LØNSTATISTIK Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2014. Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2014 Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken SEKTION 1 - TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 8 MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 11 KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE 13 SERVICE- OG SALGSARBEJDE 15 Typiske titler (arbejdsfunktioner) 16 Statistiske mål

2 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Omkostninger som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren kaldes øvrige medarbejderomkostninger. Det består af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddannelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger. Bemærk, at øvrige medarbejderomkostninger som følge af refusioner kan reducere virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud eller refusioner for udgifter til barsel). GENETILLÆG Genetillæg er tillægsbetalinger for arbejde udført uden for normal arbejdstid (f.eks. overtidstillæg eller skifteholdstillæg) eller under 'generende' vilkår (f.eks. smudstillæg eller varskotillæg). LØN UNDER SYGDOM MV. Løn under sygdom er de betalinger arbejdsgiveren yder lønmodtageren, når lønmodtageren er fraværende på grund af egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke eller andet betalt fravær (f.eks. feriefridage). Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multimedier også i personalegoder. UREGELMÆSSIGE BETALINGER Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. PENSION Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt bidrag til ATP. Pensionen omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. Pensionsbidraget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger består af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Arbejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtageren. FERIE-, FRITVALGS- OG SH-BETALING Ferie-, fritvalgs- og SH-betaling er de udgifter, som arbejdsgiveren afholder i forbindelse med lønmodtagerens ferie- og søgnehelligdagsrettigheder samt udbetalinger fra fritvalgs- og særlig opsparingsordninger. Bemærk, at afholdte feriefridage ikke medregnes som en del af ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger, men derimod indgår i løndelen løn under sygdom mv. Nogle fritvalgsordninger åbner mulighed for at lønmodtager kan overføre feriefridage til fritvalgskontoen og derved sælge dagene til en i overenskomsten fastsat værdi. Ferie-, fritvalgs- og SHbetalinger kan på denne måde omfatte værdi af solgte feriefridage. SAMLET MÅNEDSLØN EKSKL. GENETILLÆG Samlet månedsløn ekskl. genetillæg er således omtrent sammenlignelig med en månedsløn på en lønseddel. Dog indgår personalegoder, eget og arbejdsgivers bidrag til pension inkl. ATP samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn, i fortjeneste ekskl. genetillæg pr. måned. Beregningen af månedslønningerne i statistikken er baseret på lønbegrebet Direkte månedsløn inkl. pension. I beregningerne af månedslønningerne anvendes pension og personalegoder opgjort pr. måned. Endelig anvendes mulige arbejdsdage pr. måned. Se bagsiden. PERSONALEGODER Personalegoder er opgjort som værdien af A-skattepligtige personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi.

3 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN STATISTIK FOR ADMINISTRATIVT PERSONALE I den trykte statistik vises alene lønninger for de hyppigst forekommende arbejdsfunktioner for denne gruppe af lønmodtagere inden for Procesindustrien. Flere og mere detaljerede oplysninger kan hentes i NetStat Løn DI s online lønstatistik. DI S ONLINE STATISTIK NETSTAT LØN DI.DK/PERSONALE/LOEN/NETSTAT NetStat Løn er et værktøj, som gør det muligt for dig at se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre og skræddersy udtræk, der matcher dine behov. Under fanen Bag Statistikken i NetStat Løn kan du læse mere detaljeret om lønbegreber samt beregningerne af præsteretarbejdstid og månedsopgørelser i DI s lønstatistikker. Se mere om NetStat Løn på side 18. DEN TYPISKE LØN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer mellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen hovedreglen er, at ⅔ af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, ⅓ får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. I DI s lønstatistikker fokuseres på spredningen i lønningerne ved konsekvent at vise median samt nedre og øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold: > Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale > lønforhandlinger > Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbidrag mv. > Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus > Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken > Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 3,0 pct. fra 2013 til 2014, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1 BEGYNDELSESLØNNINGER Lønnen for forskellige grupper af medarbejdere kan variere stærkt afhængigt af, om der er tale om en helt nyuddannet medarbejder eller om en medarbejder med mange års erhvervserfaring bag sig. Se mere i NetStat Løn

4 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 Regioner REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Region Hovedstaden > Region Sjælland > Region Syddanmark > Region Midtjylland > Region Nordjylland De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

5 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDS- OG TIMELØNNINGER SIDE 5 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 2 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Samlede medarbejderomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension mv. Direkte løn Hele landet 415,13 7,91 0,81 406,41 9,36 50,55 3,16 58,03 334,68 299,76 Region Hovedstaden 427,75 6,79 0,52 420,45 10,12 52,21 3,13 60,73 345,56 308,91 Region Sjælland 408,51 12,33 0,90 395,28 9,56 47,70 3,69 57,33 327,64 298,73 Region Syddanmark 393,74 9,70 1,86 382,18 7,77 48,34 3,95 51,59 315,93 284,83 Region Midtjylland 383,05 9,41 2,02 371,61 7,43 46,49 2,30 51,87 307,31 274,87 Region Nordjylland 327,83 14,73 0,19 312,91 3,80 40,74 4,58 39,21 261,08 235,74

6 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 6 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Arbejdsfunktion 2 Højt kvalifikationsniveau 21 Arb. naturvidens. og ing.virk. Baneingeniør, luftfartsingeniør, skibsbygningsingeniør, skibskonstruktør, skibstegner, svejseingeniør 214 Ing.arb., undt. elektroteknologi Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) 22 Arb. sundh.omr. 226 Andet sundh.arb Farmac.arb. Apoteker, farmaceut, farmaceutarbejde, lic.pharm., sygehusapoteker Erhvervserfaring /region Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Kroner pr. måned Pension inkl. ATP Gennemsnit Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark

7 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 7 > HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Arbejdsfunktion 24 Arb. økon., adm. og salg Arbejde inden for økonomi (administration og salg), bankprokurist, byggesagkyndig, ejendomsadministrator, finansieringskonsulent, finanskonsulent, finansplanlægger, finansrådgiver, kundeadministrator, ledelseskonsulent, LO konsulent, markedsanalytiker, marketingkonsulent, marketingskonsulent, organisationskonsulent, økonom, specialrådgiver, udviklingskoordinator, ulandskonsulent, økonomikoordinator, økonomirådgiver Erhvervserfaring /region Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Kroner pr. måned Pension inkl. ATP Gennemsnit Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDS- OG TIMELØNNINGER SIDE 8 > MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 3 MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Samlede medarbejderomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension mv. Direkte løn Hele landet 314,86 8,99 3,08 302,78 7,26 38,03 3,39 42,12 249,10 223,15 Region Hovedstaden 327,62 8,45 1,19 317,97 8,05 39,79 3,88 45,00 261,05 233,12 Region Sjælland 312,88 9,40 3,00 300,48 10,20 37,45 2,02 42,56 244,84 222,29 Region Syddanmark 282,22 8,68 0,56 272,98 5,51 35,14 2,72 34,42 225,75 203,12 Region Midtjylland 300,28 9,17 7,62 283,50 5,39 35,53 2,72 40,13 234,69 209,88 Region Nordjylland 324,63 13,81 11,01 299,81 4,25 37,91 5,64 37,77 248,87 223,26

9 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDLØNNINGER SIDE 9 > MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Arbejdsfunktion Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Pension inkl. ATP Gennemsnit Personalegoder Erhvervserfaring Kroner pr. måned /region 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. videns., ing.virk. mv. Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart 311 Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk. Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. kemisk og fysisk videns. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Laborantarb. Farvelaborant, kemilaborant, kontrollaborant - ikke biologiske emner, laborant, laborant - ikke biologiske emner, laborantarbejde, tekstillaborant 33 Arb. forr.service, økon., adm. og salg Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDLØNNINGER SIDE 10 > MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Arbejdsfunktion Erhvervserfaring /region 332 Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb Salgsarb., agenter Account manager, annonceagent, annoncekonsulent, detailkonsulent, distriktsforhandler, distriktsrepræsentant, distriktssælger, eksportagent, eksportsælger, forlagsrepræsentant, handelsagent, handelsrejsende, it-salgskonsulent, kolportør - bogsælger, marketingassistent, marketingkoordinator, marketingplanlægger, marketingskoordinator, møbelagent - engrossalg, områdekonsulent, prmedarbejder, pr-assistent, promotionassistent, regionskonsulent, regionssælger, reklamesælger, rengøringskonsulent, repræsentant, salespromotor, salgsagent, salgsarbejde (agenter), salgsdisponent, salgskonsulent, salgsrepræsentant, salgssupporter, varekonsulent Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Kroner pr. måned Pension inkl. ATP Gennemsnit Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDS- OG TIMELØNNINGER SIDE 11 > ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region Samlede medarbejderomkostninger 4 ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension mv. Direkte løn Hele landet 269,28 8,22 1,03 260,02 8,51 33,11 0,86 34,67 211,89 192,90 Region Hovedstaden 280,58 7,33 1,38 271,87 9,76 33,95 1,11 37,38 220,96 200,48 Region Sjælland 269,88 8,58 0,98 260,32 6,53 33,10 0,52 36,19 214,82 194,73 Region Syddanmark 259,66 8,35 0,07 251,24 8,08 32,35 0,44 30,84 205,30 188,49 Region Midtjylland 247,75 9,27 1,68 236,80 5,31 30,85 0,60 31,87 194,88 177,29 Region Nordjylland 270,53 10,73 0,07 259,73 10,60 34,79 1,23 32,67 207,27 189,77

12 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 12 > ALM. KONTOR- OG KUNDESERVICEARBEJDE Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Arbejdsfunktion Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Pension inkl. ATP Gennemsnit Personalegoder Erhvervserfaring Kroner pr. måned /region 4 Alm. kontor- og kundeservicearbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontor- og sekretærarb. Almindeligt kontor- og sekretærarbejde, forlagssekretær, kommuneassistent, laboratoriesekretær, marketingsekretær 411 Alm. kontorarb Alm. kontorarb. Almindeligt kontorarbejde, assistent (kontor), kontorassistent, overassistent (kontor) 43 Alm. beregnings- og registreringsarb. Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde 432 Kontorarb. materialereg. og trp. Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDS- OG TIMELØNNINGER SIDE 13 > SERVICE- OG SALGSARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 5 SERVICE- OG SALGSARBEJDE Samlede medarbejderomkostninger Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension mv. Direkte løn Hele landet 253,64 6,87 2,05 244,72 7,09 31,01 4,05 31,42 199,67 177,79 Region Hovedstaden 250,12 6,96 1,28 241,87 8,59 30,25 3,21 31,31 195,92 176,85 Region Sjælland 206,85 4,69 0,99 201,16 3,10 25,66 1,71 25,98 167,53 149,90 Region Syddanmark 280,79 6,54 0,20 274,05 7,54 34,57 7,83 34,08 223,97 195,44 Region Midtjylland 238,82 7,01 8,84 222,97 4,51 28,72 1,65 29,59 184,27 166,15 Region Nordjylland 265,60 8,54 0,02 257,04 7,60 33,42 4,31 32,95 208,10 182,11

14 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 14 > SERVICE- OG SALGSARBEJDE Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Arbejdsfunktion 5 Service- og salgsarbejde 52 Salgsarb., ekskl. agentarb. Erhvervserfaring /region Antal personer Direkte månedsløn inkl. pension mv., fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Kroner pr. måned Pension inkl. ATP Gennemsnit Personalegoder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

15 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN TYPISKE TITLER SIDE 15 > JOBTITLER A Account manager Administration og salg Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb Alm. beregnings- og registreringsarb Alm. kontor- og kundeservicearbejde... 4 Alm. kontor- og sekretærarb Alm. kontorarb Alm. kontorarb Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde Almindeligt kontor- og sekretærarbejde Almindeligt kontorarbejde Andet sundh.arb Annonceagent Annoncekonsulent Apoteker Arb. forr.service, økon., adm. og salg Arb. naturvidens. og ing.virk Arb. sundh.omr Arb. økon., adm. og salg Arbejde inden for forretningsservice Arbejde inden for økonomi (administration og salg) Assistent (kontor) B Baneingeniør Bankprokurist Byggesagkyndig D Detailkonsulent Distriktsforhandler Distriktsrepræsentant Distriktssælger E Ejendomsadministrator Eksportagent Eksportsælger F Farmac.arb Farmaceut Farmaceutarbejde Farvelaborant Finansieringskonsulent Finanskonsulent Finansplanlægger Finansrådgiver Forlagsrepræsentant Forlagssekretær O Områdekonsulent Organisationskonsulent Overassistent (kontor) P Pr-assistent Pr-medarbejder Promotionassistent R Regionskonsulent Regionssælger Reklamesælger Rengøringskonsulent Repræsentant Rådg. økonom S Salespromotor Salgsagent Salgsarb., agenter Salgsarb., ekskl. agentarb Salgsarbejde (agenter) Salgsdisponent Salgskonsulent Salgsrepræsentant Salgssupporter Service- og salgsarbejde... 5 Skibsbygningsingeniør Skibskonstruktør Skibstegner Specialrådgiver Svejseingeniør Sygehusapoteker T Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk Teknikerarb. kemisk og fysisk videns Teknikerarb. videns., ing.virk. mv Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed Teknikerarbejde inden for videnskab Tekstillaborant U Udviklingskoordinator Ulandskonsulent V Varekonsulent Ø Økonomi Økonomikoordinator Økonomirådgiver H Handelsagent Handelsrejsende Højt kvalifikationsniveau... 2 I Ing.arb., undt. elektroteknologi Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) Ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart It-salgskonsulent K Kemilaborant Kolportør - bogsælger Kommuneassistent Kontorarb. materialereg. og trp Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport Kontorassistent Kontrollaborant - ikke biologiske emner Kundeadministrator L LO konsulent Laborant Laborant - ikke biologiske emner Laborantarb Laborantarbejde Laboratoriesekretær Ledelseskonsulent Lic.pharm Luftfartsingeniør M Markedsanalytiker Marketingassistent Marketingkonsulent Marketingkoordinator Marketingplanlægger Marketingsekretær Marketingskonsulent Marketingskoordinator Mellemhøjt kvalifikationsniveau... 3 Møbelagent - engrossalg

16 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN SIDE 16 BLIV LØBENDE OPDATERET NetStat Løn opdateres hvert kvartal, så du altid kan finde aktuelle oplysninger. Bliv opdateret ved abonnement på DI s nyhedsbrev om Personale. LØNFORHANDLING - SÅDAN Guiden til lønforhandling indeholder en mængde gode tips til, hvordan du kan gennemføre lønforhandlinger, så du bedst muligt kan indfri dine mål. Endvidere kan du finde oplysninger, der kan være centrale i forbindelse med lønforhandlinger - f.eks. oversigt over overenskomstbestemte omkostninger, lønforhandlingsresultater mv. NETSTAT LØN Med NetStat Løn kan du se, hvordan din virksomhed lønner medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Du kan skræddersy udtræk, så de matcher din virksomheds behov. Du kan bruge NetStat Løn som værktøj til at fastsætte lønnen for en ny medarbejder eller som udgangspunkt for den årlige lønregulering. Find oplysninger om løn og lønspredning for f.eks. en klejnsmed i Aalborg eller en kontorelev i Region Hovedstaden. NETSTAT LØN MED EGNE LØNTAL I NetStat Løn med egne løntal kan du også se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Læs mere om NetStat Løn på di.dk/personale/loen/netstat/ Prøv NetStat Løn, som er en ubeskåret og papirløs udgave af DI s lønstatistiktilbud.

17 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN STATISTISKE MÅL SIDE 17 > LØNFORDELING OG STATISTISKE MÅL Fordeling - månedslønnede Statistikken er baseret på lønoplysninger for hver enkelt lønmodtager. Dermed er det muligt at beskrive lønnens fordeling ved hjælp af statistiske mål for niveau og spredning. Offentliggørelse af tal for en given gruppe er betinget af følgende: > Der skal være i alt mere end 10 personer i gruppen Hele landet > Der skal være mindst 10 personer i en given region > Der skal være mindst 3 virksomheder i gruppen KVARTILER 25 pct. af lønningerne ligger under (til venstre for) nedre kvartal. 25 pct. af lønningerne ligger over (til højre for) øvre kvartal. MEDIAN Den midterste løn. Halvdelen af lønningerne ligger over medianen. Den anden halvdel ligger under. GENNEMSNIT Simpelt gennemsnit af alle lønninger.

18 TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE I PROCESINDUSTRIEN Lønnen inden for foreningen ved de almindelige jobs inden for: - Teknik og laboratorier - Indkøb, salg og service - Administration og økonomi Denne statistik er kun en lille del af DI s lønstatistiktilbud. Mange flere oplysninger om lønninger ved alle de mange jobs inden for fremstillings- og serviceindustrien kan DI-medlemmer hente i NetStat Løn DI s online lønstatistik på di.dk/personale/loen/netstat. MÅNEDSOPGØRELSER I statistikken vises bl.a. opgørelser pr. måned for detaljerede arbejdsfunktioner for månedsløn inkl. pension m.v.. Månedsopgørelserne er baseret på de mulige arbejdstimer pr. måned jf. beskrivelsen nedenfor. I modsætning til opgørelserne pr. præsteret time påvirkes månedsopgørelserne ikke af omfanget af sygefravær og betalt ferie. Direkte månedsløn inkl. pension m.v. er således omtrent sammenlignelig med en månedsløn på en lønseddel. Dog indgår personalegoder, eget og arbejdsgivers bidrag til pension inkl. ATP. Beregningen af månedslønningerne i statistikken er baseret på lønbegrebet Direkte løn ekskl. pension. I beregningerne af månedslønningerne anvendes pension og personalegoder opgjort pr. måned. Endelig anvendes mulige arbejdsdage pr. måned. De mulige arbejdsdage pr. måned beregnes med udgangspunkt i et standardår, som i gennemsnit består af 365,25 dage. Af disse 365,25 dage er 5/7 såkaldte ikkeweekenddage, hvilket svarer til 260,89 dage. Med en gennemsnitlig arbejdstid på 7,4 timer pr. dag for en fuldtidsansat svarer det til 1.930,61 timer pr. år, hvorved der i gennemsnit er 160,88 timer pr. måned (standardarbejdstid). REDAKTION: Jan Storm Thomsen Lola Werner Lise Thaarup PRODUKTION: Lola Werner ISSN: REDAKTION SLUT: Grundlaget for denne statistik er en del af Danmarks nationale lønstatistik. Statistikgrundlaget er udarbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening efter metoder og principper fastsat af DA, Danmarks Statistik, Eurostat m.fl. Ved at gange Direkte løn ekskl. pension pr. præsteret time med 160,88 timer opregnes der således til en måned for en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager uden fravær. Lønmodtageren har derudover modtaget pension og eventuelt personalegoder, hvorfor disse løndele opgjort pr. måned efterfølgende tillægges. Endelig tillægges det procentvise ferietillæg. Det månedlige antal timer på 160,88 varierer fra den månedsnorm på 160,33, der ofte er på lønsedler. Forskellen er, at de 160,33 fremkommer som 52 uger a 37 timer - i alt timer pr. år svarende til 160,33 pr måned.

19 LØNSTATISTIK 2014 Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken SEKTION 2 - PRODUKTIONSARBEJDE 5 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 8 OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE 13 ANDET MANUELT ARBEJDE 17 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 20 Lønfordeling og statistiske mål

20 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER L LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE DIREKTE LØN Lønbegrebet direkte løn (før 2010: Beregnet betaling) fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. fra direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens 'grundløn', samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn udregnes både for timelønnede og månedslønnede. Lønbegrebet Direkte løn er det lønbegreb, der kommer tættest på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet direkte løn inkl. pension m.v. (før 2010: Smalfortjeneste) fremkommer ved at fratrække løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger fra fortjenesten ekskl. genetillæg. Direkte løn inkl. pension m.v. indeholder lønmodtagerens 'grundløn' samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover indgår personalegoder og uregelmæssige betalinger. Uregelmæssige betalinger er karakteriseret ved, at de ikke vedrører en enkelt lønperiode. Betalingerne omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. Direkte løn inkl. pension m.v. indeholder såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens bidrag til pension. Direkte løn inkl. pension m.v. er således ikke umiddelbart sammenlignelig med den overenskomstfastsatte løn eller en grundløn. En grundløn indeholder typisk ikke pension, personalegoder, uregelmæssige betalinger (f.eks. bonusbetalinger) eller eventuelle præstations-, kvalifikationseller funktionsbestemte tillæg. PERSONALEGODER Personalegoder er opgjort som værdien af A-skattepligtige personalegoder, dvs. fri bil samt værdien af fri kost og logi. Fra og med 2010 indgår den skattepligtige værdi af multimedier også i personalegoder. ØVRIGE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Omkostninger, som ikke kan henføres direkte til lønmodtageren, kaldes Øvrige medarbejderomkostninger (før 2010: Øvrige arbejdsomkostninger). Det består af 1) beløb til og fra offentlige kasser, 2) lovpligtige omkostninger, 3) aftalebestemte omkostninger, 4) uddannelsesomkostninger og 5) andre personaleomkostninger. Beløb til og fra offentlige kasser dækker hovedsageligt over arbejdsgivernes bidrag til AER, mens beløbet fra offentlige kasser dækker over kursusgodtgørelser, løntilskud og refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. Andre personaleomkostninger dækker over omkostninger såsom arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, firmaidræt, fester, gaver, kantinetilskud, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse samt frivilligt tegnede medarbejderrelaterede forsikringer. Bemærk, at Øvrige medarbejderomkostninger som følge af refusioner kan reducere virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger (f.eks. i form af offentlige løntilskud eller refusioner for udgifter til barsel). PENSION Løndelen pension omfatter lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt bidrag til ATP. Pensionen omfatter både arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. Arbejdsmarkedspension vil i de fleste tilfælde være reguleret af en overenskomst eller lokal aftale på den enkelte arbejdsplads. Andre ordninger administreret af arbejdsgiver kan omfatte privattegnede pensioner, hvortil lønmodtageren indbetaler et større eller mindre beløb. Pensionsbidraget til de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger består af et lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, der typisk udgør henholdsvis 1/3 og 2/3 af det samlede bidrag. Arbejdsgiverbidraget betales ud over den løn, der er aftalt med lønmodtageren. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtageren.

21 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 3 SÅDAN BRUGES LØNSTATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's shop. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de personer, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2/3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1/3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af personerne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af personerne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af personerne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. PAS PÅ ANDRE STATI STIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en lønforhandlingssituation ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale» lønforhandlinger» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pensionsbi-» drag mv.» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende» lønsystemer herunder bonus» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som» er med i statistikken» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistik-» ken. Eksemplet nederst på siden viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2013 til 2014, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct. Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. LØNSTATISTIK 2013 LØNSTATISTIK 2014 LØNSTIG- NING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1

22 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 Regioner REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: > Region Hovedstaden > Region Sjælland > Region Syddanmark > Region Midtjylland > Region Nordjylland REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

23 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 5 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 7 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 275,43 9,43 11,88 254,13 8,50 34,84 0,34 32,96 207,35 187,40 Region Hovedstaden 326,65 5,49 7,35 313,81 14,93 38,09 0,48 44,12 254,20 231,43 Region Sjælland 280,69 10,21 18,77 251,71 10,94 36,79 0,07 32,69 203,03 181,01 Region Syddanmark 254,17 8,92 6,94 238,31 5,69 32,09 0,17 29,41 197,05 179,43 Region Midtjylland 276,76 8,81 11,51 256,43 8,44 35,64 1,74 33,55 208,64 186,79 Region Nordjylland 284,82 13,51 19,44 251,87 7,32 36,45 0,12 33,92 203,60 183,94

24 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 6 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Direkte løn Arbejdsfunktion 7 Håndværkspræget arbejde Region Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Faglært (typisk) Hele landet ,91 183,49 202,54 191,98 Region Hovedstaden ,86 221,27 252,73 237,48 Region Sjælland ,88 174,74 193,19 185,62 Region Syddanmark ,09 180,71 197,65 183,53 Region Midtjylland ,14 191,31 201,59 191,41 Region Nordjylland ,97 182,21 195,70 188,37 72 Metal- og maskinarb. Hele landet ,32 181,62 198,37 189,98 Region Hovedstaden ,30 228,15 255,92 238,82 Region Sjælland ,16 173,57 186,39 178,83 Region Syddanmark ,66 182,68 199,97 190,72 Region Midtjylland ,33 192,66 199,84 193,41 Region Nordjylland ,46 180,22 188,94 185, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Hele landet ,40 182,05 199,36 189,86 Region Hovedstaden ,30 221,27 255,92 228,28 Region Sjælland ,16 173,57 186,39 178,83 Region Syddanmark ,66 185,11 203,41 192,28 Region Midtjylland ,33 192,66 199,84 193,41 Region Nordjylland ,05 180,59 190,99 186, Smedearb. Beslagsmed, bygningssmed, grovsmed, grovsmedemester, landbrugssmed, smed, smedearbejde, smedemester, støberismed, vognsmed 74 Arb. el og elektron. omr. 741 Install.- og rep. af eludstyr Hele landet ,42 181,11 197,61 188,78 Region Hovedstaden ,95 228,15 252,73 229,86 Region Sjælland ,98 173,10 182,53 178,20 Region Syddanmark ,91 183,59 201,16 191,88 Region Midtjylland ,33 186,23 199,84 190,33 Region Nordjylland ,07 180,59 192,33 186,86 Hele landet ,87 196,20 212,18 203,19 Region Hovedstaden ,44 210,73 237,80 220,44 Region Sjælland ,68 191,07 212,47 202,53 Region Syddanmark ,92 192,97 203,87 198,69 Region Midtjylland ,30 182,98 200,85 185,88 Region Nordjylland ,92 191,74 202,37 201,85 Hele landet ,47 192,97 207,96 200,09 Region Hovedstaden ,44 215,38 245,25 224,75 Region Sjælland ,75 179,47 192,95 184,01 Region Syddanmark ,90 194,19 208,41 200,57 Region Midtjylland ,30 182,98 200,85 185,88 Region Nordjylland ,92 191,74 202,37 201,85

25 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 7 > HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE Direkte løn Arbejdsfunktion Elektrikerarb. Belysningsmontør, chefelektriker, elektriker, elektrikerarbejde, elektrikermester, industrielektriker, relætekniker, serviceelektriker, sikringsleder, skibselektriker, stærkstrømselektriker Elektromekanikerarb. Autoelektriker, autoelektromekaniker, autoelektromester, automatikmekaniker (elektronik), elektromekaniker, elektromekanikerarbejde, elmekaniker, elmekanikermester, signalmekaniker, signalmontør, sikringsmekaniker, sikringsmester, sikringsmontør, støvsugerreparatør, vægtmekaniker, vægtmontør Region Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Hele landet ,07 203,87 234,35 212,16 Region Syddanmark ,81 198,63 234,35 206,53 Region Midtjylland ,69 200,18 204,29 190,50 Region Nordjylland Hele landet ,88 186,29 198,63 193,49 Region Hovedstaden ,72 202,44 206,64 211,63 Region Sjælland ,70 178,22 189,97 182,70 Region Syddanmark ,88 187,79 200,15 195,96 Region Nordjylland ,27 188,13 197,20 195,02 75 Fødev.frem., snedk.arb. og bekl. håndv. Hele landet ,17 164,90 204,68 182,84 Region Syddanmark ,54 156,55 172,26 159,93 Region Midtjylland ,60 210,42 234,40 209, Arb. nærings- og nydelsesmiddelomr. Hele landet ,92 156,57 175,28 162,30 Region Syddanmark.....

26 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 8 > OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE Fordeling Sammensætningen af de samlede medarbejderomkostninger Arbejdsfunktion/region region 8 OPERATØR-,MONTERINGS- OG TRANSPORTARB. Samlede medarbejderomkostninger Arbejdsomkostninger Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2012 Løn under sygefravær mv. Kroner pr. time Ferie-, fritvalgsog SHbetalinger Personalegoder Pension inkl. ATP Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn Hele landet 260,09 8,91 22,42 228,76 8,44 33,42 0,20 30,15 184,60 165,08 Region Hovedstaden 270,53 6,65 21,62 242,26 6,52 31,91 0,39 32,47 197,30 177,49 Region Sjælland 258,92 9,21 16,93 232,78 7,58 32,15 0,30 30,17 191,06 171,32 Region Syddanmark 255,75 9,16 23,26 223,34 8,39 32,28 0,14 28,93 179,55 161,07 Region Midtjylland 263,37 8,42 29,18 225,77 10,10 35,81 0,19 31,12 179,58 159,04 Region Nordjylland 258,79 10,23 16,56 232,01 8,16 34,44 0,15 29,73 188,15 168,37

27 DI LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN TIMELØNNINGER SIDE 9 > OPERATØR-, MONTERINGS- OG TRANSPORTARBEJDE Direkte løn Arbejdsfunktion Region 8 Operatør-,monterings- og transportarb. Antal personer Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2013 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Kroner pr. time Ikke-faglært (specialviden) Hele landet ,07 161,15 177,81 168,22 Region Hovedstaden ,51 180,53 194,45 181,30 Region Sjælland ,33 159,25 202,67 174,17 Region Syddanmark ,08 158,73 170,52 164,07 Region Midtjylland ,51 159,16 171,31 162,33 Region Nordjylland ,33 161,76 170,93 171,66 81 Operatørarb. ved anlæg og maskiner Hele landet ,77 161,09 178,48 168,24 Region Hovedstaden ,51 180,64 194,45 181,18 Region Sjælland ,12 158,26 204,42 174,21 Region Syddanmark ,03 158,43 170,94 163,77 Region Midtjylland ,51 159,26 171,54 162,41 Region Nordjylland ,06 161,94 171,05 172, Operatørarb. anlæg mined. og råstofudv. Hele landet ,93 150,58 161,61 160,96 Region Syddanmark ,73 144,80 151,32 147,20 Region Nordjylland ,81 158,66 163,33 171, Operatørarb. frem. cementprodukt. o.l. Betonarbejder, betonblander, betonmager, betonmester, betonstøber, cementarbejder, cementbrænder, cementmøller, eternitarbejder, kalkværksarbejder, kryolitarbejder, operatørarbejde ved fremstilling af cementsten- og andre råstofprodukter Hele landet ,97 150,99 161,95 162,03 Region Syddanmark ,73 144,80 151,32 147, Operatørarb. frem. af kem. prod. mv. Hele landet ,88 158,51 167,93 164,16 Region Hovedstaden ,06 190,20 214,39 195,13 Region Syddanmark ,54 157,68 162,20 163, Operatørarb. frem. af kemiske produk. Hele landet ,88 158,51 167,93 164,16 Region Hovedstaden ,06 190,20 214,39 195,13 Region Syddanmark ,54 157,68 162,20 163,24

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Produktionsarbejde FEBRUAR 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Produktionsarbejde FEBRUAR 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Produktionsarbejde FEBRUAR 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 14 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller)

Antal undersøgte kvinder efter 1. invitation (tæller) 1 DKLS Indikator 2A Patobank udtrækket er dannet den 12.01.2012 for 24 mdr. siden og 12 mdr. frem Tabel 12A. Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra livmoderhalsen inden for 90 dage efter første

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere