(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:"

Transkript

1 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for Juli og October Quartaler (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg: Varer Katalog: Vurderin g nr.3, 44 4 Simon Pedersen Muusholm (8 stude á ) nr.10 Hans Christian Østergaard 1 bruun Hoppe nr.16, 70 David Nielsen, Lille Katkier 1 sort Hoppe nr.60 Jens Jensen Nygaard 1 graa Koe 4 Tønder Byg nr.61 Peder Christian Kirkensgaard nr.78 Christen Jensen Skidengaard 1 Koe Christen Gammelgaard (2 traver 3 vangs havre x 8 á 2-0-0) 1 Koe Auktion Køberne Quittering forevist For Skatternes Betaling inden 14 dage indestaar Christen (Kaar?) 5 fra Tørring. Quittering forevist 10.feb Betalt For Skatternes Betaling indestaar med 14 Dages Henstand Jens Agger nr.60: Quittering forevist 15. Feb. nr.61 forevist For Skatternes Betaling inden 14 Dage indestaar J C Berg Quittering forevist 15.feb. usolgt Mads Houdam 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-273) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.5 4 det er skattebøgernes numre 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

2 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.. og 31. jan. 1824) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for første halvår (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg 4 : Varer Peder Maagaard 1 sortbroget Koe 1 graabroget Do Christen Guldberg (5 x 2 td. byg á = 10 td. byg 5 5 x 2 td. havre á = 10 td.) Christen Mægbeck ( 5 x 4 td. havre à = 20 td.) 1 Jern Kakkelovn 1 Tyr Jens Strande (5 x 2 td. byg á = 10 td. 5 x 2 td. havre á = 10 td. 1 sort Koe Katalog: Vurderin g ( ) Auktion ( ) Knud Jacobsen 1 rød Koe Køberne For disse Restancer indestaar jeg at forevise Amtstuens Quitttering inden 3 Uger Jens Agger Forevist Quittering Sognefoged Jens Agger Laust (Toftebek?) i Gudum For disse Restancer indestaar jeg at forevise Amtsstuens Quittering inden 3 Uger. Jens Agger. (Skattebøgerne er foreviste med amtsstuens kvittering) Laust Graabek i Hygum, men det bemærkes derhos at han (?) 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-269) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.10 4 Thomas Ørum optræder næsten hvert år, men han er ikke noteret, da det er usikkert om Ørum hører til Vandborg eller Ferring 5 kornet står opregnet med 2 td. ad gangen. Prisen er altså á 2 td. Det gælder også de senere steder

3 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 8. og 9. marts 1825 over udpantet gods på gr. af resterende skatter for 2. halvår 1824) 3. (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Varer nr. 8 4 Brændgaard, Gravers Christensen 1 Kvie 1 Do 1 Stud 1 Do nr. 12 Guldberg, Christen Jensen 1 Skatol 1 Kjedel i Grue nr. 31 Christen Larsen Mægbek 2 Tdr Byg 2 do 2 do 1 gl. Møgvogn 1 Plov 1 Sæt (?) 5 med (?) 1 gl. rød Aagsæt 2 Tylte (?) (?jel) 1 Sæt Hestetøi 1 Fork og 2 (Bøger?) 2 Greebe og 1 Skovl 1 liden Kalv 1 liden do 1 Do Do 2 gl. Stole og 1 Skammel 1 Bord 1 Ølanker 1 (Ko?) og 2 Spande 1 Par Løbe 1 Høelee med (Spjor?) Vurderin g Auktion 2-(5?) Køberne Betales inden 14 dage i amtsstuen. J.Agger Betales i Amtsstuen inden 14 Dage under forbehold af Ret til det Udpantede. Jens Chr. Bruunsgaard betalt Amtsstuen T.Vang Anders Raaberg forbrugt i Huset Peder Skræder i Tørring Andreas Høyland i Hygum Niels Vester Overby i Rom Peder Skræder i Tørring Peter Gjersing Hans Gams(mark?) i Tørring Peder Marsboe i Hou Mads Kjer i Fjaltring Jens Sandholm i Lem (Christ?) Seiberg i Tørring død Simon Risom Pastor Karnevorff Mads Kjer i Fjaltring Peiter Gansmark Simon Risom Peder Østergaard i Vandborg 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-270) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr. 20. Siden med Christen Mægbecks sag haves i fotokopi 4 det er skattebøgernes numre 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

4 Auktionsforretninger (27. feb Auktion over løsøre i Gammelgaard. Se særskilt dokument under Auktionsprotokoller.) ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 6.marts 1826) 3 ). over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for juli og oktober kvartal 1825 (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg Varer Muusholm, Simon Pedersen 1 sort Hest 1 Do Østergaard, Peder Jensen 1 Vogn 1 Ploug 1 Harve 1 Sæt Hestetøi 1 graa Quie 1 (Hestehud?) 4 1 Hakkelseskiste med Kniv 1 Rive Vurderin g Høelee Guldberg, Chr. Jensen 1 rød Hoppe Auktion Køberne Betales af Postmester Andrup. Quittering forevist fra Amtsstuen, betalt 8 sk. Cour. Under behandling af enkekasse Betales af Jens Chr. Bruunsgaard under Forbehold af Ret til Pantet (10. marts 5 Auktion over Stedet Seiling. Se nærmere i Dokumentoversigt.) (1. juni 6. Auktion over løsøre og besætning i gården Galtmose. Se nærmere i Dokumentoversigt.) 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-271) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.15 4? i parentes betyder at tydningen er usikker 5 læg nr. 22l 6 læg nr. 64

5 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30. og 31. januar 1827) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter (for juli og oktober kvartaler ). (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg Varer Gammelgaard Christen Mægbeck 1 Tdr Byg ½ Td Do nr.12 4 Guldberg, Chr. Jensen Katalog: Vurderin g Auktion Køberne Poul Viborg do For Skatternes betaling af Mægbeck inden 8 te Dage fra Dato in estaar Undertegnede Jens Agger Forevist Quittering 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-272) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.7a 4 det er skattebøgernes numre

6 Auktionsprotokoller og Auktionsforretninger for Skodborg- Vandfuld Herreder (B77B) Fortegnelse Auktionsprotokoller: (dvs. 12.jan dec.1809, 621 foliosider (nr. 250) (dvs. 9.dec sep.1817, 604 foliosider) (nr.251) (dvs. 21.nov jan.1826, 478 foliosider) (nr. 252) (dvs. fra 12.jan Set til (fol.247b) (nr. 253) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over fast ejendom) (B77B). 10 pakker heraf (nr.255) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over løsøre) (B77B). 4 pakker, heraf (nr.266) Auktionsforretninger (c katalogerne) 6 bind (1 for hvert år ) (B77B nr ): nr. 268: 1823, nr.269: 1824, nr. 270: 1825, nr. 271: 1826, nr. 272: 1827 og nr. 273: 1828 Kommentarer Jeg har kun noteret auktionssager, hvor det fremgår, hvem ejeren personen var, altså ikke samleauktioner dvs. auktioner over en del løsøre fra forskellige ejere uden det nævnes, hvem ejerne var. I nogle perioder er alle detaljer er med, herunder kataloget med vurderinger og salg. I andre står de enten indført senere - eller i en anden protokol? eller ligger som løst dokument? ad Auktionsprotokoller: Jeg har set fra september 1805 ang. sager vedr. Nørager og ellers fra1813 (B77B- 251 fol.390a) til 1.jan.1834 (B77B-253 fol. 247b). Alene 1812 fylder 150 foliosider (fol.240a-390a). Auktionerne er absolut mest i forbindelse med skifter (gangklæder og løsøre). Der er også licitationer over broer, bygninger og fattiglemmer. Der var intet fra Vandborg og kun 1 sag fra 1816 og 1 fra ad Dokumenter til auktionsprotokollerne Pakkerne er meget mangelfulde. I B77B-266 er mange sager licitationer over broer og almisselemmer ad Auktionsforretninger er betingelser og kataloger indbundet årgangsvis, men det har været løse læg. Er heller ikke fuldstændige, men her er auktioner på gr. af skattegæld specificeret ud. OBS i protokollen (B77B-253) henvises der fra1829 til Den mindre Auktionsprotokol hvor sager skulle være indført. 1. sag jeg mødte var auktion d fol.140a ang. Zidsel Marie Jensdatter, Maagaardhuus. Der henvises også dertil i de næste år, men ikke til sager, der er relevante. Jeg kan ikke finde den i LAN s fortegnelse

7 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B- 250). ( 1 Starter 12. jan 1804, slutter 23. dec. 1809, fol 621b). (Set fra september 1805 efter sager vedr. pastor Nørager i Ferring. De fleste sager i protokollen er over afdødes efterladenskaber. Bygningsmaterialer, strandingsgods, får og lam er også udbudt. Desuden er der licitationer over broer og forsørgelse af fattiglemmer. Der er kun den ene auktion over præstetiende, men præsten i Hou sælger en del korn d ) (fol.329a-330b) Aar 1807( er 1806!) den 21 de August 2. mødte paa Auctionsdirecteuren H r Capitain Bye og Herredsfoged Skønaus Vegne R. Kogsbøll af Lemvig udi Ferring Præstegaard for efter Præsten H r Nøraggers Begiering at bortsælge endeel af Ferring Sogns Præstetiende. Denne Auction var forud bleven bekiendtgiort paa (? 3 )) i omliggende Sogne ere aflæste Placater lyder saaledes: (Plakatens ordlyd, dat. Lemvig 16. aug. 1806). Conditioner 4 I Tienden opraabes først særskilt, siden samlet. (Sælgeren forbeholder sig ret til at afgøre hvad han vil godtage). 2 (Betingelser hvis de sælges særskilt) 3 (Betaling: ¼ 14 dage efter auktionsdato, ¼ efter Mikkelsdag, ¼ 1. feb. og den sidste ¼ 1.marts). 4 Tienden sælges nemlig for indeværende Aar og ikke (for?) med den Ret jeg har som Præst efter Loven hvoraf følger, at den som kiøber samme skal faa den kiørt af Tiendeyderen saa langt som Loven bestemmer nemlig inden 1 Miil fra Ferring Kirke. 5 Kiøberen besørger selv den fornødne Tælling. 6 Kiøberen betaler foruden Kiøbesummen 4 Sk af hver Rd til AuctionsSallarium. 7 I Fald det samlede Bud approberes forbeholder jeg mig at udtage 1 Gaards Tiende af de der findes paa Listen imod Gotgiørelse i Forhold til Hartkornet. Ferring Præstegaard den 21. August 1806 Nøragger 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol.329a-330b. Auktionen findes ikke i Dokumenter til Auktionsprotokollen. Se også auktionen over hans korn i ? i parentes betyder at tydningen er usikker 4 sideskift til fol. 329b.

8 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B- 251). ( 1 Starter 9.dec. 1809, slutter 17.sep. 1817, fol 604b. Set efter sager vedr. pastor Nørager i Ferring til 1.jan Dog noteret 2 auktioner over præstegårdsjorden i Ferring i 1815 og Set Vandborg fra 1813, dog også noteret sagen om præstegårdsjorden i De fleste sager i protokollen er over afdødes efterladenskaber. Bygningsmaterialer, får og lam, strandingsgods er også udbudt. Desuden er der licitationer over broer og forsørgelse af fattiglemmer. Auktionsdirektør er justitsråd, by- og herredsfoged Skønau, fuldmægtig er i 1812 Schydtz, og fra ca. august Matthias Nødskou med nogle sognefogder i vakancen mellem de to. Senere kan der også være andre stedfortrædere for Skønau end Nødskou.) 1812 Aar 1812 den 17 Martiie 2 (blev der af fuldmægtig Schydtz på Skønaus vegne) foretaget offentlig Auction i Vandborg Præstegaard over dens Jorder, som bortlejes for Sommeren (Vidner Jens Munksgaard og Jens Mølgaard, begge fra Vandborg). (Betingelser, katalog, auktionen afholdes. Der bydes på enkelte marker, og beløbene er ikke talt sammen). Aar 1812 den 30 te November 3 (blev der afholdt offentlig auktion over Engberg Præstegårds jorder som tilhører Enkemadame Gleerup i Hygum) Aar 1815 den 19. Maii 5 (blev der afholdt offentlig auktion til bortleje af en del parceller af Ferring præstegårdsjorde). 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol. 272a-273a 3 fol. 380a-b 4 Er der tidligere sket et salg af præstegårdsjord, som der nu sker i Ferring, ønsket af stiftsøvrigheden? for hvordan kan andre end præsten, dvs. embedet, eje præstegårdsjorden? 5 fol. 495b

9 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B-252. ( 1 Starter 21.nov og slutter 7.jan Set sager vedr. Vandborg. NB Ikke set efter Nørager i Ferring efter juni 1821, da der ingen fogedsager var. I dette dokument står kun sager om Nørager, mens auktionerne over gårde og huse er gemt som særskilte dokumenter) (År 1818, 16. feb. 2 Auktion i gården Guldberg over beboeren Mads Sørensens gård Guldberg. Se nærmere i Dokumentoversigt). (1818, 18. april 3. Offentlig auktion i gården Vester Houdam over en del løsøre. Indbragte 327 rbd, 7 sk. Det er uvist om det alt sammen hørte til Houdam eller om det er sammenbragt gods. Det et temmelig meget.) (1818, 18. april 4. Auktion over en del gods på gr. af skattegæld. Se særskilt dokument (1818, 14. okt. 5 ): Auktion over Bortforpagtningen af Vandborg Præstegaard i flere på hinanden følgende Aar) (Lovlig bekendtgjort. Vidner var Gravers Brændgaard og Jens Agger. Rekvirenten pastor Nørager fremlagde betingelserne). (Auktionen gik i gang) og Præstegaardens Bortforpagtning opraabt til Modtagelse strax imod at derfor i Renter svares 15 Td. Byg og 10 Td. Havre og for ethvert af de efterfølgende 8 Aar fra 1 ste Maij 1819 at regne 10 Td. Byg og 10 Td. Havre foruden hvad der for øvrigt er betinget i Conditionerne, men derfra var aldeles intet Bud at erholde hvorpaa der blev prøvet Opraab saaledes at Gaarden skulle modtages til 1 ste Maij 1819 mod Erlæggelse af ovennævnte 10 Td Byg og 10 Td Havre med de øvrige betingede Præstationer men 6 herpaa var ligeledes intet Bud at erholde. (Auktionen blev derfor hævet.) 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol. 72a-73a. Auktionen er kun refereret i Dokumentoversigt 3 fol. 90a-92a. Sidste side haves i fotokopi sammen med næste auktion. 4 fol. 92-b. Haves i fotokopi 5 fol. 149b-150a 6 sideskift til fol.150a

10 Auktion holdt d over udpantet gods på gr. af resterende kongelige skatter af Hou og Vandborg 1 Aar 1818 den 18. April blev af Justitsraad Skønau som Auktionsdirecteur i Skodborg Vandfuld Herreder holdt offentlig Auktion i Houdam over endeel for resterende kongelige Skatter af Hou og Vandborg Sogne udpantet Gods. ( 2 Lovlig bekendtgjort, vidner var 2 fra Hou, betingelserne blev læst op. De var:) 1. Varerne medtages strax efter Hammerslaget uden videre Auction. 2. Ubekiendte og (?) 3 Fattige ere pligtige at stille antagelig Selvskyldner Caution for deres Bud 3. Kiøbe(?) med 12 (%?) i Auktions Omkostninger erlægges inden 8 Dage til (Skønau) 4. Dersom nogen udebliver med Betalingen over den bestemte Tiid da forpligtes de til at lade Udpantning for Summerne ligesom for Kongelige Skatter 4 uden videre Søgsmaal. (Derefter blev auktionen afholdt) Varer Vurdering Auktion Kiøberen 1. Mads Guldberg i V. 1 graabroget Koe 1 Jern Bilægger Kakkelovn 1 malet Dragkiste 2. Søren Østergaard 1 sort Quie med Kalv 1 sort do uden do 2 do Christen Mægbeck 1 sort Stud 1 do do 1 hvid do 1 sortbroget Quie 1 do 1 do 1 (Kerre?) 4. (5)Laust Klinkbye 1 graa Koe 1 sort do 1 rød Kalv rbd rbd i alt Justitsraad Skønau Henrik Snabe paa Harboøre Peder Graabek N.Stokholm Jens Agger i Vandborg Peder Øegaard i Guldberg i V. Christen Houdam Justitsraad Skønau Ole Seiling i V. Christen Sørensen(Ga?)gaard Poul (?) Veiling Peder Store Berg i Lomborg Christen Knoeborg N. Houvinkel Ped. Skræder i Ferring 5. (6)Niels Reffskou 1 Kobber Kjedel Justitsraad Skønau Summa 261rbd 5 m 8 sk, skriver To Hundrede Een og tredsindstyve Rigsbankdaler Fem Mark Otte Skilling Navneværdi. (Underskrifterne) dvs. Skyldnere fra Vandborg er: Mads Guldberg (vurdering i alt 66 rbd, solgt for rbd) Søren Østergaard ( rbd, ) Christen Mægbek ( - i , ) Købere fra Vandborg var: Jens Agger ( rbd), Peder Øegaard i Guldberg (11-3-8) Ole Seiling (17-0-0) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.92a-92b. Haves i fotokopi 2 tekst i parentes er et resume af teksten) 3 (?) betyder at tydningen er usikker 4 sideskift til fol.92b

11 Auktion holdt d over 2 parceller af gården Gammelgaard 1 Aar 1820 den 18 August blev foretaget og afholdt offentlig Auktion (2 fuldmægtig Christensen) over 2 de Parceller fra Gaarden Gammelgaard i Vandborg Sogn, samt over endeel af den paa disse Parceller paa Roden staaende Korn-Afgrøde af Byg og Havre efter Forlangende af Eieren Kristen Mægbek.. Vitterligheds Vidnerne var Jens Munksgaard af Vandborg og Kiøbmand Mads Stougaard af Lemvig. (Om annonceringen, teksten indført fol.253.) (Rekvirenten fremlagde betingelserne, 3 de er indført fol. 253 og der blev derefter først holdt auktion over afgrøderne. De blev købt af Jens Munksgaard, Laust Dragesboel, Ole Seiling, degnen Braae, Mads Dam + nogle fra andre sogne. I alt indbragte de rbd.) Dernæst blev Parcellen N 0 4 af Gammelgaard Eiendomme af Hartkorn 4 Skp 2F 1 Al, tilligemed den paa samme staaende Afgrøde af Byg og Havre, opraabt for 100 Rbd Sølv, og derpaa nød Ole Seiling efter flere (vexlede?) 4 Overbud, som sidstbydende Tilslag, for 105 Rdb 3 M. Endelig blev samme Parcel opraabt, saaledes at dette Aars Afgrøde ikke følger samme, og blev da derpaa højstbydende med 100 Rbd 3 m Sølv Anders Pedersen Raaberg af Vandborg. Efter nogen Betænkningstids Forløb, erklærede Sælgeren at Anders Pedersens Bud et Hundrede Rigsbankdaler og tre Mark Sølv saavelsom de givte Bude paa Afgrøden maatte (?) approberet, hvilket Amtsforvalteren kundgiorte for samtlige Kiøbere til Efterretning. 5 Auktionsbeløbet (?) saaledes et Hundrede og fjorten Rigsbankdaler, 5 Mark og 15 Skilling Sølv, foruden Beløbet for den til Eiendom bortsolgte Parcel N o 4 af Gammelgaard Eiendomme.. Da Sælgeren ikke forlangte Auktionen videre fremmet, saa bekræftes de passerede med Underskrivt (Underskrifterne 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.246b-247b.haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.247a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.247b

12 Auktion holdt d.2.8. og over gården Galtmose 1 Aar 1823 d. 2. Augusti ( 2 blev der afholdt auktion i Galtmose over gården med jord og besætning, rekvireret af gårdmændene Christen Thomsen i Snabe og Jens Adam Christiansen i Meld Vinkel begge af Hou sogn. Vidner var sognefoged Jens Agger og gårdmand Jens Munksgaard). (Sagfører Gierulff mødte på rekvirenternes vegne og fremlagde) en Udskrift af den foregaaende Udlægsforretning ( og desuden en af plakaterne med annoncering og betingelserne for gårdens salg, hvoraf den ene var) at Gaardens nuværende Beboer Peder Mikkelsen forbeholdes fri Bopæl til førstkommende Mikkelsdag. 3 (Auktionen blev derefter afholdt) Gaardmand Christen Mægbek mødte og fremlage et ham fra forrige Eier af Gaarden Galtmose meddeelt Skiøde paa en Rettighed til Tørvesteder hvilke Rettighed han nu ved Gaardens Salg bad sig forbeholdt Skiødet indføres saalydende fol. (mgl) Ligeledes meldte sig Gaardmand og Smed David Katkier, som fremlagde en Contract, der hiemler ham samt Matthias (Nielses? 4 ) Tørveskiær i den saakaldte (? ndmose), hvilken Contract imidlertid ikke kan indføres da den er bedærvet af Fugt og er for en stor Del ulæselig, - David Katkier paastod imidlertid sin og Mathias (Nielsens?) Ret ubeskaaret og med Hensyn til at Contracten tildeels er ulæselig foreviste han det til Peder Mikkelsen paa Gaarden udstædte og lovlig tinglæste Skjøde, hvori hans og Mathias (Nielsens?) Rettighed udtrykkelig er taget forbeholden. Ved (Eftersyn?) af Skiødet befandtes dette at forholde sig rigtig og ligeledes fandtes Christen Laursen Mægbecks Rettighed til Tørveskiæer i Hylskiær udtrykkelig reserveret i Skiødet. Paa Grund af forestaaende, hvorimod Gierulff intet kunde have at erindre, forbeholdt han benævnte Mænds Ret til at bjerge det (Skier?) i de respective Moser saaledes som det foreviste Skiøde udstædt af Peder Christian Jensen til Peder Mikkelsen af 1 ste Junii 1816 bestemmer, hvilken Betingelse den eventuelle Kjøber af nærværende Gaard maae underkaste sig og altsaa vil blive at indføre i det (?) i sin Tid (indleverede?) Skøde. Mikkel Pedersens Enke Kirsten Pedersdatter lod fremlægge Gienpart af en Opholds Kontrakt under 1 ste Juni 1816, hvorefter hun er berettiget til Ophold af Gaarden, hvilket hun paastod sig forbeholdt, hvorhos hun tilkiendegav, at hun ikke vidste, hvor Original Kontrakten var bleven af og derfor kunde hun ikke fremvise samme, men imidlertid kan der ingen Tvivl være om at den jo i behørig Tid er bleven tinglæst. Den fremlagte Copie Contract indføres saalydende Fol (mgl). Da der for den af sidstnævnte Enke fremsatte Paastand ikke findes anden (?) end Gienpart af en mulig existerende Opholds Kontrakt, og denne Gienpart dels ikke er underskreve af de forpligtede Vedkommende og deels ej (?) (?ilmedlt) (ved?) Tinglæsnings Paategning, saa maatte Gierulff paa 5 kraftigste protestere imod at benævnte intetsigende Gienpart skulde kunne være Auktions Rekvirenterne til nogensomhelst (Bræjudial?) i de 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.364b-366b.haves i fotokopi. I Auktionsforretninger 1823 (B77B-268, sag uden nr., men kommer efter nr.43) findes betingelser og katalog over løsøre 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.365a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.365b

13 Auktion holdt d over gården Nørre Munksgaard 1 Aar 1823 den 31 Martij blev ( 2 der afholdt offentlig auktion i Nørre Munksgaard ) over fornævnte Gaard og endeel Besætning i Følge Forlig og derpaa grundet Requisition fra Proprietær Nødskou til Nørre Holmgaard som Panthaver. (Var behørigt annonceret. Rekvirenten fremlagde 3 betingelserne der blev indført) Dernæst blev Auctionen fremmet saaledes: 1. Blev Gaarden med sine Eiendomme overensstemmende med Conditionerne opraabte paa det Vilkaar at forrige Beboer Niels Graversen og Hustru, som beboer et paa Gaardens Eiendomme opført Huus, fremdeles blive boende der og nyde de (?) 4 som er dem tilstaaede ved en tinglæst Opholdscontract, og (samme?) derpaa given (Paatag?) anses for 500 Rbd og blev da Strand-Toldbetjent Vang 850 Rbd rs. højstbydende for 2. Blev Gaarden opraabt saaledes at Niels Graversen alene forbeholdes Beboelse i Huuset paa hans og Kones Livstiid uden at blive berettiget til den for samme bestemte Jordlod hvorimod der aarlig leveres ham 2 Td. Rug 4 Td. Byg 4 Læs (?tørv), 1 Læs (?)tørv og 1 Læs Lyng, ligesom der og tilstaaes ham en Koes Græsning og Rettighed til aarlig at have Byg(avlen?) og som (skeet?) et Stykke Jord, som han selv kan samle Giødning til, paa hvilke Maade Gaarden blev opraabt for 850 rbd Sølv og tilslagen Proprietær Nødskov for 950 rbd rs 3. Tilsidst blev Gaarden opraabt med sin samtlige tilhørende Eiendomme uden nogen Aftægt, allene med den Forpligtigelse, at Huuset forbliver staaende til frie Beboelse for Niels Graversen og Kone deres Livstiid og at de maae have Ret til at udføre den Giødning de kan samle paa et af Gaarden Eier aarlig udvisende Sted, samt derefter at frembjerge den Bygdeel som kan falde i første Kjærv for 1000 Rdb Rs og blev da Gaardmand Peder Hansen højstbydende paa hans Svoger Jens Nielsens Vegne for 1230 rbd rs skriver Eet Tusinde Toe Hundrede og Tredige Rigsbankdaler Rede Sølv foruden resterende Renter etc. overeensstemmende med (?) Conditionerne. (Efter betænkningstid godkendte rekvirenten Peder Hansens bud) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.346b-347b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.347a 4 (?) betyder at tydningen er usikker

14 Auktion holdt d over stedet Gammelgaard Bjerg = Bjerg 1 Aar 1824 den 12. December mødte Auktionsretten ( 2 i gården Katkier) for efter Requisition af David Katkier og Peder Chr. Nielsen Lynge som Panthavere, grundet paa Forlig, at foretage og afholde offentlig Auktion over det afg. Jens Gregersens Enke tilhørende og iboende Sted i Vandborg Sogn. (Om annonceringen. David Katkier fremviste forliget indgået og fremsatte følgende betingelser: 1. Stedet Bjerg med Bygninger og Eiendomme af Hartkorn 1T 4 Skp 3 Fjk ¾ Alb sælges til den højstbydende med de paalydende Rettigheder og Byrder som afgangne Jens Gregersen og hans Enke har eiet samme, samt saaledes som det nu befindes (Jorden kan køberen straks tage i brug, men bygningerne har enken Johanne Catrine Christensdatter som bopæl til 1.maj). 3. Kiøberen betaler alle Skatter og Udgivter som resterer paa Stedet for nærværende Aar 1824 og fremdeles, saa tilsvarer han ogsaa (?) 4 og enhver anden Præstation som ved Udpantningsret hviler paa det sælgende Sted og ikke efter Loven og Anordningen er forældede. 4. Med Stedet eller dens Bygninger følger intet uden hvad som er (?) og nøjagtigt og (?) kan antages at udgiøre Deele deraf. 5. Kiøbesummen som fastsættes og bestaaende i Rigsbankpenge rede Sølv, betales til førstkommende Snapsting Termin den 16 Juni 1825 til 1 ste Panthaver og Auktionsrequirent David Katkier i hans Boepæl her i Vandborg ( eller hvor de aftaler det skal ske. Køberen betaler også auktionsudgifterne. Når købesummen er betalt, kan køberen få skøde på egen bekostning). 6. (der kan forlanges selvskyldnerkaution). 7. (foranstaltninger hvis der ikke betales). (Auktionen blev derefter afholdt. Stedet blev først opråbt til 100 rbd rs, som Peder Christen Nielsen erklærede maatte være hans Bud, men da intet (?) kunde (faaes?) og David Katkier som Formynder for afgn. Jens Gregersens Børn tilkiendegav at Stedet er pantsat med 3 de prioritet for deres Mødrenearv 120 Rdb Sølv hvorfor blev forevist lovformelig Pante(?) saa kan det givte Bud ikke approberes ved denne Auktion, da (?) Kapital i saa Fald vilde aldeles tabes, hvilket ikke kan skee uden efter foregaaende 3 de Auktioner afholdt overensstemmende med Placaten af 22 April 1807 og i Følge deraf blev Auctionen i Dag hævet, hvilket blev Liebhaveren og øvrige Vedkommende til 5 kiendegivet. Det anmærkes af Auktionen blev holdt i Gaarden Katkier i stedet for at den efter Placaterne skulle have været holdt i Stedet Berg, men hvor Auktionsretten ikke kunde opholde sig, da Stormen har revet Taget af Huset og (?) iøvrigt er saa intet at næsten ingen formedelst den stærke Regn og Slud kan opholde sig der, hvorfor Auctionen som meldt blev holdt i Nabogaarden Katkier, hvor Liebhaverne blev tilsagte at møde. Afgangne Jens Gregersens Enke var ved Auctionen tilstæde (Underskrifterne) (vidner var Jens Agger og Jens Munksgaard) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.422b-423b.haves i fotokopi. NB Auktionen blev udsat, men fortsættelsen er ikke fundet, heller ikke noget dokument med betingelserne og auktionsdage i mappen med dokumenter (B77B-255) 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.423a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.423b

15 Auktion afholdt 5.7.,19.7. og over Kirkensgaard 1. Aar 1825 den 5 Juli 2 ( 3 blev der afholdt 1. Auktion over Vester Klinkby i Hou, Kirkensgaard i Vandborg og Volder i Ramme, rekvireret af prokurator Gjerulff på enkekassens vegne) grundet paa Forlig med vedkommende Debitorer og derefter passeret Udlæg for de 2 de Førstnævnte samt ifølge Dom og Udlæg forsaavidt den sidstnævnte angaar. 4 (Ledet af, vidner fra Lemvig, fremlæggelse af fogedprotokollen vedr. udlæg og bevis for annoncering. Betingelserne blev læst op og gårdene blev råbt op): 2. Gaarden Kirkensgaard ( htk ) for 300 Rbd Sølv hvorpaa ei heller blev gjort Bud. (Det blev der heller ikke på de to andre. Mødet blev derfor hævet) (Underskrifterne) Aar 1825 den 19 te Juli 5 (blev der i Lemvig afholdt 2. Auktion over Vester Klinkby, Kirkensgaard og Volder. 2 vidner fra Lemvig. Gjerulff fremlagde på enkekassens vegne dokumenterne om auktionen, og auktionen blev afholdt. De 3 gårde blev råbt op, men der blev intet bud givet. 3. Auktion afholdes i gårdene). (Underskrifterne) Aar 1824 den 2 de September 6 (blev der i gården Kirkensgaard afholdt) 4 de Auktion over bemeldte Gaard med Bygninger og Eiendomme. (Gjerulff oplæste betingelserne, som blev ophængt, viste plakaterne, og oplæste en beskrivelse af de 3 foregående auktioner over gården. Dernæst forelagde han sin regning) og anmodede Auktionsretten om at ville bekiendtgøre hvad Kiøberen har at betale for Vaarsæden. ( 7 Auktionen blev derefter holdt, og gården med bygninger og ejendomme, , blev råbt op for 110rbd s), men da intet Bud herpaa var at erholde, nedsattes Opraabet til 50 rbd, hvorpaa da efter flere Overbud blev højstbydende Prokurator Gjerulff med 160 skriver Et Hundrede Tredsindstyve Rigsbankdaler Sølv og Peder Christian Nielsen af Vandborg Sogn Næsthøjstbydende med 155 skriver Et Hundrede og Fem og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sølv. Paa hvilket Bud skeete Hammerslag. Efter nogen Betænkning blev det af Peder Christian Nielsen giorte Næsthøieste Bud med 155 Rbd Sølv approberet paa den Kongelige Enkekasse Direktions Vegne og denne Approbriation af Auctionsretten tilkiendegivet for ham. (Auktionen var derefter forbi) (Underskrifterne bl.a. af vidnerne Jens Agger og P. Damgaard) 1 Auktionsprotokol for Sk.-Va. Herreder (B77B-252) fol.451b-452a, 453a, 460b-461a. Dokumenter til auktionsprotokollerne (fast ejendom, B77B-255, læg nr. 70). Haves i fotokopi bortset fra fol.451b-452a. 2 fol.451b-452a 3 tekst i parentes er et resume af teksten 4 sideskift til fol. 452a 5 fol.453a 6 fol.460b-462a. En 3. Auktion er ikke set. 7 Sideskift til fol.461a

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522)

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) 27. marts 2015 Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 9. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000)

K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) 21. august 2013 K/S Frederiksbjerg Ejendomme under konkurs (Fordring til rest kr. 670.000) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 3. september 2013 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere