Landbrugets økonomi. 1. marts Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013"

Transkript

1 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater Økonomisk spredning i landbruget Kortlægning af dansk landbrug Forslag til ny EU-reform 1

2 Prognose for landbrugets driftsresultat december 212 Klar fremgang siden krisen i : Stabilisering af driftsresultat på 6-7. kr. 1. Alle bedrifter Heltidsbedrifter 1. Kr Gns * 212* 213* 214* Generelle tendenser i indkomstprognosen 211 var tæt på et gennemsnitsår for sektoren (godt 4. kr.) ligger niveauet for driftsresultatet kr. højere Årsagerne til højere indtjening er: Forbedret bytteforhold Fortsat lave renter (trods øgede bidragssatser og rentemarginaler) Produktivitetsfremgang Mindre tab på finansielle kontrakter Driftsresultatet på ca kr. for den gennemsnitlige landmand nærmer sig et tilfredsstillende niveau Før aflønning af ejerens arbejdskraftindsats og forrentning af egenkapitalen 2

3 Prognose for landbrugets driftsresultat december 212 Heltidsbrug Slagtesvin Søer Integreret Kvæg Planter Mink kr * 213* 214* Landmandsbarometeret Landmændene selv forventer stor fremgang i resultatet 6 Landmandsbarometer Forventet driftsresultat næste år i forhold til indeværende år 53, , ,2 8,8 1,6 Driftsresultat efter finansiering Meget negativ Negativ Omtrent uændret Positiv Meget positiv 3

4 Udvalgte forudsætninger for prognosen * 213* 214* Mælkepris (kr./kg EKM) 2,37 2,64 2,51 2,65 2,55 Svinekød (kr./kg) 9,83 1,69 11,84 13,5 13,4 Foderhvede (kr./hkg) Raps (kg./hkg.) Soyaskrå (kr./hkg.) Gødning (kr./hkg) Brændstoffer (indeks) Lang rente, inkl. bidrag 5,31 5,16 4,8 4,9 5,5 Kort rente, inkl. bidrag 2,59 2,41 2,8 1,86 2,5 Store omkostninger til brændstof og energi Fremgang trods uændret høje kapacitetsomkostninger Op 11 pct. i 211 (brændstof og energi (19%), maskinstation, løn og vedligeholdelse)* 1.8 Heltidsbedrifters udgifter til brændstof i alt Mio kr

5 Stærkt bytteforhold for svin og planter svagt for kvæg Indeks 26 = Bytteforhold for landbruget i alt Bytteforhold for svin 214 Indeks 26 = Bytteforhold for kvæg Bytteforhold for planter Indeks 26 = Indeks 26 = Hvad påvirker økonomien i landbruget? Finansielt Kreditklemme Højere bidrag og rentemarginal Højere markedsrenter Omlægning til fast rente (+2 pct.) Udløb af afdragsfrihed Nye finansieringskilder? Energipriser Geopolitisk uro Politik Natur- og landbrugskommission EU-reform Minus 2 pct. direkte støtte Evt. minus 15 pct. flyttet til LD Evt. national udligning Europæisk gældskrise Negativt for efterspørgsel Positivt for renter Stigende global efterspørgsel Demografi, indkomst og bioenergi Begrænset globalt udbud Kampen om jord Byudvikling, ekstremt vejr, ørkenen breder sig, saltophobning etc. 5

6 Konjunktur Gns. Landbrugets konjunkturer Overophedning Mink Svin Højkonjunktur Planter Opsving Kvæg Hele landbruget: 28-29: Depression 21: Lavkonjunktur 211: Opsving 212: Højkonjunktur 213/14: Overophedning? Vækstafmatning Lavkonjunktur Recession Depression Tid Høje priser på landbrugsprodukter Tilnærmelsesvis højkonjunktur i landbruget Indeks, januar 21 = 1 6

7 Prisudsigterne de næste 1 år er positive Forsyningsbalancen bliver skarpere Det hæver prisniveauet og giver større volatilitet Reale råvarepriser ( = gns ) Prisudsigterne de næste 4 år Efterspørgsel: Fordobling af efterspørgslen frem til 25: Befolkningstilvækst fra 7 mia. (211) til 9,1 mia. i mio. flere mennesker om året Øget velstand fører til stigende fødevareforbrug pr. indbygger Øget anvendelse af bioenergi Kilde: FAO/OECD 7

8 Kraftig stigning i produktion af bioethanol og biodiesel Prisudsigterne de næste 4 år Konkurrence om planteprodukterne til energi og ernæring Hård kamp om arealerne Prisudsigterne de næste 4 år Udbud: Fødevareproduktionen skal fordobles frem mod 25 Det dyrkede areal kan højest vokse 5-1% I Danmark falder det dyrkede areal med ca.,3% pr. år Befolkningstilvækst på over 2 mia. mennesker kræver plads Vandmangel er et stigende problem Klimaforandringer giver ekstreme vejrforhold => Ekstremt store krav til produktivitet og høstudbytter 8

9 Prisudsigterne de næste 4 år Danmark kan blive en af vinderne hvis vi vil: Høj effektivitet og stærk konkurrenceevne Høj selvforsyningsgrad og stabil fødevaresituation Mindre befolkningstilvækst God adgang til vand Klimaforandringerne bliver overvejende gunstige for dansk landbrug Foreløbige regnskaber allerførste kig Markant forbedring på ca. 37. kr. fra 211 til 212 Bekræfter prognose på kr. i 212 Bytteforhold, omkostningsstyring, finansielle kontrakter og renter Samtlige heltidsbrug bedrifter (211) Foreløbige driftsresultater 77 regnskaber Seneste Realiseret Realiseret Foreløbige driftsresultater 212 prognose I 1. kr for 212 Ændring Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomk Resultat af primær drift Finansieringsomk Driftsresultat, landbrug * 372* * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca. 15. kr. 9

10 Foreløbige regnskaber Planter Markant forbedring på ca. 5. kr. fra 211 til 212 Bytteforhold, finansielle kontrakter, renter og omkostningsstyring Kapacitetsomkostninger steg 5 pct. produktionsstigning og opdrift Foreløbige driftsresultater heltids planteavl 61 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Dyrket areal, ha Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug Foreløbige regnskaber Svin Markant forbedring omkring millionen fra 211 til 212 mark og stald! Foreløbige driftsresultater Søer - 99 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal årssøer* Dækningsbidrag, mark Dækninsbidrag, svin Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * Foreløbige driftsresultater Slagtesvin - 79 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal slagtesvin* Dækningsbidrag, mark Dækningsbidrag, svin Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * Foreløbige driftsresultater Integreret - 45 regnskaber I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal dyreenheder* Dækningsbidrag, mark Dækningsbidrag, svin Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca. 16. kr. * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca. 15. kr. * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca kr. 1

11 Foreløbige regnskaber kvæg Forværring!!! på ca kr. fra 211 til 212 Reel forværring ca. 23. kr. på grund af værdistigning på besætning og beholdning Forringet bytteforhold og ingen effektivitetsgevinster Foreløbige driftsresultater konventionelle heltid 36 regnskaber* I 1. kr. Realiseret 211 Foreløbige driftsresultater 212 Ændring Antal årskøer* Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsomkostninger Driftsresultat, landbrug * * Heraf værdistigning på besætning og beholdning på ca kr. Stor spredning i resultaterne Man skal være varsom med at generalisere Ca. +/- 1 mio. kr. mellem bedste/dårligste tredjedel og gennemsnittet 1.5. Afstand mellem bedste/dårligste og gennemsnit Kr Dårligste tredjedel Bedste tredjedel 11

12 Stor spredning i resultaterne Klart størst spredning inden for svineproduktion Men også over 1 mio. kr. i forskel mellem bedste og dårligste tredjedel i de andre driftsgrene 1.5. Afstand mellem bedste/dårligste og gennemsnit Kr Mælk Dårligste tredjedel Svin Dårligste tredjedel Planter Dårligste tredjedel Mælk Bedste tredjedel Svin Bedste tredjedel Planter Bedste tredjedel Stor spredning i resultaterne Selv den dårligste tredjedel af svineproducenterne har udsigt til overskud i 213 og 214 De bedste mælkeproducenter klarer sig godt de dårligste vil fortsat have store problemer Bedste/dårligste tredjedel Kr Mælk Dårligste tredjedel Svin Dårligste tredjedel Planter Dårligste tredjedel Mælk Bedste tredjedel Svin Bedste tredjedel Planter Bedste tredjedel 12

13 Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug Forudsætninger Produktpriser Renter Gældspct. Reinvesteringer/afdrag Ejeraflønning Privat indtjening Krav til egenkapitalforretning Udviklingsgruppen 5 års gns. priser - 1 std.afv. + 2, pct. < 7 pct. Stjerner Alle afskrivninger (Maskiner, inventar og bygninger mv.) Stjernefrø 3. kr. Inkl. 4 pct. Risikogruppen 5 års gns. priser - ½ std.afv. 5 års gns. priser +1, pct. - 5 års gns. rente < 7 pct. Alle afskrivninger (Maskiner, inventar og bygninger mv.) Sejtrækkerne Afskrivninger på maskiner og inventar 3. kr. Inkl. 2 pct. 3. kr. Inkl. pct. Overlevelsestruede Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug 5, 4, 3, 2, Stjerner og Stjernefrø: Kan skabe positivt resultat Kan aflønne alle indsatsfaktorerne tilfredsstillende Robuste over for økonomiske stød Stort udviklingspotentiale Sejtrækkere: Kan skabe positivt resultat Kan ikke aflønne indsatsfaktorerne tilfredsstillende Sårbare over for økonomiske stød Optimering er forudsætning for udvikling Overlevelsestruede: Kan ikke skabe positivt resultat Kan ikke aflønne indsatsfaktorerne Økonomiske stød kan endeligt afgøre virksomhedens skæbne Afvikling er mere relevant end udvikling 1,, 13

14 Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug Udviklingskraft: 27 pct. af mælkeproducenter, 4 pct. svin og 41 pct. planter Overlevelsestruede:19,3 pct. mælk, 13,5 pct. svin og 5,8 pct. planter Indtjeningsproblem: 3 pct. mælk, 17,1 pct. svin og 31 pct. planter Økonomisk styrke 6, 5, 53,4 46,6 53,1 4, 3, 2, 22, 19,3 31,9 13,5 14,7 26,3 1, 5,3 8, 5,8, Mælk Svin Planter Sammenligning af indtjening Mælk Udviklingsgruppens arbejdskapital/fri kapital = normalt investeringsår Risikogruppen har et alvorligt indtjeningsproblem Overlevelsestruede har et stort likviditetsbehov Større forskel på resultat efter finansiering pga. gældsniveau og rente 2.5 Indtjening - Mælk i 1. kr kr Driftsresultat Driftsres. før fin. Likv. til inv./opsp. 14

15 Sammenligning af indtjening svin og planter Udviklingsgruppens arbejdskapital/fri kapital = normalt investeringsår Risikogruppen har et alvorligt indtjeningsproblem Overlevelsestruede har et stort likviditetsbehov Større forskel på resultat efter finansiering pga. gældsniveau og rente 2.5 Indtjening - Svin I 1. kr. 2. Indtjening - Planter I 1. kr. 1. kr Driftsresultat Driftsres. før fin. Likv. til inv./opsp Driftsresultat Driftsres. før fin. Likv. til inv./opsp. 1. ktr. Sammenligning af indtjeningsnøgletal - Mælk Forskellene i evnen til at opnå et positivt resultat skyldes flere poster Forskellen starter allerede ved DB, bliver forstærket ved primær drift og yderligere forstærket på vej mod bundlinjen! De bedste har både bedre styr på styk-, kapacitets- og finansielle omkostninger 7 Økonomiske nøgletal - Mælk ,5 55,4 51,7 47, ,2 28, ,6 9,6 5,9 5, 3,3 1,7 Dækningsgrad Overskudsgrad Afkastningsgrad 15

16 Stor forskel i kapacitetsforbruget Generelt store forskelle mellem bedste og dårligste mælkeproducenter Der er noget at hente de fleste steder 25 Kap. omk. i pct. af DB - mælkeproducenter 23,8 2 17,4 21, 15 15,8 13,7 11,7 14,9 13, 12,1 1 1,3 9,7 9, 8,1 6,4 5 4,4 4,6 3,8 3,7 2,9 3,1 2,8 3,1 2,1 2,6 2,2 2,7 4,9 5, Energi Brændstof Maskinstation Afskrivninger Vedligehold Forsikringer Div. omk. Stjerner Stjernefrø Sejtrækkere Overlevelsestruet Sammenligning af indtjeningsnøgletal Svin og planter Forskellene i evnen til at opnå et positivt resultat skyldes flere poster Forskellen starter allerede ved DB, bliver forstærket ved primær drift og yderligere forstærket på vej mod bundlinjen! De bedste har både bedre styr på styk-, kapacitets- og finansielle omkostninger Økonomiske nøgletal - Svin 46, ,3 35,3 26, ,7 6 4,5 1,7 2,5,3 Dækningsgrad Overskudsgrad Afkastningsgrad Økonomiske nøgletal - Planter 9 78,2 8 76,1 7,2 72, ,7 5 43,2 4 27, ,9 5,4 1 3,4 1,9,9 Dækningsgrad Overskudsgrad Afkastningsgrad 16

17 Stor forskel i kapacitetsforbruget Generelt store forskelle mellem bedste og dårligste planteproducenter Der er noget at hente de fleste steder 4 Kap. omk. i pct. af DB - svineproducenter 35 35, ,5 2 19,3 18, , 5,7 7,6 12,1 6,5 4,9 3,6 4, 3,5 3,5 3,9 8,4 13,9 1, 8,2 8,3 2,1 2,4 3, 4,6 13, 7,8 5,3 5,9 Energi Brændstof Maskinstation Afskrivninger Vedligehold Forsikringer Div. omk. Stjerner Stjernefrø Sejtrækkere Overlevelsestruet Stor forskel i kapacitetsforbruget Generelt store forskelle mellem bedste og dårligste planteproducenter Der er noget at hente de fleste steder Kap. omk. i pct. af DB - alle planteproducenter 3 27, ,3 2 19,2 18, ,4 15,2 1 11, 1, 9,1 7, 7,4 6,9 6,3 6, 9,5 11,2 4,9 6,8 7,2 9,9 11,7 5 1,4 1,9 2,7 2,4 3, 4,2 2,9 Energi Brændstof Maskinstation Afskrivninger Vedligehold Forsikringer Div. omk. Stjerner Stjernefrø Sejtrækkere Overlevelsestruet 17

18 Sammenligning af gæld og renter - Mælk Udviklingsgruppen har markant mindre og billigere gæld 12, Gæld, gældsprocent og Realkreditandel - Mælk Gæld i mio. kr. 1, 96,6 8, 7, , 61, ,9 4, 34,2 2, 11,3 18,1 22,5, Gæld Gældsprocent Realkreditandel Sammenligning af gæld og renter Svin og planter Udviklingsgruppen har markant mindre og billigere gæld 12, Gæld, gældsprocent og Realkreditandel Svin Gæld i mio. kr. 1, Gæld, gældsprocent og Realkreditandel - Planter Gæld i mio kr. 1, 93,9 87 8, 84, , 6, 4, 2, 37,2 28, ,2 7,5 64,3 46, , 4, 2, 26,6 18,417,4 11,2 46,948,4 4, 6, Gæld Gældsprocent Realkreditandel, Gæld Gældsprocent Realkreditandel 18

19 Sammenligning af gæld og renter - Mælk Udviklingsgruppen har lavere bankrenter - banker prisdifferentierer mere 9, Gennemsnitlig finansieringsrente - Mælk 8, 7, 6, 5, 6,4 7,1 7,4 7,7 5,2 5,7 6,1 6,4 4, 3, 2,6 2,7 2,7 2,6 2,9 3, 3,4 4, 2, 1,, Gns.rente RKI Kassekredit Bank ekskl. KK Gns.rente i alt Sammenligning af gæld og renter Svin og planter Stort set ens renteniveau mellem driftsgrene svin har dog lidt højere kassekreditrenter Planteavlere har nogenlunde samme renteniveau trods lavere gæld 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gennemsnitlig finansieringsrente - Svin 8,4 8,4 7,9 6,3 6,1 5,6 5,2 4,9 4,1 3,4 2,6 2,6 2,82,9 2,5 2,5 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gennemsnitlig finansieringsrente - Planter 8,5 8,2 7,3 6,5 6,2 5,6 5,6 5,4 4,3 3,3 3, 3, 2,6 2,6 2,6 2,5 2, 2, 1, 1,, Gns.rente RKI Kassekredit Bank ekskl. KK Gns.rente i alt, Gns.rente RKI Kassekredit Bank ekskl. KK Gns.rente i alt 19

20 Sammenligning af størrelse - Mælk Mindre mælkebrug klarer sig bedst Investeringskalkuler, -budgetter, timing, ambitioner, ledelseskompetencer? Marginalløn og arbejdsproduktivitet! 9. Størrelse - Mælk Antal timer, Omsætning i 1. kr. 25 Størrelse - Mælk Antal køer, Aktiver i mio. kr ,3 29,7 31,6 36,5 Normtimer Omsætning - Køer Aktiver Sammenligning af størrelse - Svin Mindre svinebrug klarer sig generelt bedst dog med undtagelser Investeringskalkuler, -budgetter, timing, ambitioner, ledelseskompetencer? Marginalløn og arbejdsproduktivitet! Størrelse - Svin Antal timer, Omsætning i 1. kr Størrelse - Svin Antal DE, Aktiver i mio. kr ,8 42 4,7 39,6 Normtimer Omsætning DE Aktiver 2

21 Sammenligning af størrelse - Planter Mindre plantebrug klarer sig generelt bedst dog med flere undtagelser 5. Størrelse - Planter Antal timer, Omsætning i 1. kr. 3 Størrelse - Planter Antal ha., Aktiver i mio. kr Normtimer Omsætning - Dyrket areal Aktiver Sammenligning af alder - Mælk Signifikant forskel i alder mellem Stjerner og Overlevelsestruede Etableringstidspunkt Investeringserfaring 51 Alder - Mælk 5 49, Antal år 47 47, ,

22 Sammenligning af alder Svin og planter De lidt yngre Overlevelsestruede skiller sig ud Etableringstidspunkt Investeringserfaring Alder - Svin Alder - Planter Antal år ,9 46,9 47,9 45,1 Antal år ,5 5, , Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug Over 4 pct. af samtlige landbrug har udviklingskraft Knap 6 pct. har ikke Hvert ottende landbrug er Overlevelsestruet Hvert femte er ikke i stand til at skabe et positivt driftsresultat (indtjeningsproblem) 6, 5, 53,4 Økonomisk styrke 46,6 53,1 47 4, 3, 31,9 26,3 29 2, 1, 5,3 22, 19,3 8, 13,5 14,7 5,8 12,8 11,2, Mælk Svin Planter Hele landbruget 22

23 Kortlægning af økonomisk styrke i dansk landbrug De overlevelsestruede har 49 mia. kr. i gæld (heraf ca. 29 mia. RKI-gæld og 16 mia. bankgæld) Kvæg Svin Planter Mink Øvrige I alt Andel af oms. Udviklingskraft 27 % 4 % 4 % 8 % 4 % 42 % (5.18) Risikogruppe 73 % 6 % 6 % 2 % 6 % 58 % (7.22) - Heraf Overlevelsestruet 25 % 14 % 6 % 2 % 3,5 % 11,2 % (1.39) Andel af gæld 42 % 33,5 % (9 mia. kr.) 58 % 66,5 % (179 mia. kr.) 15 % 18 % (49 mia. kr.) EU-reformen og den økonomiske styrke i dansk landbrug 3 hovedelementer i CAP22: 2 pct. reduktion i hektarstøtte i alt 1,4 mia. kr. Mulighed for at flytte 15 pct. af den resterende støtte mellem hektarstøtte (søjle I) og Landdistriktsstøtte (søjle II) op til 1 mia. kr. National udligning, så alle hektar opnår samme støttebeløb (fordeling af kvægpræmier ) Hvis forslaget vedtages: 2 pct.-reduktion: 925 virksomheder (ca. 7,5 pct.) mister evnen til at opnå positiv indtjening Med ca. 2 mia. i gæld, heraf 4,3 mia. kr. bankgæld Overflytning af 15 pct. fra søjle I til Søjle II uden tilbageførsel eller med tilknyttede omkostninger: 1.73 virksomheder (14 pct.) mister evnen til at opnå positiv indtjening med ca. 4 mia. kr. i gæld, heraf ca. 9 mia. kr. bankgæld) I alt risiko for at i alt 3.1 bedrifter mister evnen til at opnå positiv indtjening 23

24 Hvis du vil vide mere om landbrugets økonomi 24

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA

v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Gældssituationen og bankpakke V v/chefkonsulent Morten Dahl Thomsen Cand.agro/HD(O)/MBA Nr. 1 Disposition q Den aktuelle situation Indtjening Gæld rentefølsomhed Finansieringssituation -kreditpolitik q

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder. Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder

Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder. Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder Landbrugets aktuelle økonomiske situation og fremadrettede muligheder Sønderjysk landboforening Økonomiorienteringsmøde 22. marts 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncenter for Landbrug Landbrugets

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen Jordbrugets indtjening Forsker Jakob Vesterlund Olsen jvo@ifro.ku.dk Disposition: 1. Sektorbytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening på sektorniveau 3. Jordbrugets indtjening på

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Juli 2016 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2015 på 0,99 pct. en stigning på 0,16 procentpoint fra 2012 til

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Sådan gik det i Jørgen Cæsar Jensen Henrik Eeg Knuden

Sådan gik det i Jørgen Cæsar Jensen Henrik Eeg Knuden Sådan gik det i 2016 Jørgen Cæsar Jensen Henrik Eeg Knuden Regnskabsanalysen 2016 et samarbejde 118 regnskaber: 51 mælkeproducenter 47 svineproducenter 12 minkavlere 8 planteavlere Overordnede resultater

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen AGENDA Virkeligheden set fra Heden & Fjorden Hvem er udfordret manglende vækst og økonomisk? Finansierings- og ejendomsmarkedet

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug?

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Landbrugschef Søren Porsbjerg 24. februar 2012 Disposition Stabile og forudsigelige rammer Strategi for fremtiden Lønsomhed Adgang til

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Velkommen til Etableringskonference

Velkommen til Etableringskonference Velkommen til Etableringskonference Nr. 1 Etableringskonference 27. februar 2013. Program: 17.00 17.15 Velkomst v/formand Sønderjysk Landboforening Christian Lund 17.15 17.35 Jeg er kommet godt i gang

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr.

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr. 119 13. Regnskabsanalyse Opgave 13.1. Regnskabsanalyse I (rentabilitet) På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte 230.000 kr. Resultat af primær drift 450.000

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS RESULTATER... 4 Baggrund... 4 Resultater for heltidsbedrifter... 4 Følsomhed... 5 Aktiver, gæld og investeringer... 6 MÆLKEPRODUCENTER... 7 SAMMENDRAG...

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere