Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France Z14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Anvendt litteratur: Matema10k, matematik for hf C-niveau af : Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Frydenlund, 2. oplag, 2005 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Ligninger, tal- og bogstavregning Procent og rente Funktioner generelt og lineære funktioner. Eksponentielle funktioner Potensfunktioner Geometri Statistik Repetition

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Ligninger, tal- og bogstavregning Matema10k del 1: Ligninger og tal Note: PowerPoint (Ligninger og tal)fra lærer. Note: Oevehaefte-C-formler-ligninger Introduktion til faget Regningsarternes hierarki Parentesregler Regning med bogstaver Løsning af simple ligninger. Ca. 20 timer at lære regneoperationernes hierarki, de basale regneregler samt lære at løse ligninger analytisk Tavleundervisning i dialog med kursister. Individuelt arbejde til træning i simple, grundlæggende regnefærdigheder (parenteser, regnehierarki, ligninger). Gruppearbejde Titel 2 Procent og rente Matema10k del 2: Procent og rente Note: Powerpoint (Procent og rente) fra lærer Note: Oevehaefte-C-rentesregning Fremskrivningsfaktoren ud fra viden om procentændring Fremskrivningsfaktoren ud fra viden om begyndelsesværdi og slutværdi. Procentændring fra kort til lang periode og omvendt Gennemsnitlig procentvis ændring forskellige procenter Indekstal Kapitaltilbageskrivning 20 timer absolut og relativ ændring og fremskrivningsfaktor K-formlen successivt isoler de øvrige bogstaver og derved selv produceret nye formler. Klasseundervisning incl. tavleøvelser Løsning af opgaver dels i grupper dels individuelt i timerne, og også

3 mange hjemmeopgaver - alt sammen til tavle-gennemgang af kursister. Titel 3 Funktioner generelt og lineære funktioner. Matema10k del 4: Funktioner: Hvad er en variabel Sammenhænge mellem variable Lineære funktioner Note: powerpoint (Funktionsbegrebet) fra lærer. Note: powerpoint (Lineære funktioner) fra lærer. Note:powerpoint (Proportionalitet og Omvendt proportionalitet) Note: Oevehaefte-C-lineaer-sammenhaeng Graf, forskrift, betydning af a og b Tegning af graf ud fra forskrift Aflæsning af forskrift ud fra graf Beregning af forskrift ud fra to givne punkter Bevis for formlerne for a og b Opstilling af lineære modeller ud fra sammenhænge i hverdagen Proportionalitet og Omvendt proportionalitet Ca. 20 timer Variabelsammenhænge grafisk afbildning regneforskrift hældningskoefficient samt betydningen af hældningskoefficienten. Klasseundervisning, tavleøvelser Kursist-tavlefremstilling. Individuelt arbejde

4 Titel 4 Eksponentielle funktioner Matema10k del 4: Funktioner: Eksponentielle funktioner Note: powerpoint (Eksponentielle funktioner) fra lærer Note: Oevehaefte-C-eksponentiel-sammenhaeng Betydning af a og b i forskriften Beregning af forskrift ud fra to givne punkter Aflæsning og beregning af halverings- henh. fordoblingskonstant. Bevis for formlerne fordoblings/halveringskonstanten Bevis for formlen for a og b Ca. 15 timer Relativ tilvækst fremskrivningsfaktor regneforskrift betydningen af fremskrivningsfaktoren eksponentielle modeller Lærerstyret gennemgang af nyt stof kombineret med dialog med kursisterne. Individuelt arbejde / arbejde i selvvalgte smågrupper med opgaver. Kursistfremlæggelse af opgaveløsninger og metoder. 3 opgavesæt Titel 6 Potensfunktioner Matema10k del 4: Funktioner: Potensfunktioner Note: powerpoint (Potensfunktioner) fra lærer Note: Oevehaefte-C-potensiel-sammenhaeng Definition ud fra regneforskriften y=b x a Beregning af forskrift ud fra to kendte punkter. Beregning af y ud fra kendt x og omvendt Hvis x fremskrives med faktoren (1+r y ), vil y fremskrives med (1+r y ) a Ca. 15 timer den relative tilvækst på de to variable - forskelle/ligheder med de øvrige funktioner Lærerstyret gennemgang af nyt stof kombineret med dialog med kursisterne. Individuelt arbejde / arbejde i selvvalgte smågrupper med opgaver. Kursistfremlæggelse af opgaveløsninger og metoder 2opgavesæt Projektopgave: Det frie fald med en mønt

5 Titel 3 Geometri Matema10k del 3: Geometri Note: powerpoint (Geometri) fra lærer Ensvinklede trekanter Ligebenede trekanter. Udleveret bevis for Pythagoras sætning. Bevise: Sinus, Cosinus Areal af trekanter Cosinus- og sinus-relationer er præsenteret, men uden bevis. Ca. 25 timer forstørrelsesfaktor ved ensvinklede trekanter formlerne for sinus, cosinus og tangens ved retvinklede trekanter Sinusrelation og cosinusrelation for vilkårlige trekanter. Tavleundervisning i dialog med kursister. Regning af træningsopgaver dels i grupper, dels individuelt, dels hjemme, alt til tavlegennemgang af kursister og/eller lærer. Mundtlig fremlæggelse om trigonometri Titel 7 Statistik Matema10k del 5: Udleveret materiale om ugrupperede observationer og grupperede observationer, mindsteværdi, størsteværdi, middeltal, median, nedre og øvre kvartil. Hyppighed h, Frekvens f, Kumuleret frekvens F. Histogram, Sumkurve og boksplot Ca. 15 timer Statistik som værktøj til at skabe overblik over større datamængder og anvendelse af deskriptorer og boksplots til sammenligning af forskellige talematerialer. Tavleundervisning i dialog med kursister. Regning af træningsopgaver dels i grupper, dels individuelt, dels hjemme, alt til tavlegennemgang af kursister og/eller lærer. Projekt Grupperede observationer Statistik over højde og vægt for kvinder og mænd på Mat C HF

6 Titel 8 Repetition Forberedelse til mundtlig og skriftlig eksamen Ca. 10 timer Repetition af vanskeligere emner. mundtlig fremlæggelse Eksamensopgavesæt Mundtlige kursistfremlæggelser ved tavlen. (eksamensopgaver i matematik, HF C-niveau)

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik C Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C PEJE (Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 IBC-Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Jørgen Slot

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere