TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN"

Transkript

1 REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold til fonden, herunder en beskrivelse af grundlaget for fondens økonomiske tilsyn med rejseudbyderne.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kontaktinfo... 6 HVILKE INDBERETNINGER SKAL DER LØBENDE SKE TIL FONDEN?... 7 Faktureret omsætning kr.-bidrag pakkerejseomsætning kr.-bidrag anden rejseydelsesomsætning... 7 Revisorerklæring... 8 Årsrapport... 8 Periodiseret saldobalance... 9 Indberetning ved forhøjet garanti... 9 HVAD SKAL DER LØBENDE BETALES TIL FONDEN? Administrationsbidrag kr.-bidrag VEJLEDNING VEDR. FONDENS ØKONOMISKE TILSYN Indledning Analyse af indtjeningen Analyse af pengestrømmene Analyse af balancen Marts

3 Placering af overskudslikvidtet andre steder i koncernen Lånebetingelser Hedging Analyse af rejseudbyderens økonomistyring Analyse af produktsammensætningen Analyse af destinationerne Analyse af formidlere Specielt for personlige virksomheder Sammenfatning AFDÆKNING AF FONDENS RISIKO VED FORHØJET GARANTI Definition af fondens risiko Garanti i forhold til aktuel faktureringsbeholdning kan give en overdækning Garanti i forhold til aktuelt forudbetalingsbeløb giver ikke en tilfredsstillende afdækning Garanti i forhold til fremtidigt forudbetalingsbeløb giver den mest tilfredsstillende afdækning Afdækning i forhold til faktureret salg til ikke afrejste rejsekunder Indberetning af forudbetalingsbeløb/faktureret salg Indsendelse af garantiforhøjelse Alternativer til forhøjet garanti Marts

4 Hvordan kan man stille garanti? Hvordan får man garantien frigivet ved ophør? DEFINITIONER Marts

5 INDLEDNING Fonden ønsker med denne vejledning at imødekomme et ønske fra rejseudbyderne om en praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold til Rejsegarantifonden. Vejledningen indeholder også informationer omkring fondens økonomiske tilsyn. Rejsegarantifonden blev oprettet i Danskerne var for alvor begyndt at rejse ud i verden i løbet af slutningen af 1960 erne og starten af 1970 erne, og lovgiver fandt det urimeligt, at rejsekunder risikerede at strande på destinationerne eller miste deres forudbetalinger, hvis de ikke var kommet af sted, når en rejseudbyder gik konkurs. Rejsegarantifonden blev derfor oprettet som en forbrugerbeskyttende foranstaltning. I 1990 blev pakkerejsedirektivet vedtaget i EU, og det medførte bl.a. krav til alle medlemslandene om at indføre en national ordning, så rejseudbydere stillede tilstrækkelig garanti til, at pakkerejsekunder ikke ville lide tab i tilfælde af rejseudbyderens konkurs. Den danske ordning opfyldte på daværende tidspunkt allerede i det store hele EU's nye krav. Fondens formål har altid været at beskytte forbrugerne mod at lide tab, når de ofte længe før afrejse - forudbetalte en rejse. Der er stort set ingen andre situationer end ved køb af rejser, hvor forbrugeren skal forudbetale varen uden samtidig at få den leveret. Dette stiller særlige krav til leverandøren (rejseudbyderen), fordi kundens forudbetaling ofte indgår i det generelle likviditetsberedskab og ikke øremærkes til betaling af netop den pågældende kundes rejse. Med etableringen af en rejsegarantifond er risikoen for, at rejseudbyderen skulle gå konkurs, før rejsen er blevet gennemført, overført fra kunden til fonden. Flere undersøgelser har vist, at der hos forbrugerne er en meget stor grad af tillid til rejsebranchen, hvilket utvivlsomt bl.a. skyldes den omstændighed, at der er etableret en institution som Rejsegarantifonden. En sådan tillid er meget væsentlig for rejsebranchen både for nyetablerede rejseudbydere, som får lettere ved at komme ind på markedet men også for de allerede etablerede udbydere. I de første 25 år Rejsegarantifonden eksisterede, havde fonden ingen mulighed for at gribe ind, hvis en rejseudbyder efter fondens opfattelse drev sin virksomhed, så den udgjorde en risiko for fonden. Nystiftede virksomheder havde krav på registrering i fonden uanset kapitalgrundlaget og den forventede drift, og allerede etablerede virksomheder kunne foretage risikable investeringer eller sælge rejser til under kostpris i forsøg på at vinde markedsandele. Nogle rejseudbydere udnyttede decideret fondens funktion og forsvandt med kundernes forudbetalinger. Det medførte en stigende kritik fra branchen af urimeligheden i, at kollektivet skulle dække de udbydere, som ikke drev virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag. I 2004 besluttede Folketinget at ændre rejsegarantifondsloven, så de rejseudbydere, som på grund af dårlig økonomi påfører fonden en væsentlig risiko for at lide tab, skal stille en højere garanti end de udbydere, der driver virksomhed på et sundt økonomisk grundlag. Folketinget angav i bemærkningerne til loven, at fonden skulle etablere en tilsynsfunktion, som ved en konkret vurdering af hver enkelt rejseudbyders økonomi skulle afgøre, om der var en særlig risiko for, at fonden ville lide tab, og såfremt dette var tilfældet, skulle fonden kræve, at rejseudbyderen stillede forhøjet garanti, med mindre selskabet valgte at konsolidere sig, så økonomien blev tilfredsstillende. Marts

6 I den tid, der er forløbet siden muligheden for at kræve forhøjet garanti blev indført i 2004, har fondens tilsynsfunktion udviklet sig, så der i dag kræves detaljerede oplysninger fra rejseudbyderne, og der er i højere grad end tidligerer fokus på at søge alternativer til at kræve forhøjet garanti. Tilsynet går derfor i hver enkelt sag i dialog med rejseudbyderens ledelse og/eller ejer om mulighederne for at styrke kapitalberedskabet, så økonomien bedres, og fondens risiko for at lide tab mindskes. Det medfører nogle gange, at rejseudbyderen opfatter det, som om fonden stiller krav til, hvordan virksomheden skal drives, og hvordan balancen skal se ud. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet fondens eneste redskab i sager, hvor fonden vurderer at have en særlig risiko, er at kræve forhøjet garanti. Fondens forslag eller anbefalinger til fx kapitalindskud eller anden konsolidering skal derfor alene ses som et tilbud for at undgå at blive mødt med krav om forhøjet garanti. Der er således tale om forhold, hvor der burde være en fælles interesse i at være i en god konstruktiv dialog. Rejsegarantifondsloven er senest ændret ved lovbekendtgørelse nr af 8. december Til loven har Forbrugerstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr af 16. december Lovtekst og bekendtgørelse findes på fondens hjemmeside Teksten i loven og bekendtgørelsen kan i nogle tilfælde være vanskeligt tilgængelig, og fonden har derfor med denne vejledning forsøgt at gøre begreberne lettere at forstå. Men det er naturligvis formuleringen i loven og bekendtgørelsen, som er gældende, hvis en sag måtte blive sat på spidsen. På de sidste sider i vejledningen er anført definitioner af de forskellige begreber, der opereres med. KONTAKTINFO Adresse: Telefon/fax: /hjemmeside Røjelskær 11, 3. sal tlf.: fra kl Holte fax: Marts

7 HVILKE INDBERETNINGER SKAL DER LØBENDE SKE TIL FONDEN? FAKTURERET OMSÆTNING Alle registrerede rejseudbydere skal hvert kvartal indberette den fakturerede omsætning af henholdsvis pakkerejseomsætning og anden omsætning omfattet af fondens dækning. Anden omsætning er omsætning af flybilletter alene og billeje i udlandet alene, som private kunder har valgt konkursdækning af. Der er tale om faktureret omsætning, dvs. at omsætningen skal indberettes til fonden på det tidspunkt rejsen sælges, og ikke når den afvikles. Der skal altså ske en sammentælling af alle fakturaer på henholdsvis pakkerejseomsætning og anden omsætning, hvor kunderne har tilvalgt konkursdækning, udstedt i det pågældende kvartal uanset hvornår kunden skal rejse, og uanset om kunden har betalt helt eller delvist. Hvis rejseudbyderen har omsætning udover pakkerejser og anden omsætning omfattet af fondens dækning, skal denne ikke indberettes til fonden. Rejseudbyderens bookingsystem/bogholderi skal derfor kunne skelne mellem omsætning fra henholdsvis pakkerejser, flybilletter og billeje i udlandet med tilvalgt konkursdækning, og omsætning der ikke er omfattet af fondens dækning. Oplysningerne skal indberettes via fondens hjemmeside, jf. vejledningen på hjemmesiden. Indberetningen skal ske senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal, dvs. senest hhv. 10. maj, 10. august, 10. november og 10. februar. Vær opmærksom på, at den løbende indberetning kan medføre, at garantien skal forhøjes i henhold til lovens 8 stk. 5 og 7. Hvis det sker, skal rejseudbyderen selv sørge for at forhøje garantien. Fristen for forhøjelse er den samme som fristen for indberetningen af det omsætningstal, der udløser forhøjelsen. 20 KR.-BIDRAG PAKKEREJSEOMSÆTNING Hvis fonden påføres store tab pga. konkurser kan fondens bestyrelse med godkendelse fra erhvervs- og vækstministeren beslutte, at rejseudbyderne skal betale et bidrag pr. pakkerejsekunde. Bidraget opkræves i givet fald som det er beskrevet nedenfor for hhv. flybilletter og billeje i udlandet. Pt. opkræves der ikke bidrag for pakkerejsekunder. 20 KR.-BIDRAG ANDEN REJSEYDELSESOMSÆTNING Der skal betales 20 kr. pr. rejsekunde, som køber konkursdækning på enten en flybillet til privat brug eller leje af en bil i udlandet til privat brug. Hvis en kunde har købt en af disse rejseydelser og senere afbestiller, udebliver eller bliver syg, skal der ikke betales 20 kr. for denne kunde. Beløbet opgøres efter antallet af afrejste kunder (pax) i et bestemt kvartal. Opgørelsen er derfor forskellig fra opgørelsen af den fakturerede omsætning vedrørende rejseydelser som er beskrevet ovenfor, men skal indberettes til fonden samtidig med indberetningen af faktureret omsætning. Hvis en rejseudbyder (A) har en formidler (B), som sælger rejseydelser til private kunder produceret af A i A s navn (dvs. med angivelse af, at A er teknisk udbyder ), skal A betale bidrag for kunder, der har tilvalgt dækningen, fordi det Marts

8 er A, kunderne reelt indgår aftale med. Formidleren (B) er blot et mellemled. Hvis A sælger rejseydelser til andre rejseudbydere (C), som videresælger rejseydelserne i eget navn, dvs. uden angivelse af en anden teknisk udbyder, skal A ikke betale bidrag for kunderne det skal den rejseudbyder (C), A har solgt rejseydelsen til. REVISORERKLÆRING Rejseudbyderens statsautoriserede eller registrerede revisor skal hvert år indsende en erklæring til fonden. Det gælder uanset om virksomheden drives i selskabsform eller i personligt regi, og uanset om virksomheden i øvrigt måtte være fritaget for revisionspligt, jf. årsregnskabslovens regler herom. Revisorerklæringen omfatter kalenderåret og skal indsendes til fonden samtidig med aflæggelsen af rejseudbyderens årsrapport. For rejseudbydere, der driver virksomhed i selskabsform, betyder dette, at revisorerklæringen skal være indsendt til fonden senest 5 måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår. Et selskab med regnskabsår fra fx 1. april 31. marts skal således indsende revisorerklæringen for kalenderåret 2011 til fonden senest den 1. september For rejseudbydere, der driver virksomhed i personligt regi, skal revisorerklæringen indsendes til fonden samtidig med indsendelsen af årsrapporten/selvangivelsen til skattevæsenet, dvs. 1. juli hvert år. Erklæringen skal afgives på den formular, der findes på fondens hjemmeside under Rejseudbyder og Download. Rejseudbyderens revisor skal i erklæringen bekræfte, at revisor har kontrolleret de oplysninger, der er indberettet hvert kvartal i løbet af kalenderåret. Hvis revisor har korrektioner til nogen af tallene, skal dette oplyses i erklæringen. Endvidere skal revisor bekræfte 3 nøgletal beregnet ud fra den seneste årsrapport. Nøgletallene er: Dækningsgrad, soliditetsgrad og likviditetsgrad. Erklæringen skal være afgivet med høj grad af sikkerhed. På hjemmesiden findes også en vejledning til revisor vedrørende revisorerklæringen. Rejseudbyderens revisor skal indsende erklæringen som originaldokument på papir med posten til fondens adresse. ÅRSRAPPORT Fonden følger rejseudbydernes økonomiske udvikling. Derfor skal de rejseudbydere, som driver forretningen i selskabsform, hvert år indsende årsrapport og specifikationshæfte. I tilfælde af, at fonden har modtaget indeståelseserklæring fra personer i forbindelse hermed, skal der også indsendes revisorudarbejdet formueopgørelse for den/de personer, som indestår. Formueopgørelsen skal opfylde de betingelser, som er nævnt nedenfor. Hvis der er tale om et selskab, som indestår, skal der fremsendes en årsrapport. Ejerne af personlige virksomheder og interessentskaber skal hvert år indsende følgende: 1. Virksomhedens årsrapport Marts

9 2. Revisorudarbejdet formueopgørelse for indehaveren pr. 31. december Det er vigtigt, at den revisorudarbejde formueoversigt er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: a) Formueopgørelsen skal opstilles således, at den personlige formue er opdelt i mellem indehaveren og en evt. ægtefælle b) Formueopgørelsen skal indeholde et afsnit om pantsætninger og kautionsforpligtelser c) Formueopgørelsen skal indeholde et afsnit med årets formuebevægelser Årsagen til, at formuen skal opdeles i mellem indehaverens og en evt. ægtefælles formue, er følgende: Hvis virksomheden går konkurs, indgår ægtefællens aktiver ikke i boet. Når fonden foretager en løbende vurdering af økonomien, kan ægtefællens aktiver derfor ikke medtages, med mindre ægtefællen underskriver en indeståelseserklæring om også at hæfte for virksomhedens forpligtelser. I givet fald skal indeståelseserklæringen afgives på en skabelon, fonden har udarbejdet. Eventuelle anlægsaktiver i form af ejendomme skal indregnes til offentlige vurdering, hvormed der typisk opnås en konservativ vurdering. Såfremt markedsværdien af ejendommen er væsentlig over den offentlige vurdering, skal du indhente et lånetilbud fra realkreditinstitut eller bank, hvorefter fonden kan vurdere størrelsen af eventuelle friværdier. Kopi af lånetilbuddet skal vedlægges som dokumentation. Såfremt indehaveren har pensionsindeståender, skal aktivet ikke medtages i formueoversigten, idet aktivet er under kreditorbeskyttelse. Formueopgørelsen skal udarbejdes pr og skal indeholde et afsnit om pantsætninger og kautionsforpligtelser. Såfremt der er tale om personlig virksomheder og interessentselskaber, som har en årlig omsætning omfattet af fondens dækning, der overstiger t.kr. 800 skal der være minimum review -påtegning fra revisor. Det skal dog bemærkes, at såfremt virksomheden kan dokumentere, at fondens nettorisiko (modtagne forudbetalinger fratrukket den stillede garanti) på intet tidspunkt de seneste 24 måneder har oversteget t.kr. 500, vil virksomheden været fritaget for at fremsende materiale med review -påtegning. Ønsker virksomheden at benytte sidstnævnte mulighed kan der rettes henvendelse til fonden for at få oplyst, hvilken dokumentation der skal fremsendes. PERIODISERET SALDOBALANCE For at kunne følge rejseudbyderens økonomi løbende og ikke kun én gang årligt via årsrapporten, skal rejseudbyderne som udgangspunkt hvert kvartal indsende en periodiseret saldobalance. Det er ikke et krav, at saldobalancen udarbejdes af selskabets revisor, men materialet skal være retvisende og periodiseret. INDBERETNING VED FORHØJET GARANTI Rejseudbydere på forhøjet garantistillelse skal indberette enten forudbetalingsbeløb fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning eller faktureret omsætning til ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning. Hyppigheden af indberetningen er afhængig af den enkelte sag, men skal som minimum indberettes én gang om måneden. Marts

10 Rejseudbydere, der stiller forhøjet garanti i forhold til forudbetalingsbetalingsbeløb, skal indberette flg.: Én gang årligt skal der indsendes budget for forventede forudbetalinger fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning i det kommende regnskabsår Hver måned skal der indsendes opgørelse af aktuelt forudbetalingsbeløb fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning Forudbetalingsbeløb opgøres som alle indbetalinger af deposita samt restbetaling (eksklusiv evt. forsikringer) fra kunder omfattet af fondens dækning, som endnu ikke er afrejst. Rejseudbydere, der stiller forhøjet garanti i forhold til faktureret omsætning, skal indberette flg.: Hver måned skal der indsendes opgørelse af aktuelt faktureringsbeløb til ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning. Faktureringsbeløbet opgøres som fakturerede salg eksklusiv evt. forsikringer til kunder omfattet af fondens dækning, som endnu ikke er afrejst. Forudbetalinger til leverandører kan ikke fratrækkes i nogen af opgørelserne, da fonden som udgangspunkt ikke gennemfører nogen rejser efter konkursen. Fonden kan ifølge loven sammen med konkursboet gennemføre rejser, hvis fonden kan opnå en væsentlig økonomisk besparelse derved, men det sker sjældent. I praksis udgør fondens risiko vedrørende de ikke-afrejste kunder derfor altid hele det beløb, kunden har forudbetalt til rejseudbyderen, uanset om rejseudbyderen har betalt nogle eller alle underleverandører vedrørende den pågældende rejse. Den løbende indberetning af opgørelsen foretages på mail direkte til rejseudbyderens sagsbehandler i fonden. Marts

11 HVAD SKAL DER LØBENDE BETALES TIL FONDEN? ADMINISTRATIONSBIDRAG Der skal én gang årligt betales et administrationsbidrag til fonden. Bidraget består af et grundbidrag, som er ens for alle registrerede rejseudbydere, og af et bidrag som er afhængigt af de enkelte rejseudbyderes omsætning vedrørende rejseydelser omfattet af fondens dækning. Fonden udsender faktura på administrationsbidraget i løbet af august måned hvert år, hvorefter beløbet skal betales senest den 1. september. Vær opmærksom på, at omsætningsbidraget efterreguleres det efterfølgende år. Betales bidraget for sent, påløber der renter fra forfaldsdagen, som er udgangen af det kvartal, der indberettes for. På fondens hjemmeside findes en illustration af, hvordan bidraget beregnes under Vejledning til rejseudbydere og Download. Hvis rejseudbyderens registrering i fonden bliver slettet, fx fordi materiale til fonden ikke indsendes rettidigt, skal der som betingelse for genregistrering betales et grundbidrag. 20 KR.-BIDRAG 20 kr.-bidraget skal betales senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal, dvs. senest henholdsvis 10. maj, 10. august, 10. november og 10. februar. Fonden udsender en påmindelse om indberetningen af faktureret omsætning og betaling af bidrag. I denne reminder fremgår et betalings-id, som skal benyttes ved indbetalingen af bidraget. Betales bidraget for sent, påløber der renter beregnet fra forfaldsdagen, som er udgangen af det kvartal, der indberettes for. Marts

12 VEJLEDNING VEDR. FONDENS ØKONOMISKE TILSYN INDLEDNING Fonden fører tilsyn med det økonomiske grundlag for de rejseudbydere, der er registreret i fonden, fordi det i rejsegarantifondsloven er anført, at fonden har mulighed for at kræve forhøjet garanti af de rejseudbydere, der driver virksomhed på et så utilstrækkeligt økonomisk grundlag, at fonden har en særlig risiko for at lide tab. Af lovbemærkningerne fremgår følgende minimumskrav for ikke at blive mødt med krav om forhøjet garantistillelse: dækningsgrad 10 %, soliditetsgrad 6 % ved overskudsgivende drift og 8 % ved underskudsgivende drift, likviditetsgrad 1,0. Det skal understreges, at minimumskravene kun er vejledende. En rejseudbyder kan derfor godt blive mødt med krav om forhøjet garanti, selvom et eller flere af nøgletallene er opfyldt, og omvendt kan rejseudbyder, der ikke opfylder normtallene, i nogle tilfælde undgå krav om forhøjet garanti. Første fase af fondens risikovurdering består af følgende forhold: a) Analyse af indtjeningen b) Analyse af pengestrømmene c) Analyse af balancen d) Placering af overskudslikviditet e) Lånebetingelser f) Hedging Fonden foretager en regnskabsanalyse, primært vedrørende indtjening, pengestrømme og balance. Først og fremmest lægges der vægt på rejseudbyderens evne til at generere positiv indtjening. Herefter inddrages den enkelte rejseudbyders pengestrømme, og til sidst inddrages en analyse af balancens nøgletal. På denne måde kan fonden ud fra målbare data med rimelig sikkerhed fastsætte størrelsen af sin risiko. Hvis der er tale om rejseudbydere, der er en del af en større koncern, er det interessant at inddrage andre problemstillinger, herunder lånebetingelser, placering af overskudslikviditet samt hedging. Disse tre forhold påvirker i væsentlig grad fondens risiko. Det er fondens overordnede opfattelse, at desto dårligere resultater, der fremkommer ved analyse af hhv. indtjeningen og pengestrømmene, desto større krav stiller det alt andet lige til rejseudbyderens kapitalberedskab, herunder balancens nøgletal. Marts

13 Anden fase af fondens risikovurdering består i at gennemgå nedenstående forhold: a) Gennemgang af rejseudbyderens økonomistyring b) Gennemgang af produktsammensætningen c) Gennemgang af destinationerne Der er her tale om forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke umiddelbart er målbare. Der vil således alt andet lige være en usikkerhed forbundet med fastsættelsen af den enkelte faktors effekt på fondens risiko. Fonden vil - på trods af usikkerheden forbundet hermed søge at vurdere, om der i den konkrete sag er tale om forhold, som øger fondens risiko, så rejseudbyderens kapitalberedskab bør øges tilsvarende. Det er fondens overordnede opfattelse, at risikoen forbundet hermed bør afdækkes af ejerne. Det er samtidig vigtigt at understrege, at der kan forekomme forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke er nævnt ovenfor. Der er således ikke tale om en udtømmende liste, og der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. ANALYSE AF INDTJENINGEN I fondens analyse af rejseudbydernes indtjening tages der udgangspunkt i, at omsætning og omkostninger periodiseres. Det betyder, at når omsætning fra en rejse indregnes efter enten faktureringstidspunktet eller afrejsetidspunktet, skal omkostninger til hotel, transport mv. til den pågældende rejse også indregnes. Ligeledes skal de faste omkostninger periodiseres. Ved udarbejdelse af budgetter skal der også tages højde for periodisering, så omsætning og omkostninger indregnes i den rigtige periode. Fonden anbefaler alle rejseudbydere at benytte afrejsetidspunktet som indregningskriterium for omsætningen. Dermed skal omsætningen placeres i den måned, hvor kunden afrejser. Det samme skal omkostninger vedrørende denne specifikke rejse (direkte omkostninger), så resultatopgørelsen indeholder en retvisende dækningsgrad. Fonden benytter bl.a. dækningsgraden til at vurdere, om periodiseringen er udført korrekt. Hvis der forekommer store udsving i dækningsgraden i forhold til tidligere årsrapporter og regnskabsopfølgninger, er det ofte tegn på manglende/fejlagtig periodisering. Ydermere anvender fonden dækningsgraden i forbindelse med udarbejdelse af benchmarkanalyser, hvor fonden benytter udbydernes dækningsgrader med henblik på at foretage en statistisk sammenligning rejseudbyderne. Fonden anvender den statistiske sammenligning i forbindelse med en konkret vurdering af, om den enkelte udbyders dækningsgrad er retvisende eller ej. For så vidt angår nyregistrerede udbydere vil fonden i forbindelse med den løbende gennemgang af perioderegnskaberne sammenligne den realiserede dækningsgrad med den budgetterede. Hvis der forekommer væsentlige afvigel- Marts

14 ser, vil fonden forholde sig kritisk hertil. Ved indsendelse af budgetter lægger fonden stor vægt på de anførte budgetforudsætninger. Når fonden vurderer driftsindtjeningen for en rejseudbyder, der har aflagt en eller flere årsrapporter, inddrages den historiske indtjening samt eventuelt budgetmateriale. Fonden ønsker i disse tilfælde at konstatere, om udbyderen har en stabil og overskudsgivende drift, eller om det modsatte er tilfældet. En udbyder, der har påvist, at virksomheden kan realisere en stabil, solid indtjening flere år i træk, vurderes ofte som udgangspunkt at udgøre en lavere risiko for fonden end en udbyder, der har store udsving i indtjeningen og ind imellem realiserer underskud. ANALYSE AF PENGESTRØMMENE Når fonden vurderer pengestrømmene for en rejseudbyder, der har aflagt en eller flere årsrapporter, inddrages både de historiske data, men også budgetmaterialet. Fonden skal i dette tilfælde vurdere, hvilket krav den enkelte rejseudbyders pengestrømme stiller til kapitalberedskabet. En væsentlig faktor i denne sammenhæng er rejseudbyderens betalingsmønstre overfor leverandørerne. En rejseudbyder, som i stort omfang forudbetaler leverandørerne, vil efter fondens opfattelse skulle have et større kapitalberedskab, end hvis leverandørerne efterbetales. Årsagen hertil er, at forholdet alt andet lige påvirker fondens risiko i opadgående retning, idet rejseudbyderens kapitalberedskab påvirkes i negativ retning, når der foretages store forudbetalinger af leverandørerne. I givet fald kan rejseudbyderens fortsatte drift op mod højsæsonen være afhængig af ekstern finansiering via en kassekredit. En aftale med banken om en kassekredit kan som udgangspunkt opsiges af banken med meget kort varsel med meget store konsekvenser for rejseudbyderens finansieringsgrundlag og bør således ikke stå alene som en acceptabel finansieringsform, fordi fondens risiko så i høj grad vil være afhængig af bankens opretholdelse af kreditten. Hvis der derimod er tale om langfristet gæld (eksempelvis realkreditgæld), er det en anden sag. Fonden inddrager omfanget af investeringer, da det er vigtigt for fondens risikovurdering at kende størrelsen af de frie pengestrømme dvs. summen af de drifts- og investeringsmæssige pengestrømme. Rejseudbyderne skal således med andre ord have et acceptabelt kapitalberedskab både før og efter gennemførelsen af en investering. Et eksempel herpå kunne være en rejseudbyders opkøb af en anden rejseudbyder eller investering i nyt marked, i hvilken forbindelse der aktiveres udviklingsomkostninger. Hvis en rejseudbyder opkøber en anden rejseudbyder, vil det efter fondens opfattelse på kort sigt øge fondens risiko, idet det alt andet lige forringer kapitalberedskabet. Fonden vil i dette tilfælde også inddrage forhold, såsom værdiansættelse af det købte aktiv, afskrivningsprofil samt eventuelle synergier mv., men det er overordnet fondens opfattelse, at ejerne bør afdække den risiko, som opstår på kort sigt. ANALYSE AF BALANCEN I forbindelse med fondens analyse af balancen er fondens primære fokus på rejseudbydernes soliditet og likviditet. Det er i denne forbindelse essentielt i relation til fondens risiko, at selskabets økonomiske stilling vurderes som værende tilfredsstillende måneder frem. Årsagen hertil er først og fremmest, at det er fondens erfaring, at det er yderst vigtigt for fondens risiko, at fonden indgår i forhandling med rejseudbyderen om evt. forbedringer (eksempelvis Marts

15 indeståelser fra tredjemand eller indskud af ansvarlig lånekapital) af økonomien senest 12 måneder før et muligt konkurstidspunkt. Det giver først og fremmest parterne bedre tid til forhandle, men det er også med til at forhindre, at der opstår en situation, hvor selve kravet om garantiforhøjelse kan resultere i konkurs. Såfremt dette var tilfældet, ville fondens tab blive væsentlig større, hvilket fonden ikke finder rimeligt. I lighed med andre problemstillinger skal denne risiko som udgangspunkt afdækkes af selskabets ejere. Selskabets balance skal med andre ord ikke kun være tilfredsstillende i et øjebliksbillede, men også måneder fremadrettet. De risici, der er i den enkelte sag, vil blive inddraget i denne del af vurderingen. Såfremt der er en særlig risiko forbundet med den enkelte rejseudbyders forretningsmodel, vil det alt andet lige påvirke fondens krav til selskabets kapitalstruktur i opadgående retning. Derfor foretages risikovurderingen ikke udelukkende på baggrund af nøgletallene i lovbemærkningerne, som da også i henhold til lovbemærkningerne alene skal anses som vejledende. Hvad angår vurderingen af rejseudbydernes soliditet, anser fonden det nødvendigt at vurdere boniteten af de enkelte aktiver. Det er hensigten at vurdere, hvorvidt der er aktiver, som er af dårlig bonitet, og dermed ud fra en risikobetragtning bør nedskrives i værdi. Det er vigtigt at understrege, at fonden i sin vurdering af økonomien justerer værdien af aktiverne, uanset at udbyderens opgørelse i regnskabsmaterialet opfylder årsregnskabsloven. Årsagen hertil er, at fonden ønsker at opstille rejseudbyderens balance ud fra en rimelig konservativ vurdering og derfor nedskriver værdien af aktiver, som efter fondens opfattelse er af tvivlsom bonitet. Et eksempel herpå kunne være en underskudsgivende drift med et utilfredsstillende kapitalberedskab, der indeholder et skatteaktiv. I sådanne tilfælde vil fonden vurdere, at det er nødvendigt at nedskrive skatteaktivets værdi, idet der er en særlig usikkerhed forbundet med aktivets bonitet. Fonden foretager en gennemgang af rejseudbydernes immaterielle anlægsaktiver og søger at vurdere den bagvedliggende værdiansættelse af aktivet og den tilhørende afskrivningsprofil. Fonden vil inddrage sin gennemgang af indtjeningen og vurdere resultatet før og efter afskrivninger, da det er fondens opfattelse, at rejseudbyderens solvens ikke skal blive forringet pga. et negativ resultat efter afskrivninger, selv om selskabets driftsresultat før afskrivninger er positivt og dermed forbedrer kapitalberedskabet. Et eksempel kunne være et kunderegister, som en rejseudbyder har købt af en anden udbyder, hvorved der fremkommer et immaterielt aktiv. Fonden vil forholde sig kritisk til værdien af det immaterielle aktiv ved bl.a. at inddrage den historiske indtjening hos den udbyder, som har solgt kunderegisteret, og sætte det i forhold til størrelsen af det immaterielle aktiv. Boniteten af aktivet er således både afhængig af, om sælgeren af kartoteket i flere år i træk har realiseret en stabil og positiv indtjening dvs. om det kan forventes, at købers indtjening forbedres heraf - men også af hvilke forbedringer i indtjeningen køberen forventer at kunne realisere. Fonden er af den opfattelse, at den risiko, som på kort sigt er forbundet hermed, bør afdækkes af ejerne. Det betyder, at såfremt en udbyder køber et kundekartotek, og resultatet heraf på kort sigt er en væsentlig forringelse af kapitalberedskabet, skal ejerne tilføre yderligere kapital eller anden sikkerhedsstillelse, indtil hhv. indtjening og cash flow på ny retfærdiggør et lavere kapitalberedskab. Fonden vurderer de ejendomme, som måtte indgå i rejseudbyderens balance. I denne vurdering forholder fonden sig også kritisk til værdiansættelsen, da der kan være store forskelle mellem markedsværdien og den værdi, som ejendommen er indregnet til i balancen. I denne vurdering tager fonden bl.a. udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering samt data for salgspriserne i det pågældende område. Såfremt forholdet anses for værende afgørende Marts

16 for den samlede vurdering, vil ejerne blive anmodet om af fremskaffe en realkreditvurdering af ejendommen, så fonden uden usikkerhed kan vurdere størrelsen af belåningsgraden. Fonden foretager vurdering af boniteten af omsætningsaktiverne. I de fleste tilfælde er der her tale om debitorer eller forudbetalinger af leverandører, hvor det - jf. afsnittet om pengestrømmene - er relevant at vurdere omfanget heraf. Der kan dog også være tale om mellemregninger med tilknyttede virksomheder, som fonden kun kan vurdere boniteten og tidshorisonten af, hvis der fremsendes årsrapporter for de selskaber, som skylder pengene. Hvis det ud fra en gennemgang af årsrapporten for de tilknyttede virksomheder konkluderes, at det umiddelbart ikke er sandsynligt, at beløbet kan tilbagebetales på kort sigt, vil fonden omplacere aktivet fra omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver, hvorved nøgletallet for likviditetsgraden vil blive forringet. Hvis det må konstateres, at det selskab, som skylder pengene, reelt er insolvent, vil aktivets værdi blive nedskrevet yderligere i værdi. Sammenfattes ovenstående, vurderer fonden således, hvorvidt rejseudbyderens balance er tilfredsstillende ved bl.a. at udregne soliditetsgraden, som ifølge lovbemærkningerne skal udgøre minimum 6% ved overskud og 8% ved underskud. Disse normtal er dog alene vejledende, og fonden accepterer således langt fra i alle tilfælde en soliditetsgrad, der lige netop opfylder nøgletallet, idet fonden som beskrevet ovenfor bl.a. forholder sig kritisk til værdien af de enkelte aktiver. Fonden forholder sig til, hvorvidt udbyderen har en sæsonbetonet omsætning eller ej, fordi de enkelte balancer i regnskabsperioden for en rejseudbyder med en stærkt sæsonbetonet omsætning vil afspejle både lav- og højsæson, hvilket påvirker størrelsen af balancesummen både i op- og nedadgående retning. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalens størrelse sat i forhold til størrelsen af balancesummen. Når soliditetsgraden beregnes på et givent statustidspunkt, vil der være en sandsynlighed for, at udbyderens soliditet enten over- eller undervurderes, hvilket medfører en fejlvurdering af, om fonden har en risiko eller ej. Et eksempel herpå er et skirejsebureau, der har en meget sæsonbetonet omsætning, og som typisk aflægger regnskab efter afslutningen på skisæsonen, hvor balancen er meget lille. Soliditetsgraden vil i dette tilfælde være væsentligt overvurderet, fordi beregningen af soliditetsgraden tager udgangspunkt i en alt for lille balancesum, som ikke afspejler virksomhedens reelle aktivitet. Derfor anvender fonden andre indgangsvinkler til soliditetsberegning, fx ved at sætte egenkapitalens størrelse i forhold til den forventede årlige omsætning. Ved anvendelse af denne metode har det ikke betydning, om udbyderen har en sæsonbetonet omsætning eller ej. Hvis rejseudbyderen tidligere løbende har indsendt regnskabsopfølgning, så fonden har et godt kendskab til driften, inddrages denne viden naturligvis. I den forbindelse er det fondens vurdering, at rejseudbydere med lav forretningsmæssig risiko forbundet med driften skal have en egenkapital, som minimum udgør 4% i forhold til aktivitetsniveauet. Ved høj forretningsmæssig risiko forbundet med driften, skal egenkapitalen som minimum udgøre i intervallet 6-8% i forhold til aktivitetsniveauet. Fonden vurderer den forretningsmæssige risiko i anden fase af sin risikovurdering, jf. ovenfor. Hvis egenkapitalen indeholder udbytte, omplacerer fonden beløbet til kortfristet gæld, fordi beløbet formodes at blive udbetalt umiddelbart efter statustidspunktet, hvorfor det efter fondens opfattelse ikke bør indgå i egenkapitalen. Ydermere sikrer fonden sig ved omplacering af udbyttet til kortfristet gæld, at beløbet indgår i beregningen af likviditetsgraden og dermed forringer nøgletallet, hvilket efter fondens opfattelse giver et retvisende billede af udbyttets påvirkning på selskabets økonomi. Marts

17 Likviditetsgraden skal ifølge lovbemærkningerne minimum være 1. I forbindelse med udregningen tager fonden højde for eventuelle pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som måtte ændre i balancens udseende. Likvider og værdipapirer, der er stillet som sikkerhed/pantsat, vil blive betragtet som et finansielt aktiv og vil derfor forringe likviditetsgraden. I fondens beregning af likviditetsgraden indgår også en vurdering af tilgodehavendernes bonitet og tilbagebetalingsevne. Hvis det vurderes, at tilgodehavendet ikke kan tilbagebetales på kort sigt, omplacerer fonden tilgodehavendet til et finansielt anlægsaktiv. I de tilfælde, hvor rejseudbyderen ikke har en likviditetsgrad på 1, vil fonden inddrage virksomhedens evne til at skabe positive pengestrømme, samt hvorvidt anlægsaktiverne kan belånes yderligere, hvis det skulle blive nødvendigt. PLACERING AF OVERSKUDSLIKVIDTET ANDRE STEDER I KONCERNEN Rejseudbydere, der indgår i en koncern med andre selskaber, udlåner i nogle tilfælde overskydende likviditet til et eller flere af de andre selskaber i koncernen. Der er ofte tale om rejseudbydere, som har god indtjening og positive driftsmæssige pengestrømme, og hvor koncernledelsen derfor har valgt at spare låneomkostninger for andre selskaber i koncernen eller at finansiere andre selskaber i koncernens investeringer med den overskudslikviditet, der genereres hos rejseudbyderen. Forholdet påvirker i høj grad fondens risiko, idet rejseudbyderen på denne måde får et stort tilgodehavende hos den øvrige koncern. Tilgodehavendet kan være hos et enkelt selskab, som har lånt penge videre ud i koncernen, men tilgodehavendet kan også være fordelt på mange selskaber. Uanset hvad er der en særlig risiko forbundet med hhv. tidshorisonten og boniteten af aktivet, og i tilfælde af konkurs i den øvrige del af koncernen, kan rejseudbyderen komme i økonomiske vanskeligheder. I ovennævnte eksempel er fondens risiko afhængig af udviklingen i hele koncernen og ikke kun hos rejseudbyderen. Det er derfor vigtigt, at fonden modtager tilfredsstillende regnskabsmateriale for hele koncernen - både i form af løbende opfølgning og budgetmateriale. På denne baggrund vil fonden vurdere, om koncernens økonomi kan anses som tilfredsstillende, idet boniteten af aktivet ellers ikke opfylder fondens krav. Hvis koncernens økonomi ikke anses for fuldt ud tilfredsstillende, vil det være essentielt, at budgetmaterialet udviser en positiv trend, så fonden har grundlag for at antage, at koncernen på rimelig kort sigt kan opfylde fondens krav, og det er vigtigt, at budgetterne realiseres, dvs. at der ikke sker væsentlige negative afvigelser. Hvis fonden vurderer, at boniteten af mellemregningen med tilknyttede virksomheder er tvivlsom, kan det resultere i et krav om forhøjet garanti. Som alternativ hertil kan der indgås aftale om en form for loft på størrelsen af mellemregningen med tilknyttede virksomheder. Størrelsen heraf vil selvsagt være afhængig af flere forhold, herunder både koncernens og rejseudbyderens økonomi. LÅNEBETINGELSER Hvis en rejseudbyder optager lån, som er betinget af forhold, hvor banken har betinget sig opsigelsesadgang (exit mulighed), skal forholdet inddrages i fondens vurdering af rejseudbyderens økonomi, da banken vil kunne kræve det lånte beløb tilbagebetalt før udløb. Fondens risiko kan således i væsentlig grad være afhængig heraf, og det lånte beløb bør i nogle tilfælde omplaceres til kortfristet gæld, hvis risikoen forbundet hermed er for stor. Marts

18 Lånebetingelserne kan være mange, men kan eksempelvis være forhold imellem EBITDA (resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisationer) og finansielle poster inkl. leasingydelser. Hvis eksempelvis EBITDA falder over tid, så lånebetingelsen ikke længere er opfyldt, kan banken vælge at udnytte sin opsigelsesadgang. Hvis fonden vurderer, at det er relevant for den enkelte analyse at inddrage ovennævnte forhold, vil rejseudbyderen blive bedt om at redegøre herfor. Det vil formentlig kun være aktuelt i større koncerner, idet små og mellemstore rejseudbydere sædvanligvis giver banken sikkerhed i eksempelvis en ejendom, og i så fald er lånet typisk ikke betinget af særlige forhold. HEDGING Enkelte rejseudbydere anvender hedging, dvs. afdækning af udsving i eksempelvis brændstofpris eller valutakurser, hvilket efter fondens opfattelse som udgangspunkt er positivt, da rejseudbyderen får nemmere ved at prisfastsætte sine produkter med en tilfredsstillende dækning. Det kan dog være nødvendigt at indhente oplysninger om hvilke produkter, der anvendes, eftersom det kan have en effekt på de krav, som stilles til den enkelte rejseudbyders kapitalberedskab. Et eksempel herpå kunne være valget mellem en future eller en forward kontrakt. En futurekontrakt er børsnoteret, mens en forwardkontrakt handles over-the-counter (OTC). Futurekontrakten værdiansættes og afregnes hver dag i forhold til markedsværdien, hvor forwardkontrakter afregnes ved udløb. Hvis en køber af en futurekontrakt oplever et fald i kontraktens markedsværdi, vil det resultere i et krav om indbetaling af et beløb svarende til faldet i markedsværdien. En futurekontrakt kan således stille øget krav til selskabets likviditet i løbetiden. Ved forwardkontrakter har den enkelte rejseudbyder derimod en kreditrisiko, som vedrører modpartens evne til at levere det aftalte på det aftalte tidspunkt, fx olie til en aftalt pris. Denne risiko er stigende med kontraktens værdi, eftersom en gevinstgivende kontrakt er ensbetydende med en tabsgivende kontrakt for modparten (zero-sum-game). Som i afsnittet vedrørende lånebetingelser, vil det hovedsageligt være rejseudbydere af en vis størrelse, som benytter sig af ovennævnte redskaber. Fonden vil i den enkelte sag vurdere, i hvilken grad forholdet skal indgå i risikovurderingen. ANALYSE AF REJSEUDBYDERENS ØKONOMISTYRING Ved gennemgang af årsrapporter eller andet revideret regnskabsmateriale vil fonden foretage sammenligning af årsrapporten med tidligere fremsendte periodiserede saldobalancer opgjort pr. samme dato, så fonden kan vurdere, om det regnskabsmateriale, som løbende er indsendt til fonden, har været retvisende. Det er meget vigtigt for fondens vurdering af rejseudbyderens økonomiske fundament, at det ureviderede regnskabsmateriale, der indsendes i løbet af året, er periodiseret. Hvis fonden vurderer, at periodiseringen er utilstrækkelig, og rejseudbyderens økonomistyring derfor ikke opfylder fondens krav, vil fonden i første omgang udbede sig en ny saldobalance. Såfremt forholdet gentager sig, vil fonden sædvanligvis kræve, at revisor fremover gennemgår saldobalancen, inden fonden modtager den. Det samme vil gælde budgetmateriale. Marts

19 Hvis regnskabsmaterialet ikke er periodiseret, må fonden nødvendigvis inddrage forholdet i sin risikovurdering, hvilket kan få betydning for fondens endelige konklusion. Resultatet heraf vil være afhængigt af omfanget af afvigelsen, men også af resultatet af den øvrige gennemgang af risici. ANALYSE AF PRODUKTSAMMENSÆTNINGEN Den enkelte rejseudbyders produktsammensætning påvirker alt andet lige fondens risiko. Det er fx fondens erfaring, at rejseudbydere, der driver virksomhed med salg af charterrejser, påfører fonden en væsentlig større risiko for at lide tab end rejseudbydere, der benytter sig af salg af ruteflybilletter, fordi flyselskabet skal have betaling for charterflyvninger, uanset om flyet er fyldt eller ej. Der kan derfor ved charterrejser opstå en tendens til at sælge de rejser, der skal fylde flyet op, til priser under kostpris, hvorved hele grundlaget for forretningen kan blive ødelagt. I sager, hvor rejseudbyderen sælger charterrejser, vil indtjeningen således i høj grad være afhængig af en acceptabel belægning samt salgspris. Hvis omsætningen er sæsonbetonet, vil dette være ensbetydende med høj risiko for fonden. Risikoen vil nå sit højeste niveau umiddelbart før højsæsonen. Rejseudbydere af charterrejser forudbetaler ofte størstedelen af leverandørerne, hvilket også er med til at påvirke risikoen i opadgående retning, da dette - jf. afsnittet om pengestrømmene - stiller større krav til kapitalberedskabet. En utilfredsstillende udvikling i rejseudbyderens salg både pris- og stykmæssigt - kan derfor hurtigt få store konsekvenser for en rejseudbyder, som sælger charterrejser. Det kræver derfor efter fondens opfattelse en sikker styring af kapaciteten, hvis der skal opnås et tilfredsstillende resultat ved salg af charterrejser. Det er således vigtigt for fondens vurdering, at rejseudbyderen kan præsentere historisk materiale til dokumentation af, at ledelsen kan styre kapaciteten på tilfredsstillende vis. Det er fondens overordnede praksis at stille væsentligt større krav til kapitalberedskabet hos charterudbydere end hos rejseudbydere, der ikke anvender charter. Dette gælder i særlig grad i de sager, hvor det er en ny virksomhed, som ønsker at blive registreret i fonden med henblik på at sælge charterrejser. ANALYSE AF DESTINATIONERNE Den enkelte rejseudbyders valg af destinationer påvirker også fondens risiko. Det er fondens erfaring, at rejseudbydere, der driver virksomhed med salg af rejser til en enkelt eller meget få destinationer, udgør en væsentlig større risiko end de rejseudbydere, der sælger rejser til et bredere udbud af destinationer. Årsagen hertil er dels, at en rejseudbyder med få destinationer i højere grad er afhængig af bl.a. konkurrencemæssige forhold, som kan gøre rejseudbyderen mere sårbar. Omvendt kan der også argumenteres for, at det i nogle tilfælde kan være en styrke, hvis rejseudbyderen har mulighed for at specialisere sig på et eller få markeder. Et andet eksempel er naturkatastrofer, som kan ændre væsentligt på den risiko, der er forbundet med den enkelte destination. Et tredje eksempel kunne være politisk uro eller terror, som kan få Udenrigsministeriet til at fraråde rejseaktivitet til den pågældende destination med den konsekvens, at rejseudbyderen må aflyse alle rejser og tilbagebetale kunderne de indbetalte beløb, samtidig med at der formentlig ikke sælges nogen ny rejser i den periode, urolighederne varer. Det er fondens erfaring, at det er de færreste rejseudbydere, der kan håndtere en sådan situation, hvis de hovedsagelig kun har én destination. Marts

20 Det er på denne baggrund fondens udgangspunkt at stille større krav til rejseudbydernes kapitalberedskab i de sager, hvor rejseudbyderne sælger rejser til en eller få destinationer, end til de rejseudbydere, som har et bredere udbud af destinationer. ANALYSE AF FORMIDLERE En formidler er en virksomhed, der udbyder og sælger rejseydelser en anden virksomheds navn, dvs. ikke i eget navn. Hvis den anden virksomhed er registreret i fonden, og der er indgået en aftale ( formidleraftale ) mellem parterne på fondens formular, er formidleren ikke registreringspligtig i fonden. Den anden virksomhed betegnes teknisk rejseudbyder, og det er den tekniske rejseudbyder, som er juridisk ansvarlig for gennemførsel af rejsen. Det betyder i tilfælde af formidlerens konkurs, at det vil være den tekniske rejseudbyder, der er forpligtet til at gennemføre alle de rejseydelser omfattet af fondens dækning, som formidleren har solgt i den tekniske rejseudbyders navn uanset om formidleren inden konkursen har afregnet kundens indbetaling til den tekniske rejseudbyder eller ej. Risikoen forbundet hermed skal fuldt ud afdækkes af den tekniske rejseudbyder. Fonden indtræder først i forholdet til kunden, hvis den tekniske rejseudbyder går konkurs. Det er derfor fondens opfattelse, at der er en særlig risiko forbundet med rejseudbydere, der optræder som tekniske rejseudbydere for en eller flere formidlere. Fonden vil derfor som udgangspunkt stille større krav til kapitalberedskabet hos en rejseudbyder, der gør brug af salg via formidlere, for det er fondens erfaring, at en rejseudbydere kan risikere at lide betydelige tab som følge af økonomiske problemer hos en formidler. Fonden vil derfor inddrage forholdet i sin risikovurdering. Det kan betyde, at fonden vil kræve, at den tekniske rejseudbyder fremsender regnskabsmateriale vedrørende formidleren. Såfremt der ikke kan fremskaffes regnskabsmateriale, eller regnskabsmaterialet viser, at formidleren har en dårlig økonomi, vil fonden inddrage forholdet i sin risikovurdering af rejseudbyderen. Fonden vil i denne forbindelse lægge vægt på, om rejseudbyderen over tid har vist, at vedkommende kan administrere at have mange formidlere uden at lide væsentlige tab, hvilket i givet fald alt andet lige vil mindske fondens risiko. SPECIELT FOR PERSONLIGE VIRKSOMHEDER Når der er tale om analyse af virksomheder, der drives i personligt regi, er det udover en analyse af virksomhedens økonomi - også nødvendigt at analysere den private formue for indehaverne eller interessenterne. Derfor skal rejseudbyderen fremsende en revisorudarbejdet formueopgørelse til fonden. Opgørelsen skal indeholde et afsnit om eventualforpligtelser (pantsætninger og kautionsforpligtelser). Formueopgørelsen skal være opdelt fra en eventuel ægtefælle, så fonden har mulighed for særskilt at vurdere indehaverens personlige formue, da ægtefællens formue ikke indgår i en eventuel konkurssituation. Fonden vil i analyser af personlige virksomheders økonomi betragte hele den personlige formue som virksomhedens kapitalberedskab, fordi indehavere og interessenter hæfter med hele deres private formue i tilfælde af konkurs. Marts

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. december 2012 (J.nr. 2011-0025014) Rejseselskab

Læs mere

Af en redegørelse af 11. januar 2008 fra Rejsegarantifonden for sagens faktiske omstændigheder fremgår blandt andet:

Af en redegørelse af 11. januar 2008 fra Rejsegarantifonden for sagens faktiske omstændigheder fremgår blandt andet: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2008-0015263). Rejsebureau pålagt forhøjet garantistillelse. Rejsegarantifondslovens 19, stk. 1. (Anne-Dorte Bruun Nielsen, Peter Erling Nielsen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

I en redegørelse af 13. december 2007 har Rejsegarantifonden om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en redegørelse af 13. december 2007 har Rejsegarantifonden om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014962). Rejsebureau pålagt forhøjet garantistillelse. Rejsegarantifondslovens 19, stk. 1. (Anne-Dorte Bruun Nielsen, Peter Erling Nielsen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. marts 2013 (J.nr. 2012-0027156) Hjemvisning

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer Cases Dilemma 1 Valg af erklæring Din bedste ven ønsker, at du skal udarbejde dennes personlige regnskab. Det personlige regnskab skal fremsendes til pengeinstituttet, hvor det

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring (tilladelse til godskørsel for fremmed regning og erhvervsmæssig buskørsel)

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring (tilladelse til godskørsel for fremmed regning og erhvervsmæssig buskørsel) Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring (tilladelse til godskørsel

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Park Alle 3. Årsrapport for 2015

K/S Park Alle 3. Årsrapport for 2015 c/o Kontoret Store Torv 7 8000 Aarhus C CVR-nr. 71830128 Årsrapport for 2015 33. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2016 Kim Krabbe Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere