Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag"

Transkript

1 Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag

2 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger 671 kr. Lejeændring i kr./m² 17 Institutioner 684 kr. Kollektiv råderet 9 kr. Huslejeniveau (2012) - kr. / m² / år Den røde søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i Den grønne søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2012 for andre fsb-afdelinger i samme område Nordhavnsgården Gennemsnit for fsb afdelinger i samme område Eksempler på husleje pr. måned Nugældende Stigning Efter 1. januar rums lejlighed på 34,8 m² kr. 62 kr kr. 1-rums lejlighed på 50,0 m² kr. 66 kr kr. 2-rums lejlighed på 53,7 m² kr. 77 kr kr. 2-rums lejlighed på 63,2 m² kr. 93 kr kr. 3-rums lejlighed på 73,5 m² kr. 103 kr kr. 3-rums lejlighed på 87,2 m² kr. 127 kr kr

3 1.14 Nordhavnsgården Budget for almindelig vedligeholdelse (ikke planlagt) Budget i kr. Murværk, teglfacader m.v Vinduer, døre, brystninger m.v Vægge, gulve, lofter og tag VVS installationer EL - anlæg Inventar og udstyr, hårde hvidevarer Øvrige bygninger og anlæg samt maskiner I alt Posten dækker ikke planlagt vedligeholdelse, men bl.a. alle udgifter til akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m.v.). Budgettet er fastsat på baggrund af de seneste års gennemsnitlige forbrug samt de behov, der er konstateret ved seneste bygningsgennemgang. Budget for planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser Opgaver i 2013 fra 10-års planen Budget i kr. Skybrudssikring Istandsættelse kældre - maling, branddøre & metalgitre Løbende vedligeholdelse af tag m.m - endelig udskiftning i Helhedsplan (Tage m.m.) Bekæmpelse af skadedyr Dugruder Udearealer Legepladsgennemgang incl. rep Afdelingens andel i udgifter ved fraflytning Rensning af regnvandsbrønde Serviceabonnement på elektrolyseanlæg Service og vedligeholdelse af vandanlæg Diverse vvs/varmearbejder Miljøbesparende foranstaltninger Varmemålere service Serviceabonnement ventilation og udtræk på tørretumbler Rensning af kontrolventiler Ventilationsmotorer udskiftes Årlig kontrol af standerlamper i terræn Posten dækker det kommende års planlagte og budgetterede periodiske vedligeholdelse fra 10-års planen. Hvis der opstår et udgiftsmønster på almindelig vedligeholdelse, vurderes det, om det skal indføres som et planlagt periodisk vedligeholdelsesarbejde (PPV). I alt Afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen ret til at foretage mindre ændringer af PPV planlægningen i samarbejde med Drift

4 1.14 Nordhavnsgården Regnskab Budget Budget Steget/ -faldet Regnskab og budget i kr /2013 i % Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vand- og vandafledningsafgifter m.v Kloakafgift m.v Renovation Forsikringer (færre skader betyder mindre udgift) El og varme til fællesarealer Administration af målere Administrationsbidrag Pligtige indskud til Landsbyggefonden Variable udgifter Renholdelse incl. løn til ansatte Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af opsparing til vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af opsparing til afdelingens udgift ved fraflytning Vaskerier og beboerlokaler m.v Bestyrelsens- og afdelingens udgifter - Rådighedsbeløb Beboeraktiviteter Telefontilskud Ejendomskontor, kursus m.v Henlæggelser Henlæggelser (sætte penge i "banken") til at kunne betale de aftalte arbejder på: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og på tab ved fraflytning/lejeledighed Ekstraordinære udgifter Betaling på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning forbedringsarbejder og tab ved lejeledighed/fraflytning m.v Udgifter i alt Boligafgifter og leje ,8 Andre indtægter Renteindtægter, tilskud fra selskabet, vaskeriindtægter, overskudsafvikling samt driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Indtægter i alt Årets overskud 285 Lejeændring 1. januar ,6% Kan ikke ændres Kan fremover nedsættes hvis der vises besparelser Kan ændres hvis mere eller mindre ønskes lavet Bliver ændret hvis de planlagte arbejder ønskes ændret Kan ændres ved ønsker om forbedringsarbejder - 3 -

5 1.14 Nordhavnsgården Budget Fordeling af udgifter 1% 5% 27% 44% Afdelingens forventede udgifter for 2013 fordelt på fem hovedgrupper. 23% Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser De Variable udgifter er her specificeret i undergrupper. Budget Variable udgifter 3% 9% 7% 22% 59% Renholdelse incl. løn til ansatte Vaskerier og beboerlokaler m.v. Ejendomskontor, kursus m.v. Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter m.v

6 Nordhavnsgården Oplysninger om afdelingen Lejemålsoversigt: Antal Opførelsesår Familieboliger 295 Institutioner 1 Bruttoetageareal i m² ,8 Andre lejemål 18 I alt 314 Lejeændring i kr./år Huslejeregulering i % 7,0 Diagrammet viser den samlede gennemsnitlige huslejeregulering for alle typer lejemål i din afdeling de sidste 10 år. Til sammenligning er et totalt gennemsnit af huslejereguleringerne for alle fsb's afdelinger. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Nordhavnsgården Gennemsnit for fsb's 81 afdelinger Ændring af bolignettet 2013 Samlet ændres bolignettet således: Nugældende bidrag kr. 89 Forhøjelse i kr./måned kr. 0 Bidrag pr. 1/ kr. 89 Afdelingen har individuelt pakkevalg. TV-pakke inkl. Copy-Dan pris for 2013: Grundpakke kr. 112 Mellempakke kr. 274 Fuldpakke kr. 354 Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret