Generalforsamling SMK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling SMK 26-2-2013"

Transkript

1 Generalforsamling SMK Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt 30. januar. Så det er rettidigt. Allan konstaterede at der er indkommet mange forslag, og anmodede om en kort og saglig debat. Punkt 2: Formandens beretning. Keld fortalte at vi er blevet medlem af DGI. Der er blevet arbejdet på at hele Modelflyvning Danmark blev medlem af DGI, men uden held. Men DGI har åbnet for medlemskab for de enkelte klubber i lokalafdelingerne af DGI. Vi havde besøg af en konsulent fra DGI midt i juni. Der blev fløjet lidt og vi fik en god snak med hende i klubhuset bagefter. DGI kigger altid på klubbernes vedtægter, og hun havde et par kommentarer til vores vedtægter. DGI har også forsikringsdækninger, dog ikke løsøreforsikringer. Der arbejdes på tilbud fra TRYG som står bag DGIs forsikringer. Umiddelbart ser det ud til at de er 1000,- kr. billigere end Sønderjysk forsikring. Der regnes med at hele 2013 går med at få styr på de nye forsikringer og de nye værktøjer som DGI kan tilbyde klubben. Hvis man vil vide mere om DGI, kan man læse om dette på DGI s hjemmeside. Klubben får et blad, udspil, hvori der er eksempler på støttede ting fra DGI. Klubbens hjemmeside kører. I foråret ville vi gerne kunne kommunikere bedre i klubben, og Jesper Berting foreslog Twitter, det kører nu og fungerer godt. Keld opfordrede medlemmerne til at blive Følger på Twitter. Entrepenøren fra fjernvarmen har lavet hul i hækken og fyldt et hul op med jord for os.

2 Maskinstationen har fået at vide at de skal køre Østover græsmarken og ikke køre ind over vores bane, når de kører til og fra marken nord for pladsen. Forpagteren af græsmarken har givet mundtlig lov til at vi sætter spil op på græsmarken Til møde på Stensgård var der kun 2 klubber med, os og radioamatørerne. Kommunen har skrevet at de ikke vil gøre meget ved Stensgård, og de overvejer at finde en ny løsning. Der er blevet afholdt billedaftener i løbet af vinteren. Der blev holdt klubaften omkring nybegynder team, aktiv sommerferie osv. Aktiv sommerferie blev afviklet i godt vejr og uden problemer. Der er blevet fløjet på strandpromenaden til Ramblaen. Ikke så mange tilskuere, men en god oplevelse for os. Der blev annonceret for at komme og prøve klubflyveren, men uden nogen succes. Vi har været på Kruså/Padborg flyveplads, med flyvning og udstilling. Vi har deltaget i Kultur og Idrætsnatten i august, med simulator og udstilling. Der blev snakket med flere interesserede, men vi så dem aldrig igen.. Fælles for disse arrangementer er at det ikke ser ud til at give nogle nye medlemmer. Der blev afholdt klubhyggeweekend for klubbens medlemmer. Ulrich skal til at undervise i modelbygning på Kegnæs friskole, måske det kan give noget. Der har været deltagelse på flere sommerlejre fra klubben. Der har været klubmedlemmer til træf i Hamborg, hos Ellehammer, i Haderslev, WW1+2 hos os selv, Storsvævere har truffet hinanden på flyvepladsen, 2x Tarp osv. Konkurrence piloterne har også været rundt i landet og en enkelt gang i udlandet : Søren Krogh blev Danmarksmester i F3F og F3J og Jysk mester i F3F, og har deltaget ved VM F3F i Tyskland. Peer H blev Danmarksmester i F3A, og har deltaget ved EM i Frankrig Jan Hansen blev Danmarksmester i F3B Karsten Ottsen blev Danmarksmester i Imac Basic Sebastian har deltaget i EM F3A i Frankrig. Byggelokalet er blevet brugt godt i vinter, der bliver bygget Pølsebakker, Kobraer osv.

3 I fremtiden tror jeg vi skal fokusere på fastbundet bane, blandt andet pga. færdige modeller med optrækkeligt understel og bremser. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning: Der blev spurgt til sæsonåbning, og Keld oplyste om hvad der var blevet skrevet i referat fra bestyrelsesmøde ang. Sæsonåbning. Jakob nævnte at Lasse havde vundet 2M golf på sommerlejren. Formandens beretning blev godkendt ved håndsoprækning. Punkt 3: Regnskab. Søren fremlagde regnskab. Køb af aktiver blev udspecificeret efter spørgsmål om dette punkt. Der blev spurgt efter budget for 2012 for sammenligning. Søren viste budgettet for Regnskabet blev godtaget ved håndsoprækning. Punkt 4: Indkomne forslag. (Den fulde forslagstekst kan findes i medsendte bilag som indeholder de konkrete forslagstekster.) Der blev spurgt om der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt. Der står ikke noget om dette i vedtægterne, så i henhold til paragraf 10 afgjorde dirigenten at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Forslag fra Erling Kjær : Forslag 1: Græsklipning af hele pladsen. For: 16 Imod: 1 Forslag fra Jakob Küseler : Forslag 1: Familiekontigent For : 15 Imod: 7 Blank: 3

4 Forslag 2: 2x Højstole For : 14 Imod: 3 Forslag 3: Etablering af Pusleplads. For : 15 Imod: 3 Forslag 4: Ændret tekst på skiltning til pilotfelt. For : 19 Imod: 0 Forslag 5+6 : Klubbetalt kul eller gas til grill/ny gasgrill For : 15 Imod: 1 Bestyrelsen finder ud af hvilken type (kul eller gas) der tilbydes medlemmerne. Forslag 7: Luftskibsflyvning Forslaget blev frafaldet. Forslag 8+9:

5 gæstepiloter og pris for overnatning Disse forslag behandledes senere sammen med bestyrelsens og Klaus Hermani s forslag om gæstepiloter. Se punkt 5, Forslag 2. Forslag 10: Udarbejdelse af regelsæt for opsætning af spil. For : 12 Imod: 3 Forslag fra Claus Reinke: Forslag 1: Frafaldet, da mailadressen ikke eksisterer mere. Forslag 2: Hvis noget er meget vigtigt, så kan der ringes bestyrelsen. Og der henstilles til at der svarets på mail indenfor rimelig tid. Forslag 3: Klubkontaktmailadresser på hjemmesiden. For : 3 Imod: 4 Forslag fra Keld Jensen : Forslag 1. Indkøb af gummitov til større svævere For 11 Imod 2 Forslag 2.

6 Køb af tromle. For 10 Imod 3 Forslag fra Søren Krogh Forslag 1 tilføjelse til punkt 10 til Jakob Küselers forslag, om at alle det skal gælde alle grene af modelflyvning. For 21 Forslag 2 Oprettelse af rygtebørs på hjemmesiden. For 17 Punkt 5: Forslag fra bestyrelsen. Forslag 1: Afholdelse af modelflyveweekend d juni 2013 For 20 Forslag 2 Regelsæt til (Vi får besøg) Der stemmes om bestyrelsens forslag, bortset fra varslings periode og gebyr for overnatning, med udgangspunkt i bestyrelsens forslag til praktikskema. For 19 Imod. 1 Skal der være en varslingsperiode? For 7

7 Imod 10 Gebyr for overnatning : 50,- pr. pilot Pr. døgn over 18 år for 9 (Jakob Küselers forslag) 75,- pr. person. Pr. døgn over 18 år for 10 (Bestyrelsens forslag) 100,- pr. person. Pr. døgn over 18 år for 0 (Klaus Hermanni s forslag) Punkt 6: Forslag til vedtægtsændringer. Forslag 1: Ændring i paragraf 1 For : 22 Imod: 0 Forslag 2: Ændring i paragraf 3 For: 20 Imod: 0 Forslag 3: Ændring i paragraf 6 For 21 Forslag 4: Ændring i paragraf 12 For 22

8 Punkt 7: Hygge/flyvestævne kommende år. Der blev ikke vedtaget noget under dette, da der under forslag er vedtaget at afholde modelflyveweekend d juni Punkt 8: Budget og kontigent. Da der er vedtaget flere udgifter under forslag, er det fremlagte budget ikke retvisende. Der stemmes om et budget som kan give et underskud på driften på op til ca. 2500,-kr. For 20 Imod 1 Budget. Søren oplyser at en hævelse med ca. 50,- ville kunne dække underskuddet på de 2500,- Der stemmes om juniorer skal fritages for kontigent. For 2 Imod 15 Der stemmes om et uændret kontigent for junior passiv og seniorer. For 16 Imod 5 Punkt 9: Valg af bestyrelse. Formand : Keld modtager ikke valg. Hans Chr Rokahr blev valgt med bifald. 2 årigt bestyrelsesmedlem : Torben Jørgensen blev valgt med bifald. 1 årigt bestyrelsesmedlem : Kandidater: Jesper Berthing 16 Jakob Küseler 7

9 1 årig revisor: Peer Hinrichsen valgt med bifald Punkt 10: Valg af 2 suppleanter. Kandiater: Sebastian 18 = 1. supleant Ulrich 14 = 2. supleant Jakob Küseler 13 Punkt 11: Eventuelt. Punkt 7 bør overvejes ændret ved en vedtægtsændring. Der skal opdateres med nye vedtægter på hjemmesiden. Torben Krogh mener at koner bør være passivt medlem hvis de kommer meget i klubben. Kenn Rokahr oplyser at der står i flyvepladsreglerne at gæstepiloter skal være medlem af en modelflyveklub, men man kan jo godt være medlem af modelflyvning Danmark uden at være medlem af en klub. Dette bør ændres i flyvepladsreglerne. Der blev snakket lidt om indendørsflyvning. Der er afslutningsspisning d. 6 marts kl flyves der og derefter spises der på et Asiatisk restaurant i Nordborg. Allan takkede for rimelig god ro og orden Referant : Jan Hansen