Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: Sted: Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør I mødet deltager: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen Adm. direktør Jacob Brønnum Energichef Peter Kjær Madsen Direktionssekretær Helle Andersen Økonomichef Jette Thelin deltager under punkt 8 og 16 Salg og Markedschef Kim Asker Larsen deltager under punkt 9, 10, 14 og 17 Projektchef Claus Bo Frederiksen deltager under punkt 6 og 7 Rådgiver fra Nordea deltager under punkt 15 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning: 4. Forankring af beslutninger fra strategiseminariet 18. september 2014 alle selskaber 5. Budget 2015 mål & principper alle selskaber 6. Driftscenter på Energivej Forsyning Helsingør A/S, Service A/S 7. Genbrugsplads på Energivej Affald A/S 8. Anlægsplan 2014 status og revision alle selskaber 9. Etablering af Forsyning Helsingør Elhandel A/S Elhandel A/S tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold 10. Fjernaflæste målere tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold 11. Ejendomssag tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold Punkter til orientering: Drifts- og Myndighedsforhold 12. Geotermiprojektet Varme A/S 13. Affaldsplan 2014 Affald A/S 14. Salg & markedsforhold 1. halvår 2014 alle selskaber Regulering, rammevilkår & økonomi 15. Likviditets- & finansiel styring alle selskaber 16. Halvårsregnskab 2014 alle selskaber 17. Takster for Elnet 4. kvartal 2014 tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

2 18. Gennemgang af forsikringsforhold Alle selskaber Styringsmæssige relationer 19. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S 20. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S 21. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten 22. Kommunikation 23. Mødeplan Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 6.1 Oversigt over byrådets beslutninger for projekterne på Energivej Bilag 7.1 Beslutningsgrundlag for genbrugsplads Bilag 8.1 Anlægsplan 2014 revision 19. september Bilag 8.2 Anlægsskemaer revision af anlægsplan Bilag 9.1 Vedtægter Bilag 10.1 Rapport om fjernaflæste målere tavshedspligt ikke fraveget Bilag 10.2 Rapport om fjernaflæste målere bilagsrapport med økonomiforudsætninger tavshedspligt ikke fraveget Bilag 12.1 ENS-Tilsagn om forlængelse Bilag 13.1 Forslag til Ressource- og affaldsplan inkl. bilag Bilag 14.1 Salg & markedsforhold Bilag 16.1 Kvartalsregnskab 2. kvartal 2014 tavshedspligt ikke fraveget, Resumé udarbejdet Bilag 18.1 Forsikringsoversigt Forsyning Helsingør A/S Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Formanden orienterede om styregruppens arbejde med udarbejdelse af indstillinger til driftscenter og genbrugsplads. Formanden har drøftet en omlægning af kommunegælden med Helsingør Kommune. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Direktionen orienterede om afgørelse, hvor Energiklagenævnet har godkendt udvidelse af fjernvarmenettet i Helsingør by det såkaldte projekt 8H. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

4 Punkter til beslutning: 4. Forankring af beslutninger fra strategiseminariet 18. september Bestyrelsen har gennemført en række drøftelser på strategiseminariet 18. september Bestyrelsen drøfter hvilke arbejdsopgaver og principbeslutninger strategiseminariet skal medføre for det videre arbejde. Direktionen indstiller, at - Sagen drøftes. Strategihus mission, vision & værdier. Bestyrelsen ønsker ikke at visionen skal være begrænset af tid, og ønsker derimod at bruge visionen i et mere langsigtet perspektiv. Bestyrelsen ønsker et konkret forslag til drøftelse på næste møde. Bestyrelsen ønsker, at fortsætte drøftelsen af hvad der kendetegner Forsyning Helsingør, når vi er førende. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

5 Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

6 Forretningsplan for elnet. Bestyrelsen behandler forretningsplanen for elnet på næste bestyrelsesmøde. Fusioner og strategiske samarbejder. Bestyrelsen fortsætter drøftelserne om fusioner og strategiske samarbejder. Direktionen skal udarbejde en analyse af fordele og ulemper. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

7 5. Budget 2015 mål og principper Forsyning Helsingør skal igangsætte arbejdet med budget Direktionen har udarbejdet forslag til proces, mål og principper for arbejdet. Tidsplan Den overordnede tidsplan for budgetprocessen i bestyrelsen er følgende: 19. september Bestyrelsesmøde - Forankring af mål, principper, takststrategi for budget november Bestyrelsesmøde - Vedtagelse af budget 2015 herunder takster 1. december Bestyrelsesmøde (reservemøde) Forsyning Helsingørs Strategihus Strategihuset sætter de fire hjørneflag for Forsyning Helsingørs aktiviteter som virksomhed. Mission, vision og værdier sætter rammen for de mål, aktiviteter og strategier som er indarbejdet i budgettet. Strategiarbejdet sigter på at udvikle Forsyning Helsingørs ydelser og virksomhedskultur i retning mod at realisere visionen med udgangspunkt i vores mission og værdier. Bestyrelsen vil på strategiseminariet 18. september 2014 drøfte og forankre strategihuset. Strategihuset er uddybet neden for. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

8 Mission: Forsyning Helsingør skal levere velfærd og værdi inden for energi, vand og affald til gavn og glæde Missionen udtrykker vores eksistensberettigelse som virksomhed. Forsyning Helsingørs produkter og services er en af de grundlæggende forudsætninger for at familien Helsingør kan leve det moderne liv og virksomhederne kan producere. Forsyning Helsingør skal sikre adgangen til energi og vand og håndtere spildevand og affald så hverdagslivet for kunderne kører. Velfærd og til gavn og glæde betyder for Forsyning Helsingør, at kunderne oplever livskvalitet, sundhed, hygiejne, komfort og tryghed. Vi skal tilføre værdi for kunder, medarbejdere og ejere. Dette opnås ved omkostningseffektivitet, kvalitet og service under lavest mulig miljøbelastning. Vision: Forsyning Helsingør er i 2016 Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i 2016 En vision er drømmemålet som virksomheden gennem dens udvikling udvikler sig i retning af. Det betyder, at andre forsyningsselskaber kigger i retning mod Helsingør for at blive inspireret. Forsyning Helsingør kan ikke være førende på alt men har udvalgt fire områder som kan kaldes bundlinjer: 1. Værdiskabelse 2. Miljø og klima 3. Kundefokus 4. Medarbejdere og kultur I figuren vises de mål som er opsat i strategiplan 2016 og som Forsyning Helsingør arbejder i mod. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

9 Værdier Værdierne er udtryk for den virksomhedskultur, der skal medvirke til at visionen om at være Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed i 2016, kan realiseres. Værdierne skal udleves hver eneste dag, og de er retningsgivende for adfærd og beslutninger generelt. Værdien Forretningsorienterede skal fx bidrage til at styrke den forretningsmæssige kultur, så der til enhver tid er fokus på at skabe forretning, omkostningseffektivitet samt merværdi for kunden. Værdien Forandringsvilje udtrykker ønsket om at styrke en adfærd, der er præget af fleksibilitet, nytænkning og udvikling. Værdien Arbejdsglæde handler om, at der skal skabes resultater i en atmosfære, hvor der er respekt for hinanden også som mennesker. Der skal vises tillid, anerkendelse og omsorg. Der skal tages ansvar for opgaverne og nyde den tillid, der ligger i frihed under ansvar. Værdien Ildsjæle handler om, at alle skal brænde for det, vi laver. Der skal tænkes ud af boksen og vises begejstring. Engagement og ejerskab skal sikre, at opgaven følges helt til dørs. Værdien Holdånd handler om, at tænke vi før jeg. Samarbejde på tværs skal sikre, at alle arbejder for samme mål. Forretningsområder og budgetområder Der udarbejdes budget for alle selskaber i koncernen undtaget Scanenergi A/S: Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

10 Der er følgende budgetområder: Forsyning Helsingør A/S (holdingselskabet) Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Elhandel A/S Forsyning Helsingør Varme A/S Helsingør Kraftvarmeværk A/S (vedtages i HØK bestyrelsen) Forsyning Helsingør Vand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Forsyning Helsingør Affald A/S Forsyning Helsingør Service A/S Budgettets opbygning Budgettet skal overordnet indeholde følgende elementer: - Driftsbudget - Anlægsbudget med 5 overslagsår - Reguleringsbudget overdækninger & underdækninger - Takster & takstblade - Strategihandlingsplan projekter - Drifts- og planlægningsprojekter Organisationsbeskrivelse 2015 Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

11 Takstudvikling Historisk set har takstudviklingen i selskabet været: Konsekvens kundepriser inkl. fast abonnement, moms og afgifter Årlige beløb EL Parcelhus, der ikke er elopvarmet. Branchekotumen for standardforbrug = kwh VAND Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år SPILDEVAND Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus 140 m3 pr. år VARME Anslået standard varmeforbrug pr. år for parcelhus 130 m ,1 MwH AFFALD Renovationstaksten privat husstand I alt enfamiliebolig Målet er at sikre lavest mulige takster under hensyn til en forsvarlig økonomisk drift af selskabet her tænkes på at der opnås en god forsyningssikkerhed og at der løbende sker en fornyelse af aktiverne så værdien af ledningsnet og produktionsanlæg ikke forringes. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

12 Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør A/S Holdingselskabet er øverste selskab i koncernen. Selskabet besidder ejerandele for de underliggende datterselskaber. Helsingør Kommune er eneaktionær i selskabet. Generalforsamling i selskabet afholdes på baggrund af et mandat som byrådet fastsætter på et byrådsmøde forud for ordinær generalforsamling. Der er som udgangspunkt ikke budgetteret med udlodning til ejeren eller udlodning fra datterselskaber til holdingselskabet. Overskud fra datterselskaber reguleres via. over/underdækning eller henlægges til næste år (Elnet A/S, Elhandel A/S, Service A/S). Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør Elnet A/S Elnet driver distributionen af el i forsyningsområdet som omfatter indre by i Helsingør. Der er omkring kunder og der er tale om monopolvirksomhed. Vores indtægter er reguleret af Energitilsynet. Elnet er underlagt et løbende effektiviseringskrav på driftsomkostninger fra Energitilsynet. Der må forventes et besparelseskrav på 3-5 % i Indtægtsrammen 2015 for Elnet kendes ikke på nuværende tidspunkt. Taksten består udover nettariffen til Forsyning Helsingør af en lang række afgifter og skatter samt bidrag til det overliggende elnet. Taksterne vil blive fastsat ud fra følgende mål: - Konkurrencedygtig takst i forhold til de omkringliggende netselskaber f.eks. Dong Energy - Indtægtsrammen og forrentningsloftet fra Energitilsynet udnyttes. - Over & underdækninger indregnes i prisen. Taksten fastsættes kvartalsvis og direktionen bemyndiges til at fastsætte denne ud fra ovenstående principper. Indtægtsrammen kendes først ultimo året så budgettet må udarbejdes ud fra en række skøn og antagelser. Historisk set er der følgende nøgletal for indtægtsrammen Årstal Distribueret el Effektiviseringskrav Forrentningsloft Regulerings resultat Regulerings resultat Resultat Elnet Efter skat MWh TDKK Byggerente +1% % Mio. kr. Mio. kr (budget) (budget) 280 4,25 % (budget) 7,4 (budget) ,48 % 3,36 3,5 6, ,67 % 3,63 3,6 3, ,76 % 4,22 4,0 3, ,54 % 3,99 3,6 Der ses en faldende udvikling i mængden af distribueret el. Dette skyldes reduceret virksomhedsaktivitet, energibesparelser samt solceller. Den faldende distribuerede mængde vil betyde, at indtægtsrammen reduceres, da der ikke kompenseres for den manglende mængde. De løbende effektiviseringskrav på omkring 5 % om året vil på den lange bane udfordre resultatskabelse i selskabet. Udlodning fra Scanenergi og salg af vindmølleandele har dog betydet et ekstraordinært godt resultat i Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

13 Udviklingen i overdækninger (+) og underdækninger (-) er vist nedenfor: 31/ ,36 mio. kr. 31/ ,05 mio. kr. 31/ ,52 mio. kr. 31/ ,35 mio. kr. 31/ ,09 mio. kr. (estimat uden prisændring 4. kvt. 2014) Underdækningen for 2013 vil blive indarbejdet i budget Takstforventningen samt den historiske udvikling er vist i tabellen. Priser er angivet incl. moms og indkøb af 4000 KWh el. År Pris 4000 KWh incl. Moms. Index i forhold til (budget 1. kvartal) Der er følgende langfristet gæld. Gælden vil blive afviklet over lånets løbetid. Langfristede lån Restgæld Løbetid Afdrag/år Termin Rente Rentesats 2014 Hovedstol Tegnet 2012 lån år Variabel 0, apr-13 Der blev i 2013 afskrevet 3,9 mio. kr. Ultimo 2013 var det regulatoriske afskrivningsgrundlag 102 mio. kr. Afskrivningerne følger levetiden af ledningsnettet. Der blev i 2013 reinvesteret 4,4 mio. kr. og 4,8 mio. kr. i nyinvesteringer. Værdien af elnettet er således øget. Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør Varme A/S Varme er som udgangspunkt et hvile-i-sig-selv område, hvor budgettet årligt balanceres gennem indregning af overdækninger og underdækninger. Energitilsynet er ansøgt om forrentning af den frie egenkapital. I følge selskabets revisor er der en fri egenkapital på mio. kr., som kan forrentes med 3-4 % svarende til et resultatkrav på omkring 2 mio. kr. Disse midler kan anvendes til miljø- og klimaformål, udlodning, opkøbsformål eller til at nedsætte priserne.. Sagsbehandlingen i Energitilsynet forventes ikke afsluttet til budgetarbejdet og derfor er det ikke et tema i forbindelse med budget Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

14 Der har været følgende udvikling i afviklingen af underdækning(-)/overdækning(+): 31/ ,5 mio. kr. 31/ ,0 mio. kr. 31/ ,0 mio. kr. 31/ ,5 mio. kr. 31/ mio. kr. (estimat). Overdækningen på 9,5 mio. kr. i 2013 er midlertidigt parkeret som en ekstraordinær afskrivning men kan aktiveres igen i forbindelse med anmeldelsen af takster for 2015 til energitilsynet. Der er følgende langfristet gæld i selskabet: Langfristede lån Restgæld 31/ Løbetid Afdrag/år Termin Rente Hovedstol Tegnet Kommunegæld år ,50% jun lån år Variabel apr lån år Variabel apr lån år Variabel apr lån år Variabel apr estimat år Variabel I alt Der er en langfristet gæld på 262 mio. kr. I fastsættelsen af takster skal tilgang af nye kunder afvejes i forhold til gældsafviklingen (afskrivninger) i selskabet. De seneste års udvikling har været: Afskrivninger (regulatoriske) i selskabet har de seneste år været: ,706 mio. kr. (budget) ,914 mio. kr ,240 mio. kr. Anlægsprogrammet har i de seneste år været: ,667 mio. kr. (rev. budget) ,940 mio. kr ,460 mio. kr. Det er direktionens vurdering, at afskrivningerne bør afspejle de anlægsinvesteringer som allokeres til nødvendige reinvesteringer i nettet. Vurderingen er således, at afskrivningerne bør holdes omkring de 30 Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

15 mio. kr./år. Nyinvesteringer i forbindelse med nye kunder bør vurderes i de konkrete projekter og i forhold til hvilket mersalg og bedre udnyttelse af bestående net og produktion dette kan medføre. Udviklingen i varmeprisen for standard huset (18,1 MWh) viser følgende: kr kr kr kr kr kr. Det er direktionens vurdering, at taksten for 2015 bør nedsættes til kr. for standardhuset på 18,1 MWh. Dette begrundes i at der forventes en overdækning for Resterende overdækning bør anvendes til forøget afskrivninger så gælden kan nedbringes. I budget 2015 vil der også blive indarbejdet en mindre justering af takstsystemet således at beregningen af afkølingstariffen sker mere rimeligt og byrdefuldt. Konsekvensen af dette er at ingen forventes at opleve prisstigninger, mens at kunder som har en god afkøling af deres fjernvarmevand belønnes. Denne problemstilling gennemgås på strategiseminariet. Priserne for de omkringliggende selskaber er: Fjernvarmepriser Standardhuset 18,1 MWh FH Hillerød Halsnæs - Frederiksværk Nordforbrænding Hundested Nivå Hornbæk Standardhuset kr/ år Mål & budgetprincipper for Helsingør Kraftvarmeværk A/S Helsingør Kraftvarmeværk leverer varme til Forsyning Helsingør Varme A/S, Nivå Fjernvarme, Nordforbrænding, Hornbæk Fjernvarme, Horserød m.fl. Budgettet opstilles efter samme forudsætninger som i 2014 hvor el salg og gasindkøb estimeres til markedspris. Der anvendes samme afskrivningsprofil som i 2013, dvs. 3 og 15 år på anlæg og transmissionsledning fra købstidspunktet. Der er ultimo 2014 en overdækning på omkring 12. mio. kr. Forsyningssikkerhedsafgiften på naturgas forventes at bortfalde i Prisen udgør i kr./gj. Denne pris forsøges fastholdt eller reduceret med nogle kroner. Resten af overdækningen anvendes til afskrivninger samt henlæggelse til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk. Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Behandles i bestyrelsen for selskabet. Prisloftet sætter rammen for takstfastsættelsen. Der forventes et effektiviseringskrav på 3-5 %. Vandforbruget er faldende hvilket betyder et pres på at kunne holde prisen på niveau med Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

16 Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør Vand A/S Behandles i bestyrelsen for selskabet. Prisloftet sætter rammen for takstfastsættelsen. Der forventes et effektiviseringskrav på 3-5 %. Vandforbruget er faldende hvilket betyder et pres på at kunne holde prisen på niveau med Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør Affald A/S Der budgetteres i to dele Renovation og Skibstrup affaldscenter. Begge budgetområder er som udgangspunkt hvile-i-sig-selv område, hvor budgettet årligt balanceres gennem indregning af overskud og underskud. Renovation Omfatter genbrugsplads, dagrenovation, papir, pap, storskrald, haveaffaldsordningerne. Hvile i sig selv område, hvor udgifter og indtægter skal balancere. Der tages højde for initiativer som følge af den kommunale affaldsplan. Overdækningen ultimo 2014 på 42,8 mio. kr. henlægges til investeringen i en ny genbrugsplads. Takster fastsættes efter udviklingen i omkostninger og den generelle prisudvikling. Det forventes, at renovationsgebyret for 2014 kan fastholdes i Deponi Omfatter deponering, kompostering, affaldsbehandling og ydelser til genbrugspladsen. Der er 3 elementer, som indgår i den pulje af midler, som skal opbygges til drift af deponeringsanlægget efter nedlukning. Der er tale om udgifter til reetablering, håndtering af spildevand, analyser med videre. Type Hensættelser Bemærkninger Deponeringsfond fra Helsingør Kommune 22,4 mio. kr. Er p.t. anvendt til investeringer Sikkerhedsstillelse fra nye deponeringsceller 12,9 mio. (når enheder er opfyldt) Saldo er i ,3 mio. kr. på konto i Miljøstyrelsen. Der er restkapacitet af de nye deponiceller Jordopfyldning i forbindelse med lukning 20 mio. kr. Kan realiseres i forbindelse med lukning og reetablering. I alt 59,7 mio. kr. Det er direktionens vurdering, at hensættelsen er tilstrækkelig til at dække driften efter nedlukning. Der anvendes en afskrivningsperiode på maksimalt 10 år på investeringer foretaget i bygninger og affaldsbehandling på SAC. Denne lidt forsigtige tilgang begrundes i at markedet for affaldsbehandling Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

17 kan ændre sig meget hurtigt. Deponeringsanlæg afskrives i forhold til opfyldingsgrad. Takster fastsættes efter hvile-i-sig-selv-princippet. Mål & budgetprincipper for Forsyning Helsingør Service A/S Der opstilles en administrationsmodel, som fordeler fællesomkostninger direkte ned i hvert Budgetområde så omkostningsægte som muligt. Modellen drøftes løbende med revisionen. Der budgetteres med den nuværende lønsum tillagt udvikling i omkostninger på 1,5-2 %. Der budgetteres med sideordnede aktiviteter inden for gadelys, salg af rådgivningsydelser til kommunen. Resultatlønsordningen er igangsat i 2014 med 4 % af lønsummen til ledergruppen. Direktionen anbefaler, at ordningen fortsættes uændret i 2015 hvorefter den evalueres herunder om ordningen skal udbredes til hele organisationen. Direktionen indstiller, at - Bestyrelsen drøfter og godkender mål og principper for budget 2015 Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, med bemærkning om at drøftelserne om resultatløn og servicebudget fortsættes på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

18 6. Driftscenter på Energivej Bilag 6.1 Oversigt over byrådets beslutninger for projekterne på Energivej. Senest behandlet på bestyrelsesmøde den 16. juni Bestyrelsen besigtigede det nuværende hovedsæde på Haderslevvej 25, Energivej samt Helsingør Hospital. Endvidere blev den sammenlignende vurdering af driftscenter på Energivej og Helsingør Hospital præsenteret af rådgiverne. Til brug for den videre beslutningsproces har direktionen udarbejdet en oversigt over beslutninger som byrådet har truffet i sagen. Styregruppen har afholdt møde den 19. august 2014, den 26. august 2014 samt den 15. september 2014, med henblik på at udarbejde en indstilling til bestyrelsen, angående samling af Forsyning Helsingør i et driftscenter. Det er styregruppens vurdering, at målet med etablering af driftscenteret er at skabe de bedste rammer for udvikling af Forsyning Helsingør og herigennem sikre en effektiv økonomisk drift og størst mulig forsyningssikkerhed, gennem realisering af synergier og kompetencer på tværs af hele virksomheden. Styregruppen har på baggrund af det foreliggende beslutningsgrundlag udarbejdet en række indstillinger. Formand, næstformand og direktionen indstiller, at - De videre overvejelser om anvendelse af det tidligere Helsingør Hospital til driftscenter indstilles, da bygningen forudsættes anvendt til sundhedshus. - Der arbejdes videre med etablering af et driftscenter på Energivej. - Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i byrådet, hvor bestyrelsen indstiller, at investeringsbeslutningen om etablering af driftscenter på Energivej godkendes forud for at lokalplanforslaget offentliggøres. - Bestyrelsen iværksætter en informationskampagne, herunder afholdelse af offentligt møde, forud for offentliggørelse af lokalplanen, hvor projektet formidles til naboer og andre relevante interessenter. - Projektering og udbud planlægges til igangsættelse efter lokalplanens vedtagelse. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

19 7. Genbrugsplads på Energivej Bilag 7.1 Beslutningsgrundlag for genbrugsplads. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde den 16. juni Bestyrelsen besigtigede Energivej 4 Bygma grunden og har den 26. august 2014 gennemført en besigtigelsestur til genbrugspladser på Sjælland. Endvidere har styregruppen arbejdet med at etablere et beslutningsgrundlag, som dokumenterer behov, miljøforhold samt økonomiske forhold for en genbrugsplads på Energivej. Styregruppen har afholdt møde den 19. august 2014, den 26. august 2014 og den 15. september 2014, med henblik på at udarbejde en indstilling til bestyrelsen, angående etablering af genbrugsplads. Det er styregruppens vurdering, at der bør tilrettelægges en proces de næste år med henblik på at forberede og etablere en genbrugsplads på Energivej. Sigtet er, at fremtidssikre affaldsindsamlingen i Helsingør Kommune, at fastholde en lav affaldstakst, og geare affaldssystemet til de mange udfordringer på affaldsområdet, som senest er beskrevet i regeringens udkast til ressourcestrategi. Formand, næstformand og direktionen indstiller, at - Der arbejdes videre med etablering af en genbrugsplads på Energivej. - Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i byrådet, hvor bestyrelsen indstiller, at o Lokalplanarbejdet for en genbrugsplads på Energivej færdiggøres. o Etableringstidspunktet for genbrugsplads godkendes af byrådet under hensyn til både kommunal og fælleskommunal affaldsplanlægning. o Ovenstående indarbejdes i Helsingør Kommunes affaldsplan, der forventes i høring i efteråret Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

20 8. Anlægsplan 2014 Status og revision Bilag 8.1 Anlægsplan 2014 revision 19. september Bilag 8.2 Anlægsskemaer revision af anlægsplan Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan Der er pr. 30. juni 2014 realiseret 30 % af anlægsplanen for Forventningen til året er fortsat at budgettet holder med forbehold for afklaringen af beslutninger om genbrugsplads og driftscenter på Energivej. Der udarbejdet forslag til revision af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Revidere anlægsskemaer er vedlagt i bilag. Endvidere har direktionen løbende disponeret og godkendt en række tillægsbevillinger i anlægsplanen jvfr. direktionsinstruksen, hvor der er tale om ændringer af mindre samt sædvanlig og ordinær karakter. Disse bedes bestyrelsen tages til efterretning. Revision af anlægsplanen for Vand A/S og Spildevand A/S samt Helsingør Kraftvarmeværk A/S behandles i de respektive bestyrelser. Elnet A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på køb af ny bil, da en gammel vagtbil brød sammen. TDKK 262. Der søges om tillægsbevilling på køb og udskiftning af målere i elnet. TDKK 500. Se anlægsbeskrivelse. Varme A/S Der er handlet en bil internt, som kunne bruges på Varme. Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 53 i forhold til det allerede afsatte budget. Endvidere er der kommet tilskud fra ECO-Cityprojektet, hvilket direktionen har godkendt. Indtægt på TDKK til dækning af tidligere afholdt anlægsarbejde. Udskiftning af brænderne på kedlerne bliver dyrere end forventet og der ansøges derfor om tillægsbevilling på projektet med TDKK. Se revideret anlægsbeskrivelse. Affald A/S Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på 450 TDKK til etableringen af ny vægt på SAC. Baggrunden for overskridelsen er at Funderingsarbejdet det var problematisk at anslå, da vægten bygges på tidligere affald (opfyld) og det var derfor nødvendigt med en større understøtning end først forventet Der var regnet med at dele fra den gamle vægt kunne genbruges. Det viste sig ikke at være muligt. Vedr. Affald øvrige produktion har direktionen godkendt en tillægsbevilling til restudgifter på TDKK 186 til et forsinkelsesbassin. Projektet om Neddeleren på TDKK ønskes udsat til 2015 eller senere, da der arbejdes på en optimering af komposteringsprocessen. Service A/S Direktionen har godkendt flytning af TDKK 500 fra Driftscenter til Miljøgodkendelser/VVM og lokalplanopgaven. Direktionen indstiller, at - Direktionens godkendelser af tillægsbevillinger til anlægsplanen tages til efterretning - Forslag til revision af anlægsplanen godkendes. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

21 9. Etablering af Forsyning Helsingør Elhandel A/S Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

22 10. Fjernaflæste målere Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

23 11. Ejendomssag Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

24 Punkter til orientering Drifts- og Myndighedsforhold 12. Geotermi Bilag 12.1 ENS-Tilsagn om forlængelse Senest behandling i bestyrelsen den 16. juni Forsyning Helsingør har siden 14. juni 2012 haft koncession på udnyttelse af Geotermisk varme i lokalområdet. Oprindeligt skulle vi have været videre med Seismik undersøgelser medio 2013, men på grund af manglende data, for den forkastningsplade som Helsingør ligger på, fik vi medio 2013 Energistyrelsens godkendelse til at foretage yderligere studier på boringer i Helsingborg. De geologiske forventninger er bekræftet ved at kombinere resultater fra Helsingborg med Karlebo, og har derved øget sikkerheden omkring det geologiske potentiale under Helsingør. Det har således været muligt på basis af de seneste geologiske rapporter at estimere en forventet varmepris fra et geotermisk-anlæg i Helsingør til at være på niveau med varme fra det nye biomasse anlæg. Varmegrundlaget til baggrund for den oprindelige ansøgning om Geotermi koncession, var et forventet udvidet varmegrundlag i 8H og Espergærde / Kvistgård, men godkendelse trækker ud og det må konstateres at 8H hænger i Energiklagenævnet nu i mere end 3 år. Energistyrelsen har med udgangspunkt i den manglende afgørelse i Energiklagenævnet givet tilladelse til at Fase 1 Forundersøgelse udsættes til 31. december 2015 se bilag. Det er således målet, at FH i forbindelse med budgetlægningen 2015, vil have kendskab til det fremtidige varmegrundlag, og dermed vil kunne tage stilling til midler til gennemførelse af de seismiske undersøgelser skal afsættes i Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

25 13. Affaldsplan 2014 Bilag 13.1 Forslag til Ressource- og affaldsplan inkl. bilag Byrådet skal ifølge affaldsbekendtgørelsen vedtage en kommunal affaldshåndteringsplan hvert 6. år. Ressource- og affaldsplan er forslag til en sådan plan. Planen, der udarbejdet af FH i samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima (CTMK), danner kommunens ramme for planlægning og prioritering af indsatsen på affaldsområdet på kortere og længere sigt. En sådan plan bruges aktivt af FH og CTMK som en drejebog for planlægning og drift af ordninger med henblik på en konkret målopfyldelse. FHs udkast til plan blev forelagt bestyrelsen på mødet den 16. juni 2014 i en Word-udgave. Efterfølgende er planen blevet bearbejdet grafisk, så den nu egner sig til at blive publiceret. Processen frem til vedtagelse af affaldshåndteringsplanen FHs forslag til plan inklusiv den tilhørende status- og kortlægningsdel blev oversendt til CTMK den 14. august CTMK har efterfølgende kommenteret planen og bedt om, at tidshorisont blev udvidet til 2024 i stedet for den oprindelige termin i Dette skyldes, at der på landsplan har været en del forvirring omkring planperioden. Miljøministeriet, som kommunernes planlægning skal følge, opererer nemlig med begge årstal for målopfyldelse. Forslaget forelægges Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. september 2014, og byrådet forventes at drøfte planen den 22. september. Efter en 8-ugers offentlig høring forventes den endelig plan at kunne blive vedtaget primo Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

26 14. Salg & Markedsforhold 1. halvår 2014 Bilag 14.1 Salg & markedsforhold Direktionen har udarbejdet en status for salg og markedsforhold i første halvår Denne er vedlagt til orientering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

27 Regulering, rammevilkår & økonomi 15. Likviditets- & finansiel styring. I forbindelse med Forsyning Helsingørs løbende likviditets og finansiel styring har direktionen inviteret Nordea til at holde et oplæg om emnet og de muligheder de giver for virksomheden. Oplægget er med henblik på, at der kan udarbejdes og udvikles bedre rammer for, hvorledes det styringsmæssige grundlag kan forbedres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

28 16. Halvårsregnskab 2014 Bilag 16.1 Kvartalsregnskab 2. kvartal Tavshedspligt ikke fraveget resume udarbejdet Der foreligger halvårsregnskab for Direktionen vil gennemgå dette på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

29 17. Takster for Elnet 4. kvartal Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

30 18. Gennemgang af forsikringsforhold efterretning Bilag 18.1 Forsikringsoversigt Forsyning Helsingør A/S Direktionen fremlægger hermed en redegørelse for selskabets forsikringsforhold som det fremgår af direktionsinstruksen.. Samtlige Forsyning Helsingørs forsikringer blev sendt i udbud i sommeren I forbindelse med udbuddet i 2013 valgte selskabet at indgå aftale med forsikringsmæglerfirmaet Contea, idet FH valgte at indgå forsikringsaftaler med flere forsikringsselskaber og ikke kun et som hidtil. Forsikringerne er løbende blevet tilpasset især på entrepriseområdet, idet selskabet har valgt, at tegne egne policer på området i stedet for at lade entreprenører indarbejde entrepriseforsikringer i tilbuddene. Dette er gjort for at sikre den fornødne kvalitet af entrepriseforsikringerne. Dækninger: Der henvises til vedlagte forsikringsoversigter for hhv. Forsyning Helsingør og Helsingør Kraftvarmeværk. Der er indgået følgende forsikringer: FH Service A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring FH Service A/S Ansvarsforsikring Professionel ansvarsforsikring FH Service A/S Kriminalitetsforsikring Forsikring mod underslæb, berigelseskriminalitet m.v. FH Service A/S Arbejdsskadeforsikring Lovpligtig arbejdsskadeforsikring FH Service A/S Motorkøretøjsforsikring Forsikring af person-, vare og lastbiler samt arbejdsmaskiner FH Affald A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Elnet A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Elnet A/S Tingskadeforsikring Teknisk forsikring, målerlaboratorium FH Spildevand A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Spildevand A/S Projektforsikring Årsentrepriseforsikring, egne kloakentrepriser FH Spildevand A/S Projektforsikring Entrepriseforsikring, kloakprojekt FH Vand A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Vand A/S Tingskadeforsikring Teknisk forsikring, lækageudstyr FH Varme A/S Tingskadeforsikring Bygnings- og løsøreforsikring FH Varme A/S Projektforsikring Årsentrepriseforsikring, nedlægn. af stikledninger Forsikringspræmierne udgjorde i 2014 kr. 1,5 mio. kr. for Forsyning Helsingør og 0,8 mio. kr. for Helsingør Kraftvarmeværk. Alle dækninger er blev vurderet i forbindelse med udbuddet af vores forsikringsmægler. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

31 Styringsmæssige relationer 19. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Direktionen orienterede om bestyrelsesarbejdet i Helsingør Kraftvarmeværk. Næste bestyrelsesmøde er den 29. september Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

32 20. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet. Direktionen orienterede om bestyrelsesarbejdet i Scanenergi. Der arbejdet på at etablere en holdingselskabsstruktur. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

33 21. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at - Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 9,10,11 og 17. Endvidere udarbejdes et offentligt resumé af punkt 16. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

34 22. Kommunikation Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet. Pressemeddelelse udsendt om driftscenter og genbrugsplads. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

35 23. Mødeplan 2014 Mødeplan for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Onsdag den 5. november kl Mandag den 1. december kl. 14: Eventuelt Intet at berette. Bestyrelsesmøde den 19. september 2014

36 Bilagssamling til beslutningsgrundlag Indholdsfortegnelse: 1. Beslutningsgrundlag opsummering 2. Nøgletal for genbrugspladser til Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning 3. Genbrugspladser i Helsingør Kommune 4. Bilag 5 takstberegning Tlf Fax Vagttelefon

37 Beslutningsgrundlag for Genbrugsplads på Energivej Forsyning Helsingør A/S, august 2014

38 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR EN NY GENBRUGSPLADS PÅ ENERGIVEJ: Nærværende notat opsummerer de beslutninger, rapporter, notater og forundersøgelser, som indtil nu er udarbejdet omkring etablering af en genbrugsplads på Energivej. Materialet peger éntydigt på, at der er en række miljømæssige, klimamæssige og økonomiske fordele ved at etablere en genbrugsplads på Energivej: En bedre sortering af affaldet, ved vi erfaringsmæssigt, betyder lavere omkostninger til behandling. Beregninger viser, at hvis det lykkedes at reducere den mængde affald, borgerene aflevere i dagrenovationssækkene og i stedet sorteret det korrekt på genbrugspladserne, vil driften af en ekstra genbrugsplads være neutral for det samlede gebyr, som husstanden betaler for affaldshåndteringen. Genbrugspladsen i Skibstrup er blandt de mest belastede genbrugspladser i Danmark. Serviceniveauet for borgere og virksomheder i Helsingør Kommune er væsentligt lavere, end det vi ser i andre kommuner, idet der pt kun er én genbrugsplads i kommunen, og at den er placeret således, at afstanden og dermed køretiden er væsentligt over gennemsnittet. Analyser viser, at borgere og virksomheder bruger genbrugspladsen mindre end i andre kommuner. Modsat afleverer borgere mere affald i deres dagrenovationssæk end i andre kommuner. Dette indikerer, at sorteringen og dermed genanvendelsen er væsentligt under målene i kommunens og regeringens affaldsplaner. En genbrugsplads på Energivej forventes derfor at kunne gavne klimaet ved mindre transport, gavne miljøet ved bedre sortering og øge servicen overfor kunderne ved nemmere adgang og bedre forhold, samt at kunne højne arbejdsmiljøet for genbrugspladsens ansatte. Beslutninger indtil nu: Byrådet og Forsyning Helsingørs bestyrelse har i 2013 godkendt en masterplan og besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplansgrundlag og en VVM-redegørelse for projekterne på Energivej, herunder en genbrugsplads. Efter godkendelsen af masterplanen er der desuden udarbejdet supplerende materiale til brug for den endelige beslutning om etablering af en genbrugsplads på Energivej. Nærværende rapport indeholder følgende dokumenter til brug for bestyrelsens drøftelse: Nærværende beslutningsgrundlag Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning, JHN Processor, 12. marts 2014 Køretidsanalyse, COWI, 3. juni 2014 Dispositionsforslag for pladsen, COWI, 1. november 2013 Gebyrberegning for to scenarier med hhv. 1 og 2 genbrugspladser, FH, 8. juni 2014 Baggrund: Baggrunden for at etablere en genbrugsplads på Energivej er belyst ud fra en række kriterier: Krav til fremtidens affaldshåndtering Servicebehov Nærhed/trafik 1

39 Miljø og klima Borgernes adfærd/viden om affald Samt økonomi Der er desuden blevet foretaget en sammenligning af serviceniveauet i Helsingør Kommune i forhold til andre kommuner i landet. Anbefalingen bygger, som tidligere nævnt, på følgende hovedargumenter: En bedre sortering af affaldet, ved vi erfaringsmæssigt, betyder lavere omkostninger til behandling. Beregninger viser, at hvis det lykkedes at reducere den mængde affald borgerene aflevere i dagrenovationssækkene, og i stedet sorteret det korrekt på genbrugspladserne, vil driften af en ekstra genbrugsplads være neutral for det samlede gebyr som husstanden betaler for affaldshåndteringen. Genbrugspladsen i Skibstrup er blandt de mest belastede genbrugspladser i Danmark. Serviceniveauet for borgere og virksomheder i Helsingør Kommune er væsentligt lavere, end det vi ser i andre kommuner, idet der pt kun er én genbrugsplads i kommunen, og at den er placeret således, at afstanden og dermed køretiden er væsentligt over gennemsnittet. Analyser viser, at borgere og virksomheder bruger genbrugspladsen mindre end i andre kommuner. Modsat afleverer borgere mere affald i deres dagrenovationssæk end i andre kommuner. Dette indikerer, at sorteringen og dermed genanvendelsen er væsentligt under målene i kommunens og regeringens affaldsplaner. En kort gennemgang af de ovennævnte hovedargumenter følger herunder. Økonomi: Der er udarbejdet et byggeprogram og et dispositionsforslag til en genbrugsplads på Energivej. FH s forrige bestyrelse besluttede i 2012, at en ny genbrugsplads på Energivej skulle have som mål at blive Danmarks mindst støjende genbrugsplads med stærk fokus på ressourcer, service og formidling. Byggeprogrammet når frem til, at en ny genbrugsplads med de nævnte forudsætninger vil kunne etableres for ca. 45 mio. kr. inkl. køb af grund. (Bilag 3). På baggrund af byrådets tidligere beslutninger om etablering af en genbrugsplads, er der opsparet ca. 31 mio. kr. i renovationsfonden til etablering af en genbrugsplads. GP2 anlægsoverslag er 45 mio. kr. inkl. grundkøb Der er ca. 31 mio. kr. til rådighed i renovationsfonden Det resterende beløb kan optages som et 30 årigt lån med beregnet 3 % i rente 1,0 mio. kr. i ekstra indtægt på salg af genanvendelige materiale 0,3 mio. kr. sparet ved mindre affald til forbrænding Ekstra personaleomkostninger på 1,5 mio. kr. Ovennævnte forudsætninger betyder: At GP gebyret stiger fra 640 til 694 kr./år/husstand (54 kr. for helårs, og 40 kr. for sommerhuse) Samtidigt kan det forventes, at mængden af dagrenovation falder hvis mængden falder fx 15 %, så falder renovationstaksten fra 850 til ca. 800 kr./år/husstand 2

40 Med ovenstående forudsætninger må det forventes, at en genbrugsplads på Energivej vil være neutral for det samlede gebyr, som husstanden betaler for affaldshåndteringen i Helsingør. Service, nærhed og kvalitet: Undersøgelser viser, at serviceniveauet på selve genbrugspladserne er en afgørende parameter i forhold til kvaliteten af affaldssorteringen - og dermed genbrugspladsens økonomi. Dette understøttes bl.a. af brugerundersøgelser på genbrugspladser, der viser, at belastede pladser giver flere utilfredse kunder og blandt andet som følge heraf en dårligere sortering af affaldet. En velindrettet genbrugsplads med mindre belastning og et højt serviceniveau vil kunne sikre den nødvendige udsortering af de værdifulde, genanvendelige ressourcer, der ellers går tabt ved forbrænding af affaldet. Skibstrup Genbrugsplads har over besøg årligt - og pladsen dækker Helsingør Kommunes areal på ca. 122 km 2. Sammenlignet med andre kommuner er et så stor opland til én genbrugsplads et særdeles lavt serviceniveau. Kortere afstande får erfaringsmæssigt folk til oftere at benytte en genbrugsplads. I stedet for løbende at aflevere affaldet, hobes dette op i skure og garager, hvilket igen resulterer i en dårligere grad af sortering. Bedre sortering giver en bedre mulighed for at afsætte de genanvendelige ressourcer til en god markedspris. Såfremt der kommer to genbrugspladser i kommunen, vil man kunne øge servicen og arbejdsmiljøet ligesom mindre pres på selve pladsen alt andet lige vil give en langt bedre sorteringsvejledning og servicering af kunderne. Trafik og klima: Placeringen af en ny genbrugsplads ved et meget centralt trafikalt knudepunkt vil skabe synlighed og tilgængelighed, der igen kan bidrage til øget opmærksomhed om nødvendigheden af ressourceudnyttelse af affald. En køretidsanalyse i forhold til kørsel til den eksisterende genbrugsplads og et scenarie hvor der placeres en supplerende genbrugsplads på Energivej viser, at der med to genbrugspladser kan opnås et væsentligt serviceløft i form af tilgængelighed og mindre CO 2 udslip. (Bilag 2) 3

41 Set i lyset af, at Helsingør er en klimakommune, vil en kortere afstand til en genbrugsplads være et skridt i den rigtige retning for nedbringelsen af CO 2. Udslippet af de potentielt ikke kørte kilometer svarer til 350 tons CO 2 der til sammenligning svarer til 1,2 % af kommunens egen udledning. Serviceniveauet sammenlignet med andre kommuners genbrugspladser FH har fået foretaget en analyse af Skibstrup Genbrugsplads, hvor der bliver sammenlignet med 56 andre genbrugspladser ift. antal besøg, mængden af afleveret affald mv. Konklusionen er, at Skibstrup er en af landets mest belastede genbrugspladser. (Bilag 1). Undersøgelsen viser endvidere, at kommunens borgere afleverer mellem % mindre affald på genbrugspladsen end fx i nabokommunerne. Erfaringerne fra andre kommuner viser fx, at hvis man højner serviceniveauet betyder det, at borgerne er mere tilbøjelige til at flytte affald fra husstandenes dagrenovationsbeholder til genbrugspladsen. Denne antagelse understøttes af en undersøgelse, der er udført på vegne af Miljøstyrelsen, der viser, at borgerne i Helsingør Kommune afleverer omkring 25 % mere affald i dagrenovationsbeholderen ved husstanden end landsgennemsnittet. 4

42 De to undersøgelse indikerer, at borgerne i Helsingør Kommune smider relativt mere genanvendeligt affald i dagrenovationsbeholderen/sækken i stedet for at aflevere det på genbrugspladsen. Det vurderes, at der er et potentiale på 25 % af indholdet i dagrenovationsbeholderen, som ville kunne genanvendes, hvis affaldet blev afleveret sorteret i stedet for at blive sendt til forbrænding. For bedre at anskueliggøre et fremtidig scenarie for affaldshåndteringen henvises til figur 1 og 2, der illustrerer, hvorledes en udbygget service fx i form af en ny genbrugsplads forventes at kunne flytte affaldsmængderne fra forbrænding til mere genanvendelse. Bilag: Bilag 1: Nøgletal for Genbrugspladser, JHN 12. Marts 2014 Bilag 2: Køretidsanalyse, Cowi 3. juni 2014 Bilag 3: Dispositionsforslag, Cowi 1. nov Bilag 4: Takstberegning, Forsyning Helsingør 5

43 6

44 Notat Titel Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning JHN Processor Til Lotte Wammen Rahbek Forsyning Helsingør Haderslevvej Helsingør Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon Ref.: Jacob Høg Nyborg, JHN Processor 12. marts 2013 Grundet et ønske fra nogle af dataleverandørerne må dette notat kun bruges internt af Forsyning Helsingør. Baggrund Forsyning Helsingør overvejer at etablere en ny genbrugsplads tættere på Helsingør by, der har til formål at aflaste Skibstrup Affaldscenter (SAC) og at gøre det nemmere for indbyggerne i Helsingør Kommune, særligt i Helsingør, Snekkersten og Espergærde, at aflevere deres affald til genbrug. Formål Dette notat sammenstiller udvalgte nøgletal for Skibstrup Affaldscenter (SAC) med andre genbrugspladser i forskellige kommuner/forsyningsselskaber. Nøgletallene kan indgå i en diskussion af, hvor belastet SAC er i forhold til andre genbrugspladser. Metode I dette notat sammenlignes Forsyning Helsingør med en række andre kommuner/forsyningsselskaber. Der er i udvælgelsen af disse forsøgt at tage højde for, at kommunerne gerne skulle være så sammenlignelige med Helsingør Kommune som muligt. Hermed menes der kommuner af sammenlignelig størrelse, hvor hovedparten af befolkningen bor i én by. Der er også valgt at se på nogle andre, knap så sammenlignelige, kommuner i Jylland. Da tidsfristen for opgaven har været relativ kort, har det ikke været muligt at indhente data eller få svar fra alle adspurgte kommuner. Det kunne have været ønskeligt at få data fra f.eks. Roskilde og Køge Kommuner. Desuden har det ikke været muligt at verificere data, yderligere end ved et skøn af om data virker troværdige. Dette betyder, at det er muligt at enkelte data er fejlbehæftede. Ydermere har den begrænsede tidsfrist gjort, at det ikke har været muligt at tage højde for og diskutere eksempelvis antallet af etageboliger, adgang til JHN Processor Telefon Side 1 af 11

45 Antal tons bil og adgang til øvrige affaldsordninger, som for eksempel storskraldsordninger, og ordninger med genbrugsbeholdere. Til sammenligning på tværs inddrages nøgletal fra genbrugspladserne i Nordforbrænding, Vestforbrænding, Holbæk Forsyning, Reno Djurs, Herning Kommune og Esbjerg Kommune, der samlet set dækker over 56 genbrugspladser. Hvor det er muligt, vil der desuden selvstændigt blive inddraget tal fra Vestforbrændings to genbrugspladser i Hillerød og Frederikssund, da disse anses for at være sammenlignelige med SAC. Der er nogle forskelle på de valgte genbrugspladser. F.eks. modtager genbrugspladserne i Jylland mere affald fra landdistrikter end pladserne i Københavnsområdet og Nordsjælland. Der er desuden fri adgang på tværs af kommunegrænserne i både Vestforbrænding, Nordforbrænding og Reno Djurs, hvilket kan være med til at aflaste ellers mere belastede genbrugspladser. Data for de enkelte genbrugspladser er indhentet på forespørgsel til de enkelte kommuner, Vestforbrænding og Reno Djurs. Desuden er der indhentet data omkring antallet af indbyggere fra Danmarks statistik målt i 1. kvartal Årlige affaldsmængder pr. genbrugsplads Figur 1 viser de samlede affaldsmængder, der modtages pr. genbrugsplads pr. år. Figuren viser eksempelvis, at SAC modtager tons affald pr. år. Dette er omtrent dobbelt så meget som den gennemsnitlige genbrugsplads i sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber, og kun Hillerød Genbrugsplads, ligger på niveau med SAC. De store mængder affald, der modtages på SAC, er således et udtryk for, at genbrugspladsen er relativt meget belastet. Det stiller dermed krav til både bemandingstimerne, størrelsen af genbrugspladsen og antallet af åbningstimer. Dette er parametre, der kigges på senere i notatet. Figur 1: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser] JHN Processor Telefon Side 2 af 11

46 Antal borgere Indbyggere og genbrugspladser Figur 2 viser antallet af indbyggere pr. genbrugsplads i kommunerne / forsyningsselskaberne. Figuren viser, at der er langt flere indbyggere, der skal deles om SAC end for de øvrige kommuner/forsyningsselskaber. Således ligger antallet af indbyggere pr. genbrugsplads over dobbelt så højt med indbyggere. Til sammenligning er der eksempelvis indbyggere pr. genbrugsplads i Vestforbrændings opland, hvor der dog er fri adgang på tværs af kommunegrænserne. Figur 2: Antal indbyggere pr. genbrugsplads [antal indbyggere / antal genbrugspladser] For at give et billede af hvor belastet SAC er, er det muligt at beregne hvor mange tons affald, der årligt afleveres pr. indbygger på SAC og på den gennemsnitlige genbrugsplads i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. Figur 3 viser, at SAC modtager 0,38 tons affald pr. indbygger årligt, hvilket er lidt mindre end i de andre kommuner/forsyningsselskaber. Til sammenligning håndterer genbrugspladserne i Reno Djurs 0,59 tons affald pr. indbygger om året. Det er således sandsynligt, at der vil komme mere affald pr. borger, hvis der etableres en ny genbrugsplads. Kommuner med storskraldsordninger og udbyggede ordninger med genbrugsbeholdere vil generelt opleve en lidt mindre belastning på genbrugspladserne. Forsyning Helsingør har kun begrænset adgang til sådanne ordninger, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at borgerne i Helsingør Kommune ikke afleverer mere affald, end de gør. Modsat er der relativt mange etageboliger i Helsingør Kommune, som generelt genererer mindre affald end f.eks. en havebolig. Dermed er der altså faktorer, som trækker i begge retninger. JHN Processor Telefon Side 3 af 11

47 Antal besøg Antal tons Figur 3: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. indbygger årligt [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser / antal indbyggere] 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10-0,38 0,44 0,45 0,44 0,59 0,34 0,33 0,50 0,51 Antal besøgende på genbrugspladserne Figur 4 viser antallet af besøg pr. år på udvalgte genbrugspladser. Figuren er lavet for større genbrugspladser i de enkelte områder for at give det bedst mulige sammenligningsgrundlag med SAC. Figuren viser, at SAC modtager besøg pr. år, hvilket ligger meget højt, kun overgået af Vandtårnsvej i Hørsholm. Til sammenligning håndterer Nordforbrænding genbrugspladser gennemsnitligt besøg pr. år, og Vestforbrændings genbrugspladser gennemsnitligt besøg pr. år. Figur 4: Antal besøg pr. år på udvalgte genbrugspladser [Samlet antal besøgende pr. år på den givne genbrugsplads] JHN Processor Telefon Side 4 af 11

48 Antal besøg Spørgsmålet er dog, om ovenstående blot skyldes, at indbyggerne i Helsingør Kommune anvender genbrugspladsen relativt meget. Det er muligt at tage højde for antallet af indbyggere, der er i genbrugspladsernes/kommunens opland. Figur 5 viser antallet af besøg pr. år pr. indbygger. Figuren viser, at indbyggerne i Forsyning Helsingørs opland ikke benytter genbrugspladserne mere end i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. I figuren skal der dog tages højde for at der i flere af de andre områder er mere end én genbrugsstation, og derfor fordeles presset på flere stationer. Figur 5: Antal besøg pr. år pr. indbygger [Samlet antal besøg på alle genbrugspladser / antal genbrugspladser / antal indbyggere] 7,00 6,00 5,93 6,41 5,00 4,00 3,00 3,47 3,41 2,90 4,55 3,75 4,21 3,30 2,00 1,00 0,00 Der kan ved sammenligning af læsstørrelsen ses, at affaldsmængden pr. besøg på SAC er en smule over gennemsnitligt, nemlig 109 kg. pr. besøg. Se figur 6. En kortlægning af indbyggerne i Greve-Solrød Forsynings køretid sammenholdt med antallet af besøg viser ellers en meget klar tendens til, at jo kortere køretid brugerne har til genbrugspladsen, desto større er deres besøgshyppighed. Undersøgelsen viste også, at jo længere afstand til genbrugspladsen, jo større læs medbragte kunderne. Større læs betyder længere opholdstid på genbrugspladsen og eventuelt også dårligere sortering. Der kan altså være tale om en slags pulterkammereffekt, hvor borgerne har deres affald stående i garager og udhuse mm i længere tid. JHN Processor Telefon Side 5 af 11

49 Antal bemandingstimer Antal tons Figur 6: Antal kilo pr. læs [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / totalt antal besøg på genbrugspladsen] Bemandingstimer Figur 7 viser antallet af bemandingstimer pr. genbrugsplads pr. år. Det fremgår af figuren, at SAC har markant flere bemandingstimer, end de øvrige kommuner/forsyningsselskaber har pr. genbrugsplads. Således er SAC normeret med bemandingstimer pr. år, tilsvarende 6 årsværk. Figur 7: Antal bemandingstimer pr. genbrugsplads pr. år [Samlet antal bemandingstimer på alle pladser / antal genbrugspladser] Forsyning Helsingør Esbjerg Kommune Herning Kommune Holbæk Forsyning Reno Djurs Tages der imidlertid højde for, hvor store affaldsmængder genbrugspladserne håndterer årligt, ligger SAC dog en smule over gennemsnittet i forhold til de andre JHN Processor Telefon Side 6 af 11

50 Antal tons kommuner/forsyningsselskaber. Således håndterer SAC 2,58 tons affald pr. bemandingstime. Selvom SAC har markant flere bemandingstimer end de andre pladser, så er affaldsbelastningen pr. bemandingstime altså stadig relativt høj. Figur 8: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. bemandingstime [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser/ antal bemandingstimer] 3,00 2,50 2,00 2,58 2,11 2,19 1,50 1,34 1,46 1,00 0,50 - Forsyning Helsingør Esbjerg Kommune Herning Kommune Holbæk Forsyning Reno Djurs JHN Processor Telefon Side 7 af 11

51 Antal tons Belastning pr. åbningstime Belastningen på SAC og sammenlignelige genbrugspladser kan desuden opgøres som antal modtagne tons pr. åbningstime. Figur 8 viser, at SAC modtager og håndterer 8,02 tons affald pr. åbningstime, hvilket er væsentlige mere end den gennemsnitlige genbrugsplads i de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. Til sammenligning håndterer den gennemsnitlige genbrugsplads i Vestforbrænding kun 4,55 tons affald pr. åbningstime og i gennemsnittet i Nordforbrænding ligger på 4,16 tons affald pr. åbningstime. Ud af de 56 genbrugspladser, der sammenlignes med i dette notat, er det kun 3 pladser, nemlig Hillerød, Gladsaxe (Vestforbrænding) og Nederkærgård (Herning kommune), der håndterer lige så meget affald som SAC pr. åbningstime. Figur 9: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. åbningstime [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / antal genbrugspladser/ antal åbningstimer] 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-8,02 4,72 2,79 4,95 3,12 4,55 5,02 8,36 4,16 Belastningen skyldes bl.a., at der er mange indbyggere til at deles om genbrugspladsen og de åbningstider, der er tilgængelige. Figur 10 viser således antallet af indbyggere pr. åbningstime. Figuren viser, at antallet af indbyggere pr. åbningstime på SAC er 1.100, hvilket er omtrent dobbelt så højt som i flere af de sammenlignelige kommuner/forsyningsselskaber. JHN Processor Telefon Side 8 af 11

52 Antal tons Antal borgere Figur 10: Antal indbyggere pr. åbningstime [Antal indbyggere / antal åbningstimer] Belastning pr. areal Belastningen på SAC og sammenlignelige genbrugspladser kan desuden opgøres som årlige antal modtagne tons affald pr. areal målt i antal kvadratmeter. Figur 11 viser, at SAC modtager 4,67 tons affald pr. kvadratmeter areal om året, hvilket er markant mere end i de andre kommuner/forsyningsselskaber, hvor der er data til rådighed. Således er det kun Hillerød der med 3,90 tons og Containerhaven i Rudersdal, som er den største mest besøgte plads i hele sammenligningen og derfor også vil ligge højt, der nærmer sig SAC s niveau, mens de øvrige ligger omkring ét tons. SAC er dermed relativt højt belastet på dette parameter, hvilket stiller krav til hurtig tømning af containere og bearbejdning af de indkomne affaldsmængder. Figur 11: Affaldsmængde afleveret pr. genbrugsplads pr. år (antal tons) pr. areal (m 2 ) [Total affaldsmængde afleveret på genbrugspladserne pr. år / (samlet antal m 2 / antal genbrugspladser)] 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,67 Forsyning Helsingør 0,82 Esbjerg Kommune 1,55 Herning Kommune 1,06 Holbæk Forsyning 0,73 Reno Djurs 3,90 Hillerød Genbrugsplads JHN Processor Telefon Side 9 af 11

53 Kvalitet og tilfredshed på pladsen: For at sammenligne kvaliteten af sorteringen på de enkelte pladser, kan der kigges på den relative mængde af affald fra genbrugspladserne, som genanvendes, deponeres og forbrændes. Her er det forventeligt at SAC ligger med en lav genanvendelsesprocent, grundet den høje belastning på pladsen. Dette er dog ikke tilfældet når der sammenlignes med andre kommuner. Det fremgår således af tabel 1, og figur 12 at Forsyning Helsingør har en af de højeste andele af affald som genanvendes, blandt de sammenlignede. Dette kan dog skyldes den store indsats der gøres i Helsingør, for at få mest muligt til genbrug, da forbrænding skal sendes ud af kommunen. Der er synligt personale, der er med til at sikre en god sortering. SAC har endvidere nedsænkede containere, som tilskynder håndværkere og andre med tungt affald til at benytte pladsen mere. Og især disse grupper kan måske være med til at øge den genanvendelige andel, da deres affald ofte er genanvendeligt. Tabel 1: Relativ andel af hhv. genbrug, deponi og forbrænding af affaldet indsamlet på genbrugsstationer Genbrug / genanvendelse Deponi og specialbehandling Forbrænding og energiproduktion Forsyning Helsingør 75% 11% 12% Vestforbrænding 70% 5% 25% Nordforbrænding 66% 7% 27% Reno Djurs 71% 13% 16% Esbjerg Kommune 70% 3% 27% KARA/NOVEREN 70% 4% 26% Holbæk Forsyning 67% 6% 27% Herning Kommune 87% 6% 7% Figur 12: Relativ andel af hhv. genbrug, deponi og forbrænding af affaldet indsamlet på genbrugsstationer 100% 75% 12% 11% 25% 27% 5% 7% 16% 13% 27% 26% 27% 3% 4% 6% 7% 6% 50% 25% 0% 75% 70% 66% 71% 70% 70% 67% 87% JHN Processor Telefon Side 10 af 11

54 En anden målbar parameter, som kunne inddrages i en større undersøgelse er kundetilfredshed. SAC er højt belastet, og pladspersonalet skal sørge for mange kunder hele tiden og desuden er pladsen ret lille. En undersøgelse af tilfredsheden ville sandsynligvis vise, at der i de travle perioder, f.eks. i weekenden, er en mindre kundetilfredshed, specielt hvad angår indretningen af pladsen, kørselsforholdene, trafiksikkerheden og ventetiden. Det kan også nævnes, at SAC fremstår slidt, hvilket også skyldes belastningen og travlheden på pladsen. Konklusion Det kan konkluderes at SAC i Helsingør Kommune er en af de mest belastede genbrugspladser i sammenligning med, de i dette notat 56 undersøgte genbrugspladser. Dette afspejler sig i flere af nøgletallene i dette notat. Godt borgere i Helsingør Kommune deles om en enkelt genbrugsplads, hvilket er relativt meget i sammenligning med andre kommuner. SAC modtager store affaldsmængder og mange besøgende på genbrugspladsen. Pladsen er belastet af meget affald og mange besøgende pr. areal, pr. åbningstime og pr. bemandingstime. Dette kan medføre en øget opholdstid på pladsen, hvilket sammen med det lille areal kan medføre trængsel på pladsen og føre til at folk nedprioriterer affaldssortering grundet manglende muligheder for at holde ved den rigtige container. Dette er dog ikke tilfældet for SAC, hvor en stor andel af affaldet der sorteres til genbrug, nemlig 75 %, hvilket dog kan begrundes i en omfattende indsats for at gøre det nemt at sortere, samt et stort arbejde fra pladsens personale med eftersortering, hvilket igen bevirker mindre tid til kundedialog. Den større belastning på pladsens personale vil dog føre til at den oplevede kundeservice falder, og at der er mindre tid til at vejlede om korrekt affaldssortering. JHN Processor Telefon Side 11 af 11

55 FORSYNING HELSINGØR GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE KØRETIDSANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning Køretidsanalyse - metode 2 2 Køretidsanalyse Nuværende forhold, basisscenarie Scenarie 1 Ekstra genbrugsplads i Helsingør 4 3 Oplande for genbrugspladser Opland, basisscenarie Opland scenarie Sammenstilling af scenarier og benchmarking Sammenstilling af scenarier Sammenligning med køretider fra andre kommuner 10 1 Indledning COWI A/S er af Forsyning Helsingør blevet bedt om at udarbejde en køretidsanalyse, som illustrerer serviceforbedring ved at supplere det eksisterende affaldscenter ved Skibstrup, Ålsgårde med en ekstra genbrugsplads ved Energivej i Helsingør. Der er således foretaget køretidsberegninger af følgende opstillet scenarier: PROJEKTNR. DOKUMENTNR. VERSION 1 UDGIVELSESDATO 3. juni 2014 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT thmo tfn tfn

56 2/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Scenarie Basis Scenarie 1 Indhold Nuværende forhold med affaldscenter ved Skibstrup Fremtidigt scenarie hvor nuværende affaldscenter ved Skibstrup suppleres af en genbrugsplads ved Energivej i Helsingør Figur 1 Eksisterende og forslag til fremtidige forhold. 1.1 Køretidsanalyse - metode Køretidsanalysen indeholder data om køretid for husstande til den nærmeste genbrugsplads inden for kommunegrænsen, samt beregninger vedrørende dækningsgraden ved det givne scenarie. Køretidsanalysen forholder sig udelukkende til det potentielle borgere, der kan anvende genbrugspladserne inden for den valgte køretid og ikke hvorvidet de reelt gør det. Køretidsanalysen udmønter sig i et kort, der angiver dækningsgraden for genbrugspladserne i Helsingør kommune ved de valgte køretider på henholdsvis 5, 10, 15 min. I analysen er tillige foretaget en differentiering mellem helårs- og fritidsbeboelse. Ud af kommunens husstande er 93 % helårsbeboelse og 7 % fritidsbeboelse. Det skal her nævnes, at der selvfølgelig godt kan være husstande i sommerhus-

57 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 3/11 områderne, som er karakteriseret som helårsbeboelse, og derved er opgjort som fritidsbeboelse, men dette tager de tilrådighedværende GIS-data ikke højde for. Endelig benchmarkes resultatet af denne analyse med tilsvarende køretidsanalyser for andre kommuner. 2 Køretidsanalyse Med henblik på at vurdere effekterne for borgernes køretider i et forbedret scenarie i forhold til det nuværende basisscenarie, har vi gennemført analyser for køretider og dækningsgrader som det fremgår af de efterfølgende afsnit. Som nævnt tidligere forholder køretidsanalysen sig udelukkende til det potentielle antal husstande, der kan benytte genbrugspladserne indenfor de valgte køretider og ikke det reelle besøgstal. 2.1 Nuværende forhold, basisscenarie I dette scenarie analyseres køretider og dækningsgrader til Skibstrup Affaldcenter Køretidsanalyse Figur 2-1 Køretider, basisscenarie.

58 4/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Samtlige husstande - Basisscenarie 0% 15% 10% 5 minutters køretid 10 minutters køretid 75% 15 minutters køretid >15 minutters køretid Figur 2-2 Køretider, basiscenarie Dækningsgrader Køretidsanalysen er suppleret med beregning af dækningsgraden på husstandsniveau og differentieret på helårs- og fritidsbeboelse. Tabel 2-1 Dækningsgrader differentieret på helårs-og fritidsbeboelse. Køretid 5 minutter 10 minutter 15 minutter >15 minutter Husstande i alt Helårsbeboelse Helårsbeboelse, dækning i % 10% 74% 16% 0% 100% Fritidsbeboelse Fritidsbeboelse, dækning i % 9% 89% 3% 0% 100% Antal husstande i alt Antal husstande i alt, dækning i % 10% 75% 15% 0% 100% Helårsbeboelse, akkumuleret Helårsbeboelse, akkumuleret i % 10% 84% 100% 100% Fritidsbeboelse, akkumuleret Fritidsbeboelse, akkumuleret i % 9% 97% 100% 100% Antal husstande i alt, akkumuleret Antal husstande i alt, akkumuleret i % 10% 85% 100% 100% 2.2 Scenarie 1 Ekstra genbrugsplads i Helsingør I dette scenarie suppleres den eksisterende genbrugsplads, Skibstrup Affaldcenter, med en ekstra genbrugsplads ved Energivej i Helsingør.

59 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 5/ Køretidsanalyse Figur 2-3 Køretider, scenarie 1. Samtlige husstande - Scenarie 1 1% 0% 42% 5 minutters køretid 57% 10 minutters køretid 15 minutters køretid >15 minutters køretid Figur 2-4 Køretider, scenarie Dækningsgrader Køretidsanalysen er suppleret med beregning af dækningsgraden på husstandsniveau og differentieret på helårs- og fritidsbeboelse.

60 6/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Tabel 2-2 Dækningsgrader differentieret på helårs- og fritidsbeboelse Køretid 5 minutter 10 minutter 15 minutter >15 minutter Husstande i alt Helårsbeboelse Helårsbeboelse, dækning i % 61% 39% 1% 0% 100% Fritidsbeboelse Fritidsbeboelse, dækning i % 11% 86% 3% 0% 100% Antal husstande i alt Antal husstande i alt, dækning i % 57% 42% 1% 0% 100% Helårsbeboelse, akkumuleret Helårsbeboelse, akkumuleret i % 61% 99% 100% 100% Fritidsbeboelse, akkumuleret Fritidsbeboelse, akkumuleret i % 11% 97% 100% 100% Antal husstande i alt, akkumuleret Antal husstande i alt, akkumuleret i % 57% 99% 100% 100% 3 Oplande for genbrugspladser Nedenstående figurer viser resultatet af den samlede analyse af husstandenes nærmeste genbrugsplads i de to scenarier. Oplandet er her defineret som den genbrugsplads en given husstand har kortes køretid til. 3.1 Opland, basisscenarie Der er i dag kun én genbrugsplads i Helsingør Kommune, hvoraf dækningen for denne er 100 %. Tabel 3-1 Opland, basisscenarie. Navn 5 minutter 10 minutter 15 minutter Dækkede husstande >15 minutter Helårsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 10% 74% 16% 100% 0% Fritidsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 9% 89% 3% 100% 0% Antal husstande i alt, Skibstrup Affaldscenter 10% 75% 15% 100% 0% Antal husstande i alt 10% 75% 15% 100% 0%

61 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 7/11 Figur 3-1 Opland fordelt på genbrugspladser. Oplandet følger kommunegrænsen, da der i dag kun er én genbrugsplads. 3.2 Opland scenarie 1 Tabel 3-2 Opland scenarie 1. Scenarie 1 Navn 5 minutter 10 minutter 15 minutter Dækkede husstande >15 minutter Helårsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 53% 44% 2% 100% 0% Helårsbeboelse, Genbrugsplads ved Energivej 62% 37% 0% 100% 0% Fritidsbeboelse, Skibstrup Affaldscenter 9% 88% 3% 100% 0% Fritidsbeboelse, Genbrugsplads ved Energivej 100% 0% 0% 100% 0% Antal husstande i alt, Skibstrup Affaldscenter 41% 56% 2% 100% 0% Antal husstande i alt, Genbrugsplads ved Energivej 62% 37% 0% 100% 0% Antal husstande i alt 57% 42% 1% 100% 0%

62 8/11 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE Figur 3-2 Opland fordelt på de to genbrugspladser. 4 Sammenstilling af scenarier og benchmarking 4.1 Sammenstilling af scenarier Køretiderne for basisscenariet og det mulige fremtidige scenarie, er samlet angivet i nedenstående figur.

63 GENBRUGSPLADSER I HELSINGØR KOMMUNE 9/11 Samtlige husstande 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid Figur 4-1 Sammenstilling af køretider mellem basisscenarie og scenarie 1. Ovenstående kan desuden differentieres i helårs- og fritidsbeboelse som det fremgår af de efterfølgende figurer. Helårsbeboelse 100% 80% 60% 40% 20% 0% Basisscenarie Scenarie 1 >15 minutters køretid 15 minutters køretid 10 minutters køretid 5 minutters køretid

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: 14.45-15.45 Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 27. april 2016 Tidspunkt: 12.00 13.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, i Helsingør

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2016 Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2016 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND

LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND LØSNINGER PÅ VEJ MOD ET FOSSILTFRIT SAMFUND Fra energiproduktion på Naturgas, til Flis FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 10.9.15 Peter Kjær Madsen, energichef Forsyning Helsingør A/S FH har 5 forsyningsområder

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret. Scandic, Malmø PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 17. september 2011 ifm. bestyrelsesseminaret Scandic, Malmø 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2016 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Bilagssamling til beslutningsgrundlag

Bilagssamling til beslutningsgrundlag Bilagssamling til beslutningsgrundlag Indholdsfortegnelse: 1. Beslutningsgrundlag opsummering 2. Bilag 1 Nøgletal for genbrugspladser til sammenligning 3. Bilag 2 Genbrugspladser Helsingør Kommune Køretidsanalyse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, Hammel Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2014 - ÅBENT 2

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber Indledning LÆSØ KOMMUNE er eneejer af Læsø Forsyning A/S med datterselskaberne Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S Referat af bestyrelsesmøde den 5. november i Forsyning Helsingør A/S Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Tidspunkt: 16.00 19.00 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 I mødet deltager: Formand Per Christensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den

Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den Værløse 27.06.2017 Uddybende bemærkninger til bestyrelsens forslag på ekstraordinær generalforsamling for Værløse Varmeværk den 15.08.2017. 1. Bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 7. september 2016 kl Nordvej 11, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 7. september 2016 kl Nordvej 11, Slagelse Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 7. september 2016 kl. 08.00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-14 Regnskab for 2. kvartal 2014 24-14 Forslag til affaldsplan indkomne høringssvar 25-14 Fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. oktober 2014 Peter Fugmann Etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation Pkt. 7 Bestyrelsesmødet, 24. oktober 2014 Haveaffaldspladser, evaluering Afdelingschef

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013. Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af geotermiprojektet

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013. Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af geotermiprojektet Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013 Dagsorden pkt. 5 Fremlæggelse af geotermiprojektet v/ Viktor Jensen, DFP Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 Fax

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN tirsdag d.11. marts 2014 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 18

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 8.12.2014 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 8.12.2014 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 8.12.2014 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere