Heste, kørekort og påhængsvogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heste, kørekort og påhængsvogn"

Transkript

1 Heste, kørekort og påhængsvogn

2 Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn Bek. nr. 504 af 30. maj 2012 om registrering af køretøjer Bek. nr. 136 af 30. marts 1993 om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg Kvalifikationsuddannelse Bek. nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

3 Kørekort Nye kategorier fra 19. januar 2013 AM - lille og stor knallert A1, A2 og A - lille, mellemstor og stor MC B og B+ - personbil og påhængskøretøj (samlet TT højst 4250 kg) C1 og C - lille og stor lastbil D1 og D - lille og stor bus B/E, C1/E, C/E, D1/E og D/E - stort påhængskøretøj TM - traktor og motorredskab

4 Kategori B 1: 2: Påhængsvogn med Tilladt Totalvægt på højst 750 kg TT 3500 kg + TT 750 kg = 4250 kg Påhængsvogn med Tilladt Totalvægt over 750 kg TT 2300 kg + TT 1200 kg = 3500 kg Hvis kørekortet er erhvervet før 1. maj 2009, så kan en evt. lavere TT for påhængsvogn med bremser i bilens registreringsgrundlag anvendes i Danmark.

5 Kategori B+ og B/E B+ B/E Påhængsvogn med Tilladt Totalvægt over 750 kg TT 2650 kg + TT 1600 kg = 4250 kg Påhængsvogn med Tilladt Totalvægt over 750 kg TT 3500 kg + TT 3500 kg = 7000 kg

6 TT Bil K1 bil TT Phv Kørekort Før 1. maj kg 1600 kg 1400 kg B B 2100 kg 1400 kg 1600 kg B+ B 2200 kg 1400 kg 1600 kg B+ B kg 1700 kg 1750 kg B/E B kg 2000 kg 1600 kg B/E B/E 3500 kg 3500 kg 750 kg B B

7 Kategori C1 og C C1 18 år C 21 år Lille lastbil TT 7500 kg/9 pers Stor lastbil TT kg/9 pers C1/E 18 år C/E 21 år Lille lastbil og stor phv TT kg/9 pers Stor lastbil og stor phv TT kg/9 pers

8 Sammenkobling Bil og påhængsvogn må kun sammenkobles, hvis de er godkendt og registreret enten til synsfri sammenkobling eller i fast kombination. Fremgår af registreringsattesterne. Påhængsvognen må ikke have en faktisk totalvægt, der overstiger den største tilladte totalvægt for påhængsvogn med eller uden bremser, der fremgår af bilens registreringsattest.

9 Sammenkobling Synsfri sammenkobling eller fast kombination Tilladt totalvægt i registreringsgrundlaget Tilladt totalvægt Synsfri sammenkobling

10 Husk at montere sikkerhedswiren korrekt medbringe registreringsattester sammenkoblingen skal både være godkendt og registreret kontrollere lys og bremser fastgøre gods medbringe hestepas

11

12 Chaufføruddannelse Fra den 10. september 2009 blev det indført, at alle kommende og nuværende lastbilchauffører, der udfører godstransport, skal kvalifikationsuddannes og bl.a. gennemføre 5 dages lovpligtig efteruddannelse hvert 5 år. Gælder al godstransport og er derfor ikke særligt for transport af dyr. Omfattet: Al vognmands- og firmakørsel uanset omfanget af kørslen, dvs. at selv en vognmand eller hans bogholder, der kun kører lejlighedsvis, er omfattet. - Vognmænd, landmænd og handelsmænd er omfattet. Undtaget: Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og/eller varetransport i privat øjemed Køretøjer, der bruges til transport af materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet. - Trænere, ryttere, avlere, m.m., der transporterer heste til stævner, træning og kåring er undtaget, når føreren selv skal ride/fremvise hesten.

13 Indfasning godskørsel Fødselsdato Efteruddannelse skal være gennemført senest 1, 2 eller juni , 5 eller december , 8 eller juni , 11 eller december , 14 eller juni , 17 eller december , 20 eller juni , 23 eller december , 26 eller juni , 29, 30 eller 31 eller født før 10. september december 2014

14 Vognmandskørsel Godskørsel for fremmed regning = erhvervsmæssig Er ikke privat transport af private heste med forskellige ejere, når udgiften til transporten deles og der benyttes køretøjer til privat anvendelse. Ikke erhvervsmæssig

15 Køre-/hviletid Køretøj eller vogntog med TT over 3500 kg til erhvervsmæssig transport Køretøj eller vogntog med TT over 7500 kg til ikke-erhvervsmæssig varetransport

16 Køre-/hviletid UNDTAGELSER: Transport af dyr fra gård til marked og omvendt eller fra marked til lokale slagterier indenfor en radius af 50 km Landbrugers transport af egne dyr indenfor en radius af 100 km Køretøj eller vogntog med TT indtil 7500 kg til ikke-erhvervsmæssig varetransport Køretøj eller vogntog med TT indtil 7500 kg, som benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter under udøvelsen af sit erhverv inden for en radius af 50 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet.

17 Dyretransportens hovedregler Dyreværnslovens 1 Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Forordning 1/2005 artikel 3 Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse.

18 Godkendelse til transport af dyr Køretøjscertifikat Transport over 8 timer National transport under 8 timer Kun transport i økonomisk øjemed International transport under 8 timer Landbrugers transport af egne dyr i egne køretøjer til/fra egen bedrift Fritaget

19 Transporttid Forsendelse: Transport : hele transportforløbet fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet. Transport: flytning af dyr inkl. pålæsning og aflæsning. Lange forsendelser: transporter, hvis varighed overstiger 8 timer, regnet fra det tidspunkt, hvor det første dyr i en sending flyttes. (Fra bilen ruller 1.gang til sidste dyr går af)

20 Køretøjer til lang transport Lyst og isoleret tag Skillevægge skal være flytbare, så rummenes størrelse kan ændres efter dyrenes størrelse og behov Fodrings- og vandingsudstyr Vandtanke med en kapacitet på 1,5 % af nyttelasten Ventilationssystem, der kan holde en temperatur mellem 5 C og 30 C Alarm hvis temperaturen kommer over eller under System der registrerer og gemmer temperaturdata Navigationssystem (kun ikke-registrerede heste)

21 Adskillelse Heste skal transporteres i individuelle båse, hvor der er tilstrækkelig plads til at hesten kan stå i sin naturlige stilling. Skillevægge skal kunne modstå vægten. Hoppe med diende føl må transporteres i samme bås.

22 Pladskrav Længde = stangmål x 1,5 Voksne heste 1,75 m 2 (0,7 x 2,5 m ) Plage (6-24 måneder) 1,20 m 2 (0,6 x 2,0 m ) Ponyer (under 144 cm ) 1,00 m 2 (0,6 x 1,8 m ) Føl (0-6 måneder) 1,40 m 2 (1,0 x 1,4 m ) Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse. Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed. Indvendig bredde på 240 cm er lig med stangmål på højst 160 cm

23 Krav: længde til rådighed = STANGMÅL x 1,5 Figur, der viser opmåling af den længde, som heste mindst skal have til rådighed, når de transporteres på skrå. Længden beregnes som længden af midtlinjen i det størst mulige rektangel i skillerummet plus forlængelsen af midtlinjen ud til indersiden i den side, hvor hestens hoved er.

24 Jævn bund

25 Rampehældning Max 36,4 % = 20 o til heste Hvis hældningen er større end 17,6 % = 10 o skal der være skridlister.

26 Gods skal anbringes så dyrene ikke påføres skade, lidelse eller ængstelse

27

28 Regler for transport af heste Vi taler om økonomisk transport eller privat (hobby betonet) transport. Til privat transport kræves ingen godkendelse for at transportere dyr. Definitionen af henholdsvis privat og økonomisk transport er ikke klart beskrevet i forordningen, men økonomisk transport fortolkes således af trafikstyrelsen/fødevarestyrelsen. Økonomisk transport Transportforordningen gælder kun når transporten sker i forbindelse med økonomisk virksomhed. Begrebet økonomisk virksomhed er ikke defineret i transportforordningen. Der vil derfor være behov for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, når der skal tages stilling til om en transport sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, og en endelig stillingtagen til spørgsmålet henhører under domstolene. På den baggrund kan gives følgende eksempler på situationer, der som hovedregel må anses som omfattet af begrebet transport i forbindelse med økonomisk virksomhed Transport af dyr til deltagelse i udstillinger, kåringer og stævner, såfremt dyrenes handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved deltagelse i det konkrete arrangement, og hvor der eventuelt forventes udbetalt store pengepræmier. Dette indebærer f. eks., at transport til internationalt FEI - stævne og af hingste til hingstekåring (Herning), som hovedregel er omfattet, men ikke dyrskuer og nationale ride stævner og avls arrangementer. Men, hvis dine heste i Herning skal deltage i konkurrenceklasser, championater eller lignende, kan transporten ligestilles med transport til nationale ridestævner, og således ikke omfattet af transportforordningen. Transport af dyr til slagtning Transport med henblik på salg Transport af heste til væddeløb med totalisatorspil Transport af heste i forbindelse med stutterivirksomhed. Da ordet stutterivirksomhed må signalerer hold af mere end én eller ganske få hopper, må stutterivirksomhed som hovedregel anses for at være hold af fire eller flere følhopper. Transport af heste i forbindelse med drift af hingstestation transport af heste i forbindelse med professionel træner/beridervirksomhed Transport af dyr i forbindelse med erhvervsmæssig handel eller opdræt transport af forsøgsdyr i forbindelse med dyreforsøg, der er godkendt af Dyreforsøgstilsynet. Ikke økonomisk virksomhed Der kan som hovedregel gives følgende eksempler på situationer, der gel ikke anses som omfattet af begrebet transport i forbindelse med økonomisk virksomhed og som følge deraf ikke stiller krav om autorisation, uddannelse m.m. Privatpersoners transport af en enkelt hest til slagtning, til salg eller til væddeløb med Totalisatorspil. Stutteri virksomhed såfremt antallet af avlshopper ikke overstiger 3. Hobbybetonet transport af dyr, såsom privatpersoners transport af dyr til dyrskuer, kåringer, udstillinger og avls arrangementer, transport af heste til nationale ride stævner (herunder spring, dressur, ringridning, westernridning, langdistanceridning, military, ponytrav, handicap ridning o. lign.) og til skovturs- og fritidsridning.

29 Privatpersoners hobbybetonede transport af egen hest er ikke begrænset af landegrænser eller tid, så længe transporten ikke har til formål at indbringe et udbytte. Bemærk der flere gange ovenfor er brugt ordet hovedregel. Lad os tage et eksempel: En junior eller ungrytter skal deltage i et FEI dressur stævne i Belgien. Forældrene har anskaffet sig en trailer, og vil gerne understøtte rytteren ved at køre hesten til dette stævne. Jf. ovenstående skal, som hovedregel denne transport gennemføres som en økonomisk transport. Hvis forældrene er af den klare overbevisning, at denne transport ikke er en økonomisk transport er de i deres gode ret til at fastholde dette. Det er i et sådant tilfælde op til rytteren og eller forældrene at tage stilling, og forsvare/forklare, at det ikke er en økonomisk transport. Hvis man føler sig overbevist om, at det er en ikke økonomisk transport bør det fastholdes og i yderste konsekvens bør en sådan sag rejses til afgørelse ved domstolene. Hvis man vælger at lade traileren godkende til dyre transport, og vil med denne baggrund anvende den til økonomisk transport, skal der gøre opmærksom på, at der i sådanne tilfælde kræves transport autorisation, som skal søges om på det regionale veterinære kontor. Herudover skal den der transportere hesten have erhvervet kompetence bevis. Kursusvarighed normalt 2 3 dage. Køberen bør selvoverveje om han/hun har behov for at få traileren godkendt til dyre transport. Med alle Bøckmann hestetrailere følger COC dokumenter som er EU godkendte dokumenter. Ønskes traileren godkendt til økonomisk transport skal den til syn for udstedelse af transport erklæring. En sådan kan udstedes til transport inden for 8 timer og indenfor landets grænser. Ved godkendelse til transport over 8 timer skal indbygges, akkumulator, ventilator, måleudstyr der måler temperaturen i traileren for hver 30 minutter og lagrer resultatet og gemmer det i 2 år. Dette kræves ubetinget idet ventilatoren skal kunne køre uden tilslutning til det trækkende køretøj min 120 minutter efter stop eller aflæsning. Det bemærkes at kørsel under 8 timer i udlandet ikke kræver godkendelse til dyretransport For de, der driver økonomisk virksomhed og derfor omfattet af transportforordningens regler, er der dog to undtagelsessituationer, hvor transportforordningens krav om uddannelse, autorisation m.m. ikke er gældende: Transporter til og fra dyrlægepraksis efter forudgående samråd med en dyrlæge. Gælder kun i nødsituationer. Transporter af dyr over en afstand af højst 65 km, regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet. Betingelser for økonomisk transport Før en transport af dyr kan finde sted, skal en række betingelser være opfyldt: De personer, der skal håndtere dyrene undervejs, skal være ordentlig uddannet. Transportmateriel og udstyr skal være egnet og godkendt til at transportere dyrene. Transportøren skal være i besiddelse af en autorisation. Selve transporten skal være omhyggeligt planlagt, se forrige sider hvad du skal huske. Dyrene skal være egnede til transport.

30 For at have tilladelse til at gennemføre økonomiske transportere, skal føreren og eller ledsageren have gennemført en uddannelse, og have erhvervet kompetencebevis. Krav om kompetencebevis er gældende for både korte og lange transporter. Transportmateriel og udstyr Transportmateriellet skal være godkendt til transport af heste. Det sker ved den lokale synssted. Godkendelse til transport af korte transporter (under 8 timer) Synsstedet udsteder et godkendelsesbevis. Hvoraf fremgår at traileren er godkendt til transport af dyr. Attesten og køretøjets registrerings attest skal medbringes under transporten. Godkendelse til transport af lange transporter (over 8 timer) Der stilles væsentligt forøgede krav til godkendelse af transportkøretøjet Spørg din Bøckmann forhandler. Transportautorisation ved økonomiske transportere Såvel til korte som lange transporter - når det drejer sig om økonomiske transportere - skal man være i besiddelse af en transporttilladelse. Ansøgning derom sendes til den lokale fødevareregion. Autorisation til lange transporter (over 8 timer) kræver, at der fremlægges: Gyldige kompetencebeviser for førere og eller ledsagere Gyldige godkendelsescertifikater for transportmidlet. Driftsprocedurer der sikrer, at bestemmelserne om temperatur/ventilation, strøelse og vand/foder undervejs overholdes Autorisationen er gyldig i højst 5 år. Transportpraksis Heste, bortset fra hopper der transporteres sammen med deres føl, skal transporteres i individuelle båse. Ved transport af hopper med diende føl skal der for hver hoppe med afkom etableres et så rummeligt aflukke, at både hoppe og føl bekvemt kan ligge ned samtidigt. Hestene skal anbringes således, at de ikke under transporten er udsat for beskadigelse. Når et dyr er bundet under transporten, skal tøjret være stærkt nok til ikke at briste under normale transportforhold. Grimer skal være pålagt, også på føl. Tøjringen må ikke være til fare for dyrene og skal hurtigt kunne frigøres Det skal specielt bemærkes, at der skal være strøelse til absorbering af urin og gødning i bunden af transportkøretøjer. Der er altså ikke krav om halm, men udelukkende om strøelse i det område hvor hesten gødsker eller urinerer

31

32 Böckmann salg & service i hele landet Böckmann Danmark A/S Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg Tlf Import og salg: Böckmann Danmark A/S Christiansmindevej Skanderborg Tlf Mail:

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Udkast oktober 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel

Læs mere

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL

TRAILERGUIDE DEN STORE. Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? ALT OM TRAILERKØRSEL ALT OM TRAILERKØRSEL DEN STORE TRAILERGUIDE Hvordan vælger du den rette trailer - og hvordan får du og din hest størst glæde af traileren? Hvilke regler gælder? Få eksperternes tips til trailer læsning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere