Work shop om nøgletal indenfor vedligehold - Brug af EN Marts 2014 v/ Tom Svantesson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Work shop om nøgletal indenfor vedligehold - Brug af EN15341. Marts 2014 v/ Tom Svantesson"

Transkript

1 Work shop om nøgletal indenfor vedligehold - Brug af EN15341 Marts 2014 v/ Tom Svantesson

2 Definitioner Vedligehold (EN 13306:2010) Kombination af alle tekniske, administrative og ledelsesmæssige handlinger, som udføres i en enheds livscyclus med det formål at holde den i, eller bringe den tilbage til en tilstand, hvor det kan udføre den krævede funktion. Bemærk: Se også definitioner på forbedring og modifikation. - Vedligehold er ikke: Projekter, modifikationer og produktskifte. Planlagte og skemalagte mandetimer Forudbestemt antal mandetimer brugt af udførende vedligeholdsmedarbejdere på planlagte og skemalagte opgaver. Planlægning Opgaver defineres på en sådan måde, at sikkerhedsvurderinger, udstyr og arbejdsprocedurer, tolerancer, standarder, nødvendige reservedeledele og materialer er defineret sammen med et skøn af nede tid og nødvendige mandetimer til at gennemføre opgaven. Alle disse informationer skal være tilgængelig for det udførende personale før opgaven påbegyndes. Skemalægning Ved skemalægning forstås udarbejdelse af en tidsplan eller en plan baseret på andre enheder, som indikation for hvornår vedligehold skal udføres. Mange definitioner for tilgængelighed Her set fra vedligehold!

3 Data - og procesbenchmarking Databenchmarking: Hvor er jeg i forhold til omgivelserne? Procesbenchmarking: Hvilke processer har opgivelserne brugt for at opnå deres resultater Benchmarking: Overføre, lære, tilpasse og forbedre Forebyggende vedligehold

4 Vedligeholdsformer efter EN 13306:2010 Før en funktionsfejl er detekteret Vedligehold Efter en funktions fejl er detekteret Forebyggende vedligehold Afhjælpende vedligehold Tilstandsbaseret vedligehold Forudbestemt vedligehold Skemalagt, kontinuerligt eller efter ønske Skemalagt Udsat Akut

5 Maintenance hours Mandetimer til vedligehold Før en funktionsfejl er detekteret Vedligehold Efter en funktionsfejl er detekteret Improvement Maintenance Forebyggende vedligehold Afhjælpende Vedligehold Tilstandsbaseret vedligehold Forudbestemt Vedligehold Udsat Vedligehold Akut Vedligehold Skemalagt, kontinuerligt eller efter ønske Skemalagt

6 Ind. O18 = Mandetimer til forebyggende vedligehold X 100 Mandetimer til vedligehold Vedligehold Forebyggende vedligehold Tilstandsbaseret vedligehold Forudbestemt vedligehold Afhjælpende vedligehold Skemalagt, kontinuerligt eller efter ønske Skemalagt Udsat Akut

7 DS/EN og EFNMS Indicators 13 EFNMS guideline for indicators Other indicators EN Maintenance key performance indicators Frigivet i foråret 2007 Dansk 2011 SMRP Metrics Global Maintenance and Reliability Indicators

8 Formålet med standarden kg/cm2 mbar Hg

9 Vedligeholdsomkostninger EN Løn til udførende vedligeholdsmedarbejdere (faglærte og ufaglærte) Løn og gager til funktionærer i vedligeholdsfunktionen Indirekte lønomkostninger (Forsikringer, bidrag, feriepenge mv.) Reservedele og materialer direkte indkøbt til brug for vedligeholdsaktiviteter Reservedele og materialer indkøbt til lager Forbrugsmaterialer købt til vedligeholdsaktiviteter Værktøj og udstyr til vedligeholdsformål Omkostninger til service og fremmede firmaer Konsulentomkostninger til vedligeholdsaktiviteter Administrationsomkostninger til drift af vedligeholdsfunktionen Omkostninger til uddannelse af vedligeholdsmedarbejdere Omkostninger til vedligehold udført af produktionspersonale Overtidstillæg Rejse - og opholdsudgifter Omkostninger til drift af vedligeholdssystem, dokumentation og planlægning. Afskrivninger på udstyr ejet af vedligeholdsafdelingen

10 nøgletal EN Vedligeholdsomkostninger som % af Genanskaffelsesværdi (E1) Værdi af reservedelslager som % af Genanskaffelsesværdi (E7) Serviceomkostninger som % Vedligeholdsomkostninger (E10) Omkostninger til forebyggende vedligehold som % af Vedligeholdsomkostninger ( E16 ) Mandetimer til forebyggende vedligehold som % af Mandetimer til vedligehold ( O18 ) Vedligeholdsomkostninger som % af Omsætning (Ændret) Uddannelsestimer som % af Mandetimer til vedligehold (O23) Mandetimer til akut afhjælpende vedligehold som % af Mandetimer til vedligehold (O17) Planlagte og skemalagte mandetimer som % af Mandetimer til vedligehold (O5) Ønsket tilgængelig tid som % af Total tilgængelig tid Realiseret driftid som % of Ønsket tilgængelig tid (T1/T2) Realiseret drifttid / Antallet af akut afhjælpende vedligeholdshændelser (T17) Tid til akut forebyggende vedligehold/ Antallet af akut afhjælpende vedligeholdshændelser (T21)

11 Hvorfor nøgletal for vedligehold Availability Dokumentation til ledelsen om nuværende niveau på resultater og omkostninger. (er vedligehold konkurrencedygtige?) Synliggørelse af forbedringsområder Gaps med plads for forbedringer Synliggørelse af områder med successer Udfordring til egen organisation (Er vi virkelig så gode/dårlige?) Inspiration til forbedringer i teknik og organisation - Best practices Sprog som ledelsen forstår

12 Productions effektivitet % NORDIC MAINTENANCE BENCHMARKING 2000 Boxes include abt. 2/3 of sample cases 76,4 73,6 OEE % Required oper.time % Availability % 88,1 Required oper.time %= Required operating time as a % of T otal available time Availability % = Actual operating time as a % of Required operating time Mean+Standard Dev Mean+Standard Dev Mean

13 De højeste/laveste resultater Nordic World Class Benchmark analysis OEE 76,4 >90% Actual operating time as a % Required 88,1 >90-95% operating time (Availability) Maintenance costs as a % of Plant turnover 4,1 <3% Maintenance costs as a % of Plant replacement 3,0 <1,8% value Stores investments as a % of Plant replacement 0,8 <0,25 % value Corrective maintenance man hours as a 29,8 5 % % of Maintenance man hours Planned and scheduled man hours as a % Maintenance man hours 63,0 >90

14 Pharmaceutical business sector - Maintenance average values based on 12 companies Workshop results - October/November 2005 Unit EN I:01 Maintenance costs as a % of Plant replacement value 3,2 % E1 I:02 Stores investment as a % of Plant replacement value 0,9 % E7 I:03 Contractor costs as a % of Maintenance costs 29,2 % E10 I:04 Preventive maintenance costs as a % of Maintenance costs 36,9 % E16 I:05 Preventive maintenance man hours as a % of Maintenance man hours 35,6 % O18 I:06 Maintenance costs as a % of Turnover 2,2 % I:07 Training man hours as a % of Maintenance man hours 4,6 % O23 I:08 Immediate corrective maintenance man hours as a % of Maintenance man hours 18,4 % O17 I:09 Planned and scheduled man hours as a % of Maintenance man hours 60,0 % O5 I:10 Required operating time as a % of Total available time 78,5 % I:11 Actual operating time as a % of Required operating time 87,2 % T1/T2 I:12 Actual operating time / Number of immediate corrective maintenance events 176,2 Hours T17 I:13 Immediate corrective maintenance time / Number of immediate corrective maintenance events 2,6 Hours T21 T1 Availability related to maintenance 96,0 % T1 T2 Operational availability 95,3 % T2

15 Nøgletal som kommunikationsmiddel Shareholder Value Værdi for kunden Return of capital invested Markeds position Forretning Konkurrenceevne Forretning Key Figures Forebyggende vedligehold Ordrepukkel Vedligehold Teknik Svejseteknikker Skiver og kileremme Skruer og bolte Vedligehold Teknik

16 Nøgletal for vedligehold Ved sammenligning skal I være opmærksomme på: Geografisk placering Samfund/kultur Lønomkostninger Love og regler Virksomhedskultur Proces komplexitet Produkt mix Virksomhedens størrelse Udnyttelse/kapacitet Alder Andet

17 Availability and Maintenance performance affected by Performance! Equipment Proces/Plant/ Product Maintenance organisation/ maturity

18 Så er det deltagerne!! Availability

19 Workshop Jeres nøgletal! Åbent eller lukket? God fornøjelse

20 Hold 1: Holdinddeling Hold 2: Hold 3:

21 Break out session man hours Indicator O18 Indicator O23 Indicator O17 Indicator O5 Skal nøgletallet være højt eller lavt? Hvilke strategier kan forbedre funktionen som vi måler?

22 Break out session maintenance costs Indicator E1 Indicator E7 Indicator E10 Indicator E16 Skal nøgletallet være højt eller lavt? Hvilke strategier kan forbedre funktionen som vi måler?

23 Hvordan påvirkes nøgletal E7? Store value performance is measured by Indicator E7. The proposal from the team at the benchmarking workshop in Croatia was to: Outsource the spare parts Enter an agreement with the supplier that the spare parts will be kept at his store Improve condition based maintenance (You will get a warning before the fault) Differentiate between critical and non critical spare parts Strong preventive actions

24 Break out session Tilgængelighed Indicator T1 Indicator T2 Indicator T17 Indicator T21 Skal nøgletallet være højt eller lavt? Hvilke strategier kan forbedre funktionen som vi måler?

25 Availability Hvordan udvikler vi et system af nøgletal for vores vedligeholdsorganisation?

26 Proces for nøgletalssystem - (Balanced Scorecard) Formering af arbejdsgruppe Opstart af arbejdsgruppe, formål og opgave Identificere de 5-10 vigtigste strategier i virksomheden (kundesamtaler, interview) Udvælge relavante strategier for måling med nøgletal til organisationen Undersøge nøgletal fra omgivelserne Alternativt opfind/beskriv nøgletal Afprøv med mål/middel kæde Præsentere og indhente kommentarer til nøgletalsforslag Gennemføre eventuel korrektion af nøgletal Beskrive definitioner på nøgletal Udarbejde Balanced Scorecard/nøgletalssystem i version 01 Vurder hele tiden.

27 Proces for Nøgletalssystem (Balanced Scorecard) Hvad er strategierne i din organisation? Hvad er målene? Hvordan er vedligeholdspolitikken? Hvem er dine kunder, og hvad forventer de af dig og din organisation? Hvornår er dine kunder glade? Hvornår er din chef glad? Kender du din virksomheds værdier? Passer mål/middel kæden?

28 Tilgængelighed Vedligeholdsomkostning Fejlfrekvens Intern effektivitet Omkostningseffektivitet Koncernniveau Fabriks/siteniveau Afdelingsniveau Vedligeholdsevne Lagereffektivitet Performance Efteruddannelse Kapacitetsudnyttelse

29 Resultat Tilgængelighed OEE værdi Planlægning Kundeaspektet Interne processer Lagerværdi/anlægsværdi Forebyg./afhjælp. VH Show Up time Financielle aspekt Vhomk./anlægsværdi Vhomk./Vh budget Vhomk./anlægskrone Vhomk./m2 Lære og udvikling Uddannelsestimer Medarbejdersamtaler Personaleomsætning

30 Data - og procesbenchmarking Databenchmarking: Hvor er jeg i forhold til omgivelserne? Procesbenchmarking: Hvilke processer har opgivelserne brugt for at opnå deres resultater Benchmarking: Overføre, lære, tilpasse og forbedre Forebyggende vedligehold

31 Mål og Strategi for vedligehold Vision for virksomhed Mission for virksomhed Organisation Vedligeholdspolitik Mål Værdier (måden vi gør tingene på) Teknik Strategi Metoder Aktiviteter

32 Resultater af at bruge nøgletal indenfor vedligehold Højere forståelse hos medarbejderne for eget bidrag til afdelingens eller virksomhedens resultat (Hugger vi sten, eller bygger vi pyramider??) Det sætter søgelyset på områder med behov for forbedringer Det sætter søgelyset på områder med et fremragende resultat. Det motiverer medarbejderne Mulighed for at sammenligne egne resultatet med gennemsnittet i omgivelserne

33 Grundregler for nøgletal Nøgletal skal være forståelige for modtageren Nøgletal skal være påvirkelige af modtageren Der skal bruges flere nøgletal til at beskrive en organisation eller et område Nøgletal er et ledelsesværktøj. Det er ikke ledelse Nøgletallene skal understøtte virksomhedens politikker, mål og strategier - Nøgletal uden sammenhæng til politikker, mål og strategier er forbudt Nøgletal skal såvidt det er muligt genereres fra eksisterende tal Brug positive nøgletal Sørg for konsistente definitioner - Sammenligning mellem æbler og æbler

34 Vær opmærksom på! Kan alt måles eller udtrykkes kvantitativt? Badevægtssyndromet Alle områder, der måles vil ændres Sikre projektet ledelsesopbakning Vær opmærksom på og undgå suboptimering Kan en så kompleks størrelse som en virksomhed beskrives med nøgletal? (Nej! Det kan den ikke!)

35 Time related terms Total available time Required time Up state time Down time to maintenance Total operating time Cleaning

36 T1 T1 = Total operating time Total operating time x 100 Down time to maintenance

37 T2 T2 = Up state time Required time x 100

38 Indicators to measure maintenance and reliability performance Harmonized indicators The Harmonized indicators process will document differences and similarities for he indicators/metrics! Future Global standard

39 Spørgsmål og kommentar Mange tak! EFNMS Maintenance Benchmarking Committee