bips konference den 7 september 2010 # bips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips"

Transkript

1 bips konference den 7 september 2010 # bips

2 bips konference Møde den 7. september Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: # 2 7sep 2010 bips

3 bips konference COWI har udarbejdet rapport om "Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav" som har været baggrund for EBST Vision. # 3

4 bips # 4

5 Bygnings faser # 5

6 Anbefalinger i COWI rapport Grundlaget for den digitale forvaltning af bygninger fra vugge til grav er imidlertid udviklingen af en række digitale elementer, der kan anvendes i og på langs ad de traditionelle faser: et sammenhængende fælles bygningsarkiv hvor data er lagret i fælles intelligente, digitale formater værktøjer til brug for alle faser i en bygnings livscyklus, herunder bl.a. opførelse, byggesagsbehandling, drift, renovering, salg og udbud af serviceydelser standardiserede offentlige registre, arkiver, kort mm. andre offentlige data, herunder digitalt opmærkede love og regler informationer om konstruktioner, installationer, materialer, metoder og materialer til drift og vedligehold fra producenter og leverandører # 6

7 bips Perspektiver fra COWI rapport og EBST vision: Store økonomiske gevinster min 17. mia om året Samlet nationalt arkiv Let adgang til informationer Offentlige oplysninger om bygninger er kun et sted Ønsket om åbne systemer som kan tale sammen caretakerfm samler informationer for bygnings ejer # 7

8 COWI s IT værktøjer til drift og vedligehold og FM Caretaker Classic drift og vedligehold Caretakerfm understøtter Facilities management - det komplekse gjort enkelt # 8

9 Systemopbygning Cartaker Classic moduler: Caretakerfm moduler Stamdata Vedligehold Ordre fejl Drift og projektøkonomi Web job Forsyning Basis modul Økonomi modul Arealforvaltnings modul Forsynings modul Digital afleverings modul Management # 9

10 caretakerfm COWI-udviklet system til ejendomsdrift og Facilities Management caretakerfm er et WEB basseret system GIS er integreret caretakerfm lanceres fra årskiftet 2010/2011 caretakerfm kan hostes af COWI COWI står for udvikling, salg, implementering og support # 10

11 Vedligeholdsstrategi Overblik over samlet ejendomsmasse Overblik over vedligeholdsbehov på ejendomme Mulighed for prioritering af opgaver Systematisk vedligehold bevarer værdier Mulighed for specifikke søgninger til f.eks. puljeudbud Økonomisk overblik på helheder eller enkeltsager Bedre udnyttelse af økonomiske midlerne Bedre arealudnyttelse Mulighed for nøgletalssammenlignin ger Brandslukning undgås # 11

12 Caretaker Stamdatamodul Registrering af ejendomme (stamoplysninger og organisatorisk tilknytning) -Opdeling af ejendomme på: bygninger, afsnit, lokaler, bygningsdele -Mulighed for registrering på komponentniveau -Kobling af dokumentation til ejendomme (tegninger, rapporter) - Globalt adresseregister med mulighed for kobling af relevante personer til den enkelte ejendom -Tilknytning af fritekst -Registrering af forskellige arealtyper # 12

13 Caretaker Vedligehold modul Registrering af alle typer vedligeholdsaktiviteter på ejendomme Mulighed for prioritering af aktiviteter Angivelse af fag for aktivitet Overblik over økonomisk behov for vedligeholdsopgaver samlet eller enkeltvis for det kommende år eller f.eks. 10 år opdelt efter prioriteter eller fag Muligheder for at samle særlige aktiviteter i puljer Mulighed for at flytte vedligeholdsaktiviteter samtidig med at konsekvenserne vises på budgettet Igangsætning af vedligeholdsaktiviteter over status for de enkelte aktiviteter Opsamling af historik ved afmelding af aktiviteter # 13

14 Drift og Projektøkonomi Økonomisk styring og overblik Danne budget på baggrund af reg. aktiviteter Igangsættelse af arbejder via rekvisitioner Disponering af midler til igangsatte opgaver Postering af faktura og automatisk nedskrivning af disponering Økonomisk status på - enkeltejendomme eller en gruppe af ejendomme - udvalgte konti - leverandører - projekter Automatisk ajourføring af vedligeholdsplan ved tilknytning af vedligeholdsaktiviteter til rekvisition Mulighed for integration til overordnet økonomisystem # 14

15 Caretaker ordre fejl Registrering af akutte aktiviteter på ejendomme Mulighed for prioritering af aktiviteter Angivelse af fag for aktivitet Overblik over alle registrerede akutopgaver status på opgaver (igangsat, afventer mv.) prioritering af den samlede opgavemængde (tid og vigtighed) hvem har opgaven? Udskrivning af intern arbejdsordre eller rekvisition til ekstern Muligheder for samle særlige oplysninger om forbrugt tid på opgaven Modulet har fælles journal med vedligehold, hvilket gør det let at skabe et samlede overblik over udførte opgaver Opsamling af historik ved afmelding af opgaver herunder tid # 15

16 Caretaker Web job Decentral adgang Registrering af akutte (ikke planlagte) aktiviteter på ejendomme Mulighed for prioritering af aktiviteter Angivelse af fag for aktivitet Overblik over alle registrerede akutopgaver status på opgaver (igangsat, afventer mv.) prioritering af den samlede opgavemængde (tid og vigtighed) hvem har opgaven? Udskrivning af intern arbejdsordre eller rekvisition til ekstern via driftsøkonomi Muligheder for samle særlige oplysninger om forbrugt tid på opgaven Opsamling af historik ved afmelding af opgaver herunder tid # 16

17 caretakerfm eksempler på NYE faciliteter GIS CAD Arealforvaltning Caretakerfm understøtter SFB DBK Forvaltningskvalifikation Udstyr Indretning Evakueringsplaner Energimærker Miljø CO2, Lead, Bream Management, nøgletal # 17

18 FM-værktøjer og moduler Ejendomme* Drift Vedligehold Økonomi Areal forvaltning Stamdata* Servicecenter Tilstandsvudering Budget Ansvar & anvendelse GIS* Modeller Opgavestyring Drifts organisation Forsyning Vand Digital aflevering Bruger styring Energimærker Opfølgning Brugere Varme Kodelister Miljøvurdering Rekvisitioner Kontrakter El Økonomi import Planer* Kontrakter Planlægning Forsikringer Rengøring Renovation Stamdata import Udstyr Dokumenter Dokumenter Grøn vedligehold Spildevand Forsynings import Indretning Billeder Kontrakter Optimering Nøgletal Import af tegninger Evakuering Nøgletal Billeder Dokumenter Andre digitale afleveringer Kontakter* Nøgletal Billeder Dokumenter* Management Management Management Management Billeder* Nøgletal # 18

19 # maj 2010 caretakerfm det komplekse gjort enkelt

20 En hjælp til energibesparelser beregn energimærker ved hjælp af dine stamdata integrerer f.eks. med Energy08 forbedringsaktiviteter hentes fra f.eks. Energy08 løbende registrering af energiforbrug beregning og sammenligning af nøgletal plan # maj 2010 caretakerfm det komplekse gjort enkelt

21 Fra 2-D grafik # maj 2010 caretakerfm det komplekse gjort enkelt

22 Arealforvaltning Til 3 D grafik # maj 2010 caretakerfm det komplekse gjort enkelt

23 Tættere BIM integration Forberedt for CoSpace, ( se stand) Samarbejde med DALUX med 3 D VISION # 23

24 - det komplekse gjort enkelt SPØRGSMÅL? # 24