Bygningsmaleruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsmaleruddannelsen"

Transkript

1 Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog

2 December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg

3 Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb Fagets formål og profil Fagets formål Fagets profil 5 2. Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål TEMA 1 Kompetence afklaring ca. 2 uger 6 TEMA 2 Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold ca. 4 uger. 7 TEMA 3 Malertema/håndværkertema ca. 6 uger Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsformer Dokumentation 16 Bedømmelsesplan 16 Eksamen 17 Bonusfag: 18 Bilag 1 (link aktivt d ) Viden (der sætter i eleven i stand til at) Færdigheder (der sætter eleven i stand til at) Kompetencer (der sætter eleven i stand til at) 22

4 Forord Denne drejebog er resultatet af et samarbejde mellem repræsentanter fra erhvervsskolerne Tradium, UCH Uddannelsescenter Holstebro, Syddansk Erhvervsskole og Malerfagets faglige Fællesudvalg. Baggrunden for drejebogen er at skabe konsensus omkring kompetenceafklaring, indhold, evaluering, bedømmelse, bonusfag og prøve på Grundforløb 2. Den enkelte skole skal beskrive et uddannelsesspecifikt fag (Hovedbekendtgørelsens 29), som sikrer, at eleverne opnår de krav, der stilles for at kunne begynde på hovedforløbet. Der skal således undervises i de nye overgangskrav, og som noget nyt er disse inddelt i tre niveauer: Viden, færdigheder og kompetencer. Drejebogen omhandler planlægning, undervisning og evaluering af det uddannelsesspecifikke fag på Grundforløb 2, og den er ment som et didaktisk værktøj, der giver et overblik over det nye Grundforløb 2, som har en varighed af 20 uger. Malerfagets Faglige Fællesudvalg

5 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 Uddannelsestid: 20 uger fordelt på følgende: Tema 1. Kompetenceafklaring Tema 2. Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold Tema 3. Malertema/håndværkertema Bedømmelsesplan Grundforløbsprøve/eksamen Udover temaerne undervises der i 4 ugers naturfag, 1 dags rulle-bukke stillads kursus, 4 ugers valgfag. 4 ugers valgfag skal benyttes til dansk E niveau, hvis eleven ikke tidligere har opnået dette. Har eleven dansk på E niveau skal valgfag enten bruges til støttefag, andre grundfag eller bonusfag. Standpunktskarakter før eksamen. Grundforløbsprøve/eksamen. Portfolio eksamen, der tager udgangspunkt i tema 3. Eksamen 20 min. votering 10 min. Bedømmes ud fra kompetencemål ikke viden og færdigheder. Læringsmålenes niveauer: Viden, færdigheder og kompetence Malerfagets faglige Fællesudvalg 3

6 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 4 Bygningsmaleruddannelsen

7 1.2 Fagets profil Uddannelse Andre forudsætninger (f.eks. god fysik, arbejdets karakter, arbejdet foregår udendørs, arbejdet foregår i højden, stærke sociale kompetencer, god til at tænke rummeligt, gode samarbejdsevner, stærke personlige kompetencer m.v.) Eventuelle særlige forudsætninger på uddannelsens enkelte trin/specialer (f.eks. talentspor) Ansættelsesområde (hvor kan man typisk forvente ansættelse efter endt uddannelse) Arbejdsområde (hvad er de typiske arbejdsområder/arbejdsopgaver efter endt uddannelse) Uddannelsen indeholder ikke trin eller specialer Eleven skal være mødestabil være indstillet på skiftende arbejdspladser (med skiftende transporttider) være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs være indstillet på at arbejde på høje stilladser have en god fysik have ordenssans kunne samarbejde og kommunikere med kolleger, andre faggrupper samt kunder være indstillet på at benytte it-teknologi i forbindelse med arbejdet have sans for kvalitet og detaljer i det udførte arbejde Have et normalt farvesyn Have lyst til at arbejde med farvesætning og dekorative farveindretning. Uddannelsen indeholder et talentspor, hvor 25 % af skoleundervisning består at fag på et højere niveau end for ordinære elever. Man vil typisk blive ansat i en malervirksomhed hos en malermester. Virksomhederne varierer i størrelse, men normalt vil der være tale om forholdsvis små virksomheder med 5-7 ansatte bygningsmalere. Bygningsmalerne kan nedsætte sig som selvstændig malermester. Bygningsmalerne arbejder også som farve- og indretnings konsulenter. Konduktør i stører malerfirmaer Som bygningsmaler malerbehandler man ind- og udvendige overfalder (vægge, facader og træværk). Herudover opsætter man tapet og forskellige former for vægbeklædning. Arbejdet udføres efter grundige forbehandlinger af overfladerne (afvaskning, slibning og spartling). Arbejdsopgaverne er meget varieret og foregår blandet: ved nybygning af beboelse og industri hos private kunder der får renoveret deres bolig udvendig og indvendig Forskellige restaurerings opgaver af kirker, slotte og herregårde Malerfagets faglige Fællesudvalg 5

8 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1. Faglige mål TEMA 1 Kompetence afklaring ca. 2 uger Fag Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Viden: - farvelærens begreber samt farvernes blandingsmæssige egenskaber og forhold Grundlæggende farvelære f.eks. med afsæt i Itten. eks. viden om farvecirkel. (Primære, sekundere, tertiære og komplementære farver). Formativ visuel evaluering af det praktiske. Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: - anvende dialog og argumentation i samarbejdet - betydningen af tid, samarbejdsevne, personlig adfærd og ressourcers betydning for planlægning og udførelse af en arbejdsopgave Praktiske samarbejdsøvelser. Arbejdsplan over det malerfaglige. Evaluering af samarbejde/adfærd. Evaluering af arbejdsplan. Teknikker og materialer Færdigheder: - under faglig vejledning foretage hensigtsmæssigt materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver Opgave, der identificerer de forskellige malematerialer og forklarer om bund, mellem og færdigbehandling. Formativ visuel evaluering og feedback af opgaven. Miljø/sikkerhed Viden: - anvendelse og vedligeholdelse af fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler Instruktion i rengøring af værktøj og hjælpemidler. Formativ visuel evaluering og feedback af opgaven. Naturfag Ingen i tema 1 Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til personlig fremtoning Formativ evaluering af elevens daglige virke. 6 Bygningsmaleruddannelsen

9 TEMA 2 Erhvervs-arbejdsmarkedsforhold ca. 4 uger. Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Færdigheder: - under faglig vejledning udføre farveblanding og foretage farveefterligning Viden: - Praktisk farveblanding med eks. viden om farvecirkel, gråskala, kulørstyrker. - Elektronisk tegning af enkle farvesætningsopgaver. Formativ visuel evaluering af det praktiske og farveefterligning. - fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og farvesætning - anvendelse af fagets æstetiske elementer - Æstetik i denne opgave består både af den dekorative farvesætning og den praktiske udførelse. - den kreative anvendelse af stil, form og farve i malerfaget - Farvefordeling og dekorative elementer. Malerfagets faglige Fællesudvalg 7

10 Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Viden: - forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder - Arbejdspladsvurdering/APV, der tager udgangspunkt i større praktisk opgave. - Personalegrupper i virksomheden - overenskomst og konflikt Evaluering af den fysiske og psykiske APV. - organisationernes og virksomhedernes struktur, til organisationernes funktionsområder, indflydelse og kommunikationsveje - Forhold for lærlinge, SKP og aflønningsformer generelt. - aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning Færdigheder: - malerfagets aflønningsformer agere i bygningsmalerfaget i henhold til gældende love, overenskomster og aftaler og kommunikationsveje på arbejdsmarkedet - analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen 8 Bygningsmaleruddannelsen

11 Teknikker og materialer Viden: - relevante produktbeskrivelser og -data mm., malefaglige behandlingskataloger og anden teknisk litteratur til kvalitetssikring af eget arbejde - Etiketter, forståelse. QR-koder. - Der tages udgangspunkt i MBK/MBA i forhold til behandlingsbeskrivelser. Formativ visuel evaluering af det praktiske. Evaluering af arbejdet med materialeterminologi, MBK og arbejdsmiljøet. Færdigheder: - under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed herunder foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) samt foretage afsluttende rengøring til aflevering - Større praktisk opgave med tidligere behandlet træværk og væg. Almindeligt forekommende malerbehandling. - Afleveres jf. malerfagets æstetik - anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssig korrekt - kan vælge det korrekte IT-værktøj afhængigt af den faglige opgave Miljø/sikkerhed Viden: - ergonomi og de i faget gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold - Stiger, MAL-koder personlige værnemidler, løfteteknikker. Arbejdsplads brugsanvisning/ APB. Formativ evaluering i brugen af værnemidler og arbejdsstillinger i det praktiske arbejde. Færdigheder: - anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssig korrekt - forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker gennem valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser, hjælpemidler og valg af personlige værnemidler ud fra sundhedsmæssige forhold varetage fagets arbejdsopgaver Malerfagets faglige Fællesudvalg 9

12 Naturfag Viden: - malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber - Hvad består et malemateriale af. - Egenskaber herunder tørremåde. Evaluering af praktisk anvendelse af de almindelige regneregler brugt i malerfaget. - relevante underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer - se, rør og mærk forskellige under lag. Sugende/ikke sugende, mineralsk, træ og jern. - om regneregler, herunder parenteser, regning med procent, potenser og rødder, simpel algebraisk manipulation, samt anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. Færdigheder: - relevante regningsarter - Hvordan påvirker temperatur RF. - Et malemateriales filmdannelse. - Opgaveløsning i almindelige regneregler brugt i malerfaget. - beregning (mængde og rækkeevne) i forhold til eksempelvis materialebestilling Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til sund kost og fysisk form. Formativ evaluering af elevens daglige virke. 10 Bygningsmaleruddannelsen

13 TEMA 3 Malertema/håndværkertema ca. 6 uger Niveau og læringsmål Undervisnings indhold Evaluering Farvelære/æstetik Færdigheder: - anvende fagets æstetiske elementer Kompetencer: - udføre farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning - benytte fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og farvesætning - Praktisk farveblanding og farveefterligning - Elektronisk tegning af farvesætningsopgaver. - Æstetik i opgaverne består både af den dekorative farvesætning og den praktiske udførelse. Formativ og summativ visuel evaluering af det praktiske arbejde, farveefterligning. Summativ evaluering af teori. - Farvefordeling og dekorative elementer. Malerfagets faglige Fællesudvalg 11

14 Erhvervs/arbejdsmarkedsforhold Kompetencer: - planlægge, koordinere og udføre en arbejdsopgave i forhold til fx arbejdsbeskrivelser, planlægge forskellige arbejdsprocesser samt identificere forskellige samarbejdsrelationer, drøfte forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge (herunder stille forslag til innovative ændringer eller til brug af andre metoder), indgå i forskellige samarbejdsrelationer/situationer og i et samarbejde kunne planlægge og udføre en arbejdsopgave - Udarbejde en arbejdsbeskrivelse og plan på et givent emne. - eleven arbejder med at identificere sin egen rolle som praktiksøgende. Evt. ved analyse af virksomhedernes hjemmesider. - Forhold for lærlinge, svende og aflønningsformer generelt. Evaluering af selvstændig udført arbejdsbeskrivelse på et givent emne. Evaluering af personlig jobansøgning. - agere i bygningsmalerfaget ud fra en viden om forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder - kan agere hensigtsmæssigt i bygningsmalerfaget ud fra en viden om aftaler og love på arbejdsmarkedet, fagets aflønningsformer, organisationernes og virksomhedernes struktur og virke 12 Bygningsmaleruddannelsen

15 Teknikker og materialer Færdigheder: - anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i faglige sammenhænge Kompetencer: - søge efter, forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i forhold til en praktisk bygningsmaleropgave - Der tages udgangspunkt i MBK/MBA i forhold til behandlingsbeskrivelser. - Større praktisk opgave med tidligere behandlet træværk og væg. Almindeligt forekommende malerbehandling. Formativ og summativ visuel evaluering af det praktiske arbejde, Summativ evaluering af materialeterminologi og MBK/MBA. - udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation (f.eks. arbejdssedler) - Afleveres jf. malerfagets æstetik Hvad består et malemateriale af. - anvende sin viden om malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber til under faglig vejledning at foretage hensigtsmæssige materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver - anvende sin viden om maleteknikker og om underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer - under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed herunder foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning og beskæring) - Egenskaber herunder tørremåde. - se, rør og mærk forskellige under lag. Sugende/ikke sugende, mineralsk, træ og jern. - Hvordan påvirker temperatur RF. - Et malemateriales filmdannelse. - Selvevaluering og gensidig feedback. - kvalitetssikre og reflektere over sit udførte arbejde for herigennem at kunne forbedre arbejdsprocesserne samt identificere sit behov for nye lærings mål Malerfagets faglige Fællesudvalg 13

16 Miljø/sikkerhed Kompetencer: - vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige ud fra den givne situation og i forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet -forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker -anvende og vedligeholde fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler - Ergonomi og fokus på EGA, ensidig gentagende arbejde, Ergonomisk rigtige arbejdsstillinger, med fokus på korrekte arbejdsstillinger. - Arbejde med bevidsthed om materialeforbrug og undgå spild generelt. Evaluering i brugen af værnemidler og arbejdsstillinger i det praktiske arbejde. Formativ og summativ evaluering af elevens egen arbejdsplads og hensigtsmæssig faglig adfærd på fælles arbejdsområder. Naturfag Kompetencer: - anvende de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med arealberegning, materialebestilling Opgaveløsning i almindelige regneregler brugt i malerfaget. Evaluering af praktisk anvendelse af de almindelige regneregler brugt i malerfaget. Idræt Viden: - den enkeltes levevilkår og sundhed herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form Fagets forventninger til og fysisk form og fremtræden. Evaluering af elevens daglige virke. 14 Bygningsmaleruddannelsen

17 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression. Undervisningen medvirker også til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg Arbejdsformer Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 4. Dokumentation Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. Malerfagets faglige Fællesudvalg 15

18 Bedømmelsesplan Tema Tema 1 Dokumentation af evaluering af temaerne. Elevens individuelle kompetence afklaring dokumenteres. Evt. i Elevplan under elevens uddannelsesplan. Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Tema 2 Tema 3 Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Eleven laver port folio over opgaverne i temaet. Port foliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt arbejde m.m. Benyt evt. Portfolio delen i Elevplan. Dokumentation for opnåede læringsmål kan med fordel afvinkes i Elevplan. Elev og skole kan hermed altid dokumentere opnåede kompetencer også ved et evt. skoleskift. Eleven laver port folio over opgaverne i temaet. Port foliet kan indeholde fotodokumentation af praktisk arbejde, skriftligt arbejde m.m. Benyt evt. Portfolio delen i Elevplan. Ovenstående dokumentation danner grundlag for den standpunktskarakter, der skal gives ved Grundforløbets afslutning inden grundforløbsprøven. Port foliet fra tema 3 bruges til grundforløbsprøven, så der hermed kan tages udgangspunkt i det praktiske arbejde eleven har udført. Ved fremlæggelse af port foliet, kan eleven vise sin evne til at reflektere over og redegøre for sin egen læring. 16 Bygningsmaleruddannelsen

19 Eksamen Grundforløbsprøve/eksamen TEMA 3 Fra Tema 3 ligger det skriftlige materiale og den praktiske opgave til grund for eksamen. Det skriftlige materiale kan udarbejdes i en port folie, som bl.a. indeholder, billede dokumentation af praktisk udført opgave, arbejdsplanlægning, APV, materialelære, farvelære, elektronisk tegning, jobansøgning og firmaprofil Eksamensform Eksamen begynder med en praktisk del, hvor elever udfører en 1 farveefterligning. Eleverne skal udarbejde en bestillingsliste af materialer, værktøj og værnemidler til en given arbejdsbeskrivelse. Farveefterligningen skal være en lys kulør, indeholdende hvid, sort og 1 kulør. Eleverne har nu 1 time til at udføre den praktiske del. Lærer og censor går rundt mellem eleverne og observere hvordan eleverne arbejder. Eleven tager den opstrøgne farveprøve og bestillingslisten med til den endelige eksamination. Eleven har 20 min eksamen, hvor eleven fremlægger og forsvarer sin port folio, den praktiske opgave fra tema 3, farveefterligningen og bestillingslisten 10 min votering, eleven modtager en samlet karakter for grundforløbs eksamen Malerfagets faglige Fællesudvalg 17

20 Bonusfag: Bonusfag 1, Skills teknikker I Bonusfag 1 opnår eleven malerfaglige kompetencer inden for et eller flere af følgende områder: Beskærings teknikker Optegning af dekoration Bogstave tegning Håndtering af skrivepensel og skrivestok Håndtering af stregtrækker og stregtræknings lineal Håndtering af tape og folie Bonusfag 2, Æstetik og dekoration I Bonusfag 2 opnår eleven malerfaglige kompetencer inden for et eller flere af følgende områder: Opbygning af bund og lakering af træværk med relevante materialetyper Opsætning af forskellige vægbeklædninger Anvendelse af dekorative maleteknikker Anvendelse af elektronisk tegning 18 Bygningsmaleruddannelsen

21 Foto forside: Joan Dall

22 Bilag 1 (link aktivt d ) Soeg?SearchTerm=Taksonomisk+beskrivelsesramme+for+grundfagenes+ faglige+m%c3%a5l+p%c3%a5+tre+niveauer Grundfag Taksonomisk beskrivelsesramme for grundfagenes faglige mål på tre niveauer Beskrivelsen af faglige mål tager udgangspunkt i den europæiske brug af begreber, hvor faglige mål kaldes læringsudbytte og indeholder begreberne viden, færdighed og kompetence. Beskrivelsen skal klart skelne mellem: Mål der drejer sig om at blive bedre til faget. Mål der drejer sig om at blive bedre til at anvende faget i en erhvervs-, studieeller samfundsmæssig sammenhæng. Taksonomi for viden, færdigheder og kompetencer Nedenstående tre skemaer viser en taksonomimed tre niveauer for hver af de tre kategorier: viden, færdighed og kompetence. I den venstre kolonne angives de tre niveauer: grundlæggende, alsidig og kompleks og i den højre kolonne gives eksempler på verber (=udsagnsord), der kan anvendes til at beskrive elevens viden, færdighed eller kompetence på det pågældende niveau. 20 Bygningsmaleruddannelsen

23 1. Viden (der sætter i eleven i stand til at) Viden er noget man har, til forskel fra færdighed, der betegner noget, man kan, og kompetence, der betegner noget, man gør. For at kunne aflæse elevens viden, kan man enten bede eleven om at gentage, redegøre for eller forklare noget, eller man kan aflæse viden i elevens færdigheder og kompetencer. Der er kun få verber, der kan beskrive viden i sig selv. Videnskategorien kan bruges til at definere de indholdsområder, stofområder og faglige områder, som man beskæftiger sig med i faget. Der skelnes mellem to former for viden: Deklarativ viden: Viden om noget eller nogen Processuel viden: Viden om hvordan man udfører en handling Tre vidensniveauer Stigende sværhedsgrad Kompleks Alsidig Grundlæggende Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan viden kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Forklare [Sammenligne Reflektere Vælge Kritisere Bedømme Udvikle Variere Forholde] Redegøre for [Diskutere Demonstrere Udlede Løse] Gentage Referere [Navngive Reproducere Imitere Søge vejledning] Malerfagets faglige Fællesudvalg 21

24 2. Færdigheder (der sætter eleven i stand til at) Færdighed betegner en dygtighed og en evne for et eller andet. Man kan fx være dygtig til at stå på ski, danse, til engelsk eller til matematik. På engelsk hedder færdighed skill, og to be skilled er at være dygtig. Færdigheden viser sig som teknikker og indgår i udførelsen af opgaver og problemer.man skelner mellem: Kognitive færdigheder: Mentale eller intellektuelle færdigheder fx at kunne regne, læse og skrive. Manuelle færdigheder: Man bruger hænderne til at udføre praktiske opgaver, fx at køre bil, svejse. Kommunikative færdigheder: Dækker færdigheder som lytte, læse, tale og skrive, og er både produktiv og receptiv og både verbal og nonverbal. Tre færdighedsniveauer: Stigende sværhedsgrad Kompleks Avanceret, elite, ekspert Alsidig Øvede, rutine Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan færdighed kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Uddrage Eksperimentere Udvikle [Udvælge Evaluere Formidle Vurdere] Beherske [Indhente Skelne Afprøve Begrunde Udarbejde Udføre Anvende Gennemføre] 22 Bygningsmaleruddannelsen

25 3. Kompetencer (der sætter eleven i stand til at) Kompetence er personens potentielle handlingsformåen i en given situation og betegner personens evne til at gøre noget i bestemte kontekster. Kompetence betyder at man har viljen og evnen til at bruge sin viden og færdighed i en given situation.. Hvis man har færdigheden at kunne køre bil, vil kompetencen inddrage omgivelserne for denne færdighed og fx kunne betegne, om personen kan køre bil i England = i venstre side eller i glat føre. Derfor er kendetegn ved situationen og grad af selvstændighed centrale begreber til at beskrive kompetencen. Tre kompetenceniveauer Stigende sværhedsgrad Kompleks Kan selvstændigt udvikle Alsidig Kan handle selvstændigt i ukendte situationer Grundlæggende Kan handle i kendte situationer med eller uden vejledning Eksempler på verber, der kan indgå i beskrivelse af, hvordan kompetence kommer til udtryk på et givet niveau. Eleven kan: Innovere Skabe [Planlægge Se forskelle Udføre Generalisere Selvstændiggøre Udvikle] Se sammenhænge Afgøre Tage initiativ Tage ansvar Foretage [Være bevidst Acceptere Registrere Opsøge] Malerfagets faglige Fællesudvalg 23

26 I beskrivelsen af viden, færdighed og kompetence på et givet grundfagsniveau, fx niveau D kan man godt kan bruge alle tre niveauer hele taksonomien, men i en anden vægtning end man ville på et lavere eller højere niveau. Det vil derfor være naturligt, at der på f.eks. niveau C anvendes flere verber fra de højeste niveauer end på f.eks. niveau F, E eller D. På hvert niveau er der eksempler på nogle verber, som kan anvendes til at beskrive niveauet. Imidlertid vil det i mange tilfælde være nødvendigt at supplere med adjektiver (=tillægsord) og adverbier (=biord)for at opnå en præcis beskrivelse af niveauet. Adjektiver og adverbier angiver bredden/ dybden i den viden, færdighed og eller kompetence, målet beskriver, samt omstændighederne i forbindelse med brugen af viden eller udøvelsen af færdigheden eller kompetencen. Adjektiverne og adverbierne kan omfatte følgende modsætningspar: Specifik og generel Enkel og kompleks Under vejledning og selvstændig Kendt og ukendt (fx situationer). Ud over disse modsætningspar kan man løfte niveauet ved at tilføje ord som fx præcis og effektiv, hvor det ikke giver mening at anvende det modsatte begreb. Eksempel: Kompetencemål for faget informationsteknologi Nuværende formulering: Refleksionskompetence: Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. Men brug af taksonomi modellen får vi en klar afgrænsning og forståelse af niveau, samtidig vil det være en gennemgående struktur i alle beskrivelser. For eksempel: Vidensmål: Eleven kan på: Niveau F/E = referere til de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (grundlæggend) Niveau D = redegøre for de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (alsidig) Niveau C = forklare de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer. (kompleks) 24 Bygningsmaleruddannelsen

27 Foto forside: Joan Dall

28 Islands Brygge København S

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

Ernæringsassistent, EUX

Ernæringsassistent, EUX Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent, EUX Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager/konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF2 BYGNINGSMALER. Byggeri. Side 1 af 34

Learnmark Tech. Lokal undervisningsplan GF2 BYGNINGSMALER. Byggeri. Side 1 af 34 Learnmark Tech Lokal undervisningsplan GF2 BYGNINGSMALER Byggeri Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet jf. bekendtgørelse nr. 1010 af 22/09/2014 for indgangen Teknologi, byggeri og transport.

Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet jf. bekendtgørelse nr. 1010 af 22/09/2014 for indgangen Teknologi, byggeri og transport. Lokal undervisningsplan for murerfaget Udarbejdet af Karsten Grigel og Hanne Asmussen Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet jf. bekendtgørelse nr. 1010 af 22/09/2014 for indgangen Teknologi, byggeri

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet GRUNDFORLØB Undervisningsministeriet 11. juni 2014 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 20 af 45 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Grundforløb 1 (GF1) Tema 0: erhvervsintro 2 uger Velkomst Introduktion til biblioteket Introduktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningsmaler

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningsmaler BEK nr 350 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.10T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke.

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Tema: Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Mål: Målet med projektet er at du på en væg får prøvet at udføre en række forskellige malebehandlinger fra bundbehandlinger til slutbehandlinger,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for bygningsmaleruddannelsen

Lokal undervisningsplan for bygningsmaleruddannelsen Lokal undervisningsplan for bygningsmaleruddannelsen Version 1, 29. januar 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Grundforløbets 2. Del. Af Ulla Bach, EUC Nord

Grundforløbets 2. Del. Af Ulla Bach, EUC Nord Grundforløbets 2. Del Af Ulla Bach, EUC Nord Udviklingsproces GF2 Principper for opbygningen af gf2 Grundskole-elever Åben invitation til faglærer Udvikling Teams Bekendtgørelse Temaer/mål/tid Feed-back

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Uddannelsesspecifikke fag på landbrugsuddannelsens grundforløb 2 (EUD og EUX)

Uddannelsesspecifikke fag på landbrugsuddannelsens grundforløb 2 (EUD og EUX) Uddannelsesspecifikke fag på landbrugsuddannelsens grundforløb 2 (EUD og EUX) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV

TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV Talentspor SOSU/PAU Nærværende notat tager udgangspunkt i erfaringerne og anbefalingerne fra projektet Talentvejen (www.talentvejen.nu). Et projekt, som er udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger (afkortet for hhxs og eus) 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43 EUX FORLØB EUX.ERN. Kom godt i gang! () Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad Varighed/uge 2 uger 32, 33 7 34-40 3 41-43 7 + 1 44-50 + 51 Evt.VU/minipraktik = uge 46 Velkomst, introduktion,

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Detailhandelsuddannelsen med specialer

Detailhandelsuddannelsen med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelsen med specialer Detailhandelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere