Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, er regnesvage og har meget ringe IT-færdigheder. Generelt hænger færdighedsniveauet sammen med alder således, at andelen med ringe færdigheder stiger med alderen. Færdighedsniveauet hænger derudover sammen med uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, køn og indvandrestatus. Baggrund og nationale færdigheder I perioden blev der gennemført en stor national undersøgelse af danskernes læse-, regne- og IT-færdigheder kaldet PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). SFI har udført undersøgelsen i Danmark af de åriges kompetencer og har i oktober 2013 udgivet rapporten: Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark. I denne minianalyse fokuserer vi på, hvordan læse-, regne og ITfærdighederne er blandt borgerne i Region Hovedstaden. Læsning, regning, og IT-færdigheder er vigtige, fordi de er centrale for: Samfundets produktivitet, velstand og internationale konkurrenceevne, Den enkeltes forudsætninger for studie- og erhvervsrettet uddannelse, eller anden kompetenceudvikling, fx voksen- og efteruddannelse, samt for deltagelsen i samfundslivet, herunder arbejdsmarkedet. 1

2 Rapporten viser, at de åriges læsefærdigheder i Danmark er ringere end ved sidste måling i Dette fald kan have flere årsager; for det første er andelen af indvandrere og efterkommere, og for det andet er beskæftigelsesfrekvensen mindre i 2011/12 end i 1998, og det at være i beskæftigelse har ligesom sproglig baggrund stor indflydelse på færdighedsniveauet. For det tredje læses der generelt mindre i dag end for 15 år siden. Region Hovedstaden har bedt SFI om at udregne de regionale tal for Region Hovedstaden for de tre færdigheder og resultaterne viste bl.a. at: Læsefærdighedsscoren er 278,7 i regionen mod landsgennemsnittet på 270,8. Det danske landsgennemsnit ligger klart under niveauet i Finland, Sverige og Norge, hvor Norge har det laveste gennemsnit. Regnefærdighedsscoren er 286,0 i regionen mod landsgennemsnittet på 278,3. Det danske landsgennemsnit svarer til niveauet i Norge men ligger under niveauet i både Finland og Sverige. IT-færdighedsscoren er 289,3 i regionen mod landsgennemsnittet på 281,1. Det danske landsgennemsnit ligger under niveauerne i både Finland og Sverige samt Norge. Der er en generel sammenhæng mellem alder og færdighedsniveau, sådan at færdighedsniveauet falder jo ældre aldersgrupper man ser på. Det skyldes højst sandsynligt både, at uddannelsesniveauet generelt har været stigende for hver generation, og at evner og motivation for at lære nyt generelt falder med alderen. PIAAC undersøgelsen viser, at mænd generelt har højere regnefærdigheder end kvinder, og at der er mindre forskelle blandt kønnene hvad angår læsefærdigheder. Endvidere har indvandrere fra ikke-vestlige lande klart ringere færdigheder end personer med dansk oprindelse. Men jo yngre indvandrerne har været da de kom til landet, jo bedre færdigheder har de, ligesom opholdstid og sprog der bliver talt i hjemmet, har betydning. Faktorer såsom deltagelse i kurser, fx voksen- og efteruddannelse, arbejdsmarkedsstatus, helbred og sociale baggrund har også indflydelse på det generelle færdighedsniveau. Personer med ringe læsefærdigheder i Region Hovedstaden Læsefærdigheder er i henhold til SFI s analyse evnen til at forstå, vurdere og bruge og benytte skrevne tekster med hensyn til at deltage i samfundslivet, opnå personlige mål og udvikle viden og forståelse. I PIAAC-undersøgelse vurderes færdighederne på 2

3 en skala på 0 til 500, og inddeles derefter i kategorier efter færdighedsniveau fra niveau 0 til niveau 5. I gruppen "Ej score" findes de, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne gennemføre testen. I denne minianalyse beskrives gruppen med meget ringe læsefærdigheder i Region Hovedstaden, det vil sige, dem der har scoret under 226, og derfor befinder sig på niveau 0 og 1. Antal og andel læsesvage i Region Hovedstaden Der er på landsplan 15,8 pct. læsesvage i aldersgruppen år. I Region Hovedstaden er 12, 6 pct. af befolkningsgruppen læsesvage. Tallet dækker over at der ca. er læsesvage i Danmark, hvor hver fjerde - dvs bor i Region Hovedstaden. For Region Hovedstaden svarer det til, at hver 8. borger (12,6 pct.) har meget ringe læsefærdigheder (Tabel 1). Tabel 1. Befolkningen i Region Hovedstadens læsefærdigheder 1 Færdigheds-score Niveau Procent Ca. antal personer Ej score Udenfor 0, , , , , /5 14, I alt 100, Hvem er personerne med ringe læsefærdigheder i Region Hovedstaden? PIAAC-undersøgelsen viser, at både køn, uddannelsesbaggrund og indvandrerstatus her indflydelse på læsefærdighederne (Tabel 2). Køn: Der er flere mænd end kvinder, som er læsesvage. De læsesvage mænd udgør ca. 55 pct. af alle læsesvage. 13,9 pct. af mændene er læsesvage og 11,4 pct. af kvinderne. 1 Resultatet er behæftet med en vis usikkerhed, således at et skøn over andelen af læsesvage med score 0-1 i Region Hovedstaden kan svinge med 1,8 procentpoint (dvs. +/ personer). 3

4 Herkomst: De fleste læsesvage i Region Hovedstaden har ikke indvandrerbaggrund, men andelen af læsesvage indvandrere opgjort i forhold til alle indvandrere er stor. 57 pct. af de læsesvage i Region Hovedstaden er ikke indvandrere. Ca. 8 pct. af befolkningen uden indvandrerbaggrund er læsesvage mod 39,5 pct. af befolkningen med indvandrerbaggrund. Tabel 2: Læsefærdigheder efter køn, herkomst, uddannelse, alder i Region Hovedstaden Antal læsesvage Andel af alle læsesvage Andel læsesvage af befolkningen 2 Mænd ,7 13,9 (2,9) Kvinder ,3 11,4 (2,2) Ikke-indvandrer ,9 8,3 (1,9) Indvandrer ,1 39,5 (4,8) Grundskole ,3 26,9 (6,4) Student mv ,0 6,0 (3,4) Erhvervsuddannelse ,4 18,3 (4,8) Videregående udd.* ,0 5,9 (1,5) Uoplyst 248 0, år ,4 8,9 (3,7) år ,7 10,5 (3,0) år ,5 8,0 (3,0) år ,9 14,6 (5,1) år ,4 21,6 (4,2) Uddannelse: Der er nogenlunde lige mange læsesvage med og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Til gengæld viser undersøgelsen også at andelen af læsesvage generelt er høj både blandt de ufaglærte kun med grundskole og de erhvervsuddannede. I disse grupper er andelen af læsesvage tre til fire gange større end i grupperne, som har enten studentereksamen eller videregående uddannelse: Over 52 pct. af de læsesvage har en erhvervskompetencegivende uddannelse mod de ca. 47 pct. læsesvage som er ufaglærte. Ca. 27 pct. af de ufaglærte med grundskole som højest gennemførte 2 Procenttallet i parentes angiver usikkerheden. 4

5 uddannelse er læsesvage Ca. 18 pct. af de erhvervsfagligt uddannede er læsesvage Ca. 6 pct. af grupperne med enten studentereksamen eller videregående uddannelse er læsesvage. Alder: Der er næsten dobbelt så mange læsesvage i aldersgrupperne over 45 år (80.547) som i aldersgrupperne under 34 år (41.603). I befolkningen over 55 år har over 21 pct. læsevanskeligheder mod ca. 9 pct. i aldersgruppen under 24 år. Personer med ringe regnefærdigheder i Region Hovedstaden Regnefærdigheder er evnen til at finde, bruge, fortolke og formidle matematikholdige informationer og pointer med henblik på, at kunne give sig i kast med og mestre matematikholdige krav i en række situationer i voksenlivet. Tabel 3. Region Hovedstadens befolknings regnefærdigheder 3 Færdigheds-score Niveau Procent Ca. antal personer Ej score Udenfor 0, , , , , /5 21, I alt I denne analyse beskrives gruppen med meget ringe regnefærdigheder i Region Hovedstaden, det vil sige, dem der har scoret under 226, og derfor befinder sig på niveau 0 og 1. Antal og andel regnesvage i Region Hovedstaden Der på landsplan er 14,3 pct. regnesvage i aldersgruppen år. Tilsvarende er 11,8 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden regnesvage, disse tal svarer til henholdsvis (landsplan) og personer (i regionen). For Region 3 Resultatet er behæftet med en vis usikkerhed, således at et skøn over andelen af regnesvage med score 0-1 i Region Hovedstaden kan svinge med 1,8 procentpoint (dvs. +/ personer). 5

6 Hovedstaden svarer det til, at næsten hver 8. borger (11,8 pct.) har meget ringe regnefærdigheder (tabel 4) Hvem er personerne med ringe regnefærdigheder i Region Hovedstaden? Tabel 4 indeholder SFI s estimat over personer med ringe regnefærdigheder i Region Hovedstaden opgjort efter køn, herkomst, uddannelse og alder. Tabellen viser at: Køn: Der er flere kvinder end mænd med ringe regnefærdigheder. Kvinder med ringe regnefærdigheder udgør ca. 53 pct. af alle regnesvage. 12,5 pct. af kvinderne i Region Hovedstaden har ringe regnefærdigheder mod 11,2 pct. af mændene. Herkomst: De fleste med ringe regnefærdigheder i Region Hovedstaden har ikke indvandrerbaggrund, men andelen af regnesvage indvandrere opgjort i forhold til alle indvandrere er et markant større end andelen i gruppen, som ikke er indvandrere. Knapt 60 pct. af de regnesvage i Region Hovedstaden er ikke indvandrere. Ca.8 pct. af befolkningen uden indvandrerbaggrund har ringe regnefærdigheder mod 34,5 pct. af befolkningen med indvandrerbaggrund. Uddannelse: Personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse har ringere regnefærdigheder end andre. Andelen af regnesvage med en grundskole som højest gennemførte uddannelse er dobbelt så stor end hos dem med erhvervsuddannelse, og fire gange større end hos dem, der har enten studentereksamen eller videregående uddannelse. Ca. 48 pct. af alle med ringe regnefærdigheder har en erhvervskompetencegivende uddannelse. De ufaglærte udgør over 51 pct. Over 27 pct. af de ufaglærte med grundskole som højest gennemførte uddannelse har ringe regnefærdigheder Over 14 pct. af de erhvervsfagligt uddannede har ringe regnefærdigheder Ca. 6 pct. af grupperne med enten studentereksamen eller videregående uddannelse er regnesvage. Alder: Halvdelen af alle med ringe regnefærdigheder er over 45 år ( personer). Der er lige mange - over 13 pct. af befolkningsgrupperne mellem hhv. 16 og 24 år og mellem 45 og 54 år, der har ringe regnefærdigheder. I befolkningsgruppen over 55 år har ca. 17 pct. regnevanskeligheder mod under 7 pct. i aldersgruppen mellem 35 og 44 år. 6

7 Tabel 4: Regnefærdigheder efter køn, herkomst, uddannelse, alder Region Hovedstaden Antal regnesvage Andel af alle regnesvage Andel regnesvage af befolkningen4 Mænd ,9 11,2 (2,7) Kvinder ,1 12,5 (2,2) Ikke-indvandrer ,8 8,2 (1,9) Indvandrer ,2 34,5 (5,3) Grundskole ,9 27,4 (6,1) Student mv ,6 6,2 (3,3) Erhvervsuddannelse ,9 14,6 (4,5) Videregående udd ,4 5,7 (1,5) Uoplyst 220 0, år ,0 13,5 (5,2) år ,4 10,2 (2,9) år ,7 6,6 (2,8) år ,4 13,4 (4,5) år ,5 16,7 (3,8) Personer med ringe it-færdigheder i Region Hovedstaden Færdigheder i problemløsning med IT er i henhold til SFI s analyse evnen til at bruge digitale teknologier, kommunikationsredskaber og netværk mhp. at finde og vurdere information, kommunikere med andre mennesker og udføre konkrete opgaver. I denne analyse beskrives gruppen med meget ringe færdigheder i problemløsning med IT i Region Hovedstaden, det vil sige dem, der har scoret under 240. I analysen af IT-færdigheder er de respondenter uden score medtaget (i modsætning til ovenfor ved læse- og regnefærdigheder), da årsagen til ingen score er, at personer i denne kategori ingen erfaring havde med computere, f.eks. ikke havde evne til at bruge mus eller at bladre på en hjemmeside. 4 Procenttallet i parentes angiver usikkerheden. 7

8 Tabel 5 Region Hovedstadens befolknings IT-færdigheder Færdighedsscore Niveau Procent Ca. antal personer Ej score Udenfor 12, , , , , I alt 99, Antal og andel med svage IT-færdigheder i Region Hovedstaden Der på landsplan er 28,4 pct. med ringe færdigheder til problemløsning med IT i aldersgruppen Tilsvarende har 23,3 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden ringe færdigheder til problemløsning med IT. Dette svarer til hvor bor i Region Hovedstaden. Hver fjerde med ringe it-færdigheder i Danmark, bor således i Region Hovedstaden (Tabel 5). Hvem er personerne med ringe IT-færdigheder i Region Hovedstaden? Tabel 9 indeholder SFI s estimat over personer med ringe IT-færdigheder i Region Hovedstaden opgjort efter køn, herkomst, uddannelse og alder. Tabellen viser generelt at (Tabel 6): Køn: Der er flere mænd end kvinder med ringe IT-færdigheder. Mænd med ringe IT-færdigheder udgør ca. 53 pct. af alle IT-svage. Knapt hver fjerde af alle mænd mod lidt over hver femte af alle kvinder i Region Hovedstaden har ringe IT-færdigheder. Herkomst: De fleste med ringe IT-færdigheder i Region Hovedstaden har ikke indvandrerbaggrund, men andelen af IT-svage indvandrere opgjort i forhold til alle indvandrere er et markant større end andelen i gruppen, som ikke er indvandrere. Over 64 pct. af de it-svage i Region Hovedstaden er ikke indvandrere. Over 17 pct. af befolkningen uden indvandrerbaggrund har ringe ITfærdigheder mod ca. 58 pct. af befolkningen med indvandrerbaggrund. 8

9 Tabel 6: IT-færdigheder efter køn, herkomst, uddannelse, alder Region Hovedstaden Antal itsvage Andel af alle itsvage Andel it-svage af befolkningen Mænd ,9 24,7 Kvinder ,1 21,8 Indvandrer ,7 58,2 Ikke-indvandrer ,3 17,5 Grundskole ,3 39,0 Student mv ,4 13,6 Erhvervsuddannelse ,7 34,4 Videregående udd ,5 13,3 Uoplyst , år ,5 12, år ,1 18, år ,4 14, år ,7 28, år ,3 42,4 Uddannelse: Flertallet med ringe IT-færdigheder har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men andelen af IT-svage med grundskole som højest gennemførte uddannelse er dog over tre hhv. over to gange større end i grupperne med studentereksamen eller videregående uddannelse. Ca. 57 pct. af alle med ringe it-færdigheder har en erhvervskompetencegivende uddannelse. De ufaglærte udgør ca. 40 pct. 39 pct. af de ufaglærte med grundskole som højest gennemførte uddannelse har ringe it-færdigheder Over 34 pct. af de erhvervsfagligt uddannede har ringe it-færdigheder Over 13 pct. af grupperne med enten studentereksamen eller videregående uddannelse er læsesvage. Alder: 60 pct. af alle med ringe IT-færdigheder er over 45 år mod 9,5 pct. i aldersgruppen under 24 år. Af alle i befolkningsgruppen over 55 år har over 42 pct. itvanskeligheder mod under 12 pct. af alle i aldersgruppen under 24 år. 9

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

PISA Etnisk 2012. PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund

PISA Etnisk 2012. PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund Vibeke Tornhøj Christensen, Niels Egelund, Eskild Klausen Fredslund og Torben Pilegaard Jensen PISA Etnisk 2012 PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund PISA Etnisk 2012 PISA 2012 med fokus på

Læs mere