobles frem mod 25 Det dyrkede areal kan højest vokse 5-1% I Danmark falder det dyrkede areal med ca.,3% pr. år Befolkningstilvækst på over 2 mia. mennesker kræver plads Vandmangel er et stigende problem Klimaforandringer giver ekstreme vejrforhold => Ekstremt store krav til produktivitet og høstudbytter 8

9 Prisudsigterne de næste 4 år Danmark kan blive en af vinderne hvis vi vil: Høj effektivitet og stærk konkurrenceevne Høj selvforsyningsgrad og stabil fødevaresituation Mindre befolkningstilvækst God adgang til vand Klimaforandringerne bliver overvejende gunstige for dansk landbrug Foreløbige regnskaber allerførste kig Markant forbedring på ca. 37. kr. fra 211 til 212 Bekræfter prognose på kr. i 212 Bytteforhold, omkostningsstyring, finansielle kontrakter og renter Samtlige heltidsbrug bedrifter (211) Foreløbige driftsresultater 77 regnskaber Seneste Realiseret Realiseret Foreløbige driftsresultater 212 prognose I 1. kr for 212 Ændring Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomk Resultat af primær drift Finansieringsomk Driftsresultat, landbrug * 372* * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca. 15. kr. 9

10 Foreløbige regnskaber Planter Markant forbedring på ca. 5. kr. fra 211 til 212 Bytteforhold, finansielle kontrakter, renter og omkostningsstyring Kapacitetsomkostninger steg 5 pct. produktionsstigning og opdrift Foreløbige driftsresultater heltids planteavl 61 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Dyrket areal, ha Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug Foreløbige regnskaber Svin Markant forbedring omkring millionen fra 211 til 212 mark og stald! Foreløbige driftsresultater Søer - 99 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal årssøer* Dækningsbidrag, mark Dækninsbidrag, svin Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * Foreløbige driftsresultater Slagtesvin - 79 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal slagtesvin* Dækningsbidrag, mark Dækningsbidrag, svin Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * Foreløbige driftsresultater Integreret - 45 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal dyreenheder* Dækningsbidrag, mark Dækningsbidrag, svin Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca. 16. kr. * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca. 15. kr. * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca kr. 1

11 Foreløbige regnskaber kvæg Forværring!!! på ca kr. fra 211 til 212 Reel forværring ca. 23. kr. på grund af værdistigning på besætning og beholdning Forringet bytteforhold og ingen effektivitetsgevinster Foreløbige driftsresultater konventionelle heltid 36 regnskaber* I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal årskøer* Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca kr. Stor spredning i resultaterne Man skal være varsom med at generalisere Ca. +/- 1 mio. kr. mellem bedste/dårligste tredjedel og gennemsnittet 1.5. Afstand mellem bedste/dårligste og gennemsnit Kr Dårligste tredjedel Bedste tredjedel 11

12 Stor spredning i resultaterne Klart størst spredning inden for svineproduktion Men også over 1 mio. kr. i forskel mellem bedste og dårligste tredjedel i de andre driftsgrene 1.5. Afstand mellem bedste/dårligste og gennemsnit Kr Mælk Dårligste tredjedel Svin Dårligste tredjedel Planter Dårligste tredjedel Mælk Bedste tredjedel Svin Bedste tredjedel Planter Bedste tredjedel Stor spredning i resultaterne Selv den dårligste tredjedel af svineproducenterne har udsigt til overskud i 213 og 214 De bedste mælkeproducenter klarer sig godt de dårligste vil fortsat have store problemer Bedste/dårligste tredjedel Kr Mælk Dårligste tredjedel Svin Dårligste tredjedel Planter Dårligste tredjedel Mælk Bedste tredjedel Svin Bedste tredjedel Planter Bedste tredjedel 12

13 Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug Forudsætninger Produktpriser Renter Gældspct. Reinvesteringer/afdrag Ejeraflønning Privat indtjening Krav til egenkapitalforretning Udviklingsgruppen 5 års gns. priser - 1 std.afv. + 2, pct. < 7 pct. Stjerner Alle afskrivninger (Maskiner, inventar og bygninger mv.) Stjernefrø 3. kr. Inkl. 4 pct. Risikogruppen 5 års gns. priser - ½ std.afv. 5 års gns. priser +1, pct. - 5 års gns. rente < 7 pct. Alle afskrivninger (Maskiner, inventar og bygninger mv.) Sejtrækkerne Afskrivninger på maskiner og inventar 3. kr. Inkl. 2 pct. 3. kr. Inkl. pct. Overlevelsestruede Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug 5, 4, 3, 2, Stjerner og Stjernefrø: Kan skabe positivt resultat Kan aflønne alle indsatsfaktorerne tilfredsstillende Robuste over for økonomiske stød Stort udviklingspotentiale Sejtrækkere: Kan skabe positivt resultat Kan ikke aflønne indsatsfaktorerne tilfredsstillende Sårbare over for økonomiske stød Optimering er forudsætning for udvikling Overlevelsestruede: Kan ikke skabe positivt resultat Kan ikke aflønne indsatsfaktorerne Økonomiske stød kan endeligt afgøre virksomhedens skæbne Afvikling er mere relevant end udvikling 1,, 13

14 Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug Udviklingskraft: 27 pct. af mælkeproducenter, 4 pct. svin og 41 pct. planter Overlevelsestruede:19,3 pct. mælk, 13,5 pct. svin og 5,8 pct. planter Indtjeningsproblem: 3 pct. mælk, 17,1 pct. svin og 31 pct. planter Økonomisk styrke 6, 5, 53,4 46,6 53,1 4, 3, 2, 22, 19,3 31,9 13,5 14,7 26,3 1, 5,3 8, 5,8, Mælk Svin Planter Sammenligning af indtjening Mælk Udviklingsgruppens arbejdskapital/fri kapital = normalt investeringsår Risikogruppen har et alvorligt indtjeningsproblem Overlevelsestruede har et stort likviditetsbehov Større forskel på resultat efter finansiering pga. gældsniveau og rente 2.5 Indtjening - Mælk i 1. kr kr Driftsresultat Driftsres. før fin. Likv. til inv./opsp. 14

15 Sammenligning af indtjening svin og planter Udviklingsgruppens arbejdskapital/fri kapital = normalt investeringsår Risikogruppen har et alvorligt indtjeningsproblem Overlevelsestruede har et stort likviditetsbehov Større forskel på resultat efter finansiering pga. gældsniveau og rente 2.5 Indtjening - Svin I 1. kr. 2. Indtjening - Planter I 1. kr. 1. kr Driftsresultat Driftsres. før fin. Likv. til inv./opsp Driftsresultat Driftsres. før fin. Likv. til inv./opsp. 1. ktr. Sammenligning af indtjeningsnøgletal - Mælk Forskellene i evnen til at opnå et positivt resultat skyldes flere poster Forskellen starter allerede ved DB, bliver forstærket ved primær drift og yderligere forstærket på vej mod bundlinjen! De bedste har både bedre styr på styk-, kapacitets- og finansielle omkostninger 7 Økonomiske nøgletal - Mælk ,5 55,4 51,7 47, ,2 28, ,6 9,6 5,9 5, 3,3 1,7 Dækningsgrad Overskudsgrad Afkastningsgrad 15

16 Stor forskel i kapacitetsforbruget Generelt store forskelle mellem bedste og dårligste mælkeproducenter Der er noget at hente de fleste steder 25 Kap. omk. i pct. af DB - mælkeproducenter 23,8 2 17,4 21, 15 15,8 13,7 11,7 14,9 13, 12,1 1 1,3 9,7 9, 8,1 6,4 5 4,4 4,6 3,8 3,7 2,9 3,1 2,8 3,1 2,1 2,6 2,2 2,7 4,9 5, Energi Brændstof Maskinstation Afskrivninger Vedligehold Forsikringer Div. omk. Stjerner Stjernefrø Sejtrækkere Overlevelsestruet Sammenligning af indtjeningsnøgletal Svin og planter Forskellene i evnen til at opnå et positivt resultat skyldes flere poster Forskellen starter allerede ved DB, bliver forstærket ved primær drift og yderligere forstærket på vej mod bundlinjen! De bedste har både bedre styr på styk-, kapacitets- og finansielle omkostninger Økonomiske nøgletal - Svin 46, ,3 35,3 26, ,7 6 4,5 1,7 2,5,3 Dækningsgrad Overskudsgrad Afkastningsgrad Økonomiske nøgletal - Planter 9 78,2 8 76,1 7,2 72, ,7 5 43,2 4 27, ,9 5,4 1 3,4 1,9,9 Dækningsgrad Overskudsgrad Afkastningsgrad 16

17 Stor forskel i kapacitetsforbruget Generelt store forskelle mellem bedste og dårligste planteproducenter Der er noget at hente de fleste steder 4 Kap. omk. i pct. af DB - svineproducenter 35 35, ,5 2 19,3 18, , 5,7 7,6 12,1 6,5 4,9 3,6 4, 3,5 3,5 3,9 8,4 13,9 1, 8,2 8,3 2,1 2,4 3, 4,6 13, 7,8 5,3 5,9 Energi Brændstof Maskinstation Afskrivninger Vedligehold Forsikringer Div. omk. Stjerner Stjernefrø Sejtrækkere Overlevelsestruet Stor forskel i kapacitetsforbruget Generelt store forskelle mellem bedste og dårligste planteproducenter Der er noget at hente de fleste steder Kap. omk. i pct. af DB - alle planteproducenter 3 27, ,3 2 19,2 18, ,4 15,2 1 11, 1, 9,1 7, 7,4 6,9 6,3 6, 9,5 11,2 4,9 6,8 7,2 9,9 11,7 5 1,4 1,9 2,7 2,4 3, 4,2 2,9 Energi Brændstof Maskinstation Afskrivninger Vedligehold Forsikringer Div. omk. Stjerner Stjernefrø Sejtrækkere Overlevelsestruet 17

18 Sammenligning af gæld og renter - Mælk Udviklingsgruppen har markant mindre og billigere gæld 12, Gæld, gældsprocent og Realkreditandel - Mælk Gæld i mio. kr. 1, 96,6 8, 7, , 61, ,9 4, 34,2 2, 11,3 18,1 22,5, Gæld Gældsprocent Realkreditandel Sammenligning af gæld og renter Svin og planter Udviklingsgruppen har markant mindre og billigere gæld 12, Gæld, gældsprocent og Realkreditandel Svin Gæld i mio. kr. 1, Gæld, gældsprocent og Realkreditandel - Planter Gæld i mio kr. 1, 93,9 87 8, 84, , 6, 4, 2, 37,2 28, ,2 7,5 64,3 46, , 4, 2, 26,6 18,417,4 11,2 46,948,4 4, 6, Gæld Gældsprocent Realkreditandel, Gæld Gældsprocent Realkreditandel 18

19 Sammenligning af gæld og renter - Mælk Udviklingsgruppen har lavere bankrenter - banker prisdifferentierer mere 9, Gennemsnitlig finansieringsrente - Mælk 8, 7, 6, 5, 6,4 7,1 7,4 7,7 5,2 5,7 6,1 6,4 4, 3, 2,6 2,7 2,7 2,6 2,9 3, 3,4 4, 2, 1,, Gns.rente RKI Kassekredit Bank ekskl. KK Gns.rente i alt Sammenligning af gæld og renter Svin og planter Stort set ens renteniveau mellem driftsgrene svin har dog lidt højere kassekreditrenter Planteavlere har nogenlunde samme renteniveau trods lavere gæld 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gennemsnitlig finansieringsrente - Svin 8,4 8,4 7,9 6,3 6,1 5,6 5,2 4,9 4,1 3,4 2,6 2,6 2,82,9 2,5 2,5 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gennemsnitlig finansieringsrente - Planter 8,5 8,2 7,3 6,5 6,2 5,6 5,6 5,4 4,3 3,3 3, 3, 2,6 2,6 2,6 2,5 2, 2, 1, 1,, Gns.rente RKI Kassekredit Bank ekskl. KK Gns.rente i alt, Gns.rente RKI Kassekredit Bank ekskl. KK Gns.rente i alt 19

20 Sammenligning af størrelse - Mælk Mindre mælkebrug klarer sig bedst Investeringskalkuler, -budgetter, timing, ambitioner, ledelseskompetencer? Marginalløn og arbejdsproduktivitet! 9. Størrelse - Mælk Antal timer, Omsætning i 1. kr. 25 Størrelse - Mælk Antal køer, Aktiver i mio. kr ,3 29,7 31,6 36,5 Normtimer Omsætning - Køer Aktiver Sammenligning af størrelse - Svin Mindre svinebrug klarer sig generelt bedst dog med undtagelser Investeringskalkuler, -budgetter, timing, ambitioner, ledelseskompetencer? Marginalløn og arbejdsproduktivitet! Størrelse - Svin Antal timer, Omsætning i 1. kr Størrelse - Svin Antal DE, Aktiver i mio. kr ,8 42 4,7 39,6 Normtimer Omsætning DE Aktiver 2

21 Sammenligning af størrelse - Planter Mindre plantebrug klarer sig generelt bedst dog med flere undtagelser 5. Størrelse - Planter Antal timer, Omsætning i 1. kr. 3 Størrelse - Planter Antal ha., Aktiver i mio. kr Normtimer Omsætning - Dyrket areal Aktiver Sammenligning af alder - Mælk Signifikant forskel i alder mellem Stjerner og Overlevelsestruede Etableringstidspunkt Investeringserfaring 51 Alder - Mælk 5 49, Antal år 47 47, ,

22 Sammenligning af alder Svin og planter De lidt yngre Overlevelsestruede skiller sig ud Etableringstidspunkt Investeringserfaring Alder - Svin Alder - Planter Antal år ,9 46,9 47,9 45,1 Antal år ,5 5, , Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug Over 4 pct. af samtlige landbrug har udviklingskraft Knap 6 pct. har ikke Hvert ottende landbrug er Overlevelsestruet Hvert femte er ikke i stand til at skabe et positivt driftsresultat (indtjeningsproblem) 6, 5, 53,4 Økonomisk styrke 46,6 53,1 47 4, 3, 31,9 26,3 29 2, 1, 5,3 22, 19,3 8, 13,5 14,7 5,8 12,8 11,2, Mælk Svin Planter Hele landbruget 22

23 Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug De overlevelsestruede har 49 mia. kr. i gæld (heraf ca. 29 mia. RKI-gæld og 16 mia. bankgæld) Kvæg Svin Planter Mink Øvrige I alt Andel af oms. Udviklingskraft 27 % 4 % 4 % 8 % 4 % 42 % (5.18) Risikogruppe 73 % 6 % 6 % 2 % 6 % 58 % (7.22) - Heraf Overlevelsestruet 25 % 14 % 6 % 2 % 3,5 % 11,2 % (1.39) Andel af gæld 42 % 33,5 % (9 mia. kr.) 58 % 66,5 % (179 mia. kr.) 15 % 18 % (49 mia. kr.) EU-reformen og den økonomiske styrke i dansk landbrug 3 hovedelementer i CAP22: 2 pct. reduktion i hektarstøtte i alt 1,4 mia. kr. Mulighed for at flytte 15 pct. af den resterende støtte mellem hektarstøtte (søjle I) og Landdistriktsstøtte (søjle II) op til 1 mia. kr. National udligning, så alle hektar opnår samme støttebeløb (fordeling af kvægpræmier ) Hvis forslaget vedtages: 2 pct.-reduktion: 925 virksomheder (ca. 7,5 pct.) mister evnen til at opnå positiv indtjening Med ca. 2 mia. i gæld, heraf 4,3 mia. kr. bankgæld Overflytning af 15 pct. fra søjle I til Søjle II uden tilbageførsel eller med tilknyttede omkostninger: 1.73 virksomheder (14 pct.) mister evnen til at opnå positiv indtjening med ca. 4 mia. kr. i gæld, heraf ca. 9 mia. kr. bankgæld) I alt risiko for at i alt 3.1 bedrifter mister evnen til at opnå positiv indtjening 23

24 Hvis du vil vide mere om landbrugets økonomi 24

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder. Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder

Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder. Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder Sønderjysk landboforening Økonomiorienteringsmøde 22. marts 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncenter for Landbrug Landbrugets

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012

Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Årsmøde Økonomi i Rønnede Torsdag den 1. Marts 2012 Ved Storkundechef Rasmus Østergaard 1 Dagsorden Hvem er Nykredit Økonomi i dansk landbrug Hvordan er landbruget belånt nu Hvad anbefaler Nykredit Hvad

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2005

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2005 og forventede resultater for 2004 Tre udvalgte driftsformer PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2004 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier

Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Case 2: Investeringsberegninger med scenarier Forudsætninger Det antages at jorden købes for 6.750.000 kr. og maskiner (vandingsmaskiner og vogne) for 400.000 kr. Den samlede investeringssum udgør derfor

Læs mere

Landbrugets tilstand en brændende platform?

Landbrugets tilstand en brændende platform? Landbrugets tilstand en brændende platform? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Fødevareøkonomisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den brændende platform Gældskrisen:

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Den finansielle sektors eksponering mod landbruget

Den finansielle sektors eksponering mod landbruget 24. november 29 Eksp.nr. /ara-dep Den finansielle sektors eksponering mod landbruget 1. Sammenfatning og konklusion Danske pengeinstitutter har spillet en central rolle i finansieringen af landbrugets

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2014 Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 23-12-2014 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN

VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN NOTAT NR. 1318 Analyser af værdikæden viser at integrerede producenter og slagtesvineproducenter har en højere indtjening og mere stabil indtjening end sohold. Sohold bør

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Nordisk Byggetræf 2011

Nordisk Byggetræf 2011 Tjener teknikken sig hjem? Nordisk Byggetræf 2011 V/ Mads Urup Gjødesen Teamleder, Videncentret For Landbrug, KVÆG Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby

Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby Køb af svineejendom 1. søer Udarbejdet d. 16.12.29 at onsulent Bent Kloster, Tinglev Tit: 7364 39 Mail: b@lhn.d

Læs mere

Årsmøde 1. marts 2012

Årsmøde 1. marts 2012 Årsmøde 1. marts 2012 Velkomst - Knud Aage Hansen Aktuel økonomi i landbruget Søren Olsen Hvad er den rigtige jordpris Søren Olsen Landbrugets aktuelle og fremtidige finansiering Søren Olsen Nykredits

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere