(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:"

Transkript

1 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for Juli og October Quartaler (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg: Varer Katalog: Vurderin g nr.3, 44 4 Simon Pedersen Muusholm (8 stude á ) nr.10 Hans Christian Østergaard 1 bruun Hoppe nr.16, 70 David Nielsen, Lille Katkier 1 sort Hoppe nr.60 Jens Jensen Nygaard 1 graa Koe 4 Tønder Byg nr.61 Peder Christian Kirkensgaard nr.78 Christen Jensen Skidengaard 1 Koe Christen Gammelgaard (2 traver 3 vangs havre x 8 á 2-0-0) 1 Koe Auktion Køberne Quittering forevist For Skatternes Betaling inden 14 dage indestaar Christen (Kaar?) 5 fra Tørring. Quittering forevist 10.feb Betalt For Skatternes Betaling indestaar med 14 Dages Henstand Jens Agger nr.60: Quittering forevist 15. Feb. nr.61 forevist For Skatternes Betaling inden 14 Dage indestaar J C Berg Quittering forevist 15.feb. usolgt Mads Houdam 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-273) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.5 4 det er skattebøgernes numre 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

2 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.. og 31. jan. 1824) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for første halvår (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg 4 : Varer Peder Maagaard 1 sortbroget Koe 1 graabroget Do Christen Guldberg (5 x 2 td. byg á = 10 td. byg 5 5 x 2 td. havre á = 10 td.) Christen Mægbeck ( 5 x 4 td. havre à = 20 td.) 1 Jern Kakkelovn 1 Tyr Jens Strande (5 x 2 td. byg á = 10 td. 5 x 2 td. havre á = 10 td. 1 sort Koe Katalog: Vurderin g ( ) Auktion ( ) Knud Jacobsen 1 rød Koe Køberne For disse Restancer indestaar jeg at forevise Amtstuens Quitttering inden 3 Uger Jens Agger Forevist Quittering Sognefoged Jens Agger Laust (Toftebek?) i Gudum For disse Restancer indestaar jeg at forevise Amtsstuens Quittering inden 3 Uger. Jens Agger. (Skattebøgerne er foreviste med amtsstuens kvittering) Laust Graabek i Hygum, men det bemærkes derhos at han (?) 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-269) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.10 4 Thomas Ørum optræder næsten hvert år, men han er ikke noteret, da det er usikkert om Ørum hører til Vandborg eller Ferring 5 kornet står opregnet med 2 td. ad gangen. Prisen er altså á 2 td. Det gælder også de senere steder

3 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 8. og 9. marts 1825 over udpantet gods på gr. af resterende skatter for 2. halvår 1824) 3. (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Varer nr. 8 4 Brændgaard, Gravers Christensen 1 Kvie 1 Do 1 Stud 1 Do nr. 12 Guldberg, Christen Jensen 1 Skatol 1 Kjedel i Grue nr. 31 Christen Larsen Mægbek 2 Tdr Byg 2 do 2 do 1 gl. Møgvogn 1 Plov 1 Sæt (?) 5 med (?) 1 gl. rød Aagsæt 2 Tylte (?) (?jel) 1 Sæt Hestetøi 1 Fork og 2 (Bøger?) 2 Greebe og 1 Skovl 1 liden Kalv 1 liden do 1 Do Do 2 gl. Stole og 1 Skammel 1 Bord 1 Ølanker 1 (Ko?) og 2 Spande 1 Par Løbe 1 Høelee med (Spjor?) Vurderin g Auktion 2-(5?) Køberne Betales inden 14 dage i amtsstuen. J.Agger Betales i Amtsstuen inden 14 Dage under forbehold af Ret til det Udpantede. Jens Chr. Bruunsgaard betalt Amtsstuen T.Vang Anders Raaberg forbrugt i Huset Peder Skræder i Tørring Andreas Høyland i Hygum Niels Vester Overby i Rom Peder Skræder i Tørring Peter Gjersing Hans Gams(mark?) i Tørring Peder Marsboe i Hou Mads Kjer i Fjaltring Jens Sandholm i Lem (Christ?) Seiberg i Tørring død Simon Risom Pastor Karnevorff Mads Kjer i Fjaltring Peiter Gansmark Simon Risom Peder Østergaard i Vandborg 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-270) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr. 20. Siden med Christen Mægbecks sag haves i fotokopi 4 det er skattebøgernes numre 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

4 Auktionsforretninger (27. feb Auktion over løsøre i Gammelgaard. Se særskilt dokument under Auktionsprotokoller.) ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 6.marts 1826) 3 ). over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for juli og oktober kvartal 1825 (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg Varer Muusholm, Simon Pedersen 1 sort Hest 1 Do Østergaard, Peder Jensen 1 Vogn 1 Ploug 1 Harve 1 Sæt Hestetøi 1 graa Quie 1 (Hestehud?) 4 1 Hakkelseskiste med Kniv 1 Rive Vurderin g Høelee Guldberg, Chr. Jensen 1 rød Hoppe Auktion Køberne Betales af Postmester Andrup. Quittering forevist fra Amtsstuen, betalt 8 sk. Cour. Under behandling af enkekasse Betales af Jens Chr. Bruunsgaard under Forbehold af Ret til Pantet (10. marts 5 Auktion over Stedet Seiling. Se nærmere i Dokumentoversigt.) (1. juni 6. Auktion over løsøre og besætning i gården Galtmose. Se nærmere i Dokumentoversigt.) 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-271) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.15 4? i parentes betyder at tydningen er usikker 5 læg nr. 22l 6 læg nr. 64

5 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30. og 31. januar 1827) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter (for juli og oktober kvartaler ). (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg Varer Gammelgaard Christen Mægbeck 1 Tdr Byg ½ Td Do nr.12 4 Guldberg, Chr. Jensen Katalog: Vurderin g Auktion Køberne Poul Viborg do For Skatternes betaling af Mægbeck inden 8 te Dage fra Dato in estaar Undertegnede Jens Agger Forevist Quittering 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-272) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.7a 4 det er skattebøgernes numre

6 Auktionsprotokoller og Auktionsforretninger for Skodborg- Vandfuld Herreder (B77B) Fortegnelse Auktionsprotokoller: (dvs. 12.jan dec.1809, 621 foliosider (nr. 250) (dvs. 9.dec sep.1817, 604 foliosider) (nr.251) (dvs. 21.nov jan.1826, 478 foliosider) (nr. 252) (dvs. fra 12.jan Set til (fol.247b) (nr. 253) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over fast ejendom) (B77B). 10 pakker heraf (nr.255) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over løsøre) (B77B). 4 pakker, heraf (nr.266) Auktionsforretninger (c katalogerne) 6 bind (1 for hvert år ) (B77B nr ): nr. 268: 1823, nr.269: 1824, nr. 270: 1825, nr. 271: 1826, nr. 272: 1827 og nr. 273: 1828 Kommentarer Jeg har kun noteret auktionssager, hvor det fremgår, hvem ejeren personen var, altså ikke samleauktioner dvs. auktioner over en del løsøre fra forskellige ejere uden det nævnes, hvem ejerne var. I nogle perioder er alle detaljer er med, herunder kataloget med vurderinger og salg. I andre står de enten indført senere - eller i en anden protokol? eller ligger som løst dokument? ad Auktionsprotokoller: Jeg har set fra september 1805 ang. sager vedr. Nørager og ellers fra1813 (B77B- 251 fol.390a) til 1.jan.1834 (B77B-253 fol. 247b). Alene 1812 fylder 150 foliosider (fol.240a-390a). Auktionerne er absolut mest i forbindelse med skifter (gangklæder og løsøre). Der er også licitationer over broer, bygninger og fattiglemmer. Der var intet fra Vandborg og kun 1 sag fra 1816 og 1 fra ad Dokumenter til auktionsprotokollerne Pakkerne er meget mangelfulde. I B77B-266 er mange sager licitationer over broer og almisselemmer ad Auktionsforretninger er betingelser og kataloger indbundet årgangsvis, men det har været løse læg. Er heller ikke fuldstændige, men her er auktioner på gr. af skattegæld specificeret ud. OBS i protokollen (B77B-253) henvises der fra1829 til Den mindre Auktionsprotokol hvor sager skulle være indført. 1. sag jeg mødte var auktion d fol.140a ang. Zidsel Marie Jensdatter, Maagaardhuus. Der henvises også dertil i de næste år, men ikke til sager, der er relevante. Jeg kan ikke finde den i LAN s fortegnelse

7 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B- 250). ( 1 Starter 12. jan 1804, slutter 23. dec. 1809, fol 621b). (Set fra september 1805 efter sager vedr. pastor Nørager i Ferring. De fleste sager i protokollen er over afdødes efterladenskaber. Bygningsmaterialer, strandingsgods, får og lam er også udbudt. Desuden er der licitationer over broer og forsørgelse af fattiglemmer. Der er kun den ene auktion over præstetiende, men præsten i Hou sælger en del korn d ) (fol.329a-330b) Aar 1807( er 1806!) den 21 de August 2. mødte paa Auctionsdirecteuren H r Capitain Bye og Herredsfoged Skønaus Vegne R. Kogsbøll af Lemvig udi Ferring Præstegaard for efter Præsten H r Nøraggers Begiering at bortsælge endeel af Ferring Sogns Præstetiende. Denne Auction var forud bleven bekiendtgiort paa (? 3 )) i omliggende Sogne ere aflæste Placater lyder saaledes: (Plakatens ordlyd, dat. Lemvig 16. aug. 1806). Conditioner 4 I Tienden opraabes først særskilt, siden samlet. (Sælgeren forbeholder sig ret til at afgøre hvad han vil godtage). 2 (Betingelser hvis de sælges særskilt) 3 (Betaling: ¼ 14 dage efter auktionsdato, ¼ efter Mikkelsdag, ¼ 1. feb. og den sidste ¼ 1.marts). 4 Tienden sælges nemlig for indeværende Aar og ikke (for?) med den Ret jeg har som Præst efter Loven hvoraf følger, at den som kiøber samme skal faa den kiørt af Tiendeyderen saa langt som Loven bestemmer nemlig inden 1 Miil fra Ferring Kirke. 5 Kiøberen besørger selv den fornødne Tælling. 6 Kiøberen betaler foruden Kiøbesummen 4 Sk af hver Rd til AuctionsSallarium. 7 I Fald det samlede Bud approberes forbeholder jeg mig at udtage 1 Gaards Tiende af de der findes paa Listen imod Gotgiørelse i Forhold til Hartkornet. Ferring Præstegaard den 21. August 1806 Nøragger 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol.329a-330b. Auktionen findes ikke i Dokumenter til Auktionsprotokollen. Se også auktionen over hans korn i ? i parentes betyder at tydningen er usikker 4 sideskift til fol. 329b.

8 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B- 251). ( 1 Starter 9.dec. 1809, slutter 17.sep. 1817, fol 604b. Set efter sager vedr. pastor Nørager i Ferring til 1.jan Dog noteret 2 auktioner over præstegårdsjorden i Ferring i 1815 og Set Vandborg fra 1813, dog også noteret sagen om præstegårdsjorden i De fleste sager i protokollen er over afdødes efterladenskaber. Bygningsmaterialer, får og lam, strandingsgods er også udbudt. Desuden er der licitationer over broer og forsørgelse af fattiglemmer. Auktionsdirektør er justitsråd, by- og herredsfoged Skønau, fuldmægtig er i 1812 Schydtz, og fra ca. august Matthias Nødskou med nogle sognefogder i vakancen mellem de to. Senere kan der også være andre stedfortrædere for Skønau end Nødskou.) 1812 Aar 1812 den 17 Martiie 2 (blev der af fuldmægtig Schydtz på Skønaus vegne) foretaget offentlig Auction i Vandborg Præstegaard over dens Jorder, som bortlejes for Sommeren (Vidner Jens Munksgaard og Jens Mølgaard, begge fra Vandborg). (Betingelser, katalog, auktionen afholdes. Der bydes på enkelte marker, og beløbene er ikke talt sammen). Aar 1812 den 30 te November 3 (blev der afholdt offentlig auktion over Engberg Præstegårds jorder som tilhører Enkemadame Gleerup i Hygum) Aar 1815 den 19. Maii 5 (blev der afholdt offentlig auktion til bortleje af en del parceller af Ferring præstegårdsjorde). 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol. 272a-273a 3 fol. 380a-b 4 Er der tidligere sket et salg af præstegårdsjord, som der nu sker i Ferring, ønsket af stiftsøvrigheden? for hvordan kan andre end præsten, dvs. embedet, eje præstegårdsjorden? 5 fol. 495b

9 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B-252. ( 1 Starter 21.nov og slutter 7.jan Set sager vedr. Vandborg. NB Ikke set efter Nørager i Ferring efter juni 1821, da der ingen fogedsager var. I dette dokument står kun sager om Nørager, mens auktionerne over gårde og huse er gemt som særskilte dokumenter) (År 1818, 16. feb. 2 Auktion i gården Guldberg over beboeren Mads Sørensens gård Guldberg. Se nærmere i Dokumentoversigt). (1818, 18. april 3. Offentlig auktion i gården Vester Houdam over en del løsøre. Indbragte 327 rbd, 7 sk. Det er uvist om det alt sammen hørte til Houdam eller om det er sammenbragt gods. Det et temmelig meget.) (1818, 18. april 4. Auktion over en del gods på gr. af skattegæld. Se særskilt dokument (1818, 14. okt. 5 ): Auktion over Bortforpagtningen af Vandborg Præstegaard i flere på hinanden følgende Aar) (Lovlig bekendtgjort. Vidner var Gravers Brændgaard og Jens Agger. Rekvirenten pastor Nørager fremlagde betingelserne). (Auktionen gik i gang) og Præstegaardens Bortforpagtning opraabt til Modtagelse strax imod at derfor i Renter svares 15 Td. Byg og 10 Td. Havre og for ethvert af de efterfølgende 8 Aar fra 1 ste Maij 1819 at regne 10 Td. Byg og 10 Td. Havre foruden hvad der for øvrigt er betinget i Conditionerne, men derfra var aldeles intet Bud at erholde hvorpaa der blev prøvet Opraab saaledes at Gaarden skulle modtages til 1 ste Maij 1819 mod Erlæggelse af ovennævnte 10 Td Byg og 10 Td Havre med de øvrige betingede Præstationer men 6 herpaa var ligeledes intet Bud at erholde. (Auktionen blev derfor hævet.) 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol. 72a-73a. Auktionen er kun refereret i Dokumentoversigt 3 fol. 90a-92a. Sidste side haves i fotokopi sammen med næste auktion. 4 fol. 92-b. Haves i fotokopi 5 fol. 149b-150a 6 sideskift til fol.150a

10 Auktion holdt d over udpantet gods på gr. af resterende kongelige skatter af Hou og Vandborg 1 Aar 1818 den 18. April blev af Justitsraad Skønau som Auktionsdirecteur i Skodborg Vandfuld Herreder holdt offentlig Auktion i Houdam over endeel for resterende kongelige Skatter af Hou og Vandborg Sogne udpantet Gods. ( 2 Lovlig bekendtgjort, vidner var 2 fra Hou, betingelserne blev læst op. De var:) 1. Varerne medtages strax efter Hammerslaget uden videre Auction. 2. Ubekiendte og (?) 3 Fattige ere pligtige at stille antagelig Selvskyldner Caution for deres Bud 3. Kiøbe(?) med 12 (%?) i Auktions Omkostninger erlægges inden 8 Dage til (Skønau) 4. Dersom nogen udebliver med Betalingen over den bestemte Tiid da forpligtes de til at lade Udpantning for Summerne ligesom for Kongelige Skatter 4 uden videre Søgsmaal. (Derefter blev auktionen afholdt) Varer Vurdering Auktion Kiøberen 1. Mads Guldberg i V. 1 graabroget Koe 1 Jern Bilægger Kakkelovn 1 malet Dragkiste 2. Søren Østergaard 1 sort Quie med Kalv 1 sort do uden do 2 do Christen Mægbeck 1 sort Stud 1 do do 1 hvid do 1 sortbroget Quie 1 do 1 do 1 (Kerre?) 4. (5)Laust Klinkbye 1 graa Koe 1 sort do 1 rød Kalv rbd rbd i alt Justitsraad Skønau Henrik Snabe paa Harboøre Peder Graabek N.Stokholm Jens Agger i Vandborg Peder Øegaard i Guldberg i V. Christen Houdam Justitsraad Skønau Ole Seiling i V. Christen Sørensen(Ga?)gaard Poul (?) Veiling Peder Store Berg i Lomborg Christen Knoeborg N. Houvinkel Ped. Skræder i Ferring 5. (6)Niels Reffskou 1 Kobber Kjedel Justitsraad Skønau Summa 261rbd 5 m 8 sk, skriver To Hundrede Een og tredsindstyve Rigsbankdaler Fem Mark Otte Skilling Navneværdi. (Underskrifterne) dvs. Skyldnere fra Vandborg er: Mads Guldberg (vurdering i alt 66 rbd, solgt for rbd) Søren Østergaard ( rbd, ) Christen Mægbek ( - i , ) Købere fra Vandborg var: Jens Agger ( rbd), Peder Øegaard i Guldberg (11-3-8) Ole Seiling (17-0-0) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.92a-92b. Haves i fotokopi 2 tekst i parentes er et resume af teksten) 3 (?) betyder at tydningen er usikker 4 sideskift til fol.92b

11 Auktion holdt d over 2 parceller af gården Gammelgaard 1 Aar 1820 den 18 August blev foretaget og afholdt offentlig Auktion (2 fuldmægtig Christensen) over 2 de Parceller fra Gaarden Gammelgaard i Vandborg Sogn, samt over endeel af den paa disse Parceller paa Roden staaende Korn-Afgrøde af Byg og Havre efter Forlangende af Eieren Kristen Mægbek.. Vitterligheds Vidnerne var Jens Munksgaard af Vandborg og Kiøbmand Mads Stougaard af Lemvig. (Om annonceringen, teksten indført fol.253.) (Rekvirenten fremlagde betingelserne, 3 de er indført fol. 253 og der blev derefter først holdt auktion over afgrøderne. De blev købt af Jens Munksgaard, Laust Dragesboel, Ole Seiling, degnen Braae, Mads Dam + nogle fra andre sogne. I alt indbragte de rbd.) Dernæst blev Parcellen N 0 4 af Gammelgaard Eiendomme af Hartkorn 4 Skp 2F 1 Al, tilligemed den paa samme staaende Afgrøde af Byg og Havre, opraabt for 100 Rbd Sølv, og derpaa nød Ole Seiling efter flere (vexlede?) 4 Overbud, som sidstbydende Tilslag, for 105 Rdb 3 M. Endelig blev samme Parcel opraabt, saaledes at dette Aars Afgrøde ikke følger samme, og blev da derpaa højstbydende med 100 Rbd 3 m Sølv Anders Pedersen Raaberg af Vandborg. Efter nogen Betænkningstids Forløb, erklærede Sælgeren at Anders Pedersens Bud et Hundrede Rigsbankdaler og tre Mark Sølv saavelsom de givte Bude paa Afgrøden maatte (?) approberet, hvilket Amtsforvalteren kundgiorte for samtlige Kiøbere til Efterretning. 5 Auktionsbeløbet (?) saaledes et Hundrede og fjorten Rigsbankdaler, 5 Mark og 15 Skilling Sølv, foruden Beløbet for den til Eiendom bortsolgte Parcel N o 4 af Gammelgaard Eiendomme.. Da Sælgeren ikke forlangte Auktionen videre fremmet, saa bekræftes de passerede med Underskrivt (Underskrifterne 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.246b-247b.haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.247a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.247b

12 Auktion holdt d.2.8. og over gården Galtmose 1 Aar 1823 d. 2. Augusti ( 2 blev der afholdt auktion i Galtmose over gården med jord og besætning, rekvireret af gårdmændene Christen Thomsen i Snabe og Jens Adam Christiansen i Meld Vinkel begge af Hou sogn. Vidner var sognefoged Jens Agger og gårdmand Jens Munksgaard). (Sagfører Gierulff mødte på rekvirenternes vegne og fremlagde) en Udskrift af den foregaaende Udlægsforretning ( og desuden en af plakaterne med annoncering og betingelserne for gårdens salg, hvoraf den ene var) at Gaardens nuværende Beboer Peder Mikkelsen forbeholdes fri Bopæl til førstkommende Mikkelsdag. 3 (Auktionen blev derefter afholdt) Gaardmand Christen Mægbek mødte og fremlage et ham fra forrige Eier af Gaarden Galtmose meddeelt Skiøde paa en Rettighed til Tørvesteder hvilke Rettighed han nu ved Gaardens Salg bad sig forbeholdt Skiødet indføres saalydende fol. (mgl) Ligeledes meldte sig Gaardmand og Smed David Katkier, som fremlagde en Contract, der hiemler ham samt Matthias (Nielses? 4 ) Tørveskiær i den saakaldte (? ndmose), hvilken Contract imidlertid ikke kan indføres da den er bedærvet af Fugt og er for en stor Del ulæselig, - David Katkier paastod imidlertid sin og Mathias (Nielsens?) Ret ubeskaaret og med Hensyn til at Contracten tildeels er ulæselig foreviste han det til Peder Mikkelsen paa Gaarden udstædte og lovlig tinglæste Skjøde, hvori hans og Mathias (Nielsens?) Rettighed udtrykkelig er taget forbeholden. Ved (Eftersyn?) af Skiødet befandtes dette at forholde sig rigtig og ligeledes fandtes Christen Laursen Mægbecks Rettighed til Tørveskiæer i Hylskiær udtrykkelig reserveret i Skiødet. Paa Grund af forestaaende, hvorimod Gierulff intet kunde have at erindre, forbeholdt han benævnte Mænds Ret til at bjerge det (Skier?) i de respective Moser saaledes som det foreviste Skiøde udstædt af Peder Christian Jensen til Peder Mikkelsen af 1 ste Junii 1816 bestemmer, hvilken Betingelse den eventuelle Kjøber af nærværende Gaard maae underkaste sig og altsaa vil blive at indføre i det (?) i sin Tid (indleverede?) Skøde. Mikkel Pedersens Enke Kirsten Pedersdatter lod fremlægge Gienpart af en Opholds Kontrakt under 1 ste Juni 1816, hvorefter hun er berettiget til Ophold af Gaarden, hvilket hun paastod sig forbeholdt, hvorhos hun tilkiendegav, at hun ikke vidste, hvor Original Kontrakten var bleven af og derfor kunde hun ikke fremvise samme, men imidlertid kan der ingen Tvivl være om at den jo i behørig Tid er bleven tinglæst. Den fremlagte Copie Contract indføres saalydende Fol (mgl). Da der for den af sidstnævnte Enke fremsatte Paastand ikke findes anden (?) end Gienpart af en mulig existerende Opholds Kontrakt, og denne Gienpart dels ikke er underskreve af de forpligtede Vedkommende og deels ej (?) (?ilmedlt) (ved?) Tinglæsnings Paategning, saa maatte Gierulff paa 5 kraftigste protestere imod at benævnte intetsigende Gienpart skulde kunne være Auktions Rekvirenterne til nogensomhelst (Bræjudial?) i de 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.364b-366b.haves i fotokopi. I Auktionsforretninger 1823 (B77B-268, sag uden nr., men kommer efter nr.43) findes betingelser og katalog over løsøre 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.365a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.365b

13 Auktion holdt d over gården Nørre Munksgaard 1 Aar 1823 den 31 Martij blev ( 2 der afholdt offentlig auktion i Nørre Munksgaard ) over fornævnte Gaard og endeel Besætning i Følge Forlig og derpaa grundet Requisition fra Proprietær Nødskou til Nørre Holmgaard som Panthaver. (Var behørigt annonceret. Rekvirenten fremlagde 3 betingelserne der blev indført) Dernæst blev Auctionen fremmet saaledes: 1. Blev Gaarden med sine Eiendomme overensstemmende med Conditionerne opraabte paa det Vilkaar at forrige Beboer Niels Graversen og Hustru, som beboer et paa Gaardens Eiendomme opført Huus, fremdeles blive boende der og nyde de (?) 4 som er dem tilstaaede ved en tinglæst Opholdscontract, og (samme?) derpaa given (Paatag?) anses for 500 Rbd og blev da Strand-Toldbetjent Vang 850 Rbd rs. højstbydende for 2. Blev Gaarden opraabt saaledes at Niels Graversen alene forbeholdes Beboelse i Huuset paa hans og Kones Livstiid uden at blive berettiget til den for samme bestemte Jordlod hvorimod der aarlig leveres ham 2 Td. Rug 4 Td. Byg 4 Læs (?tørv), 1 Læs (?)tørv og 1 Læs Lyng, ligesom der og tilstaaes ham en Koes Græsning og Rettighed til aarlig at have Byg(avlen?) og som (skeet?) et Stykke Jord, som han selv kan samle Giødning til, paa hvilke Maade Gaarden blev opraabt for 850 rbd Sølv og tilslagen Proprietær Nødskov for 950 rbd rs 3. Tilsidst blev Gaarden opraabt med sin samtlige tilhørende Eiendomme uden nogen Aftægt, allene med den Forpligtigelse, at Huuset forbliver staaende til frie Beboelse for Niels Graversen og Kone deres Livstiid og at de maae have Ret til at udføre den Giødning de kan samle paa et af Gaarden Eier aarlig udvisende Sted, samt derefter at frembjerge den Bygdeel som kan falde i første Kjærv for 1000 Rdb Rs og blev da Gaardmand Peder Hansen højstbydende paa hans Svoger Jens Nielsens Vegne for 1230 rbd rs skriver Eet Tusinde Toe Hundrede og Tredige Rigsbankdaler Rede Sølv foruden resterende Renter etc. overeensstemmende med (?) Conditionerne. (Efter betænkningstid godkendte rekvirenten Peder Hansens bud) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.346b-347b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.347a 4 (?) betyder at tydningen er usikker

14 Auktion holdt d over stedet Gammelgaard Bjerg = Bjerg 1 Aar 1824 den 12. December mødte Auktionsretten ( 2 i gården Katkier) for efter Requisition af David Katkier og Peder Chr. Nielsen Lynge som Panthavere, grundet paa Forlig, at foretage og afholde offentlig Auktion over det afg. Jens Gregersens Enke tilhørende og iboende Sted i Vandborg Sogn. (Om annonceringen. David Katkier fremviste forliget indgået og fremsatte følgende betingelser: 1. Stedet Bjerg med Bygninger og Eiendomme af Hartkorn 1T 4 Skp 3 Fjk ¾ Alb sælges til den højstbydende med de paalydende Rettigheder og Byrder som afgangne Jens Gregersen og hans Enke har eiet samme, samt saaledes som det nu befindes (Jorden kan køberen straks tage i brug, men bygningerne har enken Johanne Catrine Christensdatter som bopæl til 1.maj). 3. Kiøberen betaler alle Skatter og Udgivter som resterer paa Stedet for nærværende Aar 1824 og fremdeles, saa tilsvarer han ogsaa (?) 4 og enhver anden Præstation som ved Udpantningsret hviler paa det sælgende Sted og ikke efter Loven og Anordningen er forældede. 4. Med Stedet eller dens Bygninger følger intet uden hvad som er (?) og nøjagtigt og (?) kan antages at udgiøre Deele deraf. 5. Kiøbesummen som fastsættes og bestaaende i Rigsbankpenge rede Sølv, betales til førstkommende Snapsting Termin den 16 Juni 1825 til 1 ste Panthaver og Auktionsrequirent David Katkier i hans Boepæl her i Vandborg ( eller hvor de aftaler det skal ske. Køberen betaler også auktionsudgifterne. Når købesummen er betalt, kan køberen få skøde på egen bekostning). 6. (der kan forlanges selvskyldnerkaution). 7. (foranstaltninger hvis der ikke betales). (Auktionen blev derefter afholdt. Stedet blev først opråbt til 100 rbd rs, som Peder Christen Nielsen erklærede maatte være hans Bud, men da intet (?) kunde (faaes?) og David Katkier som Formynder for afgn. Jens Gregersens Børn tilkiendegav at Stedet er pantsat med 3 de prioritet for deres Mødrenearv 120 Rdb Sølv hvorfor blev forevist lovformelig Pante(?) saa kan det givte Bud ikke approberes ved denne Auktion, da (?) Kapital i saa Fald vilde aldeles tabes, hvilket ikke kan skee uden efter foregaaende 3 de Auktioner afholdt overensstemmende med Placaten af 22 April 1807 og i Følge deraf blev Auctionen i Dag hævet, hvilket blev Liebhaveren og øvrige Vedkommende til 5 kiendegivet. Det anmærkes af Auktionen blev holdt i Gaarden Katkier i stedet for at den efter Placaterne skulle have været holdt i Stedet Berg, men hvor Auktionsretten ikke kunde opholde sig, da Stormen har revet Taget af Huset og (?) iøvrigt er saa intet at næsten ingen formedelst den stærke Regn og Slud kan opholde sig der, hvorfor Auctionen som meldt blev holdt i Nabogaarden Katkier, hvor Liebhaverne blev tilsagte at møde. Afgangne Jens Gregersens Enke var ved Auctionen tilstæde (Underskrifterne) (vidner var Jens Agger og Jens Munksgaard) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.422b-423b.haves i fotokopi. NB Auktionen blev udsat, men fortsættelsen er ikke fundet, heller ikke noget dokument med betingelserne og auktionsdage i mappen med dokumenter (B77B-255) 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.423a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.423b

15 Auktion afholdt 5.7.,19.7. og over Kirkensgaard 1. Aar 1825 den 5 Juli 2 ( 3 blev der afholdt 1. Auktion over Vester Klinkby i Hou, Kirkensgaard i Vandborg og Volder i Ramme, rekvireret af prokurator Gjerulff på enkekassens vegne) grundet paa Forlig med vedkommende Debitorer og derefter passeret Udlæg for de 2 de Førstnævnte samt ifølge Dom og Udlæg forsaavidt den sidstnævnte angaar. 4 (Ledet af, vidner fra Lemvig, fremlæggelse af fogedprotokollen vedr. udlæg og bevis for annoncering. Betingelserne blev læst op og gårdene blev råbt op): 2. Gaarden Kirkensgaard ( htk ) for 300 Rbd Sølv hvorpaa ei heller blev gjort Bud. (Det blev der heller ikke på de to andre. Mødet blev derfor hævet) (Underskrifterne) Aar 1825 den 19 te Juli 5 (blev der i Lemvig afholdt 2. Auktion over Vester Klinkby, Kirkensgaard og Volder. 2 vidner fra Lemvig. Gjerulff fremlagde på enkekassens vegne dokumenterne om auktionen, og auktionen blev afholdt. De 3 gårde blev råbt op, men der blev intet bud givet. 3. Auktion afholdes i gårdene). (Underskrifterne) Aar 1824 den 2 de September 6 (blev der i gården Kirkensgaard afholdt) 4 de Auktion over bemeldte Gaard med Bygninger og Eiendomme. (Gjerulff oplæste betingelserne, som blev ophængt, viste plakaterne, og oplæste en beskrivelse af de 3 foregående auktioner over gården. Dernæst forelagde han sin regning) og anmodede Auktionsretten om at ville bekiendtgøre hvad Kiøberen har at betale for Vaarsæden. ( 7 Auktionen blev derefter holdt, og gården med bygninger og ejendomme, , blev råbt op for 110rbd s), men da intet Bud herpaa var at erholde, nedsattes Opraabet til 50 rbd, hvorpaa da efter flere Overbud blev højstbydende Prokurator Gjerulff med 160 skriver Et Hundrede Tredsindstyve Rigsbankdaler Sølv og Peder Christian Nielsen af Vandborg Sogn Næsthøjstbydende med 155 skriver Et Hundrede og Fem og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sølv. Paa hvilket Bud skeete Hammerslag. Efter nogen Betænkning blev det af Peder Christian Nielsen giorte Næsthøieste Bud med 155 Rbd Sølv approberet paa den Kongelige Enkekasse Direktions Vegne og denne Approbriation af Auctionsretten tilkiendegivet for ham. (Auktionen var derefter forbi) (Underskrifterne bl.a. af vidnerne Jens Agger og P. Damgaard) 1 Auktionsprotokol for Sk.-Va. Herreder (B77B-252) fol.451b-452a, 453a, 460b-461a. Dokumenter til auktionsprotokollerne (fast ejendom, B77B-255, læg nr. 70). Haves i fotokopi bortset fra fol.451b-452a. 2 fol.451b-452a 3 tekst i parentes er et resume af teksten 4 sideskift til fol. 452a 5 fol.453a 6 fol.460b-462a. En 3. Auktion er ikke set. 7 Sideskift til fol.461a

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere