(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:"

Transkript

1 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for Juli og October Quartaler (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg: Varer Katalog: Vurderin g nr.3, 44 4 Simon Pedersen Muusholm (8 stude á ) nr.10 Hans Christian Østergaard 1 bruun Hoppe nr.16, 70 David Nielsen, Lille Katkier 1 sort Hoppe nr.60 Jens Jensen Nygaard 1 graa Koe 4 Tønder Byg nr.61 Peder Christian Kirkensgaard nr.78 Christen Jensen Skidengaard 1 Koe Christen Gammelgaard (2 traver 3 vangs havre x 8 á 2-0-0) 1 Koe Auktion Køberne Quittering forevist For Skatternes Betaling inden 14 dage indestaar Christen (Kaar?) 5 fra Tørring. Quittering forevist 10.feb Betalt For Skatternes Betaling indestaar med 14 Dages Henstand Jens Agger nr.60: Quittering forevist 15. Feb. nr.61 forevist For Skatternes Betaling inden 14 Dage indestaar J C Berg Quittering forevist 15.feb. usolgt Mads Houdam 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-273) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.5 4 det er skattebøgernes numre 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

2 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.. og 31. jan. 1824) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for første halvår (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg 4 : Varer Peder Maagaard 1 sortbroget Koe 1 graabroget Do Christen Guldberg (5 x 2 td. byg á = 10 td. byg 5 5 x 2 td. havre á = 10 td.) Christen Mægbeck ( 5 x 4 td. havre à = 20 td.) 1 Jern Kakkelovn 1 Tyr Jens Strande (5 x 2 td. byg á = 10 td. 5 x 2 td. havre á = 10 td. 1 sort Koe Katalog: Vurderin g ( ) Auktion ( ) Knud Jacobsen 1 rød Koe Køberne For disse Restancer indestaar jeg at forevise Amtstuens Quitttering inden 3 Uger Jens Agger Forevist Quittering Sognefoged Jens Agger Laust (Toftebek?) i Gudum For disse Restancer indestaar jeg at forevise Amtsstuens Quittering inden 3 Uger. Jens Agger. (Skattebøgerne er foreviste med amtsstuens kvittering) Laust Graabek i Hygum, men det bemærkes derhos at han (?) 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-269) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.10 4 Thomas Ørum optræder næsten hvert år, men han er ikke noteret, da det er usikkert om Ørum hører til Vandborg eller Ferring 5 kornet står opregnet med 2 td. ad gangen. Prisen er altså á 2 td. Det gælder også de senere steder

3 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 8. og 9. marts 1825 over udpantet gods på gr. af resterende skatter for 2. halvår 1824) 3. (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Varer nr. 8 4 Brændgaard, Gravers Christensen 1 Kvie 1 Do 1 Stud 1 Do nr. 12 Guldberg, Christen Jensen 1 Skatol 1 Kjedel i Grue nr. 31 Christen Larsen Mægbek 2 Tdr Byg 2 do 2 do 1 gl. Møgvogn 1 Plov 1 Sæt (?) 5 med (?) 1 gl. rød Aagsæt 2 Tylte (?) (?jel) 1 Sæt Hestetøi 1 Fork og 2 (Bøger?) 2 Greebe og 1 Skovl 1 liden Kalv 1 liden do 1 Do Do 2 gl. Stole og 1 Skammel 1 Bord 1 Ølanker 1 (Ko?) og 2 Spande 1 Par Løbe 1 Høelee med (Spjor?) Vurderin g Auktion 2-(5?) Køberne Betales inden 14 dage i amtsstuen. J.Agger Betales i Amtsstuen inden 14 Dage under forbehold af Ret til det Udpantede. Jens Chr. Bruunsgaard betalt Amtsstuen T.Vang Anders Raaberg forbrugt i Huset Peder Skræder i Tørring Andreas Høyland i Hygum Niels Vester Overby i Rom Peder Skræder i Tørring Peter Gjersing Hans Gams(mark?) i Tørring Peder Marsboe i Hou Mads Kjer i Fjaltring Jens Sandholm i Lem (Christ?) Seiberg i Tørring død Simon Risom Pastor Karnevorff Mads Kjer i Fjaltring Peiter Gansmark Simon Risom Peder Østergaard i Vandborg 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-270) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr. 20. Siden med Christen Mægbecks sag haves i fotokopi 4 det er skattebøgernes numre 5? i parentes betyder at tydningen er usikker

4 Auktionsforretninger (27. feb Auktion over løsøre i Gammelgaard. Se særskilt dokument under Auktionsprotokoller.) ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 6.marts 1826) 3 ). over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter for juli og oktober kvartal 1825 (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg Varer Muusholm, Simon Pedersen 1 sort Hest 1 Do Østergaard, Peder Jensen 1 Vogn 1 Ploug 1 Harve 1 Sæt Hestetøi 1 graa Quie 1 (Hestehud?) 4 1 Hakkelseskiste med Kniv 1 Rive Vurderin g Høelee Guldberg, Chr. Jensen 1 rød Hoppe Auktion Køberne Betales af Postmester Andrup. Quittering forevist fra Amtsstuen, betalt 8 sk. Cour. Under behandling af enkekasse Betales af Jens Chr. Bruunsgaard under Forbehold af Ret til Pantet (10. marts 5 Auktion over Stedet Seiling. Se nærmere i Dokumentoversigt.) (1. juni 6. Auktion over løsøre og besætning i gården Galtmose. Se nærmere i Dokumentoversigt.) 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-271) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.15 4? i parentes betyder at tydningen er usikker 5 læg nr. 22l 6 læg nr. 64

5 Auktionsforretninger ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30. og 31. januar 1827) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige Skatter og Afgivter (for juli og oktober kvartaler ). (Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Fra Vandborg Varer Gammelgaard Christen Mægbeck 1 Tdr Byg ½ Td Do nr.12 4 Guldberg, Chr. Jensen Katalog: Vurderin g Auktion Køberne Poul Viborg do For Skatternes betaling af Mægbeck inden 8 te Dage fra Dato in estaar Undertegnede Jens Agger Forevist Quittering 1 Sk.-Va. her.: Auktionsforretninger (B77B-272) 2 tekst i parentes er mit resume eller mine udregninger 3 Sag nr.7a 4 det er skattebøgernes numre

6 Auktionsprotokoller og Auktionsforretninger for Skodborg- Vandfuld Herreder (B77B) Fortegnelse Auktionsprotokoller: (dvs. 12.jan dec.1809, 621 foliosider (nr. 250) (dvs. 9.dec sep.1817, 604 foliosider) (nr.251) (dvs. 21.nov jan.1826, 478 foliosider) (nr. 252) (dvs. fra 12.jan Set til (fol.247b) (nr. 253) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over fast ejendom) (B77B). 10 pakker heraf (nr.255) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over løsøre) (B77B). 4 pakker, heraf (nr.266) Auktionsforretninger (c katalogerne) 6 bind (1 for hvert år ) (B77B nr ): nr. 268: 1823, nr.269: 1824, nr. 270: 1825, nr. 271: 1826, nr. 272: 1827 og nr. 273: 1828 Kommentarer Jeg har kun noteret auktionssager, hvor det fremgår, hvem ejeren personen var, altså ikke samleauktioner dvs. auktioner over en del løsøre fra forskellige ejere uden det nævnes, hvem ejerne var. I nogle perioder er alle detaljer er med, herunder kataloget med vurderinger og salg. I andre står de enten indført senere - eller i en anden protokol? eller ligger som løst dokument? ad Auktionsprotokoller: Jeg har set fra september 1805 ang. sager vedr. Nørager og ellers fra1813 (B77B- 251 fol.390a) til 1.jan.1834 (B77B-253 fol. 247b). Alene 1812 fylder 150 foliosider (fol.240a-390a). Auktionerne er absolut mest i forbindelse med skifter (gangklæder og løsøre). Der er også licitationer over broer, bygninger og fattiglemmer. Der var intet fra Vandborg og kun 1 sag fra 1816 og 1 fra ad Dokumenter til auktionsprotokollerne Pakkerne er meget mangelfulde. I B77B-266 er mange sager licitationer over broer og almisselemmer ad Auktionsforretninger er betingelser og kataloger indbundet årgangsvis, men det har været løse læg. Er heller ikke fuldstændige, men her er auktioner på gr. af skattegæld specificeret ud. OBS i protokollen (B77B-253) henvises der fra1829 til Den mindre Auktionsprotokol hvor sager skulle være indført. 1. sag jeg mødte var auktion d fol.140a ang. Zidsel Marie Jensdatter, Maagaardhuus. Der henvises også dertil i de næste år, men ikke til sager, der er relevante. Jeg kan ikke finde den i LAN s fortegnelse

7 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B- 250). ( 1 Starter 12. jan 1804, slutter 23. dec. 1809, fol 621b). (Set fra september 1805 efter sager vedr. pastor Nørager i Ferring. De fleste sager i protokollen er over afdødes efterladenskaber. Bygningsmaterialer, strandingsgods, får og lam er også udbudt. Desuden er der licitationer over broer og forsørgelse af fattiglemmer. Der er kun den ene auktion over præstetiende, men præsten i Hou sælger en del korn d ) (fol.329a-330b) Aar 1807( er 1806!) den 21 de August 2. mødte paa Auctionsdirecteuren H r Capitain Bye og Herredsfoged Skønaus Vegne R. Kogsbøll af Lemvig udi Ferring Præstegaard for efter Præsten H r Nøraggers Begiering at bortsælge endeel af Ferring Sogns Præstetiende. Denne Auction var forud bleven bekiendtgiort paa (? 3 )) i omliggende Sogne ere aflæste Placater lyder saaledes: (Plakatens ordlyd, dat. Lemvig 16. aug. 1806). Conditioner 4 I Tienden opraabes først særskilt, siden samlet. (Sælgeren forbeholder sig ret til at afgøre hvad han vil godtage). 2 (Betingelser hvis de sælges særskilt) 3 (Betaling: ¼ 14 dage efter auktionsdato, ¼ efter Mikkelsdag, ¼ 1. feb. og den sidste ¼ 1.marts). 4 Tienden sælges nemlig for indeværende Aar og ikke (for?) med den Ret jeg har som Præst efter Loven hvoraf følger, at den som kiøber samme skal faa den kiørt af Tiendeyderen saa langt som Loven bestemmer nemlig inden 1 Miil fra Ferring Kirke. 5 Kiøberen besørger selv den fornødne Tælling. 6 Kiøberen betaler foruden Kiøbesummen 4 Sk af hver Rd til AuctionsSallarium. 7 I Fald det samlede Bud approberes forbeholder jeg mig at udtage 1 Gaards Tiende af de der findes paa Listen imod Gotgiørelse i Forhold til Hartkornet. Ferring Præstegaard den 21. August 1806 Nøragger 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol.329a-330b. Auktionen findes ikke i Dokumenter til Auktionsprotokollen. Se også auktionen over hans korn i ? i parentes betyder at tydningen er usikker 4 sideskift til fol. 329b.

8 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B- 251). ( 1 Starter 9.dec. 1809, slutter 17.sep. 1817, fol 604b. Set efter sager vedr. pastor Nørager i Ferring til 1.jan Dog noteret 2 auktioner over præstegårdsjorden i Ferring i 1815 og Set Vandborg fra 1813, dog også noteret sagen om præstegårdsjorden i De fleste sager i protokollen er over afdødes efterladenskaber. Bygningsmaterialer, får og lam, strandingsgods er også udbudt. Desuden er der licitationer over broer og forsørgelse af fattiglemmer. Auktionsdirektør er justitsråd, by- og herredsfoged Skønau, fuldmægtig er i 1812 Schydtz, og fra ca. august Matthias Nødskou med nogle sognefogder i vakancen mellem de to. Senere kan der også være andre stedfortrædere for Skønau end Nødskou.) 1812 Aar 1812 den 17 Martiie 2 (blev der af fuldmægtig Schydtz på Skønaus vegne) foretaget offentlig Auction i Vandborg Præstegaard over dens Jorder, som bortlejes for Sommeren (Vidner Jens Munksgaard og Jens Mølgaard, begge fra Vandborg). (Betingelser, katalog, auktionen afholdes. Der bydes på enkelte marker, og beløbene er ikke talt sammen). Aar 1812 den 30 te November 3 (blev der afholdt offentlig auktion over Engberg Præstegårds jorder som tilhører Enkemadame Gleerup i Hygum) Aar 1815 den 19. Maii 5 (blev der afholdt offentlig auktion til bortleje af en del parceller af Ferring præstegårdsjorde). 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol. 272a-273a 3 fol. 380a-b 4 Er der tidligere sket et salg af præstegårdsjord, som der nu sker i Ferring, ønsket af stiftsøvrigheden? for hvordan kan andre end præsten, dvs. embedet, eje præstegårdsjorden? 5 fol. 495b

9 Skodborg-Vandfuld Herreder. Auktionsprotokol (B77B-252. ( 1 Starter 21.nov og slutter 7.jan Set sager vedr. Vandborg. NB Ikke set efter Nørager i Ferring efter juni 1821, da der ingen fogedsager var. I dette dokument står kun sager om Nørager, mens auktionerne over gårde og huse er gemt som særskilte dokumenter) (År 1818, 16. feb. 2 Auktion i gården Guldberg over beboeren Mads Sørensens gård Guldberg. Se nærmere i Dokumentoversigt). (1818, 18. april 3. Offentlig auktion i gården Vester Houdam over en del løsøre. Indbragte 327 rbd, 7 sk. Det er uvist om det alt sammen hørte til Houdam eller om det er sammenbragt gods. Det et temmelig meget.) (1818, 18. april 4. Auktion over en del gods på gr. af skattegæld. Se særskilt dokument (1818, 14. okt. 5 ): Auktion over Bortforpagtningen af Vandborg Præstegaard i flere på hinanden følgende Aar) (Lovlig bekendtgjort. Vidner var Gravers Brændgaard og Jens Agger. Rekvirenten pastor Nørager fremlagde betingelserne). (Auktionen gik i gang) og Præstegaardens Bortforpagtning opraabt til Modtagelse strax imod at derfor i Renter svares 15 Td. Byg og 10 Td. Havre og for ethvert af de efterfølgende 8 Aar fra 1 ste Maij 1819 at regne 10 Td. Byg og 10 Td. Havre foruden hvad der for øvrigt er betinget i Conditionerne, men derfra var aldeles intet Bud at erholde hvorpaa der blev prøvet Opraab saaledes at Gaarden skulle modtages til 1 ste Maij 1819 mod Erlæggelse af ovennævnte 10 Td Byg og 10 Td Havre med de øvrige betingede Præstationer men 6 herpaa var ligeledes intet Bud at erholde. (Auktionen blev derfor hævet.) 1 tekst i parentes er min kommentar eller mit resumé 2 fol. 72a-73a. Auktionen er kun refereret i Dokumentoversigt 3 fol. 90a-92a. Sidste side haves i fotokopi sammen med næste auktion. 4 fol. 92-b. Haves i fotokopi 5 fol. 149b-150a 6 sideskift til fol.150a

10 Auktion holdt d over udpantet gods på gr. af resterende kongelige skatter af Hou og Vandborg 1 Aar 1818 den 18. April blev af Justitsraad Skønau som Auktionsdirecteur i Skodborg Vandfuld Herreder holdt offentlig Auktion i Houdam over endeel for resterende kongelige Skatter af Hou og Vandborg Sogne udpantet Gods. ( 2 Lovlig bekendtgjort, vidner var 2 fra Hou, betingelserne blev læst op. De var:) 1. Varerne medtages strax efter Hammerslaget uden videre Auction. 2. Ubekiendte og (?) 3 Fattige ere pligtige at stille antagelig Selvskyldner Caution for deres Bud 3. Kiøbe(?) med 12 (%?) i Auktions Omkostninger erlægges inden 8 Dage til (Skønau) 4. Dersom nogen udebliver med Betalingen over den bestemte Tiid da forpligtes de til at lade Udpantning for Summerne ligesom for Kongelige Skatter 4 uden videre Søgsmaal. (Derefter blev auktionen afholdt) Varer Vurdering Auktion Kiøberen 1. Mads Guldberg i V. 1 graabroget Koe 1 Jern Bilægger Kakkelovn 1 malet Dragkiste 2. Søren Østergaard 1 sort Quie med Kalv 1 sort do uden do 2 do Christen Mægbeck 1 sort Stud 1 do do 1 hvid do 1 sortbroget Quie 1 do 1 do 1 (Kerre?) 4. (5)Laust Klinkbye 1 graa Koe 1 sort do 1 rød Kalv rbd rbd i alt Justitsraad Skønau Henrik Snabe paa Harboøre Peder Graabek N.Stokholm Jens Agger i Vandborg Peder Øegaard i Guldberg i V. Christen Houdam Justitsraad Skønau Ole Seiling i V. Christen Sørensen(Ga?)gaard Poul (?) Veiling Peder Store Berg i Lomborg Christen Knoeborg N. Houvinkel Ped. Skræder i Ferring 5. (6)Niels Reffskou 1 Kobber Kjedel Justitsraad Skønau Summa 261rbd 5 m 8 sk, skriver To Hundrede Een og tredsindstyve Rigsbankdaler Fem Mark Otte Skilling Navneværdi. (Underskrifterne) dvs. Skyldnere fra Vandborg er: Mads Guldberg (vurdering i alt 66 rbd, solgt for rbd) Søren Østergaard ( rbd, ) Christen Mægbek ( - i , ) Købere fra Vandborg var: Jens Agger ( rbd), Peder Øegaard i Guldberg (11-3-8) Ole Seiling (17-0-0) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.92a-92b. Haves i fotokopi 2 tekst i parentes er et resume af teksten) 3 (?) betyder at tydningen er usikker 4 sideskift til fol.92b

11 Auktion holdt d over 2 parceller af gården Gammelgaard 1 Aar 1820 den 18 August blev foretaget og afholdt offentlig Auktion (2 fuldmægtig Christensen) over 2 de Parceller fra Gaarden Gammelgaard i Vandborg Sogn, samt over endeel af den paa disse Parceller paa Roden staaende Korn-Afgrøde af Byg og Havre efter Forlangende af Eieren Kristen Mægbek.. Vitterligheds Vidnerne var Jens Munksgaard af Vandborg og Kiøbmand Mads Stougaard af Lemvig. (Om annonceringen, teksten indført fol.253.) (Rekvirenten fremlagde betingelserne, 3 de er indført fol. 253 og der blev derefter først holdt auktion over afgrøderne. De blev købt af Jens Munksgaard, Laust Dragesboel, Ole Seiling, degnen Braae, Mads Dam + nogle fra andre sogne. I alt indbragte de rbd.) Dernæst blev Parcellen N 0 4 af Gammelgaard Eiendomme af Hartkorn 4 Skp 2F 1 Al, tilligemed den paa samme staaende Afgrøde af Byg og Havre, opraabt for 100 Rbd Sølv, og derpaa nød Ole Seiling efter flere (vexlede?) 4 Overbud, som sidstbydende Tilslag, for 105 Rdb 3 M. Endelig blev samme Parcel opraabt, saaledes at dette Aars Afgrøde ikke følger samme, og blev da derpaa højstbydende med 100 Rbd 3 m Sølv Anders Pedersen Raaberg af Vandborg. Efter nogen Betænkningstids Forløb, erklærede Sælgeren at Anders Pedersens Bud et Hundrede Rigsbankdaler og tre Mark Sølv saavelsom de givte Bude paa Afgrøden maatte (?) approberet, hvilket Amtsforvalteren kundgiorte for samtlige Kiøbere til Efterretning. 5 Auktionsbeløbet (?) saaledes et Hundrede og fjorten Rigsbankdaler, 5 Mark og 15 Skilling Sølv, foruden Beløbet for den til Eiendom bortsolgte Parcel N o 4 af Gammelgaard Eiendomme.. Da Sælgeren ikke forlangte Auktionen videre fremmet, saa bekræftes de passerede med Underskrivt (Underskrifterne 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.246b-247b.haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.247a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.247b

12 Auktion holdt d.2.8. og over gården Galtmose 1 Aar 1823 d. 2. Augusti ( 2 blev der afholdt auktion i Galtmose over gården med jord og besætning, rekvireret af gårdmændene Christen Thomsen i Snabe og Jens Adam Christiansen i Meld Vinkel begge af Hou sogn. Vidner var sognefoged Jens Agger og gårdmand Jens Munksgaard). (Sagfører Gierulff mødte på rekvirenternes vegne og fremlagde) en Udskrift af den foregaaende Udlægsforretning ( og desuden en af plakaterne med annoncering og betingelserne for gårdens salg, hvoraf den ene var) at Gaardens nuværende Beboer Peder Mikkelsen forbeholdes fri Bopæl til førstkommende Mikkelsdag. 3 (Auktionen blev derefter afholdt) Gaardmand Christen Mægbek mødte og fremlage et ham fra forrige Eier af Gaarden Galtmose meddeelt Skiøde paa en Rettighed til Tørvesteder hvilke Rettighed han nu ved Gaardens Salg bad sig forbeholdt Skiødet indføres saalydende fol. (mgl) Ligeledes meldte sig Gaardmand og Smed David Katkier, som fremlagde en Contract, der hiemler ham samt Matthias (Nielses? 4 ) Tørveskiær i den saakaldte (? ndmose), hvilken Contract imidlertid ikke kan indføres da den er bedærvet af Fugt og er for en stor Del ulæselig, - David Katkier paastod imidlertid sin og Mathias (Nielsens?) Ret ubeskaaret og med Hensyn til at Contracten tildeels er ulæselig foreviste han det til Peder Mikkelsen paa Gaarden udstædte og lovlig tinglæste Skjøde, hvori hans og Mathias (Nielsens?) Rettighed udtrykkelig er taget forbeholden. Ved (Eftersyn?) af Skiødet befandtes dette at forholde sig rigtig og ligeledes fandtes Christen Laursen Mægbecks Rettighed til Tørveskiæer i Hylskiær udtrykkelig reserveret i Skiødet. Paa Grund af forestaaende, hvorimod Gierulff intet kunde have at erindre, forbeholdt han benævnte Mænds Ret til at bjerge det (Skier?) i de respective Moser saaledes som det foreviste Skiøde udstædt af Peder Christian Jensen til Peder Mikkelsen af 1 ste Junii 1816 bestemmer, hvilken Betingelse den eventuelle Kjøber af nærværende Gaard maae underkaste sig og altsaa vil blive at indføre i det (?) i sin Tid (indleverede?) Skøde. Mikkel Pedersens Enke Kirsten Pedersdatter lod fremlægge Gienpart af en Opholds Kontrakt under 1 ste Juni 1816, hvorefter hun er berettiget til Ophold af Gaarden, hvilket hun paastod sig forbeholdt, hvorhos hun tilkiendegav, at hun ikke vidste, hvor Original Kontrakten var bleven af og derfor kunde hun ikke fremvise samme, men imidlertid kan der ingen Tvivl være om at den jo i behørig Tid er bleven tinglæst. Den fremlagte Copie Contract indføres saalydende Fol (mgl). Da der for den af sidstnævnte Enke fremsatte Paastand ikke findes anden (?) end Gienpart af en mulig existerende Opholds Kontrakt, og denne Gienpart dels ikke er underskreve af de forpligtede Vedkommende og deels ej (?) (?ilmedlt) (ved?) Tinglæsnings Paategning, saa maatte Gierulff paa 5 kraftigste protestere imod at benævnte intetsigende Gienpart skulde kunne være Auktions Rekvirenterne til nogensomhelst (Bræjudial?) i de 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.364b-366b.haves i fotokopi. I Auktionsforretninger 1823 (B77B-268, sag uden nr., men kommer efter nr.43) findes betingelser og katalog over løsøre 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.365a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.365b

13 Auktion holdt d over gården Nørre Munksgaard 1 Aar 1823 den 31 Martij blev ( 2 der afholdt offentlig auktion i Nørre Munksgaard ) over fornævnte Gaard og endeel Besætning i Følge Forlig og derpaa grundet Requisition fra Proprietær Nødskou til Nørre Holmgaard som Panthaver. (Var behørigt annonceret. Rekvirenten fremlagde 3 betingelserne der blev indført) Dernæst blev Auctionen fremmet saaledes: 1. Blev Gaarden med sine Eiendomme overensstemmende med Conditionerne opraabte paa det Vilkaar at forrige Beboer Niels Graversen og Hustru, som beboer et paa Gaardens Eiendomme opført Huus, fremdeles blive boende der og nyde de (?) 4 som er dem tilstaaede ved en tinglæst Opholdscontract, og (samme?) derpaa given (Paatag?) anses for 500 Rbd og blev da Strand-Toldbetjent Vang 850 Rbd rs. højstbydende for 2. Blev Gaarden opraabt saaledes at Niels Graversen alene forbeholdes Beboelse i Huuset paa hans og Kones Livstiid uden at blive berettiget til den for samme bestemte Jordlod hvorimod der aarlig leveres ham 2 Td. Rug 4 Td. Byg 4 Læs (?tørv), 1 Læs (?)tørv og 1 Læs Lyng, ligesom der og tilstaaes ham en Koes Græsning og Rettighed til aarlig at have Byg(avlen?) og som (skeet?) et Stykke Jord, som han selv kan samle Giødning til, paa hvilke Maade Gaarden blev opraabt for 850 rbd Sølv og tilslagen Proprietær Nødskov for 950 rbd rs 3. Tilsidst blev Gaarden opraabt med sin samtlige tilhørende Eiendomme uden nogen Aftægt, allene med den Forpligtigelse, at Huuset forbliver staaende til frie Beboelse for Niels Graversen og Kone deres Livstiid og at de maae have Ret til at udføre den Giødning de kan samle paa et af Gaarden Eier aarlig udvisende Sted, samt derefter at frembjerge den Bygdeel som kan falde i første Kjærv for 1000 Rdb Rs og blev da Gaardmand Peder Hansen højstbydende paa hans Svoger Jens Nielsens Vegne for 1230 rbd rs skriver Eet Tusinde Toe Hundrede og Tredige Rigsbankdaler Rede Sølv foruden resterende Renter etc. overeensstemmende med (?) Conditionerne. (Efter betænkningstid godkendte rekvirenten Peder Hansens bud) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.346b-347b. Haves i fotokopi. 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.347a 4 (?) betyder at tydningen er usikker

14 Auktion holdt d over stedet Gammelgaard Bjerg = Bjerg 1 Aar 1824 den 12. December mødte Auktionsretten ( 2 i gården Katkier) for efter Requisition af David Katkier og Peder Chr. Nielsen Lynge som Panthavere, grundet paa Forlig, at foretage og afholde offentlig Auktion over det afg. Jens Gregersens Enke tilhørende og iboende Sted i Vandborg Sogn. (Om annonceringen. David Katkier fremviste forliget indgået og fremsatte følgende betingelser: 1. Stedet Bjerg med Bygninger og Eiendomme af Hartkorn 1T 4 Skp 3 Fjk ¾ Alb sælges til den højstbydende med de paalydende Rettigheder og Byrder som afgangne Jens Gregersen og hans Enke har eiet samme, samt saaledes som det nu befindes (Jorden kan køberen straks tage i brug, men bygningerne har enken Johanne Catrine Christensdatter som bopæl til 1.maj). 3. Kiøberen betaler alle Skatter og Udgivter som resterer paa Stedet for nærværende Aar 1824 og fremdeles, saa tilsvarer han ogsaa (?) 4 og enhver anden Præstation som ved Udpantningsret hviler paa det sælgende Sted og ikke efter Loven og Anordningen er forældede. 4. Med Stedet eller dens Bygninger følger intet uden hvad som er (?) og nøjagtigt og (?) kan antages at udgiøre Deele deraf. 5. Kiøbesummen som fastsættes og bestaaende i Rigsbankpenge rede Sølv, betales til førstkommende Snapsting Termin den 16 Juni 1825 til 1 ste Panthaver og Auktionsrequirent David Katkier i hans Boepæl her i Vandborg ( eller hvor de aftaler det skal ske. Køberen betaler også auktionsudgifterne. Når købesummen er betalt, kan køberen få skøde på egen bekostning). 6. (der kan forlanges selvskyldnerkaution). 7. (foranstaltninger hvis der ikke betales). (Auktionen blev derefter afholdt. Stedet blev først opråbt til 100 rbd rs, som Peder Christen Nielsen erklærede maatte være hans Bud, men da intet (?) kunde (faaes?) og David Katkier som Formynder for afgn. Jens Gregersens Børn tilkiendegav at Stedet er pantsat med 3 de prioritet for deres Mødrenearv 120 Rdb Sølv hvorfor blev forevist lovformelig Pante(?) saa kan det givte Bud ikke approberes ved denne Auktion, da (?) Kapital i saa Fald vilde aldeles tabes, hvilket ikke kan skee uden efter foregaaende 3 de Auktioner afholdt overensstemmende med Placaten af 22 April 1807 og i Følge deraf blev Auctionen i Dag hævet, hvilket blev Liebhaveren og øvrige Vedkommende til 5 kiendegivet. Det anmærkes af Auktionen blev holdt i Gaarden Katkier i stedet for at den efter Placaterne skulle have været holdt i Stedet Berg, men hvor Auktionsretten ikke kunde opholde sig, da Stormen har revet Taget af Huset og (?) iøvrigt er saa intet at næsten ingen formedelst den stærke Regn og Slud kan opholde sig der, hvorfor Auctionen som meldt blev holdt i Nabogaarden Katkier, hvor Liebhaverne blev tilsagte at møde. Afgangne Jens Gregersens Enke var ved Auctionen tilstæde (Underskrifterne) (vidner var Jens Agger og Jens Munksgaard) 1 kilde: Auktionsprotokol for Skodborg-Vandfuld herreder (B77B-252) fol.422b-423b.haves i fotokopi. NB Auktionen blev udsat, men fortsættelsen er ikke fundet, heller ikke noget dokument med betingelserne og auktionsdage i mappen med dokumenter (B77B-255) 2 tekst i parentes er et resume af teksten 3 sideskift til fol.423a 4 (?) betyder at tydningen er usikker 5 sideskift til fol.423b

15 Auktion afholdt 5.7.,19.7. og over Kirkensgaard 1. Aar 1825 den 5 Juli 2 ( 3 blev der afholdt 1. Auktion over Vester Klinkby i Hou, Kirkensgaard i Vandborg og Volder i Ramme, rekvireret af prokurator Gjerulff på enkekassens vegne) grundet paa Forlig med vedkommende Debitorer og derefter passeret Udlæg for de 2 de Førstnævnte samt ifølge Dom og Udlæg forsaavidt den sidstnævnte angaar. 4 (Ledet af, vidner fra Lemvig, fremlæggelse af fogedprotokollen vedr. udlæg og bevis for annoncering. Betingelserne blev læst op og gårdene blev råbt op): 2. Gaarden Kirkensgaard ( htk ) for 300 Rbd Sølv hvorpaa ei heller blev gjort Bud. (Det blev der heller ikke på de to andre. Mødet blev derfor hævet) (Underskrifterne) Aar 1825 den 19 te Juli 5 (blev der i Lemvig afholdt 2. Auktion over Vester Klinkby, Kirkensgaard og Volder. 2 vidner fra Lemvig. Gjerulff fremlagde på enkekassens vegne dokumenterne om auktionen, og auktionen blev afholdt. De 3 gårde blev råbt op, men der blev intet bud givet. 3. Auktion afholdes i gårdene). (Underskrifterne) Aar 1824 den 2 de September 6 (blev der i gården Kirkensgaard afholdt) 4 de Auktion over bemeldte Gaard med Bygninger og Eiendomme. (Gjerulff oplæste betingelserne, som blev ophængt, viste plakaterne, og oplæste en beskrivelse af de 3 foregående auktioner over gården. Dernæst forelagde han sin regning) og anmodede Auktionsretten om at ville bekiendtgøre hvad Kiøberen har at betale for Vaarsæden. ( 7 Auktionen blev derefter holdt, og gården med bygninger og ejendomme, , blev råbt op for 110rbd s), men da intet Bud herpaa var at erholde, nedsattes Opraabet til 50 rbd, hvorpaa da efter flere Overbud blev højstbydende Prokurator Gjerulff med 160 skriver Et Hundrede Tredsindstyve Rigsbankdaler Sølv og Peder Christian Nielsen af Vandborg Sogn Næsthøjstbydende med 155 skriver Et Hundrede og Fem og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sølv. Paa hvilket Bud skeete Hammerslag. Efter nogen Betænkning blev det af Peder Christian Nielsen giorte Næsthøieste Bud med 155 Rbd Sølv approberet paa den Kongelige Enkekasse Direktions Vegne og denne Approbriation af Auctionsretten tilkiendegivet for ham. (Auktionen var derefter forbi) (Underskrifterne bl.a. af vidnerne Jens Agger og P. Damgaard) 1 Auktionsprotokol for Sk.-Va. Herreder (B77B-252) fol.451b-452a, 453a, 460b-461a. Dokumenter til auktionsprotokollerne (fast ejendom, B77B-255, læg nr. 70). Haves i fotokopi bortset fra fol.451b-452a. 2 fol.451b-452a 3 tekst i parentes er et resume af teksten 4 sideskift til fol. 452a 5 fol.453a 6 fol.460b-462a. En 3. Auktion er ikke set. 7 Sideskift til fol.461a

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Foto vedr. betaling af regning for bekendtgørelse i Aalborg Stifttidende Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Aar 1850 den 15. April blev en auctionret holden paa herredskontoret paa Skerpinggaard

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner Ejendomme 1787-.rtf, s.1 ( 24 ) Ejendomme 1787- Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 1 / 1788 Hartkornsspecifikati oner 1801. 2 Husstande, steder n. Ejendomme? (nr.71, Anders Olesen i 0-6-0-1¼ Engberg)

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere